Page 1

NABO Renoveringen af Carstensgade 36 s. 8 Vi besøger Carlsbergbyens legepladser s. 10 Husejerforeningens generalforsamling s. 5 Husk forårsrengøring søndag den 28. april

Beboerblad for Humleby april 2019


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • APRIL 2019

Forårsleg Det ser ud til for alvor at være forår, og Carlsbergbyen byder på nye rekreative områder, så måske er det på tide at få gemt ipad’en væk bagerst i skabet, samle en kammerat op i et nabo-hus og komme afsted... For børn Familien i Jerichausgade 35 vendte midt i februar hjem fra to måneders ferie i Asien, og mens vi har slappet af og gearet ned, så har kvarterfornyelsen herhjemme bestemt ikke ligget på den lade side i vores fravær. Snart flyttede der folk ind i Krøyer hus, og det grønne område ”østen for humlen” mellem Jerichausgade og Vesterfælledvej får stille og roligt liv. For eksempel bandt de nye naboer til fastelavn en

tønde op i et af fodboldmålene og slog katten af tønden. Den selvejende institution Molevitten er åbnet for vuggestue- og børnehavebørn i stueetagen, og sidstnævnte har fået en stor, lukket legeplads på området mod Humleby. Rygter vil, at både Molevittens og Europaskolens helt nye legepladser er åbne for børn udefra, hvilket lyder lovende for de stakkels humlebybørn, der har været legepladsløse i årevis. Jeg har sat mig for i Nabos tjeneste at undersøge sagen, og da weekenden er passeret uden at opgaven er bragt til fuldførelse, laver jeg en stålfast aftale mandag eftermiddag med mine yngste døtre, Sigrid på 8 og Noomi på 10. Se hvordan det forløb i dette blad på side 10.

Humlebys beboerblad

Nabo udgives af Beboerforeningen og uddeles til alle i Humleby. Nabo udkommer 9 gange årligt i et oplag på 400. Nabo betinger sig ret til at opbevare og publicere artikler (tekst og illustrationer) også i elektronisk form, fx via CD-rom og Internettet. Annoncer koster 1.400 kr. for 1 side, 800 kr. for ½ side – mindre annoncer koster 400 kr. For medlemmer af Beboerforeningen koster annoncer ikke noget bortset fra forretningsannoncer. Næste nummer af Nabo kommer den 3. maj 2019. Deadline for indlevering af indlæg er den 22. april! Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk eller afleveres til et af redaktionsmedlemmerne.

2

Vi kan bekræfte, at Molevittens fine legeplads faktisk er åben for offentligheden på hverdage efter kl. 17 samt i weekenden. For voksne Er man ikke i humør til en tur på legeplads med venner, børn eller børnebørn, er der ingen grund til at fortvivle. Voksne kan passende forlyste sig i beboerhuset med fernisering for Niels Frandsen søndag den 7., med sy og strik onsdag den 10. og med årets sidste torsdagsbar den 11. april, og mens vi synger viser til harmonikaens toner, kan vi overveje, om der skal yderligere luft under stemmen i Humlebys nye kor. Og så kommer der selvfølgelig fælles forårsrengøring for alle - både børn og voksne. Det er altid en fest, så be there... Camilla

Ansvarhavende redaktør for dette nummer: Camilla Panting, Jerichausgade 35, Tlf.: 53 53 19 70 I redaktionen er desuden: Gunni Busck, Carstensgade 40 - 53 53 19 70 Carsten Jensen, Carstensgade 58 - 28 56 76 79 Edel Hildebrandt, Lundbyesgade 8 – 60 67 29 04 Kina Bodenhoff, Vesterfælledvej 30 – 26 23 31 87 Frederik Mørkeberg, Bissensgade 11 – 21 42 96 66 Sidsel Jacobsen, Lundbyesgade 4 - 33 23 26 42 Redaktionen modtager meget gerne ideer, oplæg, artikler osv. E-mail: nabo@humleby.dk Beboerforeningen Humlen Carstensgade 15, 1770 Kbh. V – Giro 7 33 47 53 Formand: Frederik Mørkeberg, Bissensgade 11 – 21 42 96 66 Bliv medlem – besked til kasserer: Jørgen Fenhann, Küchlersgade 19 – 22 95 51 13 – j.fenhann@humleby.dk Vicevært:Amm-Kristine Nielsen, Carstensgade 15 -51 89 25 35 beboerhuset@humleby.dk


Fastelavn 2019

Søndag den 3. marts samledes alle børn traditionen tro foran beboerhuset og svingede battet i de fineste kostumer. Hvis der nogensinde har været en tid, hvor fastelavn i Humleby kunne klares med en enkelt tønde i et fodboldmål, så er den tid for længst forbi.

Opstart af kor i Humleby Koret er for alle sangglade humlebyfolk, der bare nyder at kvæde, skråle, nynne etc. Vi skal sammen lære nye melodier, sangstemmer og forhåbentlig også nye ansigter at kende.

Vi starter koret op onsdag d. 8. maj kl. 19.15-21 i beboerhuset. Man kan bare møde op, og/eller sende en mail til amaliebang@hotmail.com, for til at lede korets mange sangstemmer bliver Amalie Bang, som udover sit virke som jurist, nybagt mor til lille Ada, hustru til Daniel, også er i gang med at tage uddannelsen som korleder på Kirkemusikskolen i Roskilde. Dem af jer, der var med på fakkeloptoget til Gadefesten kan måske huske den dygtige harmonikaspiller … det var Amalie! Hun imponerede rigtigt mange især nedenstående ved at hoppe ind på pladsen med nogle timers varsel. Amalie glæder sig til at møde alle sangglade humlebyboere - igen. Næste øvedato for koret inden sommerferien lægger vi sammen. Ellers er planen, at vi efter sommerferien - fra september - øver den anden onsdag i måneden fra 19.15-21

Annette C13

3


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • APRIL 2019

HUSEJERFORENINGEN

HUMLEBY Bestyrelsesmedlem Christian Maegaard Küchlersgade 43, st. Tlf. 29 64 93 01 christian@maegaard.dk

Bestyrelsesmedlem Ellen Thrane Küchlersgade 47 Tlf. 26 27 83 29 ellen@humleby.dk

Kasserer Inger Nielsen Jerichausgade 20 Tlf. 51 92 53 62 inger@humleby.dk

Bestyrelsesmedlem Jens Lauritsen Jerichausgade 45 Tlf. 21 95 04 74 l@uritsen.dk

Bestyrelsessuppleant Morten Eriksen Jerichausgade 36 Tlf. 33 24 04 25 / 51 56 99 32 morten-eriksen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem Brian Jensen Carstensgade 4 , st. Tlf. 40 61 90 27 brianjensen1@me.com

Bestyrelsesmedlem Peter Holst Küchlersgade55 Tlf. 22 58 06 89 ph@howpl.dk

Bestyrelsessuppleant Amalie Bang Carstensgade 36 Tlf 61 33 63 75 amaliebang@hotmail.com

ANSVARSOMRÅDER

FORMAND Per Skovgaard Andersen Küchlersgade 57 Tlf. 40 25 02 18 psa@humleby.dk

4

Regnskab

Inger* , Per

Forsikring

Christian*, Peter, Amalie

Forsyning (vandrørsprojektet)

Brian*, Christian, Per

Carlsberg Byen

Peter*, Jens, Ellen

Generalforsamling

Per, Alle

Lokalplan

Peter*, Brian, Amalie

Trafikudvalget

Jens*, Peter, Ellen

Vesterbro Lokaludvalg

Per*, Amalie

Gader, gartner & legeplads

Inger*, Peter

Affald

Inger*, Peter, Ellen

Gaderepræsentanter

Christian*

Beboerforening

Per*, Christian

Andre byggeforeninger

Inger*, Brian

Hjemmeside

Jens*, Christian

Nabo

Jens*, Alle


Vandrør og træer og et hus, der måske skal skifte ejer Generalforsamlingen i Husejerforeningen ”Vi starter traditionen tro med at synge ’Det er i dag et vejr, et solskinsvejr’”, sagde formand Per Skovgaard Andersen, da han bød velkommen til Husejerforeningens generalforsamling. Det gjorde vi så – selv om de 54 husejere, der var mødt op, havde stridt sig gennem regn og blæst, mørke og kulde op til UCC på Humletorvet. Hvor generalforsamlingen så i øvrigt var blevet flyttet til et andet lokale pga en mindre brandudrykning, Nok om det. Formandens beretning drejede sig især om det store vandrørsprojekt, som nu nærmer sig igangsættelse. Det vil vare mange år og forventes nu at koste væsentligt mere end 8 millioner kroner, så det bliver grundigt forberedt, bl.a. med et pilotprojekt i 2 husrækkers baghaver i en af tværgaderne, for derved at indhente en erfaring, der gør os i stand til at udarbejde et mere nøjagtigt budgetmateriale. Der er nu givet mulighed for, at de nye vandrør må placeres i 90 cm’s dybde i stedet for de tidligere krævede 120 cm. Et andet punkt var samarbejdet

med Carlsberg, især hvad angår en beplantning i det, som kaldes Østen og Vesten for Humlen. De oprindelige tegninger var ikke alarmerende, sagde Per Skovgaard, men pludselig var der plantet en række træer i Vesten for Humlen, dvs. den lille lommepark med legeplads, meget tæt på Humleby og af en art, der bliver enormt høj, når træerne er vokset til. Heldigvis gik nogle af træerne til i den forgangne, tørre sommer, men hvor sagen ender, vides endnu ikke. Det samme kan man sige om et andet projekt, nemlig affaldssorteringen, hvor Københavns kommune foreslår såkaldte ’affaldsøer’ med store, fælles containere til de forskellige slags affald. Her forhandles der også stadig. Tredje, vigtige del af beretningen handlede om det forholdsvis nye forslag om, at Husejerforeningen skal overtage Beboerhuset og dermed stå for den tiltrængte renovering, som Beboerforeningen ikke har penge til. Per Skovgaard

var positiv over for ideen, men erklærede, at det ikke skulle betyde Beboerforeningens opløsning. Den skal fortsat stå for alle de kreative ting, der sker i Humleby, såsom sommerfest, torsdagsbar, fastelavn osv., mens Husejerforeningen koncentrerer sig om de ’kedelige’ emner som vandrør, kloakker og den art. De to foreninger vil nu forhandle om den sag, og kan man blive enige, vil resultatet blive forelagt til beslutning på en senere generalforsamling. Der blev valgt et nyt bestyrelsesmedlem til erstatning for Christian Maegaard, der stopper. Det blev Anna Lisa McBride, Jerichausgade. Resten af bestyrelsen samt gaderepræsentanter blev genvalgt med applaus. Formandens beretning og regnskaberne kan ses på humleby.dk, og det officielle referat af generalforsamlingen vil snarest blive lagt på hjemmesiden.

Sæt x søndag den 28. april

Edel

Forårsrengøring Traditionen tro mødes man i gaderne kl. 10. Gaderepræsentanten arrangerer drikke og let fortæring til store som små deltagere. Husejerforeningen sørger for container til haveaffald. Husejerforeningen opfordrer til at I bl.a. husker vedligeholdelse af -bænke – maling/oliering kan vente til andet tidspunkt -sandfangsbrønde mod gaden og på bagsiden af husene - justering af hække i højde og bredde Husejerforeningen ønsker god arbejdslyst. 5


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • APRIL 2019

Brandmuseum På kulturnatten fredag i efterårsferien 2018 åbnede Hovedstadens Beredskabs nye brandmuseum på Vesterbro for første gange for publikum. Museet har hidtil haft til huse på den nu nedlagte Dæmningens brandstation i Valby, men er nu flyttet til brandmajorens tidligere lejlighed på Vesterbro Brandstation, Enghavevej 168170. Museet har åbent tirsdage og lørdage fra 10 – 14, men man kan også bestille rundvisninger, hvis man er mindst ti personer og betaler 30 kr pr snude. Sådan en rundvisning fik Humlebys fire frivillige institutioner – husejerforeningens og beboerforeningens bestyrelser, NABO-redaktionen og Torsdagsbarens værter – en lørdag for nylig. Vi blev vist rundt af en yderst kompetent ung etnologistuderende, som fortalte levende og interessant om brandvæsenets spændende historie og udvikling i løbet af de godt og vel 300 år, der har eksisteret et egentligt brandvæsen i København, nemlig siden Christian V oprettede det i 1687. Man

6

forstår gysende, hvorfor huse kunne brænde totalt ned i 1600-tallet, hvor slukningen foregik med spande. Man kan se en imponerende model af en brændende bygning ved nattetide, hvor folk bliver firet ned i særegne konstruktioner, og der er spot på forskellige hestetrukne slukningskøretøjer nede på gaden. Hele modellen er fremstillet af ventende brandfolk. Man kan se og røre ved brandfolkenes udstyr gennem tiderne, og der er skræmmende eksempler på redningsarbejder, som ikke har med brand at gøre. De fleste børn (jeg tør ikke skrive drenge i disse tider!) har på et tidspunkt drømt om at blive brandmand, og man har da også klogelig indrettet en ”Børnenes brandstation”, hvor børn kan lege

brandfolk og ambulancereddere og lære om førstehjælp. Vi talte med vores rundviser om, hvorfor der er så få brandkvinder, og hun forklarede, at der er nogle særlige fysiske forudsætninger for at kunne bære, løfte osv, som kvindekroppen efter en fødsel f.eks. ikke har. De kan så gå over til at blive ambulancereddere. Dog kommer der flere egentlige kvindelige brandmænd til. Et meget fint lille museum over det brave brandmandsfag. Kina Vf30


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • APRIL 2019

Alle regler er overholdt i Carstensgade 36 Alligevel er Amalie og Daniels renovering af huset blevet mødt med kritik og direkte indgriben.

Amalie Bang og hendes hollandske mand, Daniel, overtog i juni Carstensgade 36 efter Birgit Abild og Thorsten Karlsson . Fra september og til nu i begyndelsen af april har huset været dækket af den helt store stilladskonstruktion med tag over og plasticpresenninger. Men hvad har de egentlig haft gang i på det stillads bag de presenninger? Det har mange naboer fulgt med i - og bedt Nabos redaktion om at finde ud af. Det kulminerede en dag, da en Humleby-husejer fik stoppet håndværkerne, som var i gang med at vaske husets facade mod gaden med en kraftig vandstråle. Håndværkerne fik at vide, at det, de var i gang med, var forbudt, og at det ville blive en sag for politiet, hvis de ikke stoppede omgående. Så gik håndværkerne hjem. På Husejerforeningens generalforsamling ville en husejer vide, om Nedre Carstensgades gaderepræsentant havde orienteret ejerne af Carstensgade 36 om lokalplanen og reglerne for, hvad vi må gøre ved vores huse. Gaderepræsentanten svarede, at det havde han gjort, så husejerne må kende reglerne. 8

Lille Ada har sit navn efter forbogstaverne i Amalie og Daniel. Her er familien ved et omstridt vindue, som de ikke har gjort andet ved end at få det malet hvidt som alle andre vinduer i huset.

Det er der næppe tvivl om. Amalie og hendes hollandske mand, Daniel, er begge jurister. Amalie sidder i det udvalg under Husejerforeningens bestyrelse,

som tager sig af alt, hvad der kan vedrøre lokalplanen. Hun har desuden været juridisk rådgiver for Kulturministeriet i sager vedrørende fredede bygninger.


Efter sin barselsorlov vender hun tilbage til sit arbejde som dommerfuldmægtig i Sø- og Handelsretten. Daniel er juridisk konsulent for Greenpeace og er meget af tiden på Greenpeaces internationale sekretariat i Holland.

Vinduet i frontspidsen havde sin ekstraordinære størrelse længe før, Amalie og Daniel købte huset. Det dokumenterer dette billede, som er taget af Googles kamerabil i 2014

Ud over affæren omkring afvaskning af huset er vi i Nabos redaktion blevet gjort opmærksom på et vindue i husets frontspids, som er større end på nogen andre frontspidshuse. ”Vinduet i frontspidsen er blevet malet hvidt som husets øvrige vinduer. Andet har vi ikke gjort ved det”, siger Amalie. Hun er glad for huset og for sine nærmeste naboer, som har været meget tålmodige, selv om arbejdet på stilladset har været omfattende, langvarigt og til tider meget støjende. Og hun er også tilfreds med det arbejde, der er udført: ”Vi har brugt mange penge på håndværkere, som har særlig erfaring i at renovere gamle huse og som har de færdigheder og det kendskab til særlige regler, det kræver, når det skal gøres ordentligt. Vi har været påpasselige med at overholde alle regler.

Hvis den husejer, der fik stoppet afvaskning af husets facade, var kommet til Daniel eller mig, så havde vi forklaret, at vi ikke mener, at regler er overtrådt. Det, man ikke må, er at få sandblæst facader. Det kan de gamle mursten tage varig skade af. Vort hus er efter sagkyndig rådgivning vasket med vand tilsat et pulver (en slags biologisk nedbrydelig mel), som bruges ved rensning af

fredede gamle huse. Det fremstår stadig som et gammelt hus med gamle sten. Og vi er sikre på, at kommunens bygningsinspektør vil skønne, at det lever op til lokalplanen. Vi forventer at få det fredeligt og godt i Humleby med gode naboer. Det er en ideel ramme om Adas opvækst.” Gunni

Indenfor er der i detaljer renoveret i ”gammel stil”. Badekarret fandt Daniel i Den Blå Avis.

Nedre Carstensgades beboere tog afsked med Birgit og Thorsten ved en sammenkomst i gården i juni.


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • APRIL 2019

Legepatruljen

Mandag eftermiddag henter jeg Noomi og Sigrid i skolen. Vi skal prøve legepladser af og fotografere til Nabobladet. tekst og foto: Camilla tak for hjælpen til Sigrid, Noomi, Camille og Victoria Pigerne er har allieret sig med yderligere et par legeeksperter fra 3. klasse, så samlet set står jeg med et stærkt og super motiveret hold. Første stop er nstitutionslegepladsen mellem Jerichausgade og Vester Fælledvej - der er godt gang i legen derinde, men porten er låst. Vi går lidt rundt og får kontakt med en dame på legepladsen, der fortæller at vi kan komme ind, når børnehaven Molevitten lukker kl. 17. Det giver os lidt tid, som vi bruger fornuftigt, nemlig på at hente et par bolde derhjemme og indlægge et isstop i den nye Netto på Ny Carlsbergvej. Her undersøger pigerne udvalget af sampak-is og øver sig i kompromissets kunst: Der er 4 at vælge imellem, når opgaven er at finde en kasse med fire. Det er ikke let at blive enige om noget, så tiden går, men til sidst lykkes det...

På Europaskolen er der gode legearealer i tre etager - lige til at gå om bord i. På toppen møder vi en flok Humleby-drenge, der tit spiller fodbold her. Nu er de på vej hjem, men jeg får lige lov at tage et billede til Nabo. 10


Man kan være heldig at møde en at lege med. Sigrid møder Jenny fra klassen, der har været til kor på skolen.

Endelig har klokken passeret de fem (faktisk vældig meget), så jeg går hjem og sætter gang i noget aftensmad, mens pigerne selv indtager Molevittens område. Det er en stor og ret fin legeplads, måske er den mere møntet på lidt mindre børn, men en stor gynge er skøn, når man er i godt selskab. Da jeg lidt senere henter dem, finder jeg alle børn i strømpesokker. Hvorfor nu det?

11


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • APRIL 2019

Malerier i Beboerhuset Fernisering for Niels Frandsen Søndag d. 7. april kl. 14-17 Det hvide lærred og mig: Mit kunstneriske felt er primært indenfor dokumentarfilm og eksperimental film. Sideløbende har jeg arbejdet med kunstneriske udtryk indenfor maleriet. Det er en befrielse ikke at være bundet op på en masse teknik, men blot at stå overfor det hvide lærred med pensel, farver og fantasi. Jeg undersøger og udvikler arbejdet med det expressive i farve og former. Det konkrete fysiske udtryk: Jeg arbejder mest med akryl på papir og canvas, suppleret med andre materialer i grænselandet mellem fantasi og virkelighed. De malerier jeg har taget med til denne udstilling spænder over en lang årrække. En retrospektiv udstilling kombineret med nye værker i små og store formater. Jeg glæder mig til at se jer til ferniseringen. Kærlig hilsen Niels Frandsen www.nielsfrandsen.dk

MURERMESTER

MICHAEL UDFØRER ALT I MURERARBEJDE

l

Speciale i brandkamme og skorstene samt hele tagrenoveringer

l

Vi bruger de gamle typer kalkmørtler og de rette blådæmpede tegl

l

Vi hjælper med udskiftninger af zinktagrender og nedløb

l

Renoveringer af facader

l

Alt i støbearbejde, pudsearbejde, badeværelsesrenoveringer og kælderrenovering

l

Vi gemmer de pæneste gamle mursten fra brandkamme til udskiftninger af dårlige sten andre steder i Humleby

GRATIS TILBUD GIVES Kontakt os for videre info på 23 31 85 44 eller mmm@murermand.dk eller besøg www.murermand.dk 12


Nabos redaktionssekretær fejrer 80 års fødselsdag Edel Hildebrandt. ”Inaktiv pensionist”.

Journalist Edel Hildebrandt, Lundbyesgade 8, fylder 80 år fødselsdag 29. april og fejrer det dagen før sammen med familie og veninder i Beboerhuset. Edel har i mange år holdt sammen på Nabos redaktion som rutineret redaktionssekretær. Hun har, inden hun gik på pension, i 25 år haft tilsvarende arbejde på Politiken, hvor hun bl.a. sammen med sin mand, Petter Kühnel, stod for den legendariske søndagsrubrik "Oh Danmark", som desværre fik lov at dø, da Petter blev for syg til at bidrage. Sin første tid som journalist tilbragte Edel på sin hjemegns avis "Vendsyssel Tidende". Som et eksempel på hendes alsidige talent bidrog hun i sin elevtid på den avis med korte fortællinger for børn under det sælsomme pseudonym "Onkel Svend". Hendes journalistkarriere førte hende videre til Jyske Tidende, Radioavisen og til Søndags BT, hvor fra Kaj Dorph-Pedersen hentede hende til "Alt for damerne", som Edel sammen med - blandt andre stærke kvinder - Barbara Gram fik lavet om til et ugeblad, som også de stærkt kritiske og meget aktive i kvindebevægelsen havde glæde af at læse og følge med i. Det blev dog udgiverne for meget og for lidt "dameblad", og så blev de fyret allesammen. Edel er som Niels Hausgaard vokset op i Hundelev nord for Løkken. Hun holder fast i sin hjemegns grønlangkål og lader ingen være i tvivl om, hvor hun har sine rødder, selv om hun i øvrigt er vidt berejst. Mens dette skrives er hun på vej til Nordkap for at opleve nordlys med meget mere på togt med Hurtigruten.

Hun har taget turen hele vejen op langs Grønlands vestkyst for at beskrive en af dronningefamiliens togter. Og sidste sommer forærede hun sig selv, børn og fire Edel er sammen med sin veninde Rina Dahlerup forfatter til ”Super Bedste - De nye bedsteforældre” om at få det bedste ud af samliv med børnebørn, mens børnene hænger på alt det besværlige

børnebørn en uforglemmelig tur til Sydafrika. Edel købte huset i Lundbyesgade i slutningen af firserne og flyttede ind som enlig mor til to halvvoksne børn, Søren og Anna. I 1992 blev hun gift med sin kollega, Petter Kühnel, som hun fik mange gode år sammen med i hus

Da hun nærmede sig sidste arbejdsdag, skrev hun i en klumme i Politiken, at man som modsvar til de mange velmenende råd og ideer til aktiviteter i pensionisttilværelsen kunne danne en forening af inaktive pensionister. Forbudt skulle blandt andet være malerkurser i Provence, salsadans, slægtsforskning, pileflet og stavgang – med mindre det var lægeligt ordineret. Tilladt skulle være ubegrænset og overvættes smovsning i børnebørn, lange hyggelige møder på cafeer og værtshuse, omsorg for vennerne, film og bøger af alle slags og alskens eksperimenter med ting, der kan spises og drikkes.

og kolonihave. Ham mistede hun i marts 2016 efter en svær periode, hvor han havde fået amputeret et ben og led under store rygsmerter. Men der er stadig masser af liv i - og omkring Edel. Nabos redaktion håber at få glæde af hende mange år endnu og ønsker hende god fødselsdag! Gunni

Edels mand, Petter Kühnel, som vi husker ham. 13


BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • APRIL 2019

Jeg har også levet

Onsdag aften den 3. april læste Elena Strøbech og Ulla Henningsen op fra en montage af brevvekslingen mellem Astrid Lindgren og tyske Louise Hartung, som udkom som bog “Jeg har også levet” her i januar.

Efter tæppefald! Foto: Kina

Montagen stod tidligere dramaturg Sidsel Jacobsen for, lyden sørgede Anne Dorte Michelsens søn, Søren, for, Tine DamsgaardSørensen kom cyklende med to solide nodestativer med lys fra Copenhagen Phil, alle husets 41 stole var stillet op på rad og række, så rigtig mange gode kræfter havde slået sig sammen om at skabe en forrygende aften. Ikke mindst de to skuespillere på barstolene foto: Steen Ebling

N O G

VARME OG VVS TEKNIK

Grønlunds Alle18, 2610 Rødovre. Tlf.: 28 19 60 40

Fjernvarme · Naturgas · Oliefyr · VVS installationer · Tagarbejder Servicevagt alle ugens dage i perioden 01.10 - 30.04 kl. 08.00 - 22.00 14


Søndag 7. april kl. 14-17

Fernisering for Niels Frandsen. Se s. 12

Onsdag 10. april kl. 19.30

Sy & Strik i Beboerhuset.

Torsdag 11. april kl. 20

Torsdagsbaren: Viseaften med Michael Schou. Se s. 15

Søndag 28. april kl. 10

Forårsrengøring. Se s. 5

Onsdag 8. maj kl. 19.15

Opstart af nyt kor. Se s. 3.

Spiseklubben Farinelli er for alle i Humleby hver mandag kl. 18. 30. Meld dig til på listen, som du finder i røret under Beboerhusets udhængsskab

Lån af beboerhuset Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan lejes af foreningens medlemmer hos: Ann-Kristine Nielsen, Carstensgade 15, 1. Tlf. 51 89 25 35 beboerhuset@humleby.dk http://humleby.dk/beboerhus/ Beboerhuset er et af Humlebys hjørnehuse med et køkken-alrum på netto ca. 42 m2. Lokalet kan rumme 36 siddende gæster ved runde borde og omkring 40 stående gæster til receptioner og andre arrangementer af den art. Køkkenfaciliteterne er passende i forhold til husets størrelse, og der er service til 40 personer. Beboerhuset ligger som bekendt midt i Humlebys tætte rækkehusbebyggelse, og der skal udvises almindelig sund fornuft og tages hensyn til naboerne, når man lejer huset. Der må gerne grilles udenfor, men man spiser inde, selv om vejret er godt, og borde og stole må ikke tages med ud. Der må synges og spilles akustisk musik – inden

for. (Undtaget fra denne regel er fællesarrangementer for foreningens medlemmer). Det henstilles, at fester og andre arrangementer slutter ved midnatstid. Vil man fortsætte hjemme, kan man på forhånd aftale at låne Beboerforeningens telte og pavilloner og borde. Beboerhuset er røgfrit. Uden for huset må der nydes et glas, en smøg og en snak, og der må leges. Humlebys gader er legegader, og i forbindelse med børnefødselsdage og andre private fester må naboer tåle lyden af legende børn – inden for rimelighedens grænser naturligvis. Vi kan ikke have sådan et dejligt fælleshus, uden at det af og til kan høres, at vi har det. Den, der lejer huset til et privat arrangement, skal selv være til stede under arrangementet og har ansvaret. Går noget i stykker, meldes det til viceværterne. Ønsker man oprydning og rengøring kontaktes Servicehuset Victoria: 5230 0300. Rengøring af lokale og toilet koster 350 kr incl moms for Beboerforeningens medlemmer, eventuel oprydning aftales separat med Victoria.

Profile for Jens Lauritsen

NABO april 2019  

NABO april 2019  

Profile for humlebyen
Advertisement