Page 1

Dinsdag 8 november 2011 // 134e JAARGANG // week 45

Nieuws- en advertentieblad voor Workum en de Zuidwesthoek van Fryslân // Sinds 1877 // Uitgave: Workumer krant Friso bv // Losse nummers e 0,85 per stuk

Informatiepagina

‘Gods liefde aan de zelfkant’

Pagina 2

Metty Graafsma powered by:

Kantoortijden Klameare iedere dinsdag van 11.00-14.00 uur Tel. 055-5762828 www.mettygraafsmareizen.nl metty@face2facetravel.nl

Hypotheek nodig?

(0515) 543 481 • www.hjgworkum.nl

Noard 119 • Workum Tel. 0515-542240 / 541852 OPEN HAARDEN KACHELS EN ZONWERING

De fijnste KOGELBIEFSTUK bij ons

e 1,95 per 100 gram! Specialiteit:

EIGEN GEMAAKTE WORST!!

BLOM SLAGERIJ Noard 115 - WORKUM Telefoon 0515 541354 Sinds 1854

It Finster geniet van ontbijt

Pagina 6

Klap voor toerisme Een klap voor het bestuur en de vele vrijwilligers van de Friese Stoomtrein Maatschappij en een fikse tegenvaller voor het toerisme in Zuidwest Friesland. De Friese Stoomtrein Maatschappij heeft haar faillissement aangevraagd. Diverse keren uitstel van exploitatie heeft de financiële nood dusdanig opgedreven dat er geen andere uitweg meer is. De exploitatie van de stoomverbinding tussen Sneek en Stavoren heeft de laatste jaren diverse keren vertraging opgelopen. Als gevolg van het treinongeval bij Barendrecht was de provincie genoodzaakt om extra veiligheidsmaatregelen aan te brengen op de aansluitingen voor de stoomtrein. De benodigde extra investering zorgde

voor een bestuurlijke vertraging en een uitgestelde exploitatie van 2010 naar 2011. Dit jaar zorgden de nodige problemen rondom de locomotief er voor dat opnieuw de exploitatie een jaar uitgesteld moest worden. Tegenvallers rondom de certificering en goedkeuring van de aangepaste trein zorgden voor een forse vertraging aangaande de komst naar Sneek. Een hernieuwd uitstel was het gevolg. De Friese Stoomtrein Maatschappij heeft de afgelopen jaren vol passie gewerkt aan het realiseren van deze stoomdroom. Er is volop geïnvesteerd in het werkelijkheid maken van die droom. Investeringen die helaas niet terugverdiend konden worden door het uitstellen van de exploitatie.

Computers worden steeds voordeliger

Pagina 7

Pagina 13

Kijk ook op: www.

.nl

Voor al uw feesten en partijen Jopie’s Húskeamer

Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772 www.jopieshuskeamer.com Tevens Jopie’s hamburger en puntzak friet!!!

Kijk ook eens op www.huniadrukkerij.nl

‘Een parel’ voor Hindeloopen

Ontbijtservice bij uw bakker Een ‘originele’ verrassing ter gelegenheid van een verjaardag, huwelijk of jubileum is: een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen, maar dan wel ’s morgens vroeg. Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

Workum: Koudum: Balk: Bolsward:

Dwarsnoard 21 0515 Súd 128 0515 Hoofdstraat 11 0514 V. Swinderenstr. 39 0514 Marktstraat 4 0515

541517 542507 521362 602201 572698

www.bakkerijvanderwerf.nl

www.jantegel.nl Openingstijden: di. wo. do. vrij. za.

Voor al uw bloemen & planten Begine 33-35, 8711 BG Workum Telefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemen Wind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

■ De onthulling van de naam van de ophaalbrug. Foto Jelle Smid. Ineke Mulder-Grasman

Het is vrijdagmiddag, 4 november, als bewoners bijeenkomen in een verwarmde partytent in Hindeloopen om getuige te zijn van de oplevering van hun woonwijk, Stadsweide/Weidestraat. Naast de bewoners zijn zij, die nauw betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de geheel vernieuwde woonwijk, uiteraard ook aanwezig. Even terug in de tijd. De behuizing in de woonwijk Stadsweide/Weidestraat, daterend uit eind jaren vijftig, was niet meer van deze

tijd. Woningen waren verouderd en de isolatie liet zeer te wensen over. Kortom: er moest iets gebeuren, maar wat? Er brak een periode aan waarin vele plannen ter tafel kwamen, maar ook even hard weer van die tafel werden geveegd. Daar renovatie geen optie bleek te zijn, kwam er een plan ter tafel volgens welk men overging tot sloop en nieuwbouw van de bestaande wijk. En zo geschiedde. Bewoners vetrokken, hetzij tijdelijk, naar elders of vonden hun onderkomen in de door WoonFriesland beschikbaar gestelde woonunits. Op 24

9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur 9.00 - 11.30 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

december 2008 verlaat de laatste bewoner de Stadsweide. Een lege woonwijk is alles wat achterblijft. Ramen en deuren worden, met de op handen zijnde jaarwisseling, dichtgespijkerd. Medewerkers van een beveiligingsbedrijf houden de wacht en zo gaat Hindeloopen op in 2009.

Januari 2009, de slopershamer slaat ongenadig toe. Menigeen ziet zijn of haar woning ten prooi vallen aan de slopershamer. Geen muur blijft gespaard, dat Vervolg op pagina 5

Súd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110 www.boogaardinstallatie.nl

Contoleer nu uw batterij van uw rookmelder of koop een setje nieuwe:

Ajax rookmelders 2 stuks nu € 17,50 Is uw CV al winter klaar? CV abonnement? Voor info bel met Sanitiem Viser Noard 186, 8711 AM Workum Tel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl


Workumer Krant Friso // Pagina 2 // Dinsdag 8 november 2011

Openingstijden diverse instellingen en diensten THUISZORG ZUIDWEST FRIESLAND Postbus 267, 8600 AG Sneek Tel. 0515-461100 e-mail: klantenservice@thuiszorgzwf.nl www.thuiszorgzwf.nl Thuiszorg Zuidwest Friesland: alles draait om mensen, thuis! Met 1600 medewerkers bieden wij de volgende diensten aan: • Thuisverzorging en -verpleging (ook persoonsgebonden budget en nachtzorg) • Hulp in de Huishouding • Jeugdgezondheidszorg / consultatiebureau • Voedingsvoorlichting en dieetadvisering • Cursussen en themabijeenkomsten • Uitleen van hulpmiddelen en verpleegartikelen • Thuishotel • Informatie, advies en bemiddeling Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of meer informatie, dan kunt u bellen met de klantenservice van Thuiszorg Zuidwest Friesland, telefoon: 0515-461100. Onze medewerkers zijn u graag van dienst. Spreekuur Wijkverpleegkundige: U kunt met al uw vragen over Thuiszorg Zuidwest Friesland en specifiek gericht op Verzorging & Verpleging terecht bij onderstaande wijkverpleegkundigen. Zij kan samen met u de zorg regelen. Als een indicatie noodzakelijk is wordt u geholpen met de aanvraag hiervan. Kantoor Bolsward Jelmerstraat 4, Bolsward. Tel. 0515-461424 Wijkverpleegkundige: Uilkje Attema Inloopspreekuur: ma t/m do tijdens kantooruren

BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING WORKUM E.O. Dag en nacht bereikbaar, H. de Jong, tel. 0515 541381 uitvaartver.workum@gmail.com

Bibliotheek Workum Begine 52, telefoon 0515-541623 obworkum@bswf.nl www.bibliotheekworkum.nl Bibliotheek Koudum Ds. L. Tinholstraat 3B, telefoon 0515-532120 obkoudum@bswf.nl www.bibliotheekkoudum.nl www.ontdekdebieb.nl Timpaan Welzijn Maatschappelijk Werk: Jelmerstraat 4, 8701 XH Bolsward 0515-573763 E-mail: amw@timpaanwelzijn.nl. Spreekuur maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur Jongerenwerk: Voor ondersteuning aan diverse Jongerenorganisaties: Heichina Hidding, 06-50286406 E-mail: h.hidding@timpaanwelzijn.nl Schuscha Huisman, 0515-421313 E-mail: s.huisman@timpaanwelzijn.nl DIERENARTSENpraktijk Van Waard tot Klif Ma/Wo/Vr 17.00-18.00 uur. Di/Do 13.30-14.00 uur en volgens afspraak, tel. 541229. Trekwei 11a Workum

Kantoor Makkum Buren 17, Makkum. Tel. (0515) 461100 Wijkverpleegkundige: Ria Speerstra Inloopspreekuur: ma en vrij tussen 13-14 uur Kantoor Koudum Nieuweweg 7, Koudum. Tel. 0515-461619 Wijkverpleegkundige: Toos v/d Broek Spreekuur: dagelijks tussen 13-14 uur Kantoor Workum Konvintsdyk 1, Workum. Tel. 0515-543116 Wijkverpleegkundige: Linda Folkerts Inloopspreekuur: di en do tussen 13-14 uur. Ook op afspraak op ma, di en do Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum, ma t/m vr 11.00-12.00 uur. Tel. 06-51101399 Verzorgingshuis Talma Hiem (ingang H.Gorterstraat) 8561 BS Balk, ma t/m vr 17.0018.00 uur. Tel. 0514-604101 Jelmerstraat 4, Bolsward, ma t/m vrij 13-14 uur. Tel. 0515-461412

Voor informatie over verhuur van woningen, huurtoeslag e.d. kunt u contact opnemen met het kantoor in Balk, Eigenhaard 3 Telefoon: 0514-608080 Onderhoud: 0514-608070 Openingstijden: Alle werkdagen tijdens kantooruren.

Het buro te Koudum is van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur geopend en op afspraak. Telefoon 0900-8844. Inloopspreekuur wijkagent: elke maandagochtend in het gemeentehuis te Workum van 10.30 en 11.30 uur. Buurtagent: Johan Swieringa voor Nijefurd E-mail adressen buurtagent: Johan Swieringa: johan.swieringa@friesland. politie.nl

Wmo Adviesraad Nijefurd Vragen en op- of aanmerkingen met betrekking tot het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kunt u mailen naar: wmoadviesraadnijefurd@gmail. com Ook kunt u hiervoor bellen met de voorzitter mevrouw J. Valkonet tel. 0514-682098 Emmaus Koudum Emmaus meer dan een kringloop winkel. Onderweg 6, Koudum, kringloopwinkel@ emmauskoudum.nl Afgifte goederen op openingstijden: Di. en Do. 9.30-15.00 uur en elke 1ste za. van de maand van 9.30-15.00 uur Voor afhalen: Tel. 0514-523343. Gelieve geen goederen voor de deur te plaatsen buiten openingstijden.

OUDERENADVISEUR VOOR DE GEMEENTE NIJEFURD EN GAASTERLÂN-SLEAT Voor alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Nienke Talstra, Dubbelstraat 2, 8561 BC Balk, tel. 0514608108. Spreekuur iedere werkdag van 8.30-10.00 uur. AMIVEDI ZUIDWEST FRIESLAND Meldpunt vermiste en gevonden huisdieren. Tel. 088-0064692/www. amivedi.nl

Blijf niet rondlopen met uw vragen over kanker Bel de KWF Kanker Infolijn: 0800-022 66 22 (gratis)

Huisarts Workum, Hindeloopen, It Heidenskip, Koudum, Warns en Bakhuizen: Via het telefoonnummer van uw eigen huisarts wordt u doorverbonden naar de dienstdoende huisarts.

Tandarts Zaterdag 12 november en zondag 13 november 2011 Tandartspraktijk De Witte Heren Witherenstraat 1a 8701 JJ Bolsward tel. 0515-238980 Met urgente klachten kunt u terecht bij de dienstdoende praktijk op zaterdag en zondag om 11.00 uur en om 17.00 uur. Het is verplicht een indentiteitsbewijs mee te brengen.

Kerkdiensten Zondag 13 november 2011 WORKUM Rooms Katholieke Kerk 19.30 uur Parochievoorganger Baptisten Kerk 9.30 uur Dienst in Nij Mariënacker (wordt verzorgd door de Raad)

‘Friso’s ferline’ De collecte ten bate van het t.b.c. fonds ‘Draagt Elkanders Lasten’ bracht te Heidenschap ƒ 168,25 op en te Workum ƒ 194,39. / De mysteries rondom kapitein Meines te Hindeloopen hopen zich op. Hangende het onderzoek naar de op onverklaarbare wijze gezonken ‘Schobbejak’, bleek er bij hem een schoorsteenbrand te zijn uitgebroken. Meines bewaarde zijn kalmte en bleef meester op zijn erf. Meines liet de schoorsteen schoon branden en kreeg daardoor geen waterschade en ook nog een schone schoorsteen. Ter gelegenheid van de overname receptie op de bovenzaal van Hotel De Wijnberg op zaterdag aanstaande. Iedere belangstellende is van harte welkom. ’s Avonds openingsbal met muziek van orkest Schuil. E. Smid-de Jong. In de vacatures door overlijden A. M. Cnossen en het aanstaande vertrek van J. de Groot zijn als kerkenraadsleden van de Doopsgezinde gemeente te Workum benoemd R. T. Hoekema en A. Gaastra. Voetbal: Workum-HJSC 7-1. Voor F. Boersma een hattrick. Het was beslist geen eenzijdige wedstrijd al doet de uitslag van 7-1 dat wel vermoeden. Invaller J. Kuipers kopte na 15 minuten de bal onhoudbaar in het doel van HJSC. D. Dijkstra en S. de Vries waren de volgende spelers van Workum die scoorden. T. Boersma speelde terug op de Workumer keeper maar de bal was voor de keeper onhoudbaar, 3-1. Na de thee scoorden nog F. Boersma en S. de Vries, waarna F. Boersma de laatste twee goals voor zijn rekening nam. Op veekeuringsdag waren er heel wat meer inzendingen dan het jaar daarvoor. De dag lokte heel veel bezoekers naar Workum. Crescendo zorgde in de middag en avond voor feestklanken. Collectebussen rammelden en de verkoop van loten barstte ook los. Een schitterend vuurwerk was het slotstuk van veekeuringsdag. Gevraagd meisje voor de morgenuren of enkele dagen per week. J. B. van Dijk. / Verloren een bril in rood etui. Gaarne terug bezorgen tegen beloning bij J. S. Bokma, Noard. / Jongeren van Workum. Aanstaande zondag is er weer een jeugddienst in het Hervormde kerk. De dienst wordt geleid door ds Lenz van Hellendoorn. Bedenk, dat je er toch bij hoort en de deuren staan open voor iedereen. De collecte voor de Nationale Reclassering heeft in Workum opgebracht de som van ƒ 120,75. / Het eindresultaat van het bevolkingsonderzoek op tuberculose is thans bekend. Opgeroepen 2928 personen. Niet opgekomen wegens een geldige reden (ziekte enz.) 375 personen. Gefotografeerd konden worden 2553 personen en dat waren er totaal 2287 personen. De opkomst in Workum was 89.6% en dat was ver beneden het landelijk gemiddelde dat 95% bedroeg. Er werd in Workum één geval van actieve tbc geconstateerd, terwijl 20 personen in observatie werden genomen. Heropening De Wijnberg. Ter gelegenheid van de heropening van De Wijnberg werd door de familie Smid zaterdag een receptie gehouden, die zeer druk bezocht was. De bovenzaal was in een ware bloemenzee herschapen. Familie Smid, die door terugkeer van hun dochter Jannie weer geheel voltallig is, werd door familie, vrienden, zakenrelaties en deputaties van verschillende plaatselijk verenigingen van harte geluk gewenst met deze voor hen zeer belangrijke onderneming.

Activiteitenprogramma Waldrikhiem Dienstencentrum voor ouderen (55-plussers)

Woensdag 09-11 10.00 Vrijdag 11-11 09.30 09.30 12.00 Maandag 14-11 10.00 13.30 Dinsdag 15-11 14.00 Woensdag 16-11 10.00

uur

Gezellig koffie met borreltje uur Gymnastiek uur Nifel Oerke uur Gasten dag eten bij Folkerts uur Volksdansen uur Koersbal uur Bingo uur Gezellig koffie leute

Voor in de agenda Donderdag 24 november

gastendag

Voor meer informatie en/of opgave kunt u terecht in dienstencentrum Waldrikhiem. Coördinators: Geartje Elzinga en Tjitske Visser, Noard 177, Workum, tel. 0515-543709, waldrikhiem@zorggroeptellens.nl Geen gehoor? Spreek dan uw naam en telefoonnummer in op de voicemail, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. Zorggroep Tellens, Nij Mariënacker, Mariënacker 1, tel. 0515-436820

Protestantse Gemeente Donderdag 10 november 15.00 uur ds. L. Marchand dienst in Nij Mariënacker (Heilig Avondmaal) Zondag 13 november 9.30 uur ds. G. Schormans Jeugddienst m.m.v. Watoto Childrens Choir uit Oeganda 19.30 uur ds. Schormans (Oer de Toer) Doopsgezinde Kerk 10.00 uur zr. P.B. Bergsma-Overdiep dienst in Workum IT HEIDENSKIP Vrijdag 11 november 17.00 uur Sint Maarten Zondag 13 november 11.15 uur ds. G. Groeneveld (Fryske tsjinst en Heilig Avondmaal)

Skil 6a • 8711 CN Workum • Tel.: 0515-541619 • B.g.g.: 06-20278801 • www.klameare.nl

WEE K A G ENDA Dinsdag 8 november 10.30 uur Koken en eten samen vanuit Thuishotel 10.30 uur Yoga lessen o.l.v. Saskia van Gerven 11.00 uur Face2facetravel Metty Graafsma 14.30 uur Koorrepetitie Nijefurd Sjongt 18.00 uur Dwarsfluitlessen muziekschool 19.00 uur Manueel therapeut Clemens Schuurs 19.30 uur Dans je eigen beweging o.lv. Marjan Faber 19.30 uur Wedstrijdbiljart Libere Woensdag 9 november 13.00 uur Voorbereiden Lampionnenfeest buurtver. Thomashof 13.00 uur AMV-lessen o.l.v. Paula 19.30 uur Yoga-lessen o.l.v. Saskia van Gerven Donderdag 10 november Praktijk osteopathie Marc Wouda 09.15 uur Volksdansen Blier fan e Flier 10.30 uur Yogalessen o.l.v. Saskia v. Gerven 15.30 uur Muzieklessen Willem Alkema Keyboard/Gitaar 20.00 uur Oefenavond Crescendo 18.00 uur Jeugdkoor o.l.v. Jitske Draijer 21.00 uur Popkoor 30 plus o.l.v. Jitske Draijer

Vrijdag 11 november 14.00 uur Breicafe 14.00 uur Manueel Therapeut Clemens Schuurs 15.00 uur Muziekles o.l.v. Marten Miedema Driebanden-biljart 20.00 uur Koorrepetitie Tusken Wal en Skip Maandag 14 november 08.30 uur Manueel therapeut Clemens Schuurs 15.00 uur Koken en Timmeren vanuit st. Ludgerusschool 13.30 uur Beter bewegen voor ouderen o.l.v. Jettie de Jong 17.00 uur Muzieklessen piano, gitaar vanuit de muziekschool 19.00 uur Yogalessen o.l.v. Saskia van Gerven 19.00 uur Biljartclub Libere 20.00 uur Schaakclub O.D.I 20.00 uur Repetitieavond jongerenkoor Tjilpz Nieuw in de Klameare op dinsdagavond. Dans je eigen beweging Door het lichaam te ontspannen, zal je natuurlijke beweging weer gaan stromen! Geniet van je dans, dan nodig ik je uit met mij mee te bewegen. Er is nog plaats!


Workumer Krant Friso // Pagina 3 // Dinsdag 8 november 2011

Naar de vraag wordt meer gekeken

Bibliotheek in beweging De bibliotheek is in beweging. Op weg naar meer lokaal samenwerken, een winkelformule in de bibliotheek en een betere aansluiting op jeugd en onderwijs. De eerste vernieuwing was het nieuwe, landelijke logo. De bibliotheek verruilde het traditionele blauw voor fris oranje. Een mooie verandering, maar de echte vernieuwing draagt verder. Zowel achter als voor de schermen. Zo veranderen sommige medewerkers van werkplek of functie en wil de organisatie meer op de vraag gericht worden.

Met de eerste verandering, het nieuwe, landelijke logo, zijn de leden van de bibliotheken in Zuidwest Friesland al geconfronteerd. Ze ontvingen een nieuwe pas, de folders en posters bekenden kleur, er kwam een nieuwe website en alle Lytse Bybs werden beter herkenbaar door grijsoranje borden. Met ingang van 1 november in een volgende reeks vernieuwingen gestart. Bibliotheken SúdWest Fryslân kijkt nog eens kritisch naar de diverse ‘biebteams’ en de daar aanwezige kwaliteiten. Zoals een voetbalteam niets heeft aan alleen maar aanvallers, heeft een zogenaamd biebteam niets aan alleen maar mensen die alles weten over literatuur, of mensen die de jeugd als geen ander kunnen inspireren, of mensen die altijd op de hoogte zijn van de nieuwste media. Er is een

mix nodig, daarom zijn sommige bibliotheekmedewerkers per 1 november van werkplek en/of functie veranderd.

Daarnaast verandert de bibliotheek voor haar relaties van een aanbodgerichte organisatie in een vraaggerichte organisatie. Sommige instellingen hebben dat al ervaren en schakelen de expertise van bibliotheekmedewerkers regelmatig in. Anderen nog niet en daar komt nu verandering in. Bibliotheken SúdWest Fryslân inspireert alle scholen, kinderdagverblijven, verenigingen, dorpsbelangen en musea om vaker een samenwerking met de bibliotheek aan te gaan. Met een nieuwsbrief worden alle relaties over de veranderingen geïnformeerd. Die nieuwsbrief is ook te vinden op bswf.nl.

Omdat de bibliotheekmedewerkers denken dat ze vooral voor het onderwijs nog veel meer kunnen betekenen, organiseren ze voor hen een prijsvraag. De bibliotheek vraagt scholen, buitenschoolse opvang en kinderopvangcentra waarvoor zij een paar extra handen en voeten kunnen gebruiken. Tot 15 december kunnen ze hun wensen en ideeën mailen, daarmee maken ze kans op dat extra paar handen en voeten. In februari 2012 kan één van de inzenders een week lang gebruik maken van de expertise van een bibliotheekmedewerker.

Morraruters vieren jubileum Rijvereniging De Morraruters uit Koudum viert dit jaar op wel heel bijzondere wijze haar 20-jarig bestaan. Van vrijdag 16 t/m zondag 18 december voert de rijvereniging het toneelstuk ‘Wat als er eens…?’ op. Een hedendaagse bewerking op de Griekse Mythologie dat het spannende verhaal vertelt van de goden op de berg Olympus; Perseus, zijn mooie Andromeda en verschillende andere bijzondere schepsels waar de mythologie van spreekt. Maar wat nu als blijkt dat het allemaal nét niet is gegaan zoals de mythologie ons doet vermoeden? Kortom: wat als er eens…? Een toegankelijk stuk, met een aantal verrassende wendingen en een knipoog naar het heden.

De voorbereidingen zijn al geruime tijd aan de gang en het belooft dan ook een waar spektakel te worden. Het stuk wordt opgevoerd door leden van De Morraruters en is geschikt voor jong en oud, leden en niet-leden. Kortom, voor een ieder die geïnteresseerd is.

‘Wat als er eens…?’ wordt gespeeld in de rijhal van manege De Morraruters en is geschreven door Jeltje Wouda uit Workum. Tien jaar eerder schreef zij eveneens het toneelstuk ‘Er was eens…’; een sprookje ter ere van het 10-jarig jubileum van de rijvereniging. De organisatie van het geheel ligt in handen van activiteitencommissie Pino.

Hjerstfoto fan Ytsie Galama

■ De Blitse Flitsers mochten dizze kear nei bûten om moaie plaatsjes te meitsjen. Gjin straf fansels mei it prachtige waar fan ein oktober. It tema foar de moanne novimber wie ‘hjerstkleuren’ en dan soene je tinke dat de Gaasterlanners fan ús club yn it foardiel binne. Mar nee, de winnende foto is yn It Heidenskip makke troch Ytsie Galama.

Welkoop in Koudum is de beste van het land

Welkoop Koudum is sinds 22 oktober jl. de beste Welkoop van Nederland. Al in maart begonnen de voorrondes van de BoerenBond/ Welkoop Winkelcompetitie. Eind juli waren de voorrondes achter de rug en begon de finale.

“De Winkelcompetitie is door ons hoofdkantoor bedacht om de winkels te verbeteren en de winkelmedewerkers nog klantgerichter te laten werken,” aldus Pieter Winia. “Elke maand stond een bepaald thema centraal en een seizoensproduct. Meerdere keren werd de winkel bezocht door een zogenaamde mystery shopper. Deze geheimzinnige klant beoordeelde de medewerkers en de winkel op zaken als de begroeting, het verkoopgesprek, de kassa-afhandeling etcetera. Elke periode werd afgesloten met de bekendmaking van de top 10 winkels.” Welkoop Koudum stond na de eerste meting niet

in de top tien en dus werd in de tweede periode ‘gas’ gegeven. “Pas twee periodes later kwamen we in de top 10 te staan,” zo vertelt Pieter Winia verder. “Toen wij eenmaal een keer in de top 10 hadden gestaan, kregen we de smaak te pakken en wilden we gaan voor minimaal een plek in de finale!”

“Toen de finale begon waren we weer wat plekjes gestegen in de algemene ranking. Samen met de negen andere finalisten begon toen de strijd pas echt. Het management van onze formule bracht een bezoek aan de winkel en beoordeelde de winkel op diverse aandachtspunten. Tweemaal bracht een mystery shopper een bezoek aan de winkel en werd aan meer dan honderd klanten hun mening gevraagd over het assortiment, de prijskwaliteitsverhouding van de producten, maar ook over het

personeel. Uit dit onderzoek bleek dat de klanten heel blij zijn met ons als winkel en met onze medewerkers en daar zijn we dan ook heel erg trots op, want daar draaide de competitie ook om. Onze winkel is uiteindelijk geëindigd op de eerste plaats van de ruim 250 Welkoop winkels van Nederland. Een waanzinnig mooi resultaat waar we enorm trots op zijn.”

Naast het gegeven dat de winkelmedewerkers in het zonnetje zijn gezet (foto), worden ook de klanten niet vergeten. Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 november ontvangt iedere betalende klant een mooie schaal chrysanten. Dit om te vieren dat Welkoop Koudum een echte Welkooptopper is. Ook wordt deze week de winkel feestelijk aangekleed om iedereen te laten zien dat Welkoop Koudum in de prijzen is gevallen.

Zou de goede Sint wel komen… Onder bovenstaande titel verscheen in 2009 bij uitgeverij Balans een bundel Sinterklaasgedichten, die is samengesteld door Hinke Piersma. Het ‘nuveraardige’ aan deze bundel is dat deze lofzangen voor de goedheiligman ontsproten zijn aan de geest van gelegenheidsdichters tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het boekje telt circa 125 bladzijden met een breed scala aan (verzets)gedichten, dat is namelijk het aardige aan dit boekje. Mevrouw Piersma werkt bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam. Zij is historica en vond bij toeval in een particulier archief een Sinterklaasgedicht uit 1942 dat in niet malse bewoordingen de bezetter hekelt. Toen kwam als bijna vanzelf de vraag of er meer van dergelijke gedichten zouden zijn bewaard gebleven. Er volgde een oproep op de website van het NIOD. En jawel, de gedichten

stroomden binnen, bijvoorbeeld van de latere minister-president Willem Drees, die als gijzelaar in kamp Buchenwald heeft gezeten. De samensteller heeft de herkomst van elk gedicht – en voor wie het was bedoeld - in een kort cursiefje voorafgaand vermeld. Het blijkt dat het Sinterklaasfeest werd aangegrepen om ongezouten commentaar te leveren op de bezetter en diens maatregelen. Tegelijk ook steekt men elkaar een hart onder de riem; de kop derfoar hâlde, ek al ha jo yn ’e wyn. Bijzonder aardig is dat veel gedichten zijn gemaakt op bestaande Sinterklaasliedjes, bijvoorbeeld ‘Zie ginds komt de stoomboot’. Ze zijn dus geschikt om te worden gezongen. Dat bracht de samensteller op de idee om een aantal van de verzamelde gedichten op muziek te laten zetten, door haar verloofde. Diens inspanningen zijn op de bijgeleverde cd hoorbaar. Ver-

der zijn er een aantal foto’s van de goedheiligman in die periode opgenomen, meestal afkomstig uit de beeldbank WO2 van het NIOD, maar ook enkele particulieren hebben fotomateriaal ter beschikking gesteld. Bij navraag in de boekwinkel bleek dat het boekje uitverkocht is, maar wellicht dat er op bepaalde websites een exemplaar te koop wordt aangeboden, want het is een uitermate ‘nijsgjirrich’ bundeltje. (JPD)

Schaakuitslagen

Ronde 5 maandag 24 oktober M. de Haas - A. Wouda 1-0 J.A. de Boer - P. de Boer 0-1 A. van der Kloet - G. de Vries ½-½ D. Tjerkstra - W. de Vries 1-0 Ronde 6 maandag 31 oktober P. de Boer - K. Hoekstra 1-0 Sj. Haijtema - J.A. de Boer 1-0 G. de Vries - M. de Haas 0-1 D. Tjerkstra - A. van der Kloet 0-1


Workumer Krant Friso // Pagina 4 // Dinsdag 8 november 2011

Familieberichten Familieberichten worden uit standaard-lettertypen gezet en volgens standaard indeling geplaatst. Vignetten, afbeeldingen en foto’s worden op verzoek geplaatst. Tekst voor familieberichten dient bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd. Bij telefonische opgave of slecht te lezen aangeleverde tekst zijn wij niet aansprakelijk voor de fouten in de gemaakte advertentie. Van deze standaard opmaak kan slechts worden afgeweken indien dit nadrukkelijk wordt verzocht of vermeld.

GEBOREN Wij hebben voor u de volgende arrangementen in de aanbieding Donderdag 24 november 2011

Margriet Winterfair € 38,00 p.p. Entree en vervoer (Utrecht) Zondag 18 december 2011

Charles Dickens Kerstfestival € 25,00 p.p. Alleen vervoer (Deventer)

MENGVERF

60.000 kleuren. 1,2 miljoen kleurformules! Verf-LBM + Systeem + Acryl + Beits Latex - ook in zijdeglas en stuc. Kwaliteitsverf voor binnen en buiten! Officieel Wyzonol-dealer

BANDSTRA BOUWMARKT Súd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394

Opstap mogelijkheden voor beide in Makkum, Bolsward, Workum, Koudum, Balk, en Lemmer.

Info: 0515-232222 / 0514-523074 info@taxivanderbles.nl / info@koudumtours.nl www.taxivanderbles.nl / www.koudumtours.nl

JARIG 11 November is de dag, dat dit famke 35 kaarsjes uitblazen mag!

Zaterdag 12 november

deadline Disco Silver Aanvang: 21.00 uur

Het adres voor uw kettingzaag, kettingen, slijpen, zaagkleding, bladblazers en bladzuigers

Alle types op voorraad: hobby, semi-prof en professioneel

Toegang vanaf 15 jaar

10 december Beethoven 1 januari Stageline

Kijk ook eens op www.huniadrukkerij.nl ZATERDAG 12 november a.s. 14.30 uur

WORKUM 1 - Espel 1 Pupil van de Week is:

Jarno Morien

Sponsor van de Pupil van de Week is: Blokker Bandstra & Bandstra Bouwmarkt

Machines worden voor reparatie of winteronderhoudsbeurt gratis gehaald en gebracht

De balsponsors van de thuiswedstrijden van Workum 1 zijn: - AquaResort It Soal Camping & Jachthaven - Bakkerij Van der Werf - Strandpaviljoen & Havenrestaurant It Soal - Fa. J. van der Goot, watersport-camping-hengelsport - Fytsmakkerij J.F. Scheltema - Autobedrijf Yntema Workum - Zuid West Hoek Keukens - Slagerij Thijs van der Meer - Eethuis & Stadscafé De Smidte - Friesland Foods Cheese Workum - Hunia’s Drukkerij & Workumer Krant Friso - HJG verzekeringen & financiële diensten - ZWF Ontwerp - Aannemingsbedrijf De Boer & De Groot - VHC ActiFood, Oosterwolde

- Sanitiem Visser - Taxi v.d. Bles - Eartiids Workum, ‘groot in eertijdse-spullen’ - Bergsma Groothandel Makkum - Stucadoorsbedrijf Hoekstra & Kunst - Eetcafé De Witte Herbergh - Lunchroom Súd - Administratiekantoor Westendorp - It Pottebakkershûs - Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland - Pallie Sport - Bakker Workum Konstruktiewerken - Woudasport.nl Teamkleding - Hotel-Café-Restaurant De Gulden Leeuw


Workumer Krant Friso // Pagina 5 // Dinsdag 8 november 2011

WORKUM III

Lek boven, lijk uit de kast Ondanks dat de mannen een nieuwe nederlaag (2-4 voor de pietlutten) aan de broek kregen heerste er een bijna euforische stemming in de kleedkamer van Ons Aller Derde. Want na alle ellende lijkt dan eindelijk het lek boven te zijn. Alles wat een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn voor de puntloze situatie van Workum Drie is de afgelopen weken onder de loep genomen. Het lag niet aan het weer, niet aan de bal en al helemaal niet aan het materiaal. De schoenen waren stuk voor stuk tip top in orde. De sokken schoon, de fris gewassen shirts die de ene zaterdag de kleedkamer vullen met het heerlijke Omo-bouquet om de volgende week uit te pakken met het door voetballers zo geprezen vloeibaar Dreft-aroma. Zo werd alles gecheckt en was de verrassing des te groter toen bleek dat het aan het veld lag. Workum Drie krijgt het gewoonweg niet meer voor elkaar op dat ouwe rotveld. Oud gras, oude modder, het is net of Ons Aller Derde thuis ook uit speelt, want de tegenstander wint dit seizoen

Henk de Boer altijd in Workum. Een thuisveld kan dus door de jaren veranderen in een uitveld. En toen kwam dus vrijdagavond op de jaarvergadering het bericht dat op 17 november door de gemeenteraad waarschijnlijk beslist wordt dat er een nieuw veld komt. Dan moeten er niet al te veel lijken meer uit de oude Nijefurdkast komen, want de wethouder van nieuwe velden en scholen was zich rot geschrokken toen hij vorige week een kast opentrok om te kijken hoe de financiële vlag er bij hing. Vandaar dat Workum Drie ook besloot om niet alles uit de kast te halen tegen Oudehaske, want je weet maar nooit wat er dan allemaal nog uit komt. Dus lieten Frans en Jochem het zaterdag elk bij maar één doelpunt en toen snel de deur weer dicht. Er komen nog genoeg ouwe lijken aan de komende weken. Vrijdag wordt Sint Maarten weer uit de kast gehaald en een dag later Sinterklaas. Volgens Johannes komt hij, vanwege deze uitzonderlijk zachte herfst, in de korte broek en op sandalen aan. Die had hem zien varen bij Amsterdam.

Hindeloopen is weer stuk mooier Vervolg van voorpagina

wat zich ooit heeft afgespeeld tussen de muren blijft slechts als een herinnering bestaan. De wederopbouw, zowel van koop- als huurwoningen kan beginnen!

December 2010, het is zo ver… de eerste bewoners verlaten hun tijdelijke woning en betrekken hun nieuwe woning, in hun voormalige, zo vertrouwde woonwijk. Men kwam weer thuis en dat voelde goed. Ook nieuwe bewoners doen hun intrede. Zowel jong als ‘iets’ ouder strijken neer in een koop- of huurwoning.

Anno november 2011, op één koopwoning na zijn alle woningen bewoond. Werkzaamheden als die rond de bestrating, de verlichting en het openbaar groen zijn voltooid. Kortom: de wijk is klaar, klaar om opgeleverd te worden.

Lovende woorden, voor hetgeen tot stand is gekomen in het prachtige Hindeloopen, worden uitgesproken door gedeputeerde Jannewietske de Vries, Bosma van WoonFriesland en wethouder Stoel van de gemeente SúdwestFryslân. Daarop volgend wordt er een korte wandeling gemaakt door de wijk, alwaar men getuige is van de onthulling van de naam van de ophaalbrug ‘in wording’. Helaas, voor de nauw betrokkenen, inderdaad in wording. De karakteristieke, geheel passend bij de oude stadskern van Hindeloopen, ophaalbrug kon namelijk niet op tijd worden gerealiseerd.

Aan onder anderen gedeputeerde Jannewietske de Vries, wethouder Stoel en Bosma namens WoonFriesland was de eer om de naam te onthullen. De naam ‘Hellingsbrechjen 2011’ op de

ophaalbrug, gelegen tussen de oude en de nieuwe stadskern, werd zichtbaar. Applaus werd gevolgd door de klanken van viswijvenkoor ‘Grietje Sprot’. De wandeltocht door de wijk werd vervolgd, met een klein pitstop om de kelen te smeren en de maag te vullen onder de lofzang van zeemanskoor Auke Wybesz. Terug in de partytent, alwaar de aanwezigen opnieuw werden voorzien van een drankje en een hapje, verzorgd door restaurant De Brabander, was het wachten op de klapper. De klapper die heel Hindeloopen zou laten kleuren ten teken dat de nieuwe wijk is opgeleverd. De duisternis valt, de werkzaamheden zijn voltooid, de plannen zijn werkelijkheid geworden en dat alles geheel passend in het stadsbeeld van het mooie Hindeloopen. Een lasershow neemt de bewoners van de wijk, de genodigden en de inwoners van Hindeloopen mee naar hoe het eens allemaal begon. Prachtige effecten vallen de aanwezigen ten deel. Het geheel sluit af met de voltooiing van de wijk, een wijk waarop niet alleen Hindeloopen, maar zeker ook de gemeente Súdwest-Fryslân alsmede provincie Friesland trots mag zijn. Kortom: Hindeloopen, de parel aan het IJsselmeer, heeft er een parel bij gekregen.

Televisie gepikt

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de inbraak in een woning aan De Klaverflat in Bolsward. Men kwam binnen via een raampje aan de achterzijde van de woning, waarna een televisie werd weggenomen. De 21-jarige bewoner deed aangifte.

Sint komt weer op 19 november

■ Zaterdag 19 november zal Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten om 14.00 uur aankomen in de haven van Workum. Vervolgens zal de traditionele rondgang door de stad plaatsvinden. Aansluitend op de toespraak op de Merk zal de Sint naar de Klameare gaan om daar het kinderfeest te vieren. Vanuit Spanje zijn berichten in Workum binnengekomen dat kleermakerpiet een zeer drukke zomer heeft gehad. Sint wil er nog niet al te veel over vertellen, maar bij de intocht in Workum zal er veel duidelijk worden. Volgende week meer informatie in deze krant. De foto, van een eerdere intocht, is van de hand van Henk Gorter.

Zaalkaatsen ‘aarzelend’ los Mids september is op woensdagavond de zaalkaatscompetitie voor het seizoen 2011-2012 weer van start gegaan. De opkomst is nog wat wisselend, hetgeen niet wil zeggen dat er op de woensdagavond niet fanatiek gekaatst wordt, integendeel, er wordt fel om de punten gestreden. Traditioneel worden er in het lopende seizoen ook vier ledenpartijen gekaatst en even tradioneel is dan de eerste ledenpartij eind oktober met als vaste sponsor slagerij Thijs van der Meer. Ook voor de andere drie ledenpartijen heeft K.F. de Pripper sponsors gevonden. Voor de ledenpartij van eind oktober was de opgave niet overweldigend. Vier parturen stonden er op de lijst, die in pouleverband elk drie keer kaatsten en hoe! Na twee ronden was het theoretisch bezien mogelijk dat elk partuur nog met een prijs naar huis kon gaan. Alle vier partijen in de eerste twee ronden eindigden in 6-4. De parturen Cor van Zuiden, Auke Buren en Anne Bakker en

Klaas Sj. Koopmans, Freerk Kootstra en Minne Okkema wonnen hun beide partijen dus met 6-4. Maar dat betekende dat de verliezende partijen nog niet kansloos waren voor de tweede prijs, gezien de volgende tussenstand: Partuur 1: Jelle Brandsma, Jan H. de Groot en Rinkje v.d. Zee 8-12; partuur 2: Cor v. Zuiden c.s. 148; partuur 3: Klaas Sj. Koopmans c.s. 14-8; partuur 4: Roel Venema, Klaas J. Tijtsma en Roelof Fopma 8-12. De derde ronde werd gespeeld als een finale tusen de parturen van Cor v. Zuiden c.s. en Klaas Sj. Koopmans. Bij verlies met 6-0 of 6-1 van één van deze twee parturen en bij grote winst in de andere partij van één van beide parturen met max. 6-2., zou de winnaar van deze laatste partij alsnog met de tweede prijs naar huis kunnen gaan. Zover kwam het niet omdat de finale tusen het partuur Cor van Zuiden c.s. en Klaas Sj. Koopmans c.s. niet bracht wat er van verwacht werd. De uitslag van 5-1 en 6-0 spreekt in dit verband

duidelijke taal. Met name nieuwkomer Anne Bakker uit Tjerkwerd maakte hier het verschil door een degelijke opslag en een dito uitslag. Aan één van bovengenoemde voorwaarden was voldaan voor de parturen van de troostfinale om voor de tweede prijs in aanmerking te komen. De andere voorwaarde zelf winnen met max. twee tegeneersten zat er in deze troostfinale niet in. Toch was het een enerverende partij, die pas op de stand 5-5 en 6-0 werd beslist in het voordeel van het partuur Jelle Brandsma c.s. Na afloop werden de vleesprijzen, aangeboden door slager Thijs v.d. Meer, tezamen met de tradionele kransen uitgereikt tijdens een geanimeerde uitgereikt in de kantine. Uitslag: 1: Cor van Zuiden, Auke Buren en Anne Bakker 21-9; 2. Klaas Sj. Koopmans, Freerk Kootstra en Minne Okkema 15-14; 3. Jelle Brandsma, Jan H. de Groot en Rinkje v.d. Zee 15-17; 4. Roel Venema, Klaas J. Tijtsma en Roelof Fopma 13-18.

Druk oefenen op de klimwand

■ Sinds kort is er een klimwand in sporthal de Rolpeal. Onder leiding van Tjeerd Hoekstra en Grace Ybema zijn elf jongens en meisjes bezig met het leren omgaan met het klimmen. Op de klimwand zitten verschillende klimroutes met variërende moeilijkheidsgraad, die door middel van handgrepen in diverse kleuren zijn weergegeven. Iedere deelnemer krijgt een klimtuigje en wordt gezekerd door middel van een zogeheten ‘toppas’. Op deze wijze is de veiligheid gewaarborgd. Foto Henk Gorter.


Workumer Krant Friso // Pagina 6 // Dinsdag 8 november 2011

Ontroerende start Nieuwscafé

‘Gods liefde aan de zelfkant’ Albert Schootstra

Wat een uitmuntend idee van Waldrikhiem, en natuurlijk meer in het bijzonder van de activiteitenbegeleidsters Geertje Elzinga en Tjits Visser, om te beginnen met een zogenaamd Nieuwscafé. Dit café biedt – zoals al in deze kolommen is gemeld – vier keer per jaar een gevarieerd programma. Een thema staat centraal en gastsprekers zullen uitleg geven over diverse onderwerpen. De toegang is gratis. Donderdagavond was het eerste Nieuwscafé en Jan Brandsma uit Sneek opende de rij interessante sprekers. Hij belichtte het onderwerp daklozen en verslavingszorg in de Waterpoortstad, een uitermate belangrijke zaak waarvoor hij zich al sinds 1956 inzet. Hij had een gast meegebracht die ook het woord voerde: Jan Ottens, oorspronkelijk afkomstig uit Drenthe maar na een zeer traumatische ervaring in het daklozencircuit in Amsterdam beland; twaalfeneenhalf jaar sliep hij in het Vondelpark aldaar. Nu heeft hij de zaken in zijn leven weer helemaal op een rijtje, dit niet het minst door de steun van Brandsma en de vrijwilligers van de in 2003 opgerichte Sneker stichting De Schuilplaats. Hij heeft een woning in Sneek en is voor Brandsma en de zijnen uitgegroeid tot een zeer belangrijke steun en toeverlaat.

Maar eerst nog even over het als gezegd zo prachtige idee van een Nieuwscafé. Nieuws lijkt wel steeds belangrijker te worden en dat is een goede zaak, want iedereen heeft er uiteraard – vaak rechtstreeks – mee te maken. Een en ander komt natuurlijk ook door de elektronische snelweg en alle andere moderne communicatiemiddelen. Als er zich zo’n honderd jaar geleden ergens ter wereld een schokkende gebeurtenis voordeed dan hoorden de mensen in Nederland – en dus ook in Workum – dat zeg maar anderhalve week later door een bericht in de provinciale pers, vaak onder het prachtige kopje ‘Men schrijft ons’. Gebeurt er nu ergens een ramp, zoals onlangs de aardbeving en tsunami in Japan, dan kunnen we dat bijna rechtstreeks op televisie en radio volgen. De ‘snelheid’ van en de overvloed aan nieuws maakt natuurlijk wel dat we van bepaalde zaken slechts vluchtig kennis nemen. Wat is het dan goed dat er gelegenheden zijn – zoals dus het Nieuwscafé in Waldrikhiem – om

Kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar in de gemeenten Nijefurd, Bolsward, Littenseradiel, Wûnseradiel en Gaasterlân-Sleat. Centraal Bureau voor informatie, aanmelding, bemiddeling en plaatsing: De Spinnekop 4, 8748 BG Witmarsum, tel: 0517 533100 Bereikbaar ma. t/m vr. van 8.00-17.00 uur. - Gastouderbureau voor kinderen van 0-13 jaar. - Kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar. - Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar. - Tussenschoolse opvang. - Peuterspeelzalen. e-mail: info@kinderopvangzwfrl.nl website: www.kinderopvangzwfrl.nl

Veel zorgen huisvesting onderwijs

De financiële toekomst van het onderwijs in SúdwestFryslân is zorgelijk. Wethouder Sjoerd Tolsma meldde in de raadscommissie dat er miljoenentekorten zijn op de nieuwbouw van scholen.

Voor de Sint Ludgerusschool en het kunstgrasveld van de gelijknamige voetbalclub in Workum moet een kleine 1,7 miljoen nog gedekt worden. Bovendien zijn er andere scholen en voorzieningen in Workum die ook opgeknapt moeten worden.

Tolsma liet doorschemeren dat een heroverweging van het beleid tot de mogelijkheden behoort. VVD’er Sijmen Wijbenga weer er op dat in Sneek ook de Driemaster in de Noorderhoek dringend moet worden aangepakt.

Colofon ■ Jan Brandsma aan het woord in het dolgezellige Nieuwscafé. De wereld die hij liet zien is echter minder lieflijk. je in een gezellige sfeer en een fijne omgeving wat dieper te laten inleiden in een scala aan onderwerpen. Hierboven is even teruggegrepen op de tijd van een eeuw terug. Welnu, de officiële opening van het Nieuwscafé geschiedde helemaal in de sfeer van die tijd. Door stadsomroeper Henk Bijlsma van Bolsward namelijk. Hij hield een prachtig toespraakje op rijm waarin hij overigens ook enkele steken onder water aan zaken als internet en email en dergelijke gaf. Geertje Elzinga sprak een welkomstwoordje. De bijeenkomsten die onder de noemer ‘Nieuwscafé’ vallen zijn – dit als terzijde – bedoeld voor mensen van vijftig jaar en ouder, maar als in voorkomende gevallen geïnteresseerden die jonger zijn een avond willen bijwonen, dan is daartegen geen enkel bezwaar. En dan de avond op zichzelf. Om het in een paar woorden te zeggen: het onderwerp was aangrijpend en herbergde uiteraard – ook voor de aanwezigen – een wereld aan emoties. Over de ellende, het verdriet en de zwarte kanten van een mensenleven liet Jan Brandsma echter het licht van Gods liefde stralen. Dat klinkt wellicht wat ‘domineeachtig’, maar zo is het wel: Brandsma laat zich in zijn werk voor de mensen die het zo slecht getroffen hebben in het leven, louter en alleen en zonder enige reserve leiden door het christelijk geloof en in het bijzonder de liefde van God die hij onvermoeibaar doorgeeft aan vooral de mensen die meestal met de nek worden aangekeken door het ‘nette’ gedeelte van de samenleving. Zijn vader was dominee in het bekende ‘witte kerkje’ in Sneek, vlakbij het winkelcentrum dat is verrezen op de plaats waar vroe-

ger het ziekenhuis stond; in de buurt van het station dus. Alleen de oudste kinderen in het grote gezin mochten doorleren omdat de financiële middelen ontbraken. De jonge Jan hoorde niet bij die oudsten. Het maakte hem wel eens jaloers. Op een zondag zag hij echter ‘het licht’, of om het wat meer in zijn geest te zeggen: werd hij wakker geschud. Je moet je in het leven niet druk maken over de dingen die je niet hebt, maar alleen over de zaken die je wèl hebt. Het maakt niet uit hoeveel talenten je hebt, of je alleen de ulo hebt doorlopen of de universiteit, als je maar woekert met die talenten. De les die Brandsma die zondag leerde ‘vertaalt’ hij – als gezegd – al sinds 1956 voor de mensen die in de marge van de samenleving zijn terechtgekomen. Dit resulteerde dus in 2003 in De Schuilplaats. Op maandagen donderdagavond staat er om 18.30 uur warm eten klaar voor de meest kwetsbare groepen in het gebouw van de stichting aan de Singel dat naar aanleiding van zijn vormgeving wel ‘het pakhuis’ wordt genoemd. Maar dat is lang niet het enige, verre daarvan zelfs. Op alle fronten zet De Schuilplaats zich in voor dak- en thuislozen, verslaafden, psychotische mensen, eenzamen, asielzoekers, gevangenen en ga zo maar door. “Liefde voor de mensen is het belangrijkste en geld niet,” zo hield Brandsma de aanwezigen voor. “Je moet de wereld in en sla je armen om de mensen heen. Jezus heeft één verbond: dat met de zwakken. En één wapen hebben wij: de liefde.” Verslaafden en daklozen hebben meestal ‘alleen’ maar behoefte aan een arm die om hen heen geslagen wordt, zo stelde hij. Het bovenstaande laat natuurlijk onverlet dat Brandsma (die vroe-

ger in het ‘dagelijks leven’ een bloemenhandel bestierde) en ook Ottens een wereld schetsten die ‘gewone burgers’ zich amper kunnen voorstellen en waarvan ze gelukkig ook maar amper weet hebben. Maar dit leed kan iedereen treffen, ook voor die ‘gewone burgers’ komt het soms zo dichtbij. Wat te denken van een meisje, studente aan het CIOS, een gouden toekomst voor zich, dat in een bar in Sneek zat. Toen ze even naar de wc moest gooide een aantal jongens de levensgevaarlijke drug ghb in haar glas. Het gevolg: ze werd misbruikt en verkracht en haar leven is nu kapot. Of de ouders die tegen hun dochter zeiden: “Je had nooit geboren moeten worden.” Nou zijn deze gevallen nog te wijten aan gruwelijke misdragingen van ‘derden’, maar je kunt ook ‘gewoon’ aan bijvoorbeeld de drugs raken. “Zelden is het hun eigen schuld,” aldus Brandsma over deze categorie mensen. Ook Jan Ottens schetste een wereld die slechts als ‘vreselijk’ bestempeld kan worden. En dan heeft Ottens nog eens de bijna bovenmenselijke prestatie geleverd om tijdens zijn jaren in het Vondelpark nooit aan de drugs en de drank te raken. Desondanks wilde hij zichzelf op een bepaald moment tekort doen door zich op het Amsterdamse Centraal Station voor een trein te gooien. Op dat moment werd hij echter op de schouder getikt. Hij keek om en zag niemand. Maar het was genoeg om hem van zijn voornemen te weerhouden. Evenals Jan Brandsma zoveel tientallen jaren eerder werd hij dus ‘wakker geschud’. De conclusie: er is Hoop, met een hoofdletter inderdaad. Een indrukwekkende en ontroerende avond!

Redactieadres Workumer Krant Friso Postbus 7 8710 AA Workum Tel.: (0515) 541466 Fax: (0515) 543297 E-mail: frisokrant@planet.nl Hunia’s Drukkerij Spoardyk 56 8711 CK Workum Tel.: (0515) 541466 Fax: (0515) 543297 E-mail: info@huniadrukkerij.nl Verspreidingsgebied Workum, It Heidenskip, Hindeloopen en de Zuidwesthoek van Fryslân Tarieven Abonnementen Per post Losse nummers

e 30,00 per jaar e 45,00 per jaar e 0,85 per stuk

Aanleveren advertenties Aanleveren van materialen maandag voor 11.00 uur. Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgever(s) behoeven (worden) door ons niet te worden gecompenseerd. Aanleveren teksten Aanleveren van tekstmateriaal voor maandag 11.00 uur. Ingezonden stukken Ingezonden stukken, bij voorkeur digitaal via e-mail aangeleverd, mogen maximaal 250 woorden bevatten. De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen niet tot plaatsing over te gaan en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van het geplaatste. Er worden maximaal vijf ingezonden stukken geplaatst. Ingezonden stukken worden alleen geplaatst als ze door de inzender zijn ondertekend. In zeer bijzondere gevallen kan de redactie op dringend verzoek van de inzender besluiten de naam weg te laten, maar deze naam moet dan uiteraard wel bij de redactie bekend zijn. Algemeen Workumer Krant Friso BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: zetfouten, verkeerd aangeleverde advertenties of het niet plaatsen van teksten. Voor advertenties die niet op tijd binnen zijn maandag voor 11.00 uur is het risico van plaatsing voor de klant. Kopij van activiteiten en gebeurtenissen, die langer dan een week geleden hebben plaatsgevonden wordt alleen geplaatst bij voldoende ruimte. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. © Workumer Krant Friso BV


Workumer Krant Friso // Pagina 7 // Dinsdag 8 november 2011

Morra Klaske Jonkman blijkt onverslaanbaar Afgelopen weekend stond de rijhal van de Morraruters te Koudum in het teken van een dressuurwedstrijd voor de paarden. Op zaterdag 5 november kwamen de rubrieken B, L1 en Z1/Z2 aan de start, zondag 6 november waren de klasse L2, M1 en M2 aan de beurt. Er konden twee proeven gereden worden. In de klasse B/L1 waren in beide proeven de eerste vier prijzen voor een Morraruter, Andrea v/d Meer won met Cassanova twee keer de 1e prijs met 213 (3wp) en 203 (2wp) pnt. Kenna Bakker startte met Wjera fan e Breewar en behaalde twee keer de 2e prijs met beide keren 193 pnt (2x1wp). De beide 3e prijzen gingen naar Klaske Jonkman met Welmoed,zij scoorde 191 en 190 pnt (2x1wp). De 4e prijs in de eerste proef ging naar Grietsje de Boer met Ietsje fan Bommelsteyn met 188 pnt (1wp), tweede proef 183 pnt (1wp). Japke Pries met Meint won de 4e prijs in de tweede proef, zij scoorde 185 pnt (1wp). Cindy Timmer met Watte fan Falingasate behaalde 186 en 183 pnt (2x1wp). Ook in de klasse L1 waren alle eerste vier prijzen voor een Morraruter maar Klaske Jonkman stak er toch wel met kop en schouders boven uit. Met haar paard Ceyira scoorde Klaske in de eerste proef maar liefst 227 pnt (3wp) en ook haar tweede proef ging werkelijk fantastisch met 226 pnt (3wp). Natuurlijk won ze met zulke punten twee keer de 1e prijs. De beide 2e prijzen gingen naar Thirza Bakker met Cacique, zij behaalde 200 pnt (2wp) en 193pnt (1wp). De 3e prijs in de eerste proef ging naar Elsemieke Stokman met Vicomte, zij scoorde 196 pnt (2wp). Andrea v/d Meer met Silke won in de eerste proef de 4e prijs met 192 pnt (1wp) en in de tweede proef won ze de 3e prijs met 191 pnt (1wp). Anita Ybema met Famke fan Hanenburg behaalde 180 en 181 pnt (2x1wp), en Karin Tigchelaar met Vienna scoorde 181 pnt (1wp) in de eerste proef. In de klasse Z1/Z2 startte Anne-

marie Bouma met PietieAnna en won de 1e en 3e prijs met 217 en 211 pnt(2x1wp).

Jikke van der Weide

moeiteloos lukte. Met liedjes zoals ‘Lied van een vader voor zijn zoon’, ‘Het wordt weer eens tijd dat ik dronken word’ en ‘Andalusië’ ontroerde en verraste hij het aanwezige publiek.

Zondag startte Danielle Norbruis met Casino-Royal in de klasse L2 en kreeg 184 en 189 pnt (2x1wp). Kenna Bakker met Binck won in de klasse M1 in de eerste groep de 1e prijs met 205 pnt (2wp). In de tweede groep van de klasse M1 ging in de eerste proef de 1e prijs naar Tineke de Vries met Thunder, zij scoorde 186 pnt (1wp). De 2e prijs ging naar Ine Postma met Jokelien P. met 185 pnt (1wp), tweede proef 182 pnt (1wp). Eleonora Postma met Zippora behaalde 182 en 181 pnt (2x1wp). Elsemiek de Bruin met Patrick kreeg voor haar tweede proef 182 pnt (1wp). In de klasse M2 won Miranda Venema met Tjalbert 460 twee keer de 1e prijs met 198 en 199 pnt (2x2wp). Zaterdag 5 november is Danielle v/d Werf met haar paard Olbert I.B naar Urk afgereisd en scoorde daar in de klasse B in de eerste proef de 3e prijs met 193 pnt (1wp) en in de tweede proef de 2e prijs met 204 pnt (2wp). Zaterdag werd er te Sneek ook een springwedstrijd voor de pony’s georganiseerd, Lianne v/d Meer startte voor het eerst met haar pony Sinne in de klasse B en sprong foutloos (=2wp). Met haar andere pony Chanel sprong ze in de klasse L en had vier fout (=1wp). Fleur Steringa en haar pony Kings Diamond sprong in de klasse L cat C en won met twee foutloze parcoursen (=2x2wp) twee keer de 2e prijs. Anna Fekkes heeft zondag met haar pony Samantha in Arum dressuur gereden in de klasse B cat C en kreeg voor beide proeven 186 pnt(2x1wp). Anna heeft nu tien winstpunten en mag L1 strten op de volgende wedstrijd. Nagekomen uitslag: 30 Oktober 2011 te Sneek, Klaske Jonkman met Ceyira, klasse L1 eerste proef 210 pnt (3wp) 1e prijs, tweede proef 204 pnt (2wp) 2e prijs.

Ontroerend theaterconcert van Alex Roeka en band “Waar het verhaal heen gaat weet ik niet, maar zo is het leven. Je weet niet waar het naar toe gaat.” Deze wijze woorden komen van Alex Roeka. Deze zanger trad afgelopen zaterdag samen met zijn band op in de Klameare.

Alex Roeka kwam op uitnodiging van Stichting Cultureel Nut naar Workum met zijn theaterconcert ‘Zachtaardig Vergooid’. De Edison-award winnende zanger heeft de afgelopen jaren een aardige carrière opgebouwd met acht cd’s, een boek met zijn liedteksten en verschillende theatershows. Met al zijn ervaring is het voor de zanger niet moeilijk om zijn publiek in te pakken, wat hem in de Klameare dan ook

Kijk ook eens op www.huniadrukkerij.nl

Roeka leidde al zijn liedjes op passende wijze in. Hij haalde verdrietige en opbeurende anekdotes uit zijn leven naar voren die voor iedereen herkenbaar waren. Zoals dat hij voor de grap tegen zijn huisarts zei dat hij in een droom Jezus terug had zien keren op aarde, waarop de dokter hem gelijk een dosis antidepressiva meegaf. Roeka beschikt niet alleen over een prettige zangstem, maar ook over een fijne vertelstem. Hierdoor ontstond er een intieme sfeer in de zaal. De zanger werd deze avond muzikaal begeleid door vier fantastische muzikanten. De muziek klonk zowel prachtig bij kleine liedjes als bij de vrolijkere nummers.

It Finster geniet van ontbijt

Samen met kinderen van 2500 scholen deden ook de kinderen van basisschool It Finster mee aan het nationaal schoolontbijt. Meteen aan het begin van de schooldag maakten de kinderen van groep 7 en 8 een ronde door de school om de jongere kinderen op te halen. Hierdoor ontstond er een leuke mix van leeftijden

en meteen een erg plezierige en ontspannen sfeer. De feestelijk gedekte tafels stonden natuurlijk al klaar en de kinderen genoten van de heerlijkheden. Door het ontbijt hebben we verschillende doelen bereikt: een leuke activiteit voor jong en oud, een goed ontbijt is broodnodig en mede door de voorbereidende lessen

werd de aandacht gevestigd op het thema ‘ga voor gezond’. Bakkerij Van der Werf verzorgde het ontbijt op voortreffelijke wijze en verdient een absolute pluim en veel dank! We zien terug op een erg geslaagde activiteit, wat het team van It Finster betreft zeker voor herhaling vatbaar.

Jan Pieter Dykstra

vond. Verre van dat, eigenlijk. Ernest Miller Hemingway was zijn naam en hij werd geboren op 21 juli 1899 in Chicago (VS), in de wijk Oak Park, die hij later zelf kenschetste met de woorden ‘brede lanen en bekrompen geesten’. Een jaar eerder had hij tweemaal een zelfmoordpoging gedaan en was daaropvolgend behandeld met elektroshocktherapie in een kliniek in Rochester. In het voor Campert dus zeer gedenkwaardige jaar 1961 werd betrokkene in januari uit die kliniek ontslagen. Maar in april deed hij opnieuw een poging zich van het leven te beroven, ook deze slaagde niet en er volgde weer opname in de kliniek. Tot 26 juni 1961 bleef hij onder behandeling en werd toen genezen verklaard. Maar op 2 juli van dat jaar slaagde zijn poging wel; hij schoot zichzelf met een Mannlicher Schoenauer .256 (van Oostenrijkse makelij) dood. Daarmee kwam een einde aan een veelbewogen (schrijvers)leven. Op de plaatselijke High School begon hij met schrijven voor de schoolkrant en werd op ongeveer 18-jarige leeftijd leerlingverslaggever bij de Kansas City Star. In 1918 werd hij vrijwillige chauffeur op een ambulance van het Amerikaans Rode Kruis in Italië, waar hij in juli gewond raakte en opname in het ziekenhuis van Milaan volgde. Na het einde van WO I komt hij terug in Amerika en vestigt zich in het noordelijke deel van Michigan. In 1921 trouwt Hemingway met Hadley Richardson, zij is de eer-

ste van een viertal echtgenotes. Het jonge paar vertrekt dan al gauw per boot naar Parijs, waar hij correspondent wordt voor de Toronto Star. In Parijs ontmoet hij Gertrude Stein (Amerikaans dichteres 1874-1946) die hem stimuleert om het literaire pad te betreden. In 1923 bezoekt hij Spanje, raakt totaal verslingerd aan het stierengevecht. Krijgt dan ook zijn eerste boek gepubliceerd, nl. Three Stories and Ten Poems. Dat is het begin van een reeks boeken die hem in de VS grote roem bezorgt: The Sun Also Rises, Men Without Women, A Farewell to Arms, Death in the Afternoon (de bijbel van het stierenvechten), Green Hills of Africa, For Whom the Bells Tolls. In 1928 verlaat hij Parijs en vestigt zich in Key West (VS). In dat jaar pleegt zijn vader zelfmoord. In 1933 bezoekt hij Afrika, het continent waar hij zich al snel thuis voelt vooral bij de Masai in Kenia, maar in 1937 raakt hij betrokken bij de Spaanse Burgeroorlog en helpt daar Joris Ivens met de film ‘Spaanse Aarde’. Later raakt hij gecharmeerd van Cuba, waar hij zich in 1946 vestigt. Altijd al een verwoed jager en visser raakt hij daar op Cuba geheel in de ban van de vangst op marlijn. Nadat hij in 1950 wat slechte kritieken heeft gehad op Across the River and Into Trees begint hij aan het kleine meesterwerk ‘The Old Man and the Sea’, dat in 1952 uitkomt en hem in het daaropvolgende jaar de Pulitzer Prijs oplevert. In 1954 overleeft hij twee vliegtuigongelukken in Afrika en in october van datzelfde jaar hoort hij dat hem de Nobelprijs voor Literatuur is toegekend. Aan de hand van oude dagboeken begint hij te werken aan A Moveable Feast, dat in 1964 postuum verschijnt, evenals The Dangerous Summer, dat in 1985 wordt uitgegeven. Hij ligt begraven in Ketchum (Idaho), op de begraafplaats waar ook zijn kleindochter Margaux (pleegde eveneens zelfmoord) en zijn huisarts George Saviers een laatste rustplaats vonden.

Het leven is verrukkulluk …

Dat was in 1961 de titel van het boek waarmee Remco Campert, toen een jonge dertiger overigens, de heersende tijdgeest op eigenlijk onnavolgbare wijze literair gestalte gaf. Inmiddels is het een klassieker en werd gebombardeerd tot speerpunt in de jaarlijkse campagne “Nederland leest”, die tot 18 november duurt. Zondagavond 30 october was aan deze leesactie een documentaire gewijd en daarin trad onder meer het meisje Panda op, een van de drie hoofdpersonen in het boek. Een boeiend programma waarin getoond werd hoe de ‘pleiners’, de jongeren van Amsterdam, de locatie waar het verhaal zich afspeelt, zich afzetten tegen de gezapige, burgerlijke jaren vijftig, helemaal gewijd aan – en natuurlijk niet onbelangrijk, in tegendeel zelfs – de wederopbouw van Nederland. Nieuwe muziekvormen waren in trek. Naast de opkomende Rock’n Roll was bij de ‘pleiners’ vooral de (bebop)jazz van Dizzy Gillespie, Miles Davis, Stan Getz, Dave Brubeck, Charlie ‘Bird’ Parker, en andere grootheden, geliefd. Bij een optreden mochten deze artiesten op massale belangstelling rekenen. Bepaalde café’s, clubs is misschien een betere benaming, verwierven ‘eeuwige’ roem met dergelijke gecontracteerde muzikanten. Toch was er in 1961 in ieder geval een wereldburger, en niet de minste, die het leven toen helemaal niet meer verrukkelijk

PALLIE sport NOARD 53 TEL. 542222

WORKUM

voor sport en vrije tijd en sportprijzen


Workumer Krant Friso // Pagina 8 // Dinsdag 8 november 2011

Jaarvergadering voetbalvereniging

Kunstgrasveld nog vraagteken Albert Schootstra

Als het een beetje meezit speelt de voetbalvereniging Workum dit seizoen voor het laatst op natuurgras. Dit bleek vrijdagavond tijdens de geanimeerde jaarvergadering van de club in De Smidte in onze stad. Maar het antwoord op de vraag of dat kunstgrasveld, dat onder andere bespeeld zal worden door het eerste team en waarop volop getraind kan worden, er ook inderdaad komt ligt in handen van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân. Donderdagavond over een week, 17 november, neemt deze raad een besluit over het beschikbaar stellen van 2,8 miljoen euro. Van dit bedrag is 1,7 miljoen bestemd voor de nieuwbouw van de Sint Ludgerusschool en 1,1 miljoen voor het aanleggen van een kunstgrasveld en enkele andere zaken ten behoeve van de voetbalvereniging. Hielke Bandstra, gemeenteraadslid namens de VVD en ter vergadering aanwezig als trouw en actief lid van de voetbalclub, toonde zich evenwel somber: “De finansjele dekking is der net, dat is in enoarm probleem.” Intensief overleg van secretaris Jelger Westendorp met de gemeente had deze laatste echter tot wat optimistischer inzichten gebracht: “Dy 2,8 miljoen is wol dutsen en neist it keunstgers sit dêr ek de ferljochting fan dat fjild yn.” Toch moest ook de secretaris toegeven dat “der in soad ‘mitsen’ en ‘maren’ oansitte.” Sander Bekkema die zitting heeft in de door de club in het leven geroepen bouwcommissie die de aanleg van het kunstgrasveld en wat daarmee verder annex is moet begeleiden, vulde daarbij desgevraagd aan dat een kunstgrasveld op zichzelf 6 ton kost. Hielke Bandstra stelde met klem dat “de club syn eigen plan lûke moat.” Jelger Westendorp schetste op zijn beurt dat de prioriteit van de gemeente absoluut bij de nieuwbouw van de Sint Ludgerus ligt. Het nieuwe schoolgebouw moet er in 2013 staan en dat zou inhouden dat over tien maanden – in september – het nieuwe kunstgrasveld kan worden opgeleverd.

Het een (het nieuwe schoolgebouw) staat namelijk in nauw verband met het ander (de veranderingen bij de voetbalvereniging). De club is tot de conclusie gekomen dat drie velden genoeg is. Door de nieuwbouw van de Ludgerus naast de sporthal zou het hoofdveld van de club moeten ‘verschuiven’ richting de rijksweg. Het huidige – vaak slecht bespeelbare – trainingsveld verdwijnt dan, maar dat is geen probleem omdat er getraind kan worden op het kunstgrasveld. De club wil graag dat het huidige aantal van zes kleedkamers verhoogd wordt naar acht. Ook zijn een materiaalhok en een bestuurskamer nodig en bovendien een nieuwe tribune. De huidige tribune staat namelijk op de plaats waar – als alles volgens plan verloopt – het nieuwe schoolgebouw verrijst. Dit voorbehoud moet er wel bij,

■ Gerlof van der Zee toont het prachtige portret dat Henk de Boer van hem heeft gemaakt. want vorige week kwam ook nog eens naar buiten dat de voormalige gemeente Nijefurd de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân heeft laten zitten met een gat van miljoenen in het basisonderwijs. Voor de genoemde 2,8 miljoen is er maar een dekking van 1,3 miljoen, aldus de Leeuwarder Courant die dit nieuws – dat de raadsleden tijdens een commissievergadering te horen kregen – naar buiten heeft gebracht. Wethouder Sjoerd Tolsma echter, zo vervolgt het ‘hoofdblad van Friesland’, is koortsachtig gaan passen en meten en gebruikt voor de Ludgerus geld dat op andere posten overbleef. Het personeel van de sporthal in Bolsward wordt niet langer ingehuurd maar komt in dienst van de gemeente. Hierdoor wordt flink bezuinigd en dat geld komt ten goede aan het kunstgrasveld in Workum, aldus de LC. Enfin, veel vragen dus nog en als het cliché ‘wordt ongetwijfeld vervolgd’ ooit van toepassing is, dan is dat hierbij wel het geval. De vergadering had verder een rustig verloop. Voorzitter Peter Lammers had de droeve plicht Jappie Lootsma te herdenken die tijdens het afgelopen sei-

zoen overleed. Hij schetste hem als “een aardige en rustige man die maar liefst elf jaar consul van onze vereniging is geweest. Ik geef het je te doen: al die vroege, koude en donkere winterochtenden op de velden om ze te keuren. Hij verdient veel respect.” De nare kwesties rond de koekactie (bepaalde jeugdleden staken het geld in eigen zak) en de door jeugdigen vernielde dugouts zijn eigenlijk heel positief opgelost, aldus Lammers. “De ouders zijn bij ons geweest en we hebben een goed gesprek gehad. De schuldigen hebben dienstjes verricht en de dugouts zijn weer geweldig opgebouwd, waarbij ook de reclameborden rond het veld zijn schoongemaakt.” Naast deze minder positieve dingen stond een scala aan goede zaken, zoals de relatief grote animo voor de scheidsrechterscursus en het feit dat de bestuurskamer is opgeknapt, een zaak waarvoor Greeult de Vries en Herre Ketelaar zich met name hebben ingezet. In zijn slotwoord kon de preses dan ook constateren “dat we op de goede weg zijn.” Na zijn opvolger als secretaris, Jelger Westendorp, uitgebreid te hebben ingewerkt stapte Ger-

lof van der Zee nu écht uit het bestuur. “Hij is een prima kerel met een rood-wit hart met pompeblêden,” zo omschreef Lammers hem met verwijzing naar zijn twee meest geliefde voetbalclubs: Workum en Heerenveen. “Bloemen hoeft hij niet en een kratje bier heeft hij al gehad,” zo zei de voorzitter verder. Voor hem was er daarom een prachtig portret/karikatuur van de hand van Henk de Boer. Tevens werd Gerlof van der Zee door de vergadering benoemd tot lid van verdienste. Hij blijft echter onverminderd actief voor de club, al heeft hij dan het bestuurspluche verlaten. De plaats van Van der Zee in het bestuur wordt ingenomen door Hero van Manen. Niet de functie, want het secretariaat wordt al geruime tijd met verve beheerd door Jelger Westendorp die met name het beleidsplan op zeer accurate en actieve wijze, zo bleek ter vergadering, ter hand heeft genomen; hiervan zijn al diverse punten gerealiserd. De naam van Gerlof van der Zee staat intussen op het nieuwe bord met de namen van leden van verdienste en ereleden. Gerrit Vlas is tijdens de jaarvergadering van 2010 benoemd tot erelid en hij is daarmee de enige die

beide eretitels zijn toegekend. Vlas, vorig jaar niet maar nu wel aanwezig, vindt zijn naam dus in tweevoud terug op dat bord en dat deed hem zichtbaar deugd. Feike Sjoerds legt volgend jaar tijdens de jaarvergadering zijn penningmeesterschap neer en de club zal hem zeker missen, want de financiën waren weer prima in orde. Met vaste en kundige hand leidt Sjoerds de vereniging door de financiële stormen van tegenwoordig. Hij kon melden dat de club het afgelopen boekjaar ongeveer hetzelfde financiële niveau heeft weten te handhaven: de trainingskosten vielen wat tegen, maar daar stond een meevaller bij de opbrengst van en in de kantine tegenover.

Geert Bakker presenteerde met veel succes de door hem ontworpen nieuwe website van de club. Hij heeft klassewerk afgeleverd, zo werd al snel duidelijk. Maar het bestuur verdient eveneens veel lof. De voetbalvereniging Workum staat bestuurlijk gezien namelijk als een huis. Nu de prestaties op het veld nog. Dat is in zekere zin het belangrijkste. Bestuurlijk gezien is Workum een topklasser! Dat zit meer dan goed!


Workumer Krant Friso // Pagina 9 // Dinsdag 8 november 2011

Coevorden, Sneek, Parrega, Hardenberg, Klazienaveen Tel: 085-2733975

10, 11 en 12 november

25 jaar

1986-2011


Workumer Krant Friso // Pagina 10 // Dinsdag 8 november 2011

Ta jo tsjinst Woensdag 5 januari BEKENDMAKINGEN 2011

Súdwest Fryslân

VAN DE MEDEDELINGEN GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN VAN DE GEMEENTE SÚDWEST FRYSLÂN

1ste Jaargang 1ste Jaargang | Week | Nummer 45 2011 1

Sporten voor chronisch zieken en mensen met een beperking Op donderdag 17 november organiseert de gemeente SúdwestFryslân in samenwerking met Sport Fryslân/Frysas (Fries Steunpunt Aangepast Sporten) in Sporthal de Sandobbe in Koudum een fittest voor mensen met een chronische aandoening of lichamelijke beperking. In opdracht van de gemeente organiseert Frysas verschillende stimuleringsactiviteiten en ondersteunt Frysas sportaanbieders voor aangepast sporten en bewegen.

Op deze dag kunnen mensen tussen 13.00 – 18.00 uur testen hoe

fit ze zijn op onder andere de onderdelen balans, coördinatie en

uithoudingsvermogen. Bij de fittest is een arts aanwezig, die zonodig medisch advies kan geven. De fittest is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar die wel willen sporten, maar door een chronische aandoening of fysieke beperking geen geschikte bewegingsvorm kunnen vinden. Er zijn steeds meer reguliere verenigingen en organisaties die een

scala aan sport- en beweegactiviteiten hebben voor mensen met een handicap (zoals rolstoelsporten, fitness, G-korfbal, G-voetbal, rolstoelbasketbal, schaatsen, zitvolleybal en paardrijden). Het aanbod van aangepaste sport- en beweegactiviteiten in de gemeente Súdwest-Fryslân kunt u

vinden op www.gemeenteswf.nl.

Het totale aangepaste sportaanbod in de provincie Fryslân is terug te vinden (via de sportwijzer) op www.frysas.nl of vraag een brochure aan (0513 - 630 680 of info@frysas.nl).

Openbare raadsvergadering

Nieuwsflits Stipepunten Súdwest Fryslân Werkconferentie ‘Vrijwilligerswerk werkt!’ De conferentie ‘Vrijwilligerswerk werkt!’ (inclusief het Frysk Frijwilligerswurkdebat) vindt plaats op donderdag 17 november a.s. in Cultureel Centrum De Skâns te Gorredijk. Ter afsluiting van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk wordt Vrijwilligerswerk werkt! georganiseerd door Partoer CMO

Vacatures Stipepunten • Jeugdclub Juventa te Hemelum zoekt een vrijwilliger voor het begeleiden van jeugdclub (creatief) op de vrijdagavond (voor de ene week van 5 tot 6 jaar, de andere week van 7 tot 8 jaar). • Dienstencentrum Waldrikhiem te Workum zoekt een chauffeur (eigen auto) die mensen haalt en brengt voor activiteiten in het dienstencentrum.

OMGEVINGSVERGUNNING AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING

Bolsward, Brigade Irenelaan 2 Vergunningaanvraag voor het kappen van een Italiaanse populier. (27-10-2011) Bolsward, De Marne 11 - Vergunningaanvraag voor het bouwen van een bedrijfsgebouw en kantoren. (01-11-2011) Bolsward, Grote Dijlakker 52 - Vergunningaanvraag voor het kappen van 3 lindebomen aan de Grote Dijlakker, 2 lindebomen en 2 platanen aan de Sint Jansstraat, 4 lindebomen en 1 plataan aan de Bagijnestraat. (26-10-2011) Dedgum, Visserburen 2 - Vergunningaanvraag voor het vervangen van een glazen plantenkas voor een schuurtje. (28-10-2011) Hartwerd, Kloosterweg 7 - Vergunningaanvraag voor het veranderen van de woonboerderij. (31-10-2011) CENTRAAL POSTADRES Gemeente Súdwest-Fryslân Postbus 10.000 8600 HA Sneek GEMEENTELOKET SÚDWESTFRYSLÂN T. 0515 48 90 00 F. 0515 48 99 99 E. info@gemeenteswf.nl Telefonisch bereikbaar van ma t/m vr van 9.00 - 16.00 uur.

Voor meer informatie over de nieuwsflits of vacatures kunt u contact opnemen met het Stipepunt bij u in de regio of via: telefoon Timpaan Sneek: 0515-421313 e-mail: info@stipepunt.nl Of kijk op: www.stipepunt.nl voor de adressen van de lokale Stipepunten

Datum: donderdag 17 november 2011 Tijdstip: 19.30 uur Locatie: Raadszaal IJlst, Stadslaan 75 Aan de orde komt: Bespreekstukken - Notitie “rol van de raad in ROprocedures” - Kaderstellende notitie Kapitaalgoederen (fase2) - Vaststellen verordeningen watertoeristen- en toeristenbelasting: b. Vaststellen verordening toeristenbelasting 2012

Fryslân, in samenwerking met Doarpswurk, Sport Fryslân en de Friese vrijwilligerscentrales. De werkconferentie belicht de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk en de kansen die hieruit ontstaan voor Friese gemeenten, vrijwilligerscentrales, vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers. Centraal staat de vraag: Hoe zorgen wij er samen

voor dat het vrijwilligerswerk in Friesland werkt en in de toekomst blijft werken?

• De Stichting Behoud Stadslaankerk IJlst zoekt vrijwilligers, die bij diverse activiteiten ingezet kunnen worden.. • Stichting Present zoekt uitbreiding van het bestuur, bij voorkeur door iemand die ook een sociaal netwerk buiten Sneek heeft. • Philadelphia zorg vraagt voor hun cliënten( met een verstandelijke beperking) een chauffeur voor korte ritten in en rondom Sneek. • Wijkcentrum Eekmolen (Sperk-

hem ) in Sneek zoekt een sociale gastheer/ vrouw voor begeleiding van de bijeenkomsten voor de ouderen uit de wijk (koffie/thee schenken, spelletjes doen etc.) • Wooncentrum Avondrust te Makkum is op zoek naar een vrijwilliger die de activiteitenbegeleiding wil ondersteunen. • De Ringh Recycling te Bolsward zoekt vrijwilligers die mee willen helpen in hun winkel (ordenen, verkoop etc.)

Heeg, Gouden Boaijum 142 - Vergunningaanvraag voor het wijzigen van de trap en uitbreiden van het balkon. (27-10-2011) Heeg, Gouden Boaijum 40 Vergunningaanvraag voor het wijzigen van de trap, vergroten van het balkon en plaatsen van lichtkozijnen. (27-10-2011) Heeg, Gouden Boaijum 76 - Vergunningaanvraag voor het wijzigen van de trap en het uitbreiden van het balkon. (27-10-2011) Hemelum, Flinkeboskje 4 A - Vergunningaanvraag voor het aanleggen van een uitrit. (27-10-2011) Hindeloopen, Buren 46 - Vergunningaanvraag voor het vervangen van de kap van de woning. (28-10-2011) IJlst, De Finne 6 BEDR - Vergunningaanvraag voor het vervangen van golfplaten en asbesthoudende golfplaten van het dak van de werkplaats. (02-11-2011) It Heidenskip, Helspaed 1 - Vergunningaanvraag voor het plaatsen van

een loods. (01-11-2011) Koudum, Groote Wiske 1 - Vergunningaanvraag voor renovatie gemalen De Groote Wiske en De Gronzen, betreft gemalen uitbreiden met uitstroombak te Hindeloopen C 145 en Koudum M 5. (27-10-2011) Koudum, Tjalke van der Walstraat 42 - Vergunningaanvraag voor het bouwen van een bedrijfsgebouw. (31-10-2011) Molkwerum, Stationswei 26 Vergunningaanvraag voor de nieuwbouw van een paardenbak. (02-11-2011) Offingawier, Paviljoenwei 2 A - Vergunningaanvraag voor het bouwen van een kapschuur. (27-10-2011) Oosthem, Ald Rein 16 - Vergunningaanvraag voor het plaatsen en aansluiten van een systeem voor zonne-energie aan de sloot aan de zuidzijde. (26-10-2011) Scharnegoutum, Legedyk 4 A - Vergunningaanvraag voor het bouwen van een kangoeroewoning aan ga-

rage. (27-10-2011) Scharnegoutum, Legedyk 43 - Vergunningaanvraag voor het slopen van de CBS school aan de Legedyk 43 en het plaatsen van tijdelijke units aan het Middelseepad. (26-10-2011) Sneek, Eeltjebaasweg 6 - Vergunningaanvraag voor het bouwen van een schiploods. (28-10-2011) Sneek, Foet 6 - Vergunningaanvraag voor uitbreiding aan de achterzijde en wijziging gevels van de woning. (31-10-2011) Sneek, Leeuwarderweg 34 - Vergunningaanvraag voor het wijzigen van de oprit. (02-11-2011) Warns, ‘t Sou 58 - Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel. (28-10-2011) Warns, Skarl 19 - Vergunningaanvraag voor uitbreiding ligboxenstal, nieuwbouw wagenberging en het kappen van 6 bomen. (27-10-2011)

LOKET BOLSWARD Kerkstraat 1 Ma t/m do van 9.00 - 16.00 uur Vr van 9.00 - 12.30 uur Ma van 18.00 - 20.00 uur

LOKET WORKUM Merk 1 Ma t/m do van 9.00 - 16.00 uur Vr van 9.00 - 12.30 uur Di van 18.00 - 20.00 uur

Súdwest-Fryslân en in Sneek bij het WMO loket (Marktstraat 12) tegenover het gemeenteloket.

LOKET SNEEK Marktstraat 15 Ma t/m do van 9.00 - 16.00 uur Vr van 9.00 - 12.30 uur Do van 18.00 - 20.00 uur

WMO-LOKET Voor vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kunt u in Bolsward en Workum terecht bij het gemeenteloket van de gemeente

Voor vragen, informatie of opgave kunt u terecht bij : Partoer CMO Fryslân, Els Hiemstra E-mail: ehiemstra@partoer.nl Telefoon: (058) 2348 515

Hamerstukken - Vaststellen bestemmingsplan “Noordoosthoek-Normandiaplein” - (gewijzigd) Vaststellen bestemmingsplan “Heeg-Uitbreiding De Skou” met Beeldkwaliteitsplan - Startnotysje Toeristyske fisy Súdwest Fryslân - Budget VROM startersleningen - Vaststellen Nota Verbonden Partijen - Vaststellen verordeningen watertoeristen- en toeristenbelasting: a. Vaststellen eerste wijzigingsverordening toeristenbelasting 2011 c. Vaststellen verordening watertoeristenbelasting 2012

Deze publicaties zijn alleen bedoeld ter informatie over ingekomen aan-

MILIEUSTRAAT BOLSWARD Exmorraweg 3A Ma t/m vrij van 9.00 - 16.30 uur Zat van 9.00 - 13.00 uur MILIEUSTRAAT HEEG De Draei 17

- Begrotingswijzigingen Voor belangstellenden liggen op onderstaande locaties de stukken ter inzage die betrekking hebben op deze raadsvergadering: • Gemeenteloket Workum, Merk 1. • Gemeenteloket Bolsward, Kerkstraat 1. • Gemeenteloket Sneek, Marktstraat 15. Digitale informatie: Via de hoofdpagina van de gemeentelijke website, www.gemeentesudwestfryslan.nl, kunt u de raadsvoorstellen digitaal raadplegen via de link “vergaderdata en -stukken”. De vergaderingen kunnen live worden gevolgd via de link “vergaderingen live”.

Het loket voor energiezuinig wonen

Kijk voor info en aanmelden infoavond op:

Nu in Sneek!

www.energiesprongsneek.nl vragen bij de gemeente. Wij publiceren deze aanvragen om direct betrokkenen hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar tegen aantekenen, omdat een besluit nog ontbreekt. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren tegen een vergunning, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. Voor nadere informatie over aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00.

MONUMENTEN ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING ARTIKEL 3.10 WABO

IJlst, Galamagracht 46 - Ontwerpbeschikking voor het plaatsen van een dakkapel aan de rechterzijgevel. Sneek, Oosterdijk 10 - Ontwerpbeschikking voor het restaureren en renoveren van het pand. Ma t/m vrij van 13.00 - 15.00 uur ma avond van 19.00 - 20.00 uur MILIEUSTRAAT KOUDUM Spoarleane 2 ma mid. van 13.00 - 15.30 uur vrij mid. van 13.00 - 15.30 uur MILIEUSTRAAT SNEEK Wetterskipsdyk 4 ma t/m vrij van 16.30 - 19.00 uur

INFORMATIE OVER DEZE PAGINA | Team Communicatie | E-mail: communicatie@gemeenteswf.nl | Telefoon: 0515 48 90 00 | WWW.GEMEENTESUDWESTFRYSLAN.NL


Workumer Krant Friso // Pagina 11 // Dinsdag 8 november 2011

In het kader van de procedure kunnen belanghebbenden op grond van afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verschijningsdatum van deze publicatie hun zienswijze tegen het voornemen tot het verlenen van deze vergunning schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Súdwest Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA SNEEK. Gedurende deze termijn ligt het ingediende bouwplan ter inzage. ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE)

Skar 1 It Heidenskip - activiteiten bouw, slopen en milieu voor het slopen van de stal en de nieuwbouw van een schapenstal. TER INZAGE Alle stukken liggen van 11 november tot en met 22 december 2011 ter inzage. ZIENSWIJZEN Een ieder kan schriftelijk gemotiveerde zienswijzen indienen met betrekking tot de ontwerpbeschikking bij het college van B&W, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek. B&W stellen tijdens die termijn een ieder in de gelegenheid tot een gedachten¬wisseling over het ontwerp van beschikking en het indienen van mondelinge zienswijzen. Degene, die reageert, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. VERLENGING BESLISTERMIJN

Sneek, Koopmansgracht 26 - Verlenging beslistermijn voor het schilderen van de gevels. (27-10-2011) Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8601 HA, Sneek. VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

Bolsward, Bolwerkplein 8 - Verleende vergunning voor uitbreiding van het pand met een fietsenstalling en 2 bergruimten en het plaatsen van een hek op de afscheiding in strijd met het bestemmingsplan. (31-10-2011) Bolsward, diverse locaties in de binnenstad - Verleende vergunning voor het tijdelijk plaatsen van fotopanelen tbv het jubileumproject 2012. (31-102011) Hommerts, Reidskar 5 - Verleende bouwvergunning 2e fase voor nieuwbouw woonboerderij met kapschuur. (31-10-2011) Koudum, Ooste 29 - Verleende vergunning voor het legaliseren van het verbouwen van de woning en het plaatsen van een dakopbouw en dakkapel achterkant woning. (31-10-2011) Makkum, Kalkovens 19 LDS - Verleende vergunning voor het wijzigen van de gevel. (02-11-2011) Molkwerum, Stationswei 30 - Verleende vergunning voor wijziging vergunning voor het plaatsen van een windturbine en oplaadstation elektrisch vervoer. (31-10-2011) Oudega, De Hannen - Verleende vergunning voor het vervangen bestaande houten damwand door stalen

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Zuidwest Fryslân (CJG) wordt de vraagbaak voor ouders, opvoeders, kinderen en jongeren in de leeftijd van -9 maanden tot 23 jaar. Hiervoor zijn Jeugdgezondheidszorg Fryslân (JGZ) en Schoolmaatschappelijk werk van Stichting Timpaan Welzijn, Cedin en SMWF een samenwerking aangegaan. Informatie, advies en overige dienstverlening rond opvoeden en opgroeien wordt gebundeld onder vlag van het CJG. Het CJG werkt samen met alle scholen en kinderopvangorganisaties in de regio Zuidwest Fryslân. Om kennis te maken, vindt u hier eens in de twee weken een artikel van het CJG.

Irene Zijlstra: “CJG moet ‘de normaalste zaak van de wereld’ worden” Wie bent u, welke organisatie vertegenwoordigt u en wat doet uw organisatie? Mijn naam is Irene Zijlstra. Ik ben jeugdverpleegkundige op het consultatiebureau in Bolsward, onderdeel van de GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg. De afdeling jeugdgezondheidszorg is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en richt zich op het gezond opgroeien en het ontwikkelen van een gezonde leefstijl van kinderen en jongeren van 0-19 jaar samen met de ouders, als basis voor een gezond leven later. Op ons consultatiebureau zien we van deze groep alle 0 tot 4-jarigen uit Bolsward en omgeving. Op welke manier bent u betrokken bij het CJG ZWF? Het consultatiebureau is een CJG locatie en ik ben als jeugdverpleegkundige op het consultatiebureau het eerste aanspreekpunt voor ouders met jonge kinderen. Ouders kunnen vanaf de geboorte van het kind bij ons terecht voor alle vragen over ontwikkeling, gezondheid, groei, opvoeding, enzovoort. Maar het CJG is er voor alle ouders en kinderen tot 23 jaar, vragen over de oudere kinderen speel ik door naar mijn collega’s van JGZ of schoolmaatschappelijk werk. Het CJG wil ook makkelijk toegankelijk zijn. Daarvoor hebben wij bijvoorbeeld een wekelijks inloopspreekuur, waar ouders met vragen zonder afspraak kunnen binnenlopen. Daarnaast werken wij samen met verschillende organisaties, zoals peuterspeelzaal en scholen. Ik ben samen met mijn collega bijvoorbeeld contactpersoon van het CJG voor de peuterspeelzaal en de kinderopvang in Bolsward. Het voordeel van de samenwerking is dat we, samen met de ouders, vroegtijdig ontwikkelingsproblemen kunnen signaleren en aanpakken, zoals bijvoorbeeld problemen met spraak of taal, bij motorische of gedragsproblemen. Wat vindt u ervan tot nu toe? Het CJG is een verdere ontwikkeling van wat wij als consultatiebureau (0-4 jaar) en de oude GGD (4 tot 19 jaar) al waren. Nu bundelen we onze krach-

ten met schoolmaatschappelijk werk steeds meer in één organisatie. Die rol van het CJG wordt steeds zichtbaarder voor ons. Zo is er sinds mei dit jaar een CJG-website, www.cjg-zwf.nl. Vanuit het CJG worden cursussen en lezingen georganiseerd, zoals ouderavonden over positief opvoeden, de zogenaamde Triple P-methode. En sinds kort hebben we ook folders over het CJG beschikbaar.

Wat zijn uw verwachtingen van het CJG ZWF? Mijn verwachting en hoop is dat het CJG een plek gaat worden waar kinderen, jongeren en (aanstaande) ouders terecht kunnen met al hun vragen over opgroeien en/of opvoeden. Voor de ouders hoop ik dat het CJG een laagdrempelige voorziening wordt, waar ouders antwoord krijgen op hun vragen. Natuurlijk moet de samenwerking nog verder groeien, maar door het initiatief dat links en rechts al wordt genomen, zie ik dat met vertrouwen tegemoet. Wat zullen de inwoners van onze gemeenten hiervan merken? De naamsverandering kan verwarring geven, want iedereen kent het begrip ‘consultatiebureau’. En sinds kort zijn wij het CJG. Maar ons werk verandert niet. Doordat de samenwerking met de verschillende organisaties verbetert, verbetert de hulp. Het betekent kort samengevat: één gezin = één plan. En dat zullen de inwoners wel merken. Wat is voor u de grootste uitdaging in het CJG? Iedereen vindt het normaal om met een jonge hond naar een ‘puppy-cursus’ te gaan. Dat er vragen zijn bij het opvoeden van kinderen, is eigenlijk nog veel normaler. En juist voor die vragen wil het CJG de ‘normaalste zaak van de wereld’ zijn. Heb je een vraag over opvoeden of opgroeien: even naar het CJG. Om die ‘normaalste zaak van de wereld’ te worden, dát is de grootste uitdaging voor het Centrum van Jeugd en Gezin. Om te worden tot een plezierige plek, waar ouders met ons en met elkaar in gesprek kunnen gaan over de opvoeding van hun kinderen.

Meer informatie over het Centrum voor Jeugd en Gezin Zuidwest Fryslân vindt u op www.cjg-zwf.nl Telefonisch is het CJG bereikbaar op werkdagen van 8.00 -17.00 uur en iedere dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur via 0900-254 1 254 10 consultatiebureaus in Zuidwest Fryslân maken onderdeel uit van het CJG.

damwand. (31-10-2011) Pingjum, Burenlaan 16 - Verleende vergunning voor het kappen van 2 platanen. (01-11-2011) Scharnegoutum, Legedyk 43 - Verleende vergunning voor het starten van een kinderdagverblijf in de groepsruimte van de basisschool. (01-11-2011) Sneek, Akkerweide 28 - Verleende vergunning voor het plaatsen van een hekwerk op het dakterras en het wijzigen van een kozijn in de gevel. (01-11-2011) Sneek, Koopmansgracht 80 Verleende vergunning voor het vergroten van bestaande aanbouw aan zuidoostgevel van de woning. (01-11-2011) Sneek, Smidsstraat 15 - Verleende vergunning voor het gedeeltelijk slopen van het gebouw tbv de verbouwing. (01-11-2011) Sneek, Westersingel 28 - Verleende vergunning voor het aanbrengen van een beeldscherm in de gevel van het theater. (27-10-2011) Warns, Skarl 1 - Verleende vergunning voor het verhogen van het winterwaterpeil in de Súdermarpolder tussen Stavoren, Warns en Skarl dmv het plaatsen van een kantelstuw en het verkleinen van een duiker. (31-10-2011) Witmarsum, Arumerweg 66 - Verleende bouwvergunning voor het veranderen van een klooster tot appartementencomplex. (31-10-2011) Witmarsum, De Tsjasker 26 - Verleende vergunning voor het uitbreiden van de woning met dakkapel op het achterste dakvlak en het realiseren van een aanbouw met kap naast de woning. (31-10-2011)

Woudsend, De Zwaan 28 - Verleende vergunning voor het wijzigen van de bestaande handelsreclame. (31-10-2011) Ysbrechtum, Schoonoord 4 - Verleende vergunning voor het slopen van de woning incl. de fundering. (31-10-2011) Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8601 HA, Sneek MONUMENT VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING ARTIKEL 6.1 WABO

Schettens, Van Osingaweg 1 - Verleende vergunning voor de wijziging van de gevel van een monumentale boerderij. (2 november 2011) Binnen zes weken kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken, mits een zienswijze tegen het eerdere ontwerpbesluit is ingediend. Na deze bezwaartermijn treed de vergunning in werking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift

dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8601 HA, Sneek.

VERORDENINGEN EN REGLEMENTEN Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de raad in haar vergadering van 27 oktober 2011 de volgende verordeningen met ingang van 1 januari 2012 geldend heeft verklaard in de gemeente Súdwest Fryslân: 1. de verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Bolsward Binnenstad 2011; 2. de verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Bolsward Bedrijventerreinen 2011; 3. de verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Binnenstad Sneek 2011. TER INZAGE De verordeningen liggen ter inzage op de gemeenteloketten. Een ieder kan op zijn verzoek, tegen betaling van de kosten, een afschrift krijgen van genoemde verordeningen.

MEDEDELINGEN Bolsward - afzettingen t.b.v. intocht Sinterklaas d.d. 12 november 2011 tussen 13.30 en 16.00 uur - Plein 1455 van 08.00 tot 16.00 uur - De Turfkade en Gasthuissingel vanaf 13.30 uur tot 14.15 uur.

Sjoch foar mear ynformaasje oer jo gemeente op www.gemeentesudwestfryslan.nl

- De Stoombootkade vanaf 13.30 uur tot 14.15 uur. - Grootzand/Marktplein vanaf 13.30 uur tot 15.30 uur. - Gysbert Japicxlaan (ter hoogte van Poeisz, deze blijft bereikbaar) vanaf 13.30 uur tot 15.00 uur. - Jongemastraat bij de Blokker om 14.30 uur. - Dijkstraat/Bargefenne vanaf 14.30 uur tot 16.00 uur. Bussen kunnen vanaf 13.30 uur tot 14.15 uur door de stad rijden. De bussen moeten vanaf 14.15 uur tot 15.30 uur over de Turfkade/Stoombootkade rijden. De route van Sinterklaas is als volgt: Vanaf Kruiswater, naar Plein 1455. De drumband gaat via Stoombootkade, Laag Bolwerk naar Plein 1455. Na aankomst van Sinterklaas op Plein 1455 vervolgt Sinterklaas zijn route via de Gysbert Japicxlaan, Laag Bolwerk, Dijkstraat/Bargefenne, Marktstraat, Jongemastraat naar stadhuis. Tussen 15.30 en 16.00 uur gaat Sinterklaas naar de Groene Weide. KINDEROPVANG

Op grond van art. 10 Besluit registratie kinderopvang maken wij bekend dat de volgende gastouders uit het Landelijk Register Kinderopvang zijn verwijderd. Op eigen verzoek: • P. Jorwerda-Klijnstra te Sneek, LRKregistratienummer 550138973, per 1 oktober 2011. • G.S. Tearney-Mulder te Sneek, LRKregistratienummer 231081479, per 1 februari 2011.


Workumer Krant Friso // Pagina 12 // Dinsdag 8 november 2011

• M. Zijlstra-Wetting te Bolsward, LRK-registratienummer 674917121, per 1 januari 2011.

BERGING VAARTUIG.

Sneek - In het water van de Zwette langs de kant van het Zwettebos tegenover de Fiem is in het openbaar water achter de IJsbaan te Sneek een bootje aangetroffen waarvan de eigenaar niet bekend is. Het betreft een wit (roei)bootje met een lengte van ongeveer 4 meter. De boot is voorzien van een blauw afdekzeil. Het bootje is vastgeketend aan de walbeschoeiing met een kabelslot. De eigenaar wordt verzocht zich te melden bij de toezichthouders van de gemeente Súdwest- Fryslân, telefoon 0515 - 489000. Als de eigenaar zich binnen een week niet heeft gemeld, dan wordt het onderhavige bootje door de gemeente verwijderd en 13 weken opgeslagen. De eigenaar kan in vorenstaande periode zijn/haar bootje tegen betaling van de berging- en stallingkosten alsnog ophalen. Men moet kunnen aantonen dat men de eigenaar van het geborgen bootje is.

MILIEU MELDINGEN

Hindeloopen, Indijk 1 - Melding ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer voor het realiseren van een werktuigenberging. (21-10-2011) Longerhouw, Buren 18 - Melding ingevolge het Besluit mestbassins milieubeheer voor het oprichting van een mestbassin. (21-09-2011) Parrega, Horstweg 16 - Melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer voor het oprichten van een theehuis. (14-09-2011) Woudsend, Koetshúsleane 38 - Melding ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer voor het uitbreiden van een ligboxenstal. (20-09-2011)

VERKEER VERKEERSBESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest Fryslân maakt bekend dat op het WMOloket, marktstraat 12, te Sneek, ter inzage is gelegd hun besluit van 1 november 2011 waarbij is besloten:

- een gedeelte van de weg nabij de woning aan de Vitusdyk 2K te Blauwhuis aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats en op het onderbord het kenteken te vermelden van het voertuig van degene voor wie de parkeerplaats wordt aangemerkt. Degenen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Súdwest Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek. Eventuele bezwaarschriften kunnen worden ingediend binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: a. de naam en het adres van de indiener b. de dagtekening c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht d. de gronden van het bezwaar Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit waartegen het is gericht niet. Hiertoe kan, indien tegen dit besluit bezwaar is gemaakt en onverwijlde spoed dat vereist, op verzoek van de belanghebbende een voorlopige voorziening worden getroffen door de president van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden. VERKEERSSTREMMING MENZIESSINGEL TE MAKKUM

I.v.m. herstraatwerkzaamheden is de Menziessingel te Makkum, vanaf de Wûnsstelling tot de Haitsmaleane afgesloten voor al het doorgaande verkeer, uitgezonderd fietsers en voetgangers. Het betreft de periode van 7 t/m 25 november 2011. De direct aanwonenden worden door de aannemer op de hoogte gebracht van de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. De ontsluiting van het plan zal plaatsvinden over het voetpad dat aansluit op De Polle. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Súdwest Fryslân uitgevoerd door Dura Ver-

ARK hele maand november in Heeg De gemeente Súdwest-Fryslân wil graag in gesprek met haar inwoners over de ruimtelijke kwaliteit in hun omgeving. Daarom organiseert de gemeente, samen met ARK fryslân, 3 maanden lang een programma waarin ruimtelijke kwaliteit van stad, dorp of wijk centraal staat. Dit programma vindt plaats in de ARK, een bijzondere boot ontworpen door Gunnar Daan. De ARK ligt in november in Heeg.

Activiteiten De ARK is een varend podium van de provincie Fryslân, bedoeld om over architectuur en ruimtelijke kwaliteit te informeren, te inspireren, ideeën uit te wisselen, tentoonstellingen te houden en discussies te voeren. Hiervoor worden diverse activiteiten georganiseerd. ‘s Middags* kan men de film ‘Grutsk’ over het Nationaal Landschap Zuidwest Friesland bekijken. Deze duurt 20 minuten. Ook kunt u een tentoonstelling over ruimtelijke kwaliteit bezichtigen. ‘s Avonds worden diverse bijeenkomsten georganiseerd die te maken hebben met ruimtelijke kwaliteit. Thema-avonden “Kijken naar je kern” Er worden vier themabijeenkomsten georganiseerd met interessante sprekers op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Iedereen is welkom. In het bijzonder zijn deze avonden interessant voor plaatselijke belanmeer Infra te Hoofddorp. Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Postma via het gemeenteloket 0515-489000.

VERKEERSSTREMMING EASTHIMMERWEI TE FOLSGARE

I.v.m. herstraatwerkzaamheden is de Easthimmerwei te Folsgare ter hoogte van nr. 30 (nabij de bebouwde komgrens) afgesloten voor het doorgaande verkeer, uitgezonderd fietsers en voetgangers. Het betreft de periode van 14 t/m 18 november 2011. De direct aanwonenden worden door de aannemer op de hoogte gehouden van de werkzaamheden. De

genorganisaties, om ideeën op te doen voor hun stads-, dorps– of wijkvisie. - Woensdag 9 november: Thema ‘Blauw’, zoals grachten, oevers, waterfronten, etc. Met Mark Berger van Atelier Fryslân en Reinier Steensma van Waterrecreatie Advies. - Dinsdag 15 november:Thema ‘Rood’, zoals woningen, bedrijven, kerken, winkels, etc. met provinciaal stedenbouwkundige Sandra van Assen en architectuurhistoricus Johan Kruiger van BügelHajema Adviseurs. werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. Er worden vooraankondigingsborden geplaatst en de omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

- Maandag 21 november: Slotavond over het maken van een (duurzame) dorps- of wijkvisie met de elementen groen, blauw en rood. Met Jaap Bijma van Doarpswurk/ Netwerk Duurzame Dorpen en Peter Dauvellier van Dauvellier Planadvies.

Openingstijden *De ARK is iedere woensdag t/m zaterdag van 14.00 tot 17.00 open voor geïnteresseerden. De ARK is tijdens de thema-avonden open van 19.30 tot 22.00. Aanvang 20.00 uur. De ARK is vrij toegankelijk.

De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Súdwest Fryslân uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Nota te Sneek. Voor meer informatie kunt u bellen met Jacob Jutte via het gemeenteloket 0515-489000.

SPOORWEGOVERGANG KOOIWEG TE STAVOREN

I.v.m. onderhoudswerkzaamheden aan onderstaande spoorovergang wordt deze voor alle verkeer gestremd. Het betreft: Nacht: Datum: Naam overweg: Ligging km: Tijd: Zo/ma 27/28 nov. ’11 Kooiweg km 49.348 22.30-06.00 uur

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Structon Rail Oost te Nijmegen in opdracht van Prorail te Zwolle. Voor meer informatie kunt u bellen met Harm Wiessenberg, werkvoorbereider Baan, 024-7002152 of mob. 06-11308223.

Kijk voor meer informatie over uw gemeente op www.gemeentesudwestfryslan.nl


Workumer Krant Friso // Pagina 13 // Dinsdag 8 november 2011

Computers worden steeds voordeliger

■ Het Forcys-team van Sneek/Parrega. Een computer van 4.500 gulden, dat moet een superluxe computer zijn. Niets is minder waar. Forcys eigenaar Enne Riemersma kocht zijn eerste computer voor die prijs. Vanaf dat moment startte hij met de verkoop van computeronderdelen en elektronica in zijn Megapool winkel in Coevor-

den. Nu, vijfentwintig jaar later, floreert de computerwinkel van Riemersma nog steeds, maar dan onder de naam Forcys. Bij veel producten denk je dat het vroeger goedkoper was en vaak is dat zo. Behalve bij computers. Die zijn door de jaren heen stukken voordeliger geworden. “We

Workum van vroeger en nu

hebben een keer een toetsenbord in de aanbieding gehad voor 125 gulden. Nu kosten ze vaak nog geen tientje”, glimlacht Enne Riemersma. Terugdenkend aan de begintijd herinnert hij zich ook dat ze floppy disks van 1,44 MB verkochten waar een USB-stick tegenwoordig tot maar liefst 64 GB aan opslagruimte heeft. “En de veranderingen gaan nog steeds door hoor, want tot een jaar of zes geleden kon je geen notebook onder de duizend euro kopen. Nu heb je er al één voor een paar honderd euro.” In het begin leerden mensen elkaar programmeren in MS DOS. Vaak verenigden ze zich in computerclubs waarvan sommige nog steeds bestaan. Windows werd geadopteerd door bedrijven en langzamerhand stapte ook het publiek over op dit systeem. “Je zag daarna de integratie op scholen en het integreren van lesmateriaal en spelletjes. Nu is

een computer iets voor iedereen en heeft bijna ieder lid van het gezin een eigen notebook.” Forcys is de ontwikkelingen altijd op de voet blijven volgen en heeft zijn diensten uitgebreid. “We hebben een thuisservice, want al die computers thuis moeten natuurlijk wel goed blijven werken. Ook onze zakelijke klanten vinden het handig dat we op de zaak komen en dat ze bij één bedrijf terecht kunnen voor al hun computerproducten, maar ook voor ICT-diensten en automatisering.” In de vestigingen in Coevorden, Sneek, Hardenberg, Klazienaveen en Parrega is het naar aanleiding van het 25-jarig jubileum aanstaande donderdag, vrijdag en zaterdag volop feest. Met een paar superscherpe aanbiedingen en voor de kinderen een leuke kleurwedstrijd is het feest voor iedereen. Voor de volwassenen is er een kruiswoordpuzzel waarmee mooie prijzen te winnen zijn.

Koolhydraten kunnen best gemist worden De workshop ‘koolhydraat arm koken’ kan een eerste stap zijn naar een lekkere en gezonde leefstijl. Volg jij een eiwitrijk dieet of een proteïne dieet? Of ben je bezig met een koolhydraatarm dieet? Of wil je gewoon op een andere manier leren koken zonder al te veel aan koolhydraten en vetten? Dan is deze kookworkshop iets voor jou!

Aan de hand van Henk Gorter maken we deze week een uitstapje naar Dwarsnoard 66. Voordat Leo de Vreeze hier zijn kruidenierswinkel vestigde was dit een fabriek van en magazijn voor wasproducten, benodigdheden voor zuivelfabrieken en wasserijen. Volgens de inschrijving in het handelsregister in 1933 was er toen sprake van een importbedrijf van zeemleer en chemicaliën. Op de ‘oude’ foto links was het woonhuis van Hero Visser. In het handelsregister van het jaar 1949 vinden we de weduwe L . de Vreeze die zich hier heeft ingeschreven. Op 28 maart 1962 is zij uitgeschreven. Later heeft zij nog jaren een pension gehad in dit pand. Het wordt nu bewoond door de familie Siderius.

Tegenwoordig is het weglaten van koolhydraten in het dagelijkse leven erg populair aan het worden. Maar wat zijn koolhydraten nu eigenlijk precies? Koolhydraten zijn de brandstof, dus de energieleverancier van je lichaam. Als je te veel koolhydraten op een dag binnen krijgt, kan je lichaam deze niet meer verbranden en kom je dus aan. Als je nu een groot gedeelte van die koolhydraten schrapt uit je menu, moet het lichaam overschakelen op een andere energieleverancier, namelijk de opgeslagen vetten! En daardoor ga je afvallen! Ook is het cholesterolverlagend

en goed voor de stofwisseling.

Maar waar zitten koolhydraten nu precies in? Je kunt daarbij denken aan brood, aardappelen, pasta’s en rijst, fruit, suikers, kant-en-klaar maaltijden.

Tijdens deze kookworkshop wil ik je laten zien dat je erg lekker kunt koken zonder een teveel aan koolhydraten. Er zijn vele eenvoudig te bereiden, simpele maar heerlijke gerechten waarvan de hele familie kan meegenieten. Alles is thuis gemakkelijk te bereiden. Na afloop gaan we gezamenlijk aan tafel om te genieten van deze gerechten. En natuurlijk krijg je de recepten mee naar huis.

Iedereen is welkom op maandag 14 november of dinsdag 15 november tussen 09.30 en 11.00 of 13.30 en 15.00 of van 19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden bij Feikjen Bongers via 06-25237337 of 0515-541374 of feikjen@seburch.nl.

Geen maat op Bonnema-broers op de judomat

De gebroeders Bonnema uit Koudum hebben dit weekeinde alle partijen gewonnen. De zevenjarige Yke Bonnema en de negenjarige Tjibbe Bonnema hebben beiden een tegeltje gewonnen tijdens het tegeltjestoernooi in Wommels, waar diverse judoclubs uit Friesland bij elkaar komen om tegen elkaar te judoën in poules van gelijke leeftijd en gewicht. Tjibbe won al zijn vier partijen met ippon (hoogst score)en mocht het oranje tegeltje in ontvangst nemen, en Yke won drie partijen met ippon en één partij met wazari (één na hoogste score). Hij mocht het groene tegeltje in ontvangst nemen. De veertienjarige Jilles won in Leusden brons met het team van judo A7 tijdens het vijftiende internationale teamwedstrijdentoernooi. Jilles won al zijn wedstrijden met ippon in de klasse -42 kg.

Bridgescores

De resultaten van de vijfde avond van de competitie in Workum. A-lijn Alie de Boer-Postma & Koos Woudstra 66,15 Jannie Koning-Jans & Koos Leurs 59,90 Rigt Varwijk & Ype Wijma 59,90 Sjoekie Folkerts & Douwe Folkerts 52,08 Jacob de Boer & Gerben Dijkstra 51,04 Dorrie Benschop & Ettje Hunia 51,04 Kees Varwijk & Tine Wijma 50,00 Geertje Folkerts & Tine Venema 49,48 Feikje Kemker & Han Visser 45,00 Jappie Bakker & Jacob Wiersma 38,02 Fia Zweers & Gerard Zweers 22,40 B-lijn Annie Bijlsma & Coby Lammers 66,67 Henk & Hetty Mensonides 61,67 Henk v. Krugten & Froukje Wiersma 58,75 Wim Botter & Albertje Botter 53,75 Hinke Agricola & Janny Deenen 52,08 Hillie Bruggink & Greetje Meindersma 51,67 Bep Vinkx & Gerry Woudstra 51,04 Tjitte Agricola & Meindert Deenen 48,33 Ida v.d. Werf & Pe v.d. Werf 46,67 Annebel Heijn & Jac. v. Santen 45,24 Netty Winkel & John Winkel 45,08 Kitty Bruno & Emma Veldkamp 45,00 Froukje Steegenga & Kees Verweij 45,00 Hinke Castelein & Roelie Fopma 41,67 Jan Schramp & Ellemieke Schramp 40,83 Gerben Dooper & Anja van Wigcheren 37,92 C-lijn Diet Hoekstra & Jaqueline Slooff 62,50 Rob Führhop & Thora Führhop 57,81 Hielke Sietsma & Wietske Smit 55,00 Mieke Bos & Henk Bos 54,69 Annie de Boer & Tine Nijenhuis 53,13 Willem Broer & Andries Groen 51,56 Klazien Hoomans & Geertje v.d. Meer 51,46 Tonneke Boer & Kitty Postma 48,85 Jeanette Feldman & Gretha Wesselius 46,04 Marijke Kuipers & J. Yntema 45,31 Thera Verweij & Wies v. Hennik 40,10 Carrie van Straten & Stien de Vries 38,54

Handboogschieten

Uitslagen maandag 31 oktober Hout: Paul van Keimpema 194 ptn.; Jan v.d. Veen 192 ptn.; Loekie Heintzberger 179 ptn.; Joyce Folkertsma 83 ptn. Bare-Bow: Henk Keizer en Feike de Vries 233 ptn.; Jan Haanstra 219 ptn.; Henk Venema 211 ptn.; Lars Kossen 200 ptn.; Jaap de Jong 178 ptn.; Irina Laube 166 ptn.; Lothar Laube 155 ptn.

Uitslagen darten

Dûbele Bolle 10 - September 1 7-3 September 2 - British Pub 1 9-1


Workumer Krant Friso // Pagina 14 // Dinsdag 8 november 2011

Voetballes in effectiviteit Afgelopen zaterdag moest Workum het opnemen tegen het onder de rook van Sneek spelende TOP 63. Deze ploeg maakte vorige week aanspraak op de eerste periode en deelde de koppositie met De Wâlde. TOP 63 wist een en ander echter niet te verzilveren. Workum wist vorige week de score gelijk te houden tegen de zojuist genoemde huidige nummer één van de competitie. Het beloofde tegen TOP dan ook een enerverende middag te worden. In de kleedkamer werd besproken dat het Workum wel eens ontbreekt aan durf en aanvallende perikelen doordat het middenveld niet snel genoeg aansluit bij de aanval. Gevolg hiervan is dat Workum te weinig serieuze kansen weet te creëren. TOP, dat vanaf de start van dit seizoen versterkt is met de terugkeer van vier goede spelers, is dan een perfecte tegenstander om de schroom van je af te schudden.

Het strijdplan was dan ook om vanaf de start druk te zetten op de tegenstander.

Na het eerste fluitsignaal van de wedstrijd liet Workum dan ook duidelijk zien waar het voor was gekomen. De winst. Workum domineerde en drong de tegenstander verder terug op eigen helft. Tot groot ongenoegen van diens spelers. Het onbrak echter aan een juiste voorzet en gezonde agressie voor het doel om het veldoverwicht ook uit te drukken in een voorsprong. TOP was redelijk onzichtbaar in deze fase, al was het af en toe opletten geblazen omdat de spelers van TOP de counter goed beheersen. Met een van deze snelle uitbraken wisten ze in de twintigste minuut, door een gelukkige bal in de kluts, toch uit zo’n vlijmscherpe counter te scoren. De Workumers lieten zich echter niet van hun stuk brengen en gingen op jacht naar de gelijkmaker. Die viel in de 30e minuut. Een voorzet werd

weggewerkt door de verdediging van TOP en kwam neer voor de voeten van Michel Nijboer. Het schot dreigde het doel te missen, ware het niet dat Gjerrit Hoekstra de teen tegen de bal wist te krijgen en zo de gelijkmaker wist te noteren. Workum was de betere ploeg, maar vlak voor rust wist de thuisploeg toch weer te scoren doordat er aan Workumzijde slordig balverlies werd geleden op de middellijn. Doordat de omschakeling sneller was dan die van Workum, wist TOP in een overtalsituatie een speler vrij voor keeper Jelmer Dijkstra te spelen. De middenvelder liet Jelmer kansloos en maakte een belangrijk doelpunt, vlak voor rust.

Na rust begon Workum zoals in de eerste helft sterk en volgden de kansen elkaar op. Deze werden om zeep geholpen omdat de grensrechter, de scheidsrechter of een speler van Workum niet op het allerscherpst waren. En waar de Workumers niet efficiënt

genoeg waren, was de tegenstander dat wel. Een lange trap van de keeper werd met het hoofd geraakt door verdediger Egge Knol. Zowel Jelmer als Gooitsen gleed omver. De enige die geen last had van de plaatselijke gladheid was de spits van TOP die dit buitenkansje wist te verzilveren: 3-1. Een gespeelde wedstrijd, zou je denken. Toch wist Workum vijf minuten na deze domper de 3-2 te maken. Gooitsen wist met een goede pass Gjerrit te bereiken die beheerst binnen schoot. Helaas voor Workum bleef het hierbij, al had de scheidsrechter deze middag nog mooi kunnen afsluiten. Hij weigerde echter na zowel een overtreding als een handberoering de bal op de stip te leggen. Kortom: goed voetbal, maar ja wat koop je daarvoor? In ieder geval een ploeg die de schroom van zich af heeft gespeeld en dit de volgende week weer zal tonen!

Deadline opnieuw in Koudumer Klink

Programma 12 november - Workum 1 – Espel 1 Aanvang 14:30 - Urk 4 – Workum 2 Aanvang 14:30 - Urk 6 – Workum 3 Aanvang 12:30 - Workum 4 – Walde De 2 Aanvang 14:30 - Walde De DA1 – Workum DA1 Aanvang 16:00 - Workum A1 – Steenwijkerw. Aanvang 11:00 - Be Quick D B1 – Workum B1 Aanvang 12:30 - Workum MB1 – Blauw Wit ‘34 Aanvang 14:30 - Workum C1 – Balk C1 Aanvang 9:00 - Heeg C2 – Workum C2 Aanvang 12:15 - Frisia D2 – Workum D1 Aanvang 9:00 - Workum D2 – ONS Sneek D4 Aanvang 9:00 - Workum D3 – QVC D2 Aanvang 11:00 - Workum E1 – Balk E1 Aanvang 9:00 - Joure SC E6 – Workum E2 Aanvang 10:15 - Workum E3 – IJVC E3 Aanvang 9:00 - Heeg F1 – Workum F1 Aanvang 9:00 - JV Bolsward F2 – Workum F2 Aanvang 10:15 - Makkum F2 – Workum F3 Aanvang 9:00 - Workum F4 – GAVC F5 Aanvang 10:00 - Workum F5 – CVVO F8 Aanvang 10:00 - Balk F4 – Workum F6 Aanvang 10:15 - Workum F7 – JV Bolsward F5M Aanvang 11:00

Uitslagen 5 november TOP’63 1 – Workum 1 3–2 Workum 2 – Zeerobben 2 1–3 Workum 3 – Oudehaske 3 2–4 Heerenveense Boys 5 – Workum 4 10 – 0 Workum DA1 – Franeker SC DA1 1 – 3 Jubbega A1 – Workum A1 4–1 Workum B1 – Geel Wit B1 1–2 Harlingen MB1 – Workum MB1 7 – 0 Drachten C2 – Workum C1 5–4 Workum C2 – Oudehaske C1 9–2 Workum D1 – Balk D1 3–1 JV Bolsward D4 – Workum D2 1 – 10 Oeverzwaluwen E2 – Workum E1 0 – 11 Workum E2 – Oeverzwaluwen E1 4 – 1 Makkum E2 – Workum E3 3–2 Workum F1 – Balk F1 5–0 Workum F2 – Renado/VVI F1 3–1 Workum F3 – Walde De F1 afg Woudsend F2 – Workum F5 0–5 Workum F6 – Heeg F3 0–1 Nieuweschoot F3 – Workum F7 12 – 0

■ Deadline is inmiddels een vaste bekende geworden van de Klink in Koudum. Elke keer weer weten de muzikanten het publiek te boeien en de zaal op z’n kop te zetten. Deadline is het springlevende bewijs dat je muziek niet alleen moet horen, maar ook moet zíen! De enthousiaste vijfmans formatie zet een wervelende show van licht, geluid en interactie neer. Het publiek is tegenwoordig zeer kritisch en niet meer voor de gek te houden. Men wil kwaliteit, en terecht. Daarom moet je als moderne band van alle markten thuis zijn en dus komen hits van Robbie Williams, U2 en Anouk voorbij, maar ook van Nick & Simon, Marco Borsato en de Beastie Boys, om maar eens een paar toppers te noemen. Aanstaande zaterdag 12 november is Deadline vanaf 21.00 uur te zien in de Klink te Koudum.

‘Wintersalon Workum’ te zien in galerie Berger In de laatste, donkere weken van het jaar exposeert een zevental Workumer kunstenaars onder de titel ‘Wintersalon Workum’ in galerie Berger. De tentoonstelling wordt aanstaande zondag 13 november om 16.00 uur geopend met de nieuwste film van Elmar Kuiper en Sytze Pruiksma die komende zaterdag op het Noordelijk film-

V.V. Workum

festival in première gaat. De film is een verslag reis naar de bedreigde Chinese wadden bij Beijing, gefilmd door Sytze en samen met Elmar tot een prachtig kunstzinnig drieluik gekneed, met daaronder al even beeldende improvisatiemuziek. We kennen Sytze als muzikant en Elmar als dichter. Maar nu kunnen we ook met ze kennismaken in deze

discipline. En of je nu liefhebber bent of gewoon nieuwsgierig, je bent welkom..

De exposanten zijn Henk de Boer, Agaath Berger, Marian Kort, Koos van Keulen, Floor van der Leun, Riet Bakker en Piets Althuis met een mooie afwisseling van schilderijen, tekeningen, beelden en keramiek. De Workumer kunste-

naars, bijna twintig in getal, willen er een jaarlijks terugkerende expositie van maken, met steeds wisselend aanbod. Overigens zijn de twintig samenwerkende kunstenaars, galeries en musea druk in overleg voor het programma van volgend jaar. Want Workum is toch zo langzamerhand bezig uit te groeien tot de ‘kunststad’ van Súdwest-Fryslân.

Zaalvoetbal

Dinsdag 8 november 2011 De Rolpeal te Workum - Workum 2 – Workum 3 Aanvang 19.00 uur - Workum 1 – Renado 1 Aanvang 20.00 uur - Workum 4 – RES 2 Aanvang 21.00 uur Uitslagen week 44 Sul 1 - Workum 2 Workum 3 - TOSS 1 H’veen da1 - Workum da1 ZVF 1 - Workum 1 TOSS 2 - Workum 4

7-2 3-4 1-5 5-2 6-0

Kijk ook eens op www.huniadrukkerij.nl


Workumer Krant Friso // Pagina 15 // Dinsdag 8 november 2011

Maak kennis met het ‘Die Winterreise’ yn de Fryske taal Bolswarder oratoriumkoor Première met dank aan Tipp-ex De Oratoriumvereniging Bolsward (OVB) is een koor dat momenteel 84 leden telt, afkomstig uit 38 verschillende plaatsen in Friesland. De OVB is een begrip in Bolsward en wijde omgeving. In de eerste plaats vanwege de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion in de week voor Pasen op dinsdag- en woensdagavond. De laatste jaren zijn beide avonden volledig uitverkocht. Een niet geringe prestatie in het ‘Naarden van het Noorden’. Daarnaast geeft het koor ieder najaar nog een groot concert. Dit najaar wordt de Messiah van Ge-

org Friedrich Händel uitgevoerd.

Eigenlijk heet hij Sint Martinus van Tours. Hij leefde rond het jaar 350 en was bisschop van Tours in Frankrijk, 250 kilometer ten zuidwesten van Parijs. Traditioneel wordt hij vereerd als heilige. Over Sint Maarten wordt het verhaal verteld dat hij in een koude nacht met vriezend weer zijn mantel doorsneed en de helft aan een bedelaar gaf. Kinderen vieren dit nog altijd met een bedelfeest waarbij zij langs de deuren trekken met lampions, een liedje zingen en als tegenprestatie een aalmoes krijgen.

Mocht u niet van plan zijn uw zondagse pak aan de heilige te offeren, dan bevelen wij aan dat u voor de kinderen op de avond van 11 november wat snoepgoed klaar hebt staan.

Donderdagmiddag 3 november was er een gezamenlijke middag van zeven damesgroepen in Workum. Dit zijn de Zusterkring van de Baptisten, Vrouwen van Nu, C.P.B. C.V.C., Doopsgezinde Zusterkring, Vrouwengilde ‘Op ‘e Nei’ en Vrouwen 98. Om precies twee uur opende Douwiena Feenstra de bijeenkomst. Het is heel fijn dat er zoveel dames gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging. Mevrouw Tiny Bouma las een gedicht voor: Beppe’s skelk.

gramma heeft geschreven naar aanleiding van het veertigjarig bestaan van het muziekkorps in Beetgumermolen in 1944. Dit programma hebben ze tweeduizend keer opgevoerd.

Het koor repeteert iedere maandagavond in de Gasthuiskerk aan de Gasthuissingel 33 in Bolsward van 20.00 uur tot 22.15 uur onder de enthousiast en plezierige leiding van Pauli Yap. Iedereen die van zingen houdt is op maandagavond 21 november van harte welkom. Jongeren die de stagewerkplaats voor de Matthäus Passion willen volgen zijn ook van harte uitgenodigd. De ontvangst is deze avond om 19.30 uur. Zie ook de advertentie in dit blad.

Viering van Sint Maarten in de Werenfriduskerk

In de rooms-katholieke Werenfriduskerk aan het Noard in Workum start op vrijdag 11 november om 16.30 uur het feest van Sint Maarten met zingen en een beeldend verhaal. Tijdens het feest van Sint Maarten wordt gebedeld voor weeskinderen in Oeganda. Hierna begint de lampionnenoptocht door de stad.

Gezellige middag met Lenie Dijkstra

Ze noemde de vele kwaliteiten van deze schort. De meeste dames herkenden dit van vroeger. Lenie Dijkstra en de accordeonist, Willen Molenbuur, werden door Douwien welkom geheten. Het programma heette: ‘Mei Lenie op ferhaal komme.’ Ze spreekt de hoop uit dat het een ouderwetse gezellige middag mag worden. Lenie kreeg het woord en begon met het vertellen dat haar kat vanmorgen een vogeltje had opgevreten. Is het leven wel zo leuk? Tante gestorven, dochter een miskraam, zoon gescheiden. Het leven is helemaal niet zo leuk. Ze vraagt of er mensen zijn, die zich de show van haar vader Tetman, ‘De Tiid hâldt gjin skoft’, nog kunnen herinneren. Heel veel vingers gaan de lucht in. Ze vertelt dat haar vader dit pro-

Ze zingt enkele liedjes en de dames kunnen meezingen. Dan volgen er verschillende sketches, onder andere van een tante die om alles moest huilen. Na de pauze vertelt ze hoe ze haar man Leo heeft leren kennen. Ook vertelt ze hoe ze vroeger door het hele land reisden om hun programma te brengen. Het was vermakelijk om te horen hoe ze met z’n zevenen in één auto ergens naar toe gingen. Ze zaten als haringen in een ton en intussen rookten ze ook nog sigaren. Dit was een weddenschap tussen de mannen, wie het langst een sigaar kon roken. Er volgden nog enkele sketches. Anneke Postma bedankte Lenie en Willem voor hun bijdrage aan deze gezellige middag en gaf hun een krúdkoeke. Zij vertelde dat er in totaal 305 dames lid zijn van een groep en dat er vanmiddag 150 dames aanwezig waren. Ze hoopte dat we dit nog eens zouden kunnen organiseren. Ze wenste ons een goede reis naar huis. Hiltsje Zijlstra

Kijk ook eens op www.huniadrukkerij.nl

Soms zit je te broeden op een kop en openingsregel, maar vandaag vielen ze zomaar in het mandje: kop en opening. In de Leeuwarder Courant van zaterdag 22 oktober stond namelijk een interessant interview met de grote Friese kunsthistoricus Professor Dr. Auke van der Woud (Sneek, 1947). Van der Woud is specialist 19e eeuw. De bekende rot in het vak LC-journalist Hans Willems vroeg hem hoe zijn specialisatie is ontstaan. Van der Woud zegt dan: “Aan Franz Schubert te danken. Toen ik de liederencyclus ‘Die Winterreise’ hoorde, was ik meteen verkocht en wilde ik alles weten van de tijd waarin Schubert leefde. En dat terwijl ik tot dan nooit van klassieke muziek had gehouden. Ik was meer van Frank Zappa.” Welnu, Die Winterreise is op zaterdag 29 oktober in Workum uitgevoerd, nota bene in de maand dat ik zelf een cursus 19eeeuwse schilderkunst had gegeven. Dat heet jezelf een cadeautje geven. Het was zelfs een heel bijzondere uitvoering van Die Winterreise door bariton Lútsen Bakker en pianiste Rixt van der Kooy. Het was de première van de vertaling van de Duitse tekst in het Frysk.

En dat was een zeer verantwoorde en prachtige vertaling. De vertalers Bernard Smilde en Atze Bosch zijn niet de minsten die je hiervoor kunt vragen. Het was jammer dat zij beslist niet bij deze première aanwezig konden zijn. En het was ook bijzonder dat Workum Klassiek Concerten deze uitvoering aandurfde. Hoe mooi en toegankelijk deze muziek ook is, het ontbreekt vaak aan voldoende publiek. Ook in Workum. Door onbekendheid, te weinig publiciteit? Maar nu die kop, mede dankzij Tipp-ex. Een tikkeltje banaal, my dear? In de toelichting was mij onvoldoende duidelijk of het hier om een première ging, maar zo ja, ja, dan moet dat nu worden uitgelicht. Dus Rixt gebeld, ja hoor, het was een première, maar ze gunde me ook een kijkje in de keuken. Want hoe doe je dat nou, een première voorbereiden van een nieuwe vertaling op bestaande noten? Dan moet je de vertaling met woorden en lettergrepen exact boven de noten zetten in de oude pianopartij. Je moet immers als begeleider de tekst volgen en weten welk gevoel je in de muziek moet leggen. Gevoel, daar gaat het vooral in de 19e-eeuwse romantische muziek. Dus Rixt kopieerde eerst

een bestaande oorspronkelijke Duitse piano/zang editie. Daarna lakte ze met Tipp-ex alle Duitse woorden weg. Dat gaat dan even om 24 gedichten van gemiddeld drie coupletten van vier regels. Dat zijn bijna driehonderd regels en dat maal gemiddeld vijf woorden per regel, is vijftienhonderd woorden wegstrepen. Op zijn minst, want lettergrepen per noot zijn niet meegeteld. Al met al had Rixt een grootverpakking Tipp-ex nodig. Daarna zet je op de nieuwe witte regels vijftienhonderd Fryske woorden en lettergrepen boven de oude noten. En als het niet goed loopt, dan pak je weer de Tipp-ex, enzovoorts. Bij het woord grootverpakking hoorde ik door de telefoon een dochter (scholiere) van Rixt op de achtergrond gniffelen. Dat mag ze, maar ze mag ook trots zijn op een moeder die samen met Lútsen Bakker en Workum Klassiek Concerten, het Frysk en de muziek een enorm geschenk heeft gegeven.

Publiek, maar ook de uitvoerenden hebben zichtbaar genoten van een concert dat voor herhaling vatbaar is op vele andere podia in Fryslân. Drs. Paul Fluttert, kunsthistoricus te Hieslum.


Workumer Krant Friso // Pagina 16 // Dinsdag 8 november 2011

Rolgordijnen

RP SCHE D IJS GEPR

Plissé / Lamellen Rolhordeuren / Rolhorgordijnen Op maat gemaakt! GRATIS opmeten en plaatsen

Workshop koolhydraat arm koken

Voor al uw drukwerk

BANDSTRA BOUWMARKT Súd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394

Dit is bijzonder geschikt voor mensen die een proteïne/eiwitdieet volgen en zij die op de kilo’s willen letten, maar wel zoveel mogelijk gewoon met de familie willen mee-eten.

Data, maandag 14 en dinsdag 15 november van 09:30-11:00 of 13:30-15:00 of 19:30-21:00. Opgeven bij Feikjen, kosten per persoon € 10,00 inclusief recepten.

Séburch 9 8711 EE Workum Tel. 0515-541374 www.seburch.nl

gigategelverkoop!!! Wandtegels Vloertegels

Direct leverbaar altijd voordelig

Industriepark 12, Bolsward, www.vlagsma.nl LET OP! U vindt ons NAAST de Welkoop

u vindt altijd de juiste tegel!!!

DAMES

HEREN

Hunia’s Drukkerij

0515-541466 www.huniadrukkerij.nl

KINDER

Welkom op onze out-let dagen! S c hoe n e n 2 weken lang verkoop van magazijnvoorraden en restparen uit beide winkels. ± 200 paar dames-, heren- en kinderschoenen en laarzen met

50% korting schoenen/laarzen voor de halve prijs MERK 24 0515-541265 Workum


Workumer Krant Friso // Pagina 17 // Dinsdag 8 november 2011

opgave met veel humor tot een goed en zo nodig luid klinkend einde bracht.

Hebben de dames van Workum meer zangtalent dan voetbaltalent? Aan de resultaten van afgelopen zaterdag te zien waarschijnlijk wel. ‘s Middags verloren wij met 1-3 van Franeker. Na een 1-1 ruststand lieten wij het de tweede helft lopen en wist de tegenstander vervolgens nog twee keer het net van dames Workum te vinden.

De bovenste helft zal dan vervolgens geplaatst worden bij de beter presterende helft van een andere competitie. Ons doel is uiteraard bij deze bovenste helft te eindigen!

Er bestaan helaas ook uitvoeringen door amateurkoren die ‘niet kunnen’. Opgetrommelde familie en vrienden zijn genadig en zeggen dat het weer mooi en knap was, maar ze sloten ogen en oren voor overbekende manco’s bij het uitvoeren van Messiah. Sopranen die gespannen te scherp zingen en te weinig tenoren die met vier of vijf man tegen de rest van veertig, vijftig of zestig personen moeten opzingen. Je moet dit niet te vaak meemaken, want dan gaat die prachtige Messiah tegenstaan. De oratoriumvereniging Bolsward (OVB) voert aanstaande zondag sinds tientallen jaren geleden Messiah weer uit en als tenor zing ik in het koor mee. De

Voetbal- of zangtalent bij de voetbaldames

We zullen de komende wedstrijden voor de winterstop nog wel even flink ons best moeten doen om bij de bovenste zes te eindigen. Dit is belangrijk, omdat de KNVB, waarom is mij tot dusver onduidelijk, de competitie in tweeën heeft gedeeld. De bovenste zes en de onderste zes worden na de winterstop in een andere competitie geplaatst.

Tot slot zal ik nog even terugkomen op het eerder genoemde zangtalent van de dames. Hoe dit precies zit en hoort kan ik nog niet in woorden vatten, omdat dit de pret zou drukken. Ik kan u enkel adviseren om de 30e van december even naar de Klameare te komen, daar kunt u vervolgens het zangtalent van de dames gaan beoordelen. Wilt u liever het voetballende vermogen beoordelen, kom dan volgende week zaterdag naar sportpark de Waldstreffen in Oudega! Dames Workum

Blijf niet rondlopen met uw vragen over kanker Bel de KWF Kanker Infolijn: 0800-022 66 22 (gratis)

reden hierover te schrijven is, dat deze uitvoering een aanbeveling waard is en ik durf daar mijn naam wel onder te zetten. Ten eerste is er een dirigent die haar vak verstaat en de zangers altijd wijst op de aard van de meestal zeer vrolijke koorwerken, maar ook de dramatische werken moet je van haar als zanger begrijpen en ernaar zingen. Onder de sopranen en alten in de Bolswarder oratoriumvereniging zijn er velen die in hun dagelijks werk met muziek bezig zijn, wat je kunt horen. Onder de mannen tel je ook veel beroepen waarvoor openstaan en veel feeling voor muziek een vereiste is. Om privacyredenen wordt daar niet uitgebreider op ingegaan. Komt u zelf maar zien of uw… of televisiester tot de zangers behoort. Een heel bijzonder kenmerk van de OVB is het aantal tenoren dat met 16

man groot genoeg is om vierstemmige koorwerken en zelfs achtstemmige werken te zingen. Helder en aanwezig, zonder zich te hoeven overschreeuwen. Dit alles bij elkaar genomen, dirigent, semi-professionele uitvoering en juiste aantallen binnen de zanggroepen, garandeert een uitvoering die bijzonder wordt. Van de zeer bekende Messiah, maar dan zoals het moet om voor iedereen waardevol te zijn. Ook voor het publiek.

Yn de Klameare yn Warkum waard freed wer in omloop spile yn de provinsjale haadklasse damjen. De kombinaasje fan Boalsert en Warkum naam it op tsjin Eensgezindheid út Wâldsein. Tagelyk waard yn de Klameare in optreden fan rockbands hâden. It damjen wie om acht oere begûn, mar om healwei njoggenen waard der al sa lûd rockt dat de houtsjes fan it boerd trillen. De dammers ferhuzen sadwaande mei boerd en al nei in seal wat mear efterôf. Dizze kommoasje wie blykber wat tefolle foar de dammers fan BWK, se ferlearen de partij tsjin Wâldsein mei 7-9. It neipetear wie der net minder om mei de live muzyk en fans. Dizze kear wie frou Ruiter kommen, wierskynlik om Danny oan te moedigen. Wy binne nijsgjirrich wa’t nije wike komme sil om de dammers oan it wurk te sjen. It twadde team fan BWK hie it moandei tsjin Bezint Eer Gij Begint út Britsum folle better dien. Yn de provinsjale earste klasse waard mei in moaie teamprestaasje en yndividuele hiele knappe útslaggen fan benammen

Lolke Huitema en Age Folkertsma wûn mei 5-7. Der waard freed ek noch in lytse omloop yn de eigen kompetysje spile. Klaas Herder spile in machtich moaie partij tsjin Lolke Huitema. Klaas hie it bettere fan it spul mar liet it yn tiidneed sitte. Sjoerd Postma wûn troch in hekstelling fan Sako en Sybrand de Groes helle in knappe winst tsjin Piet de Boer. Britsum tsjin BWK: G. Kolk - L. Huitema 1-1 S. Terpstra - A. Hoekstra 0-2 H. Zondervan - S. de Groes 2-0 S. Schaaf - A. Folkertsma 0-2 N. de la Fonteyne - K. Herder 2-0 H. Schaaf - P. de Boer 0-2 BWK tsjin Ienriedigens: J.M. Drent - A. v. Keimpema 2-0 S. Huitema - G. Stoker 1-1 D. de Vries - B. Weistra 0-2 D. Kunst - M. Faber 1-1 F.P. Huitema - J. Oosterbaan 1-1 D. Ruiter - S. Berkepas 1-1 A. Koopmans - S. Altena 0-2 D. Mulder - H. Lansbergen 1-1 Eigen kompetysje: S. de Groes - P. de Boer 2-0 S. Postma - Sako 2-0 L. Huitema - K. Herder 2-0

Drs. Paul Fluttert, kunsthistoricus en tenor binnen de OVB.

(Zondag 13 november, 15.00 uur, Martinikerk Bolsward. Introductielezing met muziek door Ebo Reitsma om 12.00 uur in Het Convent(tegenover de Martinikerk). Info en kaarten: 0515576178.)

Damklup BWK rockt hiel noflik ek mei

Zangmiddag van de Zonnebloem schot in de roos

De Zonnebloem heeft – donderdag voor een week – een zangmiddag aangeboden in De Brouwershof in Workum. Medewerking werd verleend door het zangkoor Ta Gods Eare uit Ferwoude/Gaast en omstreken onder leiding van Coby Hofman. Er werd gezongen in verschillende talen en zowel geestelijke als ook wat lichtere muziek passeerde de revue. Er was dus inderdaad ‘voor elck wat wils’. Ook de voordrachten van Rienk vielen zeer in de smaak en er werd dan ook volop genoten. Met koffie en frisdrank in de pauze was het een meer dan geslaagde middag. Iedereen ging dan ook weer ‘zonnig’ huiswaarts.

Volleybal

Uitslagen 4 november 2011 SVW MB 1 - Oeverzw. MB 2 3 - 0 SVW DS 2 - SNVV DS 2 0-4 SVW DS 3 - CZN DS 2 3 - 0 SVW DS 4 - Oeverzw. DS 3 1 - 2 Programma 11 november - SVW C 2 - Oeverzwaluwen Aanvang 19.15 uur - SVW C 1 -  V.C.S. Aanvang 19.15 uur - He’skip DS 2 - Makkum DS 4 Aanvang 19.15 uur - SVW DS 2 - V.C.S. Aanvang 20.30 uur - Heidenskip DS 1 - COVOS DS 7 Aanvang 20.30 uur - SVW HS 1 - Votes  Aanvang 20.45 uur

lswy lsel

De meest ontroerende documentaire die ik ooit heb gezien, gaat over een wereldberoemde dirigent, wijlen Sir Georg Solti. Op en top gentleman. Hij dirigeerde jarenlang massale uitvoeringen van de Messiah in de Royal Albert Hall in Londen. In allerlei Engelse dorpen zag je amateurkoren bloedserieus repeteren op Messiah om dan na ruim een half jaar met zijn allen gespannen en vol verwachting naar Londen te reizen. Daar repeteerde Solti overdag de koorwerken met zo’n duizend zangers om in de avond de uitvoering te geven in een uitverkochte zaal. Het ontroerende was dat Solti elk jaar weer als wereldberoemde dirigent met veel liefde duizend zangers de mooiste dag van het jaar bezorgde. Het was ook mooi om te zien hoe hij de schare tactvol aanwijzingen gaf en een onmogelijke

Op een prachtige locatie in Workum, rond de Gertrudis, zijn zestig deelnemende bedrijven opgesteld die op vrijdag 25 november van 17.00-21.00 uur hun producten aan u tonen. In de kerk, maar ook langs de route is muziek van koren en een brassband. Voor deze grote kerk op het plein een culinaire proeverij van diverse bedrijven uit Workum. Achter de kerk is er voor de kinderen een draaimolen, zijn er poffertjes en bovendien is er OEPS-knutselen in de Klameare. En hier ook om 21.00 uur als sluitstuk van dit unieke gebeuren een grote spetterende modeshow van alle winkels uit Workum die kleding, lingerie en schoenen verkopen. Mis dit grote spektakel niet en kom naar dit unieke gebeuren.

Taa

Een bijzondere Messiah

Unieke warme winterfair is op 25 november

Operje, opermeitsje, opersette: it hea op it lân oan opers sette.


Workumer Krant Friso // Pagina 18 // Dinsdag 8 november 2011


Workumer Krant Friso // Pagina 19 // Dinsdag 8 november 2011

Voor goede doel de cel in in de Blokhuispoort Vijf leerlingen van het Marne College in Bolsward gaan vrijwillig de cel in. Ze laten zich 24 uur op water en brood zetten om geld in te zamelen voor de wereldwijde actie dance4live, waaraan het Marne College ook meedoet.

De vijf zijn vanmorgen om 9.00 uur opgesloten in een cel in de Blokhuispoort (de vroegere strafgevangenis) in de binnen-

stad van Leeuwarden en zullen daar 24 uur lang wakker blijven en op water en brood leven. Ze doen dat om geld in te zamelen voor dance4live. Dance4live inspireert jongeren wereldwijd om de verspreiding van hiv en aids terug te dringen. Zo geeft dance4live jongeren juiste informatie over seks, hiv en aids en leert hen hoe ze zichzelf kunnen beschermen.

Bloembollenactie Pipegaal top

* Ut ’e efterste bank (I)

Nou ’t koartlyn de St. Gertrudistsjerke wer út de steigers kommen is, is it miskien aerdich om ris to sjen hoe ’t it der likernôch 60 jier tobek yn dat gebou om en ta gie. De ‘iepening’ fan de tsjerke op 21 juni 1951 wie it earste greate barren foar de nije koster. Lykas nou wiene in protte hege omes nei Warkum reizge om dit mei to bilibjen. Neffens de parseforslaggen foel foaral op dat de tsjerke sa ljocht wurden wie, hwant foar dy restauraesje wiene in protte fan de greate finsters heal ticht mitsele of timmere, hwat de boel folle tsjusterder makke. Boppedat moasten de Warkumers nochal wenne oan de ynrjochting fan it gebou, dy ’t gâns foroare wie. Oer it sukses fan de restauraesje wiene de mienings - ek fan saekkundigen - dan ek forskillend. Op de earste snein nei de ‘iepening’ wie der foar it earst nei safolle jierren wer in dooptsjinst yn de St. Gertrudis. Der wiene tolve dopelingen en it kin singelier hjitte, mar de jongste soan fan de koster wie de earste dy’t op dy snein doopt waerd. Predikant wie ds. De Jonge, dy’t letter dat jier as predikant nei de herfoarme gemeente fan Zaandam gie. Al rillegau nei de iepening kamen de earste toeristen by de koster oan de doar om it monumint to bisjen. Soms krigen hja de kaeije mei, as it net paste, en oars gie der wolris ien fan de bern mei om hwat to fortellen fan de skiednis fan it gebou en fan Warkum, foarsafier ’t hja dat wisten. De tagong – meast troch de lytse doar, dêr ’t letter yn it glopke in lytse keuken makke is - wie doe in kwartsje. Der mochten gjin foto’s fan it interieur makke wurde; de tsjerkfâdij hie nammentlik steapels foto’s meitsje litten en oars waerden dy fansels net forkoft. In protte pommeranten hawwe yn de rin fan de jierren de tsjerke in bisite brocht. Sa kaem der op in kear in jong frommiske mei in ploechje kammeraetskes yn tsjerke – de doar wie doe nammers meastal net op slot - wylst de koster der oan it wurk wie. Hja sprutsen in útlânske tael en hiene sinnebrillen op. It moat prinsesse Beatrix mei freondinnen west hawwe, nei ’t forteld waerd.

‘Zo draai je eigenlijk de democratie de nek om’ De gemeente Súdwest-Fryslân beteugelt de vrijheid van ondernemers. Dat staat op gespannen voet met het wezen van het ondernemerschap, namelijk vrijheid van handelen. Zij schept daarmee een precedent dat er uiteindelijk toe kan leiden dat ook burgers worden verplicht lid te worden van belangenorganisaties zoals plaatselijke belangen. Totaal Lokaal is hier fel op tegen. Vrijheid is het grootste goed dat je maar kunt denken. Dat geldt ook voor vrijheid van vereniging. In Nederland kun je alleen worden verplicht lid te zijn van een vereniging van eigenaren. Dat gaat veranderen. De gemeenteraad in Súdwest-Fryslân heeft ondernemers in de drie zogenaamde Bedrijven Investeringszones verplicht gesteld zich te ‘verenigen’ in de Stichting BIZ. Daarmee worden zij verplicht een bijdrage (lees: belasting) te betalen voor belangenbehartiging. Er zouden te veel bedrijven zijn die er van profiteren, maar niets betalen. Door deelname aan de BIZ nu

verplicht te stellen en daarmee de vrijheid van die bedrijven om zelf mogen te beslissen te beperken, wordt voorbij gegaan aan de vraag waarom deze bedrijven geen bijdrage willen leveren. Kennelijk wegen de kosten niet op tegen de baten. Daar moet dus iets aan worden gedaan. Door nu het lidmaatschap van overheidswege verplicht te stellen zet onze gemeente het democratisch principe dat een meerderheid rekening dient te houden met de minderheid willens en wetens op de tocht. Hiermee wordt een precedent geschapen. Het is nu nog maar een kleine stap naar het verplicht stellen van het lidmaatschap van bijvoorbeeld een Plaatselijk Belang. Waarmee een volgende stap in het zagen aan de poten van onze lokale democratie wordt gezet. Totaal Lokaal verzet zich hier fel tegen en zal niet aarzelen dit punt bij voortduring te blijven agenderen. Klaas Jan Semplonius

■ Donderdag 3 november hebben de kinderen van de groepen 4 tot en met 8 van basisschool De Pipegaal hun uiterste best gedaan om zo veel mogelijk bloembollen te verkopen. Zij liepen in groepjes met een ouder en een grote kruiwagen langs de deuren in verschillende straten van Workum. Het doel was om zo veel mogelijk geld op te halen om het laatste digitale schoolbord voor de school te realiseren. Dit verrijdbare bord zal gebruikt worden bij de gezamenlijke feesten in de gemeenschapsruimte, maar zal vooral ook ingezet worden bij de jongste kinderen van de school. De kinderen van groep 1 en 2 kunnen daardoor ook genieten van de vele mogelijkheden die een digitaal schoolbord het moderne onderwijs biedt. Er zijn veel bollen verkocht en daarmee hopen we dat het bord niet lang meer op zich zal laten wachten. Na twee uur ‘suteljen’ kwamen de kinderen moe maar voldaan weer terug op school. Alweer een geslaagde actie van de werkgroep ‘Digi-ouders’!

Lytse kronyk fan in tiid Sechstich jier forlyn waerd de St. Gertrudistsjerke wer yn gebrûk nommen, nei in restauraesje dy ’t mei troch it útbrekken fan wrâldkriich II duorre fan 1939 – 1951. Yn juny fan dat jier (1951 dus) setten in protte pommeranten nei Warkum ta om by dat barren oanwêzich to wêzen. Neffens sommige birjochten wie de tsjerke hast ûnwerkenber (binammen tsjutte dat op it ynterieur) foar ’t ljocht kommen, hast lykas de mytyske phenix út de jiske oerein riist, neffens de forhalen. It is fansels tafal dat op dit stuit, sechstich jier nei it ôfsluten fan dy greate restauraesje, de tsjerke op’e nij yn de stegers stiet om nei in tarieding fan likernôch 10 jier goed neisjoen to wurden. Yn dat ramt is it miskien aerdich om ris to sjen hoe ’t it wurk fan in koster yn ’e rin fan de jierren foroare is.

I 1951 Yn ’e maitiid fan 1951 forfear út It Heidenskip, Ursuladyk, in húshâlding nei Warkum ta en kaem to wenjen op it Súd, en wol B 77, tsjintwurdich nûmmer 3. Dat bitsjutte gâns in foroaring: fan de wide, stille romte oan de Ursuladyk, net sa fier fan it sté dêr ’t neffens forhalen ea in kleaster stie, nei de stêd. De St. Gertrudis wie krekt út de stegers, nei in jierrenlange restauraesje, dy ’t noch foar wrâldkriich II yn 1939 bigoun en duorre oant en mei healwei 1951. Foar ’t it oan it bineamen fan in koster ta wie, hiene in pear fan de doetiidske tsjerkfâden yn it hûs fan de aspirant-koster oan de Ursuladyk op bisite west om de saek to bisprekken. Doe ’t hja op in bipaeld momint efkes al-

linnich yn de keamer wiene, hie ien fan de manlju – sa ’t letter forteld waerd – yn de diggelkast noaske om ris to sjen hokfoar fleis hja yn ’e panne krije soene. Nou, dat koe bêst bisjen lije en sa waerd om âlde maeije 1951 hinne de ynboel op in platte wein setten en forfearen hja nei Warkum.

De wente op Zuid B 77 (dêr ’t Jan Visser, better bikend as Sjippekistke, wenne hat) moast wol in bytsje foroare wurde. Sa waerd it bêdsté der út helle en dy romte waerd by de efterkeamer lutsen. Op it plak fan ’t bêdsté dêr ’t de treppen siet dy ’t dwers op de gong útkaem, waerd in greate kast makke. As timmerman wie Spyksma oanhelle, dy ’t ek fan de eartiids yn tsjerke brûkte skammeltaffels lytse taffeltsjes makke dy ’t wol hast 60 jier yn de Latynske Skoalle brûkt binne. Alles waerd kreas fan Bouwsma yn ’e ferve setten en bihongen. De wente hie in moai geveltsje mei op it dak in harkenieltsje en mei in izeren stek - mei hurdstiennen peallen - om ’e stoepe, en boppedat wie dêr elektrysk ljocht, gas mei de (kwartsjes-dûbbeltsje) meter op souder) en wetterlieding. Neffens It Heidenskip wie dat

in hiele foroaring, hwant dy nijmoadrigheden wiene dêr noch net arrivearre. Der wie lykwols noch gjin WC, mar in ‘gemak’ mei in houten tûntsje, dat ienris wyks ophelle en omwiksele waerd troch de gemeentemanlju, Gerritsma en Regeling. It tûntsje hong mei in pear keatlingen oan in tsjokke stôk, dy ’t de manlju op it skouder hiene en sa klotste de saek troch de koken en de gong nei de gemeente-auto dêr ’t Jaap van der Zee de chauffeur fan wie; faek kaem dy ploech – it sil tafal west ha - om iterstiid hinne! Ein jierren ’50 waerd it âlde hûs, Súd 1, ôfbrutsen en der waerd in nij hûs delsetten. Spitich dat it totael net yn it byld fan de stêd passe, mar dêr seach de gemeente, en ek de oannimmer alhiel net nei. De tsjerkfâden hiene wol each foar dy nije wenning en der waerd in akkoart makke mei de oannimmer, dy ’t doe ’t de húshâlding forfearn wie nei nr. 1, daliks de karakterstike wenning op B77 mei de groun lyk makke. Ek dêr kaem in kompleet oare wenning to stean en dy goarre om âlde wenten finael op to romjen hat noch wol in moai tal jierren oanhâlden en in protte skea dien yn Warkum, sa ’t wy noch eltse dei sjen kinne...

HOUTZAAGKLOVERIJ HUISMAN

Haardhout e 50 p/m3 franco thuis

H. Fokkema De Wymerts 5 • 8722 HM Molkwerum 06-30006434


Workumer Krant Friso // Pagina 20 // Dinsdag 8 november 2011

SPECIAL

VLEESWARENKOOPJE

Gevulde courgette

per stuk

2

25

Bij 150 gram gegrilde achterham

GRATIS 100 GRAM HAM-PREISALADE

KEURSLAGERKOOPJE

Kogelbiefstukken

ELKE 4E GRATIS COMBI-VOORDEEL

500 Gr. Gehakt+ 4 Zigeunerschijven Aanbiedingen zijn geldig van 7 t/m 12 november

samen

Thijs van der Meer, , keurslager Merk 14, 8711 CL WORKUM Tel. 0515-541534, Fax: 0515-543514 info@thijsvandermeer.keurslager.nl thijsvandermeer.keurslager.nl

6

MAALTIJD VD WEEK

00

Kip-Roerbakschotel lekker bij witte rijst 400 gram

4

39

TIP VAN THIJS

Tomaat-mozzarella salade 150 gram

2

35

Van 7 t/m 19 november 2011

25% korting op raamdecoratie

VERF, BEHANG, DOE HET ZELF EN RAAMDECORATIE NOARD 176VERF, 8711 AL DOE WORKUM TEL. 0515 - 54 17 38 BEHANG, HET ZELF EN RAAMDECORATIE NOARD 176 8711 AL WORKUM TEL. 0515 - 54 17 38

friso 2011 week 45  
friso 2011 week 45  

friso 2011 week 45

Advertisement