Page 1

Dinsdag 9 augustus 2011 // 134e JAARGANG // week 32

Nieuws- en advertentieblad voor Workum en de Zuidwesthoek van Fryslân // Sinds 1877 // Uitgave: Workumer krant Friso bv // Losse nummers € 0,85 per stuk

Informatiepagina

Perfect fair weer tijdens flinke fair

Pagina 2

Bespaar op uw verzekeringspremie!

Topsport op mooi concours Riis

Pagina 5

Een tien voor het SWH-skûtsje

Pagina 6

Forse groei van de ‘suvelfabryk’

Pagina 7

Kijk ook op: www.

.nl

www.verzekeringsmaatwerk.nl

Voor al uw feesten en partijen Jopie’s Húskeamer Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772 www.jopieshuskeamer.com Tevens Jopie’s hamburger en puntzak friet!!!

www.jantegel.nl Fors minder doorvaarten

ALLES OP HET GEBIED VAN GRAFISCHE VORMGEVING, ONTWERP EN UITVOERING

VAN ONTWERP TOT EN MET DRUKWERK WIJ BIEDEN HET ALLEMAAL!

Spoardyk 56 I 8711 CK Workum I 0515 - 541466 info@huniadrukkerij.nl I www.huniadrukkerij.nl

OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING

Noard 119 WORKUM Tel. 0515 542240 / 541852

De fijnste KOGELBIEFSTUK bij ons

 Friesland Campina bouwt in Workum momenteel een nieuwe kaasproductiehal voor rechthoekige kazen met een capaciteit van 50.000 ton kaas. Deze rechthoekige kazen zijn vooral bedoeld voor de industriële verwerking van kaas. Ook gaat deze kaas naar pizzeria’s en dergelijke en is het product bestemd voor bijvoorbeeld voorverpakte kaas (met rechthoekige plakjes) in supermarkten. Verder wordt er in Workum een nieuw pekellokaal gebouwd (in een pekelbad - zout water - krijgt de kaas haar stevigheid, smaak en structuur en het bad is ook belangrijk voor de houdbaarheid). Daarnaast wordt er nog een nieuwe koelcel gebouwd voor de opslag van de kaas. Momenteel is de capaciteit 65.000 ton kaas per jaar. Daar komt 50.000 ton bij en het totaal wordt dus 115.000 ton. Het aantal medewerkers in vaste dienst bedraagt momenteel 117. Daar komen 20 bij. In totaal wordt dat dus 137. De verbouwing moet in oktober 2012 zijn afgerond, zo vertelt voorlichter Rob van Dongen. Foto Henk Gorter.

€ 1,95 per 100 gram! Specialiteit:

EIGEN GEMAAKTE WORST!!

BLOM SLAGERIJ Noard 115 - WORKUM Telefoon 0515 541354 Sinds 1854

Workumer kaatsroem op de PC

di. wo. do. vrij. za.

9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur 9.00 - 11.30 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemen Wind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

Súd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110 www.boogaardinstallatie.nl

Een ‘originele’ verrassing ter gelegenheid van een verjaardag, huwelijk of jubileum is: een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen. Maar dan wel ’s morgens vroeg. Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

Dwarsnoard 21 Súd 128 Koudum: Hoofdstraat 11 Balk: V. Swinderenstr. 39 Bolsward: Marktstraat 4 Workum:

0515 0515 0514 0514 0515

541517 542507 521362 602201 572698

www.bakkerijvanderwerf.nl

VOOR AL UW SNOEIWERK BEL NU! Begine 33-35, 8711 BG Workum Telefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

Jacob Zaagemans: ‘lytse preemje’ Albert Schootstra

Openingstijden:

In de maand juli gingen slechts zevenduizend schepen door de Frisosluis van Stavoren; tweeduizend minder dan vorig jaar. De flinke afname is vooral te wijten aan het slechte weer van de afgelopen maand. Het weer is allesbepalend voor de passages bij de sluis. Zodra de zon schijnt is er een enorme toename, zo laat de provincie weten. Op slechte dagen gingen niet meer dan twintig vaartuigen door de sluis. De laatste jaren neemt het aantal passages gestaag af. Als oorzaak daarvoor wordt genoemd de economische recessie en de concurrentie van nieuwe vaargebieden in Duitsland. Juist om het tij te keren investeert de provincie met het Friese Merenproject fors in de infrastructuur voor watersporters. Niet alleen bij Stavoren was een forse afname. Ook bij de Sudergoabrug bij Workum passeerden in juli 941 schepen minder.

Ontbijtservice bij uw bakker

Kaatsroem voor de stad Workum op de PC in Franeker van afgelopen woensdag. Met zijn maten Michiel Scheepvaart uit Makkum (opslager) en Jan Sjoerd Tolsma uit Deinum (achterin) veroverde onze stadgenoot Jacob Zaagemans (25) namelijk de ‘lytse preemje’, oftewel een derde prijs. Een geweldige prestatie voor een eersteklas partuur, drie kaatsers die dus niet tot de elite van de hoofdklasse behoren. Zaagemans en zijn maten moesten pas in de halve finale het hoofd buigen voor een van de topparturen, dat van Martijn Olijnsma uit Hijum, Hylke Bruinsma uit Minnertsga en Marten Feenstra uit Feinsum. Maar ook in deze halve finale verweerden Zaagemans, Scheepvaart en Tolsma zich tot het uiterste: pas op 4-5 en 4-6 moesten ze de vlag strijken. “It wie in fantastyske dei, it gie gewoan super,” zo kijkt Jacob Zaagemans, die het voorperk verdedigde en de voorminst opslag voor zijn rekening nam, op de PC terug. “Yn ‘e heale finale hiene wy yn it begjin wat muoite mei harren opslach, mar geandewei gie it hieltyd better. Spitigernôch makken wy yn it lêst wat lytse foutsjes en dat brekt dy dan op tsjin sa’n partoer.” Workum liet zich dus terdege zien op de PC. Eerlijkheidshalve echter moet daar worden bijgezegd dat Jacob Zaagemans geen ‘echte’ Workumer is. Hij komt uitJacob Zaagemans verwerkt de bal stijlvol in het voorperk.

Witmarsum en is een telg uit het beroemde kaatsgeslacht Zaagemans. Zonder overdrijving kan gezegd worden – en bestudering van de kaatsgeschiedenis leert dat ook terdege – dat dit geslacht altijd een grote rol heeft gespeeld in het spel met de kleine bal. Jacob Zaagemans staat dus echt in een traditie. Zo’n twee, tweeëneenhalf haar geleden kwam hij in Workum aan de Balkfinne wonen. Hij heeft hier zijn intrek genomen samen met zijn levenspartner Anneroos de Boer. Zij is wél een echte Workumse: dochter van Ivo de Boer en echtgenote Annemarie. Ivo is in Workum bekend van de auto’s en ook de sloepen. Het zal

dus duidelijk zijn dat Jacob in onze stad meer dan stevig ‘verankerd’ is en dat de eer van zijn prachtige werk op de PC ook wel degelijk afstraalt op de stad Workum en haar inwoners. Jacob Zaagemans werkt in Witmarsum als werkvoorbereider in zaken als gipsplafonds en dergelijke. In de eerste omloop troffen Zaagemans en de zijnen een ander uit eersteklassers bestaand partuur: dat van JanPieter Dijkstra, Siebe Greidanus en Rudolf Soepboer. “Yn ‘e earste omloop stiene wy hieltyd achter,” zo vertelt Jacob, “mar by de wichtige punten wiene wy der.” En daar komt het bij het kaatsen

natuurlijk in belangrijke mate op aan. Het leverde de Workumer en zijn maten de winst op: 5-4 en 6-6. Deze eindstand alleen toont al aan hoezeer Jacob en zijn maten er op belangrijke standen waren: hadden ze die laatste slag niet tot een winnende gemaakt dan was het 5 om 5 geworden en wie weet wat dat de tegenstanders weer aan moed had gegeven. In de tweede omloop wachtte het partuur van Rutmer van der Meer uit Sint Jacobiparochie, Karel Nijman uit Leeuwarden en Hendrik Kootstra uit Minnertsga. Voorwaar een drietal dat op deze PC als belangrijke outsider werd gezien. Rutmer van der Meer, de fantastische opslager, heeft de PC al twee keer gewonnen en Karel Nijman één keer. Tijdens deze partij speelde zich een vervelend incident af: in het vuur van het spel en uiteraard volstrekt per ongeluk knalden Jacob Zaagemans en Karel Nijman op elkaar. Het leverde de laatste een klaplong, een gebroken rib en ook nog een paar gekneusde ribben op. Erg voor Karel Nijman uiteraard, maar ook sneu voor Rutmer van der Meer die zijn laatste partij kaatste omdat hij zijn loopbaan op het hoogste niveau beëindigt. Van der Meer en Kootstra moesten nu verder – en dat gebeurde op 3-3 en 0-4 in het voordeel van onze stadgenoot en zijn maten – met Pier Piersma.

Vervolg op pagina 5

Metty Graafsma powered by:

Van week 32 t/m 35 maandags gesloten!

OPRUIMING voor de thuisblijvers

Kantoortijden Klameare

Sanitiem Visser Het adres voor:

iedere dinsdag van 10.30-12.30 uur Tel. 055-5762828 www.mettygraafsmareizen.nl metty@face2facetravel.nl

Badkamers voor elk budget Centrale verwarming, Waterleiding, Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk, Eigen service- en onderhoudsdienst Noard 186, 8711 AM Workum Tel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

Ja, ik neem een abonnement op de Friso en ben zo wekelijks op de hoogte van wat er zich in de regio afspeelt. Naam: .............................................................................................................................................................. Straat: ............................................................................................................................................................. Postcode & Plaats: ............................................................................................................................

Neem nu een abonnement en ontvang een

GRATIS ORANJEKOEK* van

Bakkerij Van der Werf Dwarsnoard 21 - Workum Tel. (0515) 54 15 17

O Ik betaal het abonnementsgeld per acceptgirokaart. Mijn abonnementsprijs is € 28,00 per jaar, postabonnement € 42,00 per jaar. Datum: ............................................ Handtekening:...................................................................... Stuur deze bon naar:

Súd 128 - Workum Tel (0515) 54 25 07

of bezorg deze bon op:

*Alleen geldig tegen inlevering van deze bon en ik word minimaal 1 jaar abonnee van de Friso.

Workumer Krant Friso Postbus 7, 8710 AA Workum Spoardyk 56, 8711 CK Workum


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 9 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 2

Openingstijden diverse instellingen en diensten

‘Friso’s ferline’

Weekenddiensten HUISARTS Workum, Hindeloopen, It Heidenskip, Koudum, Warns en Bakhuizen:

Via het telefoonnummer van uw eigen huisarts wordt u doorverbonden naar de dienstdoende huisarts.

BIBLIOTHEEK WORKUM Begine 52, telefoon 0515 541623 obworkum@bswf.nl www.bibliotheekworkum.nl BIBLIOTHEEK KOUDUM Ds. L. Tinholstraat 3B, telefoon 0515 532120 obkoudum@bswf.nl www.bibliotheekkoudum.nl www.ontdekdebieb.nl THUISZORG ZUIDWEST FRIESLAND Postbus 267 8600 AG Sneek Tel. (0515) 461 100 e-mail: klantenservice@thuiszorgzwf.nl www.thuiszorgzwf.nl Thuiszorg Zuidwest Friesland: alles draait om mensen, thuis! Met 1600 medewerkers bieden wij de volgende diensten aan: • Thuisverzorging en -verpleging (ook persoonsgebonden budget en nachtzorg) • Hulp in de Huishouding • Jeugdgezondheidszorg / consultatiebureau • Voedingsvoorlichting en dieetadvisering • Cursussen en themabijeenkomsten • Uitleen van hulpmiddelen en verpleegartikelen • Thuishotel • Informatie, advies en bemiddeling Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of meer informatie, dan kunt u bellen met de klantenservice van Thuiszorg Zuidwest Friesland, telefoon: (0515) 461 100. Onze medewerkers zijn u graag van dienst. Spreekuur Wijkverpleegkundige: U kunt met al uw vragen over Thuiszorg Zuidwest Friesland en specifiek gericht op Verzorging & Verpleging terecht bij onderstaande wijkverpleegkundigen. Zij kan samen met u de zorg regelen. Als een indicatie noodzakelijk is wordt u geholpen met de aanvraag hiervan. Kantoor Bolsward Jelmerstraat 4, Bolsward. Tel. (0515) 461424 Wijkverpleegkundige: Uilkje Attema Inloopspreekuur: ma t/m do tijdens kantooruren Kantoor Makkum Buren 17, Makkum. Tel. (0515) 461100 Wijkverpleegkundige: Ria Speerstra Inloopspreekuur: ma en vrij tussen 13-14 uur Kantoor Koudum Nieuweweg 7, Koudum. Tel. (0515) 461619 Wijkverpleegkundige: Toos v/d Broek Spreekuur: dagelijks tussen 13-14 uur Kantoor Workum Konvintsdyk 1, Workum. Tel. (0515) 543116 Wijkverpleegkundige: Linda Folkerts Inloopspreekuur: di en do tussen 13-14 uur Ook op afspraak op ma, di en do Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum, ma t/m vr 11.00-12.00 uur. Tel. 06 51 101 399 Verzorgingshuis Talma Hiem (ingang H.Gorterstraat) 8561 BS Balk, ma t/m vr 17.00-18.00 uur. Tel. (0514) 604 101 Jelmerstraat 4, Bolsward, ma t/m vrij 13-14 uur. Tel. (0515) 461 412

Voor informatie over verhuur van woningen, huurtoeslag e.d. kunt u contact opnemen met het kantoor in Balk, Eigenhaard 3 Telefoon: 0514-608080 Onderhoud: 0514-608070 Openingstijden: Alle werkdagen tijdens kantooruren.

BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING WORKUM E.O. Dag en nacht bereikbaar, H. de Jong, tel. 0515 541381 uitvaartver.workum@gmail.com

Vervolg van vorige week Maar omdat de kruideniers steeds meer soorten textiel in het pakket opnemen gaan de textielzaken een tegenactie opzetten. Sikkes wijst er op dat de machtige kruideniers inkoopconcerns de wetten bepalen en de kruideniers zich daaraan moeten houden. Zo is het mogelijk geworden dat kruidenierszaken overhemden, kousen, lakens, slopen in het pakket moeten opnemen. De textielzaken komen met het antwoord en brengen ‘koffie verkeerd’ in hun winkels. ********************************************************************* Tijdens de feestweek naar aanleiding van het 1050 jarig bestaan van Workum zal er een zeer grote paardenshow worden gehouden. De schatting is dat op die dag een 400 tot 500 paarden in Workum zullen zijn. De dieren zullen vertoeven op de terreinen langs de Spoardyk en daar in stap of draf worden voorgebracht. Concourswagens zullen er zijn evenals boerenwagens. Er zullen wedstrijden en demonstraties gehouden worden, dressuur en springen komen aan de orde. Deze paardendag zal zeker aanslaan bij de Workumers en de vele bezoekers die op deze dag in de stad aanwezig zullen zijn. ********************************************************************* De afdeling Gymnastiek van SVW ziet nog steeds verlangend uit naar de komst van een langemat, een artikel dat eigenlijk onmisbaar is voor de gymnasten. Jammer dat een langemat duur is en ongeveer 1000 gulden zal kosten. In de pot voor aanschaf van een langemat zat 77 gulden uit de collecte gehouden bij de jaarvergadering, de collectebus in de gymzaal heeft 50 gulden opgebracht. Bij de komende demonstratie zal zeker ook gecollecteerd worden en hopelijk kan er binnen niet al te lange tijd een langemat worden aangeschaft. ********************************************************************* Zaterdag dansen in Hotel Jans. Muziek The Frisian Band onder leiding van Henk de Vries. / Kinderwagens en wandelwagens, het allernieuwste steeds voorradig. Vliegnetten en gordels enz. Fa. Romkema. / Werkster of flink meisje gevraagd voor een hele of enkele halve dagen per week. J. Robijns-Witteveen, Merk. / Gevraagd flink meisje of werkster. J. S. IJbema, Brouwersdyk. / Te koop zo goed als nieuwe stalen tuintafel. S. R. de Vries, Súd. ********************************************************************* Aan de zoom van de oude Zuiderzee, ligt een stadje, rustig en tevree. Dat is de beginregel van een gedicht op Workum van E. Molenaar. Molenaar prijst Workum maar waar het hem eigenlijk om gaat, dat is het feit dat Muziekvereniging Crescendo het nog steeds zonder uniformen moet stellen. ‘Velen hebben wel eens een Workums feest beleefd en toch aan een belangrijk feit voorbij geleefd. Gulle vreugdetonen vulden dan de straten, juist het was Crescendo, u krijgt het in de gaten’, zo gaat de dichter verder. ‘Bij een optocht waar Crescendo aan het hoofd marcheert, ziet men wel wat hier mankeert. U raadt het direct, dit is enorm, Crescendo bezit geen uniform’. Molenaar sluit af met: Ja dit is enorm, Crescendo moet in uniform! ********************************************************************* Voor het eindexamen van de Christelijke Kweekschool te Sneek slaagden o.a. de Workumers mej. G. Meijer en S. Dijkstra, tevens mej. S. de Jong uit het Heidenschap. / Benoemd tot leraar aan de Lagere Technische School te Hardenberg, de Workumer A. B. Wouda. / Geslaagd voor het Mulo diploma B de Workumer Johs. Koopen. Vervolg zie volgende week

PALLIE SPORT NOARD 53 TEL. 542222

TANDARTS Zaterdag 13 en zondag 14 augustus 2011 Wiersma Tandheelkunde Koarte Baan 13, 8731 DX Wommels, tel: 0515-332418 Met urgente klachten kunt u terecht bij de dienstdoende praktijk op zaterdag en zondag om 11.00 uur en om 17.00 uur. - Het is verplicht een indentiteitsbewijs mee te brengen -

Kerkdiensten Zondag 14 augustus 2011 WORKUM Rooms Katholieke Kerk: - 9.30 uur Parochievoorganger Baptisten Kerk: - 9.30 uur br. A. van der Haagen Protestantse Gemeente: - 9.30 uur drs. A. Althuis, dienst in de Klameare Doopsgezinde Kerk: - 10.30 uur zr. F. Visser- v. Enkhuizen, dienst in Bolsward IT HEIDENSKIP - 11.00 uur ds. Van der Berg-Nieuwpoort NIJHUIZUM Nijhuizumer Tsjerkje: - zondag 14 augustus 19.30 uur mw. F. Visser-Van Enkuizen, mmv Excelsior Parrega

Skil 6a • 8711 CN Workum • Tel.: 0515-541619 • B.g.g.: 06-20278801 • www.klameare.nl

W

E

E

K

A

G

E

Vanmiddag dinsdag 9 augustus an 14.00 tot 16.00 uur OEPS in de Klameare te Workum voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar een leuke doemiddag met koken, timmeren, knutselen, schminken, etc. kosten per kind 5 euro incl. drinken en iets lekkers; ouders gratis! informatie bij Trudi 06-20278801

N

D

A

WORKUM

voor sport en vrije tijd en sportprijzen EMMAUS KOUDUM Emmaus meer dan een kringloop winkel. Onderweg 6, Koudum, kringloopwinkel@emmauskoudum.nl Afgifte goederen op openingstijden: Di. en Do. 9.30-15.00 uur en elke 1ste za. van de maand van 9.30-15.00 uur Voor afhalen: Tel. 0514-523343 Gelieve geen goederen voor de deur te plaatsen buiten openingstijden.

Het buro te Koudum is van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur geopend en op afspraak. Telefoon 0900 8844. Inloopspreekuur wijkagent: elke maandagochtend in het gemeentehuis te Workum van 10.30 en 11.30 uur. Van maandag 4 juli tot maandag 5 september 2011 is er geen inloopspreekuur. Buurtagent: - Johan Swieringa voor Nijefurd E-mail adressen buurtagent: Johan Swieringa: johan.swieringa@friesland.politie.nl

DIERENARTSENPRAKTIJK VAN WAARD TOT KLIF Ma/Wo/Vr 17.00-18.00 uur. Di/Do 13.30-14.00 uur en volgens afspraak, tel. 541229. Trekwei 11a Workum OUDERENADVISEUR VOOR DE GEMEENTE NIJEFURD EN GAASTERLÂN-SLEAT Voor alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Nienke Talstra, Dubbelstraat 2, 8561 BC Balk, tel. 0514-608108. Spreekuur iedere werkdag van 8.30-10.00 uur.

SERVICE-BUREAU TE PLAK Zoekt u hulp voor in de huishouding, dan kunt u bij ons terecht! Omdat onze vrouwen in loondienst zijn, is het uurtarief 17,- euro per uur incl. BTW. Wilt u meer informatie, dan kunt u bellen met Aukje 06-41804861.

TIMPAAN WELZIJN Maatschappelijk Werk: Jelmerstraat 4, 8701 XH Bolsward 0515-573763 E-mail: amw@timpaanwelzijn.nl Spreekuur maandag t/m vrijdag Van 8.30-9.30 uur Jongerenwerk: Voor ondersteuning aan diverse Jongerenorganisaties: Heichina Hidding, 06-50286406 E-mail: h.hidding@timpaanwelzijn.nl Schuscha Huisman, 0515-421313 E-mail: s.huisman@timpaanwelzijn.nl WMO ADVIESRAAD NIJEFURD Vragen en op- of aanmerkingen met betrekking tot het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kunt u mailen naar: wmoadviesraadnijefurd@gmail.com Ook kunt u hiervoor bellen met de voorzitter mevrouw J. Valkonet tel. 0514-682098 AMIVEDI ZUIDWEST FRIESLAND Meldpunt vermiste en gevonden huisdieren. Tel. 088-0064692/www.amivedi.nl

7a^_[c^Zi gdcYadeZc bZijlkgV\Zc dkZg`Vc`Zg 7ZaYZ@L;@Vc`Zg>c[da^_c/  %-%%"%''++''\gVi^h

Workum van vroeger en nu

Donderdag 11 augustus van 15.00 tot 17.00 uur voor de jeugd en ouders een boerderijmiddag bij Boer Jacob op de hoek van de stal Súd 154 te Workum kijken, ruiken, ervaren en meedoen op de boerderij. Per persoon 5 euro incl. pannenkoek en drinken Opgave 0515-542962

In onze ‘geschiedenisrubriek’ van de hand – en vooral ook de lens – van Henk Gorter staat deze week het pand Dwarsnoard 2 centraal. Circa 1900 was hier de zaak van E. J. Witteveen in sigaren en tabak gevestigd. In 1936 werd de winkel volgens het register van de Kamer van Koophandel overgenomen door zijn zoon J. Witteveen. In of omstreeks dat jaar moet de ‘oude’ foto zijn genomen. In 1943 ging O. Siemonsma hier rookwaar verkopen en hij bleef dat doen tot 1958. Nu is hier de makelaardij van Bleeker en Flapper gevestigd.

Fierljepwedstrijden It Heidenskip 2011 dinsdag 16 aug

18.30 uur

1e klas wedstrijd

woensdag 17 aug

14.30 uur

3e klas wedstrijd

woensdag 17 aug

18.30 uur

2e klas wedstrijd

zaterdag 3 sept

16.00 uur

clubkampioenschap

Activiteitenprogramma Waldrikhiem Dienstencentrum voor ouderen (55-plussers)

Dinsdag 09-08

Woensdag 10-08

14.00 uur

10.00 uur

Bingo

Gezellig koffie leute

Maandag 15-08

14.00 uur

Sjoelen

Vrijdag 19-08

09.30 uur

Zomer doe ochtend

14.00 uur

Bingo

Woensdag 17-08

Dinsdag 23-08

10.00 uur

12.00 uur

Gezellig koffie leute Gastendag

OPROEP….

Wij zijn haastig opzoek naar VRIJWILLIGERS die voor ons met activiteiten gasten willen rijden. U kunt contact opnemen met Geertje of Tjits 0515-543709 Waldrikhiem@zorggroeptellens.nl Geertje en Tjits ontmoeten u graag Tel 543709 E-mail Waldrikhiem@zorggroeptellens.nl Voor meer informatie en/of opgave kunt u terecht in dienstencentrum Waldrikhiem. Coördinator: Tjitske Visser. Noard 177 te Workum. Telefoonnummer 0515-543709. Geen gehoor? Spreek dan uw naam en telefoon nummer in op de voicemail dan bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. Zorggroep Tellens, Nij Mariënacker: Mariënacker 1. Telefoonnummer 0515-436820.


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 9 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 3

FAMILIEBERICHTEN Familieberichten worden uit standaard-lettertypen gezet en volgens standaard indeling geplaatst. Vignetten, afbeeldingen en foto’s worden op verzoek geplaatst. Tekst voor familieberichten dient bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd. Bij telefonische opgave of slecht te lezen aangeleverde tekst zijn wij niet aansprakelijk voor de fouten in de gemaakte advertentie. Van deze standaard opmaak kan slechts worden afgeweken indien dit nadrukkelijk wordt verzocht of vermeld.

Rolgordijnen

P SCHER

Plissé / Lamellen GEPRIJSD Rolhordeuren / Rolhorgordijnen Op maat gemaakt! GRATIS opmeten en plaatsen

BANDSTRA BOUWMARKT Súd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394

NIEUW

DANKBETUIGING Leave minsken, HET ADRES VOOR UW:

tige tank foar al jimme meilibjen, tidens de chemokuren en mei myn sikehûsopname. Tank foar alle besite, blommen, safolle kaarten, mails en telefoantsjes. It wie ûnfoarstelber en hat ús tige goed dien.

Kettingzagen - Bosmaaiers - Loopmaaiers Zitmaaiers - Heggescharen - Verticuteermachines en alle andere tuinmachines TEVENS QUADS EN TRIKES Verhuur verticuteermachine en slijpen van kettingzaagkettingen Voor reparaties worden machines GRATIS gehaald en gebracht

Nochris tank. Hinke en Jelte Haagsma

loonbedrijf en transportbedrijf, zand- en grindhandel

E.B. van Kalsbeek Alles te leveren voor: • Tuin • Wegenbouw • Bouwmaterialen • Manege bakken Verhuur van: • Rupskranen van 7 tot 20 ton • Shovel • Kipauto’s 6x6 W.S. met kraan • Kipauto’s 8x8 W.S. • Kippertrailers

Wand- & Vloertegelspektakel TEGELOUTLET afhaalprijsjes

Voor info: www.vankalsbeektransport.nl E-mail: transport-vankalsbeek@hetnet.nl Ook zaterdags zijn we open. Tel. 0515-541810 Scharnebuursterweg 21 Ferwoude

Van der Wal Grafmonumenten Balkfinne 1b 8711 AW Workum Tel./Fax 0515-543173 Mobiel 06-22449234 info@grafmonumentenvanderwal.nl www.grafmonumentenvanderwal.nl

Voor al uw DRUKWERK

Topkwaliteit wand & vloer

Industriepark 12, Bolsward, www.vlagsma.nl LET OP! U vindt ons NAAST de Welkoop

Zijsling Zand en Grind B.V.

OPEN! tijdens bouwvak OPEN!

Kaeidyk 5 8711 HD Workum

SLOOPBEDRIJF DE JAGER & SIEMENSMA

Tel: 0515-542153 Mobiel: 06-22691837 Stopzand - metselzand - grind - aarde - klinkers - tegels e.d.

Voor al uw sloopwerk - containerverhuur diamantboren - zagen - enz., enz.

Woont u aan open vaarwater?

WORKUM - Tel. 0515 541940 of 541988

Informeer naar de mogelijkheden van vervoer over water

Jawel! Iedere VEERTIEN DAGEN houdt Vellinga Optiek - Audiospecialist zitting in verenigingsgebouw Oer de Toer aan de Merk 7-A. U kunt hier terecht voor:

Telefoon 0515-413775, telefax 0515-413956 Oude Koemarkt 38c - Grootzand 83 - 8601 AV Sneek

Arjen Bouwsma T. 06 30652445 E-mail: schildersbedrijf-bouwsma@hetnet.nl

’De Liefde’ Gelegen aan de vaarroute door Workum

* Shell Gas Vindt u een mooi gazon belangrijk? Met John Deere tuin- en parkmachines zult u met veel plezier uw gazon maaien. U heeft al een gazonmaaier voor nog geen € 300,-. Kom dus zo snel mogelijk naar uw John Deere dealer voor een demonstratie.

Gebr. Gerlsma B.V.

* Camping gaz * JSP r.v.s. gasfles

Inlichtingen bij Bart & Joke Bouma, Ielaak 17, Workum, telefoon 0515-541809

Een groot assortiment in: • Tapijt en vinyl • Gordijnen en vitrages • Tafelkleden en karpetten • Deurmatten • Parket en laminaat • Zonwering

Een huis vol woonideeën

* BP gas light Openingstijden servicestation gelijk aan de brugtijden Moleburren 11, 8711 JA Workum, tel. 0515-542004

Lutswei 1-Workum Hottingawei 34 - Nijland

N E T R A D Y E N O M N S DA G A V ON D a Zaterdag 20

START VraOnsODRuijts, Tim Douwsma, nDijeanSgchilder,

• Glasservice voor ZW-Friesland • Dubbelglas 0515 540111 • Interieurglas

HORREN (opmeten en plaatsen)

7a^_[c^Zi gdcYadeZc bZijlkgV\Zc dkZg`Vc`Zg

ROLHORRAMEN - ROLHORDEUREN Zelfmaak artikelen, enz.

BANDSTRA BOUWMARKT Súd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394

Totaal recycling voor al uw afval Inzameling en verwerking voor bedrijf en particulier. Oud-papier, schroot, metalen, kunststoffen. Bouw- & sloopafval, bedrijfsafval, gevaarlijk afval.

Containers van 1 tot 40 kuub. Harlingen 0517-418 552 www.visserafvalverwerking.nl

m et o . a . F eizer & An lers, K n a J , r e m o J o l a n d a Z o t D e H eg em er D ek d w e i r i en c e dweilorkes e B en de Scooter Expe M M , J el l d e b a nd SL A

AU G U S 7 2 G A D R E T A Z

B R IJ B L U E S

DEUREN - LAMELLEN

Afvalverwerking, transport en recycling bv

ugustus

P OP R E B M E T P E V E R K O OP S o W a g n er ,

Glasbedrijf Zuidwesthoek

www.glasbedrijfzwh.nl

UU R AANVANG 20.00

fesep tember.nl a c g n i .sw www

I E DE R E D I

7ZaYZ@L;@Vc`Zg>c[da^_c/  %-%%"%''++''\gVi^h 6ahjbZi`Vc`ZgiZbV`Zc`g^_\i!]ZZ[ijVa\ZcdZ\ odg\Zc#7a^_[YVVgdbc^ZigdcYadeZcbZikgV\Zc d[dcYj^YZa^_`]ZYZcdkZgjlo^Z`iZ!bVVgWZadch# L^_]ZaeZcj\gVV\kZgYZg#

0515-541466 www.huniadrukkerij.nl

Ziet en hoort u het goed?

Tapijthuis

WATERSPORTWINKEL

Hunia’s Drukkerij

TUS

P O K E N Û H E D N I G H T ME T

• • • • •

VAKKUNDIGE OOGMETING EN OOGDRUKCONTROLE UITGEBREIDE ACTUELE MONTURENCOLLECTIE AANPASSING EN CONTROLE VAN ALLE SOORTEN CONTACTLENZEN REPARATIES EN BIJSTELLEN MONTUREN EN BEZORGING AAN HUIS OOK OOGMETING AAN HUIS!

U kunt bij ons ook terecht voor een gehoortest en levering van de modernste digitale hoortoestellen. Voor een afspraak kunt u bellen met: Vellinga Optiek, telefoon 058-2162124 of mail naar vellinga.optiek@planet.nl Ons service-adres in Workum: Johan Gorter, Fûgelikkers 3, Telefoon 0515-542969

U ziet en hoort het goed bij Vellinga Optiek in Workum!


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 9 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 4

De Capelle op ’t Noord KrĂşspunt Warkum noard Wurk oan ‘e dyk

Luchtfoto: Aerovisio Op 22 augustus 2011 gaat de provincie Fryslân aan de slag met de brug en het kruispunt Workum Noord. Het kruispunt wordt aangepast om de verkeersveiligheid te verbeteren. Vanwege de veiligheidsrisico’s is er besloten om de directe aansluiting van de Trekwei op de doorgaande weg

Op www.fryslan.nl/kruispuntworkum kunt u terecht voor actuele informatie over dit project.

(N359) op te heffen. Jansma Wegen en Milieu gaat deze klus uitvoeren. De werkzaamheden duren tot 6 december 2011. Wat gebeurt er met de Trekwei? Het gaat om de Trekwei die vanaf het kruispunt naar Nijhuizum loopt. Deze weg sluit straks niet meer op het kruispunt aan. Er komt een weg vanaf Nijhuizum die afbuigt en aansluit op de weg Eniggaburen. De overige rijstroken en de middenberm worden verlegd, zodat er ruimte is voor de Trekwei naar Eniggaburen. Nijhuizum is na de werkzaamheden dus bereikbaar via de rotonde Workum Centrum. (zie kaartje kruispunt)

Vaarweghinder Afwijkende bedieningstijden van de SudergoabrĂŞge De brug SudergoabrĂŞge is van 1 november t/m 6 december gestremd voor schepen De uitwijkroute voor schepen van en naar het IJsselmeer is vanaf maandag 26 september t/m maandag 10 oktober beperkt. Dit door stremming van de Johan Frisosluis in Stavoren vanwege vervanging van de sluisdeuren. En door beperkte bediening van de Prinses Margrietsluis in Lemmer vanwege herplaatsing van de binnendeuren Tijdens de stremming van de Prinses Margrietsluis is de recreatiesluis in Lemmer (Lemstersluis) wel open.

Wanneer

Wat

12 sep. t/m 16 sep.

– Werkschepen in vaarweg. Wachttijd Sudergoabrêge kan op werkdagen oplopen tot 1 uur voor de schepen. In het weekend is er geen hinder van werkschepen. – Stremming Sudergoabrêge voor schepen op werkdagen van 7.00 uur tot 17.00 uur. – Brugbediening op werkdagen van 6.00 uur tot 7.00 uur en vanaf 17.00 uur tot

26 sep. t/m 30 sep. 03 okt. t/m 07 okt 19 sep. t/m 23 sep.

Onderhoudswerkzaamheden Tijdens de werkzaamheden aan het kruispunt worden ook onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de brug. Zo wordt de gehele elektrische installatie van de brug vervangen. Door alle werkzaamheden te combineren heeft u er maar ĂŠĂŠn keer last van. Verkeershinder Snelheid hoofdrijbaan N359 wordt terug gebracht naar 50 km per uur. Korte perioden regelt een verkeersinstallatie het verkeer Incidenteel vertraging van het verkeer van 10 minuten door werkzaamheden. Tijdelijke afsluiting van de aansluitingen Trekwei Wanneer

Wat

22 aug. t/m 26 aug. 10 okt. t/m 04 nov. 31 aug. 26 sep.

Eniggaburen afgesloten voor alle verkeer

29 sep. 30 sep. 18 okt. 19 okt. 31 okt. 01 nov.

Trekwei richting Workum afgesloten voor alle verkeer. Behalve voor fietsers en voetgangers. Trekwei richting Nijhuizum afgesloten

20.00 uur. – De slÝs Warkum, Kettingbrêge, Beginebrêge en Noarderbrêge zullen van 6.00 tot 7.00 uur op afroep bediend worden (tel. 058-2925888) Deze sluis en bruggen zullen verder in deze periode bediend worden van 9.00 uur tot 12.00 uur, 13.00 uur tot 26 sep. t/m 7 okt. 08 okt. 09 okt.

10 okt.

16.15 uur en van 17.00 uur tot 20.00 uur Stremming Johan Frisosluis Stavoren geen bediening Prinses Magrietsluis van 16.00 uur tot 20.00 uur geen bediening Prinses Magrietsluis van 6.00 uur tot 8.00 uur, van 11.00 uur tot 13.00 uur en van 16.00 uur tot 20.00 uur geen bediening Prinses Magrietsluis van 6.00 uur tot 8.00 uur

Meer informatie over vaarweghinder Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het secretariaat van Nautische Zaken. Het is bereikbaar via telefoonnummer 058-292 5888 of mail naar: nautischezaken@fryslan.nl

Meer informatie over verkeershinder Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het secretariaat van Voorbereiding en Toezicht. Het is bereikbaar via telefoonnummer 058-292 5304 of mail naar: secr_voorbereidingentoezicht@fryslan.nl.

 G K K  @ J E H >  A F )QJ LNKBAOOKNSKN@AJ -ETÂŹAANGEPASTEÂŹLESPROGRAMMASÂŹ ENÂŹHULPMIDDELENÂŹKANÂŹBLINDÂŹ ENÂŹSLECHTZIENDÂŹTALENTÂŹDEÂŹEERSTEÂŹ STAPPENÂŹZETTENÂŹNAARÂŹEENÂŹ TOEKOMSTIGEÂŹCARRIĂ’RE

'EEFÂŹOPÂŹ

ÂŹ

WWWSTEUNBARTIMEUSNL

OFÂŹDONEERÂŹ ONLINE

In de Friso van dinsdag 7 juni jongstleden werd in de rubriek ‘Workum van vroeger en nu’ van Henk Gorter aandacht geschonken aan het pand Noard 153. Op die plaats stond vroeger de ‘Capelle opt Noord’. Later stond hier de Tweede Lagere Stadsschool. ‘De Capelle opt Noord’. Op de kaart van Jacob van Deventer uit ca. 1560 staat de Capelle reeds aangegeven. Na de machtsovername door de calvinisten in 1580 werd de Capelle nog een tijdlang gebruikt voor doordeweekse kerkdiensten. In de loop van de 17de eeuw werd hier de Tweede Stadsschool in ondergebracht (de Eerste Stadsschool zat vanaf het begin van de 17de eeuw, en wellicht al eerder, in de sacristie van de St. Gertrudiskerk). In 1689 ‘dreijght de Capelle opt Noord door ouderdom alle ogenblick te vallen’. De Capelle werd afgebroken en op dezelfde plaats werd weer een school, met daarin een meesterswoning en een torentje met klok, gebouwd. Om aan de benodigde gelden te komen, werd een intekenactie gehouden waarbij een aantal burgemeesters en vroedsmannen (Workum had in die tijd 8 burgemeesters en 24 vroedsmannen) met een intekenlijst langs de deuren gingen. De aanbesteding van het metsel- en timmerwerk vond plaats op maandag 5 augustus 1689. Enkele maanden later!!, op Allerheiligen, moest de school klaar zijn. De tweede Stadsschool. Van de beginjaren is weinig bekend. Zo nu en dan lezen we over de benoeming van een nieuwe meester. Pas in de eerste helft van de 19de eeuw komen we wat meer te weten over de school. In 1802 worden de beide stadsscholen door de schoolopziener B. van Weemen bezocht. Over de Tweede Stadsschool rapporteert hij het volgende. ‘Aan de plaats voor het onderwijzen van den burger (in de Franse tijd was iedereen burger of burgeres) Braam bestemd, hapert veel meer ! Het is niet alleen te donker voor bijna het vierde deel der leerlingen, maar het is ook veel te klein, zodat het den onderwijzer ondoenlijk is behoorlijk scheiding zijner leerlingen in klassen te maken, hetwelk volstrekt nodig is, zo hij -vooral zonder ondermeester- een behoorlijk onderricht aan zulk een aantal leerlingen (circa 100) geven zal. Wij hebben ondervonden dat men niet gevoeglijk er kan doorkomen. Voorts was het mij onmogelijk het onderzoek langer voort te zetten, hoewel er een raam wierd opengezet, doordien de geĂŻnfecteerde lucht mij te zeer benauwde’. Het begin van de 19de eeuw was trouwens toch een slechte tijd voor het schoolwezen in Workum. Ik las daarover: “Twee malen heeft eene onbesonnene keuze (van schoolmeesters) der stadsregering het schoolwesen in het diepst verval gebragt. De eene (van de 1ste stadsschool), die wegens dronkenschap en verdere zedeloosheid reeds lang had afgezet behoeven te worden (Cornelis van de Wetering), is thans voor den tijd van zes weken gesuspendeerd (geschorst). De andere (meester Florijn van de 2de stadsschool) heeft door zijne clandestiene vlugt, na herhaald slecht gedrag ‌‌enz’. In 1828 wordt meester Bruno Lieuwes van Albada benoemd tot hoofdonderwijzer van de Tweede Stadsschool. Hij beschrijft in zijn boek ‘Uit de oude en de nieuwe doos’ op een boeiende wijze zijn ervaringen als hoofdonderwijzer in Workum. Hieruit wil ik graag enkele gedeelten citeren. Naar Workum. Op 16 juni 1828 verhuist Bruno Lieuwes van Albada met zijn gezin van Oude Bildtzijl naar Workum. ‘Vrouw en kroost reisden met de schuit, die ook ons meublement vervoerde. Ik wandelde naar Leeuwarden, om van daar den tocht naar Workum mede te doen. Ik was vroeger in Leeuwarden dan mijn vrouw, zoodat ik de gelegenheid waarnam nog een paar vrienden te bezoeken. Eindelijk, naar buiten de Hoeksterpoort wandelende, zag ik het schip langs de Dokkumer Ee naderen, waarin ik plaats nam en tot Workum mede voer, alwaar we tegen schemeravond aankwamen. Met voorbedachten rade had ik voor mijne vrouw verzwegen, dat we zouden komen te wonen onder een kegelvormige toren. We zouden het genoegen hebben vier maal daags de klok in dien toren naar hartenlust te mogen luiden. “Ik heb nog vergeten, mijn lief, dat ons huis, waarin ik school zal moeten houden de ‘Capelle’ heet. “Schoolhouden in ons huis?â€?. “Ja, in het beneden vertrek, dat eene oppervlakte heeft van ca. 50m²â€?. “En daar anderhalf honderd kinderen in?â€?. “Jawel, doch de schoolopziener heeft beloofd dat er spoedig een nieuwe school gebouwd zal wordenâ€?. Dit gesprek voerden we toen we kalm voortdreven in de Trekvaart tusschen Parrega en ’t Workumer tolhek. Weldra waren we het Tolhuis en ’t Waanvliet gepasseerd en hadden nu een open gezicht op het noordeinde der stad en op den oliemolen van den heer Potma en op den houtzaagmolen van den heer Deinum. Van tijd tot tijd had ik opgemerkt dat vrouwlief in eene weemoedige stemming verviel en nu en dan een traan wegpinkte. Ik nam de viool, die ik altijd wel besnaard bij de hand had, en begon eene allegro te spelen en met ons driejarig dochtertje nevens mij, een couplet uit het avondlied van Van Alphen te zingen. We voeren voorbij de Lange brug en lagen onmiddellijk daar-Plattegrond van Schotanus uit 1664.

na voor de Worcumer Peerdestal aan de wal. Hier waren hulpvaardige handen genoeg om ons langs de Wijmerts tot voor de deur van ons huis te loodsen. Een jongen was reeds vooruit gezonden, die spoedig terugkwam van den bouwmeester der stad met den sleutel van ons huis. Binnen een uur tijds stonden de grootste meubels op hun plaats en lagen de kleinere in ’t schoolvertrek. Met een paar mooie guldens en eenige glazen vurig vocht beloonde ik de acht welwillende helpers.’ Klokluiden ‘Mijn allernaaste buren waren geraasmakende mannen: ten noorden een zoon van Vulcanus, een grofsmid, en ten zuiden een naneef van St. Chrispinus, een schoenmaker. Nauwelijks had in den vroegen morgen mijn torenklok vijf geslagen, of mijn buurman, de cycloop, en zijn knecht lieten met opgestroopte mouwen de mokers op het aanbeeld vallen, zoodat de smidse en mijn huis daverden en dreunden. Te gelijker tijd sprong Chrispijn ten bedde uit, viel neer op zijn driestalt, hamerde met verdubbelde slagen op een stuk weerbarstig zoolleder. Tegen zooveel rumoer aan weerszijden van de Capelle waren wij, die nog onder bescherming van Morpheus sluimerden, niet bestand. Doch ook aan dat tumult moesten we ons gewennen; ’t had immers ook zijn goede zijde: ’t is me in ’t vervolg een wekker geworden tot de accurate waarneming van mijne klokluiders-functie. Mijn eerste proef mislukte, want ik kende de maat van krachtsaanwending nog niet, vandaar dat ik te sterk aan de lijn trok en de klok over den kop slingerde, waarna ‘t geluid onmiddellijk zweeg, het touw aan de schijf ontsnapte en ik bedremmeld naar omhoog stond te kijken. Terwijl ik nog altijd hortende trok, riep mijn vrouw uit de bedstede: “Meester, de klok luidt niet, ze zwijgt!â€?. Korzelig gaf ik ten antwoord: “Zwijg gij toch ook, vrouw!â€?. Ze zweeg. Mijn overbuurman, baas van Hout, een timmerman, bemerkte mijn angst en kwam te hulp. Eene wandeling door de tuin en de frissche morgenlucht brachten mij weer eeniger mate tot kalmte. Van Hout had mij niet te vergeefs onderricht gegeven, want om tien uur luidde en klepelde ik, dat de klank tot aan de Merk toe weergalmde. De trekschuit was nu tot afmars gereed en de klok tot aan ĂŠĂŠn uur tot zwijgen gebracht. Dien tusschentijd gebruikte ik om den burgemeester van mijn aankomst te verwittigen; doch wegens bedenkelijke ongesteldheid van zijne edelachtbare mislukte dit. Weinige dagen later betreurde Workum het verlies van zijn burgemeester, de heer Hoekema was niet meer. Wethouder Sluijterman vond ik niet te huis; beter slaagde ik bijden wethouder K. Brunger met wien ik een ampel onderhoud had over de schoolaangelegenheden. Door dit onderhoud bemoedigd, kwam ik tamelijk opgeruimd te huis. Tegelijk met mijn huisjas overhandigde mijn vrouw mij een door de stadsbode gebrachte enveloppe met ‘De instructie voor den schoolmeester in de tweede stadsschool’. Daarin las ik dat ik de klok dagelijks met 200 trekken zal moeten luiden, op zoodanige tijd en uren als de trekschuit naar Bolsward afvaart. Hier krijg ik werkelijk medelijden met mij selven. Ben ik nu zoo ver gekomen dat ik, vier malen ’s daags, misschien levenslang aan een ruw touw moet trekken, rukken, halen en scheuren, dat armen en ribben kraken, en dat telkenmale 200 maal ?’ De eerste schooldag. ‘Den 19de Juni opende ik de school met ruim 80 leerlingen, want velen waren gedurende de vacature, tot mijn collega van de 1ste Stadschool, meester Schuitemaker, overgegaan. Het meerendeel kwam echter van lieverlede terug. Met 1 juli had ik al weer 140 Ă 150 leerlingen. In mijn instructies staat dat ik de kinders, ’s middags na het beĂŤindigen van de schooltijd, psalmen of evangelische gezangen, zoals in de kerken gebruikelijk is, moet laten zingen. Wijl genoemde zangbundels niet in alle kerken worden gebruikt, twee vijfde van mijn leerlingen behooren tot de rooms-katholieke gemeente, velen tot de doopsgezinde gemeente en enkele IsraĂŤlieten, zoo heb ik mij vanaf de eerste schooldag bediend van de ‘Muzikale vriend der jeugd’, van de schoolzangen van ‘t Nut of van andere schoolliedjes, waarvan de inhoud door de kinders kan worden verstaan en begrepen.’ De Nieuwe school. Op 31 januari 1830 wordt aan Gerben Lieuwes Andela te Workum voor Ć’ 3298 de bouw van een nieuwe Tweede Stadsschool gegund. De school komt op een lege plek tegenover de oude school. Nog datzelfde jaar wordt de nieuwe school betrokken. Het oude schoolgebouw wordt verbouwd tot woning. Meester van Albada blijft er tot aan zijn pensionering in 1859 wonen. In het begin van de 80er jaren van de 19de eeuw verenigen beide stadsscholen zich en gaan samen verder in een nieuwe school tegenover de toren. De oude Tweede Stadsschool wordt verkocht aan de rooms-katholieke gemeente, die daar omstreeks 1889 onder leiding van de zusters JMJ (congregatie JezusMaria-Jozef) een meisjesschool begint. In deze school zit tegenwoordig de SociĂŤteit Noordeinde.

Kaart Waanvliet van Joh. Koopmans uit 1756.

Minte de Jong


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 9 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 5

Jacob Zaagemans Workumer held Vervolg van voorpagina Deze achterinse uit Eaterlittens, de zoon van oud-burgemeester Theunis Piersma van Wûnseradiel, nam nu de plaats in het voorperk in bij Van der Meer en Kootstra. In de eerste omloop ging Piersma met opslager Jan Dirk de Groot uit Buitenpost en voorinse Renze Pieter Hiemstra uit Sint Jacobiparochie onderuit tegen de latere winnaars: GertAnne van der Bos uit Holwerd, Taeke Triemstra, ook uit Sint Jacobiparochie, en de latere koning Daniël Iseger uit Leeuwarden. De twee giganten en superfavorieten, de parturen van Van der Bos c.s. en dat van De Groot c.s., hadden in de eerste omloop tegen elkaar geloot. Van der Bos en de zijnen wonnen het gevecht met prachtig kaatsen op 5-3 en 6-2. Het zal zelfs nietkaatsliefhebbers niet zijn ontgaan dat Folkert van der Wei en Herman Sprik na de eerste omloop hun opslager Marten van der Leest aan de kant zetten ten faveure van Jan Dirk de Groot. Sprik en Van der Wei vonden Van der Leest te geblesseerd aan de arm om door te gaan, maar de laatste was het daar helemaal niet mee eens. Enfin, met Jan Dirk de Groot pakten Sprik en Van der Wei (beiden Witmarsum) de andere derde prijs naast Zaagemans en zijn maten. Een kwestie die al ontzettend veel stof heeft doen opwaaien. Maar terug naar Jacob Zaagemans en zijn botsing met Karel Nijman. “Ik haw him juster (donderdag, red.) daliks belle,” zo vertelt Jacob. “Yn prinsipe gie it gelokkich wol goed mei him, foar safier dat yn dit gefal kin fansels. It wie allegearre fansels poer ûngelokkich.” Het incident deed het partuur van Van der Meer en de zijnen uiteraard geen goed. Daarbij dient overigens wel gezegd dat Zaagemans en zijn

maten daarvóór al prachtig partij gaven en op het fatale moment dus ook voor stonden en in ieder geval gelijkwaardig waren. Weer greep onze stadgenoot met zijn partuur de winst op 5-4 en 6-6. Hoe het vervolgens in de halve finale tegen Olijnsma c.s. verliep is al gememoreerd. Olijnsma en zijn maten waren in de finale overigens kansloos tegen Van der Bos c.s. Het werd 5 om 1 en 6-4. Gert-Anne van der Bos had voor de derde keer op rij koning kunnen worden (een prestatie die in de jaren tachtig van de voor-vorige eeuw alleen is geleverd door Lammert Skeltes Hilarides uit Pingjum en in de jaren tachtig van de vorige eeuw door de bekende Tunno Schurer) maar de eer ging deze keer naar Daniël Iseger. Van der Bos intussen haalde met zijn winst wel drie keer achtereen de eerste prijs op de PC. In 2008 was hij verliezend finalist. Het was voor Jacob Zaagemans zijn vierde PC. Zijn maten Scheepvaart en Tolsma kaatsten hun eerste PC. Zaagemans kaatst dit jaar voor het eerst met de twee genoemden. “It giet ridlik, mar eins kin it noch wol wat better,” aldus Jacob. “De partoeren yn ‘e earste klasse binne o sa oan elkoar weage. Dat is foar it publyk wol moai, mar do wolst as keatser fansels sels winne.” Jacob Zaagemans heeft de hoop om ook nog eens tot de rangen van de hoofdklasse kaatsers door te dringen bepaald niet opgegeven. Vorig jaar kaatste hij op de PC met Jelmer Hofstee uit Wjelsryp en Michel van der Veen uit Franeker. De laatste is nu tot de hoofdklasse doorgedrongen. Wat maar gezegd wil zijn: Jacob Zaagemans ‘sit wol goed yn ‘e maten’. “As ik it nivo fan dizze PC hanthavenje kin dan kin ik der sa stadichoan hinne groeie,” aldus onze stadgenoot. Hoe dat zij, Jacob Zaagemans heeft kaatshistorie geschreven. Hulde!

Nu al kennismaking nieuwe sluis Stavoren De ARK Fryslân is afgemeerd in de haven van hotel Galamadammen bij Koudum. Tot en met 28 augustus kunnen bezoekers hier kennis maken met de Fryske marren en de nieuwe groene sluis die Ballast Nedam in Stavoren gaat bouwen. In de ARK is het nieuwe sluiscomplex en ook de directe omgeving te bewonderen. Op grote panelen en door middel van een animatiefilmpje wordt een beeld geschetst van de situatie in 2013. In mei van dat jaar zal de sluis namelijk worden opgeleverd. Ballast Nedam won eerder dit jaar de ontwerpwedstrijd die de provincie Fryslân had uitgeschreven. Samen met onder andere Interra uit Joure, ontwierp Ballast Nedam een groene en natuurlijke kolk waarin ook een informatiecentrum wordt

gerealiseerd. Deze kolk met een maximumbreedte van 17 meter moet een einde maken aan de lange wachttijden in het hoogseizoen. De verwachting is dat het schutten voor de pleziervaart niet alleen sneller zal gaan, maar voor pleziervaarders ook eenvoudiger en minder stressvol zal zijn. De ARK is het centrum voor architectuur en ruimtelijke kwaliteit in Fryslân. De thuishaven is Leeuwarden, maar gedurende het jaar worden allerlei verschillende locaties aangedaan om ter plaatse lezingen, tentoonstellingen, debatten en excursies te organiseren. In deze zomer staat het zuidwestelijke deel van de provincie op het programma met het hiervoor beschreven zomerprogramma bij hotel Galamadammen.

Ondernemend Koudum kijkt enthousiast vooruit Dorpsbelang Koudum werkt met dorpsbewoners, verenigingen, instellingen en ondernemers in het dorp aan een nieuwe dorpsvisie voor de komende 15 jaar. Met elkaar denken zij na over de richting die het dorp moet bewandelen om ook in de toekomst een leefbare omgeving te kunnen zijn. Het dorpsbelang vroeg hiervoor subsidie aan bij de provincie via Plattelânsprojekten. Koudum ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân. De inwoners zijn zeer betrokken bij het dorp. Het dorp stelt zich proactief op met de ontwikkeling van een nieuwe dorpsvisie. Dorpsbelang Koudum organiseerde het afgelopen half jaar vijf ‘brainstorm’ bijeenkomsten. Hiervoor werden alle bewoners, verenigingen, instellingen en ondernemers uitgenodigd. De bereidheid van dorpsbewoners om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de dorpsvisie is groot. De bijeenkomsten werden goed bezocht. Wil het dorp voorzieningen behouden of nog meer aantrekken? Wil Koudum zich ontwikkelen en zo ja, hoe dan? Welke kansen liggen er? Het zijn onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens de bijeenkomsten. Iedereen kon vanuit zijn eigen invalshoek ideeën aandragen. Deze ideeën zijn in een enquête onder de bewoners getoetst. Lammert

Fopma,

voorzitter

Wim van der Meer onderscheiden

Kwintoruiter Nicole Hendriks werd afgelopen zaterdag reserve kampioen van de Landleven Dressuur Competitie waarvan de finale werd verreden op het Concours Hippique van Rijs. Met San Remo reed ze in de M1 dressuur 194* punten bijeen wat haar naar de 2de plek bracht. In Cornwerd kwam Mirjam Koning aan de start met Jip in de Z1. Met een score van 200 punten (geen wp) werd ze 1ste en haar tweede proef eveneens een 1ste prijs met 204* punten. In het B springen behaalde Inge de Vries met Glenda in haar tweede parcours 2 winstpunten door foutloos te rijden met een stijl van 49.

Skybox bij Hindelooper skûtsjebaan

 Wim van der Meer uit Workum is zaterdag 30 juli tijdens de Nationale Fierljep Manifestatie (NFM) door het Frysk Ljeppers Boun (FLB) onderscheiden. Eerst sprak Hendrik Bokke Haanstra, voorzitter van Fierljepferiening It Heidenskip. Hij gaf aan dat Van der Meer al 25 jaar ljept en het fierljeppen al vele jaren op een geweldige manier mede op de kaart heeft gezet. Zo heeft hij jarenlang veel werk voor de vereniging verricht en is hij tevens één van de mensen van het eerste uur rond de NFM die inmiddels al 23 jaar bestaat. Vervolgens sprak Jelle Roorda, voorzitter van het FLB zijn grote waardering uit voor wat Wim van der Meer allemaal voor de fierljepsport heeft gedaan. Hij is meerdere jaren bestuurslid van het FLB geweest en heeft op voortreffelijke wijze gestalte gegeven aan het pr-beleid, in de vorm van de realisatie van ondermeer de eerste bondswebsite en professionalisering van het fierljepdrukwerk, waarvoor hij bovendien een groot aantal prachtige foto’s heeft gemaakt, aldus Roorda. Op grond hiervan heeft het hoofdbestuur besloten hem te benoemen tot ‘lid van verdienste’ en is hem het bijbehorende ‘sulveren polske’ door de voorzitter opgespeld.

Gezusters Kuipers promoveren gezamenlijk Morraruter Maaike Kuipers had zich samen met haar paard Zjawiska geselecteerd voor de M/Z competitie die afgelopen weekend op zaterdag 6 augustus tijdens het Concours Hippique Rijs gehouden werd. Ze startte in de klasse M2 en behaalde met 180 pnt (1wp) haar tiende winstpunt in deze klasse en mag nu promoveren naar de klasse Z1.Op zondag 7 augustus is ze samen met haar zus afgereisd naar Cornwerd en scoorde daar in de klasse M2 in de eerste proef de 2e prijs met 186 pnt (1wp), en de tweede proef leverde haar de 1e prijs op met 194 pnt (1wp). Haar zus Catharina Kuipers startte met Wira in de klasse Z1 en behaalde in de eerste proef 211 pnt (1wp) en won hiermee de 3e prijs, voor haar tweede proef kreeg ze 204 pnt (1wp) en ook Catharina mag nu promoveren naar de klasse Z2. Catharina Kuipers sprong met Wira ook nog een foutloos B-parcours en hiervoor kreeg ze de 6e prijs. Er waren meer Morraruters die zich geplaatst hadden voor de finale van de M/Z competitie, Fokje Jonkman en haar paard Vesna-Utopia behaalde in de klasse M1 de derde plaats met 186 pnt (1wp), in Cornwerd scoorde ze in deze klasse 181 en 184Catharina Kuipers met Wira.

pnt (2x1wp). Ook Martha Boekema met Voodoo mocht startten op het CH Rijs en scoorde in de klasse Z1 212 pnt (1wp), ook zij is gestart in Cornwerd en reed in de eerste proef 208 pnt (1wp) bij elkaar en won de 4e prijs. In Cornwerd stond afgelopen weekend alles in het teken van de paarden en pony’s, Jildou Heida is zaterdag 6 Augustus gestart in de klasse L2 cat C en met haar pony Duckly scoorde zij een 2e prijs met 200 pnt (2wp). Fleur

Steringa met Kings Diamond behaalde in de klasse B 182 pnt (1wp). Zij sprong ook in de klasse B cat C en was beide parcoursen foutloos (=2x2wp). Op zondag 7 augustus is Annemarie Bouma met PietieAnna gestart in de klasse Z1 en won in de eerste proef de 1e prijs met 218 pnt (1wp), tweede proef 205 pnt (1wp). Heabeltje de Boer behaalde met Goaitske van Doniaburen haar vijfde winstpunt in de Z1 met 207 pnt (1wp),

deze Friese merrie heeft nu met twee ruiters het sportpredikaat behaald. Thirza Bakker met Cacique startte in de klasse B en won met 190 pnt (1wp) de 2e prijs in de eerste proef, de tweede proef leverde haar de 4e prijs op met 181 pnt (1wp). In de klasse L1 kwam Kenna Bakker met Wjera in de baan en scoorde 180 en 193 pnt (2x1wp) en een 3e prijs. Danielle Norbruis met Casino Royal scoorde 187 pnt (1wp) en 195 pnt (2wp) en de 2e prijs. Bij het springen startte Tineke de Vries met Thunder in de klasse B, ze won de 3e prijs met een foutloos parcours (=2wp). In de klasse BB sprong Wietske Kuipers met Ceedora V een foutloos parcours en won de 2e prijs. Nagekomen Uitslagen: 31 Juli 2011 te Molkwerum,Anna Fekkes met Samantha, klasse B 186 pnt (1wp). 31 Juli 2011 te Molkwerum, Carolien Fekkes met Voyant Prins, klasse Z1 eerste proef 205 pnt (1wp), tweede proef 203 (-wp) 3e prijs. 31 Juli 2011 te Molkwerum, Christien Draijer-Atsma met Vamke Katrina, klasse L1 187 pnt (1wp) 4e prijs. 31 Juli 2011 te Molkwerum,Janita Wildschut met Goldfever, klasse L1 cat C 180 en 181 pnt (2x1wp).

Perfect fair weer tijdens flinke fair

Op zaterdag 13 augustus is het mogelijk om mee te varen vanuit Workum naar het wedstrijdveld van de eerste IFKS wedstrijd, bij Hindeloopen. Om 11.30 uur vertrekken de vissersschepen WK1 en LE97 vanuit de Blazerhaven naar een mooi skybox-plekje voor de kust van Hindeloopen. Daar kunnen de gasten hun ogen uitkijken naar de skûtsjes in de a-klein en de A-klasse. Rond 17.00 uur zijn de blazeraak en de Deiningschouw weer terug in de haven van Workum. De vaartocht kost 30 euro per persoon, inclusief lunch en koffie en thee. Wie voor z’n eigen catering zorgt betaal 25 euro voor deze middag vaarplezier. Aanmelden voor dit vakantiearrangement kan bij Katsburg telefoon Marijke 0655811425 of via info@werfdehoop.nl.

Colofon Redactieadres: Workumer Krant Friso Postbus 7 8710 AA Workum Tel.: (0515) 541466 Fax: (0515) 543297 E-mail: frisokrant@planet.nl Hunia’s Drukkerij Spoardyk 56 8711 CK Workum Tel.: (0515) 541466 (0515) 543297 Fax: E-mail: info@huniadrukkerij.nl Verspreidingsgebied: Workum, It Heidenskip, Hindeloopen en de Zuidwesthoek van Fryslân Tarieven: Abonnementen Per post Losse nummers

€ 28,00 per jaar € 42,00 per jaar € 0,85 per stuk

Aanleveren advertenties: Aanleveren van materialen maandag voor 11.00 uur. Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgever(s) behoeven (worden) door ons niet te worden gecompenseerd. Aanleveren teksten: Aanleveren van tekstmateriaal voor maandag 11.00 uur.

Dorpsbelang Koudum, is blij met de grote betrokkenheid van de bewoners. “Met een respons van 50 procent zijn de uitkomsten van de enquête zeer waardevol. De komende maanden zetten we de visie verder op papier. In een speciale bijeenkomst stellen de inwoners van Koudum de visie vast. Nu al blijkt dat de visie veel ambitie uit gaat stralen. Het wordt hiermee weer een nieuwe impuls om het dorp Koudum en haar omgeving verder te versterken.”

Ingezonden stukken Ingezonden stukken, bij voorkeur digitaal via e-mail aangeleverd, mogen maximaal 250 woorden bevatten. De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen niet tot plaatsing over te gaan en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van het geplaatste. Er worden maximaal vijf ingezonden stukken geplaatst. Ingezonden stukken worden alleen geplaatst als ze door de inzender zijn ondertekend. In zeer bijzondere gevallen kan de redactie op dringend verzoek van de inzender besluiten de naam weg te laten, maar deze naam moet dan uiteraard wel bij de redactie bekend zijn.

Koudum heeft zich de afgelopen 15 jaar bewezen als ondernemend dorp met een sterke saamhorigheid. Vanuit deze saamhorigheid maakten bewoners en ondernemers al veel mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwbouwwijk aan open vaarwater, het nieuw ingerichte dorpscentrum, nieuwe sport- en onderwijsvoorzieningen en het project ‘Oude Paden, Nieuwe Wegen’. In 2008 werd Koudum winnaar van de Europese dorpsvernieuwingsprijs. Voormalig minister Gerda Verburg noemde Koudum in 2009 een ‘topdorp’. Het gebiedsplatform Plattelânsprojekten Zuidwest Fryslân beoordeelt het project positief. Het dorpsbelang ontvangt een subsidiebedrag van 2.625,- euro. De totale kosten van het project zijn 10.500,- euro. De gemeente Súdwest-Fryslân levert ook een financiële bijdrage aan het project.

Nicole Hendriks reservekampioen Landleven Cup

 “Wat jammer dat de zon niet schijnt” was een veel gehoorde zin afgelopen weekend tijdens de flinke fair. Maar wat blijkt, een bewolkt maar droog weekend, zonder al teveel wind is het perfecte weer om eropuit te gaan! Maar liefst 2750 bezoekers hebben afgelopen weekend de fair in Hemelum bezocht! Ook de 31 deelnemers waren onverdeeld enthousiast over de sfeer en de omzet tijdens beide dagen. Van de met linnen gedekte tafel bij de entree tot de oude wollen onderbroeken uit 1912, schminken en potjes jam en chutney, overal was belangstelling voor! De koffie met huisgemaakt gebak was af en toe niet aan te slepen en geen stoel op het terras bleef onbezet. De derde editie van de flinke fair werd voor het eerst twee dagen gehouden. De organisatie van de flinke fair kijkt terug op een geslaagd evenement welke volgend jaar opnieuw een heel weekend zal beslaan.

Algemeen: Workumer Krant Friso BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: zetfouten, verkeerd aangeleverde advertenties of het niet plaatsen van teksten. Voor advertenties die niet op tijd binnen zijn maandag voor 11.00 uur is het risico van plaatsing voor de klant. Kopij van activiteiten en gebeurtenissen, die langer dan een week geleden hebben plaatsgevonden wordt alleen geplaatst bij voldoende ruimte. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. © Workumer Krant Friso BV


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 9 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 6

Succesvolle rentree Ybema in kaatsarena van Gaast Afgelopen zondag werd door kaatsvereniging Trije Yn Ien de jaarlijkse Keune Haircosmetics Dames en ‘Louis Anne de Vries’ Heren partij gekaatst. Bij de dames werd de finale een prachtige ‘alles aan de hang’ partij, met Johanna Kooistra en Anny Koning als glorieuze winnaressen. Bij de heren was de finale minder spannend en was de hoofdprijs vrij eenvoudig voor het partuur Auke Geert Ybema en Sytze Stellingwerf.

c.s. en Auke Geert Ybema c.s. Werd met 5-3 6-4 door Ybema c.s. gewonnen, maar niet zonder slag of stoot. Abe en Christiaan stonden best te ballen en vooral Abe speelde zijn beste partij van dit seizoen. Maar tegen het geweld van Ybema met zijn voorinse en foar minst opslager Sytze was niets opgewassen. Verdiend was de gang huiswaards met een streekproductenpakket en de krans gesponsord door de familie Timmer de Vries (Ferwoude).

De heren speelden in twee poules van vier parturen met een Finale en derde en vierde prijs. In poule A was het partuur Abe Rignalda en Cristiaan Drayer op voorhand favouriet. Deze rol werd gaande de middag waargemaakt door in de eerste omloop een mooie winst te behalen op het partuur Jelle de Hoop en Johannes van Kalsbeek 5-3 6-6. De tweede omloop werd het partuur Herre Stegenga en Hielke Oosterhuis met 5-2 6-2 eenvoudig naar de kant gewezen. De derde omloop was het echter een ander verhaal. Het senioren partuur Lammert Miedema en Gerard v d Wal liet geen enkele partij met zich sollen en maakten het voor iedere tegenstander een lastige klus om de winst te pakken. Ze versloegen de eerste omloop al Herre c.s. met een knappe 5-4 6-6 de tweede tegen Jelle de Hoop c.s. was een prachtige overwinning. Na een 5-1 achterstand aan de telegraaf wisten de beide heren de partij met kien spel toch nog naar zich toe te trekken en met 5-5 6-2 de winst te pakken. Grote klasse! De partij tegen Abe c.s. werd vaak op 6-6 beslist en Abe wist met Cristiaan de meeste borden aan de telegraaf te krijgen en een finale plek veilig te stellen, er werd gewonnen met 51 6-4. In poule B waren twee ietwat uitlopende parturen. Het partuur Pieter van der Valk en Jacob de Groot en het partuur Auke Geert Ybema en Sytze Stellingwerf. Zij troffen elkaar in de derde omloop nadat ze beide hadden gewonnen van de parturen Jelle Attema en Christiaan Koning en het partuur Jan Stellingwerf en Gerben Stellingwerf. Jelle Attema c.s. had vooral in het perk te weinig verweer en bij het partuur Jan Stellingwerf c.s. had je telkens het idee: ja nu komen ze los maar dan brak er toch weer iets en liep het niet meer. De partij Pieter van der Valk c.s. tegen A.G. Ybema had de finale kunnen zijn. Een prachtige partij waarin de beide A-maten hun ware kunnen eens goed konden laten zien gesecondeerd door een tweetal solide B-maten. Auke Geert Ybema bleek geen hinder te hebben van het gebrek aan wedstrijd ritme en wist Pieter v d Valk op de knieën te krijgen met geplaatste opslagen en uitgekiend perkwerk. Winst en verdiende finale plek voor Ybema c.s. 5-4 6-2. De srtijd om de derde en vierde prijs was tussen Lammert Miedema c.s. en Pieter van der Valk c.s. Een mooie partij waar ook deze keer Lammert en Gerard lieten zien dat het lastig was om de winst op hen te pakken. Pieter c.s. wist op cruciale momenten, vaak op een 6-6 stand, toch toe te slaan en het eerst aan de telegraaf te krijgen. De partij werd uiteindelijk ook gewonnen met 25 6-6 door Pieter van der Valk. De finale tussen Abe Rignalda

Haarverzorgingprijzen aangeboden door Keune haircosmetics stonden voor de winnende parturen bij de dames te wachten. Er waren vier parturen opgegeven die vervolgens kaatsten in één poule. Na de eerste omloop was het nog niet duidelijk wie de favorieten rol op zich nam. Johanna Kooistra en Anny Koning wonnen met enig gemak van Brenda Drayer en Wietske Buma. Johanna had de wind er goed onder, was best aan opslag met hier en daarwel een kwea op maar haar uitslagen waren daarentegen niet te stuiten. Anny blies haar partijtje ook goed mee met safe opslagen en goed werk voor in het perk. Ieder probeerde Johanna in het perk te omzeilen en Anny kreeg het de gehele middag dan ook niet makkelijk voor in het perk. Winst Johanna c.s. 5-2 6-4. De tweede partij in de eerste omloop was tussen Joukje Hoekstra en Trijntje Hoekstra en het partuur Sabine Drayer en Akkelys Hiemstra. Een spannende strijd die werd gewonnen dooor de zussen Hoekstra met 55 6-2. Vooral de soms vertwijfeling tussen de gezusters in het perk zorgde er voor dat Drayer c.s. lang konden volgen. De tweede omloop werd al wat diudelijker wei het meeste aanspraak zou kunnen maken op de dagzege. Johanna c.s. pakten de winst op Sabine c.s. die goed partij gaven maar waar het verschil van A maat toch te groot bleek. Winst Johanna c.s. 5-3 6-6. De partij Joukje c.s. en Bernda c.s was voor Joukje c.s. niet echt een probleem met 5-3 6-6 wer het partuur Brenda/Wietske verslagen ondanks het gesprek dat Wietske regelmatig met zichzelf aanging om haar spel te verbeteren. In de derde omloop stond er voor Sabine c.s. en Brenda c.s. niets meer op het spel. De partij dreigde ook wat weg te ebben maar plots trad de telegrafiste op als coach/motivator. Zij wilde net als het publiek wel een mooie strijd zien en besloot iedere keer het partuur dat in het perk stond toe te spreken om zo een strijd te doen ontbranden. En dat lukt haar aardig. Het werd een leuke partij met winst voor Sabine c.s. 5-3 6-2. Met twee gewonnen partijen op zak stonden Johanna c.s. en Joukje c.s. tegenover elkaar in de finale. In het begin van deze enerverend partij liepen Joukje c.s. uit naar een 4-1 voorsprong. Het liep even wat minder bij Johanna c.s. vooral ook weer door het omzeilen van Johanna in het perk, maar een paar eersten op zes de dikke keatsen foarbij geslagen trok het partuur de stand weer naar gelijke hoogte. Op 5-5 6-2 werd er door Johanna een paar keer best opgeslagen en op 5-5 6-6 werd een dikke keats ook een eind foarbij geslagen Nipte winst Johanna Kooistra en Anny Koning.

Postduiven maar traag uit Boxtel huiswaarts Vorige week zaterdag was het de bedoeling dat de jonge duiven in Boxtel zouden worden gelost, maar omdat de weersverwachting voor die zaterdag toen uitermate slecht was werd deze wedstrijd al op vrijdag afgelast. Dus afgelopen zaterdag stond Boxtel voor de tweede maal op de agenda voor de plaatselijke duivenmannen. Vrijdagavond werden er in het duivenlokaal aan de Nonnestrjitte een aantal van 240 postduiven door 12 deelnemers in de mand gedaan om de volgende dag aan deze wedvlucht deel te nemen. Het zit de jonge duiven wat het weer betreft dit seizoen niet echt mee want ook nu was de weersverwachting voor zaterdag weer niet goed. Het duurde dan ook tot zaterdag 13.00 uur voordat de duiven aan hun terugreis van 153 kilometer naar Friesland konden beginnen. De stevige noordwesten wind die er stond maakte het er voor de duiven ook nu weer niet gemakkelijker op. Het duurde dan ook bijna drie uur voor de eerste duiven weer boven de hokken in Workum verschenen. Deze keer was het de combinatie De Groot/De Jong die als eerste een duif in de klok hadden, de klok gaf aan dat de winnende aankomstijd 15.51.26 uur was en de gemiddelde snelheid bedroeg

895,995 mtr. per minuut, nog geen 54 kilometer in het uur. Met nog twee duiven op de plaatsen vijf en zes kon het weekend van deze combinatie niet meer stuk. H. Folkertsma was pakte verdienstelijk de tweede plaats, Sj.Faber heeft de smaak te pakken want ook nu weer in de top met duiven op de plaatsen drie en vier. Door de stevige wind die er waaide duurde het tot bijna een uur voordat de laatste deelnemer, na de winnaar, ook een duif in de klok had. De laatste prijsduif werd dan ook pas om twaalf minuten over vijf geklokt, achteraf kon dan ook weer gesproken worden van een zeer traag verlopen vlucht. Uitslag De Groot/De Jong 1, 5, 6; H. Folkertsma 2, 79; Sj. Faber 3, 4, 29; Th. Wouda 7, 16, 20; J. Bouma 8, 10, 31; A. Schippers 9, 25, 50; Flapper/Mulder 11, 15, 18; G. de Jong 13, 19; J. Bijlsma 17, 22, 47; H. Mulder 32, 35, 45; J. Reitsma 41, 48, 52; G. IJntema 42, 74. Tussenstand sponsorcompetitie: 1 Bouwbedrijf Eekma 18699 pnt; 2 Makelaars Bleeker & Flapper 18622 pnt; 3 Hoveniersbedrijf W.P. Folkerts; 4 Afwerkingsbedrijf Workum B.V. 18364 pnt; 5 Lunchroom ‘t Sûd 16736 pnt.

Fraaie kampioenen op perfecte piste

Topsport op mooi concours Riis Jan Pieter Dykstra Veel publiek - schattingen reppen van circa 4500 bezoekers had zaterdag de weg gevonden naar het traditionele concours hippique Riis, dat al sinds een paar jaar overigens binnen de gemeentegrenzen van Harich op het terrein van manege Gaasterland wordt gehouden. Toch blijft uit traditie de naam van het dorp Rijs aan het concours verbonden. Maar ooit begon het hippisch evenement in Koudum, waar na de oorlog in 1945 de start plaatshad. Daarna zocht de vereniging haar heil in Rijs waar een lange reeks van jaren op verschillende locaties werd gestreden om de hoogste hippische eer in veelal de aangespannen rubrieken, zeer geliefd bij de toen nog veel op de agrarische wereld ingestelde bevolking van de ‘Sudwesthoeke’. Die liefde is nooit bekoeld, ondanks dat het merendeel van de inwoners niet meer voor of in de agrarische sector arbeidzaam is. Men heeft door verdergaande mechanisatie en de instroom van elders de bakens - noodgedwongen - moeten verzetten naar andere sectoren. Overheid en bedrijfsleven zoeken vooral naar mogelijkheden om in de toeristenbranche werkgelegenheid te scheppen. Van die laatste categorie zullen er zeker wel een aantal tussen de duizenden toeschouwers een plaatsje hebben gevonden op de overdekte tribune, een gewaardeerd initiatief van de organisatie, of langs de hekken die het royale toernooiveld omzoomden. De organisator, de Vereniging Concours Hippique Rijs (opgericht 27 maart 1946), kan zeker op een geslaagd evenement terugzien. Zoals gezegd was het weer geen spelbreker, slechts ‘in pear snjitterkes’ vermochten even hier en daar een ontplooide paraplu’s langs het veld in beeld te zien verschijnen. En hoewel het programma nogal uitliep, de laatste rubriek - de tweespannen Frysk Ras foar de bûgelseas begon omstreeks 19.00 uur, bleef redelijk veel publiek tot het einde aanwezig. Toch is het zaak om nog eens goed naar de agenda van zo’n nationaal concours te kijken. De vaart was er nu en dan een beetje uit. Wellicht kan de inspectie van de aanspanningen al plaatsvinden voordat de rijders officieel de ring inkomen, dus op het voorterrein want daar zijn ze toch wel ruimschoots voor aanvang van de strijd aan het inrijden. Ook kwamen er geluiden uit de catacomben dat de show ‘The Royal Quest’ van ‘Ridders te Paard’ te lang duurde. Een middeleeuws aandoend spektakel dat de toen bij vlagen hoofse tijden van Floris V, Richard the Lionheart, het beroemde legendarische, mythische zwaard Excalibur, deed herleven, of om dichter bij huis te blijven de Leeuw van Vlaanderen in de Guldensporenslag van 1302 bij Kortrijk, of ‘fansels de Slach by Warns, 26.9.1345, in herinnering riep. “It wie gewoan te langtriederich”, aldus een verder zeer tevreden toeschouwer. Voor de statistieken kan vermeld worden dat, ondanks die langdradigheid, de ‘zwarte ridder’ en de ‘rode ridder’ elk een manche van het toernooi winnend afsloten, de kushand van de schone en edele jonkvrouwe in ontvangst konden nemen, zoals de schoolplaten van Isings en anderen ons dat vroeger toonden. En om bij show te blijven. Adelinde Cornelissen gaf een perfecte demonstratie van wat een goed opgeleid en getraind dressuurpaard kan presteren. Haar pupil Tiara was, aldus de met microfoon uitgeruste amazone, in essentie bij Homerus een telg uit een mythisch krijgshaftig ruitervolk dat om goed met pijl en boog te kunnen omgaan een borst liet amputeren, in twee jaar tijd getraind om een rol te kunnen spelen in het Grand Prix-gebeuren. Daartoe moet zo’n klasbak natuurlijk over een zekere aanleg beschikken, maar belangrijk is dat die aanleg wordt onderkend en dan behoedzaam wordt ontwikkeld. Van belang daarbij is dat de ruiter controle houdt over het tempo van het dier. Te veel schwung moet gekanaliseerd worden, tempo- en gangenwisselingen, het verzamelen van het paard, het zijn allemaal factoren die van invloed zijn op het uiteindelijke resultaat. En met deze discipline waarin ons land toch menigmaal leidend is (geweest) keren wij uiteindelijk terug naar de oorsprong van de gebruikswaarde die een paard had bij en voor de Antieken. De man dieParade der kampioenen 2011. Foto Marrit Rentier.

aan de bakermat van de dressuur staat is namelijk niemand minder dan de Griek Xenophoon, geschiedschrijver en legeraanvoerder van het contingent Grieken - de zogenaamde Tienduizend - dat met Cyrus de Jongere slag leverde tegen Artaxerxes II (overigens een broer van dezelfde Cyrus) bij Cunaxa. Hij zorgde ervoor dat die soldaten na een lange zwerftocht door Azië de kusten van de Zwarte Zee weer bereikten en met schepen vanaf daar huiswaarts konden keren. Die tocht vol ontberingen beschreef hij in de Anabasis, voor elke gymnasiast een bekend boek. Naast deze antieke ‘bestseller’ schreef hij een nog altijd gewaardeerde en soms geciteerde verhandeling Perihippikos, dat is over de rijkunst, de dressuur. De Mijl van Rijs, een imitatio van de Palio in het Italiaanse Sienna (zie By Hea & By Gers in deze krant van 4.10.2005), hier op de grasmat verwezenlijkt door paardenliefhebber, sponsor van ‘Riis’ en kunstenaar Evert van Hemert, sloeg aan bij het talrijk aanwezige publiek. Hoewel het gebeuren een enigszins chaotisch karakter droeg kan het als zeer geslaagd beschouwd worden. Friese paarden in een rol als renpaard. Nu een discipline die weinig meer met dit oudste inlandse ‘hynsteskaei’ wordt beoefend. Maar in de 18e eeuw kende men in Fryslân vele draverijen onder de man waarin werd gestreden om gouden en zilveren zwepen, meestal beschikbaar gesteld door de toenmalige horeca. Bekend is uit die periode de ruin ‘Malle Jan’, eigendom van de Workumer magistraat Hette Eelkes Altena. Dit dier won in het laatste kwart van genoemde eeuw 35 zwepen; dat waren alle zwepen die destijds in Fryslân konden worden gewonnen! In Engeland had hij terzelfder tijd trouwens een equivalent in het paard ‘Eclipse’; dat won in een jaar tijd ruim 20 wedstrijden. De opvolger vandaag van deze pommeranten werd Hiltsje Holtrop met Andries H, die voor de sjees ook van wanten weet. Een boei-

ende finale - met veel plezier en enthousiasme life door Henk Dykstra ‘verslagen’ - waar de kluiten letterlijk vanaf vlogen. De trofee, vervaardigd door de initiator, was voor deze combinatie, die voor Snits in het veld kwam. Want de elf steden van Fryslân hadden elk een ijzer in het vuur in dit geesteskind van Van Hemert, die ook langs de elftstedenroute immers beelden liet plaatsen. Zeker voor herhaling vatbaar. Een greep uit de uitslagen van het paardenfestijn dat wegens beschikbare ruimte niet uitputtend door deze krant werd verslagen. De catalogus kende enkele kampioenschappen. Om te beginnen het Nederlands Kampioenschap Eenspannen Fries ras, ereklasse. Het neusje van de zalm van ‘it âlde skaei’ streed hier niet alleen om de eer van het kampioenschap. Tevens viel er voor de winnaar een fraaie, naar antiek model vervaardigde ‘zilveren zweep’ te winnen, beschikbaar gesteld door de Stichting Woudsend 1814. De gladiatoren verschenen daartoe een voor een in de baan, zoals dat vroeger ook in bijvoorbeeld het hippodroom van Constantinopel gebeurde, zodat de fans hun favoriet alvast toe kunnen juichen. Na de eerste omloop volgde de beslissende barrage, waarin het moet gezegd, Martinus PJ, de titelverdediger, met ere ten onder ging. Hij streed voor wat hij waard was maar de kwaliteiten van gangen, knieacties en zweefmoment, front, stuwing vanuit de achterhand, van Beene (een jonge Fetse) vormde voor hem en de andere deelnemers een struikelblok. Tjitske Bouma, rijder namens eigenaar Handelsstal Bouma, Terkaple, mocht daarom voor het front van de concurrentie opstellen. Het lint en de zweep waren voor deze combinatie. Nog enigszins ‘mei slaende fangen’ nam de kampioen de hulde in ontvangst. Jaring van Bokkum (eigenaar Minkema/ Schreuder, Frieschepalen) met Sybren Minkema aan de leidsels boog in deze strijd als eerste het

In Memoriam Op 25 juny forstoar yn ’e âldens fan 82 jier yn it sikehûs yn Snits de eardere fédokter fan Himmelom en omkriten Sietse Piersma. Hast syn hiele libben lang wie Piersma in leafhawwer fan hynsders, en dat net inkeld fan syn profesje út. Hy ried sels ek en as er bygelyks yn it wykein tsjinst hie en in boer hie syn help nedich, dan kaem as it adres net to fier út de reek wie - wolris it seal op syn happe en gie er ‘on horseback’ nei de klant ta. Mar net allinnich it omtyskjen mei hynsders bilibbe er aerdichheit oan. Minstens sa folle wille hat er oan it bistjûren fan ‘syn’ foriening ‘Concours Hippique Rijs’ ûntliend. Fan likernôch 1969 oant en mei 1999 hie er in sit yn it bistjûr. Foar party lju foarme hy it ‘gesicht’ fan dy foriening. Yn ’e rounte fan it Koninklijk Warmbloed Paarden Stamboek Nederland - it hynsder dat syn foarkar hie - hat er ek in protte út ’e wei set. Foar beide niisneamde ynstânsjes hie dat krewearjen safolle bitsjutting dat hja him it earelidmaetskip taskikten. Fielde hy him yn de wrâld fan de hynsteport as in mudhoun yn in reinwettersbak, dat koe fan de IT-wrâld net sein wurde. Dochs gie er op syn âlde dei de striid oan om de mooglik- en ûnmooglikheden fan de computer foar it forstân to krijen. It slagge him – mei stipe fan ’e bern en oaren - om baes to wurden oer dy technyk en dat resultearre yn 2005 yn it nijsgjirrige jubileumboekje ‘Zestig Concoursen Hippique in de Friese Zuidwesthoek, Geschiedenis van een paardensportvereniging’. In moai stikje regionale skiednis waerd sa mei de him eigen koartswyl fêstlein foar it neiteam. Dat er him ek nei syn ôfskie as bistjûrslid noch hieltiid aktyf by de foriening bilutsen fielde docht bliken út de stipe dy ’t er mei in pear collegae joech yn de foarm fan in extra priis of in rubryk fan ‘de Vrienden van Rijs’. Syn stoel op de earetribune fan Riis bleau hjoed, 6 augustus, leech en sil dat tonei altiid bliuwe. Mar syn neitiins sil sûnder mis noch lang de hjoeddeistige bistjûrsleden ta ’n inspirearjend foarbyld wêze. Requiescat In Pace.

hoofd; vandaag zat er niet meer in dan een tweede plaats. Tot tweede kampioen werd in de rubriek Open Fries Kampioenschap Eenspannen Fries ras Willem gekroond, een nazaat van Ulke (veelvoudig Nederlands kampioen). Voor de concourswagen toonde hij volgens de jury een ruime voorhand. Het eigendom van Leo van Duyn, Katwijk, werd door Berry Kulk bekwaam naar de zege geleid. Bij de Young Riders Fries Ras wist Willem eveneens de hoogste trede van het erepodium te veroveren. In deze rubriek was een extra stijlprijs, voor leidselvoering volgens Achenbach bijvoorbeeld, etcetera, beschikbaar. Die kwam in handen van Jan-Bauke de Boer die Lieuwe vakkundig door de baan leidde. Voor de tuigpaarden, de ‘boppelanners’, was er ook nationale eer te behalen in de finalewedstrijd van de landelijke competitie. Maar eerst moest er in deze rubriek om de dagprijs worden gestreden. Na een eerste schifting volgde de barrage, waarin het kopnummer Cizandro van gebr. Van Manen en gebr. Den Otter uit Ede, in handen van Rob van Dijk overeind bleef. Op enige afstand volgde Business van Egberink, Enschede, in handen van Lambertus Huckriede, die in de barrage Bentley VDL (Stal Mekkes, Ritsema, Arends, VDL Stud) met Dirk Jan Mekkes aan de leidsels achter zich hield. Toen was het even cijferen voor de jury om de einduitslag van de competitie te bepalen. In die telling kwam Cizandro eveneens als constante winnaar uit de bus, met zijn naaste belagers van vandaag als tweede en derde. Een fraai koptrio met beloften voor de toekomst. Bij de tweespannen limietklasse van de ‘boppelanners’ dolf de ‘plaatselijke’ favoriet Ule Haarsma, Tjerkwerd, met zijn span Vasco en Cognac het onderspit tegen Stuurboord L en Berino (van De Groot en Kok, resp. uit Giessenburg en Polsbroek). Die laatsten toonden meer homogeniteit, waren regelmatiger. Gevoegd bij goed orenspel, ruime voorwaartse klimmende bewegingen, voldoende front en schwung ging de overwinning naar ‘Holland’. De ereklasse kwam wel op naam van Ule Haarsma. Daarvoor was zijn oogappel Sunlight verantwoordelijk. Met veel ruimte uit de schouder en fraai van opzet in het front versloeg hij de als tweede binnengeroepen Unaniem van Lambertus Huckriede, die wel veel actie liet zien, maar gezien de vlotheid van de gangen van Sunlight moest capituleren. Geen schande overigens om van zo’n wereldpaard te verliezen, waar overigens die kwalificatie ook op deze verliezer van toepassing is. Bij de dames in de eenspannen werden de rollen omgewisseld. Huckriede’s echtgenote werd nu met Unaniem eerste, maar Nelly Schep gaf met vader Haarsma’s Celebration goed partij. Hier en daar waren bezoekers die de volgorde andersom op papier hadden, dus de overwinning was zeker geen gemakkelijke beslissing van de jury. Maar het is en blijft een beoordeling, zoals dat ook geldt voor de kwalificatie ‘schoonste geheel’. Die ging in deze rubriek naar Taunita van J. Wessel, Zwartbroek, met de teugels in handen van H. van Wes-

sel. Een verzorgd geheel, kort samengevat het oordeel van de vakjury. Bij de tweespannen schitterde de stijlvolle combinatie Balans-Optimaal van F. Saris uit Wesepe. De bestgaande Rinkier en Heraut van J. Jordans, uit het Belgische Lanaken, gaven niet alleen een internationaal tintje aan het konkoers, maar hun tegenstand mocht er zijn. Vlot over de benen, met goede hals- en hoofdhouding, mooi front vormde dit duo een serieuze bedreiging, die te weinig was voor de eerste plaats maar Haarsma’s Tobias en Varanno, toch niet de eerste de beste combinatie, gedecideerd naar de derde plaats verwees. Het ‘klavertje drie’ tenslotte vormde een aansprekende ‘voorstelling’. Hier bewees Jordans zijn stuurmanskunsten. Hij loodste Rinkier, Heraut en Stinkie M vakkundig naar de eerste plaats. Het goud ging naar België dus. Veerman (Wittelte) met zijn Besterlypupillen werd goede tweede en verwees Haarsma (Tobias, Varanno, Celebration) naar het brons. Bij de prijsuitreiking maakte Veerman van de gelegenheid gebruik om alle vrijwilligers en de organisatie van deze topdag namens de deelnemers en het publiek dank te zeggen voor de perfecte organisatie en vriendelijke ontvangst. Bij de dames die Friese paarden rijden voor de sjees werd Jolanda Schreuder eerste met Jaring van Bokkum, die al eerder bij het kampioenschap hoge ogen had gegooid, maar toen toch op de tweede trede van het ereschavot kwam. Bij de imponerende (welgeteld 12 combinaties) rubriek Tweespannen van het Friese ras, die als laatste rubriek het doek liet vallen voor de organisatie van deze editie van ‘Riis’, kwam de eerste plaats in handen van het duo Jesse R-Nielson fan Kippenburg, gereden door Sybren Minkema. Veel toeschouwers hadden de hoogste podiumplaats echter gereserveerd voor de vaste vlotgaande, best front tonende combinatie Lieuwe en Jaring van Bokkum van Bauke de Boer, die als tweede mocht opstellen. De jury weegt, wikt, maar het is niet het publiek dat beschikt. Bij de springrubrieken veroverde Sjaak van der Lei (een St. Servatiusruiter) met Redwood in de klasse ZZ de eerste prijs. De klasse Z werd een prooi voor Marine Hoekstra met Arezzo; zij is lid van de Sj. Liauckemaruiters. Win ZZ gold voor Marianne Boerema (Nienoord) met Valentino, terwijl het bijbehorende or Loose onder andere vandaag voor Folkert Kelderman (Trynwâlden) vergetelheid betekende, ware het niet dat de laatste werd uitgeroepen tot Beste Ruiter van de Dag. De beste 8 combinaties van het Win or Loose klasse ZZ mochten dan nog eens een Barrière springen. In de eerste barrage leverde dat drie combinaties op die foutloos over de hindernissen kwamen. Dat leverde een laatste overkamping op, waar Paula de Jong (Buitenpost) met Unania als overwinnaar uit de bus kwam. Zoals gezegd kan het bestuur van de organiserende vereniging op een geslaagd concours terugzien, met daarbij een opmerking over de lengte - en de grote uitloop van het programma.


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 9 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 7

Albert Schootstra Een tien voor het skûtsje van de Súdwesthoeke, schipper Auke de Groot en zijn bemanning. Zo kan, en zeker voor een in Workum verschijnende krant als de onze, de eerste week van het skûtsjesilen onder auspiciën van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen, SKS, het beste worden samengevat. Vrijdagmiddag een overwinning op de Hegemermar en zaterdag een derde plaats op het ‘eigen’ water van het IJsselmeer bij Stavoren. Dit levert ‘ons’ skûtsje op het moment dat dit wordt geschreven – maandagmiddag – een zevende plaats in het algemeen klassement op met 26,9 punten. Een plek in het linkerrijtje dus zoals voetbaltrainers het zouden noemen en dat is een prestatie om de pet diep voor af te nemen. Op de Hegemermar zeilde de Súdwesthoeke een prima wedstrijd. Auke de Groot en zijn mannen konden gelijke tred houden met de medekoploper, Ype van der Meulen met het skûtsje van Woudsend. Toen echter trad een plotselinge verandering van de wind op en Woudsend ‘krige him tige min’. Het skûtsje van de Van der Meulens zakte reddeloos weg naar een achtste plaats. Auke de Groot en de zijnen kregen de wind wel goed en wonnen. Geluk? Aan de ene kant wel

Kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar in de gemeenten Nijefurd, Bolsward, Littenseradiel, Wûnseradiel en Gaasterlân-Sleat. Centraal Bureau voor informatie, aanmelding, bemiddeling en plaatsing: De Spinnekop 4, 8748 BG Witmarsum, tel: 0517 533100 Bereikbaar ma. t/m vr. van 8.00-17.00 uur. - Gastouderbureau voor kinderen van 0-13 jaar. - Kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar. - Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar. - Tussenschoolse opvang. - Peuterspeelzalen. e-mail: info@kinderopvangzwfrl.nl website: www.kinderopvangzwfrl.nl

ceerd omdat het verantwoordelijk werd gesteld voor een aanvarinkje tussen de schepen van Leeuwarden, met schipper Jappie Meeter, en Woudsend. Hoe het verder is gegaan is al verteld. De zesde plaats van zaterdag voor een week in de eerste wedstrijd bij Grou is in deze kolommen ook al gememoreerd.

natuurlijk. Opvallend en lovenswaardig was trouwens hoe sportief Ype van der Meulen in de pers op deze teleurstelling reageerde: hij gunde Auke de Groot en zijn mannen de zege van harte al had hij – als echte sportman – natuurlijk liever zelf gewonnen. Op het schip van de Súdwesthoeke vond men de gang van zaken sneu voor Woudsend, “mar wy winne dochs leaver sels.” De vreugde op het skûtsje van de Súdwesthoeke was immens. Op Omrop Fryslân Radio kon schipper Auke de Groot zijn emoties nog wel de baas (“Al sil it letter wol los komme”), maar zijn broer en bemanningslid Jan de Groot kon zijn oprechte vreugdetranen niet inhouden. Het is zo prachtig dat alle werk aan het skûtsje, alle pogingen om het schip en het tuig optimaal te krijgen, nu resultaat hebben gehad, zo lieten zijn woorden zich samenvatten. En weer kan de vraag worden gesteld: geluk, die zege op de Hegemermar? Nu moet de zaak van de andere kant worden bekeken en dan kan gewoon worden gezegd: driewerf nee. Want op het IJsselmeer zeilden De Groot en zijn mannen ‘sûnder kantroeren’ naar een derde plaats op welke niets viel aan te merken en Woudsend kwam niet verder dan de vierde stek. Auke de Groot en zijn bemanning roepen herinneringen op aan het jaar 1986. Meindert de Groot, de vader van Auke en Jan, eindigde toen als schipper van de Súdwesthoeke als vierde in het eindklassement met overwinningen bij Grou en Langweer. Dit was echter niet met dit schip, maar met het aloude (en kleine) Salverda-skûtsje. In 1979 haalde wijlen Rienk Zwaga (1932-1992) met dit Salverda-skûtsje het enige kampioenschap voor de Súdwesthoeke binnen. Meindert de Groot behoorde toen tot de bemanning. Weliswaar werd het schip ook in 1945, 1947, 1951 en 1954 kampioen met Klaas van der Meulen (de vader van Ype) aan het helmhout, maar dit was in de tijd van vóór de dorps- en streekskûtsjes. Het schip was

‘Lange markt’ bijzonder in trekEen mooi portret van ‘ons’ skûtsje waarmee eens de gebroeders Zuidema de kost verdienden. Foto Martin de Jong. toen nog ‘gewoon’ eigendom van Teake Salverda (de schoonvader van Klaas van der Meulen en dus de pake van de huidige schipper van Woudsend) en later Cor Salverda, de zwager van Klaas van der Meulen. Sinds 2003 zeilt de Súdwesthoeke met het huidige schip, gebouwd in 1923 bij Barkmeijer in Stroobos voor de gebroeders J. en H. Zuidema uit Ryptsjerk. Het werd op 27 juni 1923 in Leeuwarden gemeten op een lente van 20,60 meter en een breedte van 3,85 meter. De tonnage werd vastgesteld op 47,932. De lengte werd bij een nieuwe meting in Leeuwarden op 3 juni 1932 bepaald op 20,52 meter en de breedte op 3,86 meter. De tonnage werd nu, waarschijnlijk na verhoging van de ‘riiswarring’, de opstaande rand langs het gangboord waarop de luiken rusten, 52,426. Met dit skûtsje haalde Age Bandstra, de broer van het joviale vroegere Christen-

Unie-raadslid in de gemeenteraad van Nijefurd Sieb Bandstra, in 1984, 1986, 1991 en 1992 de kampioenstitel in de wedstrijdenreeks onder auspiciën van de Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen (IFKS). De Súdwesthoeke leek met dit schip dus een kansrijk skûtsje te hebben aangeschaft nadat het na nog een aantal omzwervingen (het was onder meer eigendom van Ulbe Zwaga, de weliswaar kleurrijke maar toch enigszins omstreden vroegere schipper van het Leeuwarder SKS-skûtsje) uiteindelijk in Stavoren arriveerde. Er was echter een probleem: het was te lang voor de SKS-normen volgens welke een skûtsje niet langer mag zijn dan 19,50 meter over het dek en dus niet ‘over alles’ zoals meestal gebruikelijk is. Het schip moest dus worden ingekort. Dat zal dit skûtsje geen goed hebben ge-

daan; het had nog nooit op welke manier dan ook kennis gemaakt met de snijbrander en een schip wordt natuurlijk niet voor niets zo gebouwd als het gebouwd ís. Het verklaart mede het vele werk dat er moest worden verzet om het skûtsje ‘er bij’ te krijgen en waarvan Jan de Groot voor de radio sprak. Enfin, dat is nu gelukt. Vorige week maandag bij De Veenhoop werd de wedstrijd halverwege afgebroken omdat er geen wind meer stond en de wind die er dan nog wél was letterlijk uit alle hoeken en gaten kwam. Deze wedstrijd werd vrijdag bij Woudsend ingehaald. Auke de Groot lag op dat moment van staken trouwens op de derde plaats! Dinsdag bij Earnewâld zat er in de ‘nauten’ van de Alde Feanen niet meer in dan een tiende plaats, maar op het ruime water bij Terherne ging het weer best: zevende. Bij Langweer werd ‘ons’ schip helaas gediskwalifi-

De bemanning van het skûtsje van de Súdwesthoeke bestaat uit: schipper Auke de Groot, Jan de Groot, Arjen Kort, Pietertje van der Meer, Wytze van der Meer, Sietze Veenstra, Tjietse Veenstra, Wiltsje Veenstra, Klaas Visser, Marten Zoethout, Jelmer Albertsma, Hendrik de Vries, Hans Zwaan, Huib Heemskerk, Klaas Gert Wolthuis, Gert Jan Mulder en Pieter Wouda. Dit zijn meer bemanningsleden dan op het skûtsje in de wedstrijd nodig zijn, zo’n veertien, maar er zijn altijd mensen die op een bepaalde dag niet kunnen of die maar één week meezeilen, zoals bijvoorbeeld Klaas Gert Wolthuis en zo is het goed dat er uit een groter reservoir geput kan worden. Het skûtsje heeft een ‘Vriendenfonds’ waarvan ook Workumer bedrijven deel uitmaken. De Súdwesthoeke is dus wel degelijk ook óns skûtsje. De Workumer bedrijven in het fonds zijn: aannemingsbedrijf De Boer en De Groot, Bakker Workum konstruktiewerken bv, garage Speerstra, de Workumer Jachthaven en Priore, accountants en belastingadviseurs. Zij verdienen het, evenals de bemanningsleden, nu eens met naam en toenaam genoemd te worden. Een skûtsje in de vaart houden is namelijk lang niet goedkoop. Klasse! Intussen lijkt de Sneeker Pan van schipper Douwe Visser (zoon van Jappie) regelrecht op het kampioenschap af te gaan. De Snekers hebben nog maar 9,9 punten. Tweede is Earnewâld met schipper Gerhard Pietersma met 22 punten en derde – zeer verrassend – het Drachtster skûtsje met Albert Visser (een broer van Douwe van Sneek) aan het helmhout met 22,9. Regerend kampioen Pieter Brouwer van de Heerenveenster Gerben van Manen is vierde met 23 punten. Maar hoe dat ook allemaal zij: iedereen kan trots zijn op ‘ons eigen’ skûtsje. Vakwerk!

Weer vijf favoriete kunstwerken drs. Paul Fluttert; Aflevering 3: Twee tekeningen van reizen

Cor Hunia Workum liep vol met bezoekers de vorige week woensdag, het werd steeds moeilijker om nog een plaats te vinden waar de auto weggezet kon worden. De gezelligheid in de stad nam toe. Duizenden aan de wandel langs de kraampjes. En toen, net als vorig jaar, kwam de regen als spelbreker voor de dag. Het bleef echter bij een buitje. De zon nam het weer over van de regen, het werd nog gezelliger en de in Workum goed bekende dj Hendrik zorgde voor muzikale klanken. Workum leefde nog meer op, gesproken kon worden van een feestelijke stemming zowel onder de bezoekers als bij

de standhouders, want er werden leuke zaken gedaan. Voor de kooplieden was de reis naar Workum niet voor niets geweest, zij keerden tegen de avond naar de eigen woonplaats terug en hopen volgend jaar weer van de partij te kunnen zijn. De horeca draaide op volle toeren en dat was vooral het geval toen het regenwater de stad stofvrij maakte. Gelukkig bleef het bij één bui. Zo tegen vijf uur ’s middags werden de kramen gedemonteerd en ingepakt, binnen vrij korte tijd was de stad weer omgetoverd tot het dagelijkse Workum. Marktdag ‘Zo lang als Workum’: een goed geslaagde dag!

In de afgelopen week hebben assistente Loretta en ik krantenknipsels geordend over kunst. Je geeft cursussen over de 17e en 19e-eeuwse schilderkunst en dan moet je ook de kranten lezen op nieuws over die eeuwen. Daarnaast kom je in musea en winkels wel eens losse afbeeldingen tegen die je nog niet had en die wil je ook in ordners opslaan. Soms kwam Loretta iets tegen over de 18e eeuw en vroeg dan: “Moeten we daar ook een ordner over maken?” Ik wilde zo weinig mogelijk ordners totdat we over de waarde van de 18e eeuw kwamen te praten. Iedereen weet de bijnaam van de Nederlandse 18e eeuw: de eeuw van Jan Salie. Nederland was over haar hoogtepunt heen qua macht, economie en kunst. Vooral voor kunst is een grote welvaart zeer bevorderlijk. Als een stad bekend is om haar kunst hangt dat meestal samen met grote economische bloei, zoals in volgorde van tijd: Florence, Antwerpen, Rome, Amsterdam, Dresden, Wenen, Parijs, Sint Petersburg, Stockholm, Berlijn, New York en Londen. Sommige steden kenden zelfs meerdere perioden van grote bloei in welvaart en kunst. Die wedergeboorte vond vaak plaats in de 19e eeuw in grote steden als er maar veel industrie was met een rijke bourgeoisie. De hele 18e eeuw is qua economische bloei niet zo spectaculair waardoor het in de kunst een saaie boel leek, uitzonderingen daargelaten zoals Berlijn, Londen, Parijs en Wenen met rijke koninklijke hofhoudingen. Al pratende over de 18e eeuw pakte ik een dierbaar boek uit juist de 18e eeuw van J.W. Goethe met de oorspronkelijke titel Italienische Reise (reis naar Italië). Het gaat over een reis die hij maakte in 1786 en 1787. Zijn landgenoot J.J. Winckelmann heeft dan al in 1764 een studie gepubliceerd over de klassieke oudheid waardoor veel intellectuelen en kunstenaars worden geboeid door een oudheid die eeuwen daarvoor in de Renaissancetijd ook immense invloed had op de kunst. De 18e

eeuw wordt mede daardoor een eeuw van de Verlichting en deze stroming brengt de wereld in kaart, denk aan de eerste encyclopedie uit het midden van deze eeuw van Diderot. Hierin staat voor het eerst alle kennis bijeen over elk mogelijk gebied. Wie kennis verzamelt ontdekt dat hij juist veel niet weet en dat was de start van allerlei onderzoek, opgravingen en ontdekkingsreizen die niet alle in de 18e-eeuw plaatsvonden, maar de kiem was gelegd. En zo kom ik op het thema reizen. Ik ken minstens vier redenen om te reizen en ben ook een hartstochtelijk voorstander van reizen. De eerste reden herkent iedereen. Als je reist, laat je

werk maar ook mensen achter waardoor allerlei verplichtingen vervallen, zolang je je maar als reiziger of vreemdeling gedraagt. In het buitenland wordt je met begrip behandeld omdat je niet alles kunt weten en letterlijk vreemd bent. Een tweede reden is echt afstand van niets nemen dat je te sterk bezighoudt, je niet kunt loslaten. Ga naar het buitenland, span je daar lekker in met desnoods iets onzinnigs en zie: opeens komt de oplossing voor iets waar je in vastdraaide. Een derde reden voor reizen is dat je per sé een bekend doel moet bezoeken om er meer van te weten te komen. Als dat niet om de hoek ligt, moet je reizen. Zo bezocht ook ooit in bijna heel Europa een 30-tal museumge-

bouwen omdat het nodig was voor mijn afstudeerscriptie. De vierde reden is nieuwsgierigheid naar het onbekende en daar is Goethe natuurlijk een voorbeeld van. Hij had over Rome gelezen en wilde de oude keizerlijke fora wel eens zien met restanten van oude basilieken, of het Pantheon dat nog intact was. Hij leverde geen half werk en eindigde op Sicilië. En overal ontdekte hij bewijzen voor het beroemde adagium van Winckelmann: Edle Einfalt, stille Pracht. Edele eenvoud, schone pracht. Zoals gezegd schreef Goethe na terugkeer daar zeer enthousiast over waardoor een nog grotere stroom reizigers op gang kwam, tot ver in de 19e eeuw toe. In Nederland werd in de 17e eeuw ook al flink gereisd binnen ons land zelf. We kregen steeds meer en betere vaarwegen: ideaal om te reizen met de trekschuit die een redelijk goedkoop vervoersmiddel was. Goedkoper dan per koets. Rembrandt en bijv. Van Goyen mochten graag in eigen land reizen en maakten schetsen van wat hen trof. Of voor hun plezier, of om ooit nog eens voor een groter werk te gebruiken. En zo was de stad Rheenen aan de Rijn een populair reisdoel. Het is nog steeds een mooi stadje met de eeuwenoude Cunera kerk. Een tekening over Rheenen van Rembrandt trof me in het bijzonder omdat hij met weinig lijnen veel vertelt. Vele tekeningen van Goethe in zijn boek Italienische Reise, zoals de hier afgebeelde omgeving van Napels, zijn juist gedetailleerd en daar had hij zeker goede redenen voor. Als je wilt laten zien dat een vulkanische berg als de Vesuvius bij Napels geweldig rook uitspuwt, moet je dat inzichtelijk weergeven. Maar het zette me tot nadenken. Als je deze tekeningen van Rembrandt en Goethe naast elkaar legt en vraagt uit welke tijd ze stammen, dan zou je Rembrandt ook in de 18e eeuw kunnen plaatsen of zelfs in onze eeuw. Goethe was dan wel die grote voorstander van Edle Einfalt (edele eenvoud), maar de 17e-eeuwer Rembrandt die dit adagium nog niet kon kennen, was zijn tijd ver vooruit.

De politie heeft dinsdagmiddag voor een week op de Aldedyk bij Workum een eenzijdig ongeval onderzocht, waarbij een 23-jarige tractorbestuurster uit Witmarsum gewond is geraakt. De vrouw vervoerde met haar tractor een partij hooibalen. Ze moest uitwijken voor een tegenligger en reed daarom met haar tractor en oplegger een stukje de berm in. De oplegger kantelde echter en nam de tractor als het ware mee. De vrouw raakte daardoor gewond. Het slachtoffer werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Sneek.

Bridgescores De uitslag van zomeravondbridge van 1 augustus in Workum. Thuisbridgers zijn ook van harte welkom. Gaarne 19.30 uur aanmelden. A-lijn 1 H Bunt & Lobstein 2 V.J. Deen & D Deen 3 Geertje Folkerts & Tine Venema 4 Tine. Wijma & Janny Wessles 5 Zeiler & Zeiler -6 Jan Wierts Wessles & Ype Wijma -6 Klaas Looper & Durk Keegstra 8 Kees Varwijk & Rigt Varwijk 9 Koos Leurs & A v.d. Kloet 10 Wim Botter & Albertje Botter

55,73 55,21 54,69 53,13 48,96 48,44 48,44 46,88 44,79 43,75

B-lijn 1 Mieke Bos & Henk Bos 2 Henk v. Krugten & Froukje Wiersma 3 Gerben Dooper & Anja van Wigcheren 4 Dorrie Benschop & Ettje Hunia -5 Ed van Dam & Struiksma -5 Betty Dijkstra & Baukje Stevens 7 Zeldenthuis & Hopma 8 Hillie Bruggink & Emma Veldkamp 9 Bep Vinkx & Gerry Woudstra 10 Gerard Zweers & Fia Zweers 11 Voortman & Voortman 12 Bosman & van der Beek 13 Annie Bijlsma & Roelie Fopma 14 Janny Deenen & Meindert Deenen

62,50 60,42 57,29 53,82 52,43 52,43 50,69 49,31 48,26 47,92 42,71 42,36 41,67 38,19

C-lijn 1 Ida v.d. Werf & Pe v.d. Werf 2 Henk van der Hoef & J. Yntema 3 Sietche Ykems & Froukje Steegenga 4 Kees Yntema & Liess Yntema 5 Jeanette Feldman & Gretha Wesselius 6 Annie de Boer & Tine Nijenhuis 7 Eelkje Galema & Liesbeth v. Oudvorst 8 Bouer & Bouer 9 Kitty Postma & Rens Postma 10 Carrie van Straten & Stien de Vries

70,31 61,98 56,77 56,25 52,60 47,40 44,79 41,15 35,94 32,81

Amivedi in regio Zuidwest-Friesland Vermist Hindeloopen, Nieuwstad, 31-7: Grijscyperse poes, donker, dik, 10 jaar, vermist na verhuizing. Stadsweide, 29-7: Zwarte poes, klein wit befje, 5 jaar, klein, schuw. Vermist na verhuizing. Koudum, Hoofdstraat, 30-7: Roodcyperse ex-kater, aanhankelijk, 2 jaar, niet groot. Workum, Noard, 31-7: Roodcyperse poes, beetje wit op wangen en kin/keel, 13 jaar, bijna geen tanden. Vermist na verhuizing. Warns, ‘t Sou, 31-7: Mooi gemarmerde poes met zwart, grijs- en roodcypers. Rode streep op voorhoofd. Witte bles en neus, witte sokjes voor, kousjes achter, 2 jaar, gechipt. Gevonden Workum, Roggemolestege, 1-8: Roodcypers katertje, 4 maanden. Foto’s www.amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest Friesland, tel. 088-0064692.

Taa lswyl sel

Een tien voor het SWH-skûtsje

Tractorbestuurster raakt gewond bij eenzijdig ongeval

Oerkomme: by in persoan komme; troch smoargens oerwaakst wurde; barre, ûndergean; It komt my net wer oer dat ús mem stjert en ik der net by bin, sei de man. Dat kom my net wer oer, sei de dogeneat, doe soe er ophongen wurde


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 9 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 8

Ta jo tsjinst

Súdwest Fryslân

BEKENDMAKINGEN VAN DE GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN

OMGEVINGSVERGUNNING AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING

Bolsward, De Marne - Vergunningaanvraag voor nieuwbouw bedrijfsgebouwen Visser Transport. (29-07-2011) Bolsward, P. Coopmansstraat 23 - Vergunningaanvraag voor het kappen van 1 es in de voortuin. (26-07-2011) Bolsward, Ugoclooster 2 - Vergunningaanvraag voor het vervangen en verplaatsen van een hok (29-07-2011) Gaast, Broerestreek 1 - Vergunningaanvraag voor het kappen van 4 kastanjes, 3 prunissen en 2 elsen bomen. (26-07-2011) Hindeloopen, De Tolve 2 Vergunningaanvraag voor een nieuw te bouwen loods met kantoorgedeelte. (28-07-2011) Hommerts, Reidskar 5 – Vergunningaanvraag voor de nieuwbouw van een woonboerderij met kapschuur. (25-07-2011) It Heidenskip, Heidenskipsterdyk 20 - Vergunningaanvraag voor het kappen en herplanten van 7 populieren op het achtererf. (28-07-2011) Koudum I, Perceel 529 (kadestraal) - Vergunningaanvraag voor het aanleggen van 2 ecologische eilanden en 2 golfbrekers in het meer de Morra. (26-07-2011) Koudum, Ds L. Tinholtstraat 2 - Vergunningaanvraag voor uitbreiding pension. (28-07-2011) Makkum, Vallaat 22 - Vergunningaanvraag voor het terugbrengen van de oude hoofdstructuur in het gebouw, slopen kluis, aanbouw aan de achtergevel. (01-08-2011) Oppenhuizen, Wolframstrjitte 2 - Vergunningaanvraag voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal uit de woning. (26-07-2011) Sneek, Leeuwarderweg 34 - Vergunningaanvraag voor het aanbrengen van nieuwe geïsoleerde dakplaten en dakpannen op de schuine kap. (29-07-2011) Sneek, Smidsstraat 15 - Vergunningaanvraag voor interne verbouwing van de winkel en revitalisatie van de gevels. (01-08-2011) Sneek, Voorlijn 4 - Vergunningaanvraag voor verbouw tot Hospice Sneek, school/ kinderopvang. (27-07-2011) Sneek, Vuurvlinder 2 - Vergunningaanvraag voor het bouwen van een vlonder/ steiger. (25-07-2011) Sneek, Vuurvlinder 4 - Vergunningaanvraag voor het bouwen van een vlonder/ steiger. (25-07-2011) Workum, Suderseleane 13 Vergunningaanvraag voor het demonteren van het schipshuis. (29-07-2011) Workum, Suderseleane 13 - Vergunningaanvraag voor het afbreken van schipshuis, plaatsen fundering/ afspuitplaats/ milieuput en plaatsen van een kolomkraan. (28-07-2011) Workum, Trekwei 13 Vergunningaanvraag voor het slopen van de voorgevel van de ligboxenstal, het plaatsen van nieuwe kozijnen, het maken van een ijsverkooppunt in strijd met het bestemmingsplan. (26-07-2011) Workum, Wiske 5 - Vergunningaanvraag voor het wijzigen van de bestemming voor evt. uitbreiding van bedrijf. (01-08-2011) Ypecolsga, Nummer 16 - Vergunningaanvraag voor het slopen en asbestsaneren van de boerderij na brandschade. (28-07-2011) Deze publicaties zijn alleen bedoeld ter informatie over ingekomen aanvragen bij de gemeente. Wij publiceren deze aanvragen om direct betrokkenen hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar tegen aantekenen, omdat een besluit nog ontbreekt. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren tegen een vergunning, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. Voor nadere informatie over aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00. ONTHEFFINGSBESLUIT ARTIKEL 2.12 WABO RECTIFICATIE

Witmarsum, Van Aylvaweg 40 - Ontheffing voor het verbouwen van een woning. In het kader van de procedure kunnen belanghebbenden op grond van afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht binnen twee weken na de verschijningsdatum van deze pu-

blicatie hun zienswijze tegen het voornemen tot het verlenen van deze ontheffing schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Súdwest Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA SNEEK. Gedurende deze termijn ligt het ingediende bouwplan ter inzage bij het team omgeving. VERLENGING BESLISTERMIJN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken. Oosthem, Nessenwei 16e Verlenging beslistermijn voor het vergroten van de dakkapel aan de voorzijde (02-08-2011) Scharnegoutum, Legedyk 4a Verlenging beslistermijn voor het aanbouwen van een kangoeroewoning in strijd met het bestemmingsplan (02-08-2011) Sneek, Obe Postmastraat 4 - Verlenging beslistermijn voor het verbouwen van de woning. (04-08-2011) Sneek, Bottinge 78 - Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een dakopbouw op de berging. (04-08-2011) Sneek, Meeuwenlaan 75 Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een opbouw op de garage t.b.v. 2 extra kamers. (02-08-2011) Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8601 HA, Sneek. VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

Bolsward, De Marne 61 - Verleende vergunning voor het slopen van de machineloods, het bouwen van een nieuwe loods en het realiseren van 2 overkappingen. (27-07-2011) Bolsward, R. Cammingalaan 1 Verleende vergunning voor het kappen van 1 boom. (28-07-2011) Bolward, Turfkade 30 Verleende vergunning voor het vergroten van de woning aan de achterzijde en het vervangen van de dakkapel in strijd met het bestemmingsplan. (29-07-2011) Hichtum, Sieswerd 2 - Verleende vergunning voor het slopen van de bestaande garage, het bouwen van een grotere garage/berging. (01-08-2011) Hindeloopen, Nieuwe Weide 15 Verleende bouwvergunning voor het oprichten van een schuurtje/berging. (02-08-2011) IJlst, Zevenpelsen 23 - Verleende vergunning voor het kappen van 1 Leilinde. (28-07-2011) It Heidenskip, Brânburren 34 Verleende vergunning voor het kappen van 2 populieren en 1 es. (27-07-2011) It Heidenskip, Ursuladyk 16 Verleende vergunning voor het bouwen van een woning. (03-08-2011) Jutrijp, Binnenpaed 22 - Verleende vergunning voor het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende gevel- en plafondbeplating in de schuur. (29-07-2011) Koudum, Nieuweweg 42 - Verleende vergunning voor het slopen van de schuur van de boerderij en het bijgebouw. (29-07-2011) Koudum, Tjalke van der Walstraat 29 - Verleende vergunning voor het uitbreiden van de manege. (28-07-2011) Koufurderrige, nr 55 - Verleende vergunning voor het vervangen van de dakbedekking. (03-08-2011) Makkum, Carl Fellingerweg 3 - Verleende vergunning voor het vervangen van de bestaande schuur. (03-08-2011) Molkwerum, Stationswei 23 - Verleende vergunning voor een nieuw te bouwen jongveestal. (02-08-2011) Sneek, Jancko Douwamastraat 39 - Verleende vergunning voor het wijzigen van het dak aan de zuidwestgevel. (29-07-2011)

Sneek, Molenkrite 115 - Verleende vergunning voor volledige interne sloop van de boerderij. (28-07-2011) Sneek, Willemstraat 1 003 Verleende vergunning voor het plaatsen van 2 dakkapellen en het wijzigen van de indeling. (02-08-2011) Tjerkwerd, Eemswouderlaan 7 - Verleende vergunning voor het verbouwen van de ligboxenstal t.b.v. de werktuigenberging en het verwijderen van asbest. (03-08-2011) Warns, Himmelumerdyk 2 - Verleende vergunning voor de aanvraag gebruiksvergunning MFA De Treffe. (03-08-2011) Witmarsum, Mauritsstraat 15 Verleende vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op de garage. (03-08-2011) Witmarsum, Rijpenderlaan 2a Verleende vergunning voor het uitbreiden van de melkstal, het vervangen van de golfplaten op de stal en het plaatsen van een nieuwe ventilatienok. (03-08-2011) Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8601 HA, Sneek.

APV VERGUNNING VERGUNNING (DATUM TUSSEN HAAKJES = DATUM BEKEND MAKING) IS VERLEEND AAN:

Dirk Blom Lemsteraken/Karakter voor het organiseren van de Hylper Hurdsilerij in Hindeloopen gebruikmakend van de Havenkade van 8 t/m 11 september 2011. (20-07-2011) M.C. Konst, H. van Schaick en G. Meilink voor het organiseren van een Salsa Garden party in de tuin aan Krommesloot 25 te Makkum op 27 augustus 2011 met de muziek tot uiterlijk 01.00 uur . (21-07-2011) Honden club Koudum voor het houden van een open dag op het terrein tegenover het politiebureau in Koudum op 3 september 2011. (27-07-2011) Veekeuringscommissie voor het organiseren van de 111de veekeuringsdag in Workum op 29 september 2011. (27-07-2011) R. Bergsma voor het venten op de gemeentelijke binnenwateren met ijs, frisdranken, zwak-alcoholische drank en etenswaren in 2011. (11-07-2011)

BEZWAAR Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde verleende vergunning(en) bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de dag van bekendmaking. Het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek. In dit bezwaarschrift moet u naast uw naam, adres en de dagtekening ook het besluit omschrijven waartegen het bezwaar zich richt. Voor meer informatie neemt u contact op met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00.

SPOED Als er sprake is van spoed, kan tegelijk ook een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden

De digitale planbestanden van het bestemmingsplan ‘Voltastraat 5’ zijn te downloaden op de volgende weblocatie: http://diensten.iszf.nl/swf/ro-online/upload/ 7715BBBE-E927-4AF7-BEFB-03C777416FAA

REAGEREN Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage door: • een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan; • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen; • een belanghebbende tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht.

INWERKINGTREDING Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bovenvermelde beroepstermijn van 6 weken. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet op. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State, treedt het bestemmingplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist. GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ZOMERRAK

http://diensten.iszf.nl/swf/ro-online/upload/ 848FAA92-F336-4E88-86DE-5ECB8412ACA5 REAGEREN Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage door: • een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan; • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen; • een belanghebbende tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht. INWERKINGTREDING

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bovenvermelde beroepstermijn van 6 weken. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet op. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State, treedt het bestemmingplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

MILIEU MELDINGEN MILIEU

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Súdwest Fryslân bij besluit van 23 juni 2011 het bestemmingsplan Zomerrak gewijzigd heeft vastgesteld. INHOUD Het bestemmingsplan Zomerrak voorziet in een actuele bestemmingsplan regeling. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Oppenhuizerweg en een deel van de Oude Oppenhuizerweg aan respectievelijk de westelijke en zuidelijke zijde van het plangebied. Het plangebied eindigt aan de noordkant bij de Oppenhuizerbrug. De grenzen aan de oostkant van het plangebied worden gevormd door de hartlijn van Somerrak en Houkesleat. Het middeldeel van het gebied (het terrein van de voormalige verffabriek AKZO; momenteel ingericht als parkeerterrein) is buiten dit plangebied gelaten. WIJZIGINGEN Het bestemmingsplan Zomerrak is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen hebben betrekking op de schrijfwijze van het vaarwater Somerrak. In het ontwerp is de benaming in het Nederlands vermeld. In het definitieve plan is dit gewijzigd in het Snekers. TER INZAGE Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, de nota zienswijzen en het vaststellingsbesluit liggen van 12 augustus t/m 22 september 2011 voor een ieder ter inzage bij de gemeenteloketten. Het vastgestelde plan is tevens te bekijken op onze website: www.gemeentesudwestfryslan.nl/ leven en wonen/leefomgeving/ruimtelijke plannen/plannen in procedure/vastgesteld en op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl De digitale planbestanden van het bestemmingsplan Zomerrak zijn te downloaden op de volgende weblocatie:

Gaastmeer, Yntemapolder 4 Melding ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer voor het uitbreiden van de ligboxenstal. (06-07-2011) Koufurderrige, Nummer 3 Melding ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer voor het oprichten van een werktuigenberging/jongveestal. (22--07-2011) Lollum, Hizzaarderlaan 7 - Melding ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer voor het uitbreiden van een ligboxenstal. (25-07-2011) Lollum, Noordereind 21 - Melding ingevolge het Besluit mestbassins milieubeheer voor het oprichten van een mestsilo. (20-07-2011) Molkwerum, Stationswei 23 – Melding ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer voor het uitbreiden van een ligboxenstal. (26-07-2011) Parrega, Trekweg 5 - Melding ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer voor het aanbouwen van een melkstal en het plaatsen van een melkkoeltank. (21-07-2011) Witmarsum, Easthimmerwei 7 - Melding ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer voor het uitbreiden van de ligboxenstal. (11-07-2011)

VERKEER WESTERSKATTING VERKEERS STREMMING SPOORWEGOVERGANG

I.v.m. met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden is de spoorwegovergang in de Westerskatting afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd fietsers en voetgangers. Het betreft de periode van 18 augustus 2011 vanaf 22.00 uur t/m 19 augustus 2011 tot 6.00 uur. De werkzaamheden worden in opdracht van Strukton Rail uitgevoerd. Voor meer informatie kunt u bellen met Jacob Jutte via het gemeenteloket (0515) 48 90 00 en de heer E.Annema van Strukton Rail Oost (06-53354908) .

aan honderden organisaties op het terrein van welzijn. Denk hierbij aan verenigingen/instellingen die actief zijn op het terrein van jeugd, sport, amateurkunst, ouderen, peuterspeelzaalwerk, EHBO en ga zo maar door. Deze organisaties kunnen voor het jaar 2012 weer een aanvraag indienen. De verenigingen/instellingen wordt gevraagd om jaarlijks vòòr 1 september een standaard aanvraagformulier in te sturen. Let wel, deze termijn wijkt in sommige gevallen af van hoe het voorheen was geregeld. Organisaties die al jaarlijks subsidie ontvangen hebben het aanvraagformulier inmiddels via de post ontvangen. Mocht u dit formulier onverhoopt niet hebben gekregen, of mocht u voor het eerst een aanvraag willen doen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw F. Kloosterman via het algemeen telefoonnummer: (0515) 48 90 00. WIJZIGING BEDIENING BRUG IT GES TE OPPENHUIZEN

Burgemeester en wethouders van Súdwest Fryslân maken bekend dat zij besloten hebben om voor het resterende deel van dit jaar de bediening van brug It Ges te Oppenhuizen te wijzigen. De mogelijkheid tot zelfbediening wordt beëindigd en er wordt overgeschakeld op handmatige bediening op beperkte tijden. Aanleiding van dit besluit zijn de storingen en lange wachttijden die nu soms optreden, waardoor de bereikbaarheid voor hulpdiensten van het achterliggende gebied onvoldoende gewaarborgd is. De wijziging gaat in op 11 augustus aanstaande. Na een telefonische oproep wordt de brug door de dienstdoende brugwachter geopend. Het telefoonnummer wordt op de bebording bij de brug aangegeven. De brug wordt tot 1 oktober aanstaande – na telefonische oproep- op de volgende tijden bediend: Donderdag

10.00 – 11. 00 uur 16.00 – 17. 00 uur

Vrijdag

10.00 – 11. 00 uur 16.00 – 17. 00 uur

Zaterdag

10.00 – 11.00 uur 17.00 – 18.00 uur

Zondag

10.00 – 11.00 uur 17.00 – 18.00 uur

GEMEENTEGIDS SÚDWESTFRYSLÂN 2011-2012

Volgende week (week 33) verspreidt de gemeente Súdwest-Fryslân de nieuwe gemeentegids 2011-2012. Er zijn 3 edities; een editie voor Workum e.o., een editie voor Sneek e.o. en een editie voor Bolsward e.o..De gemeentegids biedt op een overzichtelijke manier informatie over Súdwest-Fryslân, het gemeentebestuur, de gemeenteraad, de organisatie, verenigingen, clubs en belangengroeperingen die in SúdwestFryslân actief zijn.

Het loket voor energiezuinig wonen

MEDEDELINGEN JAARLIJKSE SUBSIDIE VOOR 2012 AANVRAGEN

Kijk voor info en aanmelden infoavond op:

Nu in Sneek!

www.energiesprongsneek.nl

De vml. fusiegemeenten verstrekten subsidie

BESTEMMINGSPLAN GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN VOLTASTRAAT 5 Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van de gemeente SúdwestFryslân bij besluit van 23 juni 2011 het bestemmingsplan ‘Voltastraat 5’ gewijzigd heeft vastgesteld. INHOUD Het bestemmingsplan ‘Voltastraat 5’ voorziet in de uitbreiding van de bestaande bedrijfshal. Het plangebied komt overeen met het perceel Voltastraat 5 en is gelegen op het bedrijventerrein Houkesloot aan de zuidoostzijde van Sneek. Aan de zuidzijde grenst het plangebied aan de Broersleat.WIJZIGINGEN Het bestemmingsplan ‘Voltastraat 5’ is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Belangrijkste wijzigingen zijn dat er ten behoeve van de landschappelijke inpassing van de uitbreiding van de bedrijfshal in de planregels voorwaardelijke verplichtingen zijn opgenomen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Voltastraat 5 alsmede naar de Staat van wijzigingen. TER INZAGE Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, de reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Voltastraat 5 en het vaststellingsbesluit met de daarbij behorende Staat van wijzigingen, liggen van 12 augustus t/m 22 september 2011 voor een ieder ter inzage bij de gemeenteloketten. Het vastgestelde plan is tevens te bekijken op onze website: www.gemeentesudwestfryslan.nl/ leven en wonen/leefomgeving/ruimtelijke plannen/plannen in procedure/vastgesteld en op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl

CENTRAAL POSTADRES Gemeente Súdwest-Fryslân Postbus 10.000 8600 HA Sneek

1ste Jaargang | Week 31 2011

GEMEENTELOKET LOKET BOLSWARD LOKET SNEEK LOKET WORKUM SÚDWEST-FRYSLÂN Kerkstraat 1 Marktstraat 15 Merk 1 T. 0515 48 90 00 Ma t/m do van 9.00 - 16.00 u Ma t/m do van 9.00 - 16.00 u Ma t/m do van 9.00 - 16.00 u F. 0515 48 99 99 Vr van 9.00 - 12.30 u Vr van 9.00 - 12.30 u Vr van 9.00 - 12.30 u E. info@gemeenteswf.nl Ma van 18.00 - 20.00 u Do van 18.00 - 20.00 u Di van 18.00 - 20.00 u Telefonisch bereikbaar van ma t/m vr van 9.00 - 16.00 u.

Herkent u ze? De toezichthouders van Súdwest-Fryslân

Te voet, te fiets en per boot. Ze lopen, fietsen en varen niet zomaar door onze gemeente, maar zijn er juist op die momenten en plekken die op dat moment aandacht nodig hebben. Ze weten wat er speelt in de stad, in de buurt, in de wijk. Maar wat doen ze dan? Toezichthouders spreken overtreders aan op hun gedrag en delen een boete uit als dat nodig is. Als ze overlast constateren, melden ze de verantwoordelijke instantie om er iets aan te doen. Ze werken mee aan projec-

ten die tot doel hebben de leefbaarheid en veiligheid in Súdwest-Fryslân te vergroten. Altijd in de openbare ruimte en in samenwerking met de politie. Ook vervullen zij de zogenaamde oog -en oorfunctie voor de interne organisatie en voor de politie. Ieder jaar wordt door de gemeente opnieuw vastgesteld waar dit team zich op richt; concrete speerpunten: Fietsen in het voetgangersgebied, overlastgevende hangjeugd, controleren op de opruimplicht en het aanlijnen van honden, het verwijderen van fietswrakken.

Ook melden zij zwerfvuil en graffiti aan de collega’s van Reiniging. Is huisvuil of grofvuil te vroeg buitengezet? Dan gaat een toezichthouder de eigenaar na die hiervoor een boete riskeert. Tijdens evenementen zoals Sinterklaas, it Heamiel of bij markten fungeren ze als vraagbaak voor u en voor hulpverleners, bewaken ze de afzettingen en regelen ze het verkeer bij omleidingen.

Overlast? Als u overlast ondervindt of vermoedt dat iemand of een bedrijf een overtreding begaat op het gebied van bouwen, milieu en APV, dan kunt u dit melden bij team Handhaving en Toezicht via telefoonnummer 0515-48 90 00.

WMO-LOKET Voor vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kunt u in Bolsward en Workum terecht bij het gemeenteloket van de gemeente Súdwest-Fryslân en in Sneek bij het WMO loket (Marktstraat 12) tegenover het gemeenteloket.

INFORMATIE OVER DEZE PAGINA | Team Communicatie | E-mail: communicatie@gemeenteswf.nl | Telefoon: 0515 48 90 00 | WWW.GEMEENTESUDWESTFRYSLAN.NL

MILIEUSTRAAT BOLSWARD Exmorraweg 3A Ma t/m vrij van 9.00 - 16.30 u Zat van 9.00 - 13.00 u

MILIEUSTRAAT HEEG De Draei 17 Ma t/m vrij van 13.00 - 15.00 u ma avond van 19.00 - 20.00 u

MILIEUSTRAAT KOUDUM Spoarleane 2 ma mid. van 13.00 - 15.30 u vrij mid. van 13.00 - 15.30 u

MILIEUSTRAAT SNEEK Wetterskipsdyk 4 ma t/m vrij van 16.30 - 19.00 u

friso 2011 week 32  

friso 2011 week 32

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you