Page 88

86 DocPoint-FESTIVAALIN MARKKINOINTITUTKIMUS OPINNÄYTETYÖNÄ

toteutetun DocPoint-yleisötutkimuksen. Tutkimustuloksissa ilmeni pieniä eroja, mutta nekin voivat johtua erilaisista otantamenetelmistä. DocPointin yleisö poikkeaa tavallisesta elokuvateattereissa käyvästä yleisöstä. Kaikista aktiivisimmin elokuvissa käyvät normaalisti 15–24-vuotiaat nuoret (Parametra 2010, 6). DocPoint ja dokumenttielokuvat eivät viehätä nykynuorisoa, vaikka poikkeuksiakin on. Vuonna 2010 elokuvateattereissa ilmestynyt, nuoresta huumeidenkäyttäjästä kertova Reindeerspotting – Pako joulumaasta veti puoleensa juuri tyypillistä elokuvakävijäryhmää. Jatkossa DocPointillakin on mahdollisuus laajentaa katsojakuntaansa valitsemalla enemmän tällaisia nuorisoa kiinnostavia elokuvia ohjelmistoonsa. Korkeakulttuuritapahtumien tyypilliseksi yleisöksi on usein määritelty keski-ikäiset naiset. Tämä Timo Cantellinkin tutkimuksiin (esim. 1998, 11, 13) perustuva yleisötyyppi ei ole kovin vahvoilla DocPointissa. Helsinkiläisiä festivaaliyleisöjä tutkineet Maaria Linko ja Satu Silvanto (2007, 154) puolestaan väittävät, että populaarimpia ilmiöitä esittelevien kulttuuritapahtumien ikäjakauma on laajempi. Ehkä DocPointin voisi sijoittaa näiden kahden määritelmän keskelle, jonnekin korkeakulttuuri- ja populaarikulttuuritapahtuman välimaastoon. Timo Cantell (2007) tähdentää kantakaupunkilaisten tärkeyttä Suomessa kulttuurin kuluttajina, ja tämän voi nähdä toteutuvan hyvin myös DocPointin yleisössä. DocPointin ja Rakkautta ja anarkiaa -festivaalin tutkimuksissa korostuu erityisesti pohjoinen kantakaupunki (Kallio, Arabianranta, Kumpula, Vallila jne.), joka tuntuu olevan nuorten festivaalikävijöiden ydintä. Se on aluetta, jossa on paljon nuoria yksineläviä opiskelijoita ja joiden on todettu aiempien tutkimusten perusteella olevan aktiivisempia festivaalikävijöitä (Virtanen 2010, 36). Myös Linko ja Silvanto (2007, 155) korostavat kantakaupungin kulttuuriyleisön merkitystä suomalaisissa tapahtumissa. Hieman yli puolet vastaajista oli työssäkäyviä ja lähes kolmannes opiskelijoita. DocPointin yleisö osoittautui tutkimuksessa hyvin korkeasti koulutetuksi: peräti 80 prosenttia vastanneista suoritti parhaillaan tai oli jo suorittanut korkea-asteen tutkinnon. Koulutus näyttää selittävän dokumenttielokuvafestivaalilla käymistä vielä paremmin kuin taidemuseois-

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)