Page 94

92 DocPoint-FESTIVAALIN MARKKINOINTITUTKIMUS OPINNÄYTETYÖNÄ

väisyyden osalta kulttuurikävijöillä oli aina vahvimmat mielipiteet. Heillä on siis selkeä näkemys siitä, mitä he haluavat kulttuuritapahtumalta. Festarikävijä puolestaan osallistuu DocPointiin ennen kaikkea elokuvaohjelmiston takia. Festarikävijä on kiinnostunut näkemään erityisesti sellaisia elokuvia, joita ei tavallisessa teatterilevityksessä voi nähdä. Elokuvalipun hinnalla on myös merkitystä festarikävijälle. Tämä on festivaalin etu, sillä festivaaliliput ovat useimmiten edullisempia kuin tavallisessa elokuvateatterissa myytävät liput. Festarikävijä ei käy ainoastaan DocPointissa, vaan hän osallistuu muillekin elokuvafestivaaleille tavallista DocPoint-kävijää aktiivisemmin. Festarikävijä saattaa olla hyvinkin aktiivinen elokuvan harrastaja. Hän käy keskiverto kävijää useammin elokuvissa ja katsoo elokuvateatterissa enemmän dokumenttielokuvia. Kulttuurikävijän lailla festarikävijä on käynyt festivaalilla jo useamman vuoden ajan ja osallistuu selkeästi useampaan kuin yhteen näytökseen festivaalin aikana. Elokuvakävijä oli määrittelyn kannalta kaikista haasteellisin kävijätyyppi. Elokuvakävijälle selkeästi tärkein festivaalille osallistumisen syy oli jokin yksittäinen ohjelmistossa oleva elokuva. Tämä oli oikeastaan ainoa selkeästi erottuva seikka, joka erotti sen keskivertokävijästä. Toisaalta tämä tulos tukee sitä ajatusta, että dokumenttielokuvia katsotaan ja valitaan useimmiten niiden aiheen perusteella. Näin elokuvakävijä voikin olla vaikkapa muusikko, joka tulee katsomaan tunnetusta säveltäjästä kertovaa elokuvaa, tai adoptiota harkitseva nainen, joka haluaa nähdä adoptiovastaisuudesta kertovan dokumentin. Yhtä hyvin elokuvakävijä voi olla vaikkapa jonkin ohjelmistossa esitettävän elokuvan päähenkilö, joka tulee katsomaan kyseistä elokuvaa. Faktorianalyysin suorittaminen oli opettavainen kokemus, ja se selkeästikin auttoi festivaalin kohderyhmien syvällisemmässä hahmottamisessa ja eri segmenttien erilaisten tarpeiden ymmärtämisessä. Faktorianalyysi paljastikin paljon sellaista, mitä tulisi ehdottomasti jatkossa hyödyntää festivaalin markkinoinnissa. Festivaalilippujen hintojen korotuksella saattavat festarikävijät menettää kiinnostustaan festivaaliin.

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  
Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)

Advertisement