Alice az ágyban | în pat | in bed

Page 1

SUSAN SONTAG

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT RENDEZŐ | REGIA: POROGI DORKA


ALBERT CSILLA, KÉZDI IMOLA, VÁTA LORÁND


3

S Z Í N DA R A B H O Z [ 1 ]

nőket meghatározzák, és ahogy, ebből fakadóan, gyakran ők is meghatározzák önmagukat. Mert a kötelezettség, amely előírja, hogy vonzó külsejűnek és türelmesnek és gondoskodónak

Képzeljük el, hogy Shakespeare-nek volt egy húga, és engedelmesnek és érzékenynek és tisztelettudónak kell lenni az apákkal egy csodálatos húga, egy húg, aki ugyanolyan irdatlan költői tehetség, mint a bátyja. Ezt kéri

(fivérekkel, férjekkel) szemben, szükségszerű

tőlünk Virginia Woolf korszakos vitairatában, a

ellentmondásban van mindazzal az önzéssel,

Saját szobá-ban. Vajon mekkora a valószínűsége,

indulatossággal, közönnyel önmaga iránt, amire

hogy Judith Shakespeare – ezt a nevet képzeli

márpedig egy nagy alkotói tehetségnek szüksége

neki Woolf – hallgatott volna arra a parancsoló

van a kibontakozáshoz.

benső hangra, amely drámaíróvá tehette volna őt? Vagy, ahogy az sokkal valószínűbb,

Shakespeare-nek, amennyire tudjuk, nem volt

tehetsége néma maradt volna? Néma nem csak

húga. De a legnagyobb amerikai regényírónak,

a bátorítás igénye miatt. Néma amiatt, ahogy a

Henry James-nek, akinek fivére a legnagyobb

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

A

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

J E G Y Z E T


4 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

IONA | JÓNÁS

amerikai pszichológus és moralista filozófus

művelt tizenkilencedik századi amerikai családba.

William James, viszont volt egy húga, egy

Az apa, egy nagy, üzletből származó vagyon

csodálatosan tehetséges húga, és belőle tudjuk,

örököse, ismert szerzője volt vallásos és erkölcsi

mi lett. A depresszió hullámai csaptak össze a feje témáknak. Erős akaratú, különc ember, aki fölött tizenkilenc éves korában, próbált bátorságot

tizenhárom évesen egy balesetben elvesztette

gyűjteni az öngyilkossághoz, több homályos, a

a lábát; a gyerekeinek első számú nevelője,

szervezetét legyengítő betegségben szenvedett,

több európai útra is elvitte őket fiatalkorukban.

külföldre ment, ágyban maradt, naplót írt,

(Nem meglepő, hogy az anya szelíd, visszavonult

meghalt... negyvennégy évesen.

természet volt, kis befolyással a család életére.) Azt mondják, amikor Alice James harminc éves

Az Alice az ágyban színdarab a nőkről, nők

lett, feltárta az apja előtt öngyilkossági szándékát,

boldogtalanságáról és nők öntudatáról: valós

az pedig, némi szigorú leckéztetést követően

személy életén alapuló szabad fantázia. Alice

megadta ehhez a beleegyezését. 1884-ben Alice

James öt gyerek közül a legfiatalabbnak (és az

Angliába költözött, ahol Henry („Harry”) bátyja

egyetlen lánynak) született egy különlegesen

letelepedett, és ott élt, ágyhoz kötve, hét és fél


5 Talán egy emberről sem árul el olyan sokat

testméret és az arányok esetleges változásaiban

olyan erővel és olyan esetlegesen semmi, mint

nyilvánul meg.

a neve. A történeti szereplőm, Alice James neve kikerülhetetlenül visszhangozza a tizenkilencedik

És amint Alice James, az én Alice James-em

század leghíresebb Alice-ének, Lewis Caroll Alice

találkozott az Alice Csodaországban Alice-ével,

Csodaországban című műve hősnőjének a nevét.

tudtam, hogy írhatok egy jelenetet (noha teljesen

A tökéletesen hétköznapi valósága egy olyan

más formában) Lewis Caroll leghíresebb fejezete,

nőnek, aki nem tud mit kezdeni a tehetségével, az

a „Bolondok uzsonnája” mintájára.

eredetiségével, az indulataival, és ezért hivatásos fekvőbeteg lesz; összekapcsolódott a fejemben a

Az én bolond teadélutánomon két tizenkilencedik

viktoriánus gyereklány képzeletbeli alakjával, aki

századi amerikai írónő szellemét idéztem meg,

a felnőttek esetleges világát álmában fedezi fel (a

hogy tanácsot és vigaszt nyújtsanak Alice-nek.

tizenkilencedik században teljesen legális, széles

Az egyik, Emily Dickinson, zseni volt – ragyogó

körben használt drog, az ópium ihlette stílusban),

eredetiségével úgy bánt el, hogy visszavonult

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

ahol az érzések változásai és zűrzavara a

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

évvel később mellráktól bekövetkező haláláig.


6 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

vénlány-életet élt, és vezette a család háztartását;

Két példaértékűen dühös színpadi nőalakot

Dickinson több, mint ezerhétszáz verséből alig

is meghívtam a teadélutánra: a Giselle II.

egy tucat jelent meg életében.

felvonásából Myrthát, a villik királynőjét; ők megcsalt fiatal nők szellemei, akik még az

Margaret Fuller, a másik író, akit a sírból

esküvőjük előtt meghaltak. És a Parsifal-ból az én

szólítottam elő a teadélutánra, az első jelentős

Mormotám: Kundry, a keserű, bűntudatos asszony,

amerikai irodalmár, aki nő – Goethe-ről írt

aki aludni akar.

tanulmányt, és Nők a tizenkilencedik században címmel hírhedt proto-feminista könyvet. Fiatal

A teadélután zsivaja után egy monológ. Alice-nek

olasz férjével és kisbabájával megfulladt, amikor

gondolatban Rómába kell utaznia – ahol Harry

visszahajóztak Amerikába Olaszországból, ahol

bátyja gyakran járt, és ahol Margaret Fuller élt.

néhány évig élt, és elsüllyedt a hajójuk alig száz

És ott képzeletben nemcsak a szabadsággal, a

méterre Fire Island-tól, New Yorknál.

múlt terheivel szembesül, de egy olyan világgal is, amely az ő kiváltságos körein kívül, nyugtalanító bizonyossággal létezik, és amelyet egy sérült


7 A valóságos találkozás azzal a világgal, amely

az Alice az ágyban-t megírjam.

nem engedheti meg magának a lelki betegségek nagypolgári luxusát, a darab tetőpontja, ahol egy

Színdarabot a nők gondjairól és indulatairól, és

fiatal betörő mászik be a beteg hálószobájába.

végsősoron, színdarabot a képzeletről. A szellem börtönének valóságát. A képzelet

A darab teljes egészében fikció, persze.

diadalát.

Sokmindent kitaláltam.

De a képzeletbeli győzelem nem elég.

Az Alice az ágyban-t két hét alatt írtam 1990 januárjában, de először tíz évvel korábban

SUSAN SONTAG

álmodtam meg az elejétől a végéig, Rómában, mikor egy késői Pirandello-t, az Akit megkívánszot rendeztem – egy másik darabot egy kétségek közt vergődő nőről, aki szintén tehetetlen (vagy legalábbis úgy tesz).

[1] Az Alice in Bed német fordításához készült, amelyet Bonn-ban, a Schauspielben mutattak be 1991 szeptemberében.

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

Azt hiszem, egész életemben készültem rá, hogy

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

hüvelykujjú kisfiú jelenít meg.


8

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

KÉZDI IMOLA, CSUTAK RÉKA, PETHŐ ANIKÓ


9

M A R G I N E A

P I E S E I [ 1 ] ]

cauza modului în care sunt văzute femeile şi, în consecinţă, pentru că aşa se văd ele însele. Obligaţia de a fi atrăgătoare, răbdătoare, grijulie, obedientă, sensibilă şi respectuoasă

Să ne imaginăm că Shakespeare ar fi avut o

faţă de tată (frate, soţ) este în mod inevitabil

soră, o soră minunată, o soră mai tânără, cu un

în contradicţie cu egoismul, irascibilitatea şi

talent poetic la fel de prodigios ca al fratelui

nepăsarea faţă de sine de care are nevoie orice

său. Virginia Woolf ne cere acest lucru în

mare talent creator dornic să se dezvolte.

epocala sa scriere polemică, O cameră separată. Cât de probabil este ca Judith Shakespeare –

Din câte ştim, Shakespeare nu a avut o soră mai

pe numele de scenă Woolf – să-și fi ascultat

mică. Însă cel mai mare romancier american,

acea voce interioară care putea să facă din ea

Henry James, al cărui frate este cel mai mare

un scriitor dramatic? Sau, ceea ce este mult

psiholog şi filosof moralist din America, William

mai probabil, talentul rămas mut? Mut, dar nu

James, a avut o soră cu un talent miraculos, iar

doar din cauza lipsei de curaj. Ar fi amuțit din

noi ştim bine ce a devenit. La nouăsprezece ani

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

P E

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

N O T E


10 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

a fost copleşită de depresie, a încercat să-şi

şi de morală. Un om excentric, cu o voinţă

găsească curajul pentru a-şi curma viaţa, a

solidă, care şi-a pierdut la treisprezece ani

suferit de mai multe maladii obscure care i-au

un picior într-un accident. A fost educatorul

slăbit organismul, a plecat în străinătate, a

primordial al copiilor săi, cu care a călătorit

stat la pat, şi-a scris jurnalul, apoi a murit... la

de mai multe ori în Europa. (Nu ne surprinde

vârsta de patruzeci şi patru de ani.

caracterul blând, retras al mamei, fără multă influență în viața familiei.)

Piesa Alice în pat este o fantezie liberă bazată pe viaţa unui personaj real – despre femei, despre

Se spune că Alice James, când a ajuns la

nefericirea lor, conştiinţa lor. Alice James era

vârsta de treizeci de ani, i-a dezvăluit tatălui

cea mai mică dintre cei cinci copii ai unei familii

său intenția de a se sinucide, la care tatăl,

deosebit de cultivate din America secolului al

după ce i-a făcut o morală puțin severă, și-a

19-lea (ea fiind şi unica fată). Tatăl, moştenitorul dat consimțământul. În 1884, Alice s-a mutat unei imense averi provenite din afaceri, a fost

în Anglia, unde fratele său Henry („Harry”) se

un autor cunoscut care scria pe teme religioase

stabilise, și a trăit încă șapte ani și jumătate,


11 sân.

opiului, un drog perfect legal şi folosit la scară

Poate că numele îl caracterizează cel mai bine

largă în secolul al 19-lea), în care schimbările

pe om şi, totodată, în modul cel mai arbitrar.

şi învălmăşeala emoţiilor se manifestă în modificările dimensiunilor corpurilor şi ale

Numele personajul meu istoric, Alice James

proporţiilor.

evocă inevitabil numele celei mai renumite Alice din secolul al 19-lea: eroina lui Lewis Caroll

Şi de vreme ce Alice James, personajul meu

din romanul Alice în Țara Minunilor. Realitatea

cu nume identic s-a contopit cu Alice din

absolut banală a unei femei care nu știe ce să

Ţara Minunilor, am ştiut că pot scrie o scenă

facă cu talentul și originalitatea sa, cu pasiunile

(deşi într-o formă total diferită) după formula

sale, astfel încât devine o bolnavă de profesie,

„ceaiului dement”, cel mai cunoscut capitol din

țintuită la pat. În capul meu ea s-a asociat cu

cartea lui Lewis Caroll.

figura imaginară a fetiței din Epoca Victoriană, care descoperă în somn lumea aleatorie a

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

adulţilor (într-un mod inspirat de consumul

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

zăcând la pat. A murit din cauza unui cancer la


12 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

La ceaiul meu dement am invocat fantomele a

secolul al nouăsprezecelea. S-a înecat împreună

două scriitoare americane din secolul al 19-lea,

cu tânărul ei soț italian și cu bebelușul lor în

pentru a-i oferi sfaturi și consolare lui Alice.

drumul dinspre Italia spre America, unde a

Una din ele, Emily Dickinson, a fost un geniu

trăit câțiva ani. Vaporul pe care călătoreau s-a

– și-a refulat strălucita originalitate, a dus o

scufundat la nici o sută de metri de insula Fire,

viață de domnișoară bătrână, ocupându-se de

lângă New York.

menajul familiei. Dintre cele o mie șapte sute de poezii ale lui Dickinson doar zece au apărut în

Am invitat la acest ceai şi două figuri feminine

timpul vieții ei.

de o furie exemplară: prima este Myrtha, regina ielelor din al II-lea act al baletului Giselle. Ielele

Cealaltă scriitoare invocată din mormânt pentru

sunt spiritele femeilor tinere înșelate, care au

a participa la acest ceai, Margaret Fuller, a fost

murit înaintea nunții lor. A doua este Marmota

prima femeie de litere importantă din America.

mea din Parsifal: Kundry, femeia amărâtă, plină

A scris un studiu despre Goethe și o renumită

de culpabilitate, care vrea să doarmă.

lucrare proto-feministă cu titlul Femeia în


13 Alice trebuie să călătorească în gând la Roma

inventat multe lucruri.

– unde fratele său Harry a fost de multe ori, locul unde a trăit și Margaret Fuller. Iar acolo,

Am scris Alice în pat în două săptămâni, în

în gând, se confruntă nu numai cu libertatea,

ianuarie 1990, dar visasem piesa, de la început

cu greutățile trecutului, dar și cu o lume care

până la sfârșit, cu zece ani în urmă, la Roma,

se află în afara cercurilor sale privilegiate, ca o

unde am pus în scenă o piesă târzie a lui

îngrijorătoare certitudine evocată de un băiețel

Pirandello, Așa cum mă vrei tu – încă o piesă

cu degetul mare rănit.

despre femeia măcinată de îndoieli, care este neputincioasă (sau cel puțin se preface că este).

Adevărata întâlnire cu lumea care nu-și poate permite luxul burghez al bolilor sufletești o

Cred că toată viaţa mea m-am pregătit să scriu

regăsim în punctul culminant al piesei, când

Alice în pat.

un tânăr spărgător intră pe geam în camera

O piesă despre problemele şi pasiunile femeilor,

bolnavei.

în definitiv o piesă despre imaginaţie.

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

Bineînțeles, toată piesa este o ficțiune. Am

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

După vacarmul ceaiului urmează un monolog.


14 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

Să scriu despre realitatea închisorii spiritului. Despre victoria imaginaţiei. Dar o victorie imaginară nu e de ajuns. SUSAN SONTAG

[1] Scrise pentru versiunea germană a piesei Alice in Bed, a cărei premieră a avut loc la Schauspiel din Bonn, în septembrie 1991.


15

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

PETHŐ ANIKÓ, KICSID GIZELLA, VINDIS ANDREA


16 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

NŐVÉR | INFIRMIERA „Igenis fel tud kelni.” „Ba da, vă puteţi ridica.”

APA | TATA ALICE „Régen igazi ember voltam. Vagy más.” „Demult am fost un om adevărat sau altceva.”

„Az apád azt mondja, azt kell tenned, amit akarsz.” „Tatăl tău îţi spune că trebuie să faci ceea ce vrei.”


17

„Nem beszélünk többet erről.” „Nu mai discutăm despre asta.”

ANYA | MAMA „Soha nem erőszakoskodom.” „N-am fost agresivă niciodată.”

MARGARET „Én mindig személyeskedek, ha lehet.” „Eu fac totdeauna aluzii ofensatoare, dacă se poate.”

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

HARRY


18 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

MYRTHA „Körbe. Csak mozogj.” „Roată-roată. Numai să te mişti.”

EMILY

KUNDRY

„Ha a legjobb elhagyott, a többi dolognak nincs jelentősége.” „Dacă cel mai bun te-a părăsit, lucrurile celelalte nu mai au importanţă.”

„Miért ébresztettek fel?” „De ce m-aţi trezit?”


19

„Shakespeare-nek, amennyire tudjuk, nem volt húga.” „Shakespeare, după câte ştim, n-a avut o soră.”

„Képzeljük el, hogy Shakespeare-nek volt egy húga.” „Să ne imaginăm că Shakespeare a avut o soră.”

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

„Nem így kéne ez legyen, na.” „N-ar trebui să fie aşa, na.”

M II

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

FIATALEMBER | UN BĂRBAT TÂNĂR

MI


20 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

A KÖ Z E G - N É L K Ü L I S É G B E KÖ N N Y E N B Á R K I

KÉZDI IMOLA

B E L E P U S Z T U L


21 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

POROGI DORKA RENDEZŐVEL D E M E T E R K ATA B E S Z É L G E T E T T


22 STAGIUNEA 2018/2019 | 226. ÉVAD

IONA | JÓNÁS

A fiatal rendezőknek kiírt pályázatra egy nem túl

egyezik a valós Alice Jamessel, akit leginkább

ismert, környékünkön keveset játszott amerikai szerző

kötetben megjelent naplójegyzeteiből és levelezéseiből

darabjával jelentkeztél. A szöveg mindeddig sem

ismerhetünk, és mennyire rokon Lewis Caroll

magyar sem pedig román nyelven nem jelent meg.

főhősével? (esetleg mennyire rokon veled...?)

Hogyan találtál rá, és miért esett erre a választásod? Fogalmam sincs. Annyiban hasonlít a mi AliceSusan Sontagnak ez az egyetlen színdarabja. 1990-

ünk a valódi Alice James-re, hogy ő is, minden

ben írta. Anyukám találta nekem, tőle kaptam a

bizonnyal, egy okos, érzékeny, kiállhatatlan valaki

könyvet, mert tudta, hogy szeretem Sontag esszéit

lehetett. Lewis Caroll Alice-éhez pedig abban,

és írásait. Elolvastam, és azonnal tudtam, hogy ezt

hogy hol túl nagynak, hol túl kicsinek érzi magát

a darabot egyszer majd szeretném színre vinni.

a világhoz képest. Értem és szeretem a mi Alice-

Amikor megláttam a pályázati kiírást, már azt is

ünket, a tévelygéseivel, a szenvedélyességével,

tudtam, hogy itt szeretném.

önsajnálataival, okoskodásaival, szeretem a rajongását, gyerekségét, a bátorságát, a humorát,

Ki ez az Alice, akit az előadásban láthatunk? Mennyire

engem abszolút megvigasztal. – De Kézdi Imolát


23 színpadi lény az ő alkotása. És káprázatos,

az a remek, hogy az arányokra nincs szabály.

tüneményes színészettel játssza, szóval

Láthatatlan, nemlétező, múltbeli események,

föltételezem, ő eléggé magas fokon sejtheti, hogy ki

emberek sokszor erősebben hatnak ránk, jobban

ez az Alice nevű nő.

befolyásolják az életünket, mint a konkrét napi élményeink – ilyenkor a hétköznapi világ válik

Hogyan viszonyul egymáshoz fikció és valóság, múlt

lassanként olyanná a számunkra, mint a mese.

és jelen?

Hogy honnan nézünk valamit, az mindig döntő.

Ez lényegi kérdés! Összevissza kevertük az

Miként jellemeznéd Alice “betegségét”?

előadásban ezt a négyet (múlt, jelen, valóság, képzelet), mert az életben is hajlamosak egymással

Alice betegségét ma konverziós zavarnak hívjuk,

összevissza keveredni. Minden valósággá lesz,

ami egy mentális betegség. Betegség – ez a szó

amit elképzelünk, ugyanakkor csak azt tudjuk

olyan, mint egy stigma: pedig csak azt jelenti,

elképzelni, amiről valami kevéske tapasztalatunk is

ahogy nagyon pontosan mondja is a Fiatalember

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

van... A művészetben, a színházban, az irodalomban

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

kell erről megkérdezni, hiszen az Alice nevű


24 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

az előadásunkban, hogy valaki „nincsen jól”. Hogy valakivel valami baj van, aminek következtében nem a maximumát éli annak, amit élhetne. Nagyon sok mindenkivel van valami baj, nincs a bajokon titkolni-

KO N V E R Z I Ó S

Z AVA R

H I S Z T É R I A

vagy szégyellnivaló. Néha lehet segíteni, néha

A hisztériás tüneteket éppen Alice James

nem. De a betegsége vagy kicsisége, furcsasága

korában, a 19. század második felében

vagy mássága miatt senkinek nem szabadna

kezdték az elme problémájának tekinteni és

kevesebbnek, kisebbnek éreznie magát másoknál.

úgy is kezelni. A látszólag indokolatlan testi

Senkinek nem szabadna végképp magára maradnia

panaszokkal és rohamokkal járó betegség

– miközben ismerjük, éljük a közhelyet, miszerint

története félreértésekkel és előítéletekkel

mindig, mindenki egyedül van. De a színház végül

teli, a középkorban például egyszerűen

is egy olyanfajta intézmény, amely arra szerződött,

boszorkányságnak tartották. Férfiaknál is

hogy ennek a közhelynek ellentmondjon.

dokumentált esetek ellenére sokáig csak


25

elmozdulása okoz. Európában az első neurológiai

panaszoktól szenved, amelyek nem feleltethetők

klinikát 1882-ben alapította Jean-Martin Charcot,

meg sem az anatómia szabályainak, sem

aki már mint az elme betegségét tanulmányozta,

valamilyen orvosilag diagnosztizálható betegség

tagadta a szexuális eredetet, és a korábbi csupán

tüneteinek. A problémák sokfélék lehetnek, a

testi kezelésekkel szemben hipnózissal igyekezett

mozgáskoordinációs és egyensúlyi zavaroktól

gyógyítani. Később tanítványa, Sigmund Freud és

a beszédképtelenségen át a végtagfájdalmakig.

munkatársa, Josef Breuer dolgozták ki a kezelésben A beteg néha felállni és járni sem képes – mint ma is gyakran használt pszichoanalízis alapjait. A betegség mai elnevezése a konverzió, átfordítás szóból ered: valamely lelki probléma testivé fordul át, vagyis érzelmileg megterhelő események

Alice.

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

eredményeképpen a beteg olyan valós testi

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

„női betegségként” kezelték, amelyet a női méh


26 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

Alice több erős férfikarakter, elsősorban apja és

hatalmas férfiak volnának, mi meg, nők, csupa

bátyja, Harry árnyékában él (és próbál túlélni). Hogyan

szegény gyönge áldozat. Ezt visszautasítom. Csak

köthető (ha köthető) ez Alice fő problémájához/

hát évszázadok szokásait, hiedelmeit, tragédiáit,

betegségéhez?

előítéleteit és félelmeit hordozzuk, örököljük és adjuk tovább. Nem olyan könnyű kilépni a

Alice is erős karakter, egyáltalán nem a bátyja

mintázatokból, valóban és mélyen, tisztességesen

vagy az apja nyomják el! Ők tehetetlenül szeretik,

elgondolkodni valamin.

próbálnak neki segíteni, mindent megtesznek, ami tőlük telik… Alice James korában nem volt

Hogyan kezeli az előadás az öngyilkosság kérdését?

társadalmilag elfogadott, bevett módja annak,

Miként jelenthet – azaz jelenthet-e valós meg- és

ahogyan ez a nő boldog tudott volna lenni. Ezt

feloldást Alice problémájára az ő, apja, illetve a

ő elég hamar belátta. – Egyébként most is alig

történet szemszögéből?

volna módja. A mi társadalmunk férfitársadalom, de nem azért az, mert a bátyáink vagy az apáink

Azért akar meghalni Alice, mert nem lát megoldást,

vagy a tanáraink vagy a főnökeink gonosz elnyomó

nem tudja, hogy hogyan éljen. Nincs közege,


27

valaki vagy valami – hanem mert nem meri. Mert

A depresszió a szomorúságnak egy olyan

aki ennyire magára marad, az egy idő után mindig

mély állapota, amelyben a világ kietlennek,

azt hiszi, hogy vele van baj. Hogy ő az, aki nem

a nehézségek pedig leküzdhetetlennek

normális. Hogy ő a hülye. Ebbe az érzésbe vagy

tűnnek. Hippokratész melankóliának nevezte

tudatba, a közeg-nélküliségbe nagyon könnyen

e lelkiállapotot, a 19. század óta pedig már betegségnek minősítik. Régebben tánccal, zenével, gyógynövényekkel kezelték, ma vagy gyógyszerekkel vagy pszichológiai megközelítéssel, terápiával. A depresszióval küzdő beteg nem csupán rosszkedvű, hanem

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

D E P R E S S Z I Ó

meg dolgokat, mert fizikailag akadályozza benne

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

közössége, társai, lehetősége... Nem azért nem tesz


28 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

belepusztul bárki. örömképtelen, sokszor öngyűlölő, a világ iránti érdeklődése és produktivitása lecsökken, gyakran csak fekszik az ágyban, szélsőségesen negatívan látja önmagát és jövőjét, nehezen koncentrál, fáradékony, gyakran fejfájással, alvás- és emésztési zavarral is küzd. Sokan nem fordulnak orvoshoz, mivel a depressziós állapotnak része a kezdeményezőképesség hiánya és a reménytelenség. Sokan pedig csak félnek, szégyellik mentális problémájukat a világ előtt. Épp ezért a környezet érzelmi támogatása kulcsfontosságú a depresszió leküzdésében.

Mennyire foglalkoztatnak a darab feminista vonatkozásai, ezek mennyire épülnek be az előadásba/ milyen fontossággal bírnak az előadásban? Ez a darab annyiban feminista, hogy a címszereplője egy nő, és ebben a főszereplő nőben a szerző nem azt tartja érdekesnek, ahogy ez a nő férfiakhoz viszonyul. Nem attól említésre méltó Alice, hogy valakinek a szeretője vagy felesége, vagy valakibe szerelmes vagy megcsalták... önjogán főszereplő. Van élete a szerelmen, férfi-nő viszonylaton kívül is. Egy gondolkodó ember. Az érdekelt minket, hogy mit gondol Alice, és


29 értelemben kőkemény feminizmusnak számít, igen.

időben – látszólag – tőlünk távoli probléma hogyan

Másfelől semmi különös, és sok hasonló darab van:

nyer jelentést ma, Kolozsváron? Ki ma/kik lehetnek ma

egy ember élet-halál problémáiról van szó.

Alice James?

Egyébként a feminizmusról férfiakkal, nőkkel,

Ezek nem távoli problémák. Az, hogy valaki

gyerekekkel beszélgetni, eszmét cserélni, – ez

kilátástalannak érzi az életét, képtelen megfelelni

nagyon hasznos volna. Mindig azt érzem, hogy

a környezetének, hogy magányos, nincs közege,

már az előtt félelmet és indulatokat ébreszt ez a

nincs társa, nem értik, vagy hogy valaki elveszíti a

szó, mielőtt tisztáznánk, hogy pontosan mit értünk

valóságérzékelését, beteg lesz, boldogtalan, nincs

alatta. Ha elindítana valami ilyesmit ez az előadás,

kedve fölkelni, öngyilkos lesz – ezek sajnos nem

párbeszédet, gondolatot, annak örülnék. Vagy ha

távoli problémák.

egy icipici félelmet eloszlat. De az előadásban igyekszünk minderről egy A Susan Sontag által felvetett problémák hogyan

bizonyos távolságból, vagyis roppant elvontan és

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

kapcsolódhatnak a mi mindennapjainkhoz? Egy

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

nem az, hogy milyen ruhát vesz fel. – Ez bizonyos


30 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

szórakoztatóan beszélni! A szövegnek van valami finom, sajátos, furcsa, abszurd humora, erre nagyon építünk. Egyszerre költői és bitang vicces. A gondolkodás izgalma érdekelt minket a színpadi világ megteremtésekor, a fantázia játékossága és érzékisége.


31

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

BOGDÁN ZSOLT, KÉZDI IMOLA


32 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

Î N

AC E A S T

M E D I U

N E FAVO R A B I L P R Ă PĂ D I

PETHŐ ANIKÓ

O R I C I N E

F OA R T E

U Ş O R

S -A R


33

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

REGIZOAREA POROGI DORKA ÎN DIALOG C U D E M E T E R K ATA


34 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

Te-ai prezentat la concursul pentru tineri regizori

Cine este această Alice pe care o vedem în

cu piesa unui autor puţin cunoscut, care se joacă

spectacol? În ce măsură este identică cu personajul

rar în România. Textul nu s-a tradus nici în limba

real Alice James, pe care o putem cunoaşte mai mult

maghiară, nici în limba română. Cum ai găsit această

din volumele în care au fost publicate notele sale de

piesă de teatru şi de ce ai ales-o?

jurnal şi din corespondenţă? Şi în ce măsură este rudă cu eroina lui Lewis Caroll? (Sau, cât de înrudită

Este vorba de singura piesă a Susanei Sontag pe

este cu tine însăţi...?)

care a scris-o în 1990. Textul l-a găsit mama mea, de la ea am primit cartea, știa că îmi plac scrierile

Nu ştiu. Această Alice seamănă cu cea reală ea

lui Sontag. Am citit-o și am știut din primul

însăși fiind, mai mult ca sigur, o ființă deșteaptă,

moment că vreau să o montez într-o zi. Când am

sensibilă, insuportabilă chiar. Seamănă cu Alice

aflat de concursul de Teatrul Maghiar, am ştiut că

a lui Lewis Caroll atunci când se simte prea

vreau s-o regizez.

mare sau prea mică în raport lumea. O înțeleg pe această Alice a noastră, îi iubesc rătăcirile, pasiunile, autocompătimirea, îmi place felul ei de


a fi entuziastă, copilăroasă, curajoasă, amuzantă.

lucruri despre care avem o experiență oarecare...

Mă consolează din toate punctele de vedere. Dar

În artă, în teatru, în literatură partea formidabilă

ar trebui s-o întrebăm pe Imola Kézdi despre asta,

este că proporțiile nu sunt supuse unor reguli.

pentru că Alice cea de pe scenă este creația ei. Și o joacă cu un talent fenomenal, deci presupun că

Evenimente și personaje din trecut, nevăzute,

ea a intuit cât se poate de bine cine este această

inexistente au de multe ori un efect mult mai

femeie numită Alice.

puternic asupra noastră, ne influențează viața mult mai mult decât experiențele concrete de zi

Care este relaţia dintre ficţiune şi realitate, dintre

cu zi. În asemenea cazuri, cotidianul este cel care

trecut şi prezent?

se transformă, încetul cu încetul, într-o poveste. Decisivă este întotdeauna perspectiva din care

O întrebare esențială! Trecutul, prezentul, realitatea și imaginația au tendința de a se amesteca și în viață. Tot ce ne imaginăm devine realitate, totodată nu ne putem imagina decât

privim.


36 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

Cum ai caracteriza „boala” lui Alice? Boala lui Alice se numește astăzi tulburare de conversie, e o boală psihică. Boală – acest cuvânt e ca o stigmă, cu toate că nu înseamnă mai mult decât că cineva „nu este bine” – așa cum o spune foarte exact și Tânărul din piesă. Cineva are o problemă și din cauza ei nu își trăiește viața la maxim. Foarte multă lume are probleme, aceste necazuri nu ar trebui ascunse, nu ar trebui să ne jeneze. Uneori se poate trata, alteori nu. Dar nimeni nu ar trebui să se simtă mai puțin important decât ceilalți din cauza bolii sale, a micimii sale, din cauza caracterului ciudat sau diferit. Nimeni nu ar trebui să rămână complet singur, deşi cunoaştem şi resimţim clişeul

T U L B U R A R E A

D E

C O N V E R S I E

I S T E R I A

Simptomele isteriei au început să fie considerate o problemă a psihicului şi să fie tratate ca atare exact în timpul lui Alice James, în a doua jumătate a secolului al 19-lea. Istoria acestei boli, care implică simptome fizice şi crize aparent nejustificate, este plină de confuzii şi de prejudecăţi. În Evul Mediu a fost considerată pur şi simplu vrăjitorie. În ciuda cazurilor documentate şi la bărbaţi, ea a fost tratată


37

deplasarea uterului. În Europa, prima clinică de

conversie, de inversare: o problemă sufletească

neurologie a fost fondată în 1882 de către Jean-

devine o problemă corporală, adică bolnavul

Martin Charcot, care a studiat-o ca pe o boală

suferă de anumite simptome fizice reale din

mintală, a negat originea ei sexuală şi a încercat

cauza unor evenimente care îl afectează pe

să o vindece prin hipnoză, în locul tratamentelor

plan sentimental. Acestea nu corespund nici

exclusiv fizice aplicate până atunci. Mai târziu,

regulilor anatomiei, nici simptomelor vreunei

discipolul său, Sigmund Freud şi colaboratorul

boli diagnosticabile. Problemele pot fi de

acestuia, Josef Breuer, au elaborat bazele

multiple feluri, de la tulburările de coordonare şi

psihanalizei care este deseori folosită şi astăzi în

de echilibru până la incapacitatea de a vorbi şi

tratarea bolii.

durerile membrelor. Unii bolnavi nu reuşesc nici să se ridice şi să meargă – precum Alice.

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

Denumirea actuală a bolii provine din noţiune de

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

mult timp ca o „boală femeiască” provocată de


38 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

care spune că toţi suntem de fapt singuri. Teatrul

de societate și nu putea să-şi găsească fericirea.

însă este o instituţie care trebuie să contrazică

Ea şi-a dat seama destul de devreme de acest lucru.

acest clişeu, aceasta este menirea sa.

De altfel, nici astăzi lucrurile nu ar sta foarte diferit. Societatea noastră e o societate masculină, dar nu

Alice trăieşte (şi încearcă să supravieţuiască) în umbra

pentru că taţii, fraţii, profesorii sau şefii noştri ar

mai multor caractere masculine puternice, în primul

fi nişte bărbaţi puternici, despotici, iar noi, femeile,

rând în umbra tatălui şi a fratelui ei, Harry. Cum poate

niște victime fragile. Refuz această abordare.

fi raportat acest aspect (dacă poate fi raportat) la

Purtăm în noi, de secole, obiceiuri, superstiţii,

principala problemă a lui Alice, la boala ei?

tragedii, prejudecăţi şi temeri pe care le moştenim şi le transmitem mai departe. Nu este uşor să

Alice are şi ea un caracter puternic, nu este

ieşi din tipare, să meditezi asupra unui lucru cu

nicidecum dominată de tatăl sau de fratele ei!

adevărat, în adâncime şi în mod cinstit.

Aceştia o iubesc neputincioşi, încearcă să o ajute, fac tot ce le stă în putere… Pe vremea aceea, o

Cum abordează spectacolul chestiunea sinuciderii?

femeie precum Alice James era cu greu acceptată

Poate însemna suicidul – şi dacă da, cum – o soluţie


39

povestirii?

Depresia este o formă profundă a tristeţii în care lumea pare devastată, iar greutăţile imposibil

Alice vrea să moară pentru că nu vede nicio

de învins. Hipocrate a numit această stare

soluţie, nu ştie cum să trăiască. Nu are un mediu, o

melancolie, iar din secolul al 19-lea încoace ea

comunitate, nu are parteneri, nu are oportunități...

este considerată o boală. Pe vremuri era tratată

Nu face anumite lucruri, nu pentru că ar fi

cu dans, muzică, ierburi medicinale, tratamentul

împiedicată fizic de cineva sau de ceva – ci pentru

de azi folosește medicaţia sau psihoterapia.

că nu îndrăzneşte să le facă. Pentru că o persoană

Bolnavul care suferă de depresie nu e doar

atât de singură, după o vreme ajunge la convingerea

indispus, ci şi incapabil de a se bucura, de multe

că problema este în ea însăşi. Că este anormală. Că

ori se dispreţuieşte pe sine însuşi, interesul

este imbecilă. Cu aceste sentimente sau cu această

său pentru lume şi productivitatea lui scade,

conştiinţă, în acest mediu nefavorabil oricine s-ar

deseori rămâne culcat la pat, este extrem de

pierde cu firea.

negativ în privinţa propriei fiinţe şi a viitorului

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

D E P R E S I A

perspectiva ei, a tatălui ei, respectiv din perspectiva

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

reală, o absolvire pentru problema lui Alice, din


40 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

său, se concentrează cu greu, este predispus

Cât de mult eşti preocupată de aspectele piesei

la oboseală, de multe ori suferă şi de dureri

legate de feminism, în ce măsură se încadrează

de cap, de tulburări de somn şi de digestie.

acestea în spectacol? Cât de important este rolul

Mulţi nu se adresează medicului pentru că

lor în spectacolul tău?

starea depresivă implică şi lipsa spiritului de iniţiativă şi disperarea. Unii doar se tem, le e

Această piesă este feministă pentru că

ruşine pentru problema lor psihică. Tocmai din

protagonista este o femeie şi pentru că autoarea

această cauză, sprijinul emoţional al mediului

nu este interesată de relaţiile acesteia cu

are o importanţă decisivă în combaterea

bărbaţii. Alice nu este interesantă pentru că

depresiei.

este soţia sau amanta cuiva sau pentru că este îndrăgostită sau a fost înşelată... ea este o protagonistă. Are o viaţă şi în afara iubirii, în afara relaţiei bărbat-femeie. Este un om care gândeşte. Pe noi ne-a interesat ce gândeşte Alice şi nu cu ce se îmbracă. – Iar acesta este într-


41 nu are nimic special, ea vorbeşte, ca multe alte

nu ne priveste? Cine este sau ar putea fi astăzi Alice

piese, despre problemele unui om legate de viaţă

James?

şi de moarte. Aceste probleme nu sunt atât de îndepărtate. De altminteri, am putea discuta despre feminism,

Sentimentul cuiva care crede că viaţa lui este

am putea schimba opinii cu bărbaţi, femei, copii

fără speranţă, că nu poate să se adapteze

– ar fi un lucru foarte util. Eu simt întotdeauna că

mediului în care trăieşte, că este singur, nu

noţiunea generează frică şi animozităţi înainte să

are un mediu al său sau un partener, nu este

precizăm ce înţelegem prin ea. Dacă spectacolul

înţeles de cei din jur sau dacă pierde legătura

ar provoca un dialog, o idee, aş fi foarte

cu realitatea, se îmbolnăveşte, este nefericit,

bucuroasă. Sau dacă ar înlătura cât de cât frica.

nu-i vine să se scoale din pat, se sinucide – toate acestea, din păcate, sunt probleme care se

Problemele ridicate de Susan Sontag au legătură cu zilele noastre? Cum poate găsi o semnificaţie

întâlnesc și azi.

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

astăzi, la Cluj, o problemă care – la prima vedere –

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

un fel un feminism dur. Pe de altă parte, piesa


42 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

În spectacol însă încercăm să abordăm toate acestea de la o anumită distanţă şi într-un mod cât se poate de amuzant! Textul are un umor al său delicat, ciudat, absurd, pe care noi contăm foarte mult. E un umor poetic şi foarte comic în acelaşi timp. Pe noi ne-a interesat efervescenţa gândirii în procesul creării unei lumi pe scenă, caracterul jucăuş şi senzualitatea fanteziei.


43

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

VÁTA LORÁND, KÉZDI IMOLA


44

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

ALBERT CSILLA, KÉZDI IMOLA


45

M I

A Z

H O G Y

É R T E L M E

„A felszabadulás akkor kezdődik, mikor kérdésessé tesszük a nézés és tevés közti ellentétet (…). Akkor kezdődik, mikor megértjük, hogy a nézés is tett (…). A néző is cselekszik, ahogy a diák vagy a tudós is: megfigyel, kiemel, összevet, értelmez.” „(…) a színházban, az előadás alatt, ahogy a múzeumban, az iskolában vagy az utcán is, csak egyének vannak, akik saját útjukat rajzolják meg a dolgok, tettek és jelek erdején át, amely körülveszi őket. A nézőkre jellemző hatalom (…) nem más, mint hogy mindegyikük a maga módján fordíthatja le, amit lát (…)”

Forrás: Rancière, Jacques: A felszabadult néző. Műcsarnok Kiadó, Budapest, 2011. Fordította: Erhardt Miklós

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

A R R Ó L ,

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

Jaques Rancière: A felszabadult néző


46

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

WAGNER ÁRON, KÉZDI IMOLA


47

S E M N I F I C AȚ I A S P E C TAC O LU LU I

„Emanciparea începe atunci când este repusă în cauză opoziția dintre a privi și a acționa (...). Ea începe deci atunci când se înțelege că a privi este totodată o acțiune (...). Și spectatorul acționează, la fel ca elevul sau savantul. El observă, selecționează, compară, interpretează.” „ (...) într-un teatru, dinaintea unei performanțe, la fel ca într-un muzeu, o școală sau pe o stradă, nu există niciodată decât indivizi care-și trasează propriul drum prin pădurea lucrurilor, a actelor și a semnelor care îi întîmpină sau îi înconjoară. Puterea comună spectatorilor (...) este puterea pe care o are fiecare de a traduce în felul lui sau al ei ceea ce percepe (...)” Sursă: Rancière, Jacques: Spectatorul emancipat. Revista IDEA artă + societate / arts + society, #32, 2009. Traducere de Adrian T. Sârbu

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

D E S P R E

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

Jaques Rancière: Spectatorul emancipat


S U SA N SON TAG

ALICE AZ ÁGYBAN ALICE ÎN PAT FO RD Í TOT TA | T R A DU C ER EA ÎN L I M BA M AG H I A R Ă DE P ORO G I D O R K A Alice James Nővér, Anya | Infirmieră, Mama Apa | Tata Henry (“Harry”) James Margaret Fuller Emily Dickinson Kundry Myrtha Fiatalember | Un bărbat tânăr M I M II

Data premierei | Bemutató időpontja:

KÉZDI IMOLA ALBERT CSILLA BOGDÁN ZSOLT VÁTA LORÁND CSUTAK RÉKA PETHŐ ANIKÓ KICSID GIZELLA VINDIS ANDREA WAGNER ÁRON e.h. ÁRUS PÉTER JEROVSZKY TÍMEA

2019 DECEMBER 14 DECEMBRIE 2019

Rendező | Regia POROGI DORKA Látványterv | Scenografia ADRIAN GANEA, KUPÁS ANNA Zene | Muzica TRABALKA CECÍLIA Színpadi mozgás | Mișcarea scenică BORDÁS ATTILA Dramaturg | Dramaturgia BARTS LÍVIA Rendezőasszisztens | Asistent de regie BUCHMANN EMŐKE Ügyelő | Regia tehnică BÖJTHE PÁL


49

Felelős szerkesztő | Redactor responsabil: DEMETER KATA Munkatárs | Colaborator: MIRELA SANDU Traduceri | Fordítások: KOROS-FEKETE SÁNDOR, POROGI DORKA Köszönet | Mulțumiri: BARTS LÍVIA Foto: BÍRÓ ISTVÁN Design: ERCSEI ZSOLT

KÉZDI IMOLA

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

ALICE AZ ÁGYBAN | ALICE ÎN PAT

SZERKESZTŐSÉG | REDACȚIA: