3 minute read

Doorontwikkeling van het individu en de teams

Kim van Ekris is HR & Finance Director bij NetDialog. Als onderdeel van dit snelgroeiende bedrijf werkt zij samen met haar collega’s in een dynamische omgeving aan de ontwikkeling van haar product NetX. NetDialog geeft daarnaast compleet inzicht in de performance van netwerken en applicaties. Onlangs startte Kim de NetDialog Academy waarbinnen de ontwikkeling van medewerker en teams centraal staat.

“De medewerker is hét fundament van de organisatie. Om ervoor te zorgen dat het individu en de teams zich blijvend ontwikkelen, focust NetDialog zich op gericht talentmanagement.” Naar aanleiding van een kennismaking met HMG op de HR live beurs, heeft Kim ervoor gekozen om samen met HMG op individueel niveau Talentenscans af te laten nemen. De uitkomsten hiervan zijn daarna in een plenaire sessie teruggekoppeld. In aansluiting daarop is er in een aparte bijeenkomst met het MT besproken hoe je met de performancematrix vervolg kunt geven aan de doorontwikkeling van het individu en de teams en welke uitdagingen hierbij komen kijken.

Effectief ontwikkelen

“Als een medewerker zich niet ontwikkelt, dan ontwikkelt het bedrijf zich ook niet. NetDialog zit in een flinke groei, dus de medewerker moet kunnen meegroeien. Je wilt daarom inzicht hebben in de drijfveren en talenten van medewerkers waardoor je in staat bent om je medewerkers effectief te trainen. De meeste ontwikkeling realiseer je met training die aansluit bij talenten. Vandaar dat de Talentenscan voor ons het startpunt is geweest. De Talentenscan dient veel doelen, geeft inzicht vanuit verschillende invalshoeken, laat mensen accelereren en geeft veel energie. Kortom: gemotiveerde medewerkers.”

JE WILT INZICHT HEBBEN IN DE DRIJFVEREN EN TALENTEN VAN MEDEWERKERS WAARDOOR JE IN STAAT BENT OM JE MEDEWERKERS EFFECTIEF TE TRAINEN.

Bewust van je eigen drijfveren en die van elkaar

“Ik werd positief verrast door hoe we dit als team gedaan hebben. De teamsessies waren heel waardevol. Door de inzichten in ieders persoonlijkheid word je je bewust van je eigen drijfveren en die van elkaar. Hoe communiceer je bijvoorbeeld het beste met elkaar? Hoe wordt de ander het liefst aangesproken?

Een waardevol inzicht dat ikzelf uit de Talentenscan heb verkregen, is dat ik voornamelijk uitga van iemands eigen verantwoordelijkheid. Nu ik dat weet, kan ik bijvoorbeeld beter samenwerken met een collega waarvan ik weet dat diegene liever verantwoordelijkheden gegeven krijgt in plaats van deze zelf te nemen. Ik pak zaken nu bewust anders aan waardoor ik duidelijker kan communiceren en effectiever mijn doelen en die van NetDialog behaal.”

De juiste balans tussen de talenten en competenties van teamleden

“NetDialog is in de kern een echte techneutenclub dus het was spannend om met de Talentenscans te beginnen. Maar omdat de scan zo mooi in het verlengde ligt van mijn visie ‘van talent naar performance’ en het toewerken naar een lerende organisatie, had ik er veel vertrouwen in. Als HR verantwoordelijke wil ik een stip op de horizon zetten met betrekking tot talent. Ik zoek samen met de managers naar de juiste balans tussen de talenten en competenties van teamleden. Waar voegt het teamlid het meeste waarde toe en hoe kun je mensen in projecten het beste neerzetten? Ik weet nu welke types in ons team zitten en van welke extra drijfveren en talenten we dus nog wat nodig hebben.”

ALS HR VERANTWOORDE- LIJKE WIL IK EEN STIP OP DE HORIZON ZETTEN MET BETREKKING TOT TALENT.

Sturen op KPI’s met inzicht in talenten

“Onder onze missie en strategie hangen doelen die per afdeling zijn vertaald naar KPI’s om waarop we kunnen sturen. Vanuit de Teamanalyse zien we welke talenten het meest bijdragen aan wat er nog moet gebeuren om die doelen te bereiken. Zo hebben we, om onze salestargets te behalen, bijvoorbeeld de performance matrix op team- en individueel niveau ingevuld en vervolgens de teamdoelen geformuleerd. Door die combinatie te maken kunnen we effectiever naar teamdoelen werken.

ALS DE TALENTEN AAN- SLUITEN BIJ HET WERK DAT IEMAND UITVOERT, KUN JE SNELLER DE GUN-FACTOR BIJ DE KLANT BEREIKEN.

“We willen dat de prestatiedoelstellingen aansluiten bij de drijfveren van het individu. Wij kunnen nu beter met elkaar kijken naar hoe we ieders talenten bij de klant kunnen inzetten. Je zoekt soms bewust een andere invalshoek. Je kunt risico’s beheersen en laat medewerkers waarde toevoegen daar waar ze talent voor hebben. Als de talenten aansluiten bij het werk dat iemand uitvoert, kun je sneller de gunfactor bij de klant bereiken. De persoon blijft dan dichtbij zichzelf en dat levert een mooi resultaat op.”

OM NETDIALOG DOOR TE LATEN GROEIEN WILLEN WE EEN LERENDE OMGEVING CREËREN WAARIN MOTIVATIE CONTINU GESTIMULEERD WORDT.

Ontwikkelen naar een lerende organisatie

“Om NetDialog door te laten groeien willen we een lerende omgeving creëren waarin motivatie continu gestimuleerd wordt. Gemotiveerde mensen, dat is waardoor je groeit. Door de inzichten uit de Talentenscans en het geven en ontvangen van feedback kunnen de individuen binnen NetDialog zichzelf continu verbeteren met hun manager als coach en sparringpartner. Vervolgens zullen ook de teams en het management hierin meegaan en NetDialog als geheel naar een hoger plan tillen. Dit kan alleen als je een lerende organisatie bent. Daar zijn we nu nog niet, om daar te komen staat het thema feedback geven en ontvangen op de agenda. Betrokken medewerkers mogen én moeten positief kritisch zijn. Door positief kritisch te zijn naar elkaar toont de medewerker betrokkenheid bij Net- Dialog en helpt dit elkaar te verbeteren en door te ontwikkelen.” •

DOWNLOAD HET GRATIS E-BOOK

Meer weten over de Lerende organisatie? Download dan nu het E-book via: www.humanmobilitygroup.nl/ebooklerende-organisatie of mail naar info@humanmobility.nl

36