Page 1

Dinsdag 28 februari 2012 // 135e JAARGANG // week 09

Nieuws- en advertentieblad voor Workum en de Zuidwesthoek van Fryslân // Sinds 1877 // Uitgave: Workumer krant Friso bv // Losse nummers e 0,85 per stuk

Informatiepagina

Parcoursrecord op Oerpolderloop

Pagina 2

Metty Graafsma powered by:

Kantoortijden Klameare iedere dinsdag van 11.00-14.00 uur Tel. 055-5762828 www.mettygraafsmareizen.nl metty@face2facetravel.nl

Uw auto verzekeren?

(0515) 543 481 • www.hjgworkum.nl

De fijnste KOGELBIEFSTUK bij ons

e 1,95 per 100 gram! Specialiteit:

EIGEN GEMAAKTE WORST!!

BLOM SLAGERIJ Noard 115 - WORKUM Telefoon 0515 541354 Sinds 1854

Noard 119 • Workum Tel. 0515-542240 / 541852 OPEN HAARDEN KACHELS EN ZONWERING

Toneelclub Ferwoude viert eerste lustrum

Pagina 5

Raad achter ‘Mauro’s’ De Raad van State heeft uitermate kritisch geoordeeld over het initiatiefwetsvoorstel van ChristenUnie en Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer over het ‘kinderpardon’, zo kwam gistermorgen in het nieuws. Daarbij werd echter aangetekend dat de twee genoemde fracties in het parlement hun wetsvoorstel toch doorzetten. Afgelopen donderdagavond heeft ook de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân zich achter de ‘Mauro’s’ gesteld. Het betreft hier kinderen die hier

minstens acht jaar zijn en die echt in Nederland zijn geworteld. In onze gemeente gaat het om drie kinderen die met uitzetting worden bedreigd. De motie, ingediend door GroenLinks, kreeg brede steun, al stemden delen van de fracties van Gemeentebelangen, CDA en VVD tegen. Klaas Jan Semplonius van Totaal Lokaal stelde bij deze gelegenheid dat ieder raadslid dat tegen deze motie zou stemmen, inhumaan bezig zou zijn. Meer hierover elders in deze krant.

Vishandel Bijlsma is nog een begrip

Pagina 7

Pagina 15

Kijk ook op: www.

.nl

NIEUWE WINTERKAART

NIEUWE WINTERKAART

Restaurant Jopie’s Húskeamer 3-gangen-keuzemenu e 23,50 p.p. vanaf 2 personen een fles wijn GRATIS

open vrijdag t/m zondag

Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772, www.jopieshuskeamer.com

Winterconcert voltreffer

Ontbijtservice bij uw bakker Een ‘originele’ verrassing ter gelegenheid van een verjaardag, huwelijk of jubileum is: een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen, maar dan wel ’s morgens vroeg. Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

Workum: Koudum: Balk: Bolsward:

Dwarsnoard 21 0515 Súd 128 0515 Hoofdstraat 11 0514 V. Swinderenstr. 39 0514 Marktstraat 4 0515

541517 542507 521362 602201 572698

www.bakkerijvanderwerf.nl

www.jantegel.nl

Voor al uw bloemen & planten Begine 33-35, 8711 BG Workum Telefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

■ Het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk organiseerde in samenwerking met Bigband Cue afgelopen zondagmiddag een prachtig winterconcert in de Klameare te Workum. De bands die optraden waren de Friese jazzformatie Bigband Cue, The Bigbatband, popkoor Bolsward, popkoor Local Vocal uit Sneek en de jonge jazzmuzikanten van The Bigbatband. Een hoofdrol was deze middag weggelegd voor de zangleerlingen van Jannie Brandsma, de vaste zangeres van Bigband Cue. Ze trad ook op als dirigent van de popkoren. Foto Koos Haantjes.

Ping-loket sluit nog niet Jacob Bouwhuis

Het is de fracties van de PvdA en de FNP ter ore gekomen dat het Ping-loket, dat bedoeld is voor persoonlijk financieel advies in moeilijke tijden, met sluiting wordt bedreigd, zo bleek donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. Volgens de FNP doet het Pingloket bijzonder goed werk door mensen met financiële problemen op een laagdrempelige manier te helpen. Woordvoerster Corrie Bergstra denkt dat er in deze sombere tijden steeds meer mensen in de knel komen en op zoek gaan naar hulp. Door het Ping-loket te sluiten “spanne wy it hynder efter de wein.”

Ze vroeg het college om het loket toch open te houden, desnoods met minder middelen en minder openingsuren. Bij het sluiten van het loket verwacht ze ook een stevige toename van de werkdruk op de sociale afdelingen van onze gemeente, temeer daar de nieuwe wet op gemeentelijke schuldhulpverlening pas door de Eerste Kamer is aangenomen. Raadslid Johan Feenstra (PvdA) sloot zich daarbij aan. Het is voor zijn partij erg belangrijk dat mensen niet in de schuldsanering terecht komen. Voorkomen is in hun visie altijd beter dan genezen. Het Ping-loket zorgt daarvoor. De fractie van de PvdA is dan ook zeer verbaasd en onaangenaam verrast over de bericht-

geving dat het in november 2010 geopende Ping-loket met sluiting wordt bedreigd. Het Ping-loket verricht goed werk, zo meende ook wethouder Sjoerd Tolsma. In 2011 hebben zich 336 personen gemeld met problemen van financiële aard. Daarbij kon ongeveer 30 procent direct worden geholpen. In 250 gevallen is een schuldsaneringtraject uitgestippeld. Tolsma is zich er van bewust dat de problemen eerder toe- dan afnemen. Hij probeert andere partijen te benaderen om meer middelen los te weken, zodat het loket vooralsnog kan doorfunctioneren. Momenteel is het Ping-loket nog drie dagdelen per week toegankelijk.

Openingstijden: di. wo. do. vrij. za.

9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur 9.00 - 11.30 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemen Wind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

Súd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110 www. boogaardinstallatie.nl

Zaterdagactie

Zin in een nieuwe badkamer? Hans Grohe actie Douchemengkraan e 159,95 Badmengkraan e 198,00

Sanitiem Visser Technisch installatie bedrijf

Noard 186, 8711 AM Workum Tel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl


Workumer Krant Friso // Pagina 2 // Dinsdag 28 februari 2012

Openingstijden diverse instellingen en diensten THUISZORG ZUIDWEST FRIESLAND Postbus 267, 8600 AG Sneek Tel. 0515-461100 e-mail: klantenservice@thuiszorgzwf.nl www.thuiszorgzwf.nl Thuiszorg Zuidwest Friesland: alles draait om mensen, thuis! Met 1600 medewerkers bieden wij de volgende diensten aan: • Thuisverzorging en -verpleging (ook persoonsgebonden budget en nachtzorg) • Hulp in de Huishouding • Jeugdgezondheidszorg / consultatiebureau • Voedingsvoorlichting en dieetadvisering • Cursussen en themabijeenkomsten • Uitleen van hulpmiddelen en verpleegartikelen • Thuishotel • Informatie, advies en bemiddeling Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of meer informatie, dan kunt u bellen met de klantenservice van Thuiszorg Zuidwest Friesland, telefoon: 0515-461100. Onze medewerkers zijn u graag van dienst. Spreekuur Wijkverpleegkundige: U kunt met al uw vragen over Thuiszorg Zuidwest Friesland en specifiek gericht op Verzorging & Verpleging terecht bij onderstaande wijkverpleegkundigen. Zij kan samen met u de zorg regelen. Als een indicatie noodzakelijk is wordt u geholpen met de aanvraag hiervan. Kantoor Bolsward Jelmerstraat 4, Bolsward. Tel. 0515-461424 Wijkverpleegkundige: Uilkje Attema Inloopspreekuur: ma t/m do tijdens kantooruren

BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING WORKUM E.O. Dag en nacht bereikbaar, H. de Jong, tel. 0515 541381 uitvaartver.workum@gmail.com

Bibliotheek Workum Begine 52, telefoon 0515-541623 obworkum@bswf.nl www.bibliotheekworkum.nl Bibliotheek Koudum Ds. L. Tinholstraat 3B, telefoon 0515-532120 obkoudum@bswf.nl www.bibliotheekkoudum.nl www.ontdekdebieb.nl Timpaan Welzijn Maatschappelijk Werk: Jelmerstraat 4, 8701 XH Bolsward 0515-573763 E-mail: amw@timpaanwelzijn.nl. Spreekuur maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur Jongerenwerk: Voor ondersteuning aan diverse Jongerenorganisaties: Heichina Hidding, 0650286406 E-mail: h.hidding@timpaanwelzijn.nl Schuscha Huisman, 0515-421313 E-mail: s.huisman@timpaanwelzijn.nl DIERENARTSENpraktijk Van Waard tot Klif Ma/Wo/Vr 17.00-18.00 uur. Di/Do 13.30-14.00 uur en volgens afspraak, tel. 541229. Trekwei 11a Workum

Kantoor Makkum Buren 17, Makkum. Tel. (0515) 461100 Wijkverpleegkundige: Ria Speerstra Inloopspreekuur: ma en vrij tussen 13-14 uur Kantoor Koudum Nieuweweg 7, Koudum. Tel. 0515-461619 Wijkverpleegkundige: Toos v/d Broek Spreekuur: dagelijks tussen 13-14 uur Kantoor Workum Konvintsdyk 1, Workum. Tel. 0515-543116 Wijkverpleegkundige: Linda Folkerts Inloopspreekuur: di en do tussen 13-14 uur. Ook op afspraak op ma, di en do Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum, ma t/m vr 11.00-12.00 uur. Tel. 06-51101399 Verzorgingshuis Talma Hiem (ingang H.Gorterstraat) 8561 BS Balk, ma t/m vr 17.00-18.00 uur. Tel. 0514-604101 Jelmerstraat 4, Bolsward, ma t/m vrij 13-14 uur. Tel. 0515-461412

Voor informatie over verhuur van woningen, huurtoeslag e.d. kunt u contact opnemen met het kantoor in Balk, Eigenhaard 3 Telefoon: 0514-608080 Onderhoud: 0514-608070 Openingstijden: Alle werkdagen tijdens kantooruren.

OUDERENADVISEUR VOOR DE GEMEENTE NIJEFURD EN GAASTERLÂN-SLEAT Voor alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Nienke Talstra, Dubbelstraat 2, 8561 BC Balk, tel. 0514608108. Spreekuur iedere werkdag van 8.30-10.00 uur. Emmaus Koudum Veel meer dan zomaar een kringloopwinkel. Onderweg 6, Koudum, kringloopwinkel@ emmauskoudum.nl Afgifte goederen op openingstijden: Di. en Do. 9.30-15.00 uur en elke 1ste za. van de maand van 9.30-15.00 uur Voor afhalen: Tel. 0514-523343. Gelieve geen goederen voor de deur te plaatsen buiten openingstijden.

Huisarts Workum, Hindeloopen, It Heidenskip, Koudum, Warns en Bakhuizen: Via het telefoonnummer van uw eigen huisarts wordt u doorverbonden naar de dienstdoende huisarts.

Tandarts Zaterdag 3 maart en zondag 4 maart 2012 Tandartspraktijk R.J. Meijering Wjukslach 1 8723 GC Koudum tel. 0514-522424

‘Friso’s ferline’ De NVV Besturenbond Workum organiseert zaterdag een filmavond voor leden en belangstellenden in Ons Gebouw. Gepresenteerd wordt de film ‘Peter schiet raak’. Het is een echte ontspanningsfilm met vrolijke zang en muziek. ’s Middags wordt een leuke kinderfilm vertoond. Kinderen van 6 tot 14 jaar. Feestavond Zeilvereniging Workum: Op woensdag hield de zeilvereniging Workum de jaarlijkse feestavond in hotel De Wijnberg. Het toneelstuk ‘De kening syn stoel’ was in goede handen bij de leden van het Frysk Selskip ‘De Sweach’ uit Beetsterzwaag. De bezoekers aan deze feestavond hebben genoten van het toneelspel. Het was echt een stuk met een lach en een traan. De spelers werden dan ook beloond met een hartelijke applaus. De bijzondere attractie is steeds weer de verloting. De hoofdprijs een fraai schilderstuk, vervaardigd door M. Groenhof uit Heidenschap, werd gewonnen door mevr. De Vries-Graafsma. Begeleid door The Frisian Band werd deze avond besloten met een gezellig bal. Op jl. donderdag hield de Buurtvereniging Sylspaed en omstreken een feestavond op de bovenzaal van De Wijnberg. Toneelvereniging Aldtsjerk trad, evenals vorige jaren, op. De toneelvereniging heeft ook vorige jaren de avonden verzorgd en is bij de buurtvereniging steeds goed bevallen. Er werd deze avond geen entree geheven. Bovendien werden de aanwezigen getrakteerd op een kop koffie met daarbij een belegd broodje. Een ieder had iets meegebracht voor de te houden verloting en de te verkopen nummertjes vlogen weg. Bij huwelijksfeesten is traditie geworden dat door de buurt 50 gulden aan het bruidspaar wordt aangeboden bij een zilveren huwelijksfeest. Samenwerken is prima en er werd geen klacht gehoord toen het zover was dat de zaal met vereende krachten moest worden opgeruimd. Gaat het daar aan het Sylspaed allemaal zo gemakkelijk, kan men zich afvragen. Het antwoord luidt: Ja, met elkaar de zaken aanpakken en verder geen gezeur. Zo werd ook deze feestavond weer een groot succes. De sjongforieniging De Lofstem te Heidenskip zal D.V. haar jaarlijkse uitvoeging verzorgen op dinsdag a.s. Opgevoerd zal worden het stuk ‘Efter de Kimen’. Jo komme dochs ek! Vervolg zie volgende week

Met urgente klachten kunt u terecht bij de dienstdoende praktijk op zaterdag en zondag om 11.00 uur en om 17.00 uur. Het is verplicht een indentiteitsbewijs mee te brengen.

Activiteitenprogramma Waldrikhiem Dienstencentrum voor ouderen (55-plussers)

Kerkdiensten Het buro te Koudum is van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur geopend en op afspraak. Telefoon 0900-8844. Inloopspreekuur wijkagent: elke maandagochtend in het gemeentehuis te Workum van 10.30 en 11.30 uur. Buurtagent: Johan Swieringa voor Nijefurd E-mail adressen buurtagent: Johan Swieringa: johan.swieringa@friesland. politie.nl

AMIVEDI ZUIDWEST FRIESLAND Meldpunt vermiste en gevonden huisdieren. Tel. 088-0064692/ www.amivedi.nl

Blijf niet rondlopen met uw vragen over kanker Bel de KWF Kanker Infolijn: 0800-022 66 22 (gratis)

Zondag 4 maart 2012 WORKUM Rooms Katholieke Kerk Zaterdag 3 maart 19.00 uur Pastoor A. Bultsma Baptisten Kerk 9.30 uur br. H. Tieleman (Heilig Avondmaal) Protestantse Gemeente Vrijdag 2 maart 19.30 uur Doopsgezinde kerk Wereldgebedsdag

LET’S DO IT! Vakantiecursus ENGELS voor 55+ ! Vindt u het leuk om Engels te leren spreken maar is het er nooit van gekomen? Geef u dan nu op voor de cursusavonden Engels! De taal leren op een leuke, gezellige en ontspannende manier! Waar: Dienstencentrum Waldrikhiem Workum Wanneer: maandagavond 19:00- 20:30 uur (Start bij voldoende aanmeldingen) Kosten: 10 lessen voor € 180,- (incl. reader) Aanmelden of meer info via waldrikhiem@zorggroeptellens.nl of nummer 06-14 04 35 25 (Laura Marseille) Voor meer informatie en/of opgave kunt u terecht in dienstencentrum Waldrikhiem. Coördinator: Tjitske Visser, Noard 177, Workum, tel. 0515-543709, waldrikhiem@zorggroeptellens.nl Geen gehoor? Spreek dan uw naam en telefoon nummer in op de voicemail dan bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. Zorggroep Tellens, Nij Mariënacker, Mariënacker 1, tel. 0515-436820

Zondag 4 maart 9.30 uur ds. L. Marchand Doopsgezinde Kerk 10.00 uur zr. P.B. Bergsma-Overdiep dienst in Workum IT HEIDENSKIP 11.15 uur ds. G. Schormans

Skil 6a • 8711 CN Workum • Tel.: 0515-541619 • B.g.g.: 06-20278801 • www.klameare.nl

Goochelvoorstelling en OEPS Vanmiddag (dinsdag) 28-02-2012 een bijzondere kinder en jeugdmiddag in de Klameare. Vanaf 13.30 uur hebben we een OEPS met allemaal leuke workshops, ontwerpen, yoga, koken en knutselen met de goochelkunst. En om 15.00 uur gaan we met zijn allen naar de ‘goochelacademie’ (grote zaal Klameare) waar Aarnoud Agricola uit Utrecht ons het echte goochelengaat laten zien. En... hij heeft van de Magische Kring Centraal Nederland (MKCN) toestemming gekregen om kinderen enkele goocheltrucs te leren. Toegang t/m/ 12 jaar e 5,00 euro Volwassenen e 5,00 euro (donateurs) Volwassenen e 7,50 euro


Workumer Krant Friso // Pagina 3 // Dinsdag 28 februari 2012

IIsnocht en prykjende fingers Jan Pieter Dykstra

“It giet oan!” Met deze in schaatskringen sinds 1997 vermaarde ontboezeming besloot afgelopen zaterdagmiddag Rutger Fopma heel toepasselijk zijn korte openingsfrase voor de tentoonstelling in de Waag, die als onderwerp de genoegens en (kleine) ongenoegens heeft van een winter - met ijs en weder dienende omstandigheden, zoals dat voorbehoud vaak in advertenties van ijsclubs wordt gebezigd. IJs en weder dienende, natuurlijk een onmisbare uitdrukking van de mogelijk- en onmogelijkheden die de van nature wispelturige koning Winter – Jûkelburd – beschikbaar heeft (wij hebben daarmee weer uitgebreid kennis kunnen maken) om alle aansprakelijkheden op ijs(leed)vermaak te ontlopen. In de taal heeft die uitdrukking trouwens al lang het predikaat ‘gevleugeld’ opgeëist en gekregen. De genoegens en eventuele ongenoegens, die verre in de minderheid zijn op deze kleine intieme uitstalling, konden door de organisatie – een kleine groep vrijwilligers onder aanvoering van Madelon d’ Aulnay - vooral getoond worden door de belangeloze medewerking van o.a. mevrouw Van Zuilen, de IJsclub Workum, de Bibliotheek Workum en de families P. Gaastra en Y. Haagsma. De uit It Heidenskip afkomstige familie Gaastra stelde een fraai belgereid – bellentuig beschikbaar. De met sneeuwplankglijders uitgeruste belleslide (een ‘tikker) is eigendom van de van oorsprong Workumer familie Haagsma, maar ook nog eens in Workum vervaardigd – circa 1890 - en wel bij Obe Yntema, wagenmaker en carroseriebouwer, nu in Heerenveen gevestigd. Die familie Yntema is trouwens in een vitrine op een foto te zien, waarop ze met zo ’n product uit eigen bedrijf een tochtje op de Dolte maakte, en ter hoogte van ‘Rehoboth’ voor de fotograaf poseerde. Of het paard, een schimmel, eigendom was of voor de gelegenheid gehuurd, is op dit moment niet bekend, maar misschien dat nazaten fan Obe en Haantje Jan Yntema dat nog paraat hebben. De overige genoemde ‘sponsors’ stelden attributen, schaatsen, medailles etc., ter beschikking. Verder elfstedenstempelkaarten, deelnemerslijsten van wedstrijden, een boekenverzameling (van mevrouw Van Zuilen) met ijspret als onderwerp, foto’s van Henk Gorter en Geert Bakker (ook recente van de ‘ijsbergen’ bij Hindeloopen). Zelfs is in een vitrine het beroemde Workumer (kerfsnee-)aardewerk te bewonderen in de vorm van enkele miniatuursleden en natuurlijk de ‘stoertske kop’ waaruit de ‘gleone poeiermolke’ bij een koek-enzopie-tentje kon worden genuttigd. Heel toepasselijk was dat ook de drank waaraan de genodigden zich tijdens deze opening konden laven, uiteraard met een ‘stik brune of wite koeke’. Bij de getoonde zaken vallen ook de aquarellen op die ooit gemaakt werden door Yke Nauta (18651928). Hij trouwde op 30-jarige leeftijd met Mintsje Martens

■ Gerrit Twijnstra, de penningmeester van de vereniging, overhandigt Rutger Fopma een ingepakte fles spiritualiën. Foto Henk Gorter. Schotanus en vervaardigde deze uiterst precies getekende en van passende gedichtjes of liedjes (bijvoorbeeld ‘To Boalsert yn ’e merke’) voorziene kunstwerkjes voor haar. Bijzonder is daarbij dat het een soort literaire, artistieke elfstedentocht betreft; van elke stad op het traject heeft hij een karakteristiek hoekje of gebouw in beeld gebracht. Ooit werd deze cyclus, uniek in zijn verscheidenheid, door een familielid van deze Nauta’s, en wel de medeoprichter van Warkums Erfskip Jacob Jansen, Workumer van geboorte en hoogleraar in de diergeneeskunde, aan het museumbestuur geschonken.

Van Max (Marten) Nauta (18961958), een zoon van genoemd echtpaar en in kunstkringen een gewaardeerd schilder is er een fraai wintergezicht (olie op doek), dat de traditie ademt van bijvoorbeeld Ostade. Na de korte opening stelde Rutger Fopma voor om hem naar de verdieping van de Waag te volgen waar de tentoonstelling grotendeels is ingericht. Maar Gerrit Twijnstra, de penningmeester van de vereniging, die met deze tentoonstelling dan wel geen pikstart om in ijswedstrijdtermen te blijven, maakt, maar wel enthousiast een nieuw begin met

de mogelijkheden die de verzamelde collectie biedt, stak als official van de organisatie bij wijze van geconstateerde valse start een ingepakte fles spiritualiën (smaakt ook wel in ‘poeiermolke’) omhoog. Daarmee bedankte het bestuur deze voorzitter, die de vereniging ruim twintig jaar in de baan hield. Hoewel hij al een decennium te kennen gaf, dat hij de ‘redens yn it fet’ wilde zetten, was hij zolang er geen nieuwe ‘wynbrekker’ opdook immer bereid om voor het bestuur maar weer ‘op te lizzen’, verrichtte ‘in bealch fol wurk’. Nu, hoewel nog geen nieuwe ‘trierider’ bekend is, achtte hij toch de tijd daar om

de ‘doorlopers’ op ‘it stalt ôf te binen’.

Er is, zeer verheugend, in ieder geval sprake van nieuw élan in de rijen der vereniging, nu uitmondend in dit expositie-initiatief. Wellicht, zoals onlangs uit de kring van de geraadpleegde adviesgroep viel te destilleren, zit er iemand uit die groep al op het bankje de ‘redens ûnder te binen’, maar wil hij eerst in stilte op de naast de iisbaan gelegen Polkefeart ‘trieride’. Expositie IJspret en Winterleed Tijdens openingsuren VVV, Plaats: de Waag, Merk, Warkum

Emoties winnen het in de gemeenteraad

Lening Sneker hotel Ozinga Jacob Bouwhuis

Kort voor de jaarwisseling werd de nieuwe parkeergarage aan het Boschplein in Sneek geopend. De meeste appartementen boven de garage zijn bewoond en ook de omliggende winkelpanden zijn in gebruik genomen. Vervolgens is ook een nieuwbouwproject met woningen en appartementen aan de Balthuskade tot een afronding gekomen. Daarmee heeft het totale gebied, dat gezien wordt als een belangrijke toegangspoort naar de binnenstad van Sneek, een forse upgrading ondergaan. Bleef over het beroemde, aan de buitenkant gerestaureerde, hotel Ozinga. Na een lange zoektocht is de eigenaar Woningstichting De Wieren er in geslaagd een uitbater te vinden voor de locatie van het voormalige hotel, waar moeke Jikke Ozinga op haar spe-

ciale manier jarenlang de scepter zwaaide. Restaurantketen Humphrey’s wil het pand vlak bij de even beroemde Watertoren wel huren en exploiteren. Aanvankelijk had De Wieren een exploitant gevonden die in samenwerking met onderwijsinstellingen het pand zou huren en gebruiken als een horeca-leerbedrijf. Nadat de onderwijspartijen zich hebben terugtrokken is een zoektocht gestart naar een andere huurder/gebruiker, met positief resultaat. Voor de binnenbouw en een nog te realiseren uitbouw, waarin het restaurant zal worden gevestigd, is € 650.000 nodig. Woningstichting De Wieren vraagt de gemeente om een lening ter hoogte van dit bedrag. Dit riekt naar een vorm van staatssteun, maar volgens het college blijft deze trans-

actie binnen de toegestane grenzen, zo bleek donderdagavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad. Dat laatste punt vormde dan ook de kern van de discussie in de raad. De meeste raadsfracties waren het er over eens dat het verstrekken van leningen aan marktpartijen geen taak is voor de overheid, maar dit is een zeer uitzonderlijk doel. De politiek belandt hierdoor in een spagaat, vond Angeline Kerver (GroenLinks), want hoewel het hier gaat om een partner die het niet gaat om winstbejag, moet het duidelijk zijn dat niet iedereen bij de gemeente kan aankloppen. Ook Sicco Rijpma (FNP.) en Djoke de Jong (PvdA) waren verre van blij met het voor bank spelen van de gemeente. Maar het gaat om het pand van Jikke Ozinga en dan spelen bepaalde emoties een rol bij de besluitvorming. Emoti-

onele chantage noemde Mirjam Bakker (D66) dit voorstel, maar tezamen met andere raadsleden had ze toch respect voor woningbouwvereniging De Wieren die haar nek heeft uitgestoken om het karakteristieke hotelpand van de ondergang te redden. De emoties wonnen het van de rationele overwegingen en hoewel de stemming meerdere fracties verdeelde, ging de meerderheid schoorvoetend achter het leningsvoorstel van het college staan.

De oproep van raadslid Klaas Jan Semplonius (Totaal Lokaal) in de kranten, waarin hij iedereen oproept om zich bij de gemeente te melden voor een lening, ontmoette bij meerdere partijen afkeurende reacties. Een raadslid onwaardig, zo vond Hans Visser van het CDA.


Workumer Krant Friso // Pagina 4 // Dinsdag 28 februari 2012

Familieberichten Familieberichten worden uit standaard-lettertypen gezet en volgens standaard indeling geplaatst. Vignetten, afbeeldingen en foto’s worden op verzoek geplaatst. Tekst voor familieberichten dient bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd. Bij telefonische opgave of slecht te lezen aangeleverde tekst zijn wij niet aansprakelijk voor de fouten in de gemaakte advertentie. Van deze standaard opmaak kan slechts worden afgeweken indien dit nadrukkelijk wordt verzocht of vermeld.

Hallo allemaal, Ik ben verhuisd van Learmole 12 naar Lynbaen 3. Pim de Boer

OVERLIJDEN Als ik de dagen niet meer weet als ik de namen niet meer ken en wat ik weet direct weer vergeet zodat ik je niet meer ken begin dan aan een heel oud lied dan zing ik mee en twijfel niet veilig in Jezus’ armen.

Niemand weet wat leven is alleen dat het gegeven is en dat God hiervan het begin en einde is

Psalm 34:1 Na een bewogen leven vol liefde, zorg, verdriet en aandacht voor allen die haar dierbaar waren, is onze lieve, blijmoedige Mem, Beppe en Oerbeppe op de dag des Heren vol vertrouwen op haar Heer en Heiland vredig en rustig ingeslapen

Willemke Westerhuis-Vlieger

Fertrietlik, mar tankber dat wy har salang yn ús fermidden ha mochten, litte wy witte dat ferstoarn is, ús altyd positive en tankbere beppe

Willemke Stiens: Willemke en Jan Warkum: Ruurdje en Siebren Warkum: Harmen Warkum: Hendrik en bern

ECHTSCHEIDING VIA MEDIATION GRATIS INTAKEGESPREK

Snits, 26 febrewaris 2012

DANKBETUIGING It behulpzaam wezen, of hiel gewoan sizze it is ús wurk. In earm om ús skouder, in tut, in han, triennen, wurden, telefoan, mail, it er wezen, kaarten, gedichten en blommen. Foar ús wie it of wij efkes yn in dream belanne wienne. Net te leauwen sa folle meilibjen, sawol foar as nei it ferstjerren fan myn mem, skoanmem, en ús beppe en âlde beppe

Popkje Watzema - Hoornveld Troch dat wij net alle adressen hawwe fan de minsken die wij betankje wolle dogge wij it mar sa. Tankje wol allegeare, jim meilibjen wie bysonder foar ús!!

Afke Bouwsma-Watzema Jelle Bouwsma

Arjen, Geja en bern Ester, Willem en bern

Merktegels bodemprijzen!!

Bezoek ook onze Wand & Vloer TEGELOUTLET afhaalprijsjes

Industriepark 12, Bolsward, www.vlagsma.nl LET OP! U vindt ons NAAST de Welkoop

HIER VINDT U ALTIJD DE JUISTE TEGEL!!

MENGVERF

60.000 kleuren. 1,2 miljoen kleurformules! Verf-LBM + Systeem + Acryl + Beits Latex - ook in zijdeglas en stuc. Kwaliteitsverf voor binnen en buiten! Officieel Wyzonol-dealer

BANDSTRA BOUWMARKT Súd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394

Warkum, febrewaris 2012

* Workum, 24 mei 1920 † Sneek, 26 februari 2012 Sinds 18 mei 1995 weduwe van Hendrik Westerhuis

Jan Westerhuis Joke de Jong-Westerhuis † Hendrikus de Jong Jetske Braaksma Theunis Westerhuis Lotty Westerhuis-Fekkes Marten Westerhuis † Jelly Westerhuis Bea Westerhuis † Klein- en achterkleinkinderen

De dankdienst voor haar leven zal worden gehouden op woensdag 29 februari a.s. om 14.00 uur in de Fonteinkerk te Oudemirdum, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden op de begraafplaats aldaar. Gelegenheid tot condoleren een half uur voor de aanvang van de dienst. Correspondentieadres: T. Westerhuis Doltewal 3 8711 AX Workum Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen kunnen deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Het adres voor uw kettingzaag, kettingen, slijpen, zaagkleding, bladblazers en bladzuigers

Alle types op voorraad: hobby, semi-prof en professioneel

Toneelvoorstelling Anne Zernike, IJlst In november 2011 was het 100 jaar geleden dat Anne Zernike (1887-1972) bevestigd werd als eerste vrouwelijke predikant, die verbonden was aan een kerkelijke gemeente in ons land en wel in Friesland, in Bovenknijpe. De in IJlst geboren Korneel Roosma-de Vries, voorganger in de Doopsgezinde Gemeente van Holwerd, Blija en Ternaard, geeft in deze voorstelling het leven van Anne Zernike weer: - Hoe Anne Zernike haar positie als vrouw in het ambt heeft ervaren. - Ook worden haar theologische opvattingen belicht. Anne was echtgenote van de bekende schilder Jan Mankes. Van harte welkom. Donderdag 8 maart. Om 20.00 uur in de Mauritiuskerk Entree € 5,-

Machines worden voor reparatie of winteronderhoudsbeurt gratis gehaald en gebracht


Workumer Krant Friso // Pagina 5 // Dinsdag 28 februari 2012

WORKUM III

MET DE BILLEN BLOOT Toch nog onverwacht kwam er zaterdag een einde aan de winterslaap van Ons Aller Derde. Balk 3 stond op het programma en tegen alle verwachtingen in moesten Onze Jongens ook daadwerkelijk in actie op de groene mat. Zeg maar gerust met de billen bloot want Balk is een van de 11 concurrenten. Anders, maar ook met de billen bloot was het bericht in een landelijk dagblad over een schennispleger. Schennispleger?! Wat heeft Workum daar mee te maken? Alles! Want de meneer in kwestie had een grote voorkeur om zijn hobby in Action-winkels uit te voeren. En laat nu net in Workum een Action-winkel zijn deuren hebben geopend… Het kan dus best dat je binnenkort, als je aandacht helemaal opgeslokt wordt door de koopjes, je plotseling een heel verrassende aanbieding voor ogen getoverd krijgt. Exclusief bij Action! Winkelformule Action koopt restpartijen op en verkoopt die weer door voor een lage prijs. Volgens Frans zat daar ook een partij potloodventers bij die, naar nu blijkt, uit de verpakking zijn ontsnapt.

Hieruit blijkt wel dat de nazit gezellig was. Vooral omdat Balk met 2-1 aan de broek kreeg. Tjamke schoof de eerste bal binnen en Sander versierde nog voor de rust een strafschop en schopte hem er voor straf zelf ook in. Balk scoorde nog wel tegen maar dat was slechts voor de statistiek en stond de euforie

C

olumn

Henk de Boer aan de nazittafel op geen enkele manier in de weg. En dan is een schennispleger een dankbaar voetbal-nazit-onderwerp. Op dat moment vroeg Ali wat een schennispleger eigenlijk was? Kijk, antwoordde Gerard, een schennispleger is iemand die zijn je-weet-wel in het openbaar laat zien. Maar een allround schennispleger doet dat niet alleen bij de Action maar kan dat ook bij de Blokker, Poiesz, of bij de slager. Hoewel dat dan weer minder opvalt tussen de vleeswaren. Dat vond Ali dus ook en nam een flinke hap van zijn frikandel.

Een dikke pluim voor Auke Pier

Het enige dat mogelijk nieuws oplevert is eens een keer goed nieuws, aldus de politie. In dit geval is de Hermandad goed te spreken over het Après Ski feest in de verwarmde tent op de Stedspôle in Workum van het afgelopen weekend. Er is feitelijk geen verstoring van de openbare orde geweest, zoals dat in het politiejargon heet. De organisatie verdient – met andere woorden – een pluim. De afvoer van de feestgangers met name leek op een strak geregisseerde operatie. Auke Pier Buma verstaat de kunst om dit feest op diverse punten goed te laten verlopen, zo stelt de politie tevreden vast.

Raadslid Johan Feenstra maakt ‘financiële huiswerk’ heel goed Jacob Bouiwhuis

Op grond van een verordening uit de Gemeentewet stelt de gemeenteraad de conjunctuurnota vast. In die conjunctuurnota worden met name de financiële kaders voor de eerstvolgende begroting en meerjarenbegroting opgenomen. In grote lijnen gaat het hierbij om het te hanteren rentepercentage en het inflatiepercentage voor de komende jaren, die volgens het voorstel van het college op verschillende manieren kunnen worden berekend en vastgesteld. De bepaling van het inflatiepercentage is van belang voor de jaarlijkse aanpassing van de tarieven voor de belastingen, heffingen en overige vergoedingen en daarnaast voor de jaarlijkse aanpassing van de beïnvloedbare kosten. Ook is het van belang voor de toevoeging van rente aan de reserves om deze waardevast te houden. De vaststelling van het rentepercentage is van belang voor de toe te rekenen investeringslasten van de verschillende programmaonderdelen en grondexploitaties. Een saai en moeilijk grijpbaar agendastuk, maar een kolfje naar

de hand van de financieel specialisten van de fracties, zo bleek ook donderdagavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad weer eens, simpelweg omdat een procentje meer of minder gelijk om miljoenen gaat. Een miskleun van een procent kan leiden tot zeer ingrijpende bezuinigingen.

Vooral Johan Feenstra (PvdA) had zijn huiswerk goed gemaakt. Hij kwam met twee moties waarin hij opriep om andere rekenmethodes te gebruiken dan die de voorkeur hebben van het college. Vooral de motie over de loonsverhogingen van het ambtelijk personeel zat doordacht in elkaar. Het college stelde dat op dit moment niet te voorspellen is of en hoeveel de lonen in 2013 zullen stijgen omdat de CAO-onderhandelingen nog geen resultaat hebben opgeleverd. Daarom ging het college voorlopig uit van de nul procent optie. En dat is niet reëel, stelde Feenstra. De laatste CAO voor het gemeentepersoneel liep tot 1 juni 2011. Het ligt daarom meer voor de hand dat lonen over de jaren 2011, 2012 en 2013 met minstens één procent per jaar zullen stijgen. Dat blijkt ook uit het loonbod van het College van Arbeidszaken.

Mocht de loonstijging achteraf meevallen, dan kunnen de cijfers in een later stadium makkelijker worden bijgesteld en dat levert minder bezuinigingen op. Hij rekende voor dat de methode van het college in het slechtste geval een tekort van 3,5 miljoen tot mogelijk 6 miljoen per jaar zou kunnen opleveren.

Zijn argumenten vonden zoveel bijval bij de overige fracties dat wethouder Maarten Offinga meteen de suggesties omarmde. Hoewel hij vindt dat de nullijn momenteel de beste oplossing is, wil hij voor de komende jaren niet een nat pak oplopen. Hoewel er wel dertig methodes zijn om de toekomstige financiën van een gemeente te berekenen, heeft elke methode voor- en nadelen. Werkelijke inflatieverwachtingen wijken immers vaak af van de geraamde en verwachte ontwikkelingen.

De rest van het voorstel leverde geen aanpassingen op, ondanks een uitgebreid en zeer ingewikkeld financieel college van raadslid Klaas Jan Semplonius, dat trouwens halverwege door de burgemeester werd afgekapt vanwege een herhaling van zetten.

Parcoursrecord op Oerpolderloop

Svea Reekers

Heimwee

Hoe erg je het ook naar je zin hebt op een ‘vreemde’ bestemming, heimwee kan soms opeens de hoek om komen lopen en je knock-out proberen te slaan op de meest onvoorziene momenten. Om me heen hoor ik regelmatig soortgenoten verzuchten dat ze ouders, vriendjes, vriendinnen, sport of huisdieren missen. Ook ik heb natuurlijk weleens een momentje dat ik het liefst mijn hele Nederlandse leventje in Spanje zou willen importeren, maar gelukkig duren deze momenten nooit erg lang. Het soort heimwee dat echter als een irritante bromvlieg om me heen blijft zweven is heimwee naar de overheerlijke Hollandse kost en dan met name naar een bord boerenkoolstamppot met een groot stuk Unox rookworst. Doordat zuidelijk Spanje één groot tapasrestaurant is en de Italianen me hier met regelmaat de overheerlijkste pasta’s voorschotelen, zou ik absoluut niks te klagen moeten hebben. Dit boerenkoolakkefietje heb ik helaas zelf niet volledig in de hand. Ik kan me nog voor de geest halen dat dit type heimwee mij ook tijdens mijn verblijf in NieuwZeeland overviel. Daar heb ik een heuse Missie-boerenkool opgezet, wat een moestuin vol boerenkoolplantjes op moest leveren. Helaas waren mijn tuinierskunsten niet van hoogwaardige kwaliteit waardoor ik deze missie niet als geslaagd kon beschouwen. Dat ik dit keer heimwee heb naar boerenkoolstamppot wijt ik aan mijn ouders. Op de een of andere manier weten die onze Skype momenten altijd te laten samenvallen met ogenblikken dat dit heerlijke gerecht bij hen op het menu staat. Doordat mijn vader mijn boerenkoolpassie met mij deelt, kan hij het vaak niet laten om mij van dit heuglijke feit op de hoogte te brengen. Vorige week was het weer zover, tijdens een Skype moment werd er weer gesproken over dit gouden kostje. Dit keer kon ik me mezelf niet meer onder controle houden en heb ik voor begin april een ticket naar Nederland geboekt. Met het vooruitzicht op een week lang boerenkoolstamppot hoop ik dat mijn heimwee me een tijdje met rust laat. Nu maar hopen dat meneer Walthuis die week genoeg porties boerenkool op voorraad heeft…

■ Concentratie bij de start. Foto Tryntsje Tjalma. Ida Hylkema

De vierde editie van de Oerpolderloop in It Heidenskip kon afgelopen zondag met bijna windstil weer en een voorjaarszonnetje onder ideale omstandigheden worden gelopen. Het leverde een parcoursrecord op: Eric Negerman uit Hilversum liep de 14 kilometer in 44.47 minuten. Snelste vrouw was Ylona Kruis uit Ysbrechtum met 58.25. De Oerpolderloop werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd door SV Friesland. Deze had de organisatie overgenomen van Folkert Jellesma en Antje van der Wal, die met hun hardloop-

winkel Bij Folkert nog wel sponsor waren en de prijzen beschikbaar stelden. Eric Negerman en Ylona Kruis komen ook op ‘de hikke’ in de winkel Bij Folkert in Sneek.

Dit jaar was er naast de hoofdafstand van 14 kilometer ook een loop van 7 kilometer. Dit gaf onder meer lopers met minder ervaring of kilometers in de benen de gelegenheid om ook aan de Oerpolderloop mee te doen. In totaal hadden zich voor beide lopen 340 deelnemers aangemeld. De deelnemers kregen na afloop een kop snert in het dorpshuis, gemaakt door Heidenskipsters.

Op de 14 kilometer werd dus winnaar Erik Negerman uit Hilversum in 44.47. Tweede bij de mannen werd Jan Albert Veenema uit Sneek (49.09) en derde Nyk Adema uit Wons (49.39). Snelste vrouw was Ylona Kruis in 58.25. Tweede werd Anneke de Boer uit Nijland (1.02.20) en derde Marjan de Ruiter-Abma (1.02.52). Op de 7 kilometer was de snelste man Menno Hunneman met 27.52. Tweede werd Jarno Meijers (28.34) en derde Willem Jelle Bellinga (32.29). Snelste vrouw was Fleur Baljet (29.58), gevolgd door Tessa Boot (31.07) en Ingrid Jansen (37.51).


Workumer Krant Friso // Pagina 6 // Dinsdag 28 februari 2012

De balsponsors van de thuiswedstrijden van Workum 1 zijn:

ZATERDAG 3 maart a.s. 14.30 uur

WORKUM 1 - creil 1 Pupil van de Week is:

Jelle Bokma

Sponsor van de Pupil van de Week is: Blokker Bandstra & Bandstra Bouwmarkt

- AquaResort It Soal Camping & Jachthaven - Bakkerij Van der Werf - Strandpaviljoen & Havenrestaurant It Soal - Fa. J. van der Goot, watersport-camping-hengelsport - Fytsmakkerij J.F. Scheltema - Autobedrijf Yntema Workum - Zuid West Hoek Keukens - Slagerij Thijs van der Meer - Eethuis & Stadscafé De Smidte - Friesland Foods Cheese Workum - Hunia’s Drukkerij & Workumer Krant Friso - HJG verzekeringen & financiële diensten - ZWF Ontwerp - Aannemingsbedrijf De Boer & De Groot

- Sanitiem Visser - Taxi v.d. Bles - Eartiids Workum, ‘groot in eertijdse-spullen’ - Bergsma Groothandel Makkum - Eetcafé De Witte Herbergh - Lunchroom Súd - Administratiekantoor Westendorp - It Pottebakkershûs - Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland - Pallie Sport - Bakker Workum Konstruktiewerken - Woudasport.nl Teamkleding - Hotel-Café-Restaurant De Gulden Leeuw

Op 29 februari 2012 vieren wij onze 15de verjaardag omdat we dan 60 jaar bestaan! Daarom krijgt iedere 15de klant een gratis emmertje zure haring en kost een zoute haring maar 60 cent! Ook bieden we 3 lekkerbekjes aan voor maar 60 ‘dubbeltjes’ Deze actie is geldig van woensdag 29 februari 2012 t/m zaterdag 3 maart 2012 (maximaal 10 haringen per klant en zolang de voorraad strekt)

Rolgordijnen

P SCHERSD GEPRIJ

Plissé / Lamellen Rolhordeuren / Rolhorgordijnen Op maat gemaakt! GRATIS opmeten en plaatsen

BANDSTRA BOUWMARKT Súd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394

Workumer schipper uit de 18e eeuw Fookles ‘herleeft’ Naar aanleiding van een vondst in de National Archives in Londen is de afgelopen jaren een inventarisatie gemaakt van de brieven van Nederlandse koopvaarders die bewaard zijn gebleven. Historicus Roelof van Gelder ploegde voor de Koninklijke Bibliotheek zo’n 38.000 brieven door van en aan Nederlandse scheepslieden uit de periode 1650-1815. Onder de naam Sailing Letters is dit project online beschikbaar. Tijdens met name de vier Engelse oorlogen namen de Engelsen vele Nederlandse schepen in beslag. Daarbij bewaarden ze de inhoud van de scheepskisten, omdat die mogelijk interessante informatie voor hen konden bevatten. Zo kwamen de vele brieven uiteindelijk in het Engelse archief terecht. In het schip De Jonge Stoffel, dat in beslag genomen werd, werden vier mappen aangetroffen. Veel brieven van en aan schipper Huijte Fookles uit Workum, onder andere naar Hamburg, Sint Petersburg, veel

scheepspapieren en een journaal uit 1779. Het bijzondere aan de brieven is het inzicht in de denk- en leefwereld van de gewone man in de 17e en 18e eeuw. Brieven van en aan de thuisgebleven geliefde, familie, vrienden en zakenrelaties geven een beeldend verslag van weersomstandigheden, ziektes, oorlogen en andere bijzonderheden. Derk Bolt bezorgt de post na vierhonderd jaar... In zijn programma probeert verslaggever Derk Bolt een aantal in de 17e en 18e eeuw verstuurde, nooit aangekomen brieven, alsnog bij de nazaten van de geadresseerden te bezorgen. Speurt Derk in Spoorloos vaak naar verloren ouders, in Brieven Boven Water leidt het spoor hem van verre voorouders naar nazaten in het heden. Een van de door de Britten gekaapte schepen was dus dat van Huijte Fookles uit Workum. In museum Warkums Erfskip te Workum is een vaste tentoonstelling gemaakt

■ Ook in de Gertrudis zijn opnamen gemaakt die in april of mei op de televisie te zien zullen zijn. Foto Henk Gorter. waar de bezoekers naar de voorwerpen en afbeeldingen kunnen zien, terwijl ze naar het levensverhaal van de schipper Huijte Fookles luisteren. De crew van KRO’s Brieven Boven Water is

een paar dagen in Workum geweest en heeft op diverse locaties opnamen gemaakt. Een van de acteurs is boer Jan, bekend van Boer zoekt Vrouw. Boer Jan Ybema stamt af van Huijte Fook-

les. Er zitten zes generaties tussen, zo heeft Gerrit Twijnstra (bekend ‘sneuper’) uitgezocht. De aflevering zal in april of mei te zien zijn op de tv. Regisseur van het geheel is Peter Tetteroo.


Workumer Krant Friso // Pagina 7 // Dinsdag 28 februari 2012

Vrijdag en zaterdag met aansprekende klucht

Toneelclub Ferwoude viert eerste lustrum Voor toneelliefhebbers uit Ferwoude en omgeving staat er aanstaande vrijdag- en zaterdagavond een interessante gebeurtenis op het programma. In dorpshuis de Djippert wordt dan het vijfjarig bestaan van de toneelvereniging ‘Yn ‘e Djippert’ gevierd met de aansprekende klucht ‘Heisa om de Haverklap’ van de hand van Aris Bremer. Het is trouwens niet zo dat komend weekeinde precies – op de dag nauwkeurig – dit jubileum kan worden herdacht. Het is echter de vijfde keer dat ‘Yn ‘e Djippert’ het jaarlijkse toneelstuk in het eerste weekend van maart op de planken brengt. De vereniging werd in het begin trouwens ook wel ‘Yn it Djippe’ genoemd, omdat de leden zonder veel ‘echte’ toneelervaring de sprong in het ‘djippe’ waagden en dat deden in de Djippert. Maar hoe dat allemaal zij, Ferwoude heeft een even levendige als levende toneelvereniging en het zal duidelijk zijn dat een dergelijke vereniging voor een toch vrij kleine dorpsgemeenschap van eminent belang is. Vroeger waren er veel toneelgezelschappen en -verenigingen van elders die Ferwoude aandeden om daar hun kunnen te vertonen. Na afloop, aan de bar, zeiden Wiebren Stellingwerf en Epke Zonderland dan vaak tegen elkaar: “Soks soene wy hjir ek hawwe moatte, soks soene wy nochris oprjochtsje moatte.” Het bleef er echter wat bij, totdat de beide Ferwoudsters zo’n vijf jaar geleden de knoop doorhakten. “En it gie daliks wol goed,” aldus Epke Zonderland, de voorzitter van ‘Yn ‘e Djippert’ en ook de man die het regisseren van de stukken voor zijn rekening neemt, “wy hiene daliks al in stik as tsien leden.” Momenteel telt de vereniging veertien leden. Een mooi aantal voor een toch niet al te groot dorp. Zonderland wijst er echter eerlijk op dat er ook een paar leden elders wonen, zoals bijvoorbeeld in Workum. Maar hoe dat ook moge zijn, Ferwoude kan natuurlijk trots zijn

■ De crew. Bij het zien van deze foto is het eigenlijk direct al duidelijk dat er vrijdag en zaterdag ontzettend veel te lachen zal zijn. op zo’n toneelvereniging die zich trouwens uitsluitend bezighoudt het brengen van toneelstukken in het Fries. ‘Heisa om de Haverklap’ is een klucht die ongetwijfeld veel lachsalvo’s zal losmaken. Beppe Haverklap woont in een klein huisje aan een pleintje, maar haar kleine woning heeft wel een grote achtertuin. De buren hebben het op die grote tuin voorzien en daarom denken ze slim te zijn door beppe Haverklap in een be-

jaardenhuis te ‘prakkesearjen’. Enfin, het zal duidelijk zijn hoe het afloopt. De gewiekste beppe is iedereen te glad af, komt terug en alles keert weer ten goede.

De repetities voor ‘Heisa om de Haverklap’ verlopen in een prima en enthousiaste sfeer. Als een soort gast-regisseur is – evenals vorig jaar – Romke Gabe Draaijer uit Warns weer gestrikt. Hij heeft daar ook zelf baat bij, want hij heeft zijn sporen in de toneelwe-

Op zaterdag 14 april in Koudumer Klink

reld al verdiend en wil nog verder op dit pad. “En foar my is it ek moai, want ik kin der noch fan leare,” aldus de vaste regisseur Epke Zonderland. Draaijer had onder andere een leidende rol bij het openluchtspel ‘De Fisk’ dat in Molkwerum is opgevoerd en speelde ook mee in het beroemde openluchtspel in Jorwert. De inbreng van Draaijer toont wel aan dat de toneelvereniging van Ferwoude, al speelt de gezelligheid tijdens de repetities natuurlijk

Modern (meespeel)toneel rond ondergang Titanic Op zaterdag 14 april aanstaande om 23.40 uur is het precies honderd jaar geleden dat the Titanic, het schip dat niet kon zinken, tóch gezonken is. Tot zover niets bijzonders, zult u denken. Maar gedegen speurwerk in de annalen van diverse historische verenigingen en een rondgang op internet, hebben een aantal interessante feiten opgeleverd; het blijkt dat er drie Friezen aan boord van the Titanic waren. Te weten de stoker Wessel van der Brugge, een dame van wie alleen haar voornaam bekend is, Alie, en een man genaamd Sibbele. Nu weten we dat Sibbele afkomstig was uit Rijs en voor zijn beroep mollenvellen verkocht. Hij wilde zijn geluk in New York gaan beproeven en had na lang sparen een enkeltje New York

weten te bemachtigen. Alie was afkomstig uit een rijke familie uit Koudum en tevens was zij een familielid van de kapitein. Zij had dus een bevoorrechte positie aan boord. Dit in tegenstelling tot Sibbele, die armoedig was en daarom niet gewenst was in de eerste klasse. Het verhaal wil dat Alie en Sibbele elkaar ontmoetten op de loopplank ten tijde van het vertrek van het schip vanuit Southampton. Schijnbaar was het liefde op het eerste gezicht, want overlevenden wisten te vertellen dat die twee elkaar constant probeerden op te zoeken. Een verhaal dat bijna te mooi is om waar te zijn, maar toch… Precies honderd jaar na dato wordt het verhaal van Alie en Sibbele, en in mindere mate van stoker Wessel, uit de doeken ge-

daan. Op een podium van ruim 700 vierkante meter zal de hele reis, en dus het hele verhaal, verteld worden door middel van een spreekstalmeester, diverse acteurs en misschien ook door u. De term 2.0 staat namelijk voor interactief en dat houdt niets meer of minder in dat u een kleine rol kunt meespelen in dit geheel. Hoe werkt dit?, hoor ik u vragen. Vrij simpel, het staat u vrij om deze avond het schouwspel vanaf de zijkant te aanschouwen, maar de acteurs zullen een aantal keren een beroep doen op de aanwezigen om met hen mee te doen. U kunt denken aan dansen, aan het praten over het schip, aan het aansporen van Sibbele om achter Alie aan te gaan, et cetera. Aangezien het verhaal ‘verteld’ wordt over de hele begane grond van de Klink, neemt het podium

ruim 700 vierkante meter in beslag. En daar de Klink over diverse grote beamerschermen beschikt, kunt u kiezen om vanuit uw luie stoel naar een groot scherm te kijken, maar u bent van harte uitgenodigd om de acteurs te volgen, als zij zich naar diverse compartimenten van het schip begeven. Uiteraard wordt de afloop hier niet prijs gegeven, maar dat de climax van de avond om ongeveer 23.40 uur zal zijn, moge duidelijk zijn. Een bijzonder verhaal dus, gespeeld op een bijzonder (groot) podium, met bijzondere acteurs. Op zaterdag 14 april vanaf 21.00 uur kunt u in de Klink, te Koudum, getuige zijn van een historisch liefdesverhaal. Voor meer informatie, zie: www.klinkkoudum.com.

ook een niet te verwaarlozen rol, het brengen van toneel serieus opvat. Enfin, dat zal vrijdag- en zaterdagavond zeker weer blijken. De opvoeringen zijn – uiteraard – in de Djippert en beginnen om 20.00 uur. De toegangsprijs is 5 euro en voor leerlingen van de basisschool slechts 1 euro. Het beloven twee prachtige avonden te worden. Ferwoude kan trots zijn op een dergelijke vereniging binnen zijn grenzen. Op naar het tweede lustrum! (AS)

Amivedi

Vermist: Koudum, Beukenlaan, 20 februari: Cypersgrijze poes, 11 maanden. Warns, Pastorywei, 1 februari: Cypersbruine ex-kater met wit op neus en linkerbovenlip, witte sokken voor, kousen achter, witte bef; 15 jaar; heeft chip. Gevonden. Nijemirdum, Heaburgen, 19 februari: Cypersgrijs met witte kat; overleden. Foto’s www.amivedi.nl, info Amivedi Zuid West Friesland, tel. 088-0064692.

Dartsuitslagen

September 1 - Kypmantsje 1 7-3 Douwe Postma 105 check Chris Deinum 107 check Anne van der Zee 1x 180 Vloot 1 - September 2 5-5


Workumer Krant Friso // Pagina 8 // Dinsdag 28 februari 2012

Ta jo tsjinst Woensdag 5 januari BEKENDMAKINGEN 2011

OMGEVINGSVERGUNNING AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING

Bolsward, B 4052 - OV 20120151 Vergunningaanvraag voor het aanleggen van een dam/visuele loopbrug tussen Dr. Beekhuissingel - Lysbet Lubbertsstraat. (21-02-2012) Bolsward, Catrijn Epessingel 26 OV 20120153 Vergunningaanvraag voor aanbouw garage en bijkeuken. (20-02- 2012) . Bolsward, Twibaksdyk 4 OV 20120156 Vergunningaanvraag voor het bouwen van een vuurwerkbunker. (20-02-2012) Hichtum, Sieswerd 13 - UV 20120158 Vergunningaanvraag voor uitbreiding ligboxenstal. (20-02-2012) IJlst, Eegracht 43 - OV 20120162 Vergunningaanvraag voor het aanleggen van walbeschoeiing en insteekhaven. (22-02-2012) IJlst, Eegracht 8 - OV 20120149 Vergunningaanvraag voor het plaatsen van de slijpsteen naast Eegracht 8. (17-02- 2012) Makkum, Kerkeburen 1 OV 20120154 Vergunningaanvraag voor het veranderen/vervangen van de kozijnen. (16-02-2012) Makkum, Strânwei 7 UV 20120157 Vergunningaanvraag voor het wijzigen van een milieu inrichting Strânwei 5 en Waardwei 2. (20-02-2012) Oppenhuizen, Douwestrjitte 5 OV 20120152 Vergunningaanvraag voor uitbreiding van de garage. (20-02-2012) Sneek, Frittemaleane 4 UV 20120150 Vergunningaanvraag voor brandveilig gebruik. (17-02-2012) Sneek, Jousterkade 2 - OV 20120144 Vergunningaanvraag voor het wijzigen van de deuren. (16-02-2012) Sneek, Pier Heemstrastraat 50 101 UV 20120159 Vergunningaanvraag voor brandveilig gebruik. (21-02-2012) Sneek, Pottenbakkersstraat 22 OV 20120146 Vergunningaanvraag voor nieuwbouw loods. (16-02-2012) Sneek, Scharnestraat 36 a OV 20120160 Vergunningaanvraag voor het vervangen van de dakkapellen. (21-02- 2012) Sneek, Schrijnwerkersstraat 3 OV 20120143 Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een lichtreclame. (16-02-2012) Stavoren, Stadsfenne 21 B OV 20120145 Vergunningaanvraag voor het inrichten en in stand houden (voor de duur van 3,5 jaar) van een gronddepot gelegen aan de Middelweg te Stavoren. (16-02-2012) Warns, Klipper 5 - OV 20120147 Vergunningaanvraag voor het plaatsen van 2 nieuwe overheaddeuren. (17-02-2012) Westhem, De Kat 1 - OV 20120148 Vergunningaanvraag voor het bouwen van een ligboxenstal en een sleufsilo. (17-02- 2012)

CENTRAAL POSTADRES Gemeente Súdwest-Fryslân Postbus 10.000 8600 HA Sneek GEMEENTELOKET SÚDWESTFRYSLÂN T. 0515 - 48 90 00 F. 0515 - 48 99 99 E. info@gemeenteswf.nl Telefonisch bereikbaar van ma t/m vr van 9.00 - 16.00 uur.

Súdwest Fryslân

VAN DE MEDEDELINGEN GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN VAN DE GEMEENTE SÚDWEST FRYSLÂN

Woudsend, De Zwaan 2 OV 20120163 Vergunningaanvraag voor het vergroten van de bedrijfsloods. (22-02-2012) Voor nadere informatie over aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met het gemeenteloket, telefoon 0515 48 90 00. Wij publiceren deze aanvragen om direct betrokken hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar tegen aantekenen, omdat een besluit nog ontbreekt. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren tegen een plan, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. Voor het inzien van een aanvraag dient u vooraf een afspraak te maken via het gemeenteloket telefoon 0515 - 48 90 00. OPENBARE WELSTANDSVERGADERING

De lokale adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit van Hûs en Hiem vergadert a.s. maandag vanaf 9.00 uur in het gemeentehuis, Stadslaan 75 te IJlst. De agenda kunt u vanaf de vrijdag voor de vergadering inzien op de www.sudwestfryslan.nl onder bekendmakingen>mededeli ngen>welstandsagenda.

VERLENGING BESLISTERMIJN Heeg, De Burd 17 OV 20111141 Verlenging beslistermijn voor het restaureren/veranderen van een bestaande schuur. (22-2-2011) Schaard, Zuiderlaan 16 OV 20111104 - Verlenging beslistermijn voor het renoveren van de boerderij (herstellen metselwerk, vervangen van riet en rode dakpannen door oude holle dakpannen en het vernieuwen van de schoorsteen). (30-03-2012) Sneek, De Loten, De Hemmen II en Woudvaart. Witmarsum, Potstal OV 20111178 - Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van vier reclameborden. (16-02-2012) VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING - UITGEBREID

Sneek, Tjalkstraat 11 - UV 20111094 Verleende vergunning voor brandveilig gebruik. (22-02-2012) TER INZAGE Alle stukken liggen ter inzage van 23 februari 2012 tot en met 3 april 2012 BEROEP Tegen deze beschikking kan tot en met 3 april 2012 beroep worden ingesteld door de aanvrager, adviseurs, degenen die in een eerdere fase zienswijzen naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zienswijzen in te brengen. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroep-

schrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden. VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

Bolsward, De Wymerts 7 A OV 20120029 Verleende vergunning voor het vernieuwen van de kozijnen in het bedrijfsverzamelgebouw. (17-02-2012) Bolsward, Turfkade 18 - OV 20120055 Verleende vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de zijkant van de woning en het verwijderen van een deel van het dak. (17-02-2012 ) Ferwoude, Buren 27 - OV 20120067 Verleende vergunning voor het verbouwen van de woning. (22-02-2012) Heeg, De Burd 25 A - OV 20111164 Verleende vergunning voor het plaatsen van een kiosk. (17-02-2012 ) Hemelum, Buorren 33 - OV 20120019 Verleende vergunning voor het realiseren van een in-/uitrit aan de achterzijde. (16-02-2012 ) IJlst, Jurjen Hoomanstraat OV 20111038 Verleende vergunning voor het bouwen van een 15 appartementen aan de Jurjen Hoomansstraat 2, 4, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 8, Hendrik Huizengastraat 10, 12 en W.M. Oppedijkstraat 7a, 7b. (17-02-2012) Makkum, Bleekstraat 36 B OV 20111119 Verleende vergunning voor de uitbreiding van de woning. (20-02-2012 ) Makkum, Gedempte Putten 2 OV 20111143 Verleende vergunning voor het verbouwen en renoveren van de woning. (21-02-2012 ) Sneek, Gedempte Pol 32 OV 20120048 Verleende vergunning voor het veranderen van de winkel naar een afhaal/bezorg pizzeria en het plaatsen van gevelreclame. (21-02-2012 ) Sneek, Hugo de Grootstraat 19 OV 20111173 Verleende vergunning voor het wijzigen van de gevels. (1702-2012 ) Sneek, Scholeksterlaan 10 OV 20120110 Verleende vergunning voor een aanbouw aan de voorzijde van de woning. (22-02-2012) Workum, Breewarsdyk 4 OV 20111067 Verleende vergunning voor het verbouwen van de deel van de boerderij tot 2 appartementen en het maken van een nieuwe in-/uitrit. (21-02-2012 ) BEZWAAR Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde verleende vergunning(en) bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de dag van verlening (zie datum achter aanvraag). Het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders

LOKET BOLSWARD Kerkstraat 1 Ma t/m do van 9.00 - 16.00 uur Vr van 9.00 - 12.30 uur Ma van 18.00 - 20.00 uur

LOKET WORKUM Merk 1 Ma t/m do van 9.00 - 16.00 uur Vr van 9.00 - 12.30 uur Di van 18.00 - 20.00 uur

LOKET SNEEK Marktstraat 15 Ma t/m do van 9.00 - 16.00 uur Vr van 9.00 - 12.30 uur Do van 18.00 - 20.00 uur

WMO-LOKET Voor vragen over wonen, welzijn en zorg kunt u in Bolsward en Workum terecht bij de gemeenteloketten en in Sneek bij het Wmo-loket, Marktstraat 12 (tegenover het gemeenteloket). Of via 0515 48 90 00.

2e 1ste Jaargang Jaargang | Week | Nummer 9 2012 1

Iepenbiere kommisjegearkomsten Foar alle kommisjes: Tiidstip 19.30 oere Lokaasje Riedseal Drylts, Stadslaan 75 Aginda kommisje Doarp, Stêd en Omkriten Datum: tiisdei 6 maart 2012 Riedsfoarstellen - Ekstra ûnderhâld brêgen en wâlen - Notysje ‘Beleidskaders’ (stap 2 yn it beliedsproses) om te kommen ta de fêststelling fan in ferbrede ‘Gemeentelijk Riolerings Plan’ - Kredyt ôfrûning ferhuzing folkstunekompleks Noorderhoek Snits en it opromjen en werynrjochtsjen fan it âlde terrein - m.e.r.- beoardielingsbeslút bestimmingsplan ‘Bad Hindeloopen’ - Bestimmingsplan ‘Jachthavenstraat 53, 55, 57, 59 te Sneek’ - (Bestimmingsplan ‘Kloosterweg 7 te Hartwerd’ - Bou opslachloads foar it be- en ferwurkjen fan biomassa op it perseel Tolheksleane 2 yn Kimswert - Utstel sammele begruttingswizigingen Oare behannelpunten - Planûntjouwing Furmerusflats Snits (op fersyk fan CDA)

Aginda Kommissie Boarger en Mienskip Datum: woansdei 7 maart 2012 Riedsfoarstellen - Kadernota Partisipaasje (re-yntegraasje, ynboargering en edukaasje) - Oardening Wmo-platfoarm - Oanfraach Stifting VPTZ Zwf foar ferboukosten Hospice Sneek Oare behannelpunten - Romtelike ferkenning en stêdeboukundige stúdzje sportkompleks De Rolpeal yn Workum - Homo-emansipaasje (op fersyk fan GL)

Aginda Kommisje Bestjoer en Finânsjes Datum: tongersdei 8 maart 2012 Riedsfoarstellen - Beneaming bestjoersleden Boalserter Stiftings: - Houckemaleen - Het Weeshuis - Sint Anthony Gasthuis - Untwikkelfisy gemeente Súdwest-Fryslân - Reaksje gemeente Súdwest-Fryslân op de provinsjale fisy op de lokaalbestjoerlike ynrjochting fan Noard-Fryslân - Begrutting ISZF 2012 - Utstel sammele begruttingswizigings Digitale ynformaasje: Fia de haadpagina fan de gemeentlike webside, www.gemeenteswf.nl, kinne jo de agindastikken digitaal rieplachtsje fia de link “vergaderdata en - stukken”. De gearkomsten kinne ek live folge wurde fia de link “vergaderingen live”. Sprekrjocht: Under de gearkomste fan de riedskommisje kinne jo gebrûk meitsje fan jo sprekrjocht. Dyjinge dy ’t fan it sprekrjocht gebrûk meitsje wol, jout dat troch yn reedlik termyn, mei foarkar ien dei foarôfgeand oan de gearkomste, oan de griffier fan de kommisje. Dat kin fia tillefoannûmer 0515489194, of jo stjoere in mail nei griffie@gemeenteswf.nl. Jo fermelde dêrby jo namme, adres en tillefoannûmer en it ûnderwerp wêr ‘t jo it wurd oer hawwe wolle.

MILIEUSTRAAT BOLSWARD Exmorraweg 3A Ma t/m vrij van 9.00 - 16.30 uur Zat van 9.00 - 13.00 uur

MILIEUSTRAAT KOUDUM Spoarleane 2 ma mid. van 13.00 - 15.30 uur vrij mid. van 13.00 - 15.30 uur

MILIEUSTRAAT HEEG De Draei 17 Ma t/m vrij van 13.00 - 15.00 uur ma avond van 19.00 - 20.00 uur

MILIEUSTRAAT SNEEK Wetterskipsdyk 4 ma t/m vrij van 16.30 - 19.00 uur

KRANT NIET ONTVANGEN? Klachten over de bezorging tijdens kantooruren: 088 800 20 02, of via mail klachtenweekbladen@ndcmediagroep.nl. De bekendmakingen kunt u ook inzien en downloaden via www.gemeentesudwestfryslan.nl

INFORMATIE OVER DEZE PAGINA | Team Communicatie | E-mail: communicatie@gemeenteswf.nl | Telefoon: 0515 48 90 00 | WWW.GEMEENTESUDWESTFRYSLAN.NL


Workumer Krant Friso // Pagina 9 // Dinsdag 28 februari 2012

van de gemeente Súdwest Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek. In dit bezwaarschrift moet u naast uw naam, adres en de dagtekening ook het besluit omschrijven waartegen het bezwaar zich richt. Voor meer informatie neemt u contact op met het gemeenteloket, telefoon 0515 - 48 90 00 Voor het inzien dient u vooraf een afspraak te maken via het gemeenteloket telefoon 0515 - 48 90 00.

maximaal 191 recreatiewoningen, een voorzieningengebouw met onder andere een zwembad, winkel en horecavoorziening en verplaatsing c.q. uitbreiding van het aantal ligplaatsen. Gelijk met het bestemmingsplan zal ook het opgestelde beeldkwaliteitsplan ter inzage worden gelegd. Dit beeldkwaliteitsplan wordt in het kader van artikel 12a Woningwet vastgesteld als welstandskader voor het gebied.

SPOED Als er sprake is van spoed, kan tegelijk ook een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden

TER INZAGE Het ontwerp van dit bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan liggen met ingang van 2 maart t/m 12 april 2012 voor een ieder ter inzage bij de gemeenteloketten. Het ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zijn tevens te bekijken op onze website: www. gemeentesudwestfryslan.nl/leven en wonen/leefomgeving/ruimtelijke plannen/plannen in procedure/ ontwerp en op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl De digitale planbestanden van het bestemmingsplan Recreatiegebied Bad Hindeloopen (dus niet van beeldkwaliteitsplan) zijn te downloaden op de volgende weblocatie: http://diensten.iszf.nl/swf/ro-online/ upload/1EA9C481-4CC0-4F39-984C5E3DDBF0121B/

BESTEMMINGSPLAN ONTWERP BESTEMMINGSPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN RECREATIEPARK BAD HINDELOOPEN

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij een ontwerp van het bestemmingsplan ‘Recreatiepark Bad Hindeloopen’ hebben voorbereid én dat ten behoeve van de landschappelijke inpassing het beeldkwaliteitsplan ‘Recreatiepark Bad Hindeloopen’ is opgesteld. INHOUD Het plangebied ligt ten zuiden van Hindeloopen ter plaatse van de huidige camping Schuilenburg. Directe aanleiding voor het bestemmingsplan is de wens om de camping te herontwikkelen tot een recreatieterrein met

REAGEREN Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het ontwerpbestemmmingsplan naar voren brengen en/of een inspraakreactie over het beeldkwaliteitsplan indienen. Uw zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van

Verkeersbesluit Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest Fryslân maakt bekend dat op het WMOloket, marktstraat 12, te Sneek, ter inzage is gelegd hun besluit van 21 februari 2012 waarbij is besloten: - een gedeelte van de weg nabij de woning aan de Pastorijstraat 7 te Oudega (W) aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats en op het onderbord het kenteken te vermelden van het voertuig van degene voor wie de parkeerplaats wordt aangemerkt. Degenen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Súdwest Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek. Eventuele bezwaarschriften kunnen

De beleidsvoornemens en maatregelen stelt de gemeente Súdwest-Fryslân vast in het zogeheten verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP). Op dit moment zijn de voorbereidingen voor het vGRP in volle gang. In de gemeenteraad van 22 maart wordt de kadernotitie vGRP (Stap 2) behandeld. De voorbereidende discussie hierover wordt op 6 maart

MELDINGEN MILIEU Sneek, Smidsstraat 8 - op 5 maart 2011 een melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtin-

a. de naam en het adres van de indiener b. de dagtekening c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht d. de gronden van het bezwaar Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit waartegen het is gericht niet. Hiertoe kan, indien tegen dit besluit bezwaar is gemaakt en onverwijlde spoed dat vereist, op verzoek van de belanghebbende een voorlopige voorziening worden getroffen door de president van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

gevoerd, in de Commissie Doarp, Stêd en Omkriten. Nadat de kadernotitie in de Gemeenteraad is vastgesteld wordt deze financieel uitgewerkt (Stap 3) in een kostendekkingsplan en wordt het tarief voor de rioolheffing berekend. Na Stap 3 wordt het concept verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 opgesteld. Dit concept wordt komend najaar 6 weken ter inzage gelegd en het wordt met de bevolking en dorps- wijkbelangen gecommuniceerd. Vervolgens wordt het plan ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

gen milieubeheer is ontvangen voor het in werking hebben van een kerk met kinderdagverblijf. Workum, Wiske 5 - op 27 januari 2012 een melding ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer is ontvangen voor het plaatsen van sleufsilo’s. Sneek, Professor Zernikestraat 5 op 24 januari 2012 een melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ontvangen voor het oprichten van een inrichting voor het stallen en onderhouden van boten;

VERORDENINGEN EN REGLEMENTEN BELASTINGVERORDENINGEN Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de raad in haar vergadering van 23

februari 2012 de volgende verordeningen heeft vastgesteld: 1. Eerste wijzigingsverordening onroerende-zaakbelastingen 2012 2. Eerste wijzigingsverordening forensenbelasting 2012 3. Eerste wijziging tarieventabel legesverordening 2012 Deze verordeningen treden in werking op de eerste dag na die van deze bekendmaking. De ingangsdatum van de verordeningen OZB en forensenbelasting is met terug werkende kracht 1 januari 2012. De ingangsdatum van de legesverordening is 1 maart 2012. De verordeningen liggen ter inzage op de gemeenteloketten. Een ieder kan op zijn verzoek, tegen betaling van de kosten, een afschrift krijgen van de genoemde verordeningen.

Steek de handen uit de mouwen tijdens NL DOET 2012! Op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart 2012 organiseert het Oranje Fonds, samen met duizenden organisaties in het land, NL DOET - de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân steken op verschillende plaatsen in de gemeente hun handen uit de mouwen. Ze gaan onder andere aan de slag bij Zorgboerderij Veldzicht in Parrega, MFC Maggenheim in Makkum en La Mama’s, een project voor tienermoeders in Sneek. NL DOET zet vrijwillige inzet in de spotlights

worden ingediend binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

Voorbereidingen om te komen tot verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een goed functioneren rioolstelsel. Het gaat hierbij niet alleen om de volksgezondheid maar gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor het afvoeren van regenwater en het beheer van de grondwaterstand.

Súdwest Fryslân en uw inspraakreactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek. Indien gewenst kunt u een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze en/of inspraakreactie. Om praktische redenen verdient het aanbeveling een dergelijke afspraak te maken uiterlijk 14 dagen voor het einde van de inzage termijn. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw L. van der Bijl van de afdeling Backoffice Ruimtelijke Ordening, via het algemeen telefoonnummer 0515-489000.

en stimuleert iedereen om een dag(deel) mee te doen en iets te betekenen voor een ander.

Doe ook mee!

NL DOET

Ook u kan zich als vrijwilliger aanmelden om net als het college van burgemeester en wethouders de handen uit de mouwen te steken. Dat kan als individu, maar natuurlijk ook met een groepje, bijvoorbeeld met collega’s of vrienden. Bent u handig en vindt u het niet vervelend een paar uurtjes flink aan te pakken, of vindt u het leuk om anderen een prettige dag te bezorgen? In vrijwilligerswerk is veel mogelijk.

Vorig jaar waren zo’n 250.000 Nederlanders actief, een recordaantal. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van veel sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NL DOET zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn.

Aanmelden voor een klus Aanmelden voor NL DOET op 16 of 17 maart 2012 kan via de website www.nldoet.nl.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt de vraagbaak voor ouders, opvoeders, kinderen en jongeren in de leeftijd van min negen maanden tot 23 jaar. Hiervoor slaat Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Fryslân de handen ineen met Timpaan, CEDIN en Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân. In Zuidwest Friesland zullen in de loop van 2011 tien consultatiebureaus omgebouwd worden tot Centra voor Jeugd en Gezin. Om alvast kennis te maken, vindt u hier eens in de twee weken een artikel van het CJG.

Angst bij kinderen Weet je nog hoe eng veel dingen leken toen je nog een kind was? Je moeder kwijtraken in een drukke winkel, in het donker wakker worden of Zwarte Piet? Dit artikel gaat over angsten bij kinderen en hoe je ermee kunt omgaan. Angst is je zorgen maken om wat er allemaal kan gebeuren of je direct bedreigd voelen door (mogelijk) gevaar. Kinderen die bang zijn, laten dat merken in hun gedrag. Ze kunnen gaan roepen, huilen, zich aan hun ouders vastklampen of het object van hun angst proberen te vermijden.

Waarvoor zijn kinderen bang? Kinderen kunnen voor allerlei dingen bang zijn: voor de afvoer in bad, voor brand, inbrekers, oorlog of onweer. Naarmate kinderen ouder worden komt sociale angst (bang voor kritiek, mislukking, afwijzing enzovoort) vaker voor. De angsten die samenhangen met lichamelijke pijn of enge beesten nemen dan juist af. Angst kan soms nuttig zijn. Het zorgt ervoor dat kinderen voorzichtig zijn in de buurt van een sloot, een hond of vreemde mensen. Maar soms staat de angst niet in verhouding tot het werkelijke

gevaar. Dan kan het een kind belemmeren in zijn dagelijkse functioneren. Als de angst zich heeft ontwikkeld tot een fobie, kunt u het beste professionele hulp zoeken.

Bijvoorbeeld diep ademhalen, dan spieren ontspannen, en denken aan iets leuks. Leer een kind om zichzelf moed inpraten, bijvoorbeeld: ‘Het is maar een sprinkhaan, die doet niks’.

Wat veroorzaakt angst?

Leren omgaan met angsten kan ook betekenen dat je kinderen geleidelijk confronteert met een voorwerp of situatie die hen bang maakt. Doe dit altijd in kleine stapjes. Het kan tijd kosten om angsten te leren overwinnen. Met geduld, oefenen en veel prijzen bij elke kleine stap vooruit, zullen kinderen het vertrouwen ontwikkelen dat nodig is om volwassen te worden. Als ouders te veel bescherming bieden, kan dat de angst bij kinderen aanmoedigen. Zorg dat je niet meegaat in het vermijdingsgedrag van je kind. Praat erover en steun je kind om dingen te proberen. Soms kan het goede voorbeeldgedrag van andere kinderen een kind over zijn angst heen helpen.

Angsten en fobieën kunnen te maken hebben met de aanleg van een kind. Het ene kind reageert gevoeliger op bepaalde gebeurtenissen dan het andere. Angsten kunnen ook ontstaan door de confrontatie met de angstige reacties van anderen. Een oorzaak kan ook liggen in het feit dat kinderen veel aandacht krijgen als zij angstig zijn. Dat is bedoeld om kinderen gerust te stellen maar te veel aandacht kan de angst ongewild ook versterken.

Omgaan met angst Praat met je kind over zijn angsten en neem ze serieus, ook al vind jij het onzin. Blijf rustig en praat over situaties waarbij je zelf bang was. Vertel hoe je daarmee omging en hoe je de angst overwon. Geef het goede voorbeeld en houd je eigen angst onder controle. Leer je kind een aantal basisvaardigheden om met een angstige situatie om te gaan.

Op deze plek kun je regelmatig artikelen over Positief Opvoeden lezen. Voor meer informatie en advies kun je terecht bij www.cjg-zwf.nl.

Meer informatie over het Centrum voor Jeugd en Gezin Zuidwest Fryslân vindt u op www.cjg-zwf.nl Telefonisch is het CJG bereikbaar op werkdagen van 8.00 -17.00 uur en iedere dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur via 0900-254 1 254 10 consultatiebureaus in Zuidwest Fryslân maken onderdeel uit van het CJG.

Sjoch foar mear ynformaasje oer jo gemeente op www.gemeentesudwestfryslan.nl


Workumer Krant Friso // Pagina 10 // Dinsdag 28 februari 2012

Raad achter ‘kinderpardon’ Workum van vroeger en nu Jacob Bouwhuis

Zeven kleine en grote partijen in de gemeenteraad van SúdwestFryslân hebben geconstateerd dat de landelijke fracties in de Tweede Kamer van ChristenUnie en PvdA een initiatiefwet hebben ingediend voor een generaal kinderpardon. Dit is bestemd voor kinderen van asielzoekers die hier minstens acht jaar verblijven en in Nederland geworteld zijn. Deze initiatiefwet is inmiddels de Raad van State gepasseerd (en door deze Raad van een negatief oordeel voorzien, CU en PvdA zetten de initiatiefwet echter door) en is gereed voor behandeling in de Kamer. De fracties in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân constateerden donderdagavond in een motie van GroenLinks, dat er inmiddels meer dan vijfentwintig grote gemeenten een oproep aan hun gemeenteraden en/of colleges hebben gedaan om de minister te vragen een dergelijk pardon te steunen. Via de site Kinder-

Op onze wandeling door het ‘oude’ Workum aan de hand van Henk Gorter belanden we deze week bij het pand Súd 13. H. A. Bergsma was hier destijds gevestigd – en volgens de Kamer van Koophandel was dat van 1943 tot 1963 – met een groothandel in limonade en sigaretten. Op de ‘foto uit de oude doos’ is links nog de rails te zien waarop de lorrie ten behoeve van de handelsactiviteiten van Bergsma van voor naar achteren ging. Veel Workumer jongens hebben bij Bergsma een zakcentje verdiend met het vullen van flessen. Het prachtige perceel Súd 13 heeft in de loop van de jaren een scala aan bestemmingen gekend: herberg, wethouderswoning, de limonadefabriek van Hotze Zijlstra, een antiekwinkel, Slavenburgs bank, fotozaak Steggerda en nu galerie De Vereeniging. In de Friso van 26 juli 2011 heeft Minte de Jong de complete geschiedenis van het pand verteld. U kunt dit vinden op www.workuminbeeld.nl onder ‘geschiedenis’.

Rechtzetting verhaal over Gereformeerde kerk In het bijschrift bij de twee foto’s van de (voormalige) Gereformeerde kerk in de rubriek ‘Workum van vroeger en nu’ in de krant van vorige week is een storende fout geslopen. De laatste dienst in het kerkgebouw was inderdaad op 29 mei 2005. De voorgangers in die dienst echter waren ds. B. de Boer, ds. G. Torenbeek en ds. J. A. Droogendijk. Dit zijn de laatste drie predikanten die de Gereformeerde kerk van Workum hebben gediend voordat die in de PKN opging. De informatie dat de laatste voorganger ds. Wassenaar zou zijn geweest, dwarrelde op ons bureau. De bureauredactie heeft dit niet verder nagetrokken, wat in dit geval dus wel had moeten gebeuren. Dezelfde bureauredactie schrijft in het bijschrift verder “hoe minder kerken hoe beter, dat zal duidelijk zijn.” Deze zin kan gemakkelijk verkeerd worden verstaan. Hier wordt uiteraard bedoeld: wat geweldig dat er een kerkfusie plaatsvond, hoe minder de christenheid verdeeld

is, hoe beter. En het is uiteraard zeker niet zo dat de redactie graag kerken ziet verdwijnen als zijnde nutteloze instellingen of iets dergelijks. Het zij verre van ons!

Het zal duidelijk zijn dat wij voor deze foute berichtgeving onze excuses aanbieden. Hoofdredactie Friso

Kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar in de gemeenten Nijefurd, Bolsward, Littenseradiel, Wûnseradiel en Gaasterlân-Sleat. Centraal Bureau voor informatie, aanmelding, bemiddeling en plaatsing: De Spinnekop 4, 8748 BG Witmarsum, tel: 0517 533100 Bereikbaar ma. t/m vr. van 8.00-17.00 uur. - Gastouderbureau voor kinderen van 0-13 jaar. - Kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar. - Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar. - Tussenschoolse opvang. - Peuterspeelzalen. e-mail: info@kinderopvangzwfrl.nl website: www.kinderopvangzwfrl.nl

pardon Nu hebben tot eind vorige week 124.000 mensen deze oproep ondersteund. Er is dus sprake van brede maatschappelijke steun voor het pardon voor gewortelde kinderen van asielzoekers. Volgens de fracties gaat het in onze gemeente om drie kinderen die met uitzetting worden bedreigd.

De ondertekenaars van de motie vinden dat kinderen van asielzoekers die in Nederland geworteld zijn, niet naar hun land van herkomst teruggestuurd moeten worden. Ook vinden ze dat deze kinderen niet blootgesteld moeten worden aan ellenlange en moeilijke procedures als gevolg van de huidige regelgeving. De tegenstanders van de motie waren vooral te vinden bij het CDA en de VVD. Fractievoorzitter Hans Visser van het CDA meldde meteen dat zijn fractie verdeeld zou stemmen over de motie. Maar de meerderheid van zijn fractie vindt dit een zaak voor de landelijke politiek. Vol-

gens hem gaat het in totaal om ongeveer 1500 kinderen en een dergelijk pardon kan een aanzuigende werking veroorzaken. Het is aan minister Leers om uitzonderingen te maken en niet aan gemeenteraden. Een dergelijk pardon geeft volgens Gaby Broekhuijsen (VVD) valse hoop aan de kinderen die het aangaat. Waarom is er gekozen voor kinderen die hier al acht jaar wonen, waarom niet vier jaar en waarom geen bejaarden, vroeg hij zich af.

Klaas Jan Semplonius (Totaal Lokaal) legde meteen het mes op tafel door te stellen dat hij minister Leers beschouwt als de slechtste minister sinds jaren en dat ieder raadslid inhumaan bezig is door tegen deze motie te stemmen. De laatste opmerking leverde hem een stevige reprimande van burgemeester Hayo Apotheker op. De motie haalde trouwens wel een ruime meerderheid, zij het dat een deel van de fracties van Gemeentebelangen, het CDA en de VVD tegen stemden.

Wegens voorjaarsvakantie Filmtheater morgen open Het is voorjaarsvakantie deze week en dus zijn morgen de deuren van het filmtheater open. Om 16.00 uur wordt een sensationele Belgische animatiefilm gedraaid voor het hele gezin (90 minuten, 6 jaar en ouder, in het Nederlands nagesynchroniseerd). Deze Belgische animatiefilm gaat over Sammy, een jonge zeeschildpad die vers vanuit het ei op zoek gaat naar Shelly, het vrouwtje dat al op de eerste dag van Sammy’s leven het hart van de jonge schildpad heeft gestolen, maar die gelijk weer is verdwenen. Samen met zijn vriendje Ray vecht hij met hongerige haaien en piranha’s, ontsnapt hij aan een roofvogel en gaat hij op zoek naar een mysterieuze geheime doorgang. Zijn reis gaat door ‘s werelds ruigste en mooiste zeeën met weelderige koraalriffen en vriendelijke zeedieren. Maar Sammy krijgt ook te maken met talloze gevaren, zoals de mens. Maar ook stuit de onervaren zeeschildpad op de gevolgen van een olieramp en andere ecologische thema’s, zoals overbevissing, watervervuiling, de invloed van plastic zwerfafval op het zeeleven, walvisvaart en klimaatverandering. Kristalheldere en diepblauwe oceanen, kleurrijke koraalriffen en bij tijd en wijle betoverende onderwater landschappen maken duidelijk dat het animatieteam zijn werk uitstekend heeft gedaan. De dierlijke personages zijn direct vanaf hun vuurdoop op het scherm innemend. Geen houterige figuren, maar levendige personages die qua uiterlijk en beweging veel op de originele dieren lijken, zonder daarbij hun ‘vermenselijkte’ gezicht te verliezen. De film ziet er prachtig uit. Movie2Movie: “Sammy’s avonturen’ bevat genoeg sterke punten om een breed spectrum aan leeftijdsgroepen te kunnen

charmeren. Fraai animatiewerk, bevallige personages en een prijzenswaardige, niet overdreven drammerige boodschap. Een film die de grauwe middenmoot ruimschoots ontstijgt.” TVFilm: “De makers van deze mooie animatiefilm nemen veel tijd om de prachtig vormgegeven onderwaterwereld te presenteren.” Om 20.00 uur wordt een onheilspellende film vertoond over ballerina Nina Sayers die langzaam de greep op haar eigen leven verliest (VS 2010, 110 minuten, in het Engels gesproken, in het Nederlands ondertiteld). Wat zij meemaakt is geen melodrama, maar een horrorfilm. Met alle stijlkenmerken vandien: brekende spiegels, dubbelgangers, afbrekende vingernagels. Spannende muziek, een hyperrealistische soundtrack - je hoort de gewrichten kraken - en een continu kantelende werkelijkheid. Sayers’ carrière lijkt al bijna voorbij te zijn. Ze is achter in de twintig en woont samen met haar betuttelende moeder Erica, die ook ballerina was. Dan krijgt ze de mogelijkheid een grote rol te dansen. Thomas Leroy, de artistiek leider van haar balletgezelschap, wil een nieuwe, rauwe versie van Het Zwanenmeer brengen. En Nina krijgt de rol van de witte zwaan, de verbeelding van onschuld en elegantie, die haar op het lijf is geschreven. Maar Nina heeft een rivale: een nieuwe danseres, Lily. Zij is de belichaming van de zwarte zwaan, die staat voor bedrog en sensualiteit. Tussen hen beiden ontstaat een vreemde vriendschap. Nina is onzeker en perfectionistisch en ze staat onder grote druk. Langzaam verliest ze de greep op de werkelijkheid. Werkelijkheid en fictie beginnen door elkaar te lopen en jarenlang onderdrukte gevoelens moeten naar buiten.

Trouw: “Wat zich ontspint, is een soort psychologische nagelvijlhorror. Natalie Portman levert het soort fysieke inspanning dat smeekt om een Oscar.” Algemeen Dagblad: “Aronofski weet de wurgende beklemming van Nina zo intens te verfilmen dat de kijker ook bevangen wordt door haar groeiende paniek.” De Volkskrant: “Het is een gitzwarte psychothriller die de krochten van de menselijke geest tastbaar en zelfs aantrekkelijk maakt.” De Telegraaf: “Black Swan geeft een soms adembenemend beeld van de fysieke en geestelijke opofferingen die een gedreven danseres voor haar kunst brengt.”

Gezellige avond van de Toerclub

Motorclubleden van de Warkumer Toerclub trakteerden zichzelf zaterdag op een feestelijk avond. Met de formatie ‘Beunstra’, “sa Frysk as blues mar wêze kin”, was het een gezellige avond die tot in de late uurtjes duurde. Het is alweer het vierde jaar dat de Warkumer Toerclub op de laatste zondag van de maanden maart tot en met oktober gezamenlijk een toertocht rijdt. Mooie tochten, weg van de snelweg, van Waddenkust tot toeren over de rivierdijken van de IJssel. Traditie is de gezamenlijke lunch op het keerpunt van de steeds wisselende routes. Onder het motto ‘samen uit, samen thuis’ rijden de motoren in de namiddag Workum weer binnen. Ook een keer zelf meerijden? Onze eerste toerrit van 2012 is op zondag 25 maart en wij starten om 11.00 uur vanaf garage Siemonsma.


Workumer Krant Friso // Pagina 11 // Dinsdag 28 februari 2012

‘We moeten opereren als een betrouwbare overheid’ Jacob Bouwhuis

In 2006 sloot de gemeente Wûnseradiel al een koopovereenkomst met W. Genee uit Makkum met betrekking tot een boerderij met landerijen, gelegen aan de Papiermolenstreek in Makkum. Het was de bedoeling de bestemming van de boerderij en het land te wijzigen in bedrijfsdoeleinden om daarmee de oppervlakte van het bedrijventerrein in Makkum met ongeveer 5 hectare uitgeefbaar terrein te vergroten. Als ontbindende voorwaarde is destijds in de koopovereenkomst opgenomen dat de overeenkomst ontbonden kan worden wanneer geen onherroepelijke wijziging van het bestemmingsplan gerealiseerd kan worden. Vervolgens is de planologische procedure tot wijziging van het bestemmingsplan voorbereid en uitgevoerd. In december 2009 is het bestemmingsplan ‘bedrijventerrein De Papiermolen Makkum’ door de raad van de voormalige gemeente Wûnseradiel gewijzigd vastgesteld.

Tot zover niks aan de hand, ware het niet dat tegen dat besluit door derden beroep is aangetekend bij de Raad van State en tevens een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. In augustus vorig jaar heeft de bestuursrechter het besluit van de gemeente tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan vernietigd, waardoor de oorspronkelijke bestemming ‘agrarische doeleinden’ is gehandhaafd. Naar aanleiding van deze uitspraak is het eventueel uitvoe-

ring geven aan de koopovereenkomst opnieuw overwogen. Wanneer de gemeente een beroep zou doen op de ontbindende voorwaarde moet de gemeente rekening houden met een mogelijke schadevergoeding aan de verkoper. Tegenover deze forse schadevergoeding van enkele tonnen komt geen bezit te staan. Verder wordt in het Bedrijventerreinenplan regio Zuidwest Fryslân rekening gehouden met ontwikkeling van dit plan. Een exploitatieberekening met een verwachte verkoop van gronden na 2016 laat een positief resultaat zien. Op basis van deze argumenten en de argumenten van behoorlijk bestuur, heeft het college van burgemeester en wethouders in januari besloten om geen beroep te doen op de ontbindende voorwaarde, maar om toch over te gaan tot aankoop van de boerderij met het omliggende land. Met deze transactie is een bedrag van ongeveer € 1.200.000 gemoeid. Zoals gebruikelijk werden de kritische noten – tijdens de gemeenteraadsvergadering van Súdwest-Fryslân van afgelopen donderdagavond – door de oppositiepartijen gekraakt. Volgens Bas Gerdingh (GroenLinks) is het risico met deze aankoop te groot, omdat het te dicht bij een natuurgebied ligt. Wanneer een nieuw bestemmingsplan weer bij de Raad van State sneuvelt, is de grond niet honderd euro, maar drieëneenhalve euro per vierkante meter waard. Ook vroeg hij zich af of er op termijn wel voldoende

klanten voor de bewuste grond zullen komen opdagen. Een gemeente moet vooral in een tijd van recessie niet te veel grond in eigen beheer hebben, want dan stevent die gemeente af op een faillissement. Een “bongel oan ‘e poat” noemde Henk Hoekema (Gemeentebelangen) de aanstaande uitbreiding van het grondbezit van de gemeente. Hij pleitte voor het gebruik maken van de ontbindende voorwaarde, ook al kost dat enkele tonnen. Klaas Jan Semplonius (Totaal Lokaal) betwijfelde ook of er straks voldoende animo is voor het toekomstige industrieterrein. Daarnaast verwacht hij dat de schadeclaim wel wat naar

beneden bijgesteld kan worden. De meeste raadsleden vonden dat het simpelweg een kwestie van behoorlijk bestuur is dat tot de aankoop wordt besloten. Daarbij merkte Gaby Broekhuijsen (VVD) op dat de gemeente in deze mindere tijden toch ambitie toont voor de toekomst. De schadeclaims die het gevolg zijn van beslissingen van de herindelinggemeenten, moeten niet groter worden, zo merkte Pieter Dijkstra (CDA) op. Vorige raadsvergadering lag eenzelfde probleem bij Burgwerd op tafel. Hij vroeg zich daarom af of er nog meer van dergelijke aankoopacties uit het verleden in de

kast liggen. Volgens wethouder Leo Stoel is dat niet het geval. Hij rechtvaardigde de aankoop door te stellen dat Makkum wel degelijk belang heeft bij strategisch gelegen industrieterrein. Met enkele aanpassingen in het bestemmingsplan zijn de problemen in de uitspraak van de Raad van State oplosbaar. We moeten opereren als betrouwbare overheid en kunnen, gezien de leeftijd van verkoper W. Genee deze partij niet langer aan het lijntje houden. Aan enkele tonnen schadeclaim hebben we niets, aldus wethouder Stoel, die daarmee de meerderheid van de raad van Súdwest-Fryslân achter zich schaarde.

Afgelopen zaterdag werden in Beetsterzwaag de ‘niveau 8’ turnwedstrijden voor de rayons Zuidwest en Zuidoost georganiseerd. Oeverzwaluwen uit Koudum was bij de jeugdturnsters vertegen-

woordigd door Claudia Fraterman en Iris de Jong. Voor beide turnsters was deze wedstrijd de eerste ervaring met keuze oefenstof. Claudia en Iris voldeden zeker aan de verwachtingen. Ellen de Vries, Boukje de Boer en Wilma Engelsma moesten knok-

ken tegen veel deelneemsters bij de junioren en de senioren. Het drietal liet een grote vooruitgang ten opzichte van het vorige seizoen zien. Boukje de Boer, op de bijgaande foto, uit It Heidenskip werd knap vijfde bij een deelname van 32 turnsters.

De laatste voorstelling van het seizoen 2011-2012 belooft weer een hele speciale avond te worden. Deze avond is een hoorspeltoneelvoorstelling. De voorstelling ’Paul Vlaanderen en het mysterie van de verzonnen dood’ is de eerste van een trilogie: drie seizoenen achter elkaar brengt Het Thriller Theater films van regisseur Alfred Hitchcock op het toneel. Het verhaal gaat over Richard

Hannay die wordt beschuldigd van een moord die hij niet heeft gepleegd. Hij slaat op de vlucht voor de politie en gaat op zoek naar de echte moordenaar om zo zijn onschuld te kunnen bewijzen. Deze hilarische en spectaculaire theaterversie van de Britse filmthriller behoudt alle ingrediënten van het origineel en bevat legendarische scènes, waaronder wilde achtervolgingen, ontsnappingen, een vliegtuigcrash en een

spannende finale. Kortom: een vrolijke, spannende avond, wederom in uw theater! Zaterdag 10 maart 2012 in de Klameare te Workum. De aanvang is 20.15 uur. De toegang is 15 euro en voor donateurs van het Nut 12,50 euro. Tot 18 jaar betaalt men 10 euro. Voorverkoop: www.nutworkum.nl en sigarenmagazijn en cd-speciaalzaak Van der Velde aan het Noard.

Vooruitgang turnprestaties

Afvalstoffenheffing 12,50 lager

Meeste lasten gemeente stijgen dit jaar met 2 procent De aanslag voor de gemeentelijke belastingen ligt binnenkort bij de inwoners en ondernemers van Súdwest-Fryslân op de mat. Het heffen van belasting is nodig om de verschillende gemeentelijke taken te kunnen uitvoeren. Dit zijn bijvoorbeeld het ophalen van huisvuil en de aanleg van riolering. “De gemeente kijkt kritisch naar wat er aan belastinggeld binnenkomt en wat we uitgeven, zodat het huishoudboekje op orde blijft,” zo zegt wethouder Maarten Offinga van financiën. Iedereen die vanaf 1 januari van dit jaar afvalstoffenheffing betaalt in de gemeente SúdwestFryslân, krijgt opnieuw korting. Dit jaar gaat het om 12,50 euro. De kosten voor het ophalen en storten van huishoudelijke afvalstoffen zijn namelijk lager dan geraamd. Dit komt onder andere doordat inwoners hun afval goed gescheiden aanbieden.

Dankzij een gedegen financieel beleid stijgen de meeste lasten met 2 procent, de inflatiecorrectie. Uitzonderingen hierop zijn de afvalstoffenheffing, deze is gelijk gebleven, en de rioolheffing. Voor de rioolheffing heeft de gemeenteraad besloten om te groeien naar een volledige kostendekkendheid. Dit betekent

voor dit jaar een lastenstijging met 4 procent.

Met vragen over de aanslag kunnen inwoners terecht op de gemeentelijke website, www. gemeenteswf.nl. Hier staat alle informatie overzichtelijk op een rijtje. Er is ook een overzicht te vinden van de meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. Medewerkers van het team Belastingen zijn van maandag 27 februari (gisteren dus) tot en met vrijdag 9 maart 2012 aanwezig bij de gemeenteloketten om inwoners persoonlijk te woord te staan. Inwoners zijn zowel overdag als ’s avonds tijdens de avondopenstellingen (maandagavond in Bolsward, dinsdagavond in Workum en donderdagavond in Sneek) van harte welkom om vragen stellen. Mensen die hulp nodig hebben bij het invullen van kwijtscheldingsformulieren kunnen zich aanmelden via telefoonnummer 0515-421313 van Timpaan. Timpaan is verhuisd naar Hegedyk 9 in Sneek. Voor vragen over de WOZ kunnen inwoners bovendien bellen met het speciale telefoonnummer 0515-489777, vragen over belastingen kunnen gesteld worden via nummer 0515-489888.

Filmklassieker van Hitchcock op het toneel in de Klameare


Workumer Krant Friso // Pagina 12 // Dinsdag 28 februari 2012

Gemeente kan minder doen voor werklozen

Sjoerd Postma docht it goed by damklup Boalsert Warkum Kombinaasje. Sa goed sels dat hy nei eigen sizzen al benadere is troch oare klups om dêr te damjen. It ienige wêr’t it noch op hinget is in eigen sjauffeur. Dit wie oars in moaie funksje foar Klaas Herder, mar Klaas docht it dit jier noch net sa goed. Neffens himsels is der dêrom gjin klup dy’t him derby ha wol. Nei freed soenen de kaarten wolris oars lizze kinne, Sjoerd en Klaas sieten tsjinoer inoar en makken it inoar tige dreech. Nei in posysjoneel logyske set fan Sjoerd koe Klaas der in moai setsje út helje en de partij winne. No’t de ferhâldingen op de ranglist wer wat mear yn lykwicht binne kinne beide spilers miskyn foar de klup behâlden bliuwe. Piet Bouwhuijsen profitearre op-

timaal fan in ôfruil fan Sybrand de Groes. Piet pakte in skiif, rûn troch nei daam en spile it handich út. Durk de Vries hie wol in goede ôfruil tsjin Fedde Piet Huitema. Der kaam in trije om fjouwer efteroan en dêrnei wie it in kwestje fan útdamjen. Jan Mente Drent hie de hiele partij it idee dat hy better stie as syn tsjinstanner Sjoerd Huitema. Yn tiidneed kaam dit gefoel ek op it boerd ta syn rjocht en Sjoerd koe dit ûnder druk fan de klok net mear goed meitsje. Lolke Huitema koe in foarpost fan Auke Koopmans oanfalle. Nei dizze skiifwinst wie de partij feitlik dien.

en het lokale maatschappelijk middenveld. De gemeente zal de komende periode sterk inzetten op eigen verantwoordelijkheid van de burger. Het doel is dat burgers zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving en daaraan een bijdrage leveren. De gemeente kiest er daarnaast voor mensen zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Voorkomen moet worden dat een fors lager participatiebudget een tekort op het uitkeringsbudget tot gevolg heeft. Er wordt ingezet op collectieve reïntegratietrajecten, waarbij voldoende aandacht is voor de individuele behoeften. De kadernota wordt behandeld in de commissie Boarger en Mienskip op 7 maart, de besluitvorming vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 22 maart.

Tjibbe Bonnema judoot zich naar bronzen medaille

Woensdag 22 februari hadden wij slechts 1 lijn uitgelegd i.p.v. de gebruikelijke 2 lijnen. Een aantal personen hadden zich afgemeld. Tot onze verrassing kwamen er toch nog een aantal extra paren die incidenteel komen. Wij hopen ze vaker te zien. 1 Jacob Wiersma & Ype Wijma 63,57 2 Annemarie Vreeling & Fia Zweers 63,21 3 Geertje Folkerts & Tine. Wijma 61,31 4 Roelie Fopma & Anja van Wigcheren 56,07 (5) Wick Broer & Liesbeth van Oudvorst 52,08 (5) Bep Vinkx & Gerry Woudstra 52,08 7 Hillie Bruggink & Emma Veldkamp 51,79 8 Tine Nijenhuis & Froukje Wiersma 51,49 9 Annie de Boer & Lucy Vogelzang 51,07 10 Annie Bijlsma & Diet Hoekstra 50,30 11 Hielke Sietsma & Hedy v.d. Weij 49,40 12 Sjoekie Folkerts & Geertje v.d. Meer 48,51 13 Ettje Hunia & Gerard Zweers 47,62 14 Jappie Bakker & Sjaak Yntema 43,93 15 Marijke Kuipers & J. Yntema 43,75 16 Jeanette Feldman & Ida v.d. Werf 41,07 17 Hanna Doting & Gretha Wesselius 25,89

Utslaggen: F.P. Huitema – D. de Vries 0-2, S. de Groes – P. Bouwhuijsen 0-2, S. Huitema – J.M. Drent 0-2, S. Postma – K. Herder 0-2, A. Koopmans – L. Huitema 0-2.

‘It wûndermearke fan Joazef’ spilet op 11 maart yn Snits Op snein 11 maart om 15.30 oere wurdt it sjong-muzykstik ‘It wûndermearke fan Joazef’ útfierd. It wurk is komponearre troch Jan Brens en de meiwurkers binne koraalorkest Hymne, it Súdwestkoar en leden fan it Fries Mannen Ensemble.

It bibelske ferhaal Joazef sil mei ferteller, bylden op beamer, sjongen mei soli (Joazef, Farao, Skinker, Bakker ensafuorthinne) en ynstrumintale muzyk brocht wurde troch sa’n 110 minsken. It wurdt hâlden yn ‘e Eastertsjerke oan ‘e Jachthavenstrjitte yn Snits. Útsein it slottema fan ‘e musical ‘Joazef’ fan Andrew Lloyd Webber hat it stik gjin oerienkomst

mei dit ferneamde wurk. Ferklaaipartijen komme ek net foar yn dizze kantate. De sjong- en muzykpartijen binne helle út klassike nûmers en arrangearre troch de dirigint. In inkeld stik is nij makke. It oandiel fan sawol ferteller (Teo de Groot) as Hymne en Súdwestkoar mei soli fan leden út it Fries Mannen Ensemble is omtrint gelyk yn tiid (elk sa’n foech 20 minuten). De styl fan de teksten yn ferhaal en sjongen is koart en direkt. De foardracht krijt by it sjongen grutte oandacht, lykas de dynamyk by Hymne mei pauken en klokkenspul. It gehiel stiet ûnder lieding fan dirigint Jan Brens út Snits. De tagong is fergees.

Uitslagen van de 3e periode van de clubcompetitie. Een plus voor de namen betekent promotie, een min voor de namen betekent degradatie. Lijn A Henk & Hetty Mensonides 57,31 Jannie Koning-Jans & Koos Leurs 57,16 Wim Botter & Albertje Botter 54,48 Jacob de Boer & Gerben Dijkstra 52,77 Kees Varwijk & Tine. Wijma 52,08 Dorrie Benschop & Ettje Hunia 51,46 Rigt Varwijk & Ype Wijma 49,68 Sjoekie Folkerts & Douwe Folkerts 47,89 Feikje Kemker & Han Visser 47,10 -Jappie Bakker & Jacob Wiersma 46,63 -Jan Schramp & Ellemieke Schramp 43,13 -Hielke Sietsma & Wietske Smit 40,36 Lijn B +Geertje Folkerts & Tine Venema 58,93 +Diet Hoekstra & Jaqueline Slooff 54,34 +Hinke Castelein & Roelie Fopma 53,28 Hillie Bruggink & Greetje Meindersma 52,43 Bep Vinkx & Gerry Woudstra 51,27 Gerben Dooper & Anja van Wigcheren 51,08 Fia Zweers & Gerard Zweers 50,20 Tjitte Agricola & Meindert Deenen 48,68 Annie Bijlsma & Coby Lammers 48,22 Netty Winkel & John Winkel 46,56 -Annebel Heijn & Jac. v. Santen 46,10 -Henk v. Krugten & Froukje Wiersma 45,98 -Hinke Agricola & Janny Deenen 43,95 Lijn C +Kitty Bruno & Emma Veldkamp 57,65 +Jeanette Feldman & Gretha Wesselius 53,84 +Annie de Boer & Tine Nijenhuis 52,89 Klazien Hoomans & Geertje v.d. Meer 51,80 Rob Führhop & Thora Führhop 51,43 Bob Vreeling & Annemarie Vreeling 51,18 Froukje Steegenga & Kees Verweij 51,06 Ida v.d. Werf & Pe v.d. Werf 50,00 Tonneke Boer & Kitty Postma 49,17 Willem Broer & Andries Groen 47,41 Marijke Kuipers & J. Yntema 45,59 Thera Verweij & Wies v. Hennik 45,25 Carrie van Straten & Stien de Vries 44,82 Eelkje Galema & Sijbren Stellingwerff 42,54

Tijdens de noordelijke districtskampioenschappen judo, afgelopen zaterdag in Klazienaveen, is de Koudumer judoka Tjibbe Bonnema (foto) heel knap derde geworden in de -27 kilogram klasse. Tjibbe, met zijn 23 hele kilo’s, mocht eigenlijk uitkomen in de tot 24 kilogram klasse. Deze klasse stond echter niet op het programma en Tjibbe moest daardoor uitkomen in de -27 kg. Alle tegenstanders waren een kop groter en in de eerste partij stond Tjibbe dan ook al snel een wazari (één na hoogste score) achter, die hij knap wist om te buigen naar een ippon. De toon was gezet en het zelfvertrouwen was optimaal. Ook voor de laatste partij, om het brons, ging Tjibbe dan ook vol vertrou-

wen de tatami op en hij wist ook ditmaal zijn tegenstander, die opnieuw ruim een kop groter was, volledig te verrassen met een voetveeg en daardoor een ippon (volledig punt, einde wedstrijd) te scoren. De eerste prijs was voor Nathan Klokman uit Veenwouden en het zilver ging naar Huub van Kammen uit Winschoten. Tjibbe is door zijn goede optreden uitgenodigd om deel te nemen aan de districtstrainingen in Assen. Tjibbe beoefent zijn sport bij Sportcentrum Veronique Akkermans in Wommels/ Sneek. Veronique Akkermans, tien maal Nederlands kampioen, zal vanaf 1 april de functie van bondscoach van de dames junioren overnemen van de bekende Mark Huizinga.

Schaakuitslagen

Ronde 22 maandag 20 februari A. v.d. Kloet - P. de Boer ½-½ K. Hoekstra - M. de Haas 1-0 G. de Vries - B. Grooters 1-0 D. Tjerkstra - J.A. de Boer 1-0 A. Wouda - J. Groesz 1-0

lsel

Transferperikelen geane ek oan de dammerij net foarby

schijnlijk nog maar 65 % van het budget van 2011 overhouden. Een bijkomend probleem is dat er voor de gemeente SúdwestFryslân ongeveer € 1.500.000 van het huidige budget in verplichtingen vastzit. De ‘vrije ruimte’ bedraagt voor 2012 dus slechts € 2.700.000. De gemeente moet ingrijpende keuzes maken. Niet alles wat de gemeente deed, kan de gemeente in de toekomst blijven doen. Meer dan ooit moet er een beroep worden gedaan op het maatschappelijk middenveld om die mensen voor wie de gemeente vanuit het participatiebudget niet voldoende kan doen, toch een passende begeleiding te bieden. Vanuit die optiek is de inhoud van deze kadernota dan ook mede tot stand gekomen met ‘input’ van raadsleden

lswy

De arbeidsmarkt staat er nog altijd niet rooskleurig voor, de financiële crisis heeft meer werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden tot gevolg en van rijkswege worden de beschikbare budgetten voor reïntegratie, inburgering en volwasseneneducatie drastisch verminderd. Bovendien staan er ingrijpende

stelselwijzigingen voor de deur: de gemeentelijke taak op het terrein van inburgering wordt per 2013 afgebouwd en de Wet werken naar vermogen (Wwnv) zal worden ingevoerd per 2013. Deze ingrepen vergen een herpositionering van de inzet in de komende jaren. De gemeente Súdwest-Fryslân ziet 2012 dan ook als een overgangsjaar waarin wordt toegewerkt naar de nieuwe te verwachten situatie. Het budget voor reïntegratie was in 2011 € 6.400.000. Dit bedrag is € 1.200.000 minder dan de gemeenten Sneek en Wymbritseradiel en de ISDzwf (exclusief Littenseradiel, Gaasterlân-Sleat en Lemsterland) in 2010 gezamenlijk ontvingen. Het budget voor 2012 bedraagt € 4.200.000. Met de invoering van de Wwnv per 2013 zal de gemeente waar-

Taa

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft de kadernota participatie vastgesteld. Door de invoering van de Wet werken naar vermogen per 2013 en de onzekerheden die dit voor de toekomst met zich meebrengt heeft het college besloten een visie- en kaderstelling op te stellen voor alleen 2012. De gemeenteraad neemt in maart een besluit over de kadernota.

Bridgescores

Pinskamper: skriuwflater, of nijmoadrich sein: ‘slip of the pen


Workumer Krant Friso // Pagina 13 // Dinsdag 28 februari 2012

‘Op zondagmiddag in zomer winkels open’ dr. J.D.Th. Wassenaar

Winkeltijdenverordening Súdwest-Fryslân ‘Op zondagmiddag in zomer winkels open’, was op de voorpagina van de Friso van 21 februari jl. te lezen. In het bericht staat dat het college van burgemeester en wethouders de concept-winkeltijdenverordening SúdwestFryslân vastgesteld heeft. Die voorziet in een toeristische regeling op basis waarvan in een groot deel van de gemeente winkels in de zomerperiode op zondagmiddagen open mogen zijn. Voor een aantal gebieden die het jaar rond zeer recreatief zijn, wordt gedurende het hele jaar een toeristische regeling voorgesteld. Het college wil hiermee de belangrijke functie van SúdwestFryslân als recreatiegemeente onderstrepen en ondersteunen. Zoals gezegd: het gaat om een concept. Niet meer en niet minder. De beoogde verordening zal nu worden voorgelegd aan de ondernemersfederatie, ondernemersverenigingen en dergelijke zodat zij hun mening kunnen geven. De vraag doet zich dan voor wat onder ‘en dergelijke’ (= de plaatselijke belangen van Súdwest-Fryslân, red.), verstaan moet worden. Mogen ‘boeren, burgers en buitenlui’ er ook iets van vinden? Ik behoor tot de categorie ‘buitenlui’, omdat ik geen inwoner van Súdwest-Fryslân ben. Het zij mij vergund toch een duit in het zakje te doen. Vanuit de ervaring die ik vorig jaar in de gemeente waar ik nu woon, Hellendoorn, opdeed. Daarna bied ik een beschouwing over de zondag als de eerste, de beste dag van de week aan. Ter overweging. De Algemene Kerkenraad in actie In het voorjaar van 2011 kwamen onder andere de partijen PvdA en de VVD met een initiatiefvoorstel inzake verruiming van de winkeltijdenverordening. (Op dat moment mochten de winkels op zondag niet geopend worden – wat nog steeds het geval is.) Het voorstel behelsde het bieden van de mogelijkheid om de winkels bij grote evenementen op maximaal vier zondagen per jaar open te stellen, in bepaalde delen van de gemeente. Dan moet aan het centrum Nijverdal gedacht worden. Naar de mening van de genoemde partijen zou daarmee recht gedaan worden aan de wens van de meerderheid van de bevolking. De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hellendoorn kwam in het geweer met een brief aan de fracties in de gemeenteraad. Die werd vrijwel geheel overgenomen door de Twentsche Courant Tubantia. Ik citeer uit het schrijven: ‘Wij kunnen niet beoordelen of die opvatting (dat met verruiming van de winkeltijdenverordening recht gedaan zou worden aan de wens van de meerderheid van de bevolking, JDThW) juist is: ons is geen onderzoek naar die wens bekend. Wij willen wel laten weten dat wij die niet onderschrijven. Naar onze inschatting geldt dat voor een heel groot aantal leden van de Protestantse Gemeente Hellendoorn. Op grond van godsdienstige, gelovige overwegingen maken wij be-

zwaar tegen het openstellen van winkels op zondag. Wij zijn er van overtuigd, dat met de zondag zoals die door de bijbel en de christelijke traditie overgeleverd is, een heilzame ordening gegeven is. Het gebod om de rustdag in acht te nemen, houdt de mens voor dat hij van ophouden moet weten. Hij leeft niet om te werken, hij werkt om te leven. De koopzondag ondermijnt de gemeenschappelijke vrije dag als dag van kerkgang, bezinning, ontspanning, ontmoeting. Daar komen nog sociaalmaatschappelijke overwegingen bij. Verruiming van openingstijden pakt in de praktijk nadelig uit voor kleine winkeliers, die alle zeilen zullen moeten bijzetten om de concurrentie met grotere ondernemingen het hoofd te kunnen bieden. Openstelling bedreigt dus de positie van het midden- en kleinbedrijf in onze gemeente. Wij doen een dringend beroep op u om deze overwegingen bij uw besluitvorming te betrekken.’ De actie is niet zonder gevolgen gebleven. In de eerste plaats heeft de Algemene Kerkenraad vanuit de eigen gemeente veel steun voor zijn opstelling gekregen. De eerlijkheid gebiedt er aan toe te voegen dat niet iedereen het met zijn standpunt eens was. In de tweede plaats: de gemeenteraad heeft mede naar aanleiding van de brief van de Algemene Kerkenraad besloten om eerst maar eens een onderzoek te plegen onder de winkeliers en het burgerpanel inzake hun wensen ten aanzien van openstelling van winkels bij bijzondere evenementen in Nijverdal. De uitkomst daarvan zal aan de gemeenteraad gerapporteerd worden. Pas daarna zal er een discussie over de verruiming van de winkeltijdenverordening gevoerd worden. De zondag: de eerste, de beste dag van de week De evangelisten berichten alle vier, dat Jezus uit de doden is opgestaan ‘op de eerste dag van de week’. Die aanduiding komen we in het Nieuwe Testament ook in

een bericht over een gemeentelijke samenkomst tegen, en wel in Handelingen 20: 7. Daar staat: ‘Op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood (…)’ Het gaat om een samenkomst op de avond - de eerste dag van de week was toen nog geen vrije dag. De eerste dag van de week is de zondag. Hoewel verreweg de meeste agenda’s en kalenders de week op maandag laten beginnen. Dat heeft te maken met een beslissing van een commissie van de Verenigde Naties. Die bepaalde in 1976, dat de maandag de eerste dag van de week moet zijn. Maar de eerste dag van de week is niet de maandag maar de zondag. De dikke van Dale meldt bij ‘zondag’, en dat geeft te denken: ‘verouderd: eerste dag van de week’.

Sabbat en zondag In de eerste eeuwen van het christendom verschoof de viering van de sabbat naar de zondag. Vermoedelijk is dat een tamelijk spontaan proces geweest. In 321 besloot keizer Constantijn, dat de zondag voortaan de algemene rustdag in het Romeinse rijk zou zijn. Later werd daar het uitdrukkelijke verbod om op zondag te werken aan gekoppeld. Zo bedreigt het concilie van Macon (538) ieder die de zondag door het verrichten van dagelijkse arbeid ontwijdt, met strenge straffen. In de loop der tijden zien we een zogenaamde substitutietheorie opkomen: de visie dat de zondag de plaats van de sabbat ingenomen zou hebben. Meer dan eens werd de zondag ‘de sabbat van het Nieuwe Testament’ genoemd. Om een voorbeeld te noemen: het antwoord in zondag 38 van de Heidelbergse Catechismus op de vraag ‘Wat gebiedt God in het vierde gebod?’ luidt: ‘Ten eerste, dat de dienst van de kerk of de prediking en de scholen instandgehouden worden; en dat ik vooral op de sabbat, dat is de rustdag, trouw tot Gods gemeente kom om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Here open-

lijk aan te roepen en de armen christelijke hulp te betonen.’ Er wordt dus niet over de zondag, maar over de sabbat gesproken!

Zondag: zó’n dag! De zondag is voor alles de eerste dag van de week, dus: opstandingsdag. Daar wil ik niet mee zeggen, dat de zondag niet ook rustdag is. Maar de zondag is vooral bedoeld om de opstanding te vieren. De kerken hebben altijd op de bres gestaan voor de zondag als vrije dag. In een uit 1991 daterende brief van de Raad van Kerken, getiteld ‘Werken op zondag’, is te lezen: ‘Als kerken opkomen voor de zondagsrust, dan betekent dat dat ze opkomen voor een gemeenschappelijke rustdag.’ Men vervolgt: ‘Zij realiseren zich daarbij dat niet voor iedereen de zondag die meerwaarde heeft die hij voor christenen heeft. Voor christenen is de zondag de opstandingsdag waarop niet alleen uitgerust kan worden, maar waarop men ook rond de Schriften en de Tafel toegerust kan worden voor geloven op maandag en wat daarna volgt. Een dag ook die verwijst naar een toekomst waarin zwoegen, onderdrukking, moeite en pijn, afgedaan zullen hebben. Velen immers ervaren de dagelijkse realiteit van de arbeid als belastend of knellend.’ Leven en werken Wat is dan ook in het geding? De vraag of wij leven om te werken of dat wij werken om te leven. En wel in het licht van wat wel de 24-uurseconomie genoemd wordt. Want er is in de huidige maatschappij sprake van een zodanige commercialisering van de tijd, dat andere waarden onder druk komen te staan. In de regeerperiode van het eerste paarse kabinet lanceerde minister dr. Hans Wijers van Economische Zaken het voorstel om het aantal open uren van winkels op te voeren van 55 naar 75. Het kabinet nam het plan niet zonder meer over. Het besloot de beslissing dienaangaande over te laten

aan alle gemeenten. Weliswaar binnen bepaalde grenzen. Hoe dat ook zij: de wet (van 1976) werd flink verruimd. Maar: uitgangspunt is nog steeds, ook na de wijziging van de Arbeidstijdenwet per 1 april 2007, dat normaliter op zondag niet gewerkt wordt. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel mogelijk. Zo kunnen er ontheffingen verleend worden, als het productieproces het stopzetten van de activiteiten niet mogelijk maakt. Verder is het van belang te weten, dat in het Burgerlijk Wetboek het volgende staat: ‘Beëindiging van het dienstverband door de werkgever zal onder andere kennelijk onredelijk geacht kunnen worden (…) wanneer deze geschiedt wegens het enkele feit dat de arbeider met een beroep op een ernstig gewetensbezwaar weigert de bedongen arbeid te verrichten.’ Het is natuurlijk wel zo, dat iemand die in een ploeg werkt, een zekere morele druk kan voelen om solidair te zijn in het verrichten van werk op zondag.

De eeuwige sabbat Ik kom nog een keer terug op zondag 38 van de Heidelbergse Catechismus. Het tweede deel van het antwoord op de vraag naar de betekenis van het vierde gebod luidt: ‘In de tweede plaats, dat ik alle dagen van mijn leven mijn boze werken opgeef, de Here door zijn Geest in mij laat werken en aldus de eeuwige sabbat in dit leven aanvang.’ In het tweede deel klinkt in de aanduiding ‘de eeuwige sabbat’ een eschatologisch, een toekomstgericht motief door. Het koninkrijk van God, het koninkrijk der hemelen is door de opstanding van Jezus Christus uit de doden ontsloten. Alle reden om dat elke eerste dag der week te vieren!

Dr. J.D.Th. Wassenaar is als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Hellendoorn. Van 1996 tot 2004 diende hij de Hervormde Gemeente Workum en de Samen op Weg-gemeente It Heidenskip.

Thema-tennis voldoet best ■ Afgelopen zaterdagavond is bij tennisvereniging Rekke het laatste indoor thema-tennistoernooi gespeeld. Na het Halloweenen het snerttoernooi werd er afgesloten met het carnavaltoernooi.

Verkleed komen was niet verplicht, maar nagenoeg iedereen bleek na de wedstrijden carnavalskleding te hebben aangetrokken. Een Arabier en zijn buikdanseres speelden zelfs hun eerste wedstrijd in tenue. In de pauze werd er nasi met saté geserveerd. Na de prijsuitreiking werd nog tot in de late uurtjes de polonaise gelopen. We kunnen tevreden terugkijken op deze thema-toernooien die steeds door andere vrijwilligers werden georganiseerd. Het leuke van deze toernooien is ook, dat je geen lid hoeft te zijn. Ook niet-leden zijn derhalve de volgende winter weer van harte welkom.


Workumer Krant Friso // Pagina 14 // Dinsdag 28 februari 2012

Morraruters op jacht Raad van Elf ‘regeert’ even naar winstpunten Zondag 19 februari werd er in Molkwerum een dressuurwedstrijd voor de pony’s georganiseerd. Melanie Heins startte hier voor de eerste keer met haar pony Chiwama in de klasse B cat D en scoorde 183 pnt (1wp). Samantha Konst kwam met Esmeralda aan de start in de klasse L1 cat D en behaalde in de eerste proef de 1e prijs met 189 pnt (1wp), haar tweede proef leverde 187 pnt (1wp).

De gezusters Kuipers zijn op zondag 19 februari naar Oudega afgereisd, beide startten in de klasse Z1. Maaike scoorde met Zjawiska 206 pnt (1wp) en Catharina won met 214 pnt (1wp) de 1e prijs in de eerste proef, in de tweede proef kreeg ze 208 pnt (1wp). Kenna Bakker met Binck debuteerde in Zwaagwesteinde in de klasse M2 en won de 2e prijs met 194 pnt (1wp).

Op zaterdag 25 februari startte Ine Postma met Jokelien P in Arum. In de klasse M1 behaalde ze 186 en 192 pnt (2x1wp) en de 3e prijs. Ook Elsemiek de Bruin kwam hier aan de start, na drie maanden blessures scoorde ze 181 en 180 pnt (2x1wp). Martha Boekema is op 26 februari gestart in Sneek, met haar nieuwe paard Devil’s Dream startte ze in de klasse B en behaalde een 6e prijs met 189 pnt (1wp),tweede proef 184 pnt (1wp). Kenna Bakker reedt met Vroukje fan é Poel in de klasse B en won de 1e prijs met 202 pnt (2wp), in de tweede proef had ze 185 pnt (1wp). In de klasse L2 startte Kenna met Wjera fan é Breewar en scoorde 187 pnt (1wp). Thirza Bakker debuteerde met haar paard Cacique in de klasse L2 en won in de eerste proef de 2e prijs met 189 pnt (1wp),in de tweede proef won ze de 4e prijs met 193 pnt (1wp). Op zondag 26 februari organiseerde de Morraruters een springwedstrijd in de rijhal te Koudum. De wedstrijd begon ‘s morgens met de pony’s. Amarins Stobbe sprong met Wonderboy v/d Leijensefinne in de klasse BB en won in het tweede parcours een 1e prijs. In de klasse B won Dian Snoek met Foxs

Vincenzo de 1e prijs met een foutloos parcours (=2wp), in het tweede parcours had ze een balkje (=1wp). Melanie Heins met Chiwama had in het eerste parcours een balkje (=1wp) en in het tweede parcours was ze foutloos (=2wp). Iris de Boer met Aloubet K had in het eerste parcours een balkje (=1wp) en in het tweede parcours was ze foutloos (=2wp). Bij het L-springen won AnneJetske Kuipers met Ebony voor beide foutloze parkoersen (=2x2wp) twee keer de 1e prijs. Trudy Eekma met Gurbe was ook beide parcoursen foutloos (=2x2wp) en won hiermee de 4e prijs. Nynke ten Boom met Mikado was foutloos (=2wp) maar had in de barrage een balkje. Wendy de Vries met Iron Man en ook AnneJetske Kuipers met Holiday waren in het eerste parcours foutloos (=2wp),tweede parcours vier fout (=1wp).’s Middags kwamen de paarden aan de start, in de klasse BB eerste parcours sprong Kenna Bakker met Binck foutloos en won de 1e prijs, Chantal v/d Velde met C’mon C’mon won de 2e prijs en in het tweede parcours de 3e prijs. Wietske Kuipers met Ceedora sprong het eerste parcours BB en won de 2e prijs, het tweede parcours sprong ze in de klasse B en hier had ze vier fout (=1wp). Ook Elbrich Frankena met Wonderlady had vier fout (=1wp) en Tineke de Vries met Thunder had in het tweede parcours vier fout (=1wp).

Zaalvoetbal week 9

Komt hiermee de leefbaarheid van onze dorpen en kernen in gevaar? De CDA-fractie is van mening dat dit onderwerp niet alleen actueel is in de gemeente

Pols voor jonge Hessel

Dinsdag 28 februari 2012 De Rolpeal te Workum - Workum da1 – Buitenpost da1 Aanvang 19.00 uur - Workum 1 – Ens 1 Aanvang 20.00 uur - Workum 4 – Balk 2 Aanvang 21.00 uur Woensdag 29 februari 2012 E v Benthemhal te Ens - FC Kraggenburg 1 – Workum 3 Aanvang 21.00 uur (beker) Uitslagen Workum 4 - SWZ 2 Workum 1 - Urk 3 workum 2 - TOSS 1

4-4 3-1 5-5

Thema avond krimp, huizen en kleine school van het CDA Op maandag 5 maart wordt er een thema avond over de kleine school, krimp en woningbouw door de CDA-fractie in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân georganiseerd. Voor de gemeente Súdwest-Fryslân is dit een belangrijk onderwerp, gezien de vele dorpen en kernen die de gemeente rijk is. Door het huidige economische klimaat en de verwachte krimp/ontgroening wordt zowel de woningbouw in de dorpen en kernen als de aanwas van kinderen op de kleine basisscholen steeds lastiger.

■ Veel sprookjesfiguren, brandweermannen, soldaten en nog veel meer figuren vormden vorige week dinsdagmiddag een kleurrijk geheel op het schoolplein van de Ludgerusschool. Tegen half twee ging de Raad van Elf, gevormd door groep 8, naar een verhoging om de figuurlijke sleutel van de school uit handen van meester Wibo in ontvangst te nemen. Vanaf dat moment lag de verantwoordelijkheid bij prins Dennis de Jong die een rede hield en de kinderen opdrachten gaf. Daarna begaven de kinderen zich naar de uitgang voor de traditionele carnavalsoptocht door een gedeelte van Workum. De optocht werd voorafgegaan door een tractor met wagen waarop de Raad van Elf zat. Ook de kinderen van de Buitenschoolse Opvang deden mee aan de optocht. Eerst een gedeelte van het Súd en daarna terug naar het Noard om via de Balkfinne de school weer te bereiken. In het gymlokaal werden acts opgevoerd door verschillende groepen die door een jury - een deel van groep acht - werden beoordeeld. Na afloop was er een prijsuitreiking van de optocht en de optredens. Foto Henk Gorter.

Súdwest-Fryslân. Het thema loopt door de hele provincie, zelfs door heel Nederland! Gasten deze avond zijn Alex Bonnema, directeur van woningbouwvereniging Elkien, Reitze Sybesma, voorvechter van de kleine school en voormalig schoolleider in Gaastmeer, lid van landelijke werkgroep Krimp Hans Halbesma, CDA-wethouder in de gemeente Súdwest-Fryslân Gea Akkerman, Tweede Kamerlid Sander de Rouwe uit Bolsward en de gedeputeerde van de provincie Fryslân, Tineke Schokker. Gespreksleider deze avond is Henk van der Veer uit Sneek. De thema avond vindt plaats in ‘Praktijkschool De Diken’, Hemdyk 20 in Sneek. U bent van harte welkom! De aanvang is 19.30 uur en de toegang is gratis.

Colofon Redactieadres Workumer Krant Friso Postbus 7 8710 AA Workum Tel.: (0515) 541466 Fax: (0515) 543297 E-mail: frisokrant@planet.nl Hunia’s Drukkerij Spoardyk 56 8711 CK Workum Tel.: (0515) 541466 Fax: (0515) 543297 E-mail: info@huniadrukkerij.nl Verspreidingsgebied Workum, It Heidenskip, Hindeloopen en de Zuidwesthoek van Fryslân Tarieven Abonnementen Per post Losse nummers

e 30,00 per jaar e 45,00 per jaar e 0,85 per stuk

Aanleveren advertenties Aanleveren van materialen maandag voor 11.00 uur. Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgever(s) behoeven (worden) door ons niet te worden gecompenseerd. Aanleveren teksten Aanleveren van tekstmateriaal voor maandag 11.00 uur.

■ Traditioneel onderdeel van de jaarlijkse vergadering van de Fûgelwacht Warkum en omkriten is de verloting. De toch nog altijd fel begeerde hoofdprijs van deze verloting, de pols – onmisbaar attribuut voor een ‘aaisiker’ – werd vrijdagavond in de Klameare gewonnen door de jeugdige Hessel Haanstra. Op de foto wordt hij gefeliciteerd door Ysbrand Galema, de voorzitter van de Fûgelwacht. Foto Sjoerd de Boer.

INGEZONDEN Staasjejild Yn Warkum binne nei ôfrin fan in wykein oeral wer lege en stikkene fleskes en blikjes te finen. Neffens my makket Joop Atsma fan it CDA dan ek in grutte flater troch it staasjejild ôf te skaffen. It programma De Beagle fan de VPRO op de tillevyzje liet sjen wat der bart mei al dat plastic

dat sa fuortsmiten wurdt. De fisken ite it earst en letter fergiftigje de minsken harren dêrtroch sels. It tsjûget dan ek net fan in goed rintmasterskip. In goed opset staasjejildsysteem kin mear as 1 miljard euro foar de oerheid opsmite. Klaas A. Folkerts, Warkum

Ingezonden stukken, bij voorkeur digitaal via e-mail aangeleverd, mogen maximaal 250 woorden bevatten. De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen niet tot plaatsing over te gaan en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van het geplaatste. Er worden maximaal vijf ingezonden stukken geplaatst.

Ingezonden stukken Ingezonden stukken, bij voorkeur digitaal via e-mail aangeleverd, mogen maximaal 250 woorden bevatten. De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen niet tot plaatsing over te gaan en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van het geplaatste. Er worden maximaal vijf ingezonden stukken geplaatst. Ingezonden stukken worden alleen geplaatst als ze door de inzender zijn ondertekend. In zeer bijzondere gevallen kan de redactie op dringend verzoek van de inzender besluiten de naam weg te laten, maar deze naam moet dan uiteraard wel bij de redactie bekend zijn. Algemeen Workumer Krant Friso BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: zetfouten, verkeerd aangeleverde advertenties of het niet plaatsen van teksten. Voor advertenties die niet op tijd binnen zijn maandag voor 11.00 uur is het risico van plaatsing voor de klant. Kopij van activiteiten en gebeurtenissen, die langer dan een week geleden hebben plaatsgevonden wordt alleen geplaatst bij voldoende ruimte. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. © Workumer Krant Friso BV


Workumer Krant Friso // Pagina 15 // Dinsdag 28 februari 2012

Start op 29-2-1952, vijftien keer ‘jarig’

Vishandel Bijlsma is ook na zestig jaar een begrip Albert Schootstra

“Ik hie noch noait in fisk yn ‘e hannen hân.” Dit vertelt Jannie Bijlsma-Schotanus (81) als ze terugkijkt op het begin van vishandel Bijlsma aan de Merk in Workum. Nu is het een vennootschap onder firma die gedreven wordt door Cees Bijlsma (56) – zoon van Jannie Bijlsma – en zijn echtgenote Ineke Bijlsma-Bijzitter (55). Er werken vier vaste krachten, onder wie Uco (47), broer van Cees. Verder vindt een aantal parttimers en zaterdag- annex vakantiehulpen werk bij Bijlsma. Wat maar gezegd wil zijn: vishandel Bijlsma is een gezond bedrijf dat niet meer is weg te denken uit de Workumer gemeenschap. Maar hoe anders was de situatie precies zestig jaar geleden toen Jannie samen met haar man Jaap Bijlsma, die in 2005 op 75-jarige leeftijd overleed, de winkel begon. Jannie was, als aangegeven, een vreemde in het Jeruzalem van de vishandel. Haar man niet, want diens vader dreef in Stavoren een soort groothandel in vis. Dat deed hij eigenlijk ook al in Lemmer, een plaats die hij in 1942 verruilde voor Stavoren. Op 29 februari 1952 begonnen Jaap en Jannie Bijlsma met hun winkel op de plaats waar die nu nog gevestigd is. De zaak bestaat morgen dus precies zestig jaar, maar is in feite pas voor de vijftiende keer ‘echt’ jarig. “Der hie hjir yn Warkum doe yn in heal jier gjin fiskwinkel west en it wie de fêstentiid, krekt lykas no. Wy wiene dan ek gau útferkocht, dat kinst begripe. Op woansdei 27 febrewaris 1952 binne wy troud yn Starum, dat wie doe jiskewoansdei. Op 28 febrewaris hawwe Jaap en ik de hiele dei fisk skjinmakke yn Starum. Skoanmem holp ús dêr ek tige by. Wy makken de fisk skjin yn de hang, sa waard dat doe neamd, fan skoanheit yn Starum, dy hang wie skoanheit syn wurkplak, sis mar.” Het zal duidelijk zijn dat

■ De derde generatie Bijlsma’s: Benda (links) en Jesse (rechts). Daar tussenin hun ouders Ineke en Cees, de tweede generatie dus. Intussen kan ook Jannie Bijlsma-Schotanus tevreden terugkijken op de zestig jaar die de zaak nu bestaat. Zij en wijlen haar man Jaap hebben er iets moois van gemaakt. juist in deze dagen veel herinneringen bij Jannie Bijslma boven komen. “Wat ik sei, ik hie noch noait in fisk yn ‘e hannen hân, mar dat hie ik samar yn ‘e slach. Ik ha der altyd mei leafde oan wurke. Sa haw ik ek noch wol nei Frjentsjer west om te helpen.” Dat laatste was in de tijd dat de viskarren van Bijlsma al bijna letterlijk overal in Friesland te vinden waren. “Wy stiene ek altyd mei in tinte by it skûtsjesilen en by it concours hippique yn Riis wiene wy ek altyd. Ach ja, dan hiene wy yn dy tinte allinne wat bakte fisk. En hjerrings fansels. De fisk kaam yn it begjin noch mei de trein fan IJmuiden nei Warkum. Myn man helle de

fisk dan mei de bakfyts fan it stasjon. Ik wit noch dat Wiebe de Boer him dan holp mei de kisten. Letter giene myn man en skoanheit mei de auto nei IJmuiden.” Haar zoon Cees herinnert zich: “Eartiids kamen de hjerrings ek mei de trein út Vlaardingen. Dat wie noch yn dy houtene tonnen. Earst moasten de hjerrings dan wol in heale wike yn it wetter, oars wiene se te sâlt.” Jannie Bijlsma: “Skaonheit kocht de fisk dus op en dy fisk gie dan ek wer mei de trein fan Starum nei Woudrichem, dêr sieten syn opkeapers.” Jannie Bijlsma-Schotanus werd in Stavoren geboren In it Heidenskip en Ferwoude zat ze op

school. “Heit wie boere-arbeider, dat wy hawwe op in soad plakken wenne, dat gie doe sa.” In Ferwoude werkte ze voor haar trouwen zeven jaar als winkelhulp bij een tante. Aan het werken in een winkel was ze dus wel gewend, maar niet aan het werken in de vis. Maar, als gezegd: dat wende snel en de vis kreeg echt haar liefde. “Ik haw ek noait in tsjinnichhheid yn fisk hân, ik fyn it hearlik en ik mei it graach ite. Wy ieten freeds altyd fisk.” Toen Jaap en Jannie Bijlsma op vrijdag 29 februari 1952 met de winkel begonnen, had het pand in kwestie dus een half jaar leeg gestaan. De vorige viswinkelier was plotseling met de spreekwoordelijke

Prijzen voor Mulder en Baukema bij manege Janssen, iedereen geslaagd Op zondag 26 februari 2012 organiseerde manege Janssen weer het FNRS diplomarijden voor alle ruiters/amazones van de manege. Het was een ware prijzenregen. Alle deelnemers die mee deden waren geslaagd. Mede door het prachtig mooie voorjaarsweer was het een geweldige prijzendag Onafhankelijk jurylid Dhr J. van der Vegt heeft de deelnemers goed bekeken, waardoor de volgende uitslag tot stand kwam. F1: Fleur de Zwart met Risky 229. Wietske de Vries met Geertsje 210. F2: Sita Finnema met Marte 222. F3: Inge Demmer met Risky 227. F4: Kirsten Visser met Milano 241. Marrit Mulder met Risky 246. Sylke Hooijmeijer met Bridge 239. F5: Nina de Boer met Jack 225. Ronja Wieggers met

Showtime 219. Jo-Anna Brandsma met Geertsje. 217. Myrthe Hooijmeijer met Vita 224. F6: Laila Vogel met Quick Zilver 227. Danique Oppenhuizen met Vita 215. Esther Amsterdam met Mister Macho 221. F8: Danique Homma met Quick Silver 228. F9: Aniek de Vries met Glenda 236. Tineke Jongsma met Thomas 226. Liesbeth Siemensma met Marije 227. F10: Lisa Strampel met Niels 233. F13: Welmoed Sprong met Pronkdame fan Bommelsteijn 231.

In de categorie F1/F2/F3/F4 waren 2 prijzen te behalen: 1 prijs: Marit Mulder met 246 punten, de hoogste score in het ochtendprogramma. 2 prijs: Kristen Visser met 241 punten.

In de categorie F5/F6/F7F8/ F9/F10/F13 waren 2 prijzen te

behalen: 1e prijs: Lisa Strampel met 233 punten. 2e prijs: Welmoed Sprong met 231 punten. In de categorie ‘eigen paard’ was 1 prijs te verdelen: 1 prijs: Aniek de Vries met 236 punten.

Ronja Wieggers 204 punten. Myrthe Hooijmeijer 198 punten. Sylke Hooijmeijer 204 punten. Danique Oppenhuizen 204 punten. Danique Homma 201 punten. Hains van den Bosch 183 punten.

De vaardigheidsproeven werden door 8 deelnemers verreden, ook hier hebben werd goed gescoord. VA-1: Laila Vogel 203 punten. Aniek de Vries 210 punten. Esther Amsterdam 200 punten.

F5: Hedwich Witteveen met Rockina 232 punten. F6: Wimmie Baukema met Milano 249 punten. Hoogste van het middagprogramma. Sandra Pietersma met Rockina 245 punten. F4: Thea Verhage met Geertsje 213 punten. F12: Hains van den Bosch met Thomas 201 punten. F16: Jaco Pol met Memory 225 punten.

Ook waren er een aantal diploma’s te behalen: F4: Ronja Wieggers van de vorige keer. Marit Mulder met 246 punten. F6: Tessa Sirag van de vorige keer. Laila Vogel met 227 punten. Myrthe Hooijmeijer met 224 punten. F8: Danique Homma met 228 punten. F12: Welmoed Sprong van de vorige keer

In het middagprogramma werd er door de volwassenen ook zeer goed gereden, hieronder kunt u lezen wat de jury voor punten gaf aan deze deelnemers.

noorderzon vertrokken. “Hiel yn it ferline hat it hjirre in krudenierswinkel west. Mar it pân wie fan Leo de Vreeze. Hjirre achter de winkel waard doe de fisk bakt. Ach ja, der is yn ‘e rin fan ‘e jierren sa’n soad feroare.” Vishandel Bijlsma zat ook lang in het vroegere zogenaamde Peroaljehûs aan de Spoardyk. Toen de tijden moderner werden waren hier zaken als een rokerij, een diepvries en een koelcel te vinden “en de feinten wennen der ek.” Bijlsma had toen vaste voet in bijna heel Friesland en zeker ten zuiden van – zeg maar – de lijn Franeker-Drachten. Ineke Bijlsma-Bijzitter komt uit Hemrik (bij Gorredijk) en ze herinnert zich nog dat haar moeder altijd vis kocht bij een van de karren van Bijlsma die daar langs de deur kwamen. In die tijd (rond 1970) kon je ook vis van Bijlsma kopen in zeer veel Friese steden en dorpen, zoals bijvoorbeeld in de Massamarkt van Siep Brouwer aan de Oosterkade in Leeuwarden, een van de eerste ‘echte’ grote supermarkten in ons gewest. Toen Jaap Bijlsma helaas in 1983 gedeeltelijk verlamd was geraakt werden de zaken wat ingekrompen, maar vandaag de dag rijden nog steeds (twee) karren van Bijlsma bijna ‘overal’ heen. Ze doen zeer diverse plaatsen aan, waar ze dan een dag(deel) staan. ‘Fan de sechtich jier dat wy der binne, binne wy no sa’n fyftich jier oan it suteljen,” aldus Jannie Bijlsma-Schotanus. “Ja, wat is der yndie yn sechtich jier in soad feroare. Eartiids wie it op freed altyd hartstikke drok.”

Het gaat intussen best met de zaak. “al moatte je it fan de simmer hawwe,” zoals Ineke Bijlsma het stelt. “En eins is it simmers wolris wat te drok en winters bytiden wat te rêstich.” Enfin, dat laat onverlet dat Workum met Bijlsma al zestig jaar een erkende visspecialist binnen zijn grenzen heeft. En dat is zeker een hartelijke gelukwens waard. Bij dezen!

V.V. Workum (veld) Programma 3 maart - Workum 1 – Creil 1 Aanvang 14:30 - Workum 2 – S.C. Stiens 2 Aanvang 12:45 - Workum 3 – DWP 3 Aanvang 14:30 - Oudehaske 4 – Workum 4 Aanvang 12:30 - H.veld DA1 – Workum DA1 (Beker) Aanvang 14:30 - Gorredijk A1 – Workum A1 Aanvang 14:00 - Workum B1 – HRC B1 Aanvang 11:00 - Workum C1 – Makkum C1 Aanvang 9:00 - JV Bolsward D1 – Workum D1 Aanvang 9:00

Uitslagen 25 februari Workum 1 – Tonego 1 1–1 Workum 2 – Berlikum 2 2 – 1 Workum 3 – Balk 3 2–1 Hielpen 3 – Workum 4 6–0 Workum B1 – Bolsward B1 0 – 3


Workumer Krant Friso // Pagina 16 // Dinsdag 28 februari 2012

SPECIAL

VLEESWARENKOOPJE

Hazelino

100 gram

Bij 100 gram rookvlees

1

80

GRATIS 100 GRAM EIERSALADE

KEURSLAGERKOOPJE

500 gram gekruid gehakt + 4 roomschijven

samen voor

VLEESWARENKOOPJE

WOENSDAG-GEHAKTDAG

Kookworst

Aanbiedingen zijn geldig van 27 februari t/m 3 maart

100 gram

Thijs van der Meer, , keurslager Merk 14, 8711 CL WORKUM Tel. 0515-541534, Fax: 0515-543514 info@thijsvandermeer.keurslager.nl thijsvandermeer.keurslager.nl

een abonnement ✓ Ja, ikopneem de

en ontvang een

GRATIS

ORANJEKOEK* van bakkerij Van der Werf Naam: Straat: Postcode: Woonplaats: Abonnement is

e 30,00 per jaar

Postabonnement is

e 45,00 per jaar

Datum: Handtekening:

Stuur deze bon naar: of bezorg deze bon op:

Workumer Krant Friso Postbus 7, 8710 AA Workum Spoardyk 56, 8711 CK Workum

* Alleen geldig tegen inlevering van deze bon en ik word minimaal 1 jaar abonnee van de Friso.

5

95

0

89

Kilo half-om of rundergehakt kilo

5

50

1

99

TIP VAN THIJS

Provencaalse Runderrolletjes 100 gram

friso 2012 nr 09  
friso 2012 nr 09  

friso 2012 nr 09

Advertisement