Page 1

ORDER OF SERVICE ­ Greetings ­ OPENING HYMN: VU 217. Creatures of our God and King OPENING PRAYER UNITED CHURCH CREED ­VU. p.918

and our prejudices. Pardon and forgive us, save us and renew us, that we may delight in your will and walk in your ways; through Jesus Christ our Lord, by the Holy Spirit. Amen ­

BIBLE READING: Genesis 2:18­24 2:18 Then the LORD God said, "It is not good that the man should be alone; I will make him a helper as his partner." 2:19 So out of the ground the LORD God formed every animal of the field and every bird of the air, and brought them to the man to see what he would call them; and whatever the man called every living creature, that was its name. 2:20 The man gave names to all cattle, and to the birds of the air, and to every animal of the field; but for the man there was not found a helper as his partner. 2:21 So the LORD God caused a deep sleep to fall upon the man, and he slept; then he took one of his ribs and closed up its place with flesh. 2:22 And the rib that the LORD God had taken from the man he made into a woman and brought her to the man. 2:23 Then the man said, "This at last is bone of my bones and flesh of my flesh; this one shall be called Woman, for out of Man this one was taken." 2:24 Therefore a man leaves his father and his mother and clings to his wife, and they become one flesh. HYMN: 256. O God beyond all praising

ASSURANCE OF FORGIVENESS „For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.” ­ Jn 3.16 ­

GENERAL CONFESSION ­ Most merciful God, we confess that we have sinned against you and against one another, in thought, and word, and deed. We repent of our narrowmindedness, of our bitterness

HYMN:315. Holy, Holy, Holy INVOCATION ­ BIBLE TEXT: MARK 10:13 People were bringing little children to him in order that he might bless them; and the disciples spoke sternly to them. 10:14 But when Jesus saw this, he was indignant and said to them, "Let the little children come to me; do not stop them; for it is to such as these that the kingdom of God belongs. 10:15 Truly I tell you, whoever does not receive the kingdom of God as a little child will never enter it." 10:16 And he took them up in his arms, laid his hands on them, and blessed them. SERMON­ PRAYER ­ LORD’S PRAYER PRAYER FOR THE SICK Commemorations ­ Announcements OFFERINGS HYMN: 541 Praise God Fom Whom All Blessings DEDICATION PRAYER BLESSSING ­ CLOSING HYMN: HYMN: VU 232. JOYFUL, JOYFUL

REFORMÁTUS BULLETIN Montreáli Magyar Református Egyház

2018 OCT 7

http://montref.blogspot.ca email:montreformed@gmail.com Hungarian United Church of Montreal, phone: 514­731­5732


ISTENTISZTELETI REND Orgona prelüd ­ Köszöntés­ Fennálló Ének : 25. 1. Szívemet hozzád emelem Ének: 25.2,3, Utaid Uram mutasd . Rajtam a bűn ELŐFOHÁSZ BIBLIAOLVASÁS: GENÉZIS 2: 18 Azután azt mondta az ÚR Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni. Szerzek neki hozzá illő segítőtársat. 19 Ekkor az ÚR Isten mindenféle mezei vadat és mindenféle égi madarat formált a földből, és elvitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi azokat. Mert amilyen nevet adott az ember az élő állatnak, az lett annak a neve. 20 Nevet adott az ember minden állatnak, az ég madarainak és minden mezei vadnak. De nem talált hozzá illő segítőtársat az embernek. 21 Az ÚR Isten tehát mély álmot bocsátott az emberre, és az elaludt. Akkor kivett egyet az oldalbordái közül, és hússal töltötte be a helyét. 22 Az ÚR Isten azt az oldalbordát, amelyet kivett az emberből, asszonnyá formálta, és odavitte az emberhez. 23 Akkor ezt mondta az ember: Ez már csontomból való csont és testemből való test. Asszonyember legyen a neve, mert emberből vétetett. 24 Ezért elhagyja a férfi az apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és egy testté lesznek. ÉNEK: 302 Ím nagy Isten most ... IMÁDSÁG ÉNEK: 160. Szent Isten noha néked

TEXTUS: MÁRK 13 Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megáldja őket, a tanítványok pedig megdorgálták azokat, akik ezt tették. 14 Amikor Jézus ezt észrevette, haragra gerjedt, és azt mondta nekik: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. 15 Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. 16 Aztán megölelte és kezét rájuk helyezve megáldotta őket. IGEHIRDETÉS ­ IMÁDSÁG ­ AZ ÚR IMÁDSÁGA Igére felelő Hálaadó Ének: 84.1,6, Ó Seregeknek Istene Imádság a betegekért Hirdetések ­ Adakozás Adakozás alatti ének: 138.1, Dícsér Téged teljes szívem HÁLAADÓ IMÁDSÁG ­ ZÁRÓÉNEK: 105.1,2, Adjatok Hálát az Istennek ÁLDÁS ............................................................. Imádkozzunk betegeinkért ! Let us pray for our sick, Bandi Steve, Baka Károly, Calvin ( ON), Demendy Helen, Ilona Eberhardt, Feher Mária, Forbath Edit, Sr. Gyimothi Irene, Howe Mary, Joó Klára, Leimetter Helen, Lencz Maria, Nagy Helen, Nagy Zemnickis Rose, Pásztor Zsuzsanna, Szép Franciska, Tenta György, Vincze Lajos

C O M M E M O R AT I O N S

................................................ Kegyelettel emlékezünk Kovács Pál testvérünkre, aki eltávozott közülünk életének 68. esztendejében 2006. október 16­án. Az egész gyászoló családra és a barátokra, Jézus Urunk szerető vigasztalását kérjük. ............................................................... Joó István presbiter testvérünkre emlékezünk, aki 2004. október 18­án hétfőn hunyt el. Szerető feleségére, fiára, az egész gyászoló családra, barátokra, Istenünk kegyelmes vigasztalását kérjük. ............................................................... With piety and respect we commemorate Helen Nagy Hornyak, as she passed away on October 8, 2009, in her 89th year. Our Lord's graceful comfort be with the grieving family. .............................................................. With piety we commemorate our beloved late brother Kovacs Géza, as he passed away October 5, 1970, in his 65th year. May our Lord's graceful comfort with his family and friends in Montreal and Hungary. .....................................................................

With piety we commemmorate Szell, Kornelia Angyalka (nee Beck) as she passed away October 11, 2016. Beloved wife of Attila Szell, Mother of Andras (Hungary). She left to mourn and will be sadly missed by her many friends and family, from Hungary, Montreal, Ottawa and USA. Our Lord's graceful comfort be with the grieving family and friends. .....................................................................

May They Rest in Peace Their Memory be blessed. ...............................................................

Announcements ................................................................

PRESBITERI GYŰLÉS NOVEMBER 4, 2018 SUDNAY 10 AM ELDERS’ MEETING as above ................................................................ OCTOBERFEST, 2018. October 20. Saturday from 6 PM GALA DINNER MUSIC : DJ CSABA BELÉPŐJEGY / TICKETS : 40 $ MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK ! EVERYONE IS WELCOME !

REFORMÁTUS HIRDETŐ 2018 OCTOBER 07 SUNDAY BULLETIN  

REFORMÁTUS HIRDETŐ 2018 OCTOBER 07 SUNDAY BULLETIN

REFORMÁTUS HIRDETŐ 2018 OCTOBER 07 SUNDAY BULLETIN  

REFORMÁTUS HIRDETŐ 2018 OCTOBER 07 SUNDAY BULLETIN

Advertisement