Page 40

38 KULTTUURIN KULUTUS SUOMESSA

Taidenäyttelyiden suurkuluttajien määrä on kasvanut, mutta ei-kävijöiden määrä on yhtä suuri vuonna 2008 kuin vuonna 1993 eli noin 45 prosenttia. Tämä voisi viitata siihen, että korkeakulttuurin yleisö on entistäkin valikoituneempaa. Elokuvat eivät ole kasvattaneet suosiotaan helsinkiläisten keskuudessa yhtä paljon kuin muut vertaillut taidemuodot. Elokuvien suurkuluttajien määrä on kasvanut vain hieman. Elokuvien ei-kävijöiden määrä on pudonnut vuodesta 1993 selvästi, mutta ei enää vuodesta 2001.

3.2 Kulttuurikeskusten, teattereiden ja kirjastojen kävijät Alueellisten kulttuurikeskusten (Helsingissä Stoa, Kanneltalo ja Malmitalo) kävijäkunta rakentuu kirjaston varaan: suurin osa keskusten kävijöistä tulee kirjastokäynnin vuoksi. Kirjastokäynti puolestaan liittyy usein kaupassakäyntiin, jos kulttuurikeskus sijaitsee ison kauppakeskuksen yhtey­ dessä. Joka viides kävijä tulee kulttuurikeskukseen tapahtuman vuoksi. Alueellisten kulttuurikeskusten yleisöstä naisia on noin kaksi kolmasosaa. Korkeakoulututkinnon suorittaneita on vähemmän kuin muissa kulttuuritapahtumissa: noin 20–30 prosenttia. Kävijät pitävät alueellisia kulttuurikeskuksia tärkeinä ja suorastaan ylistävät niitä. (Keskinen 2005.) Teatterin tiedotuskeskus (2011) on ylläpitänyt valtakunnallista tilastoa myydyistä pääsylipuista jo vuodesta 1951. Teatterikävijöiden kokonaismäärät ovat kuitenkin pysyneet hämmästyttävän samalla tasolla 1970-luvulta näihin päiviin asti (Ks. kuvio 2). Kävijämäärät ovat vaihdelleet vain vähän pysytellen 2,5 ja 2,8 miljoonan kävijän välillä. Yksittäisten teattereiden vuotuiset kävijämäärät saattavat kuitenkin vaihdella rajusti ja yllättävästi: esimerkiksi Kansallisteatterin klassikkonäytelmät (mm. Tšehovin Platonov, Kiven Olviretki ja Moliéren Ihmisvihaaja) eivät vetäneetkään vuonna 2010 ja kävijöitä oli 40 000 (29 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. (HS 2011a.) Kulttuurialallakaan ei voida luottaa kävijöiden uskollisuuteen ja siihen, että heidän tarpeensa pysyvät vuodesta toiseen muuttumattomina. Kansallisoopperan yleisömäärä on ollut pitkään lievästi laskusuuntainen.

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)