Page 87

DocPoint-FESTIVAALIN MARKKINOINTITUTKIMUS OPINNÄYTETYÖNÄ 85

tapahtumien kuten festivaaliklubien, seminaarien ja keskustelutilaisuuksien kävijät. Tavoitteeni oli saada mahdollisimman edustava otos kävijöistä, minkä vuoksi kyselylomakkeita jaettiin koko festivaalin ajan kaikissa esitysteattereissa. Jos aineisto olisi kerätty vain tiettyinä päivinä tietyissä saleissa, olisi sen hetkinen ohjelmisto vääristänyt yleisöprofiilia. Edustavan otoksen saavuttamiseksi oli olennaista miettiä, kenelle ja miten lomakkeita teattereissa jaettaisiin. Koska yleisöstä haluttiin saada mahdollisimman edustava otos, päätettiin lomakkeita jakaa systemaattisella satunnaisotannalla. Lomakkeiden jakaminen aloitettiin 15–30 minuuttia ennen näytöksen alkua ja lopetettiin noin 10 minuuttia näytöksen alkamisen jälkeen. Näin lomake tavoitti sekä hyvissä ajoin tulleet festivaalikävijät että ne mattimyöhäiset, jotka katsovat paljon elokuvia festivaalilla ja juoksevat näytöksestä toiseen. Lomakkeita jaettiin 836 kappaletta, ja niistä 464 palautui täytettynä analysoitavaksi. Vastausprosentti jäi 50 prosentin kieppeille.

6.2 Tutkimustulokset Tutkimustulokset osoittivat DocPoint-kävijöiden olevan keskimäärin 35-vuotiaita, jotka asuvat pääsääntöisesti Helsingin kantakaupungin alueella. Kävijöiden tyypillisin ikä oli 26 vuotta. Kävijöiden joukossa ei juuri ollut alaikäisiä, ja eläkeläisiäkin alle 5%. DocPointin yleisö on melko pääkaupunkikeskeistä. Niin DocPointissa kuin monessa muussakin helsinkiläisessä kulttuuritapahtumassa yleisöstä kolme neljännestä tulee Helsingistä. Kävijöistä enemmistö (62 prosenttia) oli naisia, mutta naisenemmistö ei ollut niin suuri kuin kulttuuritapahtumissa yleensä. Ikä- ja sukupuolijakauman osalta DocPointilla on samankaltainen yleisö kuin Tampereen lyhytelokuvajuhlilla (Saikkonen 2010) ja Rakkautta ja Anarkiaa -festivaalilla (Virtanen 2010, 58-59). Molemmissa naiset olivat hieman miehiä paremmin edustettuina, ja valtaosa kävijöistä kolmenkymmenen ikävuoden molemmin puolin olevia nuoria aikuisia. Toisin kuin olin arvellut, eivät kävijöiden perustiedot olleet muuttuneet merkittävästi sitten vuonna 2005

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)