Page 85

DocPoint-FESTIVAALIN MARKKINOINTITUTKIMUS OPINNÄYTETYÖNÄ 83

tietoperustan syventämiseen. Tutkimustuloksistani on mahdollista muodostaa aikaisempaa parempi mielikuva siitä, millainen väki käy mielellään katsomassa dokumenttielokuvia teatterissa. Dokumenttielokuvien levittäjät voisivat miettiä kohdeyleisöjään uudesta näkökulmasta. Vuosi 2010 oli poikkeuksellinen dokumenttielokuvan teatterilevityksen kannalta, sillä dokumenttielokuvat keräsivät yli 160 000 kävijää teattereissa (Suomen elokuvasäätiö 2010a) ja DVD-myyntikin oli luultavasti moninkertainen edellisvuosiin verrattuna. Vuonna 2009 dokumenttielokuvien kokonaiskatsojamäärä teattereissa jäi tästä vain murto-osaan, alle 4000 katsojaan (Suomen elokuvasäätiö 2010b, 11). Hyvä noste ei jatku itsestään, vaan dokumenttielokuvan suosion ylläpitäminen vaatii edelleen ponnisteluja, ja juuri siinä työssä tarvitaan tutkimustietoa avuksi. Miten dokumenttielokuvista kiinnostuneille ihmisille kannattaa markkinoida elokuvia? Kuinka heidät parhaiten tavoittaa? Tutkimukseni tuotti tietoa myös Helsingin kaupungin elokuvakulttuuripolitiikan kannalta. Helsinkiläisen elokuvafestivaalin yleisön tunteminen voi osoittautua tärkeäksi tiedoksi esimerkiksi suunniteltaessa Helsingin kaupungille uutta arthouse-teatterikompleksia. En ollut opiskeluissani tai työelämässä painottanut markkinointia osaamisessani, joten aihepiiri vaati minulta runsaasti paneutumista markkinointimenetelmiin ja markkinointitutkimukseen. Parantaakseni markkinointiosaamistani katsoin parhaaksi suorittaa avoimessa yliopistossa ylimääräisen markkinointitutkimusta käsittelevän kurssin. Tämä helpotti tutkimustulosten tulkintaa ja elokuvafestivaalin markkinointiin liittyvien yleisten johtopäätösten tekemistä.

6.1 Tutkimuksen valmistelu ja aineiston kerääminen Tutkimusongelman yksityiskohtainen hahmottaminen ja aiheen rajaus sujui lopulta kohtuullisen kivuttomasti. Olin työskennellyt festivaalilla useita vuosia, joten sen vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen oli jo osa ammattitaitoani. Minulla oli vahva näkemys siitä, mitä ja miten pitäisi tutkia sekä millaisia työkaluja festivaali kaipasi toimintansa kehittämiseksi. Opinnäytteen vahva sitouttaminen omaan työhön lisäsi motivaatiotani. Työn kesken jättämisen vaaraa ei ollut. Paine työn valmiiksi saattamiseen

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)