Page 1

Dinsdag 7 februari 2012 // 135e JAARGANG // week 06

Nieuws- en advertentieblad voor Workum en de Zuidwesthoek van Fryslân // Sinds 1877 // Uitgave: Workumer krant Friso bv // Losse nummers e 0,85 per stuk

Informatiepagina

Pagina 2

Metty Graafsma powered by:

Kantoortijden Klameare iedere dinsdag van 11.00-14.00 uur Tel. 055-5762828 www.mettygraafsmareizen.nl metty@face2facetravel.nl

Uw auto verzekeren?

(0515) 543 481 • www.hjgworkum.nl

De fijnste KOGELBIEFSTUK bij ons

e 1,95 per 100 gram! Specialiteit:

EIGEN GEMAAKTE WORST!!

BLOM SLAGERIJ Noard 115 - WORKUM Telefoon 0515 541354 Sinds 1854

R.J. van Netten Tegelzetbedrijf & Tegelhandel

Eniggaburren 4-6 | 8711 HP Workum tel. 06-55331556

Bertus Wouda uit Stadsherstel

Streetdance Workum haalt succes in Leek

Pagina 5

Pas op nepfacturen Langs deze weg wordt gewaarschuwd voor facturen die in omloop zijn en die bijna identiek zijn aan nota’s van de telefoongids en de Gouden Gids. De bewuste nota’s bevatten alle contactgegevens, inclusief het logo van de echte telefoongids annex de Gouden Gids. Er worden echter andere rekeningnummers gehanteerd. De directie betreurt dit zeer en heeft actie ondernomen. Wat betekent dit voor u? Op dit moment hoeft u niks te doen. Controleer of het vermelde unieke contractnummer overeenkomt met het eerder ont-

vangen contractnummer bij de opdrachtbevestiging of het orderformulier van ons bedrijf. Klopt de naam van het bedrijf helemaal? Onze naam is ‘De Telefoongids BV’. Hoofdletter D en hoofdletter T dus. Op de ‘echte’ factuur van De Telefoongids & Gouden Gids staat het woord ‘Factuur’ rechtsboven vermeld. Op de misleidende factuur staat vaak “Uw aanbod in de Telefoongids”, of “Advertentieprogramma aanbod”. Controleer altijd of het logo van De Telefoongids & Gouden Gids in de linker bovenhoek staat vermeld.

Wiebren Koopen: sportieve duizendpoot

Pagina 10

Pagina 12

Kijk ook op: www.

.nl

NIEUWE WINTERKAART

NIEUWE WINTERKAART

Restaurant Jopie’s Húskeamer 3-gangen-keuzemenu e 23,50 p.p. vanaf 2 personen een fles wijn GRATIS

open vrijdag t/m zondag

Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772, www.jopieshuskeamer.com

Ook veel activiteiten ijsclub Workum

Gespannen wachten op de Tocht

Ontbijtservice bij uw bakker Een ‘originele’ verrassing ter gelegenheid van een verjaardag, huwelijk of jubileum is: een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen, maar dan wel ’s morgens vroeg. Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

Voor al uw tegelzetten: kamervloeren | badkamer | toilet | keuken Tevens leveren en leggen van natuursteen www.vannetten.nl Workum: Koudum: Balk: Bolsward:

Bespaar op uw verzekeringspremie!

Voor al uw bloemen & planten Begine 33-35, 8711 BG Workum Telefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

541517 542507 521362 602201 572698

www.bakkerijvanderwerf.nl

www.verzekeringsmaatwerk.nl

Noard 119 • Workum Tel. 0515-542240 / 541852 OPEN HAARDEN KACHELS EN ZONWERING

Dwarsnoard 21 0515 Súd 128 0515 Hoofdstraat 11 0514 V. Swinderenstr. 39 0514 Marktstraat 4 0515

■ Vrijdagmiddag was de Workumer ijsbaan het domein van alle basisschoolleerlingen. Veel vrijwilligers hadden de baan weer sneeuwvrij gemaakt na het dikke pak sneeuw van die ochtend. Foto Coby Bandstra. Het lijken warempel wel de verkennende besprekingen die moeten leiden tot de vorming van een nieuw kabinet. Zondagavond kwamen de rayonhoofden en hun assistenten van de koninklijke vereniging De Friesche Elfsteden en het bestuur bijeen in de kantine van Van der Werfs bouwbedrijf in Sint Nicolaasga. Men had de plaats van overlegoverleg geheim willen houden, maar dat lukte van geen kant – precies zo als bij een kabinetsformatie. Vandaar dat de verslaggevers in plaats van voor de beroemde CDA-deur uit het Haagse nu stonden te blauwbekken voor genoemde kantine. Nieuws kwam er niet uit – het ging dan ook om ‘verkennende besprekingen’ – maar het zal duidelijk zijn dat de Elfstedenkoorts bijna met het uur toeneemt. Voorzitter Wiebe Wieling stelde zondag dat “de natuur nu de rest

moet doen”. Op sommige plekken gaat het prima met de ijsgroei, maar op andere gedeelten van het Elfstedentraject is het nog lang niet genoeg. Zo kent de Bolswardervaart een mooie ijsdikte van 10 tot 12 centimeter. Voor een Elfstedentocht is minimaal 15 vereist. Op het Slotermeer echter ging rayonhoofd Auke Hylkema zaterdag nog door het ijs. “Hooguit 6 centimeter,” verzuchtte Hylkema nadat hij was gered. Piet Paulusma voorspelt voor de hele week echter nog vorst en het feit dat de rayonhoofden sinds de laatste tocht in 1997 – formeel gesproken althans – weer bijeen kwamen zegt natuurlijk ook genoeg. Inmiddels viert de ijspret hoogtij. Bij Earnewâld ontstonden zaterdag files door mensen die wilden deelnemen aan de eerste toertocht, die door de Jan Durkspolder in de Alde Feanen. Gisteren werd bij Hindeloopen het Fries

kampioenschap marathon gehouden en morgen staat het Nederlands kampioenschap in deze discipline op de rol op een meer bij Emmen. Genieten dus!

De winter heeft Nederland derhalve behoorlijk in de greep en bij de ijsclubs rinkelen alle alarmbellen. Helaas trouwens ook bij de eerste hulpposten in de Friese ziekenhuizen waar het dit afgelopen weekend smoordruk was met mensen die hun ijsliefde met botbreuken moesten bekopen. Maar ook bij de ijsclub Workum zijn uiteraard alle ‘verloven ingetrokken’. Donderdag kon er al geschaatst worden op een goede sneeuwvrije ijsvloer, maar de dag erna moest er flink gewerkt worden om de baan – na de sneeuwbuien van vrijdagmorgen – weer sneeuwvrij te krijgen. Het lukte en zodoende konden Vervolg op pagina 3

Openingstijden: di. wo. do. vrij. za.

9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur 9.00 - 11.30 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemen Wind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

Súd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110 www. boogaardinstallatie.nl

Thermorossi

pelletkachels Nu

5 zakken pellets cadeau bij aanschaf van een

Thermorossi pelletkachel

Sanitiem Visser

Noard 186, 8711 AM Workum Tel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl


Workumer Krant Friso // Pagina 2 // Dinsdag 7 februari 2012

Openingstijden diverse instellingen en diensten THUISZORG ZUIDWEST FRIESLAND Postbus 267, 8600 AG Sneek Tel. 0515-461100 e-mail: klantenservice@thuiszorgzwf.nl www.thuiszorgzwf.nl Thuiszorg Zuidwest Friesland: alles draait om mensen, thuis! Met 1600 medewerkers bieden wij de volgende diensten aan: • Thuisverzorging en -verpleging (ook persoonsgebonden budget en nachtzorg) • Hulp in de Huishouding • Jeugdgezondheidszorg / consultatiebureau • Voedingsvoorlichting en dieetadvisering • Cursussen en themabijeenkomsten • Uitleen van hulpmiddelen en verpleegartikelen • Thuishotel • Informatie, advies en bemiddeling Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of meer informatie, dan kunt u bellen met de klantenservice van Thuiszorg Zuidwest Friesland, telefoon: 0515-461100. Onze medewerkers zijn u graag van dienst. Spreekuur Wijkverpleegkundige: U kunt met al uw vragen over Thuiszorg Zuidwest Friesland en specifiek gericht op Verzorging & Verpleging terecht bij onderstaande wijkverpleegkundigen. Zij kan samen met u de zorg regelen. Als een indicatie noodzakelijk is wordt u geholpen met de aanvraag hiervan. Kantoor Bolsward Jelmerstraat 4, Bolsward. Tel. 0515-461424 Wijkverpleegkundige: Uilkje Attema Inloopspreekuur: ma t/m do tijdens kantooruren

BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING WORKUM E.O. Dag en nacht bereikbaar, H. de Jong, tel. 0515 541381 uitvaartver.workum@gmail.com

Bibliotheek Workum Begine 52, telefoon 0515-541623 obworkum@bswf.nl www.bibliotheekworkum.nl Bibliotheek Koudum Ds. L. Tinholstraat 3B, telefoon 0515-532120 obkoudum@bswf.nl www.bibliotheekkoudum.nl www.ontdekdebieb.nl Timpaan Welzijn Maatschappelijk Werk: Jelmerstraat 4, 8701 XH Bolsward 0515-573763 E-mail: amw@timpaanwelzijn.nl. Spreekuur maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur Jongerenwerk: Voor ondersteuning aan diverse Jongerenorganisaties: Heichina Hidding, 0650286406 E-mail: h.hidding@timpaanwelzijn.nl Schuscha Huisman, 0515-421313 E-mail: s.huisman@timpaanwelzijn.nl DIERENARTSENpraktijk Van Waard tot Klif Ma/Wo/Vr 17.00-18.00 uur. Di/Do 13.30-14.00 uur en volgens afspraak, tel. 541229. Trekwei 11a Workum

Kantoor Makkum Buren 17, Makkum. Tel. (0515) 461100 Wijkverpleegkundige: Ria Speerstra Inloopspreekuur: ma en vrij tussen 13-14 uur Kantoor Koudum Nieuweweg 7, Koudum. Tel. 0515-461619 Wijkverpleegkundige: Toos v/d Broek Spreekuur: dagelijks tussen 13-14 uur Kantoor Workum Konvintsdyk 1, Workum. Tel. 0515-543116 Wijkverpleegkundige: Linda Folkerts Inloopspreekuur: di en do tussen 13-14 uur. Ook op afspraak op ma, di en do Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum, ma t/m vr 11.00-12.00 uur. Tel. 06-51101399 Verzorgingshuis Talma Hiem (ingang H.Gorterstraat) 8561 BS Balk, ma t/m vr 17.00-18.00 uur. Tel. 0514-604101 Jelmerstraat 4, Bolsward, ma t/m vrij 13-14 uur. Tel. 0515-461412

Voor informatie over verhuur van woningen, huurtoeslag e.d. kunt u contact opnemen met het kantoor in Balk, Eigenhaard 3 Telefoon: 0514-608080 Onderhoud: 0514-608070 Openingstijden: Alle werkdagen tijdens kantooruren.

Het buro te Koudum is van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur geopend en op afspraak. Telefoon 0900-8844. Inloopspreekuur wijkagent: elke maandagochtend in het gemeentehuis te Workum van 10.30 en 11.30 uur. Buurtagent: Johan Swieringa voor Nijefurd E-mail adressen buurtagent: Johan Swieringa: johan.swieringa@friesland. politie.nl

Wmo Adviesraad Nijefurd Vragen en op- of aanmerkingen met betrekking tot het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kunt u mailen naar: wmoadviesraadnijefurd@gmail. com Ook kunt u hiervoor bellen met de voorzitter mevrouw J. Valkonet tel. 0514-682098 Emmaus Koudum Veel meer dan zomaar een kringloopwinkel. Onderweg 6, Koudum, kringloopwinkel@ emmauskoudum.nl Afgifte goederen op openingstijden: Di. en Do. 9.30-15.00 uur en elke 1ste za. van de maand van 9.30-15.00 uur Voor afhalen: Tel. 0514-523343. Gelieve geen goederen voor de deur te plaatsen buiten openingstijden.

OUDERENADVISEUR VOOR DE GEMEENTE NIJEFURD EN GAASTERLÂN-SLEAT Voor alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Nienke Talstra, Dubbelstraat 2, 8561 BC Balk, tel. 0514608108. Spreekuur iedere werkdag van 8.30-10.00 uur. AMIVEDI ZUIDWEST FRIESLAND Meldpunt vermiste en gevonden huisdieren. Tel. 088-0064692/ www.amivedi.nl

Blijf niet rondlopen met uw vragen over kanker Bel de KWF Kanker Infolijn: 0800-022 66 22 (gratis)

Huisarts Workum, Hindeloopen, It Heidenskip, Koudum, Warns en Bakhuizen: Via het telefoonnummer van uw eigen huisarts wordt u doorverbonden naar de dienstdoende huisarts.

‘Friso’s ferline’ Oranjevereniging: De jaarvergadering van de Oranjevereniging werd gehouden in het bovenzaaltje van café De Zwaan en onder voorzitterschap van L. Slootjes. S. de Vries las de notulen en A. Hendriksma gaf een financieel verslag. De heren Tj. Folkerts en G. Wouda waren aftredend. G. Wouda wilde graag niet nog eens in het bestuur zitting krijgen, in zijn plaats werd gekozen P. Nauta, terwijl Tj. Folkerts nog eens een periode zitting zal hebben in het bestuur. Het programma voor Koninginnedag is rond., het is volgens het oude recept samengesteld. Verder ’s middags kinderspelen en ’s avonds een concert of een optreden van enkele zangverenigingen of een stoelendans. Verder konden bij de activiteiten in de morgenuren op de Merk geen punten meer ingelast worden. Mocht er bij de herdenking van het zilveren huwelijksfeest van het koninklijk paar nog een feestdag volgen, dan zou mogelijk op die dag nog een poppenkast of kindertoneel voor de jeugd verzorgd kunnen worden, zo nodig tegen een lage entree. Plaatselijk Belang zou ook betrokken worden bij een jubileumfeest. De Oranjevereniging zag als haar taak alleen het verzorgen van een kinderfeest. Meer is ook niet mogelijk. Der reden daarvan is dat de opbrengst van de contributies bijzonder laag is. Een uitgebreider feestviering vond een aanwezige toch wel nodig en daarbij zou een contributie van een rijksdaalder per jaar wat meer geldelijke armslag geven. Anderen waren tegen een verhoging van de contributie, samenwerken met andere verenigingen is wel nodig, er was dan ook kans op subsidie en het risico zou meer verdeeld kunnen worden. Over een paar weken zal hierover een bijzondere vergadering worden gehouden. Daarbij zullen ook de feestplannen op tafel komen.. Aangeraden werd om vooral de buurten bij de feestelijkheden te betrekken. Er valt nog heel wat te regelen en uit te werken voordat het programma echt een vaste vorm krijgt. Te koop een prima bruine leren jas. Bureau Friso. / Net mei gevraagd een los-vaste arbeider of vrijgezel. Tj. de Vries, Breewarsdyk. / Gevraagd een boerenarbeider of -knecht, al het werk verstaande. Frans Bouma, Nijhuizum. / Maatschutjassen op maandag a.s. in het gebouw St. Jozef. / Belangrijke veiling van klein gereedschap Workum. Deurwaarder J. Keler te Leeuwarden zal op vrijdag ’s avonds om zeven uur in café-restaurant De Zwaan te Workum publiek verkopen: Een grote partij gereedschap voor hout- en metaalbewerking zoals: bankschroeven, dozen dopsleutels. Vervolg zie volgende week

Tandarts Zaterdag 11 februari en zondag 12 februari 2012 Tandartspraktijk Dentwork (H) Hammole 13 8711 BZ Workum tel. 0515-541345 Met urgente klachten kunt u terecht bij de dienstdoende praktijk op zaterdag en zondag om 11.00 uur en om 17.00 uur. Het is verplicht een indentiteitsbewijs mee te brengen.

Kerkdiensten Zondag 12 februari 2012

Activiteitenprogramma Waldrikhiem Dienstencentrum voor ouderen (55-plussers) Woensdag 08-02

10.00 uur

Gezellig koffie leute

Donderdag 09-02

11.00 uur

Gastendag naar Van der Valk in Sneek

Vrijdag 10- 02

09.30 uur 09.30 uur

Nifel Oerke Gymnastiek

Maandag 13 -02

10.00 uur 13.30 uur

Volksdansen Koersbal

Dinsdag 14-02

14.00 uur Valentijn Bingo

Voor in de agenda Binnen kort start er weer een cursus

Engelse les voor beginners! Heeft u belangstelling, geef u dan snel op. Voor informatie kunt gerust even bellen.

Voor meer informatie en/of opgave kunt u terecht in dienstencentrum Waldrikhiem. Coördinators: Geartje Elzinga en Tjitske Visser, Noard 177, Workum, tel. 0515-543709, waldrikhiem@zorggroeptellens.nl Geen gehoor? Spreek dan uw naam en telefoonnummer in op de voicemail, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. Zorggroep Tellens, Nij Mariënacker, Mariënacker 1, tel. 0515-436820

WORKUM Rooms Katholieke Kerk 9.30 uur Parochievoorganger Baptisten Kerk 9.30 uur br. H. Tieleman Protestantse Gemeente 9.30 uur in bedieningstelling van pastoraal werkster mevr. Plantinga-Folkertsma ds. L. Marchand m.m.v. Fries Mannenensemble 19.30 uur Oer de Toer Themadienst ds. G. Schormans Doopsgezinde Kerk 10.00 uur br. H. Hekkema dienst in Bolsward IT HEIDENSKIP 11.15 uur ds. G. Schormans Heilig Avondmaal

Skil 6a • 8711 CN Workum • Tel.: 0515-541619 • B.g.g.: 06-20278801 • www.klameare.nl

W E E K A G E N D A Dinsdag 7 februari 09.00 uur Schilderlessen o.l.v. Henk Jorritsma 09.00 uur Yoga lessen o.l.v. Saskia van Gerven (2 groepen) 11.00 uur Face2facetravel Metty Graafsma 14.30 uur Koorrepetitie Nijefurd Sjongt 15.30 uur Bijeenkomst PCOB 19.00 uur Manueel therapeut Clemens Schuurs 19.00 uur Muziekkursus Ebo reitsma 19.15 uur Wedstrijdbiljart libre 20.00 uur VVB Bijeenkomst Woensdag 8 februari 13.00 uur AMV–lessen o.l.v. Paula 14.00 uur Fluitlessen o.l.v. Jeanette Valkema 19.00 uur Yoga-lessen o.l.v. Saskia van Gerven (2 groepen) 19.30 uur Schilderlessen Henk Jorritsma Donderdag 9 februari Praktijk osteopathie Marc Wouda 09.15 uur Volksdansen Blier fan e Flier 10.30 uur Yogalessen o.l.v. Saskia v. Gerven 15.30 uur Muzieklessen Willem Alkema Keyboard / Gitaar

18.00 uur Jeugdkoor o.l.v. Jitske Draijer 20.00 uur Biljartclub Klameare 2 20.00 uur Oefenavond Crescendo 21.00 uur Popkoor 30 plus o.l.v. Jitske Draijer Vrijdag 10 februari 14.00 uur Manueel Therapeut Clemens Schuurs 14.00 uur Muziekles o.l.v. Marten Miedema Driebanden-biljart Zaterdag 11 februari 09.30 uur Zanglessen o.l.v. Jannie Brandsma 20.15 uur Voorstelling st. Nut Maandag 13 februari 08.30 uur Manueel therapeut Clemens Schuurs 13.30 uur Beter bewegen voor ouderen o.l.v. Jettie de Jong 13.30 uur Bijeenkomst Thuiszorg 17.00 uur Muzieklessen piano, gitaar vanuit muziekschool 19.00 uur Yogalessen o.l.v. Saskia van Gerven (2 groepen) 19.00 uur Biljartclub Libre 20.00 uur Schaakclub O.D.I 20.00 uur Repetitieavond jongerenkoor Tjilpz


Workumer Krant Friso // Pagina 3 // Dinsdag 7 februari 2012

Cursus eerste hulp ‘It is rûnom sierlik waar en winter’ kinderongelukken Vervolg van voorpagina

Thuishotel organiseert vanaf donderdagavond 8 maart om 19.30 uur in Koudum de cursus eerste hulp bij kinderongelukken. Dit is een op de praktijk gerichte cursus voor ouders en verzorgers van kinderen van 0 tot 7 jaar, waarin uitgebreid wordt ingegaan op spoedeisende eerste hulp bij ongevallen. Kinderen onderzoeken de wereld om hen heen, maar zien nog geen gevaar. Daardoor zijn kinderen van 1-5 jaar de grootste

Veel te haastig en dus rijbewijs kwijt

De politie heeft donderdagavond onder Parrega het rijbewijs ingenomen van een 24-jarige man uit Workum. Hij trok rond 21.15 uur de aandacht van surveillerende agenten omdat hij met hoge snelheden over de Spardyk reed. Agenten volgden hem en konden hem vervolgens op de Trekweg aan de kant zetten. Hier bleek dat hij 126 kilometer per uur had gereden, terwijl op de Trekweg 60 kilometer per uur is toegestaan. Naast het gegeven dat de man zijn rijbewijs moest inleveren, kreeg hij ook een proces-verbaal.

risicogroep en volledig afhankelijk van de reactie van de ouder of de verzorger. Hoe reageert de ouder of verzorger bijvoorbeeld als een kind hete thee over zich heen krijgt? Onderzoek heeft uitgewezen, dat juiste hulp direct na het ongeluk van levensbelang is voor het kind. In de cursus komen onder andere aan de orde: hartstilstand, valpartijen, beknelling, verstikking, vergiftiging, verbranding, verdrinking, onderkoeling, bloedingen, bijtwonden en elektriciteitsongevallen. Daarnaast wordt ook veel aandacht besteed aan praktische oefeningen met gebruik van speciale poppen en dia’s.

De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten van 3 uur en één bijeenkomst van 2 uur. De eerste twee bijeenkomsten worden gegeven door een ervaren ambulanceverpleegkundige en de laatste avond door een consulent van de Nederlandse Brandwonden Stichting. Voor gastouders en medewerkers kinderopvang geldt dat zij het certificaat van deze cursus kunnen omzetten in de van overheidswege verplicht gestelde moduleverklaring. Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen met Thuishotel, 0515-461234, of mailen naar info@thuishotel.nl.

Action opent de deuren

■ In Workum heeft donderdagmiddag de Action, die is gevestigd in het voormalige pand van Super de Boer aan het Súd, officieel de deuren geopend. Een en ander betekent een nieuwe aanvulling op het toch al zo ruime winkelaanbod in onze stad en dat is uiteraard verheugend. Verder mag wel eens zwart op wit worden gezegd dat winkelketen Poiesz, eigenaar van het pand, zijn belofte om voor een goede bestemming van meergenoemd pand te zorgen, volkomen en ondubbelzinnig heeft ingelost. Dit ondanks wat ‘skealike’ geluiden die hieromtrent zo nu en dan in de stad te horen waren. Foto’s Henk Gorter.

de kinderen van de drie lagere scholen in Workum zich helemaal uitleven op de ijsbaan.

Ruim 250 kinderen lieten zien dat talent en plezier in ruime mate aanwezig zijn in onze stad. De vele aanwezige ouders konden dit goed waarnemen vanaf hun zonovergoten plekje op het terras van de kantine ‘Winterwille’ die zo uniek vlak naast de ijsvloer staat. En natuurlijk werden hun pupillen getrakteerd op de overheerlijke ‘poeiermolke’ van de ijsclub Workum die bekend is bij jong en oud. Nadat iedereen ook in Workum heeft kunnen oefenen staat er voor vanavond een heuse ledenestafette op het programma van onze ijsclub. Deze zo langzamerhand beroemde wedstrijd, waarbij het – conform de oude Olympische gedachte – niet zozeer om het winnen gaat als meer om het meedoen, is geschikt voor deelnemers van 15-100 jaar. De aangifte voor deze wedstrijd is tot vanavond 19.00 uur, waarna de wedstrijd om half acht in volle hevigheid zal losbarsten. Natuurlijk bent u als toeschouwer ook van harte welkom en kunt u genieten van zuivere topsport en een oergezellige nazit in de kantine.

■ Donderdag was de Workumer ijsbaan ook al open. In de avonduren kon er geweldig geschaatst worden. Intussen was het binnen – in de prachtige, nieuwe en oergezellige kantine van de ijsclub – meer dan goed toeven. Foto Coby Bandstra. Voor donderdagmiddag, aanvang 13.30 uur, staat de ‘Tocht der Tochten’ voor de Workumer schooljeugd op het programma. Deze spectaculaire tocht is uitgezet in de stadskern van Workum en is voor het laatst verreden onder de naam ‘Klunerstocht’, zo’n tien jaar geleden. De wateren in en rond Workum zijn dan geheel gereserveerd voor de jonge doorzetters en voor iedereen ligt er een mooie herinnering te wachten als deze superprestatie

ook inderdaad wordt geleverd. Ook op het IJsselmeer hoopt de Workumer ijsclub nog wat te kunnen organiseren en via de website van de vereniging zult u hiervan op de hoogte kunnen blijven. Hieromtrent zullen echter nog knopen moeten worden doorgehakt. Maar hoe het allemaal zij: de ijspret staat deze dagen voorop en de ijsclub Workum speelt in het verder realiseren daarvan niet zwak bij. Prachtig!

‘ondankbare’ vierde plaats. Deinum/Britsum streed een mooie finale tegen Lagerweij, kwam eigenlijk niet in gevaar en won de titel. Hiermee gaf het team zijn visitekaartje af en hieruit blijkt dat de Deinumers en de Britsumers het juiste team zijn om op 25 februari in Perth voor Nederland uit te komen als nationaal team in deze klasse.

terug naar huis. Hiermee toonden de Heidenskipsters ook aan dat zij terecht het nationale team zullen vormen dat op 26 februari in Perth Nederland gaat vertegenwoordigen in deze klasse.

Touwtrekkers It Heidenskip zijn ook ijzersterk in de zaal Afgelopen zaterdag werd in Hippolytushoef het Nederlands kampioenschap indoor touwtrekken gehouden. De Friese teams gaven hier hun visitekaartje terdege af door drie van de vier gewichtsklassen met goud af te sluiten. De start van de dag was in de klasse zestallen tot 540 kilogram waar It Heidenskip zonder problemen het goud naar zich toe trok. In een veld van zes teams kon Monnickendam nog enigszins meekomen, maar It Heidenskip was in de finale een maat te groot voor dit Noord-Hollandse team. Het mixteam Noord, bestaande uit vier dames en drie heren, dat op 26 februari aanstaande in Perth in Schotland gaat meestrijden in de nieuwe mixklasse op het WK indoor, kon de strijd om brons helaas niet winnen en moest genoegen nemen met de vierde plaats. Het nieuwe team van Bartlehiem had het moeilijk in deze klasse en eindigde op de vijfde plaats.

In de klasse achttallen tot 640 kilogram streden Deinum/Britsum en Bakkeveen mee om de titel en Deinum/Britsum deed dat overtuigend, want dit team verloor geen enkel punt van de tegenstanders in deze poule, die bestond uit acht teams. Bakkeveen werd derde in de poule en ging ook door naar de halve finale. In die halve finale was Deinum/ Britsum een maatje te groot voor Bakkeveen en het team van Lagerweij uit Renswoude was te sterk voor het team West-Friesland uit Nibbixwoud. In de strijd om brons moest Bakkeveen uiteindelijk het onderspit delven en zo kwam het team op de

Daarna kwamen de achttallen tot 680 kilogram aan de beurt. Negen teams streden mee, waaronder It Heidenskip, Deinum/Britsum, Bakkeveen en Bartlehiem. It Heidenskip had alleen wat strijd in de poule tegen Deinum/Britsum, maar de Heidenskipsters hadden met de andere teams geen moeite. Bakkeveen kon het met zijn lichte team goed doen in deze poule, maar kwam kracht tekort om door te stomen naar de laatste vier. Bartlehiem deed het opvallend goed als nieuw team en werd vijfde in de poule. Zijn laatste krachtmeting tegen het team van Horsman uit Witharen (een team waartegen de Bartlehiemsters in de competitie ook altijd strijden) was de beslissende, maar Horsman won de strijd en werd vierde in de poule. In de halve finale had It Heidenskip geen werk van Horsman en Deinum/Britsum won de strijd tegen Lagerweij. De bronzen medaille ging naar het team van Lagerweij. De finale werd een Fries onderonsje tussen It Heidenskip en Deinum/Britsum, maar ook al probeerde Deinum/Britsum van alles, de gouden medaille kwam niet in gevaar voor It Heidenskip en de wisselbeker ging weer mee

Winnaar(s) van puzzel in Friso

Het cryptogram filippine dat in onze krant van dinsdag 27 december jl. was te vinden, heeft – gezien het aantal reacties – duidelijk in een behoefte voorzien. Als de puzzel goed was opgelost kon de volgende spreuk worden ingevuld: “Een enkel vriendelijk woord kan drie koude wintermaanden verwarmen.” Uit de vele goede oplossingen werd die van E. Oude Weernink en S. Hylkema, Aldewei 6 te Workum, als de winnende getrokken. De waardebon van 10 euro die op de redactie op de winnaar(s) ligt te wachten, kan aldaar (Spoardyk 56) worden afgehaald. Van harte gefeliciteerd!

Zaalvoetbal Dinsdag 7 februari 2012 De Rolpeal te Workum - Workum da1 – Renado da1 Aanvang 19.00 uur - Workum 1 – Urk 3 Aanvang 20.00 uur - Workum 2 – SWZ 1 Aanvang 21.00 uur Uitslagen week 6 Bl.Wit’34 16 - Workum 3 Oeverzw. 1 - Workum 4

4-7 2-4


Workumer Krant Friso // Pagina 4 // Dinsdag 7 februari 2012

Een lieve man is niet meer

Familieberichten Familieberichten worden uit standaard-lettertypen gezet en volgens standaard indeling geplaatst. Vignetten, afbeeldingen en foto’s worden op verzoek geplaatst. Tekst voor familieberichten dient bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd. Bij telefonische opgave of slecht te lezen aangeleverde tekst zijn wij niet aansprakelijk voor de fouten in de gemaakte advertentie. Van deze standaard opmaak kan slechts worden afgeweken indien dit nadrukkelijk wordt verzocht of vermeld.

Harrie Notermans Myn tinzen binne by de tiden doe’t Hieke noch by Harrie en Fenna op de Waechfinne kaam. It wie der altyd gesellich en ik tink der ek oan dat Harrie dan mei leafde in fruittraktaasje foar harren makke. Fenna en allen die Harrie missen, sterkte toegewenst.

GEBOREN

Klaas Folkerts en bern

Ik was hun eerste wonder nu hebben papa en mem een tweede donder Geboren op 31 januari 2012

Ties Broertje van Timo Gewicht 4380 gram en 53 cm lang Olaf, Maaike en Timo, Súd 128, 8711 CX Workum Tel. 06-11320082 of 06-25422403

In Gods ontferming is opgenomen onze goede vriend

Harrie Notermans

Aly Vonk en Jan de Groot (Harlingen) Dirkje Steen-de Groot Greet en Piet Dekker Janny en Bart de Boer

OVERLIJDEN

Zaterdag

11/02/12 Van der Laan & Woe 20.15 uur

Superlatief (Reprise)

De Klameare te Workum Toegang Voorverkoop

e 15,00 / Donateurs e 12,50 Tot 18 jaar e 10,00 www.nutworkum.nl en Sigarenmagazijn vd Velde voor meer info kijk op:

www.nutworkum.nl Hoofdsponsor: Hunia’s Drukkerij Workum Subsponsor: De Boer en De Groot

Op 27 januari 2012 is overleden onze cliënte uit de Hosta

mevr. T.G. Galama-Dijkstra Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Dinsdag 7

Directie, bewoners, personeel, vrijwilligers en cliëntenraad Zorggroep Tellens Locatie Nij Mariënacker

“Wat heeft de rust in mij gebracht? dat ik niets meer hoef te bereiken. Mijn eiland ligt in zon en wind”. Maria de Groot

Een kostbaar mens is ingegaan tot de Eeuwige Rust en Vrede, mijn echtgenoot Gerardus Hubertus Henricus Notermans

Harrie * Ulestraten 25 december 1927

TEGELOUTLET Wand- en vloertegels Scherpe (bouwmarkt) prijzen direct leverbaar!!

Industriepark 12, Bolsward, www.vlagsma.nl LET OP! U vindt ons NAAST de Welkoop

de goedkoopste in de regio

† Workum 2 februari 2012

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Directie, bewoners, personeel, vrijwilligers en cliëntenraad Zorggroep Tellens Locatie Nij Mariënacker

Dj

11 Februari Zaterdag 23.00 uur aanvang oer & dj W.e.s. Danny de B Februari Zondag 19 6.00 uur aanvang 1

25 Februari Zaterdag In de verwarmde feesttent

Nij Mariënacker Mariënacker 1 K.201 8711 CB Workum

dhr. G.H.H. Notermans

competitiedarten begonnen voorverkoop P O P R E B M E SEPT PReS-SKI A.septemberpop.nl goes info: www

Workumer darttoernooi JeugdDeelname Gratis

De herinnering zal blijven Fenna P. Blaauw

Op 2 februari 2012 is overleden onze cliënt

februari

Wij hebben voor u de volgende arrangementen in de aanbieding Donderdag 23 februari 2012 (RAI te Amsterdam)

Huishoudbeurs en Negen Maandenbeurs Vervoer + entree Alleen vervoer

€ 32,00 p.p. € 20,00 p.p.

P O P R E B SEPTEM eS-SKI goes APR

Zaterdag 20 oktober 2012 (Gelredome te Arnhem)

Symphonica in Rosso (DOE MAAR) Alleen vervoer

€ 30,00 p.p.

Opstap mogelijkheden voor beide in Makkum, Bolsward, Workum, Koudum, ’t Finkeboskje, Balk, en Lemmer. Voor informatie: 0515-232241 / touringcar@taxivanderbles.nl

Info: 0515-232222 / 0514-523074 info@taxivanderbles.nl / info@koudumtours.nl www.taxivanderbles.nl / www.koudumtours.nl

Let’s go party people, it’s PARTY time!


Workumer Krant Friso // Pagina 5 // Dinsdag 7 februari 2012

lsel

De spanning loopt op. Komt ie of komt ie niet. Je probeert rustig te blijven, maar elk sms’je, elk twittertje en elk lettertje in de krant wat maar over weer, vrieskou en ijs gaat laat de adrenaline met een elfstedenvaart door je lichaam gieren. En de mannen zie je ook overal. En altijd. Overdag, midden in de nachts en ’s ochtends vroeg. De mannen met de boormachine, prikstok en meetlat. Echte ijsmeesters en neprayonhoofden, weerprofeten, plezierboorders en andere amateurprikkers, die in sloten en vaarten gaten staan te boren in de hoop dat er toch alsjeblieft maar weer een centimetertje ijs is aangegroeid. Vijftien centimeter, dat is genoeg. Vijftien lullige centimeters… waar hebben we het eigenlijk over? Tweehonderd kilometer lang is kennelijk het probleem niet, maar vijftien centimeter dik, dat is pas een vraagstuk! Daarom blijven we boren en meten of ons leven er van af hangt. Op plekken waar de boordrift het grootst is ligt de ijsvloer er als de arm van een doorgewinterde drugsverslaafde

bij. Prikken en meten… prikken en meten… en Workum Drie? Onze jongens hadden geschaatst dat het een lust was en zaten na afloop van de toertocht met zijn allen aan de snert. Zo lekker, dat de meesten er de vingers bij op aten. Niet alle vingers natuurlijk en ook niet helemaal, maar een stuk of twee. En dan van beide een heel klein stukje. Net genoeg om volgende week in de ziektewet te kunnen zitten. Voor het geval dat ie komt…

Pikelhjerring: sâlte hjerring; in ferstân as in pikelhjerring – in nochal lyts ferstân; in lûd as in pikelhjerring – in heech, skril lûd; in boarst as in pikelhjerring opsette – hy fielt him hiel wat, mar betsjut net folle

Nieuwe en ook duurzame ontwikkeling jachtbouw Een belangrijke, nieuwe mogelijkheid voor hout als bouwstof voor schepen dient zich nu aan: verduurzaming van hout. Verduurzaming zonder toevoeging van schadelijke stoffen, veilig bij verwerking en gebruik, niet schadelijk voor het milieu en duurzamer dan tropisch hardhout. Na vijftig jaar in weer en wind nog onaangetast. De naam van het product dat deze behandeling heeft ondergaan is Accoya. Het heeft inmiddels aangetoond wat mogelijk is, de houten bruggen in de rondweg van Sneek zijn hiervan een in het oog springend bewijs. En van dit materiaal kunnen ook schepen gebouwd worden! Om dit te realiseren is Roelof van der Werff uit de Weidestraat in Hindeloopen in samenwerking met het Kennis Centrum Jachtbouw en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden een ontwikkelingsproject gestart. Het resultaat hiervan zal op de komende beurs Boot Holland In Leeuwarden, van 10 tot 15 februari, worden getoond: Werffboat 21. Het is een schip waarvan de romp is opgebouwd uit lagen Accoya hout, onderling verbonden met kunststof. Het resultaat is een sterke en bijzonder lichte constructie. De kunststof ‘bewapening’ is aan het oog onttrokken, wat blijft is een houten romp. De afwerking van deze romp volstaat, indien

Bertus Wouda uit Stadsherstel

lswy

KOMT IE?... (ofkomtieniet?)

Henk de Boer

Taa

WORKUM III

gewenst, met het aanbrengen van een kleur. De aandrijving is door middel van een 4.0 KW elektrische Rotorque-jet met een accupakket dat de mogelijkheid geeft tot een vaartijd van 8 uur. De lengte van de boot is 6.10 meter, de breedte 2.30 meter en de diepgang is plusminus 40 centimeter. Er is ruimte voor acht personen.

Heerlijk zingen met Anneke Douma voor Zonnebloem-gasten

De nationale vereniging De Zonnebloem, afdeling Zuidwest Fryslân, organiseerde op 28 ja nuari in Lemmer een zogenaamde artiestenmiddag. We zijn met vijftien gasten uit Workum en Hindeloopen naar het optreden van Anneke Douma geweest. Wat een sfeer! Een volle sporthal met 370 gezellig meezingende mensen. Koffie met iets lekkers en daarna drankjes en hapjes, het kon niet beter. En dan het prachtige optreden van Anneke Douma met liedjes van vroeger, onder andere It Aldershûs en natuurlijk de Bonkefeart, met de polonaise door de zaal. Als laatste het Frysk Folksliet, uit volle borst meegezongen. Moe maar voldaan weer naar huis dus. Het was een prachtige middag! Zonnebloem Workum e.o.

■ Tijdens de laatst gehouden bestuursvergadering van de Stichting Stadsherstel Workum heeft Hindrik de Boer (waarnemend voorzitter) Bertus Wouda (links) bedankt voor zijn inzet voor deze stichting. Bertus Wouda heeft te kennen gegeven zijn bestuursfunctie te willen beëindigen. Aan de periode van waarnemende invulling van de functies in het dagelijks bestuur is ook een einde gekomen. Het voorzitterschap wordt nu bekleed door Jaring van der Veen, het secretariaat door Hindrik de Boer en Voke Gorter continueert haar penningmeesterschap. Foto Henk Gorter.

Fries Mannen Ensemble treedt 12 februari op voor goede doel Op uitnodiging van de diaconie zingt het bekende Fries Mannen Ensemble onder leiding van Jan Brens uit Sneek op zondag 12 februari aanstaande in Workum tijdens de kerkdienst van 9.30 uur. Het uit elf leden bestaande solistenkoor doet alles ten bate van de stichting ‘Nobody’s Child’, in het bijzonder voor een meisjesschool op Sri Lanka. Koorlid Koop Lammertsma en directeur Siep Dijkstra van platenmaatschappij ‘Hitfabryk’ zijn pas teruggekeerd van een reis naar het project om daar weer geld te brengen. Van deze donaties kan de school een jaar ‘draaien’. Alle gelden ko-

men dus honderd procent op de goede plaats terecht! De geestelijk en seksueel misbruikte kinderen worden op vakkundige wijze geschoold en men leert hun om met die trauma’s om te gaan. Genoemde reis en andere onkosten komen helemaal voor eigen rekening. Dirigent en begeleider werken ook pro deo voor het Ensemble. De leden betalen 10 euro per maand contributie en ook de reiskosten enzovoorts zijn voor eigen rekening. Het Ensemble vraagt geen geld voor een optreden, alleen het recht om een collecte te houden. Vanaf de oprichting in 2008 wordt er zo gewerkt. Het Fries Mannen Ensemble geeft zelfstandig con-

certen, onder andere met de bekende sopraan Judith Sportel, die op 12 mei te gast zal zijn bij Laus Deo in Workum, eveneens in de Gertrudiskerk. Ook heeft zij meegewerkt aan de laatste cd van het Eensemble. Eveneens treedt men buiten de provincie op. Dit jaar zal er bijvoorbeeld meegewerkt worden aan concerten in Zuidwolde en Hoogeveen. Begeleiders op piano/orgel zijn Jan Moens uit Luttelgeest en Oeds Wijnsma uit Leeuwarden. Veel arrangementen worden door de dirigent geschreven. Een van de laatste werken is ‘You are the new day’, oorspronkelijk vertolkt door de Kingsingers uit Engeland.

Schaatsen - ruime voorraad - slijpen en reparatie -

BANDSTRA BOUWMARKT Súd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394


Workumer Krant Friso // Pagina 6 // Dinsdag 7 februari 2012

ZATERDAG 11 februari a.s. 14.30 uur

DESZ 1 - WORKUM 1 De bus vertrekt om 12.15 uur vanaf sportcomplex De Rolpeal. Voor spelers en supporters à 3,- euro p.p.

Het vervoer per touringcar wordt mede mogelijk gemaakt door: - AquaResort It Soal Camping & Jachthaven - Bakkerij Van der Werf - Strandpaviljoen & Havenrestaurant It Soal - Fa. J. van der Goot, watersport-camping-hengelsport - Fytsmakkerij J.F. Scheltema - Autobedrijf Yntema Workum - Zuid West Hoek Keukens - Slagerij Thijs van der Meer - Eethuis & Stadscafé De Smidte - Friesland Foods Cheese Workum - Hunia’s Drukkerij & Workumer Krant Friso - HJG verzekeringen & financiële diensten - ZWF Ontwerp - Aannemingsbedrijf De Boer & De Groot - VHC ActiFood, Oosterwolde

- Sanitiem Visser - Taxi v.d. Bles - Eartiids Workum, ‘groot in eertijdse-spullen’ - Bergsma Groothandel Makkum - Stucadoorsbedrijf Hoekstra & Kunst - Eetcafé De Witte Herbergh - Lunchroom Súd - Administratiekantoor Westendorp - It Pottebakkershûs - Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland - Pallie Sport - Bakker Workum Konstruktiewerken - Woudasport.nl Teamkleding - Hotel-Café-Restaurant De Gulden Leeuw

Ook voor reparatie en verkoop van heteluchtkannonen/verwarming

ECHTSCHEIDING VIA MEDIATION GRATIS INTAKEGESPREK

Kijk ook eens op www.huniadrukkerij.nl


Workumer Krant Friso // Pagina 7 // Dinsdag 7 februari 2012

Kinderdagopvang krijgt nieuw, tweede gebouw

Otjiruze gaat verder met prachtwerk Albert Schootstra

Het gaat prima met de Stichting Otjiruze Children Fund, vijf jaar geleden in het leven geroepen door onze inmiddels oud-stadgenote Sanne Minke Tijtsma (27). Zij is momenteel in Europa en heeft het werk in Namibië voor een maand overgedragen aan haar zus Marije (31) uit Leeuwarden en Arjan Overdijk, ook uit de Friese hoofdstad. Beiden zijn werkzaam in de jeugdhulpverlening. Sanne Minke vertoeft eerst twee weken in Nederland en gaat dan met dochter Nora van anderhalf en haar man Alexander Rogol (30) naar Oostenrijk. Alexander – een vijfde generatie Namibische Duitser – drijft in Namibië een vakantieboerderij. Met het oog op dat laatste dient in Oostenrijk een beurs te worden bezocht. Maar hoe dat ook zij, op het moment dat deze woorden aan het papier worden toevertrouwd zijn Sanne Minke en Nora bij heit en pake Marten Tijtsma en mem en beppe Hennie Soepboer aan het Sylspaed in Workum. En dat is natuurlijk een prachtige gelegenheid om met Sanne Minke en haar moeder Hennie de zaken aangaande de stichting weer even op een rijtje te zetten.

Tijdens het gezellige gesprek prijst Hennie Soepboer op een gegeven moment het Workumer deel van de ‘achterban’ van de stichting. “Moatst ris sjen hoe belutsen de Warkumers binne. No ek wer, it is werklik prachtich hoe gol as de minsken binne.” Een schitterend gegeven natuurlijk, want het werk dat Sanne Minke, de vrijwilligers en haar Namibische assistenten in dat verre Namibië – direct ten noorden van Zuid-Afrika aan de Atlantische Oceaan – verrichten, verdient uiteraard dezelfde kwalificatie. Het Day Care Centre (DCC), de kinderdagopvang die Sanne Minke namens de stichting runt, is nu drie jaar open. Afgelopen september was het vier jaar geleden dat Sanne

Topcabaret in Workum te zien

We zijn er erg trots op dat wij de winnaars van Neerlands Hoop 2011 op zaterdag 11 februari mogen verwelkomen in ons theateri. De nieuwe voorstelling van Van der Laan & Woe (Geen Familie) mag je niet missen. Met hun humor, acteertalent en enorme muzikaliteit weten ze elke zaal in te pakken. Ze zijn bekend van Spijkers met Koppen, bekroond met de Wim Sonneveldprijs en geprezen door de pers. Daarnaast waren ze ook wekelijks te zien in het tv-programma van Paul de Leeuw. Na twee bejubelde programma’s is Superlatief de overtreffende trap! Kortom, een avond die je niet mag missen! Zie advertentie elders in deze krant.

Minke zich in Namibië vestigde. Daarvoor had ze zich al een jaar in Nederland beziggehouden met de voorbereidingen. “De plannen binne om der yn july, augustus in nij gebou by te bouwen,” vertelt ze. “It besteande gebou wordt eins hieltyd lytser foar ús en de bern. Mei de lytse bern kinne wy dêr hiel goed wurkje, mar as de âldere bern fan skoalle komme, moatte de lytsen, jonger as seis jier, nei bûten.” Het nieuwe gebouw kost natuurlijk geld en om dat bijeen te brengen voerde de Stichting Otjiruze Children Fund verschillende acties. “De earste wie yn it Sportsintrum fan Klaas Jan Semplonius hjirre yn Warkum,” zo herinnert Hennie Soepboer zich nog goed. Een gift van de Stichting Vakantiehuisjes Friesland van maar liefst 40.000 euro bracht het nieuwe gebouw natuurlijk ineens een forse stap dichterbij. Deze stichting beheerde vroeger de vakantiehuisjes die het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf (PEB) voor zijn werknemers had gekocht. Toen het PEB overging in de NUON werden de huisjes verkocht en nadat dit was gebeurd werd de stichting opgeheven. Maar de vakantiewoninkjes brachten natuurlijk geld op en de stichting vergat daarna de Stichting Otjiruze Children Fund niet. Fantastisch! De leerlingen van scholengemeenschap Pieter Jelles in Leeuwarden schaatsten in de ijshal van de Friese hoofdstad ruim 2000 euro voor de ‘Workumer’ stichting (die in heel Nederland, België en Duitsland wordt gesteund) bijeen. Het zijn slechts enkele voorbeelden. “Wy hawwe lang sparre,” aldus Hennie Soepboer.

“It nije gebou komt in bytsje fan it âlde ôf te stean,” zo vertelt Sanne Minke, “mar it is allegearre wol ien kompleks.” Het oude gebouw, dat ook de keuken huisvest, wordt straks speciaal voor de jongere kinderen (jonger dan zes jaar). Het nieuw te verrijzen gebouw is echt bestemd voor de kinderen die naar school gaan Dat nieuwe perceel zal dan ook een studiekamer, een computerkamer, een woonkamer waar de kinderen bijvoorbeeld rustig kunnen lezen, een kleine slaapkamer voor kinderen die oververmoeid zijn omdat ze thuis geen rust krijgen, en een slaapkamer met douche en toilet voor de vrijwilligers bevatten. Er kunnen dus ook wat meer vrijwilligers naar het project van Sanne Minke in Namibië komen, maar “wy wolle net te ôfhinklik wêze fan frijwilligers,” zo benadrukt Sanne Minke. “It doel is dat it projekt himsels rêdt.” In de ‘oude’ situatie kwamen drie vrijwilligers per jaar naar het Day Care Centre en nu kan dat dus

iets meer worden, maar dan wel met de restrictie die Sanne Minke naar voren bracht: het project moet zichzelf immers gaan redde. De vrijwilligers, afkomstig uit Nederland, België en/of Duitsland, “binne faak studinten dy’t even wat oars wolle en dy’t in jier lang wurkûnderfining opdwaan kinne.” De kinderdagopvang is trouwens te vinden in het gebied Ovitoto, te vergelijken met zeg maar het vroegere Nijefurd, aldus Sanne Minke, en in de plaats Okandjira, in die vergelijking zoiets als Workum. Sanne Minke wordt geassisteerd door vier vrouwen uit Ovitoto van wie Magdalena de leiding heeft en ‘oma’ in de keuken werkzaam is. De twee andere vrouwen zetten zich in voor de begeleiding van de kinderen. Otjiruze wil die kinderen onderdak, voeding, onderwijs en structuur geven. En dat is zo nodig, vertellen Sanne Minke Tijtsma en Hennie Soepboer. Kinderen die niet weten hoe ze met bestek moeten eten, die niet weten hoe ze hun tanden moeten poetsen, hoe ze zich aan de etenstafel behoren te gedragen, hoe ze toiletpapier moeten gebruiken en ga zo maar door.

De politieke toestand in Namibië is “wol aardich stabyl,” aldus Sanne Minke, maar dat dan wel relatief, afgezet tegen veel andere landen op het vaak zo geteisterde continent Afrika. De zwarte bevolking in Namibië telt maar liefst elf verschillende bevolkingsgroepen; groepen die tegen elkaar strijden en die elkaar ook discrimineren. De president van het land pleegt zijn eigen bevolkingsgroep te bevoordelen. Deze discriminatie en bevoorrechting zorgen ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs in Ovitoto slecht is. De kleinere kinderen gaan daarom nu al naar andere scholen om dit zwakke onderwijs te ontlopen. Oudere kinderen worden in deze regio niet meer op school aangenomen. Het gevolg is dat van de zestig kinderen die aanvankelijk het DCC bezochten en nu vijftien op scholen elders zitten. Ze zijn echter wel geadopteerd en worden financieel ondersteund door de Stichting Otjiruze Children Fund. Alleen in de vakanties komen die vijftien kinderen naar het DCC. “Mar wy besykje se wol trije kear yn it jier op harren nije skoallen op te sykjen,” zo vertelt Sanne Minke verder. Omdat, zo-

als reeds onderstreept, het project zichzelf moet redden hoeft Sanne Minke er nog maar twee dagen in de week te zijn; de drie overige werkdagen helpt ze mee in de gasten- annex vakantieboerderij van haar man die op 40 kilometer afstand van de kinderdagopvang te vinden is en waar Sanne Minke, Alexander en Nora ook wonen.

Aanvankelijk lag het in de bedoeling van Otjiruze om een ‘echt’ weeshuis voor dag en nacht te openen. Dat ligt in een streek als Ovitoto echter gevoelig, “want dan erkenne jo dat dat probleem der is.” Vandaar dus dat men blijft bij de dagopvang. Otjiruze heeft ook de doelstelling losgelaten om alleen weeskinderen onderdak te geven. Op een geven moment was er slechts één kind dat wees was en dat tevens qua leeftijd voor de kinderdagopvang in aanmerking zou komen. Vandaar dat er nu kinderen naar het DCC gaan van wie de moeder is overleden, van wie de moeder aids heeft, van wie de moeder ‘gewoon’ geen zin heeft om voor haar kind te zorgen en van wie de moeder gehandicapt is. Er komen in het DCC dus niet alleen maar weeskinderen, maar slachtofferkinderen en kansloze kinderen in het algemeen. Giften voor de Stichting Otjiruze Children Fund zijn welkom op bankrekeningnummer 1330.63.836. Momenteel lopen er acties waarbij men financieel kan bijdragen aan schooluniformen, warme maaltijden en tandenborstels. En dat geld blijft nodig! Het is het meer dan waard, want het werk dat Sanne Minke en ‘haar’ stichting in Namibië verzetten is hartveroverend en hartverwarmend. “Je ûntdekke as je in skoft fuort west hawwe en je komme wer werom: wat ha de bern in soad leard,” aldus Sanne Minke. “Gjin boeren litte ûnder it iten, net op ‘e grûn spuie, hoe geane je nei de wc en gean sa mar troch.” Moeder Hennie: “De âldere bern binne in foarbyld foar de oare bern. Je helpe en stypje elkoar.” Sanne Minke geniet intussen van haar werk in Namibië: “Ik haw myn plakje wol fûn,” zegt ze. Het zij nogmaals onderstreept: de Stichting Otjiruze Children Fund is een gouden stichting. En dat dit nog maar heel lang zo mag blijven!

Fietsen veiliger op voortgezet onderwijs

Tijdens de Friese Fiets APK van Veilig Verkeer Nederland op het voorgezet onderwijs is gebleken dat na de tweede fietskeuring ruim 60 procent van de fietsen weer veilig is. Bij deze door het ROF (het Friese regionale orgaan verkeersveiligheid) gefinancierde actie voor leerlingen op het voortgezet onderwijs wordt een gratis fietskeuring aangeboden. Deelnemende tweewielerspecialisten en vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland keuren de fietsen onder andere op verlichting, remmen, bel, bandenprofiel en stuur. Naast keuringen verrichten zij kleine reparaties en worden de afgekeurde fietsen opnieuw gekeurd.

Voorafgaand aan de actie worden leerlingen en ouders via de school geïnformeerd over de eisen waaraan een veilige fiets moet voldoen. De meest voorkomende gebreken zijn ontbrekende of niet goed werkende verlichting en reflectie, fietsbel en handvaten. Dit jaar deden 32 scholen en 14 rijwielspecialisten mee, waarbij ruim 5000 fietsen gekeurd werden.

Zopie in de Wereldwinkel als beste getest!

De biologische cacaopoeder van Fair Trade Original, verkrijgbaar in Wereldwinkel Workum eindigde onlangs tijdens een blinde smaaktest van het televisieprogramma KASSA op de eerste plaats. Vijf juryleden, allen chocoladekenners proefden 10 merken chocolademelk en verkozen de drank gemaakt met cacao van Fair Trade Original tot de beste: ‘Echte chocola, in balans, niet te zoet’.

Kies je voor cacao en suiker van Fair Trade Original, dan is je drankje niet alleen extra lekker: je doet ook iets goeds voor de boeren. In de Dominicaanse Republiek hebben de cacaoboeren o.a. dorpsscholen opgericht van de ontwikkelingspremie die zij voor hun cacaobonen krijgen.

De producten in de Wereldwinkel hebben allemaal een eigen verhaal. De cacao en de suiker, maar bijvoorbeeld ook de mokken om de chocolademelk uit te drinken. Dit geeft de producten meerwaarde.

En niets is er lekkerder om na een schaatstocht of andere ijspret te genieten van deze aloude godendrank gemaakt van cacao uit de Wereldwinkel. ■ Sanne Minke aan het hoofd van de tafel aan het eten met ‘haar’ kinderen.


Workumer Krant Friso // Pagina 8 // Dinsdag 7 februari 2012

Ta jo tsjinst Woensdag 5 januari BEKENDMAKINGEN 2011

OMGEVINGSVERGUNNING AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING

Bolsward, Snekerstraat 43 OV 20120074 Vergunningaanvraag voor het plaatsen van 25 hoppalen tbv de aanleg van de hoptuin. (26-01-2012) Ferwâlde, OV20120082 Vergunningaanvraag voor het plaatsen van peilregulerende werken in de Aeltsjemarpolder ten oosten van Ferwâlde, tbv het verhogen van het waterpeil. (30-01-2012) Heeg, Gouden Boaijum 78 OV 20120085 Vergunningaanvraag voor het verplaatsen van de trap naar het balkon. (01-02-2012) Heeg, Koaldyk 10 C - OV 20120089 Vergunningaanvraag voor tijdelijke kinderopvang in strijd met het bestemmingsplan. (30-01-2012) Heeg, Osingahuzen 12 OV 20120087 Vergunningaanvraag voor nieuwbouw bedrijfsgebouw met kantoor en showroom (wijziging verleende bouwvergunning). (31-01-2012) Hemelum, Yde B Yntemastrjitte 3 OV 20120079 Vergunningaanvraag voor het kappen van 1 lindeboom. (27-01-2012) Hindeloopen, Spinhuisstraat 10 OV 20120077 Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een schuurtje en erfafscheiding. (26-01-2012) Koudum, Hoofdstraat 69 OV 20120090 Vergunningaanvraag voor het vervangen van de kap restaurant Spoorzicht. (31-01-2012) Koudum, Oostenveldseweg 24 OV 20120073 Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een aanbouw. (25-01-2012) Koudum, Túnkersstrjitte 26 OV 20120091 Vergunningaanvraag voor het kappen van 1 lindeboom op het achtererf. (01-02-2012) Parrega, Angterperlaan 2 OV 20120078 Vergunningaanvraag voor het slopen van de woning. (26-01- 2012) Sneek, Christiaan Schotanusstr 2 c OV 20120072 Vergunningaanvraag voor het bouwen van nieuwe tuinhuisje, het verplaatsen van tuinhuisjes en het legaliseren van reeds gebouwde tuinhuisjes. (20-01-2012) Sneek, Grootzand 58 - OV 20120076 Vergunningaanvraag voor het verwijderen van asbest tbv de voorbereiding van de bouw van appartementen. (26-01- 2012) Stavoren tot aan Hindeloopen OV 20120075 Vergunningaanvraag voor het vervangen van de beschoeiingen in de oevers en het verhogen van de grondkade bij de boezemkade vanaf Stavoren tot aan Hindeloopen langs de Dyks feart, door Molkwerum tot aan de spoorweg en het kappen van 8 knotwilgen uit het buitentalud van een kade rondom een camping. (26-01- 2012) Sneek, Marktstraat 15 - UV 20120080 Vergunningaanvraag voor het aanleggen van 4 parkeervakken achter

CENTRAAL POSTADRES Gemeente Súdwest-Fryslân Postbus 10.000 8600 HA Sneek GEMEENTELOKET SÚDWESTFRYSLÂN T. 0515 - 48 90 00 F. 0515 - 48 99 99 E. info@gemeenteswf.nl Telefonisch bereikbaar van ma t/m vr van 9.00 - 16.00 uur.

Súdwest Fryslân

VAN DE MEDEDELINGEN GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN VAN DE GEMEENTE SÚDWEST FRYSLÂN

het gemeentehuis in strijd met het bestemmingsplan. (31-01-2012) Sneek, Singel 53 - OV 20120088 Vergunningaanvraag voor het realiseren van een stoep. (31-01-2012) Sneek, Westersingel 28 OV 20120086 Vergunningaanvraag voor kabelleggen Westersingel/Willemstraat voor het aansluiten van een trafostation tbv het theater in Sneek. (31-01- 2012) Stavoren, Stadsfenne 29 OV 20120081 Vergunningaanvraag voor capaciteitsuitbreiding Johan Friso Sluis, bovenhoofd sluis, benedenhoofd sluis en brug. (30-01-2012) Tjerkwerd, Baburen 2 - OV 20120083 Vergunningaanvraag voor het uitbreiden van de ligboxenstal. (31-01-2012) Tjerkwerd, Baburen 2 - OV 20120084 Vergunningaanvraag voor het bouwen van een kuilopslag zonder mestkelder. (01-02-2012) Deze publicaties zijn alleen bedoeld ter informatie over ingekomen aanvragen bij de gemeente. Wij publiceren deze aanvragen om direct betrokkenen hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar tegen aantekenen, omdat een besluit nog ontbreekt. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren tegen een vergunning, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. Voor nadere informatie over aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00. OPENBARE WELSTANDSVERGADERING

De lokale adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit van Hûs en Hiem vergadert a.s. maandag vanaf 9.00 uur in het gemeentehuis, Stadslaan 75 te IJlst. De agenda kunt u vanaf de vrijdag voor de vergadering inzien op de www.sudwestfryslan.nl onder bekendmakingen>mededeli ngen>welstandsagenda.

VERLENGING BESLISTERMIJN Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken. Blauwhuis, De Pôlle 8 - OV20111140 Verlenging beslistermijn voor het verbouwen van een verenigingsgebouw (31-01-2012) Hommerts, Jeltewei 116 OV20111120 Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van 2 dakkapellen (25-01-2012) It Heidenskip, Helspaed 1 OV20111072 Verlenging beslistermijn voor het verbouwen van de woning en het plaatsen van dakkapellen (27-01-2012)

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREID

Sneek, Einsteinstraat 15 - 029-2010U Verleende vergunning (revisie) in verband met het wijzigen van de inrichting voor op- en overslag van aardolieproducten. (01-02-2012) Deze vergunning ligt ter inzage van 10 februari tot en met 22 maart 2012. Beroep: Tegen deze beschikking kan tot en met 22 maart 2012 beroep worden ingesteld. Loënga, Pasfeardyk 6 - UV20110327 Verleende vergunning voor een interne verbouwing ten behoeve van de multiculturele ruimte. (26-01-2012) Deze vergunning ligt ter inzage 27 januari tot en met 9 maart 2012. Beroep: Tegen deze beschikking kan tot en met 9 maart 2012 beroep worden ingesteld Tijdens de periode van ter inzage legging, kan een belanghebbende, alsmede belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten met betrekking tot het voornemen geen danwel niet (tijdig) een zienswijze hebben ingebracht, alsmede adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om advies uit te brengen over de ontwerp-besluit, binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de Rechtbank Leeuwarden, Sector Bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak. nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site kunt u de precieze voorwaarden vinden. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan hangende de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Leeuwarden. De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van deze beroepstermijn of op het beroep is beslist. Voor het inzien van een vergunning dient u vooraf een afspraak te maken via het gemeenteloket telefoon 0515 - 48 90 00. VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

Bolsward, De Marne 239 OV 20111136 Verleende vergunning voor het realiseren van een uitrit. (30-01-2012) Bolsward, Skilwyk 33 - OV 20111184 Verleende vergunning voor vervangen van dakpannen Skilwijk 33/35 te Bolsward. (27-01-2012) Ferwoude, Aaltjemeerweg 16 OV 20120010 Verleende vergunning voor het vergroten van de opslagloods. (30-01-2012) IJlst, Uilenburg 35 - OV 20111182 Verleende vergunning voor wijzigen gevelinvulling in voor- en achtergevel. (27-01-2012)

LOKET BOLSWARD Kerkstraat 1 Ma t/m do van 9.00 - 16.00 uur Vr van 9.00 - 12.30 uur Ma van 18.00 - 20.00 uur

LOKET WORKUM Merk 1 Ma t/m do van 9.00 - 16.00 uur Vr van 9.00 - 12.30 uur Di van 18.00 - 20.00 uur

LOKET SNEEK Marktstraat 15 Ma t/m do van 9.00 - 16.00 uur Vr van 9.00 - 12.30 uur Do van 18.00 - 20.00 uur

WMO-LOKET Voor vragen over wonen, welzijn en zorg kunt u in Bolsward en Workum terecht bij de gemeenteloketten en in Sneek bij het Wmo-loket, Marktstraat 12 (tegenover het gemeenteloket). Of via 0515 48 90 00.

2e 1ste Jaargang Jaargang | Week | Nummer 6 2012 1

Nieuwe lokale omroep heet voortaan Studio Súdwest Met een feestelijke bijeenkomst voor vrijwilligers in IJlst heeft het nieuwe bestuur van de lokale omroep vrijdagavond 27 januari het startsein gegeven voor de nieuwe lokale omroep binnen de gemeente Súdwest-Fryslân. Daarbij werd door voorzitter Durk Stoker tevens de nieuwe naam gepresenteerd: Studio Súdwest. Wethouder Wigle Sinnema wenste de ruim honderd vrijwilligers en hun nieuwe bestuur een luisterrijke toekomst toe.

Hindeloopen (secretaris), Adrie Hegie uit Sneek (penningmeester), Sietske Kanselaar-Rinzema uit Nijland en Dick Diepersloot uit Oppenhuizen.

De nieuwe naam Studio Súdwest is tot stand gekomen dankzij een aantal suggesties die ook van de kant van de vrijwilligers bij het bestuur zijn ingediend. Uit de ingediende voorstellen heeft het bestuur uiteindelijk een naam gekozen, die herkenning bij de doelgroep zal oproepen en ook past bij de gemeente waarbinnen de lokale omroep haar werk heeft.

Het nieuwe bestuur gaat inmiddels voortvarend aan het werk. Zo zijn afspraken met het Commissariaat voor de Media en het Agentschap Telecom gemaakt om de overgang van de oude naar de nieuwe omroep te waarborgen. Er is tevens een nieuwe stichting opgericht waarin de voormalige omroepen zijn ondergebracht. Bovendien zijn er al afspraken gemaakt met de vrijwilligers om te komen tot een goede werkstructuur voor uitzendingen op de radio, tv, internet en de kabelkrant. Gesprekken tussen het nieuwe bestuur en de vrijwilligers laten van beide kanten grote bereidheid zien om tot een goede samenwerking te komen en tot een goede lokale omroep.

Studio Súdwest is een samenvoeging van de lokale omroepen SWF Lokaal en Radio Markant. Op initiatief van wethouder Sinnema zijn de omroepen bereid geweest om onderlinge geschillen achter zich te laten en met een nieuw bestuur op te gaan in een geheel nieuwe lokale omroep. Tijdens de bijeenkomst in het raadhuis in IJlst, konden de vrijwilligers kennismaken met hun nieuwe bestuur. De bestuursleden zijn Durk Stoker uit Koudum (voorzitter), Piet Sprik uit

Om de regionale inzet van vrijwilligers voort te kunnen zetten, blijft de nieuwe lokale omroep voorlopig gebruik maken van de bestaande studiolocaties in Sneek, Bolsward en Koudum. In de loop van dit jaar zullen de nu nog afzonderlijke uitingen van de omroep, zoals de verschillende internetsites, tot één geheel worden samengevoegd onder de naam Studio Súdwest. In de tussentijd zullen zoveel mogelijk radio- en tv-uitzendingen al op elkaar worden afgestemd.

Denk mee over nieuw sportbeleid in Súdwest-Fryslân Sporten is gezond, bewegen is goed voor iedereen. Súdwest-Fryslân wil een stevige impuls hieraan geven. De gemeente nodigt daarom sportaanbieders (ook commericeel), scholen, welzijns- en zorginstellingen, zorgverzekeraars en dorps- en wijkbelangen uit om mee te denken over de toekomst van sportaccommodaties, sportstimulering en topsport & evenementen.

Werkconferentie Op vrijdag 20 april van 14.00 uur tot 22.00 uur is er een interactieve werkconferentie voor iedereen die zich op de één of andere manier bezighoudt met sporten en bewegen. Tijdens deze conferentie krijgen de deelnemers de kans om op een inspirerende manier te werken aan een kwalitatief goed sport- en beweegbeleid in de gemeente.

Aanmelden U kunt zich voor 9 maart 2012 aanmelden via sport@gemeenteswf.nl. Zet in uw aanmelding uw naam, adres en contactgegevens. Maximaal twee personen per organisatie.

MILIEUSTRAAT BOLSWARD Exmorraweg 3A Ma t/m vrij van 9.00 - 16.30 uur Zat van 9.00 - 13.00 uur

MILIEUSTRAAT KOUDUM Spoarleane 2 ma mid. van 13.00 - 15.30 uur vrij mid. van 13.00 - 15.30 uur

MILIEUSTRAAT HEEG De Draei 17 Ma t/m vrij van 13.00 - 15.00 uur ma avond van 19.00 - 20.00 uur

MILIEUSTRAAT SNEEK Wetterskipsdyk 4 ma t/m vrij van 16.30 - 19.00 uur

KRANT NIET ONTVANGEN? Klachten over de bezorging tijdens kantooruren: 088 800 20 02, of via mail klachtenweekbladen@ndcmediagroep.nl. De bekendmakingen kunt u ook inzien en downloaden via www.gemeentesudwestfryslan.nl

INFORMATIE OVER DEZE PAGINA | Team Communicatie | E-mail: communicatie@gemeenteswf.nl | Telefoon: 0515 48 90 00 | WWW.GEMEENTESUDWESTFRYSLAN.NL


Workumer Krant Friso // Pagina 9 // Dinsdag 7 februari 2012

It Heidenskip, Heidenskipsterdyk 40 A - OV 20111139 Verleende vergunning voor het kappen van een rij bomen op de polderkade waterschap. (30-01-2012) Koudum, Onderweg 6 OV 20120028 Verleende vergunning voor het plaatsen van een opslagcontainer. (01-02-2012) Makkum, It Gruthôf 8 - OV 20111183 Verleende vergunning voor aanbouw aan de woning. (30-01-2012) Parrega, Horstweg 19 OV 20111154 Verleende vergunning voor het kappen van een esdoorn. (30-01-2012) Scharnegoutum, Blankendalwei 2 OV 20111130 Verleende vergunning voor bestaande schuur slopen en nieuwe kalverenstal realiseren. (27-01-2012) Sneek, Einsteinstraat 9 OV 20111153 Verleende vergunning voor het aanleggen van een hellingbaan. (30-01-2012) Sneek, Johan Willem Frisostraat 118 f - OV 20120005 Verleende vergunning voor het vervangen/vergroten van de woonwagen. (26-01-2012) Sneek, Westereems 4 b OV 20120025 Verleende vergunning voor verbouw van de bedrijfsruimte tot centrum fysiotherapie. (30-01-2012) Sneek, Zeilmakersstraat 3 m OV 20120040 Verleende vergunning voor het plaatsen van een kunststofkozijn. (01-02-2012) Tjerkwerd, Arkum 2 - OV 20111145 Verleende vergunning voor het plaatsen van een mestzak. (27-01-2012) BEZWAAR Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde verleende vergunning(en) bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de dag van verlening (zie datum achter aanvraag). Het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek. In dit bezwaarschrift moet u naast uw naam, adres en de dagtekening ook het besluit omschrijven waartegen het bezwaar zich richt. Voor het inzien van een vergunning dient u vooraf een afspraak te maken via het gemeenteloket telefoon 0515 - 48 90 00 SPOED Als er sprake is van spoed, kan tegelijk ook een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden. Voor het inzien van een vergunning dient u vooraf een afspraak te maken via het gemeenteloket telefoon 0515 - 48 90 00.

APV VERGUNNING ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

De burgemeester maakt bekend dat hij een kennisgeving heeft ontvangen van: St. Doarpshûs It Waltahûs voor het organiseren van een muziekavond op 11 februari 2012 in Dorpshuis It Waltahûs aan de Kade 2 te Tjerkwerd.

VERORDENINGEN EN REGLEMENTEN BESLUIT TIJDELIJKE REGELS AANSCHERPING WET WERK EN BIJSTAND

Op 26 januari 2012 heeft de gemeenteraad het Besluit tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand vastgesteld met als ingangsdatum 1 januari 2012. Dit besluit ligt voor een ieder ter inzage bij de gemeenteloketten. De tekst van het besluit is ook te vinden op www.gemeentesudwestfryslan.nl, daarna te klikken op

Bestuur & Organisatie, Beleidsstukken en Sociale Zaken.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt de vraagbaak voor ouders, opvoeders, kinderen en jongeren in de leeftijd van min negen maanden tot 23 jaar. Hiervoor slaat Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Fryslân de handen ineen met Timpaan, CEDIN en Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân. In Zuidwest Friesland zullen in de loop van 2011 tien consultatiebureaus omgebouwd worden tot Centra voor Jeugd en Gezin. Om alvast kennis te maken, vindt u hier eens in de twee weken een artikel van het CJG.

MELDINGEN MILIEU Ferwoude, Aaltjemeerweg 16 Melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ontvangen voor het oprichten van een werktuigenloods. (06-01-2012) Koudum, Nieuweweg 42 - Melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ontvangen voor het oprichten van een Pitch and Putt golfbaan inclusief facilitair gebouw. (04-01-2012) Makkum, Waardwei 11 - Melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ontvangen voor het oprichten van een metaalbewerkingsbedrijf. (18-01-2012) Sneek, Einsteinstraat 9 - Melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ontvangen voor het aanleggen van een hellingbaan. (12-01-2012)

VERKEER BOLSWARD, STREMMING “LTSBRUG”, MAANDAG 13 FEBRUARI T/M MAANDAG 27 FEBRUARI 2012

I.v.m. met het vervangen van de “LTSbrug” te Bolsward is deze afgesloten voor voetgangers. Het betreft de periode van maandag 13 februari t/m maandag 27 februari 2012. De werkzaamheden zijn deels weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Súdwest Fryslân uitgevoerd door Aannemingsbedrijf De Boer en De Groot te Harlingen/Workum. Voor vragen over de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen via telefoonnummer 06-51848748. Voor meer informatie kunt u bellen met Anton Terpstra via het gemeenteloket 0515-489000. INSTELLEN BEBOUWDE KOMGRENS INDUSTRIETERREIN HORSA EN BUREVAART TE WORKUM

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 januari 2012 heeft besloten om het industrieterrein Horsa en Burevaart binnen de bebouwde kom van Workum te brengen. Met het instellen van de bebouwde kom wordt automatisch de maximum snelheid vastgesteld op 50 km per uur. TER INZAGE Het besluit ligt met ingang van 10 februari t/m 22 maart 2012 ter inzage bij de gemeenteloketten. REAGEREN Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Súdwest Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de maatregel waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit waartegen het is gericht niet. Hiertoe kan, indien tegen dit besluit bezwaar is gemaakt en onverwijlde spoed dat vereist, op verzoek van de belanghebbende een voorlopige voorziening worden getroffen door de president van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

Anna Wassenaar:

“De lijnen zijn kort in het CJG” Wie bent u, welke organisatie vertegenwoordigt u en wat doet uw organisatie? Mijn naam is Anna Wassenaar en ik werk als verpleegkundige bij de jeugdgezondheidszorg van de GGD Fryslan. De afdeling jeugdgezondheidszorg is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en wij houden ons bezig met de gezondheid van de Friese jeugd van 0-19 jaar. Wij volgen de gezondheid en ontwikkeling van de jeugdigen.

Op welke manier bent u betrokken bij het CJG ZWF? Als verpleegkundige ben ik een onderdeel van het CJG. Samen met de scholen en het schoolmaatschappelijk werk vormen wij het CJG-team. De overleggen van het CJG-team vinden plaats op school. Het voordeel van de samenwerking is dat we, samen met de ouders, vroegtijdig problemen kunnen signaleren en aanpakken, zoals bijvoorbeeld problemen met leren of gedragsproblemen.

Wat vindt u ervan tot nu toe? Ik vind het een hele plezierige werkwijze. Er is een intensievere samenwerking met de school en de hulpverleners, de lijnen zijn heel kort. Die samenwerking vormt de kern van het CJG. Vragen worden beter beantwoord als organisaties samenwerken.

Wat zijn uw verwachtingen van het CJG ZWF? Mijn verwachting en hoop is dat we door het CJG hulpbehoevende jeugd via kortere lijnen op een juiste manier kunnen begeleiden. Voor de ouders hoop ik dat het CJG

een laagdrempelige voorziening wordt, waar iedereen die hulp nodig heeft, een antwoord krijgt op zijn of haar vragen.

Wat zullen de inwoners van onze gemeenten hiervan merken? Doordat de samenwerking met de verschillende organisaties verbetert, verbetert de hulp. Het betekent kort samengevat: één loket waarin ouders met kinderen of jeugdigen terecht kunnen met hun vragen rond opgroeien, gezondheid, opvoeden, verwijzingen en onderwijs.

Wat is voor u de grootste uitdaging in het CJG? De naamsverandering kan verwarring geven, want iedereen kent de GGD en het consultatiebureau. En sinds kort zijn wij, samen met schoolmaatschappelijk werk, het CJG. Maar ons werk verandert niet. Ik denk dat de grootste uitdaging is, dat ouder en kind de voordeur van het CJG weten te vinden. Gelukkig wordt Het CJG steeds zichtbaarder. Zo is er sinds vorig jaar een CJG-website, www. cjg-zwf.nl en worden er vanuit het CJG worden ouderavonden over positief opvoeden georganiseerd.

Wat zijn voor u persoonlijk de belangrijkste ontwikkelingen of veranderingen in uw dagelijkse werk? Het CJG is een verdere ontwikkeling van wat het consultatiebureau (0-4 jaar) en de GGD (4 tot 19 jaar) al deden. Door de intensievere samenwerking bundelen we onze krachten met schoolmaatschappelijk werk in één organisatie; het CJG-ZWF.

Meer informatie over het Centrum voor Jeugd en Gezin Zuidwest Fryslân vindt u op www.cjg-zwf.nl Telefonisch is het CJG bereikbaar op werkdagen van 8.00 -17.00 uur en iedere dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur via 0900-254 1 254 10 consultatiebureaus in Zuidwest Fryslân maken onderdeel uit van het CJG.

Fotowedstrijd gemeentegids 2012-2013 In juni 2012 verschijnt de nieuwe gemeentegids. Deze keer willen we niet alleen de gids maken voor u, maar ook met u. Daarom organiseert gemeente Súdwest Fryslân een fotowedstrijd, waarbij de drie winnende foto’s een plaats krijgen in de gemeentegids.

Hoe doet u mee? Als u mee wilt doen aan deze wedstrijd dan kunt u tot en met vrijdag 24 februari uw digitale foto(s) sturen naar: communicatie@gemeenteswf.nl onder vermelding van uw naam en adresgegevens.

Prijzen De drie winnende foto’s worden naast een plaats in de gemeentegids beloond met een waardebon van € 75,-- (eerste prijs), € 50,-(tweede prijs) € 25,-- (derde prijs).

Waar moeten foto’s aan voldoen? 1. Alleen inwoners van de gemeente Súdwest Fryslân kunnen deelnemen. 2. Per persoon mogen maximaal 2 foto’s worden ingestuurd. 3. De foto’s moeten genomen worden in de gemeente en herkenbaar zijn voor de gemeente en/of inwoners. 4. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden in JPEG/JPG formaat met een hoge resolutie. 5. Medewerkers van de gemeente Súdwest Fryslân zijn uitgesloten van deelname. De winnende foto’s worden in maart bekend gemaakt. De winnaars krijgen hiervan schriftelijk bericht. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw S. Dijkma via 0515-489000.

Algemeen Door deel te nemen aan deze actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden. Deelnemers verklaren door middel van deelname aan deze fotowedstrijd uitdrukkelijk dat zij alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van de ingezonden foto’s bezitten en vrijwaren de gemeente Súdwest Fryslân van iedere aanspraak door derden. Deelnemers dragen alle eigendomsrechten over aan de gemeente Súdwest Fryslân. Stockfoto’s mogen derhalve niet worden ingezonden. Door deel te nemen aan de fotowedstrijd geeft de deelnemer de gemeente Súdwest Fryslân het onbeperkte recht de ingezonden foto’s zonder enige vergoeding (aan de deelnemer), zonder mededelingen vooraf en vrij van (re)productierechten op haar website te publiceren of op enigerlei andere wijze te vermenigvuldigen en commercieel te exploiteren. Foto’s waarop mogelijk portretrecht rust van derden (bekende Nederlanders, fotomodellen, etc), maar ook beledigende, discriminerende, seksueel getinte, geweldverheerlijkende of leeduitbeeldende foto’s zijn uitgesloten van deelname.

Verkiezing sportvrijwilliger van het jaar Mensen die zich voor lange tijd en op een bijzondere wijze vrijwillig inzetten voor uw sportclub maken kans om sportvrijwilliger van het jaar te worden. Ongetwijfeld zijn er bij uw sportvereniging ook mensen die het verdienen om tijdens het Sportgala Fryslân op 15 maart 2012 in het zonnetje gezet te worden.

Geef hem/haar op via www.lc.nl/ sportvrijwilliger. Uit de uitzendingen worden drie sportvrijwilligers genomineerd. Deze worden vanaf 18 februari a.s. bekendgemaakt, tegelijkertijd met de nominaties van de sportman, sportvrouw, gehandicapte sporter, sportploeg, Fryske sporter en sporttalent van het jaar. Kijk vanaf 18 februari op www.sport-

Sjoch foar mear ynformaasje oer jo gemeente op www.gemeentesudwestfryslan.nl

galafryslan.nl. De prijzen worden op donderdag 15 maart tijdens het Sportgala Fryslân bekend gemaakt. Meld uw sportkanjer aan en wie weet wordt deze sportvrijwilliger niet alleen uw held, maar de held van heel Fryslân! De inschrijving sluit op 13 februari 2012.


Workumer Krant Friso // Pagina 10 // Dinsdag 7 februari 2012

Rijvaardigheidsdag 2012 voor automobilisten en bestuurders van brommobielen uit de gemeente Súdwest Fryslân. Deze dag is bedoeld als opfrisser van de verkeerskennis en de rijvaardigheid. Het programma bestaat uit drie onderdelen: 1. een uitgebreide theorie les 2. een bezoek aan de informatiemarkt met testen van reactiesnelheid, ogen en oren en gebruik van medicijnen 3. onder begeleiding van een rijinstructeur maakt u een rit in de omgeving van Sneek. Datum: Aanvang: Plaats: Kosten: Voor wie: Opgave:

donderdag 8 maart 2012 9.00 uur of 14.00 uur Hemkerk, Smidsstraat 8 te Sneek € 13,50 automobilisten en brommobielrijders van 55 jaar en ouder uit de Gemeente Súdwest Fryslân. tot vrijdag 24 februari 2012 bij “Poort 20”, Oude Koemarkt 20 te Sneek, tel. 0515- 414162 of bij Ouderenwerk Bolsward, Nanne Reijnstraat 19a te Bolsward, tel. 0515- 576507

De rijvaardigheidsdag wordt georganiseerd door Timpaan Welzijn, Stichting ouderenwerk Bolsward, gemeente Súdwest Fryslân, Veilig Verkeer Nederland, Stichting bevordering verkeerseducatie Friesland, Rijschoolvereniging Kring B-14.

Kies voor de strooiroutes! De afgelopen week kregen we dan toch nog echt winterweer! De gemeentelijke strooiploegen gingen op pad om de gladheid op de strooiroutes tegen te gaan. We strooien niet alle wegen, dus gaat u op pad, neem dan zoveel mogelijk de wegen die zijn opgenomen in de strooiroutes. Ook scholieren, die op de fiets naar school gaan, willen we oproepen geen ‘binnendoor’ paadjes te nemen maar de hoofdfietsroutes waar mogelijk te gebruiken.

Zorgen voor goede doorstroming en bereikbaarheid De hoofdroutes en ontsluitingswegen, voor zowel auto, fiets als bus, worden direct gestrooid en zo mogelijk al voor het glad wordt. Daarna strooien we de binnensteden, grote parkeerplaatsen, industrieterreinen en fietsroutes (welke niet al zijn gestrooid als hoofdfietsroute) als hier hinder is van gladheid. Woonwijken, recreatieve fietspaden en overige we-

gen strooien we niet. Op deze wegen komt vaak weinig verkeer. Omdat het zout niet goed wordt ingereden gaat het effect van het strooien verloren. Daarbij komt dat het strooien van alle wegen erg kostbaar is. Daarom kiest de gemeente ervoor zich vooral te richten op de gladheidbestrijding op de doorgaande en veelgebruikte routes om de doorstroming en bereikbaarheid in onze gemeente zo goed mogelijk te houden.

Bekijk de strooiroutes online Ga naar www.gemeentesudwestfryslan.nl om te kijken welke wegen op uw (dagelijkse) route gestrooid worden. Ga naar Leven & Wonen  Leefomgeving  Veiligheid  Gladheidsbestrijding of zoek op gladheid. U ziet dan een kaartje waarin u kunt inzoomen op uw dorp, stad of route. Als de weg groen of rood gemaakt is, wordt er in uw straat/ op uw route gestrooid. De groene route is de fietspadenroute, de rode geeft de route voor gemotoriseerd verkeer aan. De wegen die niet gemarkeerd zijn, horen niet tot de strooiroute. U kunt de strooiroutes ook inzien op onze gemeenteloketten. Voor meer informatie; bel het Gemeenteloket 0515-489000.

Sjoch foar mear ynformaasje oer jo gemeente op www.gemeentesudwestfryslan.nl

Schuim dooft brand

De politie heeft maandag voor een week om 14.46 uur een melding gekregen van brand in een mobiele hoogwerker op de Heidenskipsterdyk bij het gelijknamige dorp. Op de plaats des onheils aangekomen bleek dat de brandweer van Workum aanwezig was met twee blusvoertuigen. De brand werd geblust met schuim.

Bril gevonden

In de sneeuw bij het laantje achter slagerij Van der Meer in Workum is een bril gevonden. De bril in kwestie (zie foto www.workum.nl) is op te halen op Noard 135. Even bellen kan ook: 0623055460.

Handboogschieten

Uitslagen van de wintercompetitieavond handboogschieten op maandag, 30 januari 2012, in de Kaap te Stavoren: Hout: Jan van der Veen 191 ptn.; Lars Kossen 150 ptn.; Joyce Folkertsma 149 ptn.; Paul van Keimpema 146 ptn.; Jan Haanstra 136 ptn.; Tamara Magomadeva 116 ptn.; Peter van Nijkerk 111 ptn.; Loekie Heintzberger 96 ptn. Barebow: Henk Keizer 231 ptn.; Henk Venema 205 ptn.; Niels Pelle 203 ptn.; Andries Bosma 188 ptn. (PR); Lothar Laube 152 ptn.; Rieme Bosma 147 ptn.; Ayla Bosma 132 ptn.; Jaap de Jong 106 ptn.; Tonko Hofman 82 ptn.

Streetdance Workum eist bij wedstrijd in Leek aansprekende resultaten op Afgelopen zaterdag was voor de streetdancegroepen van Sport- & Gezondheidscentrum ZuidwestFriesland uit Workum een belangrijke datum. De eerste wedstrijd van dit seizoen vond plaats in Leek. De groepen hadden de laatste weken hard getraind om de dans helemaal af te krijgen. Iedere woensdagmiddag en -avond trainen alle groepen in de leeftijd vanaf 4 jaar tot de volwassenen. Er zijn recreatieve groepen en selectiegroepen, deze laatste bestaan uit dansers die daarvoor geselecteerd zijn en op een hoger niveau trainen. In totaal wordt ieder jaar aan drie tot vijf wedstrijden meegedaan. In Leek deden in totaal 160 teams uit Noord-Nederland mee in diverse leeftijdsgroepen en op verschillende niveaus. De jongste dansers begonnen vroeg in de middag, de 19+ groepen later in de avond. Veel groepen van het sportcentrum behaalden hoge scores en eindigden bij de beste. Zo vielen de meisjes en jongens (!) van de Mini’s uit Workum nét buiten de prijzen, ze werden zesde van in totaal twintig groepen. De hoogste uitslag van de dag werd gehaald door de Frisian Freaks. Deze groep deed mee in de categorie recreatie 9–11 jaar en won de tweede prijs. Deze enthousiaste dansers straalden plezier uit en dansten mooi gelijk en vrijwel foutloos, iets wat binnen streetdance erg belangrijk is. Het sportcentrum organiseert

■ De ZWF Frisian Freaks. Van links naar rechts staand: Jildou, Sylona, Yara, Fleur, Lisa M, Fien, Nynke en Susanne, zittend: Lisa B, Marte, Annichje. zelf op 31 maart een wedstrijd in Koudum. Daarna staat nog een wedstrijd in Urk op het programma. Nieuw is de samenwerking tussen de wedstrijdorganisaties uit Leek, Workum en Urk. De juryreglementen en voorwaarden

zijn hetzelfde en iedere wedstrijd is tevens een voorronde, waarbij punten gehaald kunnen worden. Bij voldoende punten mag een groep deelnemen aan de finalewedstrijd, het Noord-Nederlands Kampioenschap Streetdance

(NNKS). Het NNKS is dit jaar in Koudum. Vier teams van Sport- & Gezondheidscentrum ZuidwestFriesland zijn door de goede uitslagen in Leek al vrijwel zeker van deelname aan het NNKS. Een prestatie op zichzelf!


Workumer Krant Friso // Pagina 11 // Dinsdag 7 februari 2012

Elk zijn lot, ’t komt van God (slot) Woonomstandigheden In de 19de eeuw, en tot ver in de eerste helft van de 20ste eeuw, waren de woonomstandigheden in Workum niet best. Heel veel gezinnen hadden slechts de beschikking over één kamer om in te wonen, te slapen en te koken. In 1906 bijvoorbeeld waren in wijk A (zuidkant Dwarsnoard en oostkant Noard) 86 éénkamer woningen. De gemiddelde grootte was ongeveer 20 m2 (inbegrepen de bedsteewand). Het kleinste kamertje dat ik in wijk A vond was slechts 7½ m2. Concentraties van éénkamer woningen waren in de Begine (met name de zogenaamde ‘plaets’ (tegenwoordig de Klameare)), de Pilesteeg met zes kamers van slechts 9 m2, het Skil rondom de St Gertrudiskerk, o.a. met de acht nog bestaande witte huisjes, het Turflân, de Pilekaan met elf kamers van ongeveer 3,5x4 m en verder nog op enkele plaatsen op het Sylspaed. In deze buurten woonden de hulpbehoevende armen, vooral weduwen en werklozen. Hier moesten meerdere gezinnen gebruik maken van één húsketonne (privaat) en één regenwaterbak (waarvan het water vaak niet te drinken was). Er waren zelfs gezinnen die helemaal géén húsketonne of regenwaterbak hadden. Grote gezinnen kwamen in deze buurten nier voor. Alleen in de Pilesteeg vond ik één gezin van acht personen waarvan er drie of vier op de stenen vloer moesten slapen. De hygiënische toestanden waren over het algemeen slecht. In de notulen van de gemeenteraad van maandag 2 Augustus 1852 is een rapport van een commissie, die daar een onderzoek naar had ingesteld, opgenomen. ‘Tot bevordering van de zindelijkheid en gezondheid van een aantal bewoners van Armenwoningen aan de noordzijde van het kerkhof, in het Pijlsteegje en in de Bagijnestraat, is het eene volstrekte noodzakelijkheid dat die talrijke behoeftige bewoners in de gelegenheid worden gesteld om zich op eene geschikte wijze van goed zuiver

Armoede, krotten en vuil in de negentiende eeuw in Workum

water te kunnen voorzien, waartoe thans geene gelegenheid bestaat dan op eenen verren afstand uit de Diepe Dolte, dewijl de sloot achter het kerkhof vol allerhande vuiligheid zit, en ook niet zuiver kan gehouden worden, en ook de Wijmerts te ver af is en dat water in den zomer vaak onbruikbaar is. Uwe Commissie acht het dus zeer geschikt in de Pijlsteeg eene diepe goed wellende put te laten maken en van het noodige pompwerk ten algemeenen gebruike te voorzien (…….). En hiermede zoude Uwe Commissie haar rapport kunnen sluiten, zoo zij zich niet gedwongen gevoelde een paar opmerkingen mede te deelen. Het eerste is dat de bewoners der zoo even genoemde Pijlsteeg (wier zindelijkheid bij het gebrek aan water en het bijna volslagen gemis van zonlicht men waarlijk moet prijzen, ja bewonderen) eene grooten overlast hebben te verduren van de mesthoopen, door de weduwe P. Maart en door G. Overmeer tegen de stekken geworpen, welke hunne percelen van de Pijlsteeg scheiden en waarvan de vuiligheid de straat en goot in die steeg verontreinigt en de buitendien reeds zoo bedompte woningen door hunnen stank verpesten (……)’

Stadsvuil Al in de 17de en 18de eeuw kende Workum al een vuilnisophaaldienst. In een instructie voor de vuilnisvoerder uit het midden van de 18de las ik ‘dat de vuilnisvoerder ’s maandags, woensdags en saterdags met een bequame praam door de stad moest varen en al’t keijsel, asch of enig ander vuilnis, door de burgerij en ingesetenen in vaten, tonnen ofte potten op de straaten off wallen geset, daarin verzamelen en ter gedestineerde plaatse wegvoeren. Dat hij voor sijn dienst sal genieten van ijder huis, dat door één huisgesin word bewoond ses stuivers, van twee huisgesinnen agt stuivers en van drie huisgesinnen negen stuivers in ’t jaar. Dat egter alle arme huisen en camers die door gealimenteerde personen zijn bewoond, hier van sullen

■ Meijer Regeling en Jetse Seekles op Séburch met een húsketontsje (1956).

■ Het Turflân rond 1900. Op de voorgrond de Djippe Dolte; de walbeschoeiing is gedeeltelijk vergaan en overwoekerd met gras. sijn vrijgesteld’. De kerkoppasser van de Sint Gertrudiskerk was volgens een instructie van 23 februari 1750 verplicht de stadssecreten en vuilnisbakken in de Pilesteeg en Rectorsbleek te reinigen, voorts de Merk één maal in de week te vegen. Op 18 september 1769 werd aanbesteed het metselen van een vuilnisbak (afmetingen 12 voeten vierkant, 2 voeten onder en 2 voeten boven de grond) in de Tillesteeg (Tillefonne). Aannemer is Sies Cornelis voor 31 gulden en 10 stuivers. Op 25 februari 1773 werd aanbesteed het maken van een nieuw Secreet aan of bij de zeedijk. Aannemer is Wijbe Cannegieter voor 26 gulden. Op 2 Mei 1794 werd aanbesteed het omsetten van het secreet achter het kerkhof, het wegbreken van de oude aschbak bij ’t kerkhof en het maken van een nieuwe aschbak binnen ’t hek in de Pijlesteeg, vier voet diep en 2 voet boven de grond. In de verordening op den haardasch, vuilnis enz van 1852 staat dat ‘alle haardasch, vuilnis enz in vaten, bakken of iets dergelijks zal bijeen verzameld worden, en des woensdags en zaterdags morgens voor negen ure op den wal zal moeten worden gebragt, teneinde door den pagter van den haardasch en vuilnis met een praam, kar of ander voertuig te worden opgezameld en naar de algemeene vergaderbakken worden gebragt’. Voorts dat ‘het ledigen van de Secreten des avonds niet voor tien ure en des morgens niet na zonsopgang mag geschieden; des winters moet dit in de bijten en niet op het ijs worden gedaan’. In 1880 wordt in Workum het tonnenstelsel ingevoerd. De gemeenteraad koopt 500 privaattonnen.

Water Op 4 juli 1785 vond ‘de Besteedinge van het maaken van een Reegewaters Bak tusschen den Toorn en de Kerk, afmetingen 15 voet lang, 9 voet wijd en 6 voet hoog’. Aannemer was Paulus Baukes voor de summa van 125 gulden. In de regenwaterbak werd de regen,

die op het dak van de kerk viel, vergaard. De regenwaterbak was van de kerk en werd verpacht. Burgers konden hier tegen betaling één of meer emmertjes water halen. Schoon water was een probleem. Iedereen betrok in de 19de eeuw zijn water uit de regenwaterbak.

Vaak moesten twee gezinnen, of meer, het met één regenwaterbak doen, in de armenbuurten vaak wel drie of vier gezinnen. Er waren daar zelfs gezinnen die helemaal geen regenwaterbak hadden. Het water was vaak vervuild en niet geschikt voor consumptie. In hoeverre de pompen, waarvan er nog een vijftal op de Merk, langs het Noard, het Súd en bij kunsthuis Kort staan, een bijdrage hebben geleverd in de schoonwatervoorziening is mij niet bekend, maar ik heb zo mijn twijfels, mede gelet op de vol-

gende advertentie in de Friso uit 1907 .

Waterbehoefte Bij genoegzame deelname wenscht het BESTUUR der Vereeniging PLAATSELIJK BELANG alhier weder te trachten in de behoefte aan Drinkwater te voorzien door de AANVOER PER SPOOR. Echter met dien verstande, dat een ieder voor zich de afhaling bevordere. Aangifte voor dit doel wordt ten spoedigste ingewacht bij den Secretaris der Vereeniging,

Ook de levering in 1891 van 500 emmers regenwaterwater aan de Spijskokerij is veelzeggend. Elk zijn lot, ’t komt van God? Nee dus !! Minte de Jong


Workumer Krant Friso // Pagina 12 // Dinsdag 7 februari 2012

Op pelgrimage naar Santiago de Compostela

Wiebren Koopen: sportieve duizendpoot Albert Schootstra

“Ik haw him twa kear riden, ‘tig’ kear fytst – sa’n lytse tweintich kear – en njoggen kear kuiere.” Dit vertelt Wiebren Koopen (63) van de Blomikkers in Workum over zijn betrokkenheid bij de diverse verschijningsvormen van de even bekende en als beroemde Elfstedentocht. Deze betrokkenheid heeft uiteraard ook al geleid tot het beroemde brevet voor mensen die de Tocht der Tochten zowel hebben geschaatst, gefietst en gewandeld. Het zal duidelijk zijn dat wij hier praten met een sportman pur sang, al heeft hij dan de atletiek ingewisseld voor het maken van lange wandeltochten. Dit laatste mondt dit voorjaar en zomer – als alles volgens plan verloopt uiteraard – uit in het lopen van de pelgrimage naar Santiago de Compostela. Wiebren Koopen is al druk bezig zich op deze tocht voor te bereiden, onder meer door al met zware bepakking te wandelen en met zijn ‘wandelpartner’ Wilma Raaadsveld uit Joure het Zuiderzeepad van Hoorn naar Stavoren in etappes ‘aan te pakken’. Daarbij wordt per dag echter wèl tussen de 25 en 30 kilometer gewandeld, een geduchte training dus. Het duo is op het moment dat dit geschreven wordt gevorderd tot Muiderberg. Wiebren Koopen is echter niet alleen sportman. Ook in het maatschappelijk en culturele leven heeft hij zijn sporen al ruimschoots verdiend. Denk wat dit laatste betreft alleen maar aan brassband Crescendo, waarvan hij voorzitter is. Bij het afgelopen Nieuwjaarsconcert op zaterdagavond 14 januari jl. werd hij – als gemeld – onderscheiden met de gouden speld vanwege het feit dat hij al langer dan vijftig jaar voor Crescendo actief is. Alle reden dus voor een gesprek met de man die respect afdwingt door op zó veel fronten actief te zijn. Als de verslaggever zijn bewondering uitspreekt voor zijn wandelprestaties, zegt Koopen eenvoudig: “It is mar wat je der foar traine. Ik ha hast noait blierren. Kuierje is hearlik. Je holle even hielendal leech rinne, sa soest it omskriuwe kinne. Ik meitsje it hiele jier troch tochten. Doe’t ik noch fulltime wurke rûn ik eltse freed fan it wurk yn Snits nei Warkum werom. Ik ha bygelyks de tocht AmsterdamLjouwert ek al twa kear dien. Dat komt del op 150 kilometer dêrst dan sa’n santjin oeren oer dochst. De Vierdaagse haw ik ien kear rûn. Mar it is my dêr eins wat te drok. Kinst yn it begjin dyn eigen tempo hast net rinne. De oankomst op ‘e lêste dei is fansels prachtich, mar nee, ik bin dochs net echt in man foar de Vierdaagse. Ik fyn it hearlik om allinne te rinnen. Nei Sanitago de Compostela soe ik earst ek allinne. Mar doe moete ik yn in reisboekenwinkel yn Grins eins hiel tafallich Wilma Raadsveld. We rekken yn petear en ja, op it lêst hawwe wy doe it beslút nommen de tocht tegearre te rinnen.” Aanvankelijk was Wiebren Koopen van plan de tocht van Workum naar Santiago de Compostela louter te be-

naderen als een uitdaging. Wilma Raadsveld heeft echter meer affiniteit met de ‘geestelijke’ achtergrond van de monstertocht en die affiniteit heeft in de loop van de voorbereiding ook steeds meer bezit genomen van Koopen: “Wy geane as pelgrim dêr hinne en dan moatst alles loslitte wat achter dy leit.” Zijn echtgenote Jelly Koopen-Koelmans (58) vult aan: “In soad minsken fine it gewoan spitich as se ienris yn Santiago de Compostela oankommen binne want it aventoer is dan foasrby.” En dat ‘avontuur’ slaat dan vooral op dat ‘geestelijke’ aspect. Een aspect trouwens dat Wiebren als gelovig roomskatholiek allerminst vreemd is. Hij is van protestantse huize en is indertijd met zijn vrouw Jelly, afkomstig uit Makkum, roomskatholiek geworden. Het paar is in 1974 getrouwd en heeft drie kinderen die niet meer thuis wonen. Het zijn de zonen Johan en Arjan en daar tussenin de dochter Ellen. Nu we toch een beetje in de familiaire sferen zijn beland kan nog gemeld worden dat ook Jelly Koopen-Koelmans zich terdege inzet voor de maatschappij. In het dagelijks leven is ze tandartsassistente in Balk, maar in Workum zal ze – naast het bekleden van veel andere bestuurslidmaatschappen – toch vooral bekend zijn als secretaris van de Stichting Zeilvaartcollege Workum. Dit college tekent ieder jaar opnieuw voor de organisatie van Strontrace, Beurtveer en Visserijdagen en het secretariaat berust alweer zo’n acht, negen jaar bij haar in vertrouwde handen. De pake van Jelly heeft als beurtschipper in Makkum de kost verdiend en mogelijk speelt dat nog een rol bij de diepe liefde die ze heeft voor schepen, en dan met name de oude, klassieke bedrijfsschepen. Bij het genoemde college is ze derhalve helemaal op haar plaats.

Maar terug naar Wiebren Koopen – een Workumer ‘yn ieren en sinen’. Al als jongen van zestien kwam hij na het met succes afronden van de LTS in dienst bij Landustrie in Sneek. Hier worden pompgemalen, vijzelgemalen en apparatuur voor waterzuiveringen gefabriceerd. Wiebren begon er in de fabriek, werd daarna werkvoorbereider en vervolgens constructietekenaar op de tekenkamer. Door het succesvol volgen van avondcursussen en niet te vergeten zijn praktische ervaring kwam hij op het HBO-niveau dat tegenwoordig voor deze functie wordt gevraagd. Wat hier maar gezegd wil zijn is dat Wiebren Koopen ook in het ‘gewone leven’ – en niet alleen in de sport – een doorzetter is. Toen hij op zijn zestiende bij Landustrie kwam werken was hij al drie jaar actief bij Crescendo. “Doe wie it noch in fanfare, yn 1965 is it in brassband wurden,” vertelt hij. Hij legt uit dat een brassband, in tegenstelling tot een fanfare, geen saxofoons onder de instrumenten telt. In een harmonie tenslotte zijn ook houten instrumenten te vinden. “Hoewol’t ik op de bügel begûn bin, haw ik altyd cornet spile,” aldus Wiebren Koopen verder.

■ Wiebren Koopen bekijkt zijn plakboeken en ziet tegelijkertijd verlangend uit naar zijn reis naar Santiago de Compostela. Zijn diensttijd bracht hij in 19681969 door bij de luchtmacht en het hoeft bijna geen betoog dat hij toen ook speelde in de kapel van dit krijgsmachtonderdeel. In het kader van een soort reünie van de Luchtmachtkapel speelde hij vorig jaar nog op de Nationale Taptoe in Rotterdam. “Ja, de sport en de muzyk, it hat myn hiele libbeb altyd wat ‘gezamenlijks’ west.” En die sport zat er bij Koopen ook al vroeg in. Hij was nog heel jong toen hij al een racefiets had. In het wedstrijdpeloton liet hij zich weliswaar niet zien, maar: “Ik fytste in soad. Sa’t de oare jonges in brommerke hiene, sa hie ik in racefyts.” In 1966 vond hij ‘zijn’ sport: de atletiek. De man die daartoe de aanzet gaf was Cees Clement. Deze beroemde atleet, die zelfs Nederlandse kampioenschappen op zijn naam bracht, trouwde met een Workumse, verhuisde naar Friesland en kwam bij Landustrie werken. Enfin, het zal duidelijk zijn hoe het ‘kwartje viel’. Zijn niet aflatende trainingsijver en natuurlijk zijn talent maakten Wiebren Koopen tot een atleet die weliswaar nationaal gezien in de subtop bleef steken, maar die in het Noorden zijn mannetje terdege stond. Voor hem ligt een stapel plakboeken. Het oog valt op zomaar een knipsel. ‘Op Leeuwarder Nieuwestad’ zo vermeldt de bovenkop bij een artikel. En dan de hoofdkop: ‘Wiebren Koopen sterke winnaar Bevrijdingsloop’. Wat hieraan toe te voegen? “Ik moast in soad traine om meidwaan te kinnen en dat haw ik ek dien,” aldus Koopen. In Sneek liep hij in 1978 zijn beste tijd op de marathon, 2 uur, 41 minuten en 14 seconden. “It wie in saneamde Ynternasjonale en tagelyk ek it kampioenskip fan Nederlân. Ik bin by dy marathon doe noch de tredde fan Fryslân wurden.” Hij is best trots op die tijd. “By gruttere marathons dochst mei dy tiid no net mear mei, lit dat dúdlik wêze, mar by de lytsere, lykas de Slachtemarathon of dy yn Ljouwert, komst mei dy tiid ast it ôfsetst tsjin it hjoed – mei bettere training en better materiaal – noch wol by de earste fiif,” zegt hij terecht. Het voert te ver om dieper op

zijn atletiekprestaties in te gaan, maar het zal duidelijk zijn dat Wiebren Koopen echt niet voor spek en bonen aan de diverse starts verscheen. Ook anderen onderkenden zijn kwaliteiten en dat leidde er onder meer toe dat hij eens – als loper uiteraard – meedeed aan de Schuttevaerrace, die aparte combinatie van zeilen, fietsen en hardlopen. Het hoeft na het bovenstaande eigenlijk geen nadere uitleg meer dat de lange en zeer lange afstanden Koopen het beste lagen. Hij herinnert er aan dat Workum in de jaren zeventig en tachtig een aanzienlijke groep heel goede atleten telde. Hij noemt Pieter Wouda, Bennie de Vries, Jitte Feenstra, Jo van den Akker en Adriaan Bokma. “Pieter Wouda hat in hiele bêstenien west. In topper op de 800 en 1500 meter,” zo zegt Wiebren Koopen die met deze uitspraak bewijst de zon ook goed in andermans water te kunnen zien schijnen, een prachtige eigenschap voor een sportman die helaas echter bepaald geen gemeengoed is. Door de aanwezigheid van die goede lopers hoeft het geen verwondering te wekken dat in 1975 en 1980 het Bevrijdingsvuur door Workumer atleten in estafette van Wageningen naar onze stad is gebracht. “Ik mocht hiel graach traine,” zo onderstreept Koopen nog eens. “Somtiden wiest wurch en dan hiest net ienris safolle sin om te trainen. Mar ja, do hiest it ôfpraat en do giest dus wol. En dan kaamst nei dy training thús en dan in lekkere, waarme dûs. No, dan wiest dy wurgens wer kwyt. It ôfsjen by de langere ôfstannen lei my ek goed. Yn 1980 yn Zwolle lykwols haw ik it net goed dien. Der wie in marathon en it wie smoarhjit, sa’n 30 graden, en nearne in biezemwein te sjen, dat ik tocht: ik gean mar troch. Nee, dat wie net goed, ik hie útstappe moatten.” Eind jaren tachtig kreeg Koopen last van de heup. Het hardlopen zat er daardoor op en een poos deed hij niet veel aan sport. In de aanloop naar de wandelelfstedentocht van 2001 ging hij in training omdat hij absoluut het bovengenoemde brevet wilde

halen. Die tocht ging uiteindelijk niet door vanwege de ‘tongblier’ waardoor ons gewest toen getroffen was, maar Koopen had zijn volgende sportliefde ontdekt: het wandelen. Hij bleef trainen, wandelde met de als ‘kuierder’ ook zo bekende stadgenoot Eduard Bouma de 65 kilometer lange Lauwersmeertocht en hij was verkocht. Inmiddels heeft hij – en we doen een willekeurige greep – de tocht van 110 kilometer met als vertrek- en eindpunt Zeewolde ook al zes keer gelopen. Het wandelen heeft zijn hart. “Ik haw dus in soad draafd en letter kuiere ik dy rûtes dan en dan giet der nochris in wrâld foar dy iepen. Do sjochst alles folle better. It moaiste is ast hiel betiid fuort giest as it noch tsjuster is en datst de sinne dan opkommen sjochst. Dat is it moaiste momint fan de dei. Prachtich!” Het zal duidelijk zijn dat zijn dagen met alle tochten en voorbereidingen daarop meer dan gevuld zijn. Dit temeer omdat hij ook nog twee dagen per week bij Landustrie werkt. Hij is met ‘vroegpensioen’, maar bij Landustrie doet men nog graag een beroep op zijn deskundigheid. Verder bezet hij een zetel in het parochiebestuur en is hij penningmeester van de IJsclub Workum. Over Crescendo hadden we het al en samen met Crescendo-dirigent Marten Miedema stond hij aan de basis van ‘it korpsoerke’ bij de regionale zender RTN, het programma ‘Blazersklanken’ dat op zondagmiddag om 14.00 uur te beluisteren is. Twee keer was hij als muzikant actief bij openluchtspelen van SULT, Súdwesthoek Locatie Theater, en ook in het kader van het openluchtspel in Jorwert was hij, met zijn ‘collega’ van Crescendo Wouter van der Molen, te horen. Hij heeft gezongen in het Ursula-koor en hanteerde daar zelfs even het stokje van de dirigent. “Mar dat wie út need, hear. Der wie even gjin oar. Ik bin gjin echte dirigint, ik bin in maatslaander.”

Begin maart vertrekt hij voor zijn pelgrimage naar Santiago de Compostela. De exacte datum houdt hij liever voor zich om al te veel aandacht te ontlopen. Eerst wandelt hij naar Joure om Wilma Raadsveld ‘op te pikken’ en dan gaat het los. De tocht duurt zo’n drieëneenhalf à vier maanden. Zijn vrouw Jelly steunt hem volledig. “Alles watst graach dwaan wolste, moatst gewoan dwaan,” zegt zij. Hijzelf acht het tijdstip om de pelgrimage te ondernemen nu gekomen. “Der hoecht no neat mear,” zegt hij, doelend op de fase waarin zijn leven zich bevindt. “En oan de oare kant hoechst der fansels net mear oan te begjinnen ast 82 bist,” zo voegt hij daar aan toe. Intussen kan Wiebren Koopen als een sportieve duizendpoot worden gekenschetst. Een man op wie de stad Workum trots kan zijn. We gunnen en wensen hem dan ook een in alle opzichten goede pelgrimage naar het noorden van Spanje. Maar dat zal, Wiebren Koopen kennende en ongelukken en andere eventuele trieste gebeurtenissen uiteraard daargelaten, best lukken!


Workumer Krant Friso // Pagina 13 // Dinsdag 7 februari 2012

Workum van vroeger en nu

Konst derde op Friese Bridgescores kampioenschappen Met alweer de Friese kampioenschappen van de pony’s te Sneek achter de rug waren het de Kwintoruiters die zich van hun beste kant lieten zien. Jantine Konst uitkomend in de M1 dressuur met haar pony Shutterfly reed een zeer nette proef die goed was voor 62,50%. Jantine eindigde op een mooie 3de plaats. Geeske de Boer wist het tot een 5de plaats te schoppen in de L2 dressuur met Gideons Dimitri met 62,17%.

30 januari 2012: derde periode, derde avond.

■ Jantine Konst met haar pony Shutterfly.

‘Wy hienen ek wol thús bliuwe kinnen’ It earste fjouwertal fan damklup Boalsert Warkum Kombinaasje spile tongersdei tjsin Huzum 2 ut Ljouwert de tredde omloop fan de provinsjale bekerkompetysje. Doe’t Durk de Vries en Fedde Piet Huitema harren partij útspile hienen stie BWK mei 4-0 yn it efter. Lokkich wûnen Jan Mente Drent en Sjoerd Huitema beide harren partij en om’t sy op de boppeste buorden spilen bekert BWK dochs fierder. De ynbring fan Durk en Fedde Piet wie dizze kear dus net sa grut en ta dy konklúzje wienen se sels ek al kommen: ‘We hienen ek wol thús bliuwe kinnen’. Freed yn de eigen kompetysje wie it in pré as der mei swart spile waard, alle spilers mei dizze kleur wûnen de partij. Yn de Klameare yn Warkum rûn Jan Mente yn in daamsetsje fan Durk, mar kaam sa wol twa skiven yn it foar. Durk koe net safolle fan syn daam profitearje as er tocht hie en doe’t Jan Mente de daam pakke koe, wie it spul oer. Sjoerd

Henk Gorter bepaalt onze aandacht deze week bij het pand Noard 125. In de jaren twintig van de vorige eeuw was hier slager T. van der Meer gevestigd. Daarna komen we in 1936 een advertentie tegen met de volgende tekst: “Wy dogge mei yn ‘e rebryk Segaren en Sigaretten en hawwe in keur-kolleksje fen de meast gangbare merken yn alle prizen. Romme foarrie! Great forskaet! Oanbifeeljend, I. G. de Boer.” Robertus Ketelaar opende in de jaren vijftig een ‘beeldsjewinkel’, oftewel een handel in religieuze artikelen, in dit pand. Nu is het de winkel met aardewerk van Lammert Kunst.

Amnesty collecteert Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2012 voor de tiende keer een landelijke collecte. Deze vindt plaats van 12 tot en met 18 februari 2012. Dit jaar gaan ongeveer 25.000 collectanten in heel Nederland, en dus ook in Workum, bij de deuren langs om steun te vragen voor het werk van Amnesty. Op tal van plaatsen in de wereld is vrijheid niet vanzelfsprekend en is onderdrukking aan de orde van de dag. Amnesty International spant zich al vijftig jaar in om een eind te maken aan mensenrechtenschendingen. Door dit werk zijn duizenden gewetensgevangenen vrijgelaten en wordt

de doodstraf in steeds minder landen uitgevoerd. Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Voor onderzoeken en acties ontvangt de organisatie geen geld van overheden of van politieke groeperingen. Bijdragen van leden en giften, zoals tijdens de collecte, maken het werk van Amnesty blijvend mogelijk. Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ maakt Amnesty International duidelijk dat schendingen van mensenrechten wereldwijd nog altijd plaatsvinden. Amnesty doorbreekt de stilte, geeft slachtoffers een stem en roept op tot wereldwijde naleving van de mensenrechten.

Postma skode der sels in setsje yn foar Lolke Huitema en kaam sa in skiif yn it efter. Dochs kaam der noch in spannend einspul, Sjoerd koe noch daam meitsje, mar Lolke hie alle skiven krekt goed stean. Piet de Boer stie posysjoneel ferlern tsjin Sjoerd Huitema. Sadwaande kaam der in setsje yn foar Sjoerd, wat neffens Piet mar beskôge wurde moat as in twongen oerjefte. Auke Koopmans en Danny Ruiter spilen in rommelige partij. Der sieten aardich wat loopkes yn en dat kaam it posysjonele spul net te’n goede. Yn it einspul stie Danny wat makliker, mar ferlear hy op de klok. Eigen kompetysje: S. Postma - L. Huitema 0-2, P. de Boer - S. Huitema 0-2, D. Ruiter - A. Koopmans 0-2, D. de Vries - J. M. Drent 0-2.

Beker: H.J. vd Let - J.M. Drent 0-2, B. Post - S. Huitema 0-2, B. Stenekes - D. de Vries 2-0, B. Visser F.P. Huitema 2-0.

Huldiging van trouwe leden

■ Tijdens de jaarvergadering van de BvPF Vrouwen van Nu op 24 januari jl. konden drie jubilarissen gehuldigd worden. Hotske de Boer en  Alie Buma zijn al 50 jaar lid en Tine Nijenhuis 25 jaar. Hotske kon helaas niet aanwezig zijn, maar Alie (rechts) en Tine (links) ontvingen bloemen en een cadeau met het logo. De vereniging bestaat al 80 jaar en ter ere daarvan stond er cake klaar in de vorm van een 80. Na de afhandeling van de agenda werd er een power point presentatie vertoond van de reis door Zuid-Afrika, onder leiding van Marica van der Meer, waaraan maar liefst zes dames van de vereniging hebben deelgenomen. Zo kon iedereen nog een beetje meegenieten.

Lijn A Dorrie Benschop & Ettje Hunia Henk & Hetty Mensonides Wim Botter & Albertje Botter Kees Varwijk & Tine. Wijma Jacob de Boer & Gerben Dijkstra Feikje Kemker & Han Visser Rigt Varwijk & Ype Wijma Sjoekie Folkerts & Douwe Folkerts Jappie Bakker & Jacob Wiersma Hielke Sietsma & Wietske Smit Jan Schramp & Ellemieke Schramp Lijn B Annie Bijlsma & Coby Lammers Gerben Dooper & Anja van Wigcheren Hillie Bruggink & Greetje Meindersma Diet Hoekstra & Jaqueline Slooff Geertje Folkerts & Tine Venema Hinke Castelein & Roelie Fopma Fia Zweers & Gerard Zweers Netty Winkel & John Winkel Tjitte Agricola & Meindert Deenen Annebel Heijn & Jac. v. Santen Bep Vinkx & Gerry Woudstra Henk v. Krugten & Froukje Wiersma Hinke Agricola & Janny Deenen Lijn C Kitty Bruno & Emma Veldkamp Jeanette Feldman & Gretha Wesselius Bob Vreeling & Annemarie Vreeling Annie de Boer & Tine Nijenhuis Rob Führhop & Thora Führhop Thera Verweij & Wies v. Hennik Eelkj Galema & Sijbren Stellingwerff Marijke Kuipers & J. Yntema Willem Broer & Andries Groen Ida v.d. Werf & Pe v.d. Werf Froukje Steegenga & Kees Verweij

Volleybal

59,90 55,63 54,58 53,85 53,44 52,08 52,08 52,08 45,73 37,50 33,13 60,83 58,75 58,75 57,92 54,58 52,50 50,00 47,50 47,08 43,75 40,83 39,58 37,92 67,29 57,61 56,13 55,63 54,38 50,89 47,50 45,39 38,63 36,38 34,56

Uitslagen 2 en 3 februari 2012 SVW DS 1 – NOK DS 1   3-1 SVW HS 1 – vc Sneek HS 4   2-1 Wisky DS 4 – SVW DS 4   3-0 SVW MC 1 – Stanfries MC 1   0-4 Wisky MB 1 – SVW MB 1    2-1 Oeverzw. – SVW MC 2   1-2 Wisky MA1 – SVW MA 1   2-1 ODS DS 1 – SVW DS 2   2-3   Programma 10 februari - Aanvang 19.15 uur SVW MC 2 – Stanfries MC 2 SVW MB 1 – BEO MB 1 SVW MA 1 – BEO MA 1 - Aanvang 20.30 uur SVW DS 2 –DVC DS 2 SVW DS 3 – XXL DS 2 SVW DS 4 – BEO DS 3 - Aanvang 21.45 uur Staveren HS 2 –Far Ut HS 2     

Schaakuitslagen

Ronde 19 maandag 30 januari Sj. Haijtema - J. Groesz 1-0 M. de Haas - P. de Boer 0-1 K. Hoekstra - J.A. de Boer 0-1 A. Wouda - B. Geerligs ½-½ B. Grooters - A. v.d. Kloet ½-½

Kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar in de gemeenten Nijefurd, Bolsward, Littenseradiel, Wûnseradiel en Gaasterlân-Sleat. Centraal Bureau voor informatie, aanmelding, bemiddeling en plaatsing: De Spinnekop 4, 8748 BG Witmarsum, tel: 0517 533100 Bereikbaar ma. t/m vr. van 8.00-17.00 uur. - Gastouderbureau voor kinderen van 0-13 jaar. - Kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar. - Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar. - Tussenschoolse opvang. - Peuterspeelzalen. e-mail: info@kinderopvangzwfrl.nl website: www.kinderopvangzwfrl.nl


Workumer Krant Friso // Pagina 14 // Dinsdag 7 februari 2012

Herinnering aan ‘echte’ winter

Ter redactie arriveerde een leuk schrijven van mevrouw Resie Westendorp-de Vries, nu wonend aan de Schoklandstraat 6, 1131 KT Volendam, telefoon 0299-351557. Mevrouw Westendorp is de weduwe van de vroegere burgemeester van Volendam, Willem Westendorp, een rasechte Workumer die in onze stad – toen nog een zelfstandige gemeente – onder (veel) meer het wethouderschap heeft bekleed. “Deze brief kregen wij in 1978, 1979 van de heer E. Riemersma toegestuurd,” zo schrijft mevrouw Westendorp. “Door mijn verhuizing kwam ik nu weer deze brief tegen. Na lezing vindt ik het toch wel een unieke belevenis en een leuke brief. Zou deze brief misschien ook in de Friso geplaatst kunnen worden?” Dat kan zeker en wij danken mevrouw Westendorp voor haar brief. Eeuwe Riemersma laat zijn licht schijnen over de voorbereidingen voor een speciale autotocht over het ijs van Workum naar Medemblik, de plaats waar Willem Westendorp toen het burgemeesterschap bekleedde. Een prachtig verhaal van Eeuwe Riemersma en fijn dat mevrouw Westendorp het ons toestuurde!

Vogels genieten van voedsel

■ Deze foto geeft aan hoe dankbaar de vogels in deze qua weer voor hen zo barre tijden zijn voor wat voedsel in de tuin. En als je in de tuin voor eten zorgt, komen er ook nog eens bijzonder mooie vogels in diezelfde tuin. Ga dus naar de dierenwinkel, zo schrijft ons onze abonnee Ton Postma, en haal er zangzaad, zodat je ook kunt genieten van de mooie vogels in je eigen tuin. En met een appel zijn de vogels ook heel blij. Vergeet ze niet met deze kou, aldus Ton Postma. Hij maakte deze aansprekende foto van vinken die zich in zijn tuin tegoed doen aan de genoemde lekkernijen.

Morra Michelle derde

De historie van de religie beschreven

Frédéric Lenoir: Een geschiedenis van onze goden

Frédéric Lenoir (1962) filosoof en godsdiensthistoricus, is directeur van Le Monde des Religions en werkt als onderzoeker aan de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales te Parijs. Hij schreef vele essays en historische romans. In het Nederlands verscheen onder meer ‘De filosofie van Christus’ (2008, 2e druk 2009). ■ Michelle Konst met Nikos tijdens de prijsuitreiking. Op zaterdag 4 Februari werd te Sneek het Friese Indoorkampioenschap dressuur voor de pony’s verreden. Morraruter Michelle Konst en haar pony Nikos moesten als eerste starten in de klasse Z1 cat DE en na een keurige proef leverde dit haar van de hoofdjury 213 pnt op en van de tweede jury 199 pnt,wat haar een percentage opleverde van 60.59% (1wp), en dit bleek genoeg te zijn voor de 3e prijs. Janita Wildschut en haar pony Goldfever moesten al heel vroeg starten in de klasse L2 cat C, in de vrieskou reden ze een prima proef en scoorde uiteindelijk

Boekbespreking door Yneke de Koe

62.17% ,wat goed is voor een winstpunt. Tineke de Vries met Thunder is zaterdagochtend in Harich gestart op een springwedstrijd voor de paarden en in het tweede parcours had ze op de laatste hindernis een balkje(=1wp). Nagekomen uitslagen: 29 Januari 2012 te Arum,Mariska Langius met Horsea’s Tetske, klasse L1 180 en 181 pnt(2x1wp). 28 Januari te Sneek, Dian Snoek met Foxs Vincenzo, springen klasse B cat D, eerste parcours foutloos 1e prijs, tweede parcours foutloos 5e prijs(=2x2wp).

In dit boek beschrijft hij hoe de grote wereldgodsdiensten in de loop der eeuwen zijn ontstaan vanuit één prehistorische oerreligie. O.a. wordt aandacht besteed aan Chinese wijsheidsleer, Boeddhisme, Griekse wijsheid, Jodendom, Christendom en Islam. De auteur geeft op een integere wijze inzicht in de wordingsgeschiedenis van religies en de vragen die daarbij naar boven komen, zoals hoe ontstaan begrippen als verlossing, offer en gebed, hoe kwam het geloof in één God tot stand en hoe is het geweld te verklaren dat zo vaak met religie gepaard gaat. Naast dit historisch overzicht bevat het boek een beschouwing over de betekenis van re-

ligie in de huidige tijd en schetst het meer recente ontwikkelingen in de westerse religie, zoals de terugkeer naar meer verinnerlijkte vormen. Een interessant boek geschreven door een betrokken buitenstaander, dat is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten. Uitg. Ten Have, Utrecht, 2010. ISBN 978 90 7900 117 0. Prijs 24,90.

Frédéric Lenoir: Hoe Jezus God werd In deze uitgave geeft Frédéric Lenoir een helder inzicht in de eeuwenlange discussies die hebben geleid tot het toekennen van een goddelijke status aan Jezus. Was Jezus zoon van God in symbolische zin, een voorbeeldig mens, een heilige, een profeet, een wijze of God die een menselijke gedaante heeft aangenomen? Al in 150 na Chr. werd de apostolische geloofsbelijdenis opgesteld die nu nog wordt gebruikt in de kerken. Hoe kwam het dogma van de goddelijke drie-eenheid tot

stand en welke afwijkende visies op de persoon Jezus zijn er in de loop der eeuwen geweest? Het is fascinerend om het verhaal te lezen van de concilies die door de Romeinse keizers vanaf 325 na Chr. werden bijeengeroepen. Doel was het formuleren van één geldende visie op de figuur Jezus. Het bewaren van de eenheid in het Romeinse rijk was echter een belangrijk nevendoel. De gemoederen liepen binnen en buiten de vergaderzalen vaak zo hoog op dat het op gewelddadigheden uitliep, die soms mensenlevens kostte. Pas in 451 na Chr. in het concilie van Chalcedon (nu een wijk van Istanboel) werd het credo met betrekking tot de identiteit van Jezus vastgesteld: hij is tegelijk God en mens, als één enkele persoon met twee naturen. ‘Hoe Jezus God werd’ is een meeslepend vervolg op ‘De filosofie van Christus’, waarin de ethiek van Jezus centraal staat. In dit nieuwe boek neemt Lenoir de persoon van Jezus onder de loep en de enorme invloed die hij heeft gehad op de geschiedenis van de mensheid. Uitg. Ten Have, Utrecht, 2011. ISBN 978 90 7900 126 2. Prijs € 19,90.


Workumer Krant Friso // Pagina 15 // Dinsdag 7 februari 2012

C

olumn

Svea Reekers

Glimlachend door Sevilla Op deze aardbol zijn er een paar plaatsen waar je je heel erg thuis voelt. Deze plaatsen veroveren vaak een plekje in je hart of zorgen voor een glimlach rond je lippen als je er aan terugdenkt. De Spaanse stad Sevilla is zo’n plaats voor mij. Hoewel mijn eerste week in deze stad nauwelijks is verstreken, weet ik zeker dat ik me de vijf maanden die voor mij liggen prima ga vermaken. Voor een buitenlandse ervaring tijdens mijn studie communicatie aan NHL Hogeschool in Leeuwarden heb ik eind januari het Workumse platteland verlaten om een paar maanden lang een nieuw avontuur aan te gaan in Zuid-Spanje. Een klein half jaar zonder je ouders, vriend, vrienden, sport, school en andere vertrouwde dingen, zorgt ervoor dat je als 20-jarige ontzettend snel zelfstandig wordt. Daarbij krijg je een uitgebreide kennis over verschillende culturen en leer je, naast veel nieuwe mensen, vooral jezelf erg goed kennen. Een klein beetje huiverig voor dit nieuwe avontuur stapte ik op het vliegtuig in Eindhoven. Na een eerdere, tegenvallende buitenlandse ervaring in Nieuw-Zeeland heb ik dit keer een duidelijk doel voor ogen: een studentenkamer in een nette wijk, genoeg uitdagingen en een goede universiteit. Ook niet onbelangrijk is het doel om me de Spaanse taal eigen te maken. Dit is zowel noodzakelijk voor het volgen van mijn studie aan de Spaanse universiteit als een mooie toevoeging op mijn cv. Vanaf dag één is dit dan ook de moeilijkste, maar ook de meest interessante uitdaging tot nu toe. Tot 10 februari zal ik een cursus Spaans volgen, die bestaat uit zes uren per dag Spaanse les. Via de talenschool verblijf ik in een appartement middenin het centrum van Sevilla. De cursus loopt helaas bijna ten einde, wat betekent dat ik deze week op zoek ga naar woonruimte. Kortom: de komende maanden zitten barstensvol uitdagingen die ik met beide handen probeer te grijpen. Terwijl heel Nederland weer in de ban is van de Elfstedentocht, zal ik dan ook een snoekduik in de Spaanse cultuur nemen, om met die informatie de komende tijd columns te schrijven voor de Friso.

Peuters zoeken in een boek de mama uil

■ De Nationale Voorleesdagen vonden plaats van woensdag 18 januari tot en met zaterdag 28 januari. Centraal stond het prentenboek van het jaar: ‘Mama kwijt’ van Chris Haughton. Hij creëerde een snoes van een uiltje, dat al slapend uit zijn nest valt en op zoek gaat naar zijn mama. Eekhoorn zal ‘m wel even helpen, maar dan moet kleine Uil wel de juiste aanwijzingen geven… Uiteindelijk komt het gelukkig allemaal goed, met een lekker koekje toe! Vrijdagochtend 27 januari bezochten de peuters van peuterspeelzaal Beantsjekroas (Sisa Kinderopvang) een voorleesochtend in de bibliotheek. De peuters hebben genoten! Hier is te zien dat bibliotheekmedewerkster Marieke aan de peuters voorleest.

Op in singeliere dokter

Yn Gaesterlân wennet in dokter op Riis, Dy wol eins mei syn ezels beljeije op ’t iis. Dêrom, allyk eartiids Ben Hur yn de arena, Fjouweret er troch de bosk nei it Mirnser klif ta. Mar nou hat er him by dy training de bealch kniesd! Harke Nieltsje

Glasbedrijf Zuidwesthoek kaatspartij zeer spannend Zondagmiddag 29 januari was Sporthal de Rolpeal even de kaatsarena voor de plaatselijke kaatsvereniging. Namelijk, de 3e ledenpartij in het zaalkaatsseizoen vond hier plaats. Met een opgave van 18 leden was het bestuur zeer tevreden. De vorige partijen werden verkaatst met 15 leden, maar dit keer dus 3 meer. Fantastisch. Deze 18 kaatsers werden verdeeld over 6 partuur. En deze 6 parturen werden weer verdeeld over 2 poules. De winnaars van elke poule zouden de finale kaatsen en de 2e in de poule kaatste om de 3e prijs. In poule A zaten veel kaatsers welke elke woensdagavond komen te kaatsen, dus werd deze poule al snel als ‘de poule des doods’ genoemd. In poule B zaten meer kaatsers die ‘zo nu en dan’ komen te kaatsen. De kaatsers vonden het wel best en ze wilden kaatsen. In poule A stond meteen een kraker op het programma, het partuur van Pieter Westra, Klaas Jitse Tijtsma en Gerben Stellingwerf (op het nippertje plaatsvervangend voor de geblesseerde Wiebren de Jong) moest tegen het partuur van Klaas Sjoerd Koopmans, Jacobien Postma en Minne Okkema. Op papier een spannende partij, maar het partuur Westra c.s. stond vrij snel 4-0 voor. Het partuur Koopmans c.s. kwam nog wel bijna langzij, maar met 5-4, 6-0 was partuur Westra c.s. te sterk. Omdat zij hadden gewonnen, mochten ze een omloop wachten en moest partuur Koopmans c.s. het tegen het geroutineerde partuur van Auke Walsma, Anne Bakker en Gerda Wind opnemen. Auke Walsma al jaren een vaste kracht bij het zaalkaatsen, Anne Bakker net begonnen met zaalkaatsen, maar al 2 kransen in de wacht gesleept en de fanatieke Gerda Wind zouden hoge ogen moeten gooien. Een degelijk partuur met veel ervaring. De partij tegen Koopmans c.s. was dan ook heel spannend, maar helaas, ze verloren met 5-5, 6-0. Echter had het partuur Walsma c.s. na deze verliespartij nog wel kans om eerste te worden in de poule, maar dan moesten ze wel winnen van partuur Westra c.s. Zij hadden hun eerste partij al gewonnen. De partij tussen deze 2 parturen was meer dan waard om te bekijken. Partuur Westra leek met 5-3 de partij te pakken, echter rechtte de tegenstander hun rug en het werd 5 eersten gelijk. Met 2 grote kaatsen te verdedigen mocht Klaas Jitse Tijtsma opslaan. De 2 kaatsen werden behouden. Hierna volgde een dakbal van het perkpartuur en een zitbal van Tijtsma. Het leed was geschied: Westra c.s. won ook hun 2e partij. Zij mochten naar de finale. Het partuur van Koopmans c.s. werd met 1 punt meer 2e. Zij zouden strijden om de 3e plaats.

In poule B was het minsten zo spannend. Het partuur van Renske Terwisscha van Scheltinga, Theo Stellingwerf en Magdalena Folkerts verloren hun eerste partij vrij snel tegen het partuur van Roel Venema, Pieter Dijkstra en Rein Bakker. In de partij viel op dat het partuur van Terwisscha

■ Het winnende partuur van links naar rechts Pieter Westra, Gerben Stellingwerf en Klaas Jitse Tijtsma. van S. nog niet op en top draaide. Het leek wel of ze nog aan elkaar moesten wennen. Dat zou ook best kunnen, want ze zijn alle drie geen frequente zaalkaatsers. Ze verloren hun eerste partij met 5-1, 6-0. In hun 2e partij mochten ze het opnemen tegen Erik Westra, Oane Galama en Jantine Koopmans. Een degelijk partuur. Erik Westra is een all-rounder pur sang, op het veld of in de zaal. Hij weet overal raad mee. Hij werd ondersteund door 2 ervaren zaalkaatsers. Oane en Jantine komen regelmatig op woensdagavond een balletje slaan. Je zag dat het partuur van Terwisscha van S. geleerd had van de vorige partij. De opslag liep beter en er werden meer kaatsen voorbij geslagen. Ze boden serieuse tegenstand tegen het partuur van Erik Westra c.s. Echter konden ze het net niet houden en met 5-4, 6-6 verloren ze ook hun 2e partij. Doordat het partuur Venema c.s. en Erik Westra c.s. hun partij tegen Terwisscha van S. hadden gewonnen had dit partuur geen kans meer op een finaleplek of de strijd om de 3e prijs. Kortom, ze konden douchen! Dus Venema c.s. en Westra c.s. moesten het in hun poule uitmaken wie er naar de finale ging en wie om de 3e prijs zou spelen. Daar het partuur Venema c.s. de eerste partij bijna geen fouten maakten en opperbest kaatsten, maakten ze nu toch meer fouten, vooral bij de opslag. Ook daar nieuwkomer Pieter Dijkstra veelbelovend de eerste partij kaatste, liet hij in de ‘halve finale’ steekjes vallen. Het partuur van Westra stoorde zich hier niet aan en bij 5-4, 6-2 was de laatste klap. Het was duidelijk. Het partuur van Westra ging naar de finale en het partuur van Venema mocht proberen om de 3e prijs te bemachtigen. 3e prijs: Roel Venema, Pieter Dijkstra en Gerda Wind namen het op tegen Klaas Sjoerd Koopmans, Jacobien Postma en Minne Okkema. Het partuur Venema c.s. begon zeer geconcentreerd nam al snel een voorsprong. Ze wilden de fouten van hun vorige partij goed maken. Daar het partuur van Koopmans nog wel dichtbij kwamen, liet Venema c.s. het dit keer niet weer glippen. Ze wonnen met 5-4, 6-2 Finale: De finale werd een familieaangelegenheid. Aan de opslag begon het partuur Pieter Westra, Klaas Jitse Tijtsma en Gerben Stellingwerf tegen het partuur

van Erik Westra, Oane Galama en Jantine Koopmans. Het partuur van Pieter Westra nam als snel een 2-0 voorsprong en toen leek het er even op dat ze 3-0 voor zouden komen, maar het werd 2-1. Tot aan 3-3 was het reuzespannend en kon het nog alle kanten op. Maar ineens was de put eruit bij het partuur Erik Westra c.s. Pieter Westra kaatste degelijk door, Klaas Jitse bleef fanatiek en Gerben Stellingwerf werd steeds beter, zodat ze na de spannende 3-3 vrij vlot doorstoomde naar de overwinning. Met 5-3, 6-4 was de laatse slag van deze kaatsmiddag gebeurd. Door afwezigheid van Auke Buren, nam bestuurslid Theo Stellingwerf het woord bij de prijsuitreiking. Hij bedankt de sponsor Glasbedrijf Zuidwesthoek voor sponsoring van de prijzen. Tevens bedankte hij de kaatsers voor de sportieve kaatsmiddag. Theo was van mening dat er spannend gekaatst werd. Eén partij had een uitslag van 5-1 en één had een uitslag van 5-3, maar de rest van alle partijen werden verkaatst met uitslag 5-4 of 5-5! Met de sponsor van deze partij deelde Theo de prijzen en kransen uit. Als laatste vermelde hij nog dat de volgende ledenpartij zal plaatsvinden op zaterdag 17 maart om 17.00 uur. Tot dan!

Hierbij de complete uitslag: 1e prijs: Pieter Westra, Klaas Jitse Tijtsma en Gerben Stellingwerf. 2e prijs: Erik Westra, Oane Galama en Jantine Koopmans. 3e prijs: Roel Venema, Pieter Dijkstra en Rein Bakker.

Fleur Steringa in de prijzen in Harich

Fleur Steringa uit Workum, lid van ponyclub de Freuleruiters, wist afgelopen zondag op een springconcours in Harich 2 eerste prijzen te behalen. Met haar pony Kings Diamond sprong ze in de klasse L, categorie C 2 keer een foutloos parcours. In de barrage die na het 1e parcours volgde had ze evenmin een balkje. Het 2e parcours ging direkt op tijd. Ze was de snelste en foutloos. Met weer 4 winstpunten in de knip ging ze tevreden naar huis.


Workumer Krant Friso // Pagina 16 // Dinsdag 7 februari 2012

HEROPENING

van woensdag 8 februari t/m zondag 12 februari 2012 Kom gezellig bij ons eten

alle pizza’s voor de

halve

prijs

Geldt ook ! voor afhalen

Geldt niet voor bezorgen en is niet in combinatie met andere acties

SPECIAL

VLEESWARENKOOPJE

Pomodorohaasje

2

100 gram

10

Bij 150 gr gebraden kipfilet

GRATIS 100 GR KIPSALADE

KEURSLAGERKOOPJE

500 gram gehakt + 4 hamburgers

voor

GRILL-TIP

250 gram Cowboylees

Aanbiedingen zijn geldig van 6 t/m 11 februari

+ GRATIS BAKJE JOPPIESAUS

Thijs van der Meer, , keurslager Merk 14, 8711 CL WORKUM Tel. 0515-541534, Fax: 0515-543514 info@thijsvandermeer.keurslager.nl thijsvandermeer.keurslager.nl

5

95

MAALTIJD VD WEEK

Italiaanse Lasagne

3

400 gram

95

KLEURPLAAT AKTIE

Kleur zo mooi mogelijk en

WIN EEN TRAPTRACTOR

friso 2012 nr 06  

friso 2012 nr 06

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you