Page 42

40 KULTTUURIN KULUTUS SUOMESSA

90000

Tuhatta kappaletta

80000 70000 60000

Lainattuja kirjoja

50000 Käyntejä

40000 30000

Muu kuin kirjalainaus (musiikki, DVD, ym.)

20000 10000 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Kuvio 3. Yleisten kirjastojen kävijämäärien ja lainojen kehitys

3.3 Festivaalikävijät Suomea on sanottu festivaalien luvatuksi maaksi eikä aivan syyttä. Kesäaikaan Suomessa on jokin festivaali menossa lähes koko ajan. Finland Festivalsin, kulttuuritapahtumia järjestävien tahojen yhteiselimen, tilastojen mukaan festivaaleilla kävi 1,9 miljoonaa henkilöä vuonna 2010. Kokonaiskävijämäärä pysyi samana edelliseen vuoteen verrattuna, mutta lippuja tapahtumiin myytiin yhdeksän prosenttia enemmän (690 000 lippua). (Finland Festivals 2011.) Suurten kulttuuritapahtumien yleisö voidaan jakaa asuinpaikan mukaan kolmeen osaan: järjestelypaikkakunnalta tuleviin, Helsingistä tuleviin ja muista yliopistokaupungeista tuleviin. Näiden kolmen ryhmän ulkopuolelta tapahtumiin tulee vain pieniä määriä ihmisiä. Helsinkiläisten osuus erityisesti pienillä paikkakunnilla järjestetyissä tapahtumissa voi olla hyvin suuri – joskus jopa yli kolmannes kävijöistä tulee pääkaupungista, vaikka etäisyydet olisivat pitkiä. Tampereella ja Turussa järjestettävissä tapahtumissa selvä enemmistö tulee näiltä paikkakunnilta. (Cantell 1996, 14–15.) Tapahtumatuottajan kannalta suuret tapahtumat ovat sikäli kiitollinen järjestettävä, että yleisö on varsin uskollista. Vieraspaikkakuntalaiset ostavat liput tapahtumiin hyvissä ajoin. (Emt., 24.)

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)