Page 1

Dinsdag 1 maart 2011 // 134e JAARGANG // week 09

Nieuws- en advertentieblad voor Workum en de Zuidwesthoek van Friesland // Sinds 1877 // Uitgave: Workumer krant Friso bv // Losse nummers € 0,85 per stuk

Informatiepagina

Kinderen BSO op zoek naar piraten

Pagina 2

Arumer met slok op ramt brugleuning

Reünie Elfstedentocht van 1986

Pagina 4

Pagina 5

Jaarvergadering vriendenclub en nieuwe expositie

Jopie’s Húskeamer Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772 www.jopieshuskeamer.com

Financiën fusiegemeente zijn op ordedi. wo. do. vrij. za.

9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur 9.00 - 11.30 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemen Wind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

Súd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110 www.boogaardinstallatie.nl

OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING

Noard 119 WORKUM Tel. 0515 542240 / 541852

.nl

Voor al uw feesten en partijen

De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau voor een ademanalyse waar hij 675 ug/l blies. Vervolgens moest hij zijn rijbewijs inleveren en werd proces-verbaal tegen hem opgemaakt. Daarnaast kreeg de verdachte een rijverbod van 7 uur.

Openingstijden:

Kijk ook op:

Beste seizoenstart Jopie-museum

De man was met zijn auto tegen een leuning van de Kettingbrêge aangereden en reed vervolgens door. De agenten die de melding hadden ontvangen stelden direct een onderzoek in. Zij traceerden de verdachte door het spoor van gelekte koelvloeistof te volgen. Toen zij de bestuurder een eind verder bij zijn beschadigde auto aantroffen, bleek deze onvast ter been te zijn en naar alcohol te ruiken.

Begine 33-35, 8711 BG Workum Telefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

Pagina 7

www.

De politie heeft zaterdagavond rond 22.00 uur op Séburch te Workum een 37jarige inwoner van Arum aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een verkeersongeval, de plaats verlaten van dat ongeval en voor het rijden onder invloed.

VOOR AL UW SNOEIWERK BEL NU!

Alberts veel meer dan schildersbedrijf

Onder leiding van de Dixieland Crackerjacks uit Garyp lopen de vele bezoekers van de jaarvergadering van de Klameare naar het museum. Foto Cor Hunia. Albert Schootstra

Het mag dan zo zijn dat de huidige recessie ook – en misschien wel juist – sporen achterlaat in de wereld van kunst en cultuur, het Jopie Huisman Museum in Workum is zaterdag vol vuur begonnen aan het nieuwe (toeristen)seizoen. Het museum heeft de wind duidelijk in de zeilen en bovendien is het ook nog eens zo dat het helemaal zonder subsidie draait. En wat je nooit gehad hebt mis je natuurlijk – kort door de bocht gezegd – ook niet. Maar hoe dat zij, zaterdag werd door het museum, en wat is dat een belangrijke ‘aanjager’ van de Workumer economie, eigenlijk op drie fronten afgetrapt voor wéér een seizoen. De vereniging Vrienden van het Jopie Huisman Museum hield haar jaarvergadering in een bomvolle grote zaal van de Klameare, de nieuwe museummanager, Zwier Kroese (60), werd gepresenteerd en tenslotte werd de tentoonstelling Schoonheid van de Soberheid, met als ondertitel Landschappen van Jopie Huisman, geopend. Tussen alles door werd ook nog stilgestaan bij het 25-jarig bestaan van het Jopie Huisman Museum dat van 1986 tot 1992 onderdak vond in het Sleeswyckhuys aan het Noard en dat sinds het laatstgenoemde jaar is gehuisvest in een speciaal gebouwd museum tegenover de eerste locatie. Tenslotte werd ook nog afscheid genomen van museummanager Jan Stedehouder die met pensioen gaat. De opening van de tentoonstelling was echt een gebeurtenis op zichzelf die helemaal aansloot bij de sfeer die het museum zo eigen is. Een sfeer trouwens die ook gistermorgen door de scheidende museummanager Jan Stedehouder nog naar voren werd gebracht als een van de opvallendste kenmerken van het museum. Stedehouder deed dat in een interview voor Omrop

Fryslân radio dat hem weerhield van zijn voornemen om op de eerste morgen van zijn pensioen eens uit te slapen. Stedehouder leek er niet rouwig om te zijn en bracht ‘zijn’ museum weer naar voren op de manier die iedereen van hem kent: vol vuur en passie en met een aanstekelijk enthousiasme. Jan van der Meer, de eerste burgemeester van de gemeente Nijefurd én de eerste voorzitter van de Stichting Jopie Huisman Museum, viel de eer te beurt de openingstoespraak bij de start van de expositie te mogen houden. “Wie met Jopie te maken heeft gehad, die komt daar nooit meer los van,” aldus de oud-voorzitter. Hij ging in op de boeiende ontstaansgeschiedenis van het Jopie Huisman Museum. De oude, en per 1 januari 1984 opgeheven, gemeente Workum had nog een ‘potje’ met 25.000 gulden dat bestemd was voor een speciaal museum met het werk van Jopie Huisman. Toen de nieuwe gemeente Nijefurd de eerst kinderziekten had overwonnen en redelijk op de rails stond, begonnen vooral gemeenteraadsleden die hun wortels hadden in de ‘oude’ Workumer raad er steeds meer op aan te dringen eens wat met dit potje te doen. Van der Meer en Jopie Huisman bleken elkaar goed te liggen, zo vertelde de eerste. Ook roemde hij wijlen wethouder Andries de Jong die een van de belangrijkste motoren was achter het idee om het gereserveerde geld nu ook daadwerkelijk voor een museum te gebruiken. Maar met 25.000 ‘oude’ guldens begin je natuurlijk niet zo veel, aldus Van der Meer. Welnu, het kwam allemaal goed. De stichtingsvorm werd gekozen zodat de werken van Jopie Huisman niet hoefden te worden gekocht maar ‘slechts’ statutair te worden beheerd en geëxposeerd, de Stichting Hendrik de Keyser was bereid het Sleeswyckhuys voor minimaal vijf jaar te verhuren, enzovoorts.

Toen was er nog geld tekort en werd de vereniging Vrienden van het Jopie Huisman Museum in het leven geroepen. “Dit was eerst een noodsprong maar bleek later een gouden greep,” zo vertelde Van der Meer.

en wordt gepraktiseerd en in het museum bleek duidelijk waarom dat zo is: bij het binnenkomen van de ruimte (en ook nog lang daarna) dacht je werkelijk dat er ‘echte’ standbeelden waren neergezet.

Ook Pepy Huisman, zoon van Jopie, voerde nog kort het woord. Hij richtte zich vooral op de nieuwe expositie op zichzelf en op de werken die daar te bezichtigen zijn. Hij noemde in dat kader met nadruk de elementen ‘grond’, ‘aarde’ en ‘landschap’. “Het is een heel gewoon thema,” aldus Huisman jr., “het is eigenlijk niks en toch ook weer alles.” Het heeft te maken met de wereld om ons heen, de Holle Mar, de Workumerwaard, It Heidenskip. Het heeft ook te maken met de mensen om ons heen in dit prachtige stuk Friesland. Maar het heeft ook wat van doen met het met beide benen op en in de (vaak modderige) grond staan. “Dóe het dan ook met de mensen om je heen,” zo luidde de oproep van Pepy Huisman. Hij maakte trouwens ook bekend dat historisch en letterkundig centrum Tresoar “nog een hele mooie deken over ons heen zal leggen.” Over het hoe en wat kon hij nog niets zeggen, maar dat het jubileumjaar niet onopgemerkt voorbij zal gaan, dat staat wel vast. Vervolgens werd een prachtig schilderij van ‘onze eigen’ Henk de Boer, waarin hij in het museum zelf vlak voor de opening nog de laatste hand legde, door twee ‘standbeelden’ terzijde geschoven en konden Jan van der Meer, Jan Stedehouder en Zwier Kroese de ruimte betreden waarin de zomerexpositie te zien is. Achter de ‘standbeelden’ bleken zich Werner en Afke uit Arnhem te verschuilen; Afke is trouwens geen Friezin al zou je dat wel denken als je haar naam hoort. Arnhem is een stad waar de kunst van de ‘levende standbeelden’ hoog staat aangeschreven

Zwier Kroese uit Nes – bij Akkrum – heeft eigenlijk zijn hele leven in de wereld van het ondersteunen en versterken van ‘merken’ gezeten. Hij, van oorsprong een Drent maar getrouwd met een uit Grou afkomstige Friezin, deed dat alom in den lande en vanaf diverse bases, zoals vanuit de Randstad en vanuit Hoevelaken Merken als Libris, Robeco en Van Lanschot (om maar een kleine greep te doen) had hij onder zijn beroepsmatige hoede. De laatste zeven jaar voordat hij – anderhalf jaar geleden – voor zichzelf begon was hij directeur communicatie bij de Friesland Bank. Hij brengt zijn functie als museummanager bij het Jopie Huisman in feite onder bij zijn eigen bedrijf, zo vertelde hij. Tijdens de jaarvergadering van de vereniging Vrienden van het Jopie Huisman Museum vertelde de voorzitter, Betske Salverda, dat er meer dan 250 aanmeldingen voor deze bijeenkomst bij de vereniging waren binnengekomen. “De opkomst hier en uw trouwheid maken duidelijk hoe springlevend het museum en de vriendenkring zijn,” zo zei ze bij de opening van de vergadering. “We kunnen verder en hoeven niet te blijven hangen in nostalgie.” Ze deelde mee dat de excursie van de vrienden dit jaar op 25 juni naar de Holle Mar gaat waar het locatietoneel ‘Ald izer’ van de hand van de Workumer kunstenaar Henk de Boer te zien zal zijn. Omdat er al zo veel aanmeldingen zijn is er een extra voorstellingsavond gepland op de dag

Vervolg op pagina 4

De gemeente Súdwest Fryslân heeft hard gewerkt om een solide begroting te krijgen. Dat zei wethouder financiën Maarten Offinga tijdens een werkbezoek van gedeputeerde Sjoerd Galema. Die bezocht de gemeente om te praten over de financiën. De financiële perikelen van Súdwest Fryslân vóór de fusie baarden Galema zorgen. Offinga toonde begrip voor de lijn die de provincie volgde voor de herindeling en de samenbundeling van de vijf gemeentelijke begrotingen. Het provinciebestuur stelde de gemeente voor de uitdaging te komen tot een solide begroting voor 2011 en het meerjarenprogramma 2012-2014. Offinga heeft zich met zijn ambtenaren sterk gemaakt om een stevig financieel huis neer te zetten. Daarmee won hij het vertrouwen van de provincie. Galema sprak zijn waardering uit voor de wijze waarop het gemeentebestuur de herindeling heeft opgepakt. Ook is hij vol lof over hoe het bestuur nu bouwt aan de nieuwe gemeente. Zowel de gemeente als de provincie moeten de begroting nog goedkeuren.

De fijnste KOGELBIEFSTUK bij ons

€ 1,95 per 100 gram! Specialiteit:

EIGEN GEMAAKTE WORST!!

BLOM SLAGERIJ Noard 115 - WORKUM Telefoon 0515 541354 Sinds 1854

Ontbijtservice bij uw bakker Een ‘originele’ verrassing ter gelegenheid van een verjaardag, huwelijk of jubileum is: een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen. Maar dan wel ’s morgens vroeg. Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

Dwarsnoard 21 Súd 128 Koudum: Hoofdstraat 11 Balk: V. Swinderenstr. 39 Bolsward: Markstraat 4 Workum:

0515 0515 0514 0514 0515

541517 542507 521362 602201 572698

www.bakkerijvanderwerf.nl

Metty Graafsma powered by:

LAATSTE WEEK OPRUIMING

Kantoortijden Klameare

o.a. nog enkele badkamer meubels voor zeer scherpe prijzen! Grohe Thermostatische doucheset Van € 333,50 nu voor

iedere dinsdag

Sanitiem Visser

van 10.30-12.30 uur Tel. 055-5762828 www.mettygraafsmareizen.nl metty@face2facetravel.nl

€ 249,-

Het adres voor: Centrale verwarming, Waterleiding, Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk, Eigen service- en onderhoudsdienst Noard 186, 8711 AM Workum Tel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

Ja, ik neem een abonnement op de Friso en ben zo wekelijks op de hoogte van wat er zich in de regio afspeelt. Naam: .............................................................................................................................................................. Straat: ............................................................................................................................................................. Postcode & Plaats: ............................................................................................................................

Neem nu een abonnement en ontvang een

GRATIS ORANJEKOEK* van

Bakkerij Van der Werf Dwarsnoard 21 - Workum Tel. (0515) 54 15 17

O Ik betaal het abonnementsgeld per acceptgirokaart. Mijn abonnementsprijs is € 28,00 per jaar, postabonnement € 42,00 per jaar. Datum: ............................................ Handtekening:...................................................................... Stuur deze bon naar:

Súd 128 - Workum Tel (0515) 54 25 07

of bezorg deze bon op:

*Alleen geldig tegen inlevering van deze bon en ik word minimaal 1 jaar abonnee van de Friso.

Workumer Krant Friso Postbus 7, 8710 AA Workum Spoardyk 56, 8711 CK Workum


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 1 MAART 2011 // PAGINA 2

Openingstijden diverse instellingen en diensten

‘Friso’s ferline’

Touwtrekfeest

Weekenddiensten HUISARTS Workum, Hindeloopen, It Heidenskip, Koudum, Warns en Bakhuizen:

Via het telefoonnummer van uw eigen huisarts wordt u doorverbonden naar de dienstdoende huisarts.

BIBLIOTHEEK WORKUM Begine 52, telefoon 0515 541623 obworkum@bswf.nl www.bibliotheekworkum.nl BIBLIOTHEEK KOUDUM Ds. L. Tinholstraat 3B, telefoon 0515 532120 obkoudum@bswf.nl www.bibliotheekkoudum.nl www.ontdekdebieb.nl THUISZORG ZUIDWEST FRIESLAND Postbus 267 8600 AG Sneek Tel. (0515) 461 100 e-mail: klantenservice@thuiszorgzwf.nl www.thuiszorgzwf.nl Thuiszorg Zuidwest Friesland: alles draait om mensen, thuis! Met 1600 medewerkers bieden wij de volgende diensten aan: • Thuisverzorging en -verpleging (ook persoonsgebonden budget en nachtzorg) • Hulp in de Huishouding • Jeugdgezondheidszorg / consultatiebureau • Voedingsvoorlichting en dieetadvisering • Cursussen en themabijeenkomsten • Uitleen van hulpmiddelen en verpleegartikelen • Thuishotel • Informatie, advies en bemiddeling Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of meer informatie, dan kunt u bellen met de klantenservice van Thuiszorg Zuidwest Friesland, telefoon: (0515) 461 100. Onze medewerkers zijn u graag van dienst. Spreekuur Wijkverpleegkundige: U kunt met al uw vragen over Thuiszorg Zuidwest Friesland en specifiek gericht op Verzorging & Verpleging terecht bij onderstaande wijkverpleegkundigen. Zij kan samen met u de zorg regelen. Als een indicatie noodzakelijk is wordt u geholpen met de aanvraag hiervan. Kantoor Bolsward Jelmerstraat 4, Bolsward. Tel. (0515) 461424 Wijkverpleegkundige: Uilkje Attema Inloopspreekuur: ma t/m do tijdens kantooruren Kantoor Makkum Buren 17, Makkum. Tel. (0515) 461100 Wijkverpleegkundige: Ria Speerstra Inloopspreekuur: ma en vrij tussen 13-14 uur Kantoor Koudum Nieuweweg 7, Koudum. Tel. (0515) 461619 Wijkverpleegkundige: Toos v/d Broek Spreekuur: dagelijks tussen 13-14 uur Kantoor Workum Konvintsdyk 1, Workum. Tel. (0515) 543116 Wijkverpleegkundige: Linda Folkerts Inloopspreekuur: di en do tussen 13-14 uur Ook op afspraak op ma, di en do Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum, ma t/m vr 11.00-12.00 uur. Tel. 06 51 101 399 Verzorgingshuis Talma Hiem (ingang H.Gorterstraat) 8561 BS Balk, ma t/m vr 17.00-18.00 uur. Tel. (0514) 604 101 Jelmerstraat 4, Bolsward, ma t/m vrij 13-14 uur. Tel. (0515) 461 412 OUDERENADVISEUR VOOR DE GEMEENTE NIJEFURD EN GAASTERLÂN-SLEAT Voor alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Nienke Talstra, Dubbelstraat 2, 8561 BC Balk, tel. 0514-608108. Spreekuur iedere werkdag van 8.30-10.00 uur.

Voor informatie over verhuur van woningen, huurtoeslag e.d. kunt u contact opnemen met het kantoor in Balk, Eigenhaard 3 Telefoon: 0514-608080 Onderhoud: 0514-608070 Openingstijden: Alle werkdagen tijdens kantooruren.

Met de geparkeerde fietsen en auto’s rondom het Waaggebouw leek het voor de vergadering, die de Openbare Leeszaal en Bibliotheek deze avond hield, veelbelovend voor wat het bezoek betrof. Maar wie de trap naar de leeszaal besteeg, wachtte daaromtrent een flinke ontnuchtering. Het bezoek voor de vergadering was heel gering. Voorzitter P. Fekkes wees op de drukte die er zaterdagmiddags bij het uitlenen van boeken heerst in de leeszaal en dat was een positief geluid. Ook uit de notulen en het jaarverslag van de secretaresse, mevrouw Breukelaar, waren meer bevredigende conclusies te trekken, wat ook gezegd kon worden van de verantwoording van de penningmeester, E. de Roest, die hiermee een belangrijke verbetering van vroegere kasafsluitingen meemaakte. In 1956 was er een stijging van het totaal van uitgeleende boeken, het aantal bedroeg 15319 (in 1955: 13669). Voor de leeszaal op dinsdag- en vrijdagavond werden 228 bezoekers geteld. Aan subsidies was ontvangen Ć’ 1420,80, totaal aan ontvangsten Ć’ 3797,24. De uitgaven beliepen totaal Ć’ 2211,88. Er was iets achteruitgeboerd, maar dat was niet verontrustend, temeer daar er veel boeken voor ouderen en jeugdigen waren aangekocht. Dan is een teruggang van ongeveer 50 gulden wel verantwoord. Als bestuursleden werden herkozen: P. Fekkes, R. Harkema en D. van der Goot. De binnenmuren van het Waaggebouw zien er allesbehalve netjes uit. Misschien kan een goede schoonmaakbeurt hierin verbetering brengen. ********************************************************************* Voorzitter van SVW, J. Stam, opende de feestelijke bijeenkomst om het tienjarig bestaan te vieren. Deze avond werd gehouden in De Wijnberg. Stam gaf een overzicht van wat er gedurende de afgelopen tien jaren op sportgebied was voorgevallen. The Rangers mochten daarna een muzikale show opvoeren en dit viel reuze in de smaak. Mw. Schaap, de presidente van de afdeling gymnastiek, bracht naar voren dat er heel wat kan gebeuren als je aangesloten bent bij het KNGV, zoals vaardigheidsproeven, atletiek, rayondemonstraties. Het zou mooi zijn, aldus spreekster, dat de meisjes niet meer in jurken en rokken naar de lessen zouden komen, maar gekleed in lange broek en vestje, dat ze gemakkelijk kunnen uittrekken en later even vlug weer kunnen aandoen, dan zullen ze heus geen kou vatten, integendeel! Daarna werden een 76-tal vaardigheidsdiploma’s door mevr. Schaap aan de geslaagden uitgereikt. Stam overhandigde een vaardigheidsdiploma aan de presidente, die ook tot de geslaagden behoorde. De presidente bood SVW nog een magnesiumbak aan. J. de Jong trok vervolgens met deze bak door de zaal om hierin geld in te zamelen voor de aanschaf van een lange-mat voor de afdeling gymnastiek. De heer Schaap vertoonde nog een aantal films, waaronder ook enige lachfilms. Om elf uur kon de voorzitter afsluiten. The Rangers namen het over en zorgden voor dansmuziek. ********************************************************************* Alarmklokken boven Workum! U zult zich zeker afvragen: ‘Wat moet dit nu weer’? Maar ik vraag mij af: Gaat het met onze stad goede kant uit? O, zeker ik weet heus wel, Workum breidt zich uit. Er komen toch weer nieuwe huizen bij. Maar wie moeten daarin wonen? Als u zo ’s morgens bij de trein staat, schrikt u er van dat zoveel mensen verderop hun werk moeten zoeken. Of heren winkeliers, interesseert het u misschien niet, dat u op de lange duur geen klant overhoudt, doordat de meeste jonge mensen Workum gaan verlaten. Of heeft de burgerij van Workum er geen belang bij dat er industrie is? Kan zo’n oude fabriek wel leeg blijven staan? Hier past maar ĂŠĂŠn antwoord op en ik hoop dat zowel de jeugd van Workum daarmee instemt. Dat is de leus: ‘Wij willen industrie’! – T.D.

PALLIE SPORT NOARD 53 TEL. 542222

WORKUM

voor sport en vrije tijd en sportprijzen EMMAUS KOUDUM Emmaus meer dan een kringloop winkel. Opslach 1, Koudum Afgifte goederen op openingstijden: Di. en Do. 10-15 uur en elke 1ste za. van de maand van 10-15 uur Voor afhalen: Tel. 0514-523343 Gelieve geen goederen voor de deur te plaatsen buiten openingstijden.

Het buro te Koudum is van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur geopend en op afspraak. Telefoon 0900 8844. Inloopspreekuur wijkagent: elke maandagochtend in het gemeentehuis te Workum van 10.30 en 11.30 uur. Buurtagent: - Johan Swieringa voor Nijefurd E-mail adressen buurtagent: Johan Swieringa:

TIMPAAN WELZIJN Maatschappelijk Werk: Jelmerstraat 4, 8701 XH Bolsward 0515-573763 E-mail: amw@timpaanwelzijn.nl Spreekuur maandag t/m vrijdag Van 8.30-9.30 uur Jongerenwerk: Voor ondersteuning aan diverse Jongerenorganisaties: Heichina Hidding, 06-50286406 E-mail: h.hidding@timpaanwelzijn.nl Schuscha Huisman, 0515-421313 E-mail: s.huisman@timpaanwelzijn.nl

WMO ADVIESRAAD NIJEFURD Vragen en op- of aanmerkingen met betrekking tot het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kunt u mailen naar: wmoadviesraadnijefurd@gmail.com Ook kunt u hiervoor bellen met de voorzitter mevrouw J. Valkonet tel. 0514-682098

johan.swieringa@friesland.politie.nl

DIERENARTSENPRAKTIJK VAN WAARD TOT KLIF Ma/Wo/Vr 17.00-18.00 uur. Di/Do 13.30-14.00 uur en volgens afspraak, tel. 541229. Trekwei 11a Workum

BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING WORKUM E.O. Dag en nacht bereikbaar, H. de Jong, tel. 0515 541381 uitvaartver.workum@gmail.com SERVICE-BUREAU TE PLAK Zoekt u hulp voor in de huishouding, dan kunt u bij ons terecht! Omdat onze vrouwen in loondienst zijn, is het uurtarief 16,- euro per uur incl. BTW. Wilt u meer informatie, dan kunt u bellen met Trudi 06-20278801 of u komt eens een keer langs in de Klameare waar het kantoor van te Plak gevestigd is.

WMO-LOKET Voor al uw vragen op gebied van dienstverlening, aanvragen voor aanpassingen, tegemoetkomingen of advies op gebied van welzijn, etc. kunt u contact met met WMO-loket, telefoon 0515-534999. WMO-loket in Bolsward De Wymerts 7 (begane grond) 8701 WT Bolsward Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor informatie en advies over zorg, welzijn en wonen. Website: www.isdzwf.nl. Het kantoor is in het gebouw van het Intergemeentelijke Sociale Dienst. AMIVEDI ZUIDWEST FRIESLAND Meldpunt vermiste en gevonden huisdieren. Tel. 088-0064692/www.amivedi.nl

TANDARTS Zaterdag 5 maart en zondag 6 maart 2011 Van Asperen Tandheelkunde Snekerstraat 83, 8701 XC Bolsward, tel: 0515-572353 Met urgente klachten kunt u terecht bij de dienstdoende praktijk op zaterdag en zondag om 11.00 uur en om 17.00 uur. - Het is verplicht een indentiteitsbewijs mee te brengen -

Kerkdiensten Zondag 6 maart 2011 WORKUM Rooms Katholieke Kerk: - zaterdag 5 maart 19.00 uur pastoor J. v.d. Wal Baptisten Kerk: - 9.30 uur br. D. Tamminga (Heilig Avondmaal) Protestantse Gemeente: - donderdag 3 maart: Bijbellezing 15.00 uur Nij MariĂŤnacker Dhr. D.E. Tamminga - vrijdag 4 maart: Wereldgebedsdag Doopsgezinde kerk 19.30 uur Oecumenisch Overleg Workum - zondag 6 maart ds D. Hasper (Fryske tsjinst) 9.30 uur, dienst in de Klameare Doopsgezinde Kerk: - 10.00 uur ds. C. Nijkamp, dienst in Makkum IT HEIDENSKIP - 11.00 uur ds. D. Hasper

Skil 6a • 8711 CN Workum • Tel.: 0515-541619 • B.g.g.: 06-20278801 • www.klameare.nl

W

E

E

K

A

Dinsdag 1maart 09.15 uur Schilderles o.l.v. Henk Jorritsma 10.30 uur Yoga lessen .l.v. Saskia van Gerven 12.00 uur Koffietafel na begrafenis 14.00 uur Schilderles o.l.v. Henk Jorritsma 14.30 uur Nijefurd sjongt o.l.v. Fia Zweers 19.00 uur Manueel therapeut Clemens Schuurs 19.30 uur Biljart Nijefurd Toernooi 19.30 uur Bijeenkomst Welkom in Workum-weekend 20.00 uur Vergadering tuinvereniging Vrouwen v. Nu Woensdag 2 maart 07.30 uur Provinciale Staten verkiezingen 14.00 uur AMV–lessen o.l.v. Jeanette (centrum van kunsten) 19.30 uur Schilderlessen o.l.v. Henk Jorritsma 19.30 uur Wedstrijdbiljart Driebanden 19.30 uur Yoga-lessen o.l.v. Saskia van Gerven Donderdag 3 maart 09.00 uur Volksdansen Blier fan e Flier 10.00 uur Praktijk osteopathie Marc Wouda 10.30 uur Yogalessen o.l.v. Saskia v. Gerven 17.45 uur Muzieklessen Willem Alkema, Jan Calf 18.00 uur Jeugdkoor o.l.v. Jitske Draijer 20.00 uur Oefen-avond Crescendo 20.00 uur Biljartclub Klameare 2 20.30 uur Popkoor XXXL 30 + o.l.v. Jitske Draijer

Vrijdag 4 maart 13.00 uur Bijeenkomst Well Fair 14.00 uur Muzieklessen o.l.v. Marten Miedema

G

E

N

D

A

14.00 uur Manueel Therapeut Clemens Schuurs 17.00 uur Koken met Nynke (besloten club) 20.00 uur Biljart driebanden klameare 3 20.00 uur Damavond 20.00 uur Koor Tusken Wal en Skip Zaterdag 5 maart 09.30 uur Zangles o.l.v. Jannie Brandsma

Zondag 6 maart 09.30 uur Kerkdienst met na afloop koffiedrinken 15.00 uur Zondagmiddagpodium Claudia y Manito

Maandag 7 maart 09.00 uur Manueel therapeut Clemens Schuurs 13.30 uur Beter Bewegen o.l.v. Jettie de Jong 15.00 uur Koot Twa Lud o.l.v. Fia Zweers 19.00 uur Dwarsfluitlessen o.l.v. Jeanette Valkena 19.00 uur Pianolessen o.l.v. Cees Noltrop 19.00 uur Club Biljart Klameare 1l 19.00 uur Yoga-lessen o.l.v. Saskia van Gerven 20.00 uur Schaken 20.00 uur Jongerenpopkoor o.l.v. Anne de Vries 20.15 uur Yoga-lessen

Dinsdag 8 maart Internationale vrouwendag 10.30-12.30 Face2face Travel Metty Graafsma 14.30 uur Nijefurd sjongt o.l.v. Fia Zweers 19.00 uur Manueel therapeut Clemens Schuurs 19.00 uur Wedstrijdbiljart libere 19.45 uur Bijeenkomst Bron van Christus

Vrijdagavond 25 februari was de opening van het internationale indoor touwtrektoernooi van touwtrekvereniging It Heidenskip in Koudum vanwege haar 25-jarig jubileum in 2010. Er waren 6 teams samengesteld uit touwtrekkers uit allerlei verenigingen en in sommige teams zaten wel 8 mensen uit 8 verschillende verenigingen. Het was bedoeld voor de onderlinge verbroedering en het was ook een gezellig samenzijn. De echte topper van het jubileum toernooi was zaterdag 26 februari 2011. In drie verschillende gewichtsklassen werd gestreden om de eer en titel. Na een korte opening van Arjen Kampen, voorzitter dan it Heidenskip en het Fries Volkslied, werd gestart met de 640 kg. klasse. Een team bestaat uit 8 heren die samen niet meer dan 640 kg. mogen wegen. In deze klasse deden 9 teams mee, nl. Lagerweij A en B uit Renswoude, Abadino uit Spaans Baskenland, West Friesland uit Nibbixwoud, Deinum/Britsum, Eibergen, Horsman uit Witharen, Raundswoodbine uit Engeland en Monnicekendam. Er waren hele mooie wedstrijden, maar al snel werd duidelijk dat Abadino niet voor niets de reis had gemaakt. Zij wonnen uiteindelijk de poulewedstrijden, gevolgd door Lagerweij A en Deinum/Britsum en Monnickedam. Na de poule wedstrijden volgen nog 1/2 en finales tussen de beste vier teams. In de eerste 1/2 finale was Abadino te sterk voor Deinum/ Britsum en Lagerweij A te sterk voor Monnickendam. Deinum/ Britsum won vervolgens op een mooie manier, dus technisch touwtrekken, de bronzen finale van Monnickendam, een team die meer op kracht trekt dan met techniek bezig is. De finale was een mooie strijd maar de Basken waren een maatje te groot voor Lagerweij. Uitslag 640 kg.: 1. Abadino Spaans Baskenland. 2. Lagerweij A. 3. Deinum/Britsum. 4. Monnickendam. Na een korte pauze werd gestart met de 8-tallen tot 600 kg. Hier streden 6 teams om de eer, waaronder opnieuw Abadino, Lagerweij A en B, Horsman Witharen, Monnickendam en West Friesland. Ook hier bleek weer dat Abadino en Lagerweij A de sterksten waren in de poule gevolgd door West Friesland en Lagerweij B. Na mooie wedstrijden gingen ook weer vier teams naar de finales. Abadino was te sterk voor West Friesland en Lagerweij A was te sterk voor Lagerweij B. Het is jammer dat twee teams van ĂŠĂŠn vereniging tegen elkaar moeten trekken maar de toss beslist. Nummers drie en vier tossen wie tegen nummer 1 en 2 mogen trekken. Na een zware strijd werd West Friesland de gelukkig winnaar van brons en was Abadino wederom te sterk voor Lagerweij A in de finale. Dus er ging weer een mooie tegel met opdruk als prijs mee naar Baskenland. Uitslag 600 kg. 1. Abadino. 2. Lagerweij A. 3. West Friesland Nibbixwoud. 4. Lagerweij B. Hierna kwam de afsluitende gewichtsklasse aan bod - de 680 kg. klasse - en kon eindelijk de organiserende vereniging laten zien dat zij niet voor niets als twee maal wereldkampioen zijn

geworden in deze klasse. Er deden maar liefst 11 teams mee, te weten: West Friesland, Bakkeveen, Monnickendam, it Heidenskip, Veenseboys uit Veenendaal, Raard, Abadino, Groene Oase uit Roozendaal, Deinum/Britsum, Parrega en Raunds Woodbine. Het waren mooie wedstrijden maar bij sommige verenigingen kon je zien dat de meeste touwtrekkers al aardig moe werden na zo’n lange dag maar de touwtrekkers van it Heidenskip, Bakkeveen en Parrega waren nog fris omdat zij alleen deze klasse meededen. Parrega en it Heidenskip wonnen eigenlijk alles en toen zij elkaar tegenkwamen in de poule, werd het een gelijk spel. Hiermee was de toon gezet voor it Heidenskip want wilden zij de strijd winnen, dan konden zij zich geen missers meer permitteren. Abadino was wederom zeer sterk en had een martelpartij tegen Parrega waar Abadino uiteindelijk won en hier beter conditioneel weer van herstelde dan Parrega. Deinum/Britsum had het zwaar maar deed goed mee om de punten. Helaas kon Bakkeveen niet doordringen tot de laatste vier teams en eindigde op een 7e plaats. It Heidenskip won de poule, gevolgd door Abadino. Abadino had evenveel punten als Parrega maar omdat het onderlinge resultaat in het voordeel van Abadino was geweest, eindigde Parrega op de 3e plek en Deinum/Britsum ging als 4e naar de finales. In de halve finale was it Heidenskip een maatje te groot voor Deinum/Britsum en Abadino was te sterk voor Parrega. De bronzen strijd was een heel mooi Fries onderonsje maar er werden geen cadeautjes weggegeven. Het ging hard tegen hard maar uiteindelijk kon Deinum/ Britsum de techniek en stand het beste vasthouden en kreeg de minste waarschuwingen en won uiteindelijk beide wedstrijden zodat zij de 2e bronzen prijs van die dag in ontvangst nemen en was Parrega terecht teleurgesteld omdat het eerst zo goed ging. De finale was erg spannend!! De eerste trek ging Abadino gelijk in de aanval en was zo krachtig dat zij it Heidenskip bijna over de streep hadden maar it Heidenskip bleef verdedigen en kon ongeveer 20 cm voor de eindstreek de partij weer omzetten in aanval en wist Abadino toch weer mee te nemen zodat de eerste trek voor it Heidenskip was. De tweede partij was de aanval van Abadino minder fel maar ook toen moest it Heidenskip alles geven om te winnen en dat lukte zodat zij op eigen toernooi de 1e prijs in ontvangst mochten nemen. Uitslag: 1. It Heidenskip. 2. Abadino. 3. Deinum/Britsum. 4. Parrega. Hierna was de afsluiting van het succesvolle en gezellige toernooi en kreeg coach Feike van der Heide van it Heidenskip een mooie Baskische pet van Abadino overhandigd als eer en cadeau en werd er door Lagerweij nog een mooie foto aangeboden. Vervolgens werd de dag met een buffet afgesloten en kan de jubilerende vereniging terugzien op een heel geslaagd toernooi!! Waarschijnlijk is dit het laatste actieve toernooi van coach Feike van der Heide geweest en heeft hij dit op eigen toernooi succesvol afgesloten.

INGEZONDEN Activiteitenprogramma Waldrikhiem Dienstencentrum voor ouderen (55-plussers) Woensdag 02-03 Donderdag 03-03 Vrijdag 04-03 Maandag 07-03 Dinsdag 08-03 Woensdag 09-03

10.00 13.30 09.30 09.30 12.00 10.00 13.30 14.00 10.00

uur uur uur uur uur uur uur uur uur

Gezellige koffie leute Spelmiddag Gymnastiek Nifel Oerke Gastendag Volksdansen Koersbal Bingo Gezellig koffie

Om alvast in de agenda te zetten

Donderdag 10 maart Film de “Gouden Swiepe�

Wist u dat iedere 50 plusser welkom is in Waldrikhiem? Geertje en Tjits ontmoeten u graag Tel 543709 E-mail Waldrikhiem@zorggroeptellens.nl Voor meer informatie en/of opgave kunt u terecht in dienstencentrum Waldrikhiem. CoĂśrdinator: Tjitske Visser. Noard 177 te Workum. Telefoonnummer 0515-543709. Geen gehoor? Spreek dan uw naam en telefoon nummer in op de voicemail dan bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. Zorggroep Tellens, Nij MariĂŤnacker: MariĂŤnacker 1. Telefoonnummer 0515-436820.

Tillefonne De Tillefonne is een door menige Workumer gebruikt wandelpad. Sommigen schrijven dat de Tillefonne een oud kerkpad is. Waar stond die kerk dan? De roomse inwoners van Workum kerkten immers in Bamburen. Bamburen lag westelijk van Scharneburen aan de weg van Workum naar Ferwoude. Alleen de weg (eerste weg links) ligt er

nog, maar het dorp zelf is rond 1840 geheel in vlammen opgegaan. De Tillefonne is in feite de oude weg van Workum naar West Workum. West Workum lag halverwege Breezanddijk op de Afsluitdijk. Wie weet waar Willem Wever woont? Willem Wever woont in West Workum. Mogelijk was West Workum een Waddeneiland. Wiepke Draisma, Makkum

Ingezonden stukken, bij voorkeur digitaal via e-mail aangeleverd, mogen maximaal 250 woorden bevatten. De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen niet tot plaatsing over te gaan en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van het geplaatste. Er worden maximaal vijf ingezonden stukken geplaatst.

5ÂŹZIETÂŹOBSTAKELSÂŹ 7IJÂŹZIENÂŹ MOGELIJKHEDENÂŹ

Blinde en slechtziende mensen kunnen veel. Spelen. Leren. Werken. De Vereniging BartimĂŠus Sonneheerdt helpt. Help mee, geef via rekeningnummer 400 40 40. Kijk ook op steunbartimeus.nl.

WWWSTEUNBARTIMEUSNL


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 1 MAART 2011 // PAGINA 3

FAMILIEBERICHTEN Familieberichten worden uit standaard-lettertypen gezet en volgens standaard indeling geplaatst. Vignetten, afbeeldingen en foto’s worden op verzoek geplaatst. Tekst voor familieberichten dient bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd. Bij telefonische opgave of slecht te lezen aangeleverde tekst zijn wij niet aansprakelijk voor de fouten in de gemaakte advertentie. Van deze standaard opmaak kan slechts worden afgeweken indien dit nadrukkelijk wordt verzocht of vermeld.

GEBOREN

Onverwacht is overleden onze voormalige schoolleider

Meester Willem van Gent

Voor al uw DRUKWERK

Zijn grote betrokkenheid en zorg voor zijn leerlingen hebben wij altijd ten zeerste gewaardeerd. Wij wensen Dieuwke, zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe om dit verlies te verwerken. Collega’s, MZR, ouderraad, voormalig bestuur, ouders, leerlingen en oud-leerlingen van cbs ‘It SwannenĂŞst’ te Molkwerum

********************************************

DANKBETUIGING Wij danken iedereen voor de grote belangstelling, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van

Sijbren Oosterhaven Met dankbaarheid kijken wij als familie terug op de mooie afscheidsdienst. Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte om te weten wat hij in zijn leven voor velen heeft betekend. M. Oosterhaven-ten Brink Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Hunia’s Drukkerij

********************************************

0515-541466 www.huniadrukkerij.nl

Workum, februari 2011

OVERLIJDEN

Na een werkzaam leven is na een afnemende gezondheid overleden mijn lieve man, Ăşs heit en pake

Jan Bouma * It Heidenskip, 26 april 1920 †Harlingen, 25 februari 2011 bijna 55 jaar Workum Koudum

Leusden Harlingen

: J. Bouma-Visser : Aafje en Cees Jetsche Nelly : Yde en Wieke : Piet en Tryntsje Amarins Marije Nynke Jan Yde Jildau

7PPSEFMJHTQBSFOWPPS MBUFS%BUJTIFUJEFF

De uitvaartdienst zal worden gehouden op dinsdag 1 maart om 10.30 uur in de Sint Werenfriduskerk, Noard 170 te Workum, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het RK-kerkhof aldaar. Gelegenheid tot condoleren vanaf 10.00 uur in bovengenoemde kerk. Correspondentieadres: SĂşd 63, 8711 CS Workum.

8JTU V EBU V OPH UPU  BQSJM LVOU [PSHFO WPPS CFMBTUJOHWPPSEFFM PWFS  "MT VX KBBSSVJNUF  OPH OJFU JT CFOVU LVOU V CFMBTUJOHWPPSEFFM LSJKHFO EPPS EJU CFESBH UF TUPSUFO PQ FFO HFCMPLLFFSEF 3BCP 5PFLPNTU4QBBSSFLFOJOH %JU MFWFSU TUSBLT FFO MFVLF BBOWVMMJOH PQ VX QFOTJPFO PQ (BBU V NBBS FFOT SFLFOFO PQ XXXSBCPCBOLOMKBBSSVJNUF .FU 3BCP 5PFLPNTU4QBSFO CFUBBMU V HFFO LPTUFO PWFS VX JOMFH

Vandaag 1 maart nemen wij afscheid van onze broer, zwager en oom

7PPSEFMJHTQBSFOWPPSMBUFS%BUJTIFUJEFF

Jan Bouma Wij wensen Jettie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

Namens de familie Bouma

deze zomer Na een periode van afnemende gezondheid is overleden onze sympathieke buurman

Jan Bouma We wensen buurvrouw en de (klein)kinderen veel sterkte.

Gerke en Jeltsje Jellema Klaas en Henny Herder Henk en Lyda de Haas Otto en Marijke Lageweg Eelke en Foekje de Jong Clemens en Lieneke Schuurs Gerrit en Ieke v.d. Wal Jan FrĂŠ en Peter Scheltema Kees en Pietje Anna Koosje van Keulen Erik en Iekje Boogaard Mevr. Tjerkstra Mevr. Walthuis en Tedie Geatsje v.d. Meer Gerrit en Anna Schrijver Joke en Douwe v.d. Meer Jaring en Greet v.d. Veen

Workum, 25 februari 2011.

Ben je op zoek naar een leuke vakantiebaan? Thuiszorg Zuidwest Friesland zoekt voor de zomerperiode voor zowel het cluster Hulp in de Huishouding als voor het cluster Verzorging en Verpleging vakantiemedewerkers.

Kijk voor verdere info en sollicitatie op www.thuiszorgzwf.nl of bel (0515) 461 100

)BBMNFFSVJUVXCFMBTUJOHBBOHJGUF NFU3BCP5PFLPNTU4QBSFO 3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFĂŒO

0QEFFJOEEBUVNHFCSVJLUVIFUPQHFCPVXEFUFHPFEPNFFOSFFLTQFSJPEJFLFVJULFSJOHFOBBOUFLPQFO BMTBBOWVMMJOHPQVX JOLPNFO%BULBOCJK3BCPCBOLWJB3BCP5PFLPNTU6JULFSJOH0WFSEJFQFSJPEJFLFVJULFSJOHFOCFOUVEBOMPPOCFMBTUJOHFOQSFNJFT WFSTDIVMEJHE.BBSEJULBOUFHFOFFOMBHFSCFMBTUJOHUBSJFG[JKOEBOVOV[PVCFUBMFOĂ&#x;%F'JOBODJÂżMF#JKTMVJUFSWJOEUVPQPO[FTJUF

De thuiszorg, dankbaar vakantiewerk!

,JKLPQXXXSBCPCBOLOMKBBSSVJNUFIPFWFFM VGJTDBBMWPPSEFMJHLVOUTQBSFOWPPSMBUFS


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 1 MAART 2011 // PAGINA 4

Jopie-museum heeft Kinderen BSO op zoek naar piraten meer vrienden nodig Vervolg van voorpagina ervoor, 24 juni dus, aldus Betske Salverda. Secretaris Hiltsje Zijlstra wees er nog eens op dat de vriendenkring ongeveer 2800 leden telt en dat het museum vorig jaar ruim 51.000 bezoekers binnen zijn muren mocht begroeten. Penningmeester Jan Kuipers liet zich wat zorgelijker uit en dat had wellicht te maken met de in de aanhef even aangestipte recessie. De neergaande trend in het ledenaantal van de vriendenclub moet namelijk worden omgebogen om de doelstelling, “jaarlijks 20.000 euro bij elkaar te harken en naar het museum te sturen,” te kunnen blijven halen. Het ledenaantal zou naar de vierduizend moeten en de penningmeester had een prachtige ballade gemaakt die hij zingend ter vergadering liet horen en waarin ook werd gesteld “dat vierduizend is waarop we mikken.” Jan Stedehouder stelde “dat we de weg omhoog weer hebben teruggevonden.” Hij memoreerde dat het museum de afgelopen kwart eeuw twee miljoen bezoe-

kers heeft getrokken. Het museum probeert momenteel een groep ondernemers (het ‘ondernemersatelier’) aan zich te binden en “we verachten dat dat gaat lukken,” aldus de scheidende museummanager. Naast dit ‘ondernemersatelier’ is er ook nog de zogenaamde visclub van niet onvermogende lieden die het museum financieel terzijde staat. Enfin, elf bijzondere Nederlanders en evenzoveel ondernemers zetten zich in voor het Jopie Huisman Museum. Dat Jan Stedehouder zeer wordt gewaardeerd bleek wel uit de woorden van Betske Salverda (“We waren allemaal heel blij met Jan”) en Zwier Kroese. Tenslotte werden nog de vrijwilligers die zich al vijfentwintig jaar inzetten voor het museum in de bloemetjes gezet – ze zijn al eerder geëerd met een speciale Jopie Huismanpenning – en konden de vrienden zich tegoed doen aan een heerlijke broodjeslunch in de Klameare. Onder de sfeervolle begeleiding van de Crackerjacks uit Dixieland Garyp ging het daarna naar het museum om de opening van de tentoonstelling mee te maken. De oude en nieuwe museummanager Jan Stedehouder (links) en Zwier Kroese voor aanvang van de jaarvergadering. Tijdens deze bijeenkomst deelde Betske Salverda overigens mee dat de expositie, georganiseerd door familie en vrienden van Jopie Huisman die van 10 april tot 6 november in het Sleeswyckhuys werken uit particulier bezit van de schilder laat zien, en het museum elkaar helemaal niet bijten “en elkaar juist versterken.” Foto Cor Hunia.

Workum 1 verslikt zich Afgelopen zaterdag werd de gemeente derby tussen Workum en IJlst gespeeld. Op papier een formaliteit, maar zoals het bij voetbal betreft is de bal rond en kan het balletje soms raar rollen. Voorafgaande aan de wedstrijd waren de spelers van Workum het er allemaal over eens. Deze wedstrijd moest worden gewonnen. IJVC, dat samen met Heeg en Espel vecht tegen degradatie, zal overwonnen moeten worden om ambities waar te maken. Dit werd deze middag echter niet onderstreept door de mannen van Workum. Eigenlijk kunnen we stellen dat in de eerste 15 seconden van de wedstrijd duidelijk was wat voor een middag dit zou worden. De aftrap van de IJlsters werd meteen richting de Workummer verdediging gespeeld. Hier werd de bal gecontroleerd en teruggespeeld op de Workummer goalie. De bal werd echter bij het terugspelen niet goed geraakt, samen met de matige toestand waarin het veld verkeerde kon deze bal niet worden verwerkt en verdween de bal na 15 seconden te hebben gepeeld in eigen doel. Daarna liet Workum zien dat het kan voetballen. Met name Klaas de Groot zorgde voor een aantal goede acties en voorzetten. Dit resulteerde in de 25ste minuut in een corner die uiteindelijk in de gelijkmaker zou resulteren. Klaas zelf wist uit de kluts de bal droog binnen te schuiven een aan te tekenen voor de 1-1. Enkele minuten later was het weer Klaas die na een pass van achteruit de 16 meter binnen liep en werd neergehaald. Penalty was het oordeel. Normaal gesproken betekend dit de 2-1 want zekerheidje Gjerrit heeft hier geen enkele moeite mee. Maar zoals eerder vermeld zou het geen Workummer middag worden. De penalty werd matig ingeschoten en gestopt door de keeper van de blauwhemden.Het aantal keren dat de gasten op Workummer helft waren te vinden was op één hand te tellen. In een van de spaarzame uitvallen wisten ze een corner te versieren. Deze werd voorgegeven en in de kluts binnen getikt door iemand met een blauw shirt. Onvoorstelbaar maar 1-2. Gelukkig had Klaas de Groot het op de heupen. Een goede actie langs de zijlijn besloot hij met een strakke lage voorzet die pan klaar voor Gjerrit zijn voeten belande. Deze tikte bal droog in. 2-2 en tijd voor thee. De tweede helft was minstens zo tumultueus. Het begin van de tweede helft dwong Workum de gasten terug op eigen helft. Er ontstonden veel kansen, maar in de afronding kwamen de spitsen vaak net een teentje te kort en stond de keeper vaak gelukkig op de juiste plaats. Toch viel de 3-2, al zat er een gezonde doses geluk bij. Een corner van de ingevallen Dennis Hoekstra krulde er zomaar in. Dit had hij vast afgekeken van Klaas de Vries en Marcel Aardenburg. De voorsprong was een feit met nog maar 10 minuten op de klok. Kat in het spreekwoordelijke bakje zou je zeggen. Maar zoals al eerder geschreven niet deze middag. In de 85ste minuut wisten de eenzame spitsten nog een corner te versieren die uiteindelijk werd binnen gekopt. 3-3 op het scorebord. In de slotfase probeerde Workum nog alles op alles en kreeg het nog bijnahet deksel op de neus door een van de spaarzame uitvallen van de gasten. Gelukkig was keeper Wietse zeer attent en kon dit worden voorkomen. Na de wedstrijd is er nog flink nagepraat. Eigenlijk kunnen we stellen dat IJVC er nooit een echte wedstrijd van kon maken en dat Workum als collectief vandaag de scherpte misten om ambities waar te maken. Zaterdag DESZ. Een kraker waar we graag wat rechtzetten.

Pupil van de week was Lindsey van der Veer. Sponsor is Blokker Bandstra & Bandstra Bouwmarkt.

Henriëtte Hemmink en de kinderen van de buitenschoolse opvang.

Ook in de vakanties kunnen kinderen terecht bij de buitenschoolse opvang van Kinderopvang Zuidwest Friesland. De begeleiders organiseren dan extra leuke dingen om te doen. Zoals bijvoorbeeld Henriëtte Hemmink van BSO de Vrijbuiters in Workum. Afgelopen vrijdagmiddag vertelde ze aan haar groepje over werf de Hoop in Workum. En dat daar misschien wel piraten zijn… In de bolderkar gingen de zeven vrijbuitertjes vol verwachting onderweg. BSO-leidster Henriëtte vertelt: “Alleen al de reis van de buiten-

schoolse opvang in de Schoolstraat naar de werf was een avontuur! In, op, voor en achter de bolderkar gingen we luid zingend door Workum. De kinderen zongen uit volle borst: ‘Wij zijn niet bang voor de piraten!’. Maar hoe dichter we bij de werf kwamen, hoe stiller het werd… De jongsten vonden het toch wel erg spannend!” Eenmaal op de werf gingen de kinderen rondkijken en de boel verkennen. Sommigen gewapend met een stok, maar er was geen spoor van piraten. Wel zagen de kinderen hele dikke touwen en

hoge masten, en schepen op de helling, die gerepareerd werden met hele grote, dikke planken. En dat is gek: wat doet dat stoplicht langs de waterkant, vlakbij de sluis? Zouden piraten ook voor een rood stoplicht wachten? Binnen in de loods keken de kinderen hun ogen uit. Het rook daar naar hout! En met een trap kon je naar boven… Omdat er nog steeds geen spoor was van piraten, vonden de kids dat wel een beetje eng, maar boven in de Pikloods was het warm en gezellig. Dus dat viel erg mee. Smaakvol vertelt Henriëtte verder over de ontdekkingstocht van

kindertjes van de buitenschoolse opvang. “We ontdekten een gat in de houten vloer van de Pikloods. Daar kon je door naar beneden kijken, naar de werkplaats. Dat zouden de piraten wel eens gedaan kunnen hebben met hun zwaard… Toen hebben we nog een poosje zitten fantaseren, boekjes gekeken, gepuzzeld, getekend en limonade gedronken. Kortom: de tijd vloog voorbij en we hebben genoten. De volgende keer komen we weer en gaan we in de schepen op zoek naar de piraten, want die moeten toch ergens zitten…”

Nijsgjirrige forhalen fan in skûtsjeskipper

Alde skippersalmenak as paedwizer Jan Pieter Dykstra “Wichtich fyn ik it om de kennis oer it skippersbistean fan eartiids to biwarjen. Dat bisykje ik to dwaen troch itjinge ik fan myn heit leard ha troch to jaen oan de folgjende generaesje”. Dat wie ta bislút wol de kearn fan de lêzing fan Johannes Hobma, leat út it skipperslaech Hobma, to witten pake Folkert, heit Thewis en omke Sjoerd, allegearre út Blauhûs. Lytse selsstannigen ek, dy ’t oant de jierren ’60 fan de foarige ieu op it wetter harren brea fortsjinnen mei in eigen skûtsje, nei wrâldkriich II kaem der letter in opdrukker by. Dat skûtsje, ‘de Jonge Sjoerd’ ea boud yn Heech, hie in mjitte fan 33 ton en is yn Ingelân bidarre nei ’t it yn it thúsplak Blauhûs foargoed foar de wâl kaem to lizzen en pleatslik ryklik wrâldforneamd rekke by jongelju om de nobele kunst fan it jounpizeljen en faeks mear - to oefenjen. “Ik rin noch fol mei it idé om om nochris op ’e sneup to gean yn Ingelân, om ’t ik tink dat it dêrre noch wol earne – oanpasse oan de easken fan de tiid en de eigner - yn gebrûk is”, fornuvere dizze noch altiid mei in skûtsje farrende, silende Hobma – fan memme’ kant bisibbe oan Gerben Rypma - it grôtfolle keamerkafé ‘de Kot’ yn Westhim (sûnt 1904) freed-to-joun 25 febrewaris. En mei biweegjende bylden út in edysje fan de Woarkumer Dongrace, stipe fan in prachtich op de emoasjes fan it skipperslibben inte sankje fan Piter Wilkens, kaem der in ein oan de tradysjonele ‘iere maitiidsjoun’ foar de stipers fan de Gerben Rypma Stifting. Sa ’t in protte lju ûnderwilens bikend is slacht dy Stifting al mear as in dekade in pear kear jiers op ’e tromme om de neitins en it wurk fan de autodidact skilder/dichter/boer Gerben Rypma yn it omtinken fan it publyk to hâlden. Hwat dat oanbilanget wie 2010 in jier fan bisûndere bitsjutting. De al jierren yn de hollen fan de bistjûrsleden omdoarmjende winsk om in goede biografy oer de ‘hjerremyt fan de Brekswâl’, sa ’t de singeliere eigensinnige Rypma ek wol neamd wurdt, yn it ljocht to jaen koe einliks yn dieden omsetten wurde. Eeltsje

Hettinga, gjin ûnbikende yn literair Fryslân, stie noed foar de tekst en hy hat net allinnich it net botte bjusterbaerlike libben fan Gerben Rypma yn in sa ’t hy dat sels neamt biografyske skets optekene, mar him ek tige fordjippe yn de wrâld sa ’t dy der hinne lei yn dat tiidrek, lêste fearnsieu fan 1800 oant en mei likernôch de midden fan de niisneamde jierren ’60, doe ’t dus de Hobma’s harren skip oan de kant diene en fierder giene mei in hânkarre en in lytse auto om swarte brant, turf by de klandyzje to bringen. Hwa ’t nammers noch sa ’n tige kreas útfierd boek bisette wol, moat hastich nei de boekwinkel omt sa stadichoan de lêste fan de 600 eximplaren op of by de toanbank lizze. It boek is fierhinne útforkocht, in eclatant succes. Mei dat nijmoadrige forfiermiddel komme wy dan ek by de ein fan in skipperslibben, dat oan de hân fan in doetiids bikende Schippersalmanak, jiergong 1938, tafallich nei it forstjerren fan Thewis Hobma foar it ljocht kommen, in bytsje rekonstruearre wurde koe. Der is yn de neilittenskip nammentlik mar ien sa ’n boekje foun en faeks, neffens Johannes Hobma, hat it ek de ienige kear west dat senior sa ’n boekje oantúgd hat. Sa ’n almenak, dy ’t yn it boerebistean in equivalint hie in de romrofte Starings almanak, wie in soarte fan bûsboekje foar de skipper. By eltse dei stie hoe let de sinne en de moanne opkamen en delgiene. Hwat ek opfoel op de fan de beamer projektearre bylden fan in pear siden út dat almenak wie dat der eltse woansdei-to-joun in útstjûring foar de radio wie fan in ûnderwiisynstelling. De tiid en de golflingte werop ’t de stjûrder to finen wie, stie der kreas by. Oft dy útstjûrings fortuten dien hawwe? In protte skippers sille net sa ’n ‘mexikaenske houn’ sa ’t it apparaet ek wol neamd is, yn de roef hawn hawwe. Thewis hat trouwens sels mar goed twa jier nei skoalle gien en yn dat tiidrek dus seis klassen troch west, doe wie er âld genôch om by syn heit op it skip to arbeidzjen! It sil jin gjin nij dwaen dat in skipper ier en bitiid by de wurken wie, soms wol midden yn de nacht as er fornaem dat de wyn oanboaze, of út in oare – gunstige

- hoeke waeide. Wy moatte farre, bliksem! Alles, it hiele libben, waerd eins stjûrd fan de greatmaster fan de natûr, de wyn. Siet dy tsjin dan folge it kommando ”yn’e beage” en waerd der kilometers lang jage mei in skip dong, terpmodder, swarte brant, turf, takkebosken, of wyt sân, dat de boeren op de bûthúsflier, de mjuksplanke brûkten om skrep to setten en net út to glydzjen.Troch dit ynfolde almenak koe de konklúzje makke wurde dat der in soarte fan seizoen yn de wurksumheden fan in skipper siet. Foar de winter swarte brant, of turf út east Grinslân en Drinte keapje, ophelje en dy foar eigen rekken útsutelje. De swarte brant waerd dan op de opslach fan Blauhûs yn sekken skept. De bern moasten de sekken ophâlde en net eamelje oer stof yn ’e eagen, né, de sek iepen hâlde, potfer... Wiene de sekken wiet wurden dan waerden dy by moai waer lâns ûnder mear it Blauhúster fuotbalfjild oer lange stringen tou to droegjen hongen; de earste boardingreklame. Takkebosken en skylde eken kneppels foar de bakkers út Gaesterlân helje, oant likernôch de ûngetiid terpmodder forfarre. Yn de maitiid dong, rûch of wiet, nei de boeren yn Hollân mei minder tierige groun bringe. Mar bitocht moat wurde dat de skipper net allinnich mar de lading forfear, hy moast ek de lading yn en út it skip skeppe. Oer it ginnerael kaem in lading fjouwer kear troch de hânnen. Oer in smelle planke in kroade mei miskien wol 100 kilo modder, dong, sân yn it lykwicht hâlde. Takkebosken heech oploege op it dek, wol eefkes der rekken mei hâlde dat der yn’e midden in groef bliuwe moast dêr ’t de mest yn sakje koe as de brêge it striken fan de mest needsaeklik makke. Gjin wûnder dat in bulte skippers net botte praetsk wiene, harren siken koene hja better brûke. Hja kriemden koart om ’e hoeke en dat bitsjutte bygelyks ien kear warskôgje om net oan de kachel yn it lytse roefke (likernôch 3 x 2,5 meter) to kommen. Hwant as mem yn de roef mei it iten of oars dwaende wie en der waerd koart roppen: “Bome” dan strûsde hja sûnder to wachtsjen nei bûten, dat wie de wizânsje. Net harkje en mei in hantsje oan de de gleo-

ne kachel kleven bliuwe, dat koe net. In dokter hie net folle fidúsje om nei in skipper earne midden op de bare romte to kommen. Dus as remeedzje moast ien kear in slinger oan ’e earen genôch wêze. In hurde master. Moarns om 4 ûre bigjinne to kroadzjen, to bomen of yn it haem to hingjen en de stadige de stap der yn sette op it jaechpaed wie hiel gewoan. Nammers, op de jaechpaden fan Drinte mocht allinnich dyjinge dy ’t it jaechrjocht hierd hie de skippers skewiele. Dy pachters rounen der sels net yn it haem, de beage, mar foar dat wurk hienen hja in hynsder. Ek yn syn taelgebrûk kaem ta utering dat in skipper koart oanboun wie. Niks gjin eamelderij, sa sit it. Yn de simmer hiene de skippers net al to folle to dwaen. Somtiden gie it skip op ’e helling yn Hynljippen by Blom. Ek net ûngewoan wie it om de boer op, om dy yn de ûngetiid to helpen. De measte skippers woene dan ornaris net mei hynsders ompiele, mar foar it opstekken op wein of de golle wiene de skippers, net gysten mar gewoan stûf lykmjittich trochdieselje, tige wurdearre arbeiders. By ien fan dy boeren yn de omkriten fan Blauhûs, Bauke Rypma, in broer fan ús skilder/dichter Gerben, slagge Thewis troch de ûngetiid oan Gatske, de dochter fan de boer. Doe ’t it hea dy simmer yn ’e golle wie, hie Thewis fierhinne de earste strús om ’e doe miskien wol blikkene goune yn ’e knottedoek lein; mar dat wie doe al lang gjin wizânsje mear. Soms gie it by Berltsum om, om in sprekwurd to brûken om oan to tsjutten dat der omlânske reizen makke wurde moasten om fan it iene los- of laedplak nei it oare to kommen, dy ’t himelsbreed mar in pear kilometer fan inoar skaet wiene. Soms moast it skip ûnderweis heal leech dold wurde omt it wetter ûndjip wie, of de lading moast yn in foech oardel meter heger lizzende tsjalk oersmiten wurde. Ditsoarte jimmeroan bealgjen, útsein op snein, is it byld dat opdûkt út de oantinkens yn in skippersalmenak. It binne binammen dy oantinkens dy ’t foar in skipperssoan in lyts stikje fan it libben fan syn pake, heit en omke boppe wetter helje en dy ’t it de muoite wurdich meitsje om der mei respekt oer to fortellen en dat barde dus freed-to-joun.

V.V. Workum Programma 5 maart - Workum 1 – DESZ 1 Aanvang 14.30 - Workum 2 – Makkum 2 Aanvang 12.45 - Oudehaske 3 –Workum 3 Aanvang 11.30 - IJVC 3 – Workum 4 Aanvang 12.30 - MKV DA2 – Workum DA1 Aanvang 12.45 - Wyckels A1 – Workum A1 Aanvang 11.30 - GAVC MC1 – Workum MC1 Aanvang 09.00 - Workum C1 – SC Joure C2 Aanvang 09.00 - RES D1 – Workum D1 Aanvang 11.00 - Workum D2 – QVC D2 Aanvang 09.00 - TOP ’63 D1 – Workum D3 Aanvang 10.00 - Delfstrah. E1 – Workum E1 Aanvang 10.00 - Workum E2 – ONS E3 Aanvang 09.00 - Workum E3 – Oudega/HJSC E3 Aanvang 09.00 - Gorredijk F1 – Workum F1 Aanvang 10.00 - Gorredijk F2 – Workum F2 Aanvang 10.30 - Workum F3 – Oeverzw. F2 Aanvang 10.00 - Workum F5 – Workum F4 Aanvang 10.00 - Workum F6 – Heeg F4 Aanvang 11.00 - FFS F2 – Workum F7 Aanvang 11.15 Uitslagen 26 februari Workum 1 – IJVC 1 Workum 2 – CVVO 2 Oeverzw. 3 –Workum 3 Workum A1 – Franeker A1 Franeker B1 – Workum B1 BlauwWit‘34 – Workum MC1 Workum C1 – Oosterl. C1 Workum D1 – SWZ D1 Scharneg. ‘70 F1 – Workum F1

3-3 2-0 1-0 2-0 1-0 16 - 0 3-2 1-9 2-2

Futsal week 9 Dinsdag 1 maart 2011 De Middelzee te Bolsward - RES 3 – Workum 3 20.30 uur - RES 6 – Workum 5 22.30 uur Dinsdag 1 maart 2011 De Rolpeal te Workum - Workum da1 – ONS da1 19.00 uur - Workum 1 – ZVF 1 20.00 uur - Workum 2 – Ens 2 21.00 uur Uitslagen week 8 Workum da1 - drs Vijfje da7 Workum 1 - De Herauten 1 Bolswardia 2 - Workum 4

4-2 4-5 7-3

Jilles Bonnema grossiert in eretitels judo Vorige week werd Jilles heel knap Open Noord-Nederlands kampioen in Bergum en afgelopen zaterdag wist de judoka uit Koudum ook nog District Kampioen te worden van de regio Noord in Scheemda en zich daarmee direct te plaatsen voor de Nederlandse kampioenschappen op 12 maart in Eindhoven. Jilles wist alle vier partijen met ippon te beslissen in de -38kg onder de 15 jaar en kreeg de gouden medaille van de voorzitter van de Judo Bond Noord omgehangen.

Handboogschutterij Maandag 21 februari Hout: Tamara Magomadeva 113 ptn.; Paul van Keimpema 108 ptn. Bare bow (groot blazoen): Kees Salverda 144 ptn.; Fokke de Vries 107 ptn. Bare bow: Jan Haanstra 208 ptn.; Henk Keizer 197 ptn.; Henk Venema 179 ptn.; Jaap de Jong 174 ptn.; Otto Onderwater 173 ptn.; Jan van der Veen 164 ptn.; Irina Laube 161 ptn.; Lothar Laube 147 ptn.; Niels Pelle 123 ptn.; Dirk Porsius 83 ptn.; Tonko Hofman 82 ptn.

Kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar in de gemeenten Nijefurd, Bolsward, Littenseradiel, Wûnseradiel en Gaasterlân-Sleat. Centraal Bureau voor informatie, aanmelding, bemiddeling en plaatsing: De Spinnekop 4, 8748 BG Witmarsum, tel: 0517 533100 Bereikbaar ma. t/m vr. van 8.00-17.00 uur. - Gastouderbureau voor kinderen van 0-13 jaar. - Kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar. - Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar. - Tussenschoolse opvang. - Peuterspeelzalen. e-mail: info@kinderopvangzwfrl.nl website: www.kinderopvangzwfrl.nl


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 1 MAART 2011 // PAGINA 5

VAN ATTEMAATJES, HETTETJES EN RODE RONDJES Voor de Attemaatjes was het leuk. Kleine broertje in het eerste van Koudum en grote broer, zonder broer Wiebe deze keer in de basis bij Ons Aller Derde. Broer Berry stond deze keer tussen de palen. Tot zo ver was het nog wel aardig, maar voor de rest…Het waaide hard en zelfs met de wind mee leek het alsof we hem tegen hadden. Gauw vergeten dus, dat gedoe daar in Koudum, en snel terug naar Workum voor een serieuze nazit in de kantine. Onderweg, via de Hylper Hoeke en de Lange Leane, kregen de Mannen van Drie langzaam het gevoel dat er meer tegenslag in de lucht hing dan alleen de nederlaag tegen de Koudumers. En jawel hoor, eenmaal rond de stamtafel ging de telefoon en bleek dat men Hette vergeten was mee te nemen. Die stond nog in Koudum! Vette pech! Stom! Shit! Het hele arsenaal aan sportieve krachttermen

Henk de Boer

Reünie Elfstedentocht van 1986

De BvPF “Vrouwen van Nu” afd: Workum Wijk 14 en 7 organiseerden een avond in de Klameare, waar thee en koffie klaar stond. Hinke Huitema verwelkomde alle dames en in het bijzonder Louize Saitove die op deze avond haar levensverhaal vertelde. Bijvoorbeeld over de jonge mannen die daar in de oorlog verdwenen en niet weer terug kwamen, in haar liederen heeft ze veel verwerkt van wat ze heeft meegemaakt zoals dit refrein: Maar niemand wil het weten en niemand wil het horen Hoeveel duizend kinderen Tsjetsjenie heeft verloren; Ik wil het laten weten, ik wil het laten horen; Hoeveel duizend kinderen Tsjetsjenie heeft verloren. De oorlog brak uit in Tsjetsjenie toen zij 18 jaar was, en woonde zij in Grozny het leven was moeilijk en onzeker maar toch slaagde zij er in te studeren aan het Conservatorium in Moskou. Louize en haar echtgenoot met kinderen wonen sinds 2004 in Woudsend. Zij is dirigent van vijf koren, maar bovenal is zij zangeres. Het was voor veel dames een indrukwekkende avond. Aan het eind van de avond werd een collecte gehouden voor de gehandicapte kinderen van Tsjetsjenie. Hinke Huitema leest nog een gedicht voor, bedankt Louize voor deze avond en wenst iedereen wel thuis. De contactpersonen, Alie Wiersma en Sjoukje Schaap.

passeerde de revue, ook al haalde dat Hette geen centimeter dichterbij. Maar gelukkig, omdat de afstand tot Workum nog beneden de 10 kilometer was, en er dus wat Hette betrof geen represailles hoefden te volgen, nam onze kersverse rijschoolhouder het allemaal sportief op en schoof een poosje later aan in de kantine. Er werd geproost op Tunesië, er werd geproost op Egypte en er werd geproost op Libië. De bevolking in die landen had het toch maar aangedurfd om de regimes waaronder ze al jaren gebukt gingen tot aftreden te dwingen om ook van vrijheid en democratie te genieten. Wanneer we hier in Nederland een beetje handig zijn dan kunnen we al vanaf aanstaande woensdag van de rechtse terreur af zijn. Hoeven we alleen maar met een rood potloodje het goeie rondje op te kleuren. Dat is oneindig veel gemakkelijker dan over een jaar of dertig met zijn allen weet ik hoe lang te protesteren op een plein.

Vonne van der Meer dit jaar de literaire gast In samenwerking met Bibliotheek Workum organiseert St. Cultureel Nut op donderdag 17 maart een literaire avond met Vonne van der Meer, schrijfster van romans, verhalen en toneelstukken. De doorbraak naar een groter publiek kwam voor Vonne van der Meer met de publicatie van de roman-in-verhalen ‘Eilandgasten’. Alle personages in dit boek ondergaan de invloed van wind en zee tijdens hun verblijf in het vakantiehuisje Duinroos op Vlieland en keren uiteindelijk sterker terug naar hun gewone leven. Het boek werd in 2006 verfilmd voor televisie en werd een echte bestseller evenals de twee opvolgers: “De Avondboot en “Laatste seizoen”. Haar laatst verschenen roman “Zondagavond” gaat over de weduwnaar Robert Blauwhuis die als student tijdens de oorlog een baby naar een onderduikadres bracht en daardoor verder als verzetsheld door het leven ging. Vijftig jaar later op een zondagavond lukt het hem eindelijk zich uit te spreken wat er precies gebeurde. Maar al pratend overkomt hem iets wat hem opnieuw de mond snoert. Binnenkort komt het nieuwe boek van Vonne uit: “De Vrouw met de Sleutel”, een verhaal over een vrouw die na de plotselinge dood van haar man berooid achterblijft. Ze moet aan het werk en plaatst een advertentie: vrouw, 59 jaar, moederlijk voorkomen,

brede heupen, prettige stem, komt u voor het slapen gaan, instoppen en voorlezen. Discr. verzek. Beslist geen seks. Haar werk brengt haar in de slaapkamers van de meest uiteenlopende mensen. Bij een elfjarig meisje, een stewardess, en een veertigjarige werkloze man. Meer en meer raakt ze bij haar klanten betrokken. Dit boek onthult niet alleen wat de weduwe zoal meemaakt op de rand van vreemde bedden, maar ook wat ze haar pyjamaklanten voorleest. De literaire avond is in de Doopsgezinde Kerk en begint om 20.15 uur. Kaartverkoop via www.nutworkum.nl en Het Boekhuis.Vonne van der Meer.

Amivedi Zuidwest Friesland 

Gauke Bootsma, de grondlegger van het schaatsmuseum tussen Evert en Jannette van Benthem. Ineke Mulder-Grasman

Het is woensdag 26 februari 1986, het is vroeg in de ochtend. Heel vroeg. De temperatuur is ver beneden 0°c en blijft dat deze dag ook. Hij is als eerste in het FEC te Leeuwarden. Hij staat als eerste vooraan in de kooi en voelt de druk van de media op zijn schouders. Alle ogen zijn op hem, de winnaar van de 13e Elfstedentocht, (21 februari 1985) gericht. Hij staat nu, 1 jaar en 5 dagen later, klaar voor de 14e Elfstedentocht. Het is zaterdag 26 februari 2011, de temperatuur is rond de 6°c graden, het regent. Niets doet meer denken aan de Elfstedentocht van 1986, of toch wel? Het is de stichting, Vrienden van het eerste Friese Schaatsmuseum, die 25 jaar na dato, in het Schaatsmuseum te Hindeloopen een reünie organiseert voor de 1e 30 gefinishte wedstrijdrijders (mannen) en de 1e 3 gefinishte vrouwen. Het is een warm weerzien in het schaatsmuseum, handen worden

geschut, foto’s genomen en verhalen opgehaald. Het is Eelke Lok, (Omrop Fryslân) die de helden mee neemt langs de tocht van 1986. Wie demarreerde, wie reed op kop en wie had de kracht om als eerste over de finish te gaan. Het was Evert van Benthem, veehouder van beroep uit St. Jans Klooster die net als in 1985 ook nu als eerste, zij het deze keer met een ruime voorsprong, over de finish op de “Bonke” gleed. Evert van Benthem, was na het 2 x winnen van de tocht der tochten een bekende Nederlander geworden. Deze roem hield hem echter niet in Nederland. Hij vertrok naar Canada om aldaar met zijn gezin als veehouder verder te gaan. Vandaag 26 februari, is hij “even” terug in Nederland (Friesland) Terug naar daar waar hij geschiedenis schreef. Evert: in Canada melk ik 150 koeien, geen melkcarrousel of melkrobot, maar gewoon een melkput. Voor Canadese begrippen ben ik dan ook een kleine

boer, voor Nederlandse begrippen wellicht een grote boer, al komen hier ook steeds meer megastallen. Canada kent ook zijn bevroren waters, maar dat kan lang niet op tegen het natuurijs in Nederland en Friesland. Het weer in Nederland krijgt met name mijn aandacht in de wintermaanden. Als het echt begint de vriezen, dan begin ik aan mijn conditie te werken, want mocht “hij” komen dan wil ik er klaar voor zijn. Het boeken van een reis naar Nederland zal dan de grootste prioriteit zijn. Het is fijn om terug te zijn, sommigen heb ik al 20 jaar niet meer gezien en dan nu elkaar weer zien, dat voelt goed. Terugdenkend aan de drie Elfstedentochten die ik heb gereden, 1985 en 1986 als wedstrijdrijder en in 1997 als toerrijder, kan ik niets anders zeggen dan dat het een belangrijk deel van mijn leven is geworden. In de tocht van 1985 kon ik heel “anoniem” rijden, wie kende mij! Dat was wel anders in 1986, alle ogen

waren op mij gericht, de nacht voor de grote dag, heb ik dan ook niet kunnen slapen. In 1997 startte ik als toerrijder. Een volkomen andere ervaring, maar ook een geweldige ervaring. In Dokkum werden wij (o.a Jos Niesten) met gejuich ontvangen, spontaan werd het Frysk Volkslied gespeeld. Een extra rondje door Dokkum kon dan ook niet uitblijven. De Elfstedentocht, Friesland, natuurijs en zo veel meer, ik draag het als een warme deken met mij mee! Een matige noord oosten wind, hard en glad ijs met scheuren en zand, een temperatuur tussen de -12,8° c / -1°c waren de ingrediënten van de 14e Elfstedentocht. In de wedstrijd starten er 317. Van de toerrijders behaalden 14.788 van de gestarte 16.999 de finish. Nu 25 jaar later zijn 30 rijders en 3 rijdsters bij elkaar gekomen in Hindeloopen om terug te zien naar wellicht één van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, dag van hun leven.

Nostalgische trein onder stoom Jan Pieter Dykstra Welkom op het station Sneek West, aldus de wervende intro van de presentatie van de Friese Stoomtrein Maatschappij dinsdagavond in de Klameare, waar Max Kooijmans, de voorzitter van de Stichting die de trein gaat exploiteren, voor de verzamelde Workumer ondernemers uit de doeken deed hetgeen participatie in de Trein voor hun kan betekenen. Als tussenpersoon fungeerde de Stichting Promotie Workum en namens die organisatie kon Henk Visser een redelijk aantal bezoekers, potentiële deelnemers in de opinie en filosofie van Kooijmans, welkom heten. Daarna was het woord aan Kooijmans, die zo’n vijftien jaar geleden, toen hij als leerling-stoker op een authentieke loc in Engeland, de gedachte kreeg om ook iets dergelijks in eigen land op te zetten. Naast de al bestaande Veluwelijn en Hoorn-Medemblik was er zijn inziens, en enkele gelijk begeesterden vielen hem alras bij, behoefte aan nog een dergelijk op de vraag naar nostalgie inspelende spoormogelijkheid. Dat werd uiteindelijk het gebied, waar onderhand vijf jaar geleden het eerste stoomweekend plaats had, onze zuidwesthoek. Nu de testfase, zoals die vijf jaar zijn beschouwd, goeddeels voorbij is, vond vrijdagmiddag 16 februari de aftrap van het project plaats in Sneek, breed gedragen door enkele grote bedrijven, instellingen en de provincie. Vandaar dat gedeputeerde Jannewietske de Vries met veel genoegen die gelegenheid bijwoonde. Naast de gemelde bijstand, wist Kooijmans inmiddels een leger van circa 200 vrijwilligers (zonder dure managementjongens in de keten) enthousiast te maken om dit project op de rails te zetten.

De presentator liet via beamer en scherm de aanwezigen eerst een virtuele reis maken over het beoogde spoortracé. Daarbij vielen muzikale klanken te beluisteren die deden denken aan de filmbeelden uit de Far West toen galopperende cowboys op paarden zorgden voor beveiliging en begeleiding van de mensen die de Union Pacific Railroad aanlegden. De trein zal stoppen in Drylst, mogelijk Aldegea-W, Woarkum, Hynljippen, Kâldum/ Molkwar om dan bij het eind- en keerpunt te arriveren in Starum. Naar de mening en visie van de in marketing uiterst bedreven spreker kunnen ondernemers heel goed inspelen op de mogelijkheden die de Trein voor dit gebied in petto heeft. Zijn marketingstrategie had hij om in stijl te blijven daarom verpakt in een soort van spoorboekje, waaruit hij op bevlogen wijze doceerde. Men verwacht niet minder dan 65.000 reizigers te vervoeren en u als ondernemers in de halteplaatsen kunt een graantje van meepikken van de bestedingen die de reizigers zullen willen plegen. Daartoe dient u alleen eigenlijk in te stappen in de vaak digitale mogelijkheden die wij al hebben ontwikkeld aan de hand van de gegevens die verzameld zijn tijdens de afgelopen vijf jaar Stoomweekend. De verkoop via E-tickets heeft ons een schat aan gegevens opgeleverd, die ingezet gaan worden bij de promotie om het minimaal genoemde aantal klanten in de treinstellen te krijgen, nostalgisch in de sfeer van vervlogen spoortijden ingericht. Kijken in de markt, dat is de voornaamste bezigheid die wij hebben uitgevoerd. Dat is ook de boodschap aan u. Lift mee op de voordelen die wij onder de naam Trainpartner voor u hebben ontwikkeld. Onthoud wat het u oplevert en beslis wat je ermee doet. Vraag je af waarom iets het goed doet in de markt en iets anders totaal niet werkt. Steek dat in je

Aangrijpend levensverhaal

bagage en werk met de uitkomsten ervan, onderneem actie. Vergeet trouwens vooral niet om je gezonde verstand te gebruiken en oefen je in de kunst om iets simpel te houden. Er zijn, naar de mening van Kooijmans, twee soorten reizigers, namelijk zij die wel gaan en zij die het niet doen. Die eerste categorie moet je koesteren. Vraag hun om commentaar op het product, de reis, dat je verkoopt. Trek je hun opmerkingen aan, maar vergeet niet nieuwe klandizie te werven. Stilstand is achteruitgang. Zet moderne communicatiemiddelen in om die klanten te bereiken. Wij hebben een website ontwikkeld, waarop zonder al te veel IT-kennis een ondernemer zijn bedrijf kan profileren, met aanbiedingen, arrangementen en dat soort zaken. Want, stelde de marketeer pur sang onomwonden, de toerist brandt het geld in de zak. Zorgt met ons dat het er uit komt en in uw en onze kassa wordt gedeponeerd. Arrangementen met skûtsjesilen, kanovaren, fietsen, sight seeïng , museumbezoek. Het is in dit gebied allemaal mogelijk en ligt binnen handbereik. Stel de bezoeker van uw onderneming een geschenkje in het vooruitzicht. De top van hetgeen in marketingland de reizigerspiramide heet moet je proberen te behouden, en de segmenten die er vlak onder zitten moeten naar die top gebracht worden. Maar vergeet niet dat er aan de onderkant ook potentie zit, die benut kan, ja, moet worden. De Friese Stoomtrein Maatschappij kan u daarbij helpen. Wij ‘bombarderen’ de klanten met beelden en informatie van en over de Trein. Zorgen dat de reiziger weet wie wij zijn, waar wij voor staan. Mogelijke bezwaren moet je met argumenten weerleggen. Kom beslagen op het ijs dus en als je een goed product, en dat is onze reis daar ben

ik zeker van, verkoopt komen de klanten wel. Kwaliteit bewijst zichzelf. Onze treinen rijden overigens niet op steenkool, maar zullen op bio-diesel door de zuidwesthoekse dreven toeren. Geen luchtvervuiling, maar wel een nostalgische aanblik met een fraaie stoompluim boven de tsjoekende loc. Dat is het beeld dat wij op een moderne leest geschoeid verkopen. Daarenboven zetten wij op sommigen momenten een diner-trein in. Het succes dat de eerste rit met deze vorm van nostalgie opleverde heeft ons gesterkt in de opvatting dat het een gat in de markt is. Wie wil er nou niet in de sfeer van de ooit beroemde Oriëntexpres door dit rustieke landschap toeren. In wagons die met exotische houtsoorten zijn betimmerd, waar de damasten kleden en het flonkerend kristal van de wijnglazen, karaffen en vanzelf exquise spijzen op de reiziger wachten, de bediening gehandschoend en in smetteloos wit gekleed. Marketing van dit product kunnen, moeten wij in onze opinie en strategie collectief doen, dus met de ondernemers in dit gebied. Vergeet niet: Marketing is selling and not telling, aldus een wijsheid uit het marketingjargon van het stoomland bij uitstek, Engeland, de bakermat van de industriële revolutie. Profiteer van onze in database opgeslagen kennis, know-how van de toeristenindustrie, hang uw bedrijf via de microsite aan onze website. Partnership is dan wel geen toverwoord, maar voor uw bedrijf opent het ongetwijfeld vergezichten. Ook de plaatselijke VVV-kantoren kunnen, zullen inspelen op de mogelijkheden van deze Trein, alles met het oog om optimaal de kansen die de toerist biedt te benutten en gebruik te maken van de in te zetten en hun bestaansrecht bewezen hebbende marketing-

Vermist Workum - Donkere schildpadpoes (zwart-oranje). Beetje witoranje op kin en bef. Kruising Huiskat-Perzisch, dichte kortharige vacht, rond kopje, 13 jaar oud. Foto’s www.amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest Friesland, tel. 088-0064692.

Taa lswyl sel

WORKUM III

Miter: holdeksel fan Sinteklaas; eartiids lytse munt; it is gjin miter wurdich-neat wurdich; in miterich persoan – in skraal, suterich persoan; miterich yn’e klean – suterich yn’e klean

Colofon Redactieadres: Workumer Krant Friso Postbus 7 8710 AA Workum Tel.: (0515) 541466 Fax: (0515) 543297 E-mail: frisokrant@planet.nl Hunia’s Drukkerij Spoardyk 56 8711 CK Workum Tel.: (0515) 541466 Fax: (0515) 543297 E-mail: info@huniadrukkerij.nl Verspreidingsgebied: Workum, It Heidenskip, Hindeloopen en de Zuidwesthoek van Friesland  Max Kooijmans die de grote man achter de stoomtrein mag worden genoemd. Foto Henk Gorter.

technieken. Op 2 juli zal de eerste trein door het landschap tuffen en dan vervolgens drie dagen per week op verschillende tijden uw stad aandoen. Stap op, profiteer van de voordelen van gezamenlijke publiciteitsinspanningen. Krik uw plaatselijke economie op en beschaam niet de verwachtingen die dit plan bij minimaal 65.000 reizigers heeft gewekt. Mis de trein niet als die straks het Workumer emplacement op-stoomt. En wie weet komt het door de NS gesloopte karakteristieke baken in het landschap dat het station ooit was terug, want wat is er nu mooier dan onder een met gietijzeren pilaren ondersteunde lichtelijk met roet besmeurde overkapping uit te stappen en om in stijl te blijven - met het van pitriet gevlochten valies in de hand je naar de uitgang te begeven. Op weg naar de belevenissen die u, ondernemers van de zuidwesthoek voor de gasten in petto heeft. Aarzel niet, werp een spiering – een snotterpoask - uit om een kabeljauw of een vissoort gezegend met nog grotere afmetingen in uw netten te krijgen. Denk daarbij aan de oude Hollandse zegswijze: de cost gaet

voor baet, dat is de visie die er achter steekt. In ieder geval wordt, zo bleek uit een in de wandelgangen gehoorde opmerking, voorzichtig aan die mogelijkheid van herbouw van het station gedacht. Van de vragenronde werd minimaal gebruik gemaakt. Wellicht was men overdonderd door de met vuur gebrachte visie van een overtuigende debater/marketingspecialist. Festina, haast u, de lijfspreuk van keizer Augustus, dat is de boodschap, maar een enkele Workumer zag je geheel in de trant van de traditie voor zichzelf eraan toevoegen, sed festina lente, maar haast u langzaam. Die mentaliteit is een echte marketingman waarschijnlijk een gruwel, maar heeft wel tot gevolg gehad dat de Trein straks een redelijk ongeschonden gebied binnenrijdt en doorkruist. Hoe dan ook, de verschijning van deze stoomtrein zal vele harten, waaronder hoopt de organisatie die van de ondernemers, sneller doen kloppen. En merkte een aanwezige op na de laatste trein komt er de volgende dag opnieuw een trein.

Tarieven: Abonnementen Per post Losse nummers

€ 28,00 per jaar € 42,00 per jaar € 0,85 per stuk

Aanleveren advertenties: Aanleveren van materialen maandag voor 11.00 uur. Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgever(s) behoeven (worden) door ons niet te worden gecompenseerd. Aanleveren teksten: Aanleveren van tekstmateriaal voor maandag 11.00 uur. Algemeen: Workumer Krant Friso BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: zetfouten, verkeerd aangeleverde advertenties of het niet plaatsen van teksten. Voor advertenties die niet op tijd binnen zijn maandag voor 11.00 uur is het risico van plaatsing voor de klant. Kopij van activiteiten en gebeurtenissen, die langer dan een week geleden hebben plaatsgevonden wordt alleen geplaatst bij voldoende ruimte.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. © Workumer Krant Friso BV


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 1 MAART 2011 // PAGINA 6

De balsponsors van de thuiswedstrijden van Workum 1 zijn:

ZATERDAG 5 MAART A.S. 14.30 UUR

WORKUM 1 - DESZ 1 Pupil van de Week is: Klaas Jan Bosje (E2) Sponsor van de Pupil van de Week is: Blokker Bandstra & Bandstra Bouwmarkt

Tapijthuis

- AuqaResort It Soal Camping & Jachthaven - Bakkerij Van der Werf - Strandpaviljoen & Havenrestaurant It Soal - Fa. J. van der Goot, watersport-camping-hengelsport - Fytsmakkerij J.F. Scheltema - Autobedrijf Yntema Workum - Zuid West Hoek Keukens - Slagerij Thijs van der Meer - Eethuis & Stadscafé De Smidte - Friesland Foods Cheese Workum - Hunia’s Drukkerij & Workumer Krant Friso - HJG verzekeringen & financiële diensten - ZWF Ontwerp - Aannemingsbedrijf De Boer & De Groot - VHC ActiFood, Oosterwolde

- Sanitiem Visser - Taxi v.d. Bles - Eartiids Workum, ‘groot in eertijdse-spullen’ - Bergsma Groothandel Makkum - Stucadoorsbedrijf Hoekstra & Kunst - Eetcafé De Witte Herbergh - Lunchroom Súd - Administratiekantoor Westendorp - It Pottebakkershûs - Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland - Pallie Sport - Bakker Workum Konstruktiewerken - Woudasport.nl Teamkleding - Hotel-Café-Restaurant De Gulden Leeuw

Van der Wal Grafmonumenten Balkfinne 1b 8711 AW Workum Tel./Fax 0515-543173 Mobiel 06-22449234 info@grafmonumentenvanderwal.nl www.grafmonumentenvanderwal.nl

Telefoon 0515-413775, telefax 0515-413956 Oude Koemarkt 38c - Grootzand 83 - 8601 AV Sneek Inlichtingen bij Bart & Joke Bouma, Ielaak 17, Workum, telefoon 0515-541809

Een groot assortiment in: • Tapijt en vinyl • Gordijnen en vitrages • Tafelkleden en karpetten • Deurmatten • Parket en laminaat • Zonwering

Een huis vol woonideeën SLOOPBEDRIJF DE JAGER & SIEMENSMA Voor al uw sloopwerk - containerverhuur diamantboren - zagen - enz., enz. WORKUM - Tel. 0515 541940 of 541988

BANDSTRA BOUWMARKT Súd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394

A-merktegels bodemprijzen!

Voordeel!! Wand & Vloer Op voorraad afhaalprijsjes

Arjen Bouwsma T. 06 30652445 E-mail: schildersbedrijf-bouwsma@hetnet.nl

Vindt u een mooi gazon belangrijk? Met John Deere tuin- en parkmachines zult u met veel plezier uw gazon maaien. U heeft al een gazonmaaier voor nog geen € 300,-. Kom dus zo snel mogelijk naar uw John Deere dealer voor een demonstratie.

Gebr. Gerlsma B.V. Lutswei 1-Workum Hottingawei 34 - Nijland

HULP GEZOCHT voor het schoonmaken van zeilboten binnen-/buitenkant, 20 - 25 uren/week.

Industriepark 12, Bolsward, www.vlagsma.nl LET OP! U vindt ons NAAST de Welkoop

Rolgordijnen

DE GOEDKOOPSTE IN DE REGIO

Poule Yachting, Workum. 06-53310637.

Afvalverwerking, transport en recycling bv

P SCHER

Plissé / Lamellen GEPRIJSD Rolhordeuren / Rolhorgordijnen Op maat gemaakt! GRATIS opmeten en plaatsen

BANDSTRA BOUWMARKT Súd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394

Glasbedrijf Zuidwesthoek

Totaal recycling voor al uw afval Wij hebben voor u de volgende arrangementen in de aanbieding Zaterdag 15 oktober 2011 (Alleen vervoer)

Symphonica in Rosso met

Nick & Simon

Inzameling en verwerking voor bedrijf en particulier. Oud-papier, schroot, metalen, kunststoffen. Bouw- & sloopafval, bedrijfsafval, gevaarlijk afval.

Containers van 1 tot 40 kuub. Harlingen 0517-418 552

• Glasservice voor ZW-Friesland • Dubbelglas 0515 540111 • Interieurglas

www.glasbedrijfzwh.nl

www.visserafvalverwerking.nl

KIJK OOK EENS OP WWW.HUNIADRUKKERIJ.NL

€ 30,00 p.p. Opstap mogelijk in Makkum, Bolsward, Koudum, Balk en Lemmer.

Info: 0515-232222 / 0514-523074 info@taxivanderbles.nl / info@koudumtours.nl www.taxivanderbles.nl / www.koudumtours.nl

loonbedrijf en transportbedrijf, zand- en grindhandel

E.B. van Kalsbeek Alles te leveren voor: • Tuin • Wegenbouw • Bouwmaterialen • Manege bakken Verhuur van: • Rupskranen van 7 tot 20 ton • Shovel • Kipauto’s 6x6 W.S. met kraan • Kipauto’s 8x8 W.S. • Kippertrailers Voor info: www.vankalsbeektransport.nl E-mail: transport-vankalsbeek@hetnet.nl Ook zaterdags zijn we open. Tel. 0515-541810 Scharnebuursterweg 21 Ferwoude

Zaterdag 5 maart

DJ Taeke aanvang 22.00 uur Stadscafé De Smidte

Klein Zuider kerkhof Workum bijna gerenoveerd Jan Pieter Dykstra Woensdag 16 februari werd op het in de volksmond als Klein Zuider geduide kerkhof bij de toren naast de St. Gertrudiskerk in Workum onder andere het fraai gerestaureerde hekwerk met funderingsplaat van het graf van ds. Limborch herplaatst. Hoewel het vrij lang stil is geweest op en rond deze de monumentenstatus verdienende dodenakker, wil dat beslist niet zeggen dat de restauratiewerkzaamheden in de eindfase waren terecht gekomen. Aangezien het hier een zeer lovenswaardig maar bovenal zuiver particulier initiatief betreft zijn er omstandigheden die een stug doorzetten even naar de achtergrond kunnen verdringen. Met het herplaatsen van de funderingsplaat cum annexis op genoemd graf is het Klein Zuider kerkhof bijna gereed. Veel zerken op deze laatste rustplaats van tal van pommeranten uit de Workumer samenleving hebben een nieuw laagje verf gekregen, nadat ze eerst grondig zijn schoongemaakt. Ook is met veel hulp van andere vrijwilligers, en het mag best gezegd worden dat Cor Dykstra dit alles op pro deo basis doet, een redelijk aantal zerken weer keurig waterpas gelegd. Wie het Klein Zuider nu in ogenschouw neemt kan niet anders concluderen dat de restaurator, cum suis, eer inlegt met dit initiatief, wat meer is, dat Workum trots kan zijn op hetgeen hier werd verricht! De bevlogen amateur-restaurator, Cor Dykstra, die een professioneel effect met zijn werkzaamheden heeft bereikt op dit uniek gesitueerde kerkhof, is niet van zins de verfkwasten, staalborstels en andere noodzakelijke benodigde gereedschappen in de gereedschapskist te laten voor wat ze zijn. Hoewel hij wellicht even pas op de plaats gaat maken doordat de kerk momenteel in de steigers staat, is het zijn bedoeling om ook het Groot Zuider kerkhof aan een grondige inspectieen vervolgens waar nodig restauratiebeurt te onderwerpen. Op de genoemde woensdag werd de funderingsplaat met het met vierpassen versierde hekwerk, fraai gerestaureerd door de Workumer Smid uit de Begine, door een kraan-Funderingsplaat en versierd hekwerk worden door Fokke van den Akker op hun plaats gebrcht. Foto E.H. de Boer.

wagen van vrijwilliger Fokke van den Akker, die zelf maar al te graag de stuurknuppels hanteert, op zijn plaats gemanoeuvreerd. Tevens waren er een tweetal medewerkers van het natuursteenbewerkingsbedrijf De Marne uit Bolsward bij deze herplaatsing betrokken. Het grafmonumentje van ds. E.H. Limborch, een opengeslagen bijbel uitgevoerd in zandsteen, zal nog aan een nadere inspectiebeurt worden onderworpen. Na eventuele reparaties zal de tekst een opfrisbeurt krijgen. Genoemde predikant was in 1904 van IJhorst naar

Workum beroepen en overleed in het harnas, zoals men dat pleegt te noemen, in 1907. Hij diende de gemeente Workum in wijk 2, zoals dat in de boeken wordt genoemd, en dat betekent dat hij een voorganger genoemd kan worden van onder andere de latere professor E.J. Beker (van 1951-1955) en ook ds. A. de Jonge (zeker, de vader van cabaretier Freek) was van 1947-1951 in deze wijk van Hervormd Workum werkzaam. Zoals werd opgemerkt is het Klein Zuider kerkhof de plaats waar belangrijke Workumers werden ter

aarde besteld. Een kleine greep: de wethouder Schoonhoven, die in het midden van de 19e eeuw het ambtsgebed in de gemeenteraad van Workum wist geaceepteerd te krijgen, Rintje Visser, palinghandelaar, enkele predikanten onder wie genoemde ds. Limborch en leden van de invloedrijke familie Potma, eigenaar van onder andere oliemolen ‘de Liefde’. Uiteraard vragen dergelijke restauraties de nodige pecunia. Dat een particulier erin slaagt om uit eigen zak, met enige hulp van steunfondsen en vrijwilligers dit voor elkaar

te krijgen is een extra vermelding waard. Maar uiteindelijk is iets dergelijks natuurlijk een zaak van de gemeenschap, die zo’n uitzonderlijk redelijke gaaf kerkhof rondom de grootste kruiskerk van Fryslân in stand dient te houden. Een monumentenstatus zou wellicht financieel verlichting kunnen geven, maar gezien de bezuinigingsdrift op wellicht ook funeraire cultuur zal die status en steun voorlopig wel op het politieke kerkhof blijven liggen. Misschien wil een wethouder zich wel onsterfelijk maken om dat voor elkaar te boksen, maar …


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 1 MAART 2011 // PAGINA 7

Watersport Zuidwesthoek Verfwinkel en ‘behangkeamer’ geven cachet koerst richting bankroet De recreatiebusiness in Zuidwest Friesland, met de Waddeneilanden het meest toeristische deel van de provincie, is er bereslecht aan toe. Rijp voor een spoedoperatie. Het aanbod aan de toerist is antiek en kneuterig, het gastheerschap een flink eind onder nul, de landelijke omgeving hier en daar goed verpest en de marketing door de provincie rijp voor de groene container. Jannewietske de Vries: Als de sodemieter moeten ondernemerschap - bij voorkeur in een coöperatief vat gegoten - landschap, natuur en kennis op het gebied van toerisme en marketing aan elkaar gelast worden tot een stevige constructie waarmee de vrijetijdssector tussen Lemmer en Sneek de concurrentie aan kan met de natte delen van Zeeland en Zuid-Holland en Gelderland en Duitsland. De operatie ‘Red het toerisme in Zuidwest Fryslân’ wordt niet voorbereid door het Anthonius ziekenhuis in Sneek, maar door Tilburgse academici. Carnaval of crisisberaad? Opschudding in het land van de Friese meren en Gaasterland;, vorige week in de vergaderzaal van Jachthaven Hindeloopen aan het IJsselmeer kreeg gedeputeerde van toerisme Jannewietske de Vries het actieplan ‘Nieuwe markten Zuid West Fryslân’ aangeboden. Dat gebeurde nadat een handvol deskundigen, zoals prof.dr. Hans J.T. Mommaas van het Brabantse kenniscentrum Telos, de 70 genodigde recreatieondernemers, wethouders en provincieambtenaren schrik had aangejaagd met

laks- en blindheid. De ondernemers die de nieuwe Toeristisch Recreatieve Organisatie Zuidwest Fryslân (TRO zwf) hebben opgericht verkleurden niet. Ze horen al twee jaar dat het vijf voor twaalf is. De denkclub, de Friese variant van de Club van Rome, wordt aangevoerd door kopstukken als Connie Smits van jachtcharter Holiday Boatin en jachtwerf Doerak Sneek in Sneek, Jos Snijders Blok van de in jeugdvakanties gespecialiseerde reisorganisatie Vinea in Sneek en Kees Alberts van botenbouwer en -verhuurder Ottenhome Heeg. Verder maken Barber de Vries van Skips Maritiem in Stavoren en Hindeloopen, Jack Visser uit Makkum, Frans Heesen van hotel Tjongervallei in Delfstrahuizen, Jan de Vries uit Koudum, boer en accommodatieverschaffer Jacob van der Valk uit Workum en Sjoerdtje de Visser uit Doniaga deel uit van de formatie van bezorgde recreatieondernemers. Mevrouw De Vries: “Friese recreatieondernemers mogen wel wat meer peper hebben. Ze moeten zichzelf eens een spiegel voorhouden, ook wat het gastheerschap betreft. De keuken en het terras kunnen toch wel wat langer open? Iedere inwoner van Friesland zou een ambassadeur van de streek moeten worden. Ondernemers moeten met nieuwe initiatieven komen. Wij als provincie faciliteren jullie. We moeten samen zoeken naar verbindingen, net als we nu doen in Zuidoost en Noordoost Friesland (Bron: www.friesland-hollandnieuws.nl)

Alberts veel meer dan schildersbedrijf

Van 7 tot en met 12 maart wordt de jaarlijkse Jantje Beton Collecte georganiseerd: een collecte voor en door het jeugdwerk bij u in de buurt. In Workum loopt de volgende vereniging voor de Jantje Beton Collecte: Peuterspeelzaal Hummelhiem. Vijftig procent van de collecteopbrengst is bestemd voor nieuwe binnen- en buitenmaterialen voor de peuters. Het geld mag naar eigen inzicht worden besteed aan speel- en spelmaterialen waar normaal gesproken geen geld voor is. De andere helft van de opbrengst gebruikt Jantje Beton voor speelprojecten in heel Nederland. Geef daarom aan de Jantje Beton Collectant en help de kinderen uit uw omgeving om lekker te kunnen spelen!

Bridgescores Maandag 21 februari was er geen competitie i.v.m. de voorjaarsvakantie. Een groot aantal opa’s en oma’s moesten waarschijnlijk op de kleinkinderen passen. A-lijn 1 Anja van Wigcheren & Gerben Dooper 2 Coby Lammers & Annie Bijlsma 3 Kees Varwijk & Tine. Wijma 4 Wietske Smit & Hielke Sietsma 5 Rigt Varwijk & Ype Wijma 6 Albertje Botter & Wim Botter 7 Geertje Folkerts & Tine Venema 8 Jappie Bakker & Jacob Wiersma 9 Jacob de Boer & Gerben Dijkstra 10 Janny Deenen & Meindert Deenen B-lijn 1 Emma Veldkamp & Hillie Bruggink 2 Tine Nijenhuis & Annie de Boer 3 Andries Groen & Willem Broer 4 Bep Vinkx & Gerry Woudstra 5 Lucy Vogelzang & J. Yntema 6 Annebel Heijn & Jac. v. Santen -7 Jeanette Feldman & Gretha Wesselius -7 Henk v. Krugten & Froukje Wiersma 9 Ida v.d. Werf & Pe v.d. Werf 10 Froukje Steegenga & Kees Verweij 11 Eelkje Galema & Liesbeth v. Oudvorst 12 Tonneke Boer & Kitty Postma

Filmtheaterdag staat deze week op de rol Morgen is het de eerste woensdag in maart en dus is het ‘Filmtheaterdag’ in Workum. Om 16:00 uur wordt er een spannende en ontroerende familiefilm gedraaid (98 minuten, Nederlands gesproken) over een meisje dat er alles aan doet om een afgedankt jong paard een tweede kans te geven. Een ooit succesvolle renpaardenfokker moet, nu zijn stal leeg is, als paardentrainer werken voor een onsympathieke baas. Desalniettemin is zijn dochtertje gek op haar vader én op de paarden. Ze smeekt hem dagelijks mee te mogen naar de renbaan. Maar op de dag dat ze eindelijk mee mag, ziet ze hoe een jong paard valt en haar been breekt. Hierop wordt de vader ontslagen en krijgt hij het zieke en afgedankte paard als ontslagvergoeding mee. Het meisje zet alles op alles om het paard een tweede kans te geven. Deze film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Om 20:00 uur wordt een prachtige Zweedse film gedraaid, die zowel een muzikale als een gevoelige noot raakt (132 minuten, Nederlands ondertiteld). Een wereldberoemde dirigent leeft voor de muziek. Hij reist de hele wereld af om op te treden in de hoop zo zijn grote droom te kunnen vervullen. Van kinds af aan is er namelijk maar één ding wat hij met zijn leven hoopt te bereiken: hij wil muziek maken die de harten van mensen doet openen. Zijn lichamelijke ge-

steldheid dwingt hem echter om van de ene op de andere dag te stoppen met zijn werk en hij besluit om terug te keren naar zijn geboorteplaats, een afgelegen dorpje in Zweden. Niemand daar herkent hem van vroeger, mede dankzij de andere naam die hij heeft aangenomen. Hij hoopt anoniem de rest van zijn leven te kunnen slijten, maar al snel wordt hij gevraagd of hij het plaatselijke kerkkoor wil leiden. Na enige aarzeling neemt hij de uitdaging aan. Vanaf dat moment leert hij de mensen uit het dorp steeds beter kennen en wordt lief en leed op elke repetitie weer gedeeld. Deze film gaat over het leven in een kleine gemeenschap. Iedereen kent elkaar en heeft een mening over het leven van de ander. De dirigent wandelt hier als buitenstaander binnen, maar zit er al snel middenin. Hij weet de mensen om hem heen te inspireren. Hij dirigeert hen niet alleen in de muziek, maar onbewust ook in het leven. De plaatselijke dominee verliest langzaamaan zijn machtspositie aan de dirigent en probeert alles om dit ongedaan te maken. Het fraaie spel van de acteurs, maar vooral de menselijkheid van hun personages is wat de film van begin tot eind boeiend maakt. Voor meer informatie over het filmprogramma van Filmtheater Workum en voor het reserveren van zitplaatsen, ga naar www.filmtheaterworkum.nl.

Hoog bezoek hotel Aan de Wymerts

 Moeder Jettie en dochter Greet (staand) bekijken in de nieuwe kamer in alle rust een behangboek. Zo een behangetje uit te zoeken is een lust en dat is precies het doel van de familie Alberts. De boeken zijn intussen keurig gerangschikt in categorieën als ‘baby’s’, ‘kids’, ‘living’ en ga zo maar door.

Albert Schootstra Alberts Schilders en Interieurs aan het Noard in Workum had het afgelopen weekeinde wat te vieren. Het bedrijf, gedreven door Jettie, Siemon en hun dochter Greet Alberts, is namelijk na een tijd van bouwen, breken, schilderen en behangen uitgebreid en verrijkt met een ‘behangkeamer’. Het betreft hier een uiterst smaakvolle ruimte waarin de klanten in alle rust een behangetje kunnen uitzoeken onder het genot van een kopje koffie. “Wy hiene plak nedich dat de minsken sitte kinne,” aldus dochter Greet. Het kantoor waarin moeder Jettie de financiën van de onderneming beheert werd als het ware ‘achteruitgeschoven’ en neemt nu een gedeelte in van de opslag van waaruit vader Siemon ‘op klus’ gaat. In het vroegere kantoor is nu de ‘behangkeamer’ te vinden. Met alle behangboeken keurig gerangschikt in een kast lijkt de ruimte in eerste instantie bijna wat op een bibliotheek. De fleurige inrichting, met onder meer een regelmatig te verwisselen grote poster als een van de decorstukken aan de wand, nodigt onmiddellijk uit om zittend aan de smaakvol vormgegeven tafel en op dito stoelen, je gedachten eens te laten dwalen over de inrichting van je huis en alles wat daarmee annex is, zoals het behang in de woon- en slaapkamers. De kinderen vermaken zich intussen wel, want in de ‘behangkeamr’ is speciaal voor

hen speelgoed aanwezig. Vrijdag en zaterdag hield Alberts open huis om de opening van de nieuwe kamer te vieren en uiteraard ook om alle andere aspecten van het bedrijf onder de aandacht te brengen. Greet Alberts: “It giet hartstikke leuk, wy hawwe in soad oanrin. Ja, it wurket wol.” Greet wijst vooral ook op de meerwaarde die een bedrijf als Alberts Schilders en Interieurs heeft. En die meerwaarde is niet gering. Al een aantal jaren wordt in de ruimte naast de werkloods ‘de Verfwinkel’ gedreven. Een groot succes. Greet vertelt dat er speciaal mensen in de winkel komen met het oog op de verfmerken die er verkocht worden – Koopmans en Painting the Past – of die uit zijn op het serviesgoed van ‘At home with Marieke’, woonaccessoires van het bekende merk PTMD en meubels, waarop de bezoekers van de ‘behangkeamer’ trouwens ook zitten, van het merk HKliving. De winkel is dus een belangrijk onderdeel van het bedrijf, al blijft Alberts natuurlijk ook en vooral een degelijk schildersbedrijf dat al meer dan een eeuw in de familie is. Maar terug naar het behang. “Wy besykje it wat eksklusivere behang te leverjen,” aldus Greet Alberts, “mar oan de oare kant wol sa dat it betelber bliuwt. Dochs wolle wy ek in behangspesjaalsaak wêze.” De nieuwe behangkamer speelt in op de trend van tegenwoordig, zo brengt Greet verder naar voren. “Troch de resesje ferhúzje de

minsken miskien tsjintwurdich minder gau as oars. Mar as se dan besletten hawwe om yn har âlde hûs te bliuwen dan wolle se dat ek, om it sa te sizzen, goed dwaan. Dan giet it roer kwa ynrjochting ek hielendal om.” Op dinsdag, donderdag en zaterdagmiddag staat Greet in de winkel. De rest van de tijd neemt moeder Jettie de honneurs in ‘de Verfwinkel’ waar en ze doet dat dus naast de taak die ze met het beheren van de financiën al heeft. Greet bestiert intussen, als ze niet in het ouderlijke bedrijf te vinden is, haar eigen onderneming, Greetz Wonen aan Séburch. Greetz Wonen houdt zich – en het is in deze kolommen al eens aan de orde geweest – bezig met advisering in de ruimste zin van het woord op de terreinen van kleur, interieur en styling. Greet begeleidt verbouwingen en is daar ook daadwerkelijk bij aanwezig en ook schikt ze bij bouwvergaderingen aan. Haar eigen bedrijf staat los van Alberts Schilders en Interieurs. Greet echter: “As ik de minsken advisearre ha dan krije se hjirre 10 prosint koarting.” Maar ook met de andere schildersbedrijven heeft ze een uitstekende verhouding, van ‘broodnijd’ is dus in de verste verte geen sprake. De schilderbedrijven in Workum hebben trouwens toch een uitstekende verhouding. Juist als de verslaggever van deze krant een kijkje neemt in de nieuwe ‘behangkeamer’ komen Marten Tijtsma en zijn echtgenote Hennie Soepboer binnen om dat

– onder veel loftuitingen – ook te doen. Tijtsma en Alberts pakten bovendien ook al samen grote klussen aan, zoals het schilderwerk na de restauratie van de roomse kerk, de Werenfridus. Het zal duidelijk zijn dat Siemon, Jettie en Greet Alberts een belangrijke stap hebben gezet op een vlak dat voor een ondernemer zo belangrijk is en dat vorige week in deze krant ook al aan de orde kwam in relatie tot de nieuwe showroom van Erik en Iekje Boogaard: het inhaken op nieuwe ontwikkelingen en het op tijd nemen van een ‘bocht’ als zulks nodig is. “De saken geane goed,” vertelt Greet trouwens en dat is prachtig, maar daar hoef je je op zichzelf niet over te verbazen want anders houdt een (familie)bedrijf het niet langer dan een eeuw vol. Maar fijn is het wel, niet alleen voor Siemon en Jettie Alberts-Riemersma en hun dochter Greet, maar ook met het oog op de levendigheid aan het Noard. Ook dat is in deze krant al eens ter sprake geweest: als winkelstraat mag het Noard er terdege zijn, wat er dienaangaande ook beweerd wordt. En verder is het in ‘de Verfwinkel’ heerlijk toeven en de nieuwe ‘behangkeamer’ draagt daar niet weinig aan bij. Ook dat is immers de trend: de inrichting van een huis wordt steeds belangrijker voor de mensen van de eenentwintigste eeuw. Een ontwikkeling waarop Siemon, Jettie en Greet fantastisch inhaken. Alle lof!

Morraruter Anne-Jetske Kuipers springt fantastisch

 Waar blijft de tijd? Zaterdag was het alweer vijfentwintig jaar geleden dat de Elfstedentocht van 1986 werd verreden (qua tijdstip de laatste in de historie van de ‘Tocht der Tochten’) en dat werd gevierd en herdacht met een reünie in het Schaatsmuseum in Hindeloopen waarvan een verslag elders in deze krant. Evert van Benthem, de winnaar van de tochten in zowel 1985 en 1986, was daarvoor speciaal vanuit Canada, waar hij tegenwoordig woont en werkt, naar Hindeloopen overgekomen. Hij en ook de winnaar van de laatste Elfstedentocht, Henk Angenent, logeerden in hotel Aan de Wymerts aan het Noard in Workum en daarmee had dit prachtige hotel gasten binnen zijn muren die passen bij de status van dit zeer smaakvolle onderkomen. Angenent (links) en Van Benthem poseren hier in de binnentuin van hotel Aan de Wymerts. Foto Cor Hunia.

Geef aan de Jantje Beton collectant

In de hal van de Morraruters werd zondag 27 Februari een springwedstrijd georganiseerd voor de pony’s en paarden. ’s Ochtends om negen uur begon het parcoursverkennen voor de ponyruiters al en om half tien ging de klasse BB van start. In het eerste parcours ging de 1e prijs naar Amarins Stobbe en haar pony Wonderboy v/d Leijensefinne, zij was foutloos met een stijl van 53. De 2e prijs ging naar Anna Fekkes met Samantha,zij was ook foutloos met een stijl van 52. In het tweede parcours ging de 1e prijs naar Annelies Yntema met Rianca, foutloos met een stijl van 53. Hierna ging de klasse B cat ABC van start. Anne-Jetske Kuipers met Ebony was beide parcoursen foutloos met een stijl van 53 en 54 (=2x2wp) en won twee keer de 1e prijs. In de klasse B cat DE

won Anne-Jetske Kuipers met haar andere pony Holiday in beide parcoursen de 2e prijs, ze was twee keer foutloos en had een stijl van 52 en 50 (=2x2wp). Trudy Eekma met Gurbe was ook twee keer foutloos maar had beide parcoursen een stijl van 47 (=2x2wp). Iris de Boer en haar pony Max was het tweede parcours foutloos met een stijl van 45 (=2wp). Dian Snoek met Crisian won twee keer de 1e prijs in de klasse L cat ABC. In het eerste parcours was ze foutloos (=2wp) en de barrage ook, in het tweede parcours had ze een balkje (=1wp). Fleur Steringa met Chanel was in het eerste parcours ook foutloos (=2wp) maar had in de barrage een balkje. Ook in het tweede parcours was ze foutloos (=2wp) met in de barrage een balkje. In het tweede parcours in de klasse B cat DE

sprongen Nynke ten Boom met Mikado en Deanne Baak met Eros beide een foutloos parcours (allebei 2wp). ’s Middags waren de paarden aan de beurt om te springen, Manon Snoek sprong met Buffalo Jump in de klasse B en had in het eerste parcours een balkje en een stijl van 49 en ook in het tweede parcours had ze een balkje en een stijl van 45 (=2x1wp). Ook Peter zijlstra en zijn paard Tibero H. had in beide parcoursen een balkje (=2x1wp) met een stijl van 47. Harmen Zwerver kwam met Eros de Roulard aan de start en sprong in de klasse L.Hij had in beide parcoursen vier fout (=2x1wp). In de klasse M sprong Jeanet Struyk met haar paard Ital Zora Velvet, ze had in het tweede parcours vier fout (=1wp). Uitslagen dressuur Jildou en Anneke Heida zijn op

zaterdag 26 Februari naar Franeker afgereisd. Jildou startte haar pony Duckly in de klasse L2 cat C en behaalde 184 pnt (1wp). Anneke kwam met Duckly in de klasse B cat C aan de start en scoorde 182 pnt (1wp). In Sneek werd op zondag 27 Februari een dressuurwedstrijd voor de paarden georganiseerd, Maaike Kuipers startte haar paard Zjawiska in de klasse M1 en behaalde 183 pnt (1wp). Akkelien de Vries met Rascha scoorde een 1e prijs met 189 pnt (1wp) in de klasse M2. In de klasse Z1 kwam Catharina Kuipers met Wira aan de start en behaalde 218 pnt (1wp) en een 2e prijs. Zondagochtend 27 Februari is Margriet de Bruin met haar paard Wjera fan e Breewar naar Arum afgereisd en kreeg van de jury de 3e prijs in de klasse B met 181 pnt (1wp).

59,38 55,73 54,69 53,65 52,08 51,04 48,44 43,23 41,67 40,10 62,08 60,42 56,67 56,25 51,67 50,83 49,58 49,58 48,33 44,17 35,42 35,00

Hierbij de uitslag van de woensdagmiddag bridge op 23 februari. Veertien dagen geleden was er helaas geen uitslag op papier gekomen. Zodoende werd de indeling bepaald aan de eindstand van 16 januari. In de B-lijn is zeker een onbelans vast te stellen. De spellen waren ook grillig waar niet iedereen mee uit de voeten kon. A-lijn 1 Anja van Wigcheren & Roelie Fopma 2 Dorrie Benschop & Ettje Hunia -3 Thora Führhop & Diet Hoekstra -3 Geertje Folkerts & Tine. Wijma 5 Jacob Wiersma & Ype Wijma -6 Hielke Sietsma & Meindert Deenen -6 Annie Bijlsma & Annebel Heijn 8 Hillie Bruggink & Emma Veldkamp 9 Janny Deenen & Hedy v.d. Weij 10 Sjoekie Folkerts & Douwe Folkerts 11 Annie de Boer & Lucy Vogelzang 12 Bep Vinkx & Gerry Woudstra B-lijn 1 Tine Nijenhuis & Froukje Wiersma 2 Albertje Botter & Wim Botter 3 Kitty Postma & Rens Postma 4 Ida v.d. Werf & Jeanette Feldman 5 Hanna Doting & Gretha Wesselius 6 Hinke Agricola & Froukje Steegenga 7 Marijke Kuipers & Ottelien Baan 8 Carrie van Straten & Stien de Vries

64,17 56,25 52,92 52,92 51,67 50,42 50,42 48,75 47,50 42,92 41,25 40,83 70,83 70,14 50,69 49,31 46,53 45,83 44,44 22,22

Kwintoruiters weer op pad Afgelopen weken zijn verschillende Kwintoruiters op pad geweest en behaalden de volgende resultaten: In Franeker kwamen afgelopen weekend Geeske de Boer en Janine Kemker aan de start. Geeske uitkomend in de B met Dimitri behaalde 187* punten. Janine Kemker uitkomend in de L1 reed 188* bijeen. Een week eerder in St. Nicolaasga ging de Koudumse er met de 2de prijs vandoor met 190* punten. Janine Konst behaalde die dag 183* met haar pony Shutterfly in dezelfde klasse. Ook waren er eerder punten voor Jantine Konst met Shutterfly, L1 dressuur 183* 2de prijs te Haskerhorne en 182* punten voor Hilde van der Wal met Grace in het M1. Jolanda Hettinga werd 3de met 196** op de friezenwedstrijd te Oenkerk. Zij heeft zich geselecteerd voor de finale op 19 maart te Sonnega.

Kerkdienst Woensdagavond 9 maart om 19.30 uur een oecumeninsche dienst in het kerkje in It Heidenskip. Het thema van deze dienst is Bidden en Vasten, medewerking wordt verleend door enkele Heidenskipsters, ds. D.M. Hasper en het Ursulakoor van Doede Terluin komt zingen. De uitgangscollecte is bestemt voor World Servants.


WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 1 MAART 2011 // PAGINA 8

Ta jo tsjinst

Súdwest Fryslân

BEKENDMAKINGEN VAN DE GEMEENTE SÚDWEST FRYSLÂN Datum: donderdag 3 maart 2011 Tijdstip: 19.30 uur Locatie: Raadszaal IJlst, Stadslaan 75 Aan de orde komt: Ingekomen stukken - Brief van de Topografyske Wurkgroep Fryslân dd 2-2-2011 inzake informatie over de nulmeting “Fries” in de gemeente Súdwest Fryslân. - Motie van de gemeente Menaldumadeel met betrekking tot “kortingen op WSW” - Brief van het ISZF dd 7-2-2011 inzake het implementatieplan werkwijze gemeenschappelijke regelingen. Benoemingen - Benoeming en beëdiging plaatsvervangende leden raadscommissies Voorstellen Bespreekstukken* - Verordening ex. artikel 212 Gemeentewet (financiële verordening) - Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2011 - Verordening rechtspositie wethouder, raads-

OMGEVINGSVERGUNNING AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING

Allingawier, Bonjeterperweg 3 - Vergunning aanvraag voor het slopen van het gebouw. (21-02-2011) Bolsward, De Bunders 31 - Vergunning aanvraag voor het kappen van een boom. (21-02-2011) Idsegahuizum, Carl Fellingerweg 2 - Vergunning aanvraag voor het vergroten van de ligboxenstal en het wijzigen van de inrichting. (22-12-2010) IJlst, De Tsjalk 15 - Vergunning aanvraag voor het verbouwen van een woning. (22-02-2011) IJlst, Galamagracht 106 - Vergunning aanvraag voor het uitbouwen van de woning en het veranderen van het dak. (16-02-2011) Koudum, Dammenseweg 2 - Vergunning aanvraag voor het uitbreiden van de bestaande bergruimte bij de woning. (16-02-2011) Makkum, De Pôlle 17 - Vergunning aanvraag voor het kappen van 2 bomen. (22-02-2011) Makkum, It Ferset 40 - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van een dakkapel. (18-02-2011) Makkum, Kalkovens 11a - Vergunning aanvraag voor het slopen van de woning. (17-02-2011) Sneek, De Strikel 50 - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van een erker aan de achterzijde van de woning. (16-02-2011) Sneek, It Ferset 40 - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van een dakkapel (18-02-2011) Sneek, Marktstraat 26 - Vergunning aanvraag voor het slopen van de tussenwanden binnen, interne verbouwing, het wijzigen van de gevels, aanvraag terras, plaatsing gevelreclame. (18-02-2011) Sneek, Oude Oppenhuizerweg 6 - Vergunning aanvraag voor het coaten van een deel van de bedrijfsvloer. (17-02-2011) Sneek, Professor Zernikestraat - Vergunning aanvraag voor het verwijderen van de houten beschoeiing en het plaatsen van stalen damwanden. (17-02-2011) Sneek, Touwslagersstraat 14 - Vergunning aanvraag voor het uitbreiden van de wasstraat. (21-02-2011) Sneek, Zuidwesthoekweg - Vergunning aanvraag voor het kappen van 4 bomen t.b.v. het stoomtreinproject. (18-02-2011) Stavoren, Stationsweg - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van een relaishuisje en het aanleggen van een in/uitrit. (21-02-2011) Tirns, Annabuorren 4 - Vergunning aanvraag voor het slopen van de woning en het vervangen door nieuwbouw. (21-02-2011) Uitwellingerga, Bûtebaen 9 - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van een dakkapel. (21-02-2011) Workum, Brouwersdyk 32 - Vergunning aanvraag voor het uitbreiden van de bestaande ligboxenstal. (23-02-2011) Workum, Snakkerburren 9 - Vergunning aanvraag voor het kappen van een boom. (17-02-2011) Deze publicaties zijn alleen bedoeld ter informatie over ingekomen aanvragen bij de gemeente. Wij publiceren deze aanvragen om direct betrokken hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar tegen aantekenen, omdat een besluit nog ontbreekt. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren tegen een plan, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. Voor nadere informatie over aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00. VERLENGING BESLISTERMIJN

Bolsward, it Stalt 11 - Verlenging beslistermijn voor het oprichten van een berging en het kappen van 1 berk. Bolsward, Nieuwmarkt 10 - Verlenging beslistermijn voor het renoveren van het pand. Molkwerum, De Wymerts 8 - Verlenging beslistermijn voor het verbouwen van de woning. Sneek, 1e Oppenhuizerdwarsstr. 7 Verlenging beslistermijn voor het verbouwen van een woning in strijd met het bestemmingsplan. (28-02-2011) Sneek, Smidsstraat 10 (voorlopig) Verlenging beslistermijn voor het wijzigen van de meubelboulevard. (21-02-2011) Deze publicaties zijn alleen bedoeld ter informatie over ingekomen aanvragen bij de gemeente.

1ste Jaargang | Week 9 2011

Openbare raadsvergadering en commissieleden 2011 - Verordening Bijdrageregeling Minima - Verordening Langdurigheidstoeslag WWB - Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Súdwest Fryslân - Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ gemeente Súdwest Fryslân - Verordening VROM Starterslening - Beleid Millenniumgemeente - Handhavingsnota 2011-2014 - Ligplaatsenverordening - Procedureverordening Planschade - Bezwaarschrift Ypecolsga - Programmabegroting 2011 en meerjarenraming 2012 t/m 2014 Hamerstukken** - Verordening klachtenregeling - Algemene subsidieverordening Súdwest Fryslân - Legesverordening Súdwest Fryslân 2011 - Liggeldverordening Súdwest Fryslân 2011 - Definitieve gunning accountantsdiensten - Verordening ex. artikel 213 Gemeentewet

Wij publiceren deze aanvragen om direct betrokken hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar tegen aantekenen, omdat een besluit nog ontbreekt. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren tegen een plan, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. Voor nadere informatie over aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00. VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

Bolsward, De Dammen 59 - Verleende bouwvergunning voor het geheel vernieuwen van de schutting. (10-02-2011) (beroepsmogelijkheid volgens art. 3.23 van de Wro) Bolsward, nabij Broerestraat 16 Verleende bouwvergunning voor het vervangen van de walbeschoeiing en het plaatsen van een brug. (16-02-2011) (beroepsmogelijkheid volgens art. 3.6 lid 1 sub a van de Wro) Bolsward, nabij Broerestraat 16 Verleende sloopvergunning voor het slopen van de houden walbeschoeiing. (16-02-2011) Bolsward, Snekerstraat 16 - Verleende bouwvergunning voor het inrichten van een parkeerterrein. (01-02-2011) (beroepsmogelijkheid volgens art. 3.22 van de Wro) Gaastmeer, Keapwei (kadastraal bekend: gemeente Heeg, sectie G, nr. 34) - Verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van aanlegsteigers. (23-02-2011) Heeg, Pharshoeke (kadastraal bekend: gemeente Heeg, sectie H, nr. 108) - Verleende vergunning voor het plaatsen van speeltoestellen. (23-02-2011) Hindeloopen, Mekuljes - Verleende vergunning, voor het kappen van 4 wilgen, 9 veldiepen, 3 elzen, 2 esdoorns en 6 essen. (22-02-2011) Schettens, Skelte van Aysmastrj. 6 Verleende vergunning voor het slopen van een berging en het aanbouwen van een garage, bijkeuken en kantoor. (15-02-2011) Schettens, Van Osingaweg 72 - Verleende vergunning voor het plaatsen van een reclamebord. (09-02-2011) Sneek, Tulpstraat - Verleende vergunning voor het verbreden van de glazenwasvlonders voor de appartementen. (22-02-2011) Sneek, Wolkammersstraat 2 en 2a - Verleende reguliere bouwvergunning 2e fase, voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw. (23-02-2011) Sneek, Zeilmakersstraat 5 - Verleende vergunning voor het aanbrengen van gevelreclame. (16-02-2011) Warns, ‘t Sou 61 - Verleende vergunning voor het milieuneutraal veranderen van een stalsysteem. (04-02-2011) Witmarsum, Kamperweg 3 - Verleende reguliere bouwvergunning 2e fase, voor het oprichten van een schuur. (22-02-2011) Woudsend, Koetshûsleane 2 - Verleende vergunning voor het verwijderen van een asbesthoudende buis. (23-02-2011) BEZWAAR Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde verleende vergunning(en) bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de dag van verlening (zie datum achter aanvraag). Het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek. In dit bezwaarschrift moet u naast uw naam, adres en de dagtekening ook het besluit omschrijven waartegen het bezwaar zich richt. Voor meer informatie neemt u contact op met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00. SPOED Als er sprake is van spoed, kan tegelijk ook een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

VERLEENDE ONGEVINGSVERGUNNING

Sneek, 1e Oppenhuizerdwarsstr. 7 Vergunning aanvraag waarbij toestemming is gevraagd voor afwijking van het bestemmingsplan conform artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 4, van bijlage II van het Besluit Omgevings Recht. TER INZAGE Het ontwerpbesluit ligt van 3 t/m 17 maart 2011 ter inzage bij de gemeenteloketten

(controleverordening) - Verordening ex. artikel 213a Gemeentewet (onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid) - Verdaagde besluiten 2010 van de 5 fusiegemeenten - Wmo-verordening - Afstemmingsverordening WWB gemeente Súdwest Fryslân - Premieverordening Wet werk en bijstand - WIJ-verordeningen • Toeslagenverordening • Verordening werkleeraanbod • Afstemmingsverordening Wet investeren in jongeren gemeente Súdwest Fryslân - Verordening Kinderopvang - Fraudeverordening Gemeente Súdwest Fryslân - Bestimmingsplan “Zwettewei 68a” (Skearnegoutum) - Bestemmingsplan Heeg - Planologische regeling gebouwencomplex Sint Antoniusplein - Reservering SLOK-subsidies - Sluiting

REAGEREN Voordat het definitieve besluit wordt genomen kunt u tot en met 17 maart schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân.

APV VERGUNNING Vergunning (datum tussen haakjes = datum bekendmaking) is verleend aan: S. Stellingwerf-Valk voor het houden van een besloten feest in een tent op de Kerkhoflaan 13 te Koudum op 23 april 2011. (17-02-2011) Koninginnevereniging Makkum voor het organiseren van diverse activiteiten in Makkum van 28 april tot en met 7 mei 2011 ten behoeve van de viering van Koninginnedag, zoals het houden van een feest met livemuziek op 30 april in het Multifunctioneel Centrum aan de Klipperstraat 21-A en een braderie op 7 mei op het Plein en de Markt in het centrum. (18-02-2011) Oranjevereniging Staveren voor het organiseren van een vrijmarkt op de Voorstraat in Stavoren op 30 april 2011. (22-02-2011) Zeilvereniging Workum voor de zeilevenementen in Workum in het seizoen 2011 (22-02-2011): • 30 april en 1 mei United 4 • 2 t/m 5 juni Dutch Youth Regatta • 5 en 26 juni Multi klassenevenement • 6 t/m 14 juli EK Jeugd Laser 4.7 • 10 en 11 september United 4 SV Friesland voor het organiseren van de Oerpolderloop in en om It Heidenskip op 6 maart 2011. (24-02-2011). BEZWAAR Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde verleende vergunning(en) bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de dag van verlening (zie datum achter aanvraag). Het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek. In dit bezwaarschrift moet u naast uw naam, adres en de dagtekening ook het besluit omschrijven waartegen het bezwaar zich richt. Voor meer informatie neemt u contact op met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00.

BESTEMMINGSPLAN ONTWERP BESTEMMINGSPLAN TRACÉ A7 - SNEEK

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij een ontwerp van het bestemmingsplan Tracé A7 hebben voorbereid. INHOUD Het plangebied is gelegen ten zuiden van de oude stadskern en omvat de Stadsrondweg-Zuid en de directe omgeving tussen de Lemmerweg en de Woudvaart te Sneek. De exacte begrenzing is aangegeven op de verbeelding. Voor de reconstructie van de N7 en de aanleg van de verschillende kunstwerken ten behoeve van de doorstroming van het verkeer is het “Tracébesluit Rijksweg 7 Sneek” vastgesteld. Ingevolge artikel 15, lid 8 van de Tracéwet wordt overeenkomstig het Tracébesluit het voorliggende bestemmingsplan vastgesteld. TER INZAGE Het ontwerp van dit bestemmingsplan ligt met ingang van 4 maart tot en met 14 april 2011 voor een ieder ter inzage. Het analoge ontwerp bestemmingsplan kunt u inzien bij de gemeenteloketten. Het digitale ontwerp is tevens te bekijken op onze website: www.gemeentesudwestfryslan.nl/ leven en wonen/leefomgeving/ruimtelijke plannen/plannen in procedure/ontwerp en op de website: ruimtelijkeplannen.nl. De digitale planbestanden van het bestemmingsplan “Tracé A7” zijn te downloaden op de volgende weblocatie: http://diensten.iszf.nl/swf/ro-online/upload/ B6B905F9-3B9E-49D0-8D6C-388113CD6547 REAGEREN Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan naar voren brengen. Uw reactie kunt u richten aan de gemeenteraad van Súdwest Fryslân, Postbus 10.000, 8600 AA

GGD Fryslân vaccineert 9- en 13-jarigen

*

Bespreekstukken: worden onder voorbehoud, inhoudelijk behandeld ** Hamerstukken: worden onder voorbehoud, inhoudelijk niet behandeld

Vanaf begin maart tot en met april vinden de jaarlijkse groepsvaccinaties plaats in de provincie Friesland. In totaal worden ongeveer 12.000 kinderen gevaccineerd. De kinderen worden per gemeente opgeroepen.

Voor belangstellenden liggen op onderstaande locaties de stukken ter inzage die betrekking hebben op deze vergaderingen: • Gemeenteloket Workum, Merk 1. • Gemeenteloket Bolsward, Kerkstraat 1. • Gemeenteloket Sneek, Marktstraat 15. Digitale informatie: Via de hoofdpagina van de gemeentelijke website, www.gemeentesudwestfryslan.nl, kunt u via de link “vergaderingen live en archief” de stukken digitaal raadplegen en kunnen de vergaderingen live worden gevolgd.

te Sneek. Indien gewenst kunt u een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze. Om praktische redenen verdient het aanbeveling een dergelijke afspraak te maken uiterlijk 14 dagen voor het einde van de inzage termijn. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer S. Faber van de afdeling Backoffice Ruimtelijke Ordening, via het gemeenteloket, tel: (0515) 48 90 00. PARTIEEL WIJZIGINGSPLAN BINNENPAED 42 TE JUTRIJP

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân maken op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het college van de gemeente Súdwest Fryslân bij besluit van 22 februari 2011 het bestemmingsplan Binnenpaed 42 te Jutrijp” ongewijzigd heeft vastgesteld. INHOUD Het vastgestelde wijzigingsplan betreft het bouwen van een woning op het perceel Binnenpaed 42 te Jutrijp. TER INZAGE Het vastgestelde wijzigingsplan ligt van 4 maart 2011 tot en met 14 april 2011 ter inzage bij de gemeenteloketten. Het vastgestelde wijzigingsplan plan is tevens te bekijken op onze website: www.gemeentesudwestfryslan.nl/ leven en wonen/leefomgeving/ ruimtelijke plannen/plannen in procedure/vastgesteld en op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl De digitale planbestanden van het wijzigingsplan “Binnenpaed 42 te Jutrijp” zijn te downloaden op de volgende weblocatie: http://diensten. iszf.nl/swf/ro-online/upload/F103B702-4989408D-82A3-6922CBF3D120 REAGEREN Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze bij het college in te dienen. INWERKINGTREDING Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bovenvermelde beroepstermijn van 6 weken. Het instellen van beroep schorst de werking van het wijzigingsplan niet op. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State, treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

WET MILIEUBEHEER

Cornwerd, Sotterumerdijk 1 - Burgemeester en wethouders maken, gelet op art. 8.19, zevende lid van de Wet milieubeheer juncto art. 6.1, onder b en artikel 6.2 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer bekend, dat een melding is ingekomen van een veehouderijbedrijf voor het plaatsen van een opslagloods. Door middel van een verklaring hebben wij deze melding op 23 februari 2011 geaccepteerd. Voor de bestaande vergunning is reeds een vergunning verleend ingevolge de Wet milieubeheer bij beschikking 24-07-2002 BEZWAAR Binnen zes weken na publicatie kan een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8600 HA SNEEK, Gedurende de bezwaartermijn en wel na indiening van het bezwaarschrfit kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. MELDINGEN MILIEU

Hartwerd, Oldeclooster 2 - Melding Besluit landbouw milieubeheer voor het wijzigen van een melkveehouderij. (10-12-2010) Makkum, Strânwei 14 - Melding Besluit alge-

Locatie

Datum en dagdeel 1e prik 13-jarige meisjes en 9 jarigen

Datum en dagdeel 2e prik 13-jarige meisjes

Sneek Sporthal Schuttersveld T. Zandstrastraat 1, 8602 CW Sneek

woensdag 2 maart middag

woensdag 6 april middag

Bolsward Gebouw peuterspeelzaal/thuiszorg (voormalig Chr. Mavo), Burg. Praamsmalaan 32, 8701 AP Bolsward

donderdag 3 maart middag

donderdag 7 april middag

Workum Sociaal Cultureel Centrum De Klameare Skil 6a, 8711 CN Workum

dinsdag 1 maart middag

dinsdag 5 april middag

mene regels voor inrichtingen milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een onderhouds- en restauratiebedrijf voor sloepen. (18-11-2010) Sneek, Goeman Borgesiuslaan 2 - Melding Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, voor het tijdelijk lozen van grondwater op de riolering. (16-02-2011)

VERKEER SLUIS MAKKUM GESLOTEN

Van maandag 11 t/m vrijdag 15 april vervangen we de buiten(sluis)deuren van de schutsluis te Makkum. Voor de ingang van de sluis ligt een werkschip en door het ontbreken van de sluisdeuren kan de sluis niet worden geschut. Scheepsvaart tussen de Makkumer buitenhaven/ het IJsselmeer en de Grote Zijlroede/Panhuyskanaal is in deze periode dan ook niet mogelijk. De stremming is met een bord aangegeven op de Panhuysbrug te Tjerkwerd en op de Nijhuizumerbrug, zodat vanaf daar gekozen kan worden voor het alternatief via sluis Workum. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Súdwest Fryslân uitgevoerd door Aannemingsbedrijf De Boer en De Groot uit Harlingen / Workum. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. P. van der Brugge via het gemeenteloket, tel: (0515) 48 90 00. STREMMING BEGINEBRÊGE TE WORKUM

De Beginebrêge is van maandag 14 maart tot en met 1 april 2011 gesloten voor autoverkeer en voor vaarverkeer hoger dan 0,80 m. Er zullen tijdens deze periode herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden aan de hoofdlagers van de beweegbare brug in de Begine te Workum. Door deze herstelwerkzaamheden zal de Beginebrêge gelegen over de Diepe Dolte, gesloten zijn voor motorvoertuigen en niet worden bediend voor scheepvaart. In de aangegeven periode wordt het brugdek tijdelijk ondersteund op stempels zodat de lagerconstructie van het brugdek opnieuw kan worden bevestigd. Voor het wegverkeer (bestemmingsverkeer gemeentehuis en winkels Begine) wordt een omleidingroute aangegeven. Voetgangers en fietsers kunnen wel van de brug gebruik maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. P. van der Brugge via het gemeenteloket, tel: (0515) 48 90 00. STREMMING NIJHUIZUMERDYK EN NUMMER - NIJHUIZUM

MILIEU

De 9-jarigen krijgen een vaccinatie tegen bof, rode hond, difterie, tetanus en polio de zogenaamde DTP- en BMR-vaccinatie. De 13-jarige meisjes krijgen hun 1e en 2e hpv-vaccinatie, dit is de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.

In de periode van 3 t/m 9 maart zullen er asfaltwerkzaamheden uitgevoerd worden in en bij Nijhuizum. Eerst zullen er plaatselijk herstellende werkzaamheden aan de weg worden uitgevoerd, vervolgens zal over het gehele wegvak een nieuwe deklaag worden aangebracht. Gedurende de herstel werkzaamheden dient men rekening te houden met enig oponthoud. Het wegvak zal volledig gestremd zijn voor het verkeer tijdens het aanbrengen van de deklaag. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de stremming zowel korter als langer duren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. S. van der Meer via het gemeenteloket, tel: (0515) 48 90 00. STREMMING OSINGAHUIZEN

In de nacht van donderdag 10 op vrijdag 11 maart 2011 tussen 20.00 en 06.00 uur is de doorgaande route door Osingahuizen volledig gestremd. Tijdens deze periode wordt de rijbaan van een nieuwe asfaltlaag voorzien. Het aanbrengen van het asfalt zou vorig jaar al plaatsvinden, maar dit is toen vanwege de lage temperaturen uitgesteld. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden nu wel worden uitgevoerd. Met de grotere transportondernemingen in de omgeving is afgesproken om hiervoor het meest geschikte tijdstip (donderdagnacht) te kiezen. De strem-

ming wordt ter plaatse reeds aangekondigd. STREMMING OP DE WESTERSKATTING OUDEGA

In verband met het aanbrengen van graskeien zal de Westerskatting gestremd zijn van maandag 7 t/m vrijdag 18 maart voor al het doorgaande verkeer. De omleidingsroute wordt aangegeven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. R. Jonker via het gemeenteloket, tel: (0515) 48 90 00. STREMMING WEG WARNS - LAAKSUM

In de periode van 3 t/m 7 maart zullen er asfaltwerkzaamheden uitgevoerd worden tussen Warns en Laaksum. De bestaande deklaag zal worden vernieuwd. Het wegvak zal volledig gestremd zijn voor het doorgaande verkeer. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de stremming zowel korter als langer duren. De omleidingroute zal door bebording worden aangegeven. Voor informatie kunt u contact opnemen met dhr. S. van der Meer via het gemeenteloket, tel: (0515) 48 90 00. VERKEERSMAATREGELEN

Ten behoeve van de braderie op 7 mei 2011 in Makkum zal de Kerkstraat vanaf de Middenweg afgesloten zijn voor het doorgaande verkeer van 06.00 tot 18.00 uur;Tijdens de festiviteiten in Stavoren op Koninginnedag 30 april 2011 is de Voorstraat West afgesloten vanaf het Gele Plein tot de Postbrug.

VERORDENINGEN EN REGLEMENTEN AANWIJZINGSBESLUIT BETAALD PARKEREN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân maken bekend dat zij in hun vergadering van 15 februari 2011 het aanwijzingsbesluit betaald parkeren hebben vastgesteld. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na deze bekendmaking. Het besluit is ingegaan op 1 januari 2011. Het besluit ligt ter inzage op de gemeenteloketten in Bolsward, Sneek en Workum. Een ieder kan op zijn verzoek, tegen betaling van de kosten, een afschrift krijgen van het genoemde besluit. DIVERSE REGELINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van Súdwest Fryslân, gelet op artikel 139 van de Gemeentewet, besluiten de volgende regelingen vast te stellen, besluit d.d. 13 januari 2011: - Bezoldigingsregeling - Regeling studiefaciliteiten - Regeling spaarloon - Regeling verlof - Regeling reis- en verblijfskosten - Regeling cafetariamodel - Bijlage sociaal statuut fusiegemeenten Súdwest Fryslân - De collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) Het college van Burgemeester en Wethouders van Súdwest Fryslân, gelet op artikel 139 van de Gemeentewet, besluiten de volgende wijzigingen vast te stellen in de ambtelijke rechtspositie: - Aanpassing verplaatsingskostenregelingen, circulaire CvA/LOGA 11/04 d.d. 19 januari 2011. Besluitnr. c11.000057 d.d. 20 januari 2011 van gemeente Súdwest Fryslân. TER INZAGE De regelingen liggen met ingang van 3 maart tot en met 24 mei 2011 ter inzage bij de gemeenteloketten in Bolsward, Sneek en Workum.

CENTRAAL POSTADRES Gemeente Súdwest Fryslân | Postbus 10.000 | 8600 HA Sneek GEMEENTELOKET SÚDWEST FRYSLÂN Bij het gemeenteloket kunt u terecht voor gemeentelijke producten en diensten | T. 0515 48 90 00 | F. 0515 48 99 99 | E. info@gemeentesudwestfryslan.nl LOKET BOLSWARD Kerkstraat 1 | Maandag t/m donderdag 9.00 – 16.00 uur | Vrijdag 9.00 – 12.30 uur | Maandagavond 18.00 – 20.00 uur LOKET SNEEK Marktstraat 15 | Maandag t/m donderdag 9.00 – 16.00 uur | Vrijdag 9.00 – 12.30 uur | Donderdagavond 18.00 – 20.00 uur LOKET WORKUM Merk 1 | Maandag t/m donderdag 9.00 - 16.00 uur | Vrijdag 9.00 - 12.30 uur | Dinsdagavond 18.00 - 20.00 uur De gemeente Súdwest Fryslân is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. WMO-LOKET Voor vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kunt u terecht bij het gemeenteloket van de gemeente Súdwest Fryslân. Het gemeenteloket vindt u in Bolsward, Sneek (Marktstraat 12) en Workum. MILIEUSTRAAT Veel afval kunt u kwijt in uw container, maar niet alles. Het overige afval kunt u naar de Milieustraat brengen. MILIEUSTRAAT BOLSWARD Exmorraweg 3A MILIEUSTRAAT HEEG De Draei 17 MILIEUSTRAAT KOUDUM Spoarleane 2 MILIEUSTRAAT SNEEK Wetterskipsdyk 4

INFORMATIE OVER DEZE PAGINA | Team Communicatie | E-mail: communicatie@gemeentesudwestfryslan.nl | Telefoon: 0515 48 90 00 | WWW.GEMEENTESUDWESTFRYSLAN.NL

friso 2011 week 09  

friso 2011 week 09