Page 119

LÄHTEET 117

Raitaranta, Kirsi 2007. Elokuvafestivaalien Helsinki. Teoksessa Satu Silvanto (toim.) Festivaalien Helsinki. Urbaanin festivaalikulttuurin kehitys, tekijät ja kokijat. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, 6873. Rauhala, Pentti 2006. Laurean oppimisnäkemyksen filosofinen perusta. Teoksessa Matti Erkamo & Sari Haapa & Maija-Leena Kukkonen & Lilja Lepistö & Minna Pulli & Tarja Rinne (toim.) Uudistuvaa opettajuutta etsimässä. Helsinki:Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B11, 8-16. Rautio, Pauliina 2005. Taidemuseo vakituisessa käytössä. Ikääntyvien naisten kertomaa harrastuksestaan. Helsinki: Taidemuseoalan kehittämisyksikkö. http://www.fng.fi.innofactor.com/instancedata/prime_ product_julkaisu/vtm/embeds/vtmwwwstructure/14641_TaidemuseoVakituisessaKaytossa.pdf. Avattu 25.4.2011. Rope, Timo 2000. Suuri markkinointikirja. Helsinki: Kauppakaari Oyj. Ruohonen, Sinikka 2001. Nuorten pukeutuminen : erottumista, elämyksiä, harkintaa. Joensuu : Joensuu University Press. Saikkonen, Mika 2010. Otteita Innolinkin toteuttamasta Tampereen lyhytelokuvajuhlien 2010 kävijätutkimuksesta. Sähköpostiviesti 1.4.2011. Salonen, Timo 1990. Konserttimusiikin yleisö makujen kentällä. Jyväskylän yliopisto – nykykulttuurin tutkimusyksikkö. Jukaisu 23. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Schuster, J & Davidson, Mark 1991. The audience for American art museums. Washington, DC: NEA, Research Division Report 23. Silvanto, Satu 2007. Tervetuloa kaupunkifestivaaleille. Urbaanin festivaalikulttuurin nousu. Teoksessa Satu Silvanto (toim.) Festivaalien Helsinki. Urbaanin festivaalikulttuurin kehitys, tekijät ja kokijat. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, 9-15. Suomen elokuvasäätiö 2010a. Kotimaisten elokuvien katsojaluvut 2010. http://www.ses.fi/fi/katsojaluvut10.asp. Avattu 5.5.2011. Suomen elokuvasäätiö 2010b. Elokuvavuosi 2009. Suomen elokuvasäätiön tilastoja. http://www.ses.fi/dokumentit/Elokuvavuosi%202009.pdf. Avattu 15.5.2011.

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)