Page 22

20 JOHDANTO

sen tekijä otetaan mukaan kehittämistarpeen tunnistamiseen, tutkimuskysymyksen täsmentämiseen, tutkimuksen suunnitteluun ja ennen kaikkea, tutkimustulosten hyödyntämiseen kehittämistyössä. Teoksen rakenne etenee niin, että aluksi tarkastelemme kulttuurin kulutusta sosiologisesta näkökulmasta (luku 2). Kolmanteen lukuun olemme koonneet tärkeää tietoa kulttuurin yleisöistä, jota myös itse olemme olleet tuottamassa. Neljännessä luvussa tarkastellaan kävijyyttä toisesta suunnasta tarkastelemalla nk. ei-kävijyystutkimusten tuloksia. Viidennessä luvussa luodaan katsaus yleisötutkimusten tärkeimpiin menetelmiin. Kuudennessa luvussa ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tehnyt Helena Mielonen tuo teokseen yleisötutkimuksen tekijän näkökulman. Hän kertoo oman yleisötutkimuksensa tuloksista sekä siitä, mitkä ovat hänen mielestään onnistumisen edellytykset. Loppuluvussa pohdimme mahdollisuuksia hyödyntää yleisötutkimuksia nykyistä paremmin ja laadimme muistilistan yleisötutkimuksen tekijöille. Kaikki tekijät ovat osallistuneet kirjan kokonaisuuden rakentamiseen. Päävastuu eri luvuista jakautuu kuitenkin eri tekijöille. Lukujen kirjoittajat on merkitty kunkin pääluvun otsikon yläpuolelle.

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)