Page 1

HAKIJAN OPAS

YHTEISHAKU 4.3.–3.4.2013


SISร„LLYS

2

HANKI IHMISEN AMMATTI!

3

Tervetuloa opiskelemaan erilaiseen ammattikorkeakouluun

4

KOULUTUSTARJONTA

6

NUORTEN YHTEISHAKU

9

Humanistinen ja kasvatusala Viittomakielentulkki (AMK) Yhteisรถpedagogi (AMK) Nuorten valintaperusteet Humanistinen ja kasvatusala

10 11 12

Kulttuuriala Kulttuurituottaja (AMK) Nuorten valintaperusteet Kulttuuriala

16 17

14

18

Hakukelpoisuus ja valinnan yleisperiaatteet

20

Hakukalenteri

23

HUMAKO

24

AIKUISTEN YHTEISHAKU

25

Humanistinen ja kasvatusala Viittomakielentulkki (AMK) Yhteisรถpedagogi (AMK)

26 27 28

Kulttuuriala Kulttuurituottaja (AMK)

30 31

Hakukelpoisuus ja valinnan yleisperiaatteet

32

Hakukalenteri

34

OPISKELIJAVALINNAN YLEISET PERIAATTEET

35

Avoin AMK

38

Yhteystiedot

39

Varaamme oikeuden muutoksiin Hakijan oppaassa.


HANKI IHMISEN AMMATTI! Humak on verkostomainen, valtakunnallisesti toimiva ammattikorkeakoulu, joka on erikoistunut järjestö- ja nuorisotyöhön, kulttuurituotantoon sekä tulkkaus- ja viittomakielialaan. Meillä voit opiskella yhteisöpedagogiksi (AMK), kulttuurituottajaksi (AMK) ja viittomakielentulkiksi (AMK). Kaikista näistä tutkinnoista voit jatkaa myöhemmin ylempään AMK-tutkintoon. Nuorten koulutuksen lisäksi Humak on alojensa vahva aikuis- ja täydennyskouluttaja ja se tarjoaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, erikoistumisopintoja ja maksupalvelukoulutusta. Perusarvomme Human connections muodostuu humanistisesta ihmiskäsityksestä, suvaitsevaisuudesta ja toisen kunnioittamisesta, avoimesta, inhimillisestä vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta sekä yhdessä oppimisesta. Haluamme olla rakentamassa yhteiskuntaa, joka on inhimillinen sekä huomioi yksilön ja yhteisöjen tarpeet. Kuvaukset koulutustarjonnasta ja tutkintojen rakenteesta ovat luettavissa Humakin verkkosivuilla www.humak.fi.

AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU ON AJALLA 4.3.–3.4.2013 WWW.AMKHAKU.FI. OPINNOT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2013. 3


TERVETULOA OPISKELEMAAN ERILAISEEN AMMATTIKORKEAKOULUUN Humak siirtyy 1.8.2013 nykyisestä yhdeksän kampuksen mallista neljän yksikön toimintamalliin. Rakenneuudistuksella tuetaan Humakin roolia yhteiskunnallisena ammattikorkeakouluna ja vahvistetaan työelämälähtöisyyttä. Yksikön muodostavat kampus ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokeskus (TKI-keskus). Ne vastaavat yhdessä koulutuksen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan toteutuksesta ja opiskelijoiden ohjauksesta. Opiskelun alku kampuksella, jatko TKI-keskuksessa Opiskelijat aloittavat opintonsa kampuksilla, joissa toteutetaan monialaiset ja ammatilliset perusopinnot ja luodaan pohja ammatilliselle osaamiselle, työelämävalmiuksille ja koko tutkinnolle. Kolmannesta vuodesta eteenpäin tutkintoon kuuluvat ammatilliset suuntautumisopinnot ja työelämän kehittäjäopinnot toteutetaan TKI-keskuksissa. Opetus ja työelämä lähellä toisiaan Koulutusta toteutetaan mahdollisimman paljon työelämän oppimistilanteissa, luokkahuoneiden ulkopuolella. Näin opiskelijat pääsevät jo opintojensa aikana osallistumaan pienten mutta yhteiskunnallisesti merkittävien toimialojensa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan ja aluekehitystyöhön. Läheinen yhteys työelämään parantaa valmistuneiden osaamista ja työllistymistä.

4


5


KOULUTUSTARJONTA

h

NUORTEN KOULUTUS

AIKUISTEN KOULUTUS

Nuorten AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelija suorittaa koko koulutusohjelman opintopistemäärän pääsääntöisesti päiväopintoina. Opintojensa aikana opiskelija hyödyntää henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti Humakin erilaisia oppimisympäristöjä. Pohjakoulutusvaatimuksena on yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Haku tapahtuu osoitteessa www.amkhaku.fi.

Aikuiskoulutus järjestetään yleensä niin, että opintoja voi suorittaa monimuoto-opintoina työn ohessa. Osan tutkintoon kuuluvista opinnoista voi korvata AHOT-menettelyn kautta aiemmilla opinnoilla ja työkokemuksella. Opintojen suoritusaika määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaan. Aikuiskoulutus voi olla suunnattu tietylle kohderyhmälle, jolloin pohjakoulutusvaatimuksessa on määritelty hakukelpoisuuden antavat tutkinnot. Pohjakoulutusvaatimuksessa on määritelty myös hakukelpoisuuteen vaadittu työkokemus. Haku tapahtuu osoitteessa www.amkhaku.fi.

Kulttuurituottaja AMK Kulttuurituotannon koulutusohjelma Opintojen laajuus 240 opintopistettä, kesto 4 vuotta • Jyväskylän yksikkö, aloituspaikkoja 15 • Pääkaupunkiseudun yksikkö / Kauniainen, aloituspaikkoja 16 • Turun yksikkö, aloituspaikkoja 15

Viittomakielentulkki AMK Viittomakielentulkin koulutusohjelma Opintojen laajuus 240 opintopistettä, kesto 4 vuotta • Kuopion yksikkö, aloituspaikkoja 20 • Pääkaupunkiseudun yksikkö / Kauniainen, aloituspaikkoja 28

Yhteisöpedagogi AMK Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Opintojen laajuus 210 opintopistettä, kesto 3,5 vuotta • Jyväskylän yksikkö, aloituspaikkoja 35 • Kuopion yksikkö, aloituspaikkoja 26 • Pääkaupunkiseudun yksikkö / Nurmijärvi, aloituspaikkoja 61 • Turun yksikkö, aloituspaikkoja 30

Kulttuurituottaja AMK Kulttuurituotannon koulutusohjelma Opintojen laajuus 240 opintopistettä, kesto 1-4 vuotta * • Pääkaupunkiseudun yksikkö / Kauniainen, aloituspaikkoja 20 • Turun yksikkö, aloituspaikkoja 20

Viittomakielentulkki AMK Viittomakielentulkin koulutusohjelma Opintojen laajuus 240 opintopistettä, kesto määräytyy HOPSin mukaan* • Pääkaupunkiseudun yksikkö / Helsinki, aloituspaikkoja 7

Yhteisöpedagogi AMK Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Opintojen laajuus 210 opintopistettä, kesto 1-2,5 vuotta * • Pääkaupunkiseudun yksikkö / Nurmijärvi, aloituspaikkoja 25 • Tornion kampus, aloituspaikkoja 20 * Suoritusaika määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaan.

6


YLEMPI AMK Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat syventää ja laajentaa erikoisosaamistaan. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Pohjakoulutusvaatimuksessa on määritelty hakukelpoisuuden antavat tutkinnot ja lisäksi työkokemusvaatimus. Haku tapahtuu osoitteessa www.amkhaku.fi. Seuraava yhteishaku ylempään ammattikorkeakoulututkintoon on ajalla 16.9.–1.10.2013. Haussa on mukana Kulttuurituottaja (YAMK) – tutkinto. Opinnot alkavat tammikuussa 2014.

ERILLISHAKU Erillishaku on yhteishaun ulkopuolinen haku, jonka hakuohjeet ilmoitetaan opetustarjonnan yhteydessä.

Degree Programme in Sign Language Interpreting (EUMASLI) Tutkinnon nimi: Master of Humanities Tutkinnon laajuus ja kesto: 90 opintopistettä / 2,5 vuotta • Koulutuspaikka: Lähiopetus toteutetaan vuorotellen kussakin yhteistyökumppanikorkeakoulussa (Saksa, Skotlanti, Suomi). Degree Programme in Sign Language Interpreting (EUMASLI) on ylempi ammattikorkeakoulututkinto, joka on tarkoitettu ammattikorkeakoulu- tai vastaavan korkeakoulu-

tutkinnon suorittaneille viittomakielentulkeille, joilla on työkokemusta vähintään kolme vuotta. Tutkintonimike on Master of Humanities. Humakin yhteistyökumppaneina koulutusohjelman suunnittelussa ja toteuttamisessa ovat skotlantilainen Heriot-Watt University ja saksalainen Hochschule Magdeburg-Stendal. Lähiopetus toteutetaan vuorotellen kussakin maassa.

Tammikuussa 2014 alkavat erikoistumisopinnot

Koulutus sisältää syventäviä tulkkauksen ja kääntämisen opintoja, ns. kansainvälisen viittomisen opintoja sekä tutkimusopintoja. Tutkinto tähtää tulkin kielitaidon, tulkkaus-, kääntämis- ja tutkimustaitojen syventämiseen kansainvälisessä kontekstissa.

AVOIN AMK

• hakuaika on keväällä 2013 • hakulomake ja -ohjeet: www.humak.fi • opiskelijavalinta tehdään toukokuun puolivälissä pidettävän valintakokeen perusteella. • opinnot alkavat syyskuussa 2013

ERIKOISTUMISOPINNOT Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat maksullisia 30 opintopisteen laajuisia työelämän tarpeista lähteviä koulutuksia, jotka eivät johda tutkintoon. Erikoistumisopintojen opiskelijoiksi valitaan erillishaun kautta ensisijaisesti soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneita. Opintoihin haetaan sähköisellä hakulomakkeella www.humak.fi-osoitteessa.

Syksyllä 2013 alkavat erikoistumisopinnot Syksyllä 2013 alkaviin erikoistumisopintoihin haetaan ajalla 5.8.–26.8.2013. Opetustarjonta: www.humak.fi.

Tammikuussa 2014 alkaviin erikoistumisopintoihin haetaan ajalla 28.10.–18.11.2013. Lisätietoja opinnoista ja opintomaksuista: www.humak.fi/opiskelu/opiskelu-humakissa/ erikoistumisopinnot.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi suorittaa maksullisia ammattikorkeakoulututkintoon sisältyviä opintoja, mutta ei kuitenkaan varsinaista tutkintoa. Avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ei pääsääntöisesti ole varsinaista hakua vaan opiskelijat otetaan opintojaksoille ilmoittautumisjärjestyksessä ympäri vuoden. Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella Humakin verkkosivuilla. Opintopolkuopinnot (60 opintopistettä) suorittamalla voi hankkia hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Avoimen ammattikorkeakoulun opetustarjonta, tietoa opintopolkuopinnoista ja hakuohjeet: www.humak.fi.

MUU KOULUTUSTARJONTA Humak tarjoaa maksutonta ja maksullista täydennyskoulutusta ja myy asiantuntijuuttaan työelämän tarpeisiin. Koulutusten pituus voi vaihdella muutamasta opintopisteestä suurempiin opintokokonaisuuksiin. Koulutuskokonaisuudet suunnitellaan yhteistyössä tilaajan ja Humakin yhteistyökumppaneiden kanssa.

7


8


NUORTEN YHTEISHAKU

NUORTEN YHTEISHAKU

9


NUORTEN YHTEISHAKU

HUMANISTINEN & KASVATUSALA

"En osannut hakiessani viittomakieltä kuin vain sormiaakkosten verran, mutta viittomakielen taitoahan ei hakiessa edes vaadita. Hakuvaiheessa minulle oli jotenkin täysin selvää, että hakisin Humakiin. Olin kuullut koulusta paljon hyvää." Marjukka, viittomakielentulkkiopiskelija

10


NUORTEN YHTEISHAKU

Viittomakielentulkin koulutusohjelma

VIITTOMAKIELENTULKKI AMK Tutkinnon nimi: Viittomakielentulkki (AMK) Laajuus ja opintojen kesto: 240 opintopistettä, 4 vuotta. Suoritusaika määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Yksiköt (aloituspaikkoja): Kuopion yksikkö (20) ja Pääkaupunkiseudun yksikkö / Kauniainen (28) Valintakoe: 4.–6.6.2013, hakijalle yksipäiväinen Huomioitavaa: Etukäteistehtävä on palautettava 6.5.2013 klo 16.00 mennessä.

Kahden kielen ja kulttuurin asiantuntija Viittomakielentulkin työ on haastavaa ja vaihtelevaa toimintaa ihmisten kanssa: tulkkausta ja kääntämistä elämän erilaisissa tilanteissa niin työssä, opiskelussa kuin vapaa-aikana. Viittomakielentulkki on työssään tärkeässä viestintätehtävässä tarjotessaan tulkkauspalveluja viittomakielisille kuuroille sekä kuulo- ja kuulonäkövammaisille henkilöille oman erikoistumisalueensa mukaisesti. Viittomakielen kääntäjiä puolestaan tarvitaan esimerkiksi dokumenttien ja erilaisten ohjeiden kääntämiseen viittomakielelle. Viittomakielentulkit toimivat esimerkiksi: • tulkkeina • kääntäjinä • viittomakommunikaation opettajina oppilaitoksissa, kursseilla ja perheissä Opintojesi aikana voit suuntautua tulkkaukseen ja kääntämiseen eri

asiakasryhmille, viittomakommunikaation opettamiseen tai viittomakielialaan kansainvälisessä toimintaympäristössä.

man hakutoiveekseen. Koulutusohjelman ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.

Etukäteistehtävä

Valintakoe muodostuu muun muassa suomen kielen tehtävistä, muistitesteistä, viittomakielen omaksumiskykyä kartoittavista tehtävistä, haastatteluista sekä soveltuvuutta arvioivista osioista. Kokeen avulla selvitetään monipuolisesti hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota alalle.

Etukäteistehtävä julkaistaan yhteisvalinnan alkaessa Diakin ja Humakin verkkosivuilla (www.diak.fi ja www. humak.fi). Etukäteistehtävä palautetaan ylimpään viittomakielentulkin koulutusohjelman hakutoiveeseen 6.5.2013 klo 16.00 mennessä. Etukäteistehtävän hyväksytysti suorittaminen ja hakukelpoisuus ovat edellytyksiä valintakoekutsun saamiselle. Valintakoe Hakijalle yksipäiväinen valintakoe on ajalla 4.–6.6.2013. Valintakokeisiin kutsutaan kaikki ne hakukelpoiset hakijat, jotka ovat määräaikaan 6.5.2013 klo 16.00 mennessä palauttaneet etukäteistehtävän ja suorittaneet sen hyväksytysti. Valintakoepaikka on se viittomakielentulkin koulutusohjelman yksikkö, jonka hakija on asettanut ylimmäksi koulutusohjel-

Työkokemus samoin kuin suoritettu varusmies- ja siviilipalvelus huomioidaan valintakokeen yhteydessä. Valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä ja kokeen jokainen osa on suoritettava hyväksyttävästi. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Lisätiedot Koulutuksen sisällöstä saa tietoja koulutusyksiköistä, www.humak.fi/ yhteystiedot.

11


NUORTEN YHTEISHAKU Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma

YHTEISÖPEDAGOGI AMK Tutkinnon nimi: Yhteisöpedagogi (AMK) Laajuus ja opintojen kesto: 210 opintopistettä, 3,5 vuotta. Suoritusaika määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Yksiköt (aloituspaikkoja): Jyväskylän yksikkö (35), Kuopion yksikkö (26), Turun yksikkö (30) sekä Pääkaupunkiseudun yksikkö / Nurmijärvi (61) Valintakoe: 5.–6.6.2013, hakijalle yksipäiväinen Huomioitavaa: Valintakokeeseen ilmoittaudutaan etukäteen. Vuorovaikutustaitoinen yhteisöjen rakentaja Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmasta valmistuvat yhteisöpedagogit ovat järjestö- ja nuorisotyön ammattilaisia, jotka työskentelevät kunnissa, järjestöissä, laitoksissa ja yrityksissä ohjaajina, kouluttajina, kehittäjinä ja koordinaattoreina. Yhteisöpedagogina ammattitaitosi keskeisiä sisältöjä ovat osallisuuden tukeminen ja kansalaisvaikuttaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, organisaatioiden ja niiden sisäisen viestinnän kehittäminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen. Hankit erityistä osaamista lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa työskentelystä, hyvinvoinnin edistämisestä tai työstä erilaisissa asiantuntijatehtävissä suomalaisessa tai kansainvälisessä järjestökentässä. Koulutuksessa on mahdollisuus erikoistua nuorisotyön ammattilaiseksi tai järjestötyön asiantuntijaksi sekä hankkia näissä tehtävissä tarvittavia välinetaitoja omien kiinnostuksenkohteiden mukaisesti tai hankkia laaja, yleinen yhteisöjen kehittäjän tieto- ja osaamispääoma. Pääset vas-

12

taamaan työelämän muutostarpeisiin tutkimalla, ideoimalla ja luomalla uusia toimintamalleja. Opintojasi ohjaa humanistinen, ihmisyyttä, inhimillisyyttä ja toisen kunnioittamista korostava asenne. Opintojesi aikana työskentelet alan aidoissa työympäristöissä jo ensimmäisestä opintovuodesta lähtien ja pääset vaikuttamaan nuoriso- ja järjestötyön kehittämiseen meillä ja maailmalla. Yhteisöpedagogit toimivat esimerkiksi: • nuorisotyöntekijöinä, nuorisosihteereinä ja -ohjaajina, nuorisotoimenjohtajina • järjestö- ja vapaa-ajan ohjaajina • ohjaajina lastensuojelulaitoksissa • projektipäälliköinä ja -koordinaattoreina • suunnittelijoina, kouluttajina ja palveluyrittäjinä • järjestöjen asiantuntijoina, kouluttajina, kehittäjinä tai toiminnanjohtajina • kasvatusohjaajina Valintakoe Hakijalle yksipäiväinen valintakoe on ajalla 5.–6.6.2013. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Mikäli hakija on hakenut useaan kansalaistoiminnan ja nuorisotyön

koulutusohjelman hakutoiveeseen, hän suorittaa valintakokeen ylimmässä kyseisen koulutusohjelman hakutoiveen yksikössä. Koulutusohjelman ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä ja kokeen jokainen osa on suoritettava hyväksyttävästi. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Valintakoe muodostuu erilaisista yksilö- ja ryhmätehtävistä ja haastatteluista sekä mahdollisesti psykologisesta testistä. Kokeen avulla selvitetään hakijoiden soveltuvuutta alalle, motivaatiota, sosiaalista kyvykkyyttä, oppimisvalmiuksia ja luovuutta. Työkokemus samoin kuin suoritettu varusmies- ja siviilipalvelus huomioidaan valintakokeen yhteydessä. Valintakokeisiin ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella. Ilmoittautumisaika ja -ohjeet ovat luettavissa www.humak.fi-sivuilta keväällä 2013. Lisätiedot Koulutuksen sisällöstä saa tietoja yksiköistä, www.humak.fi/yhteystiedot.


NUORTEN YHTEISHAKU

"Yhteisöllisyys ja osallistavat toimintatavat ovat minulle tärkeitä… Koulun kautta saa hyviä kontakteja ja työllistyä voi todella laajasti sekä nuoriso-, että järjestötyöhön. Humakia voisin suositella avoimille ja ulospäinsuuntautuneille, ihmisläheisille ihmisille." Juhis, yhteisöpedagogiopiskelija

13


NUORTEN YHTEISHAKU

NUORTEN VALINTAPERUSTEET HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Humanistisen ja kasvatusalan opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Viittomakielentulkin koulutusohjelman valintakokeisiin kutsutaan ne hakukelpoiset hakijat, jotka ovat määräaikaan mennessä palauttaneet etukäteistehtävän ja suorittaneet sen hyväksytysti. Lopulliset opiskelijavalinnat tehdään koulumenestyksestä ja ensimmäisestä hakutoiveesta sekä valintakokeesta saatavan yhteispistemäärän perusteella. VALINTAKOKEIDEN ENIMMÄISPISTEET Koulumenestys Ensimmäinen hakutoive Valintakoe Yhteensä

30 5 65 100

Valinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Humanistisen ja kasvatusalan opiskelijavalinnassa otetaan huomioon koulutusohjelmittain erikseen määriteltyjen terveydellisten edellytysten täyttyminen.

14

VALINTAKOERYHMÄT HUMANISTISELLA JA KASVATUSALALLA Valintakoeryhmä tarkoittaa yhteistyötä, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. • Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman opintoja tarjoavat ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa tehdyn valintakoetuloksen (Humak, Centria amk, Mikkelin amk, Yh Novia). • Viittomakielentulkin koulutusohjelman opintoja tarjoavat ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa tehdyn valintakoetuloksen (Humak sekä Diak Turku).

KOULUMENESTYS Koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti (katso taulukot s. 15): A. ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen perusteella tai B. ammatillisen tutkinnon todistuksen perusteella tai C. ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen perusteella.

Jos sinulla on hakukelpoisuus moneen näistä valintaryhmistä (A, B ja C), voit valita parhaan pistemäärän tuottavan vaihtoehdon. Merkitse arvosanat hakemukseen vain siitä todistuksesta, jolla pyrit. A. Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta Hakijat pyrkivät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Lukion päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona kaikista todistukseen merkityistä arvosanoista. Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. B. Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta Ammatillisen tutkinnon suorittaneet hakevat päättötodistuksensa perusteella. Keväällä 2013 valmistuvat hakevat viimeisellä todistuksellaan, ja heidän lopulliset arvosanansa kerätään suoraan oppilaitoksilta. Koulumenestyspisteet lasketaan todistusarvosanojen painottamattoman keskiarvon perusteella. Jos sinulla on useita ammatillisia tutkintoja, voit valita, minkä todistuksen perusteella koulumenestys pisteitetään.


NUORTEN YHTEISHAKU YO-TUTKINTOTODISTUS (A,C) ARVOSANAT

L/E

M

CL B

A

Äidinkieli

5

4

3

2

1

Paras pitkänä kirjoitettu kieli

5

4

3

2

1

Paras reaaliaineiden kokeista

5

4

3

2

1

(ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

tai matematiikka Keskiarvo lasketaan arvosanoista, jotka on ilmaistu ammatillisen tutkinnon numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos haussa käyttämääsi todistukseen on annettu arvosana muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa.

LUKION PÄÄTTÖTODISTUS (A) KESKIARVO

≥8,00

≥ 7,50 ≥ 7,00

≥ 6,50

≥ 6,00

Pisteet

15

13

8

4

11

AMMATILLINEN TUTKINTO (B) 1–3

1–5

4–10

KOULUMENESTYSPISTEET

≥2,67

≥4,50

≥9,00

30

≥2,50

≥4,25

≥8,75

26

≥2,33

≥4,00

≥8,50

24

≥2,17

≥3,75

≥8,25

22

≥2,00

≥3,50

≥8,00

20

≥1,88

≥3,25

≥7,75

18

C. Valinta ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon pohjalta

≥1,75

≥3,00

≥7,50

16

≥1,63

≥2,75

≥7,25

14

≥1,50

≥2,50

≥7,00

12

Hakijat pyrkivät ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon perusteella. Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattoman keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu ammatillisen tutkinnon numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos haussa käyttämääsi todistukseen on annettu arvosana muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

≥1,38

≥2,25

≥6,75

10

≥1,25

≥2,00

≥6,50

8

≥1,13

≥1,75

≥6,25

6

≥1,00

≥1,50

≥6,00

4

<1,50

<6,00

0

Jos ammatillinen perustutkinto muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta, keskiarvo lasketaan vain päättötodistuksesta. Näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden arvosanojen keskiarvo lasketaan näyttötutkintotodistuksesta.

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PÄÄTTÖTODISTUKSEN KESKIARVO (C) 1–3

1–5

4–10

PISTEET

≥2,33

≥4,00

≥8,50

15

≥2,00

≥3,50

≥8,00

13

≥1,75

≥3,00

≥7,50

11

≥1,50

≥2,50

≥7,00

8

≥1,25

≥2,00

≥6,50

4 15


NUORTEN YHTEISHAKU

KULTTUURIALA "Opiskelu tarjoaa hyvän pohjan alalla työskentelyyn, ja harjoitteluiden kautta saa arvokasta käytännön kokemusta ja työelämän kontakteja. Humakissa on käynnissä kansainvälisiä yhteistyöprojekteja ja ulkomaanvaihto sekä työharjoittelu ovat suosittuja." Sari-Anne, kulttuurituottajaopiskelija

16


NUORTEN YHTEISHAKU

Kulttuurituotannon koulutusohjelma

KULTTUURITUOTTAJA AMK Tutkinnon nimi: Kulttuurituottaja (AMK) Laajuus ja opintojen kesto: 240 opintopistettä, 4 vuotta. Suoritusaika määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Yksiköt (aloituspaikkoja): Jyväskylän yksikkö (15) ja Turun yksikkö (15) sekä Pääkaupunkiseudun yksikkö / Kauniainen (16) Valintakoe: 4.–6.6.2013, hakijalle yksipäiväinen Huomioitavaa: Valintakoeohjeet julkaistaan hakuajan alkaessa.

Taiteen ja talouden organisaattori Kulttuurituotannon koulutusohjelmasta valmistuu osaajia taide- ja kulttuuriorganisaatioiden, kulttuuritapahtumien sekä kulttuuri- ja taideprojektien tuotannollisiin tehtäviin. Kulttuurituottaja on organisaattori, joka verkostoituu, viestii ja kehittää omaa työtään. Kulttuurituottajana ammattitaitosi perustan muodostavat kulttuuri- ja taidekentän tuntemus, tuottamisprosessien hallinta ja liiketaloudellinen osaaminen. Muita keskeisiä osaamisalueitasi ovat tuotantosuunnittelu, projektijohtaminen, talous ja rahoitus, yrittäjyys, viestintä ja markkinointi.

Tuottajana työskentelet järjestöissä, yrityksissä ja kulttuurihallinnossa tai luovan alan yrittäjänä tehden toimialarajat ylittävää yhteistyötä kulttuurija taidetoiminnan edistämiseksi. Kulttuurituottajat toimivat esimerkiksi: • tapahtumatuottajina • toiminnanjohtajina • projektipäälliköinä • järjestö- ja kulttuurisihteereinä • managereina tai ohjelmapalvelujen tuottajina

tuotannon ylimmän hakutoiveen yksikössä ajalla 4.–6.6.2013. Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeeseen tulee ilmoittautua etukäteen. Ilmoittautumisohjeet, etukäteistehtävä ja valintakoepisteitys julkaistaan Humakin verkkosivuilla osoitteessa www.humak.fi hakuajan alkaessa. Lisätiedot Koulutuksen sisällöstä saa tietoja yksiköistä, www.humak.fi/yhteystiedot.

Valintakoe Hakijalle yksipäiväinen valintakoe järjestetään Humakin kulttuuri-

17


NUORTEN YHTEISHAKU

NUORTEN VALINTAPERUSTEET KULTTUURIALA

OPISKELIJAVALINTA

Valintapisteitys

Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakokeet ovat ammattikorkeakoulu- ja koulutusohjelmakohtaisia.

Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemäärästä. Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeen sisältö ja pisteitys ilmoitetaan www.humak.fi-sivuilla viimeistään hakuajan alkaessa.

Humak noudattaa kulttuurituotannon koulutusohjelmassa valintapisteitysvaihtoehtoa 1, jossa valinta tehdään valintakokeen perusteella ilman koulumenestyspisteitä. VALINTAKOKEEN ENIMMÄISPISTEET Valintakoe Ensimmäinen hakutoive Yhteensä

18

95 5 100

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja.


NUORTEN YHTEISHAKU

19


NUORTEN YHTEISHAKU

HAKUKELPOISUUS JA VALINNAN YLEISPERIAATTEET

20

Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa. Hakija voi esittää enintään neljä hakutoivetta. Opiskelijavalinnassa noudatetaan ammattikorkeakoulujen päättämiä valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka hakija on merkinnyt hakemukseensa.

annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu laajuudeltaan vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aiempi tutkinto • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

• nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeilusta annetussa laissa (391/91) tarkoitetut kolmea vuotta suppeammat yhdistelmäopinnot • ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/98) tarkoitettu laajuudeltaan kolmea vuotta suppeampi ammatillinen perustutkinto.

Yleisen hakukelpoisuuden antavat tutkinnot: • lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto (laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä 672/2005) • International Baccalaureate-, Reifeprüfung- tai European Baccalaureate –tutkinto • opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (mm. insinööri), ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/98) tarkoitettu ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettu, laajuudeltaan vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto • nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeilusta annetussa laissa (391/91) tarkoitetut vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot • ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ammattikorkeakoulun käyttäessä harkinnanvaraista valintaa, opiskelijaksi voidaan ottaa harkinnan perusteella hakija, jolla katsotaan olevan riittävät tiedot ja taidot.

Henkilö, joka on saavuttanut edellä selostetuin perustein kelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin, voi laajentaa tämän yleiseksi kelpoisuudeksi ammattikorkeakouluihin: 1) suorittamalla lisäksi laajuudeltaan sellaiset yleissivistävät tai ammatilliset lisäopinnot, jotka laajentavat perusopetukseen jälkeiset opinnot kolmeen vuoteen tai 2) hankkimalla vähintään kolmen vuoden työkokemuksen tutkinnon suorittamisen jälkeen tutkintoa vastaavalla alalla. Työkokemuksen tulee olla hankittuna hakuajan päättymiseen mennessä.

Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna viimeistään 31.7.2013. Jos hakija hakee ammattitutkinnolla, erikoisammattitutkinnolla tai ulkomailla suoritetulla tutkinnolla, eikä hakija ole EU- tai ETA-maan kansalainen, on tutkinnon oltava valmis hakuajan loppuun mennessä. Hakukelpoisuuden vastaavalle alalle antavat: • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/98) tarkoitettu ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettu, laajuudeltaan kolme vuotta suppeampi ammatillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto

Vastaavaa alaa määriteltäessä sovelletaan koulutusalajakoa: humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, luonnontieteiden ala, luonnonvara- ja ympäristöala, matkailu-, ravitsemisja talousala, sosiaali-, terveys- ja


NUORTEN YHTEISHAKU liikunta-ala, tekniikan ja liikenteen ala sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala. Ammattikorkeakoulussa voidaan tarvittaessa yksittäistapauksissa hyväksyä vastaavan alan koulutukseksi koulutusalajaosta poikkeava, mutta koulutusohjelmaa/suuntautumisvaihtoehtoa sisällöllisesti lähellä oleva tutkinto tai kouluasteen ammatillinen koulutus. Työkokemus Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain työkokemus, joka on kertynyt hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 16-vuotiaana. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Osa-aikatyö muutetaan kokoaikatyötä vastaavaksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin, jotka tarkistetaan valituiksi tulleilta. Oman yrityksen harjoittamisesta hakijan tulee toimittaa dokumentti, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL (yrittäjäeläkevakuutus)- tai MYEL -vakuutettu.

KOULUTUS JA TUTKINTO, JOLLA VOI HAKEA Lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto tai yhdistelmäopinnot, joka sisältää lukion vähimmäisoppimäärän (hakukoodi 9) Hakija voi pyrkiä lukion päättötodistuksen ja/tai ylioppilastutkinto-

todistuksen perusteella. Abiturientit hakevat viimeisimmällä lukion todistuksella. Ylioppilastutkinnon arvosanat saadaan vuodesta 1990 alkaen ylioppilastutkintorekisteristä. Lukion päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona kaikista numeroina todistukseen merkityistä arvosanoista. Hakukeväänä valmistuvat IB-abiturientit toimittavat kopion arvosana-arvioinnistaan (Predicted Grades) 17.5.2013 mennessä ensisijaisen hakukohteensa hakutoimistoon. Hakukeväänä valmistuvan IB-hakijan opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen. Suomalaisessa lukiossa IB-tutkinnon, Suomessa Reifeprüfung-tutkinnon ja Eurooppa-koulussa EB-tutkinnon suorittaneet hakijat muuntavat tutkintotodistuksensa arvosanat seuraavien muuntotaulukoiden mukaisesti: EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkintojen muuntokaavat on luettavissa www.humak.fi-sivulta. Ammatillinen perustutkinto / koulu-, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (hakukoodi 4) Jos hakijalla on useita ammatillisia tutkintoja, on hänen valittava, millä todistuksella hakee. Arvosanat otetaan ko. tutkintotodistuksesta. Myös näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon (120 ov) suorittaneet hakevat tässä ryhmässä. Näyttötutkinnon arvosanat otetaan näyttötutkintotodistuksesta. Ammatilliseen perustutkintoon valmistumassa oleva hakija käyttää viimeisintä väliaikaista todistusta. Valinta on kuitenkin aina ehdollinen, kunnes ammatillinen perustutkinto on suoritettu. Lopullisessa valinnassa

otetaan huomioon päättötodistuksen keskiarvo, joka lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos hakijan haussa käyttämään todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Jos opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen perustutkinto muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta, keskiarvo lasketaan vain päättötodistuksesta. Huom: alle kolmivuotisella ammatillisella perustutkinnolla voi hakea vain vastaavalle alalle. Ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto (120 ov) (hakukoodi 7) Hakija, joka on suorittanut sekä ammatillisen perustutkinnon (120 ov) että ylioppilastutkinnon, voi hakea käyttäen jotakin seuraavassa esitetyistä vaihtoehdoista, ja valita näistä sen, joka tuottaa parhaan pistemäärän. a) Hakeminen ylioppilastutkinnon perusteella b) Hakeminen ammatillisen perustutkinnon perusteella c) Hakeminen ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon perusteella, jolloin koulumenestyspisteet lasketaan yksittäisten arvosanojen osalta ylioppilastutkinnon arvosanoista ja ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvosta. Ammatti- tai erikoisammattitutkinto (hakukoodi 5) Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon on oltava valmis hakuajan päättymi-

21


NUORTEN YHTEISHAKU seen mennessä. Osoittaakseen hakukelpoisuutensa hakijan on toimitettava kopio hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuksesta ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon hakuajan päättymiseen mennessä. Hakutoimisto tekee toimitettujen kopioiden pohjalta päätöksen hakukelpoisuudesta kaikkiin hakutoiveisiin. Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet hakijat kutsutaan valintakokeisiin ja opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. Valintakokeessa on menestyttävä keskimääräistä paremmin. Ulkomailla suoritettu tutkinto (hakukoodi A) Ulkomailla suoritettu tutkinto tulee olla valmis hakuajan päättymiseen mennessä, jos hakija ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen. Osoittaakseen hakukelpoisuutensa ulkomailla suoritetulla tutkintotodistuksella hakevan on toimitettava hakuajan päättymiseen mennessä kopio hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuksesta ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon, joka tekee päätöksen hakukelpoisuudesta kaikkiin hakutoiveisiin. Tämä ei koske hakukautena valmistuvia EU-/ETA-maan kansalaisia, joiden tutkintojen on oltava suoritettuina viimeistään 31.7.2013. Todistuksen lisäksi on toimitettava virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemä käännöskopio tutkintotodistuksesta, jos tutkintotodistuksen kieli ei ole mikään näistä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet hakijat kutsutaan valintakokeisiin ja opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. Valintakokeessa

22

on menestyttävä keskimääräistä paremmin. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot (hakukoodi B) Tässä ryhmässä voivat hakea avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja suorittaneet. Hakijoilla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta. Valinta tehdään ammattikorkeakoulun ilmoittaman valintamenettelyn mukaisesti. Hakijan on toimitettava opintosuoritusote hakuajan päättymiseen mennessä kaikkien hakutoiveiden ammattikorkeakouluihin. Humakin opintopolkukriteerit: www.humak.fi/opiskelu/opiskeluhumakissa/avoin-amk/opintopolkuopinnot. Ammattikorkeakoulu-/yliopistotutkinto Yhteishaussa ei voi käyttää ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistusta, vaan hakija hakee todistuksella, jota käytti aiemmin pyrkiessään ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Harkinnanvarainen valinta (hakukoodi 6) Ammattikorkeakoulu voi käyttää myös harkinnanvaraista valintaa, jos se katsoo hakijan tietojen ja taitojen riittävän opintoihin, vaikka hakukelpoista tutkintoa ei ole. Harkinnanvaraisessa valinnassa hakeva täyttää normaalisti yhteishaun hakulomakkeen. Kukin ammattikorkeakoulu arvioi harkinnanvaraisessa valinnassa hakevien pääsyedellytysten täyttymisen ja päättää valintakokeisiin kutsuttavista

hakijoista, joten hakijan on otettava yhteyttä kaikkien hakukohteidensa hakutoimistoihin. Harkinnanvaraisessa valinnassa hakijat valitaan pelkän valintakokeen perusteella. Valintakokeessa on menestyttävä keskimääräistä paremmin. Humak käyttää harkinnanvaraista valintaa kaikissa nuorten yhteishaun koulutusohjelmissa. Yhteishakulomakkeen lisäksi hakijan tulee palauttaa www.humak.fi-sivulla oleva harkinnanvaraisen valinnan liitelomake 11.4.2013 kello 16.15 mennessä Humakin hakutoimistoon. Päätös kutsumista valintakokeeseen tehdään hakijan antamien tietojen perusteella.


NUORTEN YHTEISHAKU

HAKUKALENTERI - NUORTEN YHTEISHAKU YHTEISHAKU 4.3.–3.4.

Hakuaika on 4.3.–3.4.2013. Hakuaika päättyy 3.4.2013 klo 16.15, www.amkhaku.fi

30.7. Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta ammattikorkeakoululle viimeistään 30.7.2013 klo 16.15

11.4.

13.8.

Liitteet perillä (ulkomainen todistus, ammatti- ja erikoisammattitutkinto, harkinnanvarainen valinta) 11.4.2013 mennessä

Jonotusoikeus päättyy 13.8.2013

8.5.

TÄYDENNYSHAKU 29.7.–1.8.

Hakijan on ilmoitettava valintakokeissa tarvitsemistaan erikoisjärjestelyistä viimeistään 8.5.2013 hakutoimistoon

28.5. Valintakoekutsut ja ei-kutsuttavien jälkiohjauskirjeet postitetaan hakijoille viimeistään 28.5.2013

14.6.

Täydennyshaku mahdollisesti vapaiksi jääneille aloituspaikoille 29.7.–1.8.2013, www.amkhaku.fi • Täydennyshaun yksipäiväinen valintakoe ajalla 5.–9.8.2013 • Täydennyshaun valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 19.8.2013 • Täydennyshaun paikan vastaanotto viimeistään 27.8.2013 kello 16.15

Hakijan ilmoitettava valintaan vaikuttavista arvosanaja työkokemusmuutoksista viimeistään 14.6.2013

1.7.-16.7. Valintojen tulokset hakijoilla aikaisintaan 1.7.2013 ja viimeistään 16.7.2013

LISÄHAKU 9.8. Lisähaut aikaisintaan 9.8.2013

23


*

HUMAKON TUTORIT TUOVAT ILOA ARKEEN – SINULLE JA OPISKELIJAKAVEREILLESI! Opiskelijakunta HUMAKO on opiskelijoiden edunvalvoja ja tapahtumien järjestäjä, jossa toimijoina ovat opiskelijat itse. Tutustu HUMAKOn toimintaan: www.humako.net

* ="yhteys"

24


AIKUISTEN YHTEISHAKU

AIKUISTEN YHTEISHAKU 25


AIKUISTEN YHTEISHAKU

HUMANISTINEN & KASVATUSALA

26


AIKUISTEN YHTEISHAKU

Viittomakielentulkin koulutusohjelma

VIITTOMAKIELENTULKKI AMK Tutkinnon nimi: Viittomakielentulkki (AMK) Laajuus ja opintojen kesto: 240 opintopistettä. Suoritusaika määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Yksikkö (aloituspaikkoja): Pääkaupunkiseudun yksikkö / Helsinki (7) Valintakoe: 28.5.2013

Muuntokoulutus opistoasteen tulkeille Viittomakielentulkin (AMK) tutkinnon voi suorittaa tutkintoon johtavana aikuiskoulutuksena. Opintojen laajuus on 90–120 opintopistettä riippuen hakijan aikaisemman pohjatutkinnon laajuudesta. Pohjakoulutusvaatimuksena on viittomakielentulkin opistoasteen tutkinto, joka muunnetaan AMK-tutkinnoksi. Koulutusohjelma tarjoaa opistoasteen tulkeille vankan ammatillisen tietoperustan. Koulutuksen avulla tulkki oppii analysoimaan aiempaa monipuolisemmin työssä kohtaamiaan ilmiöitä ja asioita. Opinnäytetyönä on mahdollista toteuttaa jokin oman työpaikan tai muu opiskelijaa kiinnostava alan kehittämistehtävä. Opiskelijat voivat suuntautua opintojensa aikana kääntämisen, tulkkauksen tai opettamisen eri alueille. Opetus toteutetaan Humakin pääkaupunkiseudun yksikössä Helsingissä ja Kauniaisissa.

Valintaperusteet

Valintakoe

• pohjakoulutusvaatimuksena on opistoasteen viittomakielentulkin tutkinto ja hakijalla tulee olla vähintään 18-vuotiaana hankittua yleistä työkokemusta vähintään kaksi vuotta. • ei käytä harkinnanvaraista valintaa • ei käytä avoimen ammattikorkeakoulun opintopolkua

Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoe järjestetään Pääkaupunkiseudun yksikössä 28.5.2013. Valintakoe on haastattelu, jonka avulla selvitetään hakijoiden soveltuvuutta alalle, motivaatiota ja oppimisvalmiuksia. Valintakokeeseen ei tarvitse valmistautua etukäteen.

Aiempien opintojen hyväksilukeminen

Lisätiedot

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen (AHOT) perustuu osaamislähtöiseen ajatteluun. Oppimista ja osaamista voi syntyä koulutuksessa tai muissa tilanteissa, kuten työelämässä. Olemassa olevaa osaamista suhteutetaan koulutusohjelman voimassaolevaan opetussuunnitelmaan. Opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Opiskeluaika määräytyy opintojen laajuuden perusteella.

Lehtori Hanna Putkonen-Kankaanpää hanna.putkonen-kankaanpaa@ humak.fi, puh. 020 7621 315 Hakemiseen liittyvät asiat: hakutoimisto@humak.fi, puh. 020 7621 300

27


AIKUISTEN YHTEISHAKU

Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma

YHTEISÖPEDAGOGI AMK Tutkinnon nimi: Yhteisöpedagogi (AMK) Laajuus ja opintojen kesto: 210 opintopistettä. Suoritusaika määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Yksiköt (aloituspaikkoja): Tornion kampus (20) ja Pääkaupunkiseudun yksikkö / Nurmijärvi (25) Valintakoe: 29.5.2013 Huomioitavaa: Aikuiskoulutuksen ryhmillä on ryhmäkohtaiset pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset.

Vuorovaikutustaitoinen yhteisöjen rakentaja Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmasta valmistuu yhteisöpedagogeja, vuorovaikutustaitoisia yhteisöjen rakentajia. Yhteisöpedagogit ovat järjestö- ja nuorisotyön ammattilaisia, jotka työskentelevät kunnissa, järjestöissä, laitoksissa ja yrityksissä ohjaajina, kouluttajina, kehittäjinä ja koordinaattoreina. Yhteisöpedagogina ammattitaitosi keskeisiä sisältöjä ovat osallisuuden tukeminen ja kansalaisvaikuttaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, organisaatioiden ja niiden sisäisen viestinnän kehittäminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen. Hankit erityistä osaamista lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa työskentelystä, hyvinvoinnin edistämisestä tai työstä erilaisissa asiantuntijatehtävissä suomalaisessa tai kansainvälisessä järjestökentässä.

28

Koulutuksessa on mahdollisuus erikoistua nuorisotyön ammattilaiseksi tai järjestötyön asiantuntijaksi sekä hankkia näissä tehtävissä tarvittavia välinetaitoja omien kiinnostuksenkohteiden mukaisesti tai hankkia laaja, yleinen yhteisöjen kehittäjän tieto- ja osaamispääoma. Pääset vastaamaan työelämän muutostarpeisiin tutkimalla, ideoimalla ja luomalla uusia toimintamalleja. Opintojasi ohjaa humanistinen, ihmisyyttä, inhimillisyyttä ja toisen kunnioittamista korostava asenne. Opintojesi aikana työskentelet alan aidoissa työympäristöissä jo ensimmäisestä opintovuodesta lähtien ja pääset vaikuttamaan nuoriso- ja järjestötyön kehittämiseen meillä ja maailmalla. Yhteisöpedagogit toimivat esimerkiksi: • nuorisotyöntekijöinä, nuorisosihteereinä ja -ohjaajina, nuorisotoimenjohtajina

• järjestö- ja vapaa-ajan ohjaajina • ohjaajina lastensuojelulaitoksissa • projektipäälliköinä ja -koordinaattoreina • suunnittelijoina, kouluttajina ja palveluyrittäjinä • järjestöjen asiantuntijoina, kouluttajina, kehittäjinä tai toiminnanjohtajina • kasvatusohjaajina Opinnot suoritetaan monimuotoopintoina 60–150 op (tutkinnon laajuus 210 op) ja suoritusaika on 1-2,5 vuotta. Opinnoissa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen. Lähiopetusta on noin 2-3 päivänä kuukaudessa. Lisäksi opintoihin kuuluu itsenäistä opiskelua, tenttejä, kirjallisia tehtäviä, verkko-opintoja ja harjoittelua.


AIKUISTEN YHTEISHAKU

VALINTAPERUSTEET Nurmijärvi Pohjakoulutusvaatimus • ammatillinen perustutkinto tai näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto tai • edellä mainittuja tutkintoja vastaavat ulkomaiset opinnot tai • ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto tai • alan opistoasteen tutkinto (nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan koulutus, alin korkea-aste esimerkiksi nuoriso- ja vapaaajanohjaajan tutkinto, nuorisosihteeri, nuorisotyön tutkinto, nuorisotoiminnan ohjaaja, nuorisoja vapaa-aikatoiminnan ohjaaja, kirkon nuorisotyönohjaaja, sosiaalialan koulutus; sosiaalikasvattaja) Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään 18-vuotiaana hankittua humanistisen ja kasvatusalan alan tai sen lähialan työkokemusta vähintään kolme vuotta. Työkokemuksen tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä. Hakukelpoisuuden antavat koulutusohjelmaan soveltuvat Humakin avoimen AMK:n opintopolkuopinnot (60 op), tällöin ei vaadita kolmen vuoden alakohtaista työkokemusta. Jos hakijan hakukelpoisuus ei täyty pohjakoulutuksen ja/tai työkokemuksen osalta (esimerkiksi hakija, jolla on laaja alan työkokemus ja/tai aikaisempia soveltuvia korkeakouluopintoja), voi henkilö hakea harkinnanvaraisessa valinnassa.

Tornio

Valintakokeet

Pohjakoulutusvaatimus

Valintakoe pidetään Nurmijärvellä ja Torniossa 29.5.2013. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoe suoritetaan ylimpänä hakutoiveena olevassa Humakin kyseisen koulutusohjelman toimipaikassa. Valintakoe muodostuu yksilö- ja ryhmätehtävistä sekä haastatteluista, joiden avulla selvitetään hakijoiden soveltuvuutta alalle, motivaatiota ja oppimisvalmiuksia. Valintakokeeseen ei tarvitse valmistautua etukäteen.

• alan tai sen lähialojen ammatillinen perustutkinto tai • näyttötutkintona suoritettu alan ammatillinen perustutkinto tai • edellä mainittuja tutkintoja vastaavat ulkomaiset opinnot tai • ylioppilastutkinto ja alan tai sen lähialojen ammatillinen perustutkinto tai • alan opistoasteen tutkinto (nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan koulutus, alin korkea-aste, esimerkiksi nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tutkinto, nuorisosihteeri, nuorisotyön tutkinto, nuorisotoiminnan ohjaaja, nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaaja, kirkon nuorisotyönohjaaja, sosiaalialan koulutus; sosiaalikasvattaja) Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään 18-vuotiaana hankittua humanistisen ja kasvatusalan alan tai sen lähialan työkokemusta vähintään kolme vuotta. Työkokemuksen tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä. Hakukelpoisuuden antavat koulutusohjelmaan soveltuvat Humakin avoimen AMK:n opintopolkuopinnot (60 op), tällöin ei vaadita kolmen vuoden alakohtaista työkokemusta. Jos hakijan hakukelpoisuus ei täyty pohjakoulutuksen ja/tai työkokemuksen osalta (esimerkiksi hakija, jolla on laaja alan työkokemus ja/tai aikaisempia soveltuvia korkeakouluopintoja), voi henkilö hakea harkinnanvaraisessa valinnassa.

Aiempien opintojen hyväksilukeminen Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen (AHOT) perustuu osaamislähtöiseen ajatteluun. Oppimista ja osaamista voi syntyä koulutuksessa tai muissa tilanteissa, kuten työelämässä. Olemassa olevaa osaamista suhteutetaan koulutusohjelman voimassaolevaan opetussuunnitelmaan. Opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Opiskeluaika määräytyy opintojen laajuuden perusteella. Lisätiedot Nurmijärvi: nurmijarvi@humak.fi, puh. 020 7621 310 Tornio: tornio@humak.fi, puh. 020 7621 290 Hakemiseen liittyvät asiat: hakutoimisto@humak.fi, puh. 020 7621 300

29


AIKUISTEN YHTEISHAKU

KULTTUURIALA

30


AIKUISTEN YHTEISHAKU

Kulttuurituotannon koulutusohjelma

KULTTUURITUOTTAJA AMK Tutkinnon nimi: Kulttuurituottaja (AMK) Laajuus ja opintojen kesto: 240 opintopistettä. Suoritusaika määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Yksiköt (aloituspaikkoja): Pääkaupunkiseudun yksikkö / Kauniainen (20) ja Turun yksikkö (20) Valintakoe: 28.–29.5.2013, hakijalle yksipäiväinen Huomioitavaa: Valintakoeohjeet julkaistaan hakuajan alkaessa.

Kulttuuri- ja taidetoiminnan edistäjä Kulttuurituottaja on taiteen ja talouden osaaja sekä organisaattori, jolla on kyky kehittää toimialaansa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Hänellä on valmius tehdä toimialarajat ylittävää yhteistyötä kulttuuri- ja taidetoiminnan edistämiseksi. Korostamme tuottajataitojen oppimisen lisäksi yhteiskunnallista vaikuttamista, kansainvälistymistä ja työelämän kehittämistaitoja. Kulttuurituottajat työskentelevät järjestöissä, yrityksissä ja kulttuurihallinnossa, esimerkiksi: • tapahtumatuottajina • toiminnanjohtajina • projektipäälliköinä • kulttuurisihteereinä • managereina Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opiskelu muodostuu lähi- ja etäopiskelusta opiskelijan oman opintosuunnitelman mukaisesti.

Valintaperusteet • pohjakoulutusvaatimuksena on ammattikorkeakoulujen yleinen hakukelpoisuus tai hakukelpoisuus vastaavalle alalle ja vähintään 18-vuotiaana hankittua yleistä työkokemusta vähintään kaksi vuotta. • hakukelpoisuuden antavat myös kulttuurituotannon opintopolkukriteerien mukaiset opintopolkuopinnot (60 op), tällöin ei vaadita kahden vuoden yleistä työkokemusta. Jos hakijan hakukelpoisuus ei täyty pohjakoulutuksen ja/tai työkokemuksen osalta (esimerkiksi hakija, jolla on laaja alan työkokemus ja/tai aikaisempia soveltuvia korkeakouluopintoja), voi henkilö hakea harkinnanvaraisessa valinnassa. Aiempien opintojen hyväksilukeminen Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen (AHOT) perustuu osaamislähtöiseen ajatteluun. Oppimista ja osaamista voi

syntyä koulutuksessa tai muissa tilanteissa, kuten työelämässä. Olemassa olevaa osaamista suhteutetaan koulutusohjelman voimassaolevaan opetussuunnitelmaan. Opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Opiskeluaika määräytyy opintojen laajuuden perusteella. Valintakoe Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Hakijalle yksipäiväinen valintakoe on ajalla 28.–29.5.2013. Valintakoe suoritetaan ylimpänä hakutoiveena olevassa Humakin kyseisen koulutusohjelman toimipaikassa. Valintakoe muodostuu etukäteistehtävästä, yksilötehtävistä ja haastatteluista, joiden avulla selvitetään hakijoiden soveltuvuutta alalle, motivaatiota ja oppimisvalmiuksia. Lisätiedot Yliopettaja Titta Pohjanmäki, titta.pohjanmaki@humak.fi, puh. 020 7621 393 Hakemiseen liittyvät asiat: hakutoimisto@humak.fi, puh. 020 7621 300

31


AIKUISTEN YHTEISHAKU

HAKUKELPOISUUS JA VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa. Yhteishakuun eivät kuulu erikoistumisopinnot, vieraskielinen aikuiskoulutus, vieraskielinen ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus, ESR-rahoitteinen koulutus eikä työvoimapoliittinen koulutus. Hakija voi esittää sekä AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa enintään neljä hakutoivetta. Opiskelijavalinnassa noudatetaan ammattikorkeakoulujen päättämiä valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka hakija on merkinnyt hakemukseensa. Hakija voi muuttaa hakutoiveitaan ja niiden järjestystä hakuajan päättymiseen asti.

Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7.2013. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan todistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu.

Hakukelpoisuus

Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna kevään haussa viimeistään 31.7. Ulkomailla suoritetun tutkinnon on kuitenkin oltava valmis hakuajan loppuun mennessä, jos hakija ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen. Tutkinto- ja työtodistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Osoittaakseen hakukelpoisuutensa ulkomaisella tutkinnolla hakevan on toimitettava kopio hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodis-

Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin on todettu ammattikorkeakoululaissa. Hakukohteittain opiskelijavalinnassa noudatetaan ammattikorkeakoulujen päättämiä valintaperusteita. Hakijalla tulee lisäksi olla vähintään 18-vuotiaana hankittua työkokemusta vähintään kaksi vuotta, ellei valintaperusteissa ole toisin mainittu.

32

tuksesta ja sen käännös (virallisen kääntäjän tekemä) suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon viimeistään 11.4.2013 klo 16.15. Tämä ei koske niitä hakijoita, jotka ovat hakukautena valmistuvia EU/ETA-maan kansalaisia. Harkinnanvaraisessa valinnassa hakevan tulee toimittaa kopio todistuksista, joihin haluaa vedota, kaikkien hakutoiveina olevien ammattikorkeakoulujen hakutoimistoihin. Valintaperusteet Ammattikorkeakoulu päättää kuhunkin koulutukseen pohjakoulutusvaatimuksen. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valinta tehdään valintakokeesta, työkokemuksesta ja ammattikorkeakouluopinnoista kertyvien pisteiden perusteella. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä voidakseen tulla valituksi.


AIKUISTEN YHTEISHAKU Harkinnanvarainen valinta

VALINTOJEN PISTEITYS Valintakoe

70

Työkokemus

20

Tutkintoon johtavassa AMK-koutuksessa* tai avoimessa AMK:ssa samalla koulutusalalla suoritetut opinnot**

10

YHTEENSÄ

100

* tutkinnon ei tarvitse olla valmis ** erikoistumisopintoja ja täydennyskoulutusta ei hyväksytä Opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.

Harkinnanvarainen valinta Humakissa

Työkokemus Hakukelpoisuuden antavan työkokemuksen ylittävästä saman koulutusalan työkokemuksesta saa pisteitä siten, että kaksi kuukautta työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksen on oltava siltä koulutusalalta, jolle ollaan hakemassa. Ammattikorkeakouluopinnot Ammattikorkeakoulussa suoritetuista saman koulutusalan opinnoista saa pisteitä seuraavasti: SUORITETUT OPINTOVIIKOT / OPINTOPISTEET

Harkinnanvaraisessa valinnassa voi hakea henkilö, jolta puuttuu vaadittava pohjakoulutus tai työkokemus tai molemmat, mutta jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot. Harkinnanvaraisessa valinnassa hakevien on toimitettava viimeistään 11.4.2013 klo 16.15 kopio todistuksista, joihin haluaa vedota kaikkien hakutoiveidensa ammattikorkeakouluihin. Valinta tehdään valintakokeen perusteella. Kokeessa on menestyttävä yleensä keskimääräistä paremmin.

PISTEET

2 ov / 3 op

1

4 ov / 6 op

2

6 ov / 9 op

3

8 ov / 12 op

4

10 0v / 15 op

5

12 ov / 18 op

6

14 ov / 21 op

7

16 ov / 24 op

8

18 ov / 27 op

10

Humak käyttää harkinnanvaraista valintaa kaikissa koulutusohjelmissaan, poikkeuksena viittomakielentulkin aikuiskoulutus ja YAMK-haku. Yhteishakulomakkeen lisäksi hakijan tulee palauttaa www.humak.fi -sivulla oleva harkinnanvaraisen valinnan liitelomake 11.4.2013 kello 16.15 mennessä Humakin hakutoimistoon. Päätös kutsumista valintakokeeseen tehdään hakijan antamien tietojen perusteella. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot Tässä ryhmässä voivat hakea avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja suorittaneet. Hakijoilla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta eikä muutoin hakukelpoisuuteen vaadittua työkokemusta. Valinta tehdään ammattikorkeakoulun ilmoittaman valintamenettelyn mukaan. Hakijan on toimitettava opintosuoritusote viimeistään 11.4.2013 klo 16.15 kaikkien hakutoiveidensa ammattikorkeakouluihin. Katso s. 38 / Opintopolku.

33


AIKUISTEN YHTEISHAKU

HAKUKALENTERI - AIKUISTEN YHTEISHAKU 4.3.–3.4.

6.6.

Hakuaika on 4.3.–3.4.2013. Hakuaika päättyy 3.4.2013 klo 16.15.

Hakijan on ilmoitettava valintapisteitykseen vaikuttavat arvosana- ja työkokemusmuutokset viimeistään 6.6.2013

11.4.

14.6.–16.7.

Ulkomaiset tutkintotodistukset ja harkinnanvaraisen valinnan liitteet perillä 11.4.2013

• Valintojen tulokset hakijoilla aikaisintaan 14.6.2013 ja viimeistään 16.7.2013 • Sähköinen hakijapalvelu aukeaa 14.6.2013 • Lisähaut aikaisintaan 14.6.2013

8.5. Hakijan on ilmoitettava valintakokeissa tarvitsemistaan erikoisjärjestelyistä hakutoimistoon viimeistään 8.5.2013

30.7.

14.5.

Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta ammattikorkeakoululle viimeistään 30.7.2013 klo 16.15

• Valintakoekutsut ja ei-kutsuttavien jälkiohjauskirjeet hakijoilla 14.5.2013 • Sähköinen hakijapalvelu aukeaa 14.5.2013

13.8. Jonotusoikeus päättyy 13.8.2013 klo 16.15

MUISTA SÄHKÖINEN HAKIJAPALVELU! Aikuisten ja ylempi AMK-tutkintojen yhteishaussa on käytössä sähköinen hakijapalvelu osoitteessa www.amkhaku.fi. Hakija näkee palvelusta valintakoevaiheen ja opiskelijavalintojen tulokset.

34


OPISKELIJAVALINNAN YLEISET PERIAATTEET

35


HAKEMUKSEN MUUTTAMINEN JA TÄYDENTÄMINEN

ESTEETTÖMYYS OPISKELIJAVALINNOISSA

Hakija voi muuttaa hakutoivejärjestystään ainoastaan hakuajan päättymiseen asti. Muutoksista tulee ilmoittaa kirjallisesti ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Hakuihin liittyvissä postituksissa käytetään sitä osoitetietoa, jonka hakija on ilmoittanut hakijarekisteriin tai päivittänyt hakutoimistoon. Yhteystietoja voi muuttaa ottamalla yhteyttä ensimmäisen hakutoiveen ammattikorkeakoulun hakutoimistoon.

Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa syrjiä minkään henkilöön liittyvän syyn kuten alkuperän, iän, kielen, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän myös olosuhteiden ja käytäntöjen perusteella. Se velvoittaa koulutuksen järjestäjän ryhtymään kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön koulutukseen pääsemiseksi. Samoja toimintaperiaatteita sovelletaan myös erilaisiin oppijoihin.

KIELIKOE Humak ei järjestä kielikoetta.

VALINTA TASAPISTEISSÄ OLEVIEN VÄLILLÄ Hakijat asetetaan keskinäiseen järjestykseen tasapistetilanteessa seuraavin perustein: Nuorten yhteishaku: 1. hakutoivejärjestys 2. valintakokeen tulos 3. kaikkien aineiden keskiarvo 4. koulumenestyspisteet 5. työkokemuspisteet Aikuisten ja YAMK-yhteishaku: 1. hakutoivejärjestys 2. valintakoe tai ennakkotehtävä 3. opinnäytetyön arvosana 4. työkokemuspisteet Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, arpoo tietojärjestelmä järjestyksen.

36

Mikäli hakija em. seikkoihin liittyen tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa, hänen tulee tehdä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus tarvittavista erityisjärjestelyistä. Valintakoekutsun saatuaan hakijan tulee välittömästi toimittaa hakemus asianomaisen ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto tai muu asiantuntijanlausunto vamman tai sairauden laadusta. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa hakijalle järjestettävissä olevista erityisjärjestelyistä.

OPISKELUTURVALLISUUS JA SOVELTUVUUS OPINTOIHIN Vuoden 2012 alussa astui voimaan lainsäädäntö, jolla pyritään parantamaan koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia puuttua opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus – ja turvallisuuskysymyksiin. Humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkinnoissa voidaan hakijoilta edellyttää koulutusohjelmakohtaisesti määriteltyjen terveydel-

listen edellytysten täyttämistä. Asiaa kysytään hakijoilta nettihaun hakulomakkeella. Lisätiedot yhteisöpedagogi (AMK) ja viittomakielentulkki (AMK) -koulutusohjelmien terveydellisistä edellytyksistä osoitteesta: www. humak.fi/opiskelu/hakeminen/soralainsaadanto. Laki ei koske kulttuurialan eikä YAMK-koulutuksia. Terveydellistä estettä koskevan tiedon salaaminen hakuvaiheessa voi joissain tapauksissa johtaa siihen, että opiskelijan opiskeluoikeus perutaan. Lähtökohtana opiskelijavalinnassa on kuitenkin se, että hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Samoissa ohjelmissa kysytään myös tietoa, onko hakijalta peruttu aiempi opinto-oikeus näissä koulutuksissa SORA-lainsäädännön perusteella. Uuden lainsäädännön pohjalta koulutuksen järjestäjä voi tarkoin määriteltyjen edellytysten täyttyessä vaatia opiskelijaa esittämään todistuksen huumausainetestistä tai edellyttää opiskelijalta rikosrekisteriotteen esittämistä silloin, kun opintoihin liittyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. SORA-lainsäädäntö Humanistisessa ammattikorkeakoulussa: www.humak.fi/opiskelu/hakeminen/ sora-lainsaadanto

JONOTUSOIKEUS Hakija voi jäädä jonottamaan ylempää yhteishaun hakutoivettaan. Mikäli hakija ei ole ottanut vastaan opiskelupaikkaa tai on jäänyt jonottamaan ylempää toivettaan, hän voi saada varasijalta kutsuja ylemmille hakutoiveilleen.


JÄLKIOHJAUSKIRJEET

SIIRTO-OPISKELIJAT

Jos hakijaa ei kutsuta valintakokeeseen tai hän ei ole ollut hakukelpoinen, saa hakija jälkiohjauskirjeen toukokuussa.

Toisessa ammattikorkeakoulussa opiskeleva opiskelija, jonka opiskeluoikeus on voimassa, voi hakea opintooikeutensa siirtoa Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opiskelija voi siirtyä toiseen ammattikorkeakouluun suorittamaan vain samaa tutkintoa samassa koulutusohjelmassa. Siirto-opiskelijaksi voi hakea aikaisintaan ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Siirto-opiskelijaksi valittavalla tulee olla edellisessä ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja vähintään 45 opintopistettä / lukuvuosi. Siirto-opiskelijaksi valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes opiskelija eroaa aikaisemmasta ammattikorkeakoulusta ja toimittaa tästä todistuksen Humakiin.

TÄYDENNYSHAKU Nuorten yhteishaussa mahdollisesti vapaaksi jääville opiskelupaikoille järjestetään täydennyshaku ajalla 29.7.– 1.8.2013 klo 16.15 osoitteessa www. amkhaku.fi. Valintakokeet pidetään ajalla 5.–9.8.2013. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan tarkemmat tiedot eri alojen valintakoepäivistä löydät ammattikorkeakoulujen verkkosivulta. Täydennyshaun opiskelijavalinnat ilmoitetaan hakijoille viimeistään 19.8.2013. Humakin mahdollisesta osallistumisesta täydennyshakuun tiedotetaan www.humak.fi -sivulla heinäkuussa.

LISÄHAKU Ammattikorkeakoulu voi järjestää mahdollisesti vapaaksi jääville aloituspaikoille lisähaun. Tietoa avoimista opiskelupaikoista, hakuajankohdan ja -ohjeet voi katsoa korkeakoulujen verkkosivuilta kesän aikana.

MUUTOKSENHAKU Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei hakijan mielestä ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, tulee hänen ottaa ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea hakijaa tyydyttävällä tavalla, voi oikaisua pyytää ammattikorkeakoulun sisäiseltä hallitukselta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta.

YHDEN PAIKAN SÄÄNNÖS Yhden paikan säännöksen mukaan opiskelijaksi hyväksytty voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista. Säännös koskee ainoastaan valtakunnallisessa yhteishaussa mukana olevia koulutuksia (mukaan lukien Maanpuolustuskorkeakoulu). Yliopistojen erillisvalinnat ja ammattikorkeakoulujen vieraskielinen aikuiskoulutus ja vieraskieliset ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot jäävät säännöksen ulkopuolelle.

VERKKOSIVUSTOJA

AHOT

HAKEMINEN www.amkhaku.fi

Humakin opiskelijan on mahdollisuus hakea aikaisemmin hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) osaksi tutkintoaan. Osaaminen voi olla hankittu koulutuksessa, työssä, toimialan luottamustehtävissä, vapaa-ajan toiminnassa tai arkioppien. Osaamisen tunnustamisessa opiskelijan osaamista verrataan Humakin opetussuunnitelmissa kirjattuihin osaamistavoitteisiin. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on mahdollista ainoastaan suomenkielisessä tutkintoon johtavassa koulutuksessa läsnä oleville opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet opintonsa syksyllä 2010 tai sen jälkeen sekä erikoistumisopinnoissa tammikuussa 2012 tai sen jälkeen aloittaneita opiskelijoita. Kunkin erikoistumisopintojen osalta ilmoitetaan erikseen, onko AHOTmenettely käytössä.

HAKUTOIMISTOT www.koulutusnetti.fi/?file=310 HUMAK www.humak.fi www.humakinalumnit.fi http://opinto-opas.humak.fi/ KOULUTUS JA OHJEET www.koulutusnetti.fi OPETUSHALLITUS www.oph.fi OPISKELIJOIDEN EDUNVALVONTA www.humako.net www.samok.fi OPINTOJEN RAHOITUS www.kela.fi www.koulutusrahasto.fi TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO www.mol.fi

37


AVOIN AMK Humakissa on mahdollisuus suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoina yksittäisiä opintojaksoja tai rakentaa opintopolku tutkintoon johtavaan koulutukseen. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat maksullisia, Humakin opetussuunnitelmien mukaisia opintoja. Koko tutkintoa ei voi suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Opintoja voi suorittaa erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten kontaktiopetukseen osallistumalla, itsenäisesti opiskellen tai verkko-opintoina. Pohjakoulutusvaatimuksia tai ikärajoja opintoihin ei ole, vaan kaikki halukkaat voivat opiskella. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot • ovat hyödyllisiä, jos hakee opiskelupaikkaa Humanistisesta ammattikorkeakoulusta, sillä ne voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa • mahdollistavat opintopolkuopinnot tutkintoon johtaviin opintoihin sekä nuorten että aikuisten koulutuksessa • antavat arvokkaita lisäpisteitä tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen yhteishaussa

38

• tukevat elinikäistä oppimista ja itsensä sekä osaamisensa kehittämistä sekä tarjoavat mahdollisuuden kehittää omaa ammattitaitoa.

OPINTOPOLKU Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot mahdollistavat opintopolun Humakin amk-tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin lukuun ottamatta Viittomakielentulkki (AMK) aikuiskoulutusta. Suorittamalla 60 opintopistettä Humakin opintopolkukriteerien mukaisia opintoja voi hakea yhteishaussa joko nuorten tai aikuisten AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella. Tällöin hakijalta ei vaadita ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta tai työkokemusta. Tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan normaalisti yhteishaussa ja opiskelijavalinta tehdään koulutusohjelman määrittelemän valintakokeen perusteella. Hakijan on toimitettava opintosuoritusote suoritetuista opinnoista hakutoiveiden ammattikorkeakouluihin hakuajan päättymiseen mennessä. Ne hakijat, jotka eivät saa

suoritettua 60 opintopistettä opintopolkuopintoja määräaikaan mennessä, voivat hakea Humakiin joko harkinnanvaraisen valinnan kautta (mikäli eivät ole muutoin hakukelpoisia) tai normaalin yhteishaun kautta (mikäli ovat hakukelpoisia). Opintopolku sopii • henkilöille, jotka eivät ole hakukelpoisia AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin • nuorten koulutukseen hakeville, jotka eivät saa riittävästi pisteitä koulumenestyksestä • henkilöille, jotka haluavat aloittaa ammattikorkeakouluopinnot joustavasti, esim. jos jäät ilman opiskelupaikkaa yhteishaussa • henkilöille, jotka haluavat katsoa, millaista on opiskella yhteisöpedagogiksi, kulttuurituottajaksi tai viittomakielentulkiksi. Lisätiedot Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ja opintomaksut: www.humak.fi/ opiskelu/opiskelu-humakissa/avoinamk, avoinamk@humak.fi, puh. 020 7621 277.


YHTEYSTIEDOT HUMAK

HAKUTOIMISTO

Helsinki Ilkantie 4, 00400 HELSINKI puh. 020 7621 320, helsinki@humak.fi

Humanistisen ammattikorkeakoulun hakutoimisto Ilkantie 4, 00400 HELSINKI puh. 020 7621 300, vaihde 020 7621 390 hakutoimisto@humak.fi, www.humak.fi

Joensuu Niittylahdentie 297, 82220 NIITTYLAHTI puh. 020 7621 260, joensuu@humak.fi

Ammattikorkeakoulujen hakutoimistot www.koulutusnetti.fi

Jyväskylä Tähtiniementie 26, 41800 KORPILAHTI puh. 020 7621 230, jyvaskyla@humak.fi Kauniainen Vanha Turuntie 14, 02700 KAUNIAINEN puh. 020 7621 220, kauniainen@humak.fi Kuopio Kansanopistotie 32, 70800 KUOPIO puh. 020 7621 330, kuopio@humak.fi Nurmijärvi Kotorannantie 49, 05250 KILJAVA puh. 020 7621 310, nurmijarvi@humak.fi Tornio Kivirannantie 13–15 , 95410 TORNIO puh. 020 7621 290, tornio@humak.fi Turku Harjattulantie 80, 20960 TURKU puh. 020 7621 240, turku@humak.fi Äänekoski Sirkanpolku 1, 44200 SUOLAHTI puh. 020 7621 280, aanekoski@humak.fi TKI-keskukset www.humak.fi/tutkimus/ osaamiskeskukset

39


40

Humak Hakijan opas 2013  

Humakin Hakijan opas kertoo kevään 2013 yhteishaussa olevasta koulutustarjonnasta.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you