Page 1

Dinsdag 30 augustus 2011 // 134e JAARGANG // week 35

Nieuws- en advertentieblad voor Workum en de Zuidwesthoek van Fryslân // Sinds 1877 // Uitgave: Workumer krant Friso bv // Losse nummers € 0,85 per stuk

Informatiepagina

Ringrijden in Ferwoude gezellig

Pagina 2

Mishandeling in horeca in Balk

Pagina 4

Pagina 5

Vierde lustrum Brij Blues boeiend

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 21-jarige inwoner van Oudemirdum aangehouden op verdenking van mishandeling in Balk. De man had in een horecagelegenheid in het dorp een 19-jarige inwoner van de stad Groningen een kopstoot gegeven. Dit werd gezien door een portier. De 21-jarige man werd vervolgens overgedragen aan de politie. Agenten brachten hem naar het politiebureau en daar werd hij voor nader onderzoek ingesloten.

‘Listrinders’ weer op padHet fenomeen Julian Sas lokte veel van zijn fans uit heel Noord-Nederland naar Workum. Foto’s Henk Hunia.

Kantoortijden Klameare iedere dinsdag

9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur 9.00 - 11.30 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemen Wind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

Súd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110 www.boogaardinstallatie.nl

.nl

Tevens Jopie’s hamburger en puntzak friet!!!

powered by:

di. wo. do. vrij. za.

www.

Jopie’s Húskeamer

Metty Graafsma

Openingstijden:

Kijk ook op:

Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772 www.jopieshuskeamer.com

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag op het Laag Bolwerk in Bolsward een 19-jarige inwoner van die stad en een 17-jarige inwoonster van Drachten aangehouden op verdenking van heling. Surveillerende agenten zagen de twee lopen met een heren- en een damesfiets. Van beide fietsen ontbrak het slot. Reden om een nader onderzoek in te stellen. Al snel bleek dat één van de fietsen als gestolen stond geregistreerd. De jongen en het meisje werden dan ook aangehouden. Beide fietsen werden in beslag genomen. Na verhoor werd tegen hen proces-verbaal opgemaakt.

Tel. 055-5762828 www.mettygraafsmareizen.nl metty@face2facetravel.nl

Pagina 5

Voor al uw feesten en partijen

Jongen en meisje aangehouden voor heling fietsen

van 10.30-12.30 uur

Ouders nu eens actief in de krite en aan de stuit

Kazemattenmuseum ontvangt 10.000e bezoeker

De twintigste editie van de Brij Blues Night in Workum, afgelopen zaterdag, kan als geslaagd de geschiedenisboeken in. Dat is ten eerste een zeer verheugende constatering waarop de Stichting Brij Blues Workum zonder meer trots kan zijn. Wat vergt de organisatie van een dergelijk groot en groots festival immers veel aan creativiteit en kracht en wat is het dan mooi om er bij stil te staan dat zoiets in onze stad toch maar door de genoemde stichting niet alleen gerealiseerd wordt, maar bovendien van het stempel succesvol kan worden voorzien. In de tweede plaats had het matige weer geen invloed op de publieke belangstelling. Een prima vierde lustrum van de Brij Blues Night dus, zo kan samenvattend worden geconcludeerd. De stichting zelf kwam zondag na een evaluatie tot de conclusie dat “it goed slagge is. Wy binnen tefreden,” aldus Keimpe Bekkema die in het stichtingsbestuur de rol van programmeur vervult. Hij heeft wel het idee

dat de regen misschien wat mensen heeft thuisgehouden, maar dat werd gecompenseerd door de gitarist Julian Sas die op de Merk speelde en die een groot aantal fans naar Workum lokte. “Dat it kwa publyk dochs itselde peil wie as oars kaam dus trocht Julian Sas. In soad fan syn fans út Noard-Nederlân binne foar him nei Warkum kommen. Der wiene bygelyks minsken út it easten fan Grinslân, Gelderlân en Oerisel en dat kompensearre it tal besikers wol.” Julian Sas liet op de Merk duidelijk horen waarom hij als een absolute topper binnen het blueswereldje kan worden beschouwd. “Wy hawwe jierrenlang dwaande west om him yn Warkum te krijen,” aldus Keimpe Bekkema. “Hy is echt in topper yn Nederlân. Sa’n tolve jier lyn haw ik him foar it earst sjoen yn de Oosterpoort yn Grins. Dat wie al geweldich, mar ja, sa’n man as Julian Sas, dat kostet wol behoarlik wat. Mar no hawwe wy sein: it is de tweintichste kear en

OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING

wy hiene wat in buffer opboud, dat sadwaande.” Ook het optreden van Ralph de Jong, ’s middags op de Merk, wordt door Keimpe Bekkema als

BrijBluesNachtBrûzjen De stêd ferjit De broek fan de komelker De winkel fan Sinkel en Vaders stem Hie earder earen iepen foar GreetjeBijma AbmaBruorren en PhillipusBeuker foar Blackmail, Bintangs of BrijbekQuintet Tweintich simmers daam sûnder stek In kommisje mei ’t hier yn ’e bek De Beugel hat gjin Band mear It Kabinet Pears of net DoedeBleekers sokken wosken Harkers heine muzyk op ’e tosken Rynsk ropt it lûd fan troubadour Dichter en solomuzikant Besikers binne KeningKlant Soele jûnen, lange nachten It swit yn ’t hier, it liif fol bier

Noard 119 WORKUM Tel. 0515 542240 / 541852

Klomjend of slomjend yn Stegen en gloppen Wurdt neisongen Noch wat roppen Hoeden brekt it himeljocht iepen Brijbekken jouwe harren del om te sliepen Lâns strjitstiennen yn ’e sûs siket In swalker it paad werom nei hûs nei in Brûzjende nacht fol Rock, Jazz en Blues. 

De Hûnekop zal vooral de jongeren hebben aangesproken, zo is ook de visie van Keimpe Bekkema.

Ytsje Hettinga, streekdichter augustus 2011

“hiel apart” omschreven. “Zijn lijf en leden wórden de blues als hij ze speelt en zijn armen en benen lijken ineens een eigen leven te leiden,” zo viel zeer terecht in het keurig verzorgde programmaboek te lezen. “Der binne minsken dy’t him gjin echte bluessjonger fine, mar ja, hy is oan ‘e oare kant yn 2010 wol útroppen ta de bêste bluessjonger fan Nederlân,” zo vertelt Keimpe Bekkema. Hoe dat zij, zijn optreden boeide velen op de Merk, een gegeven dat trouwens evenzeer gold voor het duo Gryts (Grytsje Melchers) en Grize (Douwe van der Werff). Gryts en Grize traden de afgelopen winter in Jopie’s Húskeamer op tijdens een door de Stichting Brij Blues georganiseerde dichtersmiddag en zij maakten hun toen in onze stad verworven faam ook nu volkomen waar. Voor het overige vindt Keimpe Bekkema het erg moeilijk om hoogtepunten van het festival te noemen omdat “soks fansels fan de smaak fan de besikers ôfhinget.” De Hûnekop, de band die in Swingcafé September te horen was, sprak vooral de jeugd aan en daar staat tegenover dat de mensen die van het wat rustiger genre houden hun hart konden ophalen bij Ernst Langhout in pizzeria/steakhouse Italia en bij het duo Weima en Van der Werf in restaurant Sluiszicht. Er was op de twintigste editie van de Brij Blues Night dus inderdaad ‘voor elck wat wils’. En ook dat gegeven is weer een pluim op de hoed van de organiserende stichting. De herinnering aan zo’n prachtige zaterdag kan echter beter worden ‘gevangen’ in een gedicht, in dit geval van de hand van streekdichter Ytsje Hettinga, dan in een krantenstuk. Maar dat het een prachtig vierde lustrum was, is een feit dat als een paal boven water staat. De stad Workum is de Stichting Brij Blues heel veel dank verschuldigd voor twintig jaar onvermoeibaar ‘krewearjen’. Hulde! (AS)

Grote gebeurtenissen plegen hun schaduwen vooruit te werpen. Dat geldt in meer of mindere mate ook voor de komende editie van Keuringsdei yn Warkum. De schaduwen die daarvoor als vooruitgeschoven merktekens fungeren zijn afkomstig van de leden van het gilde der ‘Listrinders’. Vanaf begin september zullen zij deur aan deur in Workum en het buitengebied kunnen worden waargenomen om hun taak uit te voeren. In opdracht van de Fékeuringskommisje zullen zij de inwoners benaderen met de vraag of men deze traditie - al meer dan 110 jaar oud - financieel wil steunen. De keuring op de inmiddels wel als beroemd te kenschetsen vierde woensdag van september, is onderdeel geworden van de Workumer feestweek. Maar organisatorisch en financieel staat de keuring geheel op eigen benen. De Feestcommissie, die een knallend programma heeft opgezet, opereert eveneens onafhankelijk en heeft al in een vroeger stadium, ruim voor de zomervakanties, acceptgiro’s verzonden om te proberen de nodige pecunia bijeen te krijgen. De Fékeuringskommisje int dus - hetzij nog eens benadrukt de bijdrage van de bevolking door middel van persoonlijk contact aan de deur. Voor alle duidelijkheid: voor deze manier van geldwerving is vergunning verleend door de bevoegde instanties. En tot slot: over de aanmelding van de te keuren aantallen koeien zijn nog geen mededelingen te doen. De inschrijving voor deelname aan het traditionele concours op de Wimerts is nog niet gesloten, dus de organisatie heeft daarover nog geen gegevens beschikbaar.

Ontbijtservice bij uw bakker Een ‘originele’ verrassing ter gelegenheid van een verjaardag, huwelijk of jubileum is: een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen. Maar dan wel ’s morgens vroeg. Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

Dwarsnoard 21 Súd 128 Koudum: Hoofdstraat 11 Balk: V. Swinderenstr. 39 Bolsward: Marktstraat 4 Workum:

0515 0515 0514 0514 0515

541517 542507 521362 602201 572698

www.bakkerijvanderwerf.nl

VOOR AL UW SNOEIWERK BEL NU! Begine 33-35, 8711 BG Workum Telefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

Laatste week op maandag gesloten!

OPRUIMING voor de thuisblijvers

Sanitiem Visser Het adres voor: Badkamers voor elk budget Centrale verwarming, Waterleiding, Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk, Eigen service- en onderhoudsdienst Noard 186, 8711 AM Workum Tel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

Ja, ik neem een abonnement op de Friso en ben zo wekelijks op de hoogte van wat er zich in de regio afspeelt. Naam: .............................................................................................................................................................. Straat: ............................................................................................................................................................. Postcode & Plaats: ............................................................................................................................

Neem nu een abonnement en ontvang een

GRATIS ORANJEKOEK* van

Bakkerij Van der Werf Dwarsnoard 21 - Workum Tel. (0515) 54 15 17

O Ik betaal het abonnementsgeld per acceptgirokaart. Mijn abonnementsprijs is € 28,00 per jaar, postabonnement € 42,00 per jaar. Datum: ............................................ Handtekening:...................................................................... Stuur deze bon naar:

Súd 128 - Workum Tel (0515) 54 25 07

of bezorg deze bon op:

*Alleen geldig tegen inlevering van deze bon en ik word minimaal 1 jaar abonnee van de Friso.

Workumer Krant Friso Postbus 7, 8710 AA Workum Spoardyk 56, 8711 CK Workum


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 30 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 2

Openingstijden diverse instellingen en diensten

‘Friso’s ferline’

Weekenddiensten HUISARTS Workum, Hindeloopen, It Heidenskip, Koudum, Warns en Bakhuizen:

BIBLIOTHEEK WORKUM Begine 52, telefoon 0515 541623 obworkum@bswf.nl www.bibliotheekworkum.nl BIBLIOTHEEK KOUDUM Ds. L. Tinholstraat 3B, telefoon 0515 532120 obkoudum@bswf.nl www.bibliotheekkoudum.nl www.ontdekdebieb.nl THUISZORG ZUIDWEST FRIESLAND Postbus 267 8600 AG Sneek Tel. (0515) 461 100 e-mail: klantenservice@thuiszorgzwf.nl www.thuiszorgzwf.nl Thuiszorg Zuidwest Friesland: alles draait om mensen, thuis! Met 1600 medewerkers bieden wij de volgende diensten aan: • Thuisverzorging en -verpleging (ook persoonsgebonden budget en nachtzorg) • Hulp in de Huishouding • Jeugdgezondheidszorg / consultatiebureau • Voedingsvoorlichting en dieetadvisering • Cursussen en themabijeenkomsten • Uitleen van hulpmiddelen en verpleegartikelen • Thuishotel • Informatie, advies en bemiddeling Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of meer informatie, dan kunt u bellen met de klantenservice van Thuiszorg Zuidwest Friesland, telefoon: (0515) 461 100. Onze medewerkers zijn u graag van dienst. Spreekuur Wijkverpleegkundige: U kunt met al uw vragen over Thuiszorg Zuidwest Friesland en specifiek gericht op Verzorging & Verpleging terecht bij onderstaande wijkverpleegkundigen. Zij kan samen met u de zorg regelen. Als een indicatie noodzakelijk is wordt u geholpen met de aanvraag hiervan. Kantoor Bolsward Jelmerstraat 4, Bolsward. Tel. (0515) 461424 Wijkverpleegkundige: Uilkje Attema Inloopspreekuur: ma t/m do tijdens kantooruren Kantoor Makkum Buren 17, Makkum. Tel. (0515) 461100 Wijkverpleegkundige: Ria Speerstra Inloopspreekuur: ma en vrij tussen 13-14 uur Kantoor Koudum Nieuweweg 7, Koudum. Tel. (0515) 461619 Wijkverpleegkundige: Toos v/d Broek Spreekuur: dagelijks tussen 13-14 uur Kantoor Workum Konvintsdyk 1, Workum. Tel. (0515) 543116 Wijkverpleegkundige: Linda Folkerts Inloopspreekuur: di en do tussen 13-14 uur Ook op afspraak op ma, di en do Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum, ma t/m vr 11.00-12.00 uur. Tel. 06 51 101 399 Verzorgingshuis Talma Hiem (ingang H.Gorterstraat) 8561 BS Balk, ma t/m vr 17.00-18.00 uur. Tel. (0514) 604 101 Jelmerstraat 4, Bolsward, ma t/m vrij 13-14 uur. Tel. (0515) 461 412

Voor informatie over verhuur van woningen, huurtoeslag e.d. kunt u contact opnemen met het kantoor in Balk, Eigenhaard 3 Telefoon: 0514-608080 Onderhoud: 0514-608070 Openingstijden: Alle werkdagen tijdens kantooruren.

BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING WORKUM E.O. Dag en nacht bereikbaar, H. de Jong, tel. 0515 541381 uitvaartver.workum@gmail.com

Vervolg van vorige week Er werd begonnen in besloten zitting en centraal was hierin de financiering van de overdracht van de voormalige zuivelfabriek aan firmanten van Aardewerkfabriek R. F. de Boer. Tijdens de schorsing kwam een telefoontje van de burgemeester, die op vakantie was en wilde weten hoe de zaken er voor stonden. Na heropening bleek dat alles in orde was gekomen en de firma De Boer spoedig aan de slag kan in de voormalige melkfabriek aan de Emmakade. Dat was het dan en dus weer opstappen met een sigaartje tussen de lippen. ********************************************************************* Woensdag geraakte in een onbewaakt ogenblik het zoontje van anderhalf jaar van de familie Joh. Steginga in de Diepe Dolte. Dat gebeurde op de plaats waar vroeger de Kettingbrug lag. Een bejaarde bewoner van het Súd merkte wat er gebeurde en kon direct de toevallig van het Baenspaed komende 12-jarige Melle Miedema waarschuwen. Deze kon de juist even boven water komende drenkeling te pakken krijgen en slaagde er in z’n buurjongetje op het droge te brengen. De kleine baas was toen al herhaalde malen onder water geweest, maar bleek nog wel bij zijn positieven. Zo kende dit gebeuren toch nog een goede afloop. ********************************************************************* Mej. M. Sijtsma van Workum slaagde voor het getuigschrift bejaardenhelpster. Het examen werd afgenomen door de Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg. / Verloren een ouderwets zilveren schakelarmbandje. Tegen beloning graag terug te bezorgen bij A. Gaastra. / Al degenen die ons bij het uitbreken van de brand in de boerderij hebben bijgestaan zeggen wij hierbij hartelijk dank. In het bijzonder de Workumer brandweer, die zo vlug aanwezig was. B. Postma, Slinkewei 17. / Bij mijn vertrek naar Amerika wens ik al mijn familie en bekenden een hartelijk vaarwel toe. Fokel Hoekema, aan boord Waterman. / Buurtvereniging Dwarsnoard, Algeraburren, Workumermeer en Nijhuizum organiseert een groot kinderfeest en een wielerronde op gewone en renfietsen. De beste sprinters nemen hieraan deel. / Buurtvereniging Het Noard houdt dinsdag een vergadering in St. Jozef. In bespreking komt het Feestprogramma. / De bewoners van de Buurtvereniging Zuiderbrug worden vrijdagavond verwacht in de timmerschuur van D. de Jager. Samenstellen feestprogramma staat op de agenda. / Het bestuur van Plaatselijk Belang gaat voor de feestweek verpachten: op het sportterrein standplaatsen voor verkoop van ijs, vis, patates frites, fruit, snoep en de standplaats voor de consumptietent. Inschrijvingen inzenden bij secretaris M. H. Bruggenkamp, Noard. / Sensatie! ’t Warenhuis brengt in zijn seizoenopruiming weer Ongelooflijke Koopjes. Merk. / Ingezonden: De vrouw van een kruidenier brengt een ingezonden stuk over textielverkoop bij kruideniers en koffie bij textielzaken. Zij doet dit schrijven onder de titel: Nog eenmaal: Koffie met! Nog een ingezonden stuk onder de naam: It Kedoo! En dit komt van de hand van Pripper. ‘O, Jan’ is het volgende verhaal en dit werd ingezonden door Koffje Hag! / Enkele kleine winkeliers stuurden een artikel onder de naam ‘En nu nog één kopje koffie en dan aan de slag’. ********************************************************************* De SVW-afdeling Gymnastiek organiseerde vaardigheidsproeven voor de leden. De proeven bestaan uit de onderdelen A, B, en C. Geslaagden bij de meisjes voor A: Ida Westra, Corrie Westra, Cilia Westra, Regientje Huitema, Emmy Huitema, Petra Spaling, Tiny van der Wal, Trijntje de Jong, Piertje Kuipers, Akke Noordenbos, Tjitske van der Tol, Alie IJbema, Betty Seekles, Adri de Boer, Grietje Postma, Vervolg zie volgende week

PALLIE SPORT NOARD 53 TEL. 542222

Via het telefoonnummer van uw eigen huisarts wordt u doorverbonden naar de dienstdoende huisarts. TANDARTS Zaterdag 3 en zondag 4 september 2011 Tandartspraktijk Dentwork Hammole 13, 8711 BZ Workum, tel: 0515-541345 Met urgente klachten kunt u terecht bij de dienstdoende praktijk op zaterdag en zondag om 11.00 uur en om 17.00 uur. - Het is verplicht een indentiteitsbewijs mee te brengen -

Kerkdiensten Zondag 4 september 2011 WORKUM Rooms Katholieke Kerk: - ZATERDAG 19.00 uur pastoor J. van der Wal Baptisten Kerk: - 9.30 uur br. A. van der Haagen (Heilig Avondmaal) Protestantse Gemeente: - 9.30 uur ds. G. Schormans (Start schooljaar in Gertrudiskerk) Doopsgezinde Kerk: - 10.00 uur zr. F. Visser-v. Enkhuizen, dienst in Bolsward IT HEIDENSKIP - ??.?? uur ds. D. Hasper (Startsnein)

Skil 6a • 8711 CN Workum • Tel.: 0515-541619 • B.g.g.: 06-20278801 • www.klameare.nl

W

E

E

K

A

G

Vanmiddag van 14.00 tot 16.00 uur de laatste ZOMER OEPS in de Klameare Koken met Sytske, Knutselen met Jettie, Nynke en Lenie o.a. calabassen versieren, Timmeren met Hans, Rene en Rinze, Yoga bij Saskia, Schminken bij Savannah en nog meer leuke verrassingen.

E

N

D

A

voor sport en vrije tijd en sportprijzen

Het buro te Koudum is van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur geopend en op afspraak. Telefoon 0900 8844. Inloopspreekuur wijkagent: elke maandagochtend in het gemeentehuis te Workum van 10.30 en 11.30 uur. Van maandag 4 juli tot maandag 5 september 2011 is er geen inloopspreekuur. Buurtagent: - Johan Swieringa voor Nijefurd E-mail adressen buurtagent: Johan Swieringa: johan.swieringa@friesland.politie.nl

DIERENARTSENPRAKTIJK VAN WAARD TOT KLIF Ma/Wo/Vr 17.00-18.00 uur. Di/Do 13.30-14.00 uur en volgens afspraak, tel. 541229. Trekwei 11a Workum OUDERENADVISEUR VOOR DE GEMEENTE NIJEFURD EN GAASTERLÂN-SLEAT Voor alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Nienke Talstra, Dubbelstraat 2, 8561 BC Balk, tel. 0514-608108. Spreekuur iedere werkdag van 8.30-10.00 uur.

SERVICE-BUREAU TE PLAK Zoekt u hulp voor in de huishouding, dan kunt u bij ons terecht! Omdat onze vrouwen in loondienst zijn, is het uurtarief 17,- euro per uur incl. BTW. Wilt u meer informatie, dan kunt u bellen met Aukje 06-41804861.

TIMPAAN WELZIJN Maatschappelijk Werk: Jelmerstraat 4, 8701 XH Bolsward 0515-573763 E-mail: amw@timpaanwelzijn.nl Spreekuur maandag t/m vrijdag Van 8.30-9.30 uur Jongerenwerk: Voor ondersteuning aan diverse Jongerenorganisaties: Heichina Hidding, 06-50286406 E-mail: h.hidding@timpaanwelzijn.nl Schuscha Huisman, 0515-421313 E-mail: s.huisman@timpaanwelzijn.nl WMO ADVIESRAAD NIJEFURD Vragen en op- of aanmerkingen met betrekking tot het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kunt u mailen naar: wmoadviesraadnijefurd@gmail.com Ook kunt u hiervoor bellen met de voorzitter mevrouw J. Valkonet tel. 0514-682098 AMIVEDI ZUIDWEST FRIESLAND Meldpunt vermiste en gevonden huisdieren. Tel. 088-0064692/www.amivedi.nl

7a^_[c^Zi gdcYadeZc bZijlkgV\Zc dkZg`Vc`Zg 7ZaYZ@L;@Vc`Zg>c[da^_c/  %-%%"%''++''\gVi^h

BOERDERIJDAGEN Donderdagmiddag 1 september de laatste Boerderijmiddag in deze zomervakantie van 15.00 tot 18.00 uur. Meedoen/kijken, koeien ophalen, kalfjes voeren, meemelken en ... een heerlijke pannenkoek eten! 5,00 euro per persoon. Je moet je wel even opgeven. Tel. 0515-54 29 62. We hebben deze week nog 10 plaatsen!

Activiteitenprogramma Waldrikhiem Dienstencentrum voor ouderen (55-plussers)

Woensdag 31-08 Vrijdag 02-09

10.00 09.30 09.30 12.00

uur uur uur uur

Maandag 05-09

09.30 uur

Dinsdag 06-09 Woensdag 07-09

13.30 uur 14.00 uur 10.00 uur

Henk Gorter staat deze week stil bij de Nonnestrjitte. De ‘oude’ foto van omstreeks 1910 toont een tijdelijk geplaatste draaibrug. Deze verbond de Emmabuert, over de Dolte heen, met de Nonnestrjitte. Vrijwel alle Workumer bruggen waren vroeger van dit type. Ze werden met handkracht gedraaid, waarvoor een houten loopvlonder, in de vorm van ongeveer een kwartcirkel, nodig was. Deze rustte op in het water geheide palen. Het merkwaardige kloeke huis, met steil dak, bestaat helaas niet meer. Dit pand hoorde bij de zoutkeet ‘de Non’. Op de achtergrond de voormalige gasfabriek uit 1867, gedeeltelijk afgebroken in 1976.

‘Radiostrijd’ wordt zaak Commissariaat

Komen jullie ook allemaal weer? 5,00 euro per kind en ouders gratis.

WORKUM

EMMAUS KOUDUM Emmaus meer dan een kringloop winkel. Onderweg 6, Koudum, kringloopwinkel@emmauskoudum.nl Afgifte goederen op openingstijden: Di. en Do. 9.30-15.00 uur en elke 1ste za. van de maand van 9.30-15.00 uur Voor afhalen: Tel. 0514-523343 Gelieve geen goederen voor de deur te plaatsen buiten openingstijden.

Workum van vroeger en nu

Gezellig koffie leute Zomer doe ochtend Nifel Oerke Vertrek naar Laaksum, vanaf Waldrikhiem Volksdansen (vooraf koffie drinken) Koersbal Bingo Gezellig koffie leute

Voor in u agenda: Donderdag 15 september gastendag pannenkoeken eten! Geertje en Tjits ontmoeten u graag Tel 543709 E-mail Waldrikhiem@zorggroeptellens.nl Voor meer informatie en/of opgave kunt u terecht in dienstencentrum Waldrikhiem. Coördinator: Tjitske Visser. Noard 177 te Workum. Telefoonnummer 0515-543709. Geen gehoor? Spreek dan uw naam en telefoon nummer in op de voicemail dan bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. Zorggroep Tellens, Nij Mariënacker: Mariënacker 1. Telefoonnummer 0515-436820.

Het bestuur van radiozender SWFlokaal heeft kennisgenomen van het voorstel van burgemeester en wethouders van SúdwestFryslân aan de gemeenteraad om aan het Commissariaat voor de Media te laten weten dat zowel SWFlokaal als Radio Markant voldoen aan de wettelijke bepalingen om aangewezen te worden als de lokale media-instelling van de gemeente SúdwestFryslân. Verder stelt het college de raad voor geen gemotiveerde voorkeur uit te spreken voor één van beide omroepen. De keuze welke instelling de zendmachtiging krijgt wordt daarmee aan het Commissariaat voor de Media overgelaten. Het bestuur van SWFlokaal is blij dat er nu voortgang in de procedure komt. Na behandeling van het conceptvoorstel in de raadscommissie zal de gemeenteraad op 22 september een besluit over het voorstel nemen. Daarna zal het Commissariaat voor de Media, vermoedelijk in november, uiteindelijk beslissen wie van de beide aanvragers de zendmachtiging krijgt. Al met al is er dan een klein jaar verstreken, dat wij als een impasse en als verloren beschouwen voor de ontwikkeling van onze media-instelling. Het bestuur van SWFlokaal vindt het opvallend dat burgemeester en wethouders geen voorkeur willen uitspreken. Het college verwijst naar de vertrouwensbreuk die tussen de besturen van beide instellingen is ontstaan. Wij begrijpen dat het college

daarin geen partij wil kiezen. De wettelijke adviesbevoegdheid van de gemeente richt zich echter (ook) op de vraag welke instelling het beste de publieke mediaopdracht zou kunnen vervullen, zoals in de Mediawet 2008 is aangegeven: het op lokaal niveau in Súdwest-Fryslân “verzorgen van publieke mediadiensten door het aanbieden van media-aanbod op het terrein van informatie, cultuur, educatie en verstrooiing, via alle beschikbare aanbodkanalen”. Wij hadden liever gezien dat het college daarover een gemotiveerde zienswijze had gegeven, zodat daarmee ook duidelijk wordt wat de gemeente van de lokale media-instelling verwacht. Het bestuur van SWFlokaal betreurt het dat collega-omroep Radio Markant in februari uit het fusieoverleg is gestapt en een eigen aanvraag heeft ingediend. De lokale omroep is volgens ons gebaat bij bundeling van krachten en niet bij onderlinge strijd. SWFlokaal houdt daarom de deur open voor talenten, ook van Radio Markant, die willen meewerken aan de ontwikkeling van SWFlokaal tot een sterke en eigentijdse publieke mediainstelling, die juist in het uitgestrekte Súdwest-Fryslân met zijn vele kernen, een verbindende rol wil gaan vervullen. Als platform voor lokale informatie en cultuur, met het inzetten van televisie, kabelkrant, internet en social media, en met de vinger aan de pols wat betreft nieuwe ontwikkelingen op mediagebied.

Kanosteigers Als voorbereiding op de op 3 september a.s. te houden zevende Nijefurdse-Kano-Zwerftocht zijn op de te nemen route via de Drooge Dolte en de Dijksvaart, om het rondje Workum te kunnen maken, kanosteigers aangebracht bij de dam in de ‘Waterloozing vaart’. Dit is na overleg met de eigenaar van de weilanden aangebracht, zodat het ‘klunen’ gemakkelijker is. De hoop wordt uitgesproken dat, ter bevordering van de kleine watersport bij onze stad, een permanente kanosteiger wordt aangebracht bij deze belemmering in de route ‘rondje Workum’ door provincie, waterschap en/of gemeente. De initiatiefnemers van de kanotocht zullen e.e.a. bij de betreffende instanties onder de aandacht brengen. Ook U kunt a.s. zaterdag 3 september meevaren met deze kanotocht.


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 30 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 3

FAMILIEBERICHTEN

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve schoonzus en tante

Familieberichten worden uit standaard-lettertypen gezet en volgens standaard indeling geplaatst. Vignetten, afbeeldingen en foto’s worden op verzoek geplaatst. Tekst voor familieberichten dient bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd. Bij telefonische opgave of slecht te lezen aangeleverde tekst zijn wij niet aansprakelijk voor de fouten in de gemaakte advertentie. Van deze standaard opmaak kan slechts worden afgeweken indien dit nadrukkelijk wordt verzocht of vermeld.

Rie Gielstra-de Roos Op de leeftijd van 94 jaar. Workum: dhr. D. Gielstra (in dierbare herinnering) mevr. A. Gielstra-Abbring Hingst Amsterdam: dhr. en mevr. Verweij-Gielstra Workum, 21 augustus 2011

GEBOREN ********************************************

Ysbrand

DANKBETUIGING

in jonkje!

Wy wolle eltsenien tanksizze foar alle moaie en goede attinsjes dy ‘t wy krigen ha yn Nij Dekema (Weidum) en no yn Nij Mariënacker!

berne op woansdei 24 augustus 2011 broerke fan Martzen & Lise

Hans en Feikje van Dam Us adres: Nij Mariënacker 1 keamer 116, 8711 CB Warkum.

Pieter Haanstra Jitske Draijer Heidenskipsterdyk 18-B 8724 HV It Heidenskip

******************************************** ******************************************** Nog maar net op de wereld nog maar net een klein leven nog van alles te leren en al zoveel te geven

Jeugdkaratelessen

Dankbaar en dolblij zijn wij met de geboorte van ons dochtertje en zusje

Voor jongens en meisjes van 6 tot en met 12 jaar

door Sportclub F en F The Inner Way

Noa

Woensdagmiddag 13.30-14.30 uur in de Rolpeal te Workum

27 augustus 2011

Kom langs voor een GRATIS kennismakingsles!

De trotse ouders, broers en zus André en Anja Visser-Wesselius Sem, Nils en Tess

Meer informatie:

Sportclub F en F The Inner Way

Sint Annafinne 14, 8711 HS Workum, 0515-540198

********************************************

T: 0515-432030 www.sportclubfenf.nl

Vindt u een mooi gazon belangrijk? Met John Deere tuin- en parkmachines zult u met veel plezier uw gazon maaien. U heeft al een gazonmaaier voor nog geen € 300,-. Kom dus zo snel mogelijk naar uw John Deere dealer voor een demonstratie.

Gebr. Gerlsma B.V. Lutswei 1-Workum Hottingawei 34 - Nijland

Talant zorg en ondersteuning zoekt:

OVERLIJDEN Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van onze broer, zwager en oom

huishoudelijk medewerkers A voor het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden in o.a. Heerenveen, Wolvega, Bakhuizen, Bolsward, Sneek en Joure.

Doede Bosma Jan en Telly Angelique en Dustin Sonja Cor en Tygo Johanna

Rolgordijnen

P SCHER

Plissé / Lamellen GEPRIJSD Rolhordeuren / Rolhorgordijnen Op maat gemaakt! GRATIS opmeten en plaatsen

BANDSTRA BOUWMARKT Súd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394

Interesse? Ga naar www.talant.nl en vul het online sollicitatieformulier in.

loonbedrijf en transportbedrijf, zand- en grindhandel

E.B. van Kalsbeek

Wij wensen Rikie, Dolores en Sybe en Kristian alle sterkte met dit grote verlies.

Alles te leveren voor: • Tuin • Wegenbouw • Bouwmaterialen • Manege bakken Verhuur van: • Rupskranen van 7 tot 20 ton • Shovel • Kipauto’s 6x6 W.S. met kraan • Kipauto’s 8x8 W.S. • Kippertrailers

Verdrietig zijn wij door het veel te vroeg overlijden van onze (oud-)buurman

Doede Wij wensen Rikie en de kinderen heel veel sterkte toe met dit grote verlies. De buren en oud-buren van ’t Noardeinde: Lolke en Ditha Vrolijk Feike-Symen en Linda Heins Emiel Flapper en Simone Tischer Geeske Postma M. Bosma P. Andela Yvo en Carla Flapper Ilan Palstra en Martine Bouma Lyckele en Hanneke Griek Tjipke en Bertina Boersma Taco en Corina Nota Fam. Ter Haar Sjoerd en Tiny Hiemstra Willem v/d Meer en Sjoerdtje de Jong en kinderen

Geschokt zijn wij door het plotselinge overlijden van de vader van onze teamgenoot Kristian

Doede Bosma

Voor info: www.vankalsbeektransport.nl E-mail: transport-vankalsbeek@hetnet.nl Ook zaterdags zijn we open. Tel. 0515-541810 Scharnebuursterweg 21 Ferwoude

Yoga in Workum Vanaf maandag 5 september starten de Yoga-lessen o.l.v. Saskia van Gerven, gediplomeerd Yoga-docent. Locatie: De Klameare Heeft u belangstelling? Een proefles is altijd mogelijk.

Maandag

Dinsdag Woensdag

Donderdag

Wij wensen hem en zijn familie veel sterkte. Spelers Workum 4

19.00-20.00 20.20-21.20 10.30-11.30 19.00-20.00 20.20-21.20 10.30-11.30

Arjen Bouwsma T. 06 30652445 E-mail: schildersbedrijf-bouwsma@hetnet.nl

uur uur uur uur uur uur

Informatie: 0515-540121

Van der Wal Grafmonumenten Glasbedrijf Zuidwesthoek • Glasservice voor ZW-Friesland • Dubbelglas 0515 540111 • Interieurglas

www.glasbedrijfzwh.nl

Balkfinne 1b 8711 AW Workum Tel./Fax 0515-543173 Mobiel 06-22449234 info@grafmonumentenvanderwal.nl www.grafmonumentenvanderwal.nl

Wand- & Vloertegels

Kijk, vergelijk en PROFITEER NU!

BODEMPRIJZEN MERKTEGELS

Industriepark 12, Bolsward, www.vlagsma.nl LET OP! U vindt ons NAAST de Welkoop

ONS VOORDEEL IS UW VOORDEEL

ZATERDAG 3 SEPTEMBER A.S. 14.30 UUR

WORKUM 1 - ROOD GEEL 1 Pupil van de Week is: Ingmar Visser Sponsor van de Pupil van de Week is: Blokker Bandstra & Bandstra Bouwmarkt

De balsponsors van de thuiswedstrijden van Workum 1 zijn:

- AuqaResort It Soal Camping & Jachthaven - Bakkerij Van der Werf - Strandpaviljoen & Havenrestaurant It Soal - Fa. J. van der Goot, watersport-camping-hengelsport - Fytsmakkerij J.F. Scheltema - Autobedrijf Yntema Workum - Zuid West Hoek Keukens - Slagerij Thijs van der Meer - Eethuis & Stadscafé De Smidte - Friesland Foods Cheese Workum - Hunia’s Drukkerij & Workumer Krant Friso - HJG verzekeringen & financiële diensten - ZWF Ontwerp - Aannemingsbedrijf De Boer & De Groot - VHC ActiFood, Oosterwolde

- Sanitiem Visser - Taxi v.d. Bles - Eartiids Workum, ‘groot in eertijdse-spullen’ - Bergsma Groothandel Makkum - Stucadoorsbedrijf Hoekstra & Kunst - Eetcafé De Witte Herbergh - Lunchroom Súd - Administratiekantoor Westendorp - It Pottebakkershûs - Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland - Pallie Sport - Bakker Workum Konstruktiewerken - Woudasport.nl Teamkleding - Hotel-Café-Restaurant De Gulden Leeuw


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 30 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 4

Strijd tegen kanker Op maandag 5 september gaat de grootste collecte van Nederland weer van start. In deze week staan 120.000 vrijwilligers op tegen kanker om zoveel mogelijk geld op te halen. Een enorme operatie die van levensbelang is. Immers: hoe meer collectanten geld inzamelen, hoe groter de opbrengst is en hoe meer geld er is voor onderzoek en meer genezing. Kanker is een vreselijke ziekte die ons allemaal raakt. Eén op de drie Nederlanders krijgt gedurende zijn leven kanker, per jaar ruim 89.000 mensen. Er sterven jaarlijks bijna 42.000 mensen als gevolg van kanker. De ziekte is hiermee doodsoorzaak nummer één in Nederland. Miljoenen mensen delen een droom: een wereld waarin kanker niet langer een dodelijke ziekte is. Wat zou het mooi zijn als deze droom uitkomt. We doen

Ringrijden in Ferwoude gezellig

er alles aan dit waar te maken. Wereldwijd werken wetenschappers naar die dag toe. Zo snel als zij kunnen. Zo snel als wij hun in staat stellen. Wij kunnen kanker onder controle brengen. Wij willen niet accepteren dat er zoveel mensen aan kanker lijden en er al te vaak aan overlijden. Ons doel: Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Sta daarom vandaag nog op en help mee in de strijd tegen kanker.

Het koor Sjongsum uit Workum begint na de zomervakantie een project ‘Ljocht yn Wintermoanne’ waarvan het repetoire zal bestaan uit Christmas Carols, alternatieve kerstliedjes en kerst- of wintergerelateerde liederen. De regie zal in handen zijn van Margo Konings uit Makkum. Sinds 1990 zingen we met elkaar en het repetoire van Sjongsum kenmerkt zich door zijn veelzijdigheid, zowel klassiek als populair, in diverse talen. Het koor, tot voor kort o.l.v. Siebren Kramer heeft meerdere malen meegedaan met theaterproducties van Henk de Boer, recentelijk nog met de theatervoorstelling ‘Ald Izer’. ‘Ljocht yn Wintermoanne’, is een kort project voor de laatste vier maanden van het jaar met als afsluiting een optreden in december. De woensdagavonden wordt er geoefend in het Jopie Huisman Museum van 20.00 tot 10.00 uur. Woensdag 7 september is er een open avond, waarbij iedereen kan kijken of het iets voor hem of haar is. De kosten bedragen 48 euro voor het hele traject.

De collectant van KWF Kankerbestrijding komt in de week vanaf maandag 5 september weer bij u aan de deur. Elke collectant kan zich legitimeren. KWF kankerbestrijding is te herkennen aan het rood-wit-blauwe logo met de krab en aan het Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Wie de collectant mist, kan een gift overmaken op giro 26000.

Frisse start van nieuw voetbalseizoen dames Met een mooi gebruinde huid en blonde haren waren de dames van Workum weer klaar om te spelen maar door het herfstachtige weer leek de zomer alweer ver weg. In de box werden ze door hun coach, Sander Stellingwerff, nog even streng toegesproken waarna de zenuwen bijna niet meer te bedwingen waren. Om 14.30 uur klonk dan eindelijk het fluitsignaal voor de bekerwedstrijd Workum-SDS (Oosterend). Workum begon fel aan de wedstrijd en al snel werd de 16 meter van SDS opgezocht, helaas nog zonder resultaat. Maar de aanhouder wint en na wat heen en weer gepass kwam Tianne aan bal, met dank aan Marrit, waarna Judith de 1-0 binnen tikte. Al snel volgden nog twee mooie kansen die op de lat en net naast de goal eindigden. Isa wist door een mooie actie net voor rust de 2-0 te maken. Na de rust betrok de lucht hingen de buien boven het veld maar dat weerhield de Workumer dames er niet van om het spel van de eerste helft door te zetten. Tianne scoorde na niet al te veel moeite na een paar minuten al de derde goal. Door de drukke bezetting voorin was SDS in staat om te counteren waarna er een tegengoal volgde, stand: 31. De thuisploeg was niet van plan om meer tegengoals te krijgen en er volgden wat aanmoedigende woorden vanaf de zijlijn waarna de concentratie weer volledig terug was. Goed op dreef volgden de vierde en vijfde goal,

gescoord door Isa en Antje. Met nog wat tijd te spelen kon Catharina vanuit een corner opnieuw scoren. Tot slot wist Tianne nog vrij gemakkelijk langs te verdediging te lopen waarna de bal opnieuw in de goal eindigde. Eindstand 7-1, ‘man of the match’: Antje. A.s. woensdag volgt de tweede wedstrijd voor de beker tegen Mulier (Witmarsum). Dames Workum

Dievengilde van koper weer bezig Ook op het Sylspaed nummer 5 heeft een gladde koperdief toegeslagen. Een pas opgeknapte koperen trekbelplaat is in de nacht van zaterdag op zondag 20 op 21 augustus jl. met grof geweld van de deurpost verwijderd. De ontdekking vond in de loop van die zondag plaats. Aangifte bij de politie is wel gedaan, maar dat zal geen nieuwe plaat opleveren. Toch lijkt het de moeite waard te weten waar, behalve bij de familie Yntema (zie de Friso van vorige week dinsdag), nog meer diefstallen hebben plaatsgevonden in de afgelopen periode. Wellicht heeft het zin de vermissingen en/of diefstallen collectief door te geven aan de politie in Koudum. Uw reactie dan gaarne naar Hans van Raamsdonk, Sylspaed 3 en 5, telefoon 0515540121 te Workum.

AMV, daar start je mee Het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk organiseert voor de cursus Algemene Muzikale Vorming (AMV) twee proeflessen. De proeflessen vinden plaats in de week van 5-9 september en 12-16 september. In Workum vinden de AMV-lessen plaats op woensdagmiddag van 13.00-14.00 uur in de Klameare. De cursus is speciaal bedoeld voor kinderen van groep 4 en 5 van de basisschool, maar ook voor een kind uit groep 6 kan AMV nog veel te bieden hebben. Het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk maakt met ingang van het nieuwe seizoen gebruik van een nieuwe stijl AMV, om de lessen nog aantrekkelijker te maken voor de kinderen. Op speelse wijze maken de kinderen kennis met de grondbeginselen van

muziek. Het gevoel voor maat en ritme wordt ontwikkeld evenals dat voor gehoor en geheugen. Ritmisch en melodisch slagwerk is daarbij een hulpmiddel. Het aanbieden van de muziek theorie vindt zo speels mogelijk plaats. En natuurlijk wordt er veel gezongen. De kinderen krijgen de vernieuwde lesstof aangeboden op werkbladen die mee naar huis gaan in een map. Helemaal nieuw is dat de kinderen in drie periodes van een half jaar een muziekinstrument mee naar huis krijgen. Dit is een aanvulling op de lessen. Zodat de kinderen thuis kunnen oefenen. Het zijn achtereenvolgens een cimbaal, een blokfluit en een keyboard. Hierdoor is de cursus nog afwisselender dan voorheen. Meer informatie: 0515-431400. Of kijk op www.cvksneek.nl.

Oepsen is een feest

Project Sjongsum

Verdere inlichtingen: Voke Gorter 0515-541310 of Margo Konings 0515-859055Afgelopen zaterdag werd in Ferwoude het jaarlijkse ringsteken gehouden. De dag had veel regenwater gebracht, maar in de avonduren bleef het droog en dat maakte mede dat het gebeuren nog flink wat mensen trok. Gesproken kan worden van een gezellig festijn. De deelnemers hadden de keus uit verschillende klassen, zoals onder het zadel en aanspanning. Dit maakte dat het deelnemersveld een kleurig geheel werd. Paarden en pony’s, berijders in klederdracht, sjezen, boerenwagens enzovoorts. Er waren niet minder dan 35 deelnemers, inclusief de klasse ‘onder het zadel’. (CH)

Zondagmiddagpodium op 25 september van start Het Zondagmiddagpodium in ‘de Klameare’, inmiddels voorzichtig als een traditie te beschouwen, gaat dit seizoen opnieuw van start. Het programma is nog niet helemaal rond maar de organisatoren spelen met de gedachte om de eerste editie op de middag van 25 september te laten plaatsvinden. Uiteraard sluit dit initiatief dan aan bij de Warkumer Feestweek, of eigenlijk kan gesteld worden dat het een voorbode is van de gebeurtenissen/activiteiten die in de erop volgende week hun beslag zullen krijgen. Dit Podium krijgt onafhankelijk van de Feestcommissie en de Veekeuringscommissie

gestalte. Toch heeft de organisatie bewust voor deze datum gekozen omdat men vindt dat er met de Veekeuring in zicht op een andere manier aansluiting bij deze roemrijke agrarische traditie kan worden gezocht. Het doel is eigenlijk om er een literair, wellicht muzikaal en cultuurhistorisch programma rond de Keuring van te maken. Vooral wil men het paard centraal stellen, omdat voor dit zoals het op een uithangbord bij de smidse in de Begine genoemde ‘edelmoedig dier’ op de Wimerts op Keuringsdei een hoofdrol is weggelegd. En in het verleden heeft

Warkum, men kan dat niet negeren, tal van erkende concoursrijders gehad, die het gebeuren op de Wimerts met gepast chauvinisme kleur gaven. Vanuit die historie dus een verantwoorde keuze om de cyclus mee te beginnen. Wellicht is de idee voor deze ‘voorstelling’ ingegeven door Wommels waar op de avond voor de belangrijkste jeugdkaatspartij, de Freule, een lezingencyclus in het leven is geroepen. Dit initiatief van Pieter de Groot, oudjournalist bij de Leeuwarder Courant maar aan die krant nog steeds als columnist verbonden, beleefde de afgelopen maand de zevende editie.

Hoewel de definitieve vorm van dit uurtje ‘ferdivedaasje yn ’e Klameare’ nog niet vast staat wil men graag in contact komen met bezitters/eigenaars van filmen die de ‘tugerij op de Wimerts’ als onderwerp hebben. Ook historische foto’s van dit unieke stratenconcours zouden een rol kunnen spelen bij de invulling van het programma. Wie voor dit Podium, dat als werktitel ‘Hynstepraat’ heeft gekregen, genoemd materiaal beschikbaar wil stellen kan zich in verbinding stellen met Hille Faber, tel. 0515542352 of de beheerder van ‘de Klameare, Trudi van der Valk. (JPD)

Het crossgevoel van Johanna Johanna de Vries Er is mij door de organisatie van de Autocross Koudum gevraagd een stukje te schrijven over de autocross, omdat ik vorig jaar als eerste ben geëindigd in de damesklasse in deze plaats. Allereerst zal ik mij even voorstellen, mijn naam is Johanna de Vries-Bakker. Ik woon samen met Klaas de Vries in It Heidenskip, met wie ik inmiddels zeven jaar ben getrouwd. Klaas is vanaf zijn 16e jaar al actief in de crosswereld, de pauzeklasse bestond destijds nog en men mocht daarin zonder rijbewijs meedoen. Klaas heeft mij letterlijk aangestoken door de passie die hij heeft voor deze sport en op mijn twintigste stapte ik dan ook in de eerste crossauto, een Opel Ascona. Bij de start in Harich gierde de spanning door mijn lijf en om mijn voet op de koppeling te houden was een hele kunst. Ik vroeg mezelf af waarom ik hier vrijwillig aan meedeed. Na deze rit kwam ik terug op het rennerskwartier en ik voelde mijzelf voldaan, het gaf een enorme kick om tussen al die mannen mee te crossen. Voor mij smaakte dit gevoel naar meer en ik reed twee jaar in mijn trouwe Opel rond in de regio standaardklasse. Er was destijds nog geen damesklasse hier in de omstreken, dus samen met een handjevol dames verdedigden we onze vrouwelijke crosspassie. Zoals bij iedere sport wil je groeien en Klaas besloot over te stappen naar een ander type auto, de Subaru Legancy. De auto werd samen met Folkert Jellesma helemaal uitgedacht,

zodat deze auto de snelste kon worden op de baan. Zo reed ook ik in mijn derde jaar in een Subaru. Al snel werd ik eens vierde in een manche, soms zelfs tweede, wat weer diezelfde kick gaf als het eerste rondje in de Ascona. Het idee dat men gewoon doelloos rond crosst op de baan, is bij lange na niet waar. De coureurs zijn vaak het gehele jaar bezig om de auto zo snel en stabiel mogelijk op de baan te krijgen. Hiervoor moet eerst de juiste auto worden gezocht, dit is voor iedereen uiteraard persoonlijk, al zijn er zoals u op de baan ziet wel favorieten. De auto wordt geprepareerd voor de cross, wat veel voorbereiding vergt. Zoals ik het ervaar is de auto eigenlijk een persoonlijk werkstuk. Dit maakt het ook extra spannend, omdat het altijd weer afwachten is hoe de auto het in de wedstrijd tot een einde gaat brengen. Mijn belangrijkste motto is dan ook: genieten vanaf het moment dat je in de auto stapt. Nu ik voor het zesde jaar in inmiddels de tweede Subaru rijd samen met acht coureurs uit het ‘krossteam It Heidenskip e.o.’, wil ik nog zeggen dat je ieder jaar groeit en dit niet alleen in prestatie wat betreft de eindscore. Dit alles niet te vergeten met dank aan Klaas die voor mij het crossen mogelijk maakt. Hopelijk hebben jullie een idee gekregen dat crossen meer is dan gas geven en dat het ook voor de dames zeker is weggelegd hieraan deel te nemen. De veiligheid staat voorop, dus hier hoeft men het niet voor te laten. Ik zou zeg-

V.V. Workum Programma 29 augustus - Berlikum SC 2 – Workum 2 Aanvang 19:45 Programma Beker 30 augustus - Balk 3 – Workum 3 Aanvang 18:45 - Workum D1 – SWZ D1 Aanvang 18:45 Programma Beker 31 augustus - Mulier DA1 – Workum DA1 Aanvang 18:45 - Nijland C1 – Workum C1 Aanvang 18:45 Programma 3 september - Workum 1 – Rood Geel 1 Aanvang 14.30 - Heeg 2 – Workum 2 Aanvang 14.30 - De Walde 3 – Workum 3 Aanvang 12.15 - Workum DA1 – De Walde DA1 Aanvang 14.30 - Workum A1 – Makkum A1 Aanvang 11.00 - JV Bolsward B1 – Workum B1 Aanvang 10.30 - Workum MB1 – Harlingen MB1 Aanvang 14.30 - RES C1 – Workum C1 Aanvang 14.30 - Workum D1 – ONS Sneek D1 Aanvang 9.00 - RES E2 – Workum E1 Aanvang 11.30 - RES F1 – Workum F1 Aanvang 9.35 Uitslagen Beker 23 augustus Workum 1 – Minnertsga 1 2-2 Uislagen Beker 24 augustus Makkum A1– Workum A1 2–2 Uitslagen Beker 27 augustus Workum 1– Joure SC 1 2–1 Workum 2 – Oudehaske 2 1–2 Workum 3 – HJSC 2 0–3 Workum DA1 – SDS DA1 7–1 SWZ A1– Workum A1 2–3 Workum B1 – Balk B1 3–4 Workum C1 – Makkum C1 5–0 Makkum D1 – Workum D1 1 – 1 Workum E1 – De Walde E1 11 – 0

Futsal week 35 

Crossen is veel meer dan gewoon maar gas geven. Johanna de Vries weet dit als geen ander uit eigen ervaring te verwoorden. gen: laat je technische gevoelens opborrelen of zoek net z’n top vent als die van mij. Het gevoel zwevend over de baan te rijden en de kick die deze prestatie op zichzelf al geeft is namelijk meer dan de moeite waard! Wat mij betreft op naar een zeer sterk vertegenwoordigde damesklasse op de autocross in Koudum, aanstaande zaterdag 3 en zondag 4 september. Van de organisatie: zaterdag 3 september om 15.00 uur is er de Teamcross waarbij meer dan tien teams van vijf coureurs tegen elkaar rijden om de eerste plaatsen met in de pauze een verrassingsact, hierbij hebben de kinderen tot 12 jaar gratis toegang.

Zondag 4 september is er de grote Autocross met de damesregio, herenregio, herenstandaard, vrije standaard, kever 1600, sprint 2000 en de stockcar F1 klassen. Dit belooft een groot spektakel te worden. De start is vanaf 11.00 uur en de kinderen tot 12 jaar hebben wederom gratis toegang. De prijsuitreikingen zijn na de finales in de feesttent op het crossterrein met medewerking van Disco Silver. Locatie van dit crossevenement is naast de Galamadammen, graag tot ziens op de cross in Koudum. Organisatie Autocross Koudum in samenwerking met Superklasse Noord en de feestcommissie van Koudum.

Dinsdag 30 augustus 2011 De Rolpeal te Workum Workum 2 - Oeverzwaluwen 1 aanvang 19.00 uur beker Workum 4 - Blauw Wit’34 10 aanvang 19.55 uur beker Woensdag 31 augustus 2011 Wiarda te Leeuwarden Blauw Wit’34 1 - Workum 1 aanvang 20.00 uur beker Woensdag 31 augustus 2011 Sneker Sporthal te Sneek SWZ 1 - Workum 3 uitgesteld beker Maandag 5 september 2011 De Westermar te Burgum De Herauten da2 - Workum da1 aanvang 19.00 uur De Herauten 1 - Workum 1 aanvang 20.00 uur

Restauratie Gertrudis vrijwel klaar  Iedere dinsdagmiddag was het weer een feest voor groot en klein, jong en ouder, deelnemer of leiding. Samen genieten en lekker bezigzijn in de schoolvakanties! Dat was het doel van twee jaar geleden en is het nog steeds. Door de betere bekendheid van Oeps komen er meer kinderen met hun ouders en dat is mooi voor de organisatie, want met een beetje meer geld kunnen we ook leukere activiteiten organiseren. Zo zijn we bezig om circusworkshops naar de Klameare te halen en misschien hebben de kinderen met hun ouders nog meer leuke ideeen. Vertel het ons en we maken er werk van, tot ziens. Tot OEPS!

Wat is er de afgelopen weken hard gewerkt aan onze kerk. Velen hebben gehoor gegeven om als vrijwilliger hun steentje bij te dragen. De sporen van de restauratiewerkers zijn bijna uitgewist en iedereen krijgt de kriebels om als vanouds de erediensten weer in de oude en vertrouwde kerk te kunnen houden. Aanstaande zondag, 4 september zal bij wijze van proef, een dienst gehouden worden. Dit is nodig om voor de week daarop volgend, de laatste puntjes op de “i” te

zetten. De eindoplevering vond plaats op maandag 29 augustus. Hierbij zijn nog wat zaken die bij de nazorg en onderhoudsverplichting van de aannemer behoren en uitgevoerd moeten worden. Op 10 september wordt de kerk door de restauratiecommissie overgedragen aan de kerkenraad, in aanwezigheid van veel genodigden. Op 11 september a.s. is de kerk weer open. Dan wordt de eerste dienst gehouden in een feestelijke stemming. Het orgel speelt dan weer en we hopen, dat

deze historische gebeurtenis tot in lengte van jaren herinneren mag aan de grote restauratie 2010/2011. De week volgend op 11 september a.s. is de kerk open voor een ieder die de kerk bezichtigen wil. De restauratie kon dankzij de vele vrijwillige giften (en dan denken wij zeker ook aan degene die vooral het gebouw een warm ‘cultuur-hart’ toedragen), weer tot de laatste voeg hersteld worden. Er zullen in de week van 12 t/m 17 september passende activitei-

ten gehouden worden. De gemeente heeft opdracht gegeven om het hek rond de begraafplaats van de kerk schoon te maken, rotte delen te vervangen en het hek te verven. De kerk staat er weer prachtig bij, een rustiek en pittoresk punt voor de foto. Graag nodigen wij alle Workumer bewoners uit van 12 tot en met 17 september een kijkje te gaan nemen in de Gertrudiskerk. De restauratiecommissie St. Gertrudiskerk

Kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar in de gemeenten Nijefurd, Bolsward, Littenseradiel, Wûnseradiel en Gaasterlân-Sleat. Centraal Bureau voor informatie, aanmelding, bemiddeling en plaatsing: De Spinnekop 4, 8748 BG Witmarsum, tel: 0517 533100 Bereikbaar ma. t/m vr. van 8.00-17.00 uur. - Gastouderbureau voor kinderen van 0-13 jaar. - Kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar. - Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar. - Tussenschoolse opvang. - Peuterspeelzalen. e-mail: info@kinderopvangzwfrl.nl website: www.kinderopvangzwfrl.nl


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 30 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 5

Stavoren op zijn kop voor Fryske Cash Tournee Stavoren zal op zijn kop staan wanneer de tournee van het Fryske Cash project de stad aandoet op 10 september. Een keur aan Fryske artiesten laat op geheel eigen wijze een Friese versie van The Man In Black, Johnny Cash, horen. Straten worden er voor afgezet en het prachtige centrum van de stad is het decor van het optreden. Het optreden is gratis toegankelijk, net als de andere vier optredens van de tour die dwars door heel Friesland gaat. Het belooft een schitterende avond te worden, want waar anders staan oudgediende Anneke Douma, Eddy Dysktra, oud-Strawelte zanger Foppe Land of Omrop Fryslân presentator en muzikant Eric Ennema op één podium. En niet te vergeten de lokale Rockabilly helden Billy Benton & The Birddogs die speciaal voor het project een nummer in het Starums opnamen. Samen met Highway 54 zijn zij de twee begeleidingsbands van de avond waar

Kazemattenmuseum ontvangt 10.000e bezoeker

naast de eerdergenoemde artiesten onder anderen ook Agnes Sambrink, Baldrs Draumar, Eduard Rekker, Elske Minnema en Sjoerd Plantinga van de partij zijn. Het verhaal van de Fryske Cash kende vorig jaar september een vliegende start. In totaal deden 65 muzikanten mee aan de plaatopnames en kwam de cd binnen op nummer 20 van de nationale cd top 100. Een bijzonder project met een bijzondere start op het Concours Hippique van Drogeham op 3 september. De spectaculaire show zal twee uur lang duren, is gratis toegankelijk. Een feest voor jong en oud en iedereen die The Man In Black, Johnny Cash, een warm hart toedraagt. De hekken gaan open om 20.00 uur en de aanvang is om 20.30 uur. In verband met te verwachtten drukte worden bezoekers van buiten Stavoren opgeroepen om de auto’s te parkeren op de parkeerplekken bij het station.

Vanaf 7 september verzorgt Sportclub F en F The Inner Way karatelessen voor jeugd, zowel jongens als meisjes, van 6-12 jaar op de woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur in de Rolpeal. De lessen worden verzorgd door ervaren instructeurs van Sportclub F en F The Inner Way. Kyokushin Karate is bijzonder goed voor de motorische ontwikkeling van kinderen, het vergroot het zelfvertrouwen en is gewoon leuk om te doen. Belangstellenden zijn van harte welkom voor een gratis kennismakingsles.

Optocht Koudum Op vrijdag 9 en zaterdag 10 september rijden er dertien wagens mee in de allergorische optocht van Koudum. Het is de optochtcommisie van Koudum dit jaar weer gelukt om dertien wagenbouwploegen zover te krijgen om weer een mooie optocht te maken. De optocht rijdt vrijdagmorgen vanaf 10.30 uur op een parcours vlakbij het centrum van Koudum en wordt muziekaal ondersteund door de fanfare Nij Libben uit Koudum. Zaterdagavond rijdt de optocht weer en dan vanaf 20.00 uur en wordt dan muzikaal ondersteund door twee korpsen: Eufonia uit Bakhuizen en een topkorps uit Duitsland, The Blue Diamonds.

Facelift bij de vroegere RolpealOp woensdag 24 augustus, ’s morgens om half elf, passeerde de 10.000e bezoeker van dit jaar de kassa van het Kazemattenmuseum Kornwerderzand.

 Aan de reconstructie van de provinciale weg bij de Rolpeal onder Workum wordt momenteel hard gewerkt. Met de Rolpeal wordt in dit geval uiteraard niet het sportcomplex in de stad bedoeld, maar de plaats waar vroeger bij de kruising van waterwegen onder Workum richting Nijhuizum een zogenaamde rolpeal stond. Deze moest verhinderen, door de jaaglijn er omheen te leggen, dat door paard of mens getrokken (gejaagde) schepen in de bocht van zowat negentig graden met de kop in de wal werden getrokken. Maar hoe dat zij, gelukkig wordt ook in onze tijd ruimschoots aandacht besteed aan het goed laten doorstromen van het verkeer. Foto Cor Hunia.

Duiven Wouda in topvorm terug uit St. Quentin De voorlaatste wedvlucht van de jonge duiven hadden deze keer het in Frankrijk gelegen St. Quentin als startplaats. Toen op zaterdagmorgen om 8.45 uur de fluit als sein van vertrek klonk stond er op dat moment een wind die waaide uit het zuidwesten bij een licht bewolkte hemel, kortom prima duivenweer. Om 13.13.35 uur verschenen er boven het hok van Th.Wouda drie duiven, die met enige vertraging, op de klep landden en vlug hun hok binnen gingen. De eerste twee duiven die door Wouda werden geklokt waren goed voor de eerste en tweede plaats op de ranglijst, De Groot/De Jong snoepte, met een minimaal verschil, de derde plaats net voor Wouda zijn derde geklokte duif vandaan die dus nog keurig vierde werd. G. De Jong klokte duiven op de vijfde en tiende plaats, Th. Wouda pakte ook nog een zesde plaats

Amivedi in regio Zuidwest-Friesland

Taa lswyl sel

Vermist Molkwerum, Lútzenpôle, 23-08: Zwarte poes, enkele witte haartjes op de borst, 2 jaar oud. Parrega, Horstweg, 17-08: Zwarte poes, witte bef, wit aan voetjes, 5 jaar oud. Workum, Pothúswyk, 26-08: Cypersgrijze poes, witte sokjes, wit op keel en bef. Vrij kleine poes van 16 jaar oud. Gevonden Koudum, Onderweg, 27-08: Cypersgrijs kitten, 7 weken oud. Hoofdstraat, 28-08, Cypersrood kitten, 7 weken oud. Workum, 1808: Zwart en wit kitten, 5 maanden oud. Foto’s www.amivedi.nl, info Amivedi Zuid West Friesland, tel. 088-0064692.

Ofpannich: op ôfwetterjen lizze, bygelyks fan in stik lân, in strjitt; ôfpochelje: omseame, ôftichelje, jin út ’e naden wurkje

en Flapper/Mulder klokten drie duiven achter elkaar op de plaatsen zeven, acht en negen. De winnende duif legde de afstand van 380 kilometer af met een gemiddelde snelheid van bijna 1415 mtr. per minuut. Uitslag: Th. Wouda (21) 1, 2, 4; De Groot/ De Jong (34) 3, 11, 15; G. De Jong (7) 5, 10, 20; Flapper/ Mulder (16) 7, 8, 9; J. Bouma (6) 26. Dam winnaar eerste natoervlucht uit duiven Om 9.50 uur waren in Duiven 220 duiven gelost voor de eerste natoervlucht van dit seizoen. Aan de natoer mogen meedoen jonge en oude duiven, duiven met ervaring en duiven zonder de vereiste ervaring. Door duiven op de natoer te spelen heeft men de kans om de oude duiven nog eens te laten vlammen en de duiven die nog te weing ervaring bezitten nog wat bij te leren. Het was D. Dam die om 11.22.54 uur als eerste een duif in de klok had en dus tot winnaar werd uitgeroepen, H. Kurpershoek, specialist op de natoer, moest deze keer genoegen nemen met een prima tweede klassering. H. Mulder als derde G. IJntema als vierde en H. Folkertsma op de zesde plaats zaten keurig in het neusje van de uitslag. Flapper/Mulder zette een hele mooie serie neer met een vijfde en zevende tot en met tiende plaats als resultaat. Nieuwkomer in de postduivenwereld Sjors Boersma verscheen aan de start met 15 postduiven en liet zien dat hij, 25 jaar zonder duiven, het kunstje nog niet was verleerd want Boersma plaatste zich direct met een duif in de uitslag. De winnende duif van Dam vloog de afstand van 126 kilometer met een gemiddelde snelheid van bijna 1354 mtr. per minuut. De wedstrijd had een vlot verloop want na twintig minuten waren alle 73 prijsduiven geklokt en kon de wedstrijd worden gesloten. Uitslag: D. Dam 1, 21, 22; H. Kurpershoek 2, 14, 15; H. Mulder 3, 23, 24; G. IJntema 4, 30, 33; Flapper/Mulder 5, 7, 8; H. Folkertsma 6, 11, 12; J. Bouma 13, 17, 20; J. Reitsma 28, 29, 32; A. Schippers 36; J. Bijlsma 41, 45; S.B. Boersma 57. Tussenstand Sponsorcompetitie: 1 Afwerkingsbedrijf Workum B.V. 22195 pnt; 2 Makelaars Bleeker & Flapper 22048 pnt; 3 Hoveniersbedrijf W.P. Folkerts 21796 pnt; 4 Bouwbedrijf Eekma 21765 pnt; 5 Lunchroom ‘t Sûd 19605 pnt.

Karatelessen door The Inner Way in Workum

Pake Hans Jäger en beppe Boukje Jäger-Amsterdam, met hun kleinzoon Roan van der Duim (10) en zijn vriendje Ylva Zijlstra (10) allen uit Hindeloopen, betraden argeloos het museum. Ze werden daar opgewacht door een ontvangstcomité, bestaande uit enkele bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting Kornwerderzand, die voor een feestelijk welkom zorgden. De heer Jäger ontving uit handen

van vrijwilliger Jacob Topper het door hem geschreven boek ‘De Wonsstelling’, mevrouw Jäger kreeg van vrijwilligster Alie Papma een boeket bloemen en voor de jongens was er de beroemde Kazemattenpet en een dvd. De heer Jäger, al enige jaren gepensioneerd als restauratietimmerman, had het museum in 1987 al eens bezocht met zijn kinderen en vond, dat nu ook zijn

kleinzoon met zijn vriend maar eens moesten zien wat er in de meidagen van 1940 is gebeurd op de Afsluitdijk. Mevrouw Jäger is in de Zuidwesthoek geen onbekende, zij verzorgt daar rondleidingen vanuit ’t Kalkoentje en neemt als ‘vissersvrouw’ deel aan de Leugenbankverhalen in Hindeloopen. Na de officiële ontvangst werd met enkele bestuursleden een

kopje koffie gedronken in het bezoekerscentrum, waarna een rondleiding door het museum werd aangeboden. Het gaat goed met het bezoekersaantal in het museum, men zou echter graag de ruim 14.000 bezoekers van vorig jaar willen evenaren! Het museum is op 16 en 17 september met een stand aanwezig op de Luchtmachtdagen op de Vliegbasis Leeuwarden.

Feestelijk onthaal van ‘architectuurschip’ ARK Fryslân, het centrum voor architectuur en ruimtelijke kwaliteit, begint in september aan een bezoek van drie maanden aan de gemeente SúdwestFryslân. Vrijdag 2 september, tussen 15.30–16.00 uur, arriveert de ARK in Stavoren. Hierbij zijn zowel Hayo Apotheker, burgemeester en tevens voorzitter van de ARK Fryslân, en Marno van der Wiel, bestuurslid van de ARK, aanwezig. De ARK komt te liggen aan de Schans bij de Koebrug. U bent van harte welkom te aanschouwen hoe de ARK door de vaardige slepers aanmeert in Stavoren. U kunt deze middag alvast een bezoek brengen aan de ARK.

harte welkom aan boord van de ARK! Aan boord kunt u een tentoonstelling bekijken over de nieuwe sluis van Stavoren en is een expositie over ruimtelijke kwaliteit, denk hierbij onder andere aan de inrichting van ons landschap, dorpen en steden. Daarnaast is de gehele maand de film ‘Grutsk’ te bekijken op de ARK. Een rolprent over het Nationaal Landschap in Zuidwest Friesland.

Het drijvende debatcentrum wil een zo breed mogelijk publiek betrekken bij de discussie over ruimtelijke kwaliteit. In elke ligplaats organiseert de ARK Fryslân samen met de gemeente een programma. Iedereen is van

In elke ligplaats organiseert de gemeente een viertal bijeenkomsten ‘Kijken naar je Kern’, speciaal voor dorps- en wijkbelangen en overige geïnteresseerden. Dorps- en wijkbelangen zijn momenteel bezig met het opstel-

De ARK is vanaf 7 september van woensdag tot en met zaterdag van14.00–17.00 uur geopend. Na het bezoek aan Stavoren legt de ARK in oktober aan in Bolsward en in november in Heeg.

len van een eigen toekomstvisie. Tijdens deze informatieve avonden krijgen de aanwezigen handvatten voor het opstellen van de toekomstvisie.

Een overzicht van het programma en de thema-avonden vindt u op de website van de gemeente, www.gemeenteswf.nl, en de ARK Fryslân, www.arkfryslan.nl.

Ouders nu eens actief in de krite en aan de stuit Zaterdag 27 augustus waren de ouders van onze jeugdige kaatsers weer aan beurt, tijdens de altijd hilarische “ouder/kind partij”. Rond negen uur werden de velden gereed gemaakt. Geen gewone velden dit keer, want bij deze partij worden de perken in tweeën gedeeld. Een vak voor het kind en een vak voor de ouder, hierdoor ontstaat een extra handicap voor de ouder, zij moeten tijdens de opslag de bal in het vak van de ouder (van de tegenpartij) proberen te plaatsen. Om de krachten enigszins eerlijk te verdelen werden de vaders en moeders gesplitst en ontstond er een moeder/kind poule en een vader/kind poule. Opvallend was de traditionele rolverdeling, de jongste kinderen kaatsten namelijk met hun moeder en de oudste kinderen met hun vader. In een aantal gevallen werd gezorgd voor een “one day kaats vader of moeder”, tja… dan kun je zelf kiezen! Tijdens de partijen in de moeder/kind poule bleek dat zelfs de moeders die niet vaak of zelfs nog nooit hadden gekaatst, net zo fanatiek als hun kind werden. De spanning was dan ook om te snijden. Het veld moest zelfs een aantal keer ruimte maken voor de beroemde “alles aan de hang”. De moeder/kind duo’s kaatsten drie keer, Annie Koning en Helina Koning wonnen alle drie partijen en veroverden hiermee de eerste plaats. Hierna volgende het partuur van Annet v/d

 Miniatuur telegrafen, wie zou die niet graag in huis willen hebben. Een prachtige prijs.

Stap en Fenna Terpstra en de parturen Kok en Stellingwerf sloten de rij met een gedeelde derde plaats. Een gigantische waterhoos passeerde het IJselmeer langs Gaast, maar er viel nauwelijks een spatje regen op kaatsveld “Boppeslach”. Toch moest het spel even stilgelegd worden. Want terwijl de weergoden ons trakteerden op onweer, trakteerde bezorgbakker Marten Hoekstra de deelnemers op een heerlijk broodje knakworst. Vol energie en goede moed kon er vervolgens weer verder gekaatst worden. Bij de oudere jeugd

stonden negen parturen op papier, wat resulteerde in vele spannende partijen. Gerben de Boer en Jildert Stellingwerf hadden het deze dag al eerder tegen elkaar opgenomen tijdens voetbal, deze wedstrijd eindigde in een gelijkstand. De strijd werd op het kaatsveld voortgezet met als achterban de vaders van beide jongens. Bij het kaatsspel is een gelijke eindstand niet mogelijk en de overwinning ging naar het partuur van De Boer. De finale werd gekaatst tussen het partuur van Jeltje de Boer en Christiaan Drayer en het partuur

van Ruth en Sierd Henk Stellingwerf. Omdat deze finale in het water dreigde te vallen werd gestart met twee spul aan de telegraaf zodat de partij sneller zou kunnen verlopen. Dat zou kunnen, maar van regen leken de finalekaatsers weinig last te hebben en het werd alles behalve een snelle partij. Alle bordjes kwamen aan de telegraaf te hangen en op deze spannende stand wist Jeltje de Boer een prachtige kaats bij de bovenlijn te leggen. Hiermee leek de winnaar bekent te zijn. Ruth en Sierd Henk namen hun plaats in het perk en de opslag ging naar Jeltje, terwijl Christaan zich verdekt op stelde bij die mooie kaats. Jeltje en Christaan konden niet profiteren van hun grote kaats, want de bal kwam dit keer voor de voorlijn terecht. Dit betekende dat de winst naar Ruth en Sierd Henk ging en er bij huize Stellingwerf ruimte kon worden gemaakt voor 2 kransen aan de muur! Voor Ruth de derde krans op rij dit Seizoen. In de kantine stonden bijzonder mooie prijzen te wachten op de winnaars. Van hout gemaakte miniatuur telegrafen, die heeft niet iedereen in z’n prijzenkast staan! Deze prachtige prijzen werden bezorgd en uitgereikt door sponsor Marten Hoekstra en zijn gemaakt door schoonvader D. de Boer. En zo kwam er een eind aan een gezellige kaatsdag, waar het tussen enkele buien door droog en zonnig was.

Gevonden Tijdens de Brij Blues Night in Swingcafé September hangertje met het sterrenbeeld weegschaal.

Bridgescores Uitslag zomeravondbridge 22 augustus in Workum. In de uitslag zien we zeer wisselende resultaten. Paren die regelmatig eerste werden eindigden nu onderaan en omgekeerd. Jacob de Boer was na vele weken afwezigheid i.v.m. ziekte ook weer in ons midden. Hij speelde wel een lijn lager dan hij gewend was en hij was het nog niet verleerd. A-lijn 1 Alie de Boer-Postma & V.J. Deen 68,50 2 v Zeiler & Zeiler 59,50 -3 Minnie de Boer-Genee & Bert de Boer 57,50 -3 Albertje Botter & Wim Botter 57,50 5 Rigt Varwijk & Ype Wijma 50,50 6 Geertje Folkerts & Tine Venema 50,42 7 Kees Varwijk & Tine. Wijma 50,00 8 Henk Mensonides & Hetty Mensonides 47,08 9 Lies v.d. Leest & Henny Tjaarda 46,67 10 A v.d. Kloet & Koos Leurs 45,00 11 Jappie Bakker & Jacob Wiersma 42,08 12 v.d. Burg & Bootsma 40,42 13 Lobstein & Joost Herweijer 38,00 B-lijn 1 Janny Deenen & Meindert Deenen 60,71 2 Gerard Zweers & Fia Zweers 60,12 3 C.J. van Popta & van Balen 59,23 4 Jacob de Boer & Gerben Dijkstra 57,14 5 Annie Bijlsma & F de Rooij 55,36 6 Annebel Heijn & Jac. v. Santen 52,98 -7 Wietske Smit & Hielke Sietsma 50,89 -7 Ed van Dam & Struiksma 50,89 9 Dorrie Benschop & Ettje Hunia 50,60 10 Kitty Bruno & Emma Veldkamp 49,70 11 Kuyper & Velthuis 45,83 12 Gerben Dooper & Anja van Wigcheren 44,35 13 Hillie Bruggink & Greetje Meindersma 43,75 14 Hotske Altenburg & C Andringa 43,45 15 Henk v. Krugten & Froukje Wiersma 37,80 16 Hoekstra & Steegenga 37,20 C-lijn 1 Irene v Bermiskerke & Hedy v.d. Weij 62,50 -2 Ykema & Froukje Steegenga 60,00 -2 dhr Kampem & mw Kampen 60,00 4 Mieke Bos & Henk Bos 57,08 5 Marijke Kuipers & J. Yntema 56,25 6 Ida v.d. Werf & Pe v.d. Werf 55,00 7 Annie de Boer & Tine Nijenhuis 52,50 8 Willem Broer & Andries Groen 45,42 9 Bokma & Bokma 40,83 -10 Liesbeth van Oudvorst & Eelkje Galema 38,33 -10 Frony Flapper & Tine Kuipers 38,33 12 Carrie van Straten & Stien de Vries 33,75

Colofon Redactieadres: Workumer Krant Friso Postbus 7 8710 AA Workum Tel.: (0515) 541466 Fax: (0515) 543297 E-mail: frisokrant@planet.nl Hunia’s Drukkerij Spoardyk 56 8711 CK Workum Tel.: (0515) 541466 Fax: (0515) 543297 E-mail: info@huniadrukkerij.nl Verspreidingsgebied: Workum, It Heidenskip, Hindeloopen en de Zuidwesthoek van Fryslân Tarieven: Abonnementen Per post Losse nummers

€ 28,00 per jaar € 42,00 per jaar € 0,85 per stuk


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 30 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 6

Ta jo tsjinst

Súdwest Fryslân

BEKENDMAKINGEN VAN DE GEMEENTE SĂšDWEST-FRYSLĂ‚N

SCHRIJFWIJZE STRAATNAMEN IN DE GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE AANGEPAST

Naast de Gemeentelijke Basisadministratie voor persoonsgegevens (GBA) is er inmiddels ook een Basisadministratie voor adressen en gebouwen (BAG). Adresgegevens in beide basisadministraties moeten met elkaar overeen komen, waarbij de gegevens van de BAG leidend zijn. Het college maakt bekend dat, als gevolg van het verplicht gebruik van de gegevens uit de BAG, de schrijfwijze van onderstaande straatnamen in de GBA is aangepast.

Straatnamen in Sneek: Dr Bosstraat Dr Boumaweg Dr Kuyperlaan Dr Obe Postmastraat Dr Pieter Sipmastraat dr W Dreesstraat Dr Wumkesstraat mr C P M Rommestraat mr P S Gerbrandystraat mr P J Oudstraat St Elisabethleane

wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt

Het loket voor energiezuinig wonen

Kijk voor info en aanmelden infoavond op:

Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit binnen een redelijke termijn voor de aanvang van de vergadering aan de griffier van de commissie. Dit kan via telefoonnummer 0515-489194 of u stuurt een mail naar griffie@gemeenteswf.nl. U vermeldt daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wil voeren.

Straatnaam in LoĂŤnga: Ds S Huysmansleane

wordt Ds. S. Huysmansleane

Straatnaam in IJlst: W M Oppedijkstraat

wordt W. M. Oppedijkstraat

Straatnaam in Exmorra: Ds W Ă Brakelstr

wordt Ds. Wilhelmus Ă Brakelstrjitte EENMALIGE AANWIJZING “HUIS DER GEMEENTEâ€?

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân maken hierbij bekend dat bij collegebesluit d.d. 23 augustus 2011 het kerkje te Offingawier eenmalig als huis der gemeente is aangewezen voor het houden van een huwelijksvoltrekking op 2 september 2011. Het besluit ligt m.i.v. 23 augustus 2011 voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis van Súdwest Fryslân, Marktstraat 15 te Sneek. Tevens kan een ieder op verzoek tegen betaling een afschrift van het besluit verkrijgen.

gebouwen ruimte

mening cultuur aandacht

activiteiten

wijken koĂśrdinearje

bedrijven

stad

samen

fasilitearje mienskip

oansprekpunt

scholen

bewenners

toekomst leefberens

platteland

dorpen karakter

voorzieningen

Súdwest Fryslân

natuur

Ăştfieren

ontwikkeling

veiligheid

wiken water krĂŞft bewoners

ynwenners

nieuwbouw

ferdieling wen- en leefomstannichheden

gemeente

recreatie

ynsette

burgerpanel

bestjoeren sinjalearje doarp behouden

realisearjen

kollektive belangen

Wat zijn voor u persoonlijk de belangrijkste ontwikkelingen of veranderingen in uw dagelijkse werk? Voor mij is het belangrijkste om het ideaal van waaruit het CJG ooit is ontstaan, vast te houden; een plek waar je informatie kunt halen over opvoeden en opgroeien voordat er een probleem is, en waar je deskundig en vriendelijk verder wordt geholpen als er wel een probleem is. Vanuit de gedachte dat iedereen, ouders, school en maatschappij, wil dat het goed gaat met onze kinderen, dat ze tot zelfstandige en tevreden volwassenen kunnen uitgroeien.

kennis

Meld u aan voor het burgerpanel! Laat van u horen! Wij willen graag uw mening horen over plannen en ontwikkelingen in de gemeente Súdwest Fryslân. Wilt u ook meedenken en meepraten? Via een enquête op internet kunt u uw mening geven over verschillende onderwerpen. Geef u op als deelnemer aan het burgerpanel.

www.gemeentesudwestfryslan.nl

www.energiesprongsneek.nl

Straatnamen in Ysbrechtum: Ds H W C A Visserleane wordt Ds. H. W. C. A. Visserleane mr S M van Haersma Bumaleane wordt mr. S. M. van Haersma Bumaleane

CENTRAAL POSTADRES Gemeente Súdwest-Fryslân Postbus 10.000 8600 HA Sneek

Spreekrecht: Op de vergaderingen van de raadscommissies kunt u gebruik maken van uw spreekrecht.

Nu in Sneek!

Dr. Bosstraat Dr. Boumaweg Dr. Kuyperlaan Dr. Obe Postmastraat Dr. Pieter Sipmastraat Dr. W. Dreesstraat Dr. Wumkesstraat mr. C.P.M. Rommestraat mr. P.S. Gerbrandystraat mr. P.J. Oudstraat St. Elisabethleane

Koppeltekens In adressen, die naast een straatnaam en huisnummer ook een huisnummertoevoeging bevatten, heeft een kleine wijziging plaatsgevonden. Vóór de huisnummertoevoeging was in de GBA een verbindingsstreepje opgenomen. De BAG staat dit koppelteken niet toe, reden waarom dit in de GBA is verwijderd. Deze wijzigingen betreffen uitsluitend een administratieve vastlegging van de schrijfwijze. Dit heeft geen gevolgen voor u als inwoner. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. Beintema van Team Burgerzaken, via het algemeen telefoonnummer (0515) 48 90 00.

Digitale informatie: Via de hoofdpagina van de gemeentelijke website, www.gemeentesudwestfryslan.nl, kunt u de agendastukken digitaal raadplegen via de link “vergaderdata en -stukken�. De vergaderingen kunnen ook live worden gevolgd via de link “vergaderingen live�.

stĂŞd

Wat zullen de inwoners van onze gemeenten hiervan merken? In het najaar beginnen er activiteiten onder CJG vlag; lezingen over positief opvoeden, verspreid over de regio. Verder zullen er binnenkort bordjes met het CJG-logo verschijnen bij scholen. Op de consultatiebureaus hangen ze al. Men mag verwachten dat ze op die locaties weten wie de kernpartners CJG zijn en hoe deze ingeschakeld kunnen worden. Als er contact is met een CJG-medewerker, kan deze of zelf helpen of een collega-hulpverlener inschakelen. Geen heen en weer sturen. In een ander CJG noemden men dat “wij zijn het kastje ĂŠn de muurâ€?. Dat vind ik een mooi motto.

Wat is voor u de grootste uitdaging in het CJG? Om zowel goede kwaliteit te waarborgen als om te voorkomen dat er ook bij het CJG een overdaad aan regeltjes en bureaucratie ontstaat. Mijn inziens zijn gezinnen en medewerkers daar niet mee geholpen. Dat betekent een vriendelijke deskundige bejegening en snel kunnen reageren op een vraag. Dit hoog in het vaandel houden vraagt een bewuste en kritische houding, van organisaties, medewerkers en gemeentes.

bydrage

MEDEDELINGEN

Voor belangstellenden liggen de stukken op de gemeenteloketten ter inzage die betrekking hebben op deze raadsvergaderingen.

Wat zijn uw verwachtingen van het CJG ZWF? Ik hoop en verwacht dat een open en proactieve samenwerking tussen ouders, scholen en hulp- of dienstverleners vanzelfsprekend wordt. Mijn wens is dat de professional de ouders als echte partners ziet en andersom; dat ouders bereid zijn te luisteren en samen te werken. Dat iedereen aan dezelfde kant kan staat. Ik hoop en verwacht dat ons CJG die samenwerking kan bevorderen.

groen

Vergunning (datum tussen haakjes = datum bekendmaking) is verleend aan: Stichting Stand Up Paddle (SUP) te Tytsjerk voor het organiseren van de 11-Stedentocht op de Stand Up Paddle door de Gemeente Súdwest Fryslân (inclusief een feesttent in Workum op 08-09-2011) van 07-09 t/m 09-092011. (18-08-2011).

Raadsvoorstellen - Statutenwijziging Stichting RSG Magister Alvinus - Voordracht leden bestuur Stichting RSG Magister Alvinus - Aanwijzing lokale media-instelling gemeente Súdwest Fryslân periode 2011-2016 - Jaarrekening 2010, verantwoording bruidsschat 2010 en meerjarenbegroting 2011-2014 van Stichting samenwerkingsbestuur Gearhing - Verbouwing van de gemeentelijke inloopvoorziening Pand 6 te Sneek - Planontwikkeling Brede Zorgschool Piet Bakkerschool in Sneek - Projectopdracht St. Ludgerusschool Workum - Aanpassing gemeenschappelijke regeling Fryslân-West - Fêststelling beliedsnotysje kearnebelied - Startnotitie kadernota Subsidies - Intrekken verordeningen voorzieningen huisvesting onderwijs vijf fusiegemeenten

historisch

APV VERGUNNING

Agenda Kommisje Boarger en Mienskip Datum: 7 september 2011

Raadsvoorstellen - Beslissing op bezwaar Sint Anthony Gasthuis en Stichting Het Weeshuis te Bolsward - Gemeentewapen - Meicirculaire 2011 Gemeentefonds - Aanpassen legestabel wegens aanwijzen van de gehele gemeente als ‘huis der gemeente’ - Actieve informatie vanuit het college: a. COELO Atlas van de lokale lasten 2011 b. Toekomst Afsluitdijk c. Evaluatie Herindeling d. Draagvlaktoetsing voor de samenvoeging van het gebied ‘De Lege GeaĂŤn’ met de gemeente SĂşdwest Fryslân

Wat vindt u tot nu toe van het CJG? Een sterk punt van “onsâ€? CJG is dat de procesmanagers zich actief bemoeien met stagnerende hulpverlening; de ouders, het kind (afhankelijk van de leeftijd) en de betrokken instanties worden samen om de tafel geroepen. Het doel is om samen het probleem te bepalen en een oplossing te zoeken waarbij er een goede samenhang is (ĂŠĂŠn gezin, ĂŠĂŠn plan).

mensen

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8601 HA, Sneek.

Agenda Kommisje Bestjoer en Finânsjes Datum: 8 september 2011

Wie bent u, welke organisatie vertegenwoordigt u en wat doet uw organisatie? Mijn naam is Gerda Cuperus en mijn functie is procesmanager voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Ik vertegenwoordig daarmee niet een organisatie, mijn functie is juist onafhankelijk van organisaties. Door die onafhankelijkheid kan ik er goed voor zorgen dat de hulpverlening rondom gezinnen die soms moeilijk verloopt, weer vlot wordt getrokken. Samen met mijn twee collega’s Anita Modderman en Sietie Verf werken we helemaal voor het CJG-ZWF.

weiland

Bolsward, De Domp 10 + 12 Verleende vergunning voor het plaatsen van een opbouw op de bergingen. (18-08-2011) It Heidenskip, Ursuladyk 22 Verleende vergunning voor het wijzigen van het stalsysteem voor 2 stallen. (30-08-2011) Witmarsum, Van Aylvaweg 40 Verleende vergunning voor het slopen van de garage en een deel van het dak en het verbouwen van de woning. (18-08-2011)

Raadsvoorstellen - Beleid Verklaring van geen bedenkingen bij projectafwijkingsbesluiten - Planologische instemming uitbreiding parkeerterrein ROC Friese Poort te Sneek - Planologische instemming bouw paardenloods Slinkewei te Workum - Bestemmingsplan ‘It Joo-Oudega’ en ‘Bedrijventerrein It Joo beeldkwaliteitsplan’ - Bestemmingsplan Kornwerderzand - Bestemmingsplan Koudum-De Easte en Parkplan - Startnotitie Duurzaamheidsvisie - Startnotitie Windenergie - Startnotitie verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (vGRP) - Heroverweging project Oosterpoortsbrug - Masterplannen Workum en Stavoren - Jaarplan wegen en riolering 2011 - Welstandsnota voormalig WĂťnseradiel - Actieve informatie vanuit het college: a. Koploperproject maatschappelijk verantwoord ondernemen b. Tussenrapportage en risicoanalyse grondbedrijf c. Maatregelen t.b.v. ontsluiting plan Hartwerdervaart te Bolsward d. Handhaving Noord Nederlandse Tankopslag

Gerda Cuperus: “Wij van het CJG zijn het kastje ĂŠn de muur.â€?

wonen

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

Agenda Kommisje Doarp, StĂŞd en Omkriten Datum: 6 september 2011

- Actieve informatie vanuit het college: a. Actieplan Wet OKE b. Voortgangsrapportage stand van zaken kadernota Wmo en herijking welzijnsbeleid c. Jaarverslag procesmanagement CJG ZWF 2010 d. Tussentijdse rapportage Centrum voor Jeugd en Gezin regio ZWF en verlenging projectleiderschap CJG ZWF e. Volwasseneneducatie f. Intentieverklaring Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 g. Eindverslag van het project Noorderhoek h. Wmo-tevredenheidsonderzoek 20092010 i. Werkwijze kernenfonds j. Jaarverslagen Wet kinderopvang k. Jaarverslagen leerplicht en RMC effectrapportage l. Stand van zaken transitie Jeugdzorg m. Hânlieding steds-, doarps- of wykfisys n. ibliotheek Bolsward

vervoer

Deze publicaties zijn alleen bedoeld ter informatie over ingekomen aanvragen bij de gemeente. Wij publiceren deze aanvragen om direct betrokkenen hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar tegen aantekenen, omdat een besluit nog ontbreekt. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren tegen een vergunning, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. Voor nadere informatie over aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00.

Voor alle commissies geldt: Tijdstip 19.30 uur Locatie Raadszaal IJlst, Stadslaan 75

praten

Bolsward, De Wylp 9 - Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een dubbelwandig rookgaskanaal. (17-08-2011). Bolsward, Rinck Baukesstraat 14 Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een tuinhuisje. (15-08-2011). Workum, Aldedyk 10 - Vergunningaanvraag voor het starten van een minicamping in strijd met het bestemmingsplan. (17-08-2011).

Openbare commissievergaderingen

wyk

AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt de vraagbaak voor ouders, opvoeders, kinderen en jongeren in de leeftijd van min negen maanden tot 23 jaar. Hiervoor slaat Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Fryslân de handen ineen met Timpaan, CEDIN en Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân. In Zuidwest Friesland zullen in de loop van 2011 tien consultatiebureaus omgebouwd worden tot Centra voor Jeugd en Gezin. Om alvast kennis te maken, vindt u hier eens in de twee weken een artikel van het CJG.

jeugd

OMGEVINGSVERGUNNING

1ste Jaargang | Week 35 2011

Veiligheid en leefbaarheidsonderzoek Vanaf 1 september kunt u als inwoner van de gemeente Súdwest-Fryslân een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het veiligheid en leefbaarheidsonderzoek. De gemeente wil graag weten hoe de veiligheid en leefbaarheid in de buurt wordt beleefd. Ook wordt onderzocht wat u als inwoner vindt van zaken als het onderhoud van de openbare ruimte en bijvoorbeeld de sport- en speelvoorzieningen en winkels bij u in de buurt. Voor de gemeente is dit belangrijk om te weten zodat er in de beleidsontwikkeling zo veel mogelijk maatwerk geleverd kan worden. Op basis van een steekproef worden ruim 18.000 inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Deze inwoners krijgen per post een uitnodiging en kunnen de vragenlijst schriftelijk of via internet invullen.

,QIRUPDWLHELMHHQNRPVW ³+HULQGHOLQJ%RDUQVWHUKLP´ 0DDQGDJVHSWHPEHUYDQDIXXU   9RRU6~GZHVW)U\VOkQEHWHNHQWGHKHULQGHOLQJGDWGHJHPHHQWHZRUGWXLWJHEUHLG PHWGHGRUSHQ5DHUG'HDUVXP3RSSHQZLHU7HUVRDOHQ6OEUDQGDEXRUUHQ+HW FROOHJHYDQEXUJHPHHVWHUHQZHWKRXGHUVZLOGHLQZRQHUVYDQGHDDQ%RDUQVWHUKLP JUHQ]HQGHGRUSHQ*DX*RDLwQJHD/RDLwQJHD2IIHQZLHUHQ6NHDUQHJRXWXPJUDDJ LQIRUPHUHQRYHUKHWSURFHVGDWHUWRHPRHWOHLGHQGDWGHJHPHHQWH6~GZHVW )U\VOkQSHUMDQXDULZRUGWXLWJHEUHLG  'DDURPQRGLJHQZLMDOOHLQZRQHUVYDQGHYLMIJUHQVGRUSHQXLWYRRUHHQ LQIRUPDWLHELMHHQNRPVWRSVHSWHPEHURPXXU

 VHSWHPEHU  XXU  'RUSVKXLV*DXZ %RH\HQJDVWUDDW 

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Gemeente SúdwestFryslân op het algemeen telefoonnummer (0515) 48 90 00 of via info@gemeenteswf.nl.

GEMEENTELOKET LOKET BOLSWARD LOKET SNEEK LOKET WORKUM SĂšDWEST-FRYSLĂ‚N Kerkstraat 1 Marktstraat 15 Merk 1 T. 0515 48 90 00 Ma t/m do van 9.00 - 16.00 u Ma t/m do van 9.00 - 16.00 u Ma t/m do van 9.00 - 16.00 u F. 0515 48 99 99 Vr van 9.00 - 12.30 u Vr van 9.00 - 12.30 u Vr van 9.00 - 12.30 u E. info@gemeenteswf.nl Ma van 18.00 - 20.00 u Do van 18.00 - 20.00 u Di van 18.00 - 20.00 u Telefonisch bereikbaar van ma t/m vr van 9.00 - 16.00 u.

WMO-LOKET Voor vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kunt u in Bolsward en Workum terecht bij het gemeenteloket van de gemeente Súdwest-Fryslân en in Sneek bij het WMO loket (Marktstraat 12) tegenover het gemeenteloket.

INFORMATIE OVER DEZE PAGINA | Team Communicatie | E-mail: communicatie@gemeenteswf.nl | Telefoon: 0515 48 90 00 | WWW.GEMEENTESUDWESTFRYSLAN.NL

MILIEUSTRAAT BOLSWARD Exmorraweg 3A Ma t/m vrij van 9.00 - 16.30 u Zat van 9.00 - 13.00 u

MILIEUSTRAAT HEEG De Draei 17 Ma t/m vrij van 13.00 - 15.00 u ma avond van 19.00 - 20.00 u

MILIEUSTRAAT KOUDUM Spoarleane 2 ma mid. van 13.00 - 15.30 u vrij mid. van 13.00 - 15.30 u

MILIEUSTRAAT SNEEK Wetterskipsdyk 4 ma t/m vrij van 16.30 - 19.00 u


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 30 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 7

De vergane glorie van Stavoren… Deel 2 Dr. J.D.Th. Wassenaar In de eerste aflevering bekeek ik de vergane glorie van Stavoren in de Middeleeuwen vanuit economisch perspectief. In deze aflevering komen de moralistische en de theologische invalshoek aan de orde.

Een moralistische duiding Wie denkt bij Stavoren niet aan ‘het vrouwtje van Stavoren’? De vertelling behelst een moralistische duiding van de vergane glorie van Stavoren, onder het motto ‘Hoogmoed komt voor de val’. Dr. Jurjen van de Kooi, die in 1984 op het proefschrift Volksverhalen in Friesland promoveerde, vertelt het verhaal als volgt: ‘Toen Stavoren nog een zeehaven en rijke koopstad was lieten de inwoners (…) uit pure verwatenheid zelfs hun stoepen (soms ook: de luifels boven hun deuren) met goud beslaan. De rijkste van allen was een trotse weduwe. Op een dag stuurde zij een van haar schippers er op uit om voor haar het allerkostbaarste te zoeken. De schipper reist de hele wereld af maar kan niets vinden wat zijn vrouwe niet heeft, totdat hij in Dantzig aan de Oostzee prachtiger koren vindt dan hij ooit gezien heeft. Dit moet het kostbaarste op aarde zijn, denkt hij. Hij laadt zijn schip er mee vol en zeilt terug naar huis. Maar hij heeft buiten zijn meesteres gerekend: die vindt het nog niet eens voor haar varkens goed genoeg en beveelt hem het aan bakboord – hij had het aan stuurboord ingeladen – in zee te werpen. Een oude bedelaar smeekt haar hierop terug te komen: anders zal zij eens zo arm worden dat zij zelf om brood zal moeten bedelen. Spotlachend trekt de hoogmoedige een gouden ring van haar vinger en werpt hem in de haven: “Zo min als deze ring ooit zal terugkomen, zo min kan ik arm worden.” Maar de volgende dag al vindt haar meid de ring in de buik van een vis en voor de weduwe van de schrik kan bekomen, krijgt ze de ene onheilstijding na de andere te verwerken. Haar schepen vergaan, haar pakhuizen vliegen in brand en haar land wordt door de zee verzwolgen. Ze verarmt zo snel dat ze weldra moet gaan bedelen om een stukje brood. En op de plaats waar het graan in zee is geworpen ontstaat een zandbank, die de haven van Stavoren ontoegankelijk maakt, zodat de rijke koopstad vervalt. Op die zandbank, het Vrouwenzand, groeit ter gedachtenis het vrouwenkoren, een helmplant met loze aren.’ Van der Kooi stelt, dat het verhaal qua inhoud en intentie meer een sage (gelokaliseerde historische overlevering) en een exempel (afschrikwekkend voorbeeld) dan een sprookje (een positief eindigend wonderverhaal ) is. Toch wordt het vanwege het ringmotief meestal tot het laatste genre gerekend. Het motief van de in een vis gevonden ring is zeer oud (de eerste vermelding is te vinden bij Herodotus, in de vijfde eeuw voor Christus!) en bijna wereldwijd in talloze verhalen in vrijwel alle volksverhaalgenres ingebed. Pas na 1800 dook het in ‘het vrouwtje van Stavoren’ op. Tot ver in de achttiende eeuw werd het verhaal nog als een ware, omstreeks 1200 te dateren, geschiedenis gezien. Toen werd al niet meer begrepen, dat de aanduiding ‘Vrouwenzand’ voor een zandplaat bij Stavoren, betrekking had op Onze Lieve Vrouwe, Maria, patrones van het Sint Odulfus-klooster van Stavoren. De eerste vermelding van de vertelling is te vinden bij de Friese geschiedschrijver Cornelius Kemper (1588). Bij hem zijn het rijke kooplieden die het graan in de zee laten werpen. Al spoedig duikt dan de weduwe op, en wel bij Ocko Scharlensis (1597). In het begin van de achttiende eeuw worden de loze korenaren voor het eerst vermeld. Het is duidelijk, dat het verhaal de neergang van Stavoren moest verklaren. Pas later werd duidelijk, dat het om een fictief volksverhaal ging. De gebroeders Grimm nemen het verhaal tweemaal in het eerste deel van hun Deutsche Sagen (1816) op, eenmaal met en

eenmaal zonder het ringmotief. Na 1816 is het verhaal vele malen herdrukt. Het groeide uit tot het bekendste Friese volksverhaal. Het werd opgenomen in tijdschriften, reisgidsen, school- en kinderboeken en als opera, operette, zangspel, toneel- en poppenkaststuk, televisie- en bioscoopfilm en praalwagenthema voor het voetlicht gebracht. Ook auteurs van naam en faam waagden zich aan het verhaal. Enkele voorbeelden: Theun de Vries bewerkte het in homerische trant, Martinus Nijhoff bedde het in zijn waterfeestspel De vliegende Hollander in. Grytsje Schipper-Veenstra bouwde in haar uit 2002 daterende, niet gepubliceerde doctoraalscriptie over het vrouwtje van Stavoren voort op het onderzoek van Van der Kooi. Ze codeerde 27 varianten van het verhaal, van 1588 tot 2000. De filosofische en theologische opvattingen van de interne en externe vertellers in de diverse weergaven heeft ze niet nader uitgewerkt.

De Groote christelycke zee-vaert bestaat uit 26 predicaties. Daarnaast zijn er gebeden, liederen, rijmpjes en raadsels in opgenomen. De stichtelijke lectuur in de scheepsbagage diende niet alleen ter vervanging van het kerkbezoek, als er geen predikant of krankenbezoeker aan boord was. Het materiaal was ook bedoeld voor de private devotie onderweg. Uit de inhoud blijkt, dat Westerman een (vroege) vertegenwoordiger van de zogenaamde nadere reformatie was: hij wilde de godzaligheid van de zeeman en diens christelijke ‘houden en draghen’ bevorderen. In de Groote christelycke zee-vaert is een beschrijving van Stavoren van zestien bladzijden opgenomen. Die eindigt (in mijn exemplaar van het boek) met ‘In Stavoren dezen 30 November 1611. En den 8 January 1623, ten tyde der vermeerderinge dezes Boeks.’, waarna de ‘ondertekening’ volgt: ‘Uwer E. E. Onderdanige Adam Westerman, Bedienaar des Goddelyken Woords uwer Stede.’ Aan het einde van de beschrijving van Stavoren laat Westerman weten hoe het komt dat landen en steden - na een bloeitijd - weer ‘declineren’ en ‘eindelijk vervallen’. Naar zijn mening heeft dat alles te maken met Gods rechtvaardige toorn en straffen. Die worden veroorzaakt door de ‘zonden en grouwelen’ van de mensen, waarmee zij ‘God zyne mildigheid aan een zekere Plaatse / Stad of Land betoond’ misbruiken. Als eerste zonde noemt de auteur die van de hovaardij: men wil zijn ‘rykdommen / macht en geweld’ laten zien, en wel ‘zonder wysheid en discretie’. Daarbij verwijst hij naar het voorbeeld van koning Nebukadnessar, die in Daniël 4: 27 zegt: ‘Is Babel niet indrukwekkend, de koningsstad die ik door mijn grote macht heb gebouwd tot eer van mijn majesteit?’ Op basis van Amos 6: 8-11 geeft Westerman de lezers

door hoe God over zulke hovaardij denkt: die verdriet Hem zodanig, dat Hij de stad met alles wat daar in is, zal overgeven. ‘Want siet de Heere heeft geboden dat men de grote Huysen slaan zal dat zy reten krygen / en de kleine Huysen dat zy holen krygen.’ In de Statenvertaling zo weergegeven, dat het grote huis met inwatering en het kleine met spleten geslagen wordt; in de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 zo, dat alle huizen, groot en klein, tot puin zullen worden geslagen. Vervolgens noemt Westerman ‘eergierigheid en pragt’ (‘om een grooten en eeuwigen naam te bekomen’) als ondeugden. Hij noemt dat een dwaasheid en ijdelheid, die God niet bevalt. Daarna spreekt Westerman over wellustigheid, waarmee men anderen zoekt ‘te accommoderen in hare vleesche en oogenlust’. Bij sommigen wordt die als een para-

Vervolgens maakt Westerman gewag van afgoderij: zich verlaten op eigen ‘vastigheden / sterkte / rykdom / neeringe en groote magt’. Hij memoreert in dat verband de waarschuwing uit Jeremia 49: 16. Daarna spreekt Westerman over gierigheid en inhaligheid. Hij wijst de lezers op Gods oordeel daarover in Jesaja 5: 8 en 9 en in Habakuk 2: 11. Als laatste zonde noemt Westerman, dat men vergeet om ‘des Heeren Gods Huys / Schoole en Armehuysen’ te bouwen, terwijl men ondertussen wel de eigen woningen bouwt en onderhoudt. Zijns inziens worden de mensen daardoor van godzaligheid afgebracht en tot goddeloosheid aangezet. Daarbij verwijst de auteur naar Haggai 1: 2, 3 en 8. Om ermee te eindigen, dat een voorbeeld gegeven wordt wat het lot is van ‘voortreffelyke Steden en Landen’ waar gedacht wordt in de geest van Haggai 1: 2: ‘Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de Heer weer op te bouwen.’ Westerman eindigt de boeteprediking aan het einde van zijn beschrijving van Stavoren met de wens dat ‘deze onze Stad Stavoren’ mag zien en speuren ‘toenemingen / wasdom / welvaren en eenen glantsch zyner voriger digniteyt / en waardigheid’. Hij voegt er aan het adres van de bestuurders aan wie hij het boek opgedragen heeft, aan toe ‘en wil uw E. E. met zyn [hij bedoelt die van ‘de Almagtige God / in wiens handen alle dingen bestaan’] genade en goedertierenheid / ware oprechte vrede en eenigheid / bijwonen / tot bevorderinge zynes H. Naams / Geestelijker en Tydelyker welvaren uwer Inwoonderen.’ Ik sluit me graag bij die wens aan!

‘Het vrouwtje van Stavoren’ is niet alleen een bekend verhaal geweest, het was ook geliefd als straat- en volkslied. SchipperVeenstra heeft 24 liederen over de vertelling geanalyseerd. Het oudste, ‘Komt vrienden hoort een lied’, is tussen 1833 en 1850 in Amsterdam uitgegeven.

Een theologische visie Voor een theologische visie op de vergane glorie van Stavoren ga ik te rade bij Adam Westerman, gereformeerd predikant te Gaast-Ferwoude (1600), Stavoren (1602), Oosterlittens (1616) en Workum (1619). Westerman was auteur van de bestseller Christelycke Zee-vaert, een van de zeventiende-eeuwse vademecums voor zeevarenden. In de voorrede in latere drukken van het boek vertelt hij, dat de pennenvrucht voor het eerst in 1611 uitkwam. Van die editie is evenwel geen exemplaar bekend. Dat geldt voor meer van de vroege drukken. In de voorrede van de uit 1635 daterende versie laat de schrijver weten, dat in totaal zeven door hem verzorgde edities gepubliceerd werden, voordat zijn Groote christelycke zee-vaert, een bewerking van het oorspronkelijke geschrift, het licht zag. In totaal zijn in ieder geval zo’n dertig drukken van beide werken verschenen, waaronder een aantal piratenedities. De laatste druk stamt uit 1743.

dijs beschouwd. Zo denkt men de hemel op aarde te hebben.

Dr. J.D.Th. Wassenaar is sinds 2004 als predikant verbonden aan de protestantse gemeente Hellendoorn. Van 1996 tot 2004 diende hij de hervormde gemeente Workum en de Samen op Weg-gemeente It Heidenskip. Hij publiceerde enkele wetenschappelijke artikelen over Adam Westerman, gereformeerd predikant te Workum vanaf 1619.

Het door Pier Arjen de Groot vervaardigde standbeeld van het vrouwtje van Stavoren (1969).

Naar aanleiding van: Binne L. Boarnstra, Dirk Huizinga, Klaas Jansma en Johan Prins, Stavoren. Hoofdstad van de Friese kusten en het verhaal van ‘de jonge Siebren’. ISBN 978-9077948-64-4; gebonden; 160 blz.; prijs: € 22,50 Uitgeverij PENN.nl, Leeuwarden. Hanno Brand en Egge Knol (red.), Koggen, Kooplieden en Kantoren. De Hanze, een praktisch netwerk; ISBN 978-90-8704-113-7; gebonden; 228 blz.; prijs € 20,—; Uitgeverij Verloren, Hilversum.


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 30 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 8

Thema: Nieuw gebruik - Oud gebouw Zaterdag 10 september 2011

Open Monumentendag Súdwest-Fryslân Wat doe je met gebouwen die hun functie verliezen? Hoe kun je beeldbepalende panden een nieuw leven inblazen? Altijd al eens binnen willen kijken bij dat ene opvallende monument? Kom naar Open Monumentendag!

Op deze pagina treft u informatie aan overeen deel van de opengestelde monumenten en de extra activiteiten die georganiseerd worden tijdens Open Monumentendag 2011. In de gemeente Súdwest-Fryslân doen zo’n 70 monumenten mee met Open Monumentendag. Informatie over alle panden, inclusief adresgegevens, foto en ligging kunt u vinden in de speciale folder die voor deze dag wordt uitgegeven door de gemeente. Deze is in de week voorafgaand aan Open Monumentendag gratis te krijgen bij de VVV’s en gemeenteloketten.

De folder is ook digitaal te bekijken via de gemeentelijke website: www.gemeenteswf.nl De verschillende locaties zijn op Monumentendag open van 10.00 – 17.00 uur (tenzij anders is vermeld). U kunt zelf rondkijken, maar op de meeste locaties zijn ook vrijwilligers aanwezig om u uitleg te geven over het monument. Sommige activiteiten zijn aan tijd gebonden. Deze tijdstippen vindt u in het programma. Let op: een aantal monumenten in Workum, Stavoren, Hindeloopen en Hemelum is ook op zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur (meer informatie over welke monumenten dit zijn, is te vinden in de folder en op de website van de gemeente).

Google Layer met Toppers Voor Open Monumentendag ontwikkelde de gemeente Súdwest-Fryslân een layer die de Toppers van de Open Monumentendag in de gemeente toont. Deze is te gebruiken met smartphones waarop de app Google Layar is geïnstalleerd. Zoek naar de Laag ‘Monumenten Súdwest-Fryslân’ dan kunt u via Layar informatie over het monument oproepen. Door het gebruik van GPS kan ook de (wandel)route er naar toe worden uitgezet.

Het thema van de 25ste Open Monumentendag is Nieuw gebruik - Oud gebouw en gaat over herbestemming. In veel gemeenten hebben monumentale gebouwen, om deze te kunnen behouden, een nieuwe bestemming gekregen. Het is mogelijk dat de komende decennia veel gebouwen leeg komen te staan. Verplaatsing van productie, ontkerkelijking, teruglopende middenstand, nieuwe eisen aan werkomgevingen en gezondheidszorg, of schaalvergroting in de landbouw zijn een paar redenen voor

THEMA-TOPPERS TIJDENS DE OPEN MONUMENTENDAG 2011

Goede voorbeelden van gebouwen die een nieuwe bestemming hebben gekregen en tijdens Open Monumentendag te bezoeken zijn:

deze (toekomstige) leegstand. Gebouwen die daarbij vrijkomen vragen om nieuwe bestemmingen. Veel van die gebouwen zijn juist de monumenten die beeldbepalend zijn voor een stad, dorp of landschap. Ze staan er middenin, zoals de kerk, of waren decennialang de grootste werkgever in de omgeving of vormen belangrijke silhouetten in het landschap.

gebouwen zijn opengesteld zoals: de Broerekerk te Bolsward, Abattoir te Sneek, Nooitgedacht te IJlst, Stelling te Kornwerderzand en het Waaggebouw te Workum. Daarnaast zijn ook de grootste of andere bijzondere monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân opengesteld, zoals verschillende grote en kleine kerken, stadhuizen en molens.

Tijdens Open Monumentendag zal de link gelegd worden tussen monumentale gebouwen en hun nieuwe functie, nieuwe betekenis, of zelfs nieuwe omgeving. Diverse herbestemde

In al deze prachtige panden zijn vrijwilligers aanwezig om u van alles over de geschiedenis van het pand te vertellen.

Oude Weeshuis/Politiebureau Gemeentekantoor Súdwest-Fryslân Kruizebroederstraat 2, Sneek

R.K. Pastorie Museum Kerkelijke Kunst Noard 173, Workum

Het voormalige weeshuis is gebouwd in 1914 naar een ontwerp in Overgangsstijl van G. Stapenséa in opdracht van de voogden van het Old Burger Weeshuis.

De in 1877 gebouwd neogotische pastorie is ontworpen door A. Tepe is nu in gebruik als museum.

Noorderkerk Theater Kerkgracht 9, Sneek

Veel plezier tijdens Open Monumentendag 2011

De Noorderkerk is gebouwd in 1881 in Neogotische / Um 1800 stijl. Er is duidelijk sprake van Duitse invloed op het ontwerp. Momenteel is de kerk in gebruik als Theater Sneek.

Waaggebouw Toeristeninformatie Merk 4, Workum

Weeshuis Horeca Kerkstraat 51, Bolsward

Abattoir Bedrijfsgebouw Oude Oppenhuizerweg 49, Sneek

Het voormalige weeshuis “Hid Herohof” werd in 1553 gesticht. Aan de straatzijde de voogden- en voogdessenkamer, een spreekkamer alsmede een stijlvolle vestibule. Nooitgedagt IJlst Kijkcentrum Nooitgedagt Eegracht 11, IJlst

De Waag is een maniëristisch gebouw met schilddak en Vlaamse gevels. De Waag werd in 1650 gebouwd. In de westgevel zit een steen met het gemeentewapen. Stelling Kornwerderzand Kazemattenmuseum Afsluitdijk 5, Kornwerderzand

Voormalig abattoir uit 1931 in cubistische Amsterdamse schoolstijl. Interieur (incl. inrichting) nog grotendeels aanwezig. Het pand krijgt op korte termijn een nieuw gebruik. Broerekerk Multifunctioneel gebouw Broereplein 10, Bolsward

Voormalige fabriek (eind 19e eeuws) in houtbewerkingsgereedschap, maar vooral bekend door zijn (bij)productie van schaatsen. Nu herbestemd voor kantoorunits en het Doe- en Kijkcentrum Nooitgedagt.

De Nederlandse kazematten zijn gebouwd tussen 1932 en 1934. Er zijn ook enkele Duitse bunkers gebouwd tussen 1940 en 1945. De Waag Het Friese Hart Toeristeninformatie Pruikmakershoek 2, Makkum

Voormalig raadhuis Museum Hindeloopen Dijkweg 1, Hindeloopen

Open Monumentendag Súdwest-Fryslân zaterdag 10 september 2011 10.00 tot 17.00 uur De Broerekerk werd in de 13de eeuw gebouwd als kloosterkerk. Het klooster werd in 1580 verlaten en afgebroken. De kerk is met zijn interieur in 1980 afgebrand en begin deze eeuw geconserveerd en van een glazen kap voorzien.

Het oude raadhuis, thans Museum Hindeloopen, is een tweebeukig pand uit 1683 met zadeldaken tussen topgevels. Het gebouw heeft tot 1919 als stadhuis dienst gedaan.

Het voormalig waaggebouw dateert uit 1698.

Kom naar Open Monumentendag 2011

Sjoch foar mear ynformaasje oer jo gemeente op www.gemeentesudwestfryslan.nl

HORREN (opmeten en plaatsen)

ROLHORRAMEN - ROLHORDEUREN

SLOOPBEDRIJF DE JAGER & SIEMENSMA

Zelfmaak artikelen, enz.

Voor al uw sloopwerk - containerverhuur diamantboren - zagen - enz., enz.

BANDSTRA BOUWMARKT

WORKUM - Tel. 0515 541940 of 541988

DEUREN - LAMELLEN

Súd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394

NIEUW Voor al uw DRUKWERK

Tapijthuis

Telefoon 0515-413775, telefax 0515-413956 Oude Koemarkt 38c - Grootzand 83 - 8601 AV Sneek Inlichtingen bij Bart & Joke Bouma, Ielaak 17, Workum, telefoon 0515-541809

HET ADRES VOOR UW:

Afvalverwerking, transport en recycling bv

Kettingzagen - Bosmaaiers - Loopmaaiers Zitmaaiers - Heggescharen - Verticuteermachines en alle andere tuinmachines

Een groot assortiment in:

TEVENS QUADS EN TRIKES Verhuur verticuteermachine en slijpen van kettingzaagkettingen

Totaal recycling voor al uw afval

• Tapijt en vinyl • Gordijnen en vitrages • Tafelkleden en karpetten • Deurmatten • Parket en laminaat • Zonwering

Voor reparaties worden machines GRATIS gehaald en gebracht

Inzameling en verwerking voor bedrijf en particulier. Oud-papier, schroot, metalen, kunststoffen. Bouw- & sloopafval, bedrijfsafval, gevaarlijk afval.

Containers van 1 tot 40 kuub. Harlingen 0517-418 552 www.visserafvalverwerking.nl

Hunia’s Drukkerij 0515-541466 www.huniadrukkerij.nl

Een huis vol woonideeën

friso 2011 week 35  

friso 2011 week 35

Advertisement