Page 1

Humlebys beboerblad Februar 2017

FASTELAVN - Optog og Katten af tønden 26. februar kl. 13


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • FEBRUAR 2017

Humleby - en af flere oaser Carlsbergbyen er en voldsom størrelse at have som Nabo. Husejerforeningen stritter imod de værste udskejelser af alle kræfter men stort set forgæves. De slanke og elegante ”tårne”, som Entasis-arkitekten, Christian Cold, snakkede om, da han i sin tid præsenterede sin vinderplan i Beboerhuset, får lov at blive højere og tykkere - dvs. ganske banale og grimme højhuse, som brutalt demonstrerer, at her er det pengene, der bestemmer. De grønne områder svinder ind, og trafikken til og fra Carlsbergbyen kommer i høj grad til at køre ad Ny Carlsbergvej, som tidligere har været præsenteret som en grøn akse - et åndehul ind til og inde i den massive bebyggelse. Glem det. Brostenene kommer tilbage. Træerne også, og nok også lygtepælene. Men det nydelige indtryk vil blive skæmmet af voldsom og larmende biltrafik. Husejerforeningen er heldigvis kommet igennem med, at Jerichausgades bare ende ud mod Ny Carlsbergvej bliver ensrettet, så bilisterne ikke kan vælge Humleby som en udvej fra mylderet i Carlsbergbyen. Humleby bliver der i det hele taget godt vare på og hygget om. Og det bliver bortset fra Carlsberg-halløjet bedre og bedre at bo i vores ende af byen. Det er der ud over Husejerforeningens flittige bestyrelse også andre, der bidrager til. I nabolaget har vi fået Westmarket; – hvor der tidligere var en indelukket tarm med ligegyldige butikker, som man kunne finde bedre ude i gaderne, og som derfor lå øde hen, er der nu masser af liv og gode kulinariske oplevelser. Der er ingen restauranter eller cafeer, men dem har vi rigeligt af i forvejen.

Humlebys beboerblad

Nabo udgives af Beboerforeningen og uddeles til alle i Humleby. Nabo udkommer 9 gange årligt i et oplag på 400. Nabo betinger sig ret til at opbevare og publicere artikler (tekst og illustrationer) også i elektronisk form, fx via CD-rom og Internettet. Annoncer koster 1.400 kr. for 1 side, 800 kr. for ½ side – mindre annoncer koster 400 kr. For medlemmer af Beboerforeningen koster annoncer ikke noget bortset fra forretningsannoncer. Næste nummer af Nabo kommer den 3. marts 2017. Deadline for indlevering af indlæg er den 25. februar. Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk eller afleveres til et af redaktionsmedlemmerne.

2

Til gengæld er der masser af muligheder for i små barer at smage på det bedste fra det meste af verden. Fra Japan til Mexico og Argentina eller til udsøgt dansk smørrebrød – dette lands vægtigste bidrag til verdens gastronomi. Og så er der en grønthandler, en bager, en fiskehandler og en slagter, hvis man hellere vil tage råvarer med hjem og spise noget fra eget køkken. I Humleby har vi Beboerhuset – nu også med adgang for folk i kørestol – og Torsdagsbaren, som i denne sæson overgår sig selv og af gode grunde også er blevet et vægtigt indslag i ejendomsmæglernes materiale, når et hus i Humleby er til salg. Vi har vores eget blad Nabo –og gader hvor bilister og andre trafikanter må finde sig i, at børn hopper i paradis eller spiller bold. Til hele denne herlighed kommer endnu en lille oase. Gertrud Smith, den dynamiske leder af Bakkehus-museet har fået rejst penge til en fornem genskabelse af Kamma Rahbeks romantiske have med snoede stier, orangerie og charmerende pergolaer. Det bliver en vidunderlig kontrast til det hæsblæsende byliv, som vil udvikle sig i Carlsbergbyen. I Bakkehusmuseets orangerie vil der efter åbningen i maj blive serveret forfriskninger sommeren igennem. Jo. Der er meget at glæde sig over i vores ende af byen. Også selv om Carlsberg-byen trænger sig mere og mere på. Gunni.

Ansvarhavende redaktør for dette nummer: Gunni Busck, Carstensgade 40, Tlf.: 53 53 19 70 I redaktionen er desuden: Camilla Panting, Jerichausgade 35 - 30 25 81 11 Edel Hildebrandt, Lundbyesgade 8 – 60 67 29 04 Kina Bodenhoff, Vesterfælledvej 30 – 26 23 31 87 Frederik Mørkeberg, Bissensgade 11 – 21 42 96 66 Sidsel Jacobsen, Lundbyesgade 4 - 33 23 26 42 Redaktionen modtager meget gerne ideer, oplæg, artikler osv. E-mail: nabo@humleby.dk Beboerforeningen Humlen Carstensgade 15, 1770 Kbh. V – Giro 7 33 47 53 Formand: Frederik Mørkeberg, Bissensgade 11 – 21 42 96 66 Bliv medlem – besked til kasserer: Jørgen Fenhann, Küchlersgade 19 – 22 95 51 13 – j.fenhann@humleby.dk Vicevært: Josefine Zimmer Nielsen 61 68 46 94


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • FEBRUAR 2017

En overvægtig tiger, en lakridspibe, en bakke fritter… Et monster, en rotte, riddere og prinsesser, vikinger og hekse. Vi har set det meste og vi vil gerne se mere!

Det er Fastelavn 26. Februar Beboerforeningen holder sit årlige arrangement med optog, tøndeslagning, fastelavnsboller og kakao. Kom udklædt – optoget starter kl 13 fra beboerhuset. Kom udklædt, voksne og børn, og hyg med dine naboer!! Det er godt at blive mindet om, at Frihedsgudinden stadig står på sin plads ved indsejligen til USA i New York. Men hun føler sig p.t. sikkert bedre hjemme i Humleby.

Beboerforeningen

3


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • FEBRUAR 2017

Husejerforeningen orienterer Status på affaldssortering Ja, vi er flere som gerne sorterer mere affald, hvis blot vi havde en lokal mulighed for det; Jeg har løbende på bestyrelsens vegne bedt kommunen om en status. Primo 2016 fik vi lovning på at få udskiftet nogle papirbeholdere til beholdere beregnet til pap, plast og metal. Københavns kommune skiftede skraldefirma 1. maj 2016, og herefter ville ændringen træde i kraft. Der skete ingenting. Ved henvendelse i september 2016 oplyste Københavns kommune, at vi deltog i en restaffaldsanalyse. Vi fik aldrig en henvendelse med henblik på at aftale en tidsplan. Ved årsskiftet kom der en anden medarbejder på opgaven ; denne arbejder p.t. presset på udbud, og har lovet at hun som noget af det første vil kigge på Humleby. Vi har inden for vores lokalområde mulighed for at sortere glas og papir i beholdere; og naturligvis bioaffald, som bl.a. beskrevet i NABO fra december 2016. Jeg vil fortsat på bestyrelsens vegne bede om status hos kommunens administration. På gensyn på generalforsamlingen Inger, bestyrelsesmedlem

Ensrettet trafik i den bare ende I et forsøg på at afbøde fremtidige virkninger af øget trafik og søgning efter parkeringspladser fra gæster til Carlsberg Byen valgte husejerforeningen at søge Københavns Kommune om ensretning af Jerichausgades Bare Ende. Københavns Kommune var med på idéen og efter et års tid med sagsbehandling hos Politiet, er ændringen godkendt. Ensretningen bliver etableret i løbet af foråret 2017, hvorefter man ikke længere kan køre ind i Humleby via Jerichausgade men kun ud.

Høringssvar vedr. dispensation til “Østen for Humlen” Husejerforeningen har på vegne af de berørte husejere afgivet høringssvar i forbindelse med nabohøring om indretningen af “Østen for Humlen”, som området ved de gamle garager og idrætshallen nu bliver kaldt af Carlsberg Byen. Husejerforeningen henstiller i høringssvaret til at dispensationsansøgningen afslås. Ændringerne i forhold den gældende lokalplans (lokalplan nr. 432 “Carlsberg II”) intentioner er så markante, at der bør gennemføres en offentlig høring. Hvor arealet i rammelokalplanen er beskrevet som en grøn have med multibane og legeplads som del-funktioner, der udgør ca 20% af det sam-

lede areal, er dette nu vendt på hovedet, så multibanen og legepladsen stort set fylder hele arealet bortset fra en sti langs kanten af parken og to bænke. Husejerforeningen har ligeledes sendt høringssvaret til medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget, så vi kan sikre en politisk behandling af dispensationsansøgningen. Vi har tidligere haft held med at få afvist en lignende dispensation ifm. Tillæg 4 til lokalplanen. Høringsmaterialet fra Københavns Kommune og husejerforeningens svar kan ses på http://humleby.dk/carlsberg-byen/

Husk generalforsamling Husejerforeningen afholder generalforsamling tirsdag d. 14. marts 2017 i UCCs bygninger. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden (psa@humleby.dk) senest den 15. februar 2017. Indkaldelse mv. vil blive runddelt senest 7 dage før generalforsamlingen. 4


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • FEBRUAR 2017

Du kan skrive til hele bestyrelsen på husejerforening@humleby.dk.

Kontaktadresser Formand

Bestyrelsesmedlem

Per Skovgaard Andersen

Jens Lauritsen

Küchlersgade 57

Jerichausgade 45

Tlf.: 40 25 02 18

Tlf.: 21 95 04 74

Mail: psa@humleby.dk

jens@humleby.dk

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Inger Nielsen

Peter Holst

Jerichausgade 30

Küchlersgade 55

Tlf.: 51 92 53 62

Tlf.: 22 58 06 89

Mail: inger@humleby.dk

Mail: peterholst@outlook.dk Bestyrelsesmedlem

Regnskab Inger*, Per Forsikring Christian*, Morten, Peter Vandrør Brian Carlsberg Byen Peter*, Per, Jens, Ellen, Morten Generalforsamling Per, Alle Lokalplan Peter*, Brian Trafikudvalget Jens*, Peter, Ellen Vesterbro Lokaludvalg Per*, Morten Gader, gartner & legeplads Inger*, Brian Affald Inger*, Morten, Peter Gaderepræsentanter Christian*, Christoffer Beboerforening Per*, Christian Andre byggeforeninger Inger* Hjemmeside Jens*, Christian Nabo Jens*, Alle * = Udvalgsformand GADEREPRÆSENTANTER Bissensgade: Anna Tovgaard, Bissensgade 18 Carstensgade, nedre ende Finn Hald, Carstensgade 5

Bestyrelsesmedlem

Ellen Thrane,

Brian Jensen

Küchlersgade 47

Carstensgade 4, st.

Tlf. 26 27 83 29

Tlf.: 40 61 90 27

Mail: privat@ellenthrane.dk

Ernst Meyers Gade: Michael Nordberg, Ernst Meyers Gade 19

Bestyrelsessuppleant

Freundsgade: Ellen Widding, Freundsgade 20

Mail: brianjensen1@me.com Morten Eriksen Bestyrelsesmedlem

Jerichausgade 36

Christian Maegaard

Tlf.: 51 56 99 32

Küchlersgade 43, st.

morten-eriksen@hotmail.com

Tlf.: 29 64 93 01 Mail: christian@maegaard.dk

Bestyrelsessuppleant Christoffer Jensen, Ernst Meyers Gade 6, Tlf.: 30 46 07 83 Mail: christoffer@jensen.net

Carstensgade, øvre ende Øystein Leonardsen, Carstensgade 74

Jerichausgade, nord Rene Hansen, Jerichausgade 15 Jerichausgade, syd Bitten Adolfsen, Jerichausgade 25 Küchlersgade, nedre ende Jan Petersen, Küchlersgade 6, 2. Küchlersgade, øvre ende Søren Rolighed, Küchlersgade 45 Lundbyesgade: Nikolaj Weischelfeldt, Lundbyesgade 12 Vesterfælledvej: Jacob Schelde, Vester Fælledvej nr. 12 5


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • FEBRUAR 2017

Svært at trænge igennem med ønsker til Carlsbergbyen Carlsberg Byen bliver ingen skønhedsåbenbaring Vi har i en periode kunnet se på store flotte, tomme arealer midt i Carlsberg Byen. Her kunne fint anlægges bl.a. et par fodboldbaner, som der ikke er for mange af til de 8000 kommende indbyggere i Carlsberg Byen. Men der er helt andre planer for arealet. D. 15.12.2016 slog Rådhuset de sidste søm i Carlsberg Byens udformning: Borgerrepræsentationen vedtog tillæg nr. 6 til lokalplan nr. 432 ”Carlsberg II”. Lokalplantillægget er byggeretsgivende for et etageareal på ikke mindre end 353.000 m2 placeret i primært karrébebyggelser og otte højhuse. Husejerforeningen havde også denne gang lavet et grundigt høringssvar, som ligesom andre høringssvar pegede på Carlsberg Byens manglende faciliteter, det massive byggeri med få grønne arealer. Og vi har peget på, at de 9 tårne er blevet tykke, grimme og tunge massiver – i modstrid med de slanke tårne, som der var lagt op til i den vindende arkitektkonkurrence. Men det er synd at sige, at Husejerforeningens indsigelser har båret megen frugt: Tårnene kommer, men Stadsarkitekten og forvaltningen har indset, at Niels Bohrs tårn er tungt og grimt, så i planen er tilføjet, at ”for at højhusene skal fremstå slankere og mere karakterfulde er der i tillæg 6 nye krav om blandt andet markering af vertikale linjer og relief på facaderne”. Det bringer minder om Vesterbros oprindelige spekulationsbyggeri, som kun blev tilladt, hvis der på facaden blev opsat gesimser og vinduesmarkeringer. Husejerforeningen opfordrede generelt til tilpasning, så overgangen 6

mellem de forskellige bebyggelser ikke bliver for voldsomme. Lidt er der kommet ud af det: Øverste etage på Ny Carlsberg Vej ud mod Jerichausgade trækkes et par meter tilbage, mens højden ud mod Carstensgade fastholdes i tillægget. Antal af kvadratmeter har åbenbart betydet mere end hensynet til omgivelserne.Der gives kun lidt ved dørene, som det ses: Ny Carlsberg Vej bliver én af de primære adgangsveje til Carlsberg Byen. Husejerforeningen har mange gange foreslået, at vejen blev udformet som en grøn akse. Sådan bliver det ikke. Der sløjfes godt nok en tilkørsel til en parkeringskælder, men ideen om en grøn akse bliver ikke realiseret. Forvaltningen gør dog opmærksom på, at vejen er fredet. Og fastslår, at der skal laves cykelstier eller cyklistvenlig slibning, når Ny Carlsberg Vej genetableres. Vi må håbe, at fredningsmyndigheder vil godkende det, når den tid kommer! Grønne arealer er der ikke blevet meget plads til i Carlsberg Byen, men et lille areal, hvor garagerne nu ligger, er det dog blevet til. Men nu vil kommunen indrette en tiltrængt børneinstitution. Husejerforeningen har foreslået, at legeplads bliver på og ved de grønne tage, men nej, det lille areal skal delvis indhegnes og bruges om dagen til glade børn. Det fremgår ikke af tegningerne, men er blevet listet ind ad bagvejen gennem en dispensationsansøgning, som er dukket op en uge efter vedtagelsen af lokalplanen. Enkelte, positive ting skal dog nævnes: Der bevares 3 træer mere bag Humleby/Carstensgade! Og der laves indkørsel til p-kælder fra Vester Fælled-

vej overfor Alsgade. Det aflaster dog Ny Carlsberg Vej noget. Forvaltningen fastslår, at Europaskolen (som er en kommuneskole) skal afgive legeplads og sportshalsplads til beboere/foreninger i området. Kildepladsen ved Halmlageret skal laves om til legeplads. Cykelstien bag Carstensgade opgives på grund af ejerforhold og højdespring pt. men arealet reserves fortsat til formålet. Det betyder noget mere cykeltrafik gennem Carstensgade, men til gengæld ikke så mange gener bagtil. Tillægget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen med fem stemmer mod fire. Ingen undlod at stemme. For stemte: A, C, I og V. Imod stemte: B og Ø. Opsummerende kan man sige, at Husejerforeningens bestyrelse og mange andre har lagt rigtig mange kræfter i diverse høringer og bestemt også i denne. Fremover kommer der nok en del nabohøringer om dispensationer etc. Som skrevet kom den første allerede en uge efter vedtagelsen af lokalplanen. Men meget er vi ikke kommet igennem med. Man må konstatere, at alliancen mellem Carlsberg Byen og Københavns Kommune ikke har efterladt mange sprækker til demokratisk debat og påvirkninger. Utallige møder, utallige henvendelser, utallige høringssvar, mange menneskers store indsats har givet beskedne resultater, men havde vi ikke gjort den indsats, kunne det have været gået meget værre. På bestyrelsens vegne Per Skovgaard Andersen


I Westma plads til a og nyde s fra en af d delikatess man ikke med en s en barsto bliver der dejlig ude opholdsm

En tapasb forskellige en muligh der vil ny stærkt til ellers kan ølbar væl 18 fadøls Alverden eller uden jamen .... til en rim

SLARAFF

En slagter, en grønthandler, en bager ... alverden drikkevarer - der er, hvad der skal være i Westma som har afløst det ambitiøse buktikscenter. Tove som af gode grunde ikke overlevede ret længe. B fra en spøjs og tiltalende bogcafé var der i galler butikker, som man kunne finde tilsvarende og be gaderne omkring.

Men nu kan man gå ind og smage på hele verden når det gælder mad og drikke. Der er ingen resta eller cafeer, hvor man slår sig ned i længere tid. M hvorfor skulle der også være det? Den slags er d langt imellem på Vesterbro.

At dømme efter tilstrømningen i den første tid e åbningen ser det ud til, at det dennegang vil lykk

Og til sommer bliver det endnu bedre, når man o slå sig ned udendørs. Der er indgange fra Matthæ og Vesterbrogade samt to indgange fra Enghavev


arket er der at sidde sin godbid de mange sebikse, hvis e kan nøjes ståplads eller ol. Til sommer r også en endørs mulighed.

bar med 30 ge typer gin er hed for dem. yde noget l en hapser, n man i en lge mellem shaner. ns vin - med n bobler . alt er muligt melig pris.

FENLAND

ns arket, es galleri, Bortset riet kun edre på

n - både auranter Men der ikke

efter kes.

også kan æusgade vej.


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • FEBRUAR 2017

Torsdagsbar for fuld damp Knap nok havde vi slået mave efter julens og nytårets udskejelser, før Torsdagsbaren stod klar med årets første arrangement: Den 5. januar bød på sæsonens første og eneste foredrag: Journalisten Dorte Chakravarty fortalte livligt og underholdende om sin anmelderroste bog, der hedder ’Jo – Carlsbergfruen der gik sine egne veje’. Det er en rasende god historie om kvindeliv i sidste århundredes første halvdel – fra society-tilværelsen som medlem af Københavns absolutte, sociale top over skilsmissen fra Carlsberg-arvingen Vagn Jacobsen til en fin forfatterkarriere som kvindesagsforkæmper. Ugen efter hed programmet ’Torsdagsbar Classic’, dvs. uden musik. Men Kina og Steen havde taget et større udvalg af brætspil med, så tiden gik hyggeligt. Allerede næste torsdag var der swingende toner med Trio Jazz, tre talentfulde gutter med et skønt program, som fik det stopfyldte beboerhus til at gynge. Det samme skete på månedens sidste torsdag, hvor den fremragende jazzsangerinde Tine Bruhn lagde vejen forbi. Hun bor og studerer ellers i New York. Og sådan bliver det ved resten af sæsonen: En perlerække af glimrende kunstnere, som vi kan nyde ganske gratis, eventuelt suppleret med et glas til yderst rimelig pris. Torsdagsbaren kører på fuld damp i disse år, hvor Kina fra VF 30 og Henriette fra Je 31 udfolder alle deres talenter. edel

Når vandene skilles Lars Bøndergaard Lu 10 vil gerne lægge op til en dialog om miljøinvesteringer i Humleby Vand er en dyrebar ressource, derfor vil det være en god idé at tænke opsamling af regnvand ind i planerne for udskiftning af vandrørene i Humleby.

Det mener Lars Bøndergaard, som allerede har fået etableret rør under huset ud til gården, til fremtidig opsamling af regnvand og til el til den nødvendige pumpe. Det skete, da han og Sisi fik gravet kælderen ud. Så er der gjort parat til, når drømmen om at få lagt en stor, underjordisk regnvandstank i baghaven skal realiseres. ”Tagfladen på bagsiden af vores huse er lige præcis stor nok til, at det kan give noget at samle regnvandet og bruge det i husholdningen,” har Lars regnet ud. I forbindelse med opgravningen til nye vandrør kunne der etableres opsamlingstanke for de enkelte huse, og der skal alligevel laves nye ledninger indenfor. Separation af kloakkerne, så regnvandet går i ét system, og spildevandet i et andet, burde også høre med i denne sammenhæng. Hvilke muligheder har vi gennem Husejerforeningen for at gennemføre et så stort projekt? Findes der mulighed for tilskud? Og kan kommunen hjælpe? Regnvandshåndtering

Tine Bruhn 10

Lykke Leonardsen, Carstensgade 74, har ganske vist ikke længere ”hænderne direkte i vandet”, som hun siger, men efter mange års arbejde i Københavns kommune med

området, sidder hun inde med betydelig viden om det. Lykke mener ikke, at kommunen i øjeblikket interesserer sig for håndtering af regnvand som den ovenfor skitserede, fordi den ikke har nok effekt i forhold til kloakkerne. (Man tænker meget i skybrudsbaner, får jeg indtryk af). Der er i hvert fald ikke tilskud, i modsætning til ved anlæggelsen af faskiner – som Humlebys grunde er for små til. ”Hvis det kun gjaldt regnvandshåndtering, kunne man lede vandet i Humleby ud til f.eks. Enghaveparken,” siger Lykke, ”men tænker man i bæredygtighed, altså udnyttelse af regnvandet til vaskemaskine og toiletskyl, så er Lars’ idé jo fin nok.” Der er helt sikkert mange problemer, ikke mindst af økonomisk art, og stadslægen har også udtrykt bekymring for risikoen for sammenblanding af vandene – men nu er bolden givet op til en videre snak. Sidsel

Regnvandstanke anvendes til opbevaring af regnvand med henblik på at have et lager til senere forbrug. Regnvandet, som kommer fra tilsluttede tagflader, vil efter passage gennem et regnvandsfilter løbe ned i tanken. Herfra anvendes vandet via en pumpeløsning i toiletter, vaskemaskiner, ved havevanding og bilvask. Kilde: watercare.dk


TORSDAGSBAREN

mød din nabo hver torsdag kl. 20 i Beboerhuset 23. februar – Dans a la Torsdagsbaren Torsdagsbaren skal selvfølgelig også selv bidrage til underholdningen. Så kom og oplev din nabo spille med Gdansk, som spiller alle tiders dansevenlige, danske hits fra 50’erne og frem til i dag. Fra Otto Brandenburg og John Mogensen over Gasolin, Helmig og TV2 til Rasmus Seebach, Nephew og Shaka Loveless. Alt sammen i et charmerende akustisk setup. Så hvis du går og drømmer om en svingom med din nabo, så gå ikke glip af chancen.

9. februar – Evert Taube på menuen Michael Schou fortæller om Evert Taube, hans liv og hans musik – og så spiller han selvfølgelig viser af Evert Taube på sin harmonika. Han har også en bunke sangbøger med, så vi kan synge sammen.

2. marts – Spillefuglenes aften Så er der brætspilsaften igen. Torsdagsbaren inviterer til en hyggelig aften, hvor du kan få udlevet din latente ludomani i trygge omgivelser med gode naboer. Kom og spil, og skulle der være basis for en quiz, udlover Torsdagsbaren naturligvis gratis drikkevarer til vinderne. Vi ses.

16. februar – Klassisk musik i Torsdagsbaren Igen i år er det lykkedes os at finde en aften, hvor både sopran Cille Ebling, mezzosopran Marie Degener Troelsen og den virtuose akkompagnatør Peter Møllerhøj alle kunne komme. Aftenen byder på duetter af Puccini og Mozart samt 6 duetter af Mendelsohn med karakter af Liedgesang. Om de kønne kvinder har mere i ærmet, vides ikke.


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • FEBRUAR 2017

Må man tæppebanke en tyv? DR's dokumentarprogram 17. januar, 'Må man slå en tyv?', hvor man diskuterede graden af modangreb og selvtægt fra folk, der bliver bestjålet fx ved indbrud, satte gang i erindringen om et absurd scenarie omkring 1990, hvor undertegnede boede i stuen i et af Humlebys hjørnehuse (Carstensgade 19), der jo har lukkede gårde med port - som i dette tilfælde ikke kunne låses og som følgelig fremstod som et velvalgt sted for en tyv at kunne 'arbejde' i fred. Nogle uger forinden var jeg kommet hjem og havde konstateret, at et køkkenvindue i stuen var brudt op (hasperne var knækket af med en skruetrækker i vinduesrammen). Der var det vanlige rod af åbne skabe mv. - og der manglede bl.a. et dyrt kamera, en genial og ikke genanskaffelsesmulig interviewbåndoptager, lidt udenlandsk valuta m.v. Dengang havde man jo ikke tablets, bærbare og mobiler - og min store og ekstrabrede IBM kuglehovedskrivemaskine, der vejede omkring 30 kg., havde man i hvert fald ladet stå. Politiet kom og kiggede og gik igen. Men nogle uger senere kom jeg så hjem og kunne se, at havestuedøren atter stod åben (tyve sørger jo for flere flugtveje), og da jeg kom ind i gården, var køkkenvinduet atter brudt op. Rasende lukkede jeg mig ind for at studere skadernes omfang. Og hørte så pludselig trin på trappen, hvorefter en mørkklædt person kom listende ned med en fyldt rygsæk. Det indledende chok - for os begge - blev så afløst i mit tilfælde af en ubændig vrede, og da nærmeste våben var en tæppebanker, greb jeg den, hævede den mod tyven og råbte, at han skulle smide rygsæk og tyvekoster - mens jeg i uforklarlig snedighed skreg ekstra højt, at 'Gert og Bjarne, der kommer en tyv ud, så kom til 12

hjælp!'. Jeg var godt nok ganske alene, men tyven blev så befippet, at han fluks kastede sagerne fra sig - og så kom clou'et: I min umådelige vrede råbte jeg til ham, at han skulle betale for reparation af det ødelagte vindue! Hvorefter manden fiskede en gammel pung op af lommen og lagde de 20 kroner, der var i den! Og listede ud af hoveddøren... Det groteske var, at fyren var over et hoved højere og en del bredere end mig - og at en tæppebanker næppe var det mest afskrækkende våben, han havde set. Og det blev kun til et lille tjat på kroppen af ham, som næppe overskred selvtægtsgrænsen. Og hvis jeg i situationen havde evnet at tænke over, hvad han måtte have af kniv og muskelkraft, var jeg nok selv løbet først... Men da tyven var væk, faldt jeg sammen og tømte en halv flaske whisky i en ruf for at få styr på nerverne. Det viste sig senere, at tyven trods alt havde stoppet nogle penge i lommen, fundet i lejlighederne på 1. og 2. sal - men de store ting fik han altså ikke med sig. Da den vaklende portdør stadig ikke kunne låses (der er siden kommet en ny), fik jeg i stedet min ualmindeligt fingernemme svoger til at sætte tremmer (flotte aluminiumsstænger) for køkkenvinduet, der stadig var eneste nemme adgang fra gården. Alene besværet er jo nok til, at

tyve forsøger sig andetsteds - og jeg havde da heller ikke flere indbrud i de følgende år. Og da jeg flyttede over på den anden side af vejen (fra nr. 19 til 58 - verdens nemmeste flytning), var der så åben forhave og dermed mindre arbejdsro for tyve - men jeg fik alligevel svogeren til at sætte tremmer for kældervinduerne her for at sikre mod lavtliggende indbrudsforsøg. Men der bliver jo stadig begået indbrud i Humleby. Senest var en uheldig humling i Carstensgades øvre ende udsat for et frækt af slagsen en sen aften før jul, hvor hun havde taget hunden til et kvarters luftning i kvarteret, uden at låse hoveddøren for gemalen var hjemme og befandt sig på 1. sal med lys og det hele. Alligevel var en tyv listet ind i stuen og havde snuppet et par letomsættelige elektroniske devices. Andre har været udsat for indbrud, mens de har været på de øvre etager: Det at opholde sig i huset er ikke nogen garanti for uindbudte gæster. Så moralen er selvfølgelig den kedelige, at man altid bør låse hoveddøren, uanset om man er hjemme eller ej. Og ellers må det gode naboskab stadig være den bedste sikring. Det


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • FEBRUAR 2017

er svært at skaffe sig ubemærket adgang til vores huse (altså hvis gården er forsvarligt låst af...), når naboer holder øje og varskoer. Og selvom man ikke lige kender alle, så kan man jo altid spørge ind til, hvorfor nogle hætteklædte mænd kommer slæbende med fladskærme og computere ud fra et mørklagt hus.... Birthe Støvring fra Bissensgade praktiserer det på denne måde: Hvis hun ser folk, der ser ud til at have urent mel i posen eller sniger sig rundt på fordægtig måde, så spørger hun dem, hvad de har gang i - ofte er svaret noget med at finde flasker

el. lign. - eller også går hun bare med rundt i kvarteret i hælene på dem. Så har de pludselig ikke flere ærinder i Humleby. Og selvom antallet af anmeldte indbrud på Vesterbro angiveligt er mere end halveret siden 2009, så bekymrer lidt over halvdelen af bydelens beboere sig over muligheden for indbrud - men (blot?) ni procent blev rent faktisk udsat for det if. Københavns Kommunes seneste tryghedsundersøgelse. Men alene muligheden er nok til at gøre folk utrygge - hvilket jo primært bunder i ubehaget ved, at fremmede

mennesker har skaffet sig adgang med rod og hærværk og tyveri af personlige ejendele som resultat. Og tæppebanker eller ej: En direkte konfrontation med en indbrudstyv kan ikke rigtig anbefales - slet ikke hvis man selv bliver buret inde... Carsten, Carstensgade 58

Kammas romantiske have - en oase i nabolaget Efter en ihærdig indsats med at skaffe penge fra forskellige fonde er det lykkedes lederen af Bakkehus-museet, Gertrud Smith, at få genskabt Kamma Rahbeks romantiske have. Haven ventes at stå klar til maj. En af attraktionerne bliver et orangerie - et drivhus - hvor der vil blive serveret forfriskninger. Det ser allerede nu, før der er vokset noget op af jorden, særdeles lovende ud.

13


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • FEBRUAR 2017

Sej kamp mod rotter Vi er efterhånden mange i Humleby, der har haft problemer med rotter. Jeg vil gerne dele mine oplevelser og opfordre til, at vi hjælper hinanden med at få has på de små skadedyr. Efter en uges ferie i det Vestjyske opdagede jeg d. 22/11, at der var 10 huller i mit bed, som er på ca. 20 cm x 4 m ind mod naboen. Ved kontakt til kommunens rottefænger viste det sig, at han dagen forinden havde været inde hos dels naboen, dels genboen og sætte giftbokse op. Og det gjorde han så også hos mig. Jeg dækkede alle hullerne til for at kunne holde øje med, om rotten(erne) forsvandt eller kom igen. Og en god uges tid efter var der stadig ingen huller i bedet, og rottefængeren kunne heldigvis indsamle giftboksene igen. Men – d. 10/12 var der så gravet 4 huller i bedet igen – 2 ind mod genboen, 2 ind mod naboen. Og genboen havde set en voksen rotte og en unge rende rundt – og på et tidspunkt klatrede den voksne op af den rose,

naboen havde op ad muren til køkkenvinduet i stueetagen, hvor der sad en gennemsigtig beholder med fuglefoder. Vi holdt et rottemøde, genboen, naboen og jeg, og diskuterede, hvad vi havde set, og hvad vi kunne gøre. Eftersom det var lørdag, kunne vi ikke lige få fat i kommunens rottefænger; men vi aftalte at holde øjnene på stilke og prøve at holde øje med, hvor rotterne bevægede sig hen (og prøve at få gjort kål på dem, hvis vi kunne). Sidst på eftermiddagen kom genboen og fortalte, at de havde fået gjort (nogenlunde) kål på den voksne rotte – den havde dog formået at få slæbt sig ned i et hul. Mandag d. 12/12 kom rottefængeren så og satte dels 2 klapfælder, dels en giftboks op hos genboen og hos mig. Og opfordrede os til at dække hullerne til – om ikke for andet, så for at stresse rotterne, så de gik i fælderne. Da jeg et par timer senere dækkede hullerne til, opdagede jeg, at der var gået en rotte i en af fælderne. Men samtidig så jeg en mindre rotte rende

forbi og ned i et hul. Og da rottefængeren kom igen dagen efter og hentede den døde rotte og satte fælden op igen, så vi begge en rotte rende gennem et hul i jorden. Heldigvis gik den i fælden allerede efter et par timer. D. 14/12 tømte rottefængeren endnu en gang fælden, jeg dækkede alle huller til – og siden har der ikke været tegn på aktive rotter. Så nu håber vi!!! Men – det får mig jo til at tænke over, hvad vi kan gøre for at begrænse eller allerhelst undgå flere besøg af rotter?! Vi skal opdage evt. rotter så hurtigt som muligt – dvs. selvom vejret måske ikke opfordrer til ophold i haven, så må vi alligevel trække frisk luft i haven mindst èn gang om ugen og samtidig checke for huller i jorden eller andre tegn på rotter. Check nedløbsrørene: de skal slutte tæt til de brønde, de fører ned til. Rotter kan klemme sig gennem bittesmå utætheder – størrelsesorden en to-krone.

Fine gaver til julebanko Til Julebanko i december var der for de mange i stort set alle aldre, som tog del i kampen, meget at komme efter takket være bidrag fra lokale forretninger. Som sædvanlig var der flotte gaver fra Frk. Trepile i Sorte Hest. Designer Zoo overgik alt, hvad forretningen tidligere har begavet Beboerforeningen med. Det siger ikke så lidt. Superbrugsen i Matthæusgade bidrog med juleand, vin, kaffe og diverse godteposer. Det forholdsvis nye forlag, Jensen og Dalgaard, Vesterfælledvej 15, bidrog med udsøgte eksemplarer fra deres allerede 100 titler store bogkatalog. ”Vand og Brød” på hjørnet af Vesterfælledvej og Ny Carlsbergvej gav en fyldig brunch til to heldige vindere. 14


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • FEBRUAR 2017

Der var engang Under denne overskrift vil Christian Duch, Kü 33 , med mellemrum tegne og fortælle om dengang, Humleby var ung. Han har boet her siden 1970.

Taxa til Helvede? Sneflokke kom vrimlende i den mørke, kolde nat engang i begyndelsen af 1970erne. Humleby genlød af skovle og glad ordveksling i gadelampernes fortryllende skær. Kulden blev forsøgt lindret med en flaske Gammel Dansk, men åbenbart ikke tilstrækkeligt. Ole Spanner og Agnes var nytilflyttere, og de havde renoveret huset også omfattende en sauna i kælderen. Der var ikke langt fra ord til handling,

og de kolde sneryddere fandt vej til saunaens vederkvægende hede. Man måtte imidlertid undvære den sagnomspundne, svalende skovsø, men det kompenserede de overstadige saunagæster for ved at kaste sig ud i Jerichausgades snemasser. En taxa havde forvildet sig ind i Humleby og sneglede sig gennem Jerichausgades snefog. Den forskræmte chauffør må ha’ troet, at han kørte direkte i Helvede, da han blev omringet af en flok splitternøgne, hujende djævle, indhyllet i damptåger.

Nu har kommunen overtaget snerydningen, og både Gammel Dansk og sauna er gået af mode – men minderne har man da lov at ha’. Christian Duch

Aut. EL-installatør

MOGENS CHRISTENSEN Sdr. Boulevard 104 1720 København V

NO G

Telefon. 33 24 77 58 Hele døgnet: 30 31 32 95

VARME OG VVS TEKNIK

Grønlunds Alle18, 2610 Rødovre. Tlf.: 28 19 60 40

Fjernvarme · Naturgas · Oliefyr · VVS installationer · Tagarbejder Servicevagt alle ugens dage i perioden 01.10 - 30.04 kl. 08.00 - 22.00 15


Humlebykalender 9. februar kl. 20

Torsdagsbaren • Viseaften med Evert Taube-viser. Michael Schou synger for og spiller harmonika til.

16. februar kl. 20

Torsdagsbaren. • Opera- og musical highlights. Cille Ebling, sopran og Marie Degener Troelsen, mezzosopran, pianist Peter Møllerhøj.

23. februar kl. 20

Torsdagsbaren. Dansk dansemusik med Gdansk. Kom og dans gammel og nyere dansk

26. februar kl. 13

FASTELAVN - Optog starter ved Beboerhuset. Katten af Tønden - varm kakao og boller.

2. marts

Torsdagsbaren. Brætspil.

14. marts i UCC

Husejerforeningens generalforsamling

Affald:

Haveaffald; torsdag 30. marts.

Storskrald; tirsdag 4. april.

www.Bistro-Sorte-Hest.dk Facebook.com / BistroSorteHest

Lån af beboerhuset Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan kun lejes af Beboerforeningens medlemmer hos Josefine Zimmer Nielsen, Carstensgade 15, 1. Telefon: 61 68 46 94 e-mail: beboerhuset@humleby.dk Vilkår Beboerhuset er at betragte som en udvidet spisestue, ikke et festlokale En fest i beboerhuset skal holdes indendørs Beboerhuset kan maksimalt rumme 35 til spisning og 40 til en reception Absolut ingen forstærket musik, ikke den mindste højttaler. Der må akkompagneres akustisk til sange – og disse er indendørs. Eneste undtagelse for dette er foreningsarrangementer (Torsdagsbar, Irsk Aften osv)

Der må ikke opstilles udendørs pavilloner Man er velkommen til at modtage sine gæster udenfor til en velkomstdrink Går noget i stykker meldes det til viceværterne Ønsker man oprydning og rengøring kontaktes Servicehuset, Victoria: 5230 0300 Beboerforeningens medlemmer får rengøring for 350kr inkl moms i vores lokale inkl rengøring af toilet, eventuel oprydning aftales separat med Victoria Opfordringer Bestyrelsen ser gerne at man spiser i huset for således at gå hjem og feste videre. Dette for at aflaste og vise hensyn til beboerhusets naboer I tilfælde af godt vejr og høje temperaturer kan man låne beboerforeningens telte og pavilloner og holde sin fest derhjemme ligesom man kan låne borde I tvivlsspørgsmål kontaktes viceværterne inden arrangementet

Ingen rygning indendørs

På bestyrelsens vegne

Madlavning på grill er velkomment men spisning foregår indendørs

Frederik Mørkeberg, Formand

Borde og stole må ikke tages udenfor

Josefine Nielsen og Rune Preuthun, Viceværter

Nabo feb 2017  
Nabo feb 2017  
Advertisement