Page 22

Ethische Annotatie #6

en welke niet. Zolang we niet weten wat de effecten van een basisinkomen zullen zijn, is het lastig om de normatieve redeneringen helemaal uit te werken, en zijn die redeneringen kwetsbaar voor fouten in de schattingen van empirische effecten. Ten derde moeten we vermijden uitspraken te doen over het basisinkomen in het algemeen, omdat we alleen maar uitspraken kunnen doen over het totaalpakketde hoogte van het basisinkomen, hoe het gefinancierd zal worden, en welke andere onderdelen van de bestaande welvaartstaat er overeind zullen blijven van wel zullen sneuvelen. Ten slotte vergt een afgewogen oordeel over het basisinkomen dat we weten wat de alternatieve opties zijn, en een vergelijkend oordeel vellen. Het kan bijvoorbeeld best zijn dat een basisinkomen positieve vrijheid vergroot, maar dat een andere institutionele hervorming dat nog veel beter doet, of dezelfde vrijheidsvergroting kan realiseren voor minder geld en dus een lagere belastingdruk. Voor wie de samenleving zorgzamer, beter, innovatiever, of minder gehaast wil maken, is het basisinkomen vaak een sympathiek idee. Maar wie zijn taak als burger in het publieke debat serieus neemt, moet zich verdiepen in de details en de alternatieven, vooraleer we de vraag kunnen beantwoorden of we voor een basisinkomen zijn. Gegeven de turbulente economische tijden waarin we ons bevinden, en de uitdagingen die we in de nabije toekomst mogen verwachten, verdient het basisinkomen het om een eerlijke kans te krijgen als alternatief voor het huidige stelsel van sociale zekerheid. Maar daarvoor moet het debat grondig en zorgvuldig gevoerd worden. 21

Ethiek Instituut, Universiteit Utrecht

www.uu.nl/onderzoek/ethiek-instituut

Profile for HumanitiesUU

Het Basisinkomen. Waarom zouden we dit (niet) willen?  

Het Basisinkomen. Waarom zouden we dit (niet) willen? Ethische annotatie #6. Ethiek Instituut, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit...

Het Basisinkomen. Waarom zouden we dit (niet) willen?  

Het Basisinkomen. Waarom zouden we dit (niet) willen? Ethische annotatie #6. Ethiek Instituut, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit...