Page 1


สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่าน ผมเชื่อเสมอมานะครับว่าในการทำสิ่งใดสิ่ง หนึ่งขึ้นมาได้นั้น ย่อมต้องมีแรงบันดาลใจจาก เหตุผลใดเหตุผลหนึ่งอย่างแน่นอน และหากสิ่ง ที่เราจะทำขึ้นมานั้นเป็นสิ่งที่เรารักและชอบ ด้วยแล้ว รับรองว่าเราจะทำมันอย่างเต็มที่ และ มีความสุขแน่นอนครับ บรรดาบล็อกหรือเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็ มีทั้งเนื้อหาและสไตล์การให้ความรู้ที่แตกต่าง กันออกไป บางเว็บไซต์ก็ให้ความรู้ข้อมูลในเรื่อง เฉพาะ บางเว็บไซต์ก็ให้ข้อมูลที่ค่อนข้างหลาก หลาย แล้วคุณเคยนึกกันบ้างไหมครับว่า เพราะ อะไรเจ้าของบล็อกหรือเว็บไซต์เหล่านี้ ถึงได้ทำ เว็บไซต์เหล่านี้ขึ้นมา บางคนนั้นก็ไม่ตั้งใจว่าจะทำเว็บไซต์หรือบล็อกตั้ง แต่ต้นหรอกครับ แต่ด้วยสาเหตุต่างๆ มันพาไป จน

จัดทำโดย บริษัท อินโฟจิเนชั่น จำกัด

www.infogination.com บรรณาธิการบริหาร

ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ กองบรรณาธิการ

อัญชิสา เกียรติอมรพันธ์ editors@infogination.com ฝ่ายศิลป์

นพวรรณ รุ่งกิตติวงศ์ http://noppawan.multiply.com/ ฝ่ายโฆษณา

advertising@infogination.com

ทำให้เกิดเป็นบล็อกหรือเว็บไซต์เหล่านี้ขึ้นมานั่น เองครับ ดังนั้น iBusiness Magazine ฉบับนี้ก็เลยจะพาคุณ ไปทำความรู้ถึงที่มาที่ไป ของเว็บไซต์เหล่านี้กันครับ www.108blog.net, www.sahutsa.com, www.afflovers.com นอกจากนี้แล้วหากเพื่อนๆ คนใดที่สนใจจะสร้างบล็อกหรือเว็บไซต์ แล้วสนใจ ในเรื่องของการทำ Google AdSense บนบล็อกหรือ เว็บไซต์ควบคู่ไปด้วย iBusiness Magazine ฉบับนี้ก็ ยังได้นำความรู้เกี่ยวกับการปรับแต่ง AdSense เพื่อ ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากงาน Google AdSense Conference “Maximize Revenue Potential” มา ฝากครับ เนื้อหาทั้งหมดนี้สามารถติดตามอ่านกันได้ ที่ iBusiness Magazine ฉบับเดือนมิถุนายนครับ ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์


C

CONTENT ONTEN 5 108 blog บล็อกเบ็ดเตล็ด 9 Sahutsa.com : Sharing my Learning 12 Google AdSense 21 Afflovers : we love Affiliate Program 25 Goal

About iBusiness Magazine นิตยสาร iBusiness Magazine จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้าน eBusiness รวม

ไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ โดยนิตยสาร iBusiness Magazine นี้เป็นส่วนหนึ่งในวัตถุประสงค์ของบริษัท อินโฟจิเนชั่น จำกัด ที่ต้อง การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการ eBusiness ของประเทศไทย ให้มีความก้าวหน้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด นิตยสาร iBusiness Magazine นี้ได้ฟรีทุกเดือน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่ www.infogination.com คณะผู้ จั ด ทำทุ ก ท่ า น หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ผู้ อ่ า นทุ ก ท่ า นจะได้ รั บ ความรู้ และประโยชน์ จ าก นิ ต ยสาร iBusiness Magazine อย่างเต็มที่ สุดท้ายคณะผู้จัดทำหวังว่า iBusiness Magazine จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการ eCommerce ประเทศไทยให้มีความ ก้าวหน้าไปอีกขั้น


www.infogination.com

iSeminar ͺÃÁÊÑÁÁ¹Ò·ÕèÃǺÃÇÁ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐà·¤¹Ô¤¡Ò÷ӸØáԨ eBusiness ãËŒ»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ áÅÐÂÑè§Â×¹ ´ŒÇÂà·¤¹Ô¤¡Ò÷ӸØáԨÍ‹ҧ¶Ù¡µŒÍ§áÅÐâ»Ã‹§ãÊ â´ÂàÃÒÁØ‹§à¹Œ¹ãËŒ¼ÙŒà¢ŒÒͺÃÁÊÒÁÒöÊÌҧÃÒÂä´Œ ÊÌҧ¸ØáԨ䴌¨ÃÔ§ áÅзÕèÊÓ¤Ñญ¤×Í¡ÒùÓä»»ÃÐÂØ¡µ 㪌à¾×èÍãËŒà¡Ô´¸ØáԨÍ‹ҧÍ×è¹à¾ÔèÁ¢Öé¹ä´Œ â´ÂÇÔ·Âҡ÷ÕèÁÒãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒã¹áµ‹ÅÐËÅÑ¡Êٵà Ōǹà»ç¹ ¼ÙŒàªÕèÂǪҷÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒöáÅÐÁÕ»ÃÐʺ¡Òó ¨Ò¡¡Ò÷ӸØáԨ eBusiness ÃдѺá¹Ç˹ŒÒ¢Í§»ÃÐà·È â´ÂÁÕËÅÑ¡ÊÙµÃËÅÒ¡ËÅÒ ÍÒ·Ô

Í‹Ò¹ÃÒÂÅÐàÍÕ´à¡ÕèÂǡѺ¤ÍÏÊÊÑÁÁ¹Òµ‹Ò§æ à¾ÔèÁàµÔÁä´Œ·Õè http://www.infogination.com/course

ÊÑÁÁ¹ÒÊØ´ÎÔµ ¡Ñº ÇÔ·ÂÒ¡ÃÊØ´Î͵ ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒ¹Ñºáʹ¼‹Ò¹ aStore ÊÌҧ䴌ÀÒÂã¹ 5 ¹Ò·Õ ¼¨ÀÑÂÊØ´¢Íº¿éÒ µÒÁÅ‹Ò¢ØÁ·ÃѾ Amazon ·Óâ¦É³Ò Google â»ÃâÁ·àÇçºä«µº¹ Google ÀÒÂã¹ 15 ¹Ò·Õ ¡Ñº»ÃÁÒ¨ÒÏ Google AdWords à¨ÒÐÅÖ¡à·¤¹Ô¤¡ÒûÃѺᵋ§àÇçºä«µãËŒµÔ´Íѹ´Ñº ¨ÑºµÓá˹‹§ Top º¹ Google Make Money with Hotel Affiliate Program ÊÌҧ¸ØáԨÍ͹䬏§‹ÒÂæ ´ŒÇ Affiliate Program ÊÌҧÃÒÂä´Œ§‹ÒÂæ ¡Ñº WordPress

ÃѺ¨Ñ´ÍºÃÁÊÑÁÁ¹ÒãËŒ¡ÑºË¹‹Ç§ҹ·Ñé§ÀÒ¤ÃÑ° àÍ¡ª¹ áÅÐʶҹÈÖ¡ÉÒµ‹Ò§æ ʹ㨵Դµ‹Íä´Œ·Õè info@infogination.com ËÃ×Í http://infogination.com/contact


G O L B 8

10

สวัสดีครับ ผมชื่อ โอ ชื่อทางการก็ ธวัชชัย กังแฮ เป็นเจ้าของร้อยแปดบล็อก (108blog.net) ครับ ตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีสุดท้ายแล้วครับ ผมเป็นเด็กหนุ่มต่างจังหวัดที่เข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพฯ เริ่มศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สมัยมัธยมต้น ตอนนั้น ก็เลยตั้งใจเรียนทางด้านนี้โดยตรง สนใจและชอบเรื่องราวเกี่ยวกับไอที ผมเริ่มเข้าสู่วงการอินเทอร์เน็ตแบบจริงๆ จังๆ ก็ประมาณ ปี 2546

ทำไมทำบล็อก ? สำหรับร้อยแปดบล็อก ดอทเน็ต มีที่มาอย่างนี้ครับ ผมเรียนทางด้านไอที ก็ย่อมสนใจเรื่อง ทางด้านไอทีเป็นธรรมดา ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอที และผมเป็นคนที่ชอบท่องเว็บไซต์ ไม่ว่า จะเป็นเว็บไทยหรือเว็บต่างประเทศ การที่เราท่องเว็บเยอะๆ ก็เหมือนกับการเปิดหูเปิดตาสู่ โลกกว้าง พร้อมที่จะรับรู้และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ผมก็เลยมีข้อมูลเก็บไว้เยอะ

แต่เก็บไว้อ่าน ไว้ดูเพียงคนเดียว ยิ่งนานวันมันยิ่งสะสมมากขึ้น ผมก็เลยมานั่งคิดดูว่า ถ้าเราเอาข้อมูลเหล่านี้ออกมาเผยแพร่ ให้กับคนอื่นๆ ในอินเทอร์เน็ตได้รับรู้และนำไปใช้ ประโยชน์ ได้ก็น่าจะดี ก็เลยตัดสินใจสร้าง ร้อยแปดบล็อกขึ้นมา 5


สำหรับแรงบันดาลใจที่ทำบล็อก เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลของผมกับผู้อ่านครับ ผมเน้นผู้อ่านเป็นหลัก ผมอยาก

ให้ผู้อ่านนั้นได้รับความรู้และนำสิ่งที่ผมเขียนและนำเสนอผ่านบล็อก นำไปใช้ ให้เกิด ประโยชน์ และอีกส่วนก็คงจะเป็นเหมือนกับคลังเก็บความรู้ออนไลน์ของผมที่ใช้สำหรับเก็บสิ่ง ที่ผมไปเจอและเรียนรู้ และใช้แสดงตัวตนของผม ผมว่าการเขียนบล็อกเป็นการแสดงสิ่งที่เรารู้ และนำมาแชร์กับผู้อ่าน

ร้อยแปดบล็อกเขียนเกี่ยวกับอะไร ผมขอเรียกบล็อกของผมว่า “ร้อยแปดบล็อก บล็อกเบ็ดเตล็ด” สำหรับเนื้อหาบนบล็อก ของผมนั้น หลากหลาย ไม่ซ้ำแบบครับ ผมพยายามไม่เขียนเรื่องเดิมๆ ซ้ำๆ แต่ผมพยายาม นำเสนอเรื่องราวที่ให้มันแตกต่างกันออกไป ทำให้ผู้อ่านเกิดความหลากหลาย โดยไม่เจาะจง เนื้อหาหรือจะเขียนอีกหนึ่งก็ว่า บล็อกนี้มันเขียนมั่ว แต่ในความมั่วนั้นก็คือความหลากหลาย สำหรับหัวข้อหลักที่เขียนบนร้อยแปดบล็อกนั้นก็จะมี เกี่ยวกับการทำบล็อก, เกี่ยวกับ Wordpress, เว็บ 2.0, แนะนำโปรแกรมฟรีแวร์, ข่าวสาระไอที วงการอินเทอร์เน็ต, เกี่ยวกับ กราฟฟิค, การหาเงินผ่านบล็อก, และก็มีเรื่องราวส่วนตัวบ้างเล็กๆ น้อยๆ พอหอมปากหอม คอกันครับ

6


สำหรับแรงบันดาลใจที่ทำบล็อก ผมอยากเห็นคนที่มีความรู้ความสามารถ นำเรื่องราวที่ตัวเองรู้ ออกมาเผยแพร่ให้คนอื่นๆ ได้อ่านได้รับรู้กันบ้าง อย่าเก็บไว้คนเดียว เขียนออกมาเพื่อแชร์ความรู้กัน เพราะในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตหรือเครื่องไม้เครื่องมือในการสร้างเว็บไซต์นั้นก็มีให้เลือกใช้ งานมากมาย แถมฟรีอีกด้วย การเขียนบล็อกไม่จำเป็นต้องเขียนเรื่องราวไอทีก็ได้ อาจจะเขียนเรื่องราวส่วนตัว แนะนำ สถานที่เที่ยว แนะนำร้านอาหารหรืออาจจะเขียนกันเป็นครอบครัว พ่อแม่ ลูกหรือญาติพี่น้อง มาร่วมกันเขียนอาจจะอยู่ในรูปแบบไดอารี่ก็ได้ เพราะการสื่อสารผ่านบล็อกนั้นทำได้อย่าง รวดเร็ว และแพร่กระจายได้เร็วมาก เพราะฉะนั้นอย่ากลัวว่าไม่มีคนอ่าน มันมีคนอ่านและ คนสนใจในเรื่องที่เราเขียนกันแน่นอนครับ

7


สร้างบล็อกอย่างไร ? หากต้องการสร้างบล็อกแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน สำหรับตอนนี้มีแหล่งข้อมูลมากมายให้ เลือกอ่านและศึกษาเกี่ยวกับการสร้างบล็อกครับ การสร้างบล็อกนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากอย่างที่ คิดกัน ด้วยบล็อกนั้นถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานทำให้เราสามารถเรียนรู้และศึกษาได้ อย่างง่ายดายครับ และยิ่งในปัจจุบันนี้มีบริการฟรีบล็อกมากมาย ที่เราไม่ต้องติดตั้งเอง เพียง แค่สมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการบล็อกฟรีนั้นๆ ก็สามารถเข้ามาใช้งานได้ทันที หรือหากต้องการความเป็นส่วนตัวจริงๆ ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใคร อยากมีบล็อกเป็นของตัวเอง จริงๆ ก็สามารถทำได้เช่นกันครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ โดเมน, เว็บโฮสติ้ง สำหรับตอนนี้ราคา ถูกกว่าเมือ่ ก่อนเยอะมาก เพียงแค่จา่ ยเงินเพียงไม่กบ่ี าท ก็สามารถมีบล็อกเป็นของตัวเองได้ทนั ที สำหรับบล็อกแวร์ที่ผมแนะนำให้ใช้ทำบล็อกนั้นก็คงจะหนีไม่พ้น Wordpress ที่คนใช้กันทั่ว บ้านทั่วเมืองและฮิตติดลมบนเนื่องจากใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อนอีกทั้งยังรองรับภาษาไทย ทำให้ง่ายต่อผู้ใช้งานยิ่งขึ้น

ได้อะไรจากการทำบล็อก ? นับจากวันนั้น จนถึงวันนี้ การเขียนบล็อกได้ให้อะไรกับผมหลายๆ อย่าง รวมไปถึงได้รับ ประสบการณ์ การสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเองและการฝึกใช้คำพูด สร้างสไตล์การเขียนให้ผู้ อ่านติดใจ อย่าลืมครับว่าเราไม่ ได้อยู่คนเดียวบนโลกอินเทอร์เน็ต สิ่งที่เราทำ สิ่งที่เรา เผยแพร่ผ่านบล็อกไปนั้น ย่อมมีคนอ่านและนำไปใช้อย่างแน่นอน เริม่ จากคนอ่านเพียง แค่ไม่กี่สิบคน ปัจจุบันมีคนติดตามอ่านบล็อกของผม 1,000 กว่าคนแล้วครับ เพราะอะไร ก็ เพราะความสม่ำเสมอในการเขียนบทความ ยิ่งเราเขียนบ่อยเท่าไหร่ ผู้อ่านหน้าใหม่ๆ ก็ยิ่ง เพิ่มขึ้นและผู้อ่านเหล่านี้ก็จะติดตามสิ่งที่เราเขียน มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใส่อะไรลงไปบล็อก ของเรา สำหรับเรื่องผลตอบแทนจากการเขียนบล็อกนั้น ก็แล้วแต่ว่าบล็อกเกอร์แต่ละคนนั้น จะต้องการหรือไม่แต่สำหรับผมก็พอมีบ้างเล็กๆ น้อยๆ พอเป็นค่าข้าว ค่าน้ำ แต่ก็ไม่ถึงกับ มากมาย แต่ สิ่งสำคัญที่สุดที่ ได้จากการเขียนบล็อกก็คือ ผู้อ่าน ครับ สำหรับสุดท้ายก็ต้องขอบคุณ iBusiness Magazine ที่ให้โอกาสบล็อกเกอร์อย่างผมได้เขียน ลง iMagazine ของเว็บนี้ครับ

เกี่ยวกับผ้เขียน

8

นาย ธวัชชัย กังแฮ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ 108 Blog Website: www.108blog.net


Sahutsa.com : Sharing my Learning “แบ่งปันประสบการณ์ ความคิด และ ความรู้สึก” นี่คือคำตอบได้จากการเฝ้าเพียรถามเหล่า Blogger ทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่า แล้วเคยมีคนถามคุณหรือเปล่าว่า “ทำไมคนที่เขียน Blog ต้องเขียน Blog ให้เสียเวลาชีวิต เอาเวลาไปทำประโยชน์อย่างอื่นดีกว่าหรือเปล่า?” Blog เป็นคำเรียกสั้นๆ ชื่อเต็มๆ มาจากคำว่า เว็บบล็อก( WEBlog) จริงๆ แล้ว Blog ก็เหมือน คุณเข้าไปเขียนข้อความในเว็บบอร์ด โดยคุณเป็นผู้ตั้งกระทู้ แล้วคนอื่นๆ ที่เข้ามาในเว็บบอร์ด ก็สามารถอ่านกระทู้ และตอบกระทู้คุณได้ หากเพียงแต่ว่าความรู้สึกในการเป็นเจ้าของจะมาก ขึ้นหากคุณเขียนสิ่งเหล่านั้นลงใน Blog ของคุณเอง Blog เหมือนเว็บบอร์ดที่คุณได้รวบรวมเอา ร่องรอยความคิด และผลผลิตจากความรู้สึก ใส่ลงไปในทุกๆ กระทู้ที่คุณตั้ง ในประเทศไทย Blog เป็นที่นิยมมาได้ระยะหนึ่ง Blog สามารถเริ่มต้นใช้งานได้โดยอาจจะเสียค่าใช้จ่ายเล็ก น้อย หรือใช้ของฟรีก็มีให้เลือกใช้มากมาย ส่วนตัวแล้ว ผมเริ่มต้นกับ Blog ด้วยความตั้งใจจะทำ Blog เพื่อหาเงินจาก Google AdSense เท่านั้น ด้วยความที่เริ่มต้นด้วยความเป็นคนนอกวงการไอที ความจำเป็นอย่างแรกที่ทำคือ ศึกษาและเรียนรู้อย่างหนัก การเป็นเจ้าของ Blog มีเรื่องให้เรียนรู้มากมาย แต่ว่าใช้เทคนิค การจัดลำดับความสำคัญ ของการเรียนรู้ควบคู่ไปกับ การลงมือทำ ข้อนี้ผมอยากให้ทุกคนทำ เหมือนกันคือเรียนรู้จากการลงมือทำ เพราะเรียนอย่างเดียวอาจจะเข้าตำรา “ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด” ก็เป็นได้ ด้วย Blog นี่เองทำให้ผมได้เพื่อนใหม่ๆ บนโลกไอที และเริ่มคุ้นเคย กับระบบของ Blog มากขึ้น

9


บางทีมันก็เป็นความจริงทั่วๆ ไปที่ว่า คุณไม่สามารถเริ่มต้นได้ยิ่งใหญ่เท่าที่คุณอยากจะทำ ดังนั้นสำหรับคนที่อยากสร้าง Blog แต่ยังไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไรดี สำหรับคำแนะนำเบื้องต้น ขอให้เลือกหัวข้อที่ถนัดที่รู้อยู่แล้ว ไม่ใช่หัวข้อที่อยากทำนะครับ เพราะอะไรที่ใกล้ตัว คุณจะ เขียนได้อย่างลื่นไหล หากแต่ว่าสำหรับมือใหม่ ผมมีประสบการณ์อย่างจะแบ่งปัน ซึ่งมั่นใจ ว่ามือใหม่ต้องมีปัญหากับการเขียน Blog แน่นอน ดังนั้นผมมีเคล็ดลับจะบอกถึงวิธีหาข้อมูล มาเขียน Blog ของคุณกัน เพียงแค่คุณลองเลือกหัวข้อเหล่านี้ลงบน Blog ก็เท่ากับว่าคุณได้ ทำการเขียน Blog อย่างที่ Blogger ผู้ยิ่งใหญ่ใช้มุขนี้อยู่เป็นประจำ 1. อัพเดท ข่าวสารและความเคลื่อนไหวของสิ่งที่คุณชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นละคร หนัง เพลง หรือเกมส์ออก ใหม่ อะไรที่คุณติดตามข่าว หรือเป็นแฟนขาประจำอยู่แล้ว เขียน Blog มาเล่าให้คนอื่นฟังด้วย ซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลที่ใช้เขียนคุณแค่ดึงมันออกมาจากหัวแล้วรัวแป้นคีย์บอร์ดแปลงเป็นข่าว อัพเดทให้คนอื่นที่สนใจสิ่งเดียวกันกับคุณได้รู้ว่าคุณ “เทพ” มาเอง 2. วิจารณ์ เริ่มต้นลองคิดดูว่า คุณวิจารณ์ละครหลังข่าวได้ดีแค่ไหน หากคุณสามารถเล่าเรื่องของละคร หลังข่าวให้เพื่อนๆที่ทำงานฟังได้ชนิดต้องล้อมวงมาฟังคุณแล้วล่ะก็ คุณจงภูมิใจไว้เลยครับว่า คุณมีทักษะในการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมอยู่ในตัวอยู่แล้ว แค่ลองเปลี่ยนมาวิจารณ์สินค้าหรือ บริการอื่นๆ ดูบ้าง ไม่แน่ เจ้าของสินค้าหรือบริการอาจจะต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดตาม คำวิจารณ์ของคุณเลยก็เป็นได้ 3. ใช้เพื่อเหตุผลส่วนตัว หรือ เหตุผลทางธุรกิจ Blog เป็นวิธีการที่ดีมาก (เพราะทำให้อายตัวเอง) เพราะสามารถใช้เพือ่ การติดตามการทำงาน ของตัวคุณเองและการวางแผนอื่นๆ ได้ ว่าแต่ละอย่างที่ได้วางแผนไว้ในตอนต้น คุณได้ทำ ไปถึงขั้นไหนแล้ว ว่าแต่ว่าวันนี้งานเสร็จหรือยัง ถึงได้ว่างมานั่งอ่านบทความนี้ได้เนี่ย

10


4.แก้เครียด โอ้ย...เครียดด! คุณเคยบ่นออกมาดังๆ ให้คนข้างๆ ที่กำลังสะลึมสะลือได้ตกอกตกใจบ้างหรือ เปล่า ถ้าเคยแนะนำเลยว่า Blog ก็เอาไว้บ่นได้ทุกเรื่อง เรื่องที่คุณคิด เรื่องที่ไม่สบายใจ อะไรก็ ตาม Blog ไม่มีเถียงกลับ แล้วก็ไม่มีการชักสีหน้าว่าขี้เกียจฟังอีกด้วย 5. Search Engine Optimization ผู้ที่ออนไลน์ทั้งหลาย คงทราบดีว่า SEO เก็บข้อมูลจากตัวอักษรได้ดีกว่าดังนั้นหากเว็บไซต์ของ คุณมีตัวหนังสือน้อยแล้วล่ะก็ คุณอาจจะลองพิจารณาเพิ่ม Blog เข้าไปเพื่อช่วยเพิ่มอันดับ เว็บไซต์ของคุณใน Search Engine ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว 6. ทำเงิน ! ใช่แล้วครับ Blog สามารถทำเงินให้คุณได้ หากคุณสามารถให้เนื้อหาที่ดีให้กับผู้อ่านแล้วแทรก Affiliate Link เข้าไปด้วย ซึ่งเป็นหากมีผู้คลิกที่ลิงค์แล้วไปซื้อสินค้าแน่นอนอย่างที่ทราบกันดี ระบบ Affiliate จ่ายค่านายหน้าให้คุณอยู่แล้ว ดังนั้นคุณเลือกได้หรือยังว่าวิธีการ Blog แบบไหนที่คุณอยากจะเริ่มเขียน หากยังตัดสินใจไม่ได้ ลองถามตัวเองด้วยคำถามนี้ดู “อะไรที่คุณสามารถทำได้ในตอนนี้เลย จาก 6 ข้อที่มีให้เลือก” ข้อนั้นแหละ คือสิ่งที่คุณมี เพียงแค่สมัครเปิด Blog ที่ไหนสักที่ หรือจะปล่อยให้ความกลัวของคุณ ดึงคุณให้อยู่กับที่ต่อไป ทั้งหมดก็แค่เป็นการเลือกอนาคตของคุณด้วยการตัดสินใจของคุณหลัง จากอ่านบทความนี้จบ แล้วคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่า พลังอำนาจของ Blog เสียเวลาชีวิตหรือมี พิษสง ไม่น้อยกว่าระเบิดปรมาณูหรือเปล่า

เกี่ยวกับผ้เขียน นายสหัสา อินทรฤทธิ์ เจ้าของเว็บไซต์ www.sahutsa.com

11


Google AdSense Conference “Maximize Revenue Potential”

โดยคุณนพรัตน์ หยกอุบล ผู้ดูแล Google AdSense ประจำประเทศไทย

สวัสดีคุณผู้อ่าน ทุกท่านค่ะ เนื่องจากทางทีมงานมีโอกาสได้เข้าร่วมงาน Google AdSense Conference “Maximize Revenue Potential” ที่ทางทีมงานของ Google AdSense ได้จัดขึ้น เพื่อร่วมแนะนำเทคนิค การทำ AdSense ให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการพูดคุยกับบรรดาผู้ทำ AdSense อีกหลายๆ ท่านค่ะ ซึ่งทางทีมงานก็มองว่าเทคนิคที่ได้รับฟังในวันนั้น ค่อนข้างมีประโยชน์อย่างมาก บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เรา เองคาดไม่ถึง มองข้ามไปก็มี ก็เลยขอนำเทคนิคเนื้อหาที่ได้รับในวันนั้นมาฝากให้แฟนๆ iBusiness Magazine ได้อ่านและนำไปปรับปรุงกันค่ะ หากคุณผู้อ่านท่านใดที่ต้องการทำความรู้จักกับ Google AdSense ว่าคืออะไร มีการทำงานอย่างไร แล้ว สามารถสร้างรายได้อย่างไร ก็สามารถไปดาวน์โหลด iBusiness Magazine ฉบับย้อนหลังเพื่อทำความรู้จัก และทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนเริ่มลงมือปรับปรุง AdSense ตามในฉบับมีนาคมและเมษายนได้ที่ http://www.infogination.com/imagazine ค่ะ ส่วนท่านใดที่รู้จักดีอยู่แล้ว ก็อย่ารอกับเทคนิคและการปรับปรุง AdSense ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เอาเป็น ว่ารีบไปติดตามเนื้อหาที่ด้านล่างกันเลยดีกว่าค่ะ

12


การสร้างรายได้หลักๆ จาก Google AdSense มีอยู่ 2 แบบคือ 1. AdSense for Search ช่องค้นหาของกูเกิ้ล

คือการนำช่องค้นหาของ Google มาติดไว้บนหน้าเว็บไซต์ของเรา เมื่อมีคนทำการค้นหาผ่านช่องเสิร์ช นี้เราก็จะได้รับส่วนแบ่งจาก Google และหากผู้ที่ทำการค้นหาคลิกผ่านโฆษณาที่ปรากฎจากการค้นหา เราก็จะได้รับค่าตอบแทนจาก Google AdSense อีกครั้งหนึ่ง

2. AdSense for Content โฆษณาที่เป็นเนื้อหา หรือข้อความ

การสร้างรายได้จากการคลิกข้อความโฆษณาที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์ของเรา สำหรับโฆษณาต่างๆ ที่ทาง Google เลือกให้กับเว็บไซต์เรานั้นจะมาจากฐานโฆษณาของผู้ที่ลงโฆษณากับ Google AdWords นั่นเองค่ะ โดยผู้ที่ทำโฆษณากับ Google AdWords สามารถเลือกได้ว่าจะลงโฆษณาที่ไหน แบบใด เช่นเลือกที่จะลงบนหน้าเสิร์ชของ Google หรือเลือกเฉพาะเว็บไซต์ เป็นต้น

13


ปัจจัยหนึ่งที่นับว่าเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้เราทราบว่าต้องทำการปรับปรุงโฆษณาอย่างไร เพื่อให้รับรายได้ เพิ่มมากขึ้นได้ดีที่สุดนั่นก็คือ การติดตามและวัดผลในส่วนต่างๆ ของแต่ละหน้าเว็บเพจ รวมไปถึงการ ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่เข้ามายังเว็บไซต์เราแต่ละครั้งค่ะ เพราะนี่จะเป็นตัวชี้วัดได้เป็นอย่างดีว่า ผู้ใช้งานเว็บไซต์เรานั้นชื่นชอบ และไม่ชอบอะไร และอะไรที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดการคลิกโฆษณา และอยู่ใน เว็บไซต์เราได้นานที่สุดนั่นเองค่ะ

ติดตามประสิทธิภาพของโฆษณาอย่างไร 1. URL Channel

เป็นการติดตามวัดผลแบบพื้นฐานที่สุด โดยติดตามในระดับหน้าเว็บเพจ หรือ Domain ที่เราต้องการทราบ เฉพาะหน้านั้นๆ เท่านั้นค่ะ ว่าผู้เข้าเยี่ยมชมนั้นชอบและไม่ชอบอะไร จำนวนที่เข้ามาเยี่ยมชมนั้นมากน้อยเท่า ไหร่ จะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ที่มีเว็บเพจอยู่หลายหน้า และแต่ละหน้านั้นมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไป กลุ่มผู้ใช้ก็ต่างกันออกไปด้วย ดังนั้นเราก็ควรที่จะทำการติดตามและวัดผลในแบบหน้าเพจแต่ละหน้าจะเหมาะ สมกว่าค่ะ

2. Channel ที่กำหนดเอง

14


สำหรับในส่วนนี้จะเหมือน Cookie วัดผลในระดับหน่วย หลายหน่วย วัดผลหน่วยโฆษณา เปรียบเทียบ ขนาด สี ตำแหน่งของโฆษณาว่ารูปแบบโฆษณาไหนที่คนให้ความสนใจและเกิดการคลิกมากที่สุด เหมาะ กับเว็บไซต์ที่หน้าเว็บเพจหนึ่งมีโฆษณาอยู่หลายๆ อัน เพื่อที่จะเปรียบเทียบรูปแบบของโฆษณาได้ง่าย มากขึ้น แล้วปรับปรุงโดยเลือกรูปแบบ ลักษณะโฆษณาที่คนคลิกมากที่สุดนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะว่า ที่มาของรายได้นั้น มาจากไหน แล้วเราต้องคำนึงถึงอะไรเป็นสำคัญบ้าง มีกฎเกณฑ์ รูปแบบการคิดกันอย่างไรบ้าง ที่มาของรายได้ ที่มาของรายได้ที่สำคัญๆ และต้องคำนึงถึงก็จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วน ดังนี้ค่ะ 1. CPC 2. CPM 3. Etc. หรือรายได้อื่นๆ เช่น AdSense for Search, AdSense for Feeds เป็นต้น แต่ละส่วนมีความสำคัญต่อกันอย่างไรบ้างเรามาดูกันค่ะ 1. CPC = Impression ของ CPC * CTR *CPC สิ่งที่ต้องคำนึง 1.ตำแหน่งของโฆษณา โดยทั่วไปตำแหน่งที่เป็นจุดสนใจ คือระดับสายตาของคนปรกตินี่แหละค่ะ ซึ่งจุดนี้เองที่คนคลิกโฆษณามากที่สุด และเป็นไปในลักษณะตัว F บนหน้าเว็บไซต์นั้น หรืออยู่ในส่วนของ ครึ่งหน้าส่วนบนซึ่งจะเป็นจุดระดับสายตาที่ผู้ใช้จะเห็นโฆษณาและเกิดการคลิกได้มากที่สุดเช่นกัน

ตำแหน่งการวางโฆษณาแบบตัว F

15


ตำแหน่งการคลิกโฆษณาแบบครึ่งหน้าบน นอกจากเว็บไซต์ที่นำเสนอเนื้อหาตามปรกติแล้ว ก็ยังแบ่งออกเป็นอีก 2 ลักษณะคือ a. เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลแบบ เนื้อหา บทความ หรือ ข่าว แนะนำว่าให้นำโฆษณาไปแทรกไว้ในเนื้อข่าวได้ จะเป็นการดีที่สุด หรืออยู่ท้ายบทความ, ข่าว ก็ได้เช่นกัน เพราะจะทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเรากำลังให้ข้อมูลผู้อ่าน เพิ่มเติม b. เว็บไซต์ที่มีรูปแบบเว็บบอร์ดหรือ Forum ตำแหน่งการวางโฆษณาที่เหมาะสมก็คือบริเวณข้อความ ต้อนรับในหน้าแรกเมื่อ Log in เข้าใช้งาน หรือจะเป็นที่บริเวณเหนือของกระทู้แรกก็ได้เช่นกัน และอีก ตำแหน่งหนึ่งที่หลายๆ คนมองข้ามนั่นก็คือบริเวณท้ายสุดของหน้า หรือ Post ล่าสุดนั่นเองค่ะ 2.สีของโฆษณา ก่อนอื่นเราก็ต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราเองก่อน เพราะผู้ใช้งานแต่ละเว็บไซต์ย่อมมีพฤติกรรมการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์ย่อมทราบ พฤติกรรมของผู้ใช้งานได้ดีที่สุดว่าผู้ใช้งานของเรานั้นชอบแบบไหน ไม่ชอบแบบไหน สนใจแบบใด สิ่งที่จะ แนะนำได้ก็จะเป็นเพียงเบื้องต้นเท่านั้น เช่น a. สี : ถ้าพื้นหลังของเว็บไซต์เป็นสีขาว ก็ควรโฆษณาเป็นสีที่กลมกลืนกับพื้นหลัง หรือสีของเว็บไซต์ด้วย b. ในขณะเดียวกันหากพื้นหลังมีสีสีน เราก็สามารถใช้แบบเล่นสี หรือตัดสี เพื่อให้โฆษณามีความโดด เด่นขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะ ทั้งนั้นก็ต้องพิจารณาไปตามความเหมาะสมด้วยนะคะ c. นอกจากนี้แล้ว อาจมีบางคนที่รู้สึกอยากให้โฆษณามีสีสันที่ไม่ซ้ำกัน ก็สามารถทำได้ โดยเลือกเป็นชุดสี ทั้งนี้ก่อนที่จะใช้แบบชุดสีนี้ เราก็ต้องทำการวัดผลมาก่อนแล้วด้วยนะคะว่าสีโฆษณาสีใดบ้าง ที่มีอิทธิพลต่อการคลิกโฆษณาบ้าง สำหรับการกำหนดชุดสีหลายรูปแบบ ให้กด Ctr แล้วเลือกสีให้ Random ได้ เท่านี้เองค่ะ d. ในหน้าเว็บไซต์ 1 หน้าสามารถวางโฆษณาได้มากที่สุด 3 ที่ค่ะ 3. รูปแบบของโฆษณา ในการเลือกรูปแบบโฆษณาเพื่อนำมาวางบนหน้าเว็บไซต์ของเราก็นับว่ามีความสำคัญ อย่างมากเช่นกัน โดยรูปแบบโฆษณาที่ทาง Google AdSense ได้จัดทำมาให้เราเลือกใช้นั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลาก หลายรูปแบบ ทั้งแบบข้อความ รูปภาพ วีดีโอ และในแต่ละรูปแบบนั้นก็ยังมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปอีก ซึ่ง ขนาดและรูปแบบล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการคลิกโฆษณาของผู้ใช้งานด้วยค่ะ เช่น

16


โฆษณาแบบตึกระฟ้า

โฆษณาแบบข้อความสี่เหลี่ยมผืนผ้า

17


โฆษณาแบบรูปภาพ

ดังที่เห็นในตัวอย่างโฆษณา ที่มีเครื่องหมาย  หมายถึงรูปแบบโฆษณาที่มีคนคลิกมากที่สุดนั่นเองค่ะ โดยสรุปแล้วรูปแบบโฆษณาที่เกิดการคลิกมากที่สุดส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโฆษณาที่มีขนาดความกว้าง และใหญ่กว่า เนื่องจากตัวหนังสือ คำอธิบาย และรูปภาพต่างๆ ดูไม่อึดอัด สบายตา สามารถอ่านได้ง่าย สะดวกกว่าโฆษณาที่มีขนาดเล็กนั่นเองค่ะ

Tips : ติดโฆษณาให้ครบทุกหน้าเว็บเพจ ไม่ ใช่ติดโฆษณาเพียงแค่หน้า Home เท่านั้น 2. CPM = มีการแสดงผล Imp CPM * CPM*1/1000 คือเราจะได้รับรายได้จาก AdSense เมื่อมีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เราจำนวน 1,000 ครั้ง โดยหัวใจหลักที่ สำคัญของการรับรายได้แบบ CPM นี้ก็คือ เราต้องคำนึงถึงว่า ทำอย่างไรให้ผู้ใช้งานเข้ามายังหน้าเว็บไซต์ เราแล้วอยู่ในเว็บไซต์เราให้นานที่สุด และเข้ามาอีกเรื่อยๆ ไม่ใช่เข้ามาเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่กลับมาอีก แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่า มีผู้เข้าใช้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์เราจำนวนเท่าไหร่ และมีแหล่งที่มาจากที่ใด เข้ามายังหน้าไหนมากที่สุด และช่วงเวลาใดเข้ามากที่สุด และที่สำคัญเรายังทราบด้วยว่า โฆษณาที่อยู่ใน หน้าใดที่สร้างรายได้ให้กับเราได้มากที่สุดอีกด้วยค่ะ ซึ่งคำถามเหล่านี้จะนำไปสู่การปรับปรุงในส่วนนั้นๆ ให้ดขี น้ึ เพือ่ ให้ผเู้ ข้ามาเยีย่ มชมนัน้ กลับมาทีเ่ ว็บไซต์เราอีกเรือ่ ยๆ ซึง่ เราสามารถใช้เครือ่ งมืออย่าง Advanced Report, Google Analytics เข้ามาช่วยในด้านเก็บสถิติและนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งาน แล้วนำไป ปรับปรุงต่อไปนั่นเองค่ะ 3. Etc. รายได้อื่นๆ เช่น AdSense for Search, AdSense for Feed - AdSense for Search - AdSense for Domain - Link Unit คือ การที่เว็บไซต์เรามีพื้นที่เหลืออยู่เล็กน้อย แต่ต้องการวางโฆษณาของ AdSense เพื่อไม่ให้ พื้นที่ว่างเปล่าประโยชน์ เราสามารถนำโฆษณาแบบ Link Unit ไปวางแทนโฆษณาแบบปรกติได้ค่ะ

18


Tips : หากในหน้าเว็บเพจนั้นมีพื้นที่จำกัดไม่พอวางโฆษณาให้เลือกโฆษณาแบบ Link Unit แทน เพื่อไม่ ให้เป็นการเสียพื้นที่ ไปโดยเปล่าประโยชน์ สำหรับท่านใดที่ทำ AdSense ก็คงต้องยอมรับนะคะว่า ก็อยากได้รายได้เพิ่มขึ้นๆ เรื่อยๆ เยอะๆ บางคน ก็หาวิธี หาหนทางต่างๆ นานา ให้มีคนคลิกโฆษณาให้มากที่สุด บางคนนั้นก็ถึงกับยอมทำผิดกฎกันเลยก็ มี แต่ลองนึกดูนะคะว่า หากเรารายได้มาพอสมควรแล้ว แล้วอยู่ๆ เราก็โดนแบนซะงั้น รายได้หายหมด ก็ ทำเอาเกิดอาการเซ็งได้เหมือนกันนะคะ บางคนนั้นก็เผลอทำผิดจริงๆ ด้วยความที่ไม่รู้จริงๆ ก็มีเหมือนกัน ดังนั้นเรามาดูกันค่ะว่า ทำ Google AdSesne อย่างไรไม่ให้โดนแบน

กฏระเบียบที่ควรระวังถ้าไม่อยากโดนแบน - ห้ามคลิกโฆษณาตัวเอง บอกให้เพื่อนคลิก หรือทำข้อความรูปภาพเชิญชวนให้คลิกโฆษณา - ไม่ปรับแต่งโค้ดโฆษณา เช่น เอาคำว่า Ads by Google ออกเป็นต้น - อย่าเปิดหน้าเว็บตัวเองบ่อยๆ หรือ Refresh บ่อยๆ เพราะจะเข้าข่ายในส่วนของการรับรายได้แบบ CPM - Preview Tool ดูโฆษณาตัวอย่าง โดยไม่ต้องคลิก Refresh หน้าเว็บไซต์ตัวเองบ่อยๆ - อย่าวางโฆษณาไว้ใกล้ๆ รูปภาพเพื่อก่อให้เกิดการเข้าใจผิด และทำให้เกิดการคลิกโฆษณา - อย่าใช้ Traffic Service ที่อาจเพิ่ม Impressions ที่ไม่เป็นจริง เช่น Traffic Exchanges เป็นอย่างไรบ้างคะ กับกฎระเบียบที่นำมาฝาก จริงๆ แล้วกฎเหล่านี้ก็เป็นกฎพื้นฐานที่ทุกท่านน่าจะทราบ กันดีอยู่แล้วนะคะ แต่ก็อาจมีบ้างบางข้อที่อาจจะคาดไม่ถึง หรือไม่ทราบก็มี อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อทราบแล้ว ก็ขอให้ระวังกันด้วยนะคะ สำหรับช่วงท้ายของงานก็มีการเปิดให้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ ได้ ทางทีมงานก็เห็นว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจ และมีประโยชน์ก็เลยเก็บคำถามพร้อมคำตอบมาให้อ่านกันด้วยค่ะ

19


Question & Answer Q: เว็บไซต์รูปภาพหรือวีดีโอ ที่ไม่มีเนื้อหา หรือข้อความ โฆษณาขึ้นยากต้องทำอย่างไรบ้าง A: แนะนำให้เพิ่มข้อความอธิบายรูปภาพเข้าไปด้วย เพื่อให้ระบบสามารถทำความเข้าใจ

ได้ว่าเนื้อหาเว็บเกี่ยวข้องกับเรื่องใด และพิจารณาเลือกโฆษณาได้ถูกต้องและง่ายมากขึ้น หรือจะเพิ่มเป็น Categories ในหน้านั้นก็ได้ค่ะ

Q: ในเว็บไซต์มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ แต่ทำไมโฆษณาถึงขึ้นเป็นภาษาไทย A: ต้องดูจากผู้ใช้งานว่า ในขณะที่เปิดหน้าเว็บไซต์นั้นผู้ใช้อยู่ที่ไหน เช่น ถ้าอยู่ในไทย ถึงเนื้อหา ของเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ โฆษณาก็อาจจะขึ้นเป็นภาษาไทยได้ ต้องอาศัยในเรื่องของ Demographic ของผู้ใช้งานด้วย ว่าอยู่ที่ไหน

Q: Filter ตาม URL แล้ว แต่ต้องการ Filter ตาม Keyword บ้างได้หรือไม่ A: ตอนนี้ยังไม่มีการสนับสนุนในการ Filter ตาม Keyword แต่มีกรองแบบโฆษณา เช่น กรองโฆษณเกี่ยวกับประเภท ลดน้ำหนัก หรือ ศาสนา เป็นต้น ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ใน Beta ยังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทย

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับวิธีการปรับแต่งโฆษณาบนหน้าเว็บไซต์ของเราให้มีความน่าสนใจและ เพิ่มรายได้ให้กับเรา อย่างไรก็ตามในฐานะที่เราเป็นเจ้าของเว็บไซต์นอกจากจะคิดถึงเรื่องรายได้ ทีจ่ ะได้รบั แล้ว สิง่ สำคัญทีเ่ ราต้องคำนึงให้มากทีส่ ดุ นัน่ ก็คอื ผูใ้ ช้งาน หรือผูท้ เ่ี ข้ามาเยีย่ มชมเว็บไซต์ ของเราด้วยนะคะว่า แต่ละคนจะมีความรู้สึกอย่างไร มีความคิดเห็นอย่างไร เว็บไซต์ของเรานั้น สามารถให้ความรู้และตอบสนองสิ่งที่เขาต้องการได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะ และหากคุณผู้อ่านท่านใดที่ต้องการดาวน์โหลดสไลด์เนื้อหาจากงาน Google AdSense Confernce “Maximize Revenue Potential” สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้นะคะ

http://sites.google.com/site/asthailandevent2 ครั้งหน้าหากทีมงานมีโอกาสได้ไปร่วมงานสัมมนาดีๆ อีก ก็สัญญาว่าจะนำความรู้และเนื้อหาดีๆ มาฝากอีกครั้งนะคะ สำหรับฉบับนี้ก็ขอให้คุณผู้อ่านได้รับความรู้ และนำความรู้นี้ไปปรับแต่ง AdSense เพื่อรับรายได้กันเยอะๆ ทุกท่านนะคะ ^ ^

20


Afflovers : we love Affiliate Program

หลังจากที่พวกเราทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำกับธุรกิจในฝัน ของผู้ชื่นชอบอินเทอร์เน็ต เชื่อว่าแต่ละท่านก็จะใช้เวลาว่าง ในการพักผ่อนทีแ่ ตกต่างกันไป บ้างไปนัง่ จิบกาแฟ บ้างไปดู หนังเพื่อผ่อนคลาย ผมเองก็เช่นกันได้มีโอกาสมาเขียนบท ความเล่าความเป็นมาของบล็อคสุดที่รักบล็อคหนึ่งที่พร้อม จะให้ความรู้แก่เพื่อนๆ ซึ่งผมมักจะใช้เวลาว่างหลังทำงาน นั่งหน้าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หลับตานึกถึงประสบการณ์ที่ ผ่านเข้ามาในการทำอาชีพ Affiliate Marketer ถ่ายทอด ความรู้เป็นตัวหนังสือสู่สายตาชาวโลก

AffLovers.com เป็นบล็อคหน้าตาบ้านๆ ทีเ่ กิดจากความตัง้ ใจ จะทำให้มันเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการทำธุรกิจ Affiliate บทความต่างๆ ที่ถูกเขียนขึ้นออกมาจากมันสมอง (กลวงๆ) โดยยึดหลักว่าคนไม่มีพื้นฐานก็สามารถอ่านเข้าใจ ได้ พร้อมทัง้ ยังสอดแทรกแนวคิด หรือกระทัง่ เตือนสติสำหรับ คนที่กำลังมองว่า Affiliate เป็นเพียงแค่เกมที่เล่นคลายเหงา เท่านั้น หากถามว่าแน่แค่ไหนถึงมาเขียนบล็อคสอนคนอื่น จำได้ว่า ก่อนหน้าที่จะเริ่มลงมือความรู้ต่างๆ ที่มีหากเทียบกับเพื่อน ร่วมอาชีพก็คงอยู่ในระดับกลางๆ แต่เหตุผลที่ตัดสินใจทำขึ้น ก็ไม่มีอะไร แค่อยากแบ่งปันสิ่งที่ตัวพอจะรู้แก่ผู้อื่นเท่านั้น เพราะคนทีย่ งั ไม่รใู้ นสิง่ ทีเ่ รารูก้ ย็ งั มีอกี มาก แต่ทว่าประโยชน์ ก็ไม่ได้ตกแค่ผู้อ่านเท่านั้น

21


จากการที่ ได้ถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ออกมา ทำให้เกิดกระบวนการมากมายก่อนจะออกมา เป็นตัวหนังสือ บางเรื่องที่เราเคยมองข้ามก็ทำให้เรากลับมาได้คิด เสมือนเป็น การยกระดับความรู้ตัวเองพร้อมกับแบ่งปัน เชื่อว่าคงจะไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้ว บทความต่างๆ ถูกเขียนโดยเอาผู้อ่านเป็นหลัก แม้ว่าเวลาที่ใช้อาจจะมากกว่า ปรกติเพราะจะต้องทำการอ่านซ้ำในเนื้อหาที่เขียนว่ามีส่วนไหนทำให้เข้าใจยาก หรือไม่ แต่หากสามารถทำให้ผู้อ่านใช้เวลาน้อยลงในการทำความเข้าใจมันก็ คุ้มค่า เนื้อหาเรื่องราวต่างๆ ถูกจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ผู้ที่ต้องการ เข้ามาศึกษาสามารถเริ่มเรียนรู้ได้ตั้งแต่พื้นฐานไปจนกระทั่งระดับสูง เหมือน เข้าเรียนในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบ ป.เอก โดยแบ่งเป็นกลุ่มอย่างชัดเจน เหมือนการแบ่งสายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการทำ Search Engine Optimization (SEO) หรือ Pay Per Click (PPC) ก็สามารถเรียนรู้ในรูปแบบการทำธุรกิจนี้ตาม ความสนใจได้

22


สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับจากบล็อคนี้คงหนีไม่พ้นข่าวสารต่างๆ ในวงการ Affiliate และ Search Engine อย่าง Google, Yahoo, Window Live ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ทำ Search Engine Optimization (SEO) ควรจะทราบไว้ ข่าวคราวจาก Affiliate Provider อย่าง Amazon.com รวมถึงงานสัมมนาต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยผู้รอบรู้หลายต่อหลายท่านก็จะถูกนำ มาบอกกล่าวให้ผู้อ่านได้ทราบกัน อีกส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้บล็อคแห่งนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็คือ ความเห็นจากผู้เยี่ยมชมทั้งขาจร และขาประจำ ความเห็นเหล่านี่เปรียบเสมือนการขัดเกลาส่วนที่เกิน และเติมเต็มส่วนที่ขาด เพราะคงจะเป็นไปได้ยากที่ผมจะสามารถถ่ายทอดทุกสิ่งอย่างสมบูรณ์ด้วยตัวคนเดียว ภายในบล็อคมีกล่องรับบทความผ่านทางอีเมล์ที่พร้อมเปิดรับผู้ไขว่คว้าหาความสำเร็จยังคง เพิ่มขึ้นวันละคนสองคน หลายท่านอาจจะมองว่าตัวเลขจำนวนผู้สมัครรับข่าวสารบ่งบอกถึง ความนิยมในตัวของเว็บไซต์ แต่ผมกลับมองว่าตัวเลขนี้บอกผมว่าได้แบ่งปันความรู้ให้คน มากน้อยแค่ไหน

23


นอกจากรับบทความผ่านทางอีเมล์แล้ว ยังมีอีกช่องทางหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยม ในกลุ่มผู้เสพติดอินเทอร์เน็ต นั่นก็คือ ทวิทเตอร์ (Twitter) ซึ่งเครื่องมือตัวนี้ ช่วยให้ท่านสามารถติดตามว่าวันๆ ผมทำอะไรบ้าง และก็เป็นเรื่องที่ดีหากเรา จะได้ติดตามความเคลื่อนไหวของคนที่มีความชื่นชอบธุรกิจแนวเดียวกันนี้ สิ่งที่บอกไปข้างต้นยังไม่ใช่ทั้งหมด ผมจะยังคงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการ ทำงาน มาเขียนเล่าลงไปตราบที่ยังมีคนสนใจทำธุรกิจ Affiliate ผมก็หวังว่า AffLovers.com แห่งนี้จะเป็นที่พึ่งสำหรับใครหลายๆ คน ที่กำลังสับสนกับเส้น ทางการทำธุรกิจนี้ ก่อนจะจากมีเรื่องอยากฝากถึงผู้ที่กำลังคิดจะทำบล็อค หรือกำลังทำอยู่ อยากให้วางแผนสักนิด ด้วยพักหลังนี้บ่อยครั้งที่ผมมักจะได้เห็นบล็อคทิ้งล้าง ที่เจ้าของบล็อคปล่อยให้มันเป็นเพียงสุสานของบทความเก่าๆ หรือไม่ก็เป็น บล็อคเปล่าที่ไม่มีเหนื้อหา อาจด้วยมาจากตอนจดโดเมนอยากได้ชื่อนี้มาด้วย อารมณ์ หรือความโลภ เมื่อได้มาครอบครองแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันเกิดผล เรื่องเนื้อหาก็ควรจะเป็นอะไรก็ได้ที่คิดว่าเราสามารถตื่นขึ้นมาตอนเช้า หรือ กลับถึงบ้านตอนเย็นแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะไปนั่งหน้าคอมเพื่อเขียนเล่า เรื่องราวลงบล็อค อย่าให้มารผจญมาสร้างความคิดที่ว่าไม่รู้จะเขียนอะไร หรือนี่เรากำลังเขียนไปเพื่ออะไร มาชี้นำให้เราหยุดทำสิ่งที่เราเคยบอกกับตัว เองก่อนจะเริ่มว่านี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการ มีคนเป็นร้อยที่เริ่มคิด มีคนเป็นสิบที่เริ่มทำ แต่จะมีสักกี่คนที่ทำแล้วทำอย่าง ต่อเนื่อง เสน่ห์ของบล็อคคือการเพิ่มเติมข้อมูลอย่าง

สม่ำเสมอ มีการโต้ตอบแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เยี่ยมชม และเจ้าของ หากเมื่อใดที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแล้ว อีกไม่นานมันอาจจะ

กลายเป็นขยะอีกชิ้นบนโลกออนไลน์ที่รอวันย่อยสลายตามกาลเวลาก็เป็นได้

เกี่ยวกับผ้เขียน NoneZero เจ้าของบล็อค : www.afflovers.com E-mail : nonezero@hotmail.com Twitter : http://twitter.com/afflovers

24


l l a a o o G G เงินปัจจัยที่ทำให้เราได้รับปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และได้รับ สิ่งของที่เราอยากจะได้ บำรุงบำเรอความสุขความปราถนา เงินเป็นเหตุผลที่ทำให้ใครๆ หลายคนได้มารู้จักและทำ Affiliate ผมมั่นใจว่าเงินถึงจะสำคัญแค่ไหน แต่คงไม่ใช่เหตุผลข้อที่สำคัญ ที่สุดที่ทำให้ใครๆ มาทำAffiliate นั่นเพราะว่าเงินไม่สามารถซื้อหา ความสุข (ทางใจได้) คุณสามารถมีความสุข/ทุกข์ได้ ไม่ว่าจะมีเงิน มากหรือน้อยก็ตาม เงินไม่สามารถให้ความรัก ความจริงใจ ความนับถือ ไว้เนื้อเชื่อใจได้ เหตุผลหลักๆ ที่คนมาทำ Affiliate ก็คือ ทำเพื่อคนที่เรารัก ไม่ว่าจะทำเพื่อแฟน เพื่อครอบครัว เพื่อภรรยาและลูกก็ตาม เราปราถนาที่จะให้คนที่เรารักได้รับสิ่งที่ดี ที่สุด และนั่นคือเหตุผลสำหรับใครหลายคนที่ได้มารู้จักกับ Affiliate เรื่องของเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายมีส่วนเป็นอย่างมากที่จะทำให้ คนเราไปถึงจุดหมายที่คาดหวังเอาไว้หรือไม่ ลองเทียบดูง่ายๆ ระหว่างคนที่ทำ Affiliate เพียงเพื่อเงินเป็นเหตุผลหลัก กับคนที่เป้า หมายหลักในการทำคือเพื่อครอบครัว จากจุดนี้เราจะเห็นความแตก ต่างอยู่คือ คนที่มีเหตุผลหลักคือเงิน มักจะคิดถึงตนเองก่อน และนั่น อาจทำให้เขาขาดแรงขับที่มากพอที่จะทำให้ได้ตามที่ฝันไว้ เพราะถ้า เกิดระหว่างที่เรายังทำไม่สำเร็จ แล้วเรารู้ว่ามีอย่างอื่นที่ทำแล้วได้ เงินมากเหมือนกันหรือมากกว่า จะทำให้เราหยุดทำหรือเลิกทำสิ่งที่ ทำไว้กลางคัน แล้วหันไปทำสิ่งนั้นแทน หรือไม่ก็ความสนใจจะถูก แบ่งออกเป็นสอง และทำให้เราไม่สามารถทุ่มทำได้เต็มที่ และก็ไม่ ประสบความสำเร็จทั้งสองอย่าง หรือในบางคนอาจจะสนใจสิ่งต่างๆ

25


มากกว่าก็จะพบว่าเรารู้เรื่องทำเงินมากมายแต่ทำ ไม่ได้เลยสักอย่าง คนที่มีเหตุผลหลักคือเพื่อคนที่เรารัก จะเป็นคน ที่คิดถึงคนอื่นก่อนตัวเอง แน่นอนว่าสาเหตุที่ทำ Affiliate ก็เพื่อเงิน ทว่าเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญสูงสุด สำหรับพวกเขา คนที่ทำเพื่อผู้อื่นจะมีแรงขับที่มาก กว่าคนที่ทำเพื่อเงิน เพราะเขาต้องคิดมากขึ้น ลงมือทำมากขึ้นทั้งๆ ที่เป็นเรื่องเดียวกัน อย่างเช่น Affiliate ยกตัวอย่างง่ายๆ ผมเองถ้าทำเพื่อเงิน ตอนนี้ผมอาจจะกำลังลงมือทำอะไรหลายอย่าง นอกจาก Affiliate มากมายไปหมด รวมถึงผมคง ทำงานด้วย และฟังดูดีนะครับมีอะไรทำหลาย อย่าง แต่ว่ามีเป็นชิ้นเป็นอันหรือไม่ อาจจะมี แต่แน่นอนว่าผมก็จะไม่มีเวลาให้คนที่ผมรัก และผมคงอยู่ตัวคนเดียว แต่ผมในความเป็นจริง ผมทำเพื่อครอบครัว ถึง แม้ผมจะรู้ว่ามีวิธีการทำเงินอยู่มากแต่ผมไม่ ไขว้เขว ค่อยๆ ทำไปทีละเรื่องทีละอย่าง (เห็นมั้ย ครับว่าต่างกัน ถ้ามุ่งไปที่เงินจะจับหมดทุกอย่าง) เมื่ออันไหนเข้าที่ดีแล้ว เราค่อยหันไปทุ่มทำอีก อย่างก็ไม่สาย แถมเรื่องที่เราทำได้เราก็มีความ เชี่ยวชาญแล้วจึงลดความสนใจลงได้ ผมมีเวลา ให้กับคนที่ผมรัก ได้ทำในสิ่งที่ชอบ และจะทำงาน หรือไม่ก็ได้ และเหตุผลข้อที่สำคัญที่สุดของคนที่ ทำเพื่อผู้เป็นที่รักยิ่ง คือ แรงขับ แรงขับในที่นี้หมาย รวมถึงในสภาวะกดดัน หรือท้อ หรือล้มเหลวด้วยนะ ครับ ด้วยว่าต้องคิดเพิ่มว่า “คนที่เรารักจะเอาอะไร กิน ถ้าทำไม่ได้” “เขาจะรู้สึกอย่างไร ถ้าเราทำ ไม่สำเร็จ” และ “เราจะอยู่กันอย่างไรต่อไป” เป็นต้น

26

ผมขอยกเรื่องราวส่วนตัวมาเล่าให้ฟังนะครับ ย้อนไปปีสองปีที่ผ่านมา ผมผ่านช่วงเหตุการณ์ แบบที่ยกตัวอย่างข้างต้นมาครับ เหตุการณ์แรก คือตอนเริ่มทำใหม่ๆ ตอนนั้นผมโดน Affiliate Network เจ้าหนึ่งแบน ซึ่งเป็นตัวที่กำลังทำเงิน ให้อย่างมาก ผมช็อคไปครับตอนนั้น ไม่ได้ ทำอะไร นอกจากนั่งคิดนอนคิดว่าจะทำยังไง และจะเอาอย่างไร ผมไม่ยอมให้มีอุปสรรค มาขวางไม่ให้เราอยู่ด้วยกัน ผมจึงเริ่มค้นหา วิธีการสมัครใหม่ พร้อมทั้งดูว่าทำไมถึงโดน แบน (เหตุผลแค่สะเพร่าครับ ทำงานตอนง่วง แล้วไปทำผิดกฎ Trade Mark) เหตุการณ์นี้ก็ ผ่านไปด้วยดีครับ ถัดมาเหตุการณ์ที่สองคราวนี้ช่วงต้นๆ ของพิษ แฮมเบอร์เกอร์ครับ ช่วงนี้ผมกลุ้มใจหนักมาก เป็นช่วงที่ใช้พลังกายพลังใจ และพลังสมอง จนหมดตัว ผมต้องหาวิธีพยุงรายได้และทำให้ กลับมาได้เหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม ไม่ก็อย่าง น้อยครอบครัวผมต้องอยู่รอด โดยที่ตอนนั้นผมใช้สองแผนในการรับมือ 1. ใช้อเมซอนเพราะอยู่ในช่วงสิ้นปีและผมเอง มองไว้ก่อนเกิดพิษแฮมว่ามันมีอะไรผิดปกติต้อง หาทางแก้ ผมจึงเทสสินค้าเทส Keywordsไว้รอ 2. สองผมถือหลักว่าให้ทำในสิ่งที่เรารู้ว่ามัน จะทำเงินให้เราแน่ๆ หรือมีคนทำได้มาแล้ว ผมจึง ไปขุดเอาตัวที่เคยขายได้แต่ไม่มากมาลองใหม่ พร้อมทั้งเพิ่ม Keyword ลงไปในตัวที่ทำเงิน อยู่แล้ว และหาสินค้าใหม่ๆ ไปพร้อมกัน


สองแผนนี้ทำให้ผมรอดมาในช่วงวิกฤตครับ แต่สาเหตุที่ทำให้ผม คิดได้และมีกำลังใจแรงใจจนทำสำเร็จคือ ภรรยาสุดที่รักครับ ช่วงนั้นผมจะไม่ค่อยได้นอน เพราะนั่งทำงาน ระหว่างที่คิดอะไร ไม่ออกหรือเหนื่อยหรือกลุ้ม ผมจะหันไปมองเธอที่นอนอยู่ พร้อม ทั้งคิดครับว่า “ถ้าแกทำไม่ได้ แล้วใครจะทำ” “ครอบครัวเรา จะอยู่กันลำบาก แกรู้มั้ย” “เพราะฉะนั้น คำเดียวคือแกทำได้ ฉันรูว้ า่ แกทำได้” นีค้ อื ส่วนหนึง่ จากทัง้ หมดทีผ่ มคิดในตอนนัน้ ครับ สมมุติว่าถ้าเกิดผมให้เงินสำคัญสุด ตอนนี้ผมอาจไม่ได้ทำ Affiliate และที่แน่ๆ คงอยู่ตัวคนเดียว เพราะถ้าอยู่สองคนก็หารสองมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม และที่ผมจะไม่ได้ทำ Affiliate เพราะผมจะอยากทำนู่น ทำนี่ไปหมด ความทุ่มเทก็ลดทอนไปทำอย่างอื่นสุดท้ายก็ไม่สำเร็จ ทั้งหมดนี้ไม่เกิดขึ้นเพราะผมไม่ได้รักเงินมากกว่าคนที่ผมรักครับ

y m

r o ” “F e v o L เกี่ยวกับผ้เขียน

นายธวัชชัย พยุงวงษ์ (Threst) นัก Affiliate Marketer ผู้ออกจากมหาวิทยาลัยตอนปี 4 เพื่อหันมาทำธุรกิจ Affiliate Business จนประสบความสำเร็จมีรายได้ เลี้ยงตนเองและครอบครัวจากธุรกิจนี้

27


SPONCOR

iBusiness Magazine Volume 014  

iBusiness Magazine

Advertisement