Page 21

JOHDANTO 19

silta ja muilta nk. tutkimuksellisilta opinnäytetöiltä. Emme kirjoittaisi tätä teosta, ellemme uskoisi mahdollisuuteen tehdä hyödyllisempiä yleisötutkimuksia opinnäytetöinä. Kokoamme teokseen sellaista tietoa kulttuurin yleisöistä, jota voi olla hyödyllistä huomioida yleisötutkimuksissa. Esittelemme keskeisiä tutkimustuloksia omista tutkimuksistamme ja opiskelijoidemme opinnäytetöistä ja avaamme yleisötutkimusten tärkeimpiä tutkimusmenetelmiä. Tavoitteemme on myös avata keskustelua kulttuurialan tutkimustarpeista ja ammattikorkeakoulun mahdollisuuksista osallistua tutkimustyöhön. Yleisötutkimuksista kulttuurialalla ei ole kirjoitettu kokoavia teoksia, mikä vaikeuttaa opinnäytetyön tekijän tehtävää. Olemassa oleva tieto kulttuurin yleisöistä on pirstoutunut yksittäisiin yleisötutkimuksiin ja erilaisiin kulttuuribarometreihin. Suurin osa tästä tiedosta ei ole julkista: useimmat tutkimusraportit on laadittu kulttuurilaitosten omaa käyttöä varten. Yleisötutkimuksissa tarvittava menetelmällinen tietotaito on hankittava yleisistä menetelmäoppaista, joskin esimerkiksi Eija Liukkonen (2004) on kirjoittanut lyhyen artikkelin museokävijöiden tutkimuksesta. Teos on suunnattu ensisijaisesti oppikirjaksi kulttuurituotannon opiskelijoille, mutta se voi hyödyttää myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoita. Erilaisia yleisöjä, osallistujia, asiakkaita ja markkinatilanteita tutkitaan opinnäytetyönä monilla eri aloilla, ja kaikissa näissä tutkimuksissa on paljon yhteistä. Esimerkiksi Humanistisen ammattikorkeakoulun Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa asiakastutkimusten tavoitteet ovat samantapaisia kuin kulttuurialalla. Lisäksi teoksemme osallistuu kulttuurin yleisöistä käytyyn yhteiskunnalliseen keskusteluun. Esitämme tutkimuskokemukseemme perustuvia näkemyksiä kulttuurin saavutettavuudesta, hyvästä mausta ja kulttuuridemokratiasta. HUMAKin tekeminen tutkimusten perusteella esitämme kulttuurin markkinointia edistäviä yleisiä havaintoja. Teos on suunnattu myös yleisötutkimusten tilaajille. Kannustamme kulttuurialan toimijoita teettämään enemmän yleisötutkimuksia mutta hyödyntämään niitä täysmääräisesti. Yritämme välttää sellaisia yleisötutkimuksia, jotka eivät kiinnity konkreettisiin kehittämistarpeisiin ja joiden tuloksia ei sovelleta mihinkään. Pidämme tärkeänä, että yleisötutkimuk-

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  
Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)