Page 117

LÄHTEET 115

giikka/oppiminen. Taidemuseo kohtaa yleisönsä. Helsinki: Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, 145-154. Lotti, Leila 2001. Tehokas markkina-analyysi. Helsinki: WSOY. Luckerhoff, Jason 2000. The Social Representation of Art Museums For Attenders, Non-Attenders And Museum Managers. Quebec: Ministère de l’Éducation du Québec [MEQ]. http://www.allacademic.com// meta/p_mla_apa_research_citation/1/0/3/8/9/pages103895/p10389519.php. Avattu 2.4.2010. Lähde, Katja 201. Kvalitatiivinen lähestymistapa teatterin kohderyhmän ja viestinnän tehokkuuden tutkimiseen. Humanistisen ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Helsinki: HUMAK. Meijer, Reante & Scott, Minnie 2009. An Evaluation of the Interpretation Material used in Tate Modern’s Rothko Exhibition. Tate Papers Issue 11 2009. http://www.tate.org.uk/research/tateresearch/ tatepapers/09spring/meijer-scott.shtm. Avattu 25.4.2011. Mielonen, Helena 2010. DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaalin markkinointitutkimus ja –suunnitelma. Opinnäytetyö. Helsinki: HUMAK. Miettinen, Heikki & Varhe, Seppo 2005. Kaupunkipalvelututkimus 2005 [elektroninen aineisto]. FSD1205, versio 2.1 (2005-05-18). Helsinki: Efektia [tuottaja], 2001. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. MTV3 2011. Jaakko Kilpeläisen artikkeli Nuorisoa houkutellaan oopperaan pizzalla. http://www.mtv3.fi/uutiset/kulttuuri.shtml/2008/11/753121/nuorisoa-houkutellaan-oopperaan-pizzalla. Juttu julkaistu 21.11.2008. Avattu 24.4.2011. Museoliitto 2009. Kävijätutkimus. http://www.museoliitto.fi/index. php?k=7968. Avattu 3.5.2011. Mäkelä, Klaus 1985. Kulttuurisen muuntelun yhteisöllinen rakenne Suomessa. Sosiologia 22, 247-260. Mäntyneva, Mikko & Heinonen, Jarmo & Wrange, Kim 2008. Markkinointitutkimus. Helsinki: WSOY. Niinikoski, Marja-Liisa & Sibelius, Kaisa (toim.) 2003. Kulttuuribusiness. Helsinki: WSOY

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)