Page 115

LÄHTEET 113

Isokangas, Antti & Karvala, Kaappo & Reiche, Markus von 2000. City on sinun: Kuinka uusi kaupunkikulttuuri tuli Helsinkiin. Tammi: Helsinki. Kaitavuori, Kaija 2007. Kansallisista kansalaisten kulttuurilaitoksiksi. Teoksessa Satu Itkonen & Kaija Kaitavuori (toim.) Kansalliset kulttuurilaitokset. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 6-7. Karhio, Päivi 2003. Miten lähestyä käymättömiä? KEHYKSEN esitutkimus. http://www.fng.fi/fng/rootnew/fi/kehys/pdf/raportti1.pdf. Avattu 1.9.2010. Karisto, Antti 1988. Liikunta ja elämäntyylit. Teoksessa Esa Sironen (toim.) Uuteen liikuntakulttuuriin. Tampere: Vastapaino. Keskinen, Vesa 2005. Helsingin kulttuurikeskusten käyttäjät. Teoksessa Silvanto, Satu & Linko, Maaria & Cantell, Timo & Keskinen, Vesa Kaupunkilaisten kulttuurikeskus. Tarkastelussa Stoa, Malmitalo ja Kanneltalo. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, 103-113. Kiasma 2008. Kivikko-projekti – museo tulee kylään. Lehdistötiedote 8.5.2008. Kiasma: Helsinki. Kirchberg, Volker 1996. Museum visitors and non-visitors in Germany: A representative survey. Poetics, 24 (2-4), 239-258. Kokkonen, Vesa & Miettinen, Heikki & Utriainen, Johanna 2009. Kaupunkipalvelututkimus 2008 [elektroninen aineisto]. FSD2465, versio 1.0 (2009-10-26). Helsinki: Efeko [tuottaja], 2008. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Kolb, Bonita M. 2001. The effects of generational change on classical music concert attendance and orchestra’s responses in the UK and US. Cultural Trends vol. 11, issue 41, 1–35. Korhonen, Riina 2010. Kuka nauraa ja miksi? Tutkimus suomalaisesta stand up –komiikan yleisöstä. Humanistisen ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Helsinki: HUMAK. Korkeamäki, Anne. & Lindström, Pauli. & Ryhänen, Tuula. & Saukkonen, Minna. & Selinheimo, Raili 2002. Asiakasmarkkinointi. Helsinki: WSOY. Kristo, Raija 2010. Tuoteseloste kuvataideteokseen. Humanistisen ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Helsinki: HUMAK.

Yleisötutkimus kulttuurialan opinnäytetyönä  

Perusoppikirja kulttuurin yleisöjen tutkimiseen. (2011)