Page 90

88 DocPoint-FESTIVAALIN MARKKINOINTITUTKIMUS OPINNÄYTETYÖNÄ

kuitenkin laantunut hieman vuoden 2005 tuloksiin verrattuna. Esimerkiksi kerran kuukaudessa tai useammin kävi tuolloin elokuvissa peräti 69 prosenttia (nyt 52 prosenttia) ja 3-6 kertaa vuodessa 25 prosenttia (nyt 37 prosenttia). Vaikuttaa siltä, että DocPoint-kävijät ovat viimeisen viiden vuoden aikana siirtyneet entistä enemmän tavallisista elokuvateatterinäytöksistä elokuvafestivaaleille katsomaan elokuvia. Tämä selittynee teatterisalien määrän vähentymisellä ja elokuvatarjonnan supistumisella, minkä seurauksena elokuvafestivaalien rooli esitystoiminnan kannalta on korostunut entuudestaan. DocPointin kävijät katsovat dokumenttielokuvia yleensä televisiosta. Yllättävää oli kuitenkin huomata, että jopa yli puolet kävijöistä sanoi katsovansa dokumentteja myös internetistä (esim. YouTubesta, YLE Areenasta tai internetissä toimivista videovuokraamoista ja VOD-palveluista). Suomessakin on omaksuttu viimeisen muutaman vuoden aikana elokuvateatterien käyttö myös konserttien, oopperataltiointien ja formulakisojen esityspaikkana. Elokuvat levittyvät nettiin, teatteri elokuviin ja näin kulttuurin kulutusmahdollisuudet monipuolistuvat entuudestaan ja monimediallisuus lisääntyy. On mielenkiintoista nähdä, mitä tämä tarkoittaa jatkossa elokuvafestivaalien kannalta. Ensikertalaisten määrä DocPointissa on pienentynyt. Vuonna 2005 ensikertalaisia oli melkein puolet, kun nyt heitä oli vain kolmannes. Silti määrä on korkea verrattuna muihin festivaaleihin (esimerkiksi Rakkautta ja Anarkiaa -festivaalilla ensikertalaisia oli vain reilu viidennes ja Tampereella reilu neljännes), ja Timo Cantellkin (2007, 169) toteaa ensikertalaisia normaalisti olevan viidenneksen kulttuuritapahtumissa. Tätä korkeaa lukua selittää ehkä se, että festivaalia oli tuolloin järjestetty yhdeksän kertaa ja sen kävijäkunta hakee vielä muotoaan. Lisäksi jokainen festivaali on tietyllä tapaa oma tapahtumansa uusine elokuvineen ja muine sisältöineen, ja siten kävijäkunta on jatkuvassa muutostilassa. Cantell (2007, 169) puolestaan muistuttaa, että pääkaupunkiseudun väestö on jatkuvassa muutostilassa ja alueelle muuttaa potentiaalista kävijäkuntaa koko ajan. Olemassa olevat asiakasryhmät kaipaavat aktiivista markkinointia, sillä ne asiakaspohjat uudistuvat jatkuvasti.

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)