Page 1

Teadliku Muutuse Kunst

Praktilised kursused kaasaegsetele inimestele


INGVAR VILLIDO Ingvar Villido (Ishwarananda) on pühitsetud kriya jooga õpetaja, Lilleorus asuva kriya jooga keskuse asutaja ja juht. Ta on arendanud ja õpetanud teadlikkuse rakendamist alates 1992. aastast ning selle töö tulemusena on ta ajakohastanud iidsed kriya jooga teadmised tasemele, mis on arusaadavad ja praktiliselt kasutatavad kõikide kaasaegsete inimeste poolt. Tema loengutel ja kursustel on osalenud kokku üle 15 000 inimese Eestist ja välismaalt, kelle hulgas on erinevate valdkondade esindajaid, alates üliõpilastest kuni ettevõtjate ja tippjuhtideni.

KRIYA JOOGA Kriya jooga on iidne tegelikkusel põhinev terviklik ja praktiline joogateaduse süsteem, mis sobib igale kaasaegses ühiskonnas tegutsevale inimesele, olenemata tema ettevalmistusest, erialast, rassist või religioonist. Kriya tähendab teadlikku tegevust ehk tegutsemist selliselt, kus iga protsess on jälgitud, juhitud, kindla eesmärgiga ning valitud eesmärki täitev. Kriya ei ole ükski meie automaatsetest reaktsioonidest või alateadvuse juhitud protsessidest – see on ka peamiseks põhjuseks, miks selline alateadlik tegevus enamasti soovitud eesmärgini ei vii. Kriya mõju on kõikjalolev, see on nagu gravitatsioon, mis mõjub kõigile samal viisil.


Teadliku Muutuse Kunst I–V Kursusel õpitu on praktiline, arvestab kaasaegse inimese vajaduste, elutempo ja võimetega ning annab uued võimalused elukvaliteedi parandamiseks. Saad vahendid, millega muuta iseseisvalt oma kroonilisi harjumusi, probleeme, hoiakuid ning uskumusi iseenda ja teiste suhtes – vabastada end ise kannatustest. Eestis loodud unikaalne elumustrite muutmise õpetus põhineb iidsete tarkade – siddhade – inimkäsitlusel. Meid ei ole kujundanud mitte ainult geenid, vaid ka keskkond – nii ajalooline kultuuriline pärand kui ühiskonna poolt antav õpetus. Omaenda vigu jätkuvalt kopeeriv ümbritsev maailm õpetab meid samu vigu kordama. On naiivne loota, et see peatuks iseenesest. Põhjuseks, miks me oma igapäevaeluga lihtsalt ja tulemuslikult toime ei tule, on ekslik inimesekäsitlus, mis lähtub sellest, et inimene on kõigest bioloogiline masin, mõtlev loom, kes seisab iga päev silmitsi vaenuliku keskkonnaga, millele ta on paratamatult loodud alla jääma.

Kuni 95% iga inimese igapäevasest elust kujundavad erinevad harjumused. Kas selline olukord ei tundu Sulle liialt piirav? Teadliku Muutuse Kunsti (TMK) kursuste sari on loodud kaasaegsele inimesele igapäevaste tegevuste tulemuslikkuse tõstmiseks ja ettetulevate olukordade paremaks lahendamiseks. Kursusel omandatud praktilistest oskustest kujuneb igapäevaselt kasutatav sisemaailma „tööriistakast”, milles sisalduvate töövahendite abil saab tulemuslikult „parandada” iga ettejuhtuvat olukorda. Ja seda just konkreetses situatsioonis selle tekkimise ajal. Selliselt praktilisse ellu integreerituna kujundatakse õpitu alusel teadlikum vaade igapäevaelule, milles on vähem segajaid ja segadust ning kus järk-järgult võetakse oma elu üle tegelik kontroll, nii nagu see tegelikult loomulik ongi. Meie igapäevased suunajad ja juhid – emotsioonid ja mõttemustrid – muutuvad meie tööriistadeks, mille kasutuse aja ja koha üle otsutame meie ise. Kättesaadavateks ja kasutatavateks muutuvad ka seni juhuslikult avaldunud inspiratsioon ja intuitsioon. Igapäevase müra taustalt hakkab eristuma üks eripärane seisund – teadvelolek – milles tegutsemine tõstab elukvaliteedi senikogetust oluliselt kõrgemale. Praktilises elus hakkab avalduma ka meie tegelik olemus, mille kohta olid meil seni vaid teoreetilised ideed või üksikud vilksatused, kui sedagi. Kursustest kolm esimest aitavad muuta elu lihtsamaks ja teadlikumaks, kahel viimasel õpid, kuidas oma elu juhtida juba uutel alustel ning kujundada sellest harmooniliselt voolav, aga samas ka aktiivselt arenev looming.

teadlikmuutus@human.ee

www.teadlikmuutus.ee


Kriya jooga teadus käsitleb inimest viie keha süsteemina, kirjeldades loogiliselt inimese sisemaailma ehitust, suhteid, sõltuvusi, mõjusid ja potentsiaale, nende muutmise ja arendamise võimalusi.

Selle järgi on kõigil: 1. füüsiline keha ja kõik mis selles sisaldub; 2. vitaalne keha, mis on kogetav emotsionaalsete tunnete kaudu; 3. mentaalne keha ehk tavamõistes mõistus (meenutamine, mõtlemine, ette kujutamine); 4. intellekti keha ehk mõistuseülene tasand (teadlikkus, eristamine, taipamine, intuitsioon, inspiratsioon); 5. vaimne keha, meie tegelik identiteet (tegelik Mina).

Kogu TMK kursuste sarja ülesehitus põhineb viie keha süsteemil, mille mõistmine on aluseks kõikidele järgnevatele kursustele. TMK I: Mina, minu sisemaailm – viis keha I kursusel õpid: orienteeruma oma sisemaailmas; avastama ja tundma endaga seotud viit erinevat nähtuste gruppi ehk keha; avastad praktiliselt enda väärtuslikeima tööriista ja salarelva – teadlikkuse; saad teada ainukese ja absoluutse tõe: eksisteerib vaid üks subjekt ja lõputul hulgal objekte; saad praktilise kogemuse enda tegelikust olemusest.

Registreerumine ja lisainfo: www.teadlikmuutus.ee Küsimused ja kontakt: teadlikmuutus@human.ee


TMK II: Elu häirivate emotsioonide vabastamine II kursusel õpid: aru saama, et probleemid ei vaja mitte edasiarendusi vaid lahendusi; probleeme komponentideks lahkama; saad teada, et iga probleemi kõige „probleemsem” osa on probleemiga seotud emotsioon; teadvustama oma emotsioone (nt ärevus, solvumine, vimm, viha, himu, turvatunde puudumine, enesekriitilisus, kiire elutempoga seotud kiirustamistunne, masendus, usaldamatus jt); mõistma, et emotsioonide ignoreerimisele, varjamisele, asendamisele, väljaelamisele või allasurumisele on olemas tõhus ja toimiv alternatiiv – vabanemine; vabastama mineviku ja ettekujutustega seotud emotsioone; vabastama reaalajas erinevates olukordades üleskerkivaid emotsioone; iseseisvalt vabastama lokaalseid, kroonilisi, kaela-turja piirkonna ja teisi füüsilise keha tervist otseselt mõjutavaid emotsioone; vabastama taustal olevaid, pidevalt aktiivseid emotsioone; muutma oma iseloomu; kuidas lõpetada hirmu tundmine.

TMK III: Elu häirivate kontseptsioonide vabastamine III kursusel õpid: teadvustama oma mõtteid ja nende sisu; avastama, et mõtted on kontseptuaalsed ja loovad sinu jaoks tegelikkust; taipama kontseptsioonide sisu, mis tegelikkusele ei vasta; kontseptsioonidest vabanema; avastama oma „vale-mina” ehk ego; looma tegelikkusele vastavaid kontseptsioone, mille abil lood tegelikkusele vastavat reaalsust.


TMK IV: Aruka inimese töövahendid: teadlikkus, eristamine, taipamine, intuitsioon ja inspiratsioon IV kursusel õpid: mis on keskendumine ja mida selleks on vaja kasutada; miks keskendumine on oluline; kuidas püsida valitud teemas – info valdamine; kuidas eristada olulist ebaolulisest – infos orienteerumine; kuidas lahutada „suur” asi väiksemateks osadeks ja tuvastada sellisel viisil tegelik probleem; kuidas perspektiivi integreerimise kaudu probleem lahendada; kuidas tekitada olukord, kus tekib taipamine; kuidas tekitada olukord, kus tekib intuitsioon; kuidas teha vahet ettekujutusel ja inspiratsioonil; kuidas soodustada inspiratsiooni teket.

TMK V: Uue inimese edu valem: info, analüüs, tegutsemine V kursusel õpid: olemasolevas infos orienteeruma ja seda analüüsima; tuvastama olukordi, kus pole piisavalt infot; otsima puuduolevat infot ja seda protsessidesse integreerima; tegutsedes kiiresti optimeerima ja kergesti ümber orienteeruma; teadvustama kõiki oma tegevusi ning neid teadlikult alustama, läbi viima, muutma, mõjutama ja lõpetama; optimeerima kõiki tegevusi, tehes vajadusel ruumi teistele sulle olulistele tegevustele.


Registreerumine ja lisainfo: www.teadlikmuutus.ee

K端simused ja kontakt: teadlikmuutus@human.ee

Teadliku Muutuse Kunst  

Kursuste sari on loodud kaasaegsele inimesele igapäevaste tegevuste tulemuslikkuse tõstmiseks ja ettetulevate olukordade paremaks lahendamis...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you