5 minute read

Managing the Change: De winst van verbinden [Dura Vermeer]

MANAGING THE CHANGE: DE WINST VAN VERBINDEN

Eind 2015, begin 2016 startte Dura Vermeer, in samenwerking met de Human Mobility Group, met het veranderprogramma de Winst van Verbinden. Het programma bestaat uit 4 pijlers: het verbeteren van het bedrijfsresultaat, het verbreden van de marktbewerking, het versterken van de organisatie en innovatie. Theo Winter is sinds 2015 Algemeen Directeur van de Divisie Infra en tevens lid van de RvB bij bouwbedrijf Dura Vermeer en vertelt over zijn ervaring.

De noodzaak om te veranderen

“Het gaat in de eerste plaats om bestaansrecht... De why-vraag. De markt vraagt om een bepaalde wendbaarheid. Technisch inhoudelijk is een verandering ook onvermijdelijk, de opkomst van BIM (bouw informatie model) is niet meer te stuiten. Je moet op een bepaalde manier gaan werken om mee te kunnen. Je moet echter niet te opportunistisch zijn en denken dat dit even snel gedaan is. Elke organisatie vraagt om een eigen specifieke aanpak.”

“Steeds meer dingen komen bij elkaar. Het vraagt van de organisatie aan de ene kant wendbaarheid, aan de andere kant veel structuur. Dat is een paradox: loslaten, maar geen controle verliezen. Hoe ga je meer ruimte geven zonder dat je de controle verliest? Een interessante uitdaging die bij veel organisaties speelt.”

“Het vraagt ook op mensniveau iets heel anders. Je kunt niet meer alleen asfalt wegeggen. Je zit in concepten en met innovatie. En hoe gaan we ervoorzorgen dat we mensen bij elkaar brengen om tot nieuwe concepten/ ideeën te komen? De urgentie moet niet alleen op vandaag of morgen liggen, maar ook op overmorgen.”

“DE URGENTIE MOET NIET ALLEEN OP VANDAAG OF MORGEN LIGGEN, MAAR OOK OP OVERMORGEN.”

Persoonlijke begeleiding

“Persoonlijke begeleiding is zeer belangrijk bij een verandertraject. Het was een idee van onze programmamanager Gerard Schoemaker om in het land te gaan lunchen met medewerkers om van hen feedback te krijgen. Ik stuur ze van te voren 5 vragen om over na te denken en na 1,5 uur praten hebben ze nog steeds vragen. Het is leerzaam en het verbindt en dat is precies de opzet van

Waarom een externe partij bij een verandertraject?

“Het is belangrijk dat iemand het hele programma overziet, kaders geeft en verbindt op pragmatische wijze. Wat HMG goed kan, en wat veel andere bedrijven niet hebben, is dat HMG de combinatie kan bieden van het faciliteren van een transitie met een programmamanager en tegelijkertijd ook teambuilding kan faciliteren.”

“Er is een hele stroom mensen die zeggen dat, wanneer een programmamanager niet in de lijn zit, de verandering niet wordt gedragen. Dat kan zo zijn, maar het afbreukrisico is nog veel groter als je uit de lijn komt en het erbij moet doen. Ook objectiviteit is essentieel om een transitie te doen slagen. Het is voor mij dan ook een no-brainer dat je een externprogrammamanager voor een zware transitie moet hebben. Dit heeft zeker gewerkt voor ons. Als je kijkt hoe ver we zijn gekomen, dat was op een andere manier nooit gelukt.”

“WAAR IK HEEL TROTS OP BEN IS HET ECHTE GELOOF IN HET PROGRAMMA BIJ ZOWEL DE MANAGERS ALS HUN MENSEN DAARONDER.”

Impopulaire beslissingen nemen

“Een goede programmamanager heeft in zich dat hij het belang van het moederbedrijf boven persoonlijk belang kan stellen, ook al klinkt dat misschien wollig. Misschien is het allerbelangrijkste wel dat hij niet moet aannemen dat hetgeen hem verteld wordt, altijd de waarheid is. Ik denk dat het heel belangrijk is, dat hij niks aanneemt, dat hij het vermogen heeft impopulaire beslissingen te nemen en dat hij bereid is zijn eigen hoofd op het blok te leggen als het niet lukt en dan ook afscheid neemt. Want mensen prikken er gelijk doorheen.”

Het belang van communicatie in een verandertraject

“Communicatie wordt, vanuit de theoretische kant, altijd genoemd in managementliteratuur, maar er is verder weinig aandacht voor. Het belang van communicatie in een verandertraject wordt onderschat. Eén is altijd communicatie, communicatie, communicatie. En denk niet dat je het alleen kan, want daar heb je een expert voor nodig. Praktisch gezien, in de bouwbranche en zeker bij Dura Vermeer, is men niet gewend aan massaal communiceren over iets wat we belangrijk vinden. Dat wordt vaak als overdreven ervaren. De een vraagt om nieuwsbrieven, de ander zegt dat er een overkill is aan communicatie. Bij deze communicatie is het belangrijk een professional in te zetten voor de manier waarop je jouw boodschap vertelt, iemand die de boodschap specifiek maakt voor de verschillende doelgroepen zodat ze er ook echt wat mee kunnen doen. Je kunt zo’n project niet draaien zonder communicatiespecialist en zonder communicatieplan.”

“OOK OBJECTIVITEIT IS ESSENTIEEL OM EEN TRANSITIE TE DOEN SLAGEN. HET IS EEN NO-BRAINER DAT JE EEN EXTERNE PROGRAMMAMANAGER VOOR EEN ZWARE TRANSITIE MOET HEBBEN.”

Geloof in het programma

“Waar ik heel trots op ben is het echte geloof in het programma bij zowel de managers als hun mensen daaronder. Het geloof dat je hoger kan inschrijven, je hoeft niet in de min, en ook het geloof dat je een bepaald percentage rendement kan en moet maken. Mensen hebben dus het idee dat ze meer waarde kunnen leveren als bedrijf, en dat is veel waard. Onze mensen zijn nu meer dan ooit verbonden aan het succesvolle, ook financieel, merk Dura Vermeer. Ik ben er heel trots op dat dit is gelukt. De volgende uitdaging is dat echt iedereen dit inziet, blijft inzien, voelen en er naar handelt.”

Fit for the Future

“Dura Vermeer is nu een financieel gezond en heel solide bouwbedrijf wat goed is in het middensegment van de markt. Dat geldt voor projectontwikkeling, woningbouw, utiliteitsbouw en infra, al onze takken van sport. Dura Vermeer is een onafhankelijk familiebedrijf dat al meer dan 160 jaar bestaat. Dit lukt alleen maar als je je continu weet aan te passen aan veranderende marktomstandigheden. Ik realiseer me ook wel dat het huidige asfalt (met een fors gehalte aan bitumen) z’n langste tijd heeft gehad vanuit duurzaamheidsoogpunt en dat hier een beter alternatief voor moet komen. Nieuwe producten zullen bestaande producten gaan vervangen. Waarbij er altijd een parallelle toepassing van oud en nieuw zal zijn. Daarom is de identiteit van het bedrijf en de verbondenheid met de markt belangrijker dan het vasthouden aan product technische keuzes.”

"Er is een internationale trend naar lokaal produceren en verwerken. Dit is niet alleen duurzaam, maar hiermee acteer je ook dicht op de markt en dichtbij je klanten. Dat is ook de reden dat wij een enorm geloof hebben in en belang hechten aan een regionale organisatie. Alleen de grote complexe landelijke projecten pakken wij centraal op, waarbij deze werken nog steeds grotendeels worden uitgevoerd door onze regionaal aanwezige organisatie.”

“HET IS CRUCIAAL DAT MENSEN ELKAAR AANSPREKEN, ELKAAR CONFRONTEREN MET FEITEN EN BLIJVEN ONTWIKKELEN.”

“Voorbeeldgedrag neemt meer en meer een belangrijke plaats in. Het niet alleen zeggen, maar het ook in gedrag laten zien, is essentieel voor geloofwaardigheid. Ik denk dat het straks om het imago en de waarden van een bedrijf gaat of je wel of niet meedoet. Je moet aantonen dat je iets kunt en als je het moet aantonen, dan moet je het ook waarmaken. En dat elke dag weer, met het besef dat je het zo weer kwijt kunt raken. Het is dus cruciaal dat mensen elkaar aanspreken, elkaar confronteren met feiten en blijven ontwikkelen.” •

Managing the change met interim programmamanagement

Gerard Schoemaker is sinds 2012 partner bij HMG en begeleidt als programmamanager de Winst van Verbinden voor Dura Vermeer. HMG is behalve in de bouw ook betrokken bij verandertrajecten van organisaties in diverse andere sectoren. Het ‘Fit for the Future’ zijn is een steeds terugkerend thema.

Om ook in de toekomst succesvol te kunnen zijn moet uw organisatie onderscheidend zijn en meerwaarde leveren. HMG helpt u een heldere toekomstvisie te creëren en aan de hand daarvan uw organisatie klaar te maken voor de toekomst. ‘Fit for the Future’ is het uitgangspunt van ons innovatieve programma gericht op verandering, waarin Ik (medewerker), Wij (het team) en Het (de organisatie) centraal staan. Als organisatie krijgt u bijzondere inzichten in de talenten, competenties en het ontwikkelpotentieel van uw medewerkers.

Meer weten over het Fit for the Future Programma of wat HMG voor uw organisatie kan betekenen?

Stuur een mail naar info@humanmobility.nl of bel 085-4895010 voor een vrijblijvend adviesgesprek.