Page 1

Immigrants, µετανάστες, Migrants

M

igration can be individual or in groups. It is the movement from the homeland to another city or country in pursuit of a better life, survival and autonomy.

ετανάστευση είναι η ατοµική ή οµαδική µετακίνηση από την πατρική γη σε άλλη πόλη ή σε άλλη χώρα, µε σκοπό την αναζήτηση καλύτερης τύχης, επιβίωσης ή κυριαρχίας.

Μ

There have always been immigrants; in the form of nomads during the first millennium of human evolution.

Μετανάστες υπήρχαν πάντα. Με τη µορφή νοµάδων αρχικά, στις πρώτες χιλιετίες εξέλιξης του ανθρώπου.

In later times there was colonization in search of new resources and better living conditions.

Αργότερα παρατηρούνται αποικισµοί, τα αίτια των οποίων ήταν η αναζήτηση νέων πλουτοπαραγωγικών τόπων ή καλύτερων συνθηκών διαβίωσης.

Quite often it has been racial and political conflict that has led to massive migration and deportation or forced migration.

Πολλές φορές φυλετικές ή πολιτικές συγκρούσεις οδηγούσαν σε µαζικές µετακινήσεις. Καταγράφονται ακόµα και περιπτώσεις αναγκαστικής µετανάστευσης (οι λεγόµενοι εκτοπισµοί).

Since the beginning of the 20th century people have been migrating at all cost; in order to flee from all kinds of terrible and inhuman situations such as war, abuse, poverty, starvation, hunger, disease, cruelty and death. They have sacrificed everything that was sacred to them; their roots, their family and friends in the hope that they and their children will eventually find a better life elsewhere. But what do they find instead in the new land? Not just the difficulty in adjusting to a foreign environment but, even worse, they are often faced with racism and cruelty by the locals.

Στις µέρες µας, από τις αρχές του 20ού αι. µέχρι και σήµερα, οι µετανάστες, φεύγουν από τον τόπο τους, θυσιάζοντας τα πάντα και προσπαθώντας να ξεφύγουν από πράγµατα τροµακτικά κι απάνθρωπα, όπως ο πόλεµος, η κακοµεταχείριση, η φτώχεια, η πείνα, η αρρώστια, η σκληρότητα, ο θάνατος. Ξεριζώνονται από τη χώρα τους, αποχωρίζονται από τους αγαπηµένους τους µε τη προσδοκία να έχουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους µια καλύτερη ζωή. Μα και στη νέα πατρίδα, εκτός από τις βασικές δυσκολίες επιβίωσης, θα βρεθούν αντιµέτωποι µε τη βία και το ρατσισµό των ντόπιων εναντίον τους.

3rd UPPER SECONDARY SCHOOL «MILTOS KOUNTOURAS»


Migrants will march to the Unknown in the belief that the Unknown cannot be worse than the life they have left behind. They just can't hide their terror and agony. Stress has been biting into their souls. Their eyes will give away their grief and despair. Still, there is a candle of hope burning inside them that one day they will be redeemed and compensated for their choice to migrate.

Θα πορευτούν προς το άγνωστο, πιστεύοντας πως ακόµα και το άγνωστο θα είναι καλύτερο απ’ αυτό που βιώνουν τώρα. Ο φόβος και η αγωνία τους δε κρύβονται… Το άγχος τους κυριεύει, Η µελαγχολία, η θλίψη και η απόγνωση είναι έκδηλη στα µάτια τους. Όµως διατηρούν την ελπίδα ότι µ’ αυτή την επιλογή τους θα σωθούν…. Φυσικά, αυτό κανείς δεν θα τους το εγγυηθεί!

Of course, no one could ever guarantee their redemption. Many an immigrant will leave their country without the necessary papers for travelling to and living abroad. This means that they will have to travel illegally and be named 'illegal immigrants'. Future now seems all the more unknown and gloomy. After a long journey in hardship and agony, immigrants have now arrived in a country where they will have to build a new life starting from scratch. The legislation concerning them is ruthless, employment is just uncertain if not impossible and the natives are suspicious of and hostile to the 'different' immigrants. They can't survive without money so they are forced to steal and break the law or become a victim of abuse for money.

Needless to say, all immigrants are full of fear and anxiety, which easily turn to anger and frustration. The locals, on the other hand, feel insecure and threatened by the presence of immigrants in their country and are just as angry as the immigrants.

Αν ο µετανάστης άφησε τη χώρα του χωρίς τα απαραίτητα χαρτιά, για να ταξιδέψει και να ζήσει στο εξωτερικό, θα χρειαστεί να κινηθεί παράνοµα. Τότε αυτόµατα βαφτίζεται «λαθροµετανάστης», και το µέλλον του γίνεται ακόµα πιο αβέβαιο και σκληρό. Μετά από ένα µεγάλο ταξίδι, γεµάτο κακουχίες και αγωνία, θα βρεθεί σε µια άλλη χώρα, όπου θα πρέπει να χτίσει τη ζωή του απ’ την αρχή. Ο νόµος εκεί είναι ανελέητος, η επαγγελµατική του αποκατάσταση αβέβαιη έως και αδύνατη, οι γηγενείς επιφυλακτικοί έως και εχθρικοί, λόγω της διαφορετικότητάς του. Για να επιβιώσει χρειάζεται χρήµατα. Έτσι, θα αφεθεί να τον εκµεταλλευτούν. Θα γίνει παραβατικός… Ίσως και θα παρανοµήσει…. Φυσικά κάθε µετανάστης, νόµιµος ή όχι, αισθάνεται αγωνία και φόβο για το άγνωστο µέλλον του, και αυτά τα συναισθήµατα µπορεί να µετατραπούν σε θυµό. Αλλά και ο ντόπιος περίγυρος στη γειτονιά, στη πόλη τριγύρω, βλέπει τους αλλοδαπούς να κυκλοφορούν στους δρόµους και φοβάται και θυµώνει επίσης.

3rd UPPER SECONDARY SCHOOL «MILTOS KOUNTOURAS»


No wonder why there are two opposing sides, each with different people who are equally afraid and insecure despite trying to conceal their fear with aggression and mutual accusation.

Κάπως έτσι λοιπόν έχουµε δύο αντίθετες πλευρές, µε διαφορετικούς ανθρώπους, που φοβούνται και κατηγορούν η µία την άλλη, προκειµένου να καλύψουν την ανασφάλειά τους.

If only people could open their eyes and hearts and see what's really going on in the world beyond their neighbourhood, city or country! Then they would perhaps gain a better understanding of immigrants, more kind and humane.

Ίσως αν όλοι οι άνθρωποι άνοιγαν τα µάτια τους, και έβλεπαν τι γίνεται στον κόσµο πέρα από την γειτονιά τους, πέρα από τη πόλη τους, τη χώρα τους, και καταλάβαιναν γιατί, ίσως τότε να υπήρχε και περισσότερη ανθρωπιά… και περισσότερη κατανόηση…

Immigrants need help. They as much as we need to understand that it's necessary for both parties that legitimate their residence and employment in our country, that they are integrated in society, that they have their rights acknowledged and to realise their obligations. Only then, over time will the chain of aggression, mistrust, frustration and indignation break up.

Οι µετανάστες χρειάζονται βοήθεια. Χρειάζεται να καταλάβουµε και να καταλάβουν πως πρέπει να νοµιµοποιήσουν τη παραµονή και την εργασία τους στη νέα πατρίδα. Να ενταχθούν στη κοινωνία, να αποκτήσουν δικαιώµατα και να συνειδητοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Και τότε και µε τον καιρό η αλυσίδα θυµού, επιφυλακτικότητας, οργής και αγανάκτησης θα σπάσει….

Anyway, Greeks are familiar with migration. Their great-grandfathers migrated to America and Australia, their grandfathers to Germany, Sweden, Belgium and Canada, as well as the young generation, Generation Y, is now fleeing out of Greece due to the latest recession, and into distant places in the hope of making their dreams come true.

Άλλωστε οι Έλληνες ξέρουν από µετανάστευση. Οι προπάπποι τους στην Αµερική και την Αυστραλία, οι παππούδες τους εργάτες στη Γερµανία, τη Σουηδία, το Βέλγιο, και τον Καναδά, και τώρα λόγω οικονοµικής κρίσης, τα νέα παιδιά, τα αδέλφια και οι φίλοι τους, είναι αναγκασµένοι να αναζητήσουν το µέλλον τους µακριά, έξω από τα ελληνικά σύνορα, για να κάνουν τα όνειρά τους πραγµατικότητα… Είναι δικαίωµα όλων των µεταναστών να ζήσουν και να ευτυχήσουν! (Το κείµενο είναι συρραφή του χειρογράφου της Κρίστυ, Άννα-Μαρίας, Όλγας, αλλά και της Νέλης και της Λήδας Καραγιάννη, από τη δουλειά των τελευταίων µε τον κ. ∆ήµα πέρυσι… 2010-11).

3rd UPPER SECONDARY SCHOOL «MILTOS KOUNTOURAS»


3rd UPPER SECONDARY SCHOOL «MILTOS KOUNTOURAS»

Immigrants  
Immigrants  

Comenius Project 2011-13 Greek contribution

Advertisement