{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

NABO

Nu gælder det plastikaffaldet s. 2 Sange med vid og bid s. 3 HF: Vigtig generalforsamling s. 5 Skøjtebane og mødested s. 6-7 Torsdagsbar februar-marts s. 8-9 Nye Naboer s. 12, 13, 14 & 15

Humlebys beboerblad - februar 2020


Nu gælder det plastik! Nu har sorteringen af bioaffald fungeret i så lang tid, at vi vil prøve at tage fat på det næste emne: plastik. Jeg gætter på, at jeg ikke er den eneste, der er blevet noget overrasket over den mængde plastik, jeg kan samle sammen. Og nu har jeg aftalt med kommunen, at vi her i løbet af foråret vil tage fat på at få etableret en Humleby-indsamling af plastik. I erkendelse af mængden af plastik skal vi dels have plads til et antal beholdere, dels have kommunen til at tømme disse beholdere ofte nok. Jeg mener ikke, at det er realistisk at få et antal husejere til dels at lægge forhave til en stor beholder (som en hel del naboer kan fylde plastik i), dels tage ansvar for at køre beholderen ned til Vesterfælledvej aftenen inden tømningen og derefter næste dag hente den tomme beholder tilbage til sin forhave (første forslag!). Men - vi har jo længe samlet papir ind i beholdere nede ved Vesterfælledvej. Og vi har også obser­ veret, at den indsamlede mængde papir skrumper ind. Såhh - nu vil vi

prøve, om vi ikke kan erstatte nogle af papirbeholderne med nogle beholdere til plastik. Det er muligt, at der skal justeres på hyppigheden af tømninger. Eller at tømningstidspunktet /-erne skal justeres hen ad vejen. Og hvornår skal alt dette så startes op? Ja, her er vi så nødt til at afvente kommunens starttidspunkt. Indtil

Humlebys beboerblad

NABO

Nabo udgives af Beboerforeningen og uddeles til alle i Humleby. Nabo udkommer 9 gange årligt i et oplag på 400. Nabo betinger sig ret til at opbevare og publicere artikler (tekst og illustrationer) også i elektronisk form, fx via CD-rom og Internettet. Annoncer koster 1.400 kr. for 1 side, 800 kr. for ½ side – mindre annoncer koster 400 kr. For medlemmer af Beboerforeningen koster annoncer ikke noget bortset fra forretningsannoncer. Næste nummer af Nabo kommer 6. marts 2020. Deadline for indlevering af indlæg er 25. februar. Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk eller afleveres til et af redaktionsmedlemmerne.

Side 2

videre har vi fået lavet en aftale om, at det skal etableres her i begyndelsen af det nye år. Men vi har endnu ikke nogen præcis dato at sigte på. I mellemtiden vil jeg lige endnu en gang henlede alles opmærksomhed på Nær-genbrugsstationen oppe ved S-togbanen (den gamle Enghave station). Her kan man komme af med det meste undtagen haveaffald og bioaffald. Og man kan få nye bioposer med hjem. Og så er der jo en genbrugscontainer, hvor man kan være heldig at finde lige det, man har gået og ledt efter. Nærgenbrugsstationen har åben Tirsdag og torsdag kl. 12 - 18. Lørdag kl. 10 - 16 / Ellen, Kü 47 Husejerforeningens udvalgsformand for ansvarsområdet Affald

Ansvarshavende redaktør for dette nummer: Carsten Jensen, Carstensgade 58 -28 56 76 79 / carsten.jensen@privat.dk I redaktionen er desuden: Camilla Panting, Jerichausgade 35 - 30 25 81 11 / panting55@gmail.com Gunni Busck, Carstensgade 40 - 53 53 19 70 /gunni@humleby.dk Kina Bodenhoff, Vesterfælledvej 30 - 26 23 31 87 / kinabodenhoff@gmail.com Edel Hildebrandt, Lundbyesgade 8 - 60 67 29 04 /edel.marie.hildebrandt@gmail.com Lisbet Guhle, Carstensgade 68 - 40 21 13 54 / lisbet.guhle@gmail.com Redaktionen modtager meget gerne ideer, oplæg, artikler osv. E-mail: nabo@humleby.dk Beboerforeningen Humlen Carstensgade 15, 1770 Kbh. V – Giro 7 33 47 53 Formand: Frederik Mørkeberg, Bissensgade 11 – 21 42 96 66/ fnma@hotmail.com Bliv medlem – besked til kasserer: Jørgen Fenhann, Küchlersgade 19 – 22 95 51 13 – j.fenhann@humleby.dk Vicevært: Ann-Kristine Nielsen, Carstensgade 15 – 51 89 25 35 beboerhuset@humleby.dk


Sange med vid og bid Det lykkedes for mere end 60 af os at proppe os ind i Beboerhuset til Torsdagsbarens koncert med Anne Dorthe Michelsen 30. januar. Allerede tre kvarter før døren blev åbnet, stod vi mange uden for og varmede os ved at klumpe os tæt sammen. Anne Dorthe levede i den grad op til forventningen. Hun kalder sig popsanger, men som sangskriver er hun i en kategori helt for sig selv. Der er meget mere musiker i hende end, vi normalt oplever på pop- og visescenen. Og hun er som digter mere sammenlignelig med Benny Andersen, Halfdan Rasmussen, PH, Frank Jæger og Jesper Jensen end på dem, der skriver ord til popsange. Selv savnede hun at være en del af et orkester. Men for os andre var det fint med hende alene. Hun fik med sit klaver og sin guitar bakket sine sange op og understreget sine pointer, så det nærmest ville distrahere, hvis der havde været flere musikere på scenen. Hun havde egne tekster og melodier til at holde os i ånde i langt over en time. Hele det imponerende repertoire blev

præsenteret med charmerende nærvær. Nogle af sangene var fra en cabaret, Anne Dorthe satte op, inspireret af de seneste finanskriser. Bl.a. om en kvinde, der bliver vraget af sin velstående mand, fordi en yngre model presset af omstændighederne byder sig til. Ikke nok med pludselig at stå der som kasseret, hjemløs og arbejdsløs. Nu skal hun også gennem nedladende og ydmygende behandling på et jobcenter og belæres om, at det, hun står med, ikke er et problem men en ‘udfordring’. Efter den sang trækker det i smilebåndet, når man støder på ordet udfordring - en totalt intetsigende men yndet kliche, som der stadig bliver slidt på i stillingsopslag og ansøgninger. Vi fik også en sang om hende, der overtog den velstående mand. Bortset fra social tryghed var der ingen grund til at misunde hende. Tak til Anne Dorthe og til Torsdagsbaren for en god oplevelse. / Gunni - tekst og foto

Fastelavnsfest søndag 23. februar kl. 13 Så er der atter frit slag for prinsesser, superhelte, drager og andre fornøjelige væsener: Søndag den 23. februar fra kl. 13 står den nemlig på tøndeslagning og slikposer - og salg af varm kakao, kaffe og fastelavnsboller Side 3


Formand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsessuppleant

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsessuppleant

Per Skovgaard Andersen Küchlersgade 57 Tlf.: 40 25 02 18 psa@humleby.dk Inger Nielsen Jerichausgade 30 Tlf.: 51 92 53 62 inger@humleby.dk

Ansvarsområder

Anna Lisa McBride Jerichausgade 12 Tlf.: 42 42 05 60 annalisa@humleby.dk

Side 4

Brian Jensen Carstensgade 4, st. Tlf.: 40 61 90 27 brianjensen1@me.com

Jens Lauritsen Jerichausgade 45 Tlf.: 21 95 04 74 l@uritsen.dk Peter Holst Küchlersgade 55 Tlf.: 22 58 06 89 ph@howpl.dk

Regnskab Forsikring Kloak & Forsyning (vandrørsprojekt) Carlsberg Byen Generalforsamling Lokalplan Trafikudvalget Vesterbro Lokaludvalg Gader, gartner & graffiti Affald Gaderepræsentanter Beboerforening Andre byggeforeninger Hjemmeside Nabo *Udvalgsformand

Ellen Thrane Küchlersgade 47 Tlf.: 26 27 83 29 Ellen@Humleby.dk

Morten Eriksen Jerichausgade 36 Tlf.: 33 24 04 25 / 51 56 99 32 morten-eriksen@hotmail.com Amalie Bang Carstensgade 36 Tlf.: 61 33 63 75 amaliebang@hotmail.com

Inger*, Per Amalie*, Peter Brian*, Per Peter*, Jens, Ellen Per*, Alle Peter*, Brian, Anna Lisa Jens*, Ellen, Anna Lisa Per*, Amalie Inger*, Anna Lisa Ellen* Inger Anna Lisa* Per*, Brian, Anna Lisa Inger*, Brian Jens* Jens*, Alle


Årets vigtigste generalforsamling! GENERALFORSAMLING? Det lyder kedeligt! Det behøver jeg ikke gå til. Sådan har vi det med mange generalforsamlinger: Sommerhusets vandværk. Kajakklubben. Nykredit. Løbeklubben. Hønseavlerforeningen. Vi er medlemmer af et utal af foreninger, og vi orker ikke alle de generalforsamlinger. Men én generalforsamling er vigtig. Og i år er den særlig vigtig: Husejerforeningens! Den afholdes som sædvanligt den anden tirsdag i marts, det vil sige i år er det tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.00 på Københavns Professionshøjskole, men som stadig ligger ved Humletorvet. Og i år er den særlig vigtig med to store punkter på dagsordenen: Beboerhuset og vandrørsprojektet. SOM DET EFTERHÅNDEN er alle NABO’s læsere bekendt, så har der været ført gode og konstruktive forhandlinger om, at Hus­ ejerforeningen fremover skal eje Beboerhuset. Årsagen er, at huset trænger til en grundig istandsættelse fra tag til kælder. Og at Beboerforeningen har svært ved at løfte den opgave, som kræver en solid økonomi. Det kan Husejerforeningen. Og hvem kunne tænke sig Humleby uden Beboerhuset. Et Beboerhus til gavn for alle i Humleby. Men det kræver opbakning fra husejerne. Det kræver også nogle vedtægtsændringer. Og det kræver en økonomisk plan, som bestyrel­ sen vil forelægge på generalforsamlingen. Heldigvis kræver det ikke nødvendigvis en kontingentstigning, som vi ser det!

Indkaldelse til en SPÆNDENDE generalforsamling i Husejerforeningen Humleby tirsdag 10. marts kl. 19.00 på Københavns Professionshøjskole (tidl. UCC). VANDRØRSPROJEKTET: Sidste års generalforsamling gav tilladelse til et for-projekt, som er gennemført på en efter bestyrelsens mening god og kreativ måde. Og som holdt sig indenfor budgettet vel at mærke. Vi er ved at få lavet en evaluering, som vil blive forelagt på generalforsamlingen. Her glæder vi os til at få input fra de

Aftalen om overdragelsen af Beboerhuset blev underskrevet ved en lille ceremoni lørdag den 6. december 2019 af de to formænd og de to kasserere for henholdsvis Beboerforeningen og Husejerforeningen (se stort forsidefoto)

berørte beboere. Og der vil blive forelagt en plan for det videre arbejde. Så kom til generalforsamling og få noget at vide om, hvornår projektet rammer din baghave. Heller ikke her kommer vi udenom at drøfte økonomi. Men ikke nødvendigvis en stigning i indbetaling til Forsyningsfonden. Men to så store projekter kan måske kræve, at der er en økono­ misk buffer i form af enten en kassekredit eller et mindre lån i huset. Bestyrelsen er ved at kigge på den side af sagen: Vi skal til at betale penge for at have penge i banken, så vi bør vurdere den samlede finansiering, så vi ikke skal betale både for at låne og for at have penge stående i Forsy­ ningsfonden. GENERALFORSAMLINGEN indeholder naturligvis også de sædvanlige punkter med valg og indkomne forslag. Og der er kaffe og kage! Så der er al mulig grund til også i den sammenhæng at møde din nabo. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Formel indkaldelse og materiale vil blive udsendt via email. Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig husejerforeningens mail-liste, så er nu et godt tidspunkt at gøre det på. Du kan gøre det her: humleby. dk/mail / Per Skovgaard Andersen Formand PS: Husk at 15. februar er seneste rettidige indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på gene­ ralforsamling. Forslag sendes til formanden på psa@humleby.dk Side 5


Skøjtebanen i Enghaveparken:

Regnvejrsdag på isen - fra en klassefest med skøjteløb for Sigrid i 2. klasse. Alle havde en fest på isen, trods våd bane og for manges vedkommende våde sokker: Men hvorfor sætter otte-årige strømpefødderne ned på jorden, når de skifter til skøjter?!

Vesterbros bedste samlingspunkt

Da Enghaveparken åbnede lørdag den 14. december, deltog jeg ikke i festlighederne, som blandt mudder, musik og meget andet godt ellers bød på den mest vidunderlige gave til nabolaget: En skøjtebane! I 2011 lancerede parken, som nogle vil huske, også en slags skøjtebane. Men den var lavet af plastik og fungerede kun med nogle ganske særlige plastik-skøjter, som man skulle leje i et - som oftest lukket skur. Jeg ved faktisk ikke, hvad der blev af plastikbanen, og godt det samme, for det lykkedes mig aldrig at få den prøvet. Nu har vi fået den ægte vare: En bane til almindelige skøjter, og hvor alle børn og voksne med skøjter på fødderne er velkomne på isen ganske gratis. Side 6

Og jeg skal hilse og sige at folk får den brugt! Ejer man ikke et par skøjter, kan man leje et par på stedet. Udlejningen drives af fodboldklubben Vestia, så indtjeningen går til en fin forening, og de holder åbent alle dage i banens åbningstid. På gode dage sælger Vestia også cacao og Nescafé, og de kan slibe din sløve skøjteklinge - dog desværre ikke kunstskøjterne, fordi maskinen sliber takkerne af. Jeg fandt ellers hurtigt den gamle kunstskøjte frem fra kælderen - og det går da, selvom den absolut ville have godt af en slibning. Tre stort set ubrugte par børneskøj­ ter, som også lå hengemt dernede, var for små til alle - så vi lejede først til børnene, der dog viste sig så begejstrede for aktiviteten, at

endnu en investering i nye skøjter vist faktisk denne gang er blevet en besparelse. Så meget desto mere taget i betragtning af, at vi fandt nogle justerbare modeller, der kan klare et par sæsoner mere. Af alt det nye, der går for sig, er skøjtebanen foran scenen i Enghaveparken uden tvivl det sjoveste - og det er alletiders sociale samlingspunkt. På alle solskinsdage (og faktisk også lidt på regnvejrsdage) vrimler det med børnefamilier, unge og ældre på og omkring isen. Indeværende sæson slutter ifølge Københavns Kommunes hjemmeside den 29. februar, så der er stadig tid til mange flere gode oplevelser. Vi ses på skøjtebanen. / Camilla - tekst og fotos


To friske piger i solskin ved skøj­ tebanen: Mille og Silke er godt nok ikke fra Humleby, men går i 4. klasse med Noomi på Vesterbro Ny Skole

Træmorder i Carstensgade: En halvkold dag i januar blev det store og flotte paradisæble­træ på hjørnet af nr. 21 og Jerichausgade berøvet det meste af sin krone. Hus- og træejer Erik Nobel var træt at, at de store grene hele tiden blev påkørt af lastbiler og skraldevogne på vej rundt om hjørnet. Men det vokser sig vel flot igen... Foto: Carsten

Sigrid (8 år) drikker energifyldt cacao, mens en træt Noomi (10 år) tager en slapper på bænken i baggrunden efter skøjteturen

Nye og gamle skøjter - de flotte nye farver må man tænke sig til

Skøjtebanen i Enghaveparken

Åbningstider: • Skøjtebanen er åben hver dag fra klokken 10:00 - 20:00 • Sidste udlejning af skøjter er klokken 19:00 • Banen lukker ved dårlige vejrforhold • Sæsonen slutter 29. februar 2020 medmindre der opstår særlige vejrforhold. Priser for leje af skøjter: • Voksne - 50 kroner pr. time • Børn under 12 år - 35 kroner pr. time • For hver ekstra påbegyndt time - 25 kroner Side 7


TORSDAGSBAREN – mød din nabo hver torsdag kl. 20 i Beboerhuset

13. februar Så er der jazz! En kær gæst aflægger endnu en gang visit i torsdagsbaren. Den danske jazzsangerinde og -komponist Tine Bruhn er igen i Danmark fra Brooklyn, hvor hun har boet i mange år. Hun er sød til i god tid at fortælle, hvornår hun er her, så vi kan reservere en dato til hende i torsdagsbaren. Hun elsker nemlig at give koncert i det lille intime rum, og det gør den øvrige del af jazztrioen også. Her er der nemlig en enestående mulighed for at lade instrumenterne tale sammen og lade improvisationerne udfolde sig. Tine Bruhn akkompagneres endnu en gang af Kjeld Lauritsen, som spiller på et sjældent træinstrument, en form for hammondorgel. Han er en meget anerkendt og derfor efterspurgt mand, men det lykkes hver gang Tine at få ham med. Og for anden gang udgør Jacob Melchior trioens tredje hjul med sit eminente trommespil. Her er altså tale om jazzmusik på meget højt niveau, så det er med at komme op af sofaen og lade sig berige. Vi er så heldige! Side 8


20. februar Ikke noget særligt i Torsdagsbaren Bare en af de aftner, hvor man kan komme forbi og hilse på hinanden. Kun den underholdning vi selv finder på ...

5. marts Axemilon De har trådt deres barnesko i Humleby, de har optrådt i Torsdagsbaren før, og vi glæder os så meget til de kommer igen! De siger om sig selv: Axemilion er en dansk HipHop/ RnB-gruppe bosat i København. Deres musik er ofte præget af satiriske undertoner, der lader sig inspirerer af tabubelagte emner, der fremgår af tekst til ”Til Bro”: ”jeg sendte et dick pic til bro”. Axemilion er Alexander Jensen, Emil Schelde, Zacharias Celinder.

27. februar Trio Eminenza Med både trusler og slesk tale er det for tredje gang lykkedes os at overtale Trio Eminenza til at spille i torsdagsbaren. Til glæde for de uindviede følger her en præsentation. Trioen består af Flemming Quist Møller, Christian Sievert og Elith Nulle Nykjær. FQM er lidt af en multikunstner – forfatter (far til bl.a. Cykelmyggen Egon, Snuden, Bennys badekar og jungledyret Hugo), tegner, maler, skuespiller og musiker. Christian Sievert er en af vores dygtigste guitarister. Han læser ikke noder, men har ikke desto mindre komponeret masser af skøn musik. Christian er desuden stemmeskuespiller af format Elith Nulle Nykjær har spillet fornemt skuespil både på film og i tv, og han spiller klarinet ”med rør på”, så man bliver svag i knæene. Hans orkester, som han har stået i spidsen for i mange år og rejst Europa tyndt med, Nulle og Verdensorkesteret, åbner og lukker Copenhagen Jazzfestival hvert år ved Vandkunsten. Trio Eminenza spiller verdensmusik, jazz, latinamerikansk og flamenco med Flemming på bongos og congas, Christian på guitar og Nulle på klarinet. Side 9


Side 10


Fin aften med meget på spil Torsdagsbarens traditionelle banko i december blev som altid et tilløbsstykke. Det lykkedes dog alle at tilkæmpe sig plads ved spillebordene. Der var igen fine gaver fra lokale handlende. Bl.a. et smukt bønnebord fra Designer Zoo, fine dekorationer fra Frk. Tre­ pile og et gavekort på 250 kr. til tegne- og maleartikler fra Stellings butik på Ny Carlsberg Vej/Carlsberg Byen. Af dagligvarebutikkerne i nabolaget var Føtex ved Carlsberg Station i år alene om at betænke Humleby med noget at spille om. Til gengæld var forlaget Jensen & Dalgaard på Vesterfælledvej og pizzeriaerne Spar2 og Dilis som sædvanlig rundhåndede. Der var også gevinster fra den rare skomager-og nøglesmed fra hælebaren ved Humletorvet. Som altid kom julemanden forbi med en harmonika på sin Helle, C58, blev den lykkelige vinder af julebankos ho­ omfangsrige mave og spillede op til fællessang af jule- og julede sange. Fin aften. Og tak for de mange fine gevinster. vedpræmie, et bønnebord fra Designer Zoo. Hun var så / Gunni

glad for sin præmie, at hun tog hen til den fine kunstog håndværksbutik med en æske chokolade for at vise sin påskønnelse. Det vakte også glæde - og de havde vist ikke oplevet den slags før... Foto: Carsten

Beboerforeningens Juleudsmykningskonkurrence 2019 Så er vinderne af julekonkurrencen fundet: Jerichausgade vinder igen i år suverænt prisen for Humlebys mest Julede gade. Og det var ikke bare i den ene ende. Resten af gaden gav den også fin Jule-gas i år. Flot! Konkurrencen om årets mest Julede forhave var skarp, og det var virkelig svært at vælge vinderen. Det bliver dog Kü9, der løber med sejren. Her var der lagt et

ekstra-stort arbejde i at belyse de mange grene på det flotte træ i forhaven. Der dukker en præmie op i postkassen, når I mindst venter det. Tillykke til vinderne! / Thomas Kirk Sørensen, medlem af Beboerforening­ ens bestyrelse

De mange lysarrangementer i Jerichausgade og det lyskædebelagte træ i Küchlersgade vandt juleudsmykningskonkurrencen. De sort/hvide fotos yder naturligvis ikke virkeligheden nogen retfærdighed. Fotos: Thomas Side 11


NYE NABOER: Carlsberg Byen giver plads til nye firmaer og for­ retninger og spisesteder. NABO har denne gang opsøgt DENA og Spaces, og på de næste sider følger Carl’s - og Bulko på kanten

Blandt vores nye naboer i Carlsberg Byen, denne gang på Ny Carlsberg Vej, finder vi DENA. Jeg havde sat mig for at finde ud af, hvad det mon var for en virksomhed, og takket været hjemmesiden og velvillig assistance fra Christian Demais-Behrens, som er virksomhedens forretnings- og udviklings­ konsulent, blev jeg en del klogere.

Trænger dit firma til nyt dna? heder under DENA kan ske, hvis en virksomhed ønsker et generationsskifte, at vokse, eller hvis de nuværende ejere mangler sparringspartnere, kompetencer eller kapital. Så kan DENA gå ind i foretagendet ved at overtage hele eller en del af aktiekapitalen. DENA kan blandt andet hjælpe med at sammensætte bestyrelsen og ansætte medarbejdere samt generel

sparring om den videre udvikling. Måske kunne man sige, at DENA er en slags Løvernes Hule. I øjeblikket har DENA virksomheder inden for rådgivende ingeniørfirmaer, vikarservice, psykiatrisk omsorg, ejendomsselskaber og udstyr til hospitaler og laboratorier. Så ved vi det. / Lisbet

DENA er en virksomhed, der ejer en række andre virksomheder – datterselskaber. DENA er aktiv ejer gennem bestyrelsesvirke i datterselskaberne. Det betyder, at DENA klarlægger idé og formål for datterselskaber og rammerne for bestyrelsesarbejdet. Ledelserne i datterselskaberne står for driftens ledelse og beslutninger – det er derfor, at der er så få ansatte i DENA. Udvidelser med flere virksom-

DENA ligger på Ny Carlsberg Vej 48 - på hjørnet af Vesterfælledvej og har en GLS-pakkeshop som endnu en af Humlebys naboer... Foto: Marco

NO G

VARME OG VVS TEKNIK

Grønlunds Alle18, 2610 Rødovre. Tlf.: 28 19 60 40

Fjernvarme · Naturgas · Oliefyr · VVS installationer · Tagarbejder Servicevagt alle ugens dage i perioden 01.10 - 30.04 kl. 08.00 - 22.00 Side 12


Spaces facade mod Ny Carlsberg Vej 80 (tv) , hvor den indbydende cafe lokker, men kun er for brugere (midt) - og centerleder Reem Al-Taleb (th). Foto: Spaces

Spaces – når plads ikke er det vigtigste Da jeg forleden gik hen til Spaces på Ny Carlsberg Vej, havde jeg en klar idé om, at det bare var et kontorhotel, hvor små firmaet kunne leje en kontorplads. I receptionen blev jeg budt velkommen af centerleder Reem Al-Taleb, som gav mig en omfattende rundvisning, og nu ved jeg, at der er ikke noget ’bare’ over Spaces.

piccolo, en barista og en cafémed­ arbejder samt rengøringspersonale. Spaces er søsterorganisation til Regus, der udbyder kontorhoteller og servicerede kontorer i en række lande.

Stueetagen rummer en bemandet reception, som tager imod 8-18. Bagved ligger den indbydende café, der byder på frokostordninger med Spaces blev grundlagt af en holugemenu og mulighed for at hollænder, og der findes nu tilsvarende de kaffepause m.m. Uheldigvis er centre i mange andre lande, hvilket den kun for husets brugere – ellers giver brugerne gode muligheder for kunne jeg godt føle mig fristet en at netværke globalt. I København er dag, hvor køleskabet er tomt. der 5000 m2 fordelt på fem etag1.-3. etage er indrettet med konto­ er, hvor virksomheder kan leje sig rer af forskellig størrelse og karakind på forskellige vilkår, der netop ter; fx fylder en enkelt international matcher deres størrelse og behov. virksomheds danske hovedsæde Større virksomheder kan fx leje en hel etage. På 4. etage er der deres egne kontorer. Enkeltperson- mødelokaler af forskellig størrelse, er eller mindre virksomheder kan som kan lejes både internt, men leje et skrivebord pr. mand under også af eksterne organisationer. virksomheds¬klubber, der giver god Allerøverst på 5. etage er der en mulighed for samarbejde – også tagterrasse med fantastisk udsigt globalt. Man kan også købe sig til over bl.a. Humleby. klippekort og så leje sig ind, når behovet opstår, og endelig er der Day Rundt omkring på etagerne er der Office, hvor man får sit eget kontor indrettet telefonbåse til at føre for en begrænset periode. mere private samtaler og kontorbåse til opgaver, der kræver særlig Spaces sørger for effektiv adgang koncentration. Desuden har hver til internet, Instagram og e-mail, kontoretage eget tekøkken samt og søreme om der ikke også stilles lounges, hvor man kan slå sig ned. cykler til rådighed. Spaces lægger stor vægt på, at de Spaces er bemandet af en centerenkelte brugere af lokalerne skal leder og to receptionister, en have mulighed for at trække på

hinandens kompetencer. Derfor afholdes der forskellige events – herunder to faste en gang om måneden: - Brunch, hvor der let kan komme 120 mand for at lære hinanden bedre at kende og lytte til dagens speaker, der fx kunne være en af Spaces’ virksomheder, - fredagsbar, der ligeledes giver fine muligheder for at mingle. - After work with, hvor Spaces en gang om måneden inviterer foredragsholdere til at tale om emner til inspiration for husets brugere eller gæster udefra. Spaces har også afholdt såkaldte fuck-up nights, hvor deltagerne er blevet præsenteret for forskellige problemer, der sidenhen blev vendt til noget positivt. De har været en stor succes på grund af det lærerige budskab. Til nogle events har der været adgang for både interne og eksterne kræfter. Dette har fx været tilfældet under modeugen og til karriere­ dage for kvinder. Gratis er det sikkert ikke at leje sig ind hos Spaces. Til gengæld synes der at være taget hånd om næsten alt, hvad en virksomhed kan ønske sig – herunder en god atmosfære, hvor man straks føler sig velkommen. / Lisbet Side 13


Foto: Carl’s og Carsten

Øl er godt! - og fylder også på ­menukortet hos Carl’s Det er jo ikke specielt forbavsende, at Carlsberg Byen nu også huser en restaurant som Carl’s Øl & Spisehus, der holder områdets historie i hævd ved at bruge øl som ingrediens i mange af deres aftenretter - inklusive desserter. Det er set andre steder - i takt med at de mange små bryggerier er skudt op, er interessen steget for at tilføre gastronomien et ølpift. Carl’s ligger på den fine adresse Bag Elefanterne 20, men trods mere end en snes ølhaner og et impone­ rende udvalg i flaskeøl fra hjem- og udland er det - stedets navn taget i betragtning - næsten begrædeligt, at man ikke har Elefantøl eller Carls Special på hverken fad eller flaske. Noget at spise kan man dog få morgenmad fra kl. 8 - selvfølgelig med den uundgåelige brunch i weekenden - og frokost, serveret på eget rugbrød med ‘naboens mask’, dvs. restproduktet fra bryg af Jacobsens øl - og ellers en håndfuld ølfri smørrebrødsklassikere som sild, hønsesalat, leverpostej m.v. samt salat og en varm frokost­ ret efter kokkens valg. Men nu var vi kommet helt fra Humleby for at tage livtag med aftenmenuerne, der er lidt mere spændende - og flere altså med øl som omdrejningspunkt omkring eller i de råvarer, der bruges. Vi sprang forretterne over - østers, oksetatar, kammuslinger, helleflynder og charcuteri alle med lidt grønt og flydende, omend ingen øl, og i prislejet 135-145 kr. Det blev til kuller i sprød øldej Side 14

med citron og tatare sauce og helstegt fransk poussin med humle og svampesauce - mens vi lod de porterbraiserede svinekæber med ølglace stå over til en anden gang. Prisleje omkring 160 kr. - man kunne dog også flotte sig med grillet jomfruhummer (210 kr.) eller 350 gram Rib-eye (275 kr). Konceptet til aftensmaden er, at man selv vælger tilbehøret, ’grøntsagerne’ kaldet, hvor der bl.a. blev tilbudt spæde salater, grillet porre i vinaigrette med valnødder, kartoffelpuré og røget bacon og friterede brud af bagte kartofler med hvidløg og mayo. Pris ml. 45-55 kr. og man kan vælge at dele eller tage flere afhængig af sult. Kulleren i øldej var ikke ulig det velkendte fish and chips (uden pommes frites, men her til­valgt­ kartoffelpure med bacon), og det var nok lige på den fede side sådan samlet set. Her havde det fra hjemmesidemenuen afgåede tilbehør i form af perlebyg m.v. nok gjort oplevelsen mindre belastende for mavesækken. Øllen fik dog ikke overtaget i retterne, der blev serveret i rigelige portioner i fine keramikskåle. En skarpere kniv til at flå kødet af den helstegte kylling havde været en fordel - ligesom vi måtte bede om en ske til at få balanceret saucen fra skål til tallerken. Min hustru af første ægteskab klarede derefter også en dessert, citrontærte med yoghurt-

sorbet - den eneste af de fire muligheder uden øl (som ellers var belgisk ølvaffel med tonkabønneis, syltet pære og chokolade; sorbet på Erdinger-øl med rombagt ananas og ingefær eller oste med kvæde og ølflager). Alt i alt en helt ok servering. Den største oplevelse denne aften på Carl’s var dog en umådelig sød og meget ung tjener af smilehullet hunkøn (undskyld for denne i disse tider muligvis utilstedelig kønska­ rakteristik i mulig karambolage med LGBT+interessenter), der både overfor os og andre var smilende og venlig og imødekommende ud over næsten alle grænser. Og hvor tit er det lige, at man bliver fulgt til dørs med en bemærkning om, at vi var nogle af de sødeste gæster, hun nogensinde havde haft.... Vi havde sådan set ikke gjort andet end at forholde os i relativ ro og studere folkelivet i restauranten, der er et vældigt stort lokale med et stort åben køkken og et mindre glasadskilt lokale til brug for sel­ skaber. Trods næsten fuldt hus var akustikken rimelig god, så man slap for at råbe til hinanden - og tegnekunst på de store vinduespartier gav et pift af eksklusivitet. / Carsten Carl’s Øl & Spisehus kører igennem torsdag til lørdag helt til kl. 02 nat (køkkenet lukker dog kl. 23), mens tider som man-ons 8-24 og søn 8-23 antyder, at man satser en del på tørstende gæster... Se mere på https://www.carls.pub


En novice anbefaler... Novicen er mig. Jeg besøgte restaurant Bulko (det forhåbentlig holdbare bud på en kulinarisk forretning på det berygtede hjørne af Vester­ fælledvej og Ny Carlsbergvej), og det var så stor en oplevelse, at den bestemt er værd at skrive hjem om. Ikke desto mindre forsøgte jeg at sno mig uden om nærværende anmeldelse - da det gik op for mig, at det nok klæder en anmelder at have erfaring med genren - et sammenligningsgrundlag. Der findes faktisk en del koreanske restauran­ter i København, men jeg har ikke spist på nogen af dem heller ikke andre steder i den store verden. Mit sammenligningsgrundlag er decideret usselt. Jeg gik den aften til menuen som den nybegynder, jeg er. Min helt generelle oplevelse af mad (jeg har trods alt SPIST før...) er, at forretten som regel er det bedste af det hele. Opmuntret af den meget charmerende, snakkende og hjælpsomme unge mand, som betjente os, kastede vi os derfor ud i at be­

stille alle fire forretter på menuen og gemme resten til en anden god gang. Hermed er læseren behørigt advaret... Og her kommer den så: Camillas anmeldelse af restaurant Bulkos fire forretter, indtaget en tirsdag aften med øl, på tapas-måden og set i relation til madoplevelser fra asiatiske køkkener - dog altså ingen fra det koreanske. Retterne, der ankom til bordet drypvis (og hurtigt), efterhånden som maden var klar, bestod af to forskellige slags pandekager, en sushi-agtig rulle, som kunne fås i tre varianter - vi valgte den med oksekød- og endelig en skål dybstegte rejer med en fuldkommen himmelsk chili-rødbedesauce. Tjeneren betroede os, at man med fordel kunne dyppe alt i den chili. Han overdrev ikke! Der var også en anden dyppelse til en af de andre retter, men chili-rødbede-miraklet stjal billedet totalt, og jeg har faktisk glemt, hvad det andet var. Eneste minus her var

naturligvis, at mængden af blå-rød bliss slet ikke rakte til alt det mad. Og hvad synes jeg så? Det var godt og meget, meget hyggeligt på Bulko. Jeg skal vænne mig til ideen om sushi med oksekød. Jeg savnede rå fisk, og jeg savnede helt ærligt også den vietnamesiske skik med at servere et bjerg af friske krydderurter til alt. Men jeg hilser vores nye nabo på det svære hjørne mere end velkommen, og jeg hepper med alt, hvad jeg har at heppe med. Det er ikke sidste gang, jeg har spist på Bulko. Næste gang går jeg med den dybstegte reje til forret (mon den kan bestilles med ekstra chili-rødbede-shot?) og så prøver jeg sgu en hovedret! PS. Jeg er også blevet nysgerrig på det koreanske køkken generelt anbefalinger modtages gerne. / Camilla Bulko - Ny Carlsberg Vej 38 Åbningstider: Tirs-lør kl. 17-22

Fotos: Bulko og Carsten

Kom og hjælp os med at lave

Hvis du har lyst til at skrive, fotografere eller layoute hver gang eller af og til - skal du være meget velkommen i NABO-redaktionen. Skriv til os på: nabo@humleby.dk

NABO Side 15


HUMLEBY - KALENDER Mandage kl. 18:30 Madklubben Farinelli

Fredag 28.2 Afhentning af farligt affald

Onsdag 12.2 kl. 19.15-21.15 Korsang i Beboerhuset

Onsdag 4.3 kl. 19.30 Sy & Strik i Beboerhuset

Torsdag 13.2 kl. 20 Torsdagsbar: Tine Bruhn (s. 8-9)

Torsdag 5.3 kl. 20 Torsdagsbar: Axemilon (s. 8-9)

Torsdage (13.2 - 27.2 - 12.3) Afhentning af bioaffald

Tirsdag 10.3 kl. 19.00 Generalforsamling i Husejerforeningen (s. 5)

Torsdag 20.2 kl. 20 Torsdagsbar: Egen hygge (s. 8-9) Søndag 23.2 kl. 13 Fastelavnsfest v. Beboerhuset (s.3) Torsdag 27.2 kl. 20 Torsdagsbar: Trio Eminenza (s. 8-9)

Onsdag 18.3 kl. 19.15-21.15 Korsang i Beboerhuset Tirsdag 31.3 Afhentning af storskrald

Humlebys kor øver følgende onsdage i perioden februar-maj: 12. februar 18. marts (tredje onsdag) 15. april (tredje onsdag) 13. maj Alle dage kl. 19.15-21.15 i Beboerhuset

Lån af beboerhuset Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan lejes af Beboerforeningens medlemmer hos: Ann-Kristine Nielsen, Carstensgade 15, 1. Telefon: 51 89 25 35 beboerhuset@humleby.dk http://humleby.dk/beboerhus/ Beboerhuset er et af Humlebys hjørnehuse med et køkken-alrum på netto ca. 42 m2. Lokalet kan rumme 36 siddende gæster ved runde borde og omkring 40 stående gæster til receptioner og andre arrangementer af den art. Køkkenfaciliteterne er passende i forhold til husets størrelse, og der er service til 40 personer. Beboerhuset ligger som bekendt midt i Humlebys tætte rækkehusbebyggelse, og der skal udvises almindelig sund fornuft og tages hensyn til naboerne, når man lejer huset. Der må gerne grilles udenfor, men man spiser inde, selv om vejret er godt, og borde og stole må ikke tages med ud. Der må synges og spilles akustisk musik – indenfor. (Undtaget fra denne regel er fællesarrange-

menter for foreningens medlemmer). Det henstilles, at fester og andre arrangementer slutter ved midnatstid. Vil man fortsætte hjemme, kan man på forhånd aftale at låne Beboerforeningens telte og pavilloner og borde. Beboerhuset er røgfrit. Uden for huset må der nydes et glas, en smøg og en snak, og der må leges. Humlebys gader er legegader, og i forbindelse med børnefødselsdage og andre private fester må naboer tåle lyden af legende børn – inden for rimelighedens grænser naturligvis. Vi kan ikke have sådan et dejligt fælleshus, uden at det af og til kan høres, at vi har det. Den, der lejer huset til et privat arrangement, skal selv være til stede under arrangementet og har ansvaret. Går noget i stykker, meldes det til viceværterne. Ønsker man oprydning og rengøring kontaktes Servicehuset Victoria: 5230 0300. Rengøring af lokale og toilet koster 350 kr. inkl. moms for Beboerforeningens medlemmer, eventuel oprydning aftales separat med Victoria.

Profile for Jens Lauritsen

NABO februar 2020  

NABO februar 2020  

Profile for humlebyen
Advertisement