a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

1

A VÁ G Y V I L L A M O S A U N T R A M VA I N U M I T D O R I N ȚĂ RENDEZŐ | REGIA: TOM DUGDALE

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

TENNESSEE WILLIAMS


H A R T INTERIOR | ENTERIŐR

© ALICE Q HARGRAVE

C R A N E


3

Wide from the world, a stolen hour We c l a i m , a n d n o n e m a y k n o w H o w l o v e b l o o m s l i ke a t a r d y f l o w e r H e r e i n t h e d a y ’s a f te r- g l o w.

A világ távol, és miránk egy óra titka vár: szerelmünk lassan kivirul, amint a nap leszáll.

And even should the world break in With jealous threat and guile, The world, at last, must bow and win Our pity and a smile.

É s h a m é g i s m e gz a v a r n a i r i g y, s a n d a á r m á ny : a világ végül elpirul m o s o ly u n k a t l á t v á n .

Koros-Fekete Sándor fordítása

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

Kis szobánkban félénk mécses m e l e g f é ny e á r a d , s z ü r ke - a r a ny, ü n n e p é ly e s – csend és lenge bánat.

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

I t s h e d s a s hy s o l e m n i t y, This lamp in our poor room. O g r e y a n d g o l d a m e n i t y, - S i l e n c e a n d g e n t l e g l o o m!


4 STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

A vágy villamosa kegyetlen mű, tele gyötrő álmokkal, gyötrődő álmodozókkal, testi és lelki erőszakkal. A dráma témája az egyik legkegyetlenebb emberi indulat: elpusztítani a máshonnan jövő, az idegen, a miénktől eltérő életvitelű embert. Ennek ellenére a darab nem részvétlen – legdurvább részeit bevonja a szeretet és az érzéki szerelem burka, amely visszafogja az erőszakot, legalábbis napfelkeltéig. A pofonok öleléssé alakulnak át, a sebek simogatásra lelnek. A szereplők kívánják egymást, de még inkább békességre vágynak. Arra, hogy a fejükben állandóan fecsegő hangok végre elhallgassanak. Hogy békén hagyja őket a múltjuk. És remélik, hogy választ kapnak a kérdésre: hogyan kellene élnünk ebben a világon? Együtt élni veszélyes, egyedül azonban lehetetlen. Akkor hát melyik utat válasszuk?


5

despre un impuls uman dintre cele mai violente: dorinţa de a-l distruge pe cel venit din afară, pe străin, pe cel care are un stil de viaţă diferit de al nostru. Piesa, cu toate acestea, nu este una lipsită de compasiune. Părţile sale cele mai dure sunt acoperite de un înveliş de iubire şi dragoste, care dezarmează violenţa, cel puţin până la răsăritul soarelui. Loviturile se transformă în îmbrăţişări, rănile sunt alinate. Personajele se doresc unele pe celelalte, dar şi mai mult își doresc liniştea. Vor să scape de vocile care trăncănesc fără încetare în capul lor. Să scape de trecut. Speră să găsească răspuns la întrebarea: cum să trecem prin lumea asta? Traiul împreună este primejdios, dar a trăi singur este imposibil. Atunci ce să alegem? © ALICE Q HARGRAVE

TOM DUGDALE

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

de visători şi de violenţă – fizică şi psihică – atroce. Piesa vorbeşte

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

Un tramvai numit dorinţă este o piesă crudă, plină de vise cumplite,


6 STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

Az első kritikák félreértették Williams drámáját,

földesurak fehéroszlopos villáival mára megszűnt.

úgy vélték, hogy jelentéktelen, összefüggéstelen és

Ahelyett, hogy az istenarcúságra törekedne, úgy

zavaros. Nem vették észre A vágy villamosa újítását,

tűnik, az emberiség inkább a visszafejlődést

hogy megteremtette a „bensőségesség színházát”,

választja az evolúciós létrán és az állatiasság felé

és Blanche lelkiállapotának folytonos változásait

halad. Egy ilyen világban az erősek a védtelenek

színpadi eseményekké alakította át. A vágy

ellenfelei.

villamosa Blanche bomlott elmeállapotát jeleníti meg, valamint ennek a szétesésnek a hatását a körülötte élőkre, beleértve a színházi közönséget is. Philip Kolin, Williams: A Streetcar Named Desire, [Williams: A vágy villamosa], Cambridge University Press, 2000.

Williamsnél, akárcsak Csehov esetében, a veszteség fogalma kulcsfontosságú. A valamikor virágzó gazdasági és szociális rendszer a vidéki

Thomas P. Adler: A Streetcar Named Desire: The Moth and the Lantern [A vágy villamosa: a molylepke és a lámpa], 1990.


7 considerat-o nesemnificativă, confuză şi haotică. Nu

cucernicie, omenirea se pare că a ales regresul,

au observat că Un tramvai numit dorinţă prezintă în

coborând pe scara evoluţiei spre starea animală.

mod inovativ un teatru al interiorizării, transpunând

Într-o astfel de lume cei puternici sunt adversarii

starea mentală mereu schimbătoare a Blanchei

celor lipsiţi de apărare.

Dubois în acţiuni pe scenă. Piesa prezintă starea de dezintegrare mintală prin care trece Blanche şi efectele acestui proces asupra persoanelor din anturajul ei, inclusiv publicul spectator. Philip Kolin, Williams: A Streetcar Named Desire [Williams: Un tramvai numit dorinţă], Cambridge University Press, 2000.

În cazul lui Williams, ca şi la Cehov, noţiunea pierderii este un element cheie. Sistemul economic şi social prosper din trecut, cu conacele ornate de

Thomas P. Adler: A Streetcar Named Desire: The Moth and the Lantern [Un tramvai numit dorinţă: Molia şi lanterna], 1990.

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

coloane albe nu mai există. În loc să evolueze spre

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

Primii exegeți au înţeles greşit piesa lui Williams, au


8 STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

A Z

A B L A K

E L Ő T T Ü L Ő

N Ő

TENNESSEE WILLIAMS, SZÍNMŰVÉSZET, 5. RÉSZ részlet Dotson Rader interjújából, The Paris Review, 81. sz. (1981. ősz) TENNESSEE WILLIAMS


9 amelynek során egy színdarab ötlete megszületik

neki. Nagyon jóképű férfi volt, a nővérem fülig

bennem. A darab egyszerűen alakot ölt, akár

beleszeretett. Valahányszor a telefon megszólalt,

egy jelenés, amely egyre világosabbá és

Rose majdnem elájult, mindig azt hitte, hogy őt hívja

kézzelfoghatóbbá válik. Eleinte nagyon halvány

a fiú randira. Minden második este találkoztak,

gondolat, mint például A vágy villamosa esetében,

aztán a hívások egyszercsak abbamaradtak. Rose

amelyet az Üvegfigurák után írtam. Egyszerűen

akkor kezdett idegileg leépülni. Ebből a látomásból

felmerült bennem egy látomás egy nőről, aki az

alakult ki később A vágy villamosa. Először Blanche

ifjúkora vége felé jár. Egy széken ül, egyedül egy

széke a holdfényben volt a címe, ami egy nagyon

ablak előtt, boldogtalan arcát megvilágítja az

félresikerült cím – mindenesetre A vágy villamosa

ablakon beszüremlő holdfény. A nőnek találkája lett

ebből a képből, az ablak előtt ülő nő képéből

volna, de hiába vár a férfira, akivel össze akartak

született.

házasodni. Azt hiszem, a nővéremre gondoltam, aki őrülten szerelmes volt egy fiatalemberbe, aki

Forrás: https://www.theparisreview.org/interviews/3209/tennesseewilliams-the-art-of-theater-no-5-tennessee-williams

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

a cipőkereskedelemben dolgozott, és udvarolt

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

Sohasem tudtam tisztán megragadni a folyamatot,


10 STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

ROSE ISABEL WILLIAMS

N ővé re m , I s te n ve le d . Egy h ú r e l sza ka d t .

Tennessee Williamset egész életében érdekelte

10 0 0 m é r fö ld re i n n e n .

az elmebaj. 1943-ban az író nővérét, Rose-t

Ros e: ko p o nyá ja ny i t va .

skizofréniával kezelték, és a sikertelen kezelés után homloklebeny-eltávolítást hajtottak végre rajta. Williams a beavatkozás kapcsán a következő verset írta naplójába:

Kés t d öfn e k az a gyá b a . É n: i t t . Ci ga ret tázo m . Ap á m , a ro n da ö rd ö g h o r ko l – 10 0 0 m é r fö ld re innen. Koros-Fekete Sándor fordítása


11

magánkezelést biztosítson. Egyik barátja szerint Williams azért ragaszkodott annyira nővéréhez, mivel úgy vélte, „Rose valósága sosem állt távol az általa megélt valóságtól.”

Forrás: http://www.independent.co.uk/news/people/ obituary-rose-williams-1362925.html

© SALLY MANN

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

számára, hogy nővérének élete végéig

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

A vágy villamosa sikere lehetővé tette Williams


12 STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

TENNESSEE WILLIAMS

ELÉGIA ROSE-ÉRT Ő a vas, mit a szív hevít, oly illanó, vékony, heves,
 míg végül semmivé bomol,
 mint gyors villám, vagy mint a szél. Mégis, szelleme itt marad:
 a semmivé lett tükrözi,
 egy árnyék, rebbenő levél,
 ha hold kel vagy hajnal pirul.
 E bódulat többé sosem
 lesz az enyém, hiába is
 űzi szívem a jelenést, mi vershálómon fennakadt. Koros-Fekete Sándor fordítása


13

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

© CARRIE MAE WEEMS


14 STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

F E M E I A

L A

F E R E A S T R Ă TENNESSEE WILLIAMS, ARTA TEATRULUI 5. Interviu de Dotson Rader, The Paris Review, nr. 81. (Toamna 1981) TENNESSEE WILLIAMS


15 mine este ceva ce niciodată nu am putut indica cu

suna telefonul, Rose aproape că leşina crezând

precizie. Se pare că piesele pur şi simplu capătă

de fiecare dată că este băiatul care o cheamă la

formă, ca o apariţie care devine din ce în ce mai

întâlnire. Se vedeau în fiecare a doua seară, până

clară. La început este ceva foarte vag, aşa a fost şi

când într-o zi telefonul nu a mai sunat. Atunci a

în cazul piesei Un tramvai numit dorință, care a venit

început declinul mintal al lui Rose. Din această

după Menajeria de sticlă. Am avut doar o viziune cu

viziune s-a conturat, mai târziu, Un tramvai numit

o femeie, spre sfârşitul tinereţii sale. Aşezată pe un

dorinţă. La început îi dădusem titlul Scaunul lui

scaun în faţa unei ferestre, singură, cu lumina lunii

Blanche în lumina lunii, un titlu foarte prost, dar în

care intră pe geam şi se revărsă pe faţa ei tristă.

orice caz, din această imagine a femeii aşezate

Era pregătită pentru o întâlnire cu bărbatul cu care

lângă fereastră a luat naştere piesa.

trebuia să se mărite, acesta însă nu a mai venit. Cred că m-am gândit la sora mea, ea într-adevăr

Sursa: https://www.theparisreview.org/interviews/3209/tennessee-

era îndrăgostită de un tânăr care lucra în comerţul

williams-the-art-of-theater-no-5-tennessee-williams

cu încălţăminte şi îi făcea curte. El era un băiat

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

foarte chipeş, iar ea era profund îndrăgostită. Când

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

Procesul prin care ideea unei piese se naşte în


16 STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

ROSE ISABEL WILLIAMS Tennessee Williams a fost preocupat toată viaţa de bolile mintale. În 1943, sora mai mare a scriitorului, Rose, a fost diagnosticată cu schizofrenie şi, după un tratament nereuşit, i s-a făcut o lobotomie. Williams a scris despre acest eveniment doar într-o notă din jurnalul său, în formă versificată:


17

O coa rdă s e r u p e .

lui Williams să-i asigure surorii sale un tratament în

L a 10 0 0 d e m i le d e păr ta re .

particular până la sfârşitul vieţii.

Ros e . Cu ca p u l d es ch is . Cu ţi t î nfi p t î n cre i e r u l e i . Eu . Ai ci . Fu mâ n d .

Potrivit unui prieten, Williams ar fi fost atât de devotat surorii sale pentru că a simţit că „realitatea în care trăia Rose nu era niciodată departe de realitate sa proprie”.

Tatăl m e u , u r ât ca d r a cu l , sfo răi e – la 10 0 0 d e m ile d e păr ta re .

Sursa: http://www.independent.co.uk/news/people/ obituary-rose-williams-1362925.html

© SALLY MANN

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

Succesul piesei Un tramvai numit dorinţă i-a permis

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

S o ra m ea , D o m n u l s ă te a i bă - n p ază .


18 STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

TENNESSEE WILLIAMS

ELEGY FOR ROSE She is a metal forged by love too volatile, too fiery thin so that her substance will be lost as sudden lightning or as wind. And yet the ghost of her remains reflected with the metal gone, a shadow as of shifting leaves at moonrise or at early dawn. A kind of rapture never quite possessed again, however long the heart lays siege upon a ghost recaptured in a web of song.


19

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

© CARRIE MAE WEEMS


20 STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

M E G T A L Á L N I A A Z

M Ű V É S Z E T B E N Ő S Z I N T E S É G E T

© ALICE Q HARGRAVE


21

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

TOM DUGDALE-EL BALÁZS NÓRA BESZÉLGETETT


22 STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

Miért fontos számodra Tennessee Williams története?

kézzelfogható bizonyíték. Williams egy ingatag és

Amerikaiként milyen személyes viszonyod van ahhoz a

reaktív társadalmat mutat be, ahol az emberek

közeghez, amit a dráma bemutat?

egyszerű benyomások, pletykák és érzelmek hatására, olykor brutálisan cselekszenek. Azt

Engem Blanche életútja érdekel, a rejtély, hogy

hiszem, világos a párhuzam a mai, közösségi média

honnan jön és merre tart, és az, hogyan képes

által uralt világunk és a Tennessee Williams által

folyamatosan újra felfedezni önmagát. Az életében

leírt világ között. Nagyon érdekel az, ahogyan a

– mondhatjuk úgy is, hogy az „előadásában” –

történelem nyomot hagy bennünk, rajtunk, és hogy

mindig jön egy új jelenet. Blanche az a színész, aki

képesek vagyunk-e megszabadulni a múltunktól.

nem tudja abbahagyni a játékot, az az író, aki nem

Érdekel egyébként a kapcsolat a színmű és Elia

tudja abbahagyni az írást. Megszállottan kreatív.

Kazan híres filmje között, amelynek Marlon Brando

Volt valaki a családomban, aki ugyanilyen volt, és

a főszereplője. Azt hiszem, többen látták a filmet,

hosszú időre eltűnt, ő is megszállottan kreatív volt.

mint egy színházi előadást, ezért kipróbáltam,

Ebben a darabban az igazság viszonylagossága

hogyan lehet a film nyelvezetét felhasználni az

vonz. Szinte nem is létezik benne tárgyilagos,

előadásunkban. Végül pedig érdekel ez a darab


23

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

? KIM HUNTER, MARLON BRANDO


24

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

© CINDY SHERMAN


25 néhány esendő ember küzdelmét látjuk, amint

jelentősége.” Williams az Üvegfigurákhoz fűzött

megpróbálnak egy közös fedél alatt együtt élni.

szerzői utasításaiban kísérteties képek vetítését, brechti jelenet-címek használatát kéri. Valószínűleg

Említetted a filmes nyelvezetet, emellett kevés, csupán

csalódást okozna neki, hogy számos darabját

jelzésszerű díszletet használsz, és a színészek is

a realista színjátszás hagyományait folytató

folyton ki-be lépnek a szerepeikből. Mi az oka ennek?

színművek közé sorolják. Nálam az üres tér és az

Hogyan, milyen színházi nyelven mesélhető el ma A

egyszerű kellékek a generációk közötti feszültséget

vágy villamosának története?

is hangsúlyozzák. Stella és Stanley modernebb, bizonytalan világában minden ideiglenes, semmi

Azt mondanám, hogy igyekeztem visszafogni,

sem maradandó. Az én generációm tagjainak

háttérbe szorítani a kötelezően realisztikus

ismerős ez a helyzet. Régen az volt a szokás, hogy

színpadi ábrázolásmódot. A vágy villamosa előtt

a bútorainkat szüleinktől vagy nagyszüleinktől

írt Üvegfigurák bevezetőjében Williams ezt írta:

örököltük – manapság olcsón megvásároljuk őket

„mindenkinek tudnia kellene, hogy a művészetben

arra a pár hónapra, amíg át nem költözünk egy

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

a fotográfiai megközelítésnek már nincsen

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

úgy is, mint egy család története, amelyben


26 STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

újabb lakásba. Azt hiszem, Williams tisztában

idők eseményei mást sejtetnek. Szomorúan

volt azzal, hogy a realista esztétika nem alkalmas

kell megállapítanunk, hogy egyes politikusok

a generációk közötti konfliktus és a változás

agresszíven viszonyulnak a helyzethez. Az én

bemutatására.

országom olyan elnököt választott, aki falat akar emelni a határok mentén, eközben Románia egyes

A kívülálló, a másik befogadásának, elfogadásának

szomszédjai is falakat építenek. Nem szabad szem

nehézsége végigkíséri a drámában Blanche és a

elől tévesztenünk a történet helyi dimenzióját. Az

Kowalski házaspár viszonyát. Ez a kérdés egyre

előadás egy kis csoportra összpontosít, és arra

nagyobb aktualitással bír a mindennapjainkban –

figyelmeztet, hogy a kívülállók befogadásáról

hogyan viszonyul az előadás a másik, a másság

szóló párbeszédet alulról kell kezdeményezni,

elfogadásához? Lehetséges-e a világok ütközésének

akár a szomszédi viszonyok szintjén, hogy ne

megoldása békés úton?

csak a politikusok beszéljenek róla. Ez a dráma általában véve szembesít az integráció problémája

Szeretném azt gondolni, hogy igen, a konfliktust

által elénk állított kihívással. Nem lenne igazságos

meg lehet oldani békés úton, de sajnos az utóbbi

azonban egyenlőségjelet tenni Blanche gondjai


27 megpróbáltatásai, vagy mindazok hátrányos

átrajzolódnak, és hirtelen mi magunk kerülünk

megkülönböztetése közé, akiket faji, vallási

kívül.

vagy szexuális hovatartozásuk miatt közösít ki a társadalom. A drámában Allan a leginkább kívülálló, A drámában felvetett témákat (családon belüli egy szereplő, aki egyszer sem jelenik meg. Ő az a

erőszak, a nők helyzetének kilátástalansága) a mai

fiatalember, akihez Blanche férjhez ment, és akiről

társadalom már más érzékenységgel figyeli, mint a 20.

megtudta, hogy homoszexuális. 1947-ig a színház

század elején, mások a lehetséges kiutak is egy ilyen

egyáltalán nem foglalkozott a homoszexualitás

helyzetből – hogyan jelennek meg ezek a problémák

témájával, ezért minden elismerésem a Williamsé,

az előadásban?

akinek volt bátorsága beemelni színművébe ezt a problémát, és merészen szembeszállni a

Míg én szeretném, hogy a darab sokkal nyíltabban

tiltásokkal. Érzésem szerint Williams csendben azt

beszéljen a családon belüli erőszakról, ez 1947-ben

sugallja, hogy a kívülállók elutasítása egy idő után

egyáltalán nem volt téma. Abban az időben nagyon

visszahathat ránk – ahogyan Allan halála kísérti

kevés helyen biztosítottak védelmet a bántalmazott

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

Blanche-ot –, és egyszercsak a térkép vonalai

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

és az emigránsok, a menekültek hatalmas


28

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

© NAN GOLDIN


29 sokkal nyíltabban beszélni a helyzetről. Stanley

címen készített egy nagyon erős fotósorozatot,

bántalmazó férj, aki veri a feleségét. Stella és ő

amely pontosan ezt a kérdést járja körül, bár nem

a családon belüli erőszak tipikus sémája szerint

ad rá választ. A vágy villamosa mellé odaállíthatjuk

élnek. Számomra ezek tények, nem foglalkozom

az egyik leghíresebb képét, amelyen egy szív alakú

a téma körül keletkezett vitákkal, és nem állítom,

véraláfutás látható.

hogy Stella és Stanley egészséges házasságban élnek. Egy bántalmazó kapcsolat értelemszerűen

Mitől válhat ma, a kolozsvári nézők számára aktuálissá

egészségtelen. Számomra az igazán fontos

ez a történet?

kérdés: miért maradnak mégis együtt? Hogyan tudnak továbbra is odaadóan ragaszkodni – olykor

Úgy gondolom, hogy Williams darabjában sok

hihetetlen szenvedéllyel és őszinte szeretettel –

olyan egyetemes érvényű gondolat van, amely

ehhez az alapvetően beteges kapcsolathoz? Ez egy

a kolozsvári közönség számára is fontos. Ilyen

érdekes kérdés, mivel hasonló kapcsolatok lépten-

például a kívülállók befogadása, az igazság

nyomon előfordulnak, és nem csupán férj és feleség bizonytalansága, és a generációk közötti konfliktus.

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

között. Nan Goldin A szexuális függőség balladája

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

nők számára. 2017-ben azonban kötelességünk


30 STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

Williams csodálta Csehovot, és ő is arról ír, hogy az

szerencsét, ember!” Elnevettem magam, mert

idősebb generáció vonakodik megválni szokásaitól

részben én is hasonlóan érzek – hogy képesek

és vagyonától, attól félve, hogy az emberiség

ezek az emberek, különösen Blanche, vég nélkül

talán visszafelé, a barbárság irányába fejlődik. A

önmagukról beszélni? Ennél azonban sokkal inkább

dráma központi témája az, ami mindannyiunkat

motivál az, hogy megtaláljam az őszinteséget a

érint, vagy a jövőben érinteni fog: a szükségben

sok érzelem mögött. A cinikus megközelítés túl

lévő családtagunkról való gondoskodás. Meddig

kézenfekvő megoldássá vált napjainkra, az életben

mehetünk el? Milyen mértékben szervezhetjük át

és a művészetben egyaránt. Williams azt mondta: „a

az életünket és a kapcsolatainkat? És végül ott van

mai színházban üvölteni kell ahhoz, hogy egyáltalán

Williams szereplőinek különös sebezhetősége, ami

valaki meghallja a hangod.” Talán éppen ez a fene

mindenütt ámulatba ejti a közönséget. Amikor pár

sok érzés jelenti az őszinteséget.

héttel ezelőtt Kolozsvárra érkeztem, és elkezdtem a próbákat, a színházban összefutottam egy itteni barátommal. Azt kérdezte: „Tennesse Williamset rendezel? Az a sok kibaszott érzelem! Hát sok


31

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

? © EVA STENRAM


32 STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

S Ă

D E S C O P E R I M

S I N C E R I T A T E A Î N

A R T Ă © ALICE Q HARGRAVE


33

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

TOM DUGDALE ÎN DIALOG CU NÓRA BALÁZS


34 STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

De ce este important pentru tine acest text al lui

Williams descrie o societate volatilă, reactivă, în

Tennessee Williams?

care oamenii acţionează – uneori în mod brutal – doar plecând de la anumite impresii, bârfe,

Mă atrage parcursul pe care îl are Blanche, misterul sentimente. Cred că există o legătură evidentă între care planează asupra originii şi parcursului său, dar

această lume şi cea actuală, social-mediatizată. Mă

şi capacitatea ei nelimitată de a se reinventa, de a

interesează modul în care istoria ne marchează,

da un nou avânt vieţii, „prestației” sale, împingând-o

vreau să aflu dacă putem scăpa de trecutul nostru.

mereu spre o nouă fază, o nouă scenă. Blanche

Mă interesează de asemenea relaţia dintre piesa de

este actriţa care nu poate abandona jocul, scriitorul

teatru şi faimosul film cu Marlon Brando realizat de

care nu poate renunţa la scris. Este creativă la

Elia Kazan. Probabil mult mai mulţi spectatori au

modul compulsiv. Am avut pe cineva asemănător în

văzut filmul și nu punerea în scenă a piesei, ceea

familie, care a dispărut pentru un timp îndelungat.

ce m-a îndemnat să experimentez posibilităţile

Era dominat de o creativitate obsesivă. La această

includerii limbajului cinematografic în spectacolul

piesă mă atrage incertitudinea adevărului. Aici,

nostru. În sfârşit, mă atrage textul și prin prisma

dovezile concrete, palpabile, lipsesc cu desăvârșire.

unei povești de familie, o înfruntare între câteva


35 mod de a trăi împreună sub acelaşi acoperiş.

imagini obsedante şi scrierea titlurilor scenelor într-o manieră brechtiană. Williams ar fi probabil

Foloseşti un decor foarte simplu, cu câteva accesorii,

dezamăgit de faptul că multe dintre piese sale

nimic teatral. După părerea ta, cum poate fi pusă în

au fost asociate cu timpul unei tradiţii realiste a

scenă această piesă astăzi, care ar fi limbajul teatral

teatrului. Eu folosesc golul şi obiectele simple şi

potrivit?

pentru a pune evidenţă conflictul dintre generaţii. Lumea Stellei şi a lui Stanley, fiind mai apropiată de

Aş spune că abordarea mea încearcă să

contemporaneitate, este şi mai instabilă, totul este

dezgolească reprezentaţia scenică, să reducă din

provizoriu, nimic nu este constant. Cei din generaţia

realismul impus reprezentării. În introducerea

mea sunt familiarizaţi cu această lume. De obicei,

la Menajeria de sticlă scrisă înainte de Un tramvai

mobila o moşteneam de la părinţi sau bunici – acum

numit dorință, Williams scrie: „toată lumea ar trebui

mobila este un obiect ieftin pe care îl cumpărăm

să ştie că, în artă, caracterul fotografic nu mai are

pentru câteva luni până când ne mutăm în altă

căutare”. Îndrumările date de Williams regizorului

locuinţă şi ne cumpărăm altceva. Cred că Williams

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

Menajeriei de sticlă presupuneau proiectarea unor

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

suflete păcătoase, care încearcă să găsească un


36 STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

a înţeles că realismul se transformă într-o estetică

ales un preşedinte care vrea să ridice un zid, aşa

imposibil de susţinut în vremea conflictelor dintre

cum unele ţări vecine României ridică şi ele ziduri.

generaţii şi a schimbărilor.

Nu ar trebui să scăpăm din vedere dimensiunea locală a poveștii. Concentrându-se asupra unui

Tema străinului, dificultatea de a accepta, de a-l primi

grup mic de oameni, piesa ne aminteşte faptul că

pe celălalt, sunt prezente pe tot parcursul piesei. Cum

discuţiile despre acceptarea „străinului” trebuie

te raportezi la această problemă, cum se abordează

să aibă loc la nivelul cel mai de jos, între vecini,

spectacolul tău tema acceptării străinului? Acest

nu numai între politicieni. În general, piesa ne

conflict între două lumi diferite poate fi rezolvat pe cale permite să reflectăm asupra problemei integrării. paşnică?

Totuşi, ar fi nedrept să punem semnul egalităţii între necazurile pe care le are Blanche şi greutăţile

Aş vrea să cred că acest conflict se poate rezolva

monumentale cu care se confruntă emigranţii şi

în mod paşnic, însă evenimentele recente mă

refugiaţii sau cei care suferă în continuare din cauza

contrazic din păcate. Este trist să vedem că unii

discriminarii de rasă, religie sau preferinţe sexuale.

dintre politicieni au devenit agresivi. Ţara mea şi-a

În această piesă, cel mai „străin” este Allan, un


37

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

© CARRIE MAE WEEMS


38

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

VIVIEN LEIGH, MARLON BRANDO


39 s-a măritat Blanche şi despre care a aflat că este

sunt de asemenea aspecte importante în această

homosexual. Până în 1947, homosexualitatea n-a

piesă. Cum vor fi ele prezentate în spectacol?

fost, practic, niciodată abordată în teatru, de aceea am tot respectul pentru Williams pentru că a inclus

Cu toate că eu vreau ca acest spectacol să

această temă în piesa lui. A fost într-adevăr un act

vorbească pe şleau despre violenţa în familie, în

de curaj, o bravură. Cred că Williams sugerează

1947 aceasta nu a reprezentat o temă de discuţie. În

discret că respingerea „străinului” s-ar putea

acele vremuri existau foarte puţine mijloace pentru

întoarce cândva împotriva noastră – să ne bântuie,

a ajuta femeile abuzate. În orice caz, în 2017 suntem

aşa cum Blanche este bântuită de moartea lui

obligaţi să vorbim deschis despre acest lucru.

Allan –, poate veni momentul când se redesenează

Stanley este un soţ abuziv care îşi bate nevasta.

anumite linii pe hartă, iar noi ne vom găsi dintr-o

El şi Stella sunt prinşi într-o schemă a violenţei

dată în afara ei.

domestice care ne este evidentă. Pentru mine acestea sunt faptele, nu mă interesează să le discut sau să susţin că mariajul lor este unul sănătos.

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

Abuzul domestic, condiţia femeii la începutul secolului

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

personaj care nu apare deloc, tânărul cu care


40 STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

O relaţie abuzivă este nesănătoasă prin definiţie.

Ce crezi că va înţelege publicul clujean din această

Pentru mine, de fapt întrebarea este: de ce Stella

poveste?

şi Stanley rămân împreună? Cum pot rămâne loiali acestei relaţii absolut bolnave – dând dovadă uneori

Cred că piesa conţine multe lucruri universale

de o pasiune incredibilă şi de iubire adevărată?

care vor reprezenta un mesaj clar pentru

Este o întrebare interesantă, cu atât mai mult cu cât

publicul clujean, cum ar fi integrarea „străinului”,

asemenea legături pot exista nu numai între soţ şi

incertitudinea adevărului şi conflictul între

soţie. Nan Goldin are o colecţie de fotografii foarte

generaţii. Ca şi Cehov, pe care l-a admirat foarte

puternice intitulată Balada dependenţei sexuale, care

mult, Williams scrie despre rezistența generaţiei

analizează (fără a da vreun răspuns) câteva dintre

mai în vârstă la tot ce înseamnă nou, nu vor să-şi

aceste întrebări. Una dintre cele mai cunoscute

abandoneze modul de viaţă, nu vor să cedeze din

imagini din colecţia lui Goldin, care s-ar potrivi

ceea ce au şi, mai ales, le este teamă că omenirea

acestei piese, este fotografia unei vânătăi în formă

ar putea evolua în sens invers, spre barbarie. În

de inimă.

centrul piesei se află ceva cu care cu toţii ne-am confruntat sau ne vom confrunta în viitor: îngrijirea


41 Cât de departe trebuie să mergem? În ce măsură

zilele noastre, cinismul este la îndemâna oricui,

trebuie să acceptăm transformarea vieţii noastre şi

atât în viaţă cât şi în artă. Williams a spus: „Teatrul

a legăturilor pe care le avem? În sfârşit, este vorba

nostru trebuie să strige în gura mare pentru a se

și de a vulnerabilitatea excepţională a textelor lui

face măcar auzit.” Poate că toate aceste sentimente

Williams, care şochează în continuare publicul peste afurisite sunt de fapt ceea ce noi numim sinceritate. tot în lume. Când am sosit, acum câteva săptămâni, înainte să încep repetiţiile, m-am întâlnit la teatru cu un prieten din Cluj, care mi-a spus: „Montezi Tennessee Williams? Cu toate sentimentele alea afurisite? Să ai noroc, prietene!” M-a făcut să râd pentru că o parte din mine simte la fel: cum pot oamenii aceştia, mai ales Blanche, să vorbească neîncetat despre ei înşişi? Însă, o parte și mai mare din mine ia ca pe o provocare identificarea

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

adevărului în tot acest amalgam de sentimente. În

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

unei persoane din familie care are nevoie de ajutor.


42

H O N E S T Y

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

F I N D I N G

A R T I N

© ALICE Q HARGRAVE


43

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

FRAGMENT

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

TOM DUGDALE IN DIALOGUE WITH NÓRA BALÁZS


44 STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

Why is this story important for you?

feelings. I think there are clear relationships between this world and our own social-mediatized world. I am

I am drawn to Blanche’s journey, the mystery of

interested in the way history marks us, and whether

where she has been and where she will go, as well

it is possible to escape our past. I am interested in the

as her endless capacity for reinventing herself, for

play’s relationship to the famous film made by Elia

always pushing her life, her “performance,” forward

Kazan with Marlon Brando. I think people are more

into another scene. Blanche is the actor who cannot

likely to have seen the film than the play, which has

stop acting, the writer who cannot stop writing.

inspired me to explore how the language of film might

She is compulsively creative. I had someone in my

be included in our performance. Lastly, I am drawn

family like this, who disappeared for a long time, and

to the play as a family story, a battle between a few

who was also compulsively creative. I am drawn to

imperfect people to find a way of living together under

the uncertainty of truth in the play. There is almost

one roof.

no cold, hard evidence. Williams depicts a volatile, reactive society where people take action, sometimes brutally so, based on mere impressions, gossip,


45 to this story?

vulnerability, which remains shocking to audiences everywhere. When I arrived a few weeks ago to start

I think there are many universal ideas in the play that

rehearsals, I met a friend from Cluj at the theater. He

will speak to Cluj audiences, like inclusion of “the

said, “You’re directing Tennessee Williams? All those

outsider,” the uncertainty of truth, and generational

fucking feelings? Good luck, man!” It made me laugh

conflict. Like Chekhov, whom Williams admired very

because part of me feels the same way — how can

much, Williams writes about the older generation’s

these people, especially Blanche, talk so endlessly

reluctance to let go of their ways and possessions,

about themselves? But there is a greater part of me

as well as their fear that humanity might be evolving

that is inspired by the challenge of finding honesty

backwards towards barbarity. At the core of the

in all these feelings. Cynicism has become all too

play is something we have all dealt with, or will

easy these days, in life and in art. Williams said, “Our

eventually deal with — caring for a family member

theater has to cry out to be heard at all.” Maybe all

in need. How far are we expected to go? How much

these fucking feelings are what honesty really sounds

restructuring of our lives and relationships should we

like.

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

accept? Finally, there is the issue of Williams’ unique

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

How do you see, what will the local, Cluj-audience relate


46 STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

1947-ig, Tennessee Williams darabjának, A vágy villamosának bemutatójáig a Broadway-en soha nem játszottak olyan előadást, melyben ennyire fontos szerepet kap a fürdőszoba, úgy a díszletben, mint a cselekményben és a párbeszédekben. FH Londre, Poetry in the Plumbing: Stylistic Clash and Reconciliation in Recent American Stagings of A Streetcar Named Desire [Költészet a csőhálózatban: stílusok ütközése és megbékélés A vágy villamosának legújabb amerikai rendezéseiben], 2004.

A sötét köpenyt viselő, vak mexikói asszony nem csupán a halál szimbóluma, hanem egy lehetséges feltámadásé is. Élénk színű virágcsokrokat tart a kezében, ezért úgy tekinthetünk rá, mint a mexikói halottak

napjának, vagy Mindenszentek napjának előhírnökére. Ez az egyetlen vallási ünnep Mexikóban, amely a halálra összpontosít, ezért egyrészt vidámság, mértéktelenség és életigenlés hatja át, másrészt pedig áhítat, hódolat és áldozatkészség. Williams maga is sokat foglalkozott a saját halálával. A vágy villamosát egy mexikói templomban kezdte el írni, Guadalajara mellett, azzal a meggyőződéssel, hogy meg fog halni, és ez lesz az utolsó darabja, amit még megír, ezért ebbe mindent bele kell adnia. Williams azt hitte, hogy gyötrő hasi fájdalmait gyomorrák okozza, holott tulajdonképpen vakbélrepedése volt. Bert Cardullo, Scene 11 of A Streetcar Named Desire [A vágy villamosa 11. jelenete], 2006.


47

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

© DAVID DREBIN


48 STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

Până în 1947, când a avut loc premiera piesei Un tramvai numit dorinţă, pe Broadway nu a fost prezentată nicio piesă în care baia să fi avut un rol atât de important, atât în scenografie, cât şi în acţiune şi în dialoguri. FH Londre, Poetry in the Plumbing: Stylistic Clash and Reconciliation in Recent American Stagings of A Streetcar Named Desire [Poezie în reţeaua conductelor de apă: conflict şi reconciliere stilistică în reprezentările mai recente a piesei Un tramvai numit dorinţă în America], 2004.

Femeia oarbă mexicană, care poartă o pelerină închisă, simbolizează nu numai moartea, dar şi posibilitatea de a învia. Ea ţine în mână buchete de flori de culori ţipătoare, de aceea poate fi considerată vestitoarea zilei

morţilor sau a sărbătorii Tuturor Sfinţilor. În Mexic, această sărbătoare religioasă este singura mare manifestare legată de moarte şi se caracterizează atât prin atmosfera de veselie, desfrâu şi bucuria de a trăi, cât şi prin pietate, adoraţie şi abnegaţie. Tennessee Williams a fost de asemenea preocupat de propria moarte o mare parte din viața sa. A început să scrie Un tramvai numit dorinţă într-o biserică din Mexic, lângă Guadalajara, convins fiind că va muri în curând şi că aceasta va fi ultima lui piesă, de aceea a depus un efort maxim. Deşi a crezut că durerile sale abdominale cumplite se datorează unui cancer de stomac, acestea au fost cauzate de fapt de o ruptură de apendice. Bert Cardullo, Scene 11 of A Streetcar Named Desire [Scena a 11-a din Un tramvai numit dorinţă], 2006.


49

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

TENNESSEE WILLIAMS


50 STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

TENNESSEE WILLIAMS

NINCS SOK IDŐNK SZERETNI Nincs sok időnk szeretni, Kihúny a fény. Lelkünkbe rejtve minden gyengéd erény. Magunkon hordjuk, ami nyers indulat. Csendben nézlek, ahogy fésülöd hajad. Oly otthonos e csönd, lágy fény, meleg. Kezem válladat mégse érinti meg.

Megmozdulni sem merek, hol csend honol, (A fojtott suttogás is metsző sikoly.) Így múlik el a perc, bár múlni fél. Nincs sok időnk szeretni. Egy nap – egy éj…

Koros-Fekete Sándor fordítása


51

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

© CARRIE MAE WEEMS


52 STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

TENNESSEE WILLIAMS

WE HAVE NOT LONG TO LOVE We have not long to love. Light does not stay. The tender things are those we fold away. Coarse fabrics are the ones for common wear. In silence I have watched you comb your hair. Intimate the silence, dim and warm. I could but did not, reach to touch your arm.

I could, but do not, break that which is still. (Almost the faintest whisper would be shrill.) So moments pass as though they wished to stay. We have not long to love. A night. A day....


53

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

© CARRIE MAE WEEMS


TENNESSEE WILLIAMS

A VÁ G Y V I L L A M O S A U N T R A M VA I N U M I T D O R I N ȚĂ F O R D Í TOT TA | T R A D U C E R E A : C Z Í M E R J Ó Z S E F

Blanche: Stella: Stanley: Mitch: Eunice: Steve: Fiatalember / Orvos | Tânărul / Doctorul:

KÉZDI IMOLA PETHŐ ANIKÓ FARKAS LORÁND ORBÁN ATTILA VARGA CSILLA SINKÓ FERENC MAROSÁN CSABA

Rendező, hangterv | Regia, sound design:

TOM DUGDALE

Díszlet- és jelmeztervező | Scenografia: Dramaturg | Dramaturgia: Ügyelő | Regia tehnică:

Bemutató időpontja | Data premierei: 2017. JÚNIUS 28 IUNIE 2017

CARMENCITA BROJBOIU DEMETER KATA BÖJTHE PÁL

Stúdióterem | Sala Studio


55

SZERKESZTŐSÉG | REDACȚIA: Felelős szerkesztő | Redactor responsabil: VAJNA NOÉMI Szerkesztők | Redactori: BALÁZS NÓRA, BIRÓ RÉKA, DEMETER KATA Munkatárs | Colaborator: MIRELA SANDU Fordítások | Traduceri: KOROS-FEKETE SÁNDOR Design: ERCSEI ZSOLT © ALICE Q HARGRAVE

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

A vágy villamosa c. előadás a The University of the South, Sewanee, Tennessee különleges engedélyével, a Casarotto Ramsay & Associates Ltd. és a Hofra Kft. (www.hofra.hu) közvetítésével jött létre.


56

WWW.HUNTHEATER.RO A VÁGY VILLAMOSA | UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ

STAGIUNEA 2016/2017 | 224. ÉVAD

IGAZGATÓ | DIRECTOR GENERAL: TOMPA GÁBOR

Profile for Hungarian Theatre of Cluj

A vágy villamosa | Un tramvai numit dorință | A Streetcar Named Desire  

A vágy villamosa | Un tramvai numit dorință | A Streetcar Named Desire  

Advertisement