Las Meninas

Page 1

1

LAS MENINAS RENDEZŐ | REGIA: ANDREI MĂJERI

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

ERNESTO ANAYA


2 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

NÓRA | NORA

VINDIS ANDREA, LACZKÓ VASS RÓBERT, SINKÓ FERENC, FARKAS LORÁND, MAROSÁN CSABA


3 drámája – melyet a Kolozsvári Állami Magyar

kivívni az utókor tiszteletét. Lemond festői állásáról

Színház tehetséges színészeinek nagyszerű

(ezt akkoriban nem tekintették művészetnek) és

előadásában láthatunk – a művész létállapotáról

komoly munkát keres: a palota intézője lesz, ahol

szól, párhuzamba állítva a spanyol aranykort és

aztán évekig várja, hogy valami fontos feladatot

a posztmodern korszakot. Mindkettőre érvényes,

kapjon. Az infánsnő és társai arra vágynak, hogy

hogy „a világ egy kép”, és „a kép minden”. A

megörökítsék őket egy festményen, amely „szebb

szöveget nagyon eredeti szerkezet és formabontó

legyen a Mona Lisánál”. Így aztán a két világnézet

mechanizmusok jellemzik.

folyton összeütközésbe kerül, hol tragikus, hol komikus, hol meg parodisztikus hangulatban.

Egy olyan történelmi közegben, melyet átsző a fikció, és amely hanyatlása előtti csúcspontját éli, az

A két szexuálisan éretlen lány, akikben erotikus

elképzelhető legnagyobb hóbort a halhatatlanság

ábrándokat ébreszt az inkvizíció; a lecsúszott

utáni vágy. Úgy tűnik, egy zseniális festmény az

hercegnő, aki halálugrásaival a teljes abszolutizmust

egyetlen kiút. Csakhogy a főhős – és mindenki

idézi meg; az álruhás törpenő jóslatai, de

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

célpontja –, Diego Velázquez szerint másképp kell

LAS MENINAS

Ernesto Anaya Las Meninas [Az udvarhölgyek] című


4 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

mindenekelőtt a királyi udvarban eluralkodó üldözési mánia, dominószerűen generálják a tréfás helyzeteket, amelyek végül felélesztik a zseniális festőben az ihlet lángját. Zsarolás, besúgás, befolyással való üzérkedés, szertartások és varázslások – minden eszköz bevetésre kerül. A rendezés szokatlan szereposztással és üres színpadtérrel dolgozik. A rabszolgák és uraik, akik mindegyre szerepet cserélnek, valamennyien idomtalan alakokat ábrázolnak. Mi pedig ott vagyunk közöttük, és ők folyamatosan faggatnak, tükröznek, provokálnak bennünket.

Minden csak újrajátszott halál, egy utazás a kihalás, a vég felé. ANDREI MĂJERI


5

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

SINKÓ FERENC


6

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

KICSID GIZELLA, KATÓ EMŐKE


7 mult har de excelenții actori ai Teatrului Maghiar

al palatului – și așteaptă ani buni să i se acorde

de Stat Cluj, ne vorbește despre condiția artistului,

un important ordin. Infanta și ceilalți vor să fie

punând în dialog secolul de aur spaniol și post-

imortalizați într-un tablou „mai frumos decât Mona

modernitatea. În ambele: „lumea este imagine”, iar

Lisa”. Și astfel, cele două universuri se ciocnesc

„imaginea este totul”. Structura și mecanismele

repetitiv, în tonuri de tragic, de comic sau de parodic.

textului abundă în originalitate. Fascinația erotică pe care o suscită inchiziția Într-o societate istorică, dar semnificativ

pentru două fete imature sexual, salturile mortale

ficționalizată, aflată în cel mai înalt punct înaintea

pe care le face o prințesă devalorizată apelând la

căderii, capriciul suprem este dorința de nemurire.

absolutismul absolut, profețiile din viitor ale unei

O pictură genială se dovedește a fi singura salvare.

pitice în travesti, dar mai ales mania persecuției

Numai că protagonistul și ținta tuturor, Diego

aici la curtea regală, toate acestea provoacă un

Velázquez, percepe altfel respectul posterității.

domino de farse care duc la reaprinderea inspirației

Renunță la job-ul de pictor (neconsiderat artă în

în genialul pictor. Se apelează la șantaj, denunț,

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

epocă), alege o meserie serioasă – administrator

LAS MENINAS

Las Meninas de Ernesto Anaya, piesă întrupată cu


8 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

trafic de influență, ritual și magie. Regia introduce o distribuție neconvențională și montarea în spațiul gol. Sclavi și stăpâni, în perpetuă schimbare de rol, reflectă nuanțele unor ființe diforme. Noi ne aflăm în mijlocul lor, interogați, oglindiți, provocați.

Totul este moarte renăscută. O călătorie către pieire, către sfârșit. ANDREI MĂJERI


9

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

IMRE ÉVA, SZŰCS ERVIN


10

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS


11 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

SZŰCS ERVIN, VINDIS ANDREA, IMRE ÉVA, LACZKÓ VASS RÓBERT


12 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

EGY JÓ TANÁR A szerző üzenete

hogy elvitt bennünket a vetítőterembe. Helyet foglaltunk, lekapcsoltuk a világítást, a vásznon pedig megjelent a Las Meninas [Az udvarhölgyek] című festmény.

1995-ben 28 éves voltam, éppen akkor érkeztem Mexikóba. Chilében jogot végeztem, megvolt

Mit látnak? – kérdezte Don Quijote. Több mint egy

a diplomám, már ügyvéd voltam, de mindent

órán át beszélgettünk a festményről, miközben

otthagytam azért, hogy filmezést tanuljak

ott ültünk előtte. Még most is, amikor ezt írom,

Mexikóban. Azóta sem jártam Chilében.

magam előtt látom. A híres központi motívum: a tükörben a jeleneten kívül helyezkedő királyokat

A filmrendezést egy szlávos nevű tanár tanította,

látjuk, ez az első zoom-in a kép történetében,

Joscovich-nak hívták. Olyan volt, mint egy zsidó

mivel arra ösztönöz, hogy a képen szereplők mögé

Don Quijote: magas, vékony, meglehetősen kopasz,

nézzünk. Joscovich eltakarta a festmény alsó felét

szakálla és bajusza fehér, nagy négyszögletű

és megkérdezte: mit látunk? A szoba levegőjét,

szemüveggel. Jó ember volt. A kurzust azzal kezdte,

a félhomályt. A kép hatalmas méretű, és ennek


13 idő – mondta Joscovich, amelyről épp Foucault-nál

Velázquez engem festett meg! Az a homályos arc: én

olvasott A szavak és a dolgokban.

vagyok, aki mindezt nézi. Ott vagyok a képen.

Aztán valami váratlan történt. Láttam valamit,

Felkapcsoltuk a villanyt, én pedig meghatottan

amit addig még senki, még Foucault sem látta

léptem ki a teremből. Tudják, hogy van ez: a

A szavak és a dolgokban. A háttérben, a nyitott

szívverés felgyorsul, a kezek izzadnak, és mindez

ajtóban megpillantottam a férfit, aki odakint áll. Az

egyáltalán senkit sem érdekel. Abban a pillanatban

ajtókeretet ugyanolyannak láttam, mint a tükörét,

felkészületlen voltam, még nem tudtam semmit.

amelyben az a másik beállítás látszik, ugyanolyan a

Eltelt tíz év, amíg megírhattam az első mondatot,

színe és a vastagsága. Ráadásul a két keret azonos

és még tizenkettő, amíg befejeztem a teljes szöveg

magasságban van, ami teljesen felesleges. Így

javítását. Az idő – szól fel Joscovich a sírból. Az élő

értettem meg, hogy a képen KÉT TÜKÖR van: az

idő, mondom én most, hogy már a te kezedben van.

egyik a kép terén kívül álló királyokat mutatja, és a másik, amelyben magamat láttam a kép idején kívül.

E R N E S T O A N AYA

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

Az a férfi, aki kívülről nézi a jelenetet – én vagyok.

LAS MENINAS

ellenére felerészben semmit sem tartalmaz. Ez az


14 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

UN PROFESOR BUN

mari, pătrați. Un om bun. Începând cursul, ne-a dus în sala de proiecție. Ne-am așezat, am oprit luminile și ecranul s-a aprins cu pictura Las Meninas.

Mesajul autorului Ce vedeți? – întrebă Don Quijote. Am petrecut mai mult de o oră vorbind despre pictura din fața picturii. În 1995 aveam 28 de ani. Tocmai ajunsesem în

Acum, când scriu, încă mai văd. Motivul central este

Mexic. În Chile terminasem studiile de drept, îmi

faimos: oglinda reflectă regii din afara scenei, este

luasem titulatura, eram deja avocat. Dar am lăsat

primul zoom-in din istorie, deoarece te provoacă să

totul în urmă pentru a studia cinematografie în

vezi dincolo de personajele din tablou. Joscovich a

Mexic. Nu m-am mai întors în Chile niciodată.

acoperit jumătatea inferioară a picturii și a întrebat ce vedeam? Aerul din cameră, penumbra. Imaginea

Profesorul meu de regie avea un nume slav:

este imensă, cu toate acestea, mai mult de jumătate

Joscovich. Arăta ca un Quijote evreu: înalt, slab, pe

nu e nimic. E timpul, ne-a spus Joscovich că citise la

jumătate chel, cu mustață și barbă albă, ochelari

Foucault în Cuvintele și lucrurile.


15 ceva, ceva pe care nimeni nu l-a văzut, nici măcar

Știți: inima accelerează, mâinile îți transpiră și

Foucault în Cuvintele și lucrurile. Am văzut cadrul

nimănui din lume nu-i pasă deloc. În acel moment

ușii deschise, în fundal, l-am văzut pe bărbat

nu eram pregătit, încă nu știam nimic. Au trecut

stând afară. Am văzut cadrul ușii identic cu cadrul

zece ani pentru a începe să scriu prima replică și

oglinzii care reflectă regii, aceeași culoare, aceeași

alți 12 pentru a corecta întreaga piesă. Timp, spune

grosime. Nu numai că ambele cadre sunt la aceeași

Joscovich din mormânt. Timp viu, spun eu, acum că

înălțime, dar nu e nicio nevoie să fie așa. Am înțeles,

e în mâinile tale.

așadar, că în tablou există DOUĂ OGLINZI: cea care reflectă regii din afara spațiului picturii și cea care m-a reflectat în afara timpului picturii. Omul care urmărește scena din spate... sunt eu. Velázquez... mă pictase! Fața neclară: eu, privind totul. Eu sunt acolo.

E R N E S T O A N AYA

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

Am aprins lumina și am părăsit sala emoționat.

LAS MENINAS

Apoi s-a întâmplat ceva neașteptat. Am văzut


16

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

MAIER SÁNDOR, IRINA CHIRILĂ


17

A Z E LŐA DÁ S A L KOTÓ I VA L D E M E T E R K ATA B E S Z É L G E T E T T

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

Olyan korban élünk, amelyben a kép mindenható


18 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

A fiatal rendezőknek kiírt projektversenyre egy kortárs meghívott spanyol előadásokhoz, gyakran jár mexikói szerző darabjával jelentkeztél. A szöveg

színházba, ismeri a színház sajátos légkörét. A

nem éppen közismert, mindeddig sem angolra, sem

szöveg román változata tehát csak azután született

magyarra nem fordították le. Hogyan találtál rá?

meg, hogy felkértem a fordítót.

Andrei Măjeri: Először spanyolul olvastam a

Amikor a Kolozsvári Állami Magyar Színház kiírta a

szöveget és már az első olvasáskor imádtam.

pályázatot, arra gondoltam, ezt az esélyt nem lehet

2014-ben egy mexikói színihallgatóval laktam,

kihagyni, ezért három projektet is benyújtottam.

aki ösztöndíjas volt a bukaresti színművészeti

Nagyon szerettem volna nyerni a Las Meninasszal,

egyetemen. Általa sok spanyol nyelvű kortárs

mert ebben a javaslatomban hittem leginkább.

drámát ismertem meg – köztük a Las Meninas című

Gondolatban folyton módosítottam a szereposztást,

kincset. Ez a hallgató mutatta be nekem Mariana

a kórus tagjaira vonatkozóan Incze G. Katalin (az

Radut is (a fordítót – szerk. megj.), javasolva, hogy

előadás zenei vezetője – szerk. megj.) adott tanácsot,

kérjem fel a darab lefordítására. Mivel Mariana

és örülök annak, ahogyan végül a szereposztás

gyakran készít feliratokat a szebeni FITS fesztiválra

kialakult. A munkafolyamat során sokat nevettünk.


19

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

KATÓ EMŐKE


20

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

IMRE ÉVA


21 stádiumban, hogy összeálljon végső formájába. Ez a két különböző világ hogyan jelenik meg a Milyen időben és térben játszódik a történet? Valódi

díszletben és a jelmezekben? Melyek voltak azok a fő

történelmi időben, vagy a mi korunkban? Ez a két

támpontok, amelyek alapján Lucian és Irina létrehozta

dimenzió hogyan viszonyul egymáshoz az előadásban?

ezt a kevert világot?

Andrei Măjeri: Egy módosított, fikcionalizált

Andrei Măjeri: Amikor a pályázatra jelentkeztem,

történelmi korról van szó, azaz valós szereplőkre

csak Irina volt a projekt részese, időközben azonban

épül, életük valós eseményeire, de a dráma

együtt dolgoztunk Luciannal egy másik előadáson

cselekménye kitaláció. A történetet pedig

a Kolozsvári Nemzeti Színházban. Nagyon akartam,

megszakítja néhány jelenet, amikor a színészek

hogy itt is együtt dolgozhassunk, mivel tudom

kommunikálnak a közönséggel, illetve néhány

milyen rendkívül találékony, és mindig nagyon

posztmodern ihletésű szöveg, olyan szereplők

kreatívak a megoldásai.

replikái, akik mintha jövőbe látó bölcsességgel

Folyamatosan kommunikáltam Luciannal és

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

rendelkeznének. Ez az előadás kulcsa.

LAS MENINAS

Az előadás szépen felépült, most van abban a


22 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

Irinával, hogy végig egy közös gondolat mentén

indultam ki. Andrei fiatal rendező, a látásmódja

dolgozzunk. Eredetileg a stúdióterembe terveztük

korszerű, de az előadásaiban klasszikus

az előadást, de végül örültünk, hogy a nagyteremi

módszereket is használ. Ez arra ösztönzött, hogy a

stúdióelőadásként állíthattuk színpadra,

stílusának megfelelő díszletet dolgozzak ki, amely

hiszen így használhattuk a húzórendszert,

vizuálisan és funkcionálisan egyaránt segíti és

amelyekkel bizonyos dolgokat elrejthetünk,

kiegészíti az előadást.

másokat megmutathatunk. Az előadás első

A színpadkép az előadás első részében egy

felében egy (látszólag) üres teret használunk,

nagyjából üres tér, mondjuk a festő műterme,

az előadás második felében aztán megjelenik

kissé kicsinosítva. Miközben a történet alakul,

a tulajdonképpeni díszlet is. A jelmezek

a díszlet is követi a fejleményeket. A közönség

ugyancsak fordított utat járnak be: a posztmodern

szeme láttára épül fel Velázquez nyitott műterme:

látványvilágtól a barokk festmény újraalkotásáig.

a tér felét a Las Meninas című festményen látható belső tér foglalja el (ez a történelmi rész), a másik

Irina Chirilă: Amikor elképzeltem a Las Meninas

felét az a szoba, amelyet Velázquez nem ábrázolt.

díszletét, pontosan Velázquez híres festményéből

A két tér harmonikus módon kapcsolódik össze,


23 fest valaki. A múlt és jelen egybeolvadása tetten

és Irinával olyan teret, olyan jelmezeket dolgoztunk

érhető a színpadi tér koncepciójában, a Velázquez

ki, amelyek első lépésben dekonstruálják a barokk

festményéből ismert épületelemek és kellékek

festményt, majd újra felépítik a jelenetet, amely

jelenlétében, a díszlet szerkezetében alkalmazott

Velázquez remekművén, a Las Meninason láható.

perspektívában, a tompított színvilágban, amely

Az 1656-ban készült kép, melyből kiindulva a

a díszletet időtlenné teszi. A Lucian által kitalált

művészek, designerek, díszlettervezők több tucat

jelmezek és a díszlet kölcsönösen kiegészítik és

variánst alkottak, a szövegben található zoomorf

erősítik egymást.

elemek, amelyekről Anaya beszél, a boszorkányok vitatott története, a bonyolult alakú ruhadarabok,

Lucian Broscățean: Ernesto Anaya posztmodern

a barokkra jellemző trompe l’oeil effektusok,

szövege többféle társadalmi-politikai környezetre

titkos jelek és szabadkőműves szimbólumok, a

tesz utalást. Az előadás képi világának

Comme des Garçons divatvilága (az Arcimboldo-

kiindulópontjául is ez a gondosan kidolgozott

mintákkal, barokk virágokkal és ferde formákkal),

referencia-kollázs és az ezoterikus-filozofikus

a John Galliano által a Dior kollekcióiban

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

fogalmak aprólékos összeszövése szolgál. Andreijel

LAS MENINAS

akárcsak egy festmény, amelyet valós időben


24 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

érvényesített esztétika, Vivienne Westwood festett

beszél. Kitalált valamit egy elmúlt, csak hézagosan

ruhafelső-mintái, Alejandro Jodorowsky, Cindy

ismert korról, ahol viszont az emberek ugyanúgy

Sherman, Louise Bourgeois, Katharina Grosse

gondolkodtak, mint ma.

művészprojektjei – mindezek lényeges kulturális

Kétszer láttam Az udvarhölgyek című festményt,

támpontokat adtak a jelmezek elkészítésének

amely a Prado közepén van kiállítva; egy világ

folyamatához.

közepe. Az ember csak áll előtte és csodálkozik, és nem föltétlenül azért, mert ez valami nagyon menő

Az előadás központi eleme a kép, a festmény (a híres

dolog lenne, hanem mert valóban rendkívüli kép:

Las Meninas festmény és általában véve a kép). Ez a

háromnegyede üres, annyi titokzatosság van benne,

tény hogyan nyilvánul meg a jelmezekben?

annyi nézőpont, annyi ötletesség, annyi szellemes poén, hogy nem lehet első látásra megfejteni. A mi

Andrei Măjeri: Olyan korban élünk, amelyben a

előadásunk sem lesz első látásra megfogható, és

kép mindenható. Anaya nagyon finom utalásokat

remélhetőleg kérdéseket fog felvetni a nézőkben is.

használ, amivel a mai társadalmat vizsgálja, miközben tulajdonképpen valami teljesen másról


25

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

SINKÓ FERENC, SZŰCS ERVIN


26 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

Lucian Broscățean: Mi újat lehet még kihozni

a digitális nyomtatás során a szövetanyagra vitték.

egy olyan jelmeztémából, amelyet tucatszám

A színház szabóműhelyével együtt intenzíven

feldolgoztak már különféle stílusokban? Hogyan

dolgoztunk minden egyes jelmezdarabon. A

tudják elmesélni a kosztümök a szereplők

jelmezpróbák, a munkatársak és a nagyszerű

életrajzát, avagy megjeleníteni a különböző

színészek visszajelzései sokat segítettek abban,

rendezői olvasatokat? Hogyan lehet beépíteni

hogy a projekt végül kikristályosodjon. A ruhák

kortárs elemeket a barokk esztétikába? Erre a

rafináltságát és ergonómiáját az egyes formákba

három kérdésre próbáltunk vizuális választ találni

beépített kulturális jelentésrétegek egészítik ki.

Keszeg Ágnessel, aki az Anaya által leírtakból ihletődött kézi mintákat tervezte (és közben hű

Szó esik egy másik rejtélyes festményről is, amelynek

maradt saját stílusához, amellyel néhány éve

címe Vénusz tükörrel – Velázquez egyetlen ismert

ismertté vált), Carmen Cherecheșsel, aki személyre

aktképe. Hogyan kezelitek a tükör problematikáját?

szabott egyes darabokat és a képeket vektorizálta, Diana Floréval, a bonyolult kellékek feltalálójával,

Irina Chirilă: A tükröt a festményen látható tükörhöz

és a Westiment csapatával, akik az illusztrációkat

hasonlóan használjuk, azzal a céllal, hogy a művész


27 teret, amely mégis, mindvégig elevenen jelen

elemként. Az infánsnőben például kellemetlen

van, mintegy tanúja az épített térben lejátszódó

emlékeket ébreszt. Szinte olyan, mint egy szereplő.

eseményeknek, az egyes szereplők sajátos

Akárcsak a festmény. A tükrözés ötletét belevittük

jellemvonásainak.

a díszletbe is. Megpróbáltuk sokszorosítani a festmény fogalmát úgy, hogy konkrétan mégse

Andrei Măjeri: A tükör provokál, de nem rögzít.

ábrázoljunk.

Valami, ami visszatükröz bennünket, de csupán azt,

Felhasználtuk azokat a trükköket, amelyek a

amit mi akarunk, hogy tükrözzön, ezzel szemben

képvisszaverődés, vagy a másikban való tükröződés

a festmény egy maradandó képhordozó. Az

által jönnek létre. Megkettőzött pillanatokat állítunk

előadásban van egyfajta párbeszéd is a festmény és párbeszédbe egymással: minden fontos jelenetnek a tükör között.

van egy párja az előadás egy másik pillanatában.

A tükör varázsol, leleplez, elválaszt, egyszerre

Lehet ez egy hang, amely megismétlődik egy

ijeszt és lenyűgöz. A festmény lezár és bezár,

másik jelenetben, és a néző rájön, hogy hallotta

véglegesen rögzít. A tükör hol tárgyi valóságában,

már, egy gesztus, amelyet láttunk valakinél és

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

hol meg metaforaként jelenik meg, olykor zavaró

LAS MENINAS

mögötti teret reflektálja, azt a meg nem rajzolt


28

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

IMRE ÉVA


29 végszavak, visszatérő képi elemek.

Maribárbola-szál, és végül az infánsnő és Velázquez történetének síkja.

Állíthatjuk, hogy a főhős Velázquez és hogy az alaptéma az ő problémája, az ő művészetként

A Las Meninas nagyon szövegközpontú előadás,

megtapasztalt korlátozottsága? Velázquez és a királyi

a szöveg pedig nem igazán könnyű. Nem afféle

udvar problémái hogyan ültethetők át a mi korunkba?

könnyed vígjáték, bár azt hiszem, hogy komikus

Mi lehet az „üzenete” ennek a 350 éves történetnek

előadás lesz belőle. Az előadás a halhatatlanság

számunkra?

hiányáról szól. Abban a társadalomban, ahol annyira mindennapos volt a halál, mindenkit

Andrei Măjeri: Az összes mozgatóerő Velázquez

ugyanaz a mozgatóerő hajtott: valahogy

irányába hat, de mind az öt szerep nagyjából

megmaradni valamilyen „hordozón” – jelen

egyenlő súllyal vesz részt a cselekményben.

esetben egy festményen. Ennek a középkori

Tulajdonképpen három előadásunk van, amelyek

rasszista társadalomnak, a totális abszolutizmus

az előadás vége felé elkezdenek kommunikálni

torz társadalmának rengeteg olyan vonása van,

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

egymással: a két udvarhölgy története, a

LAS MENINAS

megismétlődik másvalakinél, lehetnek visszatérő


30 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

amelyet a ma társadalmára is leképzehetünk. Úgy

Milyen szerepet játszik az előadásban az

érzem, ez többletet ad a szövegnek, és emiatt az

intertextualitás, az utalások a Hamletre, a

előadás nem valami muzeális alkotás, amelyet

Cseresznyéskertre, az Alice Tükörországban-ra

bizonyos távolságról szemlélünk, hanem rendkívül

stb.?

aktuálissá válik. Egy múltbeli, regényesített példát mutat fel, a felvetett problémák azonban nagyon

Andrei Măjeri: Ha számba veszem az utóbbi

is valóságosak. A halhatatlanság témája mellett

rendezéseimet, rá kell jönnöm, hogy mindegyik

felvetődik a művészlét kérdése is: Velázquez

szövegben nagyon érdekelt az intertextualitás, vagy

szemléletében a halhatatlanság egy tisztséghez,

legalábbis az az írói módszer, amely folyamatosan

egy fontos titulushoz kötődik, sokkal kevésbé

referenciákkal dolgozik, keveri a szerkezeteket és

a festőmesterséghez, amelyet abban a korban

egymással párbeszédbe állítja őket. Azt hiszem,

nem tekintettek művészetnek. A kétféle világ

minden történetet elmondtunk már. Új módozatokat

kétféleképpen gondolja el a halhatatlanságot.

kell keresni a régi történetek újbóli elmeséléséhez. Az intertextualitás gazdagítja a jelentést, többletértéket ad neki.


31

hogy amikor a néző elmegy, nem visz magával

Óriási szerencse, hogy a színház lehetővé teszi

válaszokat. Isten ments!

számunkra, a leglustábbak számára, hogy egész életünkben játszhassunk, és azt gondoljuk, fontosak vagyunk. Nekünk nincs olyan nagy társadalmi szerepünk, viszont azt gondolom, hogy éppen ez a csekély jelentőségünk kell felelőssé tegyen azért, hogy minél komolyabban végezzük a dolgunkat. Remélem, a közönség érteni fogja az előadást, magával viszi majd a történetet, és vele együtt a kérdéseket, de nevetni is fog, és értékeli majd a színészek munkáját. Ugyanakkor azt is remélem,

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

Andrei Măjeri: Az előadások nem adnak válaszokat.

LAS MENINAS

Ad-e az előadás választ Velázquez problémájára?


32

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS


33

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS


34 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

BORDÁS ATTILA, MAIER SÁNDOR, ANDREI MĂJERI


35

K ATA D E M E T E R Î N D I A L O G C U C R E AT O R I I S P E C TA C O L U L U I

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

Trăim într-o epocă în care imaginea e totul


36 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

În cadrul concursului de proiecte pentru tinerii regizori

ori atunci când vin trupe de limba spaniolă, merge

ai propus o piesă contemporană scrisă de un autor

des la teatru, înțelege specificul acestei arte. Deci

mexican. Nu e un text popular și nu fusese tradus nici

textul era tradus în limba română atunci când

în engleză, nici maghiară. Cum te-ai întâlnit cu acest

l-am propus. Teatrul Maghiar de Stat Cluj a lansat

text?

concursul, am văzut o șansă de neratat și am aplicat cu trei proiecte.

Andrei Măjeri: Am citit textul prima dată în limba spaniolă și l-am adorat. Am locuit în 2014 cu un

Mi-am dorit foarte mult să câștig cu Las Meninas

student la actorie din Mexic, venit să studieze la

fiindcă era proiectul în care credeam cel mai mult.

UNATC. Prin el am descoperit foarte multe piese

Distribuția s-a tot schimbat în capul meu, iar pentru

contemporane, bijuteria fiind Las Meninas.

componenții corului m-am sfătuit cu doamna Incze (n.r. conducerea muzicală e semnată de Katalin Incze

Tot el mi-a făcut cunoștință cu Mariana Radu (n.r.

G.). Mă bucur că am ajuns la această formulă. Am

traducătorul) și m-a sfătuit să îl traducă ea, fiindcă

râs mult la lucru. Spectacolul s-a ridicat lejer, iar

Mariana face supratitrări la FITS Sibiu de multe

acum urmează să devină un întreg.


37

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

SZŰCS ERVIN


38 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

LACZKÓ VASS RÓBERT, MAROSÁN CSABA, VINDIS ANDREA, FARKAS LORÁND


39 E un timp istoric real sau cel al zilelor noastre?

și al costumelor? Care erau jaloanele principale

Cum relaționează aceaste două dimensiuni?

stabilite cu Lucian și Irina pentru crearea acestei lumi mixte?

Andrei Măjeri: Un timp istoric bruiat, ficționalizat, adică se bazează pe niște personaje reale, pe

Andrei Măjeri: Când am aplicat la concurs, era doar

evenimente din viața lor, dar acțiunea piesei este

Irina în proiect, dar între timp am lucrat cu Lucian la

o născocire.

Teatrul Național Cluj la un alt proiect. Am vrut foarte mult să lucrăm împreună și aici pentru că știu că e

Și povestea e scurtcircuitată de momente de

extrem de inventiv și că găsește soluții extrem de

interacțiune cu publicul și replici de factură

bune.

postmodernă ale unor personaje care parcă

Cu Lucian și Irina am comunicat în permanență

au o înțelepciune din viitor. Cumva asta-i cheia

pentru a păstra un gând unitar. Inițial eram pregătit

spectacolului.

să facem spectacolul la Sala Studio, dar ne-am

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

Cum apar aceste două lumi diferite la nivelul decorului

LAS MENINAS

În ce timp și spațiu se joacă această poveste?


40 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

bucurat de transferul lui la Sala Mare pentru că

Universul scenografic este format în prima parte

ne-a permis să folosim ștăngile, să ascundem,

a spectacolului dintr-un spațiu relativ gol, un

dar și să revelăm anumite lucruri. Pornim de la

fel de atelier al pictorului cosmetizat. În timp ce

ceea ce aparent e spațiu gol, pentru ca în ultima

spectacolul evoluează, la fel se întâmplă și cu

parte a spectacolului să avem și decor propriu zis.

decorul. Sub privirea spectatorilor, ia naștere,

Costumele merg și ele pe un drum invers, de la

se compune, atelierul dezvelit al lui Velázquez –

postmodernism către recrearea tabloului baroc.

un spațiu format pe jumătate din reproducerea arhitecturii din pictura Las Meninas (partea

Irina Chirilă: Am conceput decorul pentru

istorică) și cealaltă jumătate, din zona de cameră

spectacolul Las Meninas pornind întocmai de la

nedesenată de Velázquez.

celebrul tablou al lui Velázquez. Andrei fiind un regizor tânăr cu o viziune modernă dar și clasică în

Aceste două zone se îmbină armonios asemeni unui

spectacolele pe care le regizează, m-a determinat

tablou care exact în acel moment se desenează.

să creez un decor specific stilului lui, care să ajute

Contopirea trecutului cu prezentul se poate vedea

spectacolul, să îl completeze vizual și funcțional.

în conceptul scenografic al decorului, din prezența


41 tabloul lui Velázquez, din perspectiva prezentă în

în capodopera Las Meninas. Pictura din 1656, cu

construcția decorului, din cromatica în non-culori

zecile de variante realizate de artiști/designeri/

care face ca decorul să fie unul atemporal, cu rol

scenografi, elemente zoomorfe menționate de

de complementaritate reciprocă și potențare a

Anaya în text, istoria controversată a vrăjitoriei,

cromaticii costumelor concepute de Lucian.

morfologiile vestimentare complexe, efectele de trompe l’oeil specifice Barocului, semne și simboluri

Lucian Broscățean: Ernesto Anaya în textul său

oculte sau masonice, universul artistic Comme des

postmodern face trimitere la diferite contexte

Garçons (cu imprimeurile Arcimboldo, florile baroce

socio-politice. Colajul savant de referințe și țeserea

și volumele contorsionate), estetica impusă de

meticuloasă a unor concepte ezoterico-filozofice

John Galliano în colecțiile Haute Couture realizate

au fost punctele de plecare și pentru universul

în anii petrecuți la Dior, imprimeurile cu picturi pe

vizual al spectacolului. Împreună cu Andrei și Irina

corsaje ale lui Vivienne Westwood sau proiectele

am conceput spațiul și costumele care inițial au

artistice semnate de Alejandro Jodorowsky, Cindy

deconstruit ideea de pictură barocă și apoi au ajuns

Sherman, Louise Bourgeois, Katharina Grosse –

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

să reconstruiască scena surprinsă de Velazquez

LAS MENINAS

elementelor arhitecturale sau de recuzită din


42 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

au reprezentat repere culturale esențiale pentru

unei lumi. Toți stăm acolo și ne mirăm, și nu pentru

demersul realizării costumelor.

că ar fi ceva foarte la modă, ci pentru că trei sferturi e gol, dar are atâtea mistere, atâtea unghiuri, atâtea

Elementul central al spectacolului este imaginea/

glume inteligente, încât nu se citește imediat. Nici

pictura – faimoasa pictură Las Meninas și imaginea

spectacolul nostru nu se va citi instant, și sper să

în general – Ce rol are aceasta în conceptul

nască multe întrebări.

spectacolului? Cum apare tabloul la nivelul costumelor? Andrei Măjeri: Trăim într-o epocă în care imaginea e totul. Anaya a găsit foarte fin trimiterile astea, prin

Lucian Broscățean: Ce se mai poate face nou cu o

care scanează societatea contemporană vorbind

temă de costum care a fost de zeci de ori tratată

despre altceva. Inventează un trecut pe care îl

în felurite stiluri? Cum pot costumele să spună o

cunoaștem vag, o lume care pare să gândească

poveste despre biografia personajelor și despre

exact la fel. Am văzut de două ori tabloul Las

tipurile de citire regizorală? Cum pot fi inserate

Meninas, el fiind centrul muzeului Prado, centrul

elemente contemporane în estetica barocă? Trei


43

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

KATÓ EMŐKE, KICSID GIZELLA


44 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

întrebări la care am încercat să dăm răspunsuri

hainelor au fost completate de straturile de

vizuale împreună cu Ágnes Keszeg – care a

semnificații culturale pe care le-am inserat în

realizat imprimeuri manuale inspirate de universul

fiecare formă.

descris de Anaya (păstrând identitatea vizuală ce a consacrat-o acum mulți ani), Carmen Cherecheș

În text e menționată și pictura misterioasă Venus

care a personalizat anumite piese și a vectorizat

la oglindă – singura pictură nud cunoscută a lui

imagini, Diana Flore și ale ei accesorii sofisticate,

Velázquez. Cum apare problematica oglinzii?

echipa Westiment ce a imprimat digital ilustrațiile, pe materiale textile. Alături de atelierul de croitorie

Irina Chirilă: Oglinda este folosită în spectacol

al teatrului maghiar am lucrat intens la realizarea

asemeni oglinzii din tablou, cu scopul de a reflecta

fiecărui produs.

spațiul din spatele artistului, spațiul nedesenat dar permanent viu, prezent, martor la evenimentele

Probele și feedback-ul constant al echipei și

derulate în spațiul fizic construit, martor la

al extraordinarilor actori ne-au ajutat mult în

diferitele nuanțe ale caracterului fiecărui personaj.

cristalizarea proiectului. Versatilitatea și ergonomia


45 E ceva ce ne reflectă, ceea ce decidem noi să se

Momentele importante își au dublul într-un alt

reflecte, spre deosebire de tablou care e un suport

punct al spectacolului. Fie că e un sunet care revine

nemuritor. Există și un fel de dialog în spectacol

și-l recunoști că a mai fost, fie un gest pe care l-ai

între tablou și oglindă. Oglinda vrăjește, dezbracă,

văzut la cineva și apoi revine la altcineva, replici

dezbină, sperie și fascinează în același timp.

recursive, momente plastice de construcție.

Tabloul închide, blochează, captează definitiv. Oglinda e numită, uneori apare fizic, alteori apare

Putem afirma că personajul principal e Velázquez

ca metaforă sau ca element perturbator. Pentru

și tema de bază e frământarea lui? Limitele sale ca

infantă, de pildă, declanșează amintiri neplăcute.

artist? Cum se transpun în zilele noastre problemele

E aproape un personaj. La fel ca tabloul. Am dus

lui Velázquez și ale curții regale spaniole? Ce “mesaj”

ideea de oglindire și la nivelul decorului. Totodată,

poate să aibă această poveste de 350 de ani astăzi?

am încercat să multiplicăm ideea de tablou fără a face ceva figurativ. Ne folosim de trucurile pe

Andrei Măjeri: Toate pârghile converg către

care le nasc oglinzile sau oglindirile în celălalt.

Velázquez, dar cele cinci personaje au aceeași

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

În spectacol, punem în dialog momente duble.

LAS MENINAS

Andrei Măjeri: Oglinda provoacă, dar nu captează.


46

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

IMRE ÉVA


47 care spre final încep să comunice: firul celor două

ficționalizat, dar problemele sunt extrem de reale.

menine, firul Maribarbolei și firul Infantei și al lui

Pe lângă tema nemuririi apare și condiția artistului:

Velázquez. Las Meninas e un spectacol centrat pe

Velázquez percepe nemurirea ca fiind asociată unei

text, și nu e un text ușurel. Nu e o comedioară, deși

funcții, unui titlu important, mai puțin meseriei de

cred că va ieși un spectacol comic. E un spectacol

pictor, care nu era considerată o artă în epocă. Sunt

despre lipsa nemuririi. Într-o societate în care

două universuri cu modalități diferite de a percepe

moartea era atât de prezentă, disperarea de a

nemurirea.

rămâne pe un „suport” – o pictură – e drive-ul tuturor. Societatea aceasta rasistă, medievală,

Care este rolul intertextualității în spectacol? (referiri

diformă, a absolutismului absolut are o groază de

la Hamlet, Livada de Vișini, Alice in lumea oglinzilor

nuanțe extrem de traductibile în societatea noastră.

etc.)

Cred că acest lucru îi dă un plus valoare textului și face ca spectacolul să nu fie o operă muzeistică

Andrei Măjeri: Mă uit la ce am montat în ultimii ani

pe care o privim de departe, ci devine extrem

și îmi dau seama că în toate textele pe care le-am

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

de contemporan. Arată un exemplu din trecut,

LAS MENINAS

pondere în acțiune. Avem practic trei spectacole


48 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

făcut, intertextualitatea sau măcar modalitatea

jucăm toată viața, și să ne credem importanți. Noi

scindată de a scrie cu referințe permanente,

nu avem o pondere socială atât de mare, dar cred

care mixează structuri și pune în dialog structuri

că tocmai importanța noastră minoră ar trebui să

diferite, e ceva ce m-a interest masiv. Cred că

ne responsabilizeze. Trebuie să fim cât mai serioși

poveștile s-au spus deja toate. Trebuie să găsești

în ceea ce facem.

modalități noi de a spune poveștile alea vechi.

Sper ca spectatorii să înțeleagă, să plece cu

Intertextualitatea îmbogățește, acordă un plus

o poveste, să plece cu întrebări, să râdă și să

valoare mesajului.

aprecieze performanțele actoricești. Dar sper să nu plece cu răspunsuri. Doamne ferește!

Spectacolul dă oare un răspuns la problema lui Velázquez? Andrei Măjeri: Spectacolele nu dau răspunsuri. Teatrul e un mare noroc, fiind un fenomen care ne permite nouă, celor mai leneșe persoane, să ne


49

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

SZŰCS ERVIN


ER NE STO ANAYA Rendező | Regia:

LAS M E N IN A S

Díszlettervező | Decorul:

F O R DÍ TOT TA : H O RVÁT H JÁ N OS A N TA L T R A D U C E R E A Î N L I M BA ROMÂ N Ă DE : MA RIA N A RA DU

LUCIAN BROSCĂȚEAN

Hangterv | Sound design:

ADRIAN PICIOREA

Zenei vezető | Conducerea muzicală:

INCZE G. KATALIN

Rendezőasszisztens | Asistent de regie: Színpadi mozgás | Mișcarea scenică: Margarita infánsnő | Infanta Margarita

SZŰCS ERVIN IMRE ÉVA

IRINA CHIRILĂ

Jelmeztervező | Costumele:

Illusztrációk, lenyomatok | Ilustrații, imprimeuri:

Velázquez

ANDREI MĂJERI

Vívás | Scrimă: A jelmeztervező asszisztense | Asistent costume:

KESZEG ÁGNES FOGARASI ALPÁR BORDÁS ATTILA HABALA PÉTER CARMEN CHERECHEȘ

SINKÓ FERENC

Kiegészítők | Accesorii:

Menina 1

KICSID GIZELLA

Digitális nyomtatás | Digital prints:

WESTIMENT

Menina 2

KATÓ EMŐKE

Fény | Luminile:

MAIER SÁNDOR

VINDIS ANDREA, FARKAS LORÁND,

Hang | Sunetul:

MAKAI ANDRÁS

LACZKÓ VASS RÓBERT, MAROSÁN CSABA

Ügyelő | Regia tehnică:

BÖJTHE PÁL

Maribárbola

Kórus | Corul

Bemutató időpontja | Data premierei:

2019. MÁRCIUS 29 MARTIE 2019

DIANA FLORE


51

Felelős szerkesztő | Redactor responsabil: DEMETER KATA Szerkesztők | Redactori: CSÉP ZOLTÁN, RADÓ KRISZTINA Munkatárs | Colaborator: MIRELA SANDU Fordítások | Traduceri: KOROS-FEKETE SÁNDOR Foto: BIRÓ ISTVÁN Design: ERCSEI ZSOLT

IMRE ÉVA

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS

SZERKESZTŐSÉG | REDACȚIA:


52

STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

LAS MENINAS


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.