Page 1

NABO

Smart overvågning af Humlebys baghaver s. 2 Husets Teater s. 8 Særtilbud til NABO’s læsere Forlæggerne på Vesterfælledvej s. 12

Beboerblad for Humleby maj 2017


Nabo Beboerblad for Humleby Maj 2017

Tiggeri tilbud og telefonsalg I ’gamle dage’ blev Humleby ofte beskrevet som en fredelig oase midt i storbyen. Freden har Carlsberg Byens byggeri gjort sit for at afmontere, og oasen er blevet opslugt af virkeligheden, der hele tiden trænger sig på i stort og småt: herunder tilbud og tiggeri. Vover man sig ud af Humleby, er det efterhånden svært at nå frem til et supermarked uden at skulle forholde sig til folk, der med et indstuderet venligt ’Goddag’ eller ’Hav en god dag’ (af og til det eneste, nogle af dem kan sige på dansk) vil sælge Hus Forbi eller Illegal eller andre gode skrifter. Andre steder i det offentlige rum er der et voksende antal tiggere organiserede eller freelancere - der stikker hånd eller kop frem, samtidig med at man især i gågader må gå spidsrod mellem ihærdige sælgere af gode budskaber eller organisationer. Hjemme i Humleby fortsætter strømmen af uopfordrede tilbud: Det er ikke småting, der havner i brevkassen - trods nejtak-mærkat og uden om posten: Omdelte reklamer for håndværkere, ejendomsmæglere, opbyggelige pamfletter fra religiøse organisationer m.v.

Nogle gode tilbud når helt frem til hoveddøren: En lille halv snes indsamlinger årligt, hvor man får mulighed for at vise sit medmenneskelige sindelag og støtte indsatsen for/imod kræft, hjerter, flygtninge, sult m.v. - og en sjælden gang også børn, der sælger lodsedler til støtte for en lokal idrætsforening eller bare vil have slik til halloween og fastelavn... Det organiserede tyranni når også inden døre, hvor man ideligt skal forholde sig til insisterende callcentre fra aviser, forbrugerorganisationer, forsikringsselskaber banker, pensionsselskaber m.v.

Så selvom undvigelsesmanøvren kan tage toppen af plageriet, er man ikke fredet alligevel. Og det er vel kun et spørgsmål om tid, før man også bliver ringet op med tilbud om at komme på Robinsonlisten...

Carsten/C58

Det ER muligt at begrænse den telefoniske chikane noget ved at tilmelde sig den såkaldte Robinsonliste, der er et register, som firmaer og organisationer har pligt til at tjekke, inden de ringer. Det er gratis - gå ind på www.borger.dk og søg på Robinsonlisten. Er man tilmeldt og alligevel får opkald, kan man ifølge Forbrugerrådet Tænk indberette det til Forbrugerombudsmanden - som kan vælge at politianmelde virksomheden.

Humlebys beboerblad

Nabo udgives af Beboerforeningen og uddeles til alle i Humleby. Nabo udkommer 9 gange årligt i et oplag på 400. Nabo betinger sig ret til at opbevare og publicere artikler (tekst og illustrationer) også i elektronisk form, fx via CD-rom og Internettet. Annoncer koster 1.400 kr. for 1 side, 800 kr. for ½ side – mindre annoncer koster 400 kr. For medlemmer af Beboerforeningen koster annoncer ikke noget bortset fra forretningsannoncer. Næste nummer af Nabo kommer den 2. juni. Deadline for indlevering af indlæg er den 23. maj. Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk eller afleveres til et af redaktionsmedlemmerne. Nabo Maj 2017 - side 2

Men så er det jo lige, at reglen ikke gælder for virksomheder, der sælger: Bøger, Aviser, ugeblade og tidsskrifter, Forsikringer - samt redningskorps som Falck og velgørende organisationer fordi sidstnævnte ikke betragtes som erhvervsdrivende.

Ansvarhavende redaktør for dette nummer: Camilla Panting, Jerichausgade 35 - 30 25 81 11 I redaktionen er desuden: Gunni Busck, Carstensgade 40 - 53 53 19 70 Kina Bodenhoff, Vesterfælledvej 30 – 26 23 31 87 Henriette Wiberg Danielsen, Jerichausgade 31 – 33 24 94 61 Edel Hildebrandt, Lundbyesgade 8 – 60 67 29 04 Frederik Mørkeberg, Bissensgade 11 – 21 42 96 66 Sidsel Jacobsen, Lundbyesgade 4 - 33 13 26 42 Carsten Jensen, Carstensgade 58 -28 56 76 79 Redaktionen modtager meget gerne ideer, oplæg, artikler osv. E-mail: nabo@humleby.dk Beboerforeningen Humlen Carstensgade 15, 1770 Kbh. V – Giro 7 33 47 53 Formand: Frederik Mørkeberg, Bissensgade 11 – 21 42 96 66 Bliv medlem – besked til kasserer: Jørgen Fenhann, Küchlersgade 19 – 22 95 51 13 – j.fenhann@humleby.dk Vicevært: Josefine Zimmer Carstensgade 15 – 61 68 46 94 beboerhuset@humleby.dk


Nabo • HUMLEBYS BEBOERBLAD!

Smart overvågning af Humlebys baghaver Når der skal trækkes nye vandledninger gennem baghaver og gårde til Humlebys huse, er det nødvendigt at vide, hvad man kan støde på af forhindringer i form af terrasser, reposser, beplantning og hvad der ellers er lavet af foranstaltninger for at gøre baghaver og gårde til behagelige opholdssteder. For en snes år siden fik Husejerforeningen fotografier taget af Christian Kirkeby for at dokumentere, hvordan husene så ud set bag fra. Der er sket meget bag husene siden da. Ingeniørfirmaet Gaihede, som Husejerforeningen bruger som rådgiver, tog et moderne hjælpemiddel i brug. De fik tilladelse til at overflyve Humleby med en drone og fotografere. Det får man ikke uden videre lov til. Heldigvis. Udover Husejerforeningens tilladelse kræver det tilladelse fra Politiet og fra Trafikstyrelsen. Firmaet ”Øens drone service” havde valgt deres mindste drone til opgaven. De ville ikke risikere, at nogen eller noget tog skade, hvis dronen kom ud af kontrol og faldt ned. Gunni Foto og forsidefoto: Gunni

Nabo Maj 2017 - side 3


Se her hvad din gade står for til gadefesten lørdag den 10. juni

Küchlersgade: Festplads Borde og stole fra Vesterbro Ny Skole t/r Bissensgade: Bar Etablering af bar, salg af øl, madbilletter mm Freundsgade: Loppemarked Opstilling og salg Jerichausgade: Børneunderholdning Miniræs, skattejagt, fodboldturnering mm Ernst Meyersgade: Maden Tilberedning og servering (NB Ny mad delvist udefra) Vesterfælledvej: Løbende oprydning lørdag Lundbysgade: Oprydning søndag Carstensgade: Voksenunderholdning Jazz til kaffen? Kagekonkurrence, fakkeloptog mm. Og vi må ikke at glemme alle de dejlige selvstændige initiativer. Meld til bestyrelsen, hvis du har en idé.

Beboerforeningen Humlen Formand

Frederik Mørkeberg, Bi11 21429666 fnma@hotmail.com

Kasserer

Jørgen Fenhann, Kü19 2295 5113 j.fenhann@humleby.dk

Bestyrelsesmedlemmer Tine Damsgaard-Sørensen, Bi8 2244 6908 tds@copenhagenphil.dk

Anna Begga Madsen, Lu19 6178 5402 annabeggamadsen@gmail.com Jesper Dybdal, je20 2064 6769 Ida Aistrup, VF22 2671 2282 idai@mastifftv.dk Gunni Busck, Ca40 5353 1970 gunni@humleby.dk

Thomas Kirk Sørensen, Lu20 2514 2551 tksorensen@hotmail.com

Viceværter Josefine Zimmer, Ca15 2. sal 6168 4694 Beboerhuset@humleby.dk Rune Preuthein, Ca15 2. sal


Nabo • HUMLEBYS BEBOERBLAD!

Cykelsnegle i forårsrengøringen.. Snegle i hobetal farer forvildede omkring i adstadigt tempo med deres små og store huse på ryggen, efterhånden som bunkerne af rådne blade får en overhaling til Humlebys fælles forårsrengøring i april. Undertegnede er altid i vildrede i mødet med de kønne og klamme sneglefiduser – for hvad pokker gør man egentlig af sådan en fremfejet sneglekoloni? Noget andet der fylder i Humlebylandskabet, og som må give ordensglade naboer grå hår er CYKLER. Det er svært at få en parkeringsplads i sin gade, men plads i et cykelstativ? – ikke meget bedre skulle jeg hilse fra mig og sige! Og ja, det pynter da at få fejet i krogene, men med fem (!) og i blæsevejr fem væltede cykler på fortovet foran min bolig i JE35 (ja HEJ nabo, det er mig med de fem væltede cykler), er det så som så med forårsordenen. Og er alle de cykler, der optager pladsen så egentlig i brug? Det føles ind imellem som om, de ALDRIG NOGEN SINDE flytter sig og giver min families cykler en chance? Og hvad kan man så snart gøre ved det?

Her er der hjælp at hente på kommunens hjemmeside, hvor man kan læse om reglementerede, ansvarlige og ordentlige fremgangsmåder for cykeloprydning på hhv. offentligt og privat område. Vejene i Humleby er offentlige og dermed kommunens ansvar – her er proceduren at ”give kommunen et praj” via appen ”giv et praj”, som gratis kan hentes og installeres på din smartphone – nu er du køreklar og kan praje kommunen om alt muligt irriterende såsom huller i vejen, ureglementerede affaldsbunker, lyssignaler der skifter for hurtigt - kort sagt en good citizens favorite tool. Den er god nok - det er det, man skal!. En ting, man ikke må, er egenhændigt at køre fastgroede cykler til skrot, man må heller ikke flytte dem, så de bliver nogle andre menneskers problem – heller ikke selvom man først har varslet med tape. Man må til gengæld gerne køre sin egen fastgroede cykel til skrot, eller aflevere den til almennyttige formål. Lige i nærheden ved Dybbølsbro station findes fx foretagenet Baisikeli – de er søde, og de sender aflagte cykler til Afrika, hvor der er masser af plads, og hvor cyklerne skaber arbejdspladser. Man må også gerne mærke cykler,

NO G

VARME OG VVS TEKNIK

man mistænker for at være i ubrug med farvestrålende tape og opfordre ejerne til fx at sende dem til Afrika. Dette er set forbilledligt eksekveret i nabolaget og via facebook – lad os håbe det hjælper. Alle, der vil vide mere om do’s og don’ts ved cykeloprydning kan læse ovenstående og mere til på Københavns Kommunes hjemmeside. Og sneglene? Min nye yndlings-prajeapp hjælper ikke her – do’s and don’ts modtages gerne! Camilla

På beboerforeningens facebookside findes opslag, der efterlyser ejerne til strandede cykler en masse, der klistres tape på og varsles – så er det tid til at give kommunen ”et praj”. foto: Sascha Tovborg Jensen

Grønlunds Alle18, 2610 Rødovre. Tlf.: 28 19 60 40

Fjernvarme · Naturgas · Oliefyr · VVS installationer · Tagarbejder Servicevagt alle ugens dage i perioden 01.10 - 30.04 kl. 08.00 - 22.00

Nabo Maj 2017 - side 5


Bakkehusets Orangeri Original fortolkning af guldaldermad Kulturhistorisk kulinarisk oplevelse til rimelig pris i Bakkehuset rygeostcreme og æggeblomme. Allan Haunstrup Kringelbach har sat sig ind i, hvad den opfindsomme Kamma Rahbek kunne finde på at servere for sine prominente gæster i guldalderen. Og han lægger samtidig stor vægt på rene råvarer ikke kun på madsiden. Der bliver skænket biodynamisk dyrket vin eller most i glassene. Kaffen er fra ”Risteriet”, der lægger vægt på rene bønner og fair trade. Indgangen til herligheden er fra Rahbeks allé. Carlsberg Byen kalder en vej, der tilsyneladende fører til Bakkehuset for ”Kammas have”. Den ender blindt. Så fra Humleby er der ingen anden vej end udenom og bagom. Gunni.

Allan Haunstrup Kringelbach og hans kokkehold står her og glæder sig til at tage imod gæsterne til åbningen af cafeen i Bakkehusets orangeri. De serverer gennemarbejdede og originale bud på Danmarks to vægtigste bidrag til verdens-gastronomien - smørrebrød og konditorkager. Selv om de gør meget ud af det, ser priserne ud til at være rimelige. For 60 kr. kan du f.eks. få et stykke ristet brød med håndpillede rejer, hjemmerørt kørvel-mayo, dildkviste og sprøde kålblade. Eller et stykke med ”Sol over Bakkehuset” røget sild med purløg, løg, radiser,


Nabo • HUMLEBYS BEBOERBLAD!

Teatralsk sejr Som en del af Carlsbergs plan om udvidelse af bryggeriet, var Københavns Kommunes areal bag Küchlersgade og Jerichausgade i 1960erne blevet overtaget af Carlsberg, og ryddet for en masse træskure. Først i 1970erne blev der opført en bygning til vedligeholdelse af Carlsbergs biler og der blev opstillet master med kraftig pladsbelysning. En af dem umiddelbart bag Küchlersgade 39s gårdhave. En længere korrespondance om den ubehagelige lysforurening mundede ud i et møde efter mørkets frembrud på stedet. Carlsbergs projekterende el- ingeniør mødte sejrsikkert op med en håndfuld lyskyndige medarbejdere, men via min hustrus teatervirke havde vi involveret Det Nye Teaters karismatiske belysningsmester Kurt Lind, med lige så stor lysekspertise. Eksperterne overgik hinanden med tekniske betegnelser og modstridende argumenter. For at få syn for sagn aflagde delegationen et besøg i skuespiller Verner Tholsgaards stuelejlighed i Küchlersgade 39, som var badet i det nyetablerede neonlys i alle døgnets mørketimer. Medens delegationen paralyseret stirrede på gårdens oplyste bagvæg, fremførte den stærkt gestikulerende skuespiller en storladen monolog over de rædselsassociationer den grelle belysning afstedkom. Den projekterende el-ingeniør og hans proselytter blev sat ganske skakmat af den teatralske fremførelse, og lampen har været slukket siden.

Nu næsten 50 år senere, er vore huse igen rystet i deres grundvold, det er ikke på grund af kælderudgravninger, men fordi arealet atter bliver totalryddet, denne gang til fordel for Carlsberg Byens udviklingsområde ” Østen for Humlen”. Det eneste tilbageværende på arealet er de famøse lysmaster. Forhåbentlig virkeliggøres tilsagnet om mere harmonisk fremtidig

belysning så der ikke bliver behov for teaterekspertisen, da såvel Kurt Lind som Verner Tholsgaard er afgået ved døden. Christian Duch

Nabo Maj 2017 - side 7


Nabo Beboerblad for Humleby Maj 2017

VORES NABOER: NU HAR VI TO TEA ”Status” på Husets Teater og et helt nyt teater i Staldgade Husets Teater har været en institution på Vesterbro i mange år, lige siden man i 1995 overtog det netop lukkede Fiolteatrets lokaler på Halmtorvet og derfor flyttede fra Magstræde, hvor man havde holdt til på 4. sal i Huset (deraf navnet). Det nu hedengangne Fiolteatret var selv i sin tid rykket fra Fiolstræde til Halmtorvet i 1970, og her var Arne Skovhus, gammel Humlebyboer, engang leder, med et repertoire med skarp politisk profil. I dag er der også en leder med stærke bånd til Humleby, teaterproducenten Laura Ramberg, som boede i Lundbyesgade i sine formative år, og som nu udgør den ene halvdel af ledelsen sammen med skuespilleren og instruktøren Jens Albinus. Undskyld dette udslag af lokalpatriotisme, men det er da lidt sjovt. For slet ikke at tale om, at Ulla Henningsen spillede Gud i teatrets første forestilling under den ny ledelse. Albinus og Ramberg har satset på stærke kvindefigurer i deres repertoire, og sådan en er lyrikeren (!) Nina Faber i det aktuelle ”Status”, helt bogstaveligt, når hun gør det af med en anmelder, der har krænket hende. Tammi Øst spiller furiøst den midaldrende kunstner i frit fald, som engang var det hotte navn, men nu mest er egocentreret, neurotisk og sårbar. Omgivet af mænd, den ene værre end den anden, terapeut, marketingfidus, forlagsredaktør osv., alle sammen gestaltet af Morten Burian i et vildt forklædningsræs. Jens Albinus har selv dramatiseret og iscenesat Erlend Loes historie, og det er meget fysisk og meget morsomt. SORT/HVID i slagtehallen Teatret S/H er ikke helt nemt at finde, man skal ned ad Halmtorvets Nabo Maj 2017 - side 8

TEATRE

Staldgade med en lang, meget lang bygning på højre hånd, forbi alle mulige virksomheder, Butcher’s Lab og Café Jock optager flest facademeter, og helt nede i enden, efter Jysk Kartoffelskrælleri og Steff’s Place med Johnnys Hotdogværksted, ligger det nyindrettede teater. Det gamle tilholdssted, Café Teatret, skiftede navn og fik med dramatikeren og instruktøren Christian Lollike en ny tids politiske profil. Siden det brændte for et par år siden, har Teatret S/H spillet mange forskellige steder, indimellem på gader og stræder. Flygtningekrisegyseren ”Living Dead” i Pakhuset på Østerbro var en af sidste års stærkeste teateroplevelser. Nu er det med støtte fra mange sider lykkedes at få eget hjem igen, og på denne regnfulde aprildag er der åbent hus til præsentationen. Vi

bliver vist rundt i den gamle slagtehal, der er forvandlet til et moderne, fleksibelt teater med råt industrilook, hvor rester af de gamle, hvide flisevægge minder om fortiden. Her er en rummelig foyer med store ovenlysvinduer, en lille sal med plads til 60-80 personer, og den store til 150. Vægge kan skydes til side, og rum slås sammen, hvis man har brug for det, så Teater S/H ud over forestillinger kan byde på koncerter og andre arrangementer. Åbningsforestilling og japansk/dansk workshop Når NABO udkommer, har der været premiere på ”Vi er verden. Den ultimative udviklingshistorie om verdens vigtigste dyreart”. Teksten - om mennesker som vil rumme alt og føle med alle - er skabt af instruktør/ scenograf Tue Biering sammen med skuespillere og dramaturg. Det bør blive ret underholdende.


Nabo • HUMLEBYS BEBOERBLAD!

EATRE PÅ HALMTORVET

ATRET SORT/HVID I NYE LOKALER

Næste satsning er RØD/HVID, en workshop med japanske dramatikere fra den alternative, japanske scene og danske skuespillere og instruktører. Resultatet vises frem den 19. maj ved en åben reading (ved readings har skuespillerne normalt bogen i hånden og optræder i en sparsom scenografi). Sidsel foto: Daniel Hjorth

Aut. EL-installatør

MOGENS CHRISTENSEN Sdr. Boulevard 104 1720 København V

Telefon. 33 24 77 58 Hele døgnet: 30 31 32 95 Nabo Maj 2017 - side 9


Nabo Beboerblad for Humleby Maj 2017

Nyt om vandrørsprojektet Hvis man var hjemme i dagtimerne tirsdag eller onsdag i sidste uge, bemærkede man måske en underlig tingest med roterende propeller flyve rundt og tage billeder i Humlebys baghaver. Forundersøgelserne i forbindelse med den kommende udskiftning af vores vandledninger er igang og droneflyvningen havde det formål, at dokumentere forhold i vores baghave, som er relevante i forbindelse med kommende opgravninger og genetableringer. Det er et ønske fra vores projektrådgivninger “Gaihede”, at registreringerne bliver så detaljerede og præcise som muligt, når de skal udarbejde diverse projektmateriale/teknisk materiale for indhentning af tilbud fra entreprenører og evt. myndighedsbehandling. Det vil samtidig give os en mere nøjagtig og realistisk pris på det samlede projekt. Som en del af forundersøgelsen og supplement til fotodokumentation fra droneflyvningen, vil du i den nærmeste fremtid også modtage et spørgeskema omkring forhold i din baghave og placering af rør-installationer i kælderen. Det er vigtigt, at du husker at udfylde skemaet og returnere til husejerforeningens bestyrelsen. Der vil også være en online version af skemaet. Sidste del af forundersøgelserne kommer også til at omfatte et antal prøveopgravninger og miljøprøvninger. Hvor, hvornår og hvor mange har vi ikke fået oplyst endnu. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Nabo Maj 2017 - side 10


Nabo • HUMLEBYS BEBOERBLAD!

Formand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsessuppleant

Jens Lauritsen Jerichausgade 45 Tlf.: 21 95 04 74 l@uritsen.dk

Morten Eriksen Jerichausgade 36 Tlf.: 33 24 04 25 / 51 56 99 32 morten-eriksen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsessuppleant

Per Skovgaard Andersen Küchlersgade 57 Tlf.: 40 25 02 18 psa@ef.dk Inger Nielsen Jerichausgade 30 Tlf.: 51 92 53 62 inger@humleby.dk

Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområder

Brian Jensen Carstensgade 4, st. Tlf.: 40 61 90 27 brianjensen1@me.com

Christian Maegaard Küchlersgade 43, st. Tlf.: 29649301 Christian@maegaard.dk

Peter Holst Küchlersgade 55 Tlf.: 22580689 ph@howpl.dk

Regnskab Forsikring Forsyning (vandrørsprojektet) Carlsberg Byen Generalforsamling Lokalplan Trafikudvalget Vesterbro Lokaludvalg Gader, gartner og legeplads Affald Gaderepræsentanter Beboerforening Andre byggeforeninger Hjemmeside Nabo *Udvalgsformand

Ellen Thrane Küchlersgade 47 Tlf.: 26278329 Ellen@Humleby.dk

Christoffer Jensen Ernst Meyers Gade 6 Tlf.: 30460783 christoffer@jensen.net

Inger*, Per Christian*, Peter Brian*, Christian, Christoffer Peter*, Jens, Ellen Per, Alle Peter*, Brian Jens*, Peter, Ellen Per*, Morten Inger*, Peter Inger*, Peter Christian*, Christoffer Per*, Christian Inger*, Brian Jens*, Christian Jens*, Alle

Nabo Maj 2017 - side 11


Jensen & Dalgaard

En kulturperle på Vesterfælledvej ”Det handler om at arbejde så meget, at man aldrig har tid til at bruge penge” Det svar gav Jeanne Dalgaard en Politiken-journalist, der ville vide, om de nu også kunne tjene penge på sådan et lille forlag. Og lille er det. Vi kan fortælle de humlebyboere, som endnu ikke har opdaget det, at forlaget ligger lige overfor på Vesterfælledvej, inde i krogen i nr. 1C. Bjarne Michael Jensen og Jeanne Dalgaard etablerede deres tomandsforlag for fire år og tre måneder siden. Så præcist bliver der svaret, når man spørger. 1. januar 2013. De to kendte hinanden fra et mindre, folkekirkeligt funderet forlag og mødtes i et fælles ønske om at

boltre sig mere frit i det litterære landskab. Så de sagde op. Forlod sikre jobs. Og på det tidspunkt – i starten af 2013 – hvor mange små forlag drejede nøglen om, og det ærlig talt ikke så særlig rosenrødt ud i bogbranchen, så etablerede de forlaget Jensen & Dalgaard, hvis ”drivkraft er lidenskab og begejstring for den gode litteratur og den smukke bog”. Deres første bogmesse, før de endnu havde udgivet en bog, gik til London i marts 2013. Og på den nordiske fællesstand blev de til deres store overraskelse mødt med glæde og

begejstring – yes, selv om det hele ser lidt dystert ud, så er der nogen, der tør. Det skaber optimisme. Og tør, det må man minsandten sige, at de gør! Selv om man bor i en krog, behøver man ikke være et nicheforlag, som er koncentreret om en enkelt emnekreds. Den røde tråd er Kvalitet og Litteratur inden for eksistens og samfund og romaner for voksne, romaner for unge samt romaner og billedbøger for børn. Gerne billedbøger af den vind og skæve slags. Her finder vi ingen kogebøger, blomsterbøger


Nabo • HUMLEBYS BEBOERBLAD!

eller krimier, her finder vi værker, som Jensen & Dalgaard ikke kan lade være med at udgive. Og de udgiver 60 titler om året! Mere end en om ugen! Det er rent ud sagt imponerende, ikke mindst i betragtning af at de selv står for alt arbejdet med en given titel – lige med undtagelse af at skrive den og eventuelt oversætte den og trykke den. De finder selv værkerne, følger engageret med i, hvad der sker, og i betragtning af forlagets unge alder er det et imponerende netværk og en imponerende viden og erfaring, de allerede har. Og når de har taget stilling til en given udgivelse – de er deres egne konsulenter – står de for både sats, tilrettelægning, omslag og hele molevitten. Og det kommer der endda meget smukke bøger ud af, som er dejlige at røre ved, snuse til, åbne og fordybe sig i. So for eksempel er to titler af Birgitte Krogsbøll, som står for den skæve tekst, og Kamilla Wichmann, som har tegnet de udtryksfulde illustrationer. I Listebog opregner Krogsbøll lister af forskellig slags, som: ting med y i, man ikke gider have i sit telt, når man vil sove:

Da Christian var Ung... Udstilling i Beboerhuset Ved Christian Kirkeby, E.20

Det er en noget anderledes ophængning til denne fernisering end sædvanlig. Den omfatter litografier, plakater, samt projekttegninger til at gøre Vesterbro bedre m.m. tilbage i 1990´erne, 60´erne og en enkelt fra 1948 fra Bispebjerg/Nordvest - foruden plakater fra Kina. Steder, hvor Christian Kirkeby bevægede sig rundt, da han var ung. Blandt de ophængte projekter, som Christian har deltaget i, kan nævnes Halmtorvet med Sønder Boulevard, Rådhuspladsen, Vesterbro Passage samt retableringen af ”Rosenåen”. På udstillingen vises også en plakat fra Krisebørnehaven på Bispebjerg i 1948, hvor Christian selv gik den gang. Christian synes, at disse ophængninger skulle ”ud og luftes”, derfor denne udstilling, som også indeholder Christian som teenager litografier af hans storebror Per Kirkeby af dennes barn, Rebecca. Udstillingen omfatter også nogle af Christians gamle plakater: Cubanske plakater fra 1960´erne af højt kunstnerisk niveau og ikke ”socialrealistiske”, der dyrkede lederen, de såkaldte OPAAAL- plakater (Organisationen for folkene i Asien, Afrika og Latinamerika). Den kinesiske plakat repræsenterer den såkaldte ”bondemalerkunst”, som var et opgør med socialrealismen, og hvor motiverne var skildringer af dagligdagen. Fernisering 28. maj 2017 kl. 14-17, kom og nyd de spændende gamle ting til at glas kold hvidvin. Jørgen Fenhann

cykler myg lyn Et andet eksempel, hvor det smukke og det gode mødes, er en af deres nyere romaner for voksne, Skamskudt, af norske Tor Even Svanes. ”En voldsom foruroligende ’arctic noir-thriller’”, stod der i Jyllands-Posten, som sammen med bl. a. Fynske medier overstrøede den med stjerner. De nævnte titler og mange flere – de sætter nemlig en ære i at have deres ting på lager – kan man gå lige ind fra gaden og købe af dem. Og selv om de har lynende travlt, er de søde og imødekommende. Det var de i hvert fald de to gange, jeg var ovre og irritere dem – selv da jeg kom for at fotografere dem. Kina VF30

Nabo Maj 2017 - side 13


Nabo Beboerblad for Humleby Maj 2017

Krydderhaven basilikum som f.eks. græsk, citron- eller kanelbasilikum er mindre varmekrævende end den storbladede Genovese, som fås gængs i supermarkedet. Frø til småbladet basilikum kan bl. a. bestilles hos Runåberg.se. Jeg har sået dild hvert år, men har ikke altid haft held med det. Dild er meget lækkert til nye kartofler, en reje- eller en sildemad. Persille er toårig og meget længe om at spire. Første år kommer der blade, som er anvendelige, andet år kommer der blade indtil planten blomstrer og dør. Brøndkarse kan sås, eller man kan købe en plante. Brøndkarse er lækker til stegt kød. Træer

Det er en fornøjelse at dyrke krydderurter af egen avl, og så er der penge at spare. En potte krydderurter i supermarkedet koster nemt 20 kr. , og tit bruger man kun det halve og så bliver det ekstra dyrt. Af hjemmeavlede krydderurter tager man kun det, man skal bruge og lader resten vokse videre. De stedsegrønne Laurbær, timian, rosmarin og salvie er stedsegrønne og kan høstes hele året. Laurbær er på sin nordgrænse, men kan godt overvintre i Humlebys lune haver. Hjemmedyrkede laurbærblade bliver ikke så stærke som de købte så hvis der står ét blad i opskriften, så brug to. Timian er klassisk i det danske køkken, f.eks. til gule ærter. Det er vældig godt at pakke en lammesteg med rosmarin, timian, citron og hvidløg og slå folie om. Salvie er godt til fedt kød, som f.eks. svinekoteletter og ribbensteg. Nabo Maj 2017 - side 14

De flerårige Mynte kommer hvert år i foråret og holder til efteråret. Den skal ubetinget dyrkes i en potte, for planter man den ud i et bed, hopper den rundt med sine rodstængler og bliver ukrudtsagtig. Løvstikke er en staude og kaldes også maggiurt, fordi den er så god til suppe. Den bliver en temmelig stor, grov plante. Man bruger kun de nye skud, og en kvist løvstikke i gryden med nye kartofler er meget delikat. Purløg kan plantes ud fra en købe-potte eller sås. Når den kommer udenfor bliver skuddene grovere, mere mørkegrønne og med en stærkere smag. En-og toårige Basilikum er en sommerfornøjelse, som kan sås nu her. DE småbladede

Så dyrker jeg Sechuanpeber, et lille træ fra Kina, som botanisk set intet har med peber at gøre. Frøene er kuglerunde og ligner peberfrø. Smagen er stærk og aromatisk, og frøene skal varmes i olie for at smagen folder sig ud. Vi har Sechuanpeber fra England, hvor vi høstede nogle frø. Hvis du vil dyrke Sechuanpeber, kan du godt få nogle frø af mig til eftersommeren. Forhandlere Radisen i Istedgade har en pænt udvalg af frodige krydderplanter. Et større udvalg har Kiselgården, men de har desværre ingen postordre. Gården ligger i Ugerløse og har som regel en stand på haveudstillingen til maj i Haveselskabets Have. Lone C54


HUMLEBY - KALENDER søndag 28. maj kl. 14-17 Fernisering i beboerhuset Da Christian var Ung (side 13) lørdag 10. juni Gadefest i Humleby mandage kl. 18.30: Madklubben Farinelli

Leje af beboerhuset Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan lejes at Beboerforeningens medlemmer via www.humleby.dk/ beboerhus, hvor du kan se ledige datoer og udfylde en bookingformular. Du kan også kontakte viceværten direkte: Josefine Zimmer, Carstensgade 15, 2. Telefon: 61 68 46 94 beboerhuset@humleby.dk Det er gratis at benytte beboerhuset til fælles arrangementer i Humleby, ex spiseklub, filmklub osv. Til private fester koster det 200 kr. fredag, lørdag el. søndag/helligdag og 50 kr. på hverdage. Leje gælder fra kl. 10 til næste dag kl. 10. Lejen betales forud, og bestillingen bliver først ført ind i kalenderen, når lejen er betalt.

Beboerhuset kan ikke lejes to dage i træk. Det medlem, der lejer Beboerhuset, skal være til stede ved arrangementet og er ansvarlig for deltagernes opførsel. Der må af hensyn til naboer og husets beboere kun spilles musik i Beboerhuset ved arrangementer, hvortil der er adgang for alle medlemmer af Beboerforeningen. Akustisk akkompagnement til sange ved private fester er dog tilladt. Ønsker man at leje beboerhuset til erhversbrug, ex firmamøder, salgfremstød eller lign., retter man henvendelse til viceværten.

Nabo maj 2017  
Nabo maj 2017  
Advertisement