Page 1

NABO

Om gadefesten s. 2,7,8-9 Hjertestarteren er vÌk s. 4 I kø for at blive nabo s. 5

Humlebys beboerblad - september 2017


Tak til politiet for en særlig god gadefest Beboerforeningen må hvert år søge politiet om tilladelse til at holde gadefest. Man må ikke uden videre holde fest i gaden, hvis det f.eks. er til hinder for, at udrykningsvogne kan komme frem og rundt i Humleby. Vi får normalt lov til at spærre en enkelt tværgade (Ernst Meyers Gade) af. De øvrige gader skal være farbare for biler. Når vi alligevel hvert år ved gadefesten ser, at næsten hele Carstensgade er fyldt op med borde, stole og glade spisende og drikkende Humleby-boere og deres gæster, så er det udelukkende, fordi de fleste af os, når det kommer til stykket, ikke er lovlydige, men sætter os til rette der, hvor solen skinner, uanset hvad politiet siger vi må eller ikke må.

I år var det helt anderledes. Politiet parkerede på eget initiativ robuste biler, som spærrede de tre indkørsler til Humleby Carstensgade, Küchlersgade og Jerichausgade ved Ny Carlsbergvej. Så nu var hele Humleby fri for biltrafik og til rådighed for festen. Det gjorde politiet ikke kun for at glæde os. De gjorde det for at beskytte os mod sindssyge massemordere som dem, der i biler har maset sig ind i og har dræbt mennesker i hundredvis i Cannes, Berlin, Stockholm, London og senest i Barcelona. Politiet fortjener ros. Det var en god løsning. Biler er lettere at flytte end store betonklodser, hvis der er en udrykning. Men yder alligevel tilstrækkelig beskyttelse

mod, at nogen med biler kan mase sig ind og slå festende mennesker ihjel. Vi kunne holde byfest i hele Humleby uden at føle os spærret inde og uden at nogen, som ønskede at tage del i vores fest, følte sig lukket ude. Tak for det. /Gunni

Humlebys beboerblad

NABO

Nabo udgives af Beboerforeningen og uddeles til alle i Humleby. Nabo udkommer 9 gange årligt i et oplag på 400. Nabo betinger sig ret til at opbevare og publicere artikler (tekst og illustrationer) også i elektronisk form, fx via CD-rom og Internettet. Annoncer koster 1.400 kr. for 1 side, 800 kr. for ½ side – mindre annoncer koster 400 kr. For medlemmer af Beboerforeningen koster annoncer ikke noget bortset fra forretningsannoncer. Næste nummer af Nabo kommer den 6 oktober. Deadline for indlevering af indlæg er den 26. september. Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk eller afleveres til et af redaktionsmedlemmerne.

Ansvarhavende redaktør for dette nummer: Carsten Jensen, Carstensgade 58 -28 56 76 79 I redaktionen er desuden: Camilla Panting, Jerichausgade 35 - 30 25 81 11 Gunni Busck, Carstensgade 40 - 53 53 19 70 Kina Bodenhoff, Vesterfælledvej 30 – 26 23 31 87 Edel Hildebrandt, Lundbyesgade 8 – 60 67 29 04 Frederik Mørkeberg, Bissensgade 11 – 21 42 96 66 Sidsel Jacobsen, Lundbyesgade 4 - 33 13 26 42 Redaktionen modtager meget gerne ideer, oplæg, artikler osv. E-mail: nabo@humleby.dk Beboerforeningen Humlen Carstensgade 15, 1770 Kbh. V – Giro 7 33 47 53 Formand: Frederik Mørkeberg, Bissensgade 11 – 21 42 96 66 Bliv medlem – besked til kasserer: Jørgen Fenhann, Küchlersgade 19 – 22 95 51 13 – j.fenhann@humleby.dk Vicevært: Josefine Zimmer Carstensgade 15 – 61 68 46 94 beboerhuset@humleby.dk


Hesten holdt ikke

Bistro Sorte Hest måtte give op efter tagbrand hos naboen

Den holdt kun 9 måneder, vores gode Bistro Sorte Hest på Vesterbrogade. En tagbrand 17. marts i naboejendommen, nummer 146, hyllede restauranten ind i stilladser og plastic, og da vejarbejderne kort tid efter mere eller mindre lukkede Vesterbrogade, måtte ejerparret, Conny Terndrup og Jeppe Sloth Carlsen, smide forklæderne i ringen og give op. »Vi mistede 35-40 procent af omsætningen. Det er der ingen, der kan holde til,« siger Conny, som sammen med Jeppe bor i Jerichausgade 7. De fejrede åbningen af bistroen i juli sidste år med at invitere alle naboerne på dejlig mad, og så gik det ellers slag i slag med gode anmeldelser og tilpas med gæster. Stilen var enkel og fransk: En skøn fiskesuppe, coq au vin, dejlige bøffer, godt brød.

- men I kan jo ikke alene holde en restaurant oppe. Nu kigger vi efter et nyt sted, som skal være inde i byen, og hvor folk kommer naturligt forbi. På Vesterbrogade skulle vi slås for hver eneste gæst.« Både Conny og Jeppe har arbejde i mellemtiden. Jeppe på Berlingskes reklamebureau, Conny i Dansk Bibelselskab. »Jeg kom der som studentermedhjælper, da jeg i sin tid studerede teologi. Jeg blev ikke færdig med studiet, men

tænker på at tage det op igen.«

Bliver burgersted Lokalerne på Vesterbrogade 148 er solgt til et firma ved navn Blaabjerg & Madsen, som vil sælge luksusburgere, kaffe og juice, alt hjemmelavet og af god kvalitet. Vil man vurdere den, kan man besøge den første Blaabjerg & Madsen, som ligger på Godthåbsvej 54. Her på Vesterbro forventes butikken at åbne i begyndelsen af oktober. /edel

Kigger efter et andet sted »Det var sørgeligt at lukke efter så kort tid, men vi er kommet ud af det med skindet på næsen og uden en stor gæld. Havde det ikke været for humlebyboerne, havde vi været nødt til at lukke meget før, og tak for jeres opbakning

Der var smil og store forventninger, da Jeppe Sloth Carlsen og Conny Terndrup sidste år startede Bistro Sorte Hest - og blev portrætteret i NABO i oktobernummeret

Kom og hjælp os med at lave Hvis du har lyst til at skrive, fotografere eller layoute hver gang eller af og til - skal du være meget velkommen i NABO-redaktionen. Skriv til os på: nabo@humleby.dk

NABO


Hjerteløst Slem forskrækkelse da hjertestarter forsvandt Midt om natten midt i august blev naboer og genboere til Beboerhuset vækket af en infernalsk alarm, så de forskrækket for op af sengen i den tro, at deres egen eller en nabos røgalarm var sat i gang af ild i huset. De fandt så ud af, at larmen kom fra hjertestarterens skab foran Beboerhuset. Det normale blinkende lys var afløst af hastigt glimtende rødt lys. Skabet var åbnet og hjertestarteren væk. Fint - hvis nogen havde brug for hjertestarteren til genoplivning. Men det lader desværre ikke til at være tilfældet. På Rigshospitalets traumecenter kender de ikke til noget akut hjertetilfælde i Humleby eller nærmeste omegn på det tidspunkt. På Vagtcentralen fortæller de, at det almindelige er, at en benyttet hjertestarter kommer med i ambulancen og ender på

Vagtcentralen, hvor den bliver gjort klar til at blive brugt igen. Men en hjertestarter med Humleby-hjertestarterens serienummer har de ikke set noget til. Og de afviser, at nogen omkring det aktuelle tidspunkt har ringet til 112, som ellers er det første, man skal og vil gøre i tilfælde af hjertestop.

og givet til Beboerforeningen. Dvs. den tilhører os alle. De to foreningers bestyrelser er blevet præsenteret for tilbud på, hvad en ny koster - evt. med tilknyttet abonnement og forsikring. Forhåbentlig handler bestyrelserne hurtigt, så vi kan få en hjertestarter tilbage i skabet. Det kan være liv om at gøre.

Hjertestarteren er med andre ord fjernet af en, der ikke havde akut brug for den - i bedste fald af en med hjerteproblemer, som ønsker at have apparatet i sin umiddelbare nærhed - i værste fald for sjov eller ved simpelt tyveri. Det sidste er i givet fald højst usædvanligt, fortæller de på Vagtcentralen. Der er ikke noget kendt marked, hvor hjertestartere kan omsættes i penge, selv om de er forholdsvis dyre at anskaffe. Så almindeligt tyveri giver ingen mening. Og hvad sjov kan der være ved at fjerne en hjertestarter?

/Gunni

Skabet til hjertestarteren ved Beboerhuset står tomt efter groft tyveri

Hjertestarteren er Humlebys - betalt af Husejerforeningen

NO G

VARME OG VVS TEKNIK

Grønlunds Alle18, 2610 Rødovre. Tlf.: 28 19 60 40

Fjernvarme · Naturgas · Oliefyr · VVS installationer · Tagarbejder Servicevagt alle ugens dage i perioden 01.10 - 30.04 kl. 08.00 - 22.00


Der ligges i kø for at få lejlighed i Rahbek Hus II - og dermed for nogle også et godt kig til Humlebyboerne i Øvre Carstensgade... Foto: Kathrine Aggebo og Carlsberg Byens salgsbrochure

På jagt efter godt naboskab Tænk at folk ligger i kø og teltlejr i dagevis for at blive genboer til os i Humleby...! Mens Carlsberg Byen gør sig store og støjende anstrengelser for at omringe Humleby fra alle sider, er der helt almindelige mennesker, der gør en ekstra indsats for at komme til at bo i de nye kvarterer. Iveren for at få fat i en af de 53 nye boliger i Rahbek Hus II, der bliver nære genboer til Øvre Carstensgade, var i hvert fald så stor, at der blevet etableret teltlejr af potentielle købere foran Carlsberg Byens showroom op til salgsstarten søndag 20. august. Til alt held for dem var der en strandbar med toiletvogn i nærheden, så diverse fornødenheder kunne foretages. Den første overligger kom nemlig allerede torsdag aften, fredag var det blevet til otte og lørdag kom yderligere 17 til. Disse tal har NABO fra Kathrine og Helge fra Carstensgade 64, der flere gange lagde vejen forbi for at få en snak med deres nye genboere, selvom disse først flytter ind om to år. Rahbek Hus II skal jo lige bygges først... Først i køen var i øvrigt Christian, der er nyuddannet læge og gerne ville købe en lejlighed på ca. 100

m2 til sin lille familie - hans mor har i øvrigt købt en lejlighed i Scherfigs Hus - og så har han haft Helge til dansk på Johannesskolen... Kathrine fortæller, at hun fik hilst på flere af de camperende købelystne og synes at de alle virkede som søde mennesker (med børn), så hun ser vist nærmest frem til at få genboer og liv i baghaven. Hun kunne så også fortælle dem, at hun boede i det eneste Humleby-hus i Øvre Carstensgade med altan på førstesalen. Så hun får gode muligheder for at vinke til de nye beboere, hvoraf nogle af dem dog nok kommer til at kigge ned på hende. For trods diverse forsøg på at

få Carlsberg Byen til at holde bygningen nede på niveau med Humleby-husene ser det ud til, at Rahbek Hus II får penthouselejligheder et godt stykke over tagryggene i Humleby. Øverste etage er godt nok trukket lidt tilbage - men meget betegnende kalder man den slags for en parasit - Carlsberg Byen lukrerer jo stadig på allehånde kommunale dispensationer omkring højde, bredde og længde på deres byggeri. Men det kan teltlejr-liggerne og de nye og forhåbentlig glade ejere jo ikke gøre for... /Carsten


Eftersommer - efterår September er en af de dejligste måneder herhjemme. Det er ikke for varmt, luften får en lille snert af kølighed. Solen står lavt og sender et gyldent lys, som gør farver mere intense: hud, hår, øjne, blomster, efterårsløv. Himlen kan være høj og blå, og det er dejligt at gå eller sidde ude i sådan et vejr.

Sensommerflor Nu blomstrer asters og chrysanthemum. Begge er egnede til at afløse sommerblomsterne i kasser og krukker. Klokken-otte-blomst har været i gang i nogen tid, men der er stadig knopper, så den fortsætter. Det er en underholdende plante. Går man ned og kigger kl. 20.30, kan man se blomsterne åbne sig. Der kommer masser af natsværmere, som bestøver. Jeg har klokken-otteblomster, som I gerne må kigge på, i min forhave. Syrisk rose har blomstret hele august og er endnu ikke færdig. Den findes hvid, blå og rød i Humleby. Se f.eks. C56, C26 eller Lu8.

Høsttid Æbler og pærer kan høstes nu. Der er mange pærer på træet C10. Man kan høste krydderurter og gemme deres duft og smag vinteren over. Man køber små flasker med god hvidvinseddike og propper flest muligt krydderurter ned. Det kan være rosmarin, basilikum eller estragon. Så propper man flaskerne til og stiller dem lyst i fjorten dage. Så fisker man krydderurterne op og filtrerer eddiken. Eddiken kan så bruges til salat og sovs i løbet af vinteren. Den opbevares køligt og mørkt. Gadetræernes paradisæbler bliver røde til glæde for fugle og børn.

Plantetid Over midten af måneden og oktober ud er det en fin plantetid. Man kan tage på planteskole og anskaffe roser, stauder eller frugttræer. Forårsblomstrende løg og knolde kan lægges nu. Det kan være vintergæk, erantis, krokus eller anemoner. Man kan lave en forårspotte i flere etager: man tager en stor potte og fylder 2/3 op med jord. Så sætter man store løg som tulipan eller påskelilje. Løgene dækkes med jord og så sætter man mellemstore løg som f.eks. krokus. Sluttelig dækkes med jord og man vaner og venter. Man dækker med jord og sætter vintergæk eller erantis. I foråret vil løgene blomstre på skift.

Svampesæson Svampene dukker så småt op på mark og i skov. Rørhatte er nemme t kende, f.eks. bøgens rørhat med brun hat og gule rør eller birkens rørhat som er sort/hvid som birkens bark. Karl-Johan og kantareller er karakteristiske. Pas på! Satans rørhat er giftig og har røde tegninger på hatten. Det er der spiselige rørhatte som også har, men pluk dem for en sikkerheds skyld ikke. Champignons har lyserøde eller brune lameller i modsætning til den giftige hvide fluesvamp, hvis lameller er hvide. Der gror champignons og morkler på Vestre Kirkegård. Nyd nu eftersommerens klare luft og gule solskin! /Lone C54


Efternavnet er Busck, men i Humleby hedder han bare Gunni, og ved sommerfesten i juni blev han kåret som årets æresborger: ’Fordi Gunni er Gunni. Han er her og der og allevegne, han laver Nabo, han har siddet i Beboerforeningens bestyrelse i mange år, han sørger for hjertestarter. Og han er uselvisk i alt det, han laver’, sagde formand Frederik Mørkeberg, som holdt en kort tale ved overrækkelsen af en flot buket. ’Der var ikke grund til at sige så meget. Hver af os har sin egen lille Gunnihistorie’. Gunni har boet i Carstensgade sammen med Lilly siden begyndelsen af 90’erne. Han er 71 år. edel/Foto: Lilly


’Åhh… hvilken herlig f Årets begivenhed i Humleby, den årlige sommerfest, var en på mange måder glimrende fest. Traditioner stod for fald og nye opstod, men som altid var Humlebys beboere – samt det gode vejr – de væsentligste ingredienser, og de leverede begge varen. Beboerforeningens bestyrelse havde fra start taget en del aktive valg om at forsøge sig med nogle ændringer. Ikke for ændringernes skyld, men fordi vi ville prøve noget nyt, samle festen noget mere og se, om vi kunne optimere en allerede glimrende fest for alle beboerne. Mere børneunderholdning Først og fremmest valgte vi at bruge ekstra penge på børneunderholdningen ifht tidligere år. Dette pga børnene det seneste år har mistet legeplads og trampolin - for ikke at glemme den hedengangne boldbane. Jerichausgade tænkte ud af boksen, og det blev bl.a. til både minigolf for alle og fodboldbane, en stor succes. Desuden havde bestyrelsen valgt at flytte baren, således at den stod i nærhed af beboerhuset – dette for ikke at sprede festen for meget. Bissensgade styrede udskænkningen med sædvanlig stil, og der var lidt af en fest på begge sider af baren. Det var ren fornøjelse at overvære, og baren kan roligt placeres i umiddelbar nærhed af beboerhuset fremover. Slutteligt valgte vi at dreje scenen, og selvom der ikke umiddelbart var plads, så fandt scenebyggerne både en vilje og en vej og vi fik samlet festen omkring beboerhuset. Mad og musik Maden oplevede også lidt af en revolution. Ernst Meyers Gade stillede med 14 særdeles engagerede salatsnittere, hvilket var næsten overvældende, og engagementet ved den senere servering af grillet okse, flødekartofler og pølser var ganske enkelt enestående. En stor ros fra bestyrelsen også til Kenneth og Johan fra Bissensgade, som skar mere end 60 stege smukt ud og anrettede til alles store tilfredshed. Musikken startede som altid med jazz til kaffen, og denne institution i sommerfesten bliver nærmest bedre og bedre år for år. Ganske imponerende – mindst ligeså imponerende er en anden institution, Annas lotteri. Festen kan ikke være uden disse indslag. Upåagtede Orgelheimers fulgte op med en overraskelse af dimensioner og det kan siges meget kort: Mere Orgel. Fakkeloptoget har sjældent været smukkere og Luftwaffe lukkede festen med fulde sirener…

Vi har i mange år fået n aftensmad ved gadefest Beboerforeningens form maden, og han servered af udsøgt oksekød. Tilb Det var en velkommen

Regnskabets time Dagen derpå var det regnskabets time, og kogt ned til plus eller minus blev resultatet et underskud i omegnen af cirka 20.000 kr. ’Se, man gør en økonom til formand’, som kassereren tørt og lunefuldt konstaterede. Underskuddet kan forklares af flere årsager; dels valget af flere dyre ting til bl.a. børneunderholdning og musik, men også at der var lavet mad til 450 couverter – 50% mere end der endte med at købe billet og det laveste antal i mange år. Hvorfor så få deltagere? Vi tror i bestyrelsen, at det er en kombination af flere ting; dels er mange nye beboere kommet til og vi har måske ikke været gode nok til at gøre opmærksom på sommerfestens eksistens, og dels var der også andre store mærkedage som trak ellers faste festgængere fra huse. Det fjerner dog ikke fokus fra en glimrende fest – og næste år gør vi det igen, bare endnu sjovere! /Frederik


fest!’ Børneskattejagten var bygget op over danmarkshistorien - på billedet er det feltlazaretposten, hvor de sårede soldater forbindes med toiletpapirsgaze. Der var nogle grimme sår, men ingen omkomne.. . Billedtekst & foto: Camilla

nøjagtigt den samme menu til ten – lammemørbrad og pølser. I år stod mand Frederik (her i gang ved grillen) for de fremragende og veltilberedte bøffer behøret var tilsvarende fyldigt og delikat. fornyelse. Billedtekst & foto: Gunni

Børneunderholdningen var højt prioriteret - med bl.a en minigolfbane og slush-icebod (skimtes i baggrunden). foto: Camilla

I baren var der dagen igennem skiftende hold af Heidi’er og Hansi’er - alle i godt og servicemindet humør... foto: Steffen Støvring


Lidt om de store byggerier Husejerforeningens formand ridser situationen op omkring Carlsberg Byen og byggeriet Det kan vist ikke være forbigået nogens opmærksomhed, at Carlsberg Byen bygger. Højt. Og tæt på Humleby. Rahbeks Have, Købkes Hus, Scherfigs Hus er de poetiske betegnelser for de nye boligblokke. Men også den nye Europaskole på den gamle flyveplads har materialiseret sig i form af betonskaller, som senere skal beklædes. Farvede pudsede vægge, men også røde mursten, bliver det nye syn, der vil møde os for enden af langgaderne. Byggerierne har givet anledning til både skriverier og møder. Først og fremmest omkring overholdelse af regler of støj og støv. I

foråret var problemet stigende. Og især Henrik Ledet og Juni Arnfast skrev vedholdende til Carlsberg Byens direktør om problemerne med overholdelsen af Københavns Kommunes regler. Husejerforeningen fulgte op med et møde og ved at skrive. Bl.a. skrev vi: ”Det er tilsyneladende uklart, hvilken kompetence portvagten har. Det bør I stramme op på… Vi vil også anbefale, at der ved portene sættes store skilte op med arbejdstiderne på relevante sprog, jysk, polsk og engelsk på samme måde, som der er sat skilte op om brug af hjelm.” Og vi foreslog konkret: ”… der er én ting, der virker: en lås, så adgangen til byggepladsen for håndværkere og leverandører ikke er mulig, udenfor de arbejdstider, som kommunen har fastlagt.” Dagen efter fik vi svar: ”Tak for din mail om støj fra byggepladsen. Jeg

er opmærksom på den løbende dialog mellem Carlsberg Byen og vores naboer og ved derfor også, at der den seneste tid har været en stigning i antallet af henvendelser, hvoraf mange desværre har vist sig at være berettigede i form af reelle overtrædelse af arbejdstidsreglerne. Jeg kan garantere, at jeg som øverste ansvarlig for Carlsberg Byens udvikling tager det meget alvorligt… Det er på ingen måde acceptabelt, hvilket vi løbende indskærper overfor vores entreprenører... Flere henvendelser er gået alene på, at der opholder sig folk på pladsen, hvilket altså ikke i sig selv er i modstrid med reglerne.” I og for sig et positivt svar, men dagen efter var den gal igen, og vi skrev igen og foreslog lås på indtil kl. 6.55. Så skete der noget: Entreprenørerne måtte samme morgen stille til skideballe. Vi fik en klar undskyldning, der blev sat lås og portvagt på. Der blev sat store skilte op ved alle indkørsler om Københavns Kommunes arbejdstider og om at vise hensyn til naboerne. Dog ikke på polsk. Siden har der vist stort set været ordnede forhold. På den mere positive side har vores overgangsudvalg med Peter Holst i spidsen haft en række møder med Carlsberg Byens landskabsarkitekter, og der er aftalt nogle fine overgange, der hindrer ræs af cykler, når der åbnes for enderne af Küchlersgade og Carstensgade. I den forbindelse måtte de små tynde poppeltræer, som Christian Duch i 1965 plantede for enden af Küchlersgade, og som siden er vokset til rigtige H.C. Andersens træer, lade livet. Måske er der stadig er hul ned til de tre hunde med øjne


og Humleby! så store som tekopper. Poplerne erstattes af paradisæbletræer. Humleby er også igen gået til filmen. Nu er det ikke længere ’Forbrydelsen’, men en salgsvideo for det triste Bohrs tårn. Her kommer en venlig sjæl op fra Enghave Station med blomster og ringer på hos naboerne. Os. Vi venter stadig... Per Skovgaard Andersen/ Husejerforeningen

Barriere mod den store, stygge nabo Christian Duch holder atter snor i historiens gang i Humleby I 1971 stillede Københavns Borgerrepræsentation, med et tydeligt Carlsberg-aftryk, forslag om at ændre status for byggeforeningskvarteret ved Vesterfælledvej fra boligområde til industriområde. Det var en utilsløret del af planer om bryggeriets udvidelse og ville betyde vores boligkvarters endeligt. En årvågen beboer, juristen Søren Widding i Küchlersgade 14, opdagede initiativet og fik mig involveret i en protestaktion, som fik hele kvarteret op på dupperne og grundlagde mange af de aktiviteter, som i dag er blevet hævdvundne og som skabte dette naboblad og navnet ’Humleby’. En af aktionerne var, at vi drog op til Sørens fars planteskole i Fredensborg og fandt to spæde, men hurtigt voksende poppeltræer, som vi plantede for enden af Küchlersgade for at skærme for synet af den store, stygge nabo. Det var dog næppe de små træer, der afstedkom,

at statusændringsforslaget blev afværget og bryggerivirksomheden centreret i Fredericia. Træerne har vist sig livskraftige og blev i løbet af 45 år til den ønskede barriere, de stovte stammer måtte beskæres grundigt og har nu helt ladet livet, de bliver erstattet af et par mindre paradisæbletræer af samme art som kvarterets øvrige. Den aktuelle træsort blev i sin tid valgt til gadernes bede, fordi de har forårets blomsterpragt og efterårets røde frugter og fordi de kunne bære en løbende beskæring. Vores gader er overtaget af Københavns Kommune og kan altså ikke mere uden videre beplantes af kække aktivister fra Humleby, og såvel Søren Widding som hans far er døde og planteskolen i Fredensborg nedlagt, så selv om ikke alle Carlsberg Byens nybygninger falder i samtlige beboeres smag, må vi sætte vores lid til, at der ikke er behov for en barriere mod en stor, styg nabo. /Christian Duch - tekst og tegning


Der er mange cykelstativer på vejene i Humleby, men den mest intensive udnyttelse af stativer ved gadehjørnerne i Humleby finder man ved Jerichausgades tilslutning til Carstensgade. Tre stativer på et sted, hvor de ofte bliver flyttet væk, når de store lastbiler skal runde hjørnet. Foto: Carsten

Cykler, biler og børn! På de fleste hjørner i Humleby står der et cykelstativ. Indholdet er blandet: husejernes egne cykler og forskellige henslængte cykler, som for mange år siden opgav ånden. Der kunne godt trænge til en forskønnelse. På Generalforsamlingen i 2016 blev Husejerforeningen pålagt at undersøge om der kunne opstilles ensartede faste cykelstativer ved hjørnerne til erstatning for de noget forskellige nuværende. Kommunens svar var entydigt negativt: Der må ikke henstilles cykler og andre ting på hjørnerne inden for 10 meter. Og der må

slet ikke opstilles cykelstativer. Hensynet til fremkommeligheden vejer tungt: skraldebiler og udrykningskøretøjer skal kunne komme rundt. Reglen gælder overalt i Københavns Kommune og håndhæves af Politiet. Så de nuværende stativer, som i parentes bemærket nu står på kommunens veje, står på trods. Det er blevet foreslået, at vi kunne inddrage parkeringspladser til cykler. Men det er jo heller ikke uproblematisk. Problemet i Humleby er jo som resten af København en kamp om pladsen. Rigtig mange i Humleby har

både bil, børn og cykler. Husejerforeningen vil gerne åbne en debat om, hvad vi kan gøre. En del af løsningen er at parkere cyklerne inde i forhaverne. Det ville også bedre fremkommeligheden på fortovene. /Per Skovgaard Andersen PS: Bestyrelsen har besluttet at rette henvendelse til Københavns Kommune for at få hjælp til at fjerne cykel-lig i Humleby. Det er nemlig heller ikke noget, vi sådan lige selv kan gøre.

Husk den nye ensretning i Jerichausgade!

Foto: Husejerforeningen

På foranledning af Husejerforeningen har Københavns Kommune både godkendt og nu etableret ensretning af Jerichausgade mellem Ny Carlsberg Vej og Küchlersgade. Det er således ikke længere tilladt for biler og motorcykler at entre Humleby fra Ny Carlsberg Vej og Jerichausgades ’Bare Ende’. Ensretningen gælder altså ikke for cyklister, hvad der også er markeret med optegnet

cykelindkørselsområde. Formålet og forventningen har været, at det vil reducere mængden af trafik i Humleby i forbindelse med etableringen af Carlsberg Byen. Men det er måske ikke alle, der lige har lagt mærke til det - eller har valgt at følge påbuddet, men det er en god ide at overholde reglerne, for nu kan det både koste at køre ind og parkere ulovligt i Humleby...


Formand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsessuppleant

Jens Lauritsen Jerichausgade 45 Tlf.: 21 95 04 74 l@uritsen.dk

Morten Eriksen Jerichausgade 36 Tlf.: 33 24 04 25 / 51 56 99 32 morten-eriksen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsessuppleant

Per Skovgaard Andersen Küchlersgade 57 Tlf.: 40 25 02 18 psa@ef.dk Inger Nielsen Jerichausgade 30 Tlf.: 51 92 53 62 inger@humleby.dk

Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområder

Brian Jensen Carstensgade 4, st. Tlf.: 40 61 90 27 brianjensen1@me.com

Christian Maegaard Küchlersgade 43, st. Tlf.: 29649301 Christian@maegaard.dk

Peter Holst Küchlersgade 55 Tlf.: 22580689 ph@howpl.dk

Regnskab Forsikring Forsyning (vandrørsprojektet) Carlsberg Byen Generalforsamling Lokalplan Trafikudvalget Vesterbro Lokaludvalg Gader, gartner og legeplads Affald Gaderepræsentanter Beboerforening Andre byggeforeninger Hjemmeside Nabo *Udvalgsformand

Ellen Thrane Küchlersgade 47 Tlf.: 26278329 Ellen@Humleby.dk

Christoffer Jensen Ernst Meyers Gade 6 Tlf.: 30460783 christoffer@jensen.net

Inger*, Per Christian*, Peter Brian*, Christian, Christoffer Peter*, Jens, Ellen Per, Alle Peter*, Brian Jens*, Peter, Ellen Per*, Morten Inger*, Peter Inger*, Peter Christian*, Christoffer Per*, Christian Inger*, Brian Jens*, Christian Jens*, Alle


Vis hensyn – hold fortovene ryddede De fleste af os ved det nok; jeg kender i hvert fald den dårlige samvittighed, når det gælder hækken, der liiiige læner sig en lille (eller stor) smule udover fortovet: Vi er som husejere forpligtet til at holde fortovene fri for affald, transportmidler, beplantning og andet, som hindrer den fri passage. For nylig talte et af bestyrelsesmedlemmerne af husejerforeningen med en renovationsmedarbejder, der på det nærmeste var ved at løfte en affaldsbeholder henover cykler og andet habengut for at få den ud til skraldebilen. Han kunne hverken komme gennem mellem bilerne eller ned af fortovet til enden af gaden. Problemet er særligt stort i tværgaderne. Enkelte gange har renovationsfolkene ladet affaldsbeholderne stå for

enden af tværgaderne efter tømningen for at signalere deres ønske om en bedring af situationen. Hvis det ikke bliver bedre, risikerer vi, at de helt holder op med at tømme beholderne. Selvom mange af os nyder de nogenlunde stille gader og gladeligt går på dem fremfor fortovet, så er der også mange, der helst vil anvende fortovet. Det er formentlig en af grundene til, at der findes pligter for husejerne, der er lovfæstede eller betingede af politivedtægten. Selv vores netop opdaterede Love for Husejerforeningen indeholder en ganske klar beskrivelse af disse pligter i paragraf 23: ”Det påhviler medlemmerne at rydde og renholde rendesten og fortov. Til affaldscontainere må kun anvendes de af Københavns

Affaldssortering og nye affaldsspande Bestyrelsen afventer stadig tilbagemelding fra Københavns Kommune om håndtering af vores affald. På kommunens hjemmeside kan man bl.a. læse proceduren for, hvordan to husstande kan gå

sammen om en biobeholder. Så er der de øvrige beholdere. Her har husejerforeningens bestyrelse stadig den holdning at få minimeret antallet af beholdere i Humlebys gader og få så få

kommune godkendte typer. Affaldscontainere må ikke opstilles på fortov eller kørebane dog undtaget huse uden forhave. Ligeledes påhviler det medlemmerne at holde de ved husene liggende haver i sømmelig stand og påse, at buske eller hække ikke vokser ud over fortovet og generer færdslen eller på anden måde er til gene. Gadens repræsentanter eller bestyrelsesmedlemmerne har påtaleret i disse forhold. Hvis påtale ikke tages til følge, har foreningen ret til, for vedkommende ejers regning at bringe forholdene i orden.” Så dette skal blot være en venlig henstilling til alle om at gøre det, som vi jo nok ved… /Jens Lauritsen

afhentninger som muligt. Vi arbejder på en fælles løsning med sortering og aflevering i det offentlige rum på kommunens arealer, der hvor papircontainerne er opstillet i dag. /Inger Nielsen

Aut. EL-installatør

MOGENS CHRISTENSEN Sdr. Boulevard 104 1720 København V

Telefon. 33 24 77 58 Hele døgnet: 30 31 32 95


HUMLEBY - KALENDER - mandage kl. 18.30: Madklubben Farinelli - onsdag 13. september Nabomøde hos Carlsberg Byen - torsdag 28. september Haveaffald

Kære nabo Onsdag den 13. september inviteres du til nabomøde hos Carlsberg Byen. På mødet vil adm. direktør, Jens Nyhus, samt projektcheferne på de nærliggende byggerier, give en status på udviklingen af Carlsberg Byen. Mødet finder sted fra kl. 16.3018 i Carlsberg Byens showroom: Olivia Hansens Gade 2 1799 København V. Vi håber, du har tid og lyst til at deltage. Med venlig hilsen Carlsberg Byen

Leje af beboerhuset Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan lejes at Beboerforeningens medlemmer via www.humleby.dk/beboerhus, hvor du kan se ledige datoer og udfylde en bookingformular. Du kan også kontakte viceværten direkte:

tales forud, og bestillingen bliver først ført ind i kalenderen, når lejen er betalt. Beboerhuset kan ikke lejes to dage i træk.

Det medlem, der lejer Beboerhuset, skal være til stede ved arrangementet og er ansvarlig for Josefine Zimmer, Carstensgade 15, 2. deltagernes opførsel. Der må af hensyn til naboer Telefon: 61 68 46 94 og husets beboere kun spilles musik i Beboerhuset beboerhuset@humleby.dk ved arrangementer, hvortil der er adgang for Det er gratis at benytte beboerhuset til fælles ar- alle medlemmer af Beboerforeningen. Akustisk rangementer i Humleby, ex spiseklub, filmklub osv. akkompagnement til sange ved private fester er dog tilladt. Til private fester koster det 200 kr. fredag, lørdag el. søndag/helligdag og 50 kr. på hverdage. Ønsker man at leje beboerhuset til erhversbrug, ex firmamøder, salgfremstød eller lign., retter man Leje gælder fra kl. 10 til næste dag kl. 10. Lejen be- henvendelse til viceværten.

Nabo sept 2017all  
Nabo sept 2017all  
Advertisement