Page 71

YLEISÖTUTKIMUKSEN MENETELMÄT 69

ohjelmat ovat kehittyneet yhä kätevämmiksi ja monipuolisemmiksi. Tavanomaisten tilastollisten testien suorittaminen onnistuu muutamalla klikkauksella - kunhan peruskurssilla on opiskeltu mitä tehdään ja miksi. Tilastollisen tutkimuksen yksinkertaistumisen toinen aalto sijoittuu 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle, jolloin sähköiset tiedonkeruuohjelmat yleistyivät. Tämä mullistus toi tilastollisen tutkimuksen kenen tahansa ulottuville. Yleisimpiä sähköisiä aineistonkeruuohjelmia Suomessa ovat E-lomake ja Webropol. E-lomakkeen lisenssin hinta on 39 euroa kuukaudessa ja avausmaksu sata euroa. Webropol on huomattavasti kalliimpi kuin E-lomake. Verkossa on saatavilla myös MonkeySurveyn kaltaisia ohjelmia, joiden perustoiminnot ovat ilmaisia. Yhteistä ohjelmille on, että ne toimivat selaimella eli omalle koneelle ei tarvitse ladata mitään. Kyselyjä voidaan tehdä kahdella eri tavalla: lähettämällä kysely sähköpostitse kohderyhmälle tai laittamalla linkki kyselyyn esimerkiksi organisaation kotisivuille. Webropol-ohjelmalla data voidaan tila Excel-muodossa ja avata esimerkiksi SPSS-ohjelmalla. Webropol on alkanut kehitellä myös analyysiohjelmia sekä laadullisen että määrällisen aineiston analyysia varten. Tutkimusaineiston kerääminen sähköisesti on paljon kustannustehokkaampaa, nopeampaa ja helpompaa kuin perinteisillä menetelmillä. Tutkija säästää tulostus- sekä postituskustannukset ja saa datan valmiiksi tilasto-ohjelmien tunnistamassa muodossa. Lisäksi vastaamattomille lähetettävästä uudesta pyynnöstä ei aiheudu lisäkustannuksia. Sähköisiä ohjelmia käyttämällä voidaan kerätä erittäin suuria aineistoja lähes samoilla kustannuksilla kuin pieniä aineistoja. Sähköisellä kyselyllä on myös huonot puolensa. Luotettavan tutkimuksen edellytys on, että koko perusjoukko tutkitaan tai siitä saadaan edustava otos. Kokonaistutkimus sähköisellä menetelmällä tulee kyseeseen esimerkiksi silloin, kun halutaan tietoa asiakkaista, joiden yhteystiedot tunnetaan. Otantatutkimus tulee kyseeseen, jos halutaan tietoa vaikkapa ammattikorkeakoulun opiskelijoista ja kaikkien opiskelijoiden sähköpostiosoitteet tiedetään. Tällöin voidaan arpoa ne opiskelijat, joille kysely lähetetään ja yleistää tulokset kaikkiin ammattikorkeakoulun opiskelijoihin. Koko perusjoukon sähköpostiosoitteet ovat kuitenkin vain harvoin tutki-

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)