Hållbar Skog #1 - Maj 2022 - Svenska Dagbladet

Page 1

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

HÅLLBAR SKOG MAJ 2022


2

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

I SKOGENS TJÄNST Här i Sverige kan vi skatta oss lyckliga att vi har en så fantastisk skog. Nästan oavsett var vi befinner oss i vårt avlånga land kan vi med enkelhet lämna staden bakom oss och kliva direkt ut i en myllrande grönska, av susande lövverk och ståtlig barrklädnad, för att ge oss själva en stund att varva ner.

4

Dessutom är skogen inte bara en underbar plats att vistas i, vi har den att tacka för så mycket mer. Både i form av blåbär och svamp om hösten samt energiförsörjning och hållbara produkter. Vi har skogen att tacka för en stark svensk konkurrenskraft, god export och en välmående ekonomi. Därmed är det också naturligt att denna bransch är otroligt komplex. Det behövs aktörer som exempelvis Marklund Solutions, som ser till att våra energibolag kan fortsätta ansvarsfullt bruka restprodukter från skogen som bränsle till uppvärmningen av Sverige. Det behövs aktörer som Logosol – ett bolag som producerar och säljer verktyg för tillvaratagandet av virke. Framförallt behövs företag som Svahn Skogsutveckling, som genom kvalificerad rådgivning ser till att de svenska skogsägarna förvaltar sin skog helt korrekt, för största möjliga vinst för människa som för natur.

9

I detta nummer av Hållbar Skog ger vi utrymme åt dessa aktörer, som genomför eller bidrar till ett hållbart brukande av vår kanske viktigaste råvara. Trevlig läsning! Linn Ålund Thorgren Redaktör

Hållbar Skog är producerat av Human Performance Consulting Sverige AB och medföljer som bilaga i Svenska Dagbladet, maj 2022.

8

Produktion Sebastian Lindfors, Art Director My Dorup, Editor-in-Chief Redaktör Linn Ålund Thorgren Josefi Jönsson Projektledare Sebastian Järnhäll, Projektledare Oliver Samson, Projektledare David Svedberg, Head of Sales Omslag iStock Photo VD Sebastian Lundborg

Sebastian Lundborg

16


HÖGPRESTERANDE HYDRAULPUMPAR OCH MOTORER Utvecklade för att möta marknadens krav till krävande applikationer.

Sunfab är ett familjeföretag som utvecklar, tillverkar och säljer hydraulpumpar och motorer för mobila applikationer. Vi förser våra kunder med några av världens mest sofistikerade produkter på vår nischmarknad. Produkter som uppfyller stränga kvalitets-, miljöoch säkerhetskrav samt erbjuder funktionella lösningar.

Enkelflödespumpar

Tvåflödespumpar

MADE IN SWEDEN

Variabelpumpar

Med Sun fabs höga kva litet

Hydraulmotorer

Läs mer på www.sunfab.se


4

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

DIN PARTNER FÖR GRÖNA Konsultbolaget Marklund Solutions har sedan 2014 erbjudit sina tjänster till företag som arbetar med energiproduktion. Som specialister på allt från komplexa energisystem till miljölagstiftning är deras uppgift att bidra med kompetent stöd och skräddarsydda lösningar för bolag som använder biprodukter från skogen för att bidra till den svenska energiförsörjningen. Bolagets kunder innefattar Sveriges stora skogs- och energibolag, och majoriteten använder skogsrester och andra naturliga biprodukter som bränsle för förbränningen,och därmed också för sin energiproduktion. – Vi arbetar inom hela kedjan från bränsle till energi och emissioner. De flesta av våra uppdrag är inom det som kallas ”compliance”, det vill säga de regelverk som svenska skogs- och energibolag måste förhålla sig till för att kunna fortsätta sin verksamhet, berättar Patrik Marklund, seniorkonsult på Marklund Solutions. Kedjan av regelverk som måste efterföljas är lång, och innefattar bland annat rapportering till svenska myndigheter och EU.

– Det handlar bland annat om hållbarhetskriterier för bränsle och i vårt fall främst fasta biobränslen. Bland annat måste man kunna garantera att bioprodukten kommer från en hållbar källa. För de flesta av våra kunder så är uppföljningen av hållbarhetskriterierna, som stickprovskontroller och implementeringen av metodsystem, ett EU-krav. En stor del av våra kunder omfattas även av EU-ETS, populärt kallat handel med utsläppsrätter.

innebär för en verksamhetsutövare, i många fall långt över 100 miljoner kronor, ställs det höga krav på kontroll, uppföljning och rapportering, förklarar Patrik Marklund.

Sverige har, som ett av få länder, inkluderat även anläggningar som använder biobränslen i EU-ETS, vilket ger en stor ekonomisk fördel för de bolag som omfattas. Men det innebär även krav. – När det rör sig om så stora belopp som EU-ETS

– Det är en rätt komplicerad kedja, vilket gör att det finns många ställen där felaktigheter kan uppstå. Vår uppgift är att se över kontrollsystemen, hur och vad vi mäter, om alla delar i produktionen vägs in och om alla flöden av material faktiskt täcks in.

I Sverige har vi två stora källor till bioenergi. Först och främst skadad skog, som exempelvis angripits av barkborrar, sekundärt restprodukter från produktionen av virke och annat trävaror.


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

LÖNSAMMA AFFÄRER Marklund Solutions bidrar därför med rådgivning kring tillståndsfrågan, kontrollplaner, och hjälp kring uppföljning och den årliga rapporteringen till EU och nationella myndigheter. Deras kunder innefattar cirka 25 procent av den svenska marknaden – ungefär 400 företag. – En stor del av vårt arbete innebär att ansöka om olika tillstånd på olika nivåer, lägga upp och revidera metodplaner, göra stickprovskontroller, sköta rapportering, delta i statistikarbete och inte minst utbilda personal hos kunden. En trygg energiförsörjningen är av kritisk betydelse för hela Sverige och att inte efterfölja kraven på hållbarhet kan innebära stora bekymmer för verksamheterna inom branschen. – Självklart vill alla följa lagstiftning, regler och direktiv både för att ta ansvar för vår gemensamma livsmiljö

men även för att göra den egna verksamheten trygg. Komplexiteten i regelverken gör det svårt för en enskild verksamhet att sätta sig in i hela kravbilden och då kommer vi oftast in som experter och resurs. I dagsläget består Marklund Solutions av 27 kompetenta medarbetare varav samtliga kommer från produktionssidan inom energibranschen. – Vår expertis kommer från en bakgrund på användarsidan och vi är idag specialister på regelverken. Det ger oss god vetskap om hur viktigt det är att ha kontroll över vad vi stoppar in i processen, då 70-80 procent av alla förbränningsproblem som uppkommer har med bränslet att göra.

– Dels uppstod det ur ett behov att minska vårt avtryck på miljön, men också för att minska vårt beroende av omvärlden. Vi har lyckats skapa en hög verkningsgrad i vårt system för att få ut den energi behöver, och det svenska energisystemet har en enorm uthållighet jämfört med andra länder. Framförallt för att vi har skapat en oberoende energikedja – därmed gäller det att fortsatt säkra kedjan. För Sverige som nation har det ett enormt värde. Läs mer på m-solutions.se

Bioenergin hade fram till 90-talet en undanskymd roll då endast lite av alla biprodukter från skogs- och pappersindustrin användes. Först med försurningsdebatten och insikten om vilka miljöfaror som kol och olja medför skedde en stegvis övergång till bioenergi.

Vår expertis kommer från en bakgrund på användarsidan och vi är idag specialister på regelverken.

5


Thiger Skog Mäklarbyrå - Nästa generations skogsägare Vi har de senaste åren förmedlat flest fastigheter i Västerbottens inland. Marknaden visar fortsatt höga priser samt hög efterfrågan på skogsmark. Ta hjälp av en lokal skogsmäklare som vågar tro att vi kan marknaden i Västerbotten, bättre än någon annan. Läs mer på thigerskog.se

PER THIGER

ANNA THIGER

Reg. Fastighetsmäklare / Skogsekonom Trots det relativt nystartade företaget har Per över 40 års erfarenhet inom branschen. Hans stora intresse för skog i kombination med mäklaryrket ger ett personligt värde till varje enskild kund. Majoriteten av gamla samt nya kunder som anlitar Per kommer via rekommendationer från tidigare klienter som varit nöjda med hans arbete.

Civilekonom/ Reg. Fastighetsmäklare Anna har tidigare arbetat i Stockholm som Investerings-rådgivare men efter två år var längtan till Norrland för stor. Hela hennes uppväxt har präglats av skogsbruk och skogsägande, och ser fram emot att hjälpa både nuvarande och framtida kunder till ett enklare skogsägande samt skapa goda ekonomiska förutsättningar för deras verksamhet.

p e r @ t h i g e r s k o g . s e | a n n a @ t h i g e r s k o g . s e | S t o rg a t a n 4 0 , 9 2 1 3 1 Ly c k s e l e


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

7

FRAMTIDENS ARBETSBELYSNING – ÄR INTE ”ONE SIZE FITS ALL”

Svenska TYRI Lights, som är ett av de ledande företagen inom arbetsbelysning, har i åratal arbetat med att ta reda på vad som krävs av framtidens arbetsbelysning. Genom nära samtal med kunder och maskinförare har ett antal saker blivit tydliga. Idéer som nu implementerats i helt nya konceptet INTELLilight. Viktiga frågor att svara på - Är det så att alla maskinförare har samma syn? - Är det så att alla maskinförare har samma önskemål om vad som är bra arbetsbelysning? - Är det så att det alltid är samma förare på ett fordon? - Är det så att väder och andra förhållanden alltid är samma (snö, rök med mera)? - Mår du bättre om du har en bra arbetsbelysning som är anpassad efter dina förutsättningar? Svaren på dessa frågor känns självklara, men fram till nu har det erbjudits en lösning oavsett detta. Ett ”One size fits all”-tänk.

Framtidens arbetsbelysning är ett flexibelt system TYRIs vision är att skapa ett system av produkter som kommunicerar med varandra och som mer eller mindre automatiskt skapar en optimal belysning oavsett förare och förhållanden.

INTELLilight-systemet är nu klart för lansering efter omfattande användartester Redan i första lanseringen av systemet finns många av punkterna med som vi nämnt ovan. Det bygger på flexibla lampor som kan ändra färgtemperatur och dimmas för att anpassa ljuset efter förarens önskemål. Det styrs med hjälp av en app i telefonen och fjärrkontroller. Med hjälp av detta kan lamporna också fritt grupperas och omgrupperas utan några extra kablar. Endast strömförsörjning behövs.

Trådlöst system med molnlagring Alla delar kommunicerar med varandra genom ett trådlöst Mesh-system som gör att det blir mycket driftssäkert. Inställningar och personliga preferenser lagras i en molnlösning, som man kan komma åt varifrån som helst.

Kvalitén på lampor och andra ingående delar är noga testade i TYRIs testlabb för att säkerställa samma höga nivå som på övriga lampor i sortimentet. På sikt kommer systemet att kunna byggas ut med olika former av sensorer (som själva kan känna av när belysningen behöver ändras). Detta är bara början på en resan med att skapa framtidens arbetsbelysning.

Tester i nära samarbete med kunder och maskinförare Flera ledande OEM/tillverkare av maskiner har redan i utvecklingsprocessen visat stort intresse och har senaste året

testat INTELLilight i skarpt läge. Även fristående maskinföretag och förare har varit med i testerna av systemet senaste året. – Det är fantastiskt efter allt utvecklingsarbete att se att maskinförarna uppskattar de flexibla möjligheter som ges via konceptet, säger Christian Wadell som är Global R&D manager på TYRI. Vill du veta mer om INTELLilight – se www.tyri.se (välj INTELLilight)

Foto: Göran Assner


88 8

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS ANNONS ANNONS Hela Hela denna denna bilaga bilaga är är en en annons annons från från Human Human Performance Performance ANNONS ANNONS

KÄNN KRAFTEN I LOGOSOLS HYDRAULISKA BANDSÅGVERK

Ända sedan Logosol 2017 började bygga egna bandsågverk har kunderna efterfrågat ett hydrauliskt sågverk. Med nya B1001 Ända Ända sedan sedan Logosol Logosol 2017 2017 började började bygga bygga egna egna bandsågverk bandsågverk har har kunderna kunderna efterfrågat efterfrågat ett ett hydrauliskt hydrauliskt sågverk. sågverk. Med Med nya nya B1001 B1001 Hydraulic får du som operatör en effektiv sågupplevelse – med ett av världens smartaste sågverk. Hydraulic får du som operatör en effektiv sågupplevelse – med ett av världens smartaste sågverk. Hydraulic får du som operatör en effektiv sågupplevelse – med ett av världens smartaste sågverk. Med Med Logosols Logosols B1001 B1001 Hydraulic Hydraulic får får du du full full kontroll kontroll över över processen, processen, med med hydraulisk hydraulisk muskelkraft muskelkraft som som lyfter lyfter och och justerar justerar stockar stockar upp upp till till två två ton. ton. Med Med endast endast ett ett handhandgrepp grepp kan kan du du lyfta lyfta stocken stocken från från marken marken och och rotera rotera den den ii rätt rätt läge läge utan utan ansträngning. ansträngning. Det Det gör gör B1001 B1001 Hydraulic Hydraulic till till ett ett klokt klokt val val för för dig dig som som vill vill ha ha ett ett robust, robust, professionellt professionellt bandsågverk bandsågverk som som är är en en fröjd fröjd att att använda. använda. –– Kvalitet Kvalitet ii högsta högsta klass klass måste måste ibland ibland få få ta ta lite lite extra extra tid. tid. Vi Vi har har byggt, byggt, testat testat och och utvärderat utvärderat ii många många omgångar omgångar –– och och nu nu är är vi vi ii mål mål med med ett ett hydrauliskt hydrauliskt bandsågverk bandsågverk ii absoluta absoluta världsklass, världsklass, förklarar förklarar Jonas Jonas Höglund, Höglund, R&D R&D Manager Manager på på Logosol. Logosol. ––Det Detär ären enhäftig häftigkänsla känslaatt attkunna kunnalyfta lyftaen enstock stockpå påtvå tvåton ton med med en en enkel enkel handrörelse. handrörelse. Man Man känner känner sig sig som som en en supersuperhjälte, hjälte, avslutar avslutar Jonas. Jonas. Låt Låt superhyveln superhyveln ta ta förädlingen förädlingen av av ditt ditt virke virke till till nästa nästa nivå nivå En En annan annan spännande spännande produktnyhet produktnyhet från från Logosols Logosols är är den den nya nya flerkutterhyveln flerkutterhyveln CH3. CH3. Den Den kraftfulla kraftfulla tresidiga tresidiga hyvlingen hyvlingen ger ger dig dig möjlighet möjlighet att att skapa skapa allt allt från från eget eget fasadvirke, fasadvirke, till till pärlpärlspont spont och och dekorlister dekorlister –– allt allt ii ett ett drag. drag.

CH3 CH3 levereras levereras intrimmad intrimmad från från fabriken fabriken ii Härnösand Härnösand och och har har en en innovativ, innovativ, användarvänlig användarvänlig design design vilket vilket gör gör maskinen maskinen fantastiskt fantastiskt lätt lätt att att använda. använda. Det Det gedigna gedigna utbudet utbudet av av hyvelhyvelstål stål gör gör att att du du dessutom dessutom kan kan beställa beställa stål stål med med egen egen design design –– vilket vilket öppnar öppnar upp upp för för en en obegränsad obegränsad kreativitet. kreativitet. –– Med Med en en egen egen hyvel hyvel kan kan du du hyvla hyvla allt allt du du behöver. behöver. CH3 CH3 är är en en oerhört oerhört prisvärd prisvärd hyvel hyvel av av högsta högsta kvalitet, kvalitet, som som gör gör att att du du kan kan tjäna tjäna pengar pengar från från första första dagen dagen på på att att hyvla hyvla ditt ditt virke, virke, avslutar avslutar Bengt-Olov. Bengt-Olov. Familjeföretaget Familjeföretaget som som imponerar imponerar på på kunder kunder världen världen över över Startat Startat av av Bengt-Olov Bengt-Olov Byström Byström under under 1989 1989 har har Logosol Logosol kommit kommit att att bli bli ett ett varumärke varumärke för för kunderna kunderna att att räkna räkna med. med. Drivna Drivna av av tanken tanken på på att att ta ta till till vara vara på på virket virket ii skogen skogen har har Logosol Logosol letat letat sig sig från från vedbacken vedbacken till till världsmarknaden. världsmarknaden. Genom Genom att att låta låta fler fler ta ta del del av av möjligheten möjligheten till till egensågat egensågat virke virke har har Logosol Logosol öppnat öppnat upp upp för för en en helt helt ny ny slags slags kreativitet. kreativitet. Med Med introduktionen introduktionen av av sitt sitt första första kedjesågverk kedjesågverk blev blev det det möjligt möjligt att att omvandla omvandla träden träden hemma hemma på på ägorna ägorna till till riktiga riktiga brädor. brädor. Och Och det det är är just just tanken tanken på på att att ge ge kunden kunden möjlighet möjlighet att att omvandla omvandla sin sin skog, skog, och och sitt sitt virke, virke, till till precis precis

vad vad den den vill vill som som fortsatt fortsatt driva driva Logosols Logosols arbete arbete framåt framåt under under de de senaste senaste 30 30 åren. åren. Läs Läs mer mer om om Logosol, Logosol, och och se se hela hela sortimentet sortimentet av av produkter, produkter, på på logosol.se logosol.se


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS Foto av: Oscar Edlund

DIN TRANSPARENTA SKOGSRÅDGIVARE SOM GER DIN FASTIGHET MERVÄRDE Ett skogsfastighetsförvärv, oavsett om det handlar om en liten eller större fastighet är inte sällan en stor affär. Varje förvärv är unikt och kräver personlig och opartisk rådgivning för att sluta som en god investering. Kenny Svahn, ägare av Svahns Skogsutveckling ser alltid till skogsägarens bästa, utgår från dennes krav och villkor för att som opartisk rådgivare optimera lönsamheten för sina kunder. Sedan 2016 har Kenny Svahn drivit en helt fristående skoglig affärsrådgivning med inriktning mot skogsägare som söker ett bredare perspektiv på skogsägandet. Verksamheten har sitt nav i östra Småland men omfattar idag i princip hela landet. Med nytänkt, innovation och transparens ser han till kunden bästa och utgår alltid från skogsägarens skogsinnehav, mål och ekonomi. – Ställ en fråga, få hundra svar – svar baserade på just din unika situation. Komplexa frågor rörande ekonomi, juridik och känslor ska samspela, och för att kunna erbjuda detta är erfarenhet, eget skogsägande, klarhet och ett stort kontaktnät avgörande, säger Kenny.

– När man pratar med mig är målsättningen att jag ska ge svar på de myndighetsfrågor som kan beröra fastigheten – vindkrafts- och skatteverksfrågor, länsstyrelser, naturvårdsverket, vägbyggnationer. Jag ger all den skogliga rådgivning som behövs, men med ett helt annat djup. Med andra ord, inte bara om träden som finns på fastigheten, utan om markens produktionsförutsättningar, exponering för vind, snö och klimatskador samt skogsskador. Dessutom råder jag om fastighetsjuridik. Flera konsulter i en, fortsätter Kenny. Att investera i skog lockar mer än någonsin och skälen är flera. Först och främst tillhör skog som investeringsobjekt en helt annan klassning när det kommer till risktagande, då tillväxten sker på ett organiskt sätt – det finns en automatisk inflationssäkerhet. Oavsett hur omvärlden ser ut sker en substansvärdesökning. För det andra, skogsägandet går att kombinera och utveckla med andra värden vilket ger fastigheten flera värden. Dagens andra gröna våg gör att intresset för jakt, friluftsliv och fiske ständigt ökar. Fastigheten kan därmed bli en bredare tillgång om man ser på den med rent affärsmässiga ögon. Och för det tredje, både behovet av och viljan till självförsörjning av energi och konstruktionsmaterial ökar i takt med turbulenta omvärldsförhållanden, och där står sig svensk skog riktigt stark redan idag. Men skogsnäringen är komplex och på en marknad där uppskattningsvis 95 % av landets skogsrådgivare är knutna till entreprenörer eller virkeshandlare på ett eller annat sätt är det lätt att ”luras” till dåliga affärer.

Med gedigen utbildning och erfarenhet från skogsnäringen och i rollen driven affärs- och förvaltningsrådgivare samt jägmästare besitter Kenny Svahn unik kompetens rörande verksamhetsutveckling, skogsförvaltning och affärsutveckling.

– Jag vet av egen erfarenhet hur komplexa frågorna kan vara. Otydliga mäklare, svårtolkade uppgifter och en oligopolistisk virkesmarknad påverkar transparensen. För mig handlar det om att hjälpa mina kunder till att bli ägare av hållbara skogsfastigheter, där utfall för varje kostnad redovisas. Det ska löna sig att anlita Svahns Skogsutveckling, både kort- och långsiktigt, avslutar Kenny.

9


Gör sågupplevelsen bättre

Professionella sågar i världsklass Husqvarnas 500-serie innehåller ett brett sortiment av professionella motorsågar. De är utvecklade för att klara de allra tuffaste uppgifterna, oavsett vilket jobb du ska utföra i skogen. Knivskarpa kedjor och slitstarka svärd – allt för att du ska få den absolut bästa sågupplevelsen. Läs mer om hela sortimentet på husqvarna.com/se


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

11

Foto av: David Elg Moob

HÖGPRESTERANDE VÅGAR FÖR EFFEKTIVT SKOGSBRUK

Rätt redskap till varje jobb, så lyder parollen för Intermercato vars breda utbud av högkvalitativa maskiner och produkter riktade mot branscherna skog, transport, entreprenad och återvinning säljs i fler än 30 länder på fem kontinenter. För skogsbruk erbjuder Intermercato avancerade lyftverktyg till grävmaskiner, materialhanterare, timmerbilar och skotare. Med över 20 år i branschen och ett av världens bredaste sortiment av lyftredskap arbetar Intermercato för att deras kunder ska ha allt de behöver för ett smidigt och effektivt skogsarbete. Det svenska familjeföretagets främsta stolthet är deras banbrytande trådlösa kranvågar.

Inom skogsbruket används kranvågarna i huvudsak för virkestransporter både offroad (skotare) och onroad (timmerbilar). I många länder, till exempel i Latinamerika, saknar dock bilarna som regel kran. Där använder man istället vågar på de maskiner som lastar bilarna. Avsikten med vägning är emellertid densamma – att optimera lasten: Har man underlast blir transportkostnaderna onödigt dyra, och överlast ger andra problem som överdrivet slitage, trafikfara, straffavgifter eller böter. – Med vår teknologi – som kombinerar vår egenutvecklade lastcellsteknik, elektronik och mjukvara – kan föraren hålla sig så nära brytpunkten som möjligt, vilket gagnar såväl miljön som plånboken, säger Olle Hildebrand, som äger och driver Intermercato AB tillsammans med sin fru, Lotta Hildebrand.

smuts, blöta och inte minst varierande temperaturförhållanden, säger Olle.

– Vägning som komplement till virkesmätning är också en nisch, där vi ser en stor tillväxtpotential. Då gäller det främst vägning i samband med lossning av timmer i hamnar, säger Lotta Hildebrand.

– Vår tillvaro styrs som bekant alltmer av internetbaserade lösningar. Inom vår bransch till exempel är lagring av vägningsdata i det så kallade molnet redan en standardlösning. Men givetvis slutar det inte här. 5G byggs ut i snabb takt i många delar av världen, vilket kommer att ha stor betydelse, inte bara för våra vågsystem utan för hela näringen. AI är redan en väsentlig del av vår tillvaro, och kommer att få en allt större betydelse inom skogsbruket. För oss innebär det ett steg mot självlärande vågar. Vi har intressanta tider framför oss, avslutar Olle.

Vägning under rörelse Det finns två stora svårigheter eller utmaningar med den här typen av kranvågar. För det första måste en stor mätnoggrannhet kunna kombineras med en robust konstruktion, för det andra måste vågen kunna väga rätt även när lasten är i rörelse under själva lastningen.

Foto av: David Elg Moob

– Det är lätt att tillverka en mycket noggrann våg, men de klarar sällan de extrema påfrestningar som verklig drift faktiskt utsätter dem för ute i fält, såsom slag och stötar,

Förutom ett effektivt fuktskydd för elektroniken, måste man även se till att vägningen inte påverkas av den omgivande temperaturen. – Våra vågar används ju i såväl arktiskt som tropiskt klimat, något som ställer stora krav på konstruktionen av vågens hjärta, själva lastcellen. Vägning under rörelse, så kallat ”dynamisk vägning”, är ett kapitel för sig. Här kan vi nog säga att vi verkligen var pionjärer med vår egenutvecklade algoritm, som automatiskt kompenserar för lastens rörelser under vägningen. Vår styrka ligger att vi själva utvecklat hela konceptet, såväl hård- som mjukvara, poängterar Olle.

Framtiden

Läs mer på intermercato.com


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

12

Fotograf: Göran Strand

SKOGSBRUKSPLANEN BLEV ETT LYFT FÖR EWA

Först kändes det ganska gruvsamt att äga skog tyckte Ewa Lögdberg i Tulleråsen, nordväst om Krokom. Men numera ger skogen mest glädje. – Jag känner att jag har mycket bättre koll nu, tack vare min skogsbruksplan. Och det är en lättnad att se att utförda åtgärder blir så lyckade, säger hon. Hur kommer det sig att du blev skogsägare?

Hur använder du din plan?

– Jag köpte en släktgård av min morbror för några år sedan. Det var egentligen själva huset som var intressant, eftersom jag och min sambo sökte efter bostad. Skogen fick jag mer eller mindre ”på köpet” och det kändes faktiskt lite gruvsamt att bli skogsägare. Jag är uppväxt på en bondgård så skog är inte helt främmande för mig, men det är en helt annan sak att själv ha ansvaret för den. Men jag fick bra stöttning av nära och kära och i dag är jag tacksam för att det följde med skog.

– Jag gillar både att bläddra i pärmen och att titta på planen digitalt via Skogsvinge* när jag är på plats i skogen. Platstjänsten i Skogsvinge är helt perfekt, eftersom man ser jag precis var man är! Och om jag är på ett skifte där jag funderar över skogens ålder eller undrar om jag borde göra någon åtgärd, så behövs det bara några klick så har jag svaret. Teknikens under!

Hur känns det att beställa åtgärder för din skog? – Det kan ju vara en ganska stor fråga, sett till såväl pengar som resultat och känslor. För mig blev det en stor lättnad när jag såg att jag kunde lämna över ansvaret för en åtgärd till någon annan och sedan bli riktigt nöjd med resultatet.

Vad uppskattar du mest? – Friheten i att kunna gå ut på mina egna marker. Och det är roligt att märka att man klarar av att sköta om skogen och få känna sig lite stolt.

Vad är viktigast för dig när det gäller skogsskötsel?

* Skogsvinge är en digital tjänst från SCA. Här finns allt du behöver för ett enkelt och lönsamt skogsbruk.

– Att bedriva ett sunt skogsbruk, med hänsyn till alla som lever där och till kommande generationer.

Läs mer på www.sca.com/sv/

Hur kom det sig att du beställde en skogsbruksplan? – Min skog är väldigt välskött eftersom min släkt har tagit väl hand om den genom åren. Jag vill att den ska fortsätta att vara det, men det skulle vara helt omöjligt att ha full koll på skötseln om jag inte hade en plan.

Vad har du lärt dig tack vare planen? – Det viktigaste är ju att man ser vad det krävs för åtgärder och när de bör utföras, men det är mycket annat som också är intressant. Det som jag har sett som ”en stor skog” har nu delats in i många små delar, med olika förutsättningar och behov.

Fotograf: Göran Strand

Det som jag har sett som ”en stor skog” har nu delats in i många små delar, med olika förutsättningar och behov.


Eternali – det hållbara skogsråvarubolaget Världen skriker efter skogsråvara. Problemet är att det inte finns nog, speciellt inte i Europa med sin stora industri. Det är där vi kommer in i bilden. Vi är ett nytt bolag helt fokuserat på att leverera skogsråvara från snabbväxande eukalyptus i Brasilien. Det känns ju ganska självklart att träd som på 7-8 år blir stora som 100-åriga tallar är

en del av lösningen på problemet. Plantagerna är etablerade långt ifrån regnskog och vi sätter dessutom av motsvarande 30% av plantageytan för att istället köpa regnskog för bevarande. Under hösten går vi mot en listning på Nasdaq First North. Följ gärna framväxten av ett nytt svenskt hållbart skogsbolag på www.eternalistories.com.


Vi skapar nytta

för hela skogsbranschen

Med virkesmätningen som grund kvalitetssäkrar vi skogens affärer och möjliggör en datadriven och hållbar utveckling. Vi finns i hela Sverige.

www.biometria.se


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

15

DEN GYLLENE GENVÄGEN TILL ETT EFFEKTIVARE SKOGSBRUK

Dagens skogsägare saknar en lättillgänglig helhetslösning, där man genom att kombinera data och verktyg kan analysera risker och förbättra sitt planeringsarbete. Nu bidrar Ecotype med den saknade pusselbiten – när den egna plattformen Skogshubben är med och digitaliserar svenskt skogsbruk. Med skogsägarnas bästa i fokus är Ecotype med och förändrar den skogsplan som vi känner till idag. Från en fil vars information blir inaktuell redan efter 10 år – till en dynamisk plattform att ständigt bära med sig i datorn eller i telefonen. Med hjälp av den SaaS-baserade plattformen Skogshubben.se kan man som skogsägare nu hitta all väsentlig data samlat på ett och samma ställe, vilket gör det enklare att överblicka eventuella risker kopplade mellan sitt skogsägande och sin ekonomi.

variant av den traditionella skogsbruksplanen, där man får all data samlad på ett och samma ställe och på ett smidigt sätt kan gå in och ta kontroll och styra över sin egen skog, förklarar Axel Ljudén, vd och medgrundare av Ecotype.

Av och fortsatt för skogsägarna Den smarta plattformen är framtagen i ett nära samarbete med svenska skogsägare – och initierades dessutom efter en förfrågan från just landets skogsägare. Genom att själva ge sig in i matchen, och arbeta utefter feedback och önskemål från sina slutanvändare, har Ecotype låtit makten återgå till händerna på skogsägarna. Verktyget passar alla typer av skogsägare och kan enkelt användas av både familj, släkt och vänner. Redan nu har deras digitalisering av skogsbruket lockat flera investerare och under våren har bolaget stängt en nyemission på drygt 8 miljoner kronor, ledd av LRF Ventures och VEQ. Investeringarna kommer gå oavkortat in i arbetet med Skogshubben.se – och ska användas som medel för att fortsätta utveckla systemet i just den riktning som användarna själva eftersöker.

– Idag använder skogsägarna Skogshubben som en skogsbruksplan eller som ett komplement till sin befintliga sådan, men det går även att använda den för att få nya insikter i sitt skogsägande. Vi erbjuder en väldigt billig

– Vi arbetar alltid utifrån skogsägarens behov och har en väldigt tight dialog med de användare vi har. Vi får då in väldigt mycket goda tips och funktioner som de vill ha, vilket vi nu kommer att använda de investeringar vi fått in till. Vi kommer att fortsätta utvecklingen av Skogshubben, så att den kan bli ett verktyg som passar alla svenska skogsägare, säger Axel Ljudén.

– Vi gillar tanken på att vara en oberoende part som alltid står på skogsägarnas sida. Vi vill tillgängliggöra informationen, göra den lätt för skogsägarna att förstå och använda - med målet att öka kunskapsnivån och bidra till ett aktivare skogsägande i Sverige, avslutar Axel. Läs mer på skogshubben.se


16 16

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

GEODATA GER ÖKAD KUNSKAP FÖR ETT HÅLLBART SKOGSBRUK

Som skogsägare eller aktör inom branschen krävs pålitliga data för beslutsfattandet. Idag finns stora mängder geografiska data – geodata – som ökar kunskapen i hela den skogliga processen. De stöttar alla typer av beslut, från skötsel med hänsyn till ekosystemet till planering av råvaruförsörjningen och att ta fram finansiella nyckeltal. Förmågan Förmågan att att samla samla in in skoglig skoglig information information har har ökat ökat de de senaste senaste åren åren och och datamängden datamängden har har exploderat. exploderat. Satelliter, Satelliter, flyg, flyg, drönare drönare och och markburna markburna enheter enheter ger ger bra bra och och uppdaterad uppdaterad information information om om skogen. skogen. Skördardata, Skördardata, laserskanning laserskanning och och satellitbilder satellitbilder skapar skapar nya nya möjligheter möjligheter för för smarta smarta analyser analyser inom inom skogsnäringen. skogsnäringen.

Artificiell Artificiell intelligens intelligens ger ger djupare djupare insikter insikter Metria Metriaär ärexperter experterpå påatt attskapa, skapa,analysera, analysera,förädla förädlaoch ochvisualivisualisera sera geodata. geodata. Artificiell Artificiell intelligens intelligens (AI) (AI) används används för för att att omvandla omvandla de de stora stora datamängderna datamängderna till till värdefulla värdefulla insikter. insikter. –– AI AI ii kombination kombination med med fjärranalys fjärranalys och och stora stora datamängder datamängder gör gör att att vi vi kan kan skapa skapa insikter insikter om om vår vår skog skog och och natur natur på på ett ett nytt nytt sätt. sätt. Vi Vi kan kan exempelvis exempelvis ta ta fram fram vilka vilka områden områden som som löper löper hög hög risk risk att att drabbas drabbas av av barkborreangrepp barkborreangrepp eller eller var var gallringsbehovet gallringsbehovet är är störst, störst, säger säger Martin Martin Bergström, Bergström, analysanalysansvarig ansvarig på på Metria, Metria, och och lägger lägger till: till:

–– Men Men det det är är först först när när insikterna insikterna blir blir lättillgängliga lättillgängliga som som de de verkligen verkligen kommer kommer till till nytta. nytta. Därför Därför har har vi vi utvecklat utvecklat tjäntjänsten sten Skogsanalys. Skogsanalys.

Användaren Användaren får får snabbt snabbt en en analys analys av av flertalet flertalet skogliga skogliga paraparametrar, metrar, såsom såsom virkesvolym, virkesvolym, trädslagsfördelning, trädslagsfördelning, arealförarealfördelning och och grovt grovt indelade indelade huggningsklasser. huggningsklasser. delning

Snabb Snabb grundanalys grundanalys av av en en lantbruksfastighet lantbruksfastighet

AI i kombination med fjärranalys och stora datamängder gör att vi kan skapa insikter om vår skog och natur på ett nytt sätt.

–– Vi Vi planerar planerar även även att att göra göra det det ännu ännu enklare enklare att att ta ta del del av av informationen informationen via via en en rapport rapport som som visar visar skogliga skogliga grunddata, grunddata, trädslagsfördelning, trädslagsfördelning, avverkningsstatistik, avverkningsstatistik, huggningsklasshuggningsklasser er och och skyddade skyddade områden områden för för fastigheter, fastigheter, säger säger Fredrik Fredrik Olsson Olsson Alvebro, Alvebro, produktledare produktledare på på Metria. Metria.

Skogsanalys Skogsanalys ger ger faktabaserade faktabaserade beslutsunderlag beslutsunderlag Skogsanalys Skogsanalys är är en en intuitiv intuitiv webbtjänst webbtjänst som som gör gör analyser analyser av av stora stora mängder mängder skogliga skogliga data data tillgängliga tillgängliga för för exempelvis exempelvis skogsbolag, skogsbolag, större större markägare markägare och och värderare. värderare. De De används används som som faktabaserade faktabaserade underlag underlag för för bland bland annat annat värdering värdering av av skogsskogs- och och lantbruksfastigheter. lantbruksfastigheter.

Rapporten Rapporten kommer kommer att att vara vara tillgänglig tillgänglig för för köp köp till till alla alla som som snabbt snabbt och och enkelt enkelt vill vill få få en en grundanalys grundanalys av av sin sin lantbruksfastighet. lantbruksfastighet.

Läs Läs mer mer på på metria.se/skog metria.se/skog

Skogsanalys ger faktadrivna beslut

Webbtjänsten Metria Skogsanalys används av exempelvis skogsbolag, större markägare och mäklare. Analyser av stora mängder data ger underlag för faktadrivna beslut om värderingar, skötsel och mycket annat. Läs mer: metria.se/skog


råvaruutag och lönsamhet hos varje stock!

WTracy of Sweden spårar och optimerar

Tracy digitaliserar hela skogsflödet

Pionjärer inom hållbart skogsbruk

Vi utmanar och uppvaktar Sveriges sågverk att genom vår teknik öka sågutbytet med minst 3%! Det betyder sammantaget 1,67 miljarder kronor på sista raden. 3 % ökat sågutbyte på nationell nivå ger 558 000 m3 extra plank och brädor. Per år! Det betyder, för att ta ett exempel, 12 399 normalstora villor där koldioxiden skulle låsas in uppemot 150 år!*

Vår teknik är kraftfull i kampen mot skövling och illegal handel med stulet virke.Tracy of Sweden ger möjlighet att säkerställa att varje träd från jordens skogar är legalt avverkat.

Tracy of Sweden spårar och optimerar råvaruutag och lönsamhet hos varje stock! Vår teknik och globala databas som bygger på avancerad AI och bildanalys, öppnar helt nya möjligheter för effektivisering av hela det skogliga flödet.

Tracy of Sweden ger världen nya verktyg för att bibehålla och förbättra lönsamheten för det långsiktigt hållbara skogsbruket som bygger på transparent spårbarhet av varje avverkat träd och omsorg om hela ekosystemen.

*Källa: Skogsindustrierna 2020

www.tracyofsweden.com | info@tracyofsweden.com


”Skogen betyder jättemycket för mig. Jag jobbar med mina hundar i skogen och jag jagar i skogen. Jag tycker om skogen helt enkelt.” Marie Löfqvist är skogsägare i Älvros, öster om Sveg

Berätta mer! Våra virkesköpare tycker att de har världens bästa jobb. De ger sig av till sina möten med en kaffetermos i ryggsäcken och ber skogsägarna att berätta mer om sina mål, ambitioner och visioner med skogen. I dessa relationer – där våra och skogsägarnas kunskaper möts – läggs grunden till ett hållbart svenskt skogsbruk. Ju mer vi får veta, desto bättre rådgivning kan vi ge. Berättelsen om Bergkvist Siljans hållbarhetsarbete börjar i välskötta skogar, brukade av många generationers skogsägare i Mellansverige. Här är tillväxttakten särskilt gynnsam för att säkra en tålig träråvara av hög kvalitet. Från norra Dalarna till Värmland i söder och österut in i Hälsingland och Gästrikland är det tätt mellan årsringarna i tall och gran. En modern sågverkskoncern Råvaran har nära till våra tre industrier i Blyberg, Mora och Insjön som är centralorter i sågverkskoncernen Bergkvist Siljan. Kunderna finns både här i Norden och på andra sidan jorden. Vet du till exempel att det finns hela bostadsområden med hett eftertraktade, typiskt svenska röd-vita trähus i Japan? Husen byggs i Tomoku Hus fabrik vid Österdalälven och Bergkvist Siljan är stolt samarbetspartner och leverantör sedan 30 år tillbaka. Balans mellan hållbarhetens tre dimensioner Agenda 2030 är det mest kraftfulla verktyget för långsiktig hållbarhet som världens länder någonsin har enats om. De globala målen ger oss konkret

och värdefull vägledning för hållbar verksamhets- och affärsutveckling. Vi identifierade tidigt vilka mål och delmål vi ska ta sikte på, vilket gör att vi idag styr mot effektiva miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsmål. En av Sveriges största containerhamnar Investeringar i syfte att minska beroendet av fossila bränslen har högsta prioritet. Redan idag transporteras tre fjärdedelar av trävarorna från sågverket i Insjön ut med tåg. Projekteringen av en ny toppmodern terminal för in- och uttransporter pågår och ska förverkligas i etapper. När den står klar har vi gett oss själva och andra aktörer i bygden bästa möjliga förutsättningar att i ännu högre grad ställa om från vägtransporter till tåg och sjöfart. Vi tycker det är en kittlande tanke att den nya terminalen, som innebär fördubblad kapacitet jämfört med idag, i praktiken placerar en av Sveriges största containerhamnar i Insjön. Tillsammans är världens viktigaste ord Bergkvist Siljans Hållbarhetsrapport 2021 fördjupar berättelsen om hur vi agerar i den gröna omställningen. Det dagliga arbetet gör våra 300 medarbetare genom medvetna val och hållbarhetssäkrade beslut i samverkan med lokala skogsägare, samarbetspartner och kunder. Förändring skapar vi tillsammans.

Bergkvist Siljan AB | Box 435 | 792 27 Mora | mail@bergkvistsiljan.com | bergkvistsiljan.com


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

TRANSPARENT, PERSONLIG OCH HÅLLBAR SKOGSFÖRVALTNING

Skogen är hetare än någonsin. Som avgörande del i landets ekonomiska tillväxt, i hur vi ska klara klimatfrågan, arbetet för ökad biologisk mångfald och allmänhetens tillgång till rekreation är våra skogliga resurser av högsta värde vilket kräver god förvaltning. SUSAB, Skogsutveckling Syd AB (SUSAB) är den professionella skogsförvaltaren som sätter uppdragsgivaren och dennes skog i främsta rummet. Med fokus på stark tillväxt, nära samarbete med entreprenörer, total öppenhet och transparent redovisning mot uppdragsgivarna, arbetar SUSAB för en mer lönsam och hållbar svensk skog. Din totalförvaltare Helhetslösningar. Att förvalta skog är ett långsiktigt och övergripande arbete som kräver uthållighet, kunskap och djupare förståelse för ekonomi, miljö och sociala faktorer, något som SUSAB besitter. SUSAB arbetar alltid nära sina uppdragsgivare för att möta de krav som ställs och optimerar avkastningen, parallellt med genomgående miljötänk för en framtida frisk och genererande skog. – Vi står för vad vi gör. Genom att redovisa allt – från minsta planta, plantering och budget, alla transaktioner redovisas med originalverifikat, till avverkning och redovisning på detaljnivå – verkar vi för en uthållig skog. För oss är det en självklarhet att visa utfallet på allt man betalar för, vartenda objekt. Våra uppdragsgivare ska känna att de samarbetar med ett professionellt skogsförvaltningsföretag som det går att lita på, säger Daniel Andersson, vd på SUSAB. SUSAB vänder sig till större skogsägare i form av privatpersoner, aktiebolag, fonder och stiftelser med fastigheter i Götaland. Foto: Ingrid Danielsson, Danielsson Egendomar.

Skogen – en trend som kommit för att stanna Intresset för skog har ökat. Vissheten om att alltmer måste byggas i trä för att nå klimatmålet har gjort att efterfrågan på träråvaror ökat. Oroligheter i omvärlden har dessutom gjort att förmågan till nationell självproduktion av material och bränsle blivit en allt viktigare fråga. Skogens förmåga att binda kol kräver samtidigt en smart återplantering och ökad tillväxt. SUSAB jobbar för att optimera alla dessa delar, samtidigt som de värnar om den biologiska mångfalden där flora och fauna måste ges utrymme. – I och med att skogen sträcker sig över hållbarhetens alla tre pelare: miljö, ekonomi och sociala faktorer, har intresset för att flytta över kapital och binda det till mark, inte minst skogsmark ökat. Gröna fonder och obligationer ger oss nya ägare som självklart ska känna att det finns en totalförvaltare som öppet visar hur de arbetar och ökar skogens värde genom ökad volym med ett transparent arbetssätt. Daniel Andersson förutspår att vi befinner oss i början av en ihållande trend när det gäller skogens popularitet och unika roll i den omställning som ska genomföras. – Klimat, produktion, arbetstillfällen, stark marknad och att bygga rätt, det är frågor som inte kommer att sluta vara aktuella. Vi jobbar optimalt utifrån våra uppdragsgivares skogliga strategi för en levande produktiv skog, avlutar Daniel Andersson. Läs mer på susab.se

Foto: Ingrid Danielsson, Danielsson Egendomar.

19


20

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

DINA TRANSPARENTA SKOGFÖRVALTNINGSPARTER FÖR MAXIMERAD LÖNSAMHET

Som erfaret skogsförvaltningsbolag och oberoende på virkesmarknaden, hjälper MittNorr Skog & Fastighet skogsägare att nå sina mål som rör båda långsiktig skogsförvaltning, naturvärden och ekonomiska affärer. – Vi hjälper blivande och befintliga skogsägare att hitta bra skogsfastigheter att investera i, säger Erik Svensson, skogsförvaltare på MittNorr Skog & Fastigheter. I en värld full av turbulens sker saker på råvaru- och fastighetsmarknaden, vilket har direkt påverkan på skogsbranschen. Parallellt sker en global omställning från fossila till gröna bränslen i vilken skogsnäringen har en avgörande roll både som kolsänka och energikälla. Den för Sverige alltid lika viktiga skogen är mer aktuell än någonsin. MittNorr Skog & Fastighet har lång och bred erfarenhet av skogsförvaltning, ekonomisk rådgivning och fastighetsfrågor och kan ge heltäckande service baserade på kundens behov. Målet är att ge skogsägare möjligheten att bedriva ett lönsamt och hållbart skogsbruk där varje virkesförsäljning upphandlas för att optimera virkespriserna.

– Har skogen vuxit i 100 år så kan man anstränga sig lite extra när det är dags för avverkning. För oss handlar det alltid om att sätta kundens behov och önskemål i fokus. Oavsett om det handlar om skogsförvaltning eller fastighetsfrågor utgår vi ifrån skogsägarens perspektiv. Vi är helt fristående, har ingen koppling till industrier eller entreprenörer. Istället upphandlar vi alla tjänster när vi är i behov av dessa och allt gör vi med fullständig transparens. Inga dolda kostnader eller påslag. Våra kunder måste känna att vi är en pålitlig, opartisk och trovärdig partner, säger Erik Svensson.

Skogens som stabil investering Köper man så kallad röjnings- och gallringsskog som är mellan 20 och 40 år gammal så får man normalt en årlig värdeökning på 6–8 %, som sker genom tillväxt, volymen ökar då träden växer. Historiskt har även värdet på skogsfastigheter ökat med 2–4 % årligen, och dessa två parametrar gör skogen till ett stabilt investeringsalternativ med en automatisk trygghet i avkastningen. Aktier och börsen bygger på gissningar och förhoppningar, men att skogen växer och volymen ökar – det vet vi med säkerhet. – Om man inte arbetar i skogsbranschen så kan det vara svårt att upphandla och sälja avverkningar själv, därför hjälper vi skogsägare med det. Vi färdigställer, tillgängliggör och bjuder ut avverkningsrätten på öppna marknaden för att maximera försäljningsvärdet. Vi ansvarar även för alla tillstånd, kontakter med berörda rågrannar och vägföreningar.

Jämtländsk och västernorrländsk skog ur investeringsperspektiv – Vad som utmärker den jämtländska och västernorrländska skogsmarknaden är att jaktvärdet i princip är obefintligt, jämfört med södra Sverige. Med andra ord, fastighetspriserna är i harmoni med tillväxt och virkespriserna. Tittar man på detaljnivå med Jämtland som exempel, ett län med fjäll i väster och bördiga delar i öster, blir det tydligt hur man kan utnyttja skillnaderna. En skogsinvesterare kan betala det relativt låga snittpriset för länet, på ett guldkorn till mark östra/mellersta Jämtland. Tack vare att skillnaden mellan bra och dåliga fastigheter är så stora så öppnas möjligheterna för riktigt bra affärer upp, men samtidigt finns det risker för dåliga investeringar om man inte har lokalkännedom. Där kommer MittNorr in som opartisk samarbetspartner som hjälper kunderna att göra bra fastighetsaffärer. Läs mer på mittnorr.se


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

ETT MODERNT OCH MILJÖVÄNLIGT SKOGSKONCEPT

MarkskoningsGruppen är ett modernt skogsskötselföretag med höga ambitioner. Utifrån ett genomtänkt och högkvalitativt koncept för skonsam skogsvård med en optimerad maskinpark utför de en rad olika tjänster i skogen, med minimal miljöpåverkan. Sedan 2013 har Markskoningsgruppen arbetat med långsiktig och skonsam skötsel av svensk skog. Idag består bolaget av tolv medarbetare som tillsammans med en rad samarbetspartners och underleverantörer bidrar med en bred kompetens. De genomför allt från traditionell avverkning och gallring, till markberedning, viltförvaltning och trädvårdande tjänster. – Grundbulten i företaget är att genom att bruka skonsamma produkter ur en bred maskinpark kan vi ta oss an och genomföra nästan vilket uppdrag som än landar på vårt bord, med största möjliga hänsyn till miljön. Vi är dessutom ett av få skogsbolaget som lättillgängligt kan tillhandahålla valmöjlighet mellan riktiga beståndsgående maskiner och stickvägsgående koncept i gallring. Vi anpassar alltid de skogliga åtgärderna tillsammans med aktiva råd efter kundernas behov, säger Niklas Lundberg, grundare och vd. Bland kunderna finns privata skogsägare, företag och statliga myndigheter, framförallt i områdena Östergötland och Sörmland. Kvalitetssäkring är en viktig del av verksamheten, och bolaget utvärderar och följer konsekvent upp sitt arbete för att alltid leverera resultat som både tillfredsställer kunden och går i linje med bolagets gröna ethos. – Vår maskinpark möter de allra högsta kraven vilket gör att vi kan utföra arbeten på känslig mark, som sumpmarker och mossar. Genom att alltid utforma insatsen efter markägarens behov håller vi nere utsläpp miljöpåverkan. För återplantering jobbar MarkskoningsGruppen till viss del med egen personal, men även med andra parter för att ta hand om hela skogscykeln.

– Jag tycker helt enkelt att vi har en bredd i vårt koncept som gör att vi skiljer oss från andra aktörer på marknaden. Att vi har nischat in oss på skonsam förvaltning med en optimerad maskinpark ger våra kunder en bred möjlighet att köpa tjänster med minsta möjliga påverkan på skogen. MarkskoningsGruppen är PEFC- & FSC-certifierade som drivningsentreprenör samt virkesorganisation. – För mig är det otroligt viktigt att skogens biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga beskyddas för att viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner ska bevaras, både nu och i framtiden, utan att andra ekosystem skadas. Både på lokal, nationell och global nivå. Vi gläds åt att kunna bidra till detta, avslutar Niklas Lundberg. Läs mer på markskoningsgruppen.se

Jag tycker helt enkelt att vi har en bredd i vårt koncept som gör att vi skiljer oss från andra aktörer på marknaden

21


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

22

ALSTOR – DEN OPTIMALA SKOGSVÅRDSMASKINEN För att genomföra ett gediget arbete i skogen är det inte alltid den största och tyngsta maskinen som är rätt för jobbet. Familjeföretaget Alstor har därför tagit fram smidiga och effektiva maskiner som ger dig möjligheten att gallra, avverka och sköta om din skog för hög tillväxt och skonsam omsorg, utan onödiga markskador. År 1998 kördes den första Alstor 8×8 ut ur produktionsfabriken i Dingle, Bohuslän. Sedan dess har utvecklingen drivits på och idag levererar bolaget en flexibel lastbärare med goda terrängegenskaper. – Vårt koncept är rätt maskin för rätt jobb och idag levererar vi både skotare, skördare och en kombimaskin. Kunden får en fullboggiemaskin för obehindrad framkomst även i kuperad och besvärlig terräng, med minimala körskador. Det innebär att den som vill köra hyggeslöst kan göra det, säger Kristian Laurell, vd. Alstors breda kundgrupp innefattar bland annat professionella entreprenörer, kommuner, självverksamma skogsägare och energibolag. – Våra kunder väljer själv utrustningsnivån och våra maskiner anpassas efter behov. Flexibiliteten hos maskinen uppskattas högt och behovet av maskiner för ett hållbart sätt att bruka skogen har växt de senare åren. Genom nära samarbete med lokala underleverantörer levererar Alstor en svensk produkt, vilket innebär korta transporter och minimerade utsläpp. Storleken på produkterna är också viktig, då mer effektivt proportionerade maskiner drar mindre bränsle och lämnar färre avtryck i skogen.

Som ett litet bolag med helhetstänk jagar vi inte kvartalsrapporter utan målet är att leverera en produkt som går i linje med ett hållbart sätt att leva – Vi jobbar konstant med att effektivisera maskinen ytterligare, utan att den fysiska produkten blir större. Som ett litet bolag med helhetstänk jagar vi inte kvartalsrapporter utan målet är att leverera en produkt som går i linje med ett hållbart sätt att leva. Med den ska du kunna göra jobbet på ett optimalt sätt, utan onödigt slitage på miljön och höga driftskostnader. Maskinerna drivs på diesel och många av Astors kunder väljer nu att gå över till det fossilfria alternativet HVO100. Tack vare maskinernas bränslesnåla drift blir det ekonomiskt försvarbart att använda miljövänliga bränslen. – Alstorn drar cirka 2 liter i timmen och vår skotare gör ett jämnare uttag över marken, vilket innebär en jämnare tillväxt. Därmed blir det enkelt för oss att skryta om hur den robusta och flexibla konstruktionen inte bara ger bra service utan även god ekonomi. Det finns en anledning till att Alstors kundgrupp av nöjda och återkommande skogsbrukare stadigt växer. Vill du också sköta om din skog på ett skonsamt och miljövänligt sätt, med svensktillverkade maskiner? Välj Alstor. Läs mer på alstor.se


Elisabeth, en av 313 084 skogsägare.

Tillsammans är vi 313 084 enskilda skogsägare som kämpar för att skapa välmående skogar som ger värde för Sverige.. Följ oss på skogslandslaget.se


Klockan tickar. Både dina kunder och samhället i stort vill att du gör vad du kan för att hjälpa klimatet. Vår expertis inom förnybart förpackningsmaterial hjälper dig att minska klimatavtrycket för ditt varumärke och accelerera omställningen mot en cirkulär ekonomi. Dessa enkla steg kan bidra till ett mer hållbart varumärke: 1. Minska materialåtgången 2. Byt till papper 3. Säkra en hållbar leverantörskedja Vill du veta mer? Gå till www.billerudkorsnas.se


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

25

SKOGSTEKNISKA – DIN PARTNER FÖR SKOGLIG KOMPETENS Alfta Skogstekniska Utbildning bedriver både utbildning och fortbildning – från planta till slutavverkning – mot skogsbruket i Sverige och internationellt. Sedan 1991 har Skogstekniska utbildat tusentals elever för skogsnäringen, grunden till den ekonomiska välfärd vi har idag och kommer att ha framöver. – Skogen är en nyckelfaktor i omställningen till en fossilfri verksamhet. Och i denna omställning kommer skogens roll att bli alltmer viktig. Näringen behöver redan idag kompetent

personal som det dessvärre råder brist på. I över 30 år har vi kunnat erbjuda ett heltäckande utbud av skoglig kompetens, fortbildning, skräddarsydda lösningar och produktionshöjande insatser både på vårt utbildningscenter och på plats hos kund, säger Joakim Söderberg, ägare av Alfta Skogstekniska Utbildning. Skogstekniska, belägen i Gävleborg med omnejd, erbjuder idag yrkeshögskola, yrkesvux och fristående utbildningar nationellt och internationellt. Yrkeshögskolan är en utbildning som branschen tagit fram baserat på näringens behov, för att möta de kompetenskrav som råder. Yrkesvux är en grundläggande skogsutbildning på 300 hp som ger behörighet till Yrkeshögskolan för skogsbrukstekniker, där man blir skogsmaskinförare eller arbetsledare och planerare. Bland de fristående kurserna finns allt från skogsmaskinutbildningar och motormanuellt arbete till PEFC/FSCutbildningar samt administrativa kurser. – Skogsnäringen är stabil och kommer att behövas i framtiden. Under hela pandemin har branschen stått stark med få uppsägningar. Behovet av personal med gedigen kunskap kommer att fortsätta finnas. Vi måste investera i våra företag för att vara up to date. Ju fler som inser vikten av skogen, hur den har byggt upp vårt samhälle och hur den kommer att fortsätta ligga som stabil grund i svensk ekonomi, ju fler hoppas vi kommer att lockas till Skogstekniska, avslutar Joakim Söderberg Läs mer på skogstekniska.se

TILLSAMMANS FÖR EN LEVANDE LANDSBYGD En sammanslutning för att alla medlemmar ska ha förutsättningar att verka för all framtid, och med landsbygdens bästa i fokus, generation efter generation – det sammanfattar Sveriges Allmänningsskogars Förbunds mål och vision. Som en röst för 21 olika medlemmar verkar Sveriges Allmänningsskogars Förbunds för en levande landsbygd och hållbara skogar. Medlemmarna är förvaltare av Dalarnas besparingsskogar och Norrbottens allmänningsskogar, som tillsammans äger mer än 670 000 hektar vilket motsvarar mer än 2 % av Sverige skogsareal. Allmänningarnas och inlandets skogar har historiskt sett spelat en viktig roll för att stärka lands- och glesbygd. Och idag är betydelsen av och förutsättningarna för skogsbruk en minst lika viktig funktion för samhällssociala faktorer, ekonomi och levande friska skogar. – Vi är en sammanslutning för långsiktiga skogsförvaltare med delade intressen. Under gemensam flagg och genom att samla kunskap och erfarenhet gör vi medlemmarnas röster hörda inom de näringspolitiska frågorna, säger Nicklas Samils, näringspolitisk talesperson på Sveriges Allmänningsskogars Förbund. – Det är viktigt att ha en central punkt som hanterar nationella och federala frågor såsom remisser, lagförslag och EU-strategier, direktiv och förordningar. Vi agerar i den skogspolitiska debatten genom att föra fram allmänningarnas förutsättningar och mål, men fungerar även vid behov som stöd för våra medlemmar. Sveriges Allmänningsskogars Förbund utgör även en viktig plattform för den konstruktiva debatten. Allt för ofta klumpas skogsbruk och skogsägare ihop till en enda form vilket ger en orättvis och onyanserad bild av skogsägares olika mål och förvaltning.

– Man kan inte lägga en schablon över oss alla. Förbundets medlemmar har en särställning i sin förvaltning och ambition med sina innehav. Förutom avkastningen som tillfaller delägarna går en del till samhället i vilket de befinner sig. Det finns en långsiktighet och medvetenhet om att vi måste och kan vara med och dra vårt strå till stacken i omställningen mot ett hållbart samhälle med behov av bland annat biobränslen och virke. Därför utgör en viktig del av förbundets uppdrag påvisandet av våra medlemmars plats i det viktiga pussel som svenskt skogsbruk utgör för att morgondagens samhälle skall fungera.

Vi agerar i den skogspolitiska debatten genom att föra fram allmänningarnas förutsättningar och mål, men fungerar även vid behov som stöd för våra medlemmar. – Våra medlemmar har funnits länge och den verksamhet som de har utövat har visat sig vara väldigt framgångsrik gällande lönsamhet, långsiktighet och samtidigt varit naturvårdsmässig – och detta skall vi fortsätta med, avslutar Nicklas Samils. Läs mer på sasf.se

SVERIGES ALLMÄNNINGSSKOGARS

FÖRBUND


Ökad hastighet med bibehållen mått noggrannhet

SågCenter är helhetsleverantören av sågteknik och slipservice för industriell sågning. Vi vill vara branschens vassaste och mest pålitliga partner. Med innovativ produkt- och metodutveckling skapar vi förutsättningar för din framtida tillväxt och lönsamhet. Ett komplett utbud av standardprodukter – med möjlighet till kundunika anpassningar – ger ett värdeutbyte och en tillgänglighet utöver det vanliga.

Tel + 46 (0)371 335 80 www.s Tel + 46 (0)371 335 80 www.sagcenter.se


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

KLIMATSMART BIOKOL SKA BIDRA TILL STÅLINDUSTRINS OMSTÄLLNING

Vi står inför en av de största förändringarna sedan industrialiseringen – när stålindustrin ska övergå till produktion av fossilfritt stål. En viktig del i denna övergång står biokolet för, det fossilfria alternativet som ska ersätta fossilt kol. Men för att vi ska klara av omställningen måste produktionen av biokol ges möjlighet att skalas upp – en resa som enligt Envigas behöver påbörjas redan idag. Under 2021 tillverkades 35 000 ton biokol i Europa – och om inga förändringar sker förväntas behovet av fossilfritt kol öka kraftigt de närmaste åren. Enligt Lars-Gunnar Almryd, vd för biokolproducenten Envigas, är tillgången till biokol en stor utmaning i stålindustrins omställning. För att övergången till fossilfritt stål ska vara möjlig att genomföra behöver produktionen av biokol skalas upp snabbt de närmaste åren. – Utmaningen är inte att övertyga fler att gå över till biokol, för vi ser redan nu en enorm marknad. Det har gjorts noggranna studier kring stålindustrins omställning, där det konstateras att det kommer att finnas ett behov på minst 350 000 ton biokol i Norden till 2026. Adderar man därtill marknaden i övriga Europa blir siffrorna mycket stora, med ett behov av miljontals ton biokol per år. Då behöver någon vara med och starta de här processerna på riktigt och där ser vi en viktig roll som vi kan fylla, säger Lars-Gunnar Almryd. – För att stålindustrin ska kunna genomföra den planerade omställningen till produktion av fossilfritt stål, enligt de tidplaner som presenterats, behövs omedelbar tillgång till el och nödvändiga råvaror som till exempel biokol. Därför är det viktigt att omfattande investeringar görs för att möjliggöra detta, vilket vi på Envigas gör genom att förbereda utbyggnad av vår produktionskapacitet. Målet är att nå en produktion av 150 000 ton biokol till 2030, med en första anläggning färdig redan 2025, fortsätter Lars-Gunnar.

En resurseffektiv omställning På plats i Envigas lokaler i Bureå, söder om Skellefteå, pågår redan idag en skalbar produktion av biokol. En produktion som tar avstamp i restprodukter från skogs- och trävaruindustrin som genom pyrolys omvandlas till biokol. Genom att omvandla restprodukter till biokol skapar man ett betydligt bättre, effektivare och mer lönsamt resursutnyttjande, genom möjligheten att samtidigt producera bioolja och biogas med betydande värde för andra applikationer. – Vi ser ett ökat konsumenttryck vad gäller klimatneutrala produkter, där konsumenterna vill veta att klimatutsläppen kopplade till produktionen är minimala, neutrala eller till och med positiva. Genom att förädla restprodukter från skogen kan vi möjliggöra den stora transformationen som sker i stålindustrin. Med vår erfarenhet och den kompetens vi byggt upp inom området så känner vi oss manade att ta täten i detta arbete, avslutar Lars-Gunnar. Läs mer på envigas.com

Genom att förädla restprodukter från skogen kan vi möjliggöra den stora transformationen som sker i stålindustrin.

27


Blånat virke? TIPS: Ta först det äldst avverkade virket i virkesvältan till sågklingan! Så snart vi fått med dig och ditt skogsbolag på tåget ska vi vidareutveckla våra virkesmärkningssystem på skotare så att de märker virket med ett avverkningsdatum. Bara att kontakta oss för mer info om hur vi märker virke och hur vi kan effektivisera din skogsvardag!

logscom.com 094110041 info@logscom.com

DIGITALISERINGEN – EN FÖRUTSÄTTNING FÖR FRAMTIDENS SKOGSBRUK Skogsbranschen har ett stort behov av att tillvarata möjligheterna med ny teknik. Man behöver utveckla och anpassa nya arbetssätt vad gäller optimering av råvaruflödet och nu även ta större hänsyn till ekologiska och sociala faktorer. Detta innefattar hela flödet från skoglig planering till industri. Därför pågår idag ett intensivt digitaliseringsarbete inom branschen – där Sokigo är en nytänkande och ledande leverantör. Att samarbeta med företag som utvecklar digitala IT-stöd ger en förutsättning för att modernisera den skogliga processen. Sokigo har utvecklat ett produktkoncept som bär namnet Sokigo Forest. Konceptet har tagits fram tillsammans med kunder och omfattar behoven för traditionellt skogsbruk likväl som för kontinuitetsskogsbruk. – Skogen har så många värden för hela vårt samhälle. Vi har i vårt skogliga erbjudande även inkluderat att skogen kan skötas med olika syften. I stadsnära skogar så kan det bland annat innebära att skogen ska planeras, skötas och anpassas till att vara ett rekreationsområde, säger Staffan Bygdén, affärsområdeschef.

Teknisk plattform för mobilitet och sammanhållen informationskedja Sokigo Forest konceptet och dess olika produkter bygger på en helt ny teknisk plattform som möter behovet av mobilitet och en sammanhållen informationskedja. Det är baserat på öppna och dynamiska system som förenklar och förbättrar kommunikationen. Detta leder till alla parter och delar av processen kan arbeta i samma tekniska miljö. Det ökar kvaliteten på den digitala kommunikationen mellan beställare och utförare. Verksamhetssystemen är helt webbaserade och mobila så verktygen kan användas inne på kontoret såväl som ute i fält.

– Vi utvecklar produkter och lösningar med en tydlig ambition och inriktning. Förutom att det givet ska ge direkta värden till kunden och vara till hjälp i dess vardag så är det viktigt för oss att det bidrar till förbättring i ett bredare perspektiv. Det kan till exempel vara att system för skoglig planering ska kunna bidra till att minimera körskador i skogen, minska påverkan på miljön, minska stress. Kort sagt, det vi levererar ska bidra till hållbarhet över tid, såväl i skogen som i samhället stort, avslutar Staffan Bygdén.

Om Sokigo

Vi levererar digitala lösningar baserade på programvara och tjänster till privat och offentlig sektor. Genom innovation och verksamhetsnära spetskompetens i samarbete med våra kunder bidrar vi aktivt till ett effektivt och hållbart samhälle. Våra lösningar ska vara till nytta i kundens verksamhet samt skapa mervärde för kundens kund. Sokigo är en del av Addnode Group (publ.) Läs mer på sokigo.com/produkter/sokigo-forest/


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

29

HÅLL KOLL PÅ UNDERHÅLLET – OCH ÖKA VÄRDET PÅ MASKINERNA

Efter att ha sett en stor förbättringspotential i hanteringen av lantbruksmaskiner såg Farmers First dagens ljus. Genom sitt enkla system har de funnit ett smidigare sätt att hantera lantbrukarnas maskinunderhåll – vilket på sikt även ökar såväl livslängden som värdet på maskiner och redskap. Att hålla koll på sitt underhåll blir snabbt en stor uppgift, med många underhållsaktiviteter som ska genomföras vid olika tidpunkter. Men med rätt systemstöd blir det genast enklare att få en överblick. I Farmers Firsts system skapar man enkelt underhållsplaner och får som lant- och skogsbrukare stöd i att utföra rätt underhåll vid rätt tidpunkt – samtidigt som det skapas en digital servicebok för de underhållna maskinerna. – Vi ser till så att man slipper springa mellan olika system och pärmar, utan kan ha allting samlat i telefonen. Genom att logga genomfört underhåll direkt i systemet, som sedan

kan användas för att bevisa maskinernas underhåll, ökar man dessutom värdet på sina maskiner vid eventuell försäljning, förklarar Anders Fridlund, grundare av Farmers First.

Underhåll och reparationer – med rätt reservdelar Utvecklingen av Farmers First går fort och en egen e-handel med ett första bassortiment står just nu inför lansering. Som maskinägare söker man enkelt upp de reservdelar och det material som behövs och kan knyta allt till maskinen och dess underhållsplan. Det blir då enklare att hitta rätt delar till den enskilda maskinen och beställningen kan genomföras så snart systemet meddelar att det blivit dags för underhåll av maskinen. – Vi vill uppnå en affärsmodell som är mer i harmoni med lantbrukarens drivkrafter. Genom att addera reservdelsförsäljning till underhållsplaneringen gör vi det enklare för våra användare att öka livslängden på sina maskiner. Vi sätter deras behov i centrum och gör det enklare för dem att uppnå en så kostnadseffektiv maskinpark som möjligt, avslutar Anders Fridlund.

Läs mer på farmersfirst.se

ONE TIMBER

Var en del av Farmers Firsts väg framåt

Samtidigt som systemutvecklingen fortsätter, och nya affärsmöjligheter skapas, så vidgas även marknaden för Farmers First. Anders Fridlund spår en god framtid för företaget – med ett behov av den här typen av system, maskinekonomi och affärsmodell hos lant- och skogsbrukare i hela Europa. – Vi har hittat ett koncept som fungerar alldeles utmärkt i Europa, en totalmarknad på över 900 miljarder kronor. Det räcker med en liten del av lantbruksmarknaden för att skapa ett stort företag, säger Anders Fridlund. – För att nå dit behöver vi ägare som har en passion för lantbruk och matproduktion – och som står på lantbrukarnas sida. Vi behöver engagerade ägare som vill göra oss sällskap i att göra en bra affär och säkerställa att vi gör nytta i samhället, med lägre kostnader för matproduktion och bättre nyttjande av EUs stödprogram.

Är du intresserad av att investera i framtidens lantbruk? Kontakta Anders Fridlund: anders.fridlund@farmersfirst.se

Få en effektiviserad vägning för bättre lönsamhet 054-402 08 40 I viktigt@tamtron.se I tamtron.se VÄGNING – KUNSKAP – KVALITET


KunGen av SkoGen

VÄRLDSNYHET!

VI DEMOKÖR VED OCH FLIS!

MONTER 797

ELHO HYDRAULDRIVEN KÄTTINGRÖJARE FÖR SKOGSKRAN!

TÄVLA OCH VINN TRAKTORKEDJOR!

20% RABATT nordfarm.se • monter 797

PÅ SKOGSKEDJOR och band PÅ LAGER + yxa på köpet!

SKOGSSKÖTSEL I HÖG KVALITET FÖR MARKÄGARENS BÄSTA

Idén att kombinera skogsförvaltning och biobränsle redan vid starten 1991 har visat sig vara ett lyckat och hållbart koncept för Linköpings Skogstjänst. Genom långsiktiga relationer med markägare förvaltar de svensk skog på ett hållbart och högkvalitativt sätt, för en grönare natur och en grönare morgondag. Bolaget har sitt säte i Linköping och förvaltar 102 000 hektar mark i tio län i mellersta och södra Sverige. Utöver plantering, röjning, fällning och annan omvård erbjuder de rådgivning inom både skogsskötsel och ekonomiska aspekter av markägande. – Vi är enormt långsiktiga i allt vi företar oss, både i skogsskötseln och i våra relationer med markägare, leverantörer och entreprenörer. Med en stark lokal förankring levererar vi alltid högsta kvalitet för markägarens bästa, säger Gabriel Danielsson, grundare till Lidköpings Skogstjänst. På flera sätt arbetar bolaget för att genom skogsförvaltning bidra till den gröna omställningen. Bland annat säljer vi grot som biobränsle till värmeverk och vid återplantering lägger Linköpings Skogstjänst stor vikt vid diversitet för ökad biologisk mångfald. Alltid i dialog med markägaren, säger avverkningsanvsarige Henrik Segerstéen. – I vår roll som professionell rådgivare uppmuntrar vi alltid skogsägare att öka träslagsblandningen, för att rätt träslag sätts på rätt plats. Skogen har bidragit till Sveriges välfärd under en väldigt lång tid och är ett viktigt material i vår vardag. Både som bränsle och som långsiktigt hållbart byggmaterial har skogen en otroligt intressant framtid, säger biobränsleansvarige Mattias Laitamaa.

Läs mer på skogstjanst.se

Med en stark lokal förankring levererar vi alltid högsta kvalitet för markägarens bästa,


ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS

31

VÄXLAR UPP FÖR ATT MÖTA STARK EFTERFRÅGAN PÅ TRÄ

Trä som byggnadsmaterial är en verklig utmanare till stål och betong. Efterfrågan i Skandinavien är nu större än någonsin – och det trycket är påtagligt i Setras träindustricenter i Långshyttan. 2020 startade Setra en toppmodern anläggning i Långshyttan för tillverkning av korslimmat trä – ett förnybart material som används till att bygga allt från flerbostadshus till industrifastigheter. I anslutning till fabriken finns Setras tillverkning av limträ samt komponenter till fönster och dörrar. Träindustricentret ligger strategiskt nära sågverken varifrån råvaran hämtas. – Vi pratar mycket om Grönsamhet på Setra, som också är namnet på vår vision. Det innebär att vi vill bedriva en verksamhet som inte bara vi, utan också våra kunder, naturen och samhället tjänar på. Vårt träindustricenter är en grönsam satsning som ligger väldigt rätt i tiden, säger Daniel Halvarsson, affärsområdeschef för bygglösningar och komponenter.

Medvetenhet ger ökad efterfrågan Marknaden för KL-trä som alternativ till betong och stål har fullkomligt exploderat de senaste åren, och fortsätter växa i en rasande takt tack vare att det händer mycket inom området. Daniel Halvarsson härleder det till att kunskapen ökar bland såväl byggbolag som entreprenörer och konstruktörer. – Allt fler inser fördelarna med att bygga i trä, för det finns många. Trä är det enda förnybara byggmaterialet, och varje kubikmeter i trä i den färdiga byggnaden binder 800 kilo koldioxid, säger han och fortsätter:

– En annan fördel är att det går fort att sätta upp träelement ute på site, vilket drar ner på kostnader i projekten. Arbetsmiljön är bättre då det är mindre buller och säkrare att arbeta med lättare material. Även transporter är enklare med träelement.

Driver på utvecklingen Träelementen som Daniel Halvarsson berättar om utgör stommen till byggnader. Dessa levereras färdiga från fabriken med urfräsningar för dörrar, fönster och ledningar. Kapaciteten för att producera KL-trä runt om i Skandinavien har ökat under de senaste åren – konkurrenter blir kollegor under skiftet. – Tillsammans konkurrerar vi mot betong- och stålindustrin och driver på en utveckling där byggföretagen växlar över till trä. Vi ersätter befintliga produkter med hållbara alternativ, säger Daniel Halvarsson.

Väntar kraftig tillväxt Setras träindustricenter i Långshyttan är inne i en kraftig tillväxtfas. Målet är att skala upp mot en produktion på 200 000 kubikmeter år 2025. – Det är ett fullt rimligt mål. Alla här brinner för att bidra till något bra i samhället. Den inställningen gör att vi kan ha en väldigt hög ambitionsnivå, konstaterar Daniel Halvarsson.

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Setra förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar till klimatvänliga produkter så som limträ, KL-trä samt bioprodukter för pappersmassa-, och energiframställning. Koncernen har cirka 800 anställda och kunderna finns globalt. Setras vision heter Grönsamhet. Läs mer på setragroup.com

HÄRADSALLMÄNNINGAR – EN VIKTIG PUSSELBIT I VÅR FRAMTID

“Vår gård Luntängen är mitt hem och mitt paradis som jag delar med ett litet universum av arter. Jag har sett både lo och gråspett från ytterdörren. På hösten plockar jag kass-vis med trattisar. Här har skogen brukats klokt i hundratals år. Mitt mål är att skogen även fortsatt ska vara hållbar en lång tid framöver. Även när jag inte är markägare”, berättar Erik Petré, sekreterare i Sveriges Häradsallmänningsförbund. Likt Clark Kent kan jag byta skepnad. Jag är inte bara markägare och brukare av skog. Jag är också sekreterare i Häradsallmänningsförbundet och har varit sakkunnig i Skogsutredningen. En i mångas ögon tråkig byråkrat som hänvisar till vetenskap och forskning. Men tyvärr saknar

jag och andra privata skogsägare Stålmannens superkrafter. Vi når inte ut med positiva fakta om vårt kunskapsbaserade skogsbruk som ständigt utvecklas. Nu vill EU att 30 procent av varje skogstyp ska avsättas som reservat. Det väcker många frågor, och om förslaget klubbas igenom blir det en stor inskränkning i äganderätten till enorma kostnader. Något som nog ingen annan bransch skulle acceptera. Och till sist – är det rimlig prioritering av pengar som exempelvis vården, polis och infrastruktur kanske bättre behöver? I Häradsallmänningarna har vi en mer än tusenårig historia av att bruka skogen på bästa sätt. I generationer har vi bidragit till att skapa arbetstillfällen och en stark skogsexportindustri, samt tillgodose allmänhetens behov av ett trivsamt, rörligt friluftsliv. Låt oss få fortsätta göra det. Ha förtroende för att vi vet vad vi gör. Fråga oss. Besök oss. Självklart vill vi kunna få avkastning på vår skog idag men vi vill också att det ska vara möjligt för generationer framåt. Våra miljöpolitikers perspektiv är ofta bara fram till nästa val. Vårt perspektiv är längre. I Sverige behövs det fler Luntängar – inte färre. Läs mer på haradsallmanningsforbundet.se


SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET

Kom närmare din skog

Samla allt som rör ditt skogsägande på skogsvinge.se