Page 1

VelfĂŚrd gennem stemmestyring

Selvudvikling

Stemmestyring af boligen


Stemmestyring i boligen

Døre

Gardiner

Sving- og skydedøre samt skabsdøre og -låger åbnes hurtigt og nemt med en enkelt kommando. Eksempelvis kan brugeren åbne eller lukke hoveddøren eller altandøren – eller stille dem på klem - ved blot at sige “Åbn døren”, “Luk døren” eller “Hold døren” osv. En stor hjælp i det daglige.

Hvad enten gardinerne er stof-, persienne- eller plisségardiner, kan brugeren aktivere dem med få ord og få dem til at åbne eller lukke. Om de skal åbnes/lukkes helt eller halvt, bestemmer brugeren. For eksempel ved at sige “Åbn gardinet”, “Luk gardinet” eller “Åbn gardinet halvt/kvart”.

Vinduer

Garderobe

Sving- og skydevinduer kan både åbnes og lukkes helt – eller sættes på klem. En stor gevinst i det daglige, når der skal luftes ud, eller når fuglefløjt og sommerdufte skal lukkes indenfor. Åbnes, lukkes eller stilles på klem ved blot at sige “Åbn vinduet”, “Luk vinduet” eller “Åbn vinduet halvt/kvart”.

Det er ofte besværligt for kørestolsbrugere at finde og udvælge tøj i garderobeskabet, men med stemmestyring er det en nem opgave. Med ordene “Bøjlestang ud” eller “Hylder ud/ned” præsenteres tøjet i øjenhøjde, så det er nemt at vælge dagens dress.


Store fordele for alle parter Human Tech udtænker og udvikler teknologier, der sikrer borgerne større selv­ hjulpenhed, sikkerhed og en nemmere hverdag. Gennemtænkte teknologier, der også kommer familien, plejepersonalet og kommunen til gode.

Værd at fremhæve: Borgeren

• Mere selvhjulpen • Mindre afhængighed af andre • Forøget omsorg/mindre ventetid • Mindre faldrisiko • Øget livskvalitet

Familien

• Øget omsorg for deres nærmeste • Forbedret overvågning af deres nærmeste • Øget sikkerhed/tryghed • Færre bekymringer/ro i sjælen

Plejepersonalet

• Færre kald efter praktisk hjælp • Mere direkte fokus på omsorg og pleje • Mere relevante arbejdsopgaver • Mere tilfredsstillende arbejde • Forbedret arbejdsmiljø

Kommunen

• Øget effektivitet i plejen • Mindre ressourceforbrug • Synlige besparelser • Færre faldulykker blandt ældre/handicappede • Øget tilfredshed hos borgere, pårørende, personale

Selvrespekt


Stemmestyring i hverdagen Kammertjener! Sluk lyset

Kammertjener! Åbn vinduet

Kontrol Indetemperatur Dørspion

Kammertjener! Bøjlestang ud

Kammertjener! Åbn køleskabet

Kammertjener! Rul gardiner fra

Overvågning Alarm ved fald overvågning

Kammertjener! Tænd lyset Kammertjener! Tænd fjernsynet

Hjælp til ældre og fysisk handicappede Forestil dig, at du er lam fra nakken og ned og skal have hjælp til alt. Eller at du er kørestolsbruger og ikke selv kan nå øverste hylde i skabet eller håndtaget til at åbne vinduet. Forestil dig dernæst, at du i stedet for at være afhængig af andres hjælp kan klare det hele selv ved hjælp af din stemme. Det er muligt takket være den stemme­

styringsteknologi, Human Tech har udviklet. Den er allerede instal­leret i en række private hjem samt kommunale demoog inspirationsboliger. Eksemplerne ovenfor viser et udpluk af de faciliteter, stemmestyrings- og automatiserings­ systemet tilbyder.


Stemmestyring taler for sig selv Borgere, der får installeret stemmestyringssystemet fra Human Tech, kan klare en lang række dagligdags ting på egen hånd – eller rettere sagt med deres stemme. Det giver selvtilfredshed og højere livskvalitet.

Nu kan jeg åbne døren, rulle gardinerne for og tænde lyset på kommando. Jeg bestemmer selv over min tid og mit liv. Jeg skal ikke længere vente på hjælp, men kan klare mange ting selv. Jeg har udviklet mig meget og har fået meget mere livskvalitet. Else Klausen, bruger i Aalborg

Det er virkelig irriterende at ligge og vente på hjælp. Den ny teknologi er en stor hjælp for mig i det daglige. Jeg er langt mindre afhængig af andre, og det giver mig stor frihed. Mogens Bohl, bruger på Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgården

Mange ældre oplever personalet som en hvirvelvind, der kommer ind og ordner praktiske ting. Nu bliver borgeren mere selvhjulpen, har kontrol over sit eget liv og får mere værdig kontakt med personalet.

Inger Kirk Jordansen, specialkonsulent i velfærdsteknologi, Aarhus Kommune

Kontakt os på tlf. 30 61 77 44 eller på mail info@htaps.dk for et uforpligtende møde eller for yderligere oplysninger. Tjek også vores hjemmeside www.htaps.dk.

Selvværd


Human Tech og velfærd Velfærdsteknologi er et yderst spændende forretningsområde, der udover et sympatisk og medmenneskeligt sigte også rummer et stort vækstpotentiale. Det er grunden til, at inve­­sterings- og udviklingsselskabet Capnova har indgået partnerskab med Human Tech.

Human Tech er fokuseret på at omdanne eksisterende normale boliger til ”assisterende boliger”, der gør livet nemmere for ældre, gangbesværede og fysisk handicappede. Målet er at gøre brugeren mere selvhjulpen, at skabe større frihed og herigennem at højne brugerens livskvalitet.

Få en præsentation Human Tech har installeret flere stemmestyrede løsninger på Sundheds- og Omsorgshotel Vikærgården i Risskov. Kontakt os på tlf. 30 61 77 44 eller på mail info@htaps.dk for et besøg og en nærmere præsentation.

25 års erfaring Teknologien bygger på mere end 25 års erfaring i udvikling og implementering af intelligente systemer. Human Tech er totalleve­randør af intelligente stemmestyrede bolig­ løsninger og tager ansvaret for hele leverancen inklusiv opstart, konfiguration og den afsluttende systemtest. Derudover uddanner og efteruddanner Human Tech den enkelte bruger samt øvrige interessenter, såsom familie, hjælpere og plejepersonale.

Om Capnova – investeringspartner i Human Tech Capnova investerer bredt i nye videnstunge virksomheder, der enten har potentiale til at blive nye vækstvirksomheder eller har et profitabelt teknologisalg eller trade sale som perspektiv. Capnova investerer både egne midler og statslige midler på vegne af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Founder/CEO i Human Tech ApS, Max Jensen

Åbogade 15, 8200 Aarhus N / Tlf. +45 30 61 77 44 / www.htaps.dk / info@htaps.dk

Velfærd gennem stemmestyring  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you