Page 7

I faglitteraturen (Dahl, Eitinger, Malt og Retterstøl: Lærebok i psykiatri) finner vi denne definisjonen på hva en livskrise er: Hendelser som vi må anse som en del av livets påkjenninger, men som på tidspunktet for påkjenningene forbigående overstiger vår mestringsevne. Altså: Helt vanlige hendelser som du ikke har kapasitet til å håndtere akkurat da. Selve problemene med gjeld eller sykdom i familien, eller andre årsaker til krisen, finnes det godt med hjelp for å takle. Bakerst i boka finner du en liste over hvem du kan kontakte for hjelp eller rådgivning eller bare noen å snakke med om ulike problemer. Det denne boka skal fokusere på er den andre delen av livskrisen: mestringsevne-biten. Hva vi gjør når påkjenningene blir mer enn vi faktisk greier å håndtere på én gang. Målet er å sørge for at du klarer å holde hjulene i gang i hverdagen, slik at du har ressurser igjen til å takle det umiddelbare problemet. Mestringsevne er et litt kronglete begrep. Det er en sammensatt mengde ressurser som du bruker til å leve livet ditt. Viktigst er tid, personlige ressurser og viljestyrke.

25

Profile for Humanistforlag

Bla i boka  

Bla i boka  

Advertisement