Page 1

Humlebys beboerblad oktober 2017

Gang i torsdagsbaren igen

Hele programmet lige til at hive ud p책 midtsiderne

Torsdagsbaren er for det meste fredelig men vi har ogs책 oplevet Channe Nussbaum f책 alle ud p책 gulvet.


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • OKTOBER 2017

Nu kommer den mørke og kolde tid - hvor bliver det hyggeligt og sjovt Sommeren 2017 blev ikke en af de bedre. Alle de mange vejrmænd - og damer i fjernsynet havde svært ved at finde en passende grimasse, når de aften efter aften fortalte det samme om den endeløse række af våde lavtryk, der kom ind over os fra vest og trak vind, regn og kølig luft med sig. Om lidt stiller vi uret om til vintertid, det bliver det ikke lysere af. I hvert fald ikke ved fyraften. Godt, at vi bor i Humleby, hvor ihærdige og rare mennesker sørger for, at der hele tiden er noget at glæde sig til. Der er selvfølgelig først og fremmest torsdagsbaren, som ud over store musikalske oplevelser inden for alle genrer fra rock og jazz til opera og musical også byder på aftener med nabohygge - brætspil og småsnak. Og som desuden også er vært for Beboerforeningens julebanko. Hiv programmet for den kommende sæson ud af dette numer af Nabo og kom til det hele - også når der ikke er musik på programmet. Brætspil er sjovere og mere medrivende end man måske forestiller sig.

Humlebys beboerblad

Nabo udgives af Beboerforeningen og uddeles til alle i Humleby. Nabo udkommer 9 gange årligt i et oplag på 400. Nabo betinger sig ret til at opbevare og publicere artikler (tekst og illustrationer) også i elektronisk form, fx via CD-rom og Internettet. Annoncer koster 1.400 kr. for 1 side, 800 kr. for ½ side – mindre annoncer koster 400 kr. For medlemmer af Beboerforeningen koster annoncer ikke noget bortset fra forretningsannoncer. Næste nummer af Nabo kommer den 3. november 2017. Deadline for indlevering af indlæg er den 25. oktober. Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk eller afleveres til et af redaktionsmedlemmerne.

2

Ludo burde f.eks. være forbudt for børn. Faktisk er det en nådesløs kampsport. Men skyllet ned med et glas i godt selskab i torsdagsbaren er nederlag til at bære. Ejvind Lüth Hedegaard i Ernst Meyers Gade er vi heldige med at have i Humleby. Han er garant for, at vi hvert år kan opleve fremragende folkemusik med Moonshiners. Vi er også heldige med hans kone Susan, som er en mester i at male lysfyldte fantasilandskaber baseret på indtryk fra Irland og Færøerne. Hendes nyeste billeder plejer at blive udstillet i huset, når Moonshiners spiller. I år sker det lørdag 4. november. Se side 11. Vi kan også glæde os over Husejerforeningens bestyrelse, som tager fat i vores affald. Kommunen sørger nu for, at bioaffald fra køkkenet kommer tilbage til naturen som gødning eller bliver til miljørigtig energi. Men desuden arbejder Husejerforeningen for, at så meget som muligt af vores affald bliver sorteret til genbrug (se s. 4). Gunni

Ansvarhavende redaktør for dette nummer: Gunni Busck, Carstensgade 40, Tlf.: 53 53 19 70 I redaktionen er desuden: Camilla Panting, Jerichausgade 35 - 30 25 81 11 Carsten Jensen, Carstensgade 58 - 28 56 76 79 Edel Hildebrandt, Lundbyesgade 8 – 60 67 29 04 Kina Bodenhoff, Vesterfælledvej 30 – 26 23 31 87 Frederik Mørkeberg, Bissensgade 11 – 21 42 96 66 Sidsel Jacobsen, Lundbyesgade 4 - 33 23 26 42 Redaktionen modtager meget gerne ideer, oplæg, artikler osv. E-mail: nabo@humleby.dk Beboerforeningen Humlen Carstensgade 15, 1770 Kbh. V – Giro 7 33 47 53 Formand: Frederik Mørkeberg, Bissensgade 11 – 21 42 96 66 Bliv medlem – besked til kasserer: Jørgen Fenhann, Küchlersgade 19 – 22 95 51 13 – j.fenhann@humleby.dk Vicevært: Josefine Zimmer Nielsen 61 68 46 94


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • OKTOBER 2017

Beboerforeningen har hermed fornøjelsen at invitere alle medlemmer til

GENERALFORSAMLING d. 24. Oktober kl 20 i Beboerhuset Forslag til behandling på dagsorden samt medlemmer der ønsker valg til bestyrelsen bedes indsende forslag / kandidatur således de er bestyrelsen i hænde senest 10 dage før afholdelse. Beboerforeningen håber så mange som muligt møder op, dels for at sikre så kort afstand mellem bestyrelse og medlemmer som muligt, dels for at få så mange input som muligt for fremtidigt arbejde. Vel mødt p.b.v. Frederik

Rekord-underskud på gadefesten men ikke noget at pive over Kassererens kommentar til regnskabet: Da det jo ikke er meningen, at gadefesten skal give et overskud, havde bestyrelsen besluttet, at bevilge flere penge til børneunderholdning og til musik. Da baren og maden samtidig gav mindre overskud en normalt, endte udgiften til gade festen med at blive ca. 18,000 kr. Bemærk hvor meget Annas indsats med hendes ishus og især lotteriet betyder for gadefestens regnskab. I år var en ny voksencykel og den dyre to-etages model af Designer Zoo’ s bønneborde blandt gevinsterne - imponerende! Også Frederiks indsats fortjener bifald.

Regnskab for gadefesten 2017

Udgift

10277,00 3531,00 1470,00

1157,50 1640,00 3240,00

0,00

7180,00

Overskud 3794,75 3297,25 8163,00 ‐20500,00 ‐11000,00 ‐9119,50 ‐1891,00 1770,00 7180,00

Ialt

113198,75

94893,25

-18305,50

Bilag

Udgift 9500,00 3000,00 8000,00 11000,00 29829,00

Barsalg Mad Loppemarked Musik i alt Opsætning af stillads Børneunderholdning/kagekonkurrence Voksenunderholdning/fakkeloptog Frederiks burgerbar Anna's lotteri & ishus

Musik hovedorkester Jazz til kaffen Natmusik Stillads Mad Slag af kød og pølser Trykning af madbilletter m.m. Baren Anna's lotteri og ishus Loppemarked Humlebyprisen Fakkeloptog Sanghæfter Frederiks burgerbar Transport af borde og stole Kagekonkurrence Børneunderholdning Ialt

35713,00

30707,75

Indtægt 39507,75 34005,00 8163,00

20500,00 11000,00

878,75 35713,00

290,00 1327,00 714,00 1470,00 1200,00 310,00 9967,00 113198,75

Indtægt

Bilag nr.

25470,00 1, 2 820,00 10 & 13 280,00 11 46942,75 7, 13, 14 og 15 7180,00 8163,00 4 13 1640,00 8 9 3240,00 3 5 200,00 12 957,50 6 94893,25 3


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • OKTOBER 2017

Husejerforeningen orienterer Affaldssortering. Husejerforeningens bestyrelse har tidligere i år fundet frem til en løsning med Københavns Kommune om at udskifte nogle papircontainere til containere for plast og metal og evt. pap. I slutningen af april vedtog teknik-og miljøudvalget sortering af rest- og bioaffald. Herefter var det meningen at vi skulle tale sammen igen, men jeg fik ingen respons på hverken mail eller telefoniske henvendelser. Efterfølgende har vi i Byggeforeningernes Fællesudvalg besluttet at bede om møde for at få drøftet mulige løsninger for at minimere affaldscontainere i kvartererne. Lyngbyvejkvarteret, Kildevældskvarteret, Husejerforeningen ABA på Amager samt Humleby deltager. Nu ser vi frem til at få et møde med Københavns Kommune. Inger

4

Vandrørsprojekt – vigtigt spørgeskema I forbindelse med forberedelse af udbudsrunde på vandrørsprojektet har vores projektrådgiver brug for nogle få informationer fra hver enkelt husejer. Med disse informationer bliver

det muligt at beskrive projektet endnu mere præcist, således at de kommende tilbudsgivere har et solidt grundlag af give tilbud på. Skemaet kan udfyldes via humleby.dk/2017/09/skema eller ved at udfylde det fysiske skema, der er delt rundt til alle huse. Cykelsanering Husejerforeningen har fået folk fra kommunen til at mærke tilsyneladende ubrugte cykler. Efter en måned bliver en mærket cykel fjernet. I denne række i Bissensgade er ti cykler mærket.


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • OKTOBER 2017

HUSEJERFORENINGEN

HUMLEBY Bestyrelsesmedlem Christian Maegaard Küchlersgade 43, st. Tlf. 29 64 93 01 christian@maegaard.dk

Bestyrelsesmedlem Ellen Thrane Küchlersgade 47 Tlf. 26 27 83 29 ellen@humleby.dk

Kasserer Inger Nielsen Jerichausgade 20 Tlf. 51 92 53 62 inger@humleby.dk

Bestyrelsesmedlem Jens Lauritsen Jerichausgade 45 Tlf. 21 95 04 74 l@uritsen.dk

Bestyrelsessuppleant Morten Eriksen Jerichausgade 36 Tlf. 33 24 04 25 / 51 56 99 32 morten-eriksen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem Brian Jensen Carstensgade 4 , st. Tlf. 40 61 90 27 brianjensen1@me.com

Bestyrelsesmedlem Peter Holst Küchlersgade55 Tlf. 22 58 06 89 ph@howpl.dk

Bestyrelsessuppleant Christoffer Jensen Ernst Meyers Gade 6 Tlf. 30 46 07 83 christoffer@jensen.net

ANSVARSOMRÅDER

FORMAND Per Skovgaard Andersen Küchlersgade 57 Tlf. 40 25 02 18 psa@humleby.dk

Regnskab

Inger* , Per

Forsikring

Christian*, Peter

Forsyning (vandrørsprojektet)

Brian*, Christian, Christoffer

Carlsberg Byen

Peter*, Jens, Ellen

Generalforsamling

Per, Alle

Lokalplan

Peter*, Brian

Trafikudvalget

Jens*, Peter, Ellen

Vesterbro Lokaludvalg

Per*, Morten

Gader, gartner & legeplads

Inger*, Peter

Affald

Inger*, Peter, Ellen

Gaderepræsentanter

Christian*, Christoffer

Beboerforening

Per*, Christian

Andre byggeforeninger

Inger*, Brian

Hjemmeside

Jens*, Christian

Nabo

Jens*, Alle 5


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • OKTOBER 2017

Brudefærd Endnu en af Christian Duchs muntre beretninger om livets gang i Humleby. Min genbo i Küchlersgade - Lis - var gift med Olaf, men de boede hver for sig. Schwarzfamilien festligholdt enhver mærkedag behørigt, således også datter Tines bryllup i 1988. Lis var overbevist VSer men håndhævede hævdvundne adfærdsregler næsten Emma Gadsk. Bryllupsdagen var minutiøst planlagt, brudebuket-

ten indeholdt de rette blomster, festmiddagen var arrangeret med kulinarisk omhu og korrekte vine med lange korkpropper, bordet var dækket med arvesølv, damaskdug og stofservietter og med glas på rad og række, gæsterne var inviteret og placeret, som det sig hør og bør med håndskrevne bordkort, talerne aftalt og brudevalsen indøvet. Der var afsat tid til passende iklædning og frisure og transport til kirken. Olafs præsentable bil var parkeret ude af brudens synsvidde i Bissensgade og pyntet med guirlander, flag og

”Nygifte” skilte, klargjort til transport efter kirkeceremonien. Olaf var højt rangeret officer så vielsen blev berammet til Frederiksberg Slotskirke. En taxa afhentede brud og far i Küchlersgade 16, men det viste sig at være lovlig tidligt, så man gjorde holdt ved det ydmyge værtshus ”Hos Robert” på Vesterbrogade 161. Stampublikummet gned de trætte øjnene en ekstra gang og der blev helt stille da Tine i stort brudeskrud og farmand i militær gallauniform med distinktioner og ordner entrede beværtningen. En meget træt værtshusgæst vågnede ved stilheden og brød ud i ”det er så yndigt at følges ad”, det hævede stemningen og efter en styrkende Fernet-Branca kunne taxakørslen fortsættes.

Det lille pit stop kunne ha´ afstedkommet endnu en afvigelse fra det stramme program, hvis Olafs pyntede bil havde indhentet taxaen. Min nabo Thomas og jeg havde nemlig lovet at fragte det udsmykkede køretøj op i officersskolens slotsgård når vielsesceremonien var igangsat. Det var før regnbuefarverne blev trend og det vakte en del morskab da vi to fuldskæggede mandspersoner sneglede os gennem Vesterbrogades trafik i den festpyntede bryllupsbil. I øvrigt forløb brylluppet helt efter planen og salmen, som introduceredes på ”Robert” blev gentaget. Genbo Christian 6


TORSDAGSBAREN er tilbage 26. oktober Det er med stor fornøjelse at Torsdagsbaren igen i år kan åbne sæsonen med vores husorkester Some Handsome Men. Man vil kunne nikke genkendende til de stærkt besatte instrumenter, hvor Peter Wittas smækre trommespil binder rytmen sikkert sammen. Han bakkes op af Thomas Maintz’ gnistrende geniale guitarspil, den bundsolide og boblende bassist Morten Hazholm, virtuost jazzklaver fra Thomas Walbum og selvfølgelig den altid eminent sprudlende Lars Storck på congas. Et absolut fremragende hold, som garanteret får fødderne til at vippe med til deres latin-inspirerede swingjazz. Kom glad - det er Torsdagsbaren, det er JAZZ!

Se på næste side Hele vores kalender

2. november Da The Betty Quartet sidst spillede i beboerhuset, var der ikke mange fra kvarteret blandt publikum. ”Jeg tror kun, der var 3-4 personer fra Humleby, for vi havde valgt en svær dato, 21. juni, og mange var taget på ferie. Heldigvis havde vi taget en del venner med”, siger orkestrets pianist Rikke Schelde, Vf 12. Hun vil være de fleste bekendt fra årets juletræstænding, hvor hun spiller harmonika til sangene. Nu er hun så på banen med The Betty Quartet, som spiller musik, der er ’fortællende, forførende, finurligt, melodisk, melankolsk, malerisk, lyrisk, lækkert, listigt’, som der står på orkestrets hjemmeside. De fire spillemænd er Betty Magnussen, saxofon, Henrik Bjørn, bas, Ethan Weisgard, trommer og percussion og så altså Rikke, der trakterer klaveret. Orkestret har eksisteret i godt halvandet år.

Sæt X i kalenderen hver torsdag – vi fylder mere på programmet efter nytår

BEMÆRK

Vi har 2 Børnetorsdagsbarer på programmet i denne sæson


23/11

Sille & Palle – Sille Grønberg & Palle Windfeldt. BØRNEKONCERT: Torsdagsbaren åbner kl. 17:30

Operaaften – med sopran Cille Ebling og Co

Blue Hour – Fynsk forår! Kom til musikalsk aften med to guitarer, sang og underfundige historier

Jacob Melchior Trio – David Dunbar: trompet og sang, Emil Brun: bas, Jacob Melchior: trommer spiller jazz

Donau Swing – Sigøjnerjazz fra Balkan. BØRNEKONCERT: Torsdagsbaren åbner kl. 17:30

Tine Bruhn – Jazzsangerinden fra New York er igen på besøg i Humleby

Réve Boheme – Swingende sigøjnerjazz a la Django Reinhardt

JULELUKKET

Julebanko – Beboerforeningens traditionsrige julebanko med Gunni som bankomester

Brætspil – Tag selv bræt med – eller kom og spil på nogle andres ...

30/11 7/12 14/12

4/1 11/1 18/1 25/1 1/2 8/2 15/2 22/2 1/3 8/3 15/3 22/3


TORSDAGSBAREN

2017-2018

- mød dine naboer hver torsdag kl. 20 i

Humlebys Beboerhus Some Handsome Men – åbner torsdagsbarssæsonen: Swingende Humleby-jazz

The Betty Quartet – Betty Magnussen: sax, Henrik Bjørn: bas, Ethan Weisgard: trommer, Rikke Schelde: piano

26/10 2/11

TALEAFTEN: Torsdagsbarens helt egen Kina Bodenhoff fortæller om sit arbejde med at oversætte Astrid Lindgreen

Trio Eminenza – Flemming Quist-Møller, Chr. Sievert og Elith Nulle Nykjær – verdensmusik med mere

9/11 16/11


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • OKTOBER 2017

10


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • OKTOBER 2017

Festlig folkemusik irsk øl og whisky Traditionen tro er der Irsk aften med Moonshiners i Beboerhuset. Lørdag den 4 november kl 20-22 spiller bandet unplugged og der serveres dejlig Øl, irsk kaffe m.m. til gode priser og ikke mindst udsøgt betjening. Moonshiners har været en del af den danske folkscene i mange år, de spiller på festivaler til receptioner, private fester, medborgerhuse m.m. Bandet består af Birger Lassen, David Sansome, Viggo Plambech og Ejvind Lüth Hedegaard. Fire solide stemmer, der synger stærke, sprøde, sanselige og stemningsfyldte vokaler – fælles og hver for sig,understøttet af diverse instrumenter, som guitarer, mandolin, banjo, harmonika og violin. Ud over Irske, engelske, og ame-

rikanske sange og ballader krydres Moonshiners repertoire med barbershop, drikkeviser m.m. og deres repertoire udvides konstant med nye spændende numre.

Sandfærdige løgnehistorier er en del af Moonshiners optræden og der garanteres en tæt og stemningsfyldt aften. SONGS TO GO WITH A PINT www.moonshiners.dk

Det er i modvind og møgvejr man skal kende sine venner Den ene af Beboerhusets to viceværter, Rune Preuthun, er en spændende grafiker. Han giver for tiden prøver på sit arbejde og sin kunst i Beboerhuset. Her står han foran billeder, hvor han leger med kendte varemærkers logo - f.eks. Adidas og Nike sat sammen til et logo kombineret med hans eget varemærke FOFW. FOFW har han valgt først og fremmest fordi han kan lide netop de bogstavers grafiske udtryk. Hvis bogstaverne skal betyde noget, står de for ”Friends of Foul Weather”, hvilket kan oversættes til ”Venner i modvind og møgvejr”. Det er let nok at vise overskud og være vennesæl, når solen skinner, mener Rune: ”Men blandt rigtige venner skal der meget mere til”, siger han. Gunni. 11


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • OKTOBER 2017

Er fugtskjolder obligatoriske i vore gamle huse? En uskøn våd plamage på endevæggen øverst i trappeopgangen er ikke noget særsyn i Humleby.

Nyt tag, nyt vindue, nymalet men ikke kønt!

N O G

Når man har fået muret en ny brandkam og fået nyt tag med nye termo-tagvinduer. Og det hele er udført håndværksmæssigt perfekt. Hvorfor kommer der så en grim våd plamage øverst på den i øvrigt nymalede endevæg? Kender I det? Det er der en del husejere, der gør. I vort hus var det ikke et problem , da vi stadig havde vores ældgamle lappede tag, og der ikke var foretaget andet end lapperier på den gamle brandkam. En tidligere nabo gav os og vores hullede tag og elendigt vedligeholdte brandkam skylden for den våde plet på hans endevæg. Indtil han fik fugtskaden synet af en ekspert. Så kom han ind med to flasker vin.

VARME OG VVS TEKNIK

Vandet kom ikke inde fra os. Der er tale om kondens. Den kolde brandkam trækker fugt ned i endevæggen - en såkaldt kuldebro. Og når luften i trappeopgangen møder den kolde væg kondenserer den. En løsning kan være at få en radiator i trappeopgangen og at få endevæg og ydervæg isoleret. Men vigtigst; sørg for at fugten i væggen kan slippe ud. Brug åndbare materialer - især øverst på endevægge. Ikke plastic-maling. Men f.eks. silikat-maling. Det er lige så let at bruge som plasticmaling, det dækker fint, men det er åndbart. Fugten kan komme ud, fordampe og luftes væk. Hvis nogen har andre forslag, så send dem til Nabo eller til Humleby.dk. Gunni

Grønlunds Alle18, 2610 Rødovre. Tlf.: 28 19 60 40

Fjernvarme · Naturgas · Oliefyr · VVS installationer · Tagarbejder Servicevagt alle ugens dage i perioden 01.10 - 30.04 kl. 08.00 - 22.00 12


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • OKTOBER 2017

Høsttid plantetid Oktober er en fin plantemåned eller som et gammelt gartnersprog lyder: ” Det man sætter om foråret ka’ komme op. Det man sætter om efteråret ska’ komme op”. Man kan f.eks. plante en sommerfuglebusk og få glæde af sommerfuglene næste sommer.

terialer til juledekorationer, f.eks. bogkapsler og fyrsvampe. Bøllemosen ved Skodsborg Station er et fint sted. Det indsamlede kan man tage med til kranseværkstedet, som holdes første søndag i Advent 3. december. Mere om kranseværkstedet i næste nummer af Nabo. Lone C54

Humlebys sommerfugle Den grå/hvide kålsommerfugl er almindelig. Sommerfuglene er søde, men dens larver er meget grådige. De kan hurtigt gøre kål på et kålhoved. Jeg har set Nældens Takvinge, Danmarks nationalsommerfugl, mange gange. En Dagpåfugleøje havde forvildet sig ind i mit hus, og jeg ville have den udenfor, så den ikke skulle dø af sult og udmattelse. Jeg prøvede at koste den ud med et viskestykke, men så fløj den helt op under loftet, hvor jeg ikke kunne nå. Så satte jeg en underkop med honning udrørt i lidt varmt vand i vindueskarmen. Sommerfuglen kom straks hen og snablede af snabelvandet. Så fløj den ud ad vinduet til min store lettelse. Admiral og Citronsommerfugl har jeg set en sjælden gang. For et par år siden så jeg to blåfugle, som jeg ellers mest forbinder med den jyske hede.

Efterårsfarver Efter et par kolde nætter skifter træer og buske farve fra grønt til gul/gylden/rød. I Haveselskabets Have står der ambratræer, Liquidambar. Den ligner en ahorn men er af troldnødfamilien. De stammer fra Nordamerika og får meget smukke efterårsfarver. Senere falder bladene og så skal man feje-feje-feje. Rådnende blade på fortovet bliver meget glatte, og vi kan jo ikke have at folk går på r. Græsplæner skal rives for blade, da man ellers kan få sneskimmel, som betyder bare pletter.

Skovtur Man kan gå en tur i skoven og beundre farverne. Man kan også indsamle ma-

Aut. EL-installatør

MOGENS CHRISTENSEN Sdr. Boulevard 104 1720 København V

Telefon. 33 24 77 58 Hele døgnet: 30 31 32 95 13


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • OKTOBER 2017

Gennemtænkt sjuskeri

En fagmand er ikke ked af, at male ud på glasset, når han maler Humlebys gamle vinduer. Det vigtige er at beskytte træet. Humlebys gamle vinduer er værd at bevare. Træet er bedre end det, vinduesfabrikker nu bruger. Og lyset spiller helt anderledes i det gamle glas end i nye termovinduer. Men de skal holdes vedlige med god maling, der lukker for, at der kan trænge vand ind i træet. Når man flere gange har forsøgt at styre en pensel, så der ikke kommer maling på glasset men kun på træet og sådan at det lukker sprækker, giver man op og får fat i en fagmand. Ham ser man så tvære maling ud på glasset. Pyt. Når malingen er tør, tager det et øjeblik for ham at fjerne maling fra glasset med en skarp skraber. Gunni

Græskar er til andet end pynt Det er en kold tid - fyr op under suppegryden Efter en mærkelig sommer er efteråret over os. Det har trukket op længe, men i oktober bliver det officielt. Vi kan ikke løbe fra det, vi kan løbe i det, gennem visne blade, og vi kan samle forråd og kastaniedyr. Vi bliver varmesøgende skabninger med røde næser, der sætter pris på en skål dampende hed suppe i de kolde hænder. Og suppen kunne fx være Nanna Simonsens gode, krydrede

Græskarsuppe

400 g græskarkød uden skræl og kerner (hokkaido eller butternut) 2 skrællede kartofler 150 g istandgjorte suppeurter (selleri, persillerod og gulerod) 1 stort løg, pillet 2 spsk olivenolie 3 store fed hvidløg, pillet ½ tsk karry 1 tsk knust spidskommen 1 tsk knust koriander 14

1 knivspids revet muskatnød 4 dl god bouillon (kogt på kød eller grønt) 3 cm skrællet ingefær i skiver 2 dl piskefløde 1 lime (revet skal af ½ og saften af den hele) Salt og peber . Skær græskarkød, kartofler, suppeurter og det pillede løg i småstykker. Sauter det blidt i olie i en gryde (kokosolie giver en særlig fylde her, synes jeg). Tilsæt hvidløg, karry, spidskommen, koriander og muskatnød. Lad det snurre yderligere et minuts tid under omrøring, så hvidløg og krydderier ristes let. Hæld bouillon, 6 dl vand og ingefær ved og lad det simre blidt under låg i ca 20 minutter. Si det meste af væsken fra og hæld den tilbage i gryden. Blend grønsagerne til en glat

puré med en smule af væsken. Hæld pureen tilbage i gryden, rør rundt, tilsæt fløde samt limeskal og -saft og smag til med salt og peber. Kog suppen igennem og server med brødcroutoner eller spis bare noget godt brød til. Græskartærte – pumpkin pie – er en klassisk, amerikansk kage til Halloween eller Thanksgiving. I gamle dage var husmødrene økonomiske og brugte det græskarkød, der blev tilovers efter udhulingen af de store græskarlygter: de dampede og mosede, kom julekrydderier i, blandede med æg og fløde, og bagte i en dyb, mørdejsforet form. Måske skulle man prøve. Sidsel, Lu 4,1.


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • OKTOBER 2017

Halloween-tærte Ca. 10-12 portioner Det skal du bruge til græskartærten Bund af filodej: 100 g sukker 1 spsk. stødt kanel 10 lag filodej, optøet 125 g smeltet smør Tærtefyld: 425 g hokkaidogræskar en smule vand 3 æg 230 g piskefløde 115 g sødmælk 150 g sukker ¼ tsk. fint salt 1½ tsk. stødt kanel 1 tsk. stødt ingefær ½ tsk. fintrevet muskatnød ½ tsk. stødt nellike evt. flødeskum til servering Udstyr: Dyb tærteform, ca. 23 cm. (Find den fx her!)   Prøv også: 10 tærte-opskrifter til den søde tand Sådan laver du græskartærte: Filodej:  Bland sukker og kanel i en  skål. Pensl et lag filodej med smeltet smør, og drys med en smule kanelsukker. Placér et nyt lag filodej ovenpå,  og gentag processen, indtil du har  brugt al filodejen. Placér lagene af  filodej forsigtigt i en dyb tærteform, og fold den overskydende dej ind under  bunden. Kanten skal være ujævn og rustik. Tærtefyld: Vask græskarret, og skær  det over i to halve. Placér en metalsi  i en stor gryde, og læg græskarstykkerne  heri. Dæk grydens bund med et par centimeter vand, og læg låg  på gryden. Damp græskarstykkerne  over medium varme, til de er møre, ca. 40 minutter. Sørg for, at der konstant er vand i bunden af gryden. Lad  græskarstykkerne afkøle, og mos det  dampede græskarkød

med en kartoffelmoser. Pisk æggene sammen i en skål, og tilsæt græskarmosen. Tilsæt  de øvrige ingredienser, og bland det hele godt. Hæld blandingen i tærteformen,  og bag tærten ved 210° i 15 minutter, og derefter i 40-50 minutter  ved 175°, til dejen er fast i midten. Lad tærten afkøle på en bagerist i  2 timer, og servér den med letpisket flødeskum.

FARINELLIS FØDSELSDAGSRECEPTION 19. NOVEMBER Spiseklubben fylder 30 år og inviterer på lidt lækkert i faste og flydende former. Vi håber at se mange af jer i beboerhuset kl. 14 – 16.30. Børn er velkomne!

15


Humlebykalender Lørdag 14. oktober er sidste frist for forslag og bestyrelseskandidater til Beboerforeningens generalforsamling. Tirsdag 24. oktober kl. 20

Beboerforeningen GENERALFORSAMLING

Torsdag 26. oktober kl. 20

Some Handsome Men – åbner torsdagsbarssæsonen: Swingende Humleby-jazz

Torsdag 2. november kl. 20 Torsdagsbaren - The Betty Quartet – Betty Magnussen: sax, Henrik Bjørn: bas, Ethan Weisgard: trommer, Rikke Schelde: piano Lørdag 4. november kl. 20

Irsk aften - Moonshiners fyrer op for femte gang - mindst! (Se s. 11).

Torsdag 9. november kl. 20 TALEAFTEN: Torsdagsbarens helt egen Kina Bodenhoff fortæller om at oversætte Astrid Lindgreen Torsdag 16. november kl. 20 Trio Eminenza – Flemming Quist-Møller, Chr. Sievert og Elith Nulle Nykjær – verdensmusik med mere i Torsdagsbaren. Mandag 19. november kl. 14 - 16,30

FARINELLI fylder 30 år. Fødselsdagsreception. Alle er velkomne.

Torsdag 23. november kl- 20 Operaaften i torsdagsbaren – med sopranerne Cille Ebling og Trine Vestergaard, som akkompagneres af Louise Schrøder.

Lån af beboerhuset Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan kun lejes af Beboerforeningens medlemmer hos Josefine Zimmer Nielsen, Carstensgade 15, 1. Telefon: 61 68 46 94 e-mail: beboerhuset@humleby.dk http://humleby.dk/beboerhus/ Vilkår Beboerhuset er at betragte som en udvidet spisestue, ikke et festlokale En fest i beboerhuset skal holdes indendørs Beboerhuset kan maksimalt rumme 35 til spisning og 40 til en reception Absolut ingen forstærket musik, ikke den mindste højttaler. Der må akkompagneres akustisk til sange – og disse er indendørs. Eneste undtagelse for dette er foreningsarrangementer (Torsdagsbar, Irsk Aften osv) Ingen rygning indendørs Madlavning på grill er velkomment men spisning foregår indendørs Borde og stole må ikke tages udenfor

Spiseklubben Farinelli er for alle i Humleby hver mandag kl. 19. Meld dig til på listen, som du finder i røret under Beboerhusets udhængsskab

Der må ikke opstilles udendørs pavilloner Man er velkommen til at modtage sine gæster udenfor til en velkomstdrink Går noget i stykker meldes det til viceværterne Ønsker man oprydning og rengøring kontaktes Servicehuset, Victoria: 5230 0300 Beboerforeningens medlemmer får rengøring for 350kr inkl moms i vores lokale inkl rengøring af toilet, eventuel oprydning aftales separat med Victoria Opfordringer Bestyrelsen ser gerne at man spiser i huset for således at gå hjem og feste videre. Dette for at aflaste og vise hensyn til beboerhusets naboer I tilfælde af godt vejr og høje temperaturer kan man låne beboerforeningens telte og pavilloner og holde sin fest derhjemme ligesom man kan låne borde I tvivlsspørgsmål kontaktes viceværterne inden arrangementet På bestyrelsens vegne Frederik Mørkeberg, Formand Josefine Nielsen og Rune Preuthun, Viceværter

Nabo oktober 2017 web final  
Nabo oktober 2017 web final  
Advertisement