Page 1

REFORMÁTUS HÍRADÓ

2019 NEW BREAD

2019 ÚJ KENYÉR

Áldott Új Kenyér Ünnepet kívánunk ! A B le s s e d Ne w B r e a d Ho lid a y t o a ll !

MÁTÉ 4:4 ÚJ KENYÉR ÚRVACSORA: 2019. augusztus 25‐én Vasárnap, de. 11 órától, ünnepi, úrvacsorás istentiszteletet tartunk Új Kenyér Ünnepén Mindenkit szeretettel hívogatunk, hogy éljenek a szent jegyekkel.

MATTHEW 4:4 "NEW BREAD " HOLY COMMUNION: 2019 AUGUST 25, English speaking Sunday service from 10 AM. Everyone is cordially invited to take the Holy Communion with us by the grace of the Lord Jesus Christ.

http://montref.blogspot.com

REFORMED HERALD ­ HUNGARIAN UNITED CHURCHLelkészi búcsúzó Kedves gyülekezeti tagság, 2003. március 1‐én kezdődött, több mint 16 éves lelkészi szolgálatom a montreáli magyar reformátusok között a végéhez érkezett. Ebből az alkalomból tisztelettel és szeretettel mondok köszönetet és búcsúszót, s kívánok egyházunknak és a montreáli magyar közösség egészének a Jó Isten gazdag kegyelmében való bővölködést a 2019/2020‐as új egyházi ‐és iskolai évben. A Prédikátor könyve szerint "mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak." ( Prédikator 3:1.) Azaz semmi sem tart örökké a Földön, csak majd a Mennyben. Rendelt ideje van tehát az érkezésnek és rendelt ideje van a távozásnak is. Kérjük hát a Teremtő Jó Atyát, hogy viseljen gondot mindenekre. Növekedjen az Áldás ezerszámra, s legyen békesség minden szívben. Áldás, Békesség, György L. Attila, lelkész

Farewell message from the minister Dear Congregation, My ministry in Montreal among the Hungarian Protestants started on March 1, 2003. After sixteen years of service it has come to an end. On this occasion I would like to say a heartfelt Thank You to all, and I also say Farewell, wishing the abundant grace of the Lord to the church and the Hungarian community in the new school ‐ and ‐ church year of 2019/2020. According to the Bible " there is an appointed time for everything. And there is a time for every event under heaven." (Ecclesiastes 3:1) Thus nothing lasts for ever on Earth, eternity is for Heaven. There is an ordered time for arriving, and there is an appointed time for leaving. Let us ask the Creator Good God to take care of everything. May the Blessings grow thousandfold, and may the peace of the Lord be in every heart. Peace and Blessings, Rev. Attila L. Gyorgy minister


Én vagyok az élet kenyere

‐ archive refurbished text ‐ (Jn. 6.35) Az Úr a pusztában azt mondotta az apostoloknak: Adjatok enni a népnek ! A tanítványok azt felelték: Hogyan adhatnánk mi enni ekkora sokaságnak, mikor magunknak is alig van öt kenyerünk és két halunk. Mi az ennyi embernek? Gandhi úgy vélte, hogyha az Isten megjelenne valamikor is látható alakban az éhezőknek, azt nem tenné másképpen csak kenyér formájában. És lőn, amint a mi Urunk Jézus Krisztus kijelentette: Én vagyok a Mennyei Kenyér, amely az égből szállt alá ! A pusztában vette azért a kenyeret, megtörte és ezt mondotta: Áldott legyél Isten, világmindenség királya, aki kirendeled a kenyeret a földből ! Azzal adta a tanítványoknak, akik az öt kenyeret szétosztották a népnek, úgy hogy mindenkinek jutott, sőt még a maradékból is tizenkét teli kosárral szedtek össze. Az ember azt gondolja, hogy fáradságos munkával összegyűjti, majd elveti a magot, neveli és learatja, begyűjti és megőrli, majdan pedig kenyeret süt a lisztből, vagyis az ember az, aki megdolgozik saját kenyeréért, tehát a kenyerének tulajdonosa az ember. Pedig nem mi teremtettük a gabonát hatalmi szóval, nem mi teremtettük a földet, nem mi küldjük az életet hozó és a földet megtermékenyítő esőt, nem tőlünk jő a növekedést adó melengető napfény, a miénk csak a munka és a földetművelő fáradtság. Mi úgy véljük, hogy ez éppen elég, ahhoz, hogy az ember megelégedéssel egye a kenyerét, pedig ezen kívül még egy nagyon fontos dolog van, ami nélkül nem eshet jól a kenyér. Ez pedig a hálaadás. Egye valaki mindennapi bosszankodással az ő kenyerét, és bizony nem lesz áldás sem a

kenyerén, sem az életén. Egye valaki Istennek adott háladással az ő kenyerét, és a láthatatlan Isten azonmód megjelenik az ő életében, mert az ember szemei megnyílnak a látásra. Hiszen látható az Isten az Ő csodálatos ajándékai közül akár a legkisebbekben is, mint például a földben gyökeret növesztő és kalászt hozó gabonamag, a megtermékenyítő eső, a gyümölcsöt érlelő napsugár. Azért ha a csodálatos élet sokszínű pompájára tekintünk, akkor láthatjuk, hogy valóban paradicsomi körülményeket teremtett az Úr Isten, amely paradicsomi gazdagság csak az emberi bűn miatt válhatott a halál árnyékának földjévé, gyakran az elnyomás, a szenvedés, a rabszolgaság, a véres háborúk színhelyévé. Ebben a kettősségben érthetjük meg talán még jobban a mi Urunk Jézus Krisztus szavait, amikor azt mondja negyven napos éhezés után, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek Igéjével. Hiszen hiába van, lenne a legbővölködőbb jólét is, ha haragban és pusztító gonoszság közepette kellene élnünk. A szeretetben megszegett kenyér táplálja a lelket is, a képmutatással megszegett kenyér méreggé válik az ember lelkében és gyakran a testében is. Ezért mondja az Úr, hogy aki éhezi az Igét, az fog megelégíttetni, mert a kenyérrel akárhogy jóllakik is az ember, a lélek éhes maradhat akár örökké is, ha nem talál rá a Mennyei Kenyérre, amint azt az Úr maga mondja: Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. (Jn. 6.35) Úgy legyen !

Áldott legyél Ó, Isten, világ mindenség királya, aki kirendeled a kenyeret a földből ! Ámen György Attila László


2019. június 9‐én Pünkösd Szent Vasárnapján ünnepeltük a keresztény egyház születésnapját. Hat fiatal testvérünk e jeles ünnepen tette le konfirmációs fogadalmát, s részesült először az Úrvacsora közösségében. On June 9, 2019, our Confirmation Class professed its faith in the High Celebration of Pentecost with their first Communion,commemorating the Birthday of the Universal Christian Church. God bless them all ! A Jó Isten áldását kérjük ifjú testvéreinkre ! CONFIRMATION CLASS : ANDRÁS MÁRIA, KERESZTES ILDIKÓ, MAZUR VICTORIA, OF 2019 SZABÓ VICTORIA, SZÉKELY PATRICK, SZENDREI ADRIENNE GRATULÁLUNK ! ‐ CONGRATULATIONS !


NEW BREAD (HOLIDAY) Bread is important. We even pray for it to be given every day. However things are never simple. Western hemisphere people usually want butter‐bread. Hungarians go boldly with the lard‐bread, like somebody just can not have enough of it, with favoured toppings on it, like ground red pepper, cut organic and very spicy green pepper, sliced tomato, etc. The French invented the baguette probably for fencing purposes, the Germans flavour their black bread with white‐wurst‐sausage and cabbage. The Soviet‐Russian empire used the brick bread to make the cucumber and yogurt menu more solid. Somewhere in the South things went south and they baked the corn into bread putting some molasses on it. The British were mightily able to transform the bread into pudding. In the promised‐land‐world a question overcame the primordial question that "which came first, the hen or the egg?" And that is whether we should put eggs in the bread or not. The first question is assumed of being answered by science, stating that a bird had been first, who was not a chicken, but laid a chicken egg according to the DNA mutation happened inside. It is just a scientific solution. The paradoxical question is still out there. The second question regarding the eggs or no eggs in the bread, actually is a matter of choice, but probably it is a vegan choice. The size and the shape of the bread can vary according to tradition, geographical location, from the couch wheel size Transylvanian one made with potato to the flat bread called pizza in Italy or pita in the Mediterranean. The bread itself can be spherical, a cube, a brick, a loaf. It can be Guinness Record size or tiny, made of wheat, rye, barley, oath or pretty of anything, and the dough can be practically mixed with anything since prehistory. It looks like that bread took a central place in human life, just like our

belly has a central place in our body. Some thinkers in the East (Yeast) thought that the belly is the center of the human thinking. And who dares to state that they are completely mistaken? A poet could have written the BonMot, that happy are the man or woman who the bread‐winners are. Albeit some might be caught in a bread‐line of a soup‐kitchen too. As a non‐expected statement, however, the Master said at least once that the earthly bread is not that important that we initially thought, because "It is written: 'Man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God.'" In the desert the Master renounced to eat bread for forty days to show the power of the Word of God. Also he boldly told the disciples that “Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothing? (Matthew 6:25) Also there are some interpretations which state that even in the Lord's prayer when we pray the part that Father, give us this day our daily bread, it indicates in the original Greek language that (Father) give us the bread of tomorrow, which practically means the bread in heaven. In the desert the Israelites were fed with manna, which had been falling from the skies for forty years, and after that they were settled by God in the Promised Land of milk and honey. As God's Word nurtures our souls for the eternity, so the bread nurtures our bodies for the temporary. As we are anxious to feed our earthly bodies with earthly bread, so much more anxious we must be that our souls must be nurtured every day with the bread of tomorrow, which is the Word of God, the bread of Heaven. AMEN Attila GyorgyHUNGARIAN UNITED CHURCH OF MONTREAL

MONTREÁLI ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ADDRESS : 50 Graham Boulevard, Mont­Royal, QC, CANADA, H3P 2C1 Direction: Jean Talon W. ­ L'Acadie corner L'Acadie Metro Station HIVATALI ÓRÁK: Tel: 514­731­5732 OFFICE: Hétfőtől ­ Csütörtökig 10.00 ­ 14.00 ­ Pénteken zárva ­ Mo­Thu 10.00 ­14.00 ­ The office is closed on Friday. email: montreformed@gmail.com,

http://montref.blogspot.ca ENGLISH SERVICE: Sunday 10 AM MAGYAR ISTENTISZTELET : Vasárnap délelőtt 11 óra REFORMÁTUS VASÁRNAPI ISKOLA : Vasárnap 10.30.­12.00. SUNDAY SCHOOL: Sunday 10.30­12.00 Registration at the office, jelentkezés a lelkészi hivatalban KONFIRMÁCIÓ­CONFIRMATION CLASSES Vasárnap ­ Sunday: 12.30 ­ 14.00. Registration and information at the office, jelentkezés a lelkészi hivatalban. Minister / Lelkész: Rev. Attila L. György

PROGRAMOK­ PLANNED EVENTS

TERVEZETT ESEMÉNYEK 2019 Szeptember 15 iskola kezdés Szeptember 29 almaszedés Október 12‐13 őszi kirándulás Október 26 Saturday OKTÓBERFESZT . zenés vacsora Október 23 Nemzeti Ünnep Október 27 Reformáció Ünnepe November 23‐ 24 Karácsonyi Vásár Fellowship Circle December 7 Karácsonyi Hurka ‐‐ Kolbász vásár és Karácsonyi Bazár December 15 – Karácsonyi Ünnepség Vasárnapi Iskola December 14 karácsonyi műsor a Magyar Otthonban December 25 Karácsony Úrvacsoraosztás ............................................ In the plan above all subjects could be changed, please check our web site regularly or call the church for updated informations: PHONE : 5147315732 email: montreformed@gmail.com web: hhtp://montref.blogspot.ca A fenti esemény lista a 2019. év tervezett rendezvényeit tartalmazza. Egyházunk fenti web oldalán az esetleges változások is nyomon követhetők.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.