Page 1

Dinsdag 10 januari 2012 // 135e JAARGANG // week 02

Nieuws- en advertentieblad voor Workum en de Zuidwesthoek van Fryslân // Sinds 1877 // Uitgave: Workumer krant Friso bv // Losse nummers e 0,85 per stuk

Informatiepagina

Pagina 2

Metty Graafsma powered by:

Kantoortijden Klameare iedere dinsdag van 11.00-14.00 uur Tel. 055-5762828 www.mettygraafsmareizen.nl metty@face2facetravel.nl

Hypotheek nodig?

(0515) 543 481 • www.hjgworkum.nl

De fijnste KOGELBIEFSTUK bij ons

e 1,95 per 100 gram! Specialiteit:

EIGEN GEMAAKTE WORST!!

BLOM SLAGERIJ Noard 115 - WORKUM Telefoon 0515 541354 Sinds 1854

Prachtige kapsalon van Andrea

Apotheker ‘echt’ aan de slag

Pagina 5

Pagina 3

Stoomtrein officieel failliet

De Stichting Friese Stoomtrein Maatschappij (FSM) is definitief failliet verklaard. Het betreft de stichting die de exploitatie van het stoomtreinproject op zich zou nemen. Door een aantal tegenvallers ontstond er een te grote schuldenlast. Tenslotte was er geen andere oplossing dan de stekker uit het project te trekken. Tegenvallers inderdaad. Er zullen weinig projecten zijn die zozeer door tegenslagen zijn getroffen als de stoomtrein. Door een treinongeval bij Barendrecht, twee jaar geleden, werden er nieuwe veilig-

heidseisen gesteld waarbij het project moest aanhaken. De loodsen die onderdak zouden moeten geven aan de locomotief en de wagons, op het stationscomplex in Sneek, bleken gebouwd op te zachte grond die dan ook prompt begon te verzakken. En dat is nog maar een vrij beperkte greep uit het scala aan problemen. Curator Verdonk uit Heerenveen hoopt nog steeds op een doorstart. Daarvoor is het echter noodzakelijk dat alle partijen met elkaar om de tafel gaan en het is tot nog toe niet gelukt het zo ver te krijgen.

Slecht weer laat sporen na

Pagina 11

Kijk ook op: www.

.nl

Blijf niet rondlopen met uw vragen over kanker Bel de KWF Kanker Infolijn: 0800-022 66 22 (gratis)

Storm geselt ons gewest

Ontbijtservice bij uw bakker Een ‘originele’ verrassing ter gelegenheid van een verjaardag, huwelijk of jubileum is: een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen, maar dan wel ’s morgens vroeg. Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

Workum: Koudum: Balk: Bolsward:

Noard 119 • Workum Tel. 0515-542240 / 541852 OPEN HAARDEN KACHELS EN ZONWERING

Begine 33-35, 8711 BG Workum Telefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

541517 542507 521362 602201 572698

www.bakkerijvanderwerf.nl

www.jantegel.nl

Voor al uw bloemen & planten

Dwarsnoard 21 0515 Súd 128 0515 Hoofdstraat 11 0514 V. Swinderenstr. 39 0514 Marktstraat 4 0515

Openingstijden:

■ De storm(en) en de zware regenbuien die Fryslân vorige week teisterden zijn ook aan Workum bepaald niet onopgemerkt voorbij gegaan, zoals verderop in deze krant ook wordt getoond. Weliswaar was het hier lang niet zo bedreigend als op het eilandje de Burd bij Grou of bij het Lauwersmeer – om maar even twee willekeurige voorbeelden te noemen –, maar het was allemaal meer dan pittig. Hier zien we hoe de camping bij onze stad wordt gegeseld door storm en regen. Foto Koos Haantjes.

Reprise van cabaretier Derks Nog steeds geen doorleefde kop, nog steeds geen rauwe stem, een vrouw die maar niet bij hem weg wil gaan; het artiestendom valt Pieter Derks niet mee. En dus heeft hij besloten het deze keer anders aan te pakken. Ondanks dat charmante voorkomen, die fijnzinnige grappen en dat muzikale talent gaat hij er tóch gewoon een mooi programma van maken. Omdat ook keurige jongens rake vragen kunnen

stellen. Het belooft in zijn derde programma actueler, scherper en grappiger te worden dan u toch al van hem gewend was. Maar dat komt misschien vooral omdat Pieter zelf dit tekstje schreef. Komt u kijken? Zaterdag 14 januari om 20.15 uur in de Klameare in Workum. Mooi. Het werd ook wel eens tijd. Zie advertentie elders in de krant.

di. wo. do. vrij. za.

9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur 9.00 - 11.30 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemen Wind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

Súd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110 www.boogaardinstallatie.nl

Badkamer renoveren?

NU OPRUIMING Kortingen tot 60%

Sanitiem Visser Noard 186, 8711 AM Workum Tel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl


Workumer Krant Friso // Pagina 2 // Dinsdag 10 januari 2012

Openingstijden diverse instellingen en diensten THUISZORG ZUIDWEST FRIESLAND Postbus 267, 8600 AG Sneek Tel. 0515-461100 e-mail: klantenservice@thuiszorgzwf.nl www.thuiszorgzwf.nl

Thuiszorg Zuidwest Friesland: alles draait om mensen, thuis! Met 1600 medewerkers bieden wij de volgende diensten aan: • Thuisverzorging en -verpleging (ook persoonsgebonden budget en nachtzorg) • Hulp in de Huishouding • Jeugdgezondheidszorg / consultatiebureau • Voedingsvoorlichting en dieetadvisering • Cursussen en themabijeenkomsten • Uitleen van hulpmiddelen en verpleegartikelen • Thuishotel • Informatie, advies en bemiddeling Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of meer informatie, dan kunt u bellen met de klantenservice van Thuiszorg Zuidwest Friesland, telefoon: 0515-461100. Onze medewerkers zijn u graag van dienst.

Spreekuur Wijkverpleegkundige: U kunt met al uw vragen over Thuiszorg Zuidwest Friesland en specifiek gericht op Verzorging & Verpleging terecht bij onderstaande wijkverpleegkundigen. Zij kan samen met u de zorg regelen. Als een indicatie noodzakelijk is wordt u geholpen met de aanvraag hiervan. Kantoor Bolsward Jelmerstraat 4, Bolsward. Tel. 0515-461424 Wijkverpleegkundige: Uilkje Attema Inloopspreekuur: ma t/m do tijdens kantooruren

BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING WORKUM E.O. Dag en nacht bereikbaar, H. de Jong, tel. 0515 541381 uitvaartver.workum@gmail.com

Bibliotheek Workum Begine 52, telefoon 0515-541623 obworkum@bswf.nl www.bibliotheekworkum.nl Bibliotheek Koudum Ds. L. Tinholstraat 3B, telefoon 0515-532120 obkoudum@bswf.nl www.bibliotheekkoudum.nl www.ontdekdebieb.nl Timpaan Welzijn Maatschappelijk Werk: Jelmerstraat 4, 8701 XH Bolsward 0515-573763 E-mail: amw@timpaanwelzijn.nl. Spreekuur maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur Jongerenwerk: Voor ondersteuning aan diverse Jongerenorganisaties: Heichina Hidding, 06-50286406 E-mail: h.hidding@timpaanwelzijn.nl Schuscha Huisman, 0515-421313 E-mail: s.huisman@timpaanwelzijn.nl DIERENARTSENpraktijk Van Waard tot Klif Ma/Wo/Vr 17.00-18.00 uur. Di/Do 13.30-14.00 uur en volgens afspraak, tel. 541229. Trekwei 11a Workum

Kantoor Makkum Buren 17, Makkum. Tel. (0515) 461100 Wijkverpleegkundige: Ria Speerstra Inloopspreekuur: ma en vrij tussen 13-14 uur Kantoor Koudum Nieuweweg 7, Koudum. Tel. 0515-461619 Wijkverpleegkundige: Toos v/d Broek Spreekuur: dagelijks tussen 13-14 uur Kantoor Workum Konvintsdyk 1, Workum. Tel. 0515-543116 Wijkverpleegkundige: Linda Folkerts Inloopspreekuur: di en do tussen 13-14 uur. Ook op afspraak op ma, di en do Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum, ma t/m vr 11.00-12.00 uur. Tel. 06-51101399 Verzorgingshuis Talma Hiem (ingang H.Gorterstraat) 8561 BS Balk, ma t/m vr 17.0018.00 uur. Tel. 0514-604101 Jelmerstraat 4, Bolsward, ma t/m vrij 13-14 uur. Tel. 0515-461412

Voor informatie over verhuur van woningen, huurtoeslag e.d. kunt u contact opnemen met het kantoor in Balk, Eigenhaard 3 Telefoon: 0514-608080 Onderhoud: 0514-608070 Openingstijden: Alle werkdagen tijdens kantooruren.

Het buro te Koudum is van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur geopend en op afspraak. Telefoon 0900-8844. Inloopspreekuur wijkagent: elke maandagochtend in het gemeentehuis te Workum van 10.30 en 11.30 uur. Buurtagent: Johan Swieringa voor Nijefurd E-mail adressen buurtagent: Johan Swieringa: johan.swieringa@friesland. politie.nl

Wmo Adviesraad Nijefurd Vragen en op- of aanmerkingen met betrekking tot het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kunt u mailen naar: wmoadviesraadnijefurd@gmail. com Ook kunt u hiervoor bellen met de voorzitter mevrouw J. Valkonet tel. 0514-682098 Emmaus Koudum Emmaus meer dan een kringloop winkel. Onderweg 6, Koudum, kringloopwinkel@ emmauskoudum.nl Afgifte goederen op openingstijden: Di. en Do. 9.30-15.00 uur en elke 1ste za. van de maand van 9.30-15.00 uur Voor afhalen: Tel. 0514-523343. Gelieve geen goederen voor de deur te plaatsen buiten openingstijden.

OUDERENADVISEUR VOOR DE GEMEENTE NIJEFURD EN GAASTERLÂN-SLEAT Voor alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Nienke Talstra, Dubbelstraat 2, 8561 BC Balk, tel. 0514608108. Spreekuur iedere werkdag van 8.30-10.00 uur. AMIVEDI ZUIDWEST FRIESLAND Meldpunt vermiste en gevonden huisdieren. Tel. 088-0064692/ www.amivedi.nl

Blijf niet rondlopen met uw vragen over kanker Bel de KWF Kanker Infolijn: 0800-022 66 22 (gratis)

Huisarts Workum, Hindeloopen, It Heidenskip, Koudum, Warns en Bakhuizen: Via het telefoonnummer van uw eigen huisarts wordt u doorverbonden naar de dienstdoende huisarts.

‘Friso’s ferline’ Vervolg van vorige week Welnu door 10x10 procent van je zakgeld af te staan houd je een nachtkaarsje brandende, want mensen die honger lijden zijn zwak en dus met een nachtkaarsje te vergelijken, laat ons voor hen sparen door kaarten te kopen die: 1 gulden of 10x10 cent, 2,50 of 10x25 cent, 5 gulden of 10x50 cent, 10 gulden of 10x 1 gulden kunnen opbrengen. Geeft die nachtkaarsjes weer hoop, volop! Veiligheidsgordels Veilig! Al in het jaar 1962 werd er promotie gemaakt voor het dragen van veiligheidsgordels in auto’s. Bij de onderstaande Gediplomeerde EHBO-ers is een EHBO tas aanwezig: Mej. A. Ketelaar Nijhuizum, H. Sj. Minnema Dwarsnoard, zuster F. van der Meulen Noard, Mw. A. Schotsman Noard, Dames G. en K. Pruiksma Súd, Mevr. A. L. Nauta Begine, T. Wouda Begine, G. van der Bijl Tiaralaan. Onze oud-stadgenoot ds. R. Hofman zal zondagmiddag om twee uur afscheid nemen van de Doopsgezinde gemeente van Heerenveen. Veertien dagen later hoopt hij te Edam en de week daarop te Monnikendam en ’s avonds te Middelde intree te doen als predikant. Ds. Hofman werd in Groningen geboren IJsclub Workum: De ijsclub van Workum kreeg tegen de kerstdagen weer met moeilijkheden te kampen, omdat er bijna geen water meer op de baan stond, wat volgens sommigen het gevolg moest zijn van een ongepaste grapjasserij of in ambtelijke taal niets meer of minder dan: sabotage en dan wel van een heel min soort. Of dit alleen de oorzaak was, of dat er nog andere ongunstige omstandigheden een rol speelden, doet er eigenlijk minder toe, maar er is toen van alles in het werk gesteld om de situatie te verbeteren, waarvoor enkele personen zich bij dag en ontij hebben uitgesloofd en zij vonden het alleen maar mismoedigend omdat de verlichting nu juist zo piekfijn in orde was gekomen. De hardrijderij van jongens tot en met zestien jaar kon doorgaan en werd een groot succes met 45 deelnemers. Totaal aan prijzen 60 gulden. Uitslag: 1 Jacob F. de Boer 20 gulden, 2 F. de Vreeze Bakhuzien15 gulden, 3 P. Wouda Makkum 10 gulden. Verdere prijzen van elk 5 gulden vielen ten deel aan: Allard de Jong, IJpe van der Veen Gaastmeer en Douwe van Foeken Bolsward.

Tandarts Zaterdag 14 januari en zondag 15 januari 2012 Tandartspraktijk Dentwork (F) Hammole 13 8711 BZ Workum tel. 0515-541345 Met urgente klachten kunt u terecht bij de dienstdoende praktijk op zaterdag en zondag om 11.00 uur en om 17.00 uur. Het is verplicht een indentiteitsbewijs mee te brengen.

Kerkdiensten Zondag 15 januari 2012 WORKUM Rooms Katholieke Kerk

Activiteitenprogramma Waldrikhiem Dienstencentrum voor ouderen (55-plussers)

Woensdag 11-01

10.00 uur

Gezellig koffie leute

Donderdag 12-01 12.00 uur

Gastendag

Vrijdag 13-01

Nifel Oerke Gymnastiek

09.30 uur 09.30 uur

Maandag 16-01 10.00 uur 13.30 uur

Volksdansen Koersbal

Binnenkort start er weer een cursus

mobiele telefonie op woensdagmiddag. Heeft u belangstelling geef u dan snel op. Voor informatie kunt gerust even bellen.

Voor meer informatie en/of opgave kunt u terecht in dienstencentrum Waldrikhiem. Coördinators: Geartje Elzinga en Tjitske Visser, Noard 177, Workum, tel. 0515-543709, waldrikhiem@zorggroeptellens.nl Geen gehoor? Spreek dan uw naam en telefoonnummer in op de voicemail, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. Zorggroep Tellens, Nij Mariënacker, Mariënacker 1, tel. 0515-436820

Baptisten Kerk 9.30 uur br. A. Treuren Protestantse Gemeente 9.30 uur Eenheidszondag O.O.W. R.K. voorgangers en ds. H. Marchand Gezamenlijk koffiedrinken na de dienst 11.00 uur Nij Mariënacker ds. G. Schormans 19.30 uur Zangdienst o.l.v. mevr. W. Bokma-Veninga en dhr. H. Wiersma m.m.v. het Ursulakoor Workum Doopsgezinde Kerk 10.00 uur zr. T. Huijing-Zijlstra IT HEIDENSKIP 9.30 uur ds. G. Pennekamp

Skil 6a • 8711 CN Workum • Tel.: 0515-541619 • B.g.g.: 06-20278801 • www.klameare.nl

W E E K A G E N D A Dinsdag 10 januari 09.00 uur Schilderlessen o.l.v. Henk Jorritsma 10.30 uur Yoga lessen o.l.v. Saskia van Gerven 11.00 uur Face2facetravel Metty Graafsma 14.30 uur Koorrepetitie Nijefurd Sjongt 18.00 uur Dwarsfluitlessen muziekschool 19.00 uur Manueel therapeut Clemens Schuurs 19.00 uur Muziekkursus o.l.v. Ebo Reitsma Woensdag 11 januari 13.00 uur AMV-lessen o.l.v. Paula 18.00 uur Besloten kookworkshop o.l.v. Nynke vd Werk 19.30 uur Yoga-lessen o.l.v. Saskia van Gerven 19.30 uur Schilderlessen Henk Jorritsma Donderdag 12 januari Praktijk osteopathie Marc Wouda 09.15 uur Volksdansen Blier fan ‘e Flier 10.30 uur Yogalessen o.l.v. Saskia v. Gerven 15.30 uur Muzieklessen Willem Alkema Keyboard/Gitaar 18.00 uur Jeugdkoor o.l.v. Jitske Draijer 20.00 uur Biljartclub Klameare 2 20.00 uur Oefenavond Crescendo 21.00 uur Popkoor 30 plus o.l.v. Jitske Draijer

Vrijdag 13 januari 11.00 uur Inbreng Goud en Zilver 14.00 uur Manueel Therapeut Clemens Schuurs 14.00 uur Breicafe 15.00 uur Muziekles o.l.v. Marten Miedema 20.00 uur Driebanden-biljart Zaterdag 14 januari 09.30 uur Zanglessen o.l.v. Jannie Brandsma 20.15 uur Voorstelling st. ‘t Nut (voor meer info www.nutworkum.nl) Maandag 16 januari 08.30 uur Manueel therapeut Clemens Schuurs 13.30 uur Beter bewegen voor ouderen o.l.v. Jettie de Jong 17.00 uur Muzieklessen piano, gitaar vanuit muziekschool 19.00 uur Yogalessen o.l.v. Saskia van Gerven 19.00 uur Biljartclub Libere 20.00 uur Schaakclub O.D.I 20.00 uur Repetitieavond jongerenkoor Tjilpz Wie heeft de bruin leren jas van Saskia Zwaan meegenomen op het Oud en Nieuw feest?


Workumer Krant Friso // Pagina 3 // Dinsdag 10 januari 2012

Eerste burgemeester geïnstalleerd

Apotheker ‘echt’ aan de slag Jacob Bouwhuis

In een speciale raadsvergadering is afgelopen woensdagmiddag Hayo Apotheker geïnstalleerd als eerste burgemeester van de herindelinggemeente SúdwestFryslân. Voor de meesten was de benoeming geen verrassing, want de persoon in kwestie stapt al enkele jaren rond in deze contreien, eerst als waarnemend burgemeester van Sneek en sinds 1 januari 2011 als – eveneens – waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente. Maar nu de Kroon hem officieel heeft benoemd staat hij wat vaster ‘op ‘e skonken’, aldus de commissaris van de koningen, John Jorritsma. Het was volgens de commissaris geen gelopen koers toen de sollicitatie naar het burgemeestersambt werd opengesteld. Alle kandidaten zijn onder dezelfde meetlat doorgehaald. De bevolking wilde een persoon met kennis van het politieke bedrijf, kennis van het gebied, bekendheid met de taal en voldoende ondervinding. Bovendien moet de nieuwe burgemeester aanspreekbaar zijn voor zowel de inwoners van Laaxum als die van Kimswerd en Sneek, kortom voor alle mensen uit de zes steden en de tientallen dorpen. Ook moet de kandidaat weten hoe ‘de hazzen rinne’ in Den Haag. Hayo Apotheker voldoet aan al deze kwalificaties, Súdwest krijt ‘in betûft man’. ‘It koe minder’, was de reactie van veel inwoners van Súdwest-Fryslân, en dat is volgens ingewijden een groot compliment, aldus commissaris Jorritsma. De kabinetchef nam vervolgens

de eed af, de akte werd ondertekend en daarmee was Hayo Apotheker de eerste door de Kroon benoemde burgemeester van Súdwest-Fryslân.

Ook Hans Visser (CDA), als voorzitter van de vertrouwenscommissie, betoogde dat de kaarten nog niet waren geschud bij de start van de benoemingsprocedure. Men zocht een strategisch inspirator, een gedreven bestuurder, een verbindende netwerker, iemand die de nieuwe gemeente op de kaart zet en een ‘apotheker’ die voor elke kwaal een middel weet te bedenken. De andere sollicitanten hadden wel degelijk een gelijke kans, maar ze moesten wel beter zijn dan Hayo Apotheker. Niemand kon aan hem tippen, vond Hans Visser, en hij hoopte dat de nieuwe eerste burger zich nu zal storten op drie belangrijke peilers van de gemeente, te weten wonen, werken en recreëren. Want: ‘Wa’t net donget wa’t net ponget’. Loco-burgemeester en wethouder Maarten Offinga roemde de integere rol van commissaris Jorritsma bij de benoemingsprocedure en de evenwichtige werkwijze van de vertrouwenscommissie. Van een burgemeester worden bijzondere vaardigheden verwacht. Hij moet tussen de mensen staan, brede verbanden zien en begrijpen. Vooral tijdens en na de fusie heeft hij durf en lef getoond en het resultaat is er naar. De herindeling is al bijna vanzelfsprekend geworden. Maar er is meer achter de horizon. Súdwest-Fryslân is een gemeente met grote culturele waarden, met grote ontwikke-

Hayo heeft z’n glossy

Het is weinigen gegeven dat hun naam aan een glossy wordt gekoppeld. Enkele bekende Nederlanders zoals Linda de Mol en Youp van ’t Hek is dat gelukt. Tot dit lijstje prominenten is inmiddels ook Hayo Apotheker toegetreden. Bij de officiële installatie tot het burgemeestersambt kreeg Hayo Apotheker het eerste exemplaar aangereikt door Maarten Offinga. Het blad staat vol met verhalen en interviews van prominenten en familieleden die ooit het pad van de burgemeester kruisten. Zo zijn er bijdragen te lezen van zijn levenspartner Arjette de Pree, zijn dochter Catherine, Joop Braakhekke, gedeputeerde Tineke Schokker-Strampel, Annemarie Jorritsma, Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden, Hans Wiegel, Ron

Jans, Frans Stapel, Rimmer Mulder, Paul van Erkelens, Johanneke Liemburg en vele, vele anderen. Alom wordt de persoon van Hayo Apotheker uitbundig geprezen, de enige dissonant in het geheel is zijn beperkte kookkunst volgens ingewijden. Het zij hem vergeven. Het wordt al moeilijk genoeg voor de nieuwe burgemeester om alle positieve verwachtingen die zijn uitgesproken tijdens de installatie en opgeschreven in de glossy, in deze moeilijke tijden waar te maken. De glossy is gedrukt in een oplage van duizend exemplaren en met aan waarschijnlijkheid grenzende zekerheid komt er geen tweede exemplaar of herdruk. Op verzoek kan het blad worden ingekeken bij uw verslaggever of bij een van de vierhonderd aanwezigen op deze historische 4e januari. (JB)

lingskansen waarvan de Afsluitdijk met een toekomstig duurzaamheidcentrum en recreatieve invullingen een nieuwe uitdaging voor de burgemeester wordt. Een goede balans tussen stad en platteland is een ander item dat aandacht verdient. Vandaar dat Maarten Offinga namens het gemeentebestuur de nieuwbakken burgemeester een lijvige Bosatlas en een schilderij van Henk Hofstra aanbood. Het kleurrijke schilderij toont een van de economische motoren van de Zuidwesthoek, een koe.

Offinga mocht vervolgens Apotheker de ambtsketen omhangen. Deze ambtsketen, als fenomeen ooit ingevoerd door de beroemde negentiende-eeuwse liberale staatsman Thorbecke, bleek dezelfde als de burgemeester droeg ten tijde van zijn waarnemerschap. Oorspronkelijk is deze afkomstig uit Stavoren, de oudste stad van de herindelinggemeente. Een ander onmisbaar instrument is de voorzittershamer. Hiermee kan de burgemeester boeiende vergaderingen stimuleren door hem niet te gebruiken en politiek spelbederf zonodig aftikken. De hamer (klein van stuk maar robuust van karakter) is afkomstig uit de voormalige gemeente Wymbritseradeel. Het bijzondere cadeau dat commissaris Jorritsma namens de provincie meebracht was een prachtig tegeltableau. Het bijzonder fraaie tableau laatt een mix van gebouwen en gemeentenamen van de herindelinggemeenten zien, vervaardigd door aardewerkfabriek Tigchelaar

■ Maarten Offinga hangt in zijn functie als loco-burgemeester Hayo Apotheker de ambtsketen om. uit Makkum en ontworpen door de Workumer Henk de Boer. Volgens John Jorritsma symboliseert het tableau dat SúdwestFryslân meer is dan de som van vijf gemeenten. Voor de 61-jarige Hayo Apotheker was het een bijzondere en memorabele dag. Vijftien jaar geleden, ook op 4 januari, stond hij samen met Henk Angement, de winnaar van de laatste Elfstedentocht, als burgemeester van finishplaats Leeuwarden op het podium. En weer, uitgerekend op 4 januari, staat hij tussen familie kennissen, collega’s, raadsleden en vele genodigden voor de laatste grote stap in zijn werkzame leven.

In zijn slotwoord dankte de burgemeester de sprekers voor hun hartelijke woorden. Hij heeft zich snel thuisgevoeld in de nieuwe gemeente en wist direct al dat hij ging solliciteren naar de functie van eerste burger. Het vorm geven aan processen met een goed team, daar ging het om toen hij in Muntendam zijn eerste burge-

meesterschap vervulde, en dat is tot op heden niet veranderd. Dit is een eervolle en ‘niisgjirrige’ opdracht in een unieke gemeente met zes prachtige steden en 61 dorpen, waar we met z’n allen trots op mogen zijn. Maar zoals het een echte Fries betaamt, we zeggen dat niet ronduit, aldus de geboren Groninger Hayo Apotheker die al tijdens zijn burgemeesterschap van Leeuwarden voortreffelijk Fries sprak en dat nog steeds doet.

Gemeente ruimt ontwortelde boom in Koudum op

Afgelopen donderdag zag de politie een ontwortelde boom over de helft van de rijbaan aan de Stationweg in Koudum liggen. De gemeente is te hulp geroepen om het verkeer weer helemaal ruim baan te geven.

Nieuwjaarsreceptie geanimeerd

Het was een buitengewoon geanimeerde gebeurtenis, de nieuwjaarsreceptie van de Stichting Promotie Workum, Plaatselijk Belang in Workum en de website Workum.nl, afgelopen donderdagavond in de Klameare. Onze stad kan dan ook terugzien op een prima 2011 en dat geeft natuurlijk moed voor de toekomst, meer in het bijzonder het pas begonnen jaar 2012. In zijn toespraak herinnerde Jacob van der Valk, de voorzitter van Plaatselijk Belang, aan een aantal activiteiten in 2011 waarbij samenwerking heeft geleid tot een fantastisch resultaat. In dit kader noemde hij het Welkom in Workum-weekend en de Warme Winterfair. Maar, zo benadrukte Van der Valk, het organiseren van

evenementen en het zorgdragen voor bijvoorbeeld het welzijn in onze stad kan nooit zonder vrijwilligers. In dat kader bedankte hij alle vrijwilligers die in het afgelopen jaar op zo succesvolle wijze hun beste beentje hebben voorgezet. Samenwerking blijft ook in dit pas begonnen jaar het sleutelwoord, aldus Van der Valk. Zo is er een aanvraag ingediend tot het plaatsen van een activiteitenbord langs de N329. Op twee oude sluisdeuren, die geplaatste zullen worden bij de voetbalvelden, zullen de activiteiten van diverse verenigingen en stichtingen een duidelijke plek krijgen. Een lang gekoesterde wens gaat daarmee in vervulling. “Juist nu is het van belang dat we niet op een terp gaan zitten afwachten tot het water om ons heen tot

rust komt, maar dat we samen in de boot stappen die de terpen onderling verbindt. Dan kun je er samen voor zorgen dat we gezien worden,” aldus Van der Valk die dit omschreef als een belangrijke taak waarvoor de genoemde organisaties, inwoners en ondernemers in Workum staan. “Wees trots op deze stad en straal dit met elkaar uit. Dat lijkt me een mooie uitdaging voor 2012. Schouder aan schouder. Maak er wat moois van,” zo besloot Van der Valk. Onder leiding van Theunis Wouda werd er nog een mini Workum quiz gespeeld en er was een fotopresentatie van het afgelopen jaar. Maarten Smit op de piano zorgde voor aangename achtergrondmuziek. Foto Henk Gorter.


Workumer Krant Friso // Pagina 4 // Dinsdag 10 januari 2012

Familieberichten

Voor al uw drukwerk

Familieberichten worden uit standaard-lettertypen gezet en volgens standaard indeling geplaatst. Vignetten, afbeeldingen en foto’s worden op verzoek geplaatst. Tekst voor familieberichten dient bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd. Bij telefonische opgave of slecht te lezen aangeleverde tekst zijn wij niet aansprakelijk voor de fouten in de gemaakte advertentie. Van deze standaard opmaak kan slechts worden afgeweken indien dit nadrukkelijk wordt verzocht of vermeld.

OVERLIJDEN

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

Myn triennen op dyn kâlde hannen Ik sjoch nei dy En tink: dy hannen nea mear binnen hânberik. Nei in lang libben is hjoed ferstoarn myn mem, skoanmem en ús beppe en âlde beppe

Popkje Watzema-Hoornveld sûnt 30 novimber 2004 widdo fan Harmen Watzema

Afke Bouwsma-Watzema Jelle Bouwsma

It Hearenfean: Arjen en Gea Thomas, Lisanne, Fleur Warkum:

Ester en Willem Thys, Femke

Alle meiwurkers, frijwilligers en bewenners fan Nij Mariënacker binne wy tige tankber foar de goede fersoarging en it leave omtinken dy’t mem fan jim krigen hat. Us mem fielde har thús by jim. Op freed 13 jannewaris 2012 om 14.00 oere nimme wy ôfskie fan ús mem, beppe en âlde beppe yn de Parkzaal fan Nij Mariënacker, Mariënacker 1 yn Warkum. Gelegenheid ta kondolearjen fan 13.30 oere ôf. Dêrnei bringe wy mem en beppe nei har lêste restplak. En dat dogge wy sa’t ús mem dat graach woe, yn eigen famyljerûnte. Skriuwadres: Begine 55, 8711 BH Warkum.

BEDANKT Hierbij wil ik een ieder bedanken die aan mij gedacht heeft in het ziekenhuis en de Ielânen, in wat voor vorm ook. Het was geweldig. Tevens wens ik allen een gezegend 2012. T. Terpstra-Jaarsma Workum

1961

2011

Wat in bjusterbaarlik barren hawwe wy hân mei inoarren. Us oanbean troch ús neiteam. Grut feest dêr op ’e Eniggaburren om je de bûsen by út te skuorren. Al dy blommen, kaarten en bêste winsken tige tank dêr foar, bêste minsken. It hat ús tige goed dien dat gefoal fan meiïnoar ien. Jitris tige, tige tank. Geeske en Durk Dijkstra

Vanaf dinsdag 24 januari gelden de volgende openingstijden:

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

8.30-16.00 uur 8.30-12.00 uur 8.30-18.00 uur 8.30-12.00 uur 9.00-12.30 uur

Het schildersbedrijf is gesloten

Haskerhoarne, 21 maaie 1918 Warkum, 8 jannewaris 2012 Warkum:

Van 16 t/m 21 januari hebben wij een vrije week, ook het schildersbedrijf.

Vanaf dinsdag 7 februari gelden de normale openingstijden, dit geldt ook voor het schildersbedrijf.

Noard 59-61 | 8711 AC Workum | T (0515) 541427 info@albertsschilders-interieurs.nl | www.albertsschilders-interieurs.nl Al uw artikelen bestellen via onze webshop | Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief

Hunia’s Drukkerij

0515-541466 www.huniadrukkerij.nl


Workumer Krant Friso // Pagina 5 // Dinsdag 10 januari 2012

WORKUM III

’t is toch even schrikkelen Twee weken voor oud en nieuw begint het al, en veertien dagen na de jaarwisseling borrelt en proost Nederland nog. Dat ligt naar alle waarschijnlijkheid aan het weer, want dat is helemaal van slag. Net als de natuur die is ook helemaal de draad kwijt. Normaal liggen de narcissen en de sneeuwklokjes eerst in de winkel en daarna mogen ze pas in de tuin omhoog komen. Nu stond het spul al boven de grond voordat de kerstboom uit huis gekieperd was. Het zou de commissie Van Slag (CVS) van Ons Aller Derde (OAD) niks verbazen dat de krib dit jaar zo rond eind augustus al gevuld is als Jozef en Maria dit jaar de natuur zijn gang zouden laten gaan. Deze voorspelling werd mede ingegeven door de mededeling van Johannes dat zijn kippen de afgelopen week hele vreemde eieren hadden gelegd voor de tijd van het jaar. Door de storm dacht hij eerst nog aan windeieren, maar

Kearneys Hair & Make-up opent deuren Henk de Boer nadere bestudering van de legsels wees uit dat het hier al om de eerste paaseieren ging. Nog wel met een zeer minimale beschildering, maar toch…je merkt dat de commercie deze keer de natuur niet bij kan houden. Als dat zo is, en alles steeds eerder en vroeger komt, dan kan dat eveneens betekenen dat de competitie al afgelopen is voordat alle wedstrijden gespeeld zijn. En dat 21 maart de herfst begint. (ja, de strontrace is vroeg dit jaar!) Maar ook dat de verjaardag van Ali dit jaar al geweest is voordat hij jarig is. Verschrikkelijk! Niet aan denken. En dan heeft februari ook nog 29 dagen, dat is helemaal om je kapot te schrikkelen. Wat vorig jaar op dinsdag was is dit jaar opeens al op donderdag! Als het in 2012 op deze manier doorgaat, dan steken we op veekeuringsdag ons vuurwerk af, en is het 2013 voordat het dit jaar kerst is. Ook wel eens “noflik”.

Edwin Wielinga sjoelkoning

■ Van links naar rechts de topsjoelers Paulien de Vries (tweede), de trotse kampioen Edwin Wielinga en Johan Bouwhuis die beslag legde op de derde plaats. Afgelopen zondag vond in de Smidte het negende open Workumer sjoelkampioenschap plaats met aansluitend voor de liefhebbers het stamppothappen. Maar liefst 62 deelnemers verzamelden zich aan de bakken en na een middag heftig schuiven kon Edwin Wielinga na een titanenstrijd tegen Pauline de Vries zich tot kampioen van 2012 laten kronen. De strijd had zoveel van de krachten van Edwin gevergd dat hij niet meer aan de stamppot toe kwam. Het was – als gezegd – al weer de negende keer dat het open Workumer sjoelkampioenschap gehouden werd. Kennelijk heeft het toernooi zich een vaste plaats op de Workumer sportkalender weten te verwerven en voorziet het in een behoefte. Dat sjoelen een familiesport is bleek ook uit de aanmeldingen. Het deelnemersveld bestond voor een deel uit hele en halve families. En dat er winnaars uit deze sjoelfamilies komen bewees Paulien de Vries die bij haar debuut alleen in de finale het hoofd moest buigen voor Edwin. In haar commentaar zei Paulien dat de aanwezigheid

van het hele gezin haar tot deze prestatie had opgezweept. Johan Bouwhuis legde beslag op de derde plaats door oudkampioen Sietse Theo Okkema te verslaan. Hij had in tegenstelling tot Paulien geen backup van de familie, maar waren heit Jacob en mem Piety er geweest, dan had hij zeker een gooi naar het kampioenschap gedaan. In de wandelgangen gingen stemmen op die stelden dat sjoelen genetisch bepaald moet zijn, temeer daar kampioen Edwin een zoon van oud-kampioene Gré is en bovendien een neef van meervoudig kampioen Jelger. Dat een kampioensjoeler per definitie ook een boekhouder zou zijn, berust volgens de kenners op louter onzin. Dat Wietze Gorter de hoogste score had is daarentegen wel waar en Jeroen Wesselius verdiende de jojo-prijs.

Bij de prijsuitreiking refereerde de voorzitter nog even aan de mogelijkheid om op je mobiele telefoon de sjoel-app te downloaden en tegen andere tegenstanders te sjoelen. Hij verwacht dat ‘sjoelfeud’ dé hype van 2012 gaat worden.

Prachtige kapsalon van Andrea Je kunt wel zeggen dat voor Andrea Kearney (28) uit Makkum een jeugddroom in vervulling is gegaan. Al op haar achtste, aldus haar moeder, wilde ze kapster worden en dat lukte ook. Toen ze vijftien jaar was ging ze professioneel als zodanig aan de slag. En dan doemt natuurlijk een nieuwe droom op: een eigen zaak. Zaterdag werd ook die droom realiteit: aan het Súd 6 in Workum opende haar eigen zaak, Kearneys Hair & Make-up, de deuren officieel tijdens een ontvangst voor familie, vrienden, buren van de nieuwe zaak en andere genodigden. En het moet gezegd: wat is het een prachtige salon geworden. Een project waarmee Wietse Ligthart, de directeur van het gelijknamige bouw-tekenbureau uit Wommels, veel eer heeft ingelegd. Aan het Súd is een fijnzinnig ingerichte salon te vinden waarin Andrea een prima start kan maken als ‘ondernemer op eigen benen’.

Zoals gezegd nam Andrea al op haar vijftiende de kappersschaar professioneel ter hand. Ze kwam onder andere te werken in de Hierknipperij Hilda aan het Noard in Workum. Op een gegeven moment vertrok ze daar ook weer. Ze vindt namelijk dat je zoveel mogelijk ervaring op zoveel mogelijk plaatsen moet opdoen om je kennis en kunde “te ferdjipjen”. Aanstaande april is het twee jaar geleden dat ze weer terugkeerde bij Hierknipperij Hilda; in de tussentijd werkte ze onder andere als kapster in het Noord-Hollandse Anna Paulowna. Op een gegeven moment gaf haar werkgeefster Hilda Hiemstra te kennen een stap opzij te willen doen. “Se bliuwt wol aktyf, mar sûnder de drokte fan personiel en sa,” vertelt Andrea. Hilda wees haar er ook op dat het pand aan het Súd te koop stond. Het zal duidelijk zijn hoe het verder ging: Andrea Kearney kocht dit pand en besloot hier als zelfstandig onderneemster aan de slag te gaan. Het hoeft derhalve

■ Andrea Kearney voor het prachtig verbouwde pand. De schaar laat verder weinig vragen open. Foto Cor Hunia. geen betoog dat de relatie tussen Hilda en Andrea nog steeds opperbest is. Sterker nog: Hilda Hiemstra kan beschouwd worden als de vrouw die Andrea het laatste duwtje heeft gegeven om de stap naar het zelfstandig ondernemerschap te maken. Sabine Drayer, oorspronkelijk afkomstig uit Ferwoude en nu wonend in Workum, en Afke Hooghiemstra uit Workum zijn de personeelsleden/collega’s van Andrea die zijn overgekomen van de Hiernipperij Hilda. Een prachtige conctructie die zowel Hilda als Andrea zeer tevreden stemt. “It doel is om wat ta te foegjen en eltsenien mar hiel moai te meitsjen,” zo verwoordt Andrea Kearney haar ‘bedrijfsstrategie’. “Wy wolle de minsken gewoan mei in goed gefoel de doar wer út helpe. Wy jouwe ek advys foar thús en wy binne der ek foar spesjale gelegenheden lykas brulloften en feesten. De make-up spilet dêrby ek in wichtige rol.” Wat betreft dat laatste kan er op gewezen worden dan zowel Andrea als Sabine het zogenoemde diploma visagie heeft, zodat men ook op dit terrein bij Kearneys Hair & Make-up in ‘veilige handen’ is. Deze laatste woorden zouden er op kunnen wijzen dat de nieuwe salon alleen bestemd is voor dames, maar niets is minder waar.

Morraruters succesvol het nieuwe jaar in In het weekend van 7 en 8 januari werd te koudum voor de pony’s de eerste indoorwedstrijd van het jaar 2012 georganiseerd door de Morraruters. Deze wedstrijd was tevens een selectiewedstrijd voor het Friese Indoor Kampioenschap voor de klasse L2. In de klasse B cat C scoorde Anneke Heida met Diesel de 2e prijs met 174 pnt. Gonnica de Bruin met Diaz fan ‘e Sudersee won in de klasse L1 cat CDE maar liefst twee keer de 1e prijs met 191 pnt (1wp) en 196 pnt (2wp). Anna Fekkes en haar pony Samantha behaalde 180 pnt (1wp). Janita Wildschut en haar pony Goldfever startte in de klasse L2 cat C en won met 195 pnt de 1e prijs, hiermee won ze tevens haar startbewijs voor het FK. In de klasse M1 gingen beide 1e prijzen naar Elise Dooper met Moonlight Shadow, zij kreeg van de jury 182 en 184 pnt (2x1wp). Michelle Konst en haar pony Ni-

kos startte in de klasse Z1 cat DE en scoorde twee oranje linten met 193 en 202 pnt. Op 7 januari 2012 werd in Joure een selectiewedstrijd gehouden voor de pony’s klasse M. Amarins Stobbe startte daar met haar pony Wonderboy v/d Leijensefinne en won de 6e prijs met 176 pnt. Op dezelfde dag werd te Harich een wedstrijd georganiseerd voor de paarden, Thirza Bakker startte hier met Cacique in de klasse L1 en won de 3e en 4e prijs met voor beide proeven 192 pnt (2x1wp). Klaske Jonkman met Ceyira won in de klasse L2 in de eerste proef de 4e prijs met 186 pnt (1wp), haar 2e proef leverde haar met 188 pnt (1wp) de 2e prijs op. Iris de boer en haar pony Aloubet-K sprong zaterdag in Sneek in de klasse B en was in het eerste parcours foutloos (=2wp) en won de 5e prijs, in het tweede parcours had ze een balkje (=1wp).

“De manlju binnen ek absolút wolkom,” vertelt Andrea. “De hiele famylje kin hjir terjochte. Ach, it is gewoan in kwestje fan fertroude gesichten op in nije lokaasje.”

De nieuwe salon is open van dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur en op zaterdag van 8.00 uur tot 12.00 uur. Bovendien kan men ook nog eens op dinsdag- en vrijdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur bij Kearneys Hair & Make-up terecht. Overdag op woensdag en vrijdag kan men zowel mét als zonder afspraak komen. Maar hoe dat ook zij, Andrea Kearney – die mettertijd ook zelf naar het pand Súd 6 hoopt te verhuizen – is een gedreven onderneemster die leeft voor haar vak. Een sympathieke vrouw die haar plaats in het Workumer bestand aan ondernemingen best zal vinden. De start was zaterdagmiddag al prima: wat hadden Andrea en haar dierbaren het geweldig voor elkaar. Niets dan lof en veel succes, Andrea! (AS)

Stoelen en kast stuk

Tussen oudejaarsdag om 16.00 uur en 1 januari om 11.30 uur zijn aan de Havenkade in Koudum  vier tuinstoelen en een reddingboeikast met grof geweld stuk geslagen.  

Nablussen is nodig

Vorige week maandag om 15.12 uur zag de politie dat er een rokende stapel afgebrande materialen weer vlam aan het vatten was. De brandweer heeft aan de Noardermar te Molkwerum de stapel uit elkaar gehaald en deze nageblust.

Kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar in de gemeenten Nijefurd, Bolsward, Littenseradiel, Wûnseradiel en Gaasterlân-Sleat. Centraal Bureau voor informatie, aanmelding, bemiddeling en plaatsing: De Spinnekop 4, 8748 BG Witmarsum, tel: 0517 533100 Bereikbaar ma. t/m vr. van 8.00-17.00 uur. - Gastouderbureau voor kinderen van 0-13 jaar. - Kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar. - Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar. - Tussenschoolse opvang. - Peuterspeelzalen. e-mail: info@kinderopvangzwfrl.nl website: www.kinderopvangzwfrl.nl


Workumer Krant Friso // Pagina 6 // Dinsdag 10 januari 2012

Ta jo tsjinst Woensdag 5 januari BEKENDMAKINGEN 2011

OMGEVINGSVERGUNNING AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING

Arum, Ald Rij 14 - Vergunningaanvraag voor het verbouwen van de werkplaats, plaatsen van reclame, maken van een uitrit. (23-12-2011) Bolsward, Industriepark 13 Vergunningaanvraag voor de wijziging van de gevel. (19-12-2011) Bolsward, Kloosterlaan 22 - Vergunningaanvraag voor het kappen van 3 populieren. (23-12-2011) Bolsward, Skilwijk 33 en 35 Vergunningaanvraag voor het vervangen van dakpannen. (23-12-2011) Gaast, Buren 17 - Vergunningaanvraag voor het kappen van 2 wilgen aan de waterkant. (22-12-2011) IJlst, Uilenburg 35 - Vergunningaanvraag voor wijziging gevelinvulling in voor- en achtergevel. (23-12-2011) Koudum, Ooste 27 - Vergunningaanvraag voor het verbouwen van de woning. (13-12-2011) Makkum, It Gruthôf 8 - Vergunningaanvraag voor een aanbouw aan de woning. (23-12-2011) Oosthem, Skerdyk 3 - Vergunningaanvraag voor de uitbreiding van de stal. (02-01-2012) Oudega, Breksdyk 33 - Vergunningaanvraag voor het aanleggen van een nieuwe in-uitrit. (29-12-2011) Schraard, Dorpsstraat 17 - Vergunningaanvraag voor het verbouwen van de woning. (29-12-2011) Sneek, Frieswijkstraat 8 - Vergunningaanvraag voor het bouwen van 24 woningen. (22-12-2011) Sneek, Johan Willem Frisostraat 118F - Aangevraagde vergunning voor het vervangen/vergroten van de woonwagen. (03-01-2012) Sneek, Kamille 7 - Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een schutting. (04-01-2012) Sneek, Leeuwenburg 17 - Vergunningaanvraag voor het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot. (27-12-2011) Sneek, Lemmerweg 8 - Vergunningaanvraag voor uitbreiding voormalig hotel Ozinga t.b.v. restaurant/cafe. (23-12-2011) Sneek, Pier Heemstrastraat 61 Vergunningaanvraag voor het aanleggen van een LS-kabel t.b.v. Pier Heemstrastraat. (04-01-2012) Sneek, Vuurvlinder 17 - Vergunningaanvraag voor het bouwen van een carport aan de garage en het aanleggen van veranda in de tuin. (03-01-2012) Sneek, Witmarsum - Vergunningaanvraag voor het plaatsen van vier reclameborden, Sneek de Loten, de Hemmen II en Woudvaart. Witmarsum, Poststal. (22-12-2011) Tjerkwerd, Arkum 4 - Vergunningaanvraag voor de nieuwbouw van een ligboxenstal. (22-12-2011) Witmarsum, Oosterstraat 23 - Vergunningaanvraag voor het verbouwen van de woning. (29-12-2011) Witmarsum, Oosterstraat 84 - Vergunningaanvraag voor het kappen van een berkenboom in de voortuin. (28-12-2011)

CENTRAAL POSTADRES Gemeente Súdwest-Fryslân Postbus 10.000 8600 HA Sneek GEMEENTELOKET SÚDWESTFRYSLÂN T. 0515 - 48 90 00 F. 0515 - 48 99 99 E. info@gemeenteswf.nl Telefonisch bereikbaar van ma t/m vr van 9.00 - 16.00 uur.

Súdwest Fryslân

VAN DE MEDEDELINGEN GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN VAN DE GEMEENTE SÚDWEST FRYSLÂN

Workum, Hoekseize 18 - Vergunningaanvraag voor de uitbreiding van de loods. (02-01-2012) Workum, Skarfinne 3 - Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel. (22-12-2011) Deze publicaties zijn alleen bedoeld ter informatie over ingekomen aanvragen bij de gemeente. Wij publiceren deze aanvragen om direct betrokkenen hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar tegen aantekenen, omdat een besluit nog ontbreekt. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren tegen een vergunning, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. Voor nadere informatie over aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00. ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Sneek, Molenkrite 115 - Ontwerpbesluit voor het brandveilig gebruiken van een woonboerderij. Sneek, Tjalkstraat 11 - Ontwerpbesluit voor het brandveilig gebruiken van een woonboerderij. Een ieder kan binnen zes weken na de dag van publicatie eventuele zienswijze over het ontwerpbesluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân. Wij maken u erop attent dat slechts een bezwaar tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING

Blauwhuis, Vitusdyk 2 A - Geweigerde vergunning voor het kappen van een es . (22-12-2011) BEZWAAR Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde verleende vergunning(en) bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de dag van verlening (zie datum achter aanvraag). Het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek. In dit bezwaarschrift moet u naast uw naam, adres en de dagtekening ook het besluit omschrijven waartegen het bezwaar zich richt. Voor meer informatie neemt u contact op met het gemeenteloket, telefoon 0515 - 48 90 00

Ondernemen, iets voor u? Plannen om voor uzelf te beginnen? Als startende ondernemer heeft u waarschijnlijk veel vragen. Om succesvol te kunnen ondernemen, is het belangrijk dat u goed voorbereid van start gaat. Maar hoe pakt u dat nu aan? Om u te informeren over de start van uw bedrijf, organiseert gemeente Súdwest Fryslân in samenwerking met Kamer van Koophandel NoordNederland een informatiebijeenkomst ‘Ondernemen, iets voor u?’. U kunt kiezen uit drie verschillende data: 24 januari (gemeenteloket Workum), 31 januari (Hotel de Groene Weide Bolsward) en 7 februari (Hotel Van der Valk, Sneek). De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur, de ontvangst is vanaf 19.00 uur. De bijeenkomsten zijn om ongeveer 22.00 uur afgelopen.

Presentatie Kamer van Koophandel Een eigen bedrijf beginnen, dat is een geweldige uitdaging! Wat betekent het voor u om zelfstandig ondernemer te worden? Wat zijn de formele eisen en in welke volgorde kunt u bepaalde stappen het beste ondernemen? Tijdens de presentatie van de Kamer van Koophandel krijgt u antwoord op deze vragen en komt u te weten wat er komt kijken bij het starten van een eigen bedrijf. En wilt u deskundig advies over uw eigen situatie? De

gemeente Súdwest Fryslân biedt u gratis een persoonlijk gesprek aan met een adviseur van de Kamer van Koophandel.

Meld u snel aan! Kortom: tijdens deze bijeenkomst komt u alles te weten over de start van uw bedrijf én komt u in contact met adviseurs van onze gemeente en de Kamer van Koophandel. Deelname is gratis. Geïnteresseerd? Meld u dan snel aan! Kijk op: www.kvk.nl/gemeenteswf

Locatie | datum | tijd Gemeenteloket Workum dinsdag 24 januari 2012 19.00 - 22.00 uur

ging beslistermijn voor het plaatsen van 2 dakkapellen en een venster (23-12-2011) Witmarsum, nabij perceel Arumerweg 53 - Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een uitzichtpunt (29-12-2011) Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8601 HA, Sneek. VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

VERLENGING BESLISTERMIJN Workum, Nonnestrjitte 12 - Verlen-

Bolsward, De Brekken 8 - Verleende vergunning voor het kappen van een boom in de voortuin. (03-01-2012) Bolsward, Hichtumerweg 4 B Verleende vergunning voor het verbouwen en aanpassen van de bestaande loodsen. (22-12-2011) Bolsward, Oordje 7 - Van rechtswege verleende vergunning voor de ontheffing van het bestemmingsplan inzake het uitoefenen van de houtzagerij. (22-12-2011) Cornwerd, Sotterumerdijk 1 Verleende vergunning voor het verwijderen van losliggend asbest en golfplaten. (23-12-2011) Gaast, Boerestreek 41 - Verleende vergunning voor het bouwen van een werktuigenloods. (29-12-2011) IJlst, Croleskwartier 33 - Verleende vergunning voor verbouw/ uitbreiding woning. (29-12-2011) IJlst, De Ruterpolderwei 1 Verleende vergunning voor de verbouw van een boerderij tot woon-

LOKET BOLSWARD Kerkstraat 1 Ma t/m do van 9.00 - 16.00 uur Vr van 9.00 - 12.30 uur Ma van 18.00 - 20.00 uur

LOKET WORKUM Merk 1 Ma t/m do van 9.00 - 16.00 uur Vr van 9.00 - 12.30 uur Di van 18.00 - 20.00 uur

LOKET SNEEK Marktstraat 15 Ma t/m do van 9.00 - 16.00 uur Vr van 9.00 - 12.30 uur Do van 18.00 - 20.00 uur

WMO-LOKET Voor vragen over wonen, welzijn en zorg kunt u in Bolsward en Workum terecht bij de gemeenteloketten en in Sneek bij het Wmo-loket, Marktstraat

SPOED Als er sprake is van spoed, kan tegelijk ook een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

1ste 1ste Jaargang Jaargang | Week | Nummer 2 2012 1

Hotel de Groene Weide Bolsward dinsdag 31 januari 2012 19.00 - 22.00 uur

Hotel Van der Valk Sneek dinsdag 7 februari 2012 19.00 - 22.00 uur

Vertraging levertijden aangevraagde Nederlandse identiteitskaarten Bericht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Programma reisdocumenten over levertijd identiteitskaarten. Door het groot aantal aanvragen voor identiteitskaarten, is een levertijd van vijf werkdagen in vele gevallen niet mogelijk. Voor de identiteitskaarten die vanaf 27 december zijn aangevraagd voor kinderen jonger dan 13 jaar en zes maanden geldt een aangepaste levertijd. Vorige week (de week van 27 tot en met 30 december 2011) zijn er landelijk heel veel aanvragen gedaan voor een Nederlandse identiteitskaart (NIK), te weten meer dan 190.000. Dit grote aantal aanvragen komt bovenop de hoge aantallen van de weken daarvoor. U zult begrijpen dat de levertijden hierdoor onder druk zijn komen te staan. Levering binnen 5 dagen is, voor deze aanvragen, niet meer mogelijk gebleken.

Aangepaste levertijd Naar verwachting zal de levering van de in week 52 van 2011 aangevraagde NIK’s van kinderen jonger dan 13 jaar en zes maanden volgens het hieronder aangegeven schema plaatsvinden: • • • •

Aanvragen Aanvragen Aanvragen Aanvragen

van van van van

27 28 29 30

december: december: december: december:

geplande geplande geplande geplande

levering levering levering levering

uiterlijk uiterlijk uiterlijk uiterlijk

week week week week

5; 6; 7; 8.

De levertijd voor aanvragen van NIK’s die in de week van 27 tot en met 30 december 2011 zijn gedaan voor personen die ouder zijn dan 13 jaar en zes maanden is normaal. Hetzelfde geldt voor de levertijd van aangevraagde paspoorten. Spoedaanvragen zijn vanzelfsprekend ook op tijd geleverd. Het kan zijn dat de aangevraagde NIK iets eerder binnen is. Maar als het document niet eerder nodig is, raadt de gemeente u aan uit te gaan van bovenstaand schema. Op het afhaalbewijs kunt u de aanvraagdatum vinden.

12 (tegenover het gemeenteloket). Of via 0515 48 90 00. MILIEUSTRAAT BOLSWARD Exmorraweg 3A Ma t/m vrij van 9.00 - 16.30 uur Zat van 9.00 - 13.00 uur

MILIEUSTRAAT KOUDUM Spoarleane 2 ma mid. van 13.00 - 15.30 uur vrij mid. van 13.00 - 15.30 uur MILIEUSTRAAT SNEEK Wetterskipsdyk 4 ma t/m vrij van 16.30 - 19.00 uur

MILIEUSTRAAT HEEG De Draei 17 Ma t/m vrij van 13.00 - 15.00 uur ma avond van 19.00 - 20.00 uur

INFORMATIE OVER DEZE PAGINA | Team Communicatie | E-mail: communicatie@gemeenteswf.nl | Telefoon: 0515 48 90 00 | WWW.GEMEENTESUDWESTFRYSLAN.NL


Workumer Krant Friso // Pagina 7 // Dinsdag 10 januari 2012

boerderij met gastenkamers in strijd met het bestemmingsplan. (22-12-2011) Koudum, Nieuweweg 42 - Verleende vergunning voor realisatie van een facilitair gebouw tbv een Pitch en Putt golfbaan en het plaatsen van drie vlaggenmasten. (03-01-2012) Koudum, Tjalke van der Walstraat 42 A - Verleende vergunning voor het bouwen van een bedrijfsruimte tbv Zeilmakerij Súd West. (28-12-2011) Oudega, Tsjerkewei 2 C - Verleende vergunning voor het plaatsen van een steiger bij de woonark. (22-12-2011) Scharnegoutum, Blankendalwei 8 Verleende vergunning voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van een ligboxstal. (23-12-2011) Sneek, Oerdyk 1 - Verleende vergunning voor het slopen van ligbox stallen en machine schuur. (03-01-2012) Sneek, Parelmoervlinder 7 en 8 Verleende vergunning voor het vergroten van de bestaande dakopbouw van nr. 7 en 8. (23-12-2011) Sneek, Rietschar 37 - Verleende vergunning voor het plaatsen van een extra uitrit. (23-12-2011) Workum, t.o. Slinkewei 25 Verleende vergunning voor het oprichten van een loods. (22-12-2011) BEZWAAR Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde verleende vergunning(en) bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de dag van verlening (zie datum achter aanvraag). Het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek. In dit bezwaarschrift moet u naast uw naam, adres en de dagtekening ook het besluit omschrijven waartegen het bezwaar zich richt. Voor meer informatie neemt u contact op met het gemeenteloket, telefoon 0515 - 48 90 00 SPOED Als er sprake is van spoed, kan tegelijk ook een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden. VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREID

Heeg, Tsjerkebuorren 2 - Verleende vergunning voor het vervangen van de heg en het hekwerk. (22-12-2011) IJlst, Galamagracht 46 - Verleende vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de rechterzijgevel. (03-01-2012) Sneek, Selfhelpweg 105 - Verleende vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit. (05-01-2012) Sneek, It Ges 10 - Verleende vergun-

ning voor het gedeeltelijk slopen en het verbouwen van de woonboerderij tot logement. (04-01-2012) Makkum, Vallaat 22 - Verleende vergunning voor het terugbrengen van de oude hoofdstructuur in het monumentale gebouw, slopen van de kluis, het plaatsen van een aanbouw aan de achtergevel. (02-01-2012) BEROEP Tegen deze beschikking kan tot zes weken na publicatiedatum beroep worden ingesteld door de aanvrager, adviseurs, degenen die in een eerdere fase zienswijzen naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zienswijzen in te brengen. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden.

APV VERGUNNING ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

De burgemeester maakt bekend dat hij een kennisgeving heeft ontvangen van: - De heer M. Faberij de Jonge voor het houden van livemuziekavonden op 14 januari, 25 februari en 24 maart 2012 tot uiterlijk 02.00 uur in café “ Max ” aan de Schans 23 te Stavoren; - P. Lammers voor het houden van disco-/livemuziekavonden op 28 januari, 11 februari, 17 en 31 maart en 7 en 28 april 2012 van 21.00 tot 02.00 uur in Stadscafé “de Smidte” aan het Súd 106 - 108 te Workum.

BESTEMMINGSPLAN GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN HEEGUITBREIDING DE SKOU (INCLUSIEF BEELDKWALITEITSPLAN) (11-01-2012)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Súdwest Fryslân bij besluit van 17 november 2011 het bestemmingsplan Heeg-Uitbreiding De Skou gewijzigd heeft vastgesteld. Het bij het bestemmingsplan horende beeldkwaliteitplan is eveneens vastgesteld.

INHOUD Het bestemmingsplan bevat de juridische bestemmingsregeling voor het gebied dat globaal is gelegen tussen De Opper en De Wide Wimerts tussen Osingahúzen en ’t Heeger Var. Het plan voorziet in de ontwikkeling van bedrijventerrein in 6 clusters met tussenliggend groen, een natuurstrook van minimaal 75m breed tussen de bedrijfskavels en De Wide Wimerts, de vestiging van een jachtclub t.b.v. de bestaande havens en de revitalisering van een bedrijfsperceel op de hoek Osingahúzen/De Opper te Heeg. WIJZIGINGEN De gewijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan betreffen: Aanpassing van artikel 3.2, onder a sub 5 in die zin dat voor de verblijfsgebieden van mogelijke bedrijfswoningen een verhoogde (geluid)isolatie-eis (30 dB(A) wordt opgenomen. De toelichting van het bestemmingsplan is conform aangepast. TER INZAGE Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 13 januari 2012 tot en met 23 februari 2012 voor een ieder ter inzage bij de gemeenteloketten. Het vastgestelde plan is tevens te bekijken op onze website: www. gemeentesudwestfryslan.nl/ leven en wonen/leefomgeving/ruimtelijke plannen/plannen in procedure/vastgesteld en op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl REAGEREN Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage door: • een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan; • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen; • een belanghebbende tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht. INWERKINGTREDING Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bovenvermelde beroepstermijn van 6 weken. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de

Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State, treedt het bestemmingplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

MEDEDELINGEN VERWIJDERING GASTOUDERS UIT LANDELIJK REGISTER KINDEROPVANG (11-01-2012)

Op grond van art. 10 Besluit registratie kinderopvang maken wij bekend dat de volgende gastouders uit het Landelijk Register Kinderopvang zijn verwijderd: Op eigen verzoek: • A. Boschma te Sneek, LRK-registratienummer 345511499, per 22 december 2011. • J. de Wit-de Boer te Nijland, LRKregistratienummer 182231197, per 31 december 2011.

MILIEU MELDINGEN

Meldingen van bedrijven die onder algemene maatregelen van bestuur vallen. Burgemeester en wethouders maken, gelet op 8.41, van de Wet milieubeheer, bekend dat: Molkwerum, Flait 1 - Melding ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer voor het oprichten van een ligboxenstal (20-12-2011) Tjerkwerd, Baburen 2 - Melding ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer voor het uitbreiden van een stal en mestopslag (12-12-2911)

Vast contactpersoon en telefonisch spreekuur uitkeringsgerechtigden Mensen met een uitkering kunnen met ingang van januari 2012 gebruik maken van het telefonisch spreekuur van de gemeente Súdwest-Fryslân. Tussen 09.00 en 12.00 uur kunt u bellen met uw contactpersoon bij de gemeente met vragen over bijvoorbeeld de uitkering en bijzondere bijstand. Ook aan de loketten kunt u ’s ochtends terecht met vragen. ’s Middags kan dat alleen op afspraak. In een brief bent/wordt u verder geïnformeerd over dit onderwerp. Hierin staat ook de naam van uw vaste contactpersoon bij de gemeente.

Je eigen inlogcode voor de hele overheid Gemeente Súdwest-Fryslân nu ook online via DigiD Sinds 20 december 2011 is ook de gemeente Súdwest-Fryslân aangesloten op DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’). DigiD staat voor Digitale Identiteit. Het is een gemeenschappelijk systeem voor de overheid, waarmee overheidsinstellingen de identiteit van burgers kunnen vaststellen op internet. Voortaan kunt u ook bij uw gemeente een aantal producten of diensten rechtstreeks regelen via internet. Deze producten en/of diensten worden in de toekomst verder uitgebreid. Zo kan het doorgeven van een verhuizing voortaan op www. gemeentesudwestfryslan.nl online worden geregeld. Op www.digid.nl kan iedereen zijn persoonlijke DigiD aanvragen. Meer informatie over DigiD en de aansluiting van gemeente SúdwestFryslân op DigiD vindt u op www.gemeentesudwestfryslan.nl en www.digid.nl.

Het loket voor energiezuinig wonen

Kijk voor info en aanmelden infoavond op:

Nu in Sneek!

www.energiesprongsneek.nl Sjoch foar mear ynformaasje oer jo gemeente op www.gemeentesudwestfryslan.nl


Workumer Krant Friso // Pagina 8 // Dinsdag 10 januari 2012

Zaterdag

14/01/12 Pieter Derks 20.15 uur

Het werd ook wel eens tijd (Reprise)

De Klameare te Workum

Toegang Voorverkoop

Tegeloutlet wand- & vloertegels

Scherpe (bouwmarkt) prijzen

Direct leverbaar!!! e 15,00 / Jongeren e 10,00

Industriepark 12, Bolsward, www.vlagsma.nl LET OP! U vindt ons NAAST de Welkoop

www.nutworkum.nl en Sigarenmagazijn vd Velde

de goedkoopste in de regio

voor meer info kijk op:

www.nutworkum.nl Hoofdsponsor: Hunia’s Drukkerij Workum Subsponsor: De Boer en De Groot

Workum zingt

Zondag 15 januari, ’s avonds 19.30 uur Thema: Ik droomde van… Samenzang met mooie liederen Medewerking: Ursula koor Organist: Doede Terluin

MENGVERF

60.000 kleuren. 1,2 miljoen kleurformules! Verf-LBM + Systeem + Acryl + Beits Latex - ook in zijdeglas en stuc. Kwaliteitsverf voor binnen en buiten! Officieel Wyzonol-dealer

28 Januari Zaterdag 23.00 uur aanvang& ART-E-FACTS Dj ELROXX start : 1 Februari voor de voorverkoop

P O P R E B M E SEPT I K S S e R P goes A 11 Februari Zaterdag 23.00 uur aanvang

B de y ann Dj D

BANDSTRA BOUWMARKT Súd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394

oer

Februari Zondag 1916.00 uur aanvang

Voor al uw onderhoud aan uw tuin- en parkmachines Machines worden voor reparatie of winteronderhoudsbeurt gratis gehaald en gebracht

Wij hebben voor u de volgende arrangementen in de aanbieding Donderdag 23 februari 2012 (RAI te Amsterdam)

Huishoudbeurs en Negen Maandenbeurs Vervoer + entree Alleen vervoer

€ 32,00 p.p. € 20,00 p.p.

Zaterdag 20 oktober 2012 (Gelredome te Arnhem)

Symphonica in Rosso (DOE MAAR) Alleen vervoer

€ 30,00 p.p.

Opstap mogelijkheden voor beide in Makkum, Bolsward, Workum, Koudum, ’t Finkeboskje, Balk, en Lemmer. Voor informatie: 0515-232241 / touringcar@taxivanderbles.nl

Info: 0515-232222 / 0514-523074 info@taxivanderbles.nl / info@koudumtours.nl www.taxivanderbles.nl / www.koudumtours.nl

Rolgordijnen

Workumer Jeugd darttoernooi Gratis Deelname

25 Februari aterdag Z In de verwarmde feesttent

P O P R E B M E SEPT I K S S e R P goes A

P SCHERSD GEPRIJ

Plissé / Lamellen Rolhordeuren / Rolhorgordijnen Op maat gemaakt! GRATIS opmeten en plaatsen

BANDSTRA BOUWMARKT Súd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394

Let’s go party people, it’s PARTY time!


Workumer Krant Friso // Pagina 9 // Dinsdag 10 januari 2012

Zaterdag weer nieuwjaarsconcert

Workum van Piter Wilkens gast Crescendo vroeger en nu Zaterdag aanstaande, 14 januari, is het jaarlijkse muziekfeest van brassband Crescendo in de sporthal De Rolpeal te Workum. Er wordt u dan een mooie muzikale avond geboden, met als speciale gast Piter Wilkens, troubadour. Tevens zijn uiteraard aanwezig de Mallet Percussion Group en de Jazz-Dance. Een avond die u niet mag missen! Om acht uur zaterdagavond is het weer zo ver. Sporthal De Rolpeal is dan omgebouwd tot een heuse concertzaal en zal gevuld worden met muziek, zang, dans en entertainment. Piter Wilkens is de speciale gast van de avond en behoeft eigenlijk geen nadere aankondiging. Hij is wereldwijd bekend in Fryslân en ver daarbuiten. Zijn carrière begon al in 1979 met de band Okke Hel, maar inmiddels is hij een geliefd en gelauwerd troubadour en singer-songwriter en niet meer weg te denken uit de Friese popmuziek.

In 2010 ontving hij de prestigieuze ’Bernlefpriis’, de belangrijkste muziekprijs van de provincie Fryslân. Piter is bekend om zijn brede oeuvre en aansprekende muziek, die geliefd is bij jong en oud. Hij treedt vaak op met een blaasorkest en geniet dan van de harmonieuze klanken en de gezelligheid van een vereniging. Tijdens het nieuwjaarsconcert zal Piter Wilkens uiteraard enkele van zijn meest bekende nummers laten horen, al dan niet met begeleiding van de brassband. Tevens is te gast de Mallet Percussion Group uit Workum. Deze

Op zijn wandeling door het ‘Workum van toen’ neemt Henk Gorter ons deze week mee naar het pand Merk 9. Voorheen was hier – omstreeks 1900 – de stoomtabaksfabriek van Nicolaas Willems Troost gevestigd, ‘De oude rooker’. In een advertentie uit 1888 lezen we het volgende: “H. H. Rookers! Zij, die proef namen met mijne Zeven-Stuivers TABAK zijn vaste gebruikers van dit soort geworden. Allen, welke TABAK in dezen prijs gebruiken, noodig ik uit een proef te nemen met mijne ZEVEN-STUIVERS TABAK. Proef-zakjes zijn in de fabriek gratis te bekomen. Op aanvraag worden aan de H. H. Winkeliers monsters gratis toegezonden.” Op de foto uit 1935 staan Jelle de Hoop en Jannie Tensen en Jurjen de Jager en Antje de Hoop voor de winkel. Jurjen de Jager had een sigarenmagazijn en een handel in boeken en papier. In de jaren vijftig komt Bouke Kemker in dit pand wonen en start hier een bibliotheek. Kemker werkte ook bij Hunia’s Drukkerij en hij deed dat ook nog toen deze drukkerij de Workumer krant Friso overnam. Hendrik Hunia, de naamgever van de drukkerij, was al overleden bij de overname van de Friso. Na en met Bouke kwam diens zoon Gerrit in de drukkerij (en dus ook bij de Friso) werken en nu zwaait Gerrits zoon Jeroen daar de scepter. Hij doet dat samen met Henk Hunia, die nu het pand Merk 9 bewoont. Als eigenaar van Merk 9 is Henk de opvolger van zijn vader Cor, die wijlen diens vader Hendrik in de beginjaren vijftig opvolgde in de drukkerij. Cor is al ‘sinds mensenheugenis’ actief voor de Friso als verslaggever en fotograaf. We zien dus twee familielijnen: Bouke Kemker, Gerrit Kemker, Jeroen Kemker en Hendrik Hunia, Cor Hunia, Henk Hunia. Merk 9 kan beschouwd worden als een echt ‘Friso-pand’, dit temeer omdat de drukkerij en de redactie lange tijd gevestigd waren in het gebouw achter Merk 9, bereikbaar via de steeg links op de foto.

Voor €5,5,- per maand brengt u zieke kinderen en hun ouders dicht bij elkaar. Word nu donateur.

www.kinderfondsknuffels.nl

■ Piter Wilkens kan als geen ander worden beschouwd als een icoon van de Friestallige muziek. voormalige Drumband Workum is al jaren vaste gast op het nieuwjaarsconcert en mag ook dit jaar zeker niet ontbreken. Met een groot enthousiasme zal de groep zaterdag het repertoire ten gehore brengen, onder de vertrouwde leiding van Dennis Leemburg. De kinderen van de Jazz-Dance hebben voor deze avond een drietal dansen ingestudeerd. De muziek van Lady Gaga en Justin Bieber zal door de zaal klinken en leidster Karin Gijzen heeft de dames daavoor goed geïnstrueerd. U ziet komende zaterdag drie groepen voorbijkomen in de sporthal. Brassband Crescendo is gastheer van de avond en heeft zich onder leiding van dirigent Marten Miedema goed voorbereid op deze avond. Een gevarieerd aanbod aan muziek wordt geboden, van koraal tot klassiek en van film-

tot popmuziek. De brassband zal ook enkele bekende werken van en met Piter Wilkens laten horen, zoals Greideroas, Bêst Genôch en natuurlijk Knoopkes.

Het motto van de avond is ‘voor elck wat wils’ en met al deze artiesten kan de avond nu al niet meer stuk. Wilt u ook genieten van een schitterende avond, kom dan langs op 14 januari 2012. De zaal gaat open om 19.30 uur en het concert begint om 20.00 uur. Kaarten kosten € 10,00 en donateurs betalen € 8,50 op vertoon van de vriendenpas. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang! Kaarten zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij sigarenmagazijn en cd-speciaalzaak Van der Velde aan het Noard in Workum. Voor meer informatie en voor de kaartverkoop kunt u kijken op www.crescendoworkum.nl. Tot ziens op 14 januari in sporthal De Rolpeal!

Emmaus achter Voedselbank Aan het eind van 2011 heeft stichting Emmaus alvast de balans opgemaakt: dankzij de goede omzet in het afgelopen jaar is deze stichting weer in staat om vele projecten financieel te ondersteunen. Eén van de begunstigde doelen is Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland, afgekort SVZWF.

Deze voedselbankorganisatie is eind december 2009 van start gegaan in de gemeenten Gaasterlân-Sleat en het voormalige Nijefurd. Een vijfentwintigtal vrijwilligers zorgt er voor dat cliënten die daarvoor in aanmerking komen in deze regio eens per veertien dagen een voedselpakket kunnen ophalen vanuit het vestiging- en distributiepunt in Balk. De cliënten, die op een te grote afstand wonen, krijgen een dergelijk pakket thuisbezorgd. Een voedselpakket wordt verstrekt ongeacht nationaliteit, geloof of cultuur van de betrokken cliënt. Aanvraagformulieren voor toekenning zijn verkrijgbaar bij de WMO-loketten in Balk en Workum. Bij toekenning wordt gekeken naar de financiële situatie. Dit gebeurt aan de hand van criteria, die opgesteld zijn door de S(tichting) V(oedselbanken) N(ederland). Deze landelijke organisatie is gevestigd in Rotterdam. Doelstelling van de SVN, en daarmee van alle aangesloten lokale voedselbanken zoals SVZWF, is het bieden van nood-

hulp in geval van (verborgen) armoede. Dit gebeurt door het uitreiken van voedsel dat door derden beschikbaar wordt gesteld. En daarmee is tegelijk ook de andere doelstelling genoemd: het tegengaan van verspilling van voedsel. De SVN is de landelijke overkoepelende organisatie van acht regionale Voedselbanken. Op hun beurt zijn lokale voedselbanken, zoals SVZWF, weer aangesloten bij één van de acht regionale voedselbanken. Voor de drie noordelijke provincies, het noordelijke gedeelte van Overijssel en de NOP is dat stichting N(oordelijke) V(oedsel) B(anken). Deze regionale organisatie biedt op meerdere terreinen ondersteuning aan de lokale voedselbanken onder het motto Centraal wat moet, decentraal wat kan. Stichting Emmaus Koudum heeft als slogan Veel meer dan zomaar een kringloopwinkel. Voor de vele medewerkers is het een fijne werkomgevingen en dat geldt zeker voor de nieuwe locatie, Onderweg 6 in Koudum. Voor veel klanten is, naast het steeds weer verrassende aanbod van tweedehandsgoederen, gezellig rondstruinen een reden om met een zekere regelmaat binnen te lopen op de nieuwe locatie. En dit heeft zich vertaald in een goed omzetresultaat in het

afgelopen jaar. Vanuit de Emmausgedachte worden inkomsten verkregen uit de verkoop van de tweedehandsgoederen, bestemd voor projecten die zich inzetten voor het verbeteren van levensomstandigheden van mensen waar ook ter wereld. Naast genoemde donatie aan SVZWF hebben de volgende projecten in de maand december een gift ontvangen: project Medisch Centrum in Roemenië, BENG India, Casa de Repouso Santa Ana en Oikokrediet. Voor 2012 rekenen we weer op veel aanloop en een goede verkoop.

Diefstal van scooter

Een Yamaha zilverkleurige scooter, voorzien van kenteken DB755-X,  is vorige week maandag omstreeks 21.56 uur gestolen uit de schuur van een boerderij aan de Slinkewei te Workum. De schuur en de scooter waren niet op slot.

Rubber ook buit

Tussen afgelopen dinsdag om 19.00 uur en woensdag om 12.15 uur is het rubber van een ruitenwisser van een auto weggehaald. De auto stond geparkeerd aan de Hegewei in Hemelum.


Iris Vinkx op pony en paard dressuurtalent

Dit weekend werden er op verschillende plaatsen in Friesland de selectiewedstrijden voor dressuur gehouden. Zaterdag reisde Iris Vinkx met haar pony Zidane af naar Joure waar ze selectie moest rijden in de klasse M2, ze behaalde 183 punten, 1 winstpunt en een derde prijs en hierdoor kwalificeerde ze zich voor de Friese kampioenschappen die gehouden worden op 4 februari in Sneek. Ook Lianne van der Meer reed in Joure met haar pony Madonna in de klasse L1 en haalde 188 punten, 1 winstpunt en een eerste prijs. Andrea van der Meer startte met haar paard Cassanova in Harich in de klasse L1 en behaalde voor haar eerste proef 196 punten, 2 winstpunten en een tweede prijs en haar tweede proef werd beloond met 201 punten, 2 winstpunten en een eerste prijs. Fleur Steringa was zaterdag afgereisd naar Sneek voor het springen met haar pony Kings Diamond in de klasse L en ze had één balkje, 1 winstpunt. Zondag kwam Iris in Wergea uit met haar paard Uliana in de klasse M1. Haar proef werd beloond met 186 punten, 1 winstpunt en een vierde prijs en hiermee plaatste ze zich voor de Friese kampioenschappen die verreden worden op 11 februari in Sneek.

Jilles Bonnema ook ‘in den vreemde’ best op dreef

Tijjdens de International Antwerp Open 2012 heeft judoka Jilles Bonnema uit Koudum heel knap het brons veroverd. Jilles, voor het eerst uikomend in de -17 jaar en de -46 kilogram, moest eerst een poule spelen, en wist met zeer gevarieerd judo al deze partijen met ippon te winnen.

Anders dan in de -15 jaar mogen zowel wurgingen als armklemmen in de klasse waarin Jilles nu uitkomt worden toegepast en duurt de partij in plaats van drie minuten nu vier minuten. In de halve finale trof Jilles de Belg Adashev Abdulla die ook in de Europese top zijn mannetje staat en die aan de bovenkant van de -46 kilogram zit. Jilles begon voortvarend en zette de Belg steeds goed onder druk, maar door een wat vreemde actie van zijn tegenstander kreeg Jilles vrij dubieus een yuko (laagste score) tegen. De Belg was vrij stug en Jilles kon binnen die vier minuten deze score niet rechtzetten en hij moest dus genoegen nemen met het brons. Dat is op dit niveau overigens een schitterende prestatie.

Vernieling camper

Tussen 31december om 16.00 uur en nieuwjaarsdag om 14.00 uur is aan de Dwinger in Stavoren het slot van de toegangsdeur van een Mercedes camper opgeblazen. Dit waarschijnlijk door middel van vuurwerk. De eigenaar heeft via internet aangifte gedaan bij de politie.

Workumer Krant Friso // Pagina 10 // Dinsdag 10 januari 2012

Toekomst preekstoel Hieslum stáát Op de afbeelding ziet u een deel van de prachtige preekstoel van de hervormde kerk van Hieslum. Het gaat om een deel van de zeskantige kuip die is versierd met fantastisch houtsnijwerk. Deze preekstoel uit de 17e eeuw is ook nog eens zeldzaam, waardoor de stoel de status heeft van Rijksmonument. In deze krant heb ik er al eens over geschreven in november 2010, maar dat hoeft niet iedereen zich te herinneren. Er zijn zelfs mensen die niet eens weten dat Hieslum een kerk heeft, maar dat verandert heel snel. Het kleine Hieslum met 80 inwoners timmert namelijk flink aan de weg om haar eigen kerk te behouden. Zoals momenteel voor zo vele protestante kerken in Fryslân geldt, zou ook de kerk van Hieslum door de PKNfusie niet meer worden gebruikt. Dat zint de Hieslumers bepaald niet en daarom is de formule bedacht om de kerk te blijven behouden voor de eredienst in combinatie met andere activiteiten die passen bij een gewijd gebouw. Een Hieslumer stichting zal de kerk overnemen en die stichting heeft van zich laten weten door een kerstkuiertocht op Derde Kerstdag van het vorige jaar. Er waren ruim 300 deelnemers voor de kuiertocht en tijdens het programma na de tocht was de kerk mudvol. Op zondagmorgen 8 januari werd om 11.00 uur in Hieslum

de eerste kerkdienst van het nieuwe jaar gehouden. Voor de bevolking van Hieslum was dit een bijzonder moment omdat het de eerste dienst was binnen de nieuwe constructie. Het tijdstip van 11.00 uur sloot naadloos aan op de nieuwjaarskoffie van 10.00 uur die Hieslum traditiegetrouw houdt in de Herreberg van camping Heeres. Het wil wel eens gebeuren dat er op de Hieslumer nieuwsjaarskoffie een voorzichtig eerste nieuwjaarsdrankje wordt genuttigd, maar je kunt er ook van afzien. Zoals bij zo’n eerste kerkdienst van het nieuwe jaar in je eigen kerk in je eigen gehucht. Het was

een mooi beeld. Om

kwart voor elf veegden Hieslumer kerkgangers bij de Herreberg het regenwater van hun zadels om zich op de fiets te begeven naar een kerk die je kunt behouden.

En nu die preekstoel. Wie zijn kerk behoudt, behoudt ook het Rijksmonument waar je als gemeenschap trots op bent. Het is trouwens vreemd gesteld met preekstoelen. Het is de plek bij uitstek van waaraf Het Woord wordt verkondigd, maar de preekstoel zelf heeft geen stem, tenzij een gemeenschap het waardevolle inziet van weerloze schoonheid. Paul Fluttert correspondent Hieslum

Boekbespreking door Yneke de Koe Een werk over de wereldgeschiedenis

Neil MacGregor: Een geschiedenis van de wereld in 100 voorwerpen

Als je over duizenden voorwerpen zou beschikken, variërend van een stenen speerpunt uit Tanzania tot een creditcard uit Nederland zou je op die manier een verhaal over de hele wereldgeschiedenis kunnen vertellen. Als je bij dat verhaal ook nog eens schitterende foto’s van dergelijke voorwerpen voegt heb je ‘Een geschiedenis van de wereld in 100 voorwerpen’. Dit boek is samengesteld door Neil MacGregor, een Britse kunsthistoricus die kon putten uit de grootste collectie bijzondere historische voorwerpen ter wereld, namelijk die van het British Museum. MacGregor is sinds 2002 directeur van dit museum. Hij gebruikt de voorwerpen die oude beschavingen hebben achtergelaten als venster, waardoor we de levensomstandigheden kunnen onderzoeken van de mensen die daar en toen leefden. Maar niet alleen oude beschavingen komen aan bod. De auteur geeft ons een blik in het leven van de makers en gebruikers van al deze 100 voorwerpen vanaf de oertijd tot aan het heden. Bij het borstbeeld van Ramses II bijvoorbeeld legt hij uit hoe het gat in de borst is ontstaan. Bij de strijd tussen Parijs en

Londen hebben Napoleons troepen het beeld geprobeerd te verplaatsen door een gat te boren en een touw door het gat te halen, maar het mislukte. Deskundigen over de hele wereld komen in dit boek aan bod. Zo vertelt de beroemde historicus en schrijver Tom Holland aan de hand van een gouden miniatuur hoe het Perzische Rijk opgebouwd was en hoe de Perzen langzaam ideeën over de eigen identiteit en die van andere volken ontwikkelden. Elk hoofdstuk dompelt de lezer onder in een vervlogen beschaving en elk hoofdstuk is prachtig geïllustreerd met het betreffende voorwerp. De wereldgeschiedenis wordt in dit boek met prachtige beelden en boeiende verhalen op een verrassende manier gepresenteerd.

Workum zingt zondag met Ursula-koor

Zondag 15 januari 2012 hopen we weer een ‘Workum Zingt’ uur te houden. We beginnen ’s avonds om 19.30 uur en we hebben er zin in. Er staan mooie liederen op het programma en wat heel bijzonder is: het Ursula-koor onder leiding van Doede Terluin, ook onze organist, zal de gelederen versterken. Het thema van deze avond zal zijn: ‘Ik droomde van een gemeente’.

Deze droom blijft nog even een verrassing, maar jullie krijgen de uitleg. Het is reeds te horen in onze liederen en ook in het verhaal. Er kan zich heel wat in een mensenleven afspelen – vreugdevolle gebeurtenissen, maar ook droeve en zorgelijke perioden. In beide gevallen speelt dan het zingen van een lied, of het luisteren ernaar, een belangrijke rol. Het geeft kracht en bemoediging en het is een uiting van dankbaarheid. Daarom willen wij u/jullie van harte uitnodigen voor dit ‘Workum Zingt’ uur, om zo het gevoel te ervaren, dat sommige dromen beslist geen bedrog zijn. Namens de zangdienstcommissie, W. Bokma-Veninga en H.S. Wiersma

Colofon Redactieadres Workumer Krant Friso Postbus 7 8710 AA Workum Tel.: (0515) 541466 Fax: (0515) 543297 E-mail: frisokrant@planet.nl Hunia’s Drukkerij Spoardyk 56 8711 CK Workum Tel.: (0515) 541466 Fax: (0515) 543297 E-mail: info@huniadrukkerij.nl Verspreidingsgebied Workum, It Heidenskip, Hindeloopen en de Zuidwesthoek van Fryslân Tarieven Abonnementen Per post Losse nummers

‘Beeld van Ramses II. Rond 1250 v. Chr. Gevonden in Egypte’. De lezer krijgt in 792 bladzijden een deskundig, diepgravend en toegankelijk verhaal over meer dan 12.000 jaar menselijke geschiedenis voorgeschoteld. Uitg. Unieboek/Het Spectrum, 2011. Gebonden. ISBN 978 90 0030 235 2. Prijs € 49,99.

e 30,00 per jaar e 45,00 per jaar e 0,85 per stuk

Aanleveren advertenties Aanleveren van materialen maandag voor 11.00 uur. Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgever(s) behoeven (worden) door ons niet te worden gecompenseerd. Aanleveren teksten Aanleveren van tekstmateriaal voor maandag 11.00 uur. Ingezonden stukken Ingezonden stukken, bij voorkeur digitaal via e-mail aangeleverd, mogen maximaal 250 woorden bevatten. De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen niet tot plaatsing over te gaan en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van het geplaatste. Er worden maximaal vijf ingezonden stukken geplaatst. Ingezonden stukken worden alleen geplaatst als ze door de inzender zijn ondertekend. In zeer bijzondere gevallen kan de redactie op dringend verzoek van de inzender besluiten de naam weg te laten, maar deze naam moet dan uiteraard wel bij de redactie bekend zijn. Algemeen Workumer Krant Friso BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: zetfouten, verkeerd aangeleverde advertenties of het niet plaatsen van teksten. Voor advertenties die niet op tijd binnen zijn maandag voor 11.00 uur is het risico van plaatsing voor de klant. Kopij van activiteiten en gebeurtenissen, die langer dan een week geleden hebben plaatsgevonden wordt alleen geplaatst bij voldoende ruimte.

‘Gouden miniatuur van Perzische strijdwagen. 500 - 300 v. Chr. Gevonden op de grens van Afghanistan en Tadzjikistan’.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. © Workumer Krant Friso BV


Workumer Krant Friso // Pagina 11 // Dinsdag 10 januari 2012

Na de feest- en vakantiedagen kwam een gedeelte van de zowel mannelijke als vrouwelijke schutters tijdens de eerste competitieavond van het nieuwe jaar weer tevoorschijn. Opmerkelijk is dat de prestaties van sommigen behoorlijk verschillen in de laatste weken.

Bijvoorbeeld: Lothar Laube behaalt veel hogere uitslagen zonder concurrentie van Irina. Een gastschutter uit Lemmer, Sjoerd, nam deze avond ook aan de competitie deel en Peter Nijkerk, jarenlang om de wereld gezeild, heeft nu weer vaste grond onder de voeten en is een nieuw lid van Odulphus geworden.

Bridgescores

Hier zijn de uitslagen van maandag 2 januari 2012, gehouden in de Kaap te Stavoren: Hout: Lars Kossen 211 ptn.; Jan van der Veen 186 ptn.; Paul van Keimpema 182 ptn.; Jaap de Jong 141 ptn.; Loekie Heintzberger 115 ptn.; Sjoerd 80 ptn.; Peter Nijkerk 60 ptn. Barebow: Jan Haanstra 225 ptn.; Henk Keizer 207 ptn.; Lothar Laube 152 ptn.; Henk Venema 151 ptn.

Schaakuitslagen ■ Zoals al op de voorpagina van deze krant is gememoreerd hebben de storm en het overvloedige regenwater ook in Workum danig huisgehouden. Het mag dan zo zijn dat het noordoosten en het zuidoosten van de provincie zwaarder werden ‘getroffen’ – tussen aanhalingstekens inderdaad, want nergens vielen slachtoffers en de binnenschepen varen inmiddels alweer zonder het gevaar te lopen met hun hekgolven kaden en oevers te vernielen – ook in onze eigen stad was het best raakt. Deze collage van een aantal zeer sprekende foto’s van Henk Gorter bewijst dat. Een dak dat veel van zijn pannen heeft verloren, de vernielingen aan het Tillefonnepaad en geknakte dan wel gespleten bomen in het park getuigen van de extreme weersomstandigheden.

* Ut ’e efterste bank (VIII)

Oant de restauraesje ta hie dûmny altiid sels oer in knap lûd biskikke moatten. Mar al rillegau nei de ‘iepening’ kaem der in lûdynstallaesje (sjoch nr. V). Der wiene wolris hwat problemen en somtiden foel de boel samar út, mar oer it ginnerael gie it bêst. Dêrút fuortkommend waerd ek al gau in ‘opnameapparaat/bandrecorder’ oanskaft, sadat thús de preek ek biharke wurde koe. Dat wie wol noflik foar sike minsken en foar dyjinge dy ’t om in are reden net mear yn tsjerke komme koene. Trou- of bigraffenistsjinsten koene sa opnommen wurde en it waerd mooglik om famylje om útens dochs in diel fan sa ’n barren alteast biharkje to litten, troch it bantsje op to stjûren. It mânske apparaet, mei greate spuollen, moast eltse wike rounbrocht wurden nei de ‘klandyzje’ mar moast sneonto-joun wer to plak wêze yn tsjerke. Foar it forfier liet de tsjerkerie, de diakonij, by Robijns in canvastas meitsje, sa koe it apparaet efter op de fyts transportearre wurde. Dat wie de taek fan de koster. Núveraerdich wie dat op de foarside fan dy tas in apart fekje naeid wie, dêr ’t in kollektebuske ynpasse. De distribúsje fan it apparaet soarge soms foar in freonskipsbân mei de persoan of famylje, hwant âldelju wennen noch wol by bern yn. Op ien fan dy adressen waerd rillegau nei de earste bisoarging fan it apparaet de distributeur noege om mar efkes in buorreltsje to nimmen, it wie nammers krekt foar iten en dan smakket in lyts ‘sjampoeperke’ altiid wol. Doe ’t de harker fan de preek einliks nei Mariënacker forfarre soe, foun de soan by de lêste ôflevering fan it apparaet dat de smûke gearsit eins yn ‘eare’ hâlden wurde moast. En sa gie de koster noch in skoft op deselde tiid dy kant op!

‘Ik damje as in tabloid, net iens as in krante’ Klaas Herder die it freed net sa goed by damklup Boalsert Warkum Kombinaasje. Yn de Klameare yn Warkum spile hy nei eigen sizzen “as in tabloid, net iens as in krante!” Hy joech mei dizze útspraak ek drekt oan hoe’t hy tocht oer it nije formaat fan in bepaalde krante. Syn tsjinstanner Sybrand de Groes wûn de partij nei’t hy yn it einspul in skiif yn it foar kaam.

Danny Ruiter stie wol moai yn syn partij tsjin Douwe Kunst. Yn in soartemei healiepen klassyk spul, spile hy op de lange wjuk fan Douwe. Douwe krige dêr hieltiid minder skiven en doe’t Douwe yn in setsje rûn wie it dien. Age Folkertsma en Lolke Huitema spilen in ôfgryslik spannende pot wêrby se beide alle basisskiven al opskood hiene. Doe’t der in slagje yn kaam foar Lolke wie de winst binnen. Sjoerd Huitema spile twa partijen. Tsjin Sacko wie it al gau dien nei in trije om trije trochbraak fanút de iepening. Tsjin Piet Bouwhuijsen duorre it wat langer, hy skode troch oant der gjin útsjoch mear wie. Auke Koopmans hie in moaie oanfal op it boerd stean sûnder dat hy it sels yn ‘e gaten hie. Durk de Vries

hie dit wol troch en wie wach op setsjes. Ien setsje seach hy lykwols oer de holle en doe koe hy de partij opjaan.

Yn de provinsjale kompetysje binne der ek twa wedstride spile. It earste team fan BWK ferlear tsjin Huzum út Ljouwert mei 133. It twadde team die it in bytsje better tsjin Hearrenfean/Mildaam, it waard 8-4. Eigen kompetysje: D. de Vries – A. Koopmans 0-2, A. Folkertsma – L. Huitema 0-2, D. Ruiter – D. Kunst 2-0, S. de Groes – K. Herder 2-0, Sacko – S. Huitema 0-2, P. Bouwhuijsen – S. Huitema 0-2.

Huzum – BWK: R. van der Pal – D. de Vries 1-1, P. Bouma – D. Ruiter 2-0, J. de Vries – S. Huitema 0-2, J. Adema – F.P. Huitema 2-0, A. Schotanus – D. Kunst 2-0, A.P. Kooistra – A. Koopmans 2-0, E. Heslinga – D. Mulder 2-0, T. van den Bosch – K. Herder 2-0. Hearrenfean/Mildaam – BWK: J. Jongsma – L. Huitema 1-1, R. Veenstra – K. Herder 2-0, O. Veltman – A. Hoekstra 1-1, W. van der Molen – S. de Groes 1-1, M. Zijlstra – P. de Boer 1-1, W. Riddersma – A. Folkertsma 2-0.

Ronde 15 dinsdag 3 januari Sj. Haijtema - A. vdKloet 0-1 J.A. de Boer - B. Geerligs 1-0 K. Hoekstra - W. de Vries ½-½ J. Groesz - A. Wouda ½-½

Amivedi

Gevonden Workum, Sudergoawei, paar honderd meter voorbij Workum, richting Parrega, 8 januari: Cypersgrijsbruine poes met rode accenten door de vacht, volwassen. Foto’s beschikbaar. Info Amivedi Zuid West Friesland, tel. 088-0064692.

Futsal week 2 Dinsdag 10 januari 2012 De Trime te Balk - Balk 1 – Workum 3 Aanvang 21.00 uur beker Uitslag week 1 Workum da1 - ONS da1

3-2

sel

Resultaten van de 5e competitieavond. Lijn A Sjoekie Folkerts & Douwe Folkerts 63,54 Dorrie Benschop & Ettje Hunia 63,54 Jannie Koning-Jans & Koos Leurs 53,65 Kees Varwijk & Tine. Wijma 52,60 Wim Botter & Albertje Botter 51,56 Jappie Bakker & Jacob Wiersma 51,04 Jacob de Boer & Gerben Dijkstra 48,96 Geertje Folkerts & Tine Venema 42,71 Tjitte Agricola & Meindert Deenen 37,50 Rigt Varwijk & Ype Wijma 34,90 Lijn B Diet Hoekstra & Jaqueline Slooff 57,00 Fia Zweers & Gerard Zweers 53,50 Hinke Castelein & Roelie Fopma 52,75 Feikje Kemker & Han Visser 52,17 Bep Vinkx & Geertje v.d. Meer 51,50 Annie Bijlsma & Coby Lammers 50,87 Hielke Sietsma & Wietske Smit 50,83 Kitty Bruno & Emma Veldkamp 49,58 Willem Broer & Andries Groen 48,08 Gerben Dooper & Anja van Wigcheren 47,50 Jan Schramp & Ellemiek Schramp 46,00 Hillie Bruggink & Greetje Meindersma 45,65 Hinke Agricola & Janny Deenen 44,42 Lijn C Thera Verweij & Wies v. Hennik 60,31 Froukje Steegenga & Kees Verweij 59,27 Annie de Boer & Tine Nijenhuis 59,24 Marijke Kuipers & J. Yntema 54,53 Henk v. Krugten & Froukje Wiersma 54,32 Bob Vreeling & Annemarie Vreeling 53,54 Ida v.d. Werf & Pe v.d. Werf 50,89 Netty Winkel & John Winkel 45,05 Tonneke Boer & Kitty Postma 39,38 Carrie van Straten & Stien de Vries 39,24 Rob Führhop & Thora Führhop 34,17

Verschillen in prestaties bij Odulphus

swyl

Afgelopen weekend reisden enkele Kwintoruiters de selectiewedstrijden af. Met de Indoor Friese Kampioenschappen voor de deur is er zeker al één gekwalificeerd en wel Jantine Konst. De kersverse Friese Kampioene L2 dressuur pony’s wist in Joure een startplek te bemachtigen voor de M1 dressuur met 193* punten en een 2de prijs. Geeske de Boer, uitkomend in de L2 dressuur met haar pony Gideons Dimitri wist in Koudum 185* punten te bemachtigen.

Slecht weer laat sporen na

Taal

Kwintoruiters gekwalificeerd

Pels: Pels, harmelingen hawwe by’t winter in wyteftige pels; de pels útskodzje – noflik yn’e kream reitsje; de hiel pels omheech – jins skamte bleat jaan; op it rammeljen fan de pels oankomme litte – it der op oan komme litte; dat fromme hat gâns wyn yn’e pels – dy hat nochal wat wyn yn’e swipe


Workumer Krant Friso // Pagina 12 // Dinsdag 10 januari 2012

SPECIAL

VLEESWARENKOOPJE

Pittig preipakketje

1

100 gram

75

Gebraden gehakt + snijworst 2 x 100 gram

1

95

5

95

KEURSLAGERKOOPJE

4 saucijzen + 4 gehaktballen

voor

COMBI-VOORDEEL

500 gr. Gehakt+ 4 Hamburgers Aanbiedingen zijn geldig van 9 t/m 14 januari

samen

Thijs van der Meer, , keurslager Merk 14, 8711 CL WORKUM Tel. 0515-541534, Fax: 0515-543514 info@thijsvandermeer.keurslager.nl thijsvandermeer.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

6

00

100 gr. Gebr gehakt+ 100 gr. Snijworst samen

1

95

GRILLTIP:

Speenvarkensnack krokant en hartig 100 gram

1

98

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WORKUM EN GEHEEL NIJEFURD

Huis-aan-huis workumer krant friso

Voor al uw drukwerk

Geachte Adverteerders! Volgende week verschijnt de Workumer Krant Friso

HUIS-AAN-HUIS

in Workum en de Zuidwesthoek van Friesland De advertenties dienen uiterlijk

woensdag 11 januari 2012 bij Hunia’s Drukkerij te worden ingeleverd.

Hunia’s Drukkerij

0515-541466 www.huniadrukkerij.nl

A Spoardyk 56, 8711 CK Workum T 0515 - 541466

friso 2012 nr 02  

friso 2012 nr 02

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you