Page 1

Humlebys beboerblad april 2018

CYKELBUD PÃ… AFVEJE

Foto: Bent Gudme


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • APRIL 2018

Huller i jorden - og hul i hovedet Åh nej. Ikke nu igen. Har vi ikke set den overskrift før på side 2 i Nabo? Jo - for fem år siden. Og for ti år siden. Anledningen dennegang er ikke, at de gamle vandrør skal graves op og erstattes af nye. Det kommer ikke til at præge gadebilledet nævneværdigt, fordi det meste og det værste kommer til at foregå i baghaverne. Jeg har i øvrigt i den forbindelse præsenteret husejerforeningens bestyrelse for to ønsker. 1. At få lagt lyslederkabler ind i alle huse nu, mens der alligevel skal graves grøfter og føres nye rør ind til os. 2. At få lavet et fælles kalkfilter, så vi kan få vort ekstremt kalkholdige vand renset og gjort blødt som kildevand på flaske. Svarene er: ad 1) Glem det. Der skal efter reglerne være en meter mellem vandledninger og andre former for ledninger. ad 2) Glem det. Hvis husejerne vil have kalkfiltre, må de selv få dem installeret. Pris 12-14.000 kr. Et fælles kalkfilter vil komme til at koste den enkelte husejer noget i samme størrelsesorden, mener husejerforeningens rådgivende ingeniør. Og en sådan udgift vil man næppe komme igennem med på en generalforsamling. Glem det. Glem det. Når overskriften dennegang dukker op igen, er det gas, det gælder. Ejvind og Susan i Ernst Meyers Gade 4

Humlebys beboerblad

Nabo udgives af Beboerforeningen og uddeles til alle i Humleby. Nabo udkommer 9 gange årligt i et oplag på 400. Nabo betinger sig ret til at opbevare og publicere artikler (tekst og illustrationer) også i elektronisk form, fx via CD-rom og Internettet. Annoncer koster 1.400 kr. for 1 side, 800 kr. for ½ side – mindre annoncer koster 400 kr. For medlemmer af Beboerforeningen koster annoncer ikke noget bortset fra forretningsannoncer. Næste nummer af Nabo kommer den 4. maj 2018. Deadline for indlevering af indlæg er den 25. april. Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk eller afleveres til et af redaktionsmedlemmerne.

2

har fået nyt køkken. Og de valgte at skifte gaskomfuret ud med et induktions-komfur, som reagerer næsten lige så hurtigt som gas men uden at fedte. Deres naboer har derimod anskaffet sig et flot nyt gaskomfur. De går ind for madlavning på åben ild, men deres hus er ikke forsynet med bygas. Så de må klare sig med flaskegas. Jamen kunne man så ikke...? Glem det! Man må ikke føre gas fra et hus ind i et andet. Susan og Ejvind fik autoriserede rørsmede til at fjerne gasmåler og de gamle gasledninger, som ikke pyntede i det nye køkken. Der blev sat en forsvarlig prop i. Det var så det - troede Susan og Ejvind. Det gjorde rørsmedene også. Da gasmåleren var afmeldt, kom der brev fra kommunen: Gasledningen skal afbrydes ved hovedledningen og må ikke proppes af, hvor ledningen kommer ind i huset. Det betød et stort hul i jorden ude midt i Ernst Meyers Gade og stop for gennemkørsel i en uges tid. Regningen alene for den operation til Ejvind og Susan blev på ca. 10.000 kr. Og når deres naboer bliver trætte af at slæbe på gasflasker og vil forsynes med bygas ... Et nyt hul i jorden midt i gaden. En betydelig større regning. Hul i hovedet. Gunni

Forsiden: Et bud kørte ind i Humleby i lastbil for at aflevere en cykel. Det tog ham 35 minutter at finde ud igen. Foto: Bent Gudme.

Ansvarhavende redaktør for dette nummer: Gunni Busck, Carstensgade 40, Tlf.: 53 53 19 70 I redaktionen er desuden: Camilla Panting, Jerichausgade 35 - 30 25 81 11 Carsten Jensen, Carstensgade 58 - 28 56 76 79 Edel Hildebrandt, Lundbyesgade 8 – 60 67 29 04 Kina Bodenhoff, Vesterfælledvej 30 – 26 23 31 87 Frederik Mørkeberg, Bissensgade 11 – 21 42 96 66 Sidsel Jacobsen, Lundbyesgade 4 - 33 23 26 42 Redaktionen modtager meget gerne ideer, oplæg, artikler osv. E-mail: nabo@humleby.dk Beboerforeningen Humlen Carstensgade 15, 1770 Kbh. V – Giro 7 33 47 53 Formand: Frederik Mørkeberg, Bissensgade 11 – 21 42 96 66 Bliv medlem – besked til kasserer: Jørgen Fenhann, Küchlersgade 19 – 22 95 51 13 – j.fenhann@humleby.dk Vicevært: Josefine Zimmer Nielsen 61 68 46 94


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • APRIL 2018

I forbindelse med gennemgribende renovering af deres hus valgte Susan og Ejvind Lüth Hedegaard at skifte fra bygas til induktion. Det er ikke noget, man bare lige gør. Det kræver en indsats af folkene her på billedet. Og afspærring af gaden i en uges tid. Ejvind og Susans naboer har anskaffet sig et prof gaskomfur, som forsynes med flaskegas. De vil gerne have bygas. Så må de herrer på billedet igang igen. Et par meter henne ad gaden. Hul i hovedet! Gunni.

Nabos leder marts 2013 - gentaget på given foranledning og på forfatterens insisterende opfordring: ”Hul i jorden og hul i hovedet Overskriften har før stået over en lederartikel på side 2 i Nabo. Tidligere var det for at angribe det tåbelige i, at der ikke blev lagt lysledere ned som alternativ til det forældede hybridnet, når Humlebys gader alligevel blev gravet igennem på langs og på tværs. Det er stadig dumt at forspilde enhver lejlighed til at få lagt et lysledernet. Men det er også rystende at konstatere, at der sker det ene sammenstød efter det andet i den trafik, der foregår under jorden. I maj 2012 blev der gravet et så stort hul i Carstensgade ud for Beboerhuset, at gaden knapt nok var farbar i et spor. Det blev ved den lejlighed konstateret, at kloakrøret fra Carstensgade 40 var sprængt i stykker, da en ny hovedvandledning blev ført igennem. Her i februar blev der gravet et nyt stort hul stort set det samme sted blot halvanden meter nærmere Beboerhuset. Nu blev det konstateret, at fjernvarmeledningen i 1995 blev skudt igennem Beboerhusets kloakrør. I 17 år har Beboerhuset været afskåret fra forbindelse til hovedkloakken. Hvem styrer dog de væsener, der roder og regerer under Humlebys gader? Det er der ingen, der gør. Man skal ganske vist søge om tilladelse, hvis man vil ned og gøre noget ved gas, vand,

kloak, telenet og hvad der ellers er ført igennem rør under jorden. Man får også besked om, hvor og hvad der er af rør og ledninger ud over dem, man selv har interesse i. Endelig får man besked på at rydde pænt op efter sig og sørge for et nyt lag asfalt ovenpå hullet. Men der er ingen sikkerhed for, at der ikke sker sammenstød, endsige garanti mod at det ene væsen ikke ødelægger det andet væsens installation. De fleste forsyningsvæsner er efterhånden udliciterede og privatiserede. Telenettet er delt ud på så mange entreprenører, der gerne vil have deres eget net lagt ud, at vi får mange flere opgravninger og langt større risiko for sammenstød end tidligere. Det eneste rigtige er, at kommunen får styr på trafikken og graveriet ved at lave et system af forsyningskanaler, hvor så de respektive væsner og selskaber kan lægge deres rør og ledninger ved siden af hinanden og over og under hinanden i en pæn og overskuelig orden. Selvfølgelig mod at betale passende leje til kommunen. Det vil der være sund økonomi og fornuft i. Men et sådant system må kommunen ikke lave. Det er forbudt. Der er en fremherskende nærmest religiøs tro på, at privatisering og udlicitering er både fornuftig og hensigtsmæssig, selv om kendsgerningerne gør, at vi gang på gang må tage os til hovedet.” Gunni 3


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • APRIL 2018

Husejerforeningen orienterer Efter årets fredsommelige generalforsamling har bestyrelsen endnu ikke holdt konstituerende møde og fordelt ansvarsområder mellem sig. Det er med bestyrelsens billigelse, at vi i Nabo lader som om næste sides liste over bestyrelses-medlemmernes opgaver stadig gælder.

Om betaling af kontingent til Husejerforeningen Humleby. Fik du ikke tilmeldt dig betalingsservice ved januar opkrævningen? Så er det nu du skal være opmærksom på post i postkasse eller brevindkast. Du modtager nemlig i disse dage et giroindbetalingskort med opkrævning af kontingent for april kvartal 2018.

Dette skal du betale, eventuelt over netbank, og i forbindelse med betalingen skal du tilmelde dig betalingsservice. De oplysninger du behøver ved tilmeldingen står på indbetalingskortet. Betalingsservice oplyser, at du skal betale indbetalingskort, indtil tilmeldingen er gået i orden. Herefter sker betalingen automatisk via betalingsservice. Forårshilsener fra husejerforeningens kasserer.

Forårsrengøring i Humlebys gader søndag d. 22. april. Der startes med morgenmad kl 10.00 i de enkelte gader. Dette arrangeres af gaderepræsentanten. Mvh Christian.

MURERMESTER

MICHAEL UDFØRER ALT I MURERARBEJDE

l

Speciale i brandkamme og skorstene samt hele tagrenoveringer

l

Vi bruger de gamle typer kalkmørtler og de rette blådæmpede tegl

l

Vi hjælper med udskiftninger af zinktagrender og nedløb

l

Renoveringer af facader

l

Alt i støbearbejde, pudsearbejde, badeværelsesrenoveringer og kælderrenovering

l

Vi gemmer de pæneste gamle mursten fra brandkamme til udskiftninger af dårlige sten andre steder i Humleby

GRATIS TILBUD GIVES Kontakt os for videre info på 23 31 85 44 eller mmm@murermand.dk eller besøg www.murermand.dk 4


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • APRIL 2018

HUSEJERFORENINGEN

HUMLEBY Bestyrelsesmedlem Christian Maegaard Küchlersgade 43, st. Tlf. 29 64 93 01 christian@maegaard.dk

Bestyrelsesmedlem Ellen Thrane Küchlersgade 47 Tlf. 26 27 83 29 ellen@humleby.dk

Kasserer Inger Nielsen Jerichausgade 20 Tlf. 51 92 53 62 inger@humleby.dk

Bestyrelsesmedlem Jens Lauritsen Jerichausgade 45 Tlf. 21 95 04 74 l@uritsen.dk

Bestyrelsessuppleant Morten Eriksen Jerichausgade 36 Tlf. 33 24 04 25 / 51 56 99 32 morten-eriksen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem Brian Jensen Carstensgade 4 , st. Tlf. 40 61 90 27 brianjensen1@me.com

Bestyrelsesmedlem Peter Holst Küchlersgade55 Tlf. 22 58 06 89 ph@howpl.dk

Bestyrelsessuppleant Amalie Bang Carstensgade 36 Tlf 61 33 63 75 amaliebang@hotmail.com

ANSVARSOMRÅDER

FORMAND Per Skovgaard Andersen Küchlersgade 57 Tlf. 40 25 02 18 psa@humleby.dk

Regnskab

Inger* , Per

Forsikring

Christian*, Peter

Forsyning (vandrørsprojektet)

Brian*, Christian

Carlsberg Byen

Peter*, Jens, Ellen

Generalforsamling

Per, Alle

Lokalplan

Peter*, Brian

Trafikudvalget

Jens*, Peter, Ellen

Vesterbro Lokaludvalg

Per*, Morten

Gader, gartner & legeplads

Inger*, Peter

Affald

Inger*, Peter, Ellen

Gaderepræsentanter

Christian*

Beboerforening

Per*, Christian

Andre byggeforeninger

Inger*, Brian

Hjemmeside

Jens*, Christian

Nabo

Jens*, Alle 5


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • APRIL 2018

Nu er det forår - og så skal Humleby være ren og pæn. Det gør vi noget ved søndag den 22. april.

Kold forskrækkelse En kold dag i marts blev der lukket for fjernvarmen til hele Humleby. Der var gået hul på fjernvarmeledningen under Vesterfælledvej. Arbejderne, der dykkede ned for at lappe hullet, siger at rørene er ”rådne” dvs. gennemtærede. Så vi kan imødese mange flere kolde dage og irriterende opgravninger i gaderne i og omkring Humleby.

6

Beboerne i Ernst Meyersgade fik en fin formiddag til at gå med fælles lugning og oprydning ved forårsrengøringen i fjor.


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • APRIL 2018

Bilerne ind i forhaverne… I martsnummeret s. 13 blev der under overskriften “Cyklerne ind i forhaverne…” igen appelleret til at Humlebys beboere benytter deres forhaver til parkering af cykler. Baggrunden er den som udgangspunkt rimelige, at de mange cykler der holder på alle vores gadehjørner er til hinder for at skraldebiler, brandbiler og andre store køretøjer kan komme omkring. Og at parkering af både biler og cykler jo også er forbudt op til 10 meter fra gadehjørner. “Et forslag om at inddrage nogle af de alt for få parkeringspladser vil næppe falde i god jord..” hedder det i artiklen, og så er den sag lukket (eller opgivet) - med cyklisterne og miljøet som udpegede tabere. Men jeg er bare stensikker på at opråbet til at få “cyklerne ind i forhaverne” igen og i al fremtid vil være forgæves. Det strider simpelthen mod al logik og tidsånd: Beboere som ikke har bil, men benytter cykler, ladcykler og offentlig transport og sparer miljøet og klimaet, skal afgive deres forhaver til parkering. Hvorimod de som ikke ejer en cykel, men har en, to, tre biler holdene i gadebilledet kan nyde deres

plæne, blomster og frugtbuske upåtalt mens de indtager aftensmåltidet ved det store havebord… Jeg er helt bekendt med at der er alt for få p-pladser i Humleby og på hele Vesterbro - jeg er selv medejer i en delebil, som holder i kvarteret halvdelen af tiden. Men man kunne jo også vende blikket og mene at der er alt for mange biler i byen. Også alt for mange biler som bare står stille det meste af tiden. Også i Humleby. Tager man miljøbrillerne på, ville det måske være rimeligere at kræve privatbiler parkeret i forhaverne, så der blev langt bedre plads til cykler og delebiler langs fortovene. Og til børn og leg og fællesskab i gadebilledet. Den model vil dog næppe heller falde i god jord. Så skulle vi ikke sammen prøve at tænke mere kreativt og miljøbevidst - i stedet for at gøre cyklister til syndebukke. Prøve at finde løsninger der faktisk kan have virkning. Måske vi kunne få nogle langtidsparkerede biler ud af kvarteret

Måske nogle af os kunne samles om delebilordninger Måske vi kunne få flere el-bil/delebil-pladser så det blev mere attraktivt at abonnere på en af de eksisterende ordninger. Måske vi kunne bygge overdækkede cykelparkeringspladser midt i gaderne, så det var mere attraktivt at være cyklist - og måske opgive privatbilen. Skulle vi ikke mødes i beboerhuset og tænke reelt brugbare løsninger sammen? Jeg slår en tråd op på Facebook/ Humleby og du er også velkommen til at skrive til at skrive til mig på karsten@karstenpers.dk

Karsten Pers Küchlersgade 5 1774 Kbh V

Denne bil æder næsten en meter af Humlebys eneste autoriserede P-plads til motorcykler. Det ser ud til at have været svært at få den ud uden at vælte mindst én motorcykel. (Foto: Bent Gudme). 7


Skybruds- og stormflodsplan Lykke Leonardsen, Ca 74, tidl. Klimachef i København, nu Klimaambassadør, må være en af dem, der ved mest om vores fremtid med et vådere, varmere og vildere vejr. Os der har boet i Humleby og på Vesterbro siden før årtusindeskiftet kan se tilbage på en periode med skybrud og oversvømmelser på gader og i kældre. Det værste var nok det vi oplevede den 2. juli 2011 – en dato som de fleste københavnere husker – kloakdæksler som blev presset op, veje omdannet til floder og oversvømmede tunneler og kældre. Der faldt 150 mm regn på 2 timer og skaderne løb op i 7 mia. kroner og der var mange skader på kritisk infrastruktur. Fx var det meget tæt på, at Politigårdens og Rigshospitalets nødsystemer placeret i kældrene blev oversvømmet. Rigsarkivet og Metroen var også truet. Denne såkaldte 100-årshændelse banede vejen for vedtagelse af Skybrudsplan 2012, mere fart på planlægningen, og ændringer i lovgivningen.

Skybrudsplan Lykke har i hele sit arbejdsliv arbejdet for et bedre miljø i København – først som klimachef for udarbejdelse af Skybrudsplan 2012 og en konkretisering og implementering af planen - samt Stormflodsplan 2017. I dag er Lykke Klimaambassadør for København og rejser verden rundt for at udveksle erfaringer med andre storbyer, som også har stigende problemer med klimaændringer i form af skybrud og stormflod. I skrivende stund er Lykke bl.a. til en klimakonference i Canada i FN-regi, men inden hun tog af sted, fik jeg hende til at fortælle om Københavns planer for fremtiden.

Multifunktionelle løsninger Klimaet forandrer sig til vådere, varmere og vildere vejr. Skybrudsplanen beskæftiger sig med hvordan regnvandet kan separeres fra kloakvandet, og hvordan det kan ledes væk på en måde, så vi undgår oversvømmelser ved skybrud, og som kan bidrage til at gø-

re København til en grønnere by. Der skelnes mellem skybrudsveje, som fører vandet væk, forsinkelsesveje, hvor noget af regnvandet opsamles i lavtliggende bevoksninger og forsinkelsespladser. Ved nybyggeri skal regnvandet separeres fra kloakvandet. Det betyder, at Humlebys kloakker ikke længe-


ner i København re skal rumme store regnvandsmængder fra Carlsbergområdet. Regnvandet ledes via Ny Carlsbergvej ned til Enghaveparken, som i særlige situationer midlertidigt oversvømmes. I Enghaveparken etableres en stor underjordisk regnvandstank. Der bygges mure mod Ny Carlsbergvej, Enghavevej og Lyrskovsgade og åbningerne til parken forsynes med hydravliske porte, som kan lukkes ved skybrud. Murene indgår naturligt som bænke og opholdssteder i par-

ken. Parken kan rumme 27.000 kubikmeter vand og vil maksimalt være oversvømmet i 24 timer. Det igangværende arbejde i Enghave Parken (se foto) forventes afsluttet i efteråret 2019. Det bliver spændende og dejligt med en nyrenoveret park, som også kan værne os mod oversvømmelser på Vesterbro. Når hele systemet med bortledning af regnvand er færdigt på Vesterbro, vil regnvandet blive ledt via Søndre Boulevard og ud ved Kalve-

bod Brygge. Der er tale om kontrolleret oversvømmelse, som skal hindre regnvandet i at trænge ind i huse og kældre. Af andre forsinkelses foranstaltninger nær Humleby kan nævnes grøfterne på begge sider af Scherfig Hus, og legepladsområdet mellem Krøyer Hus og Humleby, som etableres i forbindelse med nybyggeriet. Anlægget ved Krøjerhus skal kunne rumme deres eget regnvand, med en underjordisk tank - og i særlige situationer fungerer det grønne område som regnvandsbassin. I alt en kapacitet på 1.500 kubikmeter regnvand.

Implementering i de kommende år Skybrudsforanstaltninger kombineres med lokale forhold og sker i samarbejde med HOFOR, borgere, organisationer, foreninger og andre kommuner. Flotte eksempler på etablerede skybrudsforanstaltninger kan ses på Tåsinge Plads og Skt. Annæ Plads (helt usynligt). Der forventes at gå 20 år førend hele København er sikret mod skybrud. Og ja - det koster penge, ca. 50 kr/ pr. mdr./pr. husstand, men det koster endnu mere at lade være. Lykke og Øystein flytter ud til Havneholmen på 1. sal i sikker forvisning om, at Stormflodsplan 2017 vil blive konkretiseret og implementeret i de kommende år i samarbejde med københavnske samarbejdspartnere, andre kommuner og måske også staten? Heller ikke havvand respekterer kommunegrænser. Min viden om vandplanerne bygger på Lykkes foredrag i Magisterforeningen og mine samtaler med Lykke. Mere om Stormflodsplan 2017 og stormflodsproblemer en anden gang. Rut Eiersted (Lu 16)


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • APRIL 2018

10


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • APRIL 2018

Børnenes have Til jer der har mindre børn eller børnebørn, vil jeg gerne foreslå nogle afgrøder, som er sjove for børn. Det er ting, som vokser hurtigt eller som kan bruges til underholdende sysler. At så Solsikker er fine, fordi de vokser barnet over hovedet og bliver ca. to meter høje. De vælter nemt og skal helst bindes op til en pind. Frøene er spiselige for mennesker og fugle. Radiser vokser hurtigt og kan høstes tidligt. De færreste børn bryder sig om den skarpe smag, men så kan far og mor få sommersalat. Tallerkensmækker eller blomsterkarse eller nasturtium (på latin hedder den tropaeolum) har mange navne og det er ikke til at vide hvilket navn frøfirmaet sætter på posen. Blomsterne har pangfarver – gule, orange, røde, som tiltaler mange børn. Bagtil har blomsten en spore, som man kan sutte honning ud af. Blomsterne er spiselige og smager svagt af sennep. De kan pynte på en salat, som man har vendt i forvejen. Blomsterne bliver brune, hvis de kommer i kontakt med eddike, så de skal lægges forsigtigt på toppen. Pralbønner vokser hurtigt og får smukke orangerøde blomster. De skal først sås når jorden er varm, dvs. først i maj om vejret arter sig. Bælgene kan høstes små og koges og spises. Man kan også lade bønnefrøene modne, så bliver de lyserøde med brune prikker, og kan bruges til perlekæder.

At plante Det er hyggeligt at gå og nippe skovjordbær. De kan serveres for dukkerne og spises af børnene. Af lavendler kan

man flette lavendelparaplyer. Man tager et ulige antal blomster, fem eller syv, og 60 cm smalt silkebånd. Den yderste ende af båndet bindes i en knude lige under blomsterne. Så bukker man stilkene ned over blomsterne forsigtigt. Derpå fletter man båndet ind og ud til blomsterne er dækket. Man slutter med en sløjfe. Lavendelparaplyen kan lægges mellem under- og sengetøj. Det får en dejlig duft og lavendel skulle også holde møl væk. Det ved jeg nu ikke helt om passer. Natlys, klokken otte blomst, blomstrer på eftersommeren, august, september. Den bestøves af natsværmere og åbner kl. 20.30-21.00 når det er sommertid. Hvis det er over børnenes sengetid, kan man måske undtagelsesvis lade dem blive oppe, så de kan se blomsterne, som åbner sig på 5-10 sekunder. Natlys er toårig, så det første år kommer der en bladroset, og

først det andet år kommer blomsterstilkene. Så spreder den frø og går ud. Jeg har natlys i min have og der kommer som regel flere rosetter end jeg skal bruge. Så I kan bare komme og få nogle, så længe jeg har dem.

Ukrudt som man kan få sjov ud af Springbalsamin er en plante, som vokser vildt i Humleby. Der er mange af dem oppe i Søndermarken. Når man trykker på en moden bælg, eksploderer den og sender frø til alle sider. Ret sjovt. Lone C54

11


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • APRIL 2018

Selv om det var bidende koldt i dagene op til påske og påsken med, så var der dog nogle, der vidste, at det var forår. Nemlig de store flokke af silkehaler, som hvert år plyndrer vores kinesiske træ (i forhaven Vf30) for gærede røde bær. Håber, at rigtig mange har fået glæde af det imponerende syn og den smukke, vidtlydende sølvklokkelyd, de frembringer. I skrivende stund er der ikke ét bær tilbage. Kina Vf30

Efter at have guffet i sig af gærede røde bær i forhaven Vf30 damper silkehalerne brandert af i de store robinietræer ved indgange til Küchlersgade, mens de uden blusel skider løs

N O G

VARME OG VVS TEKNIK

Grønlunds Alle18, 2610 Rødovre. Tlf.: 28 19 60 40

Fjernvarme · Naturgas · Oliefyr · VVS installationer · Tagarbejder Servicevagt alle ugens dage i perioden 01.10 - 30.04 kl. 08.00 - 22.00 12


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • APRIL 2018

Verden er lille Iklædt en forhåndenværende Tshirt bevægede jeg mig en årle morgen sidst i 1980erne ned til, det nu nedlagte, ”Hjemmebageriet” på Vesterfælledvej for at sikre mig nogle nybagte rundstykker. En anden ventende kunde udbrød: ” Den smager godt” Jeg opfattede ikke umiddelbart at bemærkningen var henvendt til mig, men blev gjort opmærksom på, at der hentydedes til min Tshirts motiv: ”Tusker Beer.” Genkendelsesglæden blev til en snak om Østafrika, hvorfra bemeldte øl stammer. Den anden rundstykkekunde fortalte at han havde boet flere år i Tanzania og nu boede i Küchlersgade, på ejendommelig vis var vi således en slags tropiske lidelsesfæller. Hans efternavn Storck fremdrog noget fra min hukommelses tåge og da jeg yderligere hørte, at hans far var arkitekt og havde fungeret som sådan i Dar es Salaam, bragte det min erindring på plads. Hans far var chef for skolebygningsprojektet ”Project Planning Section” i Tanzanias undervisningsministerium før jeg overtog den stilling, men uden overlapning og nærmere bekendtskab os imellem. Verden er lille - og ikke begrænset til Hjemmebageriet på Vesterfælledvej – Jeg løb ind i Lars igen på Rytmisk Musik Konservatorium, hvor han med en solid afrikansk trommebaggrund, var blevet instruktør i rytmik, det har såvel jeg som hele Humleby haft glæde af ved utallige gadefester og torsdagsbarer. Vores Tanzaniafortid er nu dukket op igen. Den desværre tidligt afdøde forfatter, Jacob Ejdersbo var jævnaldrende med Lars og mine piger, hans anmelderroste

Endnu en lille beretning fra Christian Duchs gang i Humleby og på hele jorden

afrikatrilogi foregår i Tanzania på samme tid som vores ophold der. Romanen ”Liberty” er i stærkt dramatiseret TV-version gået over skærmen de sidste fem søndage. Det er ikke umiddelbart let at genkende vores tilværelse i Afrika og jeg har stirret ihærdigt, men forgæves, efter et glimt af en Tusker Beer, som var populær vederkvægelse for ”Mzungu” (Swahili for blegansigter) og altså har bundet Tanzania og Humleby sammen på underfundig vis. Østafrikas bygningsentreprenører gjorde meget for at indynde sig hos opgaveudbyderne, de gav mig det prætentiøse navn: ”Duke Christian” Christian har stadig sin T-shirt, som vækker minder om gode aftener i Tanzania.

Aut. EL-installatør

MOGENS CHRISTENSEN

Sdr. Boulevard 104 1720 København V

Telefon. 33 24 77 58 Hele døgnet: 30 31 32 95 13


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • APRIL 2018

Torsdagsbaren sang sæsonens sidste vers! Torsdag den 22. marts var der Torsdagsbar for sidste gang i sæson 2017-2018. Den femte sæson! Det er blevet tradition, at der er Torsdagsbar fra den første torsdag efter efterårsferien til den sidste torsdag før påske. I denne sæson blev det til 20 torsdagsbarer, hvoraf de 15 var med program. Ud over julebankoen, mesterligt bestyret af Gunni, og to taleaftener ved lokale kræfter, har alle arrangementer været musikalske. Vi fire værter er stolte af, at det igen er lykkedes os at præsentere et varieret program – og det af høj kvalitet hele vejen igennem. Det skyldes ikke mindst, at vi alle fire i mange retninger kender nogen – og kender nogen, der kender nogen – som alle meget gerne vil spille i vores lille hus. Og der er også andre humlebyboere, der kommer med gode ideer og friske forslag – vi kan for eksempel takke Helge og Katrine i Carstensgade for, at vi endnu en gang havde fornøjelsen af at høre den danske jazzsangerinde fra Brooklyn, Tine Bruhn, ledsaget af ingen mindre end Kjeld Lauritzen på orgel og som en ny mand i trioen Jacob Melchior på trommer. Ud over de mange glædelige gen14

syn med gengangere har der også været helt nye kunstnere på banen. Det ene af sæsonens to børnekoncerter stod Sille Grønberg og Palle Windfeldt for – de to kan få børn til mange ting, f.eks. at kysse Silles guitar godnat! Og der har været hiphop, fremragende hiphop med to knalddygtige fyre, som Henriette opdagede tidligere på året uden at vide, at den ene havde en meget musikalsk far, Jacob Schelde, boende i Vf12,! Men den allerstørste nyskabelse og succes denne sæson har dog nok været Henriettes gin&tonic! Af hjemmelavet tonic med de mest eksotiske smagsnuancer, som gav mangen en humlebyboer glød i kinderne, hvis vedkommende ellers holdt sin plads i køen! Men alting har en ende, og vi sang sæsonen ud med Rikke Schelde på klaver, Michael Schou på harmonika, Højskolesangbogen, Michaels sømandsvisehæfte og fri bar! Vores fine

lager fra sidste sæson, som vi havde stillet så pænt i vores lille hjørne i kælderen, forsvandt sporløst i løbet af sommeren, så i år blev vi enige om ikke at gemme til katten, men i stedet lade Torsdagsbarens gæster tømme lageret den sidste aften. Hvad de næsten også gjorde! (Baren er ikke finansieret af Beboerforeningen, men har sit eget lukkede kredsløb bestyret af værterne.) Vi siger tak til dem, der kom, lyttede og lo, klappede og sang de lange, mørke vinteraftner. Godt forår og god sommer! Christian, Henriette, Steen og Kina Rikke og Michael spillede og sang sammen for første gang. Dem kan der komme et godt par ud af.


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • APRIL 2018

Ildsjæle flytter fra Humleby Lykke og Øystein flytter fra Humleby efter 28 gode år. De er begge kendt for deres store engagement i Humleby. De flyttede i 1990 ind i Ca 74 med Jonathan, og kort tid efter kom også Lin. De har begge to været aktive medborgere og deltog i arbejdet med fjernvarme i Humleby, som var en virkelig forbedring af indeklimaet og formindskelse af luftforureningen i Humleby – og så er den også billigere. Lykke har været formand for Beboerforeningen i begyndelsen af 90’erne og i den periode, hvor den gamle konflikt mellem Husejerforeningen og Beboerforeningen blev til samarbejde og banede vejen for tilskud til Nabo og lån til Beberforeningen mod pant i ejendommen. Det blev dermed muligt for Beboerforeningen at renovere Beboerhuset. Der kom nyt tag på huset. Renovering af kælderen og nyt køkken og toilet og støjdæmpning i Beboerhusets stueetage mm. Det er vi mange, der er rigtig glade for. De har også været aktive i madklubben Farinelli. Og Lykke har fra år 2000 til 2016 og været mesterkok med sit hold af kokke ved den årlige fælles gadefest den 2. lørdag i juni. Øystein har været gaderepræsentant i hele perioden, og været med til at starte de små gadefester i Øvre Carstensgade – og den årlige forhavejulekalender, og giver nu stafetten videre til nye kræfter. I gennem en længere periode var Øystein dirigent på Husejerforeningens årlige generalforsamling - og også de ekstraordinære i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af legepladsen, legegader, lån til Beboerforeningen, Husejerforeningens høringssvar til lokalplanen for Humleby og meget andet. Legepladsen blev oprettet på lånt plads på Carlsbergs grund, og er derfor nedlagt i forbindelse med Carlsbergbyggeriet. Øystein og en gruppe

af beboere i Humleby fik i samarbejde med Carlsberg lov til at etablere badminton -og fodboldklub i Carlsberghallen for Humlebys beboere. Den lå ud til Ny Carlsbergvej, hvor der nu bygges boliger og daginstitution mellem Humleby, Ny Carlsbergvej og Vesterfælledvej. I dag holder klubben til på Sankt Annæ Gymnasium og bliver muligvis flyttet til UCC. Der er således tale om et langt og engageret kærlighedsforhold til Humleby, men børnene er flyttet hjemmefra og Lykke og Øystein bruger ikke hele huset. Skulle de bygge om og blive ? eller udvise rettidig omhu og flytte til noget mere tidsvarende uden trapper ? Lykke og Øystein har kigget sig omkring på Carlsberg og andre steder.

De har valgt at flytte til Havneholmen med elevator, altan, lys, luft, havudsigt og bådplads. De vil især savne deres naboer og mandagene i Farinelli og håber på, at kunne få etableret noget tilsvarende sammen med deres nye naboer på Havneholmen. Held og lykke til Lykke og Øystein - og tillykke med det første barnebarn. Og tillykke til Havneholmen, som fremover får glæde af vores to ildsjæle. Rut Eiersted

Øystein - og Lykke Leonardsen med sønnen Jonathan og datteren Lin. 15


Humlebykalender 22. april kl 10: Forårsrengøring i alle Humle- bys gader 29. april kl. 14 - 17 Fernisering i Beboerhuset. Kom og nyd et glas og Susanne Eriksens billeder. Lørdag 9. juni

Årets sommerfest i Humleby.

Affald: Haveaffald hentes 26. april og 31. maj. Storskrald først 3. juli.

Fernisering i Beboerhuset for Susanne Eriksen Søndag d. 29 april kl 14-17 Susanne har været billedkunstner i snart 25 år og hendes akrylmalerier har deres afsæt i abstrakte landskaber og udtryk: “Når jeg begynder på et billede har jeg en forestilling om det færdige resultat - men undervejs i processen overtager billedet mine følelser og tanker - og jeg ender som oftest et sted, langt fra den oprindelige idé.” Udover akryl, anvender hun tusch, kul, voksfarver, tape, spartler og pensel. Susanne har bl.a. udstillet i Galleri 229 i Vanløse - Kulturhuset Pilegården i Brønshøj - På en lang række caféer o.l. - Og på Frb. Rådhus. Siden efteråret 2016, har hun været en del af kunstner fællesskabet “BrønshøjGruppen”, som med jævne mellemrum udstiller sammen.Kom og se hendes billeder til et koldt glas hvidvin. Jørgen Fenhann K19

Lån af beboerhuset Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan kun lejes af Beboerforeningens medlemmer hos Josefine Zimmer Nielsen, Carstensgade 15, 1. Telefon: 61 68 46 94 e-mail: beboerhuset@humleby.dk http://humleby.dk/beboerhus/ Vilkår Beboerhuset er at betragte som en udvidet spisestue, ikke et festlokale En fest i beboerhuset skal holdes indendørs Beboerhuset kan maksimalt rumme 35 til spisning og 40 til en reception Absolut ingen forstærket musik, ikke den mindste højttaler. Der må akkompagneres akustisk til sange – og disse er indendørs. Eneste undtagelse for dette er foreningsarrangementer (Torsdagsbar, Irsk Aften osv) Ingen rygning indendørs Madlavning på grill er velkomment men spisning foregår indendørs Borde og stole må ikke tages udenfor

Spiseklubben Farinelli er for alle i Humleby hver mandag kl. 19. Meld dig til på listen, som du finder i røret under Beboerhusets udhængsskab

Der må ikke opstilles udendørs pavilloner Man er velkommen til at modtage sine gæster udenfor til en velkomstdrink Går noget i stykker meldes det til viceværterne Ønsker man oprydning og rengøring kontaktes Servicehuset, Victoria: 5230 0300 Beboerforeningens medlemmer får rengøring for 350kr inkl moms i vores lokale inkl rengøring af toilet, eventuel oprydning aftales separat med Victoria Opfordringer Bestyrelsen ser gerne at man spiser i huset for således at gå hjem og feste videre. Dette for at aflaste og vise hensyn til beboerhusets naboer I tilfælde af godt vejr og høje temperaturer kan man låne beboerforeningens telte og pavilloner og holde sin fest derhjemme ligesom man kan låne borde I tvivlsspørgsmål kontaktes viceværterne inden arrangementet På bestyrelsens vegne Frederik Mørkeberg, Formand Josefine Nielsen og Rune Preuthun, Viceværter

Nabo april 2018 web  
Nabo april 2018 web  
Advertisement