Page 1

En spesialproduksjon for Aukrustsenteret og Hunderfossen Familiepark

NR.1

SOMMER 2014

SVIMLENDE NYHET PÅ HUNDERFOSSEN Evig opptur med Il Tempo Extra Gigante ”Det var ingen vei utenom”. Sykkelreperatør Reodor Felgen måtte bare gi etter for press og trusler fra frustrerte Il Tempo Gigante entusiaster. – Hvorfor er det bare et livredd pinnsvin som skal få skyss i verdens mest spektakulære racerbil? Til sommeren står derfor en langversjon klar i Hunderfossen Familiepark.

Et 14 seters, 13 meter langt og 223 cm bredt fyrverkeri av et fartsvidunder, trimmet og grunnpolert med Solans tynsetsoya (smørkokt brenneslesaft), står nå reiseklar i Felgens verksted på Flåklypa. På dashbordet blinker et dusin målere med hissigrøde visere i startgropa, klar for fart, trykk, temp, puls, amp, volt, pyro og G. Foruten inntak for livsnødvendig ekstra oksygen, beregnet på lungesvake kols-passasjerer fra mjøstraktene, finnes eget spjeld for fjøsluft (konsentrat fra kastrert yorkshiregalte, Sjåk), samt knappotek for grafsejønn (bråbrems), orreknott (fyring mot ettertenning), radarvarsel, elektrosjokk og justering av midtskill.

passasjerer inn i forhold de færreste er forunt å oppleve, har kjørebanen hentet sine mest spektakulære elementer fra Birkebeinerløypa Rena-Lillehammer, kombinert med de siste tre års kurve for børsverdien til solcelleselskapet REC Solar Plexus, justert for sportsjournalist Melvind Snerkens blodtrykksdiagram, avtegnet under Gigantes prøveslipp ned Jansrud-traseen i utforløypa på Kvitfjell 21. februar d.e. (dagen etter). Selve baneformasjonen er en nedskalert, utro kopi av skinnegangen på strekningen Alvdal – Atna etter en solslyng tørrsommeren 1975.

- For øvrig, - kommer det fra Felgen da vi trodde alt var sagt; - det meste Den halve kilometer lange går opp og ned her i verden. Denne og fire stavsprang høye berg- og dalbanen derimot, er kun (ref. ukraineren Ser- en eneste opptur. gei Bubka, 6,14 m, 1994) bergog dalbanen er heller ikke konstruert av t i lfeldig heter, understreker sykkelreperatøren. For å sette uinnvidde


SOMMER 2014

2

Jorden er ikke verdens sentrum

O

ppfatningen blant Bevegelsens stemmeberettigede medlemmer om at jorden er verdens sentrum er nå blitt motbevist av den synske Mysil Bergsprekken i Bjerregaardsgate 14 Il. Av Bergsprekkens observasjoner har man nå kunnet slutte seg til himmellemenenes fysiske oppbygning ved et nærmere studium av deres spektre. Vår tids kjempekikkerter med tilhørende instrumenter har hittil muliggjort en fantastisk ekspansjon, særlig innenfor stellarastronomien,

Tidene

tatt uten optiske instrumenter, da hybelbeboeren natt til søndag listet seg inn på sin hybel og gikk rett i dørkarmen, etter et julebord i Sunnmørslaget. Frimand Pløsen, sjefredaktør.

som nå ikke omfatter bare stjerner i vårt solsystem, men også fremmede systemer, galakser på en avstand av opptil 2000 mill. lysår. Mysil Bergsprekkens prestasjoner blir ikke mindre imponerende når vi av hans hybelvertinne i Bjerregaardsgate 14, hører at Mysils observasjoner ble fore-

Til venstre Kopernlkus’ verdenssystem. Til høyre Mysil Bergsprekkens interessante observasjoner, nedtegnet etter julebordet i Sunnmørslaget natt til søndag, hvor Mysil uten periskop så verdensrommets venstre ytterkant sydvest for spiraltåken Andromeda. Hybelboeren uttalte etter behandlingen på Legevakten, at avstanden til nevnte spiraltåke er rundt regnet 700 000 lysår!

PREMIE - KRYSSORD for stemmeberettigede VANRETT: 1. Hva legger hønen (sikringskost) 3. Hva legger hønen omvendt

LODDRETT: 1. Det samme som hønen la vannrett 2. Det hønen legger omvendt, loddrett

Journalister, se her!

Sommervikar Da vår sportsjournalist Melvind Snerken pådro seg skader under en reportasjetur på E6 – mellom Ottestad og Stange i går, er stilling ledig for våken, e d r u e l i g journalist med egen sykkel. Koselig miljø.

PREMIE: 1. premie: Prøvehopp i Lysgårdsbaken.

Henv. Sjefredaktør FRIMAND PLØSEN Flåklypa Tidende


SOMMER 2014

3

Tidene

Flåklypa avslører værmanipulasjon på Øyerfjellet

Solan framkaller solsommere Det alle har trodd skal bli Innlandets første værradar utplassert på Hafjell av Meteorologisk Institutt, viser seg allerede nå å være ei hemmelig solmaskin i regi av Solan Gundersen, sjølutnevnt turistsjef for Gudbrandsdalen og Østerdalen. At et institutt på Blindern opererer i Øyer, burde i seg selv skape grobunn for mistanke og annet syn på saken.

Flåklypa Tidende har, som eneste avis med egen pakkedisk, tatt enerett på historien og arrest i tegningene, melder vår brått førpåskebrune reporter. Mistenksomheten ble sådd da vår mann på fottur mot Hornsjøen, i tungt, grått og overskyet vårvær, smalt rett inn i en turstistolpe (Nordseter 19 km) etter – som lyn fra klar himmel - å ha blitt blendet av en forrykende soloppgang - i nord! Røyken viste seg senere å stamme fra en tilhørende vedfyrt vindturbin. Den synshemmede, men dog oppegående nyhetsjegeren, søkte seg instinktvis mot lyskilden – godt dekket av Møllesentralens snarpsikre skyggelue. Med usikret kulepenn og en bankende brystlomme som breddfullt blyantmaga-

Innrammet: ”Værradar”/solmaskin utfoldet – trinn 1 -2 - 3 Bygd etter ballblomprinsippet kan en uskyldig sopplignende værradarkamuflasje åpne seg og forvandles til en gedigen solreflektor, retningsstyrt av en finstemt pyranometerradar.

sin, famlet han seg fram til kildens sontal sol og varme over dal og li, utspring; en deformert værradarsta- forteller Gundersen, og viser til prøsjon sørøst for Hafjelltoppen. vesendinger med full uttelling hetesommeren 2013. I lyngen oppunder en ekstrahert middagstallerken på størrelse med På direkte spørsmål om ikke deten formiabel UFO, ble reporteren te er å tukle med naturens kretsløp, umiddelbart anholdt av en nebbete, prøver turistsjefen seg med å bortknapt gjenkjennelig Solan Gunder- forklare geoprosessen som et solosen, tildekket av ultramørke (ultra løp på globalt plan. – The sky is the : ref. ultrafiolett stråling) solbriller limit, avslutter Gundersen og byr på med markiser og kremet i faktor forloren vindpølse og et krus værbitt 50+. Turistsjefen la imidlertid ikke bokkøl. skjul på ide og funksjon med det hele; en genuin maskin for å sikre PS! solfylte somre i begge dalføre. KonFlåklypa kjenner også til at det struktør: Reodor Felgen. parallelt jobbes med en mer nær - Den dreibare reflektor- miljøvennlig løsning: Leikarringen skjermen fanger skydekkpasserte ”MåFåFå”, ei bifil gruppe fra Fåset og solstråler, transformerer energi til Fåvang som øver inn regndans mot de øvrige maskinene (se ill., red. normal danseretning, med formål å anm.) som sammen sender hori- hindre byger.

ORD TIL ETTERTANKE Rakfisk, gammelost og syltelabber er ikke mat. Det er tradisjon! 1. ”Vinn-Vind”. Vedfyrt vindturbin m/3G overtrykk opptil nivå 9 på Beauforts skala => varm, liten storm - 22 m/s – rekkevidde 15 mil 360 grader sørøst/nordvest

(Sjeik Ben Redic Fy-Fazan etter et heilnorsk måltid på Vestlandet i fjor sommer.)


SOMMER 2014

4

Tidene

Verdensrommet kommer nærmere Revolusjonerende rakett på Flåklypatoppen

Jordkloden er blitt for liten for den verdensvante Solan Gundersen. Hans bestilling til sin gode venn, sykkelreparatør Reodor Felgen; en fire-trinns romrakett med innebygd astronaututdannelse tar av 21. juni. Nedtellingen er begynt.

P

reget av flere durabelige luftreiser fra Schærnsmellen og stor fasinasjon for magisk vintermåne over Baugsberget, virkeliggjøres nå Solans drøm om å komme nærmere verdensrommet enn å flakse ut fra låvegluggen på Storsteigen. Og selskapssjuk som Solan er, har han fått raketten innredet til en stasjonær romløsning med komprimert program og teststasjon for sertifisering av tilkallingsastronaut– Med tusenvis av hurtigsertifi- meningsløse og uforståelige, men er (les: kvalifisert følgepersonell serte flåklypaastronauter fra NA- NASAL-påkrevde, teoriprøver på som kan overta styringen og skape SAN (North Austervalley Startravel kunnskapsplan 3. god atmosfære mens Gundersen nyof All Nations), vil det bare være et Kokkpiten rommer såpass ter universet). tidsspørsmål før nordøsterdølene strengt sikkerhetsklarerte hemmebesitter klodens høyeste andel rom- ligheter at kun personell med autorMottatt pressemelding viser til vesener pr. dekar dyrket mark, un- isert sertifikat gis adgang. potensiell passasjer- og astronauderstreker oppfinner Felgen i en fottinteresse fra alle verdenshjørner. note. For egen regning tilføyer redaksDet er notert kun én overhengende jonen: Sommersolverv 2014 kan selv risiko ved prosjektet: Frykten for Ellers beskrives (i ubeskjeden månen komme til å gjøre vendereis. spredning av universell skepsis fra skrifttype Futura, pkt. str. 22) bakkemannskapet, - ved navn Ludfølgende detaljer: vig. Motorkammer desainet som dehydret hydrogentuba, oksydert Slik fungerer rakettens utdanrakettskjold opnelsesoppstigning pildnet av trompetFra et motorrom på 1. plan med fanfare fra Tronfjeltrinnvis innføring i forutsetninger let Blæst & Blås, 2. (Inntykkes kun en gang!) for teik-åff, via to nivåer med påfyll etasje med fysisk av fysisk, psykisk og teoretisk rom1 kg gammelost fra Slidre Dampysteri vunnet på grønt testlabb (lufttrykk, kompetanse, vil en fersk men ferdig lodd nr 21, under Valdres Hønseopdretteri & Sønns Jubivannvidd, vektløs, leumsbasar søndag 29. oktober 1969, må avhentes innen og uteksaminert astronautkandiløsmaga, hjern3 – tre dager – da den ellers blir skutt. dat etter få minutter kunne ta plass eryster, beinrestøverst i kokkpiten, kjenne på emiChristiania Mark & Soppkontroll er, G-kraft, C-dur, Rudolf Blodsrupmoen grasjonskraften og simulere exit fra K-punkt m.m.), disponent planeten Tellus. før avansement til

OBS! KUNNGJØRING OBS!

Tekst: Kjell Aukrust og Hans Christan Medlien. Illustrasjon: Kjell Aukrust og PERHO

Flåklypa Tidene  

Avisen med egen pakkedisk. En spesialproduksjon for Aukrustsenteret og Hunderfossen Familiepark Tekst: Hans Christan Medlien og Kjell Aukru...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you