Page 1

MFS

Međunarodni forum solidarnosti - Emmaus

Bilten br. 19 Bulletin No. 19

International Forum of Solidarity - Emmaus

Međunarodni omladinski radni kamp - Franco Bettoli “Srebrenica, put ka novoj Evropi 2012”

International Youth Working Camp - Franco Bettoli “Srebrenica, Road to a New Europe 2012”


Međunarodni omladinski radni kamp 2012

Konvoj

Convoy

Iz Grenobla, 03. juna 2012. godine na put su krenuli uposlenici, prijatelji, kompanjoni i volonteri Emmaus zajednica iz Francuske.

On Sunday, 3 June 2012 started a journey of employees, friends, companions and volunteers from France, Grenoble.

Sa 23 osobe, konvoj humanitarne pomoći koji se sastojao od 8 kamiona, stigao je u MeĎunarodni forum solidarnosti - Emmaus, 05. juna 2012. godine u večernjim satima.

In the evening hours of 5th International Forum of Solidarity convoy which consisted of humanitarian aid and with twenty it.

Glavni organizatori ovog konvoja bile su zajednice Emmaus Elbeuf i Emmaus Bayonne čije voĎe su Jean Jacques LE NAOUR i Joseph RUBIO. Cilj ovog konvoja, koji dolazi već duži niz godina, jeste dostaviti humanitarnu pomoć u MeĎunarodni forum solidarnosti – Emmaus, koja se distribuira za vrijeme MeĎunarodnog omladinskog radnog kampa - Franco Bettoli „Srebrenica, put ka novoj Evropi 2012“ porodicama socijalno ugroženih kategorija na području Srebrenice, Bratunca, Zvornika, Vlasenice i ostalih okolnih mjesta. Uposlenici, prijatelji, kompanjoni i volonteri Emmaus zajednica koji su učestvovali u konvoju, napustili su Srebrenicu i prostorije MeĎunarodnog foruma solidarnosti – Emmaus, 10. juna 2012. godine, te krenuli na put za Grenobl. 2 | Međunarodni forum solidarnosti - Emmaus

June 2012 in the - Emmaus arrived a 8 trucks carrying three passengers on

The main organizers of this convoy were communities of Emmaus Elbeuf and Emmaus Bayonne whose representatives were Jean Jacques LE NAOUR and Joseph RUBIO. The purpose of this convoy that has been coming for years now is to deliver humanitarian aid to IFS-Emmaus which will further distribute it during the International Youth Camp to the families in the territories of Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Vlasenica and others who are in the state of social need. Employees, friends, companions and volunteers of Emmaus communities who participated in the convoy left Srebrenica and the facilities of IFS-Emmaus and headed towards Grenoble on 10th June 2012.

www.mfs-emmaus.ba


International Youth Working Camp 2012

www.mfs-emmaus.ba

International Forum of Solidarity - Emmaus | 3


Međunarodni omladinski radni kamp 2012

Otvoren sedmi Međunarodni omladinski radni kamp - Franco Bettoli “Srebrenica, put ka novoj Evropi” U Potočarima, općina Srebrenica 10. jula 2012. godine u 16:00 sati počelo je svečano otvaranje sedmog MeĎunarodnog omladinskog radnog kampa – Franco Bettoli „Srebrenica, put ka novoj Evropi“. Pored učesnika kampa kojih je ove godine 110 i koji dolaze iz SAD-a, Engleske, Portugala, Francuske, Italije, Češke, Poljske, Srbije i naravno Bosne i Hercegovine, otvorenju je prisustvovala i prisutnima se obratila g-Ďa Hatidža Mehmedović - predsjednica Udruženja „Majke Srebrenice“, zatim g-din Jean Roussou – predsjednik Emmaus Internacionala, g-din Paolo E. Cherubini – podpredsjednik Svjetske solidarne alijanse Franco Bettoli, g-din Hans Vom Beek – predstavnik Emmaus Evrope, g-din Shaun Wright – predstavnik James Madison Univerziteta, g-din Vicenzo Cecareli – regija Toskana, Italija, g-din Ramiz Salkić – podpredsjednik Republike Srpske, te g-din Adil Osmanović – federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice, koji je nakon obraćanja svim prisutnima zvanično otvorio kamp. Ove godine kamp traje od 09. do 26. jula 2012. godine, a u sklopu aktivnosti je nastavak izgradnje Centra Franco Bettoli, distribucija namještaja i ostalih potrepština socijalno ugroženom stanovništvu na područiju općine Srebrenica i šire, pomaganje u fizičkim poslovima starijim osobama, izgradnja farme ovaca te slične aktivnosti.

4 | Međunarodni forum solidarnosti - Emmaus

www.mfs-emmaus.ba


International Youth Working Camp 2012

Opened 7th International Youth Working Camp - Franco Bettoli "Srebrenica, Road to a New Europe“ On 10th July 2012 at 04.00 p.m. started the ceremonial opening of seventh International Youth Working CampFranco Bettoli "Srebrenica, Road to a New Europe“. Apart from the participants whose number is 110 this year and who come from different parts of world: USA, England, Portugal, France, Italy, the Czech Republic, Poland, Serbia and Bosnia and Herzegovina, the opening was attended by the president of association “Mothers of Srebrenica“- Hatidža Mehmedović, Mr Jean Roussou president of Emmaus International, Mr Paolo E. Cherubini - vice president of World Solidarity Alliance Franco Bettoli, Mr Hans Vom Beek- representative of Emmaus Europe, Mr

Shaun Wright - representative of James

Madison University, Mr Vicenzo Cecareli - region of Toscana -Italy, Mr Ramiz Salkić - vice president of Republic Serbia and Mr Adil Osmanović - federal Minister for Refugees and Displaced Persons who after the addressing to the audience officially opened the camp. This year's camp is going to last from 9th to 26th July. As part of the activities it is planned to continue the building of the Centre for Civil Service Franco Bettoli, distribution of furniture and other supplies to persons in the state of social need in the territories of Srebrenica municipality and wider, assistance to the old people in physical activities, finishing the construction of farm of the sheep and similar activities.

www.mfs-emmaus.ba

International Forum of Solidarity - Emmaus | 5


Međunarodni omladinski radni kamp 2012

Radne aktivnosti kampa Ove godine u okviru MeĎunarodnog omladinskog radnog kampa - Franco Bettoli “Srebrenica, put ka novoj Evropi” realizovane su sljedeće aktivnosti:

Čišćenje Memorijalnog centra Potočari, nakon komemoracije;

Distribucija namještaja, prehrambenih namirnica i higijenskih potrepština porodicama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe na području Srebrenice, Bratunca, Zvornika, Vlasenice te ostalih okolnih mjesta;

Rekonstrukcija postojeće infrastrukture - u suradnji sa općinskim vlastima, u sklopu aktivnosti kampa realizovati će se rekonstrukcija porodične kuće za socijalno isključenu porodicu;

Izgradnja i proširenje kapaciteta Centra Franco Bettoli;

Čišćenje terena za izgradnju i izgradnja farme ovaca;

Pomoć lokalnom stanovništvu u obavljanju fizičkih poslova;

Održavanje čistoće restorana, bungalova i dvorišta kampa.

Camp Working Activities This year, different activities are being done as part of the International Youth Working Camp - Franco Bettoli “Srebrenica, Road to a New Europe”:

Cleaning of the Memorial Centre of Potočari after the commemoration:

Distribution of furniture, food packages and hygienic supplies to the families who are in the state of social need in the territories of Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Vlasenica and other surrounding regions;

Reconstruction of the existing infrastructure in cooperation with municipality authorities – it is planned to renew an old house for a socially excluded family;

Construction and spreading the capacity of Franco Bettoli Centre;

Cleaning of the grounds for construction and building of sheep farm;

Assistance to the locals in their daily physical activities;

Maintenance of the restaurant, bungalows and the yard of the camp.

6 | Međunarodni forum solidarnosti - Emmaus

www.mfs-emmaus.ba


International Youth Working Camp 2012

www.mfs-emmaus.ba

International Forum of Solidarity - Emmaus | 7


Međunarodni omladinski radni kamp 2012

8 | Međunarodni forum solidarnosti - Emmaus

www.mfs-emmaus.ba


International Youth Working Camp 2012

www.mfs-emmaus.ba

International Forum of Solidarity - Emmaus | 9


Međunarodni omladinski radni kamp 2012

10 | Međunarodni forum solidarnosti - Emmaus

www.mfs-emmaus.ba


International Youth Working Camp 2012

Zabavne i edukativne aktivnosti kampa Osim radnih aktivnosti u sklopu kampa održavaju se mnoge zabavne i edukativne aktivnosti za učesnike. Zabavne i edukativne aktivnosti koje se održavaju u sklopu kampa su:

Malonogometni turnir u fudbalu

Turnir u bilijaru

Čas historije o Srebrenici

Internacionalno veče

Roštiljada

Karaoke

Edukativna radionica na temu “Memorije i sjećanja, akcija i pomirenje”

Izlet na rijeku Drinu

Party

Ekskurzija u Tuzlu i Sarajevo

Filmsko veče

Entertaining and Educational Camp Activities

Apart from the working activities, entertaining and educational activities also belong to the camp program. These activities are for all camp participants and they are:

Street soccer tournament

Tournament in billiards

History lecture about Srebrenica

International night

Barbecue

Karaoke night

Educational presentation on theme: “Memories and Remembrances, Action and Reconciliation”

www.mfs-emmaus.ba

Excursion to the Drina River

Party at the camp

Excursion to Sarajevo and Tuzla

Movie night

International Forum of Solidarity - Emmaus | 11


Međunarodni omladinski radni kamp 2012

12| Međunarodni forum solidarnosti - Emmaus

www.mfs-emmaus.ba


International Youth Working Camp 2012

www.mfs-emmaus.ba

International Forum of Solidarity - Emmaus | 13


Međunarodni omladinski radni kamp 2012

Chris Grewcock, 27 godina, Emmaus Gloucester, Engleska Ovo je prvi put da sam na ovom kampu. Puno je bolje nego što sam očekivao, a najviše mi se sviĎaju ljudi sa kojima radim i to što osim kompanjona rade i volonteri što nije bio slučaj na predhodnim kampovima na kojima sam bio. Ovaj kamp bi preporučio i ostalim kompanjonima, a takoĎer volio bih doći i iduće godine.

Chris Grewcock, 27, Emmaus Gloucester, England This is the first time that I come to this particular camp. It is a lot better than I expected. What I most like here are the people and the volunteers who work alongside with companions which was not the case with my former camp experiences. I would recommend this camp to other companions from my community and surely I would love to come again next year.

Ivana Mirković, 26 godina, Kraljevo, Srbija Uposlenica sam Incijative mladih za ljudska prava u Beogradu. Došla sam da vidim kako izgleda ovaj kamp za mlade, da pomognem u izgradnji ovog Centra, te da čujem priču o Srebrenici. Oduševljena sam ljudima u kampu i ovdje mi se jako sviĎa. TakoĎer ovdje uopšte nemam osjećaj da su ljudi različite nacije, jer svi zajedno radimo i ja se lično slažem i družim sa svima.

Ivana Mirković, 26, Kraljevo, Serbia I am working at the association “Initiative of the Youth for Human Rights” from Belgrade. I came to see what this camp is all about, to help in the reconstruction of this Centre and to hear the story of Srebrenica. I am amazed by people here and the surrounding. Moreover I don’t feel that so many different nations are here because we work together and I personally get along with all of them.

14 | Međunarodni forum solidarnosti - Emmaus

Brendan Spellman, 46 godina, Emmaus Brighton and Hove, Engleska

Galja Radojković, 21 godina, Beograd, Srbija

Ovo je prvi put da učestvujem na bilo kojem kampu. Ovaj kamp mi je dobro iskustvo i najviše mi se s vi Ď a j u l j udi , te komunikacija ljudi različitih nacionalnosti na jednom mjestu. Za kamp sam saznao preko kompanjona koji je već bio ovdje, a takoĎer nakon ovog iskustva bih kamp preporučio svim kompanjonima.

Prvo da kažem da ću se vratiti i naredne godine na kamp. Jer je budućnost sve o čemu se radi u sadašnjosti ovog kampa. To što sam držala za ruku baku koja je izgubila porodicu u ratu je neprocjenjiv osjećaj. Ljudi koje sam upoznala ovdje su me ispunili i povratili mi energiju. Želim da još jednom kažem da ću se vratiti po još svega.

Brendan Spellman, 46, Emmaus Brighton and Hove, England

Galja Radojković, 21, Belgrade, Serbia

This is the first time in my life that I participate in such a camp. It is a great experience and what I like most are the people and the communication with them. Although we come from different countries and speak a different language we manage to work jointly in order to construct something good. I found out about this camp through my companion friends and now I would also recommend it to all my friends.

First let me say that I’m coming back next year. I believe that future is all what is being done at this camp in the present. The moment when I was holding the hand of a grandma who lost all family members in the war is a priceless feeling. The people I met here filled me with positive energy and made me move on. I want to tell one more time that I will deffinitely come back next year.

www.mfs-emmaus.ba


International Youth Working Camp 2012

Kenan Bajraktarević, 24 godine, koordinator kampa, Doboj Istok, BiH K a o k oo rd i nat o r k am p a s a m zadovoljan jer smo uspjeli ispuniti 3 stvari koje su dogovorene na sastanku u Francuskoj: meĎusobno d r u ž e nj e , v i š e o r g a n i z o v a ni h zabavnih aktivnosti i bolja organizacija poslova. Napravili smo mjesto za druženje u sklopu kampa gdje su učesnici imali dosta zajedničkih a takoĎer zabavnih aktivnosti, a ove godine edukovani lideri grupa su odlično organizovali radne grupe. Ovom prilikom se zahvaljujem svima onima koji su učestvovali u organizaciji kampa, učesnicima kampa i nadam se da će doći i naredne godine.

Cyril Laleuf, 32 godine, Poitiers, Francuska Ovo nije prvi put da sam na ovom kampu. Svake godine mi bude sve bolje, a ove mi se posebno sviĎa jer postoje bungalovi za spavanje i što su lideri bolje organizovani. Volim Bosnu i zato dolazim svake godine, a takoĎer sviĎaju mi se bosanski ljudi koji su druželjubivi, ljubazni i znaju prirediti dobrodošlicu. Preporučio bih i ostalim kompanjonima da doĎu ovdje i budu dio ovog kampa.

Kenan Bajraktarević, 24, camp coordinator, Doboj Istok, B&H

Cyril Laleuf, 32 , Poitiers, France

As camp coordinator I am very satisfied because we have fulfilled three points that were agreed on the meeting in the France: interactive socialization, more entertaining activities and better coordination of work. We have made a place within the camp where the participants had various joint entertaining activities, and this year educated leaders of the group have perfectly organized the work of their groups. I take this opportunity to pay thanks to all participants of the camp and I hope that they will return next year as well.

This is not the first time that I participate at this camp. Every year is getting better. This year in particular there are bungalows for sleeping and the leaders are more organized. I love Bosnia and that is what brings me back every year. Also I like Bosnian people who are very friendly, nice and know how to welcome people. I would recommend to all the others companions to come here and to be part of this big project.

www.mfs-emmaus.ba

International Forum of Solidarity - Emmaus | 15


Impressum Međunarodni forum solidarnosti - Emmaus Bilten br. 19, juli 2012 Izdavač: Međunarodni forum solidarnosti - Emmaus Za izdavača: Hamzalija Okanović, direktor

International Forum of Solidarity - Emmaus Bulletin No. 19 July 2012 Publisher: International Forum of Solidarity - Emmaus Responsible for the publishing: Hamzalija Okanović, the director

Urednik: Hurija Mulahusejnović Prevela na engleski jezik: Lejla Mešić Fotografije: Hurija Mulahusejnović i Lejla Mešić

Editor: Hurija Mulahusejnović Translated into the English language: Lejla Mešić Photographies: Hurija Mulahusejnović i Lejla Mešić

Centralni ured Duje bb, 74 207 Klokotnica Doboj Istok, BiH Tel: +387 35 726 690 Fax: +387 35 720 284 E-mail: forum.solidarnosti@bih.net.ba

Central Office Duje bb, 74 207 Klokotnica Doboj Istok, B&H Phone: +387 35 726 690 Fax: +387 35 720 284 E-mail: forum.solidarnosti@bih.net.ba

www.mfs-emmaus.ba

Bilten br. 19  

Međunarodni omladinski radni kamp

Bilten br. 19  

Međunarodni omladinski radni kamp

Advertisement