Page 1

LED+ O P P S TA R T AV N Y G R U P P E T I L H Ø S T E N Flere hundre ledere har de siste årene gjennomført et av Human sine lederutviklingsprogrammer LED. Vi har nå gleden av å invitere til oppstart av en ny gruppe i Bergen til høsten.

KONSEPT Varighet over tid Individuelt og kollektivt fokus Selvinnsikt og ferdigheter Nettverksbygging og læringsfellesskap

INNHOLD

9

MÅNEDERS VA R I G H E T

6

DAGER MED FELLESSAMLINGER

8

INDIVIDUELLE S A M TA L E R

MER INFO ELLER FOR Å MELDE DIN INTERESSE:

Ørjan Hummelsund er programansvarlig for LED+ Bergen. Han er Partner i Human og har nærmere 20 års leder- og konsulenterfaring, hvorav 10 års som daglig leder. Han er utdannet cang.mag fra Universitet i Bergen, har meget gode analytiske ferdigheter og har spisskompetanse på personlighetsanalyser og utvikling. Kontakt | orjan@human-as.no | 913 11 991


FELLES SAMLINGER

Fellessamlingen er til for å skape godt læringsmiljø og gir en spennende mulighet til å utvide ditt nettverk blant andre næringslivsledere i regionen. Alle våre fellessamlingen har høy interaksjon har relevante temaer.

FELLESSAMLINGER: 2-dagers oppstartssamling på Panorama i uke 36 To heldagssamlinger ved Human sitt kontor på Kokstad 2-dagers avslutningssamling på Marsteinen Fyr mai 2019

TEMAER: Lederskap og lederskapsforståelse Omstilling og endringsledelse Den vanskelige samtalen Human har et nært samarbeid med Panorama hotell & resort på Sotra. Hotellet har vist seg å være et velegnet sted for læring og refleksjon. Vi kan by på vakre omgivelser og med god mat og drikke.

Rekruttering og utvelgelse Teamledelse og gruppedynamikk Selvledelse og motivasjon


INDIVIDUELLE

S A M TA L E R

De individuelle samtalene er den enkelte leders mulighet til å arbeide aktivt med eget lederskap knyttet til spesifikk lederrolle. Samtalene er konfidensielle og en trygg ramme for refleksjon og læring.

Transparent 360 -graders lederevaluering

Arbeidspsykologiske tester som kartlegger personlighet, verdier og stressatferd Individuell utviklingsplan med definerte målsetning og fokusområder

HDS

MVPI


LED+ H VA S I E R T I D L I G E R E D E LTA K E R E ? «Som leder gjennom 10 år har det vært noen kurser med ulike erfaringer. Det som overrasker med LED er hvordan disse dyktige kurslederne klarer å dra oss inn i ett veldig praktisk tenkende treningsmiljø med mange oppgaver. De individuelle samtalene fikk jeg stor glede av fordi den tiden ble brukt til refleksjon. Jeg kan på det varmeste anbefale dette kurset» Roald Gjelsten, Director Service and Support, AutoStore

LED skiller seg fra mange utviklingsprogram, med stor grad av «skreddersøm». Individuelle samtaler, utviklingsmål og relevant ledertrening gjør at programmet var relevant i for min situasjon. Enda mer verdifullt enn påfyll av kunnskap, ble bevissthet og utvikling av egen påvirkning på andre mennesker. For meg førte det til konkret endret adferd, og bedre lederegenskaper. Anbefales om du har et reelt ønske om forbedring. Even Hopland, Tidl. Regiondirektør i SG FInans

U T VA L G T E R E F E R A N S E R

Led+ Bergen 2018  

De siste årene har flere hundre ledere deltatt i et av Human sine lederutviklingsprogrammer på Vestlandet. Vi har nå gleden av å invitere ny...

Led+ Bergen 2018  

De siste årene har flere hundre ledere deltatt i et av Human sine lederutviklingsprogrammer på Vestlandet. Vi har nå gleden av å invitere ny...

Advertisement