Page 1

HUNGARIAN UNITED CHURCH OF MONTREAL ­ Tel: 514­731­5732

MONTREÁLI ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ

ADDRESS : 50 Graham Boulevard, Mont­Royal, QC, CANADA, H3P 2C1 Direction: Jean Talon W. ­ L'Acadie corner L'Acadie Metro Station HIVATAL: Hétfőtől ­ Csütörtökig 10.00 ­ 14.00 ­ Pénteken zárva OFFICE: ­ Mo­ Thu 10.00 ­14.00 ­ Friday closed http://montref.blogspot.ca

REFORMÁTUS HÍRADÓ PENTECOST ­ 2014 ­ PÜNKÖSD

REFORMED HERALD ­ HUNGARIAN UNITED CHURCH PÜNKÖSDI MEGHÍVÓ A MONTREÁLI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ hívogat mindenkit ünnepi istentiszteletre Pünkösd Vasárnapján, 2014. június 8.­án Istentisztelet, Konfirmáció, Úrvacsora de. 11 órakor. PENTECOST INVITATION THE MONTREAL HUNGARIAN UNITED CHURCH cordially invites you and your family to join us on Pentecost Sunday, JUNE 8, 2014, Bilingual Worship Service, Confirmation and Holy Communion will start at 11.00 AM. ÁLDOTT PÜNKÖSDÖT, BLESSED PENTECOST!

VASÁRNAPI ISKOLAI ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG ÉS TÁMOGATÓ EBÉD 2014 MÁJUS 18.­án, Vasárnap, 12.30.­tól a kétnyelvű istentisztelet után Vasárnapi Iskolánk gyermekei színpadi szerepléssel és támagatói ebéddel zárják az iskola évet. Mindenkit szeretetettel várunk! ISKOLA TÁMOGATÓI EBÉD a Társadalmi Teremben du. 1.00. órakor. Az ebéd ára május.14­ig $15, a 12 év alatti gyermekeknek $7.50, öt év alatti gyermekeknek ingyenes. A rendezvény napján vásárolt felnõtt jegyek $20. Jegyrendelés ­ Helyfoglalás 2014. május 14.­ig, Szép Franciskánál (514) 737­8457 és Lelkészi Hivatal: montreformed@gmail.com

***

SUNDAY SCHOOL YEAR CLOSING CELEBRATION AND FUNDRAISING LUNCH THE MONTREAL HUNGARIAN UNITED CHURCH cordially invites you and your family to join us on May 18, 2014. Bilingual Worship Service, 11.00 AM. A stage performance of our Sunday School children will start from 12.30 PM. Festive Luncheon will start in the Social Hall at 1.00 PM. Adult ticket: $15, for children under 12 : $7.50. for children under 5 is free. Adult ticket at the door: $20. Tickets have to be picked up by May 14, 2014. Place Reservation till May 14, 2013: Franciska Szép (514) 737­8457 or via office email: montreformed@gmail.com

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK !

Acts 2:1­4 : When the day of Pentecost had come, they were all together in one place. And suddenly from heaven there came a sound like the rush of a violent wind, and it filled the entire house where they were sitting. Divided tongues, as of fire, appeared among them, and a tongue rested on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other languages, as the Spirit gave them ability.

Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélroham­ hoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.


E Pünkösd Ünnepében 2014

Néhányan úgy vélik, hogy amikor a Szent Lélek megérinti az embert, akkor annak legfontosabb következménye, hogy sokszor és sokat imádkozunk, zsoltárokat és szent himnuszokat énekelünk, ha lehet még gyakrabban olvassuk a Bibliánkat, és persze minden alkalommal ott vagyunk a templomban. Ez nagyjából valóban így is van, a hit kegyelmi ajándékainak mértéke határtalan is lehet. Mindazonáltal a Szent Lélek biztos jelei közé tartozik az önzetlen szeretet és a tudatos testvéri törődés megépülése az ember szívében. A Szent Lélek bennünk való munkája által igyekezünk tettekkel békét teremteni háborúságok közepette, egyesíteni a megosztottakat, keresni mindenben és mindenkor a méltányosságot, segíteni a nélkülözőkön, gondoskodni a betegekről, felszabadítani az elnyomottakat és ellenállni minden gonosznak. Az imádság, a zsoltáréneklés, a böj­ tölés, a templomlátogatás, a közösségi istentisztelet nagyon fontosak, de önmagukban csak a kegyesség eszközei a szent hit megépülésében. A hitben újjászületett ember azonban a hit új cselekedeteiben kell járjon, Jézus Krisztus követésében, Isten mind nagyobb dicsőségére, ahogy a régi angol mondás tartja, hogy a tettek hangosabbak, mint a szavak. Mindazonáltal az imádságos kegyesség gyakorlata el nem hanyagolható, hiszen a lelki erő ad lendületet a tetteknek, amint azt Luther Márton írta a naplójában egykor, hogy ­ ma nagyon sok dolgom van, tehát reggel legalább

három órát kell imádkoznom, hogy legyen erőm mindenek elvégzésére. ­ A lélek jelenlétére könnyű rákérdezni, ha mielőtt tennénk, beszélnénk vagy akár csak gondolnánk valamit, mindig megkérdezzük, hogy vajon Jézus mit tenne a helyünkben, ahogyan ezt többek között Charles Sheldon is ajánlja híres "In His Steps " c. könyvében, vagy ahogyan mottóként is elhíresült az angolul beszélő országokban, hogy What Would Jesus Do, azaz rövidítve, mozaikszóként WWJD. Mi magunk minden egyes áldott nap fel kell tegyük és meg kell válaszoljuk ezt a kérdést szívünk legbensőbbjében, az imádságos áhítat legmélyebb őszinteségével, amint azt tette Walter Rauschenbusch is, aki az ún. Social Gospel atyja, amint ő maga írja, hogy a megtérés áthatotta lelke mélységeit is. A szív legbenső válaszát a Szent Lélek kell formálja, hogy indítson fel bennünket amaz igaz szeretet és felebaráti törődés tetteinek megcselekedésére, amely nem keresi a maga hasznát, arannyal és hatalmi érdekekkel nem törődik, csak az egy igaz Isten dicsőségével és Isten Országa épülésével. Az egyház, a világ, s benne mi, a XXI. századi emberiség a végidők felé ballagunk vagy száguldunk, legyen a Biblia által megjövendölt végidő közel avagy távol, de az Isten Országa felé vezető helyes irányt csak a Jézus­i válaszok adják, amelyeket a Szent Lélek munkál bennünk és közöttünk az imádságos élet legfőbb kérdésére adott válasz szerint, hogy vajon Jézus mit tenne a mi helyünkben, mert amit Ő tenne, nekünk is azt kell cselekednünk az Ő mind nagyobb dicsőségére. Amen György L. Attila

Pentecostal Message 2014

Sometimes some people think when the Holy Spirit's touch appears in someone's life then he or she pray more diligently, sings hymns and psalms, read his or her Bible more regularly, attends worship services more frequently. It is true in its partiality, as piety can build several surfaces to the faith. But the real emphatic sign of the Holy Spirit is there when someone's heart fills up with true love and care in order to do the good things for the sake of the love of God. By the help of the Holy Spirit we have to do the good deeds of the Spirit, like making peace in the midst of war, uniting the separated, seeking justice with compassion, feeding the hungry, quenching the thirsty, taking care of the sick, liberating the oppressed and resisting all evil. Praying, singing, fasting, worshiping are very important practices, however they are just tools, and not the ultimate goal of a Christian life. They help us in keeping us on the right path of following Jesus, and they motivate us to do always the right thing for the greater glory of God, but they can not substitute the eager deeds of genuine goodness, as the old saying says: actions speak louder than words. Nonetheless holy practices are very important like perpetual training for the soul to keep us spiritually in shape and make us strong, capable to do good and sacrifice for the common good of all, as Martin Luther wrote once: "Today I have so much to do that I shall spend the first three hours in prayer." The presence of the Holy Spirit is the

presence of the Spirit of Christ Jesus in our hearts. There is a peculiar though organic way to experience it, namely that we have to always ask ourselves before we do, say or even just think about something, that what Jesus would do in our place. The question "What would Jesus do?" became a slogan, a motto, even a well­ known evangelical abbreviation of WWJD, and also the famous subtitle of Charles Sheldon's equally famous book from 1896, "In His Steps". We have to answer this question from the deepest and sometimes hidden part of our souls, like Walter Rauschenbusch, one of the major mentors of the so called Social Gospel movement, wrote about his own conversion, saying, that it "influenced my soul down to its depths," and "I came to my Father, and I began to pray for help and got it." As Walter at the age of seventeen, so we have to ask and answer the WWJD question every single day with divinely inspired honesty which does not heed riches or earthly interests, but always seeks the love of God. That inner voice has to be moved by the Spirit of Christ, to try hard to do always what is right. In a church, in a world, in a century which is heading towards the end times, however they are close or still far; the real Christians, the real followers of Jesus, our master, ergo we, must not ask that what are the odds, or the circumstances, but "what would Jesus do"? The Holy Spirit will answer the genuinely praying. Amen. Attila L. Gyorgy


DEAR BROTHERS AND SISTERS, THE NEW MEMORIAL TABLET IS READY. YOU CAN SEE IT ON THE BACK WALL OF THE SANCTUARY. ELDER MICHAEL MARAZ CREATED AND DONATED IT TO OUR CHURCH. TO COMMEMORATE YOUR LOVED ONES YOU CAN HAVE A NAME PLATE ENGRAVED AND MOUNTED FOR THEM ON THE TABLET. ­ Thank You to Mike Maraz for his donation. ­ PLEASE CONTACT THE CHURCH OFFFICE FOR DETAILS. TEL: 514­731­5732

KEDVES TESTVÉREK,

SZERETETTEL HIRDETJÜK, HOGY

MARÁZ MIHÁLY PRESBIER TESTVÉRÜNK FELAJÁNLÁSÁBÓL EGY ÚJ EMLÉK­TÁBLA KÉSZÜLT. HA VALAKI SZERETNÉ MEGÖRÖKÍTENI GYÜLEKEZETÜNKBŐL ELTÁVOZOTT CSALÁDTAGJAINAK AZ EMLÉKÉT, KÉRJÜK JELEZZE A LELKÉSZI HIVATALBAN. EMAIL: montreformed@gmail.com Köszönjük szépen Maráz Mihály testvérünk nagylelkű adományát.


MAY THEY REST IN PEACE !

....................................................................... Kegyelettel emlékezünk Maráz Mária testvérünk bátyjára, Szebenyi Györgyre, életének 81. esztendejében, 2013. március 29.én, Nagy Pénteken, Feketicsen, Szerbiában elhunyt. Szerető húgára és sógorára, Mihályra, valamint az egész gyászoló családra Canadában, Szerbiában és mindenütt a barátokra, keresztény gyülekezetekre Jézus Urunk kegyelmes vigasztalását kérjük. ....................................................................... Kegyelettel emlékezünk Demeter Rozália testvérünkre, aki 2006 március 30.án távozott el közülünk életének 94. esztendejében. Nyugodjék békében. ................................................................. Kegyelettel megemlékezünk, Kára Gyula testvérünkről, aki 2007. április 8.­ án távozott el közülünk. Jézus Urunk szerető vigasztalását kérjük az egész gyászoló családra és minden gyászolóra. .......................................................... With piety and respect we commemorate late Julianna Toth, who passed away on April 6, 1989, as a beloved wife of the late Stephen Toth, and as a loving mother of Julianna Pavelka. Our Lord's graceful comfort be also with her sisters and the whole grieving family. ....................................................................... With piety we commemorate late Anna Sarik (1909­ 1985), who passed away twenty­four years ago April 10, 1985, as a beloved mother, grandmother and loving wife of late Paul Sarik. "No longer in our life to share, but in our hearts you are always there. Lovingly remembered by your family in Canada and Slovakia." ...................................................................... Tisztelettel és kegyelettel megemlékezünk id. Gere András testvérünkről, mint szeretett férj, apa és nagyapa eltávozott közülünk 2009. április 10.­én, életének 85. esztendejében. Szerető családjára Jézus Urunk kegyelmes vigasztalását kérjük. ......................................................................

In loving memory of my beloved mother, Maria Kallo, who passed away April 18, 2002 and husband Stephan Kallo who left us January 11, 2000. The tears in my eyes I can wipe away, but the ache in my heart will always stay. Your loving daughter, Elvira Towey & Family. ....................................................................... With piety and respect we commemorate the father and mother of our beloved sister Dianna Lubovics O'Donoughue, as late Joseph Lubovics passed away on April 3, 1996, and as Violet Lubovics passed away on April 20, 1983. The Lord's loving comfort be with the whole grieving family and friends. ....................................................................... We sadly announce that Elizabeth Demeter passed away at home on March 30 at the age of 93. She was predeceased by her husband Julius and brotherinlaw Louis Szasz and is survived by her sister Judy Szasz. She will be forever remembered as a dear sister and faithful friend who lived a life of caring, kindness, and generosity. She will be missed, especially by her sister Judy. ................................................... With piety and respect we commemorate, that Eva Sarkozy passed away on April 15, 2008. A celebration of her life was held on June 13, 2008 at the Mount Royal Cemetery. May the Lord comfort with the grieving! ..................................................................... With piety and respect we commemorate our beloved brother James Felix Sebe, Navy Lieutenant, Captain of the Sky Hawk Team, as on April 21, 2010, at the age of 41 passed away peacefully in his sleep. He will be greatly missed by his all family members and friends. Our God’s graceful comfort be with the grieving family ...................................................................... Elizabeth Kara testvérünk fivéréről, Regan Józsefről, amint eltávozott közülünk 2009 április 23.­ án életének 78. évében. Az egész gyászoló családra Jézus Urunk vigasztalását kérjük.

MAY THEY REST IN PEACE !

................................................................... Daezli Eva testvérünk és családja: kegyelettel megemlékezünk szeretett édesanyánkról, nagymamánkról, Vankus (Bíró) Margit­ról, 1999. április 21.­én távozoott el közülünk életének 87. esztendejében, Montreálban. Szívünkben örökké őrizzük drága emlékét. Emléke legyen áldott, pihenése nyugodt. Jézus Urunk vigasztalása legyen a gyászolókkal. ................................................................... Kegyelettel emlékezünk meg néhai Ákos István presbiter testvérünkről, aki 1975 április 24.­én hunyt el. Emlékét örökké őrzi az egész család. He is always remembered by his whole close and extended family.

..............................................................

Kegyelettel megemlékeztünk néhai Kára Lajos testvérünkről , aki 2003 április 26.­ án távozott el közülünk, életének 81. esztendejében. Hátramaradott szerető feleségével, Kára Elizabeth és az egész gyászoló család vigasztalása legyen az Úr Jézus Krisztus kegyelme. ................................................................... Megszomorodott szívvel hirdettük, hogy László Blanka testvérünk 2009 április 21. én, életének 51. esztendejében eltávozott közülünk. Temetésére Lavalban került sor 2009. április 24.­én. Jézus Urunk vigasztalása legyen minden gyászolón, a László, a Szabó és Móricz családokon, közeli és távoli rokonokkal, jóbarátokkal................................................ Kegyelettel emlékezünk meg Pintér Zoltánról, egyházunk jegyzőjéről, aki 1990 május 7­ én, 60 éves korában távozott el közülünk. Szívünkben örökké élő emlékével: szerető felesége és családja. ................................................................. Kegyelettel emlékezünk meg anyák napján Tóth Ferencnéről, Benyák Irma presbiter testvérünk édesanyjáról. Urunk irgalmas vigasztalása legyen a gyászoló családdal.................................................... 2004. május 16.­án megszomorodott szívvel hirdettük, hogy Fábián Béla

testvérünk életének 81. esztendejében, 2004. május 14. én eltávozott közülünk A Mennyei Édesatya kegyelmes vigasztalása legyen az egész gyászoló családdal és minden gyászolóval. ................................................................... With piety and respect we commemorated her birthday on May the 5th, Maria Kallo, as she is always remembered by her loving daughter Elvira Towey and the whole family. ................................................................... Kegyelettel emlékezünk meg Nagy, Alexander testvérünkről, aki 2006. május 17.­én távozott el közülünk életének 71. évében. Az Úr Jézus Krisztus szerető vigasztalását kérjük az egész gyászoló családra. ....................................................... With piety and respect we commemorate our late brother Julius Molnar, who passed away in his 78th year, on May 26, 2006. May our Lord's graceful comfort be with the whole grieving family. .......................................................... Kegyelettel megemlékezünk néhai id. Nagy Lajos testvérünkről, aki életének 77. évében 1991. május 27.­én eltávozott közülünk. A hátramaradott gyászoló családra, és a barátokra, az Úr Jézus irgalmas vigasztalását kérjük. ........................................................ Szeretettel megemlékezünk néhai Wenczler János testvérünk 1926. május 28­i születésnapjáról. 71 évet élt, amint eltávozott közülünk 1997. szeptember 13.­án. Emlékét szerető családja örökké őrzi. Jézus Urunk vigasztalása legyen a gyászolókkal. ................................................................. Fábián Berti kérésére kegyelettel megemlékezünk közülünk eltávozott testvéreinkrol. Úgy mint Fábián Juliska, néhai id. Fábián Ferenc és Erzsébet, id. Hubay Imre és Zsuzsanna, Fábián Ferenc és Mariska, Fábián Béla és Margitka, Fábián Julika, Fábián Nagy Anna, Balázsi Antal és Helen. A gyászolókra Jézus Urunk irgalmas vigasztalását kérjük.

2014 pentecost svn  
2014 pentecost svn  

Church Pentecost Newsletter Református Híradó 2014 Pünkösd

Advertisement