Page 1

HUOLTOVINKKI HAKUNILAN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI

1/2017

OPAS SÄHKÖAJONEUVOJEN LATAUSPISTEIDEN RAKENTAMISEEN Sähköautot ladataan tulevaisuudessa pääosin kotioloissa. Sen vuoksi myös EU:sta on tulossa tiukempia määräyksiä latauspisteiden rakentamiselle myös taloyhtiöissä. Suomessa viranomaiset ovat toistaiseksi antaneet vasta ohjeita ja suosituksia. Motivalta on ilmestynyt opas aiheesta.

SIVU 8

TALOYHTIÖITÄ OHJEISTETTIIN TUPAKOINTIKIELLON HAKEMISESSA SIVU 10 Taloyhtiöt ovat voineet vuoden alusta alkaen hakea kunnalta tupakointikieltoja. Kielloilla voidaan suitsia käryttelyä huoneistoparvekkeilla ja -pihoilla ja jopa asuinhuoneistojen sisällä. Nyt kiellon hakemiseksi on laadittu ohjeet, jotka koskevat huoneistoparvekkeella ja -pihalla tapahtuvaa tupakointia. Ohje täydentyy keväällä kattamaan myös asuinhuoneiston sisäpuolisen tupakointikiellon.

SISÄILMAONGELMA KOTONA MITEN TOIMIN? SIVU 6 Kun asukas epäilee sisäilmaongelmaa kotonaan, hänen tulisi olla yhteydessä isännöitsijään, ja vuokralaisen myös vuokranantajaan. Isännöitsijätoimisto tekee asunnossa alkukartoituksen, jonka jälkeen selviävät mahdolliset jatkotoimenpiteet. Hyvin usein todellista ongelmaa ei kuitenkaan ole tai se on helposti ratkaistavissa, esimerkiksi opastamalla asukasta ilmanvaihtolaitteen oikeaan käyttöön. Selvitystyö aiheuttaa taloyhtiölle myös kustannuksia.


PÄÄKIRJOITUS

KEVÄT TANSSIEN TULEVI, Aurinko paistaa ja sulattaa lumet. Joka keväinen keskustelu pölyävästä katuhiekasta ja sulavan lumen paljastamista koiran jätöksistä on alkanut. Päättynyt talvi oli sääolosuhteiltaan erikoinen ja hiekoitushiekkaa on kylvetty maahan tänä talvena enemmän kuin vuosiin. Vaikka hiekan nosto päästiin aloittamaan aikaisen kevään takia ajoissa, on työ sen hiekan määrän takia ollut haastavaa. Hakunilan alueen taloissa on jo tehty ensimmäiset linjasaneerausurakat ja uusia käynnistyy nyt kiihtyvällä tahdilla. Alueellamme on toteutumassa myös perinteisestä remontista poikkeavaa saneeraustapaa ja tulee olemaan mielenkiintoista nähdä remontin kokonaiskustannukset verrattuna perinteiseen remonttiin. Toki pitää muistaa, että jokainen taloyhtiö ja jokainen remontti ovat yksilöllisiä, eikä niitä tai niiden kustannuksia voi suoraan verrata keskenään. Taloyhtiöiden on hyvä varautua tuleviin remontteihin hyvissä ajoin ja lähteä teettämään remontin pohjaksi tarvittavia kuntotutkimuksia ja hankesuunnittelua, jotta remontit voidaan tehdä suunnitellusti oikea-aikaisesti. Kiire yleensä nostaa urakan kustannuksia. Halvat pankkilainojen korot ovat helpottaneet urakkaa koskevien päätösten tekemistä ja pankit tarjoavat tällä hetkellä myös osakkaille itselleen erilaisia rahoitusvaihtoehtoja taloyhtiölainan rinnalle. Kevään myötä on Hakunilan Huolto Oy:ssä toteutettu Suomen Isännöintiliitto ry:n toimesta kolmen vuoden välein taloyhtiöiden hallitusten jäsenille tehtävä asiakastyytyväisyyskysely. Tulokset olivat meillä pääkaupunkiseudun kilpailijoita hieman paremmalla tasolla ja jopa parantuneet jonkin verran aiemmasta kolme vuotta sitten tehdystä kyselystä. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille hallituksen jäsenille, antamanne palaute on meille tärkeää.

Palautteen perusteella yritämme koko henkilökunnallemme suunnatun asiakaspalvelu- ja muun koulutuksen avulla parantaa edelleen tasoamme. Kiitos hyvästä tuloksesta kuuluu koko henkilökunnalle, joka tekee työtään tunnollisesti asiakkaidemme parhaaksi. Myös huolto- ja isännöintiohjelmien muutoksella, jotka ovat parhaillaan käynnissä, toivomme saavamme edelleen parannusta asiakaspalvelumme tasoon ja sitä kautta asiakastyytyväisyyteemme. Kyselyiden välilläkin ovat niin ruusut kuin risut tervetulleita ja helpoin tapa palautteelle on omien nettisivujemme kautta annettava palaute. Hakunilan yleisilmettä parantamaan saatiin viime vuonna ensimmäinen graffititaitelilijan teos sekä seinämuraali ja muutamat taloyhtiöt ovat innostuneet ajatuksesta suunnitella oman taloyhtiönsä henkeen sopiva taideteos. Toivotaan, että hankkeet toteutuvat ja tuovat hyvää uutta ilmettä alueemme rakennuksiin. Hakunilan Huolto Oy:n henkilökunnassa on päättyneen vuoden lopussa tapahtunut muutama henkilövaihdos pitkäaikaisen kirjanpitäjämme Asta Pirisen jäätyä eläkkeelle sekä isännöitsijä Hanna Latvalan siirryttyä toisen yrityksen palvelukseen. Toivottakaamme heidän tilalleen palkatut Sanni Lappalainen ja Martti Immonen tervetulleeksi taloon! Aurinkoista kevättä toivottaen, Kaija Niemi, Toimitusjohtaja

Hakunilan Huolto solmi vuodenvaihteessa AM Lukkoaseman kanssa puitesopimuksen. Se lyhentää lukituspalveluiden vasteaikaa ja tarjoaa kokonaisuudessaan aiempaa kattavammat, luotettavammat ja kustannustehokkaammat lukituspalvelut. Taloyhtiön vastuulla on huolehtia kiinteistön lukitusjärjestelmästä ja tarvittaessa uusia lukitusjärjestelmä vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Yhtiön tulee huolehtia myös lukitusjärjestelmän säännöllisestä huollosta. ‒ Abloyn tilastojen mukaan valtaosassa suomalaisista kotitalouksista on vapaasti kopioitavissa oleva avainjärjestelmä. Taloyhtiön pitäisi huolehtia siitä, että sen lukitusjärjestelmä on riittävän moderni ja mahdollisimman turvallinen. Toimivalla lukituksella vähennetään murtojen riskiä ja turvataan myös huoltoyhtiön ja pelastusviranomaisten pääsy taloon tarvittaessa, projektipäällikkö Harri Pystynen AM Lukkoasemalta huomauttaa. AM Lukkoasemalta saa kaikki lukitusalan tuotteet ja palvelut tarvekartoituksesta aina vuosihuoltoihin asti. Mekaaniset ja sähköiset lukitusjärjestelmät soveltuvat niin uudisrakennuksiin kuin remontointikohteisiin. Avainhallintapalvelu huolehtii kiinteistöjen avainliikenteestä kokonaisvaltaisesti, avainten tilaamisesta säilytykseen ja luovutukseen. Palvelu pitää myös taloyhtiöiden lukkotiedot ajan tasalla. ‒ Avainliikennettä voi hallinnoida myös kehittämämme selainpohjaisen avainhallintaohjelman avulla. Sen etuja ovat reaaliaikaisuus ja tietoturvallisuus. Palvelu ei myöskään vaadi laiteinvestointeja tai edellytä kalliita lisenssimaksuja, Pystynen lisää.

HUOLTOSOPIMUS VÄHENTÄÄ HUOLIA Huolettomin tapa huolehtia kiinteistöjen lukituksesta on tehdä huoltosopimus, joka takaa ammattimaisen ja säännöllisen huollon. Huoltosopimus mitoitetaan aina asiakkaiden

HUOLTOVINKKI Hakunilan Huolto Oy:n asiakaslehti PÄÄTOIMITTAJA Kaija Niemi TUOTTAJA RA Communications Oy, ralf.ahlskog@rac.fi TAITTO GoMedia Oy TOIMITUSNEUVOSTO Kaija Niemi, Pekka Myllylä, Martti Immonen, Jari Luukkanen, Susanna Laiho, Ulla Haikonen, Tuula Karhunen, Birgitta Vesa-Lehtinen, Petteri Niemeläinen, Ari Rauske, Ralf Ahlskog JULKAISIJA Hakunilan Huolto Oy, Kannuskuja 2, 01200 Vantaa. Puh. 0207 792 300, www.hakunilanhuolto.fi JAKELU n. 6000 kpl. Pyydä mediakortti ja ilmoita seuraavassa lehdessä tai anna muuten vain palautetta!

2


AM LUKKOASEMAN VASTUULLA KYMMENIÄ TALOYHTIÖITÄ HAKUNILASSA

AM Lukkoaseman projektijohtaja Harri Pystynen kehottaa taloyhtiöitä huolehtimaan siitä, että lukitusjärjestelmä on riittävän moderni ja turvallinen.

tarpeiden mukaan. Se voi sisältää esimerkiksi oviympäristön ja turvajärjestelmien ennakoivat vuosihuollot tai tietyn osa-alueen kunnossapidon. Tyypillinen sopimus kattaa taloyhtiön yleisten tilojen ja ulko-ovien tarkastamisen, ovipumppujen säätämisen ja lukkojen rasvauksen sekä niiden sisusten tarkastamisen ja öljyämisen kerran tai kahdesti vuodessa. Näin lukkojen elinkaari myös pitenee. Lukkojen päivittämisessä kannattaa lähteä liikkeelle tilaamalla lukkoliikkeeltä turvaselvitys. Jos taloyhtiössä siirrytään sen pohjalta askel eteenpäin, tilataan seuraavaksi lukitussuunnitelma. Varsinaisesta lukkojen uusimisesta päättää taloyhtiön yhtiökokous. ‒ Taloyhtiöt kiinnostuvat lukkojen uusimisesta usein vasta, kun esimerkiksi yleisiin tiloihin on tehty useampi murto, tai avaimia ilmoitetaan kadonneeksi tuntuva määrä. Kun lukitus on kunnossa, vastuu on asuk-

kailla. Avaimista on pidettävä huolta eikä niitä kannata lainata kenelle tahansa, Pystynen muistuttaa. Lukituksen elinkaari on normaalisti jopa 20 vuotta. Vaihto tulee ajankohtaiseksi viimeistään silloin, kun lukot alkavat hajoilla yhä säännöllisemmin. Huoltoyhtiö on vaihtotarpeesta yleensä ajan tasalla.

ELEKTRONIIKKA LISÄÄNTYY Moderneihin lukkoihin käyvät vain suojatut avaimet. Avaimissa on myös elektroninen tunnistin, jonka avulla voi seurata vaikkapa kulkemista yleisissä tiloissa. Ulko-ovien avaaminen ja sulkeminen onnistuvat nykyisin myös matkapuhelimella, jopa pelkästään Bluetooth sovelluksella. ‒ Sähköisiä avaimia toimittavat muun muassa Abloy ja iLOQ. Avainten tiedot ovat suojattuja ja niiden tilaamiseen tarvitaan tunnukset. Säilytämme niitä turvakaapissa

ja pystymme tilaamaan tehtaalta nopeasti uuden avaimen. Esimerkiksi Hakunilan alueelta säilytämme noin 50 taloyhtiön tietoja, Pystynen valottaa. Kun joku hukkaa avaimen, sillä pääsee kulkemaan niin kauan, kunnes se deaktivoidaan. Elektronisissa avaimissa on kuitenkin se etu, että yhden hävinneen avaimen vuoksi ei tarvitse poistaa muita avaimia käytöstä. ‒ Vaikka elektroninen lukitusjärjestelmä on mekaanista kalliimpi, se maksaa ennen pitkää itsensä takaisin, Pystynen lupaa.

HAKUNILAN TILANNE ON MONIMUOTOINEN Pystynen näkee Hakunilan taloyhtiöiden kokonaistilanteen tällä hetkellä melko hyvänä. 90-luvulla tehty ahkera lukitusten uusiminen nosti turvallisuuden vastaamaan tämänkin päivän tasoa. Ongelmana on, että yhden avainprofiilin suojauksen poistuessa

3


Asukkaat voivat vaikuttaa lukkojen toimivuuteen ja elinkaareen omalla käyttäytymisellään.

kukaan ei tiedä, missä niitä avaimia kulkee. Jos on syytä epäillä, että avaimia on väärissä käsissä, pitäisi hälytyskellojen soida. Vaikka Hakunilan Huolto teki puitesopimuksen AM Lukkoaseman kanssa, se ei takaa yhtiölle yksinoikeutta Hakunilan Huollon toimeksiantoihin. Isot urakat ja sopimukset kilpailutetaan edelleen normaalisti, vaikka AM Lukkoasema niissä mukana onkin. Asukkaat voivat vaikuttaa myös itse lukituksen elinkaareen. Silmämääräisesti voi havainnoida, menevätkö ovet kiinni, toimivatko ovipumput ja meneekö ovi takalukkoon. Ovi pitäisi vetää aina auki kahvasta. Avaimesta vetäminen rasittaa lukkopesää. ‒ Jos ovi ei mene kunnolla kiinni, kynnyksestä löytyy usein kivi, joka on helppo poistaa, Pystynen muistuttaa.

AM LUKKOASEMA Omistaja ja emoyhtiö: AM Security Oy, Turku Toimipisteet: Jyväskylä, Kajaani, Oulu, Tampere, Vantaa Liikevaihto: Noin 17M €, josta Vantaan yksikön osuus lähes puolet Henkilökuntaa: 85, Vantaalla 23 Palvelut: Projektit, konsultointi, suunnittelu, asennus, paloilmoitinliikkeen työt, käyttöönotto, huolto ja ylläpito, tekninen tuki

4

Täyden palvelun lukitus- ja turvatalo Kysy meiltä myös valvontakamera-, kulunvalvonta- ja oviautomatiikkaratkaisuja AM Lukkoasema Oy Koivuhaan liikekeskus Kuriiritie 23-25 01300 Vantaa Puh. 010 480 3710 Liike avoinna ma-pe klo 8.00-16.30

www.amlukkoasema.fi


ISÄNNÖITSIJÄ MARTTI IMMONEN

HYVÄSSÄ HALLITUKSESSA ON AVOIN KESKUSTELUILMAPIIRI Hallituksen kokoukset ovat keskustelutilaisuuksia. On luontevampaa, kun keskustelu on vapaamuotoista, kuin se, että viitataan ja pyydetään puheenvuoroja. Totta kai asioista pitää keskustella, jos keskusteltavaa on. Jos keskustelu lähtee hakoteille, siitä voi huomauttaa – ja ihmiset yleensä tajuavat sen itsekin, Hakunilan Huollon uusi isännöitsijä Martti Immonen sanoo. Immonen vaikuttaa rauhalliselta ja mukavalta nallekarhulta. Omien sanojensa mukaan hän ei hiilly oikeastaan mistään, tai ainakin sen eteen pitää tehdä todella töitä. Pitkää pinnaa ovat koulineet yli 20 vuoden ura vartiointialalla sekä nuorempana isoveli. ‒ Minä olen ihan tavallinen suomalainen ukkeli, mieleltäni ikuinen teini. Vartiointipuolella kävin kaikki mahdolliset ammattitutkinnot, mutta ura ei silti oikein edennyt, joten päätin vaihtaa alaa. Pohjakoulutukseltani olen ylioppilas, mutta kymmenen vuotta sitten aloitin ammattikorkeakoulussa liiketalouden tradenomin opinnot. Valmistuin 2010, suuntautumisvaihtoehtonani isännöinti, Immonen kertoo. Hakunilan huoltoon Immonen päätyi huomattuaan yhtiön työpaikkailmoituksen TE-toimiston sivuilta. Hänellä oli jo sopimus toisen isännöitsijätoimiston kanssa, mutta Messenger-viesti Hakunilan Huollon toimitusjohtaja Kaija Niemelle sai Immosen pyörtämään päätöksensä. Immonen ja Niemi olivat tutustuneet jo aiemmin molempien istuttua Vantaan isännöitsijäyhdistys ry:n hallituksessa. Ennen Hakunilaan siirtymistään Immonen työskenteli Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön kiinteistövastaavana.

tavat eteenpäin kuin sveitsiläinen kello. Itse en edusta sellaista ”tam tam, kiitos ja hei” -tyyliä, Immonen luonnehtii. Immonen on huomannut joidenkin hallitusten jäsenten olevan hyvinkin aktiivisia, kun toisia ei aina näy edes kokouksissa. Hän toivoo hallitusten jäsenten keskustelevan asioista ensin keskenään. Jos kysyttävää ilmenee, yhteydenoton olisi hyvä tulla kootusti yhdeltä henkilöltä. Silloin ei tarvitse vastata jokaiselle erikseen. ‒ Nopein tapa toimia on valmistella kokoukset puheenjohtajan kanssa. Kyselyt on hyvä lähettää yhteisenä viestiketjuna, jolloin myös vastaus tulee kaikille samanlaisena ja yhtä aikaa, Immonen neuvoo. Aina ei isännöitsijän tehtävänkuva ole asiakkaille selkeä. Perustehtävät tunnetaan, mutta moni olettaa isännöitsijällä olevan myös teknistä osaamista. Ilman teknistä koulutusta on vaikea vastata esimerkiksi siihen, miksi ilmastointi pitää nakuttavaa ääntä. ‒ Hyvä isännöitsijä on asiantuntija, joka seuraa alaa ja tuntee isännöimiensä taloyhtiöiden asiat. Minä olen lähinnä hallinnollinen isännöitsijä, jonka erityisosaamista ovat tarvittaessa turvallisuusasiat entisen ammattini vuoksi, Immonen sanoo.

TAVANOMAINEN MÄÄRÄ ASIAKKAITA

ILMOITA VIOISTA, Hakunilan Huollossa Immonen vastaa 15 ta- ÄLÄ TURHISTA ASIOISTA loyhtiön isännöinnistä sekä kahdesta kiinteistöyhtiöstä, joista toinen on Hakunilan ostoskeskuksen Hakunilan Keskus -niminen yhtiö. Työaika on käytännössä aamukahdeksasta iltakahdeksaan, koska suurin osa hallitusten kokouksista pidetään iltaisin. ‒ Joissakin taloyhtiöissä hallituksen puheenjohtajat ovat tarmokkaita ja johtavat itse puhetta kokouksissa, joissakin taloyhtiöissä minä vedän kokoukset. Hallituksissa on aikamoisia eroja, kuten ihmisissä yleensä. Toiset jäävät jaarittelemaan, toiset naput-

Asukkaat ovat suoraan yhteydessä isännöitsijään esimerkiksi remontti-ilmoitusta tehdessään, kuten pitääkin. Sen sijaan isännöitsijälle ei kannata soittaa, jos lapsen itku häiritsee tai parkkisakot harmittavat. Itkevästä lapsesta voi soittaa lastensuojeluun ja parkkisakoista pysäköinninvalvojalle. Monissa asioissa isännöitsijätoimiston asiakaspalvelu on oikeampi osoite kuin isännöitsijä. ‒ Kannattaisi ensin huolellisesti selvittää, minne pitää soittaa, ennen kuin valitsee numeron. Turhat puhelut kuormittavat niin soit-

tajaa kuin vastaanottajaakin. Vioista kannattaa kuitenkin pitää isännöitsijä ajan tasalla, jotta paikat pysyisivät kunnossa, Immonen muistuttaa. Immonen sanoo oppineensa olemaan myös varovainen vastauksissaan. Jos kysytään vaikkapa hintoja ja määriä, hän ei uskalla vastata tarkistamatta asiaa. Pitää myös muistaa puhua ”omasta käsityksestä”: sillä mikään ei ole faktaa ennen tarkistamista. ‒ Eniten isännöitsijän aikaa vievät rutiinityöt, kuten kokouskutsujen tekeminen, pöytäkirjojen kirjoittaminen, kokousten valmistelu, projektien käynnistäminen ja valvominen sekä sähköposteihin ja puheluihin vastaaminen. Taloyhtiöiden vastuulle on tullut myös paljon uusia vastuualueita. Esimerkiksi sisäilmaongelmat aiheuttavat tällä hetkellä paljon päänvaivaa. ‒ Toisinaan hallitukset valvovat projektien etenemistä turhankin innokkaasti. Tilannepäivityksiä halutaan, vaikka esimerkiksi tarjousten jättöaika ei ole edes umpeutunut. Se on kuitenkin ymmärrettävää, asukkailla on projekteissa kiinni usein isot rahat, Immonen toteaa. Immonen kertoo viihtyneensä hyvin Hakunilan Huollossa ja asiakkaidensa parissa. Ketään ei ole tarvinnut viedä käsiraudoissa putkaan, kuten entisessä työelämässä.

MARTTI IMMONEN Ikä: 48 Syntymäpaikka: Helsinki Nykyinen asuinpaikka: Myyrmäki Perhe: Vaimo, lapset 28, 10 ja 2 vuotta Koulutus: Liiketalouden tradenomi, suuntautumisvaihtoehtona isännöinti Tehtävä: Isännöitsijä Aloitti Hakunilan Huollossa: Tammikuussa 2017 Harrastus: Metsään eksyminen (suunnistus)

5


MITÄ TEEN, JOS EPÄILEN SISÄILMAONGELMAA? Isännöitsijöille tulee kiihtyvään tahtiin sisäilmaan liittyviä selvityspyyntöjä. Mikäli ongelma edellyttää tutkimista, siitä syntyy taloyhtiölle myös kustannuksia. Kerrostaloasukkaat pitävät yleisimpinä sisäilmaa koskevina ongelmina hajuja rappukäytävässä sekä keittiön puutteellista ilmanvaihtoa. Ongelmina mainitaan myös ilman tunkkaisuus, viemärin haju, ikkunoiden huurtuminen, vetoisuus sekä makuuhuoneiden ja pesutilojen puutteellinen ilmanvaihto. Näistä kärsi Kotitalo-lehden vuonna 2015 teettämän tutkimuksen mukaan joka kymmenes suomalainen. Toki rakennuksessa voi olla vakavampiakin ongelmia, kuten rakenteisiin pesiytynyt home tai sieni. Homevaurion mahdollisuus on syytä ottaa huomioon, jos sisäilmassa esiintyy tunkkaista, maakellarimaista tai imelää, jopa makeaa hajua tai selvää homeen hajua. Näkyviä kosteusvaurion tunnusmerkkejä ovat materiaalin värimuutokset, irtoaminen, kupruilu, turpoaminen sekä puuterimainen, harsomainen tai pistemäinen kasvusto. Epäilys herää viimeistään, jos asukkaat alkavat oireilla. Vaivoja voi olla monenlaisia: astmaa, allergiaa, atooppista ihottumaa, hengenahdistusta, toistuvia poskiontelotulehduksia, voimattomuuden tunnetta, väsymystä tai silmien kirvelyä. Oireiluun vaikuttavat ihmisten henkilökohtainen herkkyys ja sisäilmassa esiintyvät altisteet. Niiden alkuperä voi olla home, kuitu, lattiamatto, käytetyt pesuaineet ja muut kemikaalit tai vaikkapa huonekalujen ja vaatteiden materiaalit.

ISÄNNÖITSIJÄN ARKIPÄIVÄÄ Sisäilmaongelmien selvittely on arkipäivää isännöitsijän työssä. Onneksi useimmissa tapauksissa kyse on väärästä hälytyksestä. Kaikenlainen pintojen tummuminen saatetaan tulkita homeeksi, vaikka se olisi normaalia huonepölyä. Useimmiten homevaurio-epäily osoittautuu kosteusvaurioksi. Kun asukas epäilee löytäneensä hometta, hänen tulee ottaa yhteyttää isännöintiin tai huoltoon. Isännöitsijä arvioi tilanteen ja käyttää omaa asiantuntijaverkostoaan ongelman selvittämiseksi. ‒ Kyllä näitä selvityspyyntöjä tulee useita joka vuosi. Ensin teemme asunnossa al-

6

kutarkastuksen. Sen voi suorittaa tekninen isännöitsijämme tai ulkopuolinen insinööritoimisto. Aluksi selvitetään perusasiat kuten ilmanvaihtomekanismien toiminta ja rakenteiden kunto. Jos epäillään rakenteellisia vaurioita, voidaan ryhtyä näytteiden ottoon. Se maksaa useita satoja euroja. Ilman selkeää näyttöä taloyhtiö ei todennäköisesti lähde lisäselvityksiä tekemään. Asukas voi kuitenkin halutessaan pyytää paikalle terveystarkastajan asiaa tutkimaan, isännöitsijä Ulla Haikonen Hakunilan Huollosta kertoo. Monet remontit, joita kiinteistöihin tehdään kosteusongelmien vuoksi, saattavat olla turhia. Esimerkiksi sisäilmaongelmien ja

kosteuden selvät yhteydet ovat yhä selvittämättä. Korjauksesta ei välttämättä ole apua. Taloyhtiön pitäisi opastaa asukkaita ilmanvaihtolaitteiden oikeaan käyttöön. Sen on myös huolehdittava ilmanvaihtojärjestelmän huolto-ohjelman laatimisesta ja säännöllisestä tarkastuksesta. Asukkaiden tulisi itse huolehtia siitä, että poistoilma-aukot ovat auki ja rasvasuodattimet puhdistettu.

MITEN SISÄILMAONGELMAA TUTKITAAN? Kosteusvaurio voidaan usein mitata kosteusmittareilla seinistä, lattioista tai muista vauriokohdista, mutta usein rakenteiden kosteusvaurio ja home voidaan nähdä pal-


Homekoirat.comin homekoira Myrsky työn touhussa.

jaalla silmälläkin. Sisäilma- ja pintakosteusmittaaminen eivät välttämättä anna tarkkoja tuloksia, vaan ongelman todentamiseen tarvitaan mieluummin asiantuntija, jolla on kokemusta rakennusteknisestä tutkimisesta. Rakennuksen kokonaiskunto pitäisi selvittää ensin. Rakenteiden riskianalyysissä tutkija tutustuu rakennuksen rakenne- ja LVI-piirustuksiin ja etsii niistä niin kutsuttuja riskirakenteita. Tutkimus sisältää usein myös selvityksen rakennuksen korjaus- ja huoltohistoriasta. Lisäksi voidaan tehdä lukuisia erilaisia näytteenottoja. Esimerkiksi insinööritoimisto Raksystems Oy tarjoaa seuraavia: Ÿ pölystä tehtäviä analyyseja Ÿ teollisten mineraalikuitujen analyyseja Ÿ hiilidioksidi-, lämpö- ja kosteusmittauksia Ÿ VOC-mittauksia tai muita kemiallisten epäpuhtauksien tai haitta-aineiden selvityksiä Ÿ mikrobimittauksia Ÿ ilmanvaihdon ilmamäärien tarkistus mittauksia Ÿ asbestikartoituksia Jos rakennuksessa epäillään olevan hometta, sen etsimiseen voi käyttää myös koulu-

tettua homekoiraa. Koira on lahjomaton, rehellinen ja nopea. Homekoira on rakennusten tutkimuksessa kuitenkin vain työkalu muiden joukossa. Homeiden, mikrobiologian ja rakennustekniikan tuntemus sekä lisätutkimusten tekeminen ovat olennaisia parhaan ja todenmukaisen tuloksen saamiseksi.

KENEN ON VASTUU? Taloyhtiössä yhtiön ja osakkaan väliset vastuunjaon pääperiaatteet löytyvät asunto-osakeyhtiölaista. Pääperiaate on, että asukas vastaa asunnon sisäosista, kuten sisäpinnoista ja kalusteista, yhtiö taas rakenteista ja järjestelmistä. Koska rakenteiden ja järjestelmien kunto kuuluu taloyhtiölle, myös niihin liittyvien ongelmien selvittäminen kuuluu taloyhtiön töihin. Ilman taloyhtiön lupaa pintoja rikkovia rakennetutkimuksia ei saa tehdä. Myöskään järjestelmiin ei saa tehdä muutoksia. Sisäilmaongelmia epäiltäessä täytyy siis aina ottaa ensin yhteys taloyhtiön edustajaan, joka yleensä on isännöitsijä. Yhteydenotto kannattaa tehdä kirjallisesti ja sen voi lähettää tiedoksi myös taloyhtiön hallitukselle. Vuokralainen on vastaavasti velvollinen

kertomaan kaikista havaitsemistaan puutteista ja vaurioista vuokranantajalle. Aina ei taloyhtiössä olla samaa mieltä sisäilmaongelman esiintymisestä. Tällöin osakkaalla tai vuokralaisella on oikeus ottaa yhteyttä kunnan terveystarkastajaan. Palvelu on maksuton. Tarkastaja ratkaisee itsenäisesti, mitä tutkimuksia, näytteitä tai mittauksia terveyshaitan olemassaolon arvioimiseksi kulloinkin vaaditaan. ‒ Suurin osa tekemistämme tarkastuksista liittyy ilmanvaihtoon. Jos silmämääräisesti ei mitään epäilyttävää ole havaittavissa, voimme ottaa näytteitä pintamateriaaleista ja ilmasta. Rakenteita emme avaa. Tutkimusten laajuus on kuitenkin hyvin kuntakohtaista. Tulosten perusteella voimme velvoittaa taloyhtiötä uhkasakon nojalla tekemään lisäselvityksiä ja korjauksia, terveysinsinööri Antti Soininen Vantaan ympäristökeskuksesta kertoo. Ennen kuin terveystarkastaja tulee asuntoon, on yleensä jo tehty ulkopuolisen tahon suorittama tarkastus. Terveystarkastaja huomioi sen ja tarkastelee kokonaisuutta puolueettomasti. Vantaalla terveystarkastajia on kolme, ja heistä jokainen tekee sisäilmaselvityksiä viikoittain.

Onnellisen ihmisen koti Miltä tuntuu vastaremontoitu talo? Sen tiedät kun kutsut Trion ystävälliset ammattilaiset laittamaan paikat kuntoon. Onnistunut lopputulos saa hymyn huulille ja olon onnelliseksi. Ota yhteyttä ja kerro miten voimme auttaa teidän taloyhtiötänne! 09 838 6450, www.lvi-trio.fi

TALOTEKNIIKKAA JA KORJAUSRAKENTAMISTA KOTONA JA TYÖPAIKALLA

7


KUVAT: VIRTA OY

TALOYHTIÖIDEN ON VARAUDUTTAVA SÄHKÖAUTOJEN LATAAMISEEN Suomessa oli vuoden 2016 heinäkuussa 2250 sähköautoa, 707 täyssähköautoa ja 1543 ladattavaa hybridiä. Määrän uskotaan lisääntyvän nopeasti. Sen vuoksi viranomaiset ovat antaneet suosituksia ja ohjeita latauspaikkojen rakentamisesta myös taloyhtiöihin. Julkisia latauspisteitä oli Suomessa viime vuoden syyskuussa yhteensä 630 kappaletta. Näistä 50 oli pikalatauspisteitä. Kotilatauspisteitä oli oletettavasti yhtä paljon kuin sähköautoja, mutta niistä ei ole olemassa virallista tietoa. Liikenneministeriön arvion mukaan sähköautoja olisi vuonna 2020 vähintään 20 000 ja vuonna 2030 vähintään 250 000 kappaletta. Julkisia latauspisteitä tulisi olla vähintään 2000 kappaletta vuonna 2020 ja 25 000 kappaletta vuonna 2030. Sähköajoneuvojen lataus tapahtuu tulevaisuudessa pääasiassa kuitenkin kotioloissa. Sähköajoneuvot ladataan kiinteistöissä useimmiten öisin, ja vain vajaat 10 prosenttia latauksista tehdään julkisissa latauspisteissä. EU:n komissio on ehdottanut direktiiviä, jonka mukaan uusiin tai laajasti korjattaviin asuinrakennuksiin on vedettävä kaapelit, jotta lataustolpat on asennettavissa jokaiseen pysäköintiruutuun. Aluksi edellytetään valmiuksia, mutta ei vielä latauspisteitä. Autojen lämmitystolpat ovat Suomessa yleisesti käytössä. Jos niiden kaapelointi on uusittava, kustannusten on arvioitu olevan 500–1500 euroa pysäköintiruutua kohden. Lisäksi tulee vielä lataustolpan asennus-

8

kustannus. Lämmitystolppia voi rajoitetusti käyttää tilapäislataukseen ilman muutoksia. Lämpötolpissa ajastin tulee esteeksi, ellei sitä päivitetä älytolpaksi. Asunto-osakeyhtiössä latauspisteiden asentaminen on yhtiökokouksen asia, mikäli parkkipaikat ovat taloyhtiön hallinnassa. Jos paikat ovat osakkaiden omistuksessa, he voivat asentaa latauspisteet taloyhtiön luvalla.

RAKENTAMINEN EDELLYTTÄÄ KIINTEISTÖN OMISTAJAN PÄÄTÖSTÄ Latauspaikkojen rakentaminen edellyttää kiinteistön omistajan päätöstä. Jos kiinteistön omistajia on useita, kustannusten oikeudenmukainen jako on tärkeä kysymys. Tämä koskee pääasiassa asunto-osakeyhtiöitä ja muita yhteisomisteisia kiinteistöjä. Taloyhtiöiden päätösten lähtökohtana on osakkaiden yhdenvertainen kohtelu rakentamis-, ylläpito- ja käyttökustannuksia jaettaessa. Helpoin tapa päästä alkuun on rakentaa latauspisteitä aluksi vain sellainen määrä, joka ei vielä aiheuta muutoksia kiinteistön sähköjärjestelmään. Jos kapasiteetti riittää, latauspisteiden toteuttamisesta voidaan päättää yhtiökokouksen yksinkertai-

sella enemmistöllä, edellyttäen että osakkaiden maksuvelvollisuus ei muodostu kohtuuttomaksi. Sähköverkon saneerauksen yhteydessä voidaan päättää myös kapasiteetin lisäämisestä yhtiökokouksen yksinkertaisella enemmistöllä. Kiinteistöjen sähkötekniikka on iältään ja kapasiteetiltaan kirjavaa. Taloyhtiön kannattaa kääntyä asiantuntevan sähkösuunnittelijan tai palveluntarjoajan puoleen, jotta sähköverkon tila ja mahdolliset muutostarpeet saadaan kartoitetuiksi. Samalla selviää myös sähköliittymän riittävyys. Jos liittymää on suurennettava, verkkoyhtiötä on pyydettävä suunnittelemaan tarvittavat vahvistukset sähkön jakeluverkkoon. Myös aurinkosähköjärjestelmä voi olla toteutuskelpoinen lisäapu. Latauspisteiden sijoittelua kannattaa harkita tarkoin. Siihen vaikuttaa sähköverkon sijainti pysäköintipaikkoihin nähden. Yksi vaihtoehto on varata aluksi vain muutama paikka latauspisteellisiksi pysäköintipaikoiksi ja varautua laajentamaan latauspistemäärää tarpeen mukaan.

SÄHKÖTEKNIIKAN MITOITUKSET KUNTOON Yksittäisen latauspisteen rakentaminen on teknisesti helppoa, koska siihen riittää yhden sähkönkulutuspaikan lisääminen talon pääkeskukseen. Latauspisteiden määrää lisättäessä tulee jossain vaiheessa vastaan kiinteistön sähköjärjestelmän kapasiteetti. Teho ei todennäköisesti riitä kymmenien


täyssähkö- tai lataushybridiautojen samanaikaiseen lataukseen täydellä teholla. Mitoitusta suunniteltaessa kaikkien sähköautojen oletetaan olevan latauksessa yhtä aikaa. Siksi virtapiirin pitää kestää kaikkien latauspisteiden samanaikainen kuormitus, tai vaihtoehtoisesti virtapiirissä pitää olla kuormituksen valvonta. Samaan ryhmäjohtoon voidaan kytkeä useita latauspisteitä, jos jokaisella on oma ylivirtasuojansa ja vikavirtasuojansa. Täyssähköauto ja lataushybridihenkilöauto kuluttavat sähköä 15–20 kWh/100 km, mikä tarkoittaa Suomessa autoa kohden keskimäärin 2 700–3 600 kWh/vuosi (18 000 km/ vuosi). Motivan laskelmien mukaan täyssähköauton tarvitsema lataussähkön kustannus on 130–790 €/vuosi.

MITÄ SÄHKÖLATAUSPAIKKA MAKSAA? Yhtiön hallinnassa olevista autopaikoista, kuten pihapaikoista, talleista, katoksista tai hallipaikoista peritään autopaikkamaksua eli vuokraa. Paikan vuokra määrätään sopimusta tehtäessä, ja on täysin mahdollista, että on erihintaisia paikkoja. Näin sähkö- ja hybridiauton latauksen mahdollistava paikka voi olla kalliimpi kuin muut paikat. Hinnoittelu on siis sopimuskysymys ja ratkaistavissa autopaikkojen vuokrasopimuksia laadittaessa. Osakashallinnassa olevista paikoista maksetaan vastiketta, ja perinnän on perustuttava yhtiöjärjestykseen. Sähkö- ja lataushybridiautopaikkojen erillinen hinnoittelu voi vaatia yhtiöjärjestyksen muuttamista. Osakashallinnassa olevien sähkö- ja hybridiautojen latauspisteiden veloituksesta on mahdollista laatia myös erillinen sopimus, mutta se sitoo vain sopijaosapuolia. Kotilataus näkyy kiinteistön sähkölaskussa osana muuta kulutusta. Taloyhtiössä ladattavien autojen sähkönveloituksesta on sovittava erikseen.

OPAS NEUVOO Motiva on julkaissut oppaan, jonka tarkoituksena on helpottaa sähköajoneuvojen latauspisteiden toteuttamista yksityisissä kiinteistöissä. Osoite: www.motiva.fi/latauspisteopas

HAKUNILAN KESKUSTAN KAAVARUNKOTYÖ ON VALMISTUMASSA Kaavarungossa visioidaan tulevaa Hakunilan keskustaa, jotta alueesta tulisi entistä parempi paikka asua ja elää. Asukkaiden alkukesän 2016 Idea-illasta Hakunilan keskustan suunnittelu on edennyt niin, että suunnitelma odottaa luottamushenkilökäsittelyitä sekä uutta asukasiltaa keväällä. Kaavarungossa esitetään uuden ostarin rakentamista sekä uutta toria nykyistä näkyvämmälle paikalle Hakunilantien ja Kyytitien risteyksen laajentumana. Uusille yrittäjille ja eri alojen liikkeille ehdotetaan huomattavasti nykyistä enemmän lisää tiloja. Kivijalkakaupoilla, kahviloilla ja suuremmillakin myymälöillä pyritään saamaan Hakunilantielle ja Kyytitielle kantakaupunkimaisempi ilme. Uusi suurehko kerrostalokortteleiden alue tulisi nykyisen linja-autovarikon paikalle. Lisäksi Vanhaa Lahdentietä harkitaan muutettavaksi kaupungin kaduksi. Nopeudet ja hiukkaspäästöt pienenisivät. Lahdentien estevaikutus pienenisi, kun uuden kadun voisi ylittää samassa tasossa suojatietä pitkin. Nykyinen ahtaaksi käyvä silta voitaisiin

purkaa ja liikenneympyrän kautta yhdistää Kyytitie Vanhaan Lahdentiehen. Kävely- ja polkupyöräyhteydet voitaisiin järjestää vapaammin ja huomattavasti edullisemmin kuin nyt on mahdollista. Muutoksilla Hakunilan keskusta laajenisi länteen varikoiden alueelle myös helpon tavoitettavuuden ansiosta. Kaavarungon mukaan uusi katu rakennettaisiin hieman eri kohtaan, jolloin saataisiin täydennysrakentamista varten uutta tilaa Vanhan Lahdentien sivulle. Uudet asukkaat varmistaisivat palveluiden pysymisen ja paranemisen. Lähitulevaisuudessa alkaa tarkempi suunnittelu uusiksi bussien vaihtopysäkkialueiksi Lahdenväylän ja Kyytitien sillan molemmin puolin. Pysäkkien myötä parannetaan Lahdenväylän melusuojausta. Kaukaisimpana tulevaisuudessa häämöttää uusi pikaraitiotieyhteys Hakunilantietä pitkin Kyytitielle ja siitä edelleen Tikkurilaan.

ORITIEN KYLPYHUONESANEERAUS VALMISTUI As Oy Oripuiston mittava kylpyhuoneremontti valmistui tammikuussa. Taloyhtiön kaikki 59 kylpyhuonetta laitettiin uusiin kuoseihin. Vanhat peltikasettirungot jätettiin paikoilleen, mutta seinät ja lattiat ovat nyt kaakelia. Viemäröinti uusittiin kokonaan ja peltikasettikylpyhuoneiden ongelmalliset seinälattiakaivot korvattiin tavallisilla lattiakaivoilla. Myös käyttövesiputket uusittiin. Korjaustyöt aloitettiin viime vuoden keväällä ja ne valmistuivat aikataulussaan tammikuussa. Saneerauksen suoritti Remonttiset Oy. Taloyhtiön puheenjohtajan Pekka Muinosen mukaan hyvin suoritetusta työstä on sadellut kiitosta asukkailta. Remontin valmistumisen kunniaksi ta-

loyhtiö järjesti myös glögitarjoilut kaikille remonttiin osallistuneille. Hakunilan Huollon isännöitsijä Ari Rauske arvelee, että kyseessä oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Hakunilanmäellä taloyhtiö järjestää pienimuotoiset juhlallisuudet remontin valmistumisen kunniaksi.

9


TUPAKOINTIKIELLON HAKEMISEEN ANNETTIIN OHJEET Taloyhtiöt ovat voineet hakea kaupungilta tupakointikieltoa vuoden alusta alkaen. Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Kuntaliitto ja Helsingin kaupunki ovat yhdessä Valviran kanssa laatineet asunto-osakeyhtiöille ohjeet tupakointikiellon hakemiseksi. Uuden tupakkalain myötä taloyhtiöt voivat hakea kaupungilta tupakointikiellon määräämistä. Nyt julkaistut ohjeet koskevat kieltojen hakemista huoneistoparvekkeille ja -pihoille. Huoneistojen sisälle haettavien kieltojen ohjeistukset valmistuvat myöhemmin keväällä. Ohjeet sisältävät muun muassa taloyhtiöiden odottamat neuvot siitä, miten tupakkalain mukainen huoneiston haltijan kuuleminen toteutetaan ennen kiellon hakemista. Tähän löytyy lomakepohja sekä sen täyttöesimerkki. Mukana on myös kieltohakemuslomake. Mallit sujuvoittavat hakemuksen viranomaiskäsittelyä ja vähentävät taloyhtiölle käsittelystä aiheutuvia kustannuksia.

Tupakointikiellon hakemisesta päätetään yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksin, minkä jälkeen kieltoa haetaan kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Viranomainen voi määrätä kiellon, mikäli lakiin kirjatut edellytykset täyttyvät. Kielto on lähtökohtaisesti pysyvä, ellei savun kulkeutuminen muutu oleellisesti esimerkiksi korjaustoimien johdosta. Vuokrasopimuksessa tupakointikiellosta voidaan sopia heti vuokrasuhteen alussa tai myöhemminkin.

KIELTO ON ÄÄRIMMÄINEN RATKAISU Työryhmä kehottaa taloyhtiöitä tarkastelemaan ensisijaisesti muita keinoja tupakoinnin haittojen poistamiseksi. Kieltoon kannattaa turvautua vasta silloin, jos tupakoinnin aiheuttamaa haittaa ei taloyhtiössä muutoin saada ratkaistua. Viranomaiset myös laskuttavat hakemuksen käsittelyyn käytetyistä työtunneista, joten sitä ei kannata tehdä hutiloiden.

Huonosti laadittu hakemus voi maksaa osakkaille viranomaistyönä lopulta paljon enemmän.

Myös Kiinteistöliitto suosittaa taloyhtiöitä kääntymään hakemisprosessissa ammattilaisten eli isännöitsijöiden puoleen, vaikka sekin on tietysti laskutettavaa palvelua. Huonosti laadittu hakemus voi maksaa osakkaille viranomaistyönä lopulta paljon enemmän. Kiinteistöliiton päälakimies Jenni Hupli suosittelee taloyhtiöitä pohtimaan rauhassa kieltojen tarvetta ja laajuutta. Päätösten pitäisi kunnioittaa esimerkiksi ns. yhtiöoikeudellisia yhdenvertaisuusperiaatteita, jotta kielloilla saataisiin aikaan kestäviä ratkaisuja. ‒ Kieltoa pitäisi hakea esimerkiksi kaikille niille parvekkeille, joilta savu voi kulkeutua samalla tavalla. Ei siis kannata hakea tupakointikieltoa vain yhdelle parvekkeelle, Hupli muistuttaa. Myös isännöinninpuolella epäillään, että kiellot toimivat käytännössä huonosti. Jos ne tulevat voimaan, isännöitsijä ei myöskään valvo tupakointikieltojen noudattamista. Kaupungin asettamaa kieltoa valvoo lain mukaan kaupunki, joka voi asettaa kieltoa rikkovalle uhkasakon. Valvontaa tehdään ilmiantojen perusteella, joista seuraa viranomaisen tarkastuskäynti. On hyvä tietää, että esimerkiksi parveketupakoinnin valokuvaaminen voi olla salakatselua, ja siten rangaistavaa. Riidat eivät siis välttämättä lopu viranomaiskieltoon. Ennen kieltojen hakemista kannattaa aina keskustella ja sopia tupakoinnin pelisäännöistä, vaikkapa osoittamalla sallittu tupakointipaikka yhtiön piha-alueelta. Taloyhtiön johdon, eli isännöinnin ja hallituksen, tehtäväksi tulee myös kieltojen hakemiseen liittyvä viestintä. Osakkaita ja asukkaita tulee informoida etukäteen hakemuksen tekemisestä. Taloyhtiön täytyy myös tiedottaa tehdyistä viranomaispäätöksistä. Ohjeet löytyvät täältä:

10


KUVAT: RAKSYSTEMS INSINÖÖRITOIMISTO OY

VALTAOSALLA TALOYHTIÖISTÄ EI OLE KUNTOARVIOTA Viime vuonna tehdyn kyselytutkimuksen mukaan vain noin 40 prosentissa taloyhtiöistä on tehty kuntoarvio, jossa selvitetään rakennusten pitkäaikaisia korjaustarpeita. Asuinkiinteistön korjaustarpeiden hyvä ennakointi ja ajan tasalla olevat tiedot kiinteistön kunnosta auttavat taloudellisessa ja suunnitelmallisessa kiinteistönpidossa. Siksi taloyhtiöille suositellaan pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman tekemistä, jonka pohjana on ammattilaisten suorittama kuntoarviotutkimus. Kuntoarvioinnilla saadaan kokonaiskuva asunto-osakeyhtiön vastuulla olevista rakenneosista, sekä arvio merkittävimmistä korjaustarpeista ja tarvittavista lisätutkimuksista. Arvioon sisältyvä 10 vuoden suunnitelma (PTS = pitkän tähtäimen suunnitelma) kertoo korjausten aikataulusta sekä kustannuksista. Insinööritoimisto Raksystemsin kuntotutkimusyksikön johtaja Jari Marttinen suosittelee pitkän tähtäimen kuntoarvion tekemistä kaikille yli kahdeksan vuotta vanhoille kiinteistöille viiden vuoden välein. ‒ Lakisääteinen viiden vuoden korjaussuunnitelma on liian lyhyt. Monelle taloyhtiölle on käynyt niin, että viisivuotisjakson aikana teetetään iso remontti, jonka jälkeen on ilmennyt tarve toiselle isolle remontille. Ne olisivat teknisesti nivoutuneet yhteen, mutta erikseen teetettynä tulevat kalliiksi.

Pahimmassa tapauksessa edellisen remontin aikana tehdyt työt on pitänyt purkaa ja tehdä uudestaan, Marttinen kertoo. Kuntoarviot suoritetaan yleensä Rakennustietosäätiön ohjeita sisältävien KH-korttien mukaisesti. Kuntoarviossa tarkastellaan kiinteistön energiataloudellista kuntoa, sisäolosuhteita, terveellisyyttä ja turvallisuutta. Kuntotarkastuksesta laaditaan kirjallinen raportti, jossa esitetään tarkastuksessa havaitut oleelliset vauriot, riskit, puutteet ja korjaustarpeet, sekä suositukset ja toimenpide-ehdotukset.

KANNATTAA LUOTTAA ASIANTUNTIJAAN Kuntoarvion laadintaan osallistuu yleensä rakennus-, LVI- ja sähkötekniikan alalta yhteensä kolme asiantuntijaa. Pienessä taloyhtiössä tarkastuksen voi tehdä yksikin henkilö, mutta raportin tekemiseen osallistuu useampi asiantuntija. ‒ Tarkastus tehdään yleensä 10–20 prosenttiin huoneistoista. Keskimäärin taloyhtiössä on noin 40 huoneistoa, jolloin tutkimme niistä 4-8. Kuntoarviointiin riittää päivä. Tarkastuksen keskihinta on 4000–5000 euroa, mutta halvimmillaan sen saa pientaloon yhden tarkastajan tekemänä parilla tonnilla, Marttinen sanoo. Kuntoarvio kannattaa tilata tarkastajalta, jolla on PKA-sertifikaatti (pätevöitynyt kuntoarvioija). ‒ Olisi taloyhtiön edun mukaista huolehtia omaisuudesta riittävän nopealla aikataululla. Hakunilan Huolto ei itse tee kokonaisvaltaisia kartoituksia, mutta teknisenä isännöitsijänä voin antaa suosituksen korjausehdo-

tukseen ja suunnitelmaan sen jälkeen, kun ongelma on havaittu, tekninen isännöitsijä Pekka Myllylä Hakunilan Huollosta kertoo.

YKSITTÄINEN HUONEISTOKIN VOIDAAN TARKASTAA Asuntokaupan yhteydessä voidaan kartoittaa asunnon huolto- ja korjaustarpeet. Tällöin tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille tarkastettavan kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista ja erilaisista riskeistä, sekä ehdotuksia toimenpiteistä. Tarkastuksen voi tilata myyjä, ostaja, välittäjä tai osapuolet yhdessä. Kerrostaloihin asuntotarkastuksia tehdään hyvin harvoin, koska taloyhtiö vastaa talon rakenteista. Pienissä rivitaloyhtiöissä, paritaloissa ja omakotitaloissa tarkastukset ovat yleisempiä. ‒ Tarkastuksen tarpeen voi päätellä myös rakennusajankohdasta ja -tyylistä. Esimerkiksi lähellä maan pintaa oleva verhous ja matala sokkeli pistävät hälytyskellot soimaan, Myllylä sanoo. Asunnon kunto arvioidaan yleensä rikkomatta rakenteita. Jos rakenteissa epäillään olevan riskejä, niitä voidaan myös avata. Myyjä on aina vastuussa asunnon piilevistä virheistä, vaikkei niitä kuntotarkastuksessa löytyisikään. Pätevöitynyt asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK) noudattaa tarkastuksessaan LVI- tai KH-suoritusohjetta. Pätevöityneistä PKA- ja AKK-tarkastajista pitää rekisteriä rakennus-, LVI- ja kiinteistöalalla toimiva henkilöpätevyyksiä toteava FISE Oy.

11


YHTEYSTIEDOT Hakunilan Huolto Oy

Kannuskuja 2, 01200 Vantaa www.hakunilanhuolto.fi Vaihde ja asiakaspalvelu

0207 792 300

Autopaikat, avaimet ja saunavuorot Vikailmoitukset

0207 792 300 Seinähullu Hakunila -katutaideryhmän työpajatöitä Hakunilan käsityökeskuksessa helmikuussa. Kuva Maikki Rantala

PÄIVYSTYS HÄTÄTAPAUKSISSA TOIMISTOAJAN JÄLKEEN 040 8256 433 Toimitusjohtaja Kaija Niemi

0207 792 301

Toimitusjohtajan sihteeri Tuula Karhunen

0207 792 306

Tekninen isännöinti, varatoimitusjohtaja Pekka Myllylä

0207 792 308

Isännöitsijät:

Ulla Haikonen Martti Immonen Birgitta Vesa-Lehtinen Ari Rauske Heikki Säilä

0207 792 305 0207 792 303 0207 792 302 0207 792 330 0400 401 858

Kiinteistösihteerit: Tuula Karhunen Susanna Laiho Marita Leino

0207 792 306 0207 792 314 0207 792 307

Kirjanpito, laskutus

0207 792 300

Keskus yhdistää taloyhtiön mukaan oikealle henkilölle Huoltopäällikkö

12

Petteri Niemeläinen

0207 792 309

Siivoustyönjohtaja Marjut Jokinen

0207 792 315

AUKIOLOAJAT Maanantaisin Tiistaista torstaihin Perjantaisin

klo 08.30–17.30 klo 08.30–16.00 klo 08.30–15.00

KESÄAIKANA 30.5.–31.8. Maanantaista torstaihin Perjantaina

klo 08.00–15.30 klo 08.00–15.00

Näyte katutaiteilija Mr Junen tyylistä. Hän on yksi Hakunilaan kesällä 2018 tulevista kansainvälisistä taiteilijoista.

HAKUNILAAN MURAALEJA SEKÄ KATUTAIDETTA Vantaan taidemuseo Artsi on saanut Suomen Kulttuurirahastolta apurahan, jolla on tarkoitus tehdä neljään vantaalaiseen kaupunginosaan 12 seinämuraalia eli suurikokoista maalausta talojen päätyseiniin. Ensimmäisenä vuonna keskiössä ovat Myyrmäki ja Hakunila, toisena Länsimäki ja Koivukylä. Seinähullu Vantaa kokoaa Hakunilassa katutaiteesta kiinnostunutta asukasryhmää, jonka kanssa kokeillaan katutaiteen eri tekniikoita ja tehdään erilaisia katutaideteoksia. Toiminta on kaikille avointa ja mukaan voi osallistua vapaasti oman aikataulun ja mahdollisuuksien mukaan. Alkuvuodesta on selvitetty mahdollisia maalauskohteita, isoista kerrostalon päätymuraaleista pienempiin interventioihin. Hakunilaan on tulossa kolme seinämuraalia, joista kaksi tulee olemaan ulkomaalaisten ja yksi kotimaisten taiteilijoiden ja asukkaiden yhteistyönä tekemä teos. Hakunila on valittu kohteeksi kaupungin haastatteluissa tulleen tarveperustan sekä Hakunilan kaavatyön poikiman asukasyhteistyön ansiosta. Street Art Vantaa on jo pilotoinut nuorten katutaidetilaa Hakunilassa yhteistyössä Taiteen edistämiskes-

kuksen kanssa. Kesäkuussa taiteilijavieraat tulevat Suomeen, jonka jälkeen aloitetaan jättimuraalin suunnittelu ja tehdään edistyneempää katutaidekokeilua. Jättimuraalit tehdään elokuussa ja tuotannon yhteydessä järjestetään myös tapahtumia. Syys-, loka-, marras- ja joulukuussa Hakunilan ryhmää kannustetaan jatkamaan toimintaa. Alueen asukkaille luodaan käytännön kanavia ja toimintamalleja jatkaa omaehtoista katutaidetoimintaa myös hankkeen loputtua. Aktiiviryhmät hakevat mm. aluetoimikuntien rahoituksia. Syys-joulukuussa kerätään palaute ja käytännöt talteen sekä kootaan aineistoa yhteisötyöstä. ‒ Seinähullu Vantaa elävöittää kaupunkikuvaa ja tuo taiteen lähelle asukkaita. Kansainvälisissä tutkimuksissa on osoitettu, että katutaide parantaa alueiden mainetta, asukkaiden viihtyvyyttä sekä sitoutumista asuinympäristöön, Artsin johtaja Kati Huovinmaa kertoo. Hankkeen työpajatoiminnassa, viestinnässä ja toteuttamisessa hyödynnetään katutaiteen erityisosaajien Street Art Vantaan ja G-Rexin osaamista sekä kaupunkiaktivismin ammattilaisia.

Huoltovinkki 1/2017  
Huoltovinkki 1/2017  
Advertisement