Page 6

I noen livskriser er unge overrepresentert. Uplanlagt graviditet hos deg eller kjæresten din, for eksempel. Eller gjeld som vokser litt for fort. Mild psykisk sykdom er også blitt en ungdomslidelse. Som du ser fra lista over, behøver ikke krisen være så «alvorlig». Nyere forskning på barn og ungdom som begår selvmord viser at de fleste ikke var deprimerte. De var «bare» i en situasjon der de opplevde tap eller konflikt. Utenfra kan det å miste et kjæledyr eller en bestemor, eller det å ha en langvarig krangel med foreldre over innetider, virke som bagateller – særlig siden det gjelder så mange. Men dramatikken sett innefra gjør det alvorlig nok. En krises alvorlighetsgrad er subjektiv. Hvor alvorlig en krise er, er det bare den det gjelder som vet.

Til felles

Situasjonene vi kaller livskriser, kan være totalt forskjellige. For hva i alle dager har et nedbrent hus til felles med en uplanlagt graviditet? Vel, løsningen til de ulike problemene som kan kalles en livskrise varierer med situasjonen. Økonomiske problemer løser man ikke på samme måte som man takler et dødsfall i familien – men det er ikke problemene i seg selv denne boka skal ta seg av. Det er noe annet disse problemene deler, nemlig det jeg nevnte i begynnelsen av dette kapittelet: noe som setter deg ut av spill for en lengre eller kortere periode. 24

Profile for Humanistforlag

Bla i boka  

Bla i boka  

Advertisement