Page 10

2017.09.03. Textus: 1. Kor.10,17.

Egy a kenyér Kedves testvérek! Megvolt a szép István király napi megemlékezés, augusztus 20.‐án, a szekszárdi fiatalok által és természetesen a mi templomunk‐ ban a Királyok Királyáról, Jézus Krisztusról. Ma pedig az új kenyéri hálaadás történik meg. Mielőtt ide eljutnánk, megkérdezem, kedves testvérek, ismeritek ti, tudtok‐e a Magyarok Kenyere Programról? A Kőrösi Csoma Sándor Programról igen, mivel már több év óta mi is kapunk küldötteket, a Mikes Kelemen Programról is, hogy hazaküldjük a magyar nyelvű könyveket, de erről én sem tudtam, véletlenül akadtam rá, de nagyon megfogott, fellelkesített, szívesen lennék egyszer részese. Szóval 6 éve működik, 2011 óta, a jótékonysági Magyarok Kenyere Program. Benne van természetesen Böjte Csaba atya is a maga szeretetszolgálatával, a Református Szeretetszolgálat, a baptista és mások. A lényeg az, hogy 440 tonna búzaadomány jött össze Nagy Magyarország 34 térségéből. Ez komoly mennyiség, szép gondolat, ugye milyen leleményesek a magyarok? Összeöntési ünnepség volt a zsákokból 2017. augusztus 7.‐én Orfűn, Pécs mellett, jelképesen egyesült a magyar búza. De a kenyérsütéshez több minden is kell, nem csak búza. A kovász a felvidéki ‐ Guta községből lett felajánlva, a só a Partiumi Parajdról jött, a víz pedig Kárpátaljáról a Tisza forrásvidékéről. Augusztus 20‐án volt a kenyérünnepély Pécsen. A rászorulóknak, intézményeknek ingyen adtak kenyeret. Egy a kenyér! Eddig azt tudtuk csak, hogy egy a hit, egy az Úr, egy a keresztség, egy az Isten, de most ezt is meg kell tanulni: egy a kenyér. Mindenki ebből az egy kenyérből részesedik, eszik a templomban. Nincs kétféle hit, aki hitre jut mindegy, hogy melyik

egyházban, az az egy Istenben való hitre jut a Jézus Krisztus által. Nincs református, római katolikus, görög, vagy evangélikus, baptista. Egy az Úr, akit Isten azzá tett, Jézus Krisztus, neki adatott minden hatalom mennyen és Földön. Akinek még a hitetlen Tamás is azt mondta: Én Uram és én Istenem! Egy a keresztség. Bárki, bárhol keresztelkedik meg, azt a többi egyház köteles elfogadni. vannak persze olyan vakmerő egyházak, akik újra keresztelnek, bemerítenek, mert csak az a jó és csak úgy a jó, ahogy ők csinálják. Ez természetesen nem igaz. Amit más csinál, vagy másképpen csinálja az nem jó, mert csak meghinti, leönti, s nem bemeríti, a bibliai gyakorlat szerint. De hogy lett a kenyér egy? Hiszen az is oly sokféle, a római ostyát használ, hogy az volt az eredeti, a kovásztalan kenyér, az élesztő nélküli kenyér, de az Ószövetség, a pászkához kötődik, a kivonuláshoz, a sietséghez, semmi köze az Újszövetség kenyeréhez. Pláne nem a lelki kenyérhez, aki a Krisztus! Ez már nem is egy fizikai kenyér, ez egy lelki kenyér, Ő az Élet kenyere. Mi ebből részesedünk, Ő belőle. Már a Kapernaumiak is megkérdezték, hogy adhatja magát nekünk, hogy együk? Természetesen hit által. Nem kannibálok vagyunk, nem valódi Krisztust eszünk, hanem kenyeret, de hit által Őt magát. Ez a misztika benne. Más ezt nem érti, nem éli át, csak, aki hisz, csak, aki szereti őt, más csak kenyeret lát és bort, csak azt vehet magához, de Őt sohasem! Kenyér eddig is volt az Úr előtt. A templomban állt a kenyerek asztala, rajta a 12 kenyér, vagy lángos, lepény, jelképezve, hogy az egész nép, a 12 törzs élelme az Isten kezében van. Minden nap Isten elé voltak helyezve, hogy törődjön velük, gondoskodjon róluk, ahogy 40 éven át a pusztában, csodálatos módon, úgy most és ezentúl is. Legyen meg a mindennapi kenyerük. Táplálja őket. Aztán megszűnt ez a fajta

­ 10 ­

szövetség, illetve a formája. most is van kenyér az Úr Asztalán. A szövetség formája változhat, de a szövetség nem. Mindegy, hogy a régi, vagy az új szövetség, Isten egyet akart, a népe javát, most pedig az egész emberiség javát. A kapcsolat maradt, ma már nem csak a 12 törzsnek, hanem mindenkinek egy a kenyér, Jézus! A lélek kenyere, hogy éhen ne halj! De, hogy is lesz kenyér? Miből is lesz? Kell a vetés. Kell a mag. Kell a jószándék vetése, mert az ördög szórja a maga konkolyait, nekünk vetni kellene a jószándékot, hogy a lelkekben az elvetett mag megfoganjon, hogy az Ige ne szóljon hiába. Van vetés? Vagy hallgatunk? Némák vagyunk? Nem, állandóan telefonálunk emberek‐ kel, de mikor imádkoztunk utoljára? Mikor beszéltünk az Istennel? Hogy ne rossz földbe, ne rossz szívbe hulljon a mag, az Ige, hanem jó talajba, fogékony szívbe! Mert 4 emberből 3‐nál eredménytelenek lesztek, mondja Jézus, sok csalódáson fogtok átmenni, de ha csak egyetlen szívben megfogan, hatalmas termést hoz majd. 30‐szor, 60‐ szor, 100‐szor annyit fog teremni, sokszorozódni fog. Nagy lesz a jutalom, nagy lesz az örömötök! A hálaadás pohara is egy, mondja az apostol. Tudjuk az Evangéliumokból, hogy Jézus mindenért hálát adott. A borért is. Aki a vizet is borrá tudta változtatni, ne tudná a bort az Ő vérévé változtatni? E pohár és a tartalma, a bor, az Újszövetség az én vérem által! Nem a bor által, az én vérem által. Isten nem bort és nem áldomást akar adni. Nem, Jézus értünk ontott vérét, bűntörlő vérét. Itt nem áldomás van, itt áldozás van! A vér állandóan szennyez, erősen fog, nagyon nehezen lehet kitisztítani mindenből, de itt kimondottan tisztító hatása van. A bűn szennyez, Jézus vére tisztít, feloldja azt, eltörli azt. A belső, rejtett, titkos bűnöktől. Aki issza tisztább lesz! Ámen.

Nt. Lizik Zoltán, Windsor, ON.

Profile for Montreal Reformed

Gyulekezo 11 cor  

GYÜLEKEZŐ protestáns diaszpóra magazin 11. száma 2017. szeptember 29-re kissé korrektúrázva some grammar, typing, structure corrections wer...

Gyulekezo 11 cor  

GYÜLEKEZŐ protestáns diaszpóra magazin 11. száma 2017. szeptember 29-re kissé korrektúrázva some grammar, typing, structure corrections wer...

Profile for hunited
Advertisement