Page 1

ORDER OF SERVICE ­ Greetings ­ OPENING HYMN: 256.

O God beyond all praising

OPENING PRAYER UNITED CHURCH CREED ­VU. p.918 BIBLE READING: Psalm 130

130:1 Out of the depths I cry to you, O LORD. 130:2 Lord, hear my voice! Let your ears be attentive to the voice of my supplications! 130:3 If you, O LORD, should mark iniquities, Lord, who could stand? 130:4 But there is forgiveness with you, so that you may be revered. 130:5 I wait for the LORD, my soul waits, and in his word I hope; 130:6 my soul waits for the Lord more than those who watch for the morning, more than those who watch for the morning. 130:7 O Israel, hope in the LORD! For with the LORD there is steadfast love, and with him is great power to redeem. 130:8 It is he who will redeem Israel from all its iniquities. HYMN: 331. The church’s one foundation GENERAL CONFESSION ­ Most merciful God, we confess that we have sinned against you and against one another, in thought, and word, and deed. We repent of our narrowmindedness, of our bitterness and our prejudices. Pardon and forgive us, save us and renew us, that we may delight in your will and walk in your ways; through Jesus Christ our Lord, by the Holy Spirit. Amen ­ ASSURANCE OF FORGIVENESS „For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.” ­ Jn 3.16 ­

HYMN:315. Holy, Holy, Holy INVOCATION ­ BIBLE TEXT: EPHASIANS:

4:29 Let no evil talk come out of your mouths, but only what is useful for building up, as there is need, so that your words may give grace to those who hear. 4:30 And do not grieve the Holy Spirit of God, with which you were marked with a seal for the day of redemption. 4:31 Put away from you all bitterness and wrath and anger and wrangling and slander, together with all malice, 4:32 and be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, as God in Christ has forgiven you. 5:1 Therefore be imitators of God, as beloved children, 5:2 and live in love, as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. 3 But fornication and impurity of any kind, or greed, must not even be mentioned among you, as is proper among saints. 4 Entirely out of place is obscene, silly, and vulgar talk; but instead, let there be thanksgiving. 5Be sure of this, that no fornicator or impure person, or one who is greedy (that is, an idolater), has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. SERMON­PRAYER ­ LORD’S PRAYER PRAYER FOR THE SICK Commemorations ­ Announcements OFFERINGS HYMN: 541 Praise God Fom Whom All Blessings DEDICATION PRAYER BLESSSING ­ CLOSING HYMN: HYMN: VU 232. JOYFUL, JOYFUL

REFORMÁTUS BULLETIN Montreáli Magyar Református Egyház ­

2018 A U G 1 2

http://montref.blogspot.ca email:montreformed@gmail.com Hungarian United Church of Montreal, phone: 514­731­5732 ÚJ KENYÉR ÚRVACSORA: 2018. augusztus 26­án Vasárnap, de. 11 órától, ünnepi, úrvacsorás istentiszteletet tartunk Új Kenyér Ünnepén Mindenkit szeretettel hívogatunk, hogy éljenek a szent jegyekkel.

"NEW BREAD " ­ HOLY COMMUNION: 2018 AUGUST 26

English speaking service from 10 AM. Everyone is cordially encouraged to take the Holy Communion with us by the grace of the Lord Jesus Christ.

Augusztus 19­én, a Kurátor Testület megrendezi a hagyományos Szent István pikniket a rawdon­i Szent István­Parkban. Az ünnepi szentmisét de. 11 órakor tartjuk meg. A pikniken lesznek hagyományos magyar ételek, továbbá fociversenyt is szervezünk. A Kurátor Testület tombolatárgyakat kér, melyeket sorsolni lehet a tombolán. Mindenkit szeretettel várunk!


ISTENTISZTELETI REND Orgona prelüd ­ Köszöntés­ Fennálló Ének : 33.1, Nosza Isten félő szent hívek ÉNEK: 33.2,3, Énekeljetek neki vígan ELŐFOHÁSZ BIBLIAOLVASÁS:ZSOLTÁROK 130 1 [Ének fölmenetelkor.] A mélységből kiáltok hozzád, URam! 2 Uram, hallgasd meg szavamat! Figyeljen füled könyörgő szavamra! 3 Ha a bűnöket számon tartod, URam, Uram, ki állhat meg előtted? 4 De nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged! 5 Várom az URat, várja lelkem, és bízom ígéretében. 6 Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. 7 Bízzál, Izráel, az ÚRban, mert az ÚRnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás! 8 Meg is szabadítja Izráelt minden bűnéből. ÉNEK: 296. Amint vagyok .. IMÁDSÁG Igére készülő Ének: 354. Megáll az Istennek Igéje INVOKÁCIÓ ­ TEXTUS: EFÉZUS 5: 1 Legyetek azért Isten követői, mint szeretett gyermekek, 2 és járjatok szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves, jó illatként.

3 Paráznaság pedig és bármiféle tisztátalanság vagy kapzsiság még szóba se jöjjön köztetek, amint az a szentekhez méltó, 4 sem trágárság vagy bolond, kétértelmű beszéd, amely illetlen, hanem inkább hálaadás. 5 Mert azt jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy kapzsinak, aki bálványimádó, sincs öröksége a Krisztus és Isten országában. IGEHIRDETÉS ­ IMÁDSÁG ­ AZ ÚR IMÁDSÁGA Igére felelő Hálaadó Ének: 452.1,2, Mennyben lakó én Istenem Imádság a betegekért Hirdetések ­ Adakozás Adakozás alatti ének: 138.1, Dícsér Téged teljes szívem HÁLAADÓ IMÁDSÁG ­ ÁLDÁS Záróének: 476. FEL BARÁTIM .............................................................. Imádkozzunk betegeinkért ! Let us pray for our sick, Bandi Steve, Baka Károly, Calvin (Toronto, ON), Demendy Helen, Ilona Eberhardt, Feher Mária, Forbath Edit, Sr. Gyimothi Irene, Howe Mary, Jehodek József, Joó Klára, Leimetter Helen, Lencz Maria, Nagy Helen, Nagy Zemnickis Rose, Pásztor Zsuzsanna, Szép Franciska, Tenta György, Vincze Lajos

...................................................................... .

C O M M E M O R AT I O N S

................................................ We sadly announced that Joseph Jehodek passed away in Laval, on July 3, 2018, at the age of 95. He leaves to mourn his daughters, Elisabeth (Jimmy), Barbara (Eugene), Catherine (Karsten), Rita (Charlie), his sister­in­law Hélene with many relatives in France, and his many relatives in Hungary as well, his grandchildren Patricia, Stephanie, Melissa, Julianna, Fanny, Andrew, Heather, Nicolas, Kristen, and his great­ randchildren, Jessica, James, Arthur, Raphael, Loanna, Logan, Brianna, Davelyne, Alaya, and other close or distant family members, friends, Christian congregations and the Hungarian community in Montreal and elsewhere.

................................................................

PROULX, Pierre J. It is with great sadness we announce the death of Pierre (Pete) Proulx on July 18, 2018 after a short, stoic battle with cancer. He leaves behind his beloved wife of 53 years Margaret (Manci) née Varga. A celebration of Pierre's life will be held Saturday, August 25 at 2:00 p.m. at Beechwood Funeral, Cemetery and Cremation Services, 280 Beechwood Ave. Ottawa, ON. May Our Lord's graceful comfort be with the grieving family, friends and congregation. ..................................................................... With piety we commemorate Fabian Gerald (Jerry), our elder emeritus, passed away peacefully in his 94th year at Villa Mont Royal on August 7, 2014, born in Hungary on August 25, 1920. May the Lord's graceful comfort with the grieving family and friends. ...................................................... With piety we commemorate Helen Bazsó, who passed away on August 7, 2004. Remembered by Alex Bazso with his family from Oakville, ON, and ndrew Bazso with his family from Brampton, ON. May our

God’s comfort be with the grieving. ..................................................................... We commemorate Molnar, Dennis Joseph 1931 2015, on his first anniversary, In Laval, on Friday, August 14, 2015, at the age of 84 years, our beloved brother Dennis Joseph Molnar passed away. May our Lord's comfort be with the grieving family and friends.

................................................................

May They Rest in Peace Their Memory be blessed.

......................................................................

Announcements

..................................................................... PRESBITERI GYŰLÉS SEPTEMBER 10, 2018, SUNDAY 12.30 PM ELDERS’ MEETING as above. ......................................................................

KÖSZÖNETMONDÁS Szeretettel és hálával köszönjük önkénteseink áldozatos munkáját a 2018. évi templomkerti piknik rendezésében, lebonyolításában, konyhai és kerti munkálatokban, sátorállításban és sátorbontásban. Kedves vendégeinknek is köszönet­ tel adózunk, hogy megtiszteltek bennünket. A Jó Isten kegyelmes áldása legyen a montreáli magyar közösség életén és munkásságán. SAYING THANK YOU We say a heartfelt Thank You to our volunteers and our honored guest, as together we made the 2018 Garden Picnic of the Hungarian United Church a great success and a God Blessed Event. May the Lord attend us always.

SUNDAY BULLETIN - REFORMÁTUS HIRDETŐ - 2018-08-12  

2018-08-12

SUNDAY BULLETIN - REFORMÁTUS HIRDETŐ - 2018-08-12  

2018-08-12

Advertisement